Sunteți pe pagina 1din 9

Programa pedagogie pt gradul II I. EDUCATIA SI PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE. SCOALA ROMANEASCA IN PRAGUL MILENIULUI III 1. Educatie si societate.

Dimensiunea educativa a dezvoltarii economico-sociale si culturale. 2. Caracterul prospectiv al educatiei. 3. Educatia permanenta. Concept, factori determinanti, continuturi, metodologie. Relatia educatie-autoeducatie. 4. Noile educatii educatia pentru democratie si drepturile omului, ecologica, antreprenoriala, pentru sanatate, interculturala pentru timp li!er s.a". #. $novare si reforma in invatamantul romanesc. %olitici si programe educationale. &$&'$()R*+$E *gentia Nationala ,ocrates, Com!aterea esecului scolar- o provocare pentru constructia europeana, &ucuresti, Editura *lternative, 1../. &irzea, C., *rta si stiintele educatiei, &ucuresti, ED%, 1..#. &irzea, C., Reforme de invatamant contemporane. 0endinte si semnificatii, &ucuresti, ED%, R.*. 1.1/. &arzea, C., coord.", Reforma invatamantului in Romania- conditii si perspective, &ucuresti, $nstitutul de ,tinte ale Educatiei, 1..3 &ot2in, 3., 4., Elmand5ra, 6., 6alita, 6., (rizontul fara limite al invatarii, &ucuresti, Editura %olitica, 1.71. Dave, R.8. su!red", +undamentele educatiei permanente, &ucuresti, ED%, 1..1. Cristea, ,., +undamentele pedagogice ale reformei invatamantului, ED%, 1..4 De %eretti, *., Educatia in sc9im!are, $asi, Editura ,piru 8aret, 1../. +aure, E., si cola!.", * invata sa fii. :n raport :NE,C(, &ucuresti, ED%, 1.72. 6arga, *., Educatia in tranzitie, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1.... 6iroiu, *., coord.", $nvatamantul romanesc azi. ,tudii de diagnoza, $asi, Editura %olirom, 1..7. Neacsu, $., coord", ,coala romaneasca in pragul mileniului $$$, &ucuresti, Editura %aideia, 1..1. %aun, E., Educatia si dezvoltarea sociala, in Domenii ale pedagogiei coord. ,., ,tanciu", &ucuresti, ED%, 1.73. %ro!lematica reformei, Revista de pedagogie, nr.1-2;1..3. ,tanciu, $. )9.. ,coala si doctrinele pedgogice in secolul <<, &ucuresti, ED%,1..# 0omas, 3., 6arile pro!leme ale educatiei in lume, &ucuresti, ED%, 1.11. =aideanu, )., Educatia la frontiera dintre milenii, &ucuresti, Editura %olitica, 1.77. =aideanu, )., :NE,C(- #> - ED:C*0$E, &ucuresti, ED%, 1../ =lasceanu, '., Decizie si inovatie in invatamant, &ucuresti, ED%, 1.1.. II. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII COPILULUI SI ADOLESCENTULUI 1. *naliza conceptelor fundamentale- personalitate, dezvoltare, maturizare, stadialitate in dezvoltare s.a. 2. ,tadiile dezvoltarii psi9osomatice- intervalul de varsta, caracterizare generala, analiza sc9im!arilor in plan fizic, cognitiv, afectiv, motivational, volitiv, psi9omotric, comunicare, al trasaturilor de personalitate. $mplicatii socioeducationale. 3. 6etode si te9nici de cunoastere a particularitatilor de varsta si individuale ale copilului si adolescentului o!servatia, anamneza, studiul produselor activitatii, testele, c9estionarul, e?perimentul psi9opedagogic, studiul de caz s.a.". 1

4. +i@a de caracterizare psi9opedagogica. =alori instrumentale, valorizare, limite. &$&'$()R*+$E &adea, E., Caracterizarea dinamica a copilului si adolescentului de la 3 la 17 ani cu aplicatie la fisa scolara, &ucuresti, ED%, 1..3. &erger, )., 0ratat practic de cunoastere a omului, &ucuresti, Editura $R$, 1..1. Camp!ell, R., *dolescentul-copilul meu, Clu5-Napoca, Editura 'ogos, 1..#. Cosmovici, *., $aco!, '. coord.", %si9ologie scolara, $a@i, Editura %olirom, 1..7. )olu, 6., Dinamica personalitatii, &ucuresti, Editura )eneze, 1..3. 8aAes, N., (rell, ,., $ntroducere in psi9ologie, &ucuresti, Editura *'', 1..1. 8ol!an, $. coord.", Cunoasterea elevului. ( sinteza a metodelor, &ucuresti, ED%, 1.17. 6itrofan, N., 0estarea psi9ologica a copilului mic, &ucuresti, Editura %ress 6i9aela, 1..1. Radu, $. coord.", %si9ologia educatiei si dezvoltarii, &ucuresti, Editura *cademiei, 1.73. Radu, N., %si9ologia varstelor. *dolescenta, &ucuresti, Editura +undatia BRomania de maineB, 1..#. ,c9iopu, :., =erza, E., %si9ologia varstelor. Ciclurile vietii, &ucuresti, ED%, 1..#. ,c9iopu, :., =erza, E., *dolescenta. %ersonalitate si lim!a5, &ucuresti, Editura *l!atros, 1.7.. ,uteu, 0., Cunoasterea si autocunoasterea elevilor, &ucuresti, Editura %olitica, 1.17. III. PROCESUL DE INVATAMANT - SISTEM SI FUNCTIONALITATE 1. %rocesul de invatamant- concept, structura, functii, dimensiuni, caracteristici. 2. %rocesul de invatamant ca interactiune intre predare, invatare si evaluare. 3. Conditii si factori de crestere a eficientei procesului de invatamant coerenta, calitatea si articularea componentelor, gradul de organizare a activitatii, calitatea vietii scolare, personalitatea profesorului, stilurile educationale s.a" &$&'$()R*+$E Calin, 6., %rocesul instructiv-educativ, su!sistem pedagogic, in %rocesul instructiv-educativ. $nstruirea scolara. *naliza multireferentiala, &ucuresti, ED%, 1..#. Cerg9it, $., %rocesul de invatare - cadru principal de instruire si educare a elevilor. *!ordarea sistemica a procesului de invatamant, in ,inteze pe teme de didactica moderna coord. $. Radu", &ucuresti, 0ri!una $nvatamantului, 1.7/. Cristea, ,., %rocesul de invatamant- o!iect de studiu al didacticii generale, in %edagogie, vol.2, %itesti, Editura 8ardiscom, 1..1. $onescu, 6., Radu, $., Didactica moderna, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1..#. Neacsu, $., 6etode si te9nici de invatare eficienta, &ucuresti, Editura 6ilitara, 1..>. Neacsu, $., $nstruire si invatare, &ucuresti, ED%, 1.... %otolea, D., ,tilurile educationale, in %ro!leme fundamentale ale pedagogiei coord. D. 0odoran", &ucuresti, ED%, 1.72. Radu, $., %rocesul de invatamant. Componentele principale ale procesului de invatamant, in Didactica moderna coord. 6. $onescu, $. Radu", Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1..#. IV. FINALITATILE EDUCATIEI. IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE 1". Definirea si analiza conceptelor- finalitate, ideal, scop, o!iectiv, sarcina. 2". 0a?onomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinta- macro-micro finalitati de sistem finalitati de proces"C grad de generalitate o!iective generale - specifice;intermediareC o!iective - cadru, o!iective de referintaC concrete;operationale"C continut psi9ologic o!iective cognitive, afective, psi9omotorii"C temporalitateC masura!ilitate s.a. 3" (perationalizarea o!iectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite. 2

*plicatii. &$&'$()R*+$E *ntonesei, '., %aideia. +undamentele culturale ale educatiei, $asi, Editura %olirom, 1../. Calin, 6., ,copurile procesului instructiv-educativ. %erspectiva a?iologica si pra?iologica, in %rocesul instructiv-educativ. $nstruire scolara. *naliza multireferentiala, &ucuresti, ED%, R.*., 1..#. Cerg9it, $., coord.", %erfectionarea lectiei in scoala moderna, &ucuresti, ED%, 1.73, Cristea, ,., +inalitatile educatiei, in %edagogie, vol.1, %itesti, Editura 8ardiscom, 1../. Cristea, ,., (!iectivele pedagogice ale procesului de invatamant, in %edagogie, vol.2, %itesti, Editura 8ardiscom, 1..1. Cuco@, C., +inalitatile educatiei, in %edagogie, $asi, Editura %olirom, 1../. De 'ands9eere, =., De 'ands9eere, )., Definirea o!iectivelor educatiei, &ucuresti, ED%, 1.1.. DeDeA, 3., Educatie si valoare, in +undamente pentru o stiinta a educatie, &ucuresti, ED%, 1..2. Dimitriu, E., +inalitatile educatiei, in %ro!leme fundamentale ale educatiei coord. D., 0odoran", &ucuresti, ED%,1.72. )agne, R., 6., &riggs, '., 3., %rincipii de design al instruirii, &ucuresti, ED%, 1.11. Neacsu, $., +inalitatile educatiei, in Curs de pedagogie coord. $., Cerg9it, '.,=lasceanu", &ucuresti, :niversitatea &ucuresti, 1.77. Nicola, $., +inalitatile actiunii educationale. %roiectarea educationala, in %edgogie, &ucuresti, ED%,1..4. %otolea, D., ,copuri si o!iective ale procesului didactic, in ,inteze pe teme de didactica moderna coord. $.0.Radu", Culegere metodica editata de 0ri!una ,colii, &ucuresti, 1../. %otolea, D., 0eoria si metodologia o!iectivelor educationale, in Curs de pedagogie coord. $. Cerg9it, '.=lasceanu", &ucuresti, :niversitatea &ucuresti, 1.77. V. PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ALE CURRICULUMULUI. REFORMA CURRICULUMULUI IN INVATAMANTUL ROMANESC 1". *naliza conceptelor- curriculum, arie curriculara, cultura generala, continut al invatamantului, situatie de invatare. 2". Relatia o!iective-continuturi-metode de predare-invatare-evaluare. 3". +actori determinanti si surse generatoare in ela!orarea curriculumului. 4". 0ipuri de curriculum- core curriculum de !aza, trunc9i comun" - curriculum la dispozitia scoliiC o!ligatoriu - optionalC formal - nonformalC national-local. #". (rientari si practici noi in organizarea curriculumului- interdisciplinaritate, organizare modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat. /". Documentele curriculare- planul-cadru, programe scolare, manualele, materialele-suport g9iduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului etc.". 6etodologia aplicarii lor in scoala. &$&'$()R*+$E Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, $asi ,Editura %olirom, 1..7. Cretu, C., Conceptul de curriculum etimologie, evolutii semantice ale conceptului de curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum", in %si9opedagogie pentru e?amenele de definitivare si grade didactice coord. C. Cuco@", $asi, Editura %olirom, 1..7. Cristea, ,., %roiectarea curriculara, in %edagogia, vol.2, %itesti, Editura 8ardiscom, 1..1 Crisan,, *l. coord.", Curriculum scolar. )9id metodologic, &ucuresti, 6inisterul Educatiei si $nvatamantului. $nstitutul de ,tiiinte ale Educatiei, 1../. Cucos, C., Delimitari conceptuale-continut al invatamantului si curriculum, in %edagogie, $asi, 3

Editura %olirom, 1../. Curriculum si dezvoltare curriculara, Revista de pedagogie, nr.3-4;1..4. DE8ainaut, '. coord.", %rograme de invatamant si educatia permanenta, &ucuresti, ED%, 1.71. 3inga, $., Negret, $., $nvatarea eficienta, &ucuresti, Editura *ldin, 1.... 6inisterul Educatiei Nationale, Curriculum National, , &ucuresti, 1..7. %otolea, D., 0eoria si metodologia o!iectivelor educationale, in Curs de pedagogie coord.- $. Cerg9it, '.=lasceanu,", &ucuresti, :niversitatea &ucuresti, 1.77. ,tanciu, 6., Reforma continuturilor invatamantului. Cadru metodologic, $asi, Editura %olirom, 1.... =aideanu, )., (rientari si tendinte in educatia contemporana, in Educatia la frontiera dintre milenii, &ucuresti, Editura %olitica, 1.77. =aideanu, )., Curriculum-ul- de la a invata pentru a sti la a invata pentru a actiona, in :NE,C( - #> - ED:C*0$E, &ucuresti, ED%, 1../. :ngureanu, D., 0eoria curriculumului, 0imisoara, Editura 6irton, 1.... VI. INVATAREA SCOLARA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA INVATARII SCOLARE 1. Conceptele de invatare si invatare scolara. 6ecanisme si procesualitate. +orme, tipuri si niveluri de invatare. 2. (rientari principale in teoriile contemporane ale invatarii si relevanta lor pentru instruirea scolara. 3. Conditiile interne si e?terne ale invatarii scolare eficiente. 6otivatia invatarii scolareconditie interna integrativa- geneza, dinamica, forme si structuriC legea optimului motivationalC strategii de formare dezvoltare. 4. %si9ologic, logic si pedagogic in procesul invatarii si formarii conceptelor,a structurilor operatorii si actionale, a celor atitudinal-valorice. &$&'$()R*+$E *usu!el, D.%., Ro!inson, R., $nvatarea in scoala. ( introducere in psi9ologia pedagogica, &ucuresti, ED%, 1.71. Cosmovici, *. coord. *.Neculau, 0.Cozma", $nvatarea scolara, in %si9opedagogia pentru e?amenul de definitivare si gradul $, $asi, Editura ,piru 8aret, 1..4. )olu, %., $nvatare si dezvoltare, &ucuresti, E,E, 1.7#. Fulcsar, 0., +actorii psi9ologici ai reusitei scolare, &ucuresti, ED%, 1.17. 3inga, $., Negret, $., $nvatarea eficienta, &ucuresti, Editura *ldin, 1.... 6iclea, 6., %si9ologia cognitiva, C'u5-Napoca, Editura )loria, 1..4. 6iclea, 6., $nvatarea scolara si psi9ologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei, coord. 6.$onescu", &ucuresti, Editura 0ri!una $nvatamantului, 1..7. Neacsu, $., 6etode si te9nici moderne de invatare eficienta, &ucuresti, Editura 6ilitara, 1..>. Neacsu, $., $nstruire si invatare, &ucuresti, ED%, 1.... VII. PREDAREA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA PREDARII 1. Conceptul de predare. Relatiile intre predare, invatare si evaluare. 2. %redarea ca activitate de organizare si conducere a situatiilor de invatare. 3. ,trategii si stiluri de predare. 4. 6oduri de determinare a eficacitatii si eficientei predarii. Evaluarea comportamentului didactic al profesorului. &$&'$()R*+$E 4

Davitz, 3., &all, ,., %si9ologia procesului educational, &ucuresti, ED%, 1.17. Dragu, *., ,tructura personalitatii profesorului, &ucuresti, ED%, 1../. $onescu, 6.,C9is, =., ,trategii de predare-invatare in concordanta cu scopurile didactice, in ,inteze pe teme de didactica moderna, &ucuresti, 0ri!una $nvatamantului, 1.7/. $ucu, R., 6anagementul clasei de elevi, &ucuresti, Editura D. &olintineanu,1.... 6arcu, ,. coord.", Competenta didactica -perspectiva psi9ologiei, &ucuresti, Editura *'', 1.... 6itrofan, N., *ptitudinea pedagogica, &ucuresti, Editura *cademiei, 1.72. Neacsu, $., $nstruire si invatare, &ucuresti, ED%, 1.... %otolea, D., %rofesorul si strategiile conducerii invatarii, in vol. ,tructuri, strategii si performante in invatamant coord. $. 3inga, '. =lasceanu", &ucuresti, Editura *cademiei, 1.7.. ,oitu, '., %edagogia comunicarii, &ucuresti, ED%, 1..1. 4lodars2i, G., 'egitatile psi9ologice ale invatarii si predarii, &ucuresti, ED%, 1.7>. VIII. METODOLOGIA SI TEHNOLOGIA INSTRUIRII 1. Delimitari conceptuale- metodologie, te9nologie, metoda, procedeu. *naliza interdependentelor. 2. ,istemul metodelor de instruire- clasificare, caracteristicile principalelor grupe de metode. 3. Descrierea metodelor didactice. +undamente si posi!ilitate de aplicare eficienta, activizatoare, creativa. 4. ,trategii didactice- concept, clasificare, caracteristici. *plicatii la disciplina predata. #. 6i5loace didactice si suporturi te9nice de instruire- rol, functii, valente formative, limite. /. $nstruirea asistata de calculator- directie complementar strategica in valorizarea si potentarea metodologiei instruirii si invatarii. &$&'$()R*+$E Cerg9it, $., 6etode de invatamant, Ed a $$-a, &ucuresti, ED%, 1.7>. Cerg9it, $., Neacsu, $., 6etodologia activitatii didactice, in Didactia coord. D. ,alade", &ucuresti, ED%, 1.72. C9is, =., Demersuri de instruire su! asistenta calculatorului, in Educatia si dinamica ei, &ucuresti, Editura 0ri!una $nvatamantului, 1..7. Cretu, C., $nstruirea asistata de calculator. E?periente si perspective, in %si9opedagogie pentru e?amenul de definitivare si gradul $$ coord. *. Neculau, 0. Cozma" , $asi, Editura ,piru 8aret, 1..4. $onescu, 6., C9is, =., 6etodologia activitatii didactice, in Didactica moderna coord. 6. $onescu, $. Radu", Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1..#. 6ucica, 0. coord.", $ndrumar metodic pentru folosirea mi5loacelor de invatamant, &ucuresti, ED%, 1.72. 6oise, C., 6etode de invatamant, in %si9opedagogia pentru e?amenele de definitivare si grade didactice coord. C. Cucos", $asi, Editura %olirom, 1..7. IX. COMUNICAREA DIDACTICA 1. Comunicarea psi9opedagogica si psi9olingvistica. 2. 0ipuri de comunicare umana- caraceteristici, relatii 3. Comunicare si interactiune didactica- definire, structura cadru, mecanisme, caraceteristici. 4. Relatii de comunicare in actul didactic- tipuri, disfunctii, !loca5e. #. Competenta de comunicare a profesorului. Caracteristici, feed!ac2ul oferit de comunicare in conte?tul situatiilor didactice. 5

&$&'$()R*+$E Davitz, 3., &all, ,., %si9ologia procesului educational, &ucuresti, ED%, 1.17. )rant, &., 8ennings, D., 6iscarile, gestica si mimica profesorului, &ucuresti, ED%, 1.11. $aco!, '., Comunicarea didactica, in %si9ologie, $asi, Editura ,piru 8aret, 1..4. 6cHuail, D., Comunicarea, $asi, Editura $nstitutul European, 1.... Neacsu, $., 6etode si te9nici de invatare eficienta, &ucuresti, Editura 6ilitara, 1..>. Neacsu, $., $nstruire si invatare, &ucuresti, ED%, 1.... %aun, E., ,ociopedagogie scolara, &ucuresti, ED%, 1.72. ,alavastru, C., 'ogica si lim!a5 in educatie, &ucuresti, ED%, 1..4. ,tanton, N., Comunicarea, &ucuresti, Editura ,tiinta si 0e9nica, 1..#. ,oitu, '., %edagogia comunicarii, &ucuresti, ED%, 1..1. 0oma, )9. coord.", 0e9nici de comunicare, &ucuresti, Editura *rtprint, 1.... X. EVALUAREA IN PROCESUL DE INVATAMANT SI EDUCATIE 1. Conceptul de evaluare. 6asurare-apreciere-decizie. $ntegrarea evaluarii in procesul de invatamant. 2. +unctiile evaluarii. 3. +orme;tipuri de evaluare a rezultatelor si progreselor scolare. 4. 6etode si te9nici de evaluare a rezultatelor scolare. 6odalitati de perfectionare testul docimologic, portofoliu, proiectul s.a". #. 6etodologia proiectarii ela!orarii, aplicarii si interpretarii pro!elor de evaluare. /. +actori pertur!atori si erori in evaluarea didactica - modalitati de corectare. 1. +ormarea capacitatii de autoevaluaare la elevi. 7. %erfectionarea sistemului de evaluare si e?aminare in perspectiva reformei invatamantului romanesc. &$&'$()R*+$E Cucos, ,., %ro!leme de docimologie didactica, in %si9opedagogia pentru e?amenele de definitivare si gradele didactice coord. C. Cucos", $asi, Editura %olirom, 1..7. De 'ans9eere, )., Evaluarea continua a elevilor si e?amenele , &ucuresti, ED%, 1.1#. 3inga, $., %etrescu, *., Evaluarea performantei scolare, &ucuresti, Editura *delfin, 1../. Neacsu, $., ,toica, *., coord.", )9id general de evaluare si e?aminare, 6EN, &ucuresti, Editura *ramis, 1../. 6EN, Reforma sistemului de evaluare si e?aminare, &ucuresti, Editura ,coala Romaneasca, 1..7. Radu, $. 0., Evaluarea rezultatelor scolare, in ,inteze pe teme de didactica moderna, &ucuresti, 0ri!una $nvatamantului, 1.71. XI. Proiect re "e or# &i+ re !e" #o#ic cti$it ti%or "e i&'tr(ire 'i e"(c tie. Mo"(ri 'i )or*e cti$it ti%or "i" ctice

1". Conceptul de proiectare pedagogica. +unctiile proiectarii pedagogice- anticipare, orientare, organizare, diri5are, reglare-autoreglare, decizie, inovare. 2". Etapele proiectarii pedagogice- definirea o!iectivelor si a sistemului de referinta spatiotemporal- determinarea continuturilorC sta!ilirea strategiei optime de actiuneC sta!ilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare. 3" Niveluri ale proiectarii peagogice. +inalizarea proiectarii pedagogice- 3.1 %roiecte ela!orate pe- ciclu, an, semestru de invatamant, saptamana, oraC 3.2 %roiecte ela!orate pe- arii curriculare, disciplina scolara, tema, su!iect. 6

4". :nitate si diversitate in proiectarea activitatilor de instruire si educatie. 6odele de proiectare a lectiei, a altor activitati scolare si e?trascolare. #" )rile de evaluare. Criterii de autoevaluare. /" 6oduri si forme de organizare a activitatilor didactice- concept, tipologie frontal, pe grupe, individual etc"- 'ectia-activitate didactica de !aza. *lte forme de organizare. 1" *plicatii- proiectarea unui sistem de lectii, de alte activitati scolare si e?trascolare. &$&'$()R*+$E &uzas, '., *ctivitatea didactica pe grupe, &ucuresti, ED%., 1.1/. Cerg9it, $. coord.". %erfectionarea lectiei in scoala moderna, &ucuresti, ED%, 1.73. )agne, R.6., &riggs, '.3., %rincipii de design al instruirii, &ucuresti, ED%, 1.11. $onescu, 6., Clasic si modern in organizarea lectiei, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1.72. $onescu, 6., 'ectia intre proiect si realizare, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1.72. 3inga, $., Negret, $., $nvatarea eficienta, &ucuresti, Editura *ldiri, 1.... Neacsu, $., $nstruire si invatare, &ucuresti, ED%, 1.... XII. PSIHOSOCIOLOGIA GRUPURILOR SCOLARE. DIRIGINTELE SI DIRIGENTIA. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. Natura si caracteristicile grupurilor scolare. Clasa de elevi ca grup socio-educativ. =alentele formative ale clasei de elevi si grupului scolar. Relatii intergrupale. 2. 6etode si te9nici de studiere si caracterizare a grupurilor scolare. 3. 6anagementul clasei de elevi- concept, pro!lematica sociala, psi9ologica, normativa, operationala si inovatoarere. 4. Dirigintele si dirigentia-roluri si strategii de interventie, formare, evaluare. &$&'$()R*+$E &our9is, R., 'eAens, 3-+. coord.", ,tereotipuri, discriminare si relatii intergrupuri, $asi, Editura %olirom, 1..1. Cosmovici, *., $aco!, '. coord.", %si9ologie scolara, $asi, Editura %olirom, 1..7. Cruceru, ,., 0oma, ,., (ra de dirigentie, &ucuresti, Editura %ro*rcadia, 1..4. Dirigintele. (ra de dirigentie, &ucuresti, 0ri!una $nvatamantului, 1..#. $ucu, R., 6anagementul clasei de elevi, &ucuresti, Editura Dimitrie &olintineanu, 1.... $ucu, R., 6anagementul si gestiunea clasei. +undamentate teoretico-metodologice, $asi, Editura %olirom, 2>>>. Neculau, *., 'iderii in dinamica grupurilor, &ucuresti, E,E, 1.11. Nicola, $., Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, &ucuresti, ED%, 1.17. %aun, E., ,ociopedagogie scolara, &ucuresti, ED%, 1.72. %otolea, D., De la stiluri la strategii - o a!ordare empirica a comportamentului didactic, in ,tructurii, strategii si performante in invatamant coord. $. 3inga, '. =lasceanu", &ucuresti, Editura *cademiei, 1.7.. 0oma, ,., %rofesorul, factor de decizie, &ucuresti, Editura 0e9nica, 1..4. Glate, 6., %si9ologia sociala a grupurilor scolare, &ucuresti, Editura %olitica, 1.12. XIII. ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA IN SCOALA 1. &azele sociale si psi9opedagogice ale consilierii si orientarii in scoala. 0ipuri de a!ordari in consiliere si orientare. 2. %rincipii, o!iective, continut si metode utilizate in procesul consilierii. 3. Consilierea, orientarea si dezvoltarea carierei - strategii si terapii educationale. 7

&$&'$()R*+$E )9id metodologic pentru orinetarea scolara si profesionala, &ucuresti, ED%, 1.7.. Dirigentie, consiliere si orientare, &ucuresti, Editura 0ri!una $nvatamantului, 1..7. Cariera- sansa sau planificareI, Revista de pedagogie nr.1-12, 1..1. ,alade, D., Dimensiunile educatiei, &ucuresti, ED%, 1..1. 0omsa, )9. coord.", Dictionar de orientare scolara si profesionala, &ucuresti, Editura *felin, 1../. 0omsa, )9., (rientarea si dezvoltarea carierei la elevi, &ucuresti, Casa de Editura si %resa =iata Romaneasca, 1.... 0om@a, )9., Consilierea si orientarea in scoala, &ucuresti, Casa de Editura si %resa =iata Romaneasca, 1.... Gapartan, 6., Eficienta cunoasterii factorilor de personalitate in orientarea scolara si profesionala a elevilor, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1..>. XIV. DIMENSIUNILE CREATIVITATII. CULTIVAREA CREATIVITATII LA ELEVI 1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. %ersonalitatea creatoare. 2. Natura si structura actului creator- etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala factori cognitivi si noncognitivi". 3. 6etode si te9nici de depistare a capacitatilor creative la elevi. 4. %redarea creativa - invatarea creativa. #. 6odalitati de stimulare a conduitei creative la elevi. &$&'$()R*+$E &adea, E., +le?i!ilitatea mintala. ( viziune sincronica, &ucuresti, ED%, 1..7. Copii si tineri supradotati, in Revista de pedagogie nr.4-1, 1..3. Calusc9i, 6., )ugiuman, *., 'uca, R. s.a, $nventica in scoala, $asi, Editura &$0, 1..4. Cretu, C., %si9opedagogia succesului, $asi, Editura %olirom, 1..1. 3igan, 6., Copiii supradotati, &ucuresti, ,ocietatea ,tiinta si 0e9nica, 1..4. 'andau, E., %si9ologia creativitatii, &ucuresti, ED%, 1.1.. 6unteanu, *., $ncursiuni in creatologie, 0imisoara, Editura *ugusta, 1..4. Nicola, )r. coord.", ,timularea creativitatii elevilor in procesul de invatamant, &ucuresti, ED%, 1.71. (prescu, =., *ptitudini si atitudini, &ucresti, Editura ,tiintifica, 1..1. %etru, $., Educatie si creatie, &ucuresti, ED%, 1..#. Radu, $. coord.", $ntoducere in psi9ologia contemporana, C'u5-Napoca, Editura ,incron, 1..1. Roco, 6., Creativitatea individuala si de grup, &ucuresti, Editura *cademiei, 1.71. Rosca, *l., Creativitatea generala si specifica, &ucuresti, Editura *cademiei, 1.71. ,ima, $., Creativitatea la varsta prescolara si scolara mica, &ucuresti, ED%, 1.... ,toica, *., Creativitatea elevilor-posi!ilitati de cunoastere si de educare, &ucuresti, ED%, 1.73. XV. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE INVATAMANT SI AL INSTITUTIILOR SCOLARE. MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR IN INVATAMANT 1. Conceptul de management educational. 2. %rincipiile, functiile si continutul managementului educational. 3. Nivelurile ale conducerii invatamantului - sistem si institutie. 8

4. Directorul de scoala ca manager scolar- personalitate, stiluri, eficienta. #. %rofesorul, factor de decizie. /. Elemente de reforma in domeniul managementului educational din Romania. &$&'$()R*+$E *ndrei, N., Dumitrescu, $., Conducerea stiintifica a unitatilor scolare, &ucuresti, ED%, 1..3. Cornescu, =., 6i9ailescu, $., ,tanciu, ,., 6anagement. 0eorie si practica, &ucuresti, Editura *ctami, 1..4. Cristea, ,., %edagogie generala. 6anagementul educatiei, &ucuresti, ED%, 1../. Druc2er, %., 6anagement. Eficienta factorului decizional, Deva, Editura Destin, 1..4. 3inga, $., Conducerea invatamantului. 6anual de management institutional, &ucuresti, ED%, 1..3. 3oita, E., 6anagement scolar. Elemente de te9nologie manageriala, Craiova, Editura )9. C. *le?andru, 1..#. 6anagementul invatamantului, Revista invatamantului prescolar nr.3-4;1..#. %aun, E., ,coala - o a!ordare sociopedagogica, $asi, Editura %olirom, 1..7. %opescu, =., ,tiinta conducerii invatamantului, &ucuresti, ED%, 1.13. 0oma, ,t., %rofesorul, factor de decizie, &ucuresti, Editura 0e9nica, 1..4. =lasceanu, 6., %si9ologia organizatiilor si a conducerii, &ucuresti, Editura %aideia, 1..3. XVI. CERCETAREA PEDAGOGICA. INOVAREA TEORIEI SI PRACTICII EDUCATIONALE 1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teoriepractica educationala. 2. %roiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei. 3. Repertoriul metodelor si te9nicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatieianaliza, relatii, avanta5e, limite. 4. $nstitutii.,orientari, teme si programe de cercetare educationala in reforma invatamantului din Romania. &$&'$()R*+$E C9elcea, ,., 6argineanu, $., Cauc, $., Cercetarea sociologica. 6etode si te9nici, Deva, Editura Destin, 1..7. Davitz, 3., &all, ,., %si9ologia procesului educational, &ucuresti, ED%, 1.17. De 'ands9eere, )., $storia universala a pedagogiei e?perimentale, &ucuresti, ED%, 1..#. Dragan, $., Nicola, $., Cercetarea psi9opedagogica, 0argu 6ures, Editura 0ipomur, 1..3. 8assenforder, 3., $novatia in invatamant, &ucuresti, ED%, 1.1/. 6arga, *., Educatia in tranzitie, Clu5-Napoca, Editura Dacia, 1.... 6uster, D., 6etodologia cercetarii in educatie si invatamant, &ucuresti, Editura *l!atros, 1.7#. %lanc9ard, E., Cercetarea in pedagogie, &ucuresti, ED%, 1.12. Rotariu, 0. coord.", 6etode statistice aplicate in stiintele sociale, $*si, Editura %olirom, 1.... ,tanciu, $., =lasceanu, '., Cercetarea si inovatia in invatamant, in Curs de pedagogie coord. $., Cerg9it, '. =lasceanu", &ucuresti, 0:&, 1.77. =lasceanu, '., Decizie si inovatie in invatamant, &ucuresti, ED%, 1.1.. =lasceanu, '., 6etodologia cercetarii sociale, &ucuresti, E,E, 1.7/.