Sunteți pe pagina 1din 3

RDUI

RDUI (I).Ocolul lui Radomir, menionat n uricul din 18 noiembrie 1 ! , re"re#int$ mai mult dec%t un &at, adic$ o 'ormaiune "re&tatal$ (c%m", ocol), condu&$ de un mai mare al "$m%ntului (ma(ore& terae, n latin$, )lad, n &la)$), care 'ormaiune *i menine numele *i du"$ ntemeierea &tatului moldo)ean. +entrul acelui ocol "utea 'i ,orodnicul de -o& (conduc$tor, n &la)$), "e teritoriul c$ruia e.i&ta o m$n$&tire de maici (de unde *i to"onimul +$lu/$ria), "utea 'i *i 0olo)$ul (bi&erica din lemn, mutat$, ulterior, la 1utna, dar *i le/enda Uei, care l nt%m"in$ "e Dra/o*, &"ri(inind o a&t'el de i"ote#$), "utea 'i *i 2$deuii (ocolul de "%n$ t%r#iu, &u/er%nd ace&t lucru), dar "utea 'i c3iar R$d$uii, localitate care "are &$ n)e*nicea&c$ numele lui Radomir *i care, "rin &tatutul ulterior de necro"ol$ domnea&c$, *i certi'ic$, oarecum, un anume &tatut "ri)ile/iat n 4oldo)a nce"uturilor admini&trati)e. Radomir &5ar "utea traduce dre"t 'rumu&ee "a*nic$ &au "ace 'rumoa&$, deci /ura de rai din "ro'undele nce"uturi lirice ale neamului no&tru, ceea ce a *i 'o&t, e&te *i )a 'i )e*nic inutul R$d$uilor. 0reme de )reo "atru )eacuri, R$d$uii n5au a)ut i&torie, localitatea n&emn%nd o mic$ ob*te de ioba/i *i de robi, a'lat$ n &lu(ba c$lu/$rilor *i a ierar3ilor locali, la r$&cruce de drumuri *i de i&torie. Drumurile r$d$uene )$d "roce&ia m$rea$ a &'inirii m$n$&tirii 1utna, dar cur%nd )$d *i n/ro"$ciunea marelui 0oie)od 6te'an cel 4are *i 7'%nt, "l%n& de ntrea/a naie rom%nea&c$8 +$lu/$rii roie&c de la R$d$ui "e toate drumurile din (ur, *i &"re 1utna, *i &"re 7uce)ia, *i &"re 7ucea)$, *i &"re 9rbore, *i &"re 2$deui, *i &"re 7olca8 Rantiile colb$ite *i toie/ele de ti&$ bat drumurile cu &%r/ &"re bi&erici *i m$n$&tiri, dar *i &"re &c3ituri *i &i3$&trii, a&cun&e n ntuneric ne"$trun& de codru *i5n creier neumblat de munte8 Drumuri r$d$uene, drumuri de "elerina/ii, drumuri de 3ram *i drumuri de m$n$&tiri:1;. 1rimul document care )orbe*te e."licit de&"re R$d$ui, dar nu de&"re ob*tea &$tea&c$, ci de&"re dre"tul 4itro"oliei din R$d$ui de (uri&diciune a&u"ra "o"or$ciunii din &atele R$d$ui *i +omani (Dimitrie Dan), e&te cel din < au/u&t 1=>!? @a acea&ta &$ n5aib$ treab$ niciunul din boierii no*tri, nici &taro*tii, nici *oltu#ii *i "$r/arii din 7ucea)$, nici *oltu#ii *i "$r/arii din t%r/ul 7iretiului, nici )ornicii din ace&te dou$ t%r/uri, 6te'an 3ot$r%nd &$5i (udece ru/$toriul no&tru c3ir Ioanic3ie *i urma*ii lui n &caunul mitro"olitan. 1rintr5un alt uric, datat n 1 noiembrie 1=8A, 6te'an 0od$ nt$re*te B"i&co"iei de R$d$ui trei &$la*e de i/ani (Dimitrie Dan), a"oi, n 1C martie 1=!<, 6te'an cel 4are nt$re*te B"i&co"iei de R$d$ui C< bi&erici, *i anume == din inutul 7uce)ei *i A din al +ern$uului, date ei de 9le.andru cel 2un (Dimitrie Dan). Dn E< a"rilie 1A !, 0a&ile @u"ul 0od$, )$#%nd c$ B"i&co"ia din R$d$ui, care 'u&e&e "r$dat$ de t$l3ari, n5are cu cine &$5*i lucre#e locurile, i5a d$ruit < de )ecini (Dimitrie Dan). Dimitrie +antemir notea#$ &curt de&"re localitatea care, "e&te )remi, a)ea &$ a(un/$ la o &tr$lucire )remelnic$? R$d$ui, un t%r/u*or *i &caun al unui e"i&co", e&te *i el a*e#at "e r%ul 7ucea)a *i "e 7iret, unde ace&ta cote*te &"re mia#$#i (De&crierea 4oldo)ei, "/. 88). +$l$tori &tr$ini n5au trecut "rin R$d$ui, iar rom%nii, )orba lui Ior/u Foma, n "erioada r$d$uean$, au 'o&t at%t de "atrioi nc%t, de5a lun/ul )eacurilor, *i5au t$cut i&toria, dar au t$cut8 rom%ne*te.

:1; 1BFRU RBGU6, n Re)i&ta 2uco)inei, nr. 1151EH1!==, "". =C5 =8 +ite*te mai mult "e 4onitorul de 7ucea)a? 3tt"?HHIII.monitorul&).roH1o)e&tea5 a&e#arilor5buco)ineneHE<1E5<E5E HR9D9UFI5IJi.##1nK30IFK2

RDUI (II). Recen&$m%ntul lui Rumeane)1, din 1>>E51>> , nre/i&trea#$ la R$d$ui, &at cu &al)o/)ardia "ren$latului Lra', '$r$ alte "reci#$ri, 18< M toat$ &uma ca&elor, n&emn%nd E= &cutelnici ai B"i&co"iei, < i/ani, > "o"i, = c$lu/$rie, > babe *i 1<8 cu &al)o/)ardie. Odat$ cu &$)%r*irea cum"litului ra"t, cum ar #ice i&toricii ultra"atrioi, &5au '$cut, ce5i dre"t, lucruri m$ree la R$d$ui *i "e toat$ ntinderea 'o&tei a)eri m$n$&tire*ti. 75au croit drumuri late *i "ietruite, &$dite tot cu "lo"i mari "e de l$turi, de )edeai bine cum *i ce de"arte &e ntinde melea/ul c%rmuit de oamenii &t$"%nirei, "u&$ &ub obl$duire o&t$*ea&c$. Iar dintr5un ca"$t al *irului de "lo"i, n cel$lalt, &e ridicau /o&"od$rii 'alnice cu c$&oaie, /ra(duri *i cu 3ambare de "iatr$, locuri c3ib#uite de munc$ a"ri/$ de tot &oiul8 Dn R$d$ui, &5au &tabilit, n 18< , me&eria*ii /ermani -o3ann Nu'ner, -o3ann 1ro&&er *i Leor/ No"" din 2oemia, 4at3ia& 9imer *i Reimund 9imIr din @in#. Dm"reun$ cu /ermanii, au &o&it, tot din 2oemia, 'amiliile e)reie*ti ,art3, ,er#ber/, Lold&c3lO/er, LeIPlb *i ,erer. 1rima nunt$ e)reia&c$ la R$d$ui &5a de&'$*urat n 18<>, c%nd &5au c$&$torit Iaco) Lerbel *i B&ter GO3ler, am%ndoi )enii din Laliia. Dn 18 <, a 'o&t con&truit$ "rima &ina/o/$ din R$d$ui, numit$, du"$ numele 'ondatorul ei, Bli LeIPlb 73ul. 6i tot n 18 <, a 'o&t n'iinat$ *coala e)reia&c$ "entru co"ii &$raci, de -oine Lrab&3eid *i de DaIid Lro""er. 1entru $ranii no*tri, lucrul ace&ta nu era, &$ )orbim la dre"t, tocmai r$u, 'iindc$, "e l%n/$ "ilda cea bun$ ce o a)eau "ururea &ub oc3i, de a5*i ndre"ta *i ei )itele *i 'elul /o&"od$ritului, mai c$*ti/au *i din munca cu #iua. 2a trebuie &$ m$rturi&im '$r$ ncun(ur c$ &tarea bun$ a &$tenilor n)ecinai cu /o&"od$riile &t$"%nirei, cum o /$&im, a#i, n inutul R$d$uului, *i mai ale& bo/$ia lor de cai ale*i *i )ite cornute de &oiu cam &e datore*te ace&tei m"re(ur$ri *i ndemnului )iu *i &tatornic de un )eac ntre/ *i mai bine ce5l a)ea $r$nimea noa&tr$ n 'aa ei (Bm. Lri/oro)it#a). +%nd am nce"ut &$5mi ndre"te# nt%ii mei "a*i de co"il mic &"re /r$dina bi&ericii e"i&co"e*ti, ncon(urat$ de tot 'elul de cl$diri tru'a*e, n care &e a'lau c$n$lariile *i locuinele dire/$torilor m"$r$te*ti de la 3er/3elii, mi aduc aminte c$ nimic nu m$ b$tea at%t de mult la oc3i ca c3i"ul calului de 'er ar/intit, ce &cli"ia de &u&, de "e *coala mare de c$l$rie, n'i"t "e a&cuitul de oel al aco"eri*ului. 1e )reme de 'urtun$, )%ntul ntorcea "uin c$luul, cu "icioarele ridicate co"ac, m"re(urul 'erului, *i #b%rn%iala *uer$toare "$trundea "%n$ n "rid)orul ca&ei unde locuiam. De acolo *i "%n$ la "iaa t%r/ului nu erau dec%t ca la dou$#eci de "a*i, *i aici &5au ie#it amintirile cele mai ad%nci. +e n'$i*are lini*tit$ *i curat$ a)ea, "e atunci, acea&t$ "ia$Q 4are *i ndem%natic$ cum e, n "arte *i n #iua de a#i, cu troci lar/i de ad$"at de5a lun/ul '%nt%nilor, ea &e ntindea de la un ca"$t la cel$lalt al t%r/ului. De du/3enile *i butcile (ido)e*ti, ce n/3e&ue&c, acuma, acea&t$ 'rumoa&$ "ia$, cu umbro*ii co"aci mari, din cari a#i nu mai &unt dec%t )reo doi, nici urm$. Frei du/3eni mai de &am$ dac$ &e /$&iau, *i ace&tea erau n m%nile unor 'amilii e)reie*ti, a*e#ate mai de mult n ar$, cum, de "ild$, Ruduc3, Reic3enber/, BliR M ncolo numai ca&e de Kemi bo/ai &au cl$diri ale &t$"%nirei8 +%nd te uitai, a*a, n #ilele de r%nd, la t%r/ul R$d$uului, "arc$ nici nu5i )enea &$ cre#i c$ din cele c%te)a ca&e de bur/3eri &e &trecur$ at%ta m%ndrie *i "utere. Kumele )ec3i *i cin&tite ale c%tor)a 'amilii cu )a#$ mult$ "e atunci le au#i *i a&t$#i "rin R$d$ui. 9*a, de "ild$, 'amiliile 7c3lic3tin/, 4o&t, ,aa&, 7c3reiner, Sillet#, Nirner, 4arin (din care "ro)enea celebrul ar3itect 9dol' 4arin M n.r.), toi oameni a(un*i la &tare *i a)ere "rin

munca lor neobo&it$. 2$tr%nul 4arin a 'o&t, tim" de dou$#eci de ani *i mai bine, bur/3ermai&trul t%r/ului *i c%t$ cum"$n$ a)ea )orba ace&tui om ntre ai &$iQ 6i ce m%ndri erau ace*ti oameni de me&eria lorQ +$ nu &e l$&a mai (o& 'abrica de muca)a &au moara de 3%rtie a lui BcR3art de dub$ria lui 7c3ul#, *i nici cu$tarul Tei/er de "otco)arul Nornel&on &au de armurierul 4unt#/er. Dmi aduc aminte *i eu de o 'amilie de ace&tea, care5*i a)ea ca&ele n "iaa mare, l%n/$ &"i$rie, ca&$ unde am "etrecut de&, n anii mei de &tudent. 2$tr%nul 4elner, 'ran#elar de me&erie, era unul din oamenii cei mai n&emnai ai t%r/ului *i rar /$&eai 'amilie mai "rimitoare *i binecu)%ntat$ cu bel*u/ ca la ace*ti oameni... Rom%nii no*tri "etreceau *i ei8 @a ca&a cea mare *i 'rumoa&$ a bo/$ta*ului @arione&cu, c%teodat$ *i n /r$dina b$tr%nului 2uculei, &e '$cea 3or$ mare. Dn cerdacul din (urul ca&ei *edeau, a*e#ai la me&e ntin&e, b$tr%nii *i &'$tuiau, ndulcindu5*i neca#urile cu )in de Odobe*ti, adu& de (u"%nul 2arber. Tlec$ii *i 'etele &e cin&teau cu rac3iu dulce, #i& ro#o/lio, &au de cel /$lbui, '$cut cu coa(e de "ortocale M b$uturi cum"$rate de la b$canul, (u"%nul Reic3man. 9lii &e ndo"au cu turt$ dulce *i beau mu&t )ec3iu de "ere8 (Bm. Lri/oro)it#a).

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 9+9D. 6F. R77 4O@D., 4oldo)a n e"oca 'eudali&mului, 0II, I, +3i*in$u 1!>C, ". CE

+ite*te mai mult "e 4onitorul de 7ucea)a? 3tt"?HHIII.monitorul&).roH1o)e&tea5 a&e#arilor5buco)ineneHE<1E5<E5E=HR9D9UFI5IIJi.##1nKiB<'mN