Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 262 Miercuri, 13 aprilie 2011
S U M A R
Nr. Pagina
LEGI I DECRETE
49. Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice .......................................................... 212
427. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice .......... 12
HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR
6. Hotrre privind modificarea anexei la Hotrrea
Camerei Deputailor nr. 43/2008 pentru aprobarea
componenei nominale a comisiilor permanente ale
Camerei Deputailor .................................................. 13
7. Hotrre privind modificarea i completarea
Regulamentului Camerei Deputailor ........................ 1314
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
366. Hotrre privind modificarea art. 5 alin. (4) din
Hotrrea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea
Programului de interes naional Dezvoltarea reelei
naionale de cmine pentru persoanele vrstnice .... 14
367. Hotrre privind abrogarea Hotrrii Guvernului
nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind derularea Programului prioritar
naional pentru proiectarea, construirea i dotarea de
sedii pentru aezminte culturale n localitile unde
nu exist asemenea instituii, n mediul rural i mic
urban, realizat prin Compania Naional de Investiii
C.N.I. S.A. .......................................................... 15
370. Hotrre privind transmiterea fr plat a unor
bunuri mobile din domeniul privat al statului i din
administrarea Ministerului Aprrii Naionale n
administrarea Serviciului Romn de Informaii .......... 1516
L E G I I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L
L E G E
pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei i faunei slbatice
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
2
Art. I. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 442 din
29 iunie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, cu
urmtoarele modificri i completri:
1. La articolul 4, punctul 4 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
4. tipuri de habitate naturale prioritare tipurile de habitate
naturale n pericol de dispariie, pentru a cror conservare
Comunitatea European are o responsabilitate particular,
innd cont de proporia arealului lor natural de rspndire.
Aceste tipuri de habitate sunt indicate printr-un asterisc n
anexa nr. 2;.
2. La articolul 4 punctul 7, litera d) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
d) endemice, speciile de plante/animale care se gsesc
exclusiv ntr-o regiune/locaie i care necesit o atenie
particular datorit caracteristicilor habitatului lor i/sau
impactului potenial al exploatrii acestora asupra strii lor de
conservare;.
3. La articolul 4, punctul 12 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
12. arie special de conservare situl de importan
comunitar desemnat printr-un act statutar, administrativ i/sau
contractual n care sunt aplicate msurile de conservare
necesare meninerii sau de refacere la o stare de conservare
favorabil a habitatelor naturale i/sau a populaiilor speciilor de
interes comunitar pentru care situl este desemnat;.
4. La articolul 4, dup punctul 12 se introduce un nou
punct, punctul 12
1
, cu urmtorul cuprins:
12
1
. arii de protecie special avifaunistic ariile naturale
protejate ale cror scopuri sunt conservarea, meninerea i,
acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare
favorabil a speciilor de psri i a habitatelor specifice,
desemnate pentru protecia de psri migratoare, mai ales a
celor prevzute n anexele nr. 3 i 4 A;.
5. La articolul 4, punctele 16, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30 i
31 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
16. bun al patrimoniului natural componenta patrimoniului
natural care necesit un regim special de protecie, conservare
i utilizare durabil n vederea meninerii n beneficiul
generaiilor prezente i viitoare;
17. peisaj zona perceput de ctre populaie ca avnd
caracteristici specifice rezultate n urma aciunii i interaciunii
factorilor naturali i/sau umani;
18. arie natural protejat zona terestr i/sau acvatic n
care exist specii de plante i animale slbatice, elemente i
formaiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de alt natur, cu valoare ecologic, tiinific ori
cultural deosebit, care are un regim special de protecie i
conservare, stabilit conform prevederilor legale;
...............................................................................................
21. reea naional de arii naturale protejate ansamblul
ariilor naturale protejate, de interes naional, comunitar i
internaional;
..............................................................................................
25. specii protejate orice specii de flor i faun slbatic
care beneficiaz de un statut legal de protecie;
.................................................................................................
28. zonare intern a ariilor naturale protejate definirea i
delimitarea de zone n interiorul ariilor naturale protejate conform
prevederilor prezentei ordonane de urgen i planurilor de
management, n care se stabilesc msuri speciale de
management i se reglementeaz activitile umane n
conformitate cu obiectivele pentru care a fost desemnat aria
natural protejat;
29. activiti cu impact negativ semnificativ din vecintatea
ariilor naturale protejate i/sau coridoarelor ecologice activiti
din afara limitei unei arii naturale protejate care pot genera un
impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale sau
speciilor slbatice pentru care au fost desemnate;
30. comuniti locale comunitile umane situate n
interiorul sau n vecintatea ariei naturale protejate i/sau care
dein proprieti ori desfoar diverse activiti pe teritoriul sau
n vecintatea ariei naturale protejate;
31. activiti tradiionale activitile de utilizare durabil a
resurselor naturale i specifice zonei respective de ctre
comunitile locale, care au stat la baza dezvoltrii comunitii
de-a lungul timpului i nu afecteaz obiectivele de conservare a
biodiversitii;.
6. La articolul 4, dup punctul 31 se introduc opt noi
puncte, punctele 3239, cu urmtorul cuprins:
32. turism speologic specializat parcurgerea unei peteri
n echipe mici, conduse de ghizi agreai de
administraia/custodele peterii i dotate cu echipament
corespunztor, care utilizeaz (dac este cazul) doar amenajri
temporare pentru asigurarea siguranei participanilor;
33. reconstrucie ecologic refacerea ecosistemelor
naturale fundamentale i meninerea sau refacerea
ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate;
34. plan de management al ariei naturale protejate
documentul care descrie i evalueaz situaia prezent a ariei
naturale protejate, definete obiectivele, precizeaz aciunile de
conservare necesare i reglementeaz activitile care se pot
desfura pe teritoriul ariilor, n conformitate cu obiectivele de
management. Planul de management se aprob n conformitate
cu prevederile prezentei ordonane de urgen;
35. regulament al ariei naturale protejate documentul n
care se includ toate prevederile legate de activitile umane
permise i modul lor de aprobare, precum i activitile
restricionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;
36. modalitate de administrare a ariei naturale protejate
felul n care se asigur managementul unei arii naturale
protejate, respectiv prin structuri de administrare special
constituite sau prin custozi, dup caz;
37. administrator al ariei naturale protejate orice persoan
fizic sau juridic care administreaz arii naturale protejate,
conform prevederilor prezentei ordonane de urgen;
38. coordonare metodologic sprijin acordat de autoritatea
public central pentru protecia mediului i pdurilor sau de alte
autoriti n vederea administrrii ariilor naturale protejate;
39. comanagement actul de administrare al unei arii
naturale protejate de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor n parteneriat cu diferite entiti.
7. La articolul 5, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Categoriile de arii naturale protejate prevzute la alin. (1)
lit. a)c) se pot modifica i completa prin hotrre a Guvernului,
la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor, cu avizul Academiei Romne, lundu-se
n considerare recomandrile organizaiilor internaionale
autorizate.
8. La articolul 8 alineatul (1), literele a), b) i c) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
a) prin lege, pentru siturile naturale ale patrimoniului natural
universal;
b) prin hotrre a Guvernului, pentru rezervaii tiinifice,
parcuri naionale, monumente ale naturii, rezervaii naturale,
parcuri naturale, zone umede de importan internaional,
rezervaii ale biosferei, geoparcuri, arii speciale de conservare,
arii de protecie special avifaunistic;
c) prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, pentru siturile de
importan comunitar, cu avizul Academiei Romne;.
9. La articolul 8, alineatele (2) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Propunerile pentru instituirea regimului de arie natural
protejat se pot face din iniiativa oricrei persoane fizice sau
juridice i se nainteaz autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor, n vederea promovrii actului
normativ de desemnare a acestora.
(3) Autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor stabilete lista siturilor de importan comunitar i a
ariilor de protecie special avifaunistic, pe care o transmite
Comisiei Europene.
10. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 9. Pentru urgentarea msurilor de protecie i
conservare ce se impun, regimul de arie natural protejat din
categoriile prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a) i b), precum i
pentru ariile speciale de conservare i ariile de protecie special
avifaunistic prevzute la art. 5 alin. (1) lit. c) se poate institui,
cu caracter provizoriu, n baza documentaiei prevzute la art. 11
alin. (1), (3) i (5), prin ordin al conductorului autoritii publice
centrale pentru protecia mediului i pdurilor, pn la declarare,
conform prevederilor prezentei ordonane de urgen.
11. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 10. Modul de constituire a ariilor naturale protejate
va lua n considerare interesele comunitilor locale,
ncurajndu-se meninerea practicilor i cunotinelor
tradiionale locale n valorificarea acestor resurse n beneficiul
comunitilor locale.
12. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) documentaia cartografic cu limitele ariei naturale
protejate, cu evidenierea categoriilor de folosin a terenurilor;.
13. La articolul 11 alineatul (1), dup litera b) se introduc
dou noi litere, literele b
1
) i b
2
), cu urmtorul cuprins:
b
1
) suprafaa i situaia juridic a terenurilor, cu precizarea
proprietarilor la data nfiinrii ariei;
b
2
) hotrrile consiliului comunal, orenesc, municipal sau
judeean, dup caz, de avizare a suprafeei administrative ce va
urma s fac parte din aria natural protejat;.
14. La articolul 11, alineatele (2) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Normativul de coninut al documentaiei necesare n
vederea instituirii regimului de arie natural protejat de interes
naional se stabilete de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor i se aprob prin ordin al
conductorului acesteia, n termen de 90 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
(3) Documentaia necesar n vederea instituirii regimului de
arie natural protejat de interes comunitar trebuie s cuprind:
a) Formularul Standard Natura 2000, stabilit de Comisia
European prin Decizia 97/266/CE i aprobat prin Ordinul
ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 207/2006 privind
aprobarea coninutului Formularului Standard Natura 2000 i a
manualului de completare a acestuia;
b) avizul Academiei Romne.
15. La articolul 11, dup alineatul (3) se introduc patru
noi alineate, alineatele (4)(7), cu urmtorul cuprins:
(4) Formularul Standard Natura 2000, prevzut la alin. (3)
lit. a) se poate modifica i completa prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor,
pe baza recomandrilor Comisiei Europene.
(5) Documentaia necesar n vederea instituirii regimului de
arie natural protejat de interes internaional trebuie s
cuprind:
a) fundamentarea tiinific a sitului patrimoniului natural
universal, a zonei umede de importan internaional, a
geoparcului sau a rezervaiei biosferei, dup caz;
b) documentul prin care se atest recunoaterea zonei ca
arie natural protejat de interes internaional de ctre
organismele internaionale autorizate;
c) avizul Academiei Romne.
(6) Normativul de coninut standard necesar n vederea
fundamentrii tiinifice a instituirii regimului de arie natural
protejat de interes internaional stabilite de ctre organismele
internaionale autorizate se aprob prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor,
n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a legii de
aprobare a prezentei ordonane de urgen.
(7) Normativul de coninut standard prevzut la alin. (6) se
poate modifica i completa prin ordin al conductorului autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, pe baza
recomandrilor organismelor internaionale autorizate.
16. La articolul 14, alineatul (1) se abrog.
17. La articolul 14, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Coridoarele ecologice se stabilesc pe baza unor studii
de specialitate i sunt desemnate prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor,
cu avizul Academiei Romne.
18. La articolul 14, dup alineatul (2) se introduc dou
noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urmtorul cuprins:
(3) Tipologia coridoarelor ecologice, precum i normativul
de coninut al documentaiei necesare n vederea desemnrii
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
3
coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor.
(4) Msurile de management pentru meninerea funciilor
coridoarelor ecologice se stabilesc prin ordinul prevzut la
alin. (3).
19. Articolul 15 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 15. Ariile naturale protejate i coridoarele ecologice
vor fi evideniate n mod obligatoriu de ctre Agenia Naional
de Cadastru i Publicitate Imobiliar n planurile naionale,
zonale i locale de amenajare a teritoriului i de urbanism, n
planurile cadastrale i n crile funciare, precum i de ctre
autoritatea public central pentru agricultur, n sistemul
informatic de identificare a parcelelor (LPIS).
20. La capitolul II, titlul seciunii a 3-a se modific i va
avea urmtorul cuprins:
SECIUNEA a 3-a
Administrarea reelei naionale de arii naturale protejate
21. La articolul 16, alineatele (2) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Administrarea rezervaiilor biosferei, a parcurilor
naionale, a parcurilor naturale i, dup caz, a geoparcurilor, a
siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de
importan internaional, a siturilor de importan comunitar,
a ariilor speciale de conservare i a ariilor de protecie special
avifaunistic se realizeaz de ctre structuri de administrare
special constituite, cu personalitate juridic.
(3) Rezervaiile tiinifice, rezervaiile naturale, monumentele
naturii i, dup caz, geoparcurile, siturile patrimoniului natural
universal, zonele umede de importan internaional, siturile de
importan comunitar, ariile speciale de conservare i ariile de
protecie special avifaunistic care nu necesit structuri de
administrare special constituite se administreaz prin preluare n
custodie, potrivit art. 18 alin. (4).
22. La articolul 16 alineatul (4), literele b) i c) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
b) ntinderea ariei naturale protejate i complexitatea
obiectivelor de management;
c) capacitatea tiinific i tehnic i posibilitile financiare
necesare atingerii obiectivelor de conservare.
23. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
a) autoritii publice centrale pentru protecia mediului i
pdurilor, pentru ariile naturale protejate, declarate prin lege,
prin hotrre a Guvernului sau prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor;.
24. La articolul 17, alineatele (2) i (3) se abrog.
25. La articolul 18, alineatele (1) i (4) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 18. (1) Administrarea ariilor naturale protejate i a
celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate n reeaua
naional de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin:
a) structuri de administrare special constituite, cu
personalitate juridic, n subordinea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor;
b) structuri de administrare special constituite, cu
personalitate juridic i aflate n subordinea unor regii
autonome, companii i societi comerciale naionale, autoriti
ale administraiei publice locale, servicii descentralizate ale
administraiei publice centrale, instituii tiinifice de cercetare i
de nvmnt din sectorul public i privat, muzee, organizaii
neguvernamentale, constituite potrivit legii i aflate n
coordonarea metodologic a autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor;
c) structuri de administrare constituite n baza unor
parteneriate publice sau public-private de comanagement, n
care autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor, prin direcia de specialitate ori prin instituiile
subordonate, este partener la funcionarea structurilor de
administrare;
d) persoane fizice i juridice care au calitatea de custode i
se afl n coordonarea metodologic a autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor;
e) instituii din subordinea autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor, delegate special n acest scop,
pentru rezervaiile tiinifice, rezervaiile naturale, monumentele
naturii i, dup caz, geoparcurile, siturile de importan
comunitar, ariile speciale de conservare, ariile de protecie
special avifaunistic i celelalte bunuri ale patrimoniului natural
supuse unui regim special de protecie i care nu au fost
preluate n custodie;
f) Administraia Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii, aflat
n subordinea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor, pentru Rezervaia Biosferei Delta
Dunrii.
................................................................................................
(4) Modul de atribuire a administrrii, respectiv a custodiei
ariilor naturale protejate se stabilete printr-o metodologie care
se elaboreaz de autoritatea public central pentru protecia
mediului i pdurilor i se aprob prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor.
26. La articolul 19, alineatele (3) i (5) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3) Componena i regulamentul de organizare i
funcionare a consiliilor consultative de administrare se propun
de ctre administraia ariei naturale protejate i se aprob prin
ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor.
..................................................................................................
(5) Componena consiliilor tiinifice se propune de ctre
administraia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei
Romne, i se aprob de ctre autoritatea public central
pentru protecia mediului i pdurilor, iar regulamentul de
organizare i funcionare a consiliilor tiinifice se stabilete, cu
avizul Academiei Romne, prin ordin al conductorului autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, n mod
unitar pentru toate ariile naturale protejate.
27. La articolul 19, dup alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
(6) Evaluarea managementului ariilor naturale protejate care
au structuri de administrare special constituite se face cel puin
o dat pe an de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor, pe baza rapoartelor ntocmite de
structurile de administrare i avizate de consiliile tiinifice.
28. La articolul 20, alineatele (1) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 20. (1) Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care
au calificarea, instruirea i mijloacele necesare pentru a stabili
i aplica msurile de protecie i conservare a bunurilor
ncredinate, conform conveniei de custodie.
.................................................................................................
(3) Modalitatea ncheierii conveniilor de custodie i
eliberarea legitimaiilor de custode sunt n competena de
reglementare a autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor.
29. Articolul 21 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 21. (1) Planurile de management i regulamentele
ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special
constituite se elaboreaz de ctre administratorii acestora, prin
consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizeaz
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
4
de ctre consiliile tiinifice i se aprob prin hotrre a
Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor. n cazul n care nu exist
administratori sau n situaia n care planurile de management
sunt elaborate n cadrul unor proiecte cu finanare
naional/european, acestea pot fi elaborate i de ctre alte
entiti, urmnd s fie nsuite de ctre administratori/custozi n
procesul elaborrii i, respectiv, al aprobrii acestora.
(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesit structuri
de administrare special constituite, planurile de management i
regulamentele se elaboreaz de ctre custozii acestora, se
avizeaz de ctre Agenia Naional pentru Protecia
Mediului/structurile din subordinea acesteia, dup caz, i se
aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, cu avizul autoritilor
publice centrale interesate. n cazul n care nu exist custozi sau
n situaia n care planurile de management sunt elaborate n
cadrul unor proiecte cu finanare naional/european, acestea
pot fi elaborate i de alte entiti, urmnd s fie nsuite de ctre
custozi, n procesul elaborrii i, respectiv, al aprobrii acestora.
(3) Msurile prevzute n planurile de management ale ariilor
naturale protejate se elaboreaz astfel nct s in cont de
condiiile economice, sociale i culturale ale comunitilor locale,
precum i de particularitile regionale i locale ale zonei,
prioritate avnd ns obiectivele de management ale ariei
naturale protejate.
(4) Respectarea planurilor de management i a
regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor
naturale protejate, pentru autoritile care reglementeaz
activiti pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum i pentru
persoanele fizice i juridice care dein sau care administreaz
terenuri i alte bunuri i/sau care desfoar activiti n
perimetrul i n vecintatea ariei naturale protejate.
(5) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare
local i naional, precum i orice alte planuri de
exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria natural
protejat vor fi armonizate de ctre autoritile emitente cu
prevederile planului de management.
(6) Autoritile locale i naionale cu competene i
responsabiliti n reglementarea activitilor din ariile naturale
protejate sunt obligate s instituie, de comun acord cu
administratorii ariilor naturale protejate i, dup caz, cu
autoritatea public central pentru protecia mediului i pdurilor,
msuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabil a
resurselor naturale din ariile naturale protejate, conform
prevederilor planurilor de management.
(7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create
pentru impunerea unor msuri speciale n vederea conservrii
unor habitate naturale i/sau specii slbatice de interes
comunitar. n cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de
interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes naional,
se va realiza un singur plan de management integrat, innd
cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale
protejate n zonele de suprapunere.
30. La articolul 22, alineatele (1)(4) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 22. (1) Zonarea intern a parcurilor naionale i
naturale se face prin planul de management, care este aprobat
de autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor, prin definirea i delimitarea, dup caz, a zonelor de
protecie strict, a zonelor de protecie integral, a zonelor-
tampon i a zonelor de dezvoltare durabil a activitilor umane.
Termenul pentru elaborarea planului de management este de
maximum 2 ani de la semnarea contractului de administrare.
(2) Zonele cu protecie strict sunt zonele din parcurile
naionale i naturale, de mare importan tiinific, ce cuprind
att rezervaii tiinifice, ct i zone slbatice n care nu au
existat intervenii antropice sau nivelul acestora a fost foarte
redus.
(3) n zonele prevzute la alin. (2) se interzice desfurarea
oricror activiti umane, cu excepia activitilor de cercetare,
educaie ecologic, activiti de ecoturism, cu limitrile descrise
n planurile de management.
(4) Zonele de protecie integral cuprind cele mai valoroase
bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor naionale
i naturale.
31. La articolul 22 alineatul (6), partea introductiv se
modific i va avea urmtorul cuprins:
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), n zonele de
protecie integral, n afara perimetrelor rezervaiilor tiinifice,
se pot desfura urmtoarele activiti:.
32. La articolul 22 alineatul (6), litera e) se abrog.
33. La articolul 22 alineatul (6), literele f), g) i i) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
f) interveniile n scopul reconstruciei ecologice a
ecosistemelor naturale i al reabilitrii unor ecosisteme
necorespunztoare sau degradate, cu avizul administraiei ariei
naturale protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific, i
aprobate de ctre autoritatea public central pentru protecia
mediului i pdurilor;
g) aciunile de nlturare a efectelor unor calamiti, cu avizul
administraiei ariei naturale protejate, n baza hotrrii consiliului
tiinific, cu aprobarea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor. n cazul n care calamitile afecteaz
suprafee de pdure, aciunile de nlturare a efectelor acestora
se fac cu avizul administraiei, n baza hotrrii consiliului
tiinific, i cu aprobarea autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor;
..................................................................................................
i) aciunile de combatere a nmulirii n mas a duntorilor
forestieri, care necesit evacuarea materialului lemnos din
pdure, n cazul n care apar focare de nmulire, cu avizul
administraiei, n baza hotrrii consiliului tiinific, cu aprobarea
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor.
34. La articolul 22, dup alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (7
1
), cu urmtorul cuprins:
(7
1
) n zonele-tampon, respectiv n zonele de conservare
durabil i de management durabil este interzis realizarea de
construcii noi, cu excepia celor ce servesc strict administrrii
ariei naturale protejate sau activitilor de cercetare tiinific ori
a celor destinate asigurrii siguranei naionale sau prevenirii
unor calamiti naturale.
35. La articolul 22 alineatul (8), literele e)h) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
e) interveniile pentru meninerea habitatelor n vederea
protejrii anumitor specii, grupuri de specii sau comuniti biotice
care constituie obiectul proteciei, cu aprobarea autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, cu avizul
administraiei ariei naturale protejate, n baza hotrrii consiliului
tiinific, a planului de aciune provizoriu, elaborat i valabil pn
la intrarea n vigoare a planului de management;
f) interveniile n scopul reconstruciei ecologice a
ecosistemelor naturale i al reabilitrii unor ecosisteme
necorespunztoare sau degradate, cu avizul administraiei ariei
naturale protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific, aprobate
de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor;
g) aciunile de nlturare a efectelor unor calamiti, cu avizul
administraiei ariei naturale protejate, n baza hotrrii consiliului
tiinific i, ulterior, cu aprobarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor. n cazul n care calamitile
afecteaz suprafee de pdure, aciunile de nlturare a efectelor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
5
acestora se fac cu avizul administraiei ariei naturale protejate,
n baza hotrrii consiliului tiinific, aprobate ulterior de ctre
autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor;
h) activitile de protecie a pdurilor, aciunile de prevenire
a nmulirii n mas a duntorilor forestieri, care necesit
evacuarea materialului lemnos din pdure n cantiti care
depesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul
administraiei ariei naturale protejate, n baza hotrrii consiliului
tiinific i, ulterior, cu aprobarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor;.
36. La articolul 22 alineatul (8), dup litera j) se introduce
o nou liter, litera k), cu urmtorul cuprins:
k) activiti tradiionale de utilizare a resurselor regenerabile,
prin introducerea de tehnologii cu impact redus.
37. La articolul 22 alineatul (9), literele e)h) i m) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
e) interveniile pentru meninerea habitatelor n vederea
protejrii anumitor specii, grupuri de specii sau comuniti biotice
care constituie obiectul proteciei, cu aprobarea planului de
aciune provizoriu de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor, cu avizul administraiei ariei
naturale protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific i valabil
pn la intrarea n vigoare a planului de management;
f) interveniile n scopul reconstruciei ecologice a
ecosistemelor naturale i al reabilitrii unor ecosisteme
necorespunztoare sau degradate, cu avizul administraiei ariei
naturale protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific, aprobate
de ctre autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor;
g) aciunile de nlturare a efectelor unor calamiti, cu avizul
administraiei ariei naturale protejate, n baza hotrrii consiliului
tiinific i, ulterior, cu aprobarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor. n cazul n care calamitile
afecteaz suprafee de pdure, aciunile de nlturare a efectelor
acestora se fac cu avizul administraiei ariei naturale protejate,
n baza hotrrii consiliului tiinific, aprobate ulterior de ctre
autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor;
h) activitile de protecie a pdurilor, aciunile de prevenire
a nmulirii n mas a duntorilor forestieri, care necesit
evacuarea materialului lemnos din pdure n cantiti care
depesc prevederile amenajamentelor, n baza hotrrii
consiliului tiinific i, ulterior, cu aprobarea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului i pdurilor;
..................................................................................................
m) activiti de vntoare cu avizarea cotelor de recolt i a
aciunilor de vntoare de ctre administratorul ariei naturale
protejate. Avizarea cotelor de recolt de ctre administratorul
ariei naturale protejate se face n baza hotrrii consiliului
tiinific;.
38. La articolul 22 alineatul (11), dup litera h) se
introduce o nou liter, litera i), cu urmtorul cuprins:
i) activiti de construcii/investiii, cu avizul administratorilor
ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme
planurilor de urbanism legal aprobate.
39. Articolul 23 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 23. (1) n rezervaiile tiinifice sunt interzise orice
activiti umane, cu excepia activitilor de cercetare, cu
limitrile descrise n planurile de management, cu acordul
Academiei Romne i al administratorului ariei naturale
protejate.
(2) n rezervaiile naturale nu sunt permise activiti de
utilizare a resurselor naturale. Prin excepie, sunt permise numai
acele intervenii care au drept scopuri protejarea, promovarea i
asigurarea continuitii existenei obiectivelor pentru care au fost
constituite, precum i unele activiti de valorificare durabil a
anumitor resurse naturale.
40. La articolul 26, alineatele (1), (2) i (4) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
Art. 26. (1) Pentru terenurile din arii naturale protejate
deinute n regim de proprietate privat sau concesionate,
proprietarii ori concesionarii vor primi compensaii pentru
respectarea prevederilor restrictive din planul de management al
ariei naturale protejate ori pentru msurile de conservare
instituite potrivit alin. (2). Modalitatea de solicitare, de calcul i de
acordare a compensaiilor se stabilete prin hotrre a
Guvernului, iniiat de autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor, n termen de 90 de zile de la data
intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de
urgen. Compensaiile se vor acorda ncepnd cu data intrrii
n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen.
(2) Pn la aprobarea planurilor de management, potrivit
prevederilor art. 21 alin. (1) i (2), administratorii ariilor naturale
protejate respective au obligaia s stabileasc un set de msuri
de conservare, pentru care este necesar acordarea de
compensaii, i s transmit aceste informaii autoritii publice
centrale pentru protecia mediului i pdurilor, n termen de
6 luni de la preluarea administrrii ariei naturale protejate.
..................................................................................................
(4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acord n baza
unei confirmri emise de administraia ariei naturale protejate
sau de autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor.
41. Articolul 27 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 27. (1) Scoaterea definitiv sau temporar din
circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale
protejate de interes naional/internaional, cu excepia celor
aflate n zonele de dezvoltare durabil, se poate face numai
pentru obiective care vizeaz asigurarea securitii naionale,
asigurarea securitii, sntii oamenilor i animalelor sau
pentru obiectivele destinate cercetrii tiinifice i bunei
administrri a ariei naturale protejate.
(2) Pentru orice plan sau proiect care necesit scoaterea
definitiv ori temporar din circuitul agricol sau silvic de terenuri
de pe raza ariei naturale protejate de interes comunitar, care nu
se suprapune cu alte categorii de arii naturale protejate, aceasta
se face cu respectarea prevederilor art. 28.
(3) Scoaterea definitiv sau temporar din circuitul agricol ori
silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, conform
prevederilor alin. (1), se face de ctre autoritatea public
central pentru agricultur sau, dup caz, de ctre autoritatea
public central pentru protecia mediului i pdurilor, n baza
actelor de reglementare emise de autoritile competente pentru
protecia mediului.
(4) Pentru protecia patrimoniului natural i a peisajului,
autoritile administraiei publice centrale cu responsabiliti n
domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului, mediului i
dezvoltrii durabile elaboreaz un regulament-cadru de
urbanism pentru Rezervaia Biosferei Delta Dunrii, care se
aprob prin hotrre a Guvernului.
42. Articolul 28 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 28. (1) Sunt interzise activitile din perimetrele ariilor
naturale protejate de interes comunitar care pot s genereze
poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum i perturbri ale
speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci
cnd aceste activiti au un efect semnificativ, avnd n vedere
obiectivele de protecie i conservare a speciilor i habitatelor.
Pentru protejarea i conservarea psrilor slbatice, inclusiv a
celor migratoare, sunt interzise activitile din afara ariilor
naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea
habitatelor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
6
(2) Orice plan sau proiect care nu are o legtur direct ori
nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate
de interes comunitar, dar care ar putea afecta n mod
semnificativ aria, singur sau n combinaie cu alte planuri ori
proiecte, este supus unei evaluri adecvate a efectelor
poteniale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar,
avndu-se n vedere obiectivele de conservare a acesteia.
(3) Ghidul metodologic privind evaluarea adecvat a
efectelor poteniale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar, precum i competenele
de emitere a avizului Natura 2000 se aprob prin ordin al
conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor.
(4) n cazul planurilor sau proiectelor care se supun evalurii
de mediu ori evalurii impactului asupra mediului, evaluarea
adecvat a efectelor poteniale asupra ariei naturale protejate
de interes comunitar este parte integrant din acestea.
(5) n urma evalurii adecvate, autoritatea competent pentru
protecia mediului emite avizul Natura 2000 sau decizia de
respingere a proiectului ori a planului. n situaiile prevzute la
alin. (4), autoritatea competent pentru protecia mediului emite
avizul de mediu sau decizia de respingere a solicitrii de aviz
de mediu ori, dup caz, acordul de mediu sau decizia de
respingere a solicitrii de acord de mediu, aceste documente
incluznd concluziile evalurii adecvate.
(6) Acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura
2000, dup caz, pentru proiectele i/sau planurile prevzute la
alin. (2) se emite numai dac proiectul sau planul nu afecteaz
n mod negativ integritatea ariei naturale protejate respective i
dup consultarea publicului, n conformitate cu legislaia n
domeniu.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul n care
evaluarea adecvat relev efecte negative semnificative asupra
ariei naturale protejate i, n lipsa unor soluii alternative, planul
sau proiectul trebuie totui realizat din considerente imperative
de interes public major, inclusiv de ordin social ori economic,
autoritatea competent pentru protecia mediului emite acordul
de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, dup caz,
numai dup stabilirea msurilor compensatorii necesare pentru
a proteja coerena global a reelei Natura 2000.
(8) n situaiile prevzute la alin. (7), autoritatea public
central pentru protecia mediului i pdurilor informeaz
Comisia European despre msurile compensatorii adoptate.
(9) n situaia n care siturile incluse n reeaua Natura
2000, identificate conform legislaiei n vigoare, adpostesc un
tip de habitat natural prioritar i/sau o specie prioritar, singurele
considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de
mediu, avizului de mediu sau avizului Natura 2000, dup caz,
sunt cele privind:
a) sntatea sau sigurana public;
b) anumite consecine benefice de importan major pentru
mediu;
c) alte motive imperative de interes public major asupra
crora s-a obinut punctul de vedere al Comisiei Europene.
(10) n procedura de emitere a actelor de reglementare
pentru planuri, proiecte i/sau activiti care pot afecta
semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar,
autoritile competente pentru protecia mediului solicit i in
seama de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor
naturale protejate.
(11) Administratorii i custozii ariilor naturale protejate de
interes naional i/sau comunitar, n vederea lurii n considerare
a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultai de ctre
autoritile de mediu competente n cadrul etapei de ncadrare
de mediu a proiectelor/planurilor/activitilor care pot afecta
semnificativ ariile naturale protejate.
43. Dup articolul 28 se introduce un nou articol,
articolul 28
1
, cu urmtorul cuprins:
Art. 28
1
. Emiterea actelor de reglementare pentru
planuri/proiecte/activiti n ariile naturale protejate se realizeaz
numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate,
respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes
naional/internaional.
44. La articolul 29, dup alineatul (3) se introduc dou
noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins:
(4) n cazul construciilor existente n ariile naturale
protejate, care nu sunt amplasate n zonele de dezvoltare
durabil, realizate cu respectarea legislaiei, se permite
ntreinerea sau refacerea lor, n caz de distrugere, fr
posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraiei ariei
naturale protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific.
(5) Sunt permise activiti pentru meninerea n stare de
funcionare a infrastructurii de transport public i a celei de
furnizare a utilitilor publice existente, realizate cu respectarea
prevederilor legale, cu avizul administraiei ariei naturale
protejate, n baza hotrrii consiliului tiinific.
45. Articolul 30 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 30. (1) Administratorii ariilor naturale protejate au
obligaia s evalueze costurile necesare implementrii planurilor
de management i s le comunice autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor.
(2) Resursele financiare necesare bunei administrri a ariilor
naturale protejate de interes internaional, comunitar i naional
se asigur din bugetul autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor, fiind destinate pentru implementarea
planurilor de management i/sau a msurilor de conservare,
precum i pentru funcionarea administraiilor din subordine.
(3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei
administrri a ariilor naturale protejate, administratorii/custozii
acestora pot institui un sistem de tarife, ce se stabilete de
administratorul/custodele ariei naturale protejate i se constituie
ca venituri proprii pentru sistemul de arii naturale protejate.
(4) Din tarifele prevzute la alin. (3), cele instituite pentru
vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea
documentaiilor i eliberarea de avize conform legii, pentru
fotografiatul i filmatul n scop comercial se avizeaz de ctre
autoritatea public central pentru protecia mediului i pdurilor,
prin direcia responsabil cu administrarea ariilor naturale
protejate, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordin
al conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor.
(5) Sumele provenite din tarifele prevzute la alin. (4) se fac
venit la bugetul administraiei ariei naturale protejate, pentru
realizarea obiectivelor din planul de management.
(6) Pentru siturile Natura 2000 autoritatea public central
pentru protecia mediului i pdurilor trebuie s transmit
Comisiei Europene costurile estimate pentru aplicarea msurilor
de conservare a speciilor i habitatelor de interes comunitar, n
vederea cofinanrii.
46. La articolul 31, alineatele (2) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) n vederea proteciei i conservrii speciilor de psri
slbatice prevzute n anexa nr. 3, precum i a celor migratoare
care apar n mod regulat i nu sunt prevzute n aceast anex,
se declar arii de protecie special avifaunistic, n conformitate
cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).
(3) Protecia i conservarea habitatelor naturale terestre i
acvatice de interes naional, precum i a speciilor protejate de
plante i animale slbatice se fac prin declararea de arii naturale
protejate de interes naional sau prin aplicarea de msuri de
protecie n afara ariilor naturale protejate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
7
47. La articolul 31, dup alineatul (3) se introduc dou
noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins:
(4) n scopul proteciei i conservrii speciilor, se elaboreaz
planuri de aciune naionale/regionale pentru fiecare specie,
documente care conin msuri de aciune i conservare, n
conformitate cu planurile de aciune pentru specii, agreate la
nivel internaional/european.
(5) Planurile prevzute la alin. (4) se aprob prin ordin al
conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor.
48. La articolul 33 alineatul (1), partea introductiv i
litera f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 33. (1) Pentru speciile de plante i animale slbatice
terestre, acvatice i subterane, prevzute n anexele nr. 4 A i
4 B, cu excepia speciilor de psri, i care triesc att n ariile
naturale protejate, ct i n afara lor, sunt interzise:
..................................................................................................
f) deinerea, transportul, vnzarea sau schimburile n orice
scop, precum i oferirea spre schimb sau vnzare a
exemplarelor luate din natur, n oricare dintre stadiile ciclului
lor biologic.
49. La articolul 33 alineatul (2), partea introductiv i
literele d) i f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Fr a se aduce atingere prevederilor art. 33 alin. (3) i
(4) i ale art. 38 din prezenta ordonan de urgen, precum i
ale art. 17, art. 19 alin. (5), art. 20, 22, 24 i art. 26 alin. (1) i (2)
din Legea vntorii i a proteciei fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n
vederea protejrii tuturor speciilor de psri, inclusiv a celor
migratoare, sunt interzise:
................................................................................................
d) perturbarea intenionat, n special n cursul perioadei de
reproducere sau de maturizare, dac o astfel de perturbare este
relevant n contextul obiectivelor prezentei ordonane de
urgen;
.................................................................................................
f) vnzarea, deinerea i/sau transportul n scopul vnzrii i
oferirii spre vnzare a acestora n stare vie ori moart sau a
oricror pri ori produse provenite de la acestea, uor de
identificat.
50. La articolul 33, alineatele (6) i (7) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(6) Pentru speciile indicate n anexa nr. 5 E, activitile
prevzute la alin. (2) lit. f) pot fi permise n baza unei autorizaii
speciale eliberate de ctre autoritatea public central pentru
protecia mediului i pdurilor.
(7) Autorizaia prevzut la alin. (6) se acord dup consultri
cu Comisia European, iar procedura de emitere a acesteia se
stabilete prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, n termen de 90 de zile de
la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
51. La articolul 34, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 34. (1) n vederea protejrii habitatelor naturale i a
speciilor indigene, introducerea de specii alohtone, interveniile
asupra speciilor invazive, precum i reintroducerea speciilor
indigene prevzute n anexele nr. 4 A i 4 B se reglementeaz
prin ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor, n termen de 90 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
52. La articolul 35, alineatele (1) i (3) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 35. (1) Autoritatea public central pentru protecia
mediului i pdurilor reprezint autoritatea administrativ
desemnat pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE)
nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecia
speciilor faunei i florei slbatice prin controlul comerului cu
acestea, cu modificrile i completrile ulterioare, ale
Regulamentului (CEE) nr. 348/81 al Consiliului din 20 ianuarie
1981 privind regimul comun aplicabil importurilor de produse
derivate din cetacee, cu modificrile i completrile ulterioare,
ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.254/91 privind
interzicerea utilizrii capcanelor de picior, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Regulamentului (CE)
nr. 1.007/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din
16 septembrie 2009 privind comerul cu produse derivate din
foc, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru
relaia cu Comisia European.
...............................................................................................
(3) Instruciunile de aplicare a reglementrilor privind
protecia speciilor de flor i faun slbatic i a altor bunuri ale
patrimoniului natural se aprob prin ordin comun al
conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor i al conductorului autoritii publice
centrale din domeniul finanelor, n termen de 90 de zile de la
intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
53. La articolul 36, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 36. (1) Autoritatea competent pentru protecia
mediului organizeaz sistemul de monitorizare a capturilor i
uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de psri, precum i
ale speciilor prevzute n anexele nr. 4 A i 4 B.
54. La articolul 36, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1
1
), cu urmtorul cuprins:
(1
1
) Pe baza informaiilor obinute prin sistemul de
monitorizare prevzut la alin. (1), autoritatea public central
pentru protecia mediului i pdurilor ia msuri suplimentare de
cercetare sau de conservare, pentru a se asigura c uciderile ori
capturile accidentale nu au un impact negativ foarte puternic
asupra speciilor respective.
55. La articolul 36, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Sistemul de monitorizare prevzut la alin. (1) se
stabilete prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, n termen
de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
de urgen.
56. La articolul 37, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Pentru capturarea sau uciderea speciilor de faun
slbatic prevzute n anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D i 5 E,
precum i n cazul aplicrii derogrilor prevzute la art. 38, este
interzis folosirea oricror mijloace, sisteme sau metode pentru
capturarea ori omorrea pe scar larg sau neselectiv sau care
pot conduce la dispariia pe plan local ori la perturbarea grav
a unei specii.
57. La articolul 37, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Mijloacele, sistemele sau metodele de tipul celor avute
n vedere la alin. (2) sunt prevzute n anexa nr. 6.
58. La articolul 38 alineatul (1), partea introductiv i
literele b), c) i e) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 38. (1) Prin excepie de la prevederile art. 33 i 37,
se stabilesc derogri, cu condiia s nu existe o alternativ
acceptabil, iar msurile derogatorii s nu fie n detrimentul
meninerii populaiilor speciilor respective ntr-o stare de
conservare favorabil n arealul lor natural, numai n
urmtoarele situaii:
..................................................................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
8
b) pentru prevenirea producerii unor daune importante, n
special asupra culturilor agricole, animalelor domestice,
pdurilor, pescriilor i apelor, iar, n cazul speciilor de animale,
altele dect psrile, i pentru prevenirea producerii unor daune
importante asupra altor bunuri;
c) n interesul sntii i securitii publice, iar, n cazul
speciilor de animale, altele dect psrile, i pentru alte raiuni
de interes public major, inclusiv de natur social sau
economic, i pentru consecine benefice de importan major
pentru mediu;
.................................................................................................
e) pentru a permite, n condiii strict controlate, ntr-o manier
selectiv i ntr-o msur limitat, prinderea sau deinerea unui
numr limitat i specificat de exemplare din anumite specii de
psri sau din speciile prevzute n anexele nr. 4 A i 4 B;.
59. La articolul 38 alineatul (1), dup litera e) se introduce
o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
f) n interesul siguranei aeriene, pentru toate speciile de
psri, inclusiv cele migratoare.
60. La articolul 38, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Derogrile se stabilesc prin ordin al conductorului
autoritii publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor,
cu avizul Academiei Romne.
61. La articolul 38, dup alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alineatele (2
1
)(2
3
), cu urmtorul cuprins:
(2
1
) Prin excepie de la prevederile alin. (2), pentru stabilirea
derogrilor care privesc toate speciile de psri, precum i
speciile de mamifere prevzute n anexele nr. 4 A i 4 B, este
necesar i avizul conform al autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor.
(2
2
) Procedura de stabilire a derogrilor se aprob prin ordin
al autoritii publice centrale pentru protecia mediului i
pdurilor.
(2
3
) Derogrile prevzute la alin. (2
1
) specific urmtoarele:
a) speciile care fac obiectul derogrilor;
b) mijloacele, sistemele sau metodele autorizate pentru
capturare sau sacrificare;
c) condiiile de risc i circumstanele de timp i spaiu sub
rezerva crora pot fi acordate astfel de derogri;
d) autoritatea mputernicit s declare c sunt ndeplinite
condiiile impuse i s decid mijloacele, sistemele sau
metodele care pot fi utilizate, n ce limite i de ctre cine;
e) controalele care trebuie efectuate.
62. La articolul 38, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Autoritatea competent pentru protecia mediului
transmite Comisiei Europene rapoarte privind derogrile
aplicate, dup cum urmeaz:
a) anual, pentru derogrile aplicate speciilor de psri
slbatice;
b) la fiecare 2 ani, pentru derogrile aplicate speciilor
slbatice prevzute n anexa nr. 4 A.
63. La articolul 39, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Procedura de nfiinare a centrelor prevzute la alin. (1)
se stabilete prin ordin al autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor, n termen de 120 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen.
64. La articolul 43, alineatele (3)(5) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3) Petera este o cavitate natural format n scoara
terestr, suficient de larg i adnc nct s permit intrarea
omului. Prin extensie, petera poate fi un sistem care poate
avea mai mult de o intrare i este format din mai multe galerii,
sli, puuri i hornuri. Termenul se aplic i n cazul cavitilor
definite mai sus, care sunt parial ori complet inundate sau care
au fost deschise prin derocri ori decolmatri.
(4) Petera reprezint un ecosistem unic ale crui resurse
sunt reprezentate de valori de natur economic (ap, calcar,
guano, turism, terapie), tiinific (structuri geologice i minerale,
forme de relief subteran, situri paleontologice, arheologice i
istorice, sedimente, fauna cavernicol i specii slbatice) i
cultural-educativ (spiritual, religioas, estetic, recreaional
i educativ).
(5) Peterile se clasific n funcie de valorile acestora, aa
cum au fost definite la alin. (4), n clase de protecie, dup cum
urmeaz:
a) clasa A peteri cu sectoare de valoare excepional,
care, prin interesul tiinific sau unicitatea resurselor, sunt
reprezentative pentru patrimoniul speologic naional i
internaional;
b) clasa B peteri cu sectoare de importan naional,
care se disting prin mrime, raritatea resurselor i prin potenial
turistic;
c) clasa C peteri cu sectoare de importan local,
protejate pentru semnificaia lor geologic, peisagistic,
hidrologic, istoric, biodiversitate, potenial turistic sau pentru
dimensiunile lor;
d) clasa D peteri de dimensiuni mici sau medii fr o
valoare explicit, dar importante pentru geologia, biodiversitatea
i evoluia unei regiuni, al cror spaiu trebuie conservat i
protejat de poluare sau distrugeri.
65. La articolul 43, dup alineatul (5) se introduc dou
noi alineate, alineatele (5
1
) i (5
2
), cu urmtorul cuprins:
(5
1
) Clasa unei peteri va fi dat de clasa sectorului cu
nivelul cel mai ridicat de conservare i protecie, unde clasa A
este cea mai ridicat, nivelurile scznd n ordine alfabetic
pn la clasa D. n cazul marilor reele subterane, cnd situaia
o cere, spaiul unei peteri poate fi clasificat n sectoare, care au
clase de protecie diferit.
(5
2
) Pentru ncadrarea/rencadrarea peterilor sau
sectoarelor de peteri n clasele A, B, C i D, se constituie, prin
ordin al conductorului autoritii publice centrale pentru
protecia mediului i pdurilor, Comisia Patrimoniului Speologic,
care funcioneaz sub coordonarea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, pe baza unui regulament
propriu, parte a ordinului de constituire. Comisia Patrimoniului
Speologic este format din specialiti ai Institutului de Speologie
Emil Racovi al Academiei Romne, ai Federaiei Romne
de Speologie i ai altor instituii i organizaii naionale cu
competene n domeniul explorrii, proteciei i conservrii
patrimoniului speologic.
66. La articolul 43, alineatele (6) i (7) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(6) ncadrarea/Rencadrarea peterilor n clasele A, B, C i D
se face prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, pe baza unor fundamentri
tiinifice nsuite i aprobate de Comisia Patrimoniului
Speologic. Pn la stabilirea legal a clasei sale de protecie,
orice peter existent sau nou descoperit beneficiaz de
protecie maxim prin aplicarea prevederilor art. 44.
(7) Peterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei
modificri a factorilor naturali sau amenajri, cu excepia celor
destinate protejrii peterii i a celor temporare necesare
explorrii lor i/sau evacurii victimelor n caz de accident. Ele
pot face obiectul explorrilor speologice, cercetrii tiinifice,
turismului speologic specializat sau al activitilor de
documentare, pe baz de autorizaii emise de Comisia
Patrimoniului Speologic i cu avizul emis de
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
9
administratorii/custozii ariei naturale protejate, n limitele stabilite
prin regulamentele i planurile de management.
67. La articolul 43, alineatul (8) se abrog.
68. La articolul 43, alineatul (9) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(9) Peterile din clasa B se constituie ca monumente ale
naturii.
69. La articolul 43, alineatul (10) se abrog.
70. La articolul 43, alineatul (11) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(11) Peterile din clasa C se constituie ca rezervaii naturale.
Peterile din clasa C pot face obiectul explorrilor speologice,
activitilor de documentare, cercetrii tiinifice, amenajrilor
turistice sau al altor forme de valorificare, pe baza autorizaiilor
emise de Comisia Patrimoniului Speologic, cu avizul
administraiei/custodelui ariei naturale protejate n care sunt
incluse.
71. La articolul 43, alineatul (12) se abrog.
72. La articolul 44, litera a) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
a) colectrile de faun, fosile sau de obiecte de interes
arheologic din peteri, efectuate fr autorizaia emis de
Comisia Patrimoniului Speologic, potrivit prevederilor art. 45;.
73. La articolul 45 alineatul (1), partea introductiv se
modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 45. (1) Comisia Patrimoniului Speologic are
competena s elibereze autorizaii pentru:.
74. La articolul 49, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Procedura de eliberare a acordului prevzut la alin. (2)
se stabilete prin ordin al conductorului autoritii publice
centrale pentru protecia mediului i pdurilor, n termen de 90
de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen.
75. La articolul 50 alineatul (1), litera b) se abrog.
76. La articolul 50 alineatul (1), literele c) i e) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
c) autoritii publice centrale pentru protecia mediului i
pdurilor i structurilor teritoriale ale acesteia cu responsabiliti
n domeniul proteciei mediului i, respectiv, silviculturii;
................................................................................................
e) gestionarilor fondurilor de vntoare, pe domeniul lor de
competen;.
77. La articolul 52 alineatul (1), litera c) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1);.
78. La articolul 52 alineatul (1), dup litera h) se introduc
dou noi litere, literele i) i j), cu urmtorul cuprins:
i) amplasarea de construcii, investiii n afara zonelor de
dezvoltare durabil din ariile naturale protejate, cu excepia celor
destinate administrrii ariei naturale protejate, a celor destinate
prevenirii unor calamiti naturale i a celor realizate n scopul
asigurrii securitii naionale;
j) desfurarea de activiti n perimetrele ariilor naturale
protejate sau n vecintatea acestora, ce pot s genereze un
impact negativ semnificativ asupra speciilor slbatice i
habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, n lipsa
avizelor administratorilor i, respectiv, custozilor ariilor naturale
protejate respective.
79. La articolul 53 alineatul (1), dup litera g) se introduc
ase noi litere, literele h)m), cu urmtorul cuprins:
h) camparea pe suprafaa ariilor naturale protejate n afara
locurilor special amenajate, precum i nerespectarea
regulamentelor specifice locurilor de campare;
i) circulaia cu bicicletele n afara traseelor special
desemnate i semnalizate;
j) activitile de turism ecvestru n afara traseelor special
desemnate i semnalizate;
k) organizarea de manifestri sportive, culturale, tabere, pe
teritoriul ariei naturale protejate, fr acordul
administratorului/custodelui ariei naturale protejate;
l) accesul i circulaia vizitatorilor n extravilan, n habitate
naturale, n afara traseelor turistice avizate i semnalizate ca
atare, pe suprafaa ariilor naturale protejate;
m) neevacuarea de ctre persoanele juridice sau fizice a
deeurilor generate n urma activitilor proprii n ariile naturale
protejate.
80. La articolul 53 alineatul (2), literele a), b) i i) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
a) interveniile pentru meninerea habitatelor n vederea
protejrii anumitor specii, grupuri de specii sau comuniti biotice
care constituie obiectul proteciei n zonele-tampon din parcurile
naionale i parcurile naturale fr aprobarea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului i pdurilor, potrivit
prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) i alin. (9) lit. e);
b) interveniile n scopul reconstruciei ecologice a
ecosistemelor naturale i al reabilitrii unor ecosisteme
necorespunztoare sau degradate din zonele-tampon din
parcurile naionale i parcurile naturale fr aprobarea autoritii
publice centrale pentru protecia mediului i pdurilor, potrivit
prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) i alin. (9) lit. f);
..................................................................................................
i) cele prevzute la art. 16 lit. f), g) i h) din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificrile i completrile
ulterioare.
81. La articolul 53 alineatul (2), dup litera i) se introduc
ase noi litere, literele j)o), cu urmtorul cuprins:
j) amenajarea sau reamenajarea de trasee turistice,
instalarea de panouri informative fr avizul
administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
k) abandonarea animalelor domestice pe suprafaa ariilor
naturale protejate n afara punilor;
l) hrnirea animalelor slbatice de ctre orice persoan fizic
sau juridic pe suprafaa ariilor naturale protejate, cu excepia
administratorilor fondurilor cinegetice i administratorilor/
custozilor ariilor naturale protejate;
m) accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, snii cu
motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaa
ariilor naturale protejate, n afara drumurilor publice, a drumurilor
forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau
bariere i a terenurilor special amenajate i semnalizate n acest
scop;
n) realizarea de spturi, excavaii i orice alte lucrri care
modific configuraia natural a terenurilor din ariile naturale
protejate fr avizul administratorilor sau, respectiv, custozilor
acestora;
o) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (8) lit. j).
82. La articolul 53 alineatul (3), litera b) se abrog.
83. La articolul 53 alineatul (3), literele g) i k) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
g) comercializarea, deinerea i/sau transportul n scopul
comercializrii, n stare vie sau moart, ale oricror pri sau
produse provenite de la speciile prevzute n anexa nr. 5 E fr
autorizaia special emis de ctre autoritatea public central
pentru protecia mediului i pdurilor, potrivit prevederilor art. 33
alin. (6);
..................................................................................................
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
10
k) cele prevzute la art. 16 lit. a), b), e), i), j) i k) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97, cu modificrile i
completrile ulterioare;.
84. La articolul 53 alineatul (3), dup litera k) se introduce
o nou liter, litera l), cu urmtorul cuprins:
l) comercializarea pe piaa intern, intracomunitar i
exportul n orice scop al produselor derivate din foc fr
respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.007/2009.
85. La articolul 53, dup alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (3
1
), cu urmtorul cuprins:
(3
1
) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend
de la 3.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, i de la 5.000
lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice, urmtoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale
protejate, n cazul n care fapta nu este sancionat prin alte acte
normative;
b) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (10);
c) nerespectarea prevederilor art. 28
1
.
86. Articolul 55 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 55. Anexele nr. 18 fac parte integrant din prezenta
ordonan de urgen i se pot actualiza prin ordin al
conductorului autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor, cu avizul Academiei Romne.
87. La articolul 56, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 56. (1) La nfiinarea prin hotrre a Guvernului a unui
centru/a unei agenii pentru administrarea ariilor naturale
protejate, aflat/aflate n subordinea autoritii publice centrale
pentru protecia mediului i pdurilor, atribuiile legate de
administrare vor fi preluate de ctre aceasta.
88. La articolul 56, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (1
1
), cu urmtorul cuprins:
(1
1
) Atribuiile prevzute la alin. (1) sunt detaliate n
hotrrea Guvernului privind organizarea i funcionarea entitii
prevzute la alin. (1).
89. Dup articolul 56 se introduce un nou articol,
articolul 56
1
, cu urmtorul cuprins:
Art. 56
1
. (1) n cazul ariilor naturale protejate de interes
naional care i-au pierdut valoarea i capacitatea conservativ
pentru care au fost declarate iniial, autoritatea public central
pentru protecia mediului i pdurilor poate dispune ncetarea
regimului de arie natural protejat, n baza documentaiei
prevzute la art. 11 alin. (1).
(2) Autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor, n cazul ariilor naturale protejate de interes naional
care i-au pierdut valoarea de conservare pentru care au fost
declarate iniial, n baza documentaiei prevzute la art. 11
alin. (1), dispune ncetarea regimului de arie natural protejat.
(3) Modificarea limitelor ariilor naturale protejate de interes
naional, n sensul delimitrii unei precizii mai bune, se face la
iniiativa structurii de administrare/custodelui ariei naturale
protejate n baza unui studiu tiinific, cu avizul consiliului
tiinific, cu aprobarea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului i pdurilor. n cazul ariilor naturale protejate de interes
naional, fr limite identificate pn la aprobarea prezentei
ordonane de urgen a Guvernului prin lege, stabilirea limitelor
i modificarea lor se fac prin hotrre a Guvernului, la
propunerea custodelui ariei naturale protejate respective, n
baza unui studiu tiinific, cu avizul Academiei Romne i cu
aprobarea autoritii publice centrale pentru protecia mediului i
pdurilor.
90. La anexa nr. 1, litera i) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
i) Arii speciale de conservare
Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale
protejate de interes comunitar ale cror scopuri sunt
conservarea, meninerea i, acolo unde este cazul, readucerea
ntr-o stare de conservare favorabil a habitatelor naturale i/sau
a populaiilor speciilor pentru care situl este desemnat. Ariile
naturale de conservare sunt special desemnate pentru
conservarea tipurilor de habitate naturale i a habitatelor
speciilor prevzute n anexele nr. 2 i 3.
Managementul ariilor speciale de conservare necesit
planuri de management adecvate, specifice siturilor desemnate
sau integrate n alte planuri de management, i msuri legale,
administrative sau contractuale n scopul evitrii deteriorrii
habitatelor naturale i a habitatelor speciilor, precum i a
perturbrii speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice
plan sau proiect care nu are o legtur direct sau nu este
necesar pentru managementul ariei speciale de conservare, dar
care ar putea afecta n mod semnificativ aria, singur sau n
combinaie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluri
adecvate a efectelor poteniale asupra ariei naturale protejate
de interes comunitar, avnd n vedere obiectivele de conservare
a acesteia, conform prevederilor art. 28 din prezenta ordonan
de urgen.
Ariile speciale de conservare se desemneaz prin hotrre
a Guvernului, dup recunoaterea statutului lor de ctre Comisia
European, i vor face parte din reeaua european Natura
2000.
91. La anexa nr. 3, partea introductiv a punctului 3 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
3. Simboluri
Un asterisc naintea numelui speciilor semnific faptul c
este o specie prioritar la nivelul Uniunii Europene.
92. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) Animale
Vertebrate, poziia Carnivora, punctele Canidae i
Mustelidae se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Canidae
*Canis lupus (Lup)
................................................................................................
Mustelidae
Lutra lutra (Vidr, Lutr)
93. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) Animale
Vertebrate/Nevertebrate, poziia Insecta, punctul
Coleoptera (Gndaci), liniua a 14-a se modific i va avea
urmtorul cuprins:
*Phryganophilus ruficollis
94. La anexa nr. 3 punctul 3 litera a) Animale
Vertebrate/Nevertebrate, poziia Insecta, punctul
Lepidoptera (Fluturi diurni i nocturni), liniuele a 2-a, a
16-a i a 19-a se modific i vor avea urmtorul cuprins:
*Callimorpha quatripunctaria (Euplagia, Panaxia)
..................................................................................
Lepidea morsei
..................................................................................
*Nymphalis vaualbum
95. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) Plante
Pteridophyta, poziia Iridaceae, liniua nti se modific
i va avea urmtorul cuprins:
Gladiolus palustris (Gladiol)
96. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) Plante
Pteridophyta, poziia Ranunculaceae, liniua a 3-a se
modific i va avea urmtorul cuprins:
*Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediei)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
11
97. La anexa nr. 3 punctul 3 litera b) Plante
Pteridophyta, poziia Apiaceae (Umbelliferae), liniua
a 3-a se modific i va avea urmtorul cuprins:
*Ferula sadleriana (Aerel)
98. La anexa nr. 4 A litera a) Animale Vertebrate, poziia
Peti se modific i va avea urmtorul cuprins:
PETI
PERCIFORMES
Percidae
Zingel zingel (Pietrar)
Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser sturio (ip)
99. Titlul anexei nr. 5 B se modific i va avea urmtorul
cuprins:
SPECII DE ANIMALE DE INTERES NAIONAL
ale cror prelevare din natur i exploatare
fac obiectul msurilor de management
100. La anexa nr. 6, litera b) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
b) Modaliti de deplasare:
Pe cale aerian;
Vehicule terestre cu motor n funciune;
Brci care se deplaseaz cu o vitez mai mare de 5 km
pe or. Pentru navigaia maritim, se poate autoriza, din motive
de siguran, utilizarea brcilor cu motor cu o vitez pn la
18 km/h.
Autoritatea public central pentru protecia mediului i
pdurilor informeaz Comisia European cu privire la toate
autorizaiile acordate.
Art. II. La data intrrii n vigoare a prezentei legi, se
abrog art. I din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 154/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
slbatice i a Legii vntorii i a proteciei fondului cinegetic
nr. 407/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 787 din 25 noiembrie 2008.
Art. III. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta lege, se va republica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
12
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 7 aprilie 2011.
Nr. 49.
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice i se dispune publicarea acestei
legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 6 aprilie 2011.
Nr. 427.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
13
HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R
H O T R R E
privind modificarea anexei la Hotrrea Camerei Deputailor
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenei nominale
a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor
n temeiul art. 40 alin. (4) i al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputailor,
aprobat prin Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Anexa la Hotrrea Camerei Deputailor nr. 43/2008 pentru
aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 875 din
23 decembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup
cum urmeaz:
domnul deputat Mugurel Surupceanu, aparinnd Grupului parlamentar
al PSD, trece de la Comisia pentru politic extern la Comisia pentru agricultur,
silvicultur, industrie alimentar i servicii specifice, n calitate de membru.
Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din
12 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
IOAN OLTEAN
Bucureti, 12 aprilie 2011.
Nr. 6.
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R
H O T R R E
privind modificarea i completarea Regulamentului Camerei Deputailor
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Art. I. Regulamentul Camerei Deputailor, aprobat prin
Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie
2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 40, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Un deputat face parte, n mod obligatoriu, dintr-o singur
comisie permanent, cu excepia membrilor Comisiei pentru
regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru tehnologia
informaiei i comunicaiilor, Comisiei pentru egalitatea de anse
pentru femei i brbai, Comisiei pentru comunitile de romni
din afara granielor rii, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,
corupiei i pentru petiii i ai Comisiei pentru afaceri europene
care pot face parte i din alt comisie permanent. Pe durata
mandatului, membrii Biroului permanent pot opta pentru una
dintre comisiile permanente i pentru una dintre comisiile
stabilite ca excepii n prezentul alineat.
2. La articolul 45, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 45. (1) n prima lor edin, convocat de Biroul
permanent al Camerei Deputailor, comisiile permanente i aleg
birourile, compuse din cte un preedinte, 2-3 vicepreedini i
2 secretari, cu excepia Comisiei pentru regulament, al crei
birou este compus din preedinte, un vicepreedinte i
2 secretari. Funciile din biroul Comisiei pentru regulament sunt
ocupate n ordinea mrimii grupurilor parlamentare.
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind modificarea art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 212/2011
pentru aprobarea Programului de interes naional Dezvoltarea reelei naionale de cmine
pentru persoanele vrstnice
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. La articolul 5 din Hotrrea Guvernului
nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naional
Dezvoltarea reelei naionale de cmine pentru persoanele
vrstnice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 175 din 11 martie 2011, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Acordarea de finanare prin Program se realizeaz
ncepnd cu data de 1 aprilie 2011 pentru autoritile
administraiei publice locale care ncheie contractul pn la data
de 31 martie 2011, iar pentru cele care depun solicitarea de
finanare dup aceast dat, finanarea se asigur de la data
ncheierii contractului.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul sntii,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 6 aprilie 2011.
Nr. 366.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
14
3. La articolul 59, dup punctul 18 se introduce un nou
punct, punctul 19, cu urmtorul cuprins:
19. Comisia pentru afaceri europene
contribuie la formarea poziiei naionale pentru adoptarea
deciziilor la nivelul Uniunii Europene, cu participarea Camerei
Deputailor;
examineaz documentele de consultare, proiectele
actelor legislative europene i alte documente provenite de la
instituiile Uniunii Europene i integreaz punctele de vedere
exprimate de celelalte comisii permanente n avize motivate i
opinii;
analizeaz principalele strategii i politici ale Uniunii
Europene, modul n care Romnia ndeplinete prevederile
tratatelor Uniunii Europene i modul n care sunt integrate n
dreptul intern actele legislative europene;
asigur exercitarea controlului parlamentar n domeniul
afacerilor europene;
reprezint Camera Deputailor n relaiile cu Uniunea
European, n condiiile legii i ale regulamentelor
parlamentare.
4. La articolul 69, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 69. (1) Termenul de depunere a raportului, n cazul n
care Camera Deputailor este prima Camer sesizat, este de
cel mult 14 zile i de cel mult 60 de zile, n cazul n care Camera
Deputailor este Camer decizional. Modificarea acestor
termene poate fi aprobat de Biroul permanent de cel mult dou
ori, din propria iniiativ sau la solicitarea scris a preedintelui
comisiei sesizate n fond.
5. La articolul 196, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Deputaii membri ai Guvernului nu pot deine funcii n
Biroul permanent, n birourile comisiilor, n Comisia pentru
afaceri europene, nu pot fi membri n delegaiile parlamentare i
nu pot fi lideri ai grupurilor parlamentare.
Art. II. Regulamentul Camerei Deputailor, aprobat prin
Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie
2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele
aduse prin prezenta hotrre, se va republica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
Aceast hotrre a fost adoptat n edina Camerei Deputailor din data de12 aprilie 2011, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
IOAN OLTEAN
Bucureti, 12 aprilie 2011.
Nr. 7.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
15
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind abrogarea Hotrrii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind derularea Programului prioritar naional pentru proiectarea, construirea i dotarea de sedii
pentru aezminte culturale n localitile unde nu exist asemenea instituii, n mediul rural
i mic urban, realizat prin Compania Naional de Investiii C.N.I. S.A.
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. La data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri, Hotrrea Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar
naional pentru proiectarea, construirea i dotarea de sedii
pentru aezminte culturale n localitile unde nu exist
asemenea instituii, n mediul rural i mic urban, realizat prin
Compania Naional de Investiii C.N.I. S.A., publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 713 din
22 octombrie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
se abrog.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul culturii i patrimoniului naional,
Kelemen Hunor
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 6 aprilie 2011.
Nr. 367.
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind transmiterea fr plat a unor bunuri mobile
din domeniul privat al statului i din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n administrarea
Serviciului Romn de Informaii
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. 5 i 7 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea
i funcionarea Serviciului Romn de Informaii, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob transmiterea fr plat a unor bunuri
mobile aflate n domeniul privat al statului, identificate potrivit
datelor din anexa care face parte integrant din prezenta
hotrre, din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n
administrarea Serviciului Romn de Informaii.
Art. 2. Predarea-preluarea bunurilor mobile prevzute la
art. 1 se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile
interesate, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei hotrri.
Art. 3. Patrimoniul Ministerului Aprrii Naionale se
diminueaz n mod corespunztor cu valoarea de inventar a
bunurilor prevzute la art. 1, respectiv patrimoniul
Serviciului Romn de Informaii se majoreaz cu aceeai
valoare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Directorul Serviciului Romn de Informaii,
George Cristian Maior
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 6 aprilie 2011.
Nr. 370.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 262/13.IV.2011
16
Nr.
crt.
Denumirea bunului Cantitatea
Preul unitar
(lei)
Persoana juridic
de la care se transmit
bunurile
Persoana juridic
la care se transmit
bunurile
1. Trus pentru intervenie antiterorist
pirotehnic, avnd n compunere:
complet pentru deschis ui
minitrus scule pirotehnice
complet descarcerare
1
1
1
1
52.357,70
25.255,86
5.510,00
21.591,84
Ministerul
Aprrii
Naionale
Serviciul Romn
de Informaii
2. Pelerin antischij 1 5.927,14
3. Container antibomb disimulat 1 18.479,05
T O TA L : 76.763,89
ANEX
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
ale unor bunuri mobile aflate n domeniul privat al statului care se transmit fr plat
din administrarea Ministerului Aprrii Naionale n administrarea Serviciului Romn de Informaii
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 262/13.IV.2011 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|522237]
Georgeta N. Stoica
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti