Sunteți pe pagina 1din 1

Structura mapei profesorului de limba romana PARTEA I: Curriculum vitae Structura anului colar; ncadrarea (clase, numr de ore);

rarul; !ia de atri"u#ii $ %ia &ostului; Calendarul activit#ilor &e anul colar 'n curs( PARTEA a II)a: Pro*rame colare; Pro*ramele o&#ionalelor &ro&use; Plani%icarea materiei (&lani%icarea anual, &lani%icarea calendaristic i &lani%icarea &e unit#i de 'nv#are), inclusiv &entru disci&linele o&#ionale; Proiecte didactice, o"li*atorii &entru de"utan#i i &entru cadrele didactice cu cali%icativele +satis%ctor, i +nesatis%ctor,; Sc-i#e de lec#ie; Teste de evaluare (teste ini#iale, re.ultatele acestora i o"serva#iile ce se im&un, teste sumative &entru %iecare unitate de 'nv#are i teste date la s%/rit de an colar); Evaluarea alternativ ( titlurile &roiectelor, re%eratelor, eseurilor i &orto%oliilor elevilor), du& modelul: Clasa !orma de evaluare Titlul lucrrii 0umele elevului Termen "serva#ii

Seturi de su"iecte administrate la e1amenele na#ionale; !ie de lucru)e1erci#ii ( &e clase, &e *ru&e, &e nivel de &er%orman#); Catalo*ul &ro%esorului care este o*linda nivelului de cunotin#e ale elevului; Criterii de notare standardi.at, &e clase; Pro*rama de &re*tire &entru recu&erarea cunotin#elor; 2ista materialului didactic e1istent; 2iste "i"lio*ra%ice, &e clase; !ie cu asisten#e la ore; !ie de evaluare anual( PARTEA a III)a: Re*ulamentul Concursului na#ional de lim"a i literatura rom/n &entru elevii de *imna.iu; Re*ulamentul Concursului na#ional de lim"a i literatura rom/n +3i-ai Eminescu, (liceu); Su"iecte &ro&use; Ta"el nominal cu elevii selecta#i &entru a %i &re*ti#i &entru concursuri; Re.ultatele o"#inute la di%eritele %a.e (statistici, di&lome); Eviden#a &artici&rii la alte concursuri colare; Eviden#a activit#ilor e1tracolare $ e1tracurriculare; PARTEA a I4)a: Proiecte &ersonale Preocu&ri &u"licistice i de creare a unor manuale colare, au1iliare, mi5loace didactice i lucrri de s&ecialitate; Partici&area la sim&o.ioane, sesiuni de comunicri etc( PARTEA a 4)a: Per%ec#ionare PARTEA a 4I)a: 3ateriale didactice