Sunteți pe pagina 1din 59

Catedra de SOCIOLOGIE

www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi stil de viaŃă la nivelul
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

elevilor de liceu clasa a-XII-a

CATEDRA DE SOCIOLOGIE
BAROMETRUL ADOLESCENŢEI
ADOLESCENŢEI 2008

RAPORT DE CERCETARE

2008

1
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Echipa de proiect
Florian NiŃu – coordonator
Raluca Nahorniac – coordonator
Amarascu Andreea
Biea Nicolae
Bors Oana
Bucur Diana
Comanescu Ioana
Dumitru Alexandru-Daniel
Sabotici Robert
Vladucu Andrei
Vlasceanu Andreea

2
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Cuprins

Echipa de proiect.......................................................................................................................... 2
Cuprins ......................................................................................................................................... 3
Introducere ................................................................................................................................... 4
Metodologie ................................................................................................................................. 5
Tema: Atitudini si opinii fata de viata socio-politica................................................................... 6
Tema: Atitudinea faŃă de invatamantul liceal ............................................................................ 17
Tema: ViaŃa şi educaŃia sexuală ................................................................................................. 23
Tema: Viata de familie............................................................................................................... 35
Tema: Timp liber........................................................................................................................ 42
Tema: Consumul de alcool, tutun şi droguri .............................................................................. 52

3
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Introducere

Aceasta cercetare se înscrie într-un demers mai larg asumat de catedra de Sociologie din Facultatea de
ŞtiinŃe Politice din SNSPA de a contribui la aprofundarea cunoaşterii cu privire la realităŃile sociale ale
societăŃii contemporane.

Astfel, aceast raport este primul dintr-o serie de cercetări cu privire la atitudinile, valorile, stilul de
viaŃă şi problemele adolescenŃei. “Barometrul adolescenŃei” esteo iniŃiativă ce se va repeta anual şi,
sperăm, va deveni o tradiŃie venind în sprijinul proceselor mai ample de ajustare şi reconsiderare a
prgramelor destinate tinerei generaŃii. ImportanŃa acestui studiu este cu atât mai mare cu cât avem de
a face cu prima cohortă de adolescenŃi născuŃi în democraŃie şi fără nici un fel de experienŃă a
comunismului.

Conflictul dintre generaŃii, consumul de alcool, tutun si droguri, viaŃa sexuală, atitudinea faŃă de
invăŃământul liceal sunt doar câteva teme abordate prin această cercetare de studenŃii implicaŃi in acest
proiect.

4
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Metodologie

Cercetarea a fost realizată de către Catedra de Sociologie din Cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe Politice din
SNSPA.

Universul populaŃiei: elevii de liceu clasele a XII-a din liceele teoretice din Bucureşti

Volumul eşantionului: 500

Tipul eşantionului: eşantion probabilist stratificat

Criteriu de stratificare: domeniul de invăŃământ: real/uman

Eşantionare: selecŃie aleatoare a liceelor. Din cele 9 licee incluse in eşantion au fost selectate patru
clase, primele două şi ultimele două în ordine alfabetică.

Maniera de colectare a datelor: chestionar auto-administrat la nivelul tuturor elevilor din liceele si
clasele incluse in eşantion

Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaŃia elevilor de liceu de clasa a XII-a
din liceele teoretice din Bucuresti, cu o marjă de eroare de ± 3% pentru un interval de incredere de
95%

Ancheta de teren: mai 2008.

5
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: Atitudini si opinii fata de viata socio-politica


Cat de importante crezi ca sunt urmatoarele aspecte pentru a reusi in viata
Foarte Destul de Nu prea Deloc Nu
important important important important stiu
Norocul 29.5% 52.5% 12.2% 2.2% 3.6%
Munca 64.1% 29.6% 3.0% .8% 2.5%
Pregatirea profesionala 59.3% 32.7% 5.0% .9% 2.1%
Pilele si relatiile 23.0% 42.2% 24.6% 6.4% 3.8%
Scoala (nivelul de educatie) 49.3% 32.7% 12.9% 2.3% 2.8%
Sa ai parinti cu bani si 20.6% 31.6% 31.1% 9.6% 7.1%
influenta
Corectitudinea, cinstea si 45.7% 30.2% 14.8% 5.5% 3.8%
onestitatea

3.8%
Munca 93.7%

5.9%
Pregatirea profesionala 92.0%

15.2%
Scoala (nivelul de educatie) 82.0%

14.4%
Norocul 82.0%

20.3%
Corectitudinea, cinstea si
75.9%
onestitatea
31.0%
Pilele si relatiile 65.2%

40.7%
Sa ai parinti cu bani si influenta 52.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Important si foarte important Putin sau deloc important 6


Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Ce inseamna pentru tine reusita in viata? Te rugam sa ierarhizezi urmatoarele aspecte in functie de
importanta lor: 1 = cel mai important, 3 cel mai putin important.

Prima A doua A treia NS/NR


optiune optiune optiune
Cariera profesionala de succes 33.2% 36% 28% 2.8%
O familie armonioasa 59.4% 27.1% 10.7% 2.8%
Banii - realizare financiara 21.6% 25.1% 50.1% 3.2%

21.6% 25.1% 50.1%


Banii - realizare financiara

59.4% 27.1% 10.7%


O familie armonioasa

33.2% 36% 28%


Cariera profesionala de succes

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Prima optiune A doua optiune A treia optiune

7
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cat de importante sunt urmatoarele lucruri pentru tine?
Foarte Destul de Nu prea Deloc NS/NR Total
important important important important
Sa arati bine 33.4% 54.3% 10.2% 1.1% 1.0% 100.0%
Sa te placa colegii/prietenii 26.6% 53.4% 15.5% 3.5% 1.0% 100.0%
Sa ai note bune la scoala 24.0% 50.7% 17.4% 7.0% .9% 100.0%
Sa fii la moda 15.3% 36.5% 35.2% 11.2% 1.8% 100.0%
Sa te diferentiezi de ceilalti 34.5% 34.2% 21.6% 6.4% 3.3% 100.0%

Sa te diferentiezi de ceilalti 68.7% 28.0%

Sa fii la moda 51.8% 46.4%

Sa ai note bune la scoala 74.7% 24.4%

Sa te placa colegii/prietenii 80.0% 19.0%

Sa arati bine 87.7% 11.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Important si foarte important Putin sau deloc important

8
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

În ce măsură eşti interesat(ă) de ceea ce se întamplă în lumea politică?

În foarte mare In mare In mică Deloc Nu


măsură măsură măsură stiu
3.6% 16.2% 39.6% 26.2% 14.4%

3.6%
26.2% 16.2%

39.6%

În foarte mare măsură In mare măsură


In mică măsură Deloc

9
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
În ce măsură ai încredere în...
În foarte mare În mare În mică NS/NR Total
Deloc
măsură măsură măsură
Partide politice 1.2% 2.1% 39.1% 55.6% 2.0% 100.0%
Parlament 1.0% 6.5% 42.8% 46.7% 3.0% 100.0%
Guvern .9% 7.7% 42.1% 45.8% 3.5% 100.0%
PreşedinŃie 3.1% 17.7% 39.1% 36.3% 3.8% 100.0%
Biserică 26.5% 30.6% 24.7% 15.0% 3.2% 100.0%
AdministraŃie publică
1.6% 12.0% 39.0% 41.3% 6.1% 100.0%
locală
ONG-uri 2.7% 17.9% 36.7% 29.1% 13.6% 100.0%

39.7%
Biserică 57.1%

75.4%
PreşedinŃie
20.8%
65.8%
ONG-uri 20.6%

80.3%
AdministraŃie publică locală
13.6%
87.9%
Guvern
8.6%

89.5%
Parlament 7.5%

94.7%
Partide politice 3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Mare si foarte mare Mica sau deloc

10
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

În ce măsură crezi că o participare mai mare a tinerilor la urne ar avea un efect benefic asupra
României?

În În
În foarte mare Nu
mare mică Deloc
măsură ştiu
măsură măsură
23.1% 35.1% 22.8% 8.8% 10.2%

In ce masura crezi ca o participare mai mare a tinerilor la urne ar avea un efect benefic asupra
Romaniei?

10%
23%
9%

Foarte mare masura


mare masura
Mica masura
Deloc
NS/NR
23%

35%

11
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

În ce măsură crezi că implicarea în politică îŃi poate aduce beneficii?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc Nu ştiu


10.4% 26.0% 34.4% 17.7% 11.5%

IN ce masura crezi ca implicarea politica iti poate aduce beneficii?

12% 10%

18%
26% Foarte mare masura
mare masura
Mica masura
Deloc
NS/NR

34%

12
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Ai participat vreodată la un o mişcare de protest / miting ?

Nr subiecti Procente
Procent cumulate
DA 77 15,4 15,4
NU 413 82,5 97,9
NS/NR 11 2,1 100,0
Total 500 100,0

Ai participat vreodata la o miscare de protest/miting/mob?

2%
15%

DA
NU
NS/NR

83%

Ai semnat vreodata o petitie?

13
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Ai semnat vreodată o petiŃie?

Nr subiecti Procent
DA 200 39,9
NU 275 54,9
NS/NR 26 5,2
Total 500 100,0

Ai semnat vreodata o petitie?

5%

40%

DA
NU
NS/NR

55%

14
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Daca in liceul tau ar exista o asociatie a elevilor, te-ai implica in actiunile acesteia?

Nr subiecti Procent
DA 159 31,7
NU 146 29,1
NS/NR 196 39,2
Total 500 100,0

Daca in liceul tau ar exista o asociatie a elevilor, te-ai implica in actiunile acesteia?

32%
39%

DA
NU
NS/NR

29%

15
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Ai participat vreodata la o actiune de voluntariat?

Nr
subiecti Procent
DA 189 37,8
NU 244 48,8
NS/NR 67 13,4
Total 500 100,0

Ai participat vreodata la o actiune de voluntariat?

13%

38%

DA
NU
NS/NR

49%

16
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: Atitudinea faŃă de invatamantul liceal

In ultimii ani s-au realizat multe schimbari la nivelul invatamantului public din Romania. In
ceea ce priveste invatamantul liceal, crezi ca lucrurile...

S-au schimbat Au ramas la S-au schimbat


in bine fel in rau NS/NR
12.6% 31.3% 52.7% 3.4%

3.4% 12.6%

52.7% 31.3%

S-au schimbat in bine Au ramas la fel S-au schimbat in rau NS/NR

17
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Tinând cont de experienŃa ta din liceu, în ce măsură eşti de acord cu următoarele afirmaŃii?
În foarte În
În mică
mare mare Deloc NS/NR
măsură
măsură măsură
Materiile studiate in liceu sunt
7.7% 36.0% 43.6% 11.5% 1.2%
interesante
Multe din cunostintele dobandite in
liceu NU imi vor fi de nici un folos in 32.5% 30.6% 23.8% 8.8% 4.3%
viitor
Manualele folosite in liceu sunt de buna
4.7% 30.6% 44.4% 16.9% 3.4%
calitate
Programa scolara din liceu este prea
58.4% 24.4% 9.3% 5.8% 2.1%
incarcata

Programa scolara din liceu este 82.8% 15.1%


prea incarcata

Materiile studiate in liceu sunt 63.1% 32.6%


interesante

Manualele folosite in liceu sunt 43.7% 55.1%


de buna calitate

Multe din cunostintele dobandite


in liceu NU imi vor fi de nici un 35.3% 61.3%
folos in viitor

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Mare si foarte mare masura Mica masura sau deloc

18
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Pe parcursul acestui an scolar, aproximativ, cam cate absente nemotivate ai avut in totalitate (la
toate materiile):

≤5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 ≥ 30 NS/NR Total


absente absente absente absente absente absente absente
9.4% 22.3% 14.3% 13.2% 9.4% 5.6% 24.9% .9% 100.0%

Numar de absente in anul scolar 2007-2008


24.9%

25.0%
22.3%

20.0%

14.3%
15.0% 13.2%

9.4% 9.4%
10.0%

5.6%

5.0%

0.9%

0.0%
≤5 absente 6-10 absente 11-15 16-20 21-25 26-30 ≥ 30 absente NS/NR
absente absente absente absente

19
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Elevii au diferite motive pentru care lipsesc de la şcoală. În ce măsură următoarele motivaŃii
sunt valabile pentru tine:
În foarte În mare În mică
Deloc NS/NR
mare măsură măsură măsură
Nu imi placea profesorul 22.8% 25.2% 27.5% 20.3% 4.2%
Nu imi placea materia 27.9% 32.8% 21.3% 14.3% 3.7%

27.9% 32.8% 21.3% 14.3%


Nu imi placea materia

22.8% 25.2% 27.5% 20.3%


Nu imi placea profesorul

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc

20
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Daca nu as avea absente colegii m- În foarte mare În mare În mică


Deloc NS/NR
măsură măsură măsură
ar considera tocilar 3.0% 2.4% 14.6% 75.5% 4.5%

75.5%
80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

14.6%
20.0%

2.4% 4.5%
10.0% 3.0%

0.0%
În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură Deloc NS/NR

Singur Impreuna cu NS/NR Total


Ultima dată când ai lipsit nemotivat ai făcut- alti colegi
o singur sau împreună cu alŃi colegi din 42.4% 49.9% 7.7% 100%
clasă\şcoală ?

Impreuna cu
Singur
alti colegi
42.4%
49.9%

21
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Profesorii pe care i-am avut in liceu:
Foarte Mare Mica Deloc NS/NR Total
mare masura masura
masura
Sunt bine pregatiti 16.3% 65.2% 15.0% 1.6% 1.9% 100.0%
Sunt buni pedagogi 12.0% 48.8% 34.1% 3.8% 1.3% 100.0%
Sunt preocupati de cat de mult invata 7.2% 32.6% 47.3% 10.8% 2.1% 100.0%
elevii
Motiveaza elevii pentru a invata 6.2% 24.7% 47.8% 19.0% 2.3% 100.0%
Comunica bine cu elevii 8.0% 37.2% 42.5% 10.3% 2.0% 100.0%
Sunt corecti in acordarea notelor 3.5% 32.9% 42.9% 17.9% 2.8% 100.0%
Pot fi considerati modele demne de 4.8% 23.7% 40.7% 24.4% 6.4% 100.0%
urmat

Bine pregatiti 81.5% 16.6%

Buni pedagogi 60.8% 37.9%

Comunica bine cu elevii 45.2% 52.8%

Preocupati de cat invata elevii 39.8% 58.1%

Corecti in acordarea notelor 36.4% 60.8%

Motiveaza elevii 30.9% 66.8%

Modele demne de urmat 28.5% 65.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Mare si foarte mare masura Mica masura sau deloc

22
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: ViaŃa şi educaŃia sexuală

Consideri ca ar trebui sa se studieze educatia sexuala la scoala?


Nr subiecti Procente

DA 260 52.0%

Mi-e indiferent 166 33.1%

NU 27 5.4%

NS/NR 48 9.5%

Total 500 100.0%

10%
5%

DA
Mi-e indiferent
NU
52%
NS/NR
33%

23
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Informatiile mele despre sex le-am aflat din…
Foarte mare Mare Mica Deloc NS/NR Total
masura masura masura
Carti/reviste 20.7% 34.4% 32.8% 9.9% 2.2% 100.0%
Emisiuni radio-tv 8.4% 22.5% 42.5% 24.5% 2.1% 100.0%
Internet 26.2% 29.6% 28.3% 12.8% 3.1% 100.0%
Discutii cu parintii 13.6% 18.5% 36.6% 28.5% 2.8% 100.0%
Discutii cu frati/surori 11.8% 14.3% 27.3% 43.4% 3.2% 100.0%
Discutii cu prietentii 34.7% 39.5% 18.9% 4.4% 2.5% 100.0%
Orele de dirigentie/educatie sexuala din liceu 3.1% 7.9% 24.2% 61.5% 3.3% 100.0%

23.3%
Discutii cu prietentii 74.2%

41.1%
Internet 55.8%

42.7%
Carti/reviste 55.1%

65.1%
Discutii cu parintii
32.1%

67%
Emisiuni radio-tv
30.9%

70.7%
Discutii cu frati/surori
26.1%

Orele de dirigentie/educatie 85.7%


sexuala din liceu 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mare si foarte mare masura Mica masura sau deloc

24
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Care crezi ca este varsta potrivita pentru a-ti incepe viata sexuala?
≤15 ani 9.80%
16 ani 14.90%
17 ani 15.70%
18 ani 31.40%
19 ani 6.3%
≥20 ani 10.5%
NS/NR 12%
Varsta medie 17.7 ani

35.0%
31.4%

30.0%

25.0%

20.0%
14.9% 15.7%

15.0% 12%
9.8% 10.5%

10.0%
6.3%

5.0%

0.0%
15 ani sau mai 16 ani 17 ani 18 ani 19 ani 20 ani sau NS/NR
putin peste

25
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
In ce masura sunt adevarate urmatoarele afirmatii in ceea ce te priveste?

Parintii mei nu sunt de acord cu inceperea vietii sexuale la varsta mea

Procente
18% 15%
Foarte mare masura 14.9% Foarte mare masura
17% mare masura
Mare masura 16.6% Mica masura
Deloc
Mica masura 19.1% 31%
NS/NR
19%
Deloc 31.9%

NS/NR 17.5%

Total 100.0%

Sunt complexat/a de corpul meu

Procente
3% 4%
Foarte mare masura 3.5% 11%
Foarte mare masura
mare masura
mare masura 10.8%
Mica masura
Mica masura 34.3% 48%
34%
Deloc
NS/NR
Deloc 48.0%

NS/NR 3.4%

Total 100.0%

26
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Majoritatea prietenilor/prietenelor mele si-au inceput viata sexuala

Procente
4% 9%
Foarte mare masura 40.9% Foarte mare masura
12% 41% mare masura
mare masura 34.1% Mica masura
Deloc
Mica masura 12.4%
NS/NR
34%
Deloc 4.0%

NS/NR 8.6%

Total 100.0%

Persoanele virgine nu sunt vazute bine în grupul meu de prieteni

Percent
13% 5% 8%
Foarte mare masura 4.7%
Foarte mare masura

mare masura 7.5% mare masura


Mica masura
Mica masura 26.6% 26% Deloc
NS/NR
Deloc 48.7% 48%

NS/NR 12.5%

Total 100.0%

27
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Tu ti-ai inceput deja viata sexuala (inceperea vietii sexuale implica o experienta sexuala de tip
genital, oral sau anal)?

NS/NR
3%

NU
33%

DA
64%

Tu ti-ai inceput deja viata sexuala?

80%

77%
70%

60%

50%
52.6%

44.4%
40%

30%

20% 20.3%

10%
2.7% 3%

0%
DA NU NS/NR

Baieti Fete
28
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
La ce varsta ai avut prima experienta sexuala?
Vârsta Procente
≤14 ani 8.30%
15 ani 11.30%
16 ani 30.50%
17 ani 27.60%
18 ani 18.20%
≥19 ani 2.40%
NS/NR 1.70%

Vârsta medie la prima Total eşantion Fete Baieti


experienŃă sexuală 16.4 ani 17.0 ani 15.9 ani

NS/NR 1.7%

19 ani si peste 2.4%

18.2%
18 ani

27.6%
17 ani

30.5%
16 ani

11.3%
15 ani

8.3%
14 ani sau mai putin

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

29
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Până acum, cu câte persoane ai avut experienŃe sexuale?

Nr de parteneri Procent
1 43.4%
2 16.6%
3 11.2%
4 5.9%
5 6.4%
Peste 6 15%
NS/NR 1.5%

1.5%
NS/NR

15%
peste 6

6.4%
5

5.9%
4

11.2%
3

16.6%
2

1 43.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Nr de parteneri

30
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Până acum, cu câte persoane ai avut experienŃe sexuale?

Număr mediu de parteneri sexuali


1 2 3 4 5 6 -10 peste 10
Barbat 25% 16.7% 11.5% 8.3% 9.4% 14.6% 13.5%
Femeie 62.9% 15% 11.4% 3.6% 3.6% 1.4% 0.7%

Număr mediu de parteneri Total eşantion Baieti Fete


sexuali 4.1 6.2 1.8

0.7%
peste 10 13.5%

1.4%
6 10 14.6%

3.6%
5 9.4%
nr parteneri

3.6%
4 8.3%

11.4%
3 11.5%

15%
2 16.7%

62.9%
1 25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Barbat Femeie

31
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Folosesti metode contraceptive si protective impotriva bolilor cu transmitere sexuala?

Valid 1.7%
NS/NR
Percent
5.4%
Mereu 57.1% Deloc

De cele mai multe 25.2% 10.6%


cateodata

ori
25.2%
De cele mai multe ori
cateodata 10.6%

Deloc 5.4% Mereu 57.1%

NS/NR 1.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Total 100.0%

Pe care din urmatoarele metode contraceptive o folosesti cel mai des? Incercuieste un singur
raspuns din lista
Valid
71.2%
Prezervativul
Percent
16.2%
Pilule 16.2% Pilule anticonceptionale

anticonceptionale 6.2%
Controlul ejacularii

Pilula de a doua zi 2.2%


2.2%
Pilula de a doua zi
Prezervativul 71.2%
2.1%
NS/NR
Controlul ejacularii 6.2%
2.1%
Metoda calendarului 2.1% Metoda calendarului

NS/NR 2.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Total 100.0%

32
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Daca nu as fi facut sex, prietenul m-ar fi parasit.

Valid
Percent
9% 6% 9% Total de acord
Total de acord 5.5% 12% Acord partial

Acord partial 8.5% Dezacord partial


Nu sunt de acord
Dezacord partial 11.6% 64% NS/NR

Nu sunt de acord 65.2%

NS/NR 9.1%

Total 100.0%

Prietenul/prietena m-a presat sa facem sex

Valid
Percent 6% 5%
11% Total de acord
Total de acord 4.7% 13% Acord partial
Dezacord partial
Acord partial 10.5% Nu sunt de acord
65% NS/NR
Dezacord partial 13.3%

Nu sunt de acord 66.0%

NS/NR 5.5%

Total 100.0%

33
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cand mi-am inceput viata sexuala eram implicat/a intr-o relatie stabila

Valid
Percent
5%
Total de acord 49.0% 21% Total de acord
Acord partial
48%
Acord partial 19.1% Dezacord partial
7% Nu sunt de acord
Dezacord partial 6.6% NS/NR
19%

Nu sunt de acord 20.5%

NS/NR 4.7%

Total 100.0%

Fac sex numai daca tin cu adevarat la partenerul meu / partenera mea

Valid
3%
Percent 22% Total de acord
47% Acord partial
Total de acord 46.8% Dezacord partial

Acord partial 17.0% Nu sunt de acord


11%
NS/NR
17%
Dezacord partial 10.6%

Nu sunt de acord 22.4%

NS/NR 3.2%

Total 100.0%

34
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: Viata de familie

Consideri ca în zilele noastre importanta A crescut A rămas la fel A scăzut NS/NR


familiei în societatea româneasca: 18.5% 32.4% 46.1% 3%

A crescut
18.50%
A scăzut
46.10%

A rămas la
fel
32.40%

In ce masura sunt adevarate urmatoarele afirmatii in ceea ce te priveste?


În foarte În În Nu
Parintii mei imi arata mare mare mică Deloc stiu
afectiunea lor măsură măsură măsură
39.6% 41.1% 15% 3.1% 1.2%

Parintii mei imi arata afectiunea lor

3%
15%

40%

42%

35
Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
În foarte În În Nu
Ma simt protejat de familia
mare mare mică Deloc stiu
mea: măsură măsură măsură
47.1% 38.6% 10.2% 3.5% 0.6%
Ma simt protejat de familia mea:

4%
10%

47%

39%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

Familia mea imi acorda În foarte În În Nu


mare mare mică Deloc stiu
sprijinul financiar de care am
măsură măsură măsură
nevoie: 53.3% 34.4% 9.8% 2.8% 0.6%

Familia imi acorda sprijinul financiar de care am nevoie:

3%
9%

53%
35%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

36
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Ma bucur de libertate si În foarte În În Nu
mare mare mică Deloc stiu
independenta in cadrul familiei
măsură măsură măsură
mele: 47.1% 38.9% 8.8% 3.1% 2%
Ma bucur de libertate si independenta in cadrul familiei mele

3%
9%

48%

40%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

În foarte În În Nu
mare mare mică Deloc stiu
Parintii mei au incredere in
măsură măsură măsură
mine: 49% 36.5% 8.9% 2.9% 2.8%

Parintii mei au incredere in mine

3%
9%

50%

38%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

37
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
În foarte În În Nu
mare mare mică Deloc stiu
Ma inteleg bine cu parintii mei
măsură măsură măsură
43.4% 41.5% 9.8% 3.2% 2.1%
Ma inteleg bine cu parintii mei

3%
10%

45%

42%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

În ce masura consideri ca îti sunt În foarte În În Nu


suficienti banii primiti de la mare mare mică Deloc stiu
parinti pentru achiziaionarea măsură măsură măsură
celor necesare vârstei tale? 19.9% 46.9% 27.2% 4.6% 1.2%

In ce masura iti sunt suficienti banii primiti de la parinti pentru achizitionarea celor necesare varstei
tale?i

5%
20%

28%

47%

Foarte mare masura mare masura Mica masura Deloc

38
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Crezi ca timpul pe care ti-l acorda familia pentru a discuta si rezolva anumite probleme este:
Consideri ca timpul pe acre ti-l acorda familia pentru a discuta si rezolva anumite probleme este

Percent

Total suficient 15,0 6%


16%
15%
Suficient 57,6

Insuficient 14,2

Total 5,6
insuficient

NS/NR 7,6 63%

Total 100,0
Total suficient Suficient Insuficient Total insuficient

Exista probleme pe care nu le poti discuta in familie?

Exista probleme pe care nu le poti discuta in familie?

30%

70%

DA NU

39
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
În ce măsură te simti in largul tau sa discuti cu parinŃii despre… ?
Foarte mare Mare Mica Deloc NS/NR Total
masura masura masura
Situatia scolara 38.7% 34.1% 20.5% 5.7% 1.0% 100.0%
relatia cu prietenul/prietena 20.2% 28.9% 34.6% 14.3% 2.0% 100.0%
Teme sexuale 13.0% 20.5% 33.2% 30.9% 2.4% 100.0%
Prolemenle si necesitatile financiare 50.0% 34.6% 9.6% 4.0% 1.8% 100.0%

Prolemenle si necesitatile 84.6% 13.6%


financiare

Situatia scolara 72.8% 26.2%

relatia cu prietenul/prietena 49.1% 48.9%

Teme sexuale 33.5% 64.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Mare si foarte mare masura Mica masura sau deloc

40
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
In ce masura se intampla ca parintii tai sa fi folosit, in ceea ce te priveste… ?

Nu
Foarte des Des Rar Niciodata
stiu
Violenta verbala (sa tipe la tine) 7.5% 26.2% 54.4% 10.5% 1.4%
Violenta fizica 0.4% 4.8% 27.2% 63% 4.6%

90.2%
100.0%

90.0%

80.0%
64.9% Des si foarte des
70.0%

Rar sau niciodata


60.0%

50.0% NS/NR
33.7%
40.0%

30.0%

20.0%
1.4% 5.2% 4.6%
10.0%

0.0%
Violenta verbala Violenta fizica

41
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: Timp liber

Cât de mulŃumit eşti de timpul liber de care dispui?

Frecventă Procente Procente


cumulate
Foarte multumit 34 6,7% 6,7%
Multumit 164 32,7% 39,4%
Nu prea multumit 233 46,6% 86,0%
Foarte nemultumit 60 12,0% 98,0%
NS/NR 10 2,0% 100,0%
Total 500 100,0%

Cât de multumit esti de timpul liber de care dispui?

2% 7%
12%

33% Foarte multumit


Multumit
Nu prea multumit
Foarte nemultumit
NS/NR

46%

42
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Câte ore pe zi ai putea spune că ai timp liber?

Timp liber %
sub 2 ore 18%
2-3ore 14.9%
3-4 ore 16.4%
4-5 ore 13.5%
5-6ore 12.4%
6-7ore 5%
7-8ore 5.2%
peste 8 ore 14.3%
Total 100%
Media 5.4 ore/zi

18%
18% 16.4%
16% 14.9% 14.3%
13.5%
14% 12.4%
12%
10%
8%
5% 5.2%
6%
4%
2%
0%
sub 2 2-3ore 3-4 ore 4-5 ore 5-6ore 6-7ore 7-8ore peste 8
ore ore

43
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Atunci când ai timp liber în care din următoarele feluri îl petreci cel mai des?

Nr Procente
subiecti
Stau in casa 95 19.0%
Ies singur 6 1.2%
Ies cu prietenii 344 68.8%
Ies cu familia 6 1.1%
Altul 30 5.9%
NS/NR 20 4.0%
Total 500 100.0%

1.10% 1.20%
19.00%

68.80%

Ies cu familia Ies singur Stau in casa Ies cu prietenii

44
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Câte ore pe zi petreci zilnic...

< 2 ore 2-4 ore 4-6 ore peste 6 ore deloc NS/NR Total
pe internet 36.2% 33.5% 15.9% 5.9% 5.4% 3.1% 100.0%
jucand jocuri PC/console 34.7% 9.8% 4.7% 2.5% 43.3% 5.0% 100.0%
in fata televizorului 52.0% 26.0% 4.8% 1.9% 10.6% 4.7% 100.0%
citind carti/reviste 38.6% 17.6% 4.0% 2.2% 29.5% 8.1% 100.0%
practicand sport 48.2% 18.5% 5.4% .6% 20.1% 7.2% 100.0%
cu prietenii 23.2% 36.0% 18.8% 14.2% 1.3% 6.5% 100.0%

45
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cate ore petreci zilnic pe internet?
Nr subiecti Procente Procente
cumulate
< 2 ore 181 36,2% 36,2%
2-4 ore 168 33,5% 69,7%
4-6 ore 80 15,9% 85,6%
peste 6 ore 30 5,9% 91,5%
deloc 27 5,4% 96,9%
NS/NR 16 3,1% 100,0%
Total 500 100,0

Cate ore petreci zilnic pe internet?

5% 3%
6%

36%
16% < 2 ore
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
NS/NR

34%

46
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cate ore petreci zilnic jucand jocuri PC/console?

Nr Procente Procente
subiecti cumulate
< 2 ore 174 34,7% 34,7%
2-4 ore 49 9,8% 44,5%
4-6 ore 24 4,7% 49,2%
peste 6 ore 13 2,5% 51,7%
deloc 217 43,3% 95,0%
NS/NR 25 5,0% 100,0%
Total 500 100,0%

Cate ore petreci zilnic jucand jocuri PC/console?

5%

35%

< 2 ore
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
42% NS/NR

10%
3% 5%

47
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cate ore petreci zilnic in fata televizorului?

Nr Procente Procente
subiecti cumulate
< 2 ore 260 52,0% 52,0%
2-4 ore 130 26,0% 78,0%
4-6 ore 24 4,8% 82,8%
peste 6 ore 10 1,9% 84,7%
deloc 53 10,6% 95,3%
NS/NR 24 4,7% 100,0%
Total 500 100,0%

Cate ore petreci zilnic in fata televizorului?

5%
11%

2%
5%
< 2 ore
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
51%
NS/NR

26%

48
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Cate ore petreci zilnic citind carti/reviste?

Nr Procente Procente
subiecti cumulate
< 2 ore 193 38,6% 38,6%
2-4 ore 88 17,6% 56,2%
4-6 ore 20 4,0% 60,2%
peste 6 ore 11 2,2% 62,4%
deloc 148 29,5% 91,9%
NS/NR 41 8,1% 100,0%
Total 500 100,0%

Cate ore petreci zilnic citind carti/reviste?

8%

38%
30% < 2 ore
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
NS/NR

2%
4%
18%

49
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Cate ore petreci zilnic practicand sport?

Nr Procente Procente
subiecti cumulate
< 2 ore 241 48,2% 48,2%
2-4 ore 93 18,5% 66,7%
4-6 ore 27 5,4% 72,1%
peste 6 ore 3 ,6% 72,7%
deloc 101 20,1% 92,8%
NS/NR 36 7,2% 100,0%
Total 500 100,0

Cate ore petreci zilnic practicand sport?

7%

20%

< 2 ore
48%
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
1% NS/NR
5%

19%

50
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Cate ore petreci zilnic cu prietenii?

Nr Procente Procente
subiecti cumulate
< 2 ore 116 23,2% 23,2%
2-4 ore 180 36,0% 59,2%
4-6 ore 94 18,8% 78,0%
peste 6 ore 71 14,2% 92,2%
deloc 7 1,3% 93,5%
NS/NR 33 6,5% 100,0%
Total 500 100,0%

Cate ore petreci zilnic cu prietenii?

1% 7%
23%
14%

< 2 ore
2-4 ore
4-6 ore
peste 6 ore
deloc
NS/NR
19%

36%

51
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Tema: Consumul de alcool, tutun şi droguri

Cat de grave consideri ca sunt aceste aspecte la nivelul liceului tau?


Foarte grav Grav Mediu Putin grav Deloc grav NS/NR
Fumatul 36.6% 19.5% 22.6% 7.0% 10.7% 3.6%

Consumul de alcool 27.0% 22.1% 23.9% 11.4% 9.2% 6.4%

Consumul de droguri 52.1% 4.9% 7.9% 7.6% 15.8% 11.7%

Violenta intre elevi 37.6% 17.1% 16.8% 10.3% 11.3% 6.9%

Chiulul 18.6% 16.1% 18.4% 14.5% 27.9% 4.5%

18.6% 16.1% 18.4% 14.5% 27.9%


Chiulul

27.0% 22.1% 23.9% 11.4% 9.2%


Consumul de alcool

36.6% 19.5% 22.6% 7.0% 10.7%


Fumatul

37.6% 17.1% 16.8% 10.3% 11.3%


Violenta intre elevi

52.1% 4.9% 7.9% 7.6% 15.8%


Consumul de droguri

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Foarte grav Grav Mediu Putin grav Deloc grav

52
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Cât de des consumi alcool?

Niciodata

De cateva ori pe an
10% 2%
1% 13%
De cateva ori pe luna

27% De cateva ori pe


saptamana
47%
Zilnic sau aproape zilnic

NS/NR

Ai fost vreodată în stare avansată de ebrietate?

NS/NR, 1%

DA, 48%

NU, 51%

53
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Ai fost vreodată în stare avansată de ebrietate?

70.0%

DA NU
60.0%
64.2% 64.8%

50.0%

40.0%

NU DA
30.0%
34.5% 34.4%

20.0%

NS/NR NS/NR
10.0% 1.4% 0.7%

0.0%

Baiat Fata

In grupul tau de prieteni, consuma alcool….:

14% 1% 17% Toti/majoritatea


Destul de multi
Destul de putini
29% Foarte putini/nimeni
39% NS/NR

54
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a

Cat de des se consuma alcool în familia ta?

zilnic

de cateva ori pe
8% 3% 7% saptamana
22% de cateva ori pe luna
24%

de cateva ori pe an

36% niciodata

NS/NR

55
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
In ce masura esti de acord cu urmatoarele afirmaŃii?
Nu este dăunător să consumi alcool, atata timp cat o faci cu moderaŃie.

11% 3% 2%
Foarte mare masura
46% mare masura
Mica masura
In foarte mica masura
38%
NS/NR

O petrecere nu poate fi reusita fara alcool.

17% 2% 22% Foarte mare masura


mare masura
Mica masura
In foarte mica masura
30% 29% NS/NR

56
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Câte Ńigări fumezi, de obicei, într-o zi?

NS/NR 1.5%

Peste 20 tigari 3.7%

16-20 tigari 7.1%

11-15 tigari 5.1%

6-10 tigari 7.2%

1-5 tigari 13.5%

Nu fumez 61.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

In grupul tau de prieteni, fumeaza….:

9% 2% 19% Toti/majoritatea
22% Destul de multi
Destul de putini
Foarte putini/nimeni
48% NS/NR

57
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
CâŃi dintre părinŃii tăi fumează?

3%
20%
41% niciunul
unul
amandoi
NS/NR
36%

In grupul tau de prieteni exista persoane care consuma droguri?

4%
21%

Da
Nu
NS/NR

75%

58
Catedra de SOCIOLOGIE
www.politice.ro www.sociologie-snspa.ro

Barometrul adolescenŃei
Atitudini şi valori ale elevilor de liceu de clasa a XII-a
Ti s-au oferit vreodata droguri de catre prieteni, cunostinte sau alte persoane?

4%
22%

Da
Nu
NS/NR

74%

Dacă ai avea ocazia, ai consuma droguri?

2% 5%
10%
sigur nu
14% probabil nu
probabil da
sigur da
69% NS/NR

59