Sunteți pe pagina 1din 48

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET

RO 0108.01 I PHARE TVET RO 0108.03

CURRICULUM COLAR pe !"# $%&'& & (I)&


(anul de completare)

coala de Arte i Meserii

Domeniul de pregtire : ELECTROMECA !C Cali"icarea: ## L$CR%TOR DE TRA&!C &ERO'!AR

A#!*"+, (telian MAR! E(C$ (/ora E$+E !A )ro"esor ing*+rad didactic De"initi,- +rupul colar !ndustrial Transporturi Ci &erate .ucureti )ro"esor ing* +rad didactic ! +rupul colar !ndustrial Transporturi Ci &erate Craio,a

Consultan0: CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONAL I TEHNIC Dorin RO$ 1 inspector C D!)T

NVMNTULUI

CONTINUT CURRICULUM

)lan de 2n,0m3nt 4* OT% DE )RE5E TARE Domeniul de pregtire i cali"icri Descrierea rutei curriculare 6 Alc7tuirea modulelor si corelarea cu unit7tile de competent7 Modulul :!8 $tili9area construc0iilor i instala0iilor 2n transportul "ero,iar Modulul : !! 8 'eri"icarea 2ncrcturii i asigurrii mr"urilor pe ,agoane Modulul :!!! 8 Luarea 2n primire a ,agoanelor i a garniturilor de tren Modulul :'8 E:ecutarea te;nologiilor de lucru 2n acti,itatea de circula0ie i mane,r (tagii de pregtire practic Modulul :'! 1 )relucrarea trenurilor i a ,agoanelor Curriculum 2n de9,oltare local Modulul !' 8 !ntre0inerea i re,i9uirea construc0iilor i instala0iilor din transportul "ero,iar

PLAN DE NVMNT A #% -e $*.p%e!&"e $%&'& & (I)& A"+& $#""+$#%&"/ Te0 *%*1++ D*.e +#%, E%e$!"*.e$& +$ C&%+2+$&"e&, L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" C#%!#"/ -e 'pe$+&%+!&!e 4+ + '!"#+"e p"&$!+$/ '/p!/.5 &%/ *"e M*-#%#% I: $tili9area construc0iilor i instala0iilor 2n transportul "ero,iar M*-#%#% II: 'eri"icarea 2ncrcturii i asigurarea mr"urilor pe ,agoane M*-#%#% III: Luarea 2n primire a ,agoanelor i a garniturilor de tren Total ore<an din care : Total ore<an din care : Total ore<an din care: 366 #= la/orator te;nologic instruire practic la/orator te;nologic instruire practic la/orator te;nologic instruire practic la/orator te;nologic instruire practic 9<0 *"e Total ore<an din care: la/orator te;nologic 9<0 @A 6> =? #= 44@ 6> 44@ #=

M*-#%#% V: Total ore<an E:ecutarea te;nologiilor de lucru 2n acti,itatea din care: de circula0ie i mane,r T*!&% *"e7& ,13 *"e7'/p!/.5 / 8 9: '/p!/.5 + ; 366 *"e S!&1++ -e p"e1/!+"e p"&$!+$/ M*-#%#% VI: )relucrarea trenurilor i a ,agoanelor

T*!&% *"e7& : 30 *"e7'/p!/.5 / 8 8 '/p!/.5 +7& ; 9<0 *"e C#""+$#%#. = -e>3*%!&"e %*$&%/ 11? *"e M*-#%#% IV: Total ore<an !ntre0inerea i re,i9uirea construc0iilor i din care: la/orator te;nologic instala0iilor din transportul "ero,iar T*!&% *"e7& , < *"e7'/p!/.5 / 8 9: '/p!/.5 + ;11? *"e TOTAL 633 *"e7& 44@ #=

NOTA DE PREZENTARE Curriculumul de Lucrtor de trafic feroviarpentru clasa a B!8a S$*&%& -e &"!e 4+ .e'e"++ a "ost ela/orat a,3ndu8se 2n ,edere urmtoarele: noua structur a sistemului de 2n,0m3nt preuni,ersitar din Rom3niaC curriculumul parcurs de ele,i p3n 2n clasa a B8aC documentele europene pri,ind ac;i9i0ionarea competen0elor c;eie 2n cadrul 2n,0m3ntului necesitatea de a o"eri prin curriculum un rspuns mult mai adec,at cerin0elor sociale- e:primat 2n termeni de ac;i9i0ii "inale uor e,alua/ile*

Noul sistem al calificrilor profesionale (SNCP) este elaborat de Ministerul Educaiei Cercetrii !i "ineretului #n parteneriat cu an$a%atorii !i ali factori interesai pentru a oferi un anumit tip de absolveni cerut de sectoarele economice !i de sectorul servicii& 'n$a%atorii se vor implica #n acest fel !i mai mult #n parteneriatele !coal(a$ent economic a%ut)nd astfel la cre!terea calitii procesului de formare influen)nd ceea ce se #nva !i cre)nd condiii pentru ca #nvm)ntul s rspund sc*imbrilor te*nolo$ice& A/sol,en0ii noului sistem de "ormare pro"esional- prin cali"icrile pro"esionale o/0inute- ,or do/3ndi a/ilit0i- cunotin0e i deprinderi speci"ice domeniului* Cali"icrile sunt menite a de9,olta o serie de a/ilit0i c;eie trans"era/ile- cu scopul de a spriDini procesul de 2n,0are continu* )e parcursul anului colar ele,ii ,or do/3ndi a/ilit0i masura/ile con"orm unitatilor de competenta c;eie: Comunicare i numeratie Lucrul 2n ec;ipa !giena si securitatea muncii Asigurarea calitatii* &iecare dintre cali"icrile pro"esionale na0ionale necesit unit0i de competen0 c;eie i unit0i de competen0 pro"esionale care sunt grupate 2n unit0i de competen0 generale i speciali9ate* )ro"esorul are li/ertatea de de9,olta anumite continuturi i de a le esalona 2n timputili9and di,erse metode i miDloace de in,atare cu caracter prepomderent aplicati,* )arcurgerea continuturilor modulelor corespun9atoare clasei a B!8 a i adec,area strategiilor didactice ,or ,i9a "ormarea de competente do/andite prin in,atare 2n scopul orientarii spre o cariera pro"esionala*

Cererea pie0ei i necesitatea "ormrii pro"esionale la ni,el european au repre9entat moti,ele esen0iale pentru includerea a/ilit0ilor c;eie 2n cadrul ())8urilor*Tinerilor tre/uie s li se o"ere posi/ilitatea de a do/3ndi acele competen0e de /a9 care sunt importante pe pia0a muncii* Acti,itatea lucrtorului de tra"ic "ero,iar presupune participarea la urmtoarele lucrri su/ supra,eg;erea persoanelor cu cali"icare superioar: $tili9area constructiilor i instalatiilor 2n transportul "ero,iar* 'eri"icarea 2ncarcaturii i asigurarea mr"urilor pe ,agoane* Luarea 2n primire a garniturilor de tren* !ntre0inerea i re,i9uirea construc0iilor i instala0iilor din transportul "ero,iar E:ecutarea te;nologiilor de lucru 2n acti,itatea de circula0ie i mane,r )relucrarea trenurilor i a ,agoanelor

9. ALCTUIREA MODULELOR I CORELAREA CU UNITILE DE COMPETENE


UNITATEA DE COMPETENE COMPETENA MI M II M III CDL M IV MV S!&1++ PP M VI EVALU ARE

@@.1. 4* &ormulea9a opinii personale pe o Comunicare si tema data numeratie 6* Reali9ea9a o scurta pre9entare utili93nd imagini ilustrati,e F* Citeste si utili9ea9a documente scrise 2n lim/aD de specialitate G* )relucrea9a si interpretea9a gra"ic re9ultatele o/tinute pe o sarcina data @@.3. Lucrul 2n 4* !denti"ic sarcinile si resursele ec;ip necesare pentru atingerea o/iecti,elor 6* Hsi asuma rolurile care 2i re,in 2n ec;ip F* Cola/orea9 cu mem/rii ec;ipei pentru 2ndeplinirea sarcinilor @@.@.!giena i 4* Aplica legisla0ia si securitatea reglementrile pri,ind securitatea si muncii sntatea la locul de muncapre,enirea i stingerea incendiilor 6* !a masuri pentru reducerea "actorilor de risc de la locul de munc @@.6. 4* Aplica normele de calitate 2n Asigurarea domeniul de acti,itate calit0ii 6* $tili9ea9a metode standardi9ate de asigurare a calit0ii @@.8 $tili9area @@.8.1* &olosete reglementrile construc0iilor speci"ice din planul te;nic de i instala0iilor e:ploatare a sta0iei de cale "erat 2n transportul @@.8.9* Deser,ete trecerile la ni,el "ero,iar cu calea "erat @@.8.3* !ngriDete i re,i9uiete constructiile i instala0iile "ero,iare din sta0ii

E E

UNITATEA DE COMPETENE

COMPETENA

MI

M II M III

CDL M IV

S!&1++ M V PP M VI

EVALUA RE

@@.:. @@.:.1*'eri"ic 2ncadrarea 'eri"icarea ,agoanelor 2n ga/arit 2ncrcrii i @@.:.9*Respect pre,ederile asigurrii Directi,elor $niunii !nterna0ionale mr"urilor pe a cailor "erate ($!C) pri,ind ,agoane 2ncrcarea ,agoanelor i asigurarea 2ncrcturilor @@.:.3.Aplic etic;ete pe e:pedi0iile de mr"uri @@.10. @@.10.1*E:ecut ,eri"icarea te;nic Luarea 2n interioar i e:terioar a primire a ,agoanelor din compunerea ,agoanelor i trenului a garniturilor @@.10.9.E:ecut re,i9ia comercial de tren a trenului mar" @@.10.3. Determin tonaDul ,agoanelor i al trenurilor @@.11. @@.11.1.HngriDete i re,i9uiete Hntre0inerea i sc;im/tore de cale- instala0ii i re,i9uirea construc0ii "olosite 2n transporturile construc0iilor i "ero,iare instala0iilor @@.11.9.E:ecut lucrri de "ero,iare 2ntre0inere curent i periodic la instala0iile mde semnsli9are centrali9are i /loc de linie @@.11.3.Consemnea9 scoterea i punerea din<2n "unc0iune a instala0iilor pentru siguran0a circula0iei @@.19. @@.19.1. Deser,ete posturile de E:ecutarea maca9uri te;nologiilor @@.19.9. E:ecut opera0ii de lucru 2n componente ale te;nologiilor din acti,itatea de sta0ii circula0ie i mane,r @@.13. @@.13.1.)reluctrea9 trenurile )relucrarea locale 2n sta0ii intermediare trenurilor i a @@.13.9. )relucrea9 trenurile a"late ,agoanelor 2n tran9it prin sta0iile te;nice @@.13.3., )relucrea9 total trenurile 2n sta0iile te;nice* @@.13.<. )relucrea9 trenurile de cltori

MODULUL I
CONSTRUCII I INSTALAII N TRANSPORTUL FEROVIAR

MODULUL I , CONSTRUCII I INSTALAII N TRANSPORTUL FEROVIAR I. N*!A -e p"e>e !&"e


Modulul C* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ = !"& 'p*"!#% 2e"*3+&" se parcurge la (coala de Arte i Meserii pe parcursul clasei a B!8 a 2n domeniul E%e$!"*.e$& +$ 2n ,ederea o/0inerii cali"icrilor L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" sau A1e ! $*.e"$+&% 2e"*3+&"- corespun9toare ni,elului !! de cali"icare* M*-#%#%#+ I ')&# &%$&! @8 -e *"eC -+ $&"e 9: -e *"e pe !"# + '!"#+"e p"&$!+$/ Con0inuturile incluse 2n structura modulului ,or permite ele,ilor s78i "orme9e i s78i de9,olte o gam7 larg7 de a/ilit70i practice i creati,e orientate c7tre preg7tirea proceselor te;nologice 2n domeniul e:ploat7rii "ero,iare- utili97rii construc0iilor i instala0iilor "ero,iare* )rin parcurgerea programei colare se asigur do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de pregtire pro"esional- documente care stau la /a9a (istemului na0ional de cali"icri pro"esionale* P"*1"&.& 4$*%&"/ 'e 3& #!+%+>& =.p"e# / $# '!& -&"-#% -e p"e1/!+"e p"*2e'+* &%/ 'pe$+2+$ $&%+2+$/"++* II. L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e B/ $&"e 3*" 2+ "e%e3& !e pe !"# .*-#% $nit0i de Competen0e competen0 @@.8 @@.8.1* &olosete reglementri speci"ice din planul $tili9area te;nic de e:ploatare a sta0iei de cale "erat construc0iilor i instala0iilor 2n @@.8.9* Deser,ete trecerile la ni,el cu calea "erat transportul "ero,iar @@.8.3* Mane,rea9 construc0ii i instala0ii din sta0ii

Credit e 4-A

III T&De% -e $*"e%&"e $*.pe!e Be)$* B+ #!#"+ U +!/B+ -e $*.pe!e B/ C*.pe!e !e + -+3+-#&%e C* !+ #!#"+

UNITI DE COMPETEN TEHNIC EENERAL @@.8 1*&olosete reglementri )lanul te;nic de e:ploatare a sta0iei de $T!L!5AREA speci"ice din planul te;nic de cale "erat: CO (TR$CI!! e:ploatare a sta0iei de cale 8punctele de sec0ionare i rolul lor in LOR ! ! (TALA8 "erat e:ploatarea "ero,iara I!!LOR H 8atri/u0iile personalului din posturile: TRA ()ORT$L mane,rant- e" de mane,r- "r3nar&ERO'!AR acar- re,i9or de ace- p9itor de /arierC Construc0ii i instala0ii "ero,iare din sta0ii: 8Organi9area i reparti9area spa0iilor pentru ne,oi de e:ploatare 8Liniile din sta0ie 8Trecerile la ni,el 8Aparate de cale 8Tra,ersri 8(a/o0i de mn i de deraiere 8Rampe- c;eiuri- pie0e- peroane* )osturi de /arier*Caracteristice te;nico8"unc0ionale* !ntre0inerea instala0iei* 8 /ariere mecanice 8 automate- semiautomate cu semnali9are optic i acustic* 9*Deser,ete trecerile la ni,el cu calea "erat $tilarea postul de /arier* 8 aparatele tele"onice- de radio cominica0ie- instala0ia de mane,rare a /arierei (er,iciul 2n postul de /arier - 2nc;iderea- desc;iderea /arierei - (coaterea din "unc0iune - !nntroducerea 2n "unc0iune a postului de /arier 3* HngriDete i re,i9uiete construc0iile i instala0iile "ero,iare !ntala0ii i Construc0ii din sta0ie* 8 Re,i9ia i 2ntre0inerea 9ilnicrepara0ia periodic- i capital la aparatele de cale- la linii din sta0ii/ariere- sa/o0ii de deraiere DeranDamente la construc0iile i

instala0iile din sta0ii* - aparatele de cale- linii din sta0ii/ariere- sa/o0i de deraiere Consemnarea i raportarea re9ultatelor re,i9iei 8 starea de "unc0ionare- msuri luate- introduceri sau scoateri de restric0ii*

IV C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e Modulul C* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ = !"& 'p*"!#% 2e"*3+&" poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70i precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,* A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* )ro"esorii pot "olosi in"orma0ii despre stilul de 2n,0are al ele,ilor* (e recomand p&"$#"1e"e& $* B+ #!#"+%*" 2n urmtoarea ordine pentru asigurarea unei logici a 2n0elegerii i 2n,0rii: P%& #% !e0 +$ -e e8p%*&!&"e & '!&B+e+ -e $&%e 2e"&!/, 8punctele de sec0ionare i rolul lor in e:ploatarea "ero,iara 8atri/u0iile personalului din posturile: mane,rant- e" de mane,r- "r3nar- acar- p9itor de /arierC C* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ 2e"*3+&"e -+ '!&B++, 8Organi9area i reparti9area spa0iilor pentru ne,oi de e:ploatare 8Liniile din sta0ie 8Trecerile la ni,el 8Aparate de cale 8Tra,ersri 8(a/o0i de mn i de deraiere

8Rampe- c;eiuri- pie0e- peroane* P*'!#"+ -e D&"+e"/.C&"&$!e"+'!+$e !e0 +$*)2# $B+* &%e. I !"eB+ e"e& + '!&%&B+e+ 8 /ariere mecanice 8 automate- semiautomate cu semnali9are optic i acustic* !"eB+ e"e& -*!/"+%*" -+ p*'!#% -e D&"+e"/ 8 aparatele tele"onice- de radio cominica0ie- instala0ia de mane,rare a /arierei Se"3+$+#% = p*'!#% -e D&"+e"/ - 2nc;iderea- desc;iderea /arierei - (coaterea din "unc0iune - !nntroducerea 2n "unc0iune a postului de /arier Me B+ e"e& + 2# $B+# e & $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" -+ '!&B++. ) Re,i9ia i 2ntre0inerea 9ilnic- repara0ia periodic- i capital la aparatele de cale- la linii din sta0ii- /ariere- sa/o0ii de deraiere De2e$B+# +%e $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" -+ '!&B++.Dep+'!&"e& 4+ "e.e-+e"e& %*" - aparatele de cale- linii din sta0ii- /ariere- sa/o0i de deraiere C* 'e. &"e& 4+ "&p*"!&"e& "e>#%!&!e%*" "e3+>+e+ 8 starea de "unc0ionare- msuri luate- introduceri sau scoateri de restric0ii* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii* )ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard* E3&%#&"e& p"*De%*" +.p%+$/ 'e. /!#"& e3&%#&!*"#%#+ -e 2+e$&"e -&!/ $5 - ')& -e.* '!"&! "e&%+>&"e& '&"$+ ++. E3&%#&"e& 'e $* '+-e"/ = $0e+&!/ $# '#$$e' $5 ')&# *DB+ #! !*&!e 'e. /!#"+%e. V. S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a = '!&B++ -e $&%e 2e"&!/C p*%+1*& e -e 'pe$+&%+!&!eC $&D+ e!e 4+ %&D*"&!*&"e !e0 *%*1+$e $# -*!&"e .&!e"+&%/ &-e$3&!/. !nstruirea 2n

la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori tra"ic "ero,iari* i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup-proiecte-simulare-Doc de roluri-etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete ,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului * A$!+3+!&!e& p"&$!+$/ 'e 3& -e'2/4#"& + '!&B++ -e $&%e 2e"&!/ $&"e -+'p# -e $* '!"#$B++%e 4+ + '!&%&B++%e p"e3/>#!e = '!& -&"-.

MODULUL II
VERIFICAREA NCRCRII I ASIEURRII MRFURILOR PE VAEOANE

MODULUL II, VERIFICAREA NCRCARII I ASIEURRII MRFURILOR PE VAEOANE I. N*!/ + !"*-#$!+3/

Modulul JVe"+2+$&"e& = $/"$&"++ 4+ &'+1#"/"++ ./"2#"+%*" pe 3&1*& e care se studia9 pe parcursul clasei a B!1a- coala de arte i meserii- 2n ,ederea asigurrii pregtirii 2nl electromecanic- "ace parte din trunc;iul comun al Culturii de specialitate- aria curricular Te;nologii i are alocate i s8au alocat 86 -e *"eC.-+ $&"e @8-e *"eC + '!"#+"e p"&$!+$& '/p!/.5 &%/. (copul acestui modul este de a o"eri ele,ilor cunotin0e- a/ilit0i i deprinderi 2n domeniul e:ploatrii "ero,iare 1 ,eri"icarea 2ncarcarii i "i:rii mr"urilor 2n<pe ,agoanele de cale "erat- i asigurrii calit0ii 2n acti,itatea de transporturi "ero,iare* )rin parcurgerea modulului se urmrete do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de )regtire )ro"esional- documente care stau la /a9a (istemului a0ional de Cali"icri )ro"esionale* M*-#%#% 'e 3& #!+%+>& =.p"e# / $# S!& -&"-#% -e P"e1/!+"e P"*2e'+* &%/ 'pe$+2+$ $&%+2+$/"++. II. L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e B/ "e%e3& !e pe !"# .*-#% Competen0e 1.Aplic normele de calitate 2n domeniul de acti,itate 9.$tili9ea9 metode standardi9ate de asigurare a calita0ii 1*'eri"ic 2ncadrarea ,agoanelor i 2ncrcturilor 2n ga/arit 9*Respect pre,ederile Directi,elor $niunii !nterna0ionale a cailor "erate ($!C) pri,ind 2ncrcarea ,agoanelor i asigurarea 2ncrcturilor 3.Aplic etic;ete pe e:pedi0iile de mr"uri* Credite A-# 4-A

$nit0i de competen0 @@.6 A(!+$RAREA CAL!TAI!! @@.: 'ER!&!CAREA H C%RC%T$R!! ! A(!+$R%R!! M%R&$R!LOR )E 'A+OA E

III T&De% -e $*"e%&"e $*.pe!e Be)$* B+ #!#"+ UNITI DE COMPETEN ##*>* 'ER!&!CAREA H C%RC%R!! ! A(!+$R%R!! M%R&$R!LOR )E 'A+OA E COMPETENTE INDIVIDUALE 1*'eri"ic incadrarea ,agoanelor i 2ncarcaturilor 2n ga/arit CONTINUTURI 'eri"icarea i 2ncadrarea 2ncrcturilor 2n restric0ii : 8De"inirea no0iunii de ga/arit 8+a/aritul pentru maDoritatea re0elelor 8+a/aritul de 2ncrcare interna0ionalC 8L0imea 2ncrcturii la mersul 2n cur/eC 8Tra,ersa "rontal a ,agonului Reparti9area 2ncrcturilor pe ,agoane: 8Hncrctura concentrat 8Hncrctura reparti9at 2n puncte Hncrctura uni"orm distri/uit orme interna0ionale cu pri,ire la 2ncarcarea ,agoanelor i asigurarea 2ncrcturilor (Directi,ele $niunii !nterna0ionale a Cilor &erate 8$!C ) 8 Hncrcarea mar"urilor 2n ,rac aranDate i nearanDate -compact sau rigid- cu posi/ilit0i de deplasare-rostogolire-rsturnare- sti,uitepe mai multe ,agoane Asigurarea 2ncrcturilor pe <2n ,agoane 8ancore- seturi de pene- distan0iere- alte miDloace de "i:are con"orm JRegulamentului de "olosire a ,agoanelor 2n tra"ic interna0ional (R!')K Tratarea transporturilor e:cep0ionale: 8Transporturi cu ga/arirtul depsit- cu greutatea pe osie sau pe metru liniar depait 8Documente de constatare- i documente de 2nso0ire* Atri/u0iile personalului cu responsa/ilit0i 8 e"ul sta0iei- !mpiegatul de micare- re,i9orul de ,agoane- agen0i instrui0i i autori9a0i !denti"icarea normelor de calitate speci"ice 2n domeniul de acti,itate Relatarea cerin0elor de calitate impuse de normati,e pentru propriul loc de munc $tili9area normelor de calitate 2n acti,itatea curent

9*Respect pre,ederile Directi,elor $niunii !nterna0ionale a cailor "erate ($!C) pri,ind 2ncrcarea ,agoanelor i asigurarea 2ncrcturilor

#@*?* A(!+$RAREA CAL!TAI!!

1.Aplic normele de calitate 2n domeniul de acti,itate

3.Aplic etic;ete pe e:pedi0iile de mr"uri*

Etic;ete pentru e:pedi0iile de mr"uri i pentru ,agoane: 8 pentru transportul mr"urilor e:cep0ionale- pri,ind regimul ,amal i de de9in"ectat- de manipulare- de a,erti9arede restric0ii la mane,r- de identi"icare a transportului Completarea i "i:area etic;etelor pe mr"uri i pe ,agoane* !nscrip0ionri de a,erti9are- de tonaD- de ga/arit- de identi"icare a 2ncrcturii

9.$tili9ea9 metode Metode standardi9ate pentru asigurarea standardi9ate de asigurare a calit0ii 2n acti,itatea proprie calita0ii )rocedee speci"ice metodelor standardi9ate de asigurare a calit0ii Metode standardi9ate de asigurare a calit0ii 2n acti,itatea proprie

IV. C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e Modulul I $/"$&"e& 4+ &'+1#"&"e& ./"2#"+%*" pe 3&1*& e poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70i precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,* A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* )entru de9,oltarea competen0elor ,i9ate de parcurgerea modulului- recomandm parcurgerea temelor 2n urmtoarea ordine: Ve"+2+$&"e& 4+ = $&-"&"e& = $/"$/!#"+%*" = "e'!"+$B++ , 8De"inirea no0iunii de ga/arit 8+a/aritul pentru maDoritatea re0elelor 8+a/aritul de 2ncrcare interna0ionalC

8L0imea 2ncrcturii la mersul 2n cur/eC 8Tra,ersa "rontal a ,agonului Rep&"!+>&"e& = $/"$/!#"+%*" pe 3&1*& e, 8Hncrctura concentrat 8Hncrctura reparti9at 2n puncte - Hncrctura uni"orm distri/uit N*".e + !e" &B+* &%e $# p"+3+"e %& = $&"$&"e& 3&1*& e%*" 4+ &'+1#"&"e& = $/"$/!#"+%*" ( Directi,elor $niunii !nterna0ionale a Cilor &erate 8$!C ) ) Hncrcarea mar"urilor 2n ,rac aranDate i nearanDate -compact sau rigid- cu posi/ilit0i de deplasare-rostogolire-rsturnare- sti,uite- pe mai multe ,agoane A'+1#"&"e& = $/"$/!#"+%*" pe 7= 3&1*& e 8ancore- seturi de pene- distan0iere- alte miDloace de "i:are con"orm JRegulamentului de "olosire a ,agoanelor 2n tra"ic interna0ional (R!')K T"&!&"e& !"& 'p*"!#"+%*" e8$epB+* &%e, 8Transporturi cu ga/arirtul depsit- cu greutatea pe osie sau pe metru liniar depait 8Documente de constatare- i documente de 2nso0ire* Atri/u0iile personalului cu responsa/ilit0i 8 e"ul sta0iei- !mpiegatul de micare- re,i9orul de ,agoane- agen0i instrui0i i autori9a0i !denti"icarea normelor de calitate speci"ice 2n domeniul de acti,itate Relatarea cerin0elor de calitate impuse de normati,e pentru propriul loc de munc $tili9area normelor de calitate 2n acti,itatea curent E!+$0e!e pe !"# e8pe-+B++%e -e ./"2#"+ 4+ pe !"# 3&1*& e, 8 pentru transportul mr"urilor e:cep0ionale- pri,ind regimul ,amal i de de9in"ectatde manipulare- de a,erti9are- de restric0ii la mane,r- de identi"icare a transportului C*.p%e!&"e& 4+ 2+8&"e& e!+$0e!e%*" pe ./"2#"+ 4+ pe 3&1*& e. !nscrip0ionri de a,erti9are- de tonaD- de ga/arit- de identi"icare a 2ncrcturii Lucrul 2n grup 2ncuraDea9 2n,0area 2ntre colegi- care se poate reali9a prin: ,eri"icarea 2ntre colegi (,eri"icri i e,aluri ale lucrrilor 2ntre colegi)- 2ndrumarea unui coleg (pro"esorul pre9int detaliat sarcinile ele,ului 2ndrumtor- care ,a c3tiga din "aptul c ,a e:plica altora)- 2ndrumtori cali"ica0i pentru studiu (prin Doc de rolele,ii se aDut reciproc- iar pro"esorul 2i 2ndrum pentru o 2n,0are e"icient)- ec;ipe de 2n,0are (ec;ipele de ele,i sunt alctuite de ctre pro"esor i rm3n 2mpreun pe durata modululuiC mem/rii ec;ipei au responsa/ilit0i reciproce 2n a se spriDini unul pe cellalt la 2n,0atC acetia pre9int pro"esorului rapoarte periodice con"orm plani"icrii i un raport< proiect "inal)* Alegerea acestor acti,it0i o"er urmtoarele a,antaDe: sunt orientate asupra celui care 2n,a0- respecti, asupra disponi/ilit0ilor sale- urm3nd s le pun mai /ine 2n ,aloareC permite indi,iduali9area 2n,0riiC o"er ma:imul de desc;idereC permite di"eren0iera sarcinilor i a timpului alocat* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii*

)ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard* E,aluarea pro/elor implic semntura e,aluatorului de "iecare dat c3nd s8a demonstrat reali9area sarcinii* E,aluarea se consider 2nc;eiat cu succes c3nd s8au o/0inut toate semnturile V. S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e

Con0inuturile modulului !!, I $/"$&"e& 4+ &'+1#"&"e& ./"2#"+%*" pe 3&1*& e sunt proiectate pentru un !*!&% -e 86 *"e7& -+ $&"e: )P"&$!+$/ '/p!/.5 &%/ ) @8 -e *"e Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a 2n ca/inete i la/oratoare te;nologice cu o /un dotare material* !nstruirea 2n la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori tra"ic "ero,iar* I '!"#+"e& p"&$!+$/ 'e 3& e2$!#& = '!&B++ -e $&%e 2e"&!/ $&"e &# * &$!+3+!&!e $*.e"$+&%/ -+3e"'+2+$&!/C e%e3++ 3*" 2+ "ep&"!+>&B+ pe %5 1/ .# $+!*"+ e8pe"+.e !&B+ $&" 3*" 2+ "e'p* '&D+%+>&B+ = &$e'! 'e ' i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup-proiecte-simulare-Doc de roluri-etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete ,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului *

MODULUL III
LUAREA N PRIMIRE A EARNITURILOR DE TREN

M*-#%#% III, L#&"e& = p"+.+"e & 1&" +!#"+%*" -e !"e I. N*!A -e p"e>e !&"e

Modulul se parcurge la (coala de Arte i Meserii pe parcursul clasei a B!8 a 2n domeniul E%e$!"*.e$& +$ 2n ,ederea o/0inerii cali"icrilor L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" sau A1e ! $*.e"$+&% 2e"*3+&"- corespun9toare ni,elului !! de cali"icare* Con0inuturile incluse 2n structura modulului ,or permite ele,ilor s78i "orme9e i s78i de9,olte o gam7 larg7 de a/ilit70i practice i creati,e orientate c7tre preg7tirea proceselor te;nologice 2n domeniul e:ploat7rii "ero,iare- lu7rii 2n primire a garniturilor de tren i de9,oltrii a/ilit3ilor de comunicare i numera0ie* )rin parcurgerea programei colare se asigur do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de pregtire pro"esional- documente care stau la /a9a (istemului na0ional de cali"icri pro"esionale* )rograma colar se ,a utili9a 2mpreun cu standardul de pregtire pro"esional speci"ic cali"icrii* L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e B/ $&"e 3*" 2+ "e%e3& !e pe !"# .*-#% UNITI DE COMPETEN PENTRU AFILITI CHEIE UNITATEA DE COMPETENE COMPETENG 3*Citete i utili9ea9 documente scrise 2n lim/aD de @@.1 specialitate COM$ !CARE ! <*)relucrea9 i interpretea9 gra"ic re9ultatele o/0inute pe o $MERAI!E sarcin dat UNITI DE COMPETEN TEHNIC EENERAL @@.10 1*E:ecut ,eri"icarea te;nic interioar i e:terioar a L$AREA H ,agoanelor din compunerea trenului )R!M!RE A 9.E:ecut re,i9ia comercial a trenului mar" +AR !T$R!LOR 3. Determin tonaDul ,agoanelor i al trenurilor DE TRE II.

CRE) DITE 4-A

4-A

U +!/B+ -e $*.pe!e B/ ##*4A*

III T&De% -e $*"e%&"e $*.pe!e Be)$* B+ #!#"+ C*.pe!e Be C* B+ #!#"+ + -+3+-#&%e 1E:ecut De"ectele ,agoanelor de cale "erat care ,eri"icarea te;nic determin scoterea lor din compunerea trenului*

L$AREA H )R!M!RE A +AR !T$R!LO DE TRE

interioar i e:terioar a ,agoanelor din compunerea trenului

9*E:ecut re,i9ia comercial a trenului de mar"*

8de"ecte care pun 2n pericol siguran0a circula0iei 'eri"icarea strii elementelor "i:e- mo/ile i a utilit0ilor ,agoanelor* 8pereti- podea- mo/ilier- "erestre- usi- scrumieretrape- instalatii sanitare- intreruptoare- pri9e electrice- lampi Documente de constatare a de"ectelor* Completarea i circula0ia lor 8nota de predare8primireC noti"icarea ,agoanelor de"ecte Remedierea de"icien0elor constatate pe timpul predrii8primirii trenului proceduri practicate pentru 2nlocuiri de piese i utilit0i - 2nc;iderea uilor la ,agoanele de mar"2nlocuirea ,agoanelor necorespun9toare Re,i9ia comercial a trenului* 8Atri/u0iile personalului sta/ilit pentru re,i9ia comercial* 8 econcordan0e posi/ile 2ntre documente i 2ncarctura real a ,agoanelor* 8Mar"uri periculoase neconsemnate pe documentedi"erente de tonaD inscrisuri lips- lipsa etic;ete de a,ertisment )regtirea documentelor trenului pentru e:pedi0ie 8Artarea ,agoanelor8 "oaia de triere 8nota de predare (electarea documentelor din surse speciali9ate $tili9area in"orma0iilor 2n acti,it0i pro"esionale Completarea sau redactarea corecta a documenta0iei pentru sarcini de lucru C3ntrirea ,agoanelor pe /ascula pod* &r3narea trenurilor: 8+reutatea "r3nat a unui ,e;icol 8TonaDul "r3nat real i tonaDul necesar de "r3nat al unui tren 8)rocentul de "r3nare* 8Drum de "r3nare 8Reparti9area "r3nelor acti,e 2n trenurile de mar" 8!ntroducerea ,agoanelor de mar" 2n trenurile de cltori Completarea documentelor cu elementele "r3nrii: &oaia de parcurs- nota de "r3n E"ectuarea de calcule cu grad mediu de di"icultate 2ntr8o sarcin dat (electarea metodelor gra"ice adec,ate Repre9entarea gra"ic corecta a re9ultatelor prin di"erite miDloace gra"ice

#@*4 COM$ !CARE ! $MERAI!E

3*Citete i utili9ea9 documente scrise 2n lim/aD de specialitate 3*Determin tonaDul ,agoanelor i al trenurilor

#@*4 COM$ !CARE ! $MERAI!E

<*)relucrea9 i interpretea9 gra"ic re9iltatele o/0inute pe o sarcin dat

$tili9area miDloacelor gra"ice pentru interpretarea re9ultatelor V C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e M*-#%#% III, L#&"e& = p"+.+"e & 1&" +!#"+%*" -e !"e poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70i precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,* A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* P"&$!+$& '/p!/.5 &%/ 'e 3& -e'2/4#"& = '!&B++ !e0 +$eC -e = -"#.&"e $&"e e8e$#!/ &$!+3+!/B+%e p"e3/>#!e = '!& -&")entru de9,oltarea competen0elor ,i9ate de parcurgerea modulului- recomandm e:emple de acti,it0i de 2n,0are: De2e$!e%e 3&1*& e%*" -e $&%e 2e"&!/ $&"e -e!e".+ / '$*!e"e& %*" -+ $*.p# e"e& !"e #%#+. 8 de"ecte care pun 2n pericol siguran0a circula0iei Ve"+2+$&"e& '!/"++ e%e.e !e%*" 2+8eC .*D+%e 4+ & #!+%+!/B+%*" 3&1*& e%*". 8 pereti- podea- mo/ilier- "erestre- usi- scrumiere- trape- instalatii sanitareintreruptoare- pri9e electrice- lampi* D*$#.e !e -e $* '!&!&"e & -e2e$!e%*". C*.p%e!&"e& 4+ $+"$#%&B+& %*" - nota de predare8primireC noti"icarea ,agoanelor de"ecte Re.e-+e"e& -e2+$+e Be%*" $* '!&!&!e pe !+.p#% p"e-/"++)p"+.+"++ !"e #%#+ - proceduri practicate pentru 2nlocuiri de piese i utilit0i - 2nc;iderea uilor la ,agoanele de mar"- 2nlocuirea ,agoanelor necorespun9toare Re3+>+& $*.e"$+&%/ & !"e #%#+. 8 Atri/u0iile personalului sta/ilit pentru re,i9ia comercial* econcordan0e posi/ile 2ntre documente i 2ncarctura real a ,agoanelor* - Mar"uri periculoase neconsemnate pe documente- di"erente de tonaD inscrisuri lips- lipsa etic;ete de a,ertisment P"e1/!+"e& -*$#.e !e%*" !"e #%#+ pe !"# e8pe-+B+e

- Artarea ,agoanelor- "oaia de triere - nota de predare C3ntrirea ,agoanelor pe /ascula pod* F"5 &"e& !"e #"+%*": 8+reutatea "r3nat a unui ,e;icol 8TonaDul "r3nat real i tonaDul necesar de "r3nat al unui tren 8)rocentul de "r3nare* 8Drum de "r3nare 8Reparti9area "r3nelor acti,e 2n trenurile de mar" 8!ntroducerea ,agoanelor de mar" 2n trenurile de cltori C*.p%e!&"e& -*$#.e !e%*" $# e%e.e !e%e 2"5 /"++, 8&oaia de parcurs- nota de "r3n* E"ectuarea de calcule cu grad mediu de di"icultate 2ntr8o sarcin dat (electarea metodelor gra"ice adec,ate Repre9entarea gra"ic corecta a re9ultatelor prin di"erite miDloace gra"ice $tili9area miDloacelor gra"ice pentru interpretarea re9ultatelor Lucrul 2n grup 2ncuraDea9 2n,0area 2ntre colegi- care se poate reali9a prin: ,eri"icarea 2ntre colegi (,eri"icri i e,aluri ale lucrrilor 2ntre colegi)- 2ndrumarea unui coleg (pro"esorul pre9int detaliat sarcinile ele,ului 2ndrumtor- care ,a c3tiga din "aptul c ,a e:plica altora)- 2ndrumtori cali"ica0i pentru studiu (prin Doc de rolele,ii se aDut reciproc- iar pro"esorul 2i 2ndrum pentru o 2n,0are e"icient)- ec;ipe de 2n,0are (ec;ipele de ele,i sunt alctuite de ctre pro"esor i rm3n 2mpreun pe durata modululuiC mem/rii ec;ipei au responsa/ilit0i reciproce 2n a se spriDini unul pe cellalt la 2n,0atC acetia pre9int pro"esorului rapoarte periodice con"orm plani"icrii i un raport< proiect "inal)* Alegerea acestor acti,it0i o"er urmtoarele a,antaDe: sunt orientate asupra celui care 2n,a0- respecti, asupra disponi/ilit0ilor sale- urm3nd s le pun mai /ine 2n ,aloareC permite indi,iduali9area 2n,0riiC o"er ma:imul de desc;idereC permite di"eren0iera sarcinilor i a timpului alocat* )lec3nd de la principiul inclu9iunii care primete orice ele, 2n coal- asigur orice sus0inere necesar ca "iind un drept i accept c "iecare ele, este di"erit- se ,a a,ea 2n ,edere utili9area de metode speci"ice pentru de9,oltarea competen0elor pentru ele,i care pre9int de"icien0e integra/ile- adapt3ndu8le la speci"icul condi0iilor de 2n,0are i comportament (utili9area programelor indi,iduali9ate- pregtirea de "ie indi,iduale pentru ele,ii care au ne,oie i care le cer- utili9area instrumentelor aDuttoare de 2n,0are- aducerea de laude- c;iar i pentru cele mai mici progrese i sta/ilirea 2mpreun a pailor urmtori)* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii* )ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de

e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard* E,aluarea pro/elor implic semntura e,aluatorului de "iecare dat c3nd s8a demonstrat reali9area sarcinii* E,aluarea se consider 2nc;eiat cu succes c3nd s8 au o/0inut toate semnturile* V. S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e

Con0inuturile M*-#%#% III, L#&"e& = p"+.+"e & 3&1*& e%*" 4+ & 1&" +!#"+%*" -e !"e sunt proiectate pentru un total de 11? *"e7& -+ $&"e, ))ractic sptm3nal 8 9:-e *"e Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program* )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a 2n sta0ii de cale "erat- ca/inete i la/oratoare te;nologice cu o /un dotare material* !nstruirea 2n la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori tra"ic "ero,iar* i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup-proiecte-simulare-Doc de roluri-etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete ,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului *

MODULUL V E(ECUTAREA TEHNOLOEIILOR DE LUCRU N ACTIVITATEA DE CIRCULAIE I MANEVR

MODULULV

E8e$#!&"e& !e0 *%*1++%*" -e %#$"# = &$!+3+!&!e& -e $+"$#%&B+e 4+ .& e3"/


I. N*!A -e p"e>e !&"e Modulul M*-#%#% V, E8e$#!&"e& $+"$#%&B+e+ 4+ .& e3"e+ 2e"*3+&"e se parcurge la (coala de Arte i Meserii pe parcursul clasei a B!8 a 2n domeniul E%e$!"*.e$& +$ 2n ,ederea o/0inerii cali"icrilor L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" corespun9toare ni,elului !! de cali"icare* Con0inuturile incluse 2n structura modulului ,or permite ele,ilor s78i "orme9e i s78i de9,olte o gam7 larg7 de a/ilit70i practice i creati,e orientate c7tre e:ecutarea te;nologiilor de lucru 2n acti,itatea de circula0ie i mane,r7 pe calea "erat7- c3t i comunicarea i utili9area documenta0iei te;nice speci"ice* )rin parcurgerea programei colare se asigur do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de pregtire pro"esional- documente care stau la /a9a (istemului na0ional de cali"icri pro"esionale* )rograma colar se ,a utili9a 2mpreun cu standardul de pregtire pro"esional speci"ic cali"icrii* II. L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e Be "e%e3& !e pe !"# .*-#% UNITATEA DE COMPETENE COMPETENG @@.19. 1. Deser,ete posturile de maca9uri E(ECUTAREA TEHNOLOEIILOR DE 9. E:ecut opera0ii componente ale te;nologiilor LUCRU N ACTIVITA)TEA din sta0ii DE CIRCULAIE I 3. MANEVR Aplic normele de siguran0a circula0iei- de igiena i securitatea munciii speci"ice CRE) DITE 9C0

III. TAFEL DE CORELARE COMPETENE)CONINUTURI @@.19. 1. Deser,ete posturile de M& e3"&"e& 4+ = >/3*"5"e& E(ECUTAREA maca9uri .&$&>#"+%*"+ '!&%&B++%*" TEHNOLOEII 8Maca9uri i semnale mecanice i LOR DE electromecanice LUCRU N M+H%*&$e -e $*.# +$&B++ 2*%*'+!e %& ACTIVITATEA $+"$#%&B+e 4+ .& e3"/ DE 8 tele"oane- radiotele"oane-* CIRCULAIE M& e3"&"e& 'e. &%e%*" .e$& +$e 4+ I MANEVR e%e$!"*.e$& +$e 8de intrare- ieire- de trecere- depacursde rami"ica0ie- electromecanice 9. E:ecut opera0ii componente ale te;nologiilor din sta0ii* S!&B++ -e $&%e2e"&!/.A$!+3+!/B+ Te0 +$e = '!&B++ 82n sta0ii !ntermediare- de dispo9i0iede triaD- de mar"- de cltori

M& e3"& 4+ e%e.e !e%e '&%e 8'ite9ele la mane,r- semicursa de mane,r- cursa de mne,r- garnitura de mane,r- grupa de ,agoane E8e$#!&"e& .& e3"e%*" 8prin tragere i 2mpingere- prin 2m/rncire simpl- prin 2m/r3ncire repetat- tragere cu deslegare din mers- descompunere pe dispo9iti,ul de triere 3. Aplic normele de siguran0a circula0iei- de igiena i securitatea munciii speci"ice A!"+D#B++%e pe"'* &%#%#+ -e .+4$&"e 4+ .& e3"/C pe %+ +& '+1#"& Be+ $+"$#%&B+e+ 8ale e"ului de mane,r- impiegatului de micare- e"ului sta0iei -personalul partide de mane,r orme de siguran0 speci"ice unit0ilor "ero,iare - sta0ii -;alte-sta0ii te;nice- depouri- re,i9ii de ,agoane- triaDe N*".e -e '+1#"& B/ & $+"$#%&B+e+C -e +1+e / 4+ 'e$#"+!&!e pe !+.p#% + !e"3e B++%*" %& .&!e"+&%#% "#%& ! "#%& !, 8Legarea 1 de9legarea ,agoanelor i locomoti,elor- repara0ii "r detaarepro/a "r3nelor

IV C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e M*-#%#% V, E8e$#!&"e& !e0 *%*1++%*" -e %#$"# I &$!+3+!&!e& -e $+"$#%&B+e 4+ & .& e3"/ 2e"*3+&"/ poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70i precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,*

A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* )ro"esorii pot "olosi in"orma0ii despre stilul de 2n,0are al ele,ilor* )entru de9,oltarea competen0elor ,i9ate de parcurgerea modulului- recomandm e:emple de acti,it0i de 2n,0are: M& e3"&"e& 4+ = >/3*"5"e& .&$&>#"+%*"+ '!&%&B++%*" 8Maca9uri i semnale mecanice i electromecanice M+H%*&$e -e $*.# +$&B++ 2*%*'+!e %& $+"$#%&B+e 4+ .& e3"/ 8 tele"oane- radiotele"oane** M& e3"&"e& 'e. &%e%*" .e$& +$e 4+ e%e$!"*.e$& +$e 8de intrare- ieire- de trecere- de pacurs- de rami"ica0ie- electromecanice S!&B++ -e $&%e2e"&!/.A$!+3+!/B+ !e0 +$e = '!&B++ 82n sta0ii !ntermediare- de dispo9i0ie- de triaD- de mar"- de cltori M& e3"& 4+ e%e.e !e%e '&%e 8'ite9ele la mane,r- semicursa de mane,r- cursa de mne,r- garnitura de mane,r- grupa de ,agoane E8e$#!&"e& .& e3"e%*" 8prin tragere i 2mpingere- prin 2m/rncire simpl- prin 2m/r3ncire repetat- tragere cu deslegare din mers- descompunere pe dispo9iti,ul de triere A!"+D#B++%e pe"'* &%#%#+ -e .+4$&"e 4+ .& e3"/C pe %+ +& '+1#"& Be+ $+"$#%&B+e+ 8ale e"ului de mane,r- impiegatului de micare- e"ului sta0iei -personalul partide de mane,r orme de siguran0 speci"ice unit0ilor "ero,iare - sta0ii -;alte-sta0ii te;nice- depouri- re,i9ii de ,agoane- triaDe - N*".e -e '+1#"& B/ & $+"$#%&B+e+C -e +1+e / 4+ 'e$#"+!&!e pe !+.p#% + !e"3e B++%*" %& .&!e"+&%#% "#%& ! "#%& ! 8Legarea 1 de9legarea ,agoanelor i locomoti,elor- repara0ii "r detaare- pro/a "r3nelor Lucrul 2n grup 2ncuraDea9 2n,0area 2ntre colegi- care se poate reali9a prin: ,eri"icarea 2ntre colegi (,eri"icri i e,aluri ale lucrrilor 2ntre colegi)- 2ndrumarea unui coleg (pro"esorul pre9int detaliat sarcinile ele,ului 2ndrumtor- care ,a c3tiga din "aptul c ,a e:plica altora)- 2ndrumtori cali"ica0i pentru studiu (prin Doc de rolele,ii se aDut reciproc- iar pro"esorul 2i 2ndrum pentru o 2n,0are e"icient)- ec;ipe de 2n,0are (ec;ipele de ele,i sunt alctuite de ctre pro"esor i rm3n 2mpreun pe durata modululuiC mem/rii ec;ipei au responsa/ilit0i reciproce 2n a se spriDini unul pe cellalt la 2n,0atC acetia pre9int pro"esorului rapoarte periodice con"orm plani"icrii i un raport< proiect "inal)* Alegerea acestor acti,it0i o"er urmtoarele a,antaDe: sunt orientate asupra celui care 2n,a0- respecti, asupra disponi/ilit0ilor sale- urm3nd s le pun mai /ine 2n ,aloareC permite indi,iduali9area 2n,0riiC o"er ma:imul de desc;idereC permite di"eren0iera sarcinilor i a timpului alocat* )lec3nd de la principiul inclu9iunii care primete orice ele, 2n coal- asigur orice sus0inere necesar ca "iind un drept i accept c "iecare ele, este di"erit- se ,a

a,ea 2n ,edere utili9area de metode speci"ice pentru de9,oltarea competen0elor pentru ele,i care pre9int de"icien0e integra/ile- adapt3ndu8le la speci"icul condi0iilor de 2n,0are i comportament (utili9area programelor indi,iduali9ate- pregtirea de "ie indi,iduale pentru ele,ii care au ne,oie i care le cer- utili9area instrumentelor aDuttoare de 2n,0are- aducerea de laude- c;iar i pentru cele mai mici progrese i sta/ilirea 2mpreun a pailor urmtori)* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii* )ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard*
E,aluarea pro/elor implic semntura e,aluatorului de "iecare dat c3nd s8a demonstrat reali9area sarcinii* E,aluarea se consider 2nc;eiat cu succes c3nd s8au o/0inut toate semnturile*

S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e Con0inuturile M*-#%#% V, E8e$#!&"e& !e0 *%*1+e+ -e %#$"# = &$!+3+!&!e& -e $+"$#%&B+e 4+ .& e3"/ sunt proiectate pentru un total ore844@ de ore<an din care: 8 )ractic sptm3nal8#= de ore Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a 2n sta0ii de cale "erat- ca/inete i la/oratoare te;nologice cu o /un dotare material* !nstruirea 2n la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori de tra"ic "ero,iar* i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup-proiecte-simulare-Doc de roluri-etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete ,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de

V.

lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului *

STAEII DE PREETIRE PRACTIC

M*-#%#% VI I. P"e%#$"&"e& !"e #"+%*" 4+ & 3&1*& e%*" N*!A -e p"e>e !&"e

Modulul M*-#%#% VI, P"e%#$"&"e& !"e #"+%*" 4+ & 3&1*& e%*" se parcurge la (coala de Arte i Meserii pe parcursul clasei a B!8 a 2n domeniul E%e$!"*.e$& +$ 2n ,ederea o/0inerii cali"icrilor L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" corespun9toare ni,elului !! de cali"icare* Con0inuturile incluse 2n structura modulului ,or permite ele,ilor s78i "orme9e i s78i de9,olte o gam7 larg7 de a/ilit70i practice i creati,e orientate c7tre e:ecutarea te;nologiilor de lucru pri,ind prelucrarea trenurilor i a ,agoanelor* )rin parcurgerea programei colare se asigur do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de pregtire pro"esional- documente care stau la /a9a (istemului na0ional de cali"icri pro"esionale* )rograma colar se ,a utili9a 2mpreun cu standardul de pregtire pro"esional speci"ic cali"icrii* II. L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e B/ $&"e 3*" 2+ "e%e3& !e pe !"# .*-#% UNITI DE COMPETEN PENTRU AFILITI CHEIE UNITI DE COMPETENE COMPETEN #@*#* 4*Aplic legisla0ia i Reglementrile pri,indsecuritatea i !+!E A ! sntatea la locul de munc- pre,enirea i stingerea (EC$R!TATEA incendiilor M$ C!! 9*!a msuri pentru reducerea "actorilor de risc la locul de munc 4*!denti"ic sarcinile i resursele necesare pentru #@*F atingerea o/iecti,elor L$CR$L H ECL!)% 9*Hi asum rolurile care 2i re,in 2n ec;ip 3*Cola/orea9 cu mem/rii ec;ipei pentru 2ndeplinirea sarcinilor UNITI TEHNICE SPECIALIZATE UNITI DE COMPETENE COMPETEN ##*4F* 4*)reluctrea9 trenurile locale 2n sta0ii intermediare PRELUCRAREA 9. )relucrea9 trenurile a"late 2n tran9it prin sta0iile TRENURILOR I te;nice A VAGOANELOR 3.)relucrea9 total trenurile 2n sta0iile te;nice* <.)elucrea9 trenurile de cltori CREDITE A-#

A-#

CREDITE 6-A

III T&De% -e $*"e%&"e $*.pe!e Be)$* B+ #!#"+ U +!/B+ -e $*.pe!e B/ ##*4F* )REL$CRAREA TRE $R!LOR ! A 'A+OA ELOR C*.pe!e !e + -+3+-#&%e 4*)reluctrea9 trenurile locale 2n sta0ii intermediare C* !+ #!#"+ )regtirea ,agoanelor pentru ataare 8)ro/a "r3nelor 8)regtirea documentelor Ataarea ,agoanelor prin mane,re e:ecutate cu locomoti,a sau cu alte miDloace )unerea ,agoanelor la "ronturile de 2ncrcare8 descrcare prin mane,re* - cu lucomoti,a sau - cu alte miDloace !denti"icarea o/iecti,elor lucrului 2n ec;ip Descrierea sarcinilor de lucru 2n ec;ip (electarea resurselor necesare atingerii o/iecti,elor

#@*F L$CR$L H ECL!)% ##*#* !+!E A ! (EC$R!TATEA M$ C!!

4*!denti"ic sarcinile i resursele necesare pentru atingerea o/iecti,elor 4*Aplic legisla0ia i Reglementrile )ri,ind securitatea i sntatea la locul de munc- pre,enirea i stingerea incendiilor

##*4F* )REL$CRAREA TRE $R!LOR ! A 'A+OA ELOR

##*4F* )REL$CRAREA TRE $R!LOR ! A 'A+OA ELOR

Hnsuirea drepturilor i responsa/ilit0ilor la locul de munc 2n "unc0ie de normele pre,9ute la instructaDele de protec0ia muncii 'eri"icarea e:isten0ei i integrit0ii miDloacelor de protec0ie la locul de munc Raportarea situa0iilor care pun 2n pericol securitatea indi,idual i colecti, 6* )relucrea9 trenurile Tran9itarea trenurilor cu ataare8detaare de a"late 2n tran9it prin ,agoane sta0iile te;nice 8Acti,itatea ec;ipei comple:e- gra"icul +antt Tran9itarea trenurilor cu sc;im/area sensului de mers i re"acerea artrii ,agoanelor 8Acti,itatea ec;ipei comple:e- gra"icul +anttre"acerea artrii ,agoanelor F*)relucrea9 total Mane,rarea pentru descompunerea trenului 2n trenurile 2n sta0iile grupa de primire 2n "unc0ie de construc0iile i te;nice instala0iilee:istente 8Dispo9iti,e de triere- linii de tragere-cocoaeplanuri 2nclinate Mane,rarea ,agoanelor 2n grupa de triere pentru reali9area garniturilor 2n "unc0ie de criteriile sta/ilite i de procedeul de e:ecutare apro/ei "r3nelor 8Cu instala0ie "i:- cu locomoti,a 8+reutatea trenului- numarul ,agoanelorordinea de ae9are 2n tren )relucrarea trenurilor 2n grupa de e:pediere 2n condi0ii speci"ice grupei &r3narea cu "r2na de m3n- cu sa/otul manualmoderatorul de ,ite9- "r3nele de cale

#@*F L$CR$L H ECL!)% #@*F L$CR$L H ECL!)% ##*#* !+!E A ! (EC$R!TATEA M$ C!! ##*4F* )REL$CRAREA TRE $R!LOR ! A 'A+OA ELOR

F*Cola/orea9 cu Recunoaterea competen0ei mem/rilor ec;ipei mem/rii ec;ipei pentru Corelarea propriilor sarcini cu ale ec;ipei 2ndeplinirea sarcinilor Adoptarea unor msuri de e"icienti9are a lucrului in ec;ip 6*Hi asum rolurile Raportarea po9i0iei indi,iduale la ceilal0i care 2i re,in 2n ec;ip Asumarea i promo,area atitudinilor constructi,e 2n grup !ni0ierea ac0iunilor 2n grup 6*!a msuri pentru reducerea "actorilor de risc la locul de munc !denti"icarea "actorilor de risc Raportarea pre9en0ei "actorilor de risc Hnlturarea "actorilor de risc

##*#* !+!E A ! (EC$R!TATEA M$ C!!

G )elucrea9 trenurile )relucrare a trenurilor 2n sta0ia de cltori de cltori 8 2n tran9it- la 2nceputul cursei- l - a s"3ritul mcursei )relucrare a trenurilor 2n sta0ii sau grupe te;nice de cltori - +ra"icul J+anttK al prelucrrii 2n sta0ia sau grupa te;nic de cltori Mane,rarea trenurilor de cltori 8de "ormare- de compunere- de mutare dintr8o grup 2n alta- de ataare8detaare- mane,re locale* &ormarea garniturii trenurilor de cltori* - !n "unc0ie de numrul de osii- de rangul trenuluio-- de ,ite9a admis constructi, sau restric0ionat- de destina0ia ,agoanelor 'agoane de mar" 2n trenurile de cltori 8 2n "unc0ie de tari"ul local de mar"- planul de "ormare al trenurilor- regula semnalului de "ine de tren- numrul ma:im de osii ale ,agoanelor de mar" admise- procentului de "r3nare urilor de cltori 2n sta0ia de 2ndrumare Descrierea procesului te;nologic de prelucrare a trenurilor de cltori 2n sta0iile sau grupele te;nice de cltori Mane,rarea trenurilor de cltori pentru des"aurarea proceselor te;nologice 6*!a msuri pentru !denti"icarea "actorilor de risc reducerea "actorilor de Raportarea pre9en0ei "actorilor de risc risc la locul de Hnlturarea "actorilor de risc munc

IV C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e M*-#%#% VI, P"e%#$"&"e& !"e #"+%*" 4+ & 3&1*& e%*" poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70i precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,* A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* )ro"esorii pot "olosi in"orma0ii despre stilul de 2n,0are al ele,ilor* )entru de9,oltarea competen0elor ,i9ate de parcurgerea modululuirecomandm e:emple de acti,it0i de 2n,0are: P"e1/!+"e& 3&1*& e%*" pe !"# &!&4&"e 8)ro/a "r3nelor 8)regtirea documentelor Ataarea ,agoanelor prin mane,re e:ecutate cu locomoti,a sau cu alte miDloace )unerea ,agoanelor la "ronturile de 2ncrcare8descrcare prin mane,re* - cu lucomoti,a sau - cu alte miDloace !denti"icarea o/iecti,elor lucrului 2n ec;ip Descrierea sarcinilor de lucru 2n ec;ip (electarea resurselor necesare atingerii o/iecti,elor Hnsuirea drepturilor i responsa/ilit0ilor la locul de munc 2n "unc0ie de normele pre,9ute la instructaDele de protec0ia muncii 'eri"icarea e:isten0ei i integrit0ii miDloacelor de protec0ie la locul de munc Raportarea situa0iilor care pun 2n pericol securitatea indi,idual i colecti, T"& >+!&"e& !"e #"+%*" $# &!&4&"e)-e!&4&"e -e 3&1*& e 8Acti,itatea ec;ipei comple:e- gra"icul +antt T"& >+!&"e& !"e #"+%*" $# '$0+.D&"e& 'e '#%#+ -e .e"' 4+ "e2&$e"e& &"/!/"++ 3&1*& e%*" 8Acti,itatea ec;ipei comple:e- gra"icul +antt- re"acerea artrii ,agoanelor M& e3"&"e& pe !"# -e'$*.p# e"e& !"e #%#+ = 1"#p& -e p"+.+"e = 2# $B+e -e $* '!"#$B++%e 4+ + '!&%&B++%ee8+'!e !e 8Dispo9iti,e de triere- linii de tragere-cocoae- planuri 2nclinate

M& e3"&"e& 3&1*& e%*" = 1"#p& -e !"+e"e pe !"# "e&%+>&"e& 1&" +!#"+%*" = 2# $B+e -e $"+!e"++%e '!&D+%+!e 4+ -e p"*$e-e#% -e e8e$#!&"e &p"*De+ 2"5 e%*" 8Cu instala0ie "i:- cu locomoti,a 8+reutatea trenului- numarul ,agoanelorordinea de ae9are 2n tren P"e%#$"&"e& !"e #"+%*" = 1"#p& -e e8pe-+e"e = $* -+B++ 'pe$+2+$e 1"#pe+ &r3narea cu "r2na de m3n- cu sa/otul manual- moderatorul de ,ite9- "r3nele de cale Recunoaterea competen0ei mem/rilor ec;ipei Corelarea propriilor sarcini cu ale ec;ipei Adoptarea unor msuri de e"icienti9are a lucrului in ec;ip Raportarea po9i0iei indi,iduale la ceilal0i Asumarea i promo,area atitudinilor constructi,e 2n grup !ni0ierea ac0iunilor 2n grup !denti"icarea "actorilor de risc Raportarea pre9en0ei "actorilor de risc Hnlturarea "actorilor de risc P"e%#$"&"e & !"e #"+%*" = '!&B+& -e $/%/!*"+ 8 2n tran9it- la 2nceputul cursei- l - a s"3ritul mcursei P"e%#$"&"e & !"e #"+%*" = '!&B++ '&# 1"#pe !e0 +$e -e $/%/!*"+ - +ra"icul J+anttK al prelucrrii 2n sta0ia sau grupa te;nic de cltori M& e3"&"e& !"e #"+%*" -e $/%/!*"+ 8de "ormare- de compunere- de mutare dintr8o grup 2n alta- de ataare8detaaremane,re locale* F*".&"e& 1&" +!#"++ !"e #"+%*" -e $/%/!*"+* - !n "unc0ie de numrul de osii- de rangul trenuluio-- de ,ite9a admis constructi, sau restric0ionat- de destina0ia ,agoanelor V&1*& e -e .&"2/ = !"e #"+%e -e $/%/!*"+ 8 2n "unc0ie de tari"ul local de mar"- planul de "ormare al trenurilor- regula semnalului de "ine de tren- numrul ma:im de osii ale ,agoanelor de mar" admise- procentului de "r3nare Descrierea procesului te;nologic de prelucrare a trenurilor de cltori 2n sta0iile sau grupele te;nice de cltori Mane,rarea trenurilor de cltori pentru des"aurarea proceselor te;nologice Lucrul 2n grup 2ncuraDea9 2n,0area 2ntre colegi- care se poate reali9a prin: ,eri"icarea 2ntre colegi (,eri"icri i e,aluri ale lucrrilor 2ntre colegi)- 2ndrumarea unui coleg (pro"esorul pre9int detaliat sarcinile ele,ului 2ndrumtor- care ,a c3tiga din "aptul c ,a e:plica altora)- 2ndrumtori cali"ica0i pentru studiu (prin Doc de rolele,ii se aDut reciproc- iar pro"esorul 2i 2ndrum pentru o 2n,0are e"icient)- ec;ipe de 2n,0are (ec;ipele de ele,i sunt alctuite de ctre pro"esor i rm3n 2mpreun pe durata modululuiC mem/rii ec;ipei au responsa/ilit0i reciproce 2n a se spriDini unul pe cellalt la 2n,0atC acetia pre9int pro"esorului rapoarte periodice con"orm plani"icrii i un raport< proiect "inal)* Alegerea acestor acti,it0i o"er urmtoarele a,antaDe: sunt orientate asupra celui care 2n,a0- respecti, asupra disponi/ilit0ilor sale- urm3nd s le

pun mai /ine 2n ,aloareC permite indi,iduali9area 2n,0riiC o"er ma:imul de desc;idereC permite di"eren0iera sarcinilor i a timpului alocat )lec3nd de la principiul inclu9iunii care primete orice ele, 2n coal- asigur orice sus0inere necesar ca "iind un drept i accept c "iecare ele, este di"erit- se ,a a,ea 2n ,edere utili9area de metode speci"ice pentru de9,oltarea competen0elor pentru ele,i care pre9int de"icien0e integra/ile- adapt3ndu8le la speci"icul condi0iilor de 2n,0are i comportament (utili9area programelor indi,iduali9ate- pregtirea de "ie indi,iduale pentru ele,ii care au ne,oie i care le cer- utili9area instrumentelor aDuttoare de 2n,0are- aducerea de laude- c;iar i pentru cele mai mici progrese i sta/ilirea 2mpreun a pailor urmtori)* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii* )ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard* E,aluarea pro/elor implic semntura e,aluatorului de "iecare dat c3nd s8a demonstrat reali9area sarcinii* E,aluarea se consider 2nc;eiat cu succes c3nd s8au o/0inut toate semnturile* V.S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e Con0inuturile modulului M*-#%#% VI, P"e%#$"&"e& !"e #"+%*" 4+ & 3&1*& e%*" sunt proiectate pentru un total de 6GA de ore din care: @A de ore ,or "i a"ectate practicii de proiect su/ conducerea inginerului Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a 2n ca/inete i la/oratoare te;nologice cu o /un dotare material* !nstruirea 2n la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori tra"ic "ero,iari* i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup- proiecte- simulare- Doc de roluri- etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete

,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului *

CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALJ


pe !"# $%&'& &)(I)& KA #% -e $*.p%e!&"e

coala de Arte i Meserii D*.e +#% E%e$!"*.e$& +$7L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&"

RECOMANDRI PENTRU CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCAL Curriculumul 2n de9,oltare localM este- 2n 2n,tm3ntul pro"esional i te;nicun curriculum de de9,oltare local care presupune participarea i e"orturile reunite ale mai multor "actori implica0i 2n procesul de educa0ie: ele,i- cadre didactice- prin0iparteneri sociali (agen0i economici- institu0ii <organi9a0ii locale sau regionale- etc )* Op0iunea pentru o ast"el de componenta a curriculumului se integrea9 strategiei de descentrali9are- con"orm creia autorit0ile pu/lice locale tre/uie s Doace un rol important 2n 2n,0m3ntul pro"esional i te;nic datorit responsa/ilit0ii i angaDamentelor pe care le au "a0 de cet0eni* Curriculumul 2n de9,oltare local este ela/orat 2ntr8un cadru de parteneriat 2ntre coal i comunitate i are 2n ,edere: N resursele locale pentru instruire ( /a9a material a grupurilor colare- cadrul de cola/orare cu agen0ii economici ) N cerin0ele locale pentru pregtirea 2n di,erse cali"icri- care s ser,easc acti,it0ilor economice des"urate 2n 9on* Con0inutul curriculumului 2n de9,oltare local pentru pregtirea de specialitate se ela/orea9 de ctre colecti,e mi:te "ormate din pro"esori i specialiti din domeniul 2n care ele,ii se pregtesc* (copul curriculumului 2n de9,oltare local poate "i sinteti9at 2n urmtoarele: N lrgirea domeniului ocupa0ional- dar i ad3ncirea compe0entelor c;eie- alturi de competen0ele personale i cele sociale: comunicarea- lucrul 2n ec;ip- g3ndirea criticasumarea responsa/ilit0ilor- creati,itatea i spriDinul antreprenorialC N do/3ndirea cunotintelor i deprinderilor de de9,oltare a unei a"aceri proprii pornind de la "ormarea pro"esional 2ntr8o cali"icareC N promo,area ,alorilor democratice 2n curriculum- care s le permit ,iitorilor a/sol,en0i s de,in cet0eni responsa/ili ai unei societ0i desc;ise* Hn planul cadru de 2n,0m3nt pentru coala de arte i meserii- pentru curriculumul de de9,oltare local au "ost alocate- 2n cadrul culturii de specialitate- un numr de 44@ ore<an 2n clasa a B!a* Reparti9area orelor pentru curriculumul de de9,oltare local 2n clasa a B!8a: 8 44@ ore<an din care: 8 #= de ore 8 la/orator te;nologic A,3nd 2n ,edere c pentru coala de Arte i Meserii curriculumul are la /a9 (tandardele de )regtire )ro"esional i este construit modular- pe structura unit0ilor de competen0 pentru a/ilit0i c;eie i de competen0 te;nic i pro"esionalcurriculumul de de9,oltare local ,a ,i9a- alturi de celelalte module din trunc;iul comun- atingerea de ctre ele, a acestor competen0e- 2n totalitatea lor* Din reparti9area unit0ilor de competen0 pe module- re9ult pentru curriculumul 2n de9,oltare local urmtoarea alocare de unit0i de competen0 la clasa a B!8a: 8 modulul '!!8 JI !"eB+ e"e& 4+ "e3+>#+"e& $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" -+ !"& 'p*"!#% 2e"*3+&"L

M*-#%#% IV INTREINEREA I REVIZUIREA CONSTRUCIILOR I INSTALAIILOR DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

I.

N*!A -e p"e>e !&"e

M*-#%#% IV, Hntre0inerea i re,i9uirea construc0iilor i instala0iilor din transportul "ero,iar se parcurge la (coala de Arte i Meserii pe parcursul clasei a B!8 a 2n domeniul E%e$!"*.e$& +$ 2n ,ederea o/0inerii cali"icrii de L#$"/!*" -e !"&2+$ 2e"*3+&" corespun9toare ni,elului !! de cali"icare* Con0inuturile incluse 2n structura modulului ,or permite ele,ilor s78i "orme9e i s78i de9,olte o gam7 larg7 de a/ilit70i practice i creati,e orientate c7tre e:ecutarea te;nologiilor de lucru pri,ind 2ntre0inerea i re,i9uirea construc0iilor i instala0iilor din transportul "ero,iar * )rin parcurgerea programei colare se asigur do/3ndirea competen0elor descrise 2n (tandardele de pregtire pro"esional- documente care stau la /a9a (istemului na0ional de cali"icri pro"esionale* )rograma colar se ,a utili9a 2mpreun cu standardul de pregtire pro"esional speci"ic cali"icrii*

II.

L+'!& # +!/B+%*" -e $*.pe!e B/ $&"e 3*" 2+ "e%e3& !e pe !"# .*-#% UNITI TEHNICE SPECIALIZATE COMPETENE 1.!ngriDete i re,i9uiete sc;im/toare de caleinstala0ii i construc0ii "olosite 2n transport 9.E:ecut lucrri de intre0inere curent la instala0iile (C.( semnali9are- centrali9are i /loc de linie) 3.Consemnea9 scoaterea i punerea din < 2n "unc0iune a instala0ilor pentru siguran0a circula0iei CREDITE 9C0

UNITI DE COMPETEN @@.11. NTREINEREA I REVIZUIREA CONSTRUCIILOR I INSTALAIILOR DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

III T&De% -e $*"e%&"e $*.pe!e Be)$* B+ #!#"+ UNITI DE COMPETEN TEHNIC SPECIALIZAT U +!/B+ -e C*.pe!e !e C* !+ #!#"+ $*.pe!e B/ + -+3+-#&%e INTREINEREA I 1.!ngriDete i A!"+D#B++%e pe"'* &%#%#+ $&"e = 1"+He4!e '+ REVIZUIREA re,i9uiete "e3+>#+e4!e + '!&%&B++%e '+ $* '!"#$B++%e CONSTRUCIILOR sc;im/toare de 2e"*3+&"e I INSTALAIILOR cale- instala0ii i 8acar- re,i9or de ace - impiegat de micare la DIN construc0ii postul de micare 2n linie curent TRANSPORTUL "olosite 2n De"& H&.e !e %& '$0+.D/!*&"e%e -e $&%e 4+ FEROVIAR transport %& $* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ (c;im/atoare de cale- instala0ii (C.( de semnali9are- centrali9are i /loc de linie)linii din sta0ii- tra,ersri- sa/o0i de deraiere* Re3+>#+"e& >+% +$/ & $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" 8Cur0ire- ungerea pieselor componenteiluminare-,opsire 9.E:ecut lucrri de intre0inere curent la instala0iile (C. ( semnali9arecentrali9are i /loc de linie) !"eB+ e"e& 4+ "e3+>+& + '!&%&B++%*" SCFM -e 'e. &%+>&"eC $e !"&%+>&"e 4+ D%*$ -e %+ +eJ 8elactromecanismele de maca9uri- dulapurile de semnale- pic;e0ii circuitelor de calecone:iuni De"& H&.e !e $&"e -e!e".+ / '$*!e"e& -+ $+$#%&B+e & + '!&%&B++%*" 8u9ura normalsuprasolicitrinerespectarea normelor de e:ploatare2m/tr3nirea prematur a materialului De.* !&"e&C "ep&"&"e& 4+ "e.* !&"e& & '.D%e%*" 4+ '#D& '&.D%e%*" $* '!"#$B!++%*" 4+ + '!&%&B++%*" 2e"*3+&"e Aparate de comand- de controlelectromecanisme de maca9 ta/louri de comand i distri/u0ie- pic;e0i de maca9- de semnal* S$*&!e"e& 4+ + !"*-#$e"e& = 2# $B+# e & + '!&%&B++%*" = %e1/!#"/ $# '+1#"& B& $+"$#%&B+e+ !nstala0ia de(C.( de semnali9are- centrali9are i /loc de linie)- poaturi de /arier- posturi de circula0ie din linie curent- semnale de circula0ie i de mane"r S+!#&B++ 4+ $* -+B++ = $&"e 'e +.p# e '$*!e"e& -+ 2# $B+e & + '!&%&B++%*" De"ec0iuni- ,eri"icri (pro/e)- re,i9ii P"*$e-#"+ -e '$*&!e"e7p# e"e -+ 7=

3.Consemnea9 scoaterea i punerea din < 2n "unc0iune a instala0ilor pentru siguran0a circula0iei

2# $B+# e & + '!&%&B++%*" -e '+1#"& B& $+"$#%&B+e+ 82nscrierea 2n registru- msuri de securitate propuse-raspunderi legale

IV C* -+B++ -e &p%+$&"e -+-&$!+$/ 4+ -e e3&%#&"e M*-#%#% IV, I !"eB+ e"e& 4+ "e3+>#+"e& $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" -+ !"& 'p*"!#% 2e"*3+&" *poate "i parcurs 2n mod independent o"erind ele,ilor cunotin0e i a/ilit70ii precise pe care /ene"iciarii le pot ,eri"ica 2n di"erite "a9e ale 2nsuiriiC ordinea de parcurgere a con0inuturilor este sta/ilit de pro"esorul de specialitate* Hn ela/orarea strategiei didactice- pro"esorul ,a tre/ui s 0in seama de urmtoarele principii moderne ale educatiei: 8ele,ii 2n,a0 cel mai /ine atunci c3nd 2n,0area rspunde ne,oilor lor 8ele,ii 2n,a0 c2nd "ac ce,a i c2nd sunt implica0i acti, 2n procesul de 2n,0are 8ele,ii au stiluri di"erite de 2n,0are 8ele,ii particip cu cunotin0ele lor- do/3ndite anterior- la procesul de 2n,0are 8ele,ii au ne,oie de timp acordat special pentru asocierea in"orma0iilor ,ec;i cu cele noi i pentru ordonarea lor )entru atingerea competen0elor speci"ice sta/ilite prin modul- pro"esorul are li/ertatea de a de9,olta anumite con0inuturi- de a le ealona 2n timp- de a utili9a acti,it0i ,ariate de 2n,0are- de pre"erin0 cu caracter aplicati,- centrate pe ele,* A/ordarea con0inuturilor tre/uie s "ie "le:i/il- di"eren0iat- tin3nd cont i de particularit0ile grupului- de ni,elul ini0ial de pregtire* &iind o structur elasticmodulul poate 2ncorpora 2n orice moment al procesului educati,- noi miDloace sau resurse didactice* Orele de la/orator se recomand a se des"ura 2n ca/inete de specialitate dotate cu o gam larg de materiale- mac;ete- ,ideoretroproiectoarecalculatoare cu acces la internet- documente tipi9ate- regulamente "ero,iareinstrumente de msurare i ,eri"icare* )ro"esorii pot "olosi in"orma0ii despre stilul de 2n,0are al ele,ilor* )entru de9,oltarea competen0elor ,i9ate de parcurgerea modululuirecomandm e:emple de acti,it0i de 2n,0are: A!"+D#B++%e pe"'* &%#%#+ $&"e = 1"+He4!e '+ "e3+>#+e4!e + '!&%&B++%e '+ $* '!"#$B++%e 2e"*3+&"e 8acar- re,i9or de ace - impiegat de micare la postul de micare 2n linie curent De"& H&.e !e %& '$0+.D/!*&"e%e -e $&%e 4+ %& $* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ (c;im/atoare de cale- instala0ii (C.( de semnali9are- centrali9are i /loc de linie)linii din sta0ii- tra,ersri- sa/o0i de deraiere* Re3+>#+"e& >+% +$/ & $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" 8Cur0ire- ungerea pieselor componente- iluminare-,opsire A!"+D#B++%e pe"'* &%#%#+ $&"e = 1"+He4!e '+ "e3+>#+e4!e + '!&%&B++%e '+ $* '!"#$B++%e 2e"*3+&"e 8acar- re,i9or de ace - impiegat de micare la postul de micare 2n linie curent De"& H&.e !e %& '$0+.D/!*&"e%e -e $&%e 4+ %& $* '!"#$B++ 4+ + '!&%&B++ 8(c;im/atoare de cale- instala0ii (C.( de semnali9are- centrali9are i /loc de linie)linii din sta0ii- tra,ersri- sa/o0i de deraiere* Re3+>#+"e& >+% +$/ & $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*"

8Cur0ire- ungerea pieselor componente- iluminare-,opsire S$*&!e"e& 4+ + !"*-#$e"e& = 2# $B+# e & + '!&%&B++%*" = %e1/!#"/ $# '+1#"& B& $+"$#%&B+e+ 8!nstala0ia de(C.( de semnali9are- centrali9are i /loc de linie)- poaturi de /arierposturi de circula0ie din linie curent- semnale de circula0ie i de mane"r S+!#&B++ 4+ $* -+B++ = $&"e 'e +.p# e '$*!e"e& -+ 2# $B+e & + '!&%&B++%*" De"ec0iuni- ,eri"icri (pro/e)- re,i9ii P"*$e-#"+ -e '$*&!e"e7p# e"e -+ 7= 2# $B+# e & + '!&%&B++%*" -e '+1#"& B& $+"$#%&B+e+ 82nscrierea 2n registru- msuri de securitate propuse-raspunderi legale Lucrul 2n grup 2ncuraDea9 2n,0area 2ntre colegi- care se poate reali9a prin: ,eri"icarea 2ntre colegi (,eri"icri i e,aluri ale lucrrilor 2ntre colegi)- 2ndrumarea unui coleg (pro"esorul pre9int detaliat sarcinile ele,ului 2ndrumtor- care ,a c3tiga din "aptul c ,a e:plica altora)- 2ndrumtori cali"ica0i pentru studiu (prin Doc de rolele,ii se aDut reciproc- iar pro"esorul 2i 2ndrum pentru o 2n,0are e"icient)- ec;ipe de 2n,0are (ec;ipele de ele,i sunt alctuite de ctre pro"esor i rm3n 2mpreun pe durata modululuiC mem/rii ec;ipei au responsa/ilit0i reciproce 2n a se spriDini unul pe cellalt la 2n,0atC acetia pre9int pro"esorului rapoarte periodice con"orm plani"icrii i un raport< proiect "inal)* Alegerea acestor acti,it0i o"er urmtoarele a,antaDe: sunt orientate asupra celui care 2n,a0- respecti, asupra disponi/ilit0ilor sale- urm3nd s le pun mai /ine 2n ,aloareC permite indi,iduali9area 2n,0riiC o"er ma:imul de desc;idereC permite di"eren0iera sarcinilor i a timpului alocat )lec3nd de la principiul inclu9iunii care primete orice ele, 2n coal- asigur orice sus0inere necesar ca "iind un drept i accept c "iecare ele, este di"erit- se ,a a,ea 2n ,edere utili9area de metode speci"ice pentru de9,oltarea competen0elor pentru ele,i care pre9int de"icien0e integra/ile- adapt3ndu8le la speci"icul condi0iilor de 2n,0are i comportament (utili9area programelor indi,iduali9ate- pregtirea de "ie indi,iduale pentru ele,ii care au ne,oie i care le cer- utili9area instrumentelor aDuttoare de 2n,0are- aducerea de laude- c;iar i pentru cele mai mici progrese i sta/ilirea 2mpreun a pailor urmtori)* E,aluarea tre/uie s "ie o e,aluare de tip continuu- corelat cu criteriile de per"orman0 i cu tipul pro/elor de e,aluare care sunt preci9ate 2n (tandardul de )regtire )ro"esional corespun9tor cali"icrii* Hn parcurgerea modulului se ,a utili9a e,aluare de tip "ormati, i la "inal de tip sumati,* Ele,ii tre/uie e,alua0i numai 2n ceea ce pri,ete do/3ndirea competen0elor speci"icate* O competen0 se ,a e,alua o singur dat* Demonstrarea unei alte a/ilit0i 2n a"ara celor din competen0ele speci"icate este lipsit de semni"ica0ie 2n cadrul e,alurii* )ro/ele de e,aluare se re"er 2n mod e:plicit la criteriile de per"orman0 i la condi0iile de aplica/ilitate ale acestora* E,aluarea ,i9ea9 doar pro/ele de e,aluare solicitate 1 nimic mai mult- nimic mai pu0in- aa cum se preci9ea9 2n (tandardul de )regtire )ro"esional* )entru "iecare competen0 cuprins 2n modul se "ace e,aluarea- con"orm pro/elor de e,aluare cuprinse 2n standard* E,aluarea pro/elor implic semntura e,aluatorului de "iecare dat c3nd s8a demonstrat reali9area sarcinii* E,aluarea se consider 2nc;eiat cu succes c3nd s8au o/0inut toate semnturile*

V.S#1e'!++ .e!*-*%*1+$e Con0inuturile modulului M*-#%#% IV = !"eB+ e"e& 4+ "e3+>#+"e& $* '!"#$B++%*" 4+ + '!&%&B++%*" -+ !"& 'p*"!#% 2e"*3+&" sunt proiectate pentru un total de 44@ ore din care #= de ore sunt a"ectate pentru la/orator te;nologic Corelarea dintre competen0e i con0inuturi este cuprins 2n ta/elul de la punctul !!! din pre9enta program )ro"esorii au li/ertatea de a decide asupra numrului de ore alocat "iecrei teme 2n "unc0ie de: di"icultatea temei- ,olumul i ni,elul de cunotin0e anterioare ale ele,ilor- dotarea cu material didactic- ritmul de 2n0elegere i asimilare a cunotin0elor i "ormarea deprinderilor pentru mem/rii grupului de ele,i instrui0i* (e recomand ca orele teoretice i de la/orator te;nologic s "ie predate de acelai pro"esor* !nstruirea se ,a reali9a 2n ca/inete i la/oratoare te;nologice cu o /un dotare material* !nstruirea 2n la/oratoare te;nologice are importan0 deose/it 2n reali9area corespuntoare a competen0elor pentru ,iitorii lucrtori tra"ic "ero,iari* i,elul de pregtire teoretic te;nologic este reali9at corespun9ator dac sunt 2ndeplinite criteriile de per"orman0 ce pot "i atinse numai dac 2n procesul de 2n,0m2nt sunt asigurate condi0iile de aplica/ilitate descrise 2n standard* Metodele de predare ,or "i ,ariate- predomin3nd studiul de ca9- e:punereae:erci0iul- de9/aterea discu0ii 2n grup- proiecte- simulare- Doc de roluri- etc* )entru reali9area competen0elor pot "i derulate di,erse acti,it0i de 2n,0are: documentarea cu aDutorul !nternetului- ,i9ionri de materiale 2nregistrate pe casete ,ideo i CD8uri- ,i9ite de documentare la agen0ii economici- teste de e,aluare- "ie de lucru- "ie de o/ser,a0ie- prin care ele,ii demonstrea9 c sunt capa/ili s ating competen0ele din cadrul modulului *

RECOMANDRI PENTRU ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ELEVII CU NEVOI SPECIALE CUPRINI N NVMNTUL DE MAS colari9area ele,ilor cu ne,oi speciale care sunt pregti0i prin 2n,0m3ntul de mas i integra0i indi,idual ( nu 2n clase speciale) se poate "ace cu e"icien0 dac se au 2n ,edere urmtoarele condi0ii: )rincipiul normali9rii pri,ind integrarea acestor ele,i 2n clasele din 2n,0m3ntul de mas )regtirea pro"esional se ,a "ace con"orm planurilor de 2n,0m3nt de la 2n,0m3ntul de mas

Cadrele didactice ,or acorda o aten0ie continu 2n,0rii indi,iduali9ate i di"eren0iate- aplic3nd metodologiile didactice i psi;opedagogice cerute Hntocmirea "ielor medicale i psi;opedagogice ale "iecrui ele, cu ne,oi speciale de ctre medicul colar- pro"esorul consilier al colii( psi;ologul)- dirigintele clasei i cadrele didactice de la clas Hntocmirea programelor de inter,en0ie la "iecare disciplin ( modul de specialitate) $rmrirea 2n procesul de 2n,0m3nt a reali9rii principiului integrrii socio8 pro"esionale 2n comunitate a ele,ilor cu ne,oi speciale E,aluarea periodic a ni,elului de pregtire a ele,ilor cu ne,oi specialecomparati, cu ni,elul ele,ilor "r de"icien0e !nterrela0ionarea pregtirii de cultur general cu pregtirea de specialitate i cu instruirea practic- 2n ,ederea do/3ndirii competen0elor descrise 2n standardele de pregtire pro"esional )entru ele,ii de"icien0i ,i9uali- surdo8mu0i i motori se pot utili9a planurile de 2n,0m3nt pentru coala de arte i meserii cu adaptrile necesare Hn perioada colari9rii- ele,ii cu ne,oi speciale tre/uie s /ene"icie9e de metodele speci"ice de predare82n,0are- pentru ca la "inali9area pro"esionali9rii s se integre9e social i pro"esional

)entru reuita colari9rii ele,ilor cu ne,oi speciale 2n 2n,0m3ntul de mas sunt necesare urmtoarele ac0iuni: consilierea pro"esorilor din 2n,0m3ntul de mas de ctre pro"esori itineran0i care au e:perien0 2n pregtirea acestor ele,i pre,ederea unei perioade suplimentare de instruire ( un semestru) pentru atingerea competen0elor descrise 2n standarde 2n"iin0area 2n atelierele de instruire practic- la/oratoarele te;nologice a condi0iilor suplimentare pri,ind mo/ilierul adec,at- mese de lucru dotate cu dispo9iti,eec;ipamente i aparatur special "iecrui tip de de"icien0 "olosirea 2n procesul de instruire a lim/aDelor speci"ice pentru transmiterea cunotin0elor pentru ele,ii cu de"icien0e ,i9uale sau auditi,e 2ntocmirea de programe ,i93nd "acilitarea comunicrii i rela0ionrii- at3t in cadrul acti,it0ilor la clas i ateliere- ct i "ormarea i de9,oltarea deprinderilor i capacit0ilor de 2n0elegere a rela0iei pro"esor8ele,- angaDator8angaDat- etc* e,itarea marginali9rii ele,ilor cu de"icien0e 2n colecti,ul clasei i a discon"ortului psi;ic al ele,ilor &ormarea competen0elor pro"esionale i integrarea colar i pro"esional pot "i di"eren0iate potri,it principiului Jresursa urmeaz nevoile elevului cu cerine educative speciale Jprin : programe indi,iduali9ate ( centrate pe ele,) programe pe grupe de ni,el programe interacti,e programe ,i93nd "acilitarea comunicrii i rela0ionrii 2n acti,it0ile de la clas i la instruirea practic (e consider c o asemenea a/ordare este /ene"ic pentru ele,ii cu ne,oi speciale dac:

se reali9ea9 pro"esionali9area adec,at poten0ialului restant i capacit0ilor psi;o8 intelectuale ale ele,ilor se o"er anse egale de colari9are prin coala de arte i meserii tuturor ele,ilor cu de"icien0e uoare i medii cali"icrile pro"esionale pentru ele,ii cu ne,oi speciale se ,or alege de ctre ele,ul de"icient cu a,i9ul comisiei de e:perti9 medical- orientare colar i pro"esional* Acest a,i9 ,a "i dat de medicii e:per0i 2n medicina muncii- orientare i pro"esionali9are

S-ar putea să vă placă și