Sunteți pe pagina 1din 15

www.referat.

ro

ri Economia Populaia Turismul n Asia Harta politic Bibliografie

TURCIA
Cunoscut oficial ca Republica turc, este o ar Euroasiatic situat n vestul Asiei i estul Traciei, amplasat n SE Europei. Turcia este mrginit de 8 ri: ulgaria la !", #recia la ", #eorgia la !E, Armenia, A$erbai%an i &ran la E' i &ra( i Siria la SE. )area )editeranean i Cipru sunt la S, )area Egee la ", i )area !eagr este la !. )area )armara, osfor i *ardanele +care mpreun forme$ str,mtori turceti- delimitea$ grania ntre Tracia E i Anatolia' separ de asemenea Europa i Asia. Turcia este o ar trancontinental Euroasiatic. Turcia Asiatic+conine n mare parte Anatolia- care include ./0 din ar, este separat de turcii europeni din osfor, )area )armara i *rdanele +care mpreun formea$ o verig de ape ntre )area !eagr i )area )editeranean-. Turcia European cuprinde 10 din ar. Teritoriul Turciei este mai mult de 2,344 (m lungime i 844 (m lime, cu o form apro5imativ rectangular. Arealul Turciei, inclusiv lacuri, ocup /81,637 (m ptrai, din care /66,388 (m ptrai sunt n Asia S" i 731,/38 (m ptrai n Europa. Turcia este a 1/ ar dintre cele mai mari din lume. ara este ncercuit de ape pe 1 pri: )area Egee la ", )area !eagr ! i )area )editeranean la S. *e asemenea Turcia conine )area )armara n !". 9artea european a Turciei, Tracia de E, formea$ frontiera Turciei cu #recia i ulgaria. 9artea asiatic a rii, Anatolia, se

compune dintr:un platou central nalt cu c,mpii de coast nguste' ntre ;oroglu i muntele 9ontic se ntinde la ! i )untele Taurus la S. Turcia E are mai multe peisa%e montane i r,uri ca Eufrat, Tigru i Aras, i conine lacul "an i muntele Ararat, punctul cel mai nalt al Turciei este de 6.236m. Turcia este mprit n / regiuni: )armara, Egeea, )area !eagr, Anatolia Central, Anatolia E, Anatolia SE i )editeraneana. Terenul accidental al Anatoliei ! odrum,Turcia

de:a lungul )rii !egre seamn cu o centur lung i ngust. Aceast regiune cuprinde apro5imativ o esime di teritoriul total al Turciei. Ca o tendin general, interiorul platoului anatolian devine tot mai mult accidental care avansea$ spre E. 9eisa%ele variate ale Turciei sunt produsul unor micri comple5e ale lumii care au modelat regiunea i nc se manifest n cutremurele destul de frecvente i oca$ional erupii vulcanice. <n 2... un cutremur mare. Antal=a,Turcia

India
&ndia, oficial Republica &ndia, este o >ar din sudul Asiei. &ndia se afl pe locul / n ierar?ia >rilor dup suprafa>, pe locul doi dup numrul locuitorilor @i este statul democratic cu cei mai mul>i locuitori. &ndia are o $on de coast cu o lungime de /444 de (m @i grani>e cu 9a(istan la vest, !epal, Republica 9opular C?ine$ @i ?utan la nord:est, @i anglade@ @i )=anmar la est. <n Aceanul &ndian, ea este adiacent cu na>iunile insulare Sri Ban(a, )aldive @i &ndone$ia. Cmin al civili$a>iei ?induse a vii, centrul a importante drumuri comerciale @i vaste imperii, &ndia a %ucat un rol ma%or n istoria Ta%:)a?al,&ndia umanit>ii. ra?manismul, Cinduismul, Si(?ismul, udismul @i Dainismul @i au originea n &ndia, n timp ce &slamismul @i Cre@tinismul se bucur de o bogat tradi>ie aici. Coloni$at ca parte a &mperiului ritanic n secolul nouspre$ece, &ndia @i:a c,@tigat independen>a n 2.8/ ca na>iune unificat dup o un efort sus>inut depus n aceast direc>ie. At,t popula>ia >rii, c,t @i flora @i fauna, aspectul geografic @i sistemul climatic sunt printre cele mai diversificate din ntreaga lume. *e asemenea &ndia este >ara de origine a piperului. #angele,&ndia

Iran
&ran oficial Republica &slamic &ran, @i p,n la 2.16 cunoscut interna>ional ca 9ersia, este o >ar n Asia de sud:vest, situat ntre coasta de nord:est al #olfului 9ersic @i coasta sudic a )rii Caspice. *in anul 2.8. sunt folosite at,t numele E9ersiaE c,t @i E&ranE. E&ranE este utili$at ntre func>ionari @i n conte5tul politic: statal. !umele E&ranE este un nrudit cu cuv,ntul EarianE, @i nseamn Eteren de aurE.

Pakistan
9a(istanul este a@e$at n Asia de Sud, n ba$inul fluviului &nd se nvecinea$ cu Afganistanul n nord:vest, C?ina n nord, cu &ndia la est, &ran la vest @i are ie@ire la )area Arabiei n sud. Capitala 9a(istanului este ora@ul &slamabad. 9opulatia este format din Tropical arid. Temp. medie anual 73 GC @i 8 GC pe platouri' 12 GC @i 2/ GC pe c,mpie. Te?ran,9a(istan pa(istane$i +indo:arieni-' pun%abi, urdu, sind?i, pus?tu, baluc?i. Concentrarea popula>iei n c,mpia fertil a fluviului &ndus @i n partea de E a ba$inului su. Rata natalit>ii: 1/F' a mortalit>ii: /,8F. 9opulatia urban: 180 9recipita>iile: 764 mmHan la Ietta' 624 mmHan n c,mpie' 2.474 mmHan n mun>i ;arac?i,9a(istan

China
Republica 9opular C?ine$ este cel mai ntins stat n Asia de Sud:Est @i cel mai populat stat din lume. Republica 9opular C?ine$ a fost proclamat n 2.8. de ctre 9artidul Comunist C?ine$, dup ce a c@tigat r$boiul civil cu for>ele na>ionaliste repre$entate de partidul ;uomintang. #uvernul format de ;uomintang s:a refugiat n insula TaiJan, unde a proclamat Republica C?ine$, care contest legitimitatea conducerii comuniste a C?inei. Republica 9opular C?ine$ consider TaiJanul o provincie rebel @i a amenin>at c va ncepe r$boi dac acesta @i declar independen>a. <n 2../ Republica 9opular C?ine$ a preluat controlul asupra Cong ;ong:ului, care fusese stpnit de )area ritanie, iar n 2... asupra teritoriului )acao, care fusese sub stpnire portug?e$, n urma unor n>elegeri cu fostele puteri coloniale, prin care s:a anga%at s pstre$e economia de pia> din aceste $one, conform sistemului Eo >ar, dou sistemeE. Republica 9opular C?ine$ este compus din 77 de provincii. 9e lng aceste provincii, e5ist 6 regiuni autonome, fiecare desemnat pentru anumite grupuri minoritare, 8 municipii +regiuni municipale-, @i dou regiuni autonome cu statut special, care se bucur de o autonomie mai e5tins. Cele sus numite snt referita ca EC?ina continentalE, denumire ce include Cong ;ong @i )acau. 9rovincii K Ln?uM K NO%iPn K #QnsR K #ungdSng K #uT$?SuK CinUn K CVbWi K CXilYng%iQng K CVnUn K CObWi K COnUn K DiQngsZ K DiQng5M K D[l[n K BiUon[ng K IMng?i K S?aan5i K S?QndSng K S?Qn5M K STc?uQnK \OnnUn K ]?^%iQng Regiuni autonome K #ung5M K )ongolia &ntern K ![ng5iP K _Mn%iQng K Tibet )unicipii K Wi%Mng K C?Yng`Tng K S?Png?i K TiQn%Mn

Bungimea total de drumuri este de 1.6 milioane (m. Bungimea total a autostr$ilor moderne, la sf,r@itul anului 7443, se ridicau la 86,1 mii (m +n 7443 a fost construit 8,1 mii (m de autostr$i, n 744/, au fost planificate s fie construite 6 mii (m-. Bungimea re>elei de cale ferat din C?ina la sf,r@itul anului 7443 a constituit /3,3 mii (m +n 7443, cre@terea economic se ridica la 2.7 mii (m-. <n anul 7443 a fost pus n func>iune cale ferat n Tibet cel mai mare altitudine de ei%ing,C?ina

+p,n la 64/7 m deasupra nivelului mrii-, n valoare de 8.7 miliarde dolari. Transporturi pe ap include comer>ul maritim @i fluvial. Transporturi pe ap este concentrat n partea de sud:est @i regiunile de sud. Cota sa din cifra de afaceri total de marf a crescut de la 87 la sut n 2.84 la 61.7 la sut n anul 7442. Bungimea total a r,urilor interioare n C?inaeste de de 224 mii (m, iar lungimea total a canalelor navigabile : /,8 mii (m. )arele $id c?ine$esc,C?ina

Coreea de Sud
Coreea de Sud, oficial Republica Coreea este o >ar din Asia de Sud:Est, cu capitala la Seul, a doua mare metropol din lume @i un important ora@ pe plan mondial.Se nvecinea$ cu Republica 9opular C?ine$ la vest, Daponia la est @i Coreea de !ord la nord. Conform Constitu>iei adoptate la 76 februarie 2.88, Coreea de Sud este republic pre$iden>ial, unde pre@edintele @i Cabinetul +Consiliul de Stat- e5ercit puterea e5ecutiv, iar cea legislativ de un 9arlament anicameral +Adunarea !a>ional-. )andatul pre@edintelui este de 6 ani, acesta fiind ales prin vot direct. Cele mai importante partide politice sunt: 9artidul *emocrat:)ilenium, 9artidul Biberal *emocrat anit, 9artidul Aamenilor ani>i, 9artid )arii !a>iuni. Teritoriul >rii este mpr>it n . provincii @i 3 ora@e. Cel mai mare ora@ este Seul care are o popula>ie de 24.872./87 de locuitori +71 de milioane locuitori cu mpre%urimi-. 9rincipalele provincii *ivi$iunile ma%ore n Coreea de Sud sunt provinciile, ora@ele metropolitane +ora@e ce se bucur de o autonomie de conducere @i care nu sunt parte constituent a unei provincii- @i ora@ul special. Seul +noaptea-

Seul,Coreea de Sud

Arabia Saudit de>ine cele mai mari $cminte de petrol de pe glob, apreciate cam la un sfert din totalul mondial,are si bogate $cminte de ga$e naturale.E5port:petrol,cafea,curmale,piei,gum arabic,perle.Comunica>ii:ci ferate 663(m +]a?ran:Ar Ri=ad-,autove?icule 67.844+2.31-. Teren arabil:
Japonia 16% Iran 10% Filipine 26% Cambodg ea 14% Birmania 23% China 11%

Economia in >rile: o Afg?anista n o Ce=lon o Cipru

o &ndone$ia

1 . ! 1 . " " " l o c . #


Comunica>ii autove?icule )oneda 2afg?anic244puls ci 2rupeec244cents ferate,autove?icule autove?icule 2poundc74s?illings

bri:
bara Ce=lon Cipru &ndone$ia &ordania E5port Afg?anistan aur,cupru,petrol ceai,cacao,perle vin,bumbac,ln

Cauciuc,tutun,bau5ite ci 2rupia?c244sen ferate,autove?icule msline,tomate,piei ci 2dinarc2444fils ferate,autove?icule

Daponia C?ina Coreea de Sud &ndia Turcia

28.164.8 71 loc. 28..23.8.4 loc

77.3.7.367 loc.

12.887.144 loc.

1/./14.438 loc.

$ %

ali ali

Daponia Daponia ASIA ASIA

&ndia &ndia

Singapore Singapore

)aldive )aldive

T?ailanda T?ailanda

!umrul turi@tilor:

bara T?ailanda )aldive &ndone$ia Turcia

Anul 7448 6..78 38.372 3.81mil 73 mil

Anul 744. 3.344 32.612 3.86mil /.8. mil

Anul 7424 28.444 /.2..2/ /mil 78.3 mil

!r.total 73.678 .28.43. 2..88mil 37.8.mil

bri turistice n Asia: Daponia )aldive runei C?ina &ndia &ndone$ia T?ailanda

&. &&. &&&. &". ".

Subregiuni: Asia de !ord Asia Centrala Asia de Est Asia de Sud:Est

Carta 9olitic

"&. Asia de Sud

Asia de !ord

Asia Central a

Asia de Est

Asia de Sud: "est

Asia de Sud:Est

Asia de Sud