Sunteți pe pagina 1din 32

ATENIE !!

1. Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta!!!


2. Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca
orice modificare o faceti pe propriul risc !
Cuprins PROCEDURI VAG COM:
1. Resetare SERVIE RE!I"#ER I"$ERV%& RESE$ ' SRI1( 2
2. )nc*iderea automat+ a u,ilor la 1-.m/* ' setari0 1- 1n, 2 - 1FF -
3. %nularea 4nc*iderii automate a u,ilor la 1-.m/* ' setari0 1- 1n, 2 - 1FF 5
6. #esc*iderea u,ilor, 4n momentul 4n care sco7i c*eia din contact ' setari0 1- 1n, 2 - 1FF 5
-. %nularea desc*iderii automate a u,ilor la scoaterea c*eilor din constact ' setari0 1- 1n, 2 - 1FF............8
9. Setare pentru claxon / flas* semnali:are la ;locarea / de;locare ma,inii ' setari0 1- 1n, 2 - 1FF.........12
<. !odificare lim;a afisata pe ;ord 11
5. itirea .ilometrilor =%$E">IE doar la motoarele #IESE&? 13
8. Setare interval service la 12.222.m parcurisi ,i nu la 1-.222 .m 16
12. om;ina7ii luminoase pe pordul ma,inii 22
11. Reglare tura7ie la relantiu pentru motari:atea pe #IESE& 23
12. %@ustarea cantitatii de !1$1RI"% in@ectate la relanti. 29
13. !odificare lucrare ciclu EAR 28
16. %ctivare cruise control - asta dupa ce s-a facut montarea manetei - respectiv ca;larea masinii ..........31
1-. #Eactivare cruise control 31
32
19. site-uri Be; care pot fi de a@utor 32
Cage 1 of 32
PROCEDURI VAG COM
1. Resetare ERVICE REMINDER INTERVA! REET "
RI
1#
Centru acesta se parcurg urm+torii pa,i0
1.1. se conectea:+ V%A ' 1!-ul ,i se accesea:a V#S.
1.2. pe prima pagina, partea dreapt+, este SRI RESE$ op7iune pe care o select+m.
- main screen-ul se va c*im;a atfel0
Cage 2 of 32
1.3. se selectea:a op7iunea dorit+ de la DoperationE ,i anume DSERVIE RESE$E,
conform imaginii de mai @os0
1.6. dup+ ce s-a selectat op7iunea Service Reset, d+ clic. pe Cerform SRI, conform
imaginii de mai @os0
#up+ ce s-a dat clic. pe CERF1R! SRI, va aparea un mesa@, ve:i imaginea de
mai @os, care ne va anun7a c+ opera7iunea s-a 4nc*eiat cu succes.
Cage 3 of 32
1.-. #up+ apari7ia mesa@ului de mai sus, se selectea:+ o., dup+ care #one, Ao Fac..
- Ve:i imaginea de mai @os.
- %stfel se va reveni la ecranul principal.
Centru mai multe informa7ii v+ rog0
*ttp0//BBB.ross-tec*.com/vcds/tour/sri-reset.*tml
*ttp0//BBB.Goutu;e.com/Batc*HvIcsf*"E%Jr1K
Cage $ of 32
2. %n&'i(erea aut)*at+ a u,i-)r -a 1./*0' " setari: 11
On2 3 1 O44
2.1. Centru acesta se selectea:+, din fereastra principal+, SE&E$.Ve:i imaginea de
mai @os. Crin acest+ op7iune putem seta individual, fiecare modul al masinii.
- Lrmare a selec7iei de mai sus va apare urm+toarea fereastr+0
Cage . of 32
2.2. Lrm+torul pas este selectarea individuala a modulului 69-entral onv., =pentru
masinile care au modul confort?. Ve:i imaginea de mai @os0
2.3. Fereastra se va sc*im;a, conform imaginii de mai @os, unde vom selecta din
cadrul fun7iilor avansate %#%C$I1" ' 12.

Cage 5 of 32
2.6. 1dat+ selectat %#%C$I1" ' 12, fereastra se va sc*im;a, ve:i imaginea de mai
@os, unde selectam canalul 3, =*annel?, folosind cele doua D;utoaneE up ,i doBn.
- 1data selectat canalul 3, select+m op7iunea RE%# ,i vom o;serva c+
valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2.
- )n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de
accesarea D;utonuluiE $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
- Revenirea la ecranul principal se va reali:a prin selectarea #one, Ao Fac.,
=ve:i s+geata 6 din imaginea de mai sus?, urmat+ de lose ontroller, Ao Fac. - 29. =ve:i
imaginea de mai @os?.
Cage 6 of 32
3. Anu-area 7n&'i(erii aut)*ate a u,i-)r -a 1./*0' "
setari: 11 On2 3 1 O44
- %cest lucru se vace respectand $1>I pa,ii de la punctul 2.
- Singurul lucru diferit este ca la canalul 3 va aparea memorat, la S$1RE#
V%&LE, valoarea 1. "oi vom introduce la "eB value valoarea 2 ,i in rest totul este
indentinc.
$. Des&'i(erea u,i-)r2 7n *)*entu- 7n &are s&)8i &'eia
(in &)nta&t " setari: 11 On2 3 1 O44
6.1. Centru reali:area ecestui lucru se vor urma exact pa,ii de la setarea pentru
4nc*iderea automat+ a u,ilor la 1-.m/*, mai exact pa,ii 2.1, 2.2, 2.3, 2.6. Fereastra
de lucru va fi0
6.2. 1data a@un,i aici select+m canalul 6, folosind cele doua D;utoaneE up ,i doBn.
%ici vom o;serva c+ valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2. Select+m
ep7iunea RE%#. =s+geata 1 imaginea de mai sus?.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Cage 9 of 32
6.3. Revenirea la ecranul principal se va reali:a prin selectarea #one, Ao Fac., =ve:i
s+geata 6 din imaginea de mai sus?, urmat+ de lose ontroller, Ao Fac. - 29. =ve:i
imaginea de mai @os?.
.. Anu-area (es&'i(erii aut)*ate a u,i-)r -a s&)aterea
&'ei-)r (in &)nsta&t " setari: 11 On2 3 1 O44
-.1. %cest lucru se vace respectand $1>I pa,ii de la punctul 6.
-.2. Singurul lucru diferit este ca la canalul 6 va aparea memorat, la S$1RE# V%&LE,
valoarea 1. "oi vom introduce la "eB value valoarea 2 ,i in rest totul este indentinc.
Cage : of 32
5. etare pentru &-a;)n 0 <-as' se*na-i=are -a >-)&area 0
(e>-)&are *a,inii " setari: 11 On2 3 1 O44
9.1. Se vor urma exact pa,ii de la setarea pentru 4nc*iderea automat+ a u,ilor la
1-.m/*, mai exact pa,ii 2.1, 2.2, 2.3, 2.6. Fereastra de lucru va fi0
9.2. 1data a@un,i aici select+m canalul -, folosind cele doua D;utoaneE up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul - este pentru a activa la desc*iderea usilor un mic claxon =Lnloc., *orn
sounds?.
%ici vom o;serva c+ valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
9.3. !ai departe select+m canalul 9, folosind cele doua D;utoaneE up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 9 este pentru a activa la 4nc*iderea u,ilor un mic claxon =&oc., *orn
sounds?.
%ici vom o;serva c+ valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
9.6. )n continuare select+m canalul <, folosind cele doua D;utoaneE up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul < este pentru a activa la desc*iderea u,ilor flas* cu luminile de la
semnali:are =Lnloc., turn signals flas*?.
%ici vom o;serva c+ valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2.
Cage 13 of 32
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
9.-. Select+m mai departe canalul 5, folosind cele doua D;utoaneE up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 5 este pentru a activa la 4nc*iderea u,ilor flas* cu luminile de la
semnali:are =&oc., turn signals flas*?.
%ici vom o;serva c+ valoarea memorat+ =S$1RE# V%&LE? este 2.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
9.9. Revenirea la ecranul principal se va reali:a identic pasului 6.3 de la punctul 6.
6. M)(i<i&are -i*>a a<isata pe >)r(
<.1. Se va repeta pasul 2.1, de la punctul 2.
<.2. Vom selecta modului 1< ' intrumente =1<-intruments?
Cage 11 of 32
<.3. )n noua fereat+, vom alege din setarile avansate 12 - %#%C$I1" . Ve:i imaginea
de mai @os.
<.6. Identic punctelor tratate asem+n+tor mai sus, select+m canalul 6 unde vom trece
4n cNmpul - valoare nou+ ="eB Value? una dintre urm+toarele valori0
1 - Aerman
2 - Englis*
3 - Frenc*
6 - Italian
- - Spanis*
9 - Cortuguese
<.-. #up+ introducerea valorii alese in campul "eB value vom accesa M;utonulM $ES$,
urmat de #1 I$ ,i Save.
<.9. Revenirea la ecranul principal se va reali:a identic pasului 6.3 de la punctul 6.
Cage 12 of 32
9. Citirea /i-)*etri-)r ?ATENIE ()ar -a *)t)are-e
DIEE!@
5.1. Vol selecta D;utonulE aplica7ii =%CC&I%$I1"S?, conform imaginii de mai @os0
5.2. )n noua fereastr+ acces+m E#1--19 mileage. Ve:i imaginea de mai @os.
Cage 13 of 32
5.3. !ai departe acces+m D;utonuE read. #up+, va ap+rea o ferestr+ care ne va
informa despre .ilometri parcur,i.
5.6. Revenirea la ecranul principal se va reali:a identic pasului 6.3 de la punctul 6.
:. etare interAa- serAi&e -a 13.333/* par&urisi ,i nu -a
1..333 /*
%ici este descris+ procedura de resetare a intervalului de service cu a@utorul V%A-
1! 311.2, pentru cei care fac sc*im;ul de ulei la 12.222 Jm ,i vor sa fie averti:ati pe
;ord 4nainte cu 3222 .m.
)ainte de asta vreau sa preci:e: ca in mod normal intervalul minim de service este de
1-.222 Jm. "u se poate seta o valoare mai mica.
Crocedura pre:enta in continuare vom pacali calculatorul ca am parcurs de@a -222 .m
din cei 1-222. #eci calculatorul va sti ca mai avem de parcurs inca 12.222 .m pana la
urmatorul sc*im; si dupa <222 .m parcursi va afisa pe ecran mesa@ul SERVIE I" 3222.
#up+ fiecare 122 .m parcursi va afisa 2822, 2522 pana la SERVIE "1O.
)n afara de Jm parcursi mai putem seta ,i numarul de :ile =de exemplu 39- de :ile?.
#aca au trecut cele 39- de :ile inainte sa se parcurga cei 12222 .m pe afisa@ o sa apara
direct SERVIE "1O.
Cage 1$ of 32
8.1. Centru acesta se selectea:+, din fereastra principal+, SE&E$.Ve:i imaginea de
mai @os. Crin acest+ op7iune putem seta individual, fiecare modul al masinii.

8.2. Vom selecta modului 1< ' intrumente =1<-intruments?
Cage 1. of 32
8.3. Se verifica valoarea de la oding care este din - cifre. Este de forma xxxHx.
Cenultima cifra are urmatoarea semnificatie0
Service Intervals0
2 I fixed Service Intervals =CR-KA2? Bit*out 1il &evel/$emperature Sensor
1 I flexi;le Service Intervals Bit* 1il &evel/$emperature Sensor =CR-KA1?
2 I fixed Service Intervals Bit* 1il &evel/$emperature Sensor =CR-KA2?
3 I Bit*out Service Intervals =LS%/anada?
E;e*p-u
)n ca:ul meu am ales valoarea 2 - fixed Service Intervals Bit* 1il &evel/$emperature
Sensor =CR-KA2?. &a mine Valoarea de la oding este 21122.
Cage 15 of 32
8.6. Centru a sc*im;a codarea se intra la PRecode - 2<Q ,
%$E"$IE!!! Scrieti undeva vec*ea codare in ca: ca ceva nu va merge ;ine!!!
8.-. Sc*im;ati penultima cifra 4n 2, dup+ care dati #o It!
Cage 16 of 32
8.9. #up+ ce a7i dat #o It!, selecta7i %daptation - 12
8.<. Rodat+ a@un,i aiciR urm+m exact pa,ii pre:enta7i mai @os, 4n ES%$
aceea,i ordine!!!!
8.5. Select+m mai departe canalul 22, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 22 este pentru resetarea intervalului de service.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 2, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Cage 19 of 32
8.8. Select+m mai departe canalul 62, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 62 este pentru Valoarea minima a intervalului de service. %ici unitatea de
m+sura este 4n 1222 .m.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1-, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Exemplu
1-x1222I1-222.m
8.12. Select+m mai departe canalul 63, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 63 este pentru Valoarea maxim+ a intervalului de service. %ici unitatea de
m+sura este 4n 1222 .m.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 1-, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Exemplu
1-x1222I1-222.m
8.11. Select+m mai departe canalul 66, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 66 este pentru Valoarea maxima a urmatoarei inspectii in :ile. %ici unitatea
de m+sura este 1 :i .m.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 39-, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Exemplu
1x39-I39- :ile
8.12. Select+m mai departe canalul 62, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 62 este pentru "umarul de .m parcursi de la ultima resetare. %ici unitatea
de m+sura este 122 .m.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea -2, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Exemplu
-2x122I-222 .m. %ici DpacalimE calculatorul masinii!
8.13. Select+m mai departe canalul 61, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 61 este pentru "umarul de :ile care au trecut de la ultima resetare. %ici
unitatea de m+sur+ este 1 :i.
)n cadrul valorii noi ="eB value? vom introduce valoarea 2, urmat+ de accesarea
M;utonuluiM $ES$, urmat de #1 I$ ,i Save.
Exemplu
-2x122I-222 .m. %ici DpacalimE calculatorul masinii!
Cage 1: of 32
"1$ T
1. #aca modificarea o face7i dupa mai mult timp de la sc*im;area uleiului tre;uie sa tineti
cont de urmatoarele0
- numarul de .m parcursi de la ultimul sc*im;U
- numarul de :ile care au trecut de la ultimul sc*im;.
Exemplu
Vreau sa fac modificarea si am parcurs de@a 6522 .m de la ultimul sc*im; si au
trecut 2 luni
6522 0 122 I 65.
$inand cont si de cei -222 .m cu care am pacalit calculatorul, valoarea care tre;uie
introdusa este -2V65I85
#eci voi introduce la analul 62 valoarea 85, iar pe analul 61 valoarea 92 =92 de
:ile?.
2. )n momentul in care pe afisa@ apare SERVIE "1O pe analul 22 apare valoarea 21
in loc de 22. Crin procedura de resetare efectuata din c*eia de contact ,i ;utoanele de pe
;ord, pe canalul 22 se reinitiali:ea:a valoarea 22, moment in care canalele 62, 63, 66
sunt resetate la valorile implicite, respectiv la 1-.222 .m si 39- :ile, iar canalele 62, 61
sunt puse pe 2.
#up+ o resetare din c*eia de contact ,i ;utoanele de pe ;ord, daca dori7i s+ reveni7i la
setarile descrise mai sus, este necesar+ parcurgerea din nou a pa,ilor pre:enta7i.
13. C)*>ina8ii -u*in)ase pe p)r(u- *a,inii
"1$%!
"u merge la toate tipurile de Instrument luster, pentru modelele la care nu este canalul
18 populat se foloseste Vag$ac*o sau Vag ommander pt aceasta operatiune.
12.1. Se accesea:+ SE&E$
Cage 23 of 32
12.2. Se alege 1< ' Instruments
12.3. Se selectea:+ &ogin ' 11
Cage 21 of 32
12.6. Centru a reali:a aceste setari tre;uie sa ne log+m, folosind unul din codurile
11693 sau 21253 sau 13591 pentru a activa adaptarile speciale, urmat de ap+sarea
;utonului #o It!
12.-. #upa toate acestea se revine ,i se selecte:a %daptation - 12
12.9. Select+m mai departe canalul 18, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 18 este pentru modul de iluminare a ;ordului =indicatoare si scala?.
%ici 4n cadrul canalului va fi un numar cu - cifre. SSxSS.
"otati-va valoarea existenta, pentru a o putea reintroduce in ca: de e,ec sau
altcevaR? si modifica7i #1%R CRI!% IFR% de la stNnga spre dreapta.
Vom modifica prima cifra asfel0
2xxxx totul se iluminea:a la pornirea luminilor
Cage 22 of 32
1xxxx indicatoarele aprinse tot timpul =odata cu contactul de c*eie?
2xxxx scala aprinsa tot timpul =odata cu contactul de c*eie?
3xxxx indicatoarele si scala aprinsa tot timpul =odata cu contactul de c*eie?
12.<. #up+ introducerea valoarii dorite se d+ clic. pe $est urmat de un clic.pe S%VE.
1;servati cum se modifica iluminarea displaG-ului de ;ord si daca sunteti multumiti.
PSaveQ
11. ReB-are tura8ie -a re-antiu pentru *)tari=atea pe
DIEE!
11.1. Se accesea:+ SE&E$
Cage 23 of 32
11.2. Se alege 21 ' Engine
11.3. Se selectea:+ &ogin ' 11

11.6. Centru a reali:a aceste setari tre;uie sa ne log+m, folosind codul 12233, urmat de
ap+sarea ;utonului #o It!
Cage 2$ of 32
11.-. #upa toate acestea se revine ,i se selecte:a %daptation - 12
Cage 2. of 32
11.9. Select+m mai departe canalul 2, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 2 este pentru tura7ia motorului la relantiu.
%ici 4n cadrul canalului va fi un numar cu - cifre. SSSSS.
"otati-va valoarea existenta, pentru a o putea reintroduce in ca: de e,ec sau
altcevaR?. Valoarea din fa;rica este de 32<95 si corepunde unei turatii de 823
RC!.
$uratia se modifica prin cresterea sau scaderea valorii din fa;rica.
11.<. #up+ introducerea valoarii dorite ce ne ofer+ o tura7ie mul7umitoare se d+ clic. pe
$est urmat de un clic. pe S%VE.
12. ACustarea &antitatii (e MOTORINA inCe&tate -a
re-anti.
"1$%!!
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta. Folosirea gresita a
adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca orice modificare o
faceti pe propriul risc !
12.1. )nainte de adaptare se fac masuratorile cantitatii in@ectate cu motorul la
temperatura de regim =min 52 grade ? ,i toate accesoriile deconectate =de:a;urire,
climati:are, faruri, etc?
12.1.1 Se accesea:a SE&E$
Cage 25 of 32
12.1.2 Se alege 21 ' Engine
12.1.3 Se elege !eas.Floc.s ' 25
Cage 26 of 32
12.1.6 )n cadrul Aroup 221 campul 2 In@ected WuantitG0 2.2 - 8.2 mg/X "1$%$I valoarea
masurata.
12.2. Centru reali:area acestei adaptari tre;uie sa folositi un cod pentru a va loga.
%stfel refenind la imaginea de mai @os alegem &ogin 11
12.3. Se introduce codul 12233 ,i se selectea:+ #o It!
Cage 29 of 32
12.6. Se revine si se selecta:+ %daptation ' 12
12.-. Select+m mai departe canalul 1, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 1 repre:int+ cantitatea de motorin+ in@ectat+ la relanti.
Valoarea de ;a:a este 2.- - 8 mg/*
#aca aveti pro;leme cu trepidatiile la redusul vite:ei cresteti aceasta valoare la 3 - 6
mg/*.
#aca doriti un raspuns mai ;un al pedalei acceleratiei scadeti putin valoarea
12.9. #up+ introducerea valoarii dorite ce ne ofer+ mul7umire se d+ clic. pe $est urmat
de un clic. pe S%VE.
13. M)(i<i&are -u&rare &i&-u EGR
"1$%!!!
Inainte de a face orice modificare notati-va valoarea existenta.
Folosirea gresita a adaptarilor poate conduce la nefunctionalitatea motorului, asa ca
orice modificare o faceti pe propriul risc !
13.1. Centru reali:area acestei adaptari tre;uie sa folositi un cod pentru a va loga.
odul este 12233.
PSelectQ P21 - EngineQ P&ogin - 11Q
Cage 2: of 32
13.2. Introduceti codul 12233 pentru a activa adaptarile speciale urmat de #o It!
13.3. Se revine ,i se alege %daptation ' 12
Cage 33 of 32
13.6. Select+m mai departe canalul 3, folosind cele doua M;utoaneM up sau doBn ,i
select+m op7iunea RE%#.
analul 3 repre:int+ ciclul de lucru EAR.
Centru a scadea cantitatea de ga:e recirculate tre;uie sa cresteti valoarea presetata
=32<95? pana spre valoarea maxima =de o;icei 33<95 - valoare la care !%F
raportea:a la ralanti 3<2mg/*, ceea ce este inca in limitele preva:ute de fa;ricant?
"1$%!!!
%ceasta modificare creste cantitatea de "ox din ga:ele de esapament.
1$. A&tiAare &ruise &)ntr)- 1 asta (upa &e s1a <a&ut
*)ntarea *anetei 1 respe&tiA &a>-area *asinii
16.1. PSelectQ P21 - EngineQ P&ogin - 11Q
16.2. Introduceti codul 11693 pentru a activa adaptarile speciale urmat de #o It!
1.. DEa&tiAare &ruise &)ntr)-
1-.1. PSelectQ P21 - EngineQ P&ogin - 11Q
1-.2. Introduceti codul 1919< pentru a activa adaptarile speciale urmat de #o It!
Cage 31 of 32
Ve:i0
*ttp0//BBB.Goutu;e.com/Batc*HvI3Rrdt@Se992
15. site1uri De> &are p)t <i (e aCut)r
*ttp0//BBB.vagcom.co.u./
*ttp0//BBB.ross-tec*.com/
*ttp0//de.openo;d.org/
Cage 32 of 32

S-ar putea să vă placă și