Sunteți pe pagina 1din 8

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/ Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2 Titularul activitilor de curs

Academia de Studii Economice din Bucureti Cibernetic, Statistic i Informatic Economic Informatic i Cibernetic Economic Cibernetic, Statistic i Informatic Economic LICEN Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

BAZELE CERCETRILOR OPERAIONALE 010111OS121104 Prof. dr. Virginia Mrcine, Prof. dr. Adrian Bdescu, Prof. dr. Dorin Mitru, Prof. dr. Vasile Teodor Nica, Conf. dr. Sorina Gramatovici, Lect. dr. Ramona Pun Prof. dr. Virginia Mrcine, Prof. dr. Adrian Bdescu, Prof. dr. Dorin 2.3 Titularul activitilor de seminar Mitru, Prof. Dr. Vasile Teodor Nica, Conf. dr. Sorina Gramatovici, Lect. dr. Ramona Pun, Asist. dr. Mioara Bncescu, Prep. drd. Eugen Tudor 1 1 Examen Obligatorie 2.4 Anul de 2.5 2.6 Tipul de 2.7 Regimul sumativ studiu Semestrul evaluare disciplinei scris 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 2 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul 56 din care: 28 de nvmnt 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i noti e Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: Documentare i rezolvare teme de cas i studii de caz pentru examinarea final 3.7 Total ore studiu 83 individual 3.8 Total ore pe semestru 137 3. 9 Numrul de credite 5 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Economie Algebr 4.2de competene Abiliti digitale - MS Office, Bazele programrii calculatoarelor, QM, WinQSB.

2 28 ore 21 14 21 5 2 20

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a Prelegerile se desfoar n sli cu acces la internet i cu echipament de cursului predare multimedia 5.2. de desfurare a Seminariile se desfoar n sli cu posturi de lucru i cu acces la internet seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale Competene transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al Asimilarea cunotinelor necesare fundamentrii deciziilor de conducere optimal disciplinei a sistemelor economice i sociale utiliznd tehnici cantitative. 7.2 Obiectivele specifice 1. Iniierea studenilor n modelarea economico-matematic; 2. Familiarizarea studenilor cu tehnicile i algoritmii de rezolvare a modelelor economico-matematice necesare adoptrii deciziilor n cadrul sistemelor economice; 3. Orientarea studeniilor ctre un limbaj i un raionament corect i bine justificat, bazat pe metodele cantitative de analiz, modelare i conducere a activitii organizaiilor economice; 4. Iniierea studenilor n utilizarea pachetelor software care implementeaz algoritmii de optimizare prezentai n cadrul cursului. 8. Coninuturi 8. 1 Curs CURS 1: Introducere n tematica de studiu a Cercetrilor Operaionale. Prezentarea structurii cursului, a coninutului Fiei disciplinei i a modalitii de lucru la curs. Cap. 1. INTRODUCERE N OPTIMIZAREA REELELOR 1.1. Concepte i definiii specifice teoriei grafurilor. Tipologia reelelor. Modelare prin grafuri 1.2. Arbori de cost minim CURS 2: Cap. 1. 1.3. Drumuri de valoare optim n reele de transport 1.4. Prezentare pachete software modulul optimizri n reele CURS 3: Cap 2. MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMPLEXE Metode de predare Prelegere oral utiliznd prezentri multimedia nsoite de dezbateri cu studenii pe marginea temei fiecrui curs, tem anunat cu minim o sptmn nainte Idem Observaii Studenii vor avea la dispoziie suportul de curs i bibliografia obligatorie la nceputul semestrului. Pe baza acestora se vor desfura prelegerile din cadrul cursurilor. Idem C2 C4 C5

Idem

Idem

(ANALIZA DRUMULUI CRITIC) 2.1. Proiect. Activiti. Precedene. Conducerea unui proiect prin construirea Grafului Reea Coordonator 2.2. Construcia reelei coordonatoare n reprezentarea activitate arc (A A) CURS 4: 2.3. Construcia reelei coordonatoare n reprezentarea activitate nod (A N) CURS 5: 2.4. Optimizarea proiectelor complexe alocrii resurselor n managementul

Idem

Idem

Idem

Idem

CURS 6: Cap. 3: OPTIMIZAREA PROCESELOR ECONOMICE UTILIZND PROGRAMAREA LINIAR 3.1. Introducere n procesul de modelare. Exemplu liniar 3.2. Forma general a unei probleme de programare liniar (PL) 3.2.1. Soluii admisibile ale unei probleme de (PL) 3.2.2. Forme de prezentare a unei probleme de (PL): forma canonic, forma standard CURS 7: 3.3. Structura mulimii soluiilor admisibile ale unei probleme de (PL) 3.3.1. Cteva elemente de analiz convex liniar 3.3.2. Teorema central a programrii liniare 3.3.3. Soluii de baz ale unui program liniar 3.3.4. Baze ale unui program liniar n form standard. Soluia asociat unei baze. CURS 8: 3.4. Metoda simplex 3.4.1. Teoremele fundamentale ale metodei simplex 3.4.2. Algoritmul simplex primal. Exemplu numeric 3.4.3. Determinarea unei soluii admisibile de start (Metoda bazei artificiale) 3.4.4. Inversa bazei curente. Soluia optim a problemei duale 3.4.5. Convergena algoritmului simplex 3.4.6. Interpretarea economic a algoritmului simplex primal CURS 9: 3.5. Dualitatea n programarea liniar 3.5.1. Reguli de construire a problemei duale 3.5.2. Dualele unor forme particulare de probleme de (PL) 3.5.3. Teoreme de dualitate 3.5.4. Interpretarea economic a dualitii CURS 10: 3.5.5. Algoritmul simplex dual 1). Admisibilitate primal i dual 2). Algoritmul simplex dual 3.7. Analiza sensitivitii. Postoptimizare. Studiu de caz 3.7.1. Analiza sensitivitii. Rol, importan. CURS 11: 3.7.2. Modificarea unor coeficieni din funcia obiectiv (c); 3.7.3. Modificri produse n vectorul termenilor liberi (b); 3.7.4. Adugarea unor noi restricii. CURS 12:

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Cap 4. PROBLEME DE OPTIMIZARE N REELE DE TRANSPORT I DISTRIBUIE 4.1. Problema clasic de transport (PT). Problema de transport echilibrat (PTE) 4.2. Adaptarea metodei simplex la rezolvarea PTE 4.2.1 Determinarea unei soluii admisibile de baz iniiale (Metoda costului minim pe tabel i Metoda Vogel) CURS 13: 4.2.2 Testarea optimalitii unei soluii admisibile de baz a PTE 4.2.3 mbuntirea unei soluii de baz 4.3. Algoritm de rezolvare a PTE. Convergen. Degenerare. CURS 14: 4.4. Variante ale problemei de transport 4.4.1. PT neechilibrate. Modaliti de echilibrare. 4.4.2. PT cu rute blocate 4.4.3. Alte probleme economice reductibile la problema de transport

Idem

Idem

Idem

Idem

Bibliografie 1. Bibliografia obligatorie: Ciobanu, Gh., Nica, V., Musta, Fl., Mrcine, V. Mitrut, D. (2002), Cercetri operaionale. Optimizri n reele. Teorie i aplicatii economice, Editura MATRIX ROM, Bucureti; Ciobanu, Gh., Nica, V., Musta Fl., Mrcine, V. (1996), Cercetri operaionale cu aplicaii n economie. Teoria grafurilor i Analiza drumului critic, Editura MATRIX-ROM, Bucureti; Nica, V., Ciobanu, Gh., Musta, Fl., Mrcine, V. (1998), Cercetri Operaionale - Programare liniar, Probleme de optimizare n reele de transport i distribuie, Teoria jocurilor strategice , Editura MATRIX ROM, Bucureti, online: http://asecib.ase.ro/cursuri_online.htm , cap. 1 i 2; J. and L. White (2010), A review of the recent contribution of systems thinking tooperational research and management science, European Journal of Operational Research, Volume 207, Issue 3, Pages 1147-1161, on-line: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221709009473 2. Bibliografie facultativ: Bazaraa, M. S., & Jarvis, J. J. (1977), Linear programming and Network flows. John Wiley and Sons, Inc.; Cominetti, R., Facchinei, F., Lassere, J.B. (2013), Modern Optimization Modelling Techniques, Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona; COOKE, S., SLACK, N. (1991), Making Management Decision, Prentice Hall International UK Ltd.; Dantzig, G. B., & Thapa, M. N. (1997), Linear programming. 1: Introduction, Springer-Verlag.; HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. I. (2005), Introduction to Operations Research, ediia a 8-a, McGraw Hill Publishing Co., New York; LAPIN, L. (1991), Quantitative Methods for Business Decisions - with Cases, Harcourt Brace Jovanovich Publishers and its subsidiary, Academic Press; Lockzer, K., Gordon, J. (1996), Project Management and Project Network Techniques, Pitman Publishing; LUCEY, T. (1992), Quantitative Techniques, DP Publisher; Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2008), Linear and Nonlinear Programming (Third ed.), Springer Science; Oliveira, C.A., Pardalos, P.M. (2011), Mathematical Aspects of Network Optimization , Springer Optimization and its Applications, vol. 53; Taha, H. A. (2008), Operations research. An introduction (Eight edition ed.), Pearson Prentice Hall; Vanderbei, R. J. (2008), Linear programming. Foundations and Extentions (Third ed.), Springer Science; Vanhoucke, M. (2012), Project Management with Dynamic Scheduling. Baseline Scheduling, Risk Analysis and Project Control, Springer; Zelinka, I., Snasel, V., Abraham, A. (eds) (2012), Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach, Intelligent Systems Reference Library, vol. 38; http://www.asecib.ase.ro/cursuri_online.htm, cursurile numrul: 1 Bazele Cercetrii operaionale; 13 Culegere de probleme de Bazele Cercetrii Operaionale an II zi i distan. 8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii 1. Toate seminariile Toate seminariile vor conin prezentri i urma structura de

rezolvri de studii de caz utiliznd algoritmii i metodele discutate n cadrul cursurilor; 2. Se utilizeaz pachetele software dedicate fundamentrii deciziilor cu tehnici ale Cercetrilor Operaionale. Seminar 1: 1.1. Modelarea unor contexte economice utiliznd conceptul de graf; 1.2. Determinarea arborelui maximal de cost minim Algoritmul Kruskal; Seminar 2: 1.3. Determinarea drumului optim n reele de transport. Algoritmul Dijkstra; 1.4. Utilizarea pachetelor software QM, WinQSB. Exemplificare numeric a modulelor Network Modeling. Seminar 3: 2.1. Managementul proiectelor complexe. Construcia reelei coordonatoare n reprezentarea activitate arc (A A) studiu de caz; 2.2. Trasarea graficului Gantt. Seminar 4: 2.3. Construcia reelei coordonatoare n reprezentarea activitate nod (A N) studiu de caz; 2.4. Utilizarea pachetelor software QM, WinQSB. Exemplificare numeric a modulelor PERT_CPM. Seminar 5: 2.5. Optimizarea alocrii resurselor n coordonarea proiectelor complexe studiu de caz. Seminar 6: 3.1. Modelarea liniar exemple economice: A) Problema firmei; B) Probleme tip amestec; C) Problema dietei optime; D) Probleme de transport. Seminar 7: 3.2. Metoda grafic de rezolvare a PL. A) Punerea n eviden a mulimii soluiilor, soluiilor admisibile (reprezentarea i interpretarea restriciilor tehnologice i de semn) i a soluiei optime. B) Proprietile mulimii soluiilor admisibile (convexitatea). Importana acestor proprietai pentru algoritmul Simplex. Seminar 8: 3.3. Dualitatea n programarea liniar. Reguli de construire a dualelor unor modele liniare; interpretarea economic a dualitii

coninut a cursurilor, exemplificnd problematica teoretic prezentat n cadrul acestora prin probleme rezolvate i propuse, studii de caz i analiz de scenarii.

Capitolul 1

Se comunic fiecrui student Tema de cas nr. 1, cu termen limit de transmitere a rezolvrii n Seminarul 7

Capitolul 2

Capitolul 3

Seminar 9: 3.4. Algoritmul Simplex primal: A) Explicarea pivotrii gaussiene; B) Algoritmul Simplex primal pentru probleme de (max); C) Optim finit, optim infinit, incompatibilitate n programarea liniar; D) Interpretarea economic a Tabelului Simplex Optim. Exemplificare utiliznd pachetele software QM, WinQSB, modulele Linear Programming. Seminar 10: E) Algoritmul Simplex primal pentru probleme de (min). Interpretarea economic a Tabelului Simplex Optim. Exemplificare utiliznd pachetele software QM, WinQSB, modulele Linear Programming. 3.5. Algoritmul Simplex Dual. Interpretarea economic a soluiei dualei n contextul problemei firmei. Seminar 11: 3.6. Analiza sensitivitii soluiei unui PL la dinamica mediului economic; 3.7. Elemente de Programare parametric n modelarea liniar. Seminar 12: 3.8. Analiza complex a unui model liniar (de la modelarea contextului prin PL i pn la postoptimizare) Seminar 13: 4.1. Problemea clasic de transport A) Echilibrarea problemelor de transport; B) Determinarea unei soluii admisibile de baz iniiale utiliznd (a) Metoda costului minim pe tabel i (b) Metoda Vogel. Seminar 14: C) Testarea optimalitii i mbuntirea unei soluii de baz a PTE; D) Probleme de transport cu rute blocate studiu de caz; E) Rezolvarea PTE cu ajutorul pachetelor software QM, WinQSB, modulele Transportation i Linear and Integer Programming.

Se comunic fiecrui student Tema de cas nr. 2, cu termen limit de transmitere a rezolvrii n Seminarul 12

Capitolul 4

Bibliografie 1. Bibliografia obligatorie: Ciobanu, Gh., Nica, V., Musta, Fl., Mrcine, V. Mitrut, D. (2002), Cercetri operaionale. Optimizri n reele. Teorie i aplicatii economice, Editura MATRIX ROM, Bucureti; Ciobanu, Gh., Nica, V., Musta Fl., Mrcine, V. (1996), Cercetri operaionale cu aplicaii n economie. Teoria grafurilor i Analiza drumului critic, Editura MATRIX-ROM, Bucureti; Nica, V., Ciobanu, Gh., Musta, Fl., Mrcine, V. (1998), Cercetri Operaionale - Programare liniar, Probleme de optimizare n reele de transport i distribuie, Teoria jocurilor strategice , Editura MATRIX ROM, Bucureti, on line: http://asecib.ase.ro/cursuri_online.htm , cap. 1 i 2. 2. Bibliografie facultativ: Bazaraa, M. S., & Jarvis, J. J. (1977), Linear programming and Network flows. John Wiley and Sons, Inc.; Cominetti, R., Facchinei, F., Lassere, J.B. (2013), Modern Optimization Modelling Techniques, Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona; COOKE, S., SLACK, N. (1991), Making Management Decision, Prentice Hall International UK Ltd.;

Dantzig, G. B., & Thapa, M. N. (1997), Linear programming. 1: Introduction, Springer-Verlag.; HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. I. (2005), Introduction to Operations Research, ediia a 8-a, McGraw Hill Publishing Co., New York; LAPIN, L. (1991), Quantitative Methods for Business Decisions - with Cases, Harcourt Brace Jovanovich Publishers and its subsidiary, Academic Press; Lockzer, K., Gordon, J. (1996), Project Management and Project Network Techniques, Pitman Publishing; LUCEY, T. (1992), Quantitative Techniques, DP Publisher; Luenberger, D. G., & Ye, Y. (2008), Linear and Nonlinear Programming (Third ed.), Springer Science; Oliveira, C.A., Pardalos, P.M. (2011), Mathematical Aspects of Network Optimization , Springer Optimization and its Applications, vol. 53; Taha, H. A. (2008), Operations research. An introduction (Eight edition ed.), Pearson Prentice Hall; Vanderbei, R. J. (2008), Linear programming. Foundations and Extentions (Third ed.), Springer Science; Vanhoucke, M. (2012), Project Management with Dynamic Scheduling. Baseline Scheduling, Risk Analysis and Project Control, Springer; Zelinka, I., Snasel, V., Abraham, A. (eds) (2012), Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach, Intelligent Systems Reference Library, vol. 38; http://www.asecib.ase.ro/cursuri_online.htm, cursul numrul: 13 - Culegere de probleme de Bazele Cercetrii Operaionale an II zi i distan.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 1. Fundamentarea deciziilor unei organizaii se face n prezent utiliznd sistemele informatice. La baza programrii acestora se afl cea mai mare parte a algoritmilor din Cercetrile Operaionale; 2. Orientarea pe procese a activitii companiilor / organizaiilor presupune utilizarea sistemelor ERP (Enterprise Resources Planning). Aceste sisteme implementeaz foarte mu lte din metodele i modelele Cercetrilor Operaionale; 3. Parcurgerea unui curs de Cercetri Operaionale l ajut pe absolent s i formeze un stil de lucru riguros, orientat ctre utilizarea metodelor de analiz i prelucrare cantitativ a datelor n fundamentarea deciziilor operaionale sau strategice ale organizaiei; 4. Disciplina ofer studenilor un set de metode cantitative a cror utilizare minimizeaz riscul unor decizii greite (i implicit al falimentului) la nivelul organizaiilor economico-sociale.

10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 1. nsuirea corect a metodelor Evaluare prin examen sumativ prezentate la curs i utilizarea lor scris. n fundamentarea deciziilor din economia real; 10.4 Curs 2. Maniera n care rezultatele rezolvrii unor aplicaii practice sunt corect interpretate economic n contextul dat. Contribuia studentului la nregistrarea contribuiei 30% dezbaterile din cadrul cursurilor i studenilor la dezbaterile din al seminariilor cadrul seminariilor. 10.5 rezolvrii Seminar/laborator Rezolvarea de studii de caz, teme Corectarea studiilor de caz din temele de cas, elaborarea de proiecte de cas. individuale sau de grup. 10.6 Standard minim de performan Standardul minim de performan este compus din: 1. Obinerea a minim 50% din evaluarea din timpul semestrului, adic minim 1,5 puncte, pentru: Modelarea corect utiliznd programarea liniar a unei probleme operaionale la nivel microeconomic 10.3 Pondere din nota final 70%

sau macroeconomic; Rezolvarea corect a unui model liniar cu algoritmul Simplex primal; Determinarea unei soluii iniiale a unei probleme clasice de transport; Construirea corect a reelei coordonatoare a unui proiect complex.

2. Utilizarea metodelor Cercetrilor Operaionale n fundamentarea deciziilor i a activitii logistice la nivel de organizaie, concretizat n obinerea a minim 50% din evaluarea prin teza scris, adic minim 3 puncte. Acest punctaj poate fi obinut prin: Modelarea i rezolvarea corect a unui model liniar utiliznd algoritmul Simplex primal; Generarea unei soluii iniiale a unei probleme clasice de transport; Reprezentarea corect a reelei coordonatoare i determinarea drumului critic aferent activitilor unui proiect complex.

Data completrii 3 Iulie 2012

Semntura titularului de curs Pentru colectivul titularilor de curs, Prof. dr. Virginia Mrcine

Semntura titularului de seminar Pentru colectivul titularilor de seminar, Asist. dr. Mioara Bncescu

Data avizrii n departament ............................................

Semntura directorului de departament Lect. dr. Ctlin Boja