Sunteți pe pagina 1din 6

EVOLUTIONISM COLOCVIU BIOLOGIE anul III Nume si prenume: Data: Nr.1.

1. Con eptul !e e"olutie on"er#enta a pro es repre$inta: a. Aparitia de modificari in structura genetica a unei populatii, ca raspuns la modificarile mediului (adaptare). b. Dezvoltarea formelor vii, de la cele mai simple tipuri la cele mai complexe. . %paritia unor stru turi u aspe t si &un tii asemanatoare la or#anisme !i&erite' a urmare a a!aptarii la on!itii similare !e me!iu. d. Diferentierea unor specii pornind de la un stramos comun, ca urmare a adaptarii la diferite nise ecologice (radiatie adaptativa). (. Meto!a analiti a' a meto!a !e in"esti#are &olosita in e"olutionism' repre$inta: a. %nali$a apro&un!ata a stru turii si me anismelor !i&eritelor pro ese )iolo#i e prin !es riere' omparatie' e*periment. b. Analiza structurii si functiilor biologice ca rezultat al unui lung proces de dezvoltare temporala prin adaptare. c. Analiza populatiilor sau speciilor, si nu a indivizilor, pentru definirea capacitatii de adaptare. +. Variatiile !e&inite' in lasi&i area lui Dar,in' repre$inta: a. Aparitia, din aceiasi parinti, a unor indivizi care raspund diferit la acelasi factor de mediu, care depinde de natura acestor indivizi. ). %paritia' la toti in!i"i$ii unui #rup' a unor raspunsuri a!e "ate la on!itiile !e me!iu' are a&e tea$a a eleasi ara tere. c. Aparitia de trasaturi pozitive sau negative ale unui caracter, care se coreleaza cu trasaturi asemanatoare ale altui character. d. Manifestarea unei variatii aparute in aceeasi directie, in generatiile successive. -. Ere!itatea simpla repre$inta: a. Ere!itatea spe i&i a inmultirii auto#ame si "e#etati"e. b. Ereditatea specifica inmultirii alogame. c. Ereditatea unor caractere legate de sex.

.. In a!rul luptei pentru e*istenta' lupta interspe i&i a repre$inta: a. Con urenta intre !oua sau mai multe spe ii. ). Con urenta in a!rul a eleiasi spe ii. . Con urenta intre spe ii are au a eleasi ne"oi !e "iata' in are una o poate inlo ui pe ealalta. d. Dependenta complexa, in sensul ca soarta unei specii depinde de mai multe alte specii. e. Lupta cu conditiile abiotice ale mediului, in care unele specii prolifereaza si se inmultesc, iar alte specii decad. f. oncurenta acerba intre indivizii unei specii pentru aceleasi resurse de viata. /. Sele tia naturala orientata are la )a$a: a. Variatiile are se perpetuea$a' in a!rul arora un anumit ara ter sele tat !e me!iu se sele tea$a in ontinuare' !a a me!iul nu se s 0im)a. b. !ariatiile divergente, in cadrul carora se a"unge de la o forma initiala la o diversitate de forme si specii noi. 1. In on eptia !ar,inista' &ormarea !e spe ii noi se reali$ea$a prin: a. S in!area spe iei initiale in "arietati sele tate prin salturi usoare si su esi"e. ). S in!area spe iei initiale in "arietati sele tate prin salturi mari si )ruste. 2. Teoria mutationista a e"olutiei 34u#o !e Vries5 apre ia$a a e"olutia se reali$ea$a prin: a. #electie naturala. b. Salturi e"oluti"e prin mutatii spontane si )ruste . c. #alturi evolutive prin mutatii avanta"oase. d. Salturi e"oluti"e u ara ter intamplator. e. Acumularea treptata a variatiilor. 6. Teoria e 0ili)rului intermitent 3Nils El!re!#e' 162.5 apre ia$a a e"olutia se reali$ea$a prin: a. Sele tia naturala a unor mo!i&i ari e apar la ni"el in&raspe i&i . b. Spe iatie' a pro es !atorat i$olarii repro!u ti"e si supra"ietuirii !i&&erentiate. c. $azard, ma"oritatea mutatiilor neavand valoare selectiva, ci doar caracter neutru. d. #electia naturala a unei diversitati spatiale a genotipurilor, determinata de diversitatea conditiilor ecologice de pe arealul unei specii.

17. Spe i&i ati tipurile !e le#aturi are apar in materia "ie: a. 0imi e ). o"alente . ioni e !. !e 0i!ro#en e. Van !er 8aals 11. Spe i&i ati ara terele sistemelor )iolo#i e. a. ara terul istori ). !epen!enta !e on!itia initiala si omportamentul neliniar . ara terul in&ormational d. informatia in lumea vie si nevie este legata de un support material e. in lumea vie informatia este in stransa legatura cu gradul de organizare &. inte#ralitatea #. e 0ili)rul !inami 0. pro#rame i. autore#larea 9. ara terul autopoieti :. 0etero#enitatea l. ara terul &ra tal 1(. Ni"elul in!i"i!ual repre$inta: a. Acel nivel care are o durata temporala nedefinita. b. % el ni"el are are o e*istenta limitata in timp. c. Sursa "aria)ilitatii si materialul pentru sele tia naturala . d. %ivelul la care au loc schimburi de materie, energie si informatie. e. &n macrosistem autoreglabil, care functioneaza pe principii cibernetice tip feed'bac(. &. Ni"elul are #rupea$a &orme elementare !e e*istenta si or#ani$are a "ietii. g. &nitatea elementara a evolutiei si obiectul principal al selectiei naturale. 1+. % i$ii or#ani i au aparut in supa or#ani a primor!iala printr;un pro es are a par urs mai multe etape su esi"e. Or!onati' !upa riteriul su esiunii in timp' a este etape: a. ). *nlocuirea sistemului de reproducere primitiv cu cel autoreplicativ enzimatic. b. +. ,olimerizarea AD% si A-% bicatenar. c. .. /ormarea de lanturi bicatenare. d. 0. /ormarea de polinucleotide cu structura monocatenara si reproducere prin fragmentare. e. 1. 2btinerea de dezoxiribonucleotide si ribonucleotide, ca si de ribonucleozide si dezoxiribonucleozide. f. 3. /ormarea genelor ancestrale.

1-. Mentionati + !o"e$i are spri9ina ipote$a rolului pre!ominant al %<N in e"olutie' a "arianta a =lumii %<N>>. 1.meta)olismul primiti" era repre$entat !oar !e a ti"itate amole ulelor !e %<N' a aror aparitie este mult mai &a ila !p" )io 0imi omparati"e u %ND. (. pro esul !e atali$a era ontrolat e* lusi"e !e %<Ns alaturi !e puteau inter"ene mole ule !e proteine. +. %<N se #aseste in toate tipurile !e or#anisme "ii a tuale -. %<N ri)osomal este sin#ura stru tura !in elulele "ii responsa)ila !e sinte$a protei a' eea e este o !o"a!a a ori#inii sale &oarte "e 0i. .. %<Nt &un tionea$a a un a!aptatot !atorita e*istentei a$otate li)ere are pot upla &ra#mente !e proteine. elor trei )a$e are

/. o serie !e %ND;"irusuri sunt onsi!erate in present a &osile mole ulare !eoare e au romosomii onstituiti !oar !in %<N are se repli a utili$an! retrotrans riptia pe %ND al elulei #$!a. 1. sinte$a %ND in elulele "ii a tuale este !e lansata !e pre$enta o)li#ator? a %<N. 2. %nali$a meta)olismului ellular are !u e la sinte$a nu leoti!elor arata a %ND este !e &apt %<N mo!i&i at.

1.. %paritia #enomului !e tip %DN pornin! !e la un #enom !e tip %<N presupune ate"a etape !e e"olutie. Or!onati ronolo#i a este etape. a. .. ,atrunderea AD% viral in celule si inlocuirea A-% in functia de stocare a informatiei genetice. b. +. *nlocuirea treptata a ribosomilor primitivi, constituiti exclusiv din A-%, cu ribosomi combinati cu proteine. c. 1. Existenta unui genom reprezentat de A-% si a unui metabolism celular controlat de -%'aze. d. 0. *nlocuirea treptata a enzimelor A-% cu protein'enzime, proces desfasurat paralel cu aparitia ribosomilor. e. ). Aparitia virusurilor de tip AD%, mult mai rezistente la enzimele bacteriene. 1/. Teoria se 0estrarii prin mem)rane 3U$$el' Spols:?' 161-5 presupune: a. @ormarea or#anitelor si nu leului prin in"a#inari ale mem)ranei elulare.

b. /ormarea mitocondriilor prin fagocitarea de catre procariote a unor entitati bacteriene cu metabolism oxidativ bazat pe peroxizomi. c. /ormarea mitocondriilor prin cutarea membranei celulare spre interior, ca urmare a cresterii eficientei respiratiei celulare care a implicat cresterea suprafetei de contact a membranei celulare a procariotelor primitive cu citoplasma. !. Dupli area #enomului nu lear e. @ormarea unei mem)rane !u)le in 9urul #enomului nu lear' are a pier!ut &un tia !e respiratie si &otosinte$a. 11. Cum au re$ultat ele patru #rupe !e #ene 4o* !e la mami&ere: a. Arin !upli atii in!i"i!uale. ). Arin !upli area intre#ului #enom. c. ,rin duplicarea fiecarui grup. d. ,rin duplicarea a doua grupe. 12.Ce sunt #enele paralo#e: a. Gene pere 0i aparute prin !upli area materialului #eneti in pro esul repli arii. ). Gene are au a eeasi &un tie u #ena are le;a reat. . Gene u &un tii noi' !o)an!ite prin mutatii in timp. 16. Care sunt ele - in ren#aturi mari !e proto$oare unos ute pana in pre$entB Care sunt ele mai primiti"e si are ele mai so&isti ate @la#ellata' <0i$opo!a' Ciliata' Sporo$oa. @la#elatele;Ciliatele. (7. Care sunt ele + linii ta*onomi e !e protostomieniB Tro 0o$oa' Alat?$oa' E !?so$oa. (1. Care sunt !o"e$ile anatomiei omparate pri"in! pro esul e"olutieiB

((. Mutatiile #eni e sunt mutatii are: a. Afecteaza structura intregului genom.

). %&e tea$a stru tura #enelor. . Sunt ele mai importante pentru e"olutie d. %u au importanta pentru evolutie (+. %utopoliploi!ia este &enomenul !e: a. Multipli are a intre#ului set !e )a$a 30aploi! *5 al romosomilor. b.Multiplicarea numai a 1'0 perechi de cromosomi specifici. c. $ibridare a doua specii, urmata de dublarea numarului de cromosomi. (-. La e se re&era le#ea minimuluiB La &aptul a !e$"oltarea unei spe ii este limitata !e a el element sau su)stanta a arui on entratie in me!iu se a&la su) "aloarea minima su) are rea tiile meta)oli e !in or#anism nu se mai pro!u ' 0iar !a a toate elelelte elemente sunt in on entratii normale. Nu !oar lipsa unui anumit element pro!u e pro)leme i si pre$enta sa in e* es . (.. La e se re&era le#ea lui Van>t 4o&&B % ti"itatea 0imi a si ea &i$iolo#i a res apro*imati" !e !oua ori an! temperatura reste u 17oC. % easta le#e' are este "ala)ila pentru un numar mare !e or#anisme' arata a' !e re#ula' la s a!erea temperaturii !urata !e "iata reste' iar o!ata u resterea !uratei !e "iata apare si resterea taliei. Cu toate a e*ista si numeroase a)ateri !e la a easta le#e' ea se apli a la un mare numar !e animale 0omeoterme. Intr;un #rup sistemati ' animalele are traies in $one re i au talia mai mare !e at a spe iilor inru!ite !in $one al!e.