Sunteți pe pagina 1din 18

Important acord teologic ortodox-catolic pe tema sinodalitii i autoritii in Unitatea cretin Arhid. Ioan I. Ic jr 20.10.2007 e marginea celei de a !

a "esiuni plenare a #omisiei $ixte Internaionale pentru %ialog &eologic 'ntre (iserica )rtodox i (iserica *omano-#atolic *a+enna, -.1/ octom0rie 2007 Istoricul dialogului, 11-0.200/ %ialogul teologic ortodoxo.romano catolic a de0utat 'n 11-0 la atmos *odos cu prima sesiune plenar a #omisiei, la care s-au adoptat un plan, o metod i o list de teme propuse pentru prima etap a dialogului2 scopul 3ixat dialogului e 4restaurarea comuniunii depline 'ntre cele dou (iserici, 0a5at pe unitatea credinei potri+it experienei i tradiiei comune a (isericii primare i exprimate 'n cele0rarea comun a 6uharistiei78 metoda adoptat e po5iti+, plec9nd de la elementele comune, care unesc cele dou (iserici. rimele teme a0ordate urmau s 3ie cele legate de "3intele &aine i relaia lor cu credina i structura canonic a (isericii. &extele comune pregtite de lucrrile preliminare a trei su0comisii sinteti5ate de un comitet de coordonare urmau s 3ie discutate 'n sesiunile plenare plani3icate s se des3oare tot la doi ani. Acest ritm n-a 3ost meninut dec9t 'n primii 5ece ani de existen i acti+itate ai #omisiei, respecti+ 'ntre 11-0.1110, c9nd au a+ut loc : sesiuni plenare ; atmos *odos, 11-08 $<nchen, 11-28 #reta, 11-=8 (ari, 11-:. 11-78 >alamo, 11-- i ?reising, 1110@ care au condus la adoptarea a trei documente teologice comune, repre5ent9nd tot at9tea importante etape pe calea reali5rii unei con+ergene teologice2 $isterul (isericii i al 6uharistiei 'n lumina misterului "3intei &reimi ;$<nchen, 11-2@8 #redin, &aine i unitatea (isericii ;(ari, 11-7@8 &aina reoiei 'n structura sacramental a (isericii cu re3erire deose0it la importana succesiunii apostolice pentru s3inirea i unitatea poporului lui %umne5eu ;>alamo, 11--@. An 3e0ruarie 1110, comitetul de coordonare reunit la $osco+a a pregtit pentru sesiunea plenar din iunie 1110 de la ?reising proiectul de document comun2 4#onsecine ecle5iologice i canonice ale naturii sacramentale a (isericii2 sinodalitate i autoritate 'n (iseric7. Acesta nu a+ea s 3ie 'ns discutat, dat 3iind precipitarea e+enimentelor legate de reorgani5area (isericilor greco catolice din Ucraina i *om9nia odat cu pr0uirea comunismului 'ntre anii 11-/.11-1. Aceste e+oluii au impus 'ncep9nd din 1110 uniatismul drept tem unic a dialogului teologic dintre (isericile )rtodoxe i (iserica *omano #atolic. Bucrul 3usese cerut 'nc de cea de a III a #on3erin resinodal anortodx ;#ham0CsD, 11-:@, i, cu insisten, de reuniunea tuturor 'nt9i stttorilor (isericilor )rtodoxe de la #onstantinopol din 1112 care au protestat 'mpotri+a pro5elitismului catolic mascat su0 re'n+ierea uniatismului. An aceste condiii, sesiunile plenare a >I a i a >II a ale #omisiei au condus la adoptarea a dou documente comune pri+itoare la uniatism2 declaraia de la ?reising ;1110@ i documentul de la (alamand ;111E@2 Uniatismul ca metod de unire 'n trecut i cutarea actual a deplinei comuniuni. *eacti+area (isericilor unite cu *oma 'n 6stul 6uropei a repre5entat o experien traumatic pentru (isericile )rtodoxe ieite i ele din comunism, care au perceput o ca relansarea unei noi +ersiuni a uniatismului istoric. %atorit discrepanei duplicitare dintre declaraiile i aciunile >aticanului, dialogul iu0irii 'ntre (isericile )rtodoxe i *omano #atolic a 'ngheat, iar cel teologic ;al Ade+rului@ a intrat 'n impas.

%in acest impas s-a putut iei la (alamand, unde s-a reuit un document comun, numai prin distincia 'ntre 4uniatism7 F respins ca 4metod7 de unire speci3ic trecutului dar inaccepta0il a5i F i realitatea (isericilor unite actuale, acceptat i 'ncurajat de >atican i recunoscut aici de ortodoci doar 4ca parte a comuniunii catolice7. Uniatismului era respins la (alamand ca metod i model de unire inaccepta0il pe 0a5a unei recunoateri reciproce a (isericilor #atolice i )rtodoxe drept 4(iserici surori7 posed9nd am0ele 'n mod egal mijloacele m9ntuitoare ;G 12 i 1=@. %ac pentru >atican documentul de la (alamand a repre5entat o soluie satis3ctoare, reuind s determine 'n cele din urm acceptarea lui chiar i de ctre (isericile unite din )rientul Apropiat i Ucraina, 'n schim0 'n (isericile )rtodoxe el a pro+ocat o ade+rat cri5. Acceptat de atriarhia *om9n i de atriarhiile #onstantinopolului, Alexandriei, Antiohiei i $osco+ei, precum i de (isericile #iprului, oloniei, Al0aniei i ?inlandei, el a 3ost categoric respins de (isericile a0sente de la (alamand2 (iserica Hreac, precum i atriarhiile "9r0, (ulgar i a Ierusalimului. "alutat de o parte din (iserica )rtodox ca un document pro3etic ;*om9nia, Antiohia@, el a 3ost acu5at de altele ca trdare a )rtodoxiei i un prim pas spre o unire mascat F datorit 'n principal recunoaterii (isericii #atolice ca 4(iseric sor7, cu &aine +alide, 'naintea discutrii i re5ol+rii chestiunilor dogmatice contro+ersate 'ntre cele dou (iserici2 primat, in3aili0ilitate, ?ilioIue, purgatoriu, har creat etc. An 111/ dialogul prea 0locat 'ntr un impas de nedepit. An urma +i5itei atriarhului 6cumenic (artolomeu I la *oma ;27.21 iunie 111/@, reuniunea comisiei interortodoxe din ?anar ;111/@ hotrte continuarea dialogului cu tema 4implicaiile ecle5iologice i canonice ale uniatismului7. #u di3icultate comitetul de coordonare a adoptat un scurt document de lucru 'n apte paragra3e pe tema 4Implicaiilor ecle5iologice i canonice ale uniatismului7. %iscuiile aprinse purtate 'n cadrul celei de a >III a "esiuni plenare de la (altimore ;1.11 iulie 2000@ au con3irmat impasul 'n care a ajuns dialogul teologic pe tema uniatismului i implicaiile lui. 4Anomalii7 ecle5iologice i canonice din punct de +edere ortodox, (isericile Hreco #atolice sunt 'ns pentru (iserica *omano #atolic per3ect 4normale7 din punct de +edere ecle5iologic i canonic. Acceptarea 4normalitii7 ecle5iologice a (isericilor orientale unite cu *oma 'nseamn 'ns implicit anormalitatea ecle5iologic a (isericilor )rtodoxe care, dei nu sunt 'n comuniune cu *oma, se consider ele 'nsele drept ade+ratele (iserici catolice i apostolice ale *sritului. %i3icultatea de principiu a dialogului +enea apoi din 3aptul c participanii ortodoci, exasperai de pro5elitismul uniat, cereau re5ol+area preala0il a pro0lemei (isericilor 4unite7 drept condiie pentru continuarea dialogului teologic cu temele autoritii, sinodalitii i primatului. )r acest lucru era o imposi0ilitate nu doar practic, ci i logic2 nu se poate trata e3ectul ;uniatismul@ 3r a a0orda cau5a lui ;primatul papal@. ) pri+ire re5ona0il arta 'nc de atunci limpede F aa cum a su0liniat la (altimore repre5entantul atriarhiei *om9ne ;arhid. Ioan I. Ic jr@ Fc tot ce s-a putut spune 'n comun despre uniatism ;e3ect@ 3r a +or0i direct despre primatul papal ;cau5a@s-a spus la (alamand. Impasul atins s-a putut o0ser+a 'n pau5a de re3lecie inter+enit dup anul 2000 'n ce pri+ete dialogul teologic o3icial 'ntre cele dou (iserici 'n ciuda disponi0ilitii de a dialoga declarate de am0ele pri. %up c9i+a ani de stagnare, o 'ncercare de de0locare a impasului a 3ost 'ntreprins de +i5itele 3cute de mitropolitul Ioannis Ji5ioulas al ergamului tuturor (isericilor autoce3ale ortodoxe pentru a lua pulsul situaiei i a se consulta cu ele cu pri+ire la perspecti+ele de +iitor ale dialogului. #onstat9ndu-se un consens pentru reluarea dialogului 'n situaia nou creat ca urmare a alegerii pe 11 aprilie 200/ a cardinalului Koseph *at5inger drept noul pap (enedict !>I, mem0rii ortodoci ai comisiei au 3ost con+ocai 'n 12.1E septem0rie 200/ 'n ?anar ;(iserica )rtodox *om9n a 3ost repre5entat de " etroniu "ljanul@. articipanii au ales 'n unanimitate drept nou copreedinte ortodox al comisiei pe mitropolitul Ioannis al ergamului i au

decis reluarea dialogului pe temele ecle5iologiei i primatului cu re3erire i la pro0lema uniatismului, iar (iserica "9r0 s-a o3erit s g5duiasc +iitoarea sesiune plenar. ) deci5ie similar a 3ost luat 'n 1E.1/ decem0rie 200/ la *oma, la sesiunea comitetului de coordonare a dialogului, unde s-a sta0ilit ca la +iitoarea sesiune plenar de la (elgrad s se studie5e textul ela0orat 'n 1110 de #omitetul coordonator de la $osco+a pe tema 4sinodalitii i autoritii7, a+9ndu-se 'n +edere totodat chestiunile contro+ersate ale primatului i uniatismului. "esiunea a I! a, (elgrad, 200: #ontextul general 'n care s-a des3urat a I! a "esiune plenar a #omisiei de dialog a 3ost 'ns pro3und marcat de reaciile i comentariile suscitate 'n lunile martie.iunie 200: de omiterea din noua ediie a Annuario onti3icio pe 200: a titlului papei de 4patriarh al )ccidentului7 . An ciuda scurtei 4clari3icri7 din 22 martie 200: a #onsiliului onti3ical pentru Unitate, deci5ia luat 3r nici o explicaie preala0il tre0uie 'neleas, aa cum s-a spus, ca un re3u5 al oricrei 'ncercri de a impune o noiune rsritean ecle5iologiei catolice2 'n +irtutea primatului su petrin 4de drept di+in7, papa are o jurisdicie uni+ersal8 ca atare nu mai este un patriarh 'ntre alii, nu mai poate 3i 'ncadrat 'n comuniunea altor patriarhi egali. $esajul era limpede2 'naintea relansrii dialogului teologic 0ilateral gestul era un a+ertisment dat at9t ortodocilor, c9t i catolicilor, 'n ce termeni nu este posi0il discutarea temei primatului *omei, contur9nd 'ntr-un 3el dinainte cadrul de ansam0lu pentru de50aterile +iitoare ale #omisiei. An acest cadru general F la care s-au adugat desigur i ecourile internaionale suscitate de remarcile critice la adresa islamului ca religie a +iolenei din discursul papei (enedict !>I la Uni+ersitatea din *egens0urg pe 1E septem0rie Fs-au des3urat lucrrile celei de a I! a sesiuni plenare a #omisiei mixte de la (elgrad, 1-.2= septem0rie 200:. %ocumentul $osco+a, 1110 An concret, lucrrile #omisiei au constat din discuii generale i apoi paragra3 cu paragra3 a documentului de lucru 'n /2 de paragra3e ;1- p.@ redactat 'n 3e0ruarie 1110 la $osco+a de comitetul coordonator i intitulat #onsecine ecle5iologice i canonice ale naturii sacramentale a (isericii2 sinodalitateLconciliaritate i autoritate 'n (iseric. %up o introducere ;1.E@ care trecea 'n re+ist principalele etape ale dialogului, circumscria tema i sta0ilea o0iecti+ele noului document, textul de la $osco+a discuta 'ntr-o prim seciune 43undamentele7 sinodalitii ;=.10@ i autoritii 'n (iseric ;11.11@, iar 'ntr-o a doua seciune pre5enta cele 4trei actuali5ri7 ale sinodalitii i autoritii la ni+elul (isericii locale ;21.2:@, 'n planul regional ;27.E:@ i, 'n 3ine, cel al (isericii uni+ersale ;E7.:1@. &extul 'ncepea prin a de3ini sinodalitatea 'n sensul ei larg de so0ornicitate drept participare responsa0il a 3iecrui mem0ru al (isericii potri+it harismei sale la actuali5area 'n comun, dar ordonat, a 'ntreitei slujiri a $9ntuitorului ;/@, 3apt prin care (iserica re3lect +iaa tainic a "3intei &reimi, 'n care ordinea ersoanelor nu 'nseamn su0ordonarea sau diminuarea Bor2 la 3el i 'n (iseric exist o ordine care atinge natura ei ;=@. Aceast so0ornicitate se mani3est concret 'n 6uharistie ;/@ i are drept temei sacramental &ainele (ote5ului i $irungerii, care 3ac ca poporul lui %umne5eu 'n 'ntregul su s ai0 o rspundere 'n pstrarea 3r greeal a credinei ;:@. *spunderea principal 'n proclamarea credinei o au 'ns episcopii urmai ai Apostolilor ;7@, dar i ei 'i exercit rspunderile 'n comuniunea sinoadelor ;-@. %imensiunea so0ornicesc sinodal a +ieii (isericii aparine naturii ei pro3unde i +oinei lui %umne5eu pentru poporul ei i tre0uie s se regseasc la toate cele trei ni+eluri ale ei2 local F regional F uni+ersal, unde se mani3est ca sinoade a+9nd 'n 3runte un protos ;1@. (isericile locale nu exist 'ns i5olat, ci doar 'n comuniune cu toate celelalte (iserici din toate timpurile i locurile, mani3est9nd ast3el unica (iseric a lui %umne5eu.

Autoritatea ;exousia@ 'n (iseric e autoritatea 'n+toreasc, taumaturgic i pastoral a lui Mristos care se continu prin apostoli i episcopi ;11@8 ea este, ca una e+anghelic prin excelen, o slujire ;diaNonia@ ;12@8 nu este o putere indi+idual, nici o delegaie de la comunitate, ci un dar al %uhului "39nt prin (iseric, pentru slujirea ei, niciodat 'n a3ara sau deasupra ei, i se exercit cu participarea 'ntregii comuniti ;1E@8 nu poate 3i dominaie i constr9ngere 3i5ic sau moral, ci iu0ire care cere iu0ire i conlucrare li0er 'n ascultare ;1=@8 se re3er exclusi+ la iconomia m9nuirii lumii reali5at 'n (iseric de %umne5eu #el 'n &reime ;1/@8 e 'ntemeiat 'n #u+9ntul lui %umne5eu dat 'n "criptura, &radiia i 6uharistia (isericii i e sim0oli5at de 6+anghelia deschis ae5at pe tron 'n "inoadele 6cumenice ;1:@8 modalitile ei concrete de exercitare sunt reglementate de canoanele (isericii care pot +aria 'n 3uncie de ne+oile (isericii ;17@. &radiia celor dou (iserici recunoate o autoritate proprie i s3ineniei ;1-@, dar ea nu tre0uie s intre 'n concuren cu autoritatea episcopilor i slujirea lor, ci s arate prin experien 3inalitatea 'n+turii (isericii. "inodalitateaLso0ornicitatea i autoritatea se actuali5ea5 'n +iaa (isericii la toate cele trei ni+eluri ale acesteia2 local, regional i uni+ersal ecumenic ;11@. Ba ni+el local (iserica e alctuit din comunitatea celor 0ote5ai adunat 'n jurul 6uharistiei pre5idate direct sau indirect de un episcop hirotonit legitim, 'n succesiune apostolic i 'n comuniune cu ceilali episcopi ;21.22@. rin (ote5 toi credincioii sunt chemai s slujeasc potri+it darurilor lor comunitatea ;2E@, particip9nd acti+ 'n consilii i sinoade diece5ane la exercitarea slujirilor (isericilor ;2=@ 'n 0a5a ungerii de la #el "39nt ;1 In 20. 27@ i exprim9nd acel 4sensus 3idelium7 'n comuniune cu slujitorii hirotonii8 autoritatea 'n (iseric a+9ndu-i originea 'n darul %uhului "39nt prin (ote5 i prin Mirotonie ;2/@. 6xerciiul sinodal al autoritii 'n (iserica local e reglementat 'n exigenele i limitele lui de tradiia canonic i nu tre0uie s 3ie nici pasi+itate i su0stituire, nici dominare sau nepsare ;2:@. Ba ni+el regional orice (iseric local 'i mani3est catolicitatea 'n comuniunea cu (isericile locale +ecine, mani3estat de hirotonia episcopului de ctre cel puin trei episcopi ;c3. can. 1 ap.8 = Oiceea I@ ;27@, de concele0rri, scrisori, 'ntrajutorri ;2-@. *elaiile dintre (isericile locale sunt exprimate de canonul E= apostolic ;21@, care se aplic concret la toate relaiile dintre episcopii unei regiuni ;mitropolii, patriarhii@ su0 3orma sinoadelor regionale ;mitropolitane, patriarhale@8 acestea sunt sinoade episcopale, dar la care particip i laici ;E0@, regula e cea a unanimitii, dar 3iecare episcop e responsa0il de tre0urile diece5ei lui i de promo+area comuniunii cu celelalte (iserici ;E1@. "inodul regional nu are autoritate peste alte regiuni, dar tre0uie s conlucre5e cu cele +ecine ;E2@. $ai multe pro+incii i au 'ntrit legturile de responsa0ilitate comun 3orm9nd patriarhii gu+ernate de sinoade patriarhale cu aceleai reguli ca i cele pro+inciale ;EE@. 6+oluiile istorice au condus 'n *srit la 3ormarea de (iserici naionale autoce3ale, iar 'n Apus la constituirea de con3erine episcopale ;E=@8 ele repre5int tot at9tea adaptri la complexitatea umanitii, care nu e 3cut numai din indi+i5i, ci din rase i culturi di+erse ;E/@. Unitatea (isericii nu tre0uie, aadar, s 3ie uni3ormitate sau 3u5iune, ci e chemat s 'm0rie5e i promo+e5e di+ersitile i particularitile culturale i rasiale ale umanitii ;E:@. Ba ni+el uni+ersal, dup schism, cele dou (iserici au scos 'n e+iden 'n Apus mai mult persoana episcopului *omei i (iserica uni+ersal, iar 'n *srit mai mult persoana patriarhilor i (isericile regionale. An secolul !! ele au 3cut e3orturi de a e+idenia i aspectul estompat, (iserica *omano #atolic cre9nd con3erine episcopale regionale, iar cele )rtodoxe structuri panortodoxe ;E7@. ?iind una i indi+i5i0il, (iserica e 'n acelai timp local uni+ersal, 'ntr-un loc, dar 'm0ri9nd i 'ntreaga umanitate ;E-@8 de aceea 3iecare (iseric local e 'n comuniune nu numai cu (isericile +ecine, ci i cu toate (isericile locale din lume care au 3ost, sunt i +or 3i ;E1@. An toate exist

aceeai credin, 6uharistie, slujire apostolic i disciplin, care nu pot 3i schim0ate pentru c in de structura (isericii ;=0@8 de aceea toate cele ce in de ele sunt reglementate prin norme disciplinare stricte ;=1@. Atunci c9nd pro0leme de acest 3el au aprut 'n plan uni+ersal s-a recurs pentru soluionarea lor la "inoade 6cumenice, ale cror hotr9ri rm9n normati+e pentru toate (isericile i toi credincioii ;=2@. "inodul >II 6cumenic a sta0ilit patru condiii +ala0ile i a5i pentru "inoadele 6cumenice2 receptarea de ctre toate (isericile locale8 consensul celor cinci patriarhii ale 4pentarhiei78 hotr9rile s 3ie omogene cu cele ale "inoadelor anterioare8 s primeasc numr i nume propriu 'n ordinea "inoadelor 6cumenice primite de toi. 6cumenicitatea unui sinod era recunoscut printr-un proces de receptare mai lung sau mai scurt de ctre 'ntreg poporul lui %umne5eu su0 conducerea episcopilor ;=E@. $ulte hotr9ri n-au 3ost receptate de toate (isericile dec9t dup o lung perioad de re3lecie, 'ntruc9t sinodalitatea, 'n sens larg de so0ornicitate, implic nu numai episcopii, ci i (isericile lor ;==@. "pre deose0ire de sinoadele diece5ane i regionale, "inoadele 6cumenice nu sunt o instituie permanent cu 3rec+en regulat, ci au un caracter de 4e+eniment7. #hiar i dup schism, cele dou (iserici au continuat s in 'n momente de cri5e gra+e sinoade 4generale7 pre5idate de *oma 'n Apus i de #onstantinopol 'n *srit8 inute 'n i5olare, ele au sporit 'ndeprtarea lor, tre0uind s se caute acum mijloace de resta0ilire a consensului uni+ersal ;=/@. An mod o0inuit, comuniunea (isericii la ni+el uni+ersal era asigurat de relaiile 3reti ale episcopilor 'ntre ei i cu protos ul care sudea5 comuniunea lor2 scrisori, diptice, apeluri ;=:@. An acest context se 'nscrie rolul istoric particular al (isericii locale a *omei i episcopului ei ca slujitor al (isericii 'n iu0ire, rol legat 3ormal de comuniunea de credin i atestat 'nc 'nainte de schism, chiar dac interpretarea lui a creat con3licte 'nc de pe atunci ;=7@. An acelai context se situa i autoritatea "inoadelor 6cumenice care implica at9t unanimitatea episcopilor, c9t i rolul protos ului, 'nt9iul 'ntre episcopii lumii8 canoanele acestora con3irmau 3aptul c autoritatea acestor dou F a sinodului i a primului episcop F tre0uie s ajute i apere autoritatea episcopilor locali, nu s se su0stituie acesteia ;=-@. An ce pri+ete di3eritele tipuri de primat mereu 'n sinodalitate tre0uie clari3icate trei distincii2 1. 'ntre 3aptul acceptrii unui primat prin cutum i recunoaterea lui de drept sinodal i canonic8 2. 'ntre recunoaterea lui de 3apt i de drept i justi3icrile lui 0i0lice i teologice8 i E. 'ntre recunoaterea unui primat i re3u5ul modurilor lui concrete de exercitare ;=1@. 9n 'n secolul I! 'n *srit i Apus s-au sta0ilit o serie de prerogati+e pentru primat ;protos@ la 3iecare ni+el2 pentru primatul diece5ei 3a de horepiscopi i pre50iteri8 pentru cel al mitropoliei 3a de episcopii eparhiei lui8 pentru cel al 3iecreia din cele cinci patriarhii 3a de mitropolii8 i pentru cel al 3iecreia din (isericile naionale din a3ara +echiului Imperiu cretin ;/0@. e acest 3undal +a tre0ui studiat chestiunea crucial ecumenic a 3unciei episcopului *omei 'n comuniunea tuturor (isericilor plec9nd de la natura sa speci3ic de slujire a comuniunii dincolo de re+endicrile de putere ;/1@. %up schism 'n *srit numrul (isericilor autoce3ale i al patriarhilor a crescut, 'n (iserica *omano #atolic au aprut de5+oltri importante, iar un sinod ecumenic care s dea mrturia comuniunii dintre cele dou (iserici n-a mai putut 3i cele0rat. Ast5i exist sperana ca (isericile s gseasc 'n rugciune mijlocul de a +indeca di+i5iunea ;/2@. %e50aterile de la (elgrad, 200: Acesta este coninutul textului comun despre sinodalitate i autoritate a crui discuie i amendare a 3cut o0iectul principal al lucrrilor celei de a I! a "esiuni plenare a #omisiei mixte de la (elgrad. &extul a 3ost de50tut punct cu punct, amendamentele reinute 'n comun 3iind introduse 'n text de o comisie mixt de redactare alctuit din trei mem0ri ortodoci ;ep. Pallistos, ep. Ilarion i arhid. Ioan I. Ic jr@ i trei mem0ri catolici ;arhiep. ?orte, pr. (oQen i pr. $c artland@. rincipalele modi3icri au 3ost urmtoarele2

Ba propunerea arhiep. ?orte s-a introdus un paragra3 introducti+ cu o doxologie i o re3erire la pro+ocrile noului context glo0al 'n care 'i des3oar lucrrile #omisia. Ba propunerea ep. Ilarion s-a introdus o not prin care se preci5ea5 F pentru a pre'nt9mpina acu5ele de sincretism ecle5iologic din partea cercurilor antiecumenice din *usia sau Heorgia cu oca5ia expresiei 4(iserici surori7 din documentul de la (alamand F c utili5area expresiilor 4(iserica una7, 4(iserica nedi+i5at7 i 4&rupul lui Mristos7 nu 'nseamn o renunare la 3aptul c (iserica )rtodox se 'nelege pe ea 'nsi drept (iserica una, s39nt, so0orniceasc i apostoleasc a #re5ului8 la care partea catolic a adugat i ea expresia unei contiine similare 'n con3ormitate cu Bumen Hentium -. Ba propunerea mitrop. Ioannis s-a renunat la G 1-.11 pri+itoare la 4autoritatea s3ineniei7, apreciindu-se c oamenii s3ini ;clugrii@ n-au 'n (iseric o exousia, ci doar o martDria, 'ntruc9t s3inenia nu e 'n a3ara sau deasupra (isericii, ci 'n i pentru ea s-a renunat i la G 2/.2: despre 4sensus 3idelium7 'n (iserica local i la menionarea participrii laicilor la alegerea episcopilor din G 2=, dar s-a meninut, 'mpotri+a propunerii cardinalului Pasper, de3inirea naturii sinodale 'n sens larg ;so0orniceti@ inclusi+ a (isericii locale ;a diece5ei pre5idate de un episcop@. %iscuiile cele mai intense au 3ost, cum era de ateptat, cele pri+itoare la modul de exercitare a sinodalitii i autoritii la ni+el regional i uni+ersal. An ciuda insistenei mitropolitului Ioannis, sa renunat la expresia cheie din G E0 potri+it creia aplicarea concret a canonului E= apostolic e sinodul pro+incial, pentru c 'n ecle5iologia catolic actual con3erinele episcopale naionale i regionale nu sunt de 3apt sinoade cu protos. Ba insistenele prii catolice 'n lumina ultimelor e+oluii,s-a renunat, 'n ciuda protestelor ortodocilor, i la menionarea 'n G =2 a unicei patriarhii a )ccidentului 'n cadrul taxis ului principalelor scaune de la "inoadele 6cumenice, temerea prii catolice ca papa s nu 3ie redus la statutul de patriarh 'n cadrul 4pentarhiei7 pre+al9nd asupra insistenei ortodoxe de a-l integra 'ntr-o structur de comuniune. #on3runtarea de la (elgrad 'ntre $osco+a i #onstantinopol An 3inalul 'ntregii reuniuni de la (elgrad discuia paragra3ului =/ a condus la o con3runtare deschis 'n 3aa delegaiei catolice 'ntre repre5entanii (isericii *use i atriarhiei 6cumenice. 6piscopul Ilarion a o0iectat energic 'mpotri+a paralelei dintre sinoadele 4generale7 inute dup schism 'n )ccident su0 pre5idarea papei i 'n rsrit su0 pre5idarea #onstantinopolului, in9nd s se preci5e5e c 'n tradiia ortodox primatul #onstantinopolului nu poate 3i pus 'n paralel cu cel al *omei, iar comuniunea #onstantinopolului n-ar 3i 3ost niciodat perceput drept o condiie o0ligatorie a sinodalitii asemenea comuniunii cu "caunul *omei 'n )ccident. ;An su0text polemica implicit era cea a atriarhiei $osco+ei 'mpotri+a neo 4papismului7 actual al iniiati+elor 4panortodoxe7 al atriarhiei 6cumenice.@ $itropolitul Ioannis a propus s se introduc preci5area comuniunii cu "caunul #onstantinopolului 4dei 'neleas 'ntr-un sens di3erit7 dec9t comuniunea cu "caunul *omei. %ar nici aceasta nu l-a mulumit pe episcopul Ilarion. Antruc9t se ajunsese 'ntr-un punct critic, mitropolitul Ioannis a cerut cardinalului Pasper s pun la +ot dac mem0rii ortodoci ai delegaiei sunt de acord cu propunerea ep. Ilarion, ajung9ndu-se la situaia inedit ca un cardinal s ar0itre5e 3ormal o disput interortodox. ropunerea ep. Ilarion a c5ut la +ot ne3iind 'nsuit dec9t de cei doi mem0ri ai delegaiei ruse. %iscuia a continuat apoi pe tema 4ecumenicitii7 conciliilor generale ale )ccidentului de dup schism. Antruc9t timpul se epui5ase, discuiile au 3ost suspendate urm9nd s 3ie continuate la urmtoarea "esiune plenar a #omisiei mixte pre+5ut pentru luna octom0rie 2007 la *a+enna. 6courile con3runtrii $osco+a.#onstantinopol 'n inter+alul (elgrad.*a+enna Incidentul de la ultima sesiune nu s-a 'ncheiat 'ns aici. 6l a 3ost continuat dup ridicarea edinei cu un protest al episcopului Ilarion la adresa cardinalului Pasper care condusese edina. rotestul

a 3ost postat 'n 2/ septem0rie 200: pe site ulQQQ.inter3ax religion.com ;c3. i 0uletinul 6uropaica, nr. 10:, = oct. 200:,http2LLorthodoxeurope.orgLpageL1=L10:.aspx@ su0 3orma unui comunicat 'n care denuna 4preteniile uni+ersaliste7 ale "caunului #onstantinopolului i modul de luare a deci5iilor 'n cadrul #omisiei. (iserica )rtodox n-are un primat uni+ersal unic, un cap al 'ntregii lumi ortodoxe, iar cutarea de soluii la chestiuni dogmatice i ecle5iologice prin +ot e inadmisi0il, acestea put9nd 3i re5ol+ate numai prin consens. 4Oici un +ot nu poate 3ora participanii la un dialog 0ilateral ortodoxo catolic la un compromis teologic sau s adopte un punct de +edere contrar 'nelegerii de sine ecle5iologice. articipanii ortodoci nu sunt autori5ai s Rin+ente5eS un model ecle5iologic pentru (iserica )rtodox similar celui existent 'n (iserica *omano #atolic pentru ca patriarhul #onstantinopolului s poat ocupa un loc asemntor celui pe care l ocup papa 'n (iserica *omei. An dialog +om putea doar da mrturie pentru propria noastr 'nelegere de sine ecle5iologic, independent dac aceast mrturie corespunde intereselor #onstantinopolului au *omei.7 #ardinalul Pasper a rspuns protestului episcopului Ilarion 'ntr-un inter+iu postat pe 27 septem0rie pe site ul QQQ.5enit.org. %up ce descrie 'n termeni po5iti+i lucrrile reuniunii des3urate 4'ntr-o atmos3er amical, po5iti+ i constructi+7 ca un 4pas 'nainte7 'n deplin onestitate pe o tem di3icil cum este cea a tensiunii 'ntre sinodalitate i autoritate, se re3er i la incidentul 3inal 'n termenii urmtori2 4#hestiunea ridicat de episcopul Ilarion se re3er la modul de 'nelegere a ordinii tradiionale ;taxis@ 'ntre (isericile )rtodoxe, unde "caunul #onstantinopolului se 0ucur de un primat de onoare. #hestiunea e interortodox i nu constituie o tem de discuie 'ntre catolici i ortodoci. artea catolic a declarat explicit c nu dorea s inter+in 'ntr-o ast3el de contro+ers intern. #omisia nu putea decide 'n ce pri+ete su0stana chestiunii. 6a a 3ost a0ordat numai din punct de +edere procedural i numai 'n sensul de cum e cu putin depirea ei. Aceast po5iie a 3ost expres explicat delegaiei ortodoxe ruse, ceea ce 3ace greu explica0il protestul ei pu0lic. #omisia a decis s se 'ntruneasc anul +iitor pentru a continua dialogul. Oe am dori ca 'ntre timp s se ajung la o soluionare a di3erenelor existente la ni+el ortodox. %ac pro0lema +a rom9ne deschis, +a pro+oca o permanent di3icultate pentru dialogul internaional catolic ortodox. entru ca ortodoci i catolici s poat progresa pe calea spre unitatea deplin F a conclu5ionat nu 3r ironie cardinalul F e necesar unitatea (isericilor )rtodoxe.7 6piscopul Ilarion a rspuns la r9ndul lui inter+iului cardinalului Pasper rea3irm9ndu i po5iia susinut 'n numele (isericii )rtodoxe *use, po5iie reluat ulterior i 'n alte inter+iuri, con3erine i declaraii. rin toate acestea, (iserica *us propune (isericii *omano #atolice un alt tip de relaii ecumenice, un ecumenism nu teologic ;scepticismul 'n pri+ina reali5rii unui acord 'n spinoasa chestiune a primatului papal ne3iind disimulat@, ci politic2 o alian de3ensi+ european 'ntre (iserica *omano #atolic i (iserica )rtodox *us F cele mai importante din punct de +edere numeric (iserici ale continentului F 'mpotri+a secularismului i li0eralismului 'n 3a+oarea +alorilor cretinismului tradiional. $enit s ia locul concurenei misionare reciproc pgu0itoare 'ntre cele dou (iserici, aceast alian 'i trdea5 uor o0iecti+ele2 o nou 4"39nt Alian7 sau parteneriat al (isericilor 4mari7 ale *omei >echi i a celei de a &reia *ome menite s marginali5e5e *oma Oou ; atriarhia 6cumenic@ i celelalte )rtodoxii europene, precum i di3eritele protestantisme ;c3. con3erina episcopului Ilarion din 6uropaica, nr. 10/ i 107, sept.. no+. 200: i inter+iul din Jenit, 1E.1= noiem0rie 200:@. *eplica atriarhiei 6cumenice a +enit 'n numr :71, 2 3e0ruarie 2007, al 0uletinului 6pisNepsis, su0 3orma unei de+astatoare critici a inter+eniei de la (elgrad a episcopului Ilarion 'ntreprins de istoricul i canonistul >lasios hidas. ro3esorul grec a artat c aceasta era plin de 4a3irmaii pro+ocatoare sau oportuniste7, prin care s-au dat interpretri 4ar0itrare7, 4personale7 i

4ne'ntemeiate7 at9t sistemului sinodal, c9t i comuniunii canonice 'n (iserica )rtodox dup epoca "inoadelor 6cumenice. Ti dup 7-7, (iserica #onstantinopolului a con+ocat i pre5idat o serie important de sinoade generale cu caracter panortodox, cum sunt cele din -71.--0, 1117, 11/:. 11/7, 11::.1170, 1E=1.1E:-, 1=-=, 1:=2, 1::1 ;$osco+a@ sau 1-72. Instituia sinodal nu poate 'ns 3unciona 3r cea complementar a unui primat ecumenic cu drept de iniiati+, con+ocare i apel. #omuniunea cu un ast3el de primat F nu 'ns de jurisdicie, de tip papal, ci de comuniune F este un element indispensa0il al meninerii ordinii canonice 'n (iserica )rtodox, 'ntreruperea ei 3iind permis doar 'n ca5ul 'n care primatul ecumenic cade 'n ere5ie ;ca5ul 'ntreruperii comuniunii $itropoliei $osco+ei cu atriarhia 6cumenic 'n inter+alul 'n care pe scaunul eis-a a3lat patriarhul latino3ron Hrigorie $amant@ sau aposta5ie, dar i atunci primatul ecumenic rm9ne neatins, 3iindc el este al 'nt9iului scaun, nu al persoanei care 'l ocup. 4>otul7 ortodocilor de la (elgrad n-a 3ost aadar unul pri+itor la credin, ci un tur de scrutin al acestora, care au sancionat 4opiniile personale7 ale episcopului Ilarion 'n contrast cu tradiia canonic ortodox care a recunoscut dintotdeauna 'n (iseric necesitatea unei ordini canonice ;taxis@ 'ntre principalele "caune ;patriarhii@, ordine contestat de delegatul rus. 6piscopul Ilarion n-a rmas dator cu rspunsul i 'ntr un inter+iu acordat pe = iunie 2007 ageniei Inter3ax ;reluat i 'n 6uropaica, nr. 122@ a rea3irmat po5iia atriarhiei $osco+ei 'n 3ormula mai prudent2 4*espectm patriarhul #onstantinopolului ca primul 'n onoare, dar suntem 'mpotri+a considerrii lui drept un Rpap al *srituluiS7, su0liniind c la reuniunea de la *a+enna 4nu +a 3i nici un compromis7 'n aceast chestiune decisi+. unctul de +edere al (isericii )rtodoxe *use e acela c 4(iserica )rtodox nu are un primat uni+ersal sau un ponti3 suprem, ci doar un Rprimus inter paresS7. 9n 'n 10/= acesta a 3ost episcopul *omei, iar dup aceast dat a 3ost 4de 3acto7 episcopul #onstantinopolului, despre rolul cruia recunoate c exist 4opinii di3erite 'ntre (isericile )rtodoxe2 4pentru unele el este pur onori3ic, pentru altele el include i o anume coordonare i un drept de apel7. #hestiunea a 3ost dat 'n studiu, urm9nd ca la *a+enna delegatul (iserici *use s +in cu un document o3icial pe aceast tem din partea atriarhiei $osco+ei. %ocumentul anunat n-a 3ost redactat 'ns p9n la data reuniunii, 'ntruc9t pe / octom0rie 2007 agenia Inter3ax in3orma c sesiunea plenar a comisiei doctrinare a "39ntului "inod al (isericii )rtodoxe *use a numit un grup de lucru pre5idat de episcopul $arN de 6gorie+sN pentru a 3ormula p9n la +iitoarea sesiune din decem0rie un text care s conin po5iia o3icial a atriarhiei $osco+ei cu pri+ire la primatul uni+ersal. 4*spunsurile7 >aticanului, iulie 2007 Ba contro+ersa dintre $osco+a i #onstantinopol pe tema sensului i prerogati+elor primatului ecumenic al (isericilor )rtodoxe la ni+el uni+ersal au +enit s se adauge de50aterile i reaciile +ii pro+ocate de pu0licarea pe 12 iulie de ctre >atican a unui scurt document ;datat sim0olic2 *oma, 21 iunie, de "3inii Apostoli etru i a+el@ al #ongregaiei pentru %octrina #redinei pri+itor la statutul i locul (isericii *omano #atolice 'n s9nul lumii cretine . Intenia nemijlocit a textului compus din 4rspunsuri7 la cinci 4'ntre0ri7 era aceea de a 3i o clari3icare de u5 intern, menit s elimine c9te+a rspunsuri eronate ale ecle5iologiei #onciliului >atican II rsp9ndite 'n lumea catolic i s preci5e5e sensul exact al unor expresii disputate din documentele conciliare. %enun9nd 4lecturile pariale i unilaterale7 care +d 'n #onciliu o 4cotitur copernican7 'n catolicism, documentul su0linia5 c acesta n-a schim0at, ci doar a apro3undat doctrina catolic anterioar despre (iseric. #u alte cu+inte, primea5 continuitatea, nu discontinuitatea sau, alt3el spus, >atican II se interpretea5 'n lumina lui >atican I, nu in+ers, cum s-a cre5ut p9n acum 'n largi segmente din lumea catolic. ?aptul e con3irmat de interpretarea 'ntr-un sens exclusi+, nu inclusi+, a contro+ersatei expresii din constituia conciliar Bumen Hentium -, potri+it creia

4(iserica lui Mristos su05ist 'n (iserica #atolic78 'n ali termeni, (iserica #atolic 'i rea3irm con+ingerea ;declarat explicit 'n 2000 'n declaraia %ominus Kesus@ c ea este (iserica una +oit de Mristos care, ca atare, su05ist doar 'n (iserica #atolic. Antre (iserica lui Mristos i cea #atolic exist9nd identitate deplin, 'n a3ara ei exist doar 4elemente ale ade+ratei (iserici7 care deri+ din 4plenitudinea (isericii #atolice7 i trimit spre ea. (isericilor rsritene separate de *oma li se recunoate preoia, &ainele i statutul de 4(iserici particulare7 sau 4locale7 4ade+rate7, chiar dac a0sena comuniunii cu episcopul *omei le 3ace s su3ere de un 4de3icit7 de plenitudine a catolicitii8 de3icit care la protestani se trans3orm 'n 4ran7 cronic i le reduce statutul la cel de simple 4comuniti ecle5iale7. "candalul ecumenic pro+ocat de a3irmaiile ecle5iologic din 4rspunsurile7 >aticanului din iulie 2007 au constituit, alturi de contro+ersa primaial dintre $osco+a i #onstantinopol, 3undalul ine+ita0il pe care s-au des3urat lucrrile celei de a ! a "esiuni plenare a #omisiei $ixte Internaionale pentru %ialog de la *a+enna, -.1/ octom0rie 2007. *a+enna, -.1/ octom0rie 2007 F #ronic #ea de a ! a "esiune a #omisiei $ixte Internaionale pentru %ialog &eologic 'ntre (iserica )rtodox i (iserica *omano #atolic i a des3urat lucrrile 'ntre -.1/ octom0rie 2007 la #entrul Arhiepiscopiei romano catolice din *a+enna de l9ng 0a5ilica "antU Apollinare Ouo+o, 0ene3iciind de ospitalitatea impeca0il i logistica conjugat a arhidiece5ei, pre3ecturii i primriei *a+ennei i a regiunii 6milia *omagna. "esiunea a 3ost copre5idat de mitropolitul Ioannis Ji5ioulas al ergamului ; atriarhia 6cumenic@ i de cardinalul Valter Pasper, preedintele #onsiliului onti3ical pentru romo+area Unitii #retine, i de cei doi secretari ai #omisiei2 mitropolitul Hhennadios al "asimei ; atriarhia 6cumenic@ i monseniorul 6leuterio ?ortino, su0secretar al #onsiliului onti3ical pentru Unitate . Bucrrile celei de a ! a "esiuni plenare a #omisiei $ixte Internaionale pentru %ialog &eologic 'ntre (iserica *omano #atolic i (iserica )rtodox s-au deschis 'n seara de luni, - octom0rie, printr-o primire o3icial a #omisiei la sediul pre3ecturii din *a+enna de ctre principalele o3icialiti ale oraului i pro+inciei2 pre3ect, primar, preedintele regiunii i arhiepiscopul oraului. An discursurile lor, toi au su0liniat, pe de o parte, rolul istoric al acestui dialog 'n noua 6urop i lume glo0al, iar, pe de alt parte, semni3icaia sim0olico pro3etic pentru dialogul 'ntre )rientul i )ccidentul cretin a *a+ennei, ora marcat de capodopere artistice inegala0ile ieite tocmai din sinte5a 'ntre latinitate i (i5an. #apital a mo5aicului antic, *a+enna a anticipat prin arta i istoria ei momentul actual, 'n care a de+enit 4capital a dialogului7. Aceleai g9nduri i calde sentimente de 0ucurie i speran au 3ost exprimate i 'n cu+9ntul arhiepiscopului *a+ennei, Hiuseppe >erucchi, 'n cadrul +ecerniei cele0rate 'n 3aimoasa 0a5ilic "antU Apollinare in #lasse i, ulterior, 'n discursurile rostite cu oca5ia 0anchetului dat de o3icialitile oraului. %up aceast deschidere solemn, lucrrile propriu 5ise ale "esiunii au demarat 'n 5iua urmtoare 'n #entrul arhiepiscopiei din *a+enna din imediata +ecintate a altei 0a5ilici ra+ennate cu mo5aicuri 3aimoase, "antU Apollinare Ouo+o. %imineaa a 3ost consacrat unei edine separate a celor dou grupuri. Tedina grupului ortodox a 3ost dominat de dou teme2 pe de o parte, de ecourile 4rspunsurilor7 >aticanului din iulie, iar, pe de alt parte, de protestul episcopului Ilarion 'mpotri+a pre5enei delegaiei (isericii )rtodoxe a 6stoniei. *ecunoscut 'n 112E de atriarhia 6cumenic ca (iseric autonom 'n cadrul statului estonian independent, aceasta a 3ost trecut su0 jurisdicia atriarhiei $osco+ei dup reintegrarea de ctre "talin a 6stoniei 'n 11=/ 'n Uniune "o+ietic. An 111:, atriarhia 6cumenic a recon3irmat printr-un nou tomos autonomia (isericii )rtodoxe a 6stoniei din noul stat independent postso+ietic 6stonia. Acest gest a 3ost i este interpretat de atriarhia $osco+ei ca o imixtiune a0u5i+ a #onstantinopolului pe 4teritoriul7 ei

4canonic7. %e aceea episcopul Ilarion a declarat c +a prsi dialogul ca protest 'mpotri+a impunerii i meninerii unilaterale a delegaiei estoniene de ctre atriarhia 6cumenic. "ingurul compromis care poate 3i acceptat e cel al introducerii delegailor 'n componena delegaiei atriarhiei 6cumenice, pentru ca pre5ena delegaiei ruse s nu 3ie interpretat drept o recunoatere implicit a (isericii 6stoniene nerecunoscute de $osco+a. Iritat, mitropolitul Ioannis a declarat inaccepta0il un asemenea 4antaj7 i 4ameninare7. &ot grupul ortodox a propus un alt compromis2 acela ca 'n lista participanilor s se introduc o not special 'n care s se preci5e5e c atriarhia $osco+ei nu recunoate autonomia (isericii 6stoniene. Urma ca episcopul Ilarion s i consulte superiorii pentru a lua o deci5ie 'n acord cu acetia. %up amia5 a 'nceput sesiunea comun 'n plen. rima chestiune ridicat a 3ost cea a sensului 4rspunsurilor7 >aticanului din iulie, mitropolitul Ioannis cer9nd lmuriri prii romano catolice cu re3erire la re5er+ele exprimate de ortodoci la adresa lor. An rspunsul su cardinalul Pasper a insistat pe natura de document intern a acestora i lipsa unei nouti de 3ond. 6l a su0liniat c declaraiile nu tre0uie citite doar negati+ i a accentuat 3aptul c ele nu anulea5 po5iia o3icial a #onciliului >atican II, potri+it creia 'ntre (iserica *omano #atolic i cea )rtodox exist o 4comuniune aproape deplin7, din care lipsete pentru a 3i 4deplin7 doar comuniunea cu (iserica *omei. %in punct de +edere romano-catolic 4de3icitul7 de care +or0esc 4rspunsurile7 nu st 'n &aine, ci 'n ecle5iologie. )r clari3icarea acestei di3erene e tocmai scopul dialogului teologic dintre cele dou (iserici. An acest punct, episcopul Ilarion a cerut cu+9ntul i a rostit urmtoarea scurt declaraie 2 (iserica *us +rea dialogul teologic cu (iserica *omano #atolic, dar, 'ntruc9t nu poate recunoate (iserica 6stoniei creat de atriarhia 6cumenic pe teritoriul ei canonic, delegaii ei +or pleca dac cei ai 6stoniei +or rm9ne. ; o5iia i atitudinea lor a 3ost apro0at de "39ntul "inod al atriarhiei $osco+ei pe 12 octom0rie8 c3. 6uropaica, nr. 121, 1/ octom0rie.@ %up care delegaii rui au urat succes #omisiei i au plecat, iar mitropolitul Ioannis a explicat prii romano catolice esena chestiunii estoniene i regretul pentru plecarea delegaiei ruse, dar i hotr9rea de a re3u5a antajul exercitat ast3el. Ba c9te+a minute doar au plecat i delegaii (isericii Heorgiei, pretext9nd neateptat necesitatea de a 3i de 3a la pregtirile pentru ani+ersarea solemn 'n Heorgia la s39ritul sptm9nii a 'mplinirii a trei decenii de patriarhat de ctre catolicosul georgian Ilia. %up depirea acestui moment psihologic di3icil pentru delegaii ortodoci, #omisia i a 'nceput lucrrile 'n plen, care de mari dup mas i p9n +ineri la amia5 au 3ost dedicate de50aterii i amendrii 3inalului documentului de la $osco+a ;G =:./2@, rmas nediscutat la (elgrad, i re+i5uirii prii documentului discutate i amendate la (elgrad. Ba (elgrad a 3ost ales un comitet mixt de redactare alctuit din trei delegai catolici2 arhiep. ?orte, pr. (oQen i pr. $c artland, i trei ortodoci2 ep. Pallistos, ep. Ilarion i arhid. Ioan I. Ic jr, care s-a reunit la *oma 'ntre 1.E martie 2007 cu mandatul de a da 3orma 3inal documentului. %e50aterile asupra G =:./2 din documentul iniial de la $osco+a s-au purtat pe partea consacrat primatului 'n (iseric la ni+el uni+ersal 'n mileniul I cu echili0rul extrem de delicat 'ntre primat i sinodalitate, 'ntre primat i patriarhi, cu prerogati+ele lor distincte, dar i cu relaiilor lor reciproce i toate 3ormele de exercitare a comuniunii 'n (iseric la ni+el uni+ersal. %iscuiile au 3ost complexe i di3icile uneori, 'ntruc9t scopul era redactarea unui document comun 'n care s se regseasc 3idel am0ele tradiii canonice i ecle5iologice, at9t cea ortodox, c9t i cea latin. Au tre0uit e+itate deci am0iguitile, dar i identi3icate elementele de acord i con+ergen real. &extul re3ormulat al G =:./2 din documentul de la $osco+a, de+enit G =0.=: din documentul de la *a+enna, re3lect 3idel prin trans3ormri i amendri acest e3ort remarca0il. ?iindc, aa cum au su0liniat monseniorul ierro #oda i mitropoliii Ioannis i Pallistos, textul 3inal nu e o simpl

armoni5are exterioar sau o simpl juxtapunere a dou tradiii di+ergente, ci este un progres real 'n apro3undarea misterului (isericii prin conectarea i 'm0ogirea i luminarea reciproc a temelor sinodalitii i primatului, constituti+e pentru (iseric, teme de5+oltate i5olat i neintegrat 'n *srit i 'n Apus, acest de5echili0ru duc9nd la schism i la 3iguri canonice opuse ale (isericii. Ba lectura 3inal a noului document s-au eliminat alte dou paragra3e di3icile prin 3ormularea lor incomplet ;G E7 al documentului de la $osco+a, cu analogia dintre patriarhii i con3erinele episcopale, i re3erina incomplet la condiiile unui sinod ecumenic 3ormulate 'n actele din 7-7 re5umate inadec+at 'n G =E al documentului de la $osco+a@, dar s-a meninut 3ormularea G =/ al documentului de la $osco+a pri+itoare la sinoadele generale de dup schism inute de (isericile locale 'n comuniune 3ie cu *oma, 3ie cu #onstantinopolului i care pro+ocase la (elgrad contestarea episcopului Ilarion i scrutinul apro0ator al celorlali delegai ortodoci pri+ind rolul de protos al #onstantinopolului. %up o ultim lectur integral, textul pregtit de comitetul de redactare a mai 3ost citit o dat s9m0t dimineaa i apro0at. An 3inal s-a adoptat planul de +iitor al dialogului. &ema general care +a 3i discutat de urmtoarele trei sesiuni +a 3i cea a rimatului episcopului *omei 'n comuniunea (isericilor i ea +a 3i de50tut 'n trei etape succesi+e i tot at9tea documente comune2 primatul 'n mileniul I ;2001@8 primatul 'n mileniul II ;2011@8 i primatul din perspecti+ teologic ;201E@.s-au sta0ilit apoi cele dou su0comisii care urmea5 s redacte5e p9n 'n iunie 200- dou +ariante de text comun pe tema primatului episcopului *omei 'n mileniul I, texte ce urmea5 s 3ie topite 'ntr-un singur text de comitetul de coordonare a dialogului 'n octom0rie 200-, urm9nd s 3ie supus discuiei celei de a !I a "esiuni plenare 'n 2001.s-a adoptat apoi i urmtorul comunicat de pres2 #omunicat ;*a+enna, 1= octom0rie 2007@ #ea de a ! a sesiune plenar a #omisiei internaionale mixte pentru dialog teologic 'ntre (iserica )rtodox i (iserica *omano #atolic i a des3urat lucrrile 'ntre -.1= octom0rie 2007 'n *a+enna ;Italia@, ora marcat de monumentele lui istorice i de art, multe din ele din epoca 0i5antin, 0ene3iciind de generoasa ospitalitate a Arhidiece5ei romano catolice de *a+enna #er+ia. Au 3ost pre5eni trei5eci de mem0ri catolici ;cardinali, arhiepiscopi, preoi i teologi laici@. $em0rii ortodoci ;mitropolii, episcopi, preoi, diaconi i teologi laici@ au repre5entat atriarhia 6cumenic, atriarhia Alexandriei, atriarhia Antiohiei, atriarhia Ierusalimului, atriarhia $osco+ei, atriarhia "er0iei, atriarhia *om9niei, atriarhia Heorgiei, (iserica #iprului, (iserica Hreciei, (iserica oloniei, (iserica Al0aniei, (iserica #ehiei i "lo+aciei, (iserica ?inlandei i (iserica 6stoniei. *epre5entanii atriarhiei (ulgariei n-au putut participa. #omisia i a des3urat lucrrile su0 conducerea celor doi copreedini2 mitropolitul Ioannis al ergamului i cardinalul Valter Pasper, ajutai de doi cosecretari2 mitropolitul Hhennadios al "asimei ; atriarhia 6cumenic@ i monseniorul 6leuterio ?ortino ;#onsiliul onti3ical pentru Unitatea #retin@. "esiunea a 'nceput 'n seara 5ilei de - octom0rie 'n 0a5ilica "antU Apollinare in #lasse cu +ecernia pre5idat de arhiepiscopul *a+ennei, Hiuseppe >erucchi, i cu o rugciune a mem0rilor ortodoci ai #omisiei. An cu+9ntul su, arhiepiscopul *a+ennei a spus2 4"untem 3ericii s + a+em aici. A+ei rugciunile a celor dou comuniti monahale contemplati+e, ale monahilor, preoilor i parohiilor noastre. #9t timp +ei 3i ocupai cu dialogul, cut9nd calea care s ne duc mai aproape de o comuniune deplin, nu + +om deranja, dar + +om 'm0ria cu a3eciunea i rugciunea noastr.7 #omisia a 3ost apoi 'nt9mpinat 'n sediul pre3ecturii de pre3ectul ?loriana de "anctis, care i a exprimat sperana ca 4dorina de dialog, de a 'nelege i de a 3i 'nelei, care caracteri5ea5

#omisia mixt, s 3ie un semn urmat de noi toi 'n +ieile noastre.7 re5eni la aceast recepie au 3ost i primarul oraului, preedintele regiunii i preedintele pro+inciei, alturi de alte autoriti ci+ile. #omisia a de50tut tema 4#onsecine ecle5iologice i canonice decurg9nd din natura sacramental a (isericii. #omuniune ecle5ial, sinodalitate i autoritate 'n (iseric7, al crei studiu a 3ost 'nceput la sesiunea anterioar de la (elgrad din 1-.2/ septem0rie 200: pe 0a5a textului preliminar ela0orat de #omitetul mixt de coordonare de la $osco+a din 1110 3r s 3i 3ost discutat 'ns 'ntr-o sesiune plenar. lenara de la *a+enna a 'ncheiat studiul 'nceput la (elgrad i a apro0at un document comun care o3er o 0a5 solid pentru lucrul +iitor al #omisiei. An prima 5i a reuniunii, mem0rii romano catolici i cei ortodoci ai #omisiei s-au reunit ca de o0icei 'n sesiuni separate pentru a i coordona munca. An cadrul reuniunii grupului interortodox, delegatul atriarhiei $osco+ei a pre5entat hotr9rea (isericii sale de a se retrage de la reuniune din pricina pre5enei delegailor (isericii 6stoniei ;declarat 4autonom7 de atriarhia 6cumenic, statul nerecunoscut de atriarhia $osco+ei@, 'n ciuda 3aptului c atriarhia 6cumenic, de comun acord cu toi mem0rii ortodoci, a o3erit o soluie de compromis care ar 3i luat 'n seam nerecunoatere (isericii autonome a 6stoniei de ctre atriarhia $osco+ei. &ema +iitoarei sesiuni plenare a #omisiei +a 3i2 4*olul episcopului *omei 'n comuniunea (isericii 'n primul mileniu7, locul i data ei, ca i cele ale urmtorului comitet de coordonare urm9nd s 3ie decise ulterior. #ea de a ! a sesiune plenar s-a 'ncheiat cu rugciuni. "9m0t, 1E octom0rie, mem0rii romano catolici au cele0rat messa 'n catedrala din *a+enna 'n pre5ena mem0rilor ortodoci ai #omisiei. %uminic, 1= octom0rie, mem0rii ortodoci au s+9rit "39nta Biturghie 'n 0a5ilica "an >itale 'n pre5ena mem0rilor romano catolici. Ba am0ele sluj0e au asistat arhiepiscopul *a+ennei, clerici i laici aparin9nd acestei diece5e. *euniunea #omisiei mixte a 3ost marcat de un spirit de prietenie, cola0orate i 'ncredere. $em0rii #omisiei au apreciat generoasa ospitalitate a Arhiepiscopiei *a+ennei i au cerut cu insisten rugciunile credincioilor pentru lucrarea +iitoare a dialogului. W "9m0t seara, 1E octom0rie, #omisia mixt a asistat 'n domul din *a+enna la messa solemn concele0rat de c9i+a 5eci de episcopi i de preoi i pre5idat de cardinalul Valter Pasper. $em0rii #omisiei au primit 3iecare 'n dar de la arhiepiscopul >erucchi o cruce de argint 'n 3orma 3aimoasei cruci procesionale din secolul >I a episcopului Agnello i au 3ost o+aionai i 'nt9mpinai cu mult cldur de credincioi i de clerul arhidiece5ei. %uminic dimineaa, 1= octom0rie, #omisia a asistat la Biturghia arhiereasc cele0rat de mem0rii ortodoci pre5idai de mitropolitul Ioannis Ji5ioulas 'n 3aimoasa 0a5ilic din secolul >I "an >itale 'mpodo0it cu minunatele mo5aicuri ale lui Iustinian i &eodorei cu curtea lor. %up mas a a+ut loc un tur ghidat la principalele monumente de art cretin ale *a+ennei i la morm9ntul lui %ante. Bucrrile celei de a ! a "esiuni plenares-au 'ncheiat 'n seara aceleiai 5ile cu un dineu o3erit la hotelul care a g5duit #omisia de arhiepiscopul *a+ennei. An alocuiunile inute cu acest prilej cei doi copreedini i arhiepiscopul *a+ennei au su0liniat importana istoric a momentului *a+enna pentru istoria dialogului teologic dintre (isericile *sritului i Apusului. #ea de a ! a "esiune plenar a #omisiei $ixte Internaionale de la *a+enna a 3ost 'ntr ade+r un moment de graie 'n istoria dialogului teologic dintre romano catolicism i ortodoxie. Acesta 'n primul r9nd datorit 3aptului c, dei la 'nceput din cau5a con3runtrii 'ntre $osco+a i #onstantinopol soldat cu retragerea delegaiei atriarhiei *usiei ;i a Heorgiei@ a prut s stea su0

semnul eecului sau cel puin al unei cri5e, reuniunea des3urat 'ntr un climat po5iti+ excelents-a trans3ormat 'ntr un real succes. %ocumentul comun de la *a+enna2 "uccesul reuniunii este repre5entat 'n primul r9nd de documentul teologic comun adoptat la *a+enna. 6ste +or0a F s nu uitm F de primul text comun po5iti+ al #omisiei dup 1= 3ani, dac lum 'n calcul i contro+ersatul document despre uniatism de la (alamand din 111E ;document impro+i5at 'ntr-un moment de gra+ cri5, ca soluie pro+i5orie pentru depirea ei, mai puin re3lecta i precar 'n argumentare@, sau, mai 0ine 5is, dup 11 ani de la ultimul document po5iti+ al #omisiei, cel de la >alamo din 11--. %ocumentul de la *a+enna este ast3el cel de al patrulea text comun apro0at de #omisia mixt 'n linia planului adoptat 'n unanimitate la prima ei "esiune plenar de la atmos *odos ;1 iunie 11-0@ ca ordine de 5i pentru prima 3a5 a dialogului. Intitulat #onsecine ecle5iologice i canonice decurg9nd din natura sacramental a (isericii2 comuniune ecle5ial, sinodalitateLconciliaritate i autoritate i compus din =: de paragra3e 3a de /2 ale documentului de la $osco+a, textul de la *a+enna pstrea5 acelai plan cu acela2 Introducere ;1.=@ i dou pri2 I. ?undamentele sinodalitii ;/.11@ i autoritii ;12.1:@ i II. &ripla actuali5are a sinodalitii i autoritii, la ni+el local ;1-.21@, regional ;22.E1@ i uni+ersal ;E2.=/@, urmate de o conclu5ie ;=:@. Antreg documentul repre5int o continuare i de5+oltare a consideraiilor pe tema comuniunii ecle5iale prin intermediul comuniunii euharistice a episcopilor deja schiate 'n %ocumentul de la $<nchen II, E.= i III, 1.= i 'n %ocumentul de la >alamo =/. //, mai ales /2.//. #a o0ser+aie general se poate spune c textul e o remarca0il 'ncercare de a 3ormula 'n termeni sintetici echili0rul extrem de 3in dintre cele dou dimensiuni constituti+e ale naturii di+ine, sacramentale, a (isericii F dimensiunea ascendent i ori5ontal a sinodalitii, i cea descendent i ierarhic a autoritii F prin a cror armoni5are (iserica e chemat s re3lecte la toate ni+elurile +ieii ei +iaa de comuniune a lui %umne5eu Unul 'n &reime. $esajul principal, per3ect ortodox, al textului e c 'n (iseric autoritatea exist i tre0uie exercitat numai 'n sinodalitate sau 'n aa 3el 'nc9t s nu contra5ic natura sinodal a (isericii. Acest mesaj e sugerat de 3aptul c sinodalitatea e tratat at9t 'naintea autoritii ca o dimensiune 'nglo0ant a acesteia, precum i 'ntr-o perspecti+ net ascendent ;de 4jos7 'n 4sus7@ i 'n sensul ei larg de comuniune panecle5ial ;echi+alent 4so0ornicitii7@ nu numai 'n cel strict de comuniune sinodal a episcopilor. %ocumentul se deschide printr o introducere doxologic i care schiea5 noul context al dialogului2 o lume pro3und schim0at de procesele de seculari5are i glo0ali5are i de ciocnirea religiilor, care impun cretinilor o mrturie comun i o contri0uie proprie la unitatea i pacea 'ntregii umaniti ;1@. %up o succint rememorare a etapelor anterioare ale dialogului cu documentele lui ;2@, se preci5ea5 o0iecti+ul pre5entului document, care i propune s arate modul 'n care re3lect instituiile i structurile canonice ale (isericii +iaa ei de comuniune sacramental centrat pe misterul comuniunii "3intei &reimi, temeiul i criteriul 'ntregii +iei a (isericii ;E@ at9t 'n unitatea, c9t i 'n multiplicitatea mani3estrii ei8 relaia dintre (iserica una i multele (iserici locale pun9nd chestiunea relaiei cheie dintre autoritate i sinodalitate 'n reali5area comuniunii ei ;=@. Un element de noutate este nota de su0sol inserat la (elgrad 'n 3inalul G = la insistenele delegailor (isericii *use i Heorgiene, care au inut s se preci5e5e c 3olosirea 'n text a expresiilor de tipul 4(iserica una7 i 4(iserica nedesprit7 nu relati+i5ea5 contiina de sine a (isericii )rtodoxe de a 3i 4(iserica una, s39nt7 de care +or0ete #re5ul. #eea ce a o0ligat delegaia romano catolic la a3irmarea, pe 0a5a Bumen Hentium -, a contiinei ei similare c 4(iserica lui Mristos su05ist 'n (iserica #atolic7 3r ca aceasta s exclud recunoaterea existenei 'n a3ara ei a unor 4elemente7 ale ade+ratei (iserici. "imilitudinea acestei po5iii cu cea

din recentele 4*spunsuri7 ale >aticanului din iulie 2007 permite 3ormularea ipotetic a unei posi0ile conexiuni 'ntre acestea i nota din %ocumentul de la (elgrad ;septem0rie 200:@ i *a+enna ;octom0rie 2007@. %ocumentul continu prin de3inirea 3undamentelor sinodalitii ;conciliaritii@, preci59ndu-se de la 'nceput cele dou accepiuni ale acesteia2 'n sens strict, sinodalitatea se re3er la adunarea episcopilor 'n exerciiul autoritii i responsa0ilitii, dar are i un sens larg, descris de termenul so0ornicitate, 'n care se re3er la participarea responsa0il a 3iecrui mem0ru 0ote5at al (isericii la actuali5area comuniunii (isericii8 prin am0ele aceste 3orme, sinodalitatea e un re3lex 'n +ieii (isericii al misterului comuniunii "3intei &reimi, 'n care ordinea ;taxis@ ersoanelor nu 'nseamn nici diminuarea, nici su0ordonarea #elei de a %oua i #elei de a &reia rimei. &ot aa nici ordinea ;taxis@ canonic dintre (isericile locale nu implic o inegalitate ecle5iologic a lor ;/@. ?undamentul trinitar al sinodalitii i so0ornicitii se exprim 'n +iaa sacramental a (isericii prin 6uharistie i (ote5, care implic 3aptul c toi mem0rii (isericii sunt angajai, 3iecare cu harisma proprie, 'n actuali5area 'n comun, dar ordonat, a 'ntreitei slujiri a $9ntuitorului Mristos ;:@. Antreaga comunitate i 3iecare credincios 'n parte sunt purttori ai 4contiinei (isericii7 i exercit o autoritate i responsa0ilitate F 'n temeiul $irungerii ;c3. 1 In 2, 20.27@ F 'n mrturisirea credinei8 'n comuniune cu pstorii lui, poporul lui %umne5eu neput9nd grei 'n credin ;7@. *spunderea speci3ic 'n +estirea credinei i normarea +ieii cretine potri+it 6+angheliei o au 'ns prin hirotonie episcopii ;-@, dar acetia 'i exercit rspunderile 'n comun i i exprim aceast comuniune prin sinoade ;1@. #hiar dac reali5rile ei concrete sunt determinate de contextele istorice, sinodalitatea ine de natura ontologic a (isericii i de +oina $9ntuitorului pentru poporul su i se regsete la toate ni+elurile +ieii (isericii2 local al episcopiei, regional al unui grup de episcopii i uni+ersal8 la 3iecare din acestea sinodalitatea e structurat i pus 'n act de un protos ;potri+it canonului E= apostolic@ ;10@. (isericile locale sunt multe i di+erse 'n timp i 'n spaiu, i 'n 3iecare din ele se mani3est (iserica una i nedesprit i catolicitatea ei, dar numai atunci c9nd stau 'n comuniune 'ntre ele i cu (iserica una din toate timpurile i locurile8 de aceea ruperea comuniunii euharistice 'ntre ele duce la rnirea catolicitii ei. Autoritatea 'n (iseric e autoritatea ;exousia@ 'n+toreasc, taumaturgic i pastoral a lui Iisus Mristos Ansui #are dup An+iere o transmite Apostolilor, iar acetia o transmit episcopilor i prin ei 'ntregii (iserici ;12@. "copul ei este recapitularea 'ntregii umaniti 'n Mristos ;63 1, 108 In 11, /2@. &ransmis prin hirotonie, autoritatea 'n (iseric nu este 'ns o posesiune pri+at sau putere indi+idual, nici o delegaie a comunitii, ci un dar al %uhului "39nt legat organic de slujirea unei comuniti i al crei exerciiu include participarea 'ntregii comuniti ;1E@. Ba toate ni+elurile exerciiul ei e+anghelic tre0uie s 3ie o slujire din iu0ire, nu dominaie, nici constr9ngere8 nu exist dec9t 'n iu0irea slujitoare a celor care o exercit i 'n iu0irea asculttoare a celor ce se supun ei prin conlucrare li0er ;1=@. An (iseric autoritatea se 'ntemeia5 pe #u+9ntul +iu al lui %umne5eu actuali5at 'n "criptura, &radiia i Biturghia ei, cum arat practica 'ntroni5rii 6+angheliei 'n mijlocul "inoadelor 6cumenice, care atest at9t pre5ena lui Mristos prin cu+9ntul "u, c9t i autoritatea (isericii de a interpreta acest cu+9nt ;1/@. Autoritatea 'n (iseric e legat 3iinial de o structur constituti+ a acesteia, de care in credina mrturisit i s+9rirea &ainelor 'n succesiune apostolic, i al crei exerciiu este normat de canoane i reglementri canonice ;acestea din urm pot 3i aplicate di3erit, cu condiia ca structura (isericii s rm9n mereu aceeai@. #omuniunea 'n (iseric presupune deci comuniunea 'n credin, 'n &aine i 'n ordinea canonic, 'n ca5ul restaurrii comuniunii 'ntre cele dou 0iserici aceasta din urm cer9nd o recunoatere reciproc a legislaiilor canonice di3erite 'n di+ersitatea lor legitim ;1:@.

At9t sinodalitatea, c9t i autoritatea (isericii se actuali5ea5 la toate cele trei ni+eluri ale +ieii (isericii ;17@. Ba ni+el local, (iserica exist 'n comunitatea euharistic a celor 0ote5ai, pre5idat direct sau indirect ;prin pre50iteri@ de un episcop hirotonit legitim 'n succesiune apostolic, care 'n+a credina apostolic i st 'n comuniune cu ceilali episcopi i (isericile locale. #adrul i criteriul de exercitare al 'ntregii autoriti ecle5iale este comuniunea ;1-@. ?iecare (iseric local e un loc 'n care e slujit %umne5eu, e +estit 6+anghelia i sunt s+9rite &ainele, 'ndeose0i "39nta 6uharistie, i sunt +indecate rnile pcatului prin iu0ire8 3iecare (iseric e chemat s 3ie lumin a lumii, popor preoesc i 3erment al Ampriei ;11@. rin participarea acti+ a laicilor 'n consiliile i sinoadele diece5ane la exercitarea 'n armonie a slujirilor 0isericeti 'n ascultare 3a de episcop, care e protos ul i capul ei, i de ceilali clerici, (iserica local sau episcopia apare deja ca sinodal 'n 'nsi structura ei ;20@. An exercitarea harismelor i autoritii 3iecruia 'n (iseric exist limite i exigene speci3ice impuse de originea lor 'n unitatea Aceluiai %uh "39nt, %uhul comuniunii2 nu tre0uie s duc nici la pasi+itate, nici la dominaie, nepsare sau su0stituiri de roluri8 ci toate harismele i slujirile con+erg spre unitate prin episcop, care are slujirea unitii i comuniunii (isericii locale, pentru reali5area creia se cere 'ns de la toi o +ia duho+niceasc de cin i smerenie permanent ;21@. Ba ni+el regional, comuniunea (isericii se mani3est prin comuniunea 'ntre ele a (isericilor locale care mrturisesc aceeai credin i 'mprtesc aceeai structur 3undamental, 'ncep9nd cu cele din imediata +ecintate8 expresia ei sacramental e +i5i0il 'n actul hirotoniei unui episcop de trei sau cel puin doi episcopi +ecini ;can. = I 6c.@ ;22@ i ea se continu prin concele0rri, scrisori, 'ntrajutorri ;2E@. #omuniunea dintre (isericile locale la ni+el regional e sinteti5at 'n 4regula de aur7 cuprins 'n canonul E= apostolic ;citat 4in extenso7 'n G 2=@, a crui norm se re3er la toate relaiile dintre episcopii unei pro+incii, mitropolii sau patriarhii i a crei aplicare practic sunt sinoadele regionale ;pro+inciale, mitropolitane, patriarhale@8 acestea sunt prin excelen sinoade episcopale, chiar dac la ele particip i laici ;2/@. "inoadele implic participarea tuturor episcopilor unei regiuni i sunt gu+ernate de regula consensului i a armoniei. %ei 'n pastoraia diece5ei lui 3iecare episcop e responsa0il doar 'naintea lui %umne5eu, el este o0ligat s promo+e5e comuniunea cu celelalte (iserici locale, 3iecare episcop 3iind responsa0il pentru toat (iserica 'mpreun cu toi ceilali episcopi ;2:@. Aceeai regul se aplic i la sinoadele regionale2 chiar dac ele n-au autoritate peste alte regiuni, regiunile 0isericeti sunt o0ligate s i mani3este comuniunea i catolicitatea (isericii prin scrisori, consultri, 'ntrajutorri ;27@. %in 'ntrirea acestor legturi de responsa0ilitate comun 'ntre mai multe pro+incii 0isericeti s-au nscut patriarhiile gu+ernate de sinoade patriarhale i de aceleai principii ecle5iologice i norme canonice ca i cele pro+inciale ;2-@. 6+oluiile istorice ulterioare au condus la noi con3iguraii de comuniune regional 'ntre (isericile locale2 'n *srit la 3ormarea de noi patriarhii i (iserici autoce3ale, iar 'n Apus la apariia con3erinelor episcopale ;21@. "inodalitatea regional e o mani3estare a 3aptului c (iserica nu e simpl adunare de indi+i5i, ci e 3cut i din comuniti cu culturi i istorii di3erite ;E0@. #omuniunea regional a (isericilor locale pune 'n lumin catolicitatea (isericii ca asumare a naturii umane 'n 'ntreaga ei deplintate i +indecare a ei de autosu3icien, ur i ne'ncredere 'ntr-o unitate 'n %uhul "39nt care nu este uni3ormitate, ci pstrea5 i chiar sporete di+ersitatea i particularitatea. An a0ordarea ni+elului uni+ersal ecumenic %ocumentul de la *a+enna pleac de la axioma unitii i indi+i5i0ilitii (isericii, care este una i aceeai 'n orice loc i timp, catolicitatea ei 'm0ri9nd nu numai di+ersitatea, dar i unitatea umanitii8 ca atare, 3iecare (iseric local e 'n comuniune i cu totalitatea (isericilor locale care au 3ost, sunt i +or 3i, precum i cu (iserica din cer ;E2@. An

toate (isericile tre0uie 'ns s 3ie mrturisit aceeai credin, s+9rit aceeai unic 6uharistie i s opere5e aceeai slujire apostolic, nici o (iseric local neput9nd modi3ica #re5ul sau slujirile 0isericeti, nici cele0ra 6uharistia 'n separaie +oit de celelalte (iserici locale 3r a a3ecta serios comuniunea ecle5ial i 'nsi 3iina (isericii ;EE@. An +ederea meninerii acestei comuniuni, (isericile reglementea5 prin canoane i norme disciplinare tot ce ine de &aine i de credin ;E=@. Atunci c9nd se i+eau pro0leme gra+e in9nd de credin, slujiri, disciplin, pentru soluionarea lors-a recurs la "inoade 6cumenice8 ele sunt ecumenice nu numai pentru c grupau episcopii din toate regiunile, 'ndeose0i pe cei ai celor cinci "caune mari potri+it ordinii canonice ;taxis@ +echi, ci i pentru c hotr9rile lor doctrinare sunt o0ligatorii pentru toate (isericile i credincioii din toate timpurile i locurile ;E/@. #hestiunea criteriilor speciale ale unui sinod ecumenic urmea5 s 3ie studiat mai 'ndeaproape la dialogul +iitor in9ndu-se seama i de e+oluiile structurale ecle5iale 'n *srit i 'n Apus de dup epoca "inoadelor 6cumenice propriu 5ise ;E:@. 6cumenicitatea hotr9rilor "inoadelor 6cumenice era recunoscut printr-un proces de receptare din partea poporului lui %umne5eu ai crui 'n+tori sunt episcopii, receptare 'neleas 'ns 'n mod di3erit 'n *srit i 'n Apus ;E7@. "inodalitatea implica nu numai pe episcopii adunai 'n "inoadele 6cumenice, ci i (isericile ai cror purttori i glasuri sunt episcopii, 3c9nd ast3el din "inoadele 6cumenice o slujire i o mani3estare a comuniunii 'ntregii (iserici ;E-@. "inodul 6cumenic nu este 'ns o instituie permanent cu 3rec+en regulat, ci un e+eniment harismatic inspirat de %uhul "39nt. Armonia pro3und dintre "inoade i (iseric a 3cut ca i dup separaie ;care a 'mpiedicat "inoade 6cumenice 'n sens strict@ cele dou (iserici s in sinoade generale ;4ecumenice7 'n Apus@ reunind episcopii (isericilor locale a3lai 3ie 'n comuniune cu "caunul *omei, 3ie 'ntr-o comuniune 'neleas 'ns 'n mod di3erit cu cel al #onstantinopolului. Aceste sinoade separate au sporit 'ns 'nstrinarea reciproc, de aceea se impune gsirea unui consens asupra acestora ;E1@. An practica o0inuit, comuniunea (isericii la ni+el uni+ersal era meninut 'n cursul mileniului I prin relaii 3reti 'ntre episcopi, 'ntre episcopi i protoii lor, precum i 'ntre protoii 'nii potri+it ordinii canonice ;taxis@ a (isericii +echi8 relaii de comuniune mani3estate prin consultri, scrisori, apeluri la "caunele mari ;mai ales la cel al *omei@, dar i prin proceduri canonice cum sunt includerea 'n diptice a episcopilor "aunelor principale, comunicarea de mrturisiri de credin cu oca5ia alegerilor etc. ;=0@. 6xist un acord unanim cu pri+ire la ordinea canonic ;taxis@ a "caunelor (isericii +echi, 'n care primul loc era ocupat de (iserica *omei, al crei episcop era protos ul 'ntre patriarhi. Ou exist 'ns un acord 'n ce pri+ete interpretarea prerogati+elor de protos al episcopului *omei, 'n mod di3erit 'nc din primul mileniu ;=1@. %ei n-a con+ocat, nici na pre5idat personal nici un "inod 6cumenic, episcopul *omei a 3ost totui implicat 'n procesul de luare a deci5iilor doctrinare ale acestora ;=2@. ?aptul decisi+ 'ns este a3irmarea 'n comun a principiului interdependenei reciproce la toate ni+elurile ;local, regional, uni+ersal@ 'ntre primat i sinodalitate2 primatul tre0uie pri+it 'n interiorul sinodalitii i sinodalitatea 'n interiorul primatului. %ac primatul la toate ni+elurile e o practic 3erm 'ntemeiat 'n tradiia canonic a (isericii, inclusi+ la ni+el uni+ersal ca realitate de 3apt, exist 'ns di3erene de 'nelegere pri+itoare at9t la modul de exercitare, c9t i la 3undamentarea lui scripturistic i teologic ;=E@. rerogati+ele recunoscute protos ului, 'ntotdeauna 'n contextul sinodalitii i al condiiilor epocilor istorice, la toate ni+elurile F episcopului, mitropolitului i patriarhului, episcopului *omei ca protos 'ntre patriarhi F nu diminuea5 'ns nici egalitatea sacramental a 3iecrui episcop, nici catolicitatea 3iecrei (iserici locale. Aceasta este 0a5a plec9nd de la care 'n 3inalul %ocumentului de la *a+enna #omisia mixt pune 'ntre0rile la care +a tre0ui s dea un rspuns 'n etapa urmtoare a dialogului consacrat studierii mai 'n pro3un5ime a 4rolului episcopului *omei 'n comuniunea tuturor (isericilor72 care e 3uncia

speci3ic a episcopului primului "caun 'ntr-o ecle5iologie de comuniune ca aceea care st la 0a5a dialogului i, respecti+, cum anume tre0uie 'neleas i aplicat 'n+tura #onciliilor >atican I i II despre primatul uni+ersal al papei 'n lumina practicii ecle5iale a mileniului I ;=/@X An paragra3ul 3inal #omisia 'i exprim con+ingerea c %ocumentul de la *a+enna despre sinodalitate i autoritate repre5int 4un progres po5iti+ i semni3icati+7 'n dialogul teologic 'ntre cele dou (iserici i o3er 4o 0a5 3erm7 pentru discuia +iitoare a chestiunii primatului, precum i moti+e de speran c 'n ascultare de %uhul "39nt 4multele chestiuni di3icile care stau 'nainte7 +or putea 3i soluionate 'ntr un sens po5iti+, edi3ic9nd acest rspuns 4pe 0a5a acordului deja atins7 ;=:@. Kudecat din punct de +edere ortodox, %ocumentul de la *a+enna repre5int 'ntr ade+r un important progres teologic pe calea dialogului 'ntre romano catolicism i ortodoxie. &rei puncte ecle5iologice extrem de importante sunt a+ansate aici cu o claritate ne'nt9lnit p9n acum i ele pot 3i considerate pai 'nainte semni3icati+i 'n preci5area unei ecle5iologii de comuniune care s integre5e i armoni5e5e cele dou tradiii ecle5iologice, rsritean i latin, cu accentele lor istorice di3erite2 prima pe sinodalitate i local, iar cea de a doua pe primat i uni+ersal8 este +or0a de F recunoaterea comun de ctre ortodoci i romano catolici a interdependenei la toate ni+elurile +ieii 0isericeti 'ntre primat i sinodalitate, care se presupun i implic reciproc, 3r a putea 3i i5olate sau opuse2 sinodalitatea nu poate exista i 3unciona ca sinodalitate 3r un protos i o taxis precis, iar protos ul i taxis ul nu pot exista i 3unciona ca protos 3r un sinod8 F recunoaterea comun de ctre ortodoci i romano catolici a existenei unui al doilea ni+el de comuniune 'n +iaa (isericilor2 cel regional ;patriarhal@ intermediar 'ntre cel local, al episcopiei, i cel uni+ersal, al comuniunii 'ntre protoii ;patriarhii@ mai multor regiuni8 i F recunoaterea comun de ctre romano catolici i ortodoci a necesitii unui protos al ni+el uni+ersal, mereu 'n comuniunea protoi lor regionali. Aceasta din urm este 'n esen po5iia #onstantinopolului F susinut de mitropolitul Ioannis Ji5ioulas F , po5iie care recunoate protos ului (isericilor )rtodoxe rolul de cap i primat la ni+el uni+ersal F nu 'ns unul de putere i jurisdicie, ci doar de iniiati+ i coordonare. Aceast po5iie nu este acceptat de (iserica )rtodox *us, care e 'n 3a+oarea te5ei unui autoce3alismLindependism extrem i a existenei 'n planul )rtodoxiei uni+ersale a unui police3alism 'n 3runte cu un primat pur onori3ic, decorati+. An aceast po5iie F susinut de episcopul Ilarion Al3eie+ F este e+ident e3ortul atriarhiei $osco+ei de a re+i5ui taxis ul canonic tradiional 'n )rtodoxia celui de al doilea mileniu, 'nlocuind ordinea canonic tradiional 'n 3runte cu #onstantinopolul cu alta 0a5at pe importana politic i numrul credincioilor, i 'n care locul 'nt9i l ar ocupa $osco+a. 6ste ast3el limpede c etapa urmtoare a dialogului consacrat discuiei primatului 'n (iseric la ni+el uni+ersal pune 'n joc F 'n con3runtare iLsau dialog F trei concepii di3erite2 a *omei, #onstantinopolului i $osco+ei ;cele trei 4*ome7 ale lumii cretine +echi@, i c 'ntre po5iiile diametral opuse ale *omei i $osco+ei, cea a #onstantinopolului este cea mai de echili0ru i mai 3idel tradiiei i spiritului (isericii +echi a "inoadelor 6cumenice. #ert este c aceast con3runtare 'ntre $osco+a i #onstantinopol +a continua i pe +iitor. ) arat i primele declaraii de dup *a+enna. Antr-o declaraie postat pe 17 octom0rie pe Inter3ax, episcopul Ilarion s-a gr0it s a3irme c, 4'ntruc9t cea mai mare (iseric )rtodox, care are ea singur mai muli mem0ri dec9t toate celelalte (iserici )rtodoxe la un loc7 F ca i cum 'n )rtodoxie numrul ar decide ade+rul F, 4a 3ost a0sent, aceast stare de lucruri arunc o um0r de 'ndoial asupra legitimitii dialogului ortodox catolic7 F uit9nd c 'n 11-: cea de a III a #on3erin presinodal de la #ham0CsD a hotr9t c dialogul continu p9n la capt, chiar dac

unele (iserici )rtodoxe ar re3u5a din di+erse moti+e F 3apt regreta0il F, s ia parte la el. *spun59nd, 'ntr-un inter+iu dat la Istan0ul pe 11 octom0rie ageniei AsianeQs, mitropolitul Ioannis a exprimat satis3acia atriarhiei 6cumenice 3a de re5ultatele reuniunii de la *a+enna, care 4au 3ost at9t de importante, 'nc9t au um0rit retragerea delegaiei ruse7 su0 pretextul pre5enei (isericii autonome a 6stoniei. 4&re0uie s ne aducem aminte c aceast chestiune datea5 din 111:, c9nd atriarhia 6cumenic, rspun59nd cererii (isericii 6stoniene, i-a recunoscut autonomia pe care a a+ut o 'n 112E i care a 3ost des3iinat cu 3ora 'n 11=/ de armata so+ietic. An ciuda acordului cu #onstantinopolul reali5at 'n 111: la J<rich i (erlin, atriarhia $osco+ei re3u5 s recunoasc autonomia (isericii 6stoniene p9n ce aceasta din urm nu retrocedea5 proprietile aparin9nd parohiilor ruse. #onstantinopolul a 'ncercat s medie5e, dar gu+ernul estonian a re3u5at s o 3ac in+oc9nd moti+e constituionale. Ast3el chestiunea a rmas nere5ol+at.7 4Atitudinea dur a episcopului Ilarion7, care a contestat 4legitimitatea7 conclu5iilor atinse la *a+enna 'ntruc9t patriarhia lui a 3ost a0sent, 4tre0uie +5ut F aprecia5 mitropolitul Ioannis F drept expresia unui autoritarism al crui el e acela de a etala in3luena (isericii $osco+ei. %ar, ca i anul trecut la (elgrad, tot ce a reali5at $osco+a a 3ost s se i5ole5e 'nc o dat, 'ntruc9t nici o alt (iseric )rtodox nu i-a clcat pe urme, rm9n9nd 3idele #onstantinopolului7. An conclu5ie, se poate spune c, dei prea la 'nceput s denune un eec, reuniunea celei de a ! a "esiuni plenare a #omisiei mixte de la *a+enna a s39rit prin a 3i un important succes, 'n primul r9nd datorit documentului comun despre sinodalitate i autoritate 'n (iseric a0ordate curajos 'n lumina unei autentice ecle5iologii comune.