Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Ioan Slavici nr.

47, 300 521 Timişoara


Tel: +4 0256 22 80 62, + 4 0356 42 12 16
Fax: +4 0356 42 12 15
E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro
Web: www.pentruvoi.ro
www.youtube.com/user/FundatiaPentruVoi

Nr de înregistrare 686/05.08.2009, Timişoara

Către: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap


În atenţia doamnei preşedinte Doina Micşunica Dreţcanu
Re: Proiect Ordin

Stimată doamnă Preşedintă,

Referitor la Proiectul de Ordin pentru stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele
rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora, postat pe siteul
ANPH, avem urmatoarele observaţii:

Conform standardelor specifice de calitate în vigoare, centrele rezidenţiale cuprind şi centrele de


tip Respiro. Pentru mai multă claritate şi pentru a nu se lăsa loc de interpretări, solicităm
precizarea exactă a tipurilor de centre pentru care se aplică prevederile prezentului ordin.

Totodată, atragem atenţia asupra necesităţii unei reglementări similare şi pentru Locuinţele
protejate.

Cu privire la contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centre


sau de susţinătorii acestora, având în vedere faptul că adulţii cu handicap din centrele
rezidenţiale nu primesc indemnizaţie şi buget complementar, propunem ca sumele aferente să fie
virate în contul centrelor în care sunt asistate respectivele persoane.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice alte detalii,

Cu consideraţie,

Laila Onu
Director general executiv