Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ...........................................................................
cetean ......................................, nscut la data de ..................................., n
localitatea ......................................, de sex ...................., cstorit/necstorit, domiciliat
n .........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al ..............................., seria ............... nr. .......................... eliberat de .................................. la data
de ............................................., cod numeric personal ..........................................................., mputernicesc prin
prezenta pe ................................................................... cetean ........................., nscut la data
de ..................................., n localitatea ......................................., de sex ...................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ..........................................,
str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........,
apart. ........., sector/jude ....................................., posesor al .............................., seria ...............
nr. ........................ eliberat de ............................... la data de ............................................, cod numeric
personal ............................................................, s m reprezinte, cu depline puteri, i s-mi susin
interesele n faa autoritilor administraiei publice sau instanelor judectoreti, n faa comisiilor
locale, n vederea reconstituirii dreptului meu de proprietate asupra terenului situat
n .................................., n baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat i
modificat.
Menionez c acest teren a aparinut
lui ...................................................................................... .
n acest scop, mandatarul meu va depune toate actele necesare, prevzute de lege, n
vederea dovedirii drepturilor mele funciare, va ndeplini toate formalitile necesare pentru
punerea n posesie, va semna de primirea titlului de proprietate, va plti toate taxele legale,
putnd face orice declaraii i formula cereri i primi orice fel de nscrisuri, n limita prezentului
mandat.
Mandatarul meu este mputernicit, de asemenea, s solicite nscrierea dreptului de
proprietate n Cartea funciar consimind la ntabulare i va ndeplini toate formalitile necesare
pentru nscrierea n evidenele fiscale a titlului de proprietate asupra acestui teren.
Prezentul mandat este gratuit i valabil pn la revocarea sa expres i, n baza lui,
mandatarul meu va semna, n numele meu i pentru mine, oriunde va fi necesar, semntura sa
fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ............. exemplare, la ............., astzi, data
autentificrii.
S-au eliberat prilor .............. exemplare.
MANDANT