Sunteți pe pagina 1din 21

DISCIPLINA METODE NUMERICE SUBIECTE COLOCVIU LABORATOR

Metode Numerice BILETUL 1 1. Sa se implementeze algoritmul metodei bisectiei pentru polinoame. Folosindu-se aceasta implementare, sa se afle radacina ecuatiei :
s " 4.1s 4 42.& s 3 + &',' s 2 + 21!s 24 =

din intervalul ( -3.124, .!!4"#, cu precizia eps$ .

1.

2. Se cere implementarea algoritmului metodei de derivare a unei functii prin " puncte, cu care sa se deriveze functia :
f ( x # = .&" x 3 + ln( x 2 + 3# sin( x #

in punctul % $ 2."&' si ( $ .

1.

Metode Numerice BILETUL 2 1. Sa se implementeze algoritmul metodei )e*ton-+ap(son pentru polinoame. Folosindu-se aceasta implementare, sa se afle radacina ecuatiei : cu valoarea de start % $-3.11 si precizia eps$ .
f ( x# = 2.&" x 3 & x ln( &x + 2 # x +3

s " !."s 4 .4"s 3 + &!."s 2 + 3."s & =

1.

2. Sa se implementeze algoritmul metodei de derivare prin trei puncte, cu care sa se deriveze functia : in punctul % $2."&' si : (1$ . 1, (2 $ . 1" .

Metode Numerice BILETUL 3


1.

Sa se implementeze algoritmul regresiei trigonometrice. Folosindu-se aceasta implementare, sa se determine acea functie care apro%imeaza cel mai bine urmatorul set de valori : , 2 1."' 1 3.14 4.'1 1

2.

Sa se implementeze algoritmul metodei dreptung(iului. .e baza implementarii, evaluati integrala :

Metode Numerice BILETUL 4 1. Sa se implementeze algoritmul metodei /acobi pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare. Folositi aceasta implementare pentru aflarea solutiilor sistemului : 23."230% 1 &.04!42 3 !.!234z $ 21.223 2."&41% 1 1&.4"212 1 0.'&"1z $ !.!43 1.'!23% 1 3.04"22 3 1 .0042z $ -&.'!3 . Se va considera solutia de start: ( , , #, iar precizia eps $ . 1. 2. Sa se implementeze algoritmul metodei de derivare a unei functii prin doua puncte. 4erivati, folosind aceasta implementare, functia :
f ( x# = 2.&" x 3 sin( x + 3# e%p( &x + 2 # x +3

in punctul % $2."&' si ($ .

1.

Metode Numerice BILETUL 5 1. Sa se implementeze algoritmul metodei de integrare a trapezului pentru polinoame. Folosindu-se aceasta implementare, sa se efectueze
3.&'!

1.4"&

(&.'& x

+ 3.'! x 2 ."&4 x +12.&2# dx

integrala : 2. Sa se implementeze algoritmul metodei de regresie liniara. Folosindu-se aceasta implementare, sa se gaseasca ecuatia dreptei care apro%imeaza cel mai bine urmatoarele puncte : , 1."&2 4.&'! 2.'!3 &.4"2 3."2! !."12 4.&&2 1 ."&4 !.123 1'.331

Metode Numerice BILETUL 6 1. Sa se implementeze algoritmul metodei de integrare a lui +ic(ardson. .e baza acestei implementari, sa se calculeze integrala :
!.&'!

1.4"&

(0.41x

&.'& x 3 + 3.'! x 2 ."&4 x +12.&2# dx

2. Sa se implementeze algoritmul metodei de regresie e%ponentiala. Folosindu-se aceasta implementare, sa se gaseasca functia e%ponentiala care apro%imeaza cel mai bine urmatoarele puncte : , 1."&2 3.&11 2.'!3 '.4"3 3."2! 14.'23 4.&&2 2'.!0 !.123 " 1.&'

Metode Numerice BILETUL 7 1. Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare a lui 5agrange. Folositi aceasta implementare, pentru a gasi valoarea functiei in punctul % $3.4'2, daca se cunosc urmatoarele date :

, -4.32' -1.4'2 1.4"' 2.011 1 .342 1'.3"& 2.&34 2."&' !."21 1 .23 3. Sa se conceapa algoritmul metodei +unge-6utta de ordinul 4 de rezolvare a ecuatiilor diferentiale. .e baza acestui algoritm rezolvati ecuatia :
y 7 = 3x 2 + 2 x + y

luand ($ .

1, % $1.23, 2 $!.14, in 1 puncte .

Metode Numerice BILETUL 1. Sa se implementeze algoritmul metodei apro%imatiilor succesive. .e baza implementarii, sa se determine radacina ecuatiei :
e%p( x # 1 = x

in intervalul ( .1, 1#. .recizia este de . e%acte# .

1 .( zece zecimale folositi-l

2. 8mplementati algoritmul metodei 9uler imbunatatita, si pentru rezolvarea ecuatiei diferentiale :


y 7 = x +y

Metode Numerice BILETUL ! 1. Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare a lui )e*ton de speta a doua. :ceasta implementare, se va folosi pentru aflarea valorii functiei inpunctul % $-&.'!3, daca se cunosc urmatoarele puncte : -!.32' 2&!.3"& -'.32' 11&.&34 -&.32' 12."&' -".32' 34."21 -4.32' 0 .23

, -

2. Se cere implementarea algoritmului metodei de integrare a lui Simpson. Folosindu-se aceasta implementare, sa se gaseasca integrala:
1.011

1.&'

(ln( x

+ 2 x 14# +

3x + 1 #dx 3.12 x + '

folosind pentru integrare 1

puncte .

Metode Numerice BILETUL 1"


1#

Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare )e*ton cu diferente divizate . Folosindu-se aceasta implementare, sa se gaseasca valoarea functiei in punctul % $'.'!3 daca se cunosc urmatoarele puncte : , -!.32' 1!.3"& -4.4'2 4&.&34 1.4"' -32."&' 12.011 34."21 34.342 10 .23

2#

Sa se implementeze algoritmul metodei de regresie geometrica. Folosind punctele date in tabel, sa se gaseasca acea functie geometrica ce apro%imeaza cel mai bine functia reala data prin valorile : , 1 1 2 ! 3 2' 4 &4 " 12"

Metode Numerice BILETUL 11


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei )e*ton-+ap(son pentru polinoame. ;u a<utorul aceastei implementari calculati o radacina a ecuatiei :
s " + ,"s 4 &"s 3 + 0' ,"s 2 + " 4 s 01! =

considerand valoarea de start % $-4.2"32si o precizie de .


2.

1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de regresie liniara. .e baza acestuia gasiti cea mai buna dreapta care apro%imeaza datele e%perimentale de mai <os : , 1.23 4.11" 2.&' ".&&" !.432 11.232 0.11 12.11 1 .32 13.121

Metode Numerice BILETUL 12 1. Sa se implementeze algoritmul metodei bisectiei pentru ecuatii transcendente. Folosindu-se aceasta implementare, sa se determine radacina ecuatiei :
e%p( x # 1 = x

in intervalul ( .1, 1#. .recizia se ia : eps$ .

1.

2. Sa se implementeze algoritmul metodei de derivare prin trei puncte . :plicati aceasta implementare pentru functia :
f ( x # = 2.&"x 3 + ln( x 2 + 3# e%p( x + 1#

in punctul % $2."&', cu : (1$ .

1, (2$ .

1" .

Metode Numerice BILETUL 13


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de eliminare a lui =auss pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare. :plicati aceasta implementare in rezolvarea sistemului : 3."230% 1 &.04!42 1 !.!234z $ 2!.223 2."&41% 1 &.4"212 1 0.'&"1z $ 34.!43 1.'!23% 1 3.04"22 1 &.0042z $ 2&.'!3 .

2.

;oncepeti implementarea algoritmului metodei de derivare a unei functii prin doua puncte. :ceasta implementare se va aplica functiei :
f ( x # = 2.&"x 3 11x + ln( x 2 + 3# e%p( 1 # x +3

in punctul % $2."&' si cu ($ .

1.

Metode $umerice BILETUL 14


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei pentru rezolvarea sistemelor tridiagonale. Folosindu-se aceasta implementare, sa se rezolve sistemul : % 1 22 1 z $ 3 2% 1 32 1 z $ & % 1 "2 1 ' z $ 12 . Sa se implementeze algoritmul metodei de derivare a unei functii prin doua puncte. :plicati aceasta implementare pentru functia :
f ( x # = 2.&"x 3 11x e%p( &x + 2 # x +3

2.

in punctul % $2."&' si ($ .

1.

Metode Numerice BILETUL 15


1.

Sa se implementeze algoritmul de integrare prin metoda trapezului. .e baza algoritmului implementat rezolvati integrala urmatoare :
31.&'! 11.4"&

( 2.!43x

+3.'!x 2 ."&4 x + 2.&2 # dx

2.

Sa se implementeze algoritmul metodei de regresie liniara, si sa se aplice pentru determinarea ecuatiei dreptei care apro%imeaza cel mai bine functia reala. Se cunosc urmatoarele puncte : 1."&2 ".&'! 2.'!3 '.4"2 3."2! 0."12 4.&&2 11."&4 !.123 1!.331

, -

Metode Numerice BILETUL 16


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de integrare +ic(ardson pentru polinoame. Folosindu-se aceasta implementare, sa se efectueze integrala :
( x 0.41x &.'&x + 3.'! x de ."&4 x +12.&2 # dx ;oncepeti algoritmului metodei regresie implementarea 3.4"& e%ponentiala, si aplicati-l pentru determinarea functiei e%ponentiale care apro%imeaza cel mai bine urmatoarele puncte :
" 4 3 2 !.&'!

2.

, -

1."&2 3.123

2.'!3 &.4"3

3."2! 1".'23

4.&&2 20.!0

!.123 401.&'

Metode Numerice BILETUL 17


3.

Sa se implementeze algoritmul metodei 9uler modificata, si sa se foloseasca pentru rezolvarea ecuatiei diferentiale :
y 7 = x +y

4.

8mplementati algoritmul metodei de interpolare a lui :it>en. .e baza implementarii, determinati functia data prin tabelul : , 1 3 2 4 3 " 4 & " '

Metode Numerice BILETUL 1


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare )e*ton de speta intai. Folosindu-se aceasta implementare, sa se determine care este valoarea functiei in punctul % $2.'!3, daca se cunosc urmatoarele date : 1.211 '!.3"& 2.211 2&.&34 3.211 12."&' 4.211 1"4."21 ".211 01 .23

, 2.

Se cere implementarea algoritmului de integrare prin metoda trapezului pentru o functie oarecare. .e baza lui calculati integrala :
1.113 .23

(e%p( x

+ 2 ,11x +1# +

2 x +1 # dx 3,12 x + '

folosind pentru integrare 1

de puncte .

Metode Numerice BILETUL 1!


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare )e*ton de speta a doua. Folosindu-se aceasta implementare, sa se determine valoarea functiei in punctul % $&.'!3, daca se cunosc urmatoarele date : 4.312 2!.3"& ".312 1&.&34 &.312 -12."&' '.312 14."21 !.312 20 .23

, -

2.

8mplementati algoritmul metodei de integrare Simpson pentru o functie oarecare..e baza implementarii, calculati integrala de mai <os:
1,011 1,&'

(( x 2 + 2 x 14 # + ln(

1,3x 1,'& ## dx 3.12 x + '

folosind pentru integrare 1

de puncte .

Metode $umerice BILETUL 2"


1.

Sa se implementeze algoritmul metodei de interpolare )e*ton cu diferente divizate . Folosindu-se aceasta implementare, sa se afle valoarea functiei in punctul % $!.'!3, daca se cunosc datele din tabelul urmator : , -!.32' 11!.3"& -4.4'2 41&.&34 1.4"' -132."&' 12.011 134."21 34.342 10 .23

2.

;oncepeti implementarea algoritmului metodei de regresie (iperbolica. 4eterminati pe baza acestei implementari cea mai buna functie (iperbolica ce apro%imeaza urmatoarele date : , 1."&2 .43' 2.'!3 .234 3."2! .221 4.&&2 .1!! !.123 .111

S-ar putea să vă placă și