Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de control

Clasa a X-a
Data de ________________
1.Cum intelege-ti termenul de informatie: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Explicati notiunile:
a) Perturbatii : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b)Canal de transmisie _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c)Cantitatea de informatie _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d)Alfabet___________________________________________________________________
e)cifre binare________________________________________________________________
f)Codificator________________________________________________________________
g)Decodificare_______________________________________________________________
h)Sursa ____________________________________________________________________
3. Care sunt codurile numerice si aflanumerice. Dati exemple:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.Ce sunt esantioanele? __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.Dati citeva exemple de surse cu mesaje continue :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Ce este un scanner? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Rastrul unei camere de luat vederi este format din 1027 x 1024 de puncte. Pot fi redate pina la
64 de niveluri de luminanta ale punctelor respective. Cita informatie va contine un film video cu
durata de 3 ore?
8. De ce depinde capacitatea de transmisie a canalului? In ce unitati se masoara ea?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Calculati cita informatie contine o inregistrare audio cu perioada de esantionare t=3 x 10-5s,
durata de T= 30min, si numarul de cuante n= 128.
10. Scrie in binar Numele si Prenumele.