Sunteți pe pagina 1din 7

Brief Dacia Stepway

Brand: Dacia Stepway Anuntator: Dacia Automobile S.A. Denumire proiect: Campania de Comunicare Dacia Stepway 2009

1. Descrierea pieei automobilelor din Romnia


Inmatricularile de autoturisme noi si rulate au scazut cu 33% in ebruarie! la 2".#33 unitati! din care $.#%3 masini noi si #$.9"0 unitati rulate. In luna ebruarie! au ost inmatriculate pe piata romaneasca $.#%3 de autoturisme noi! in scadere cu &&% ata de ebruarie 200% si #$.9"0 unitati second'(and! cu #"% mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut. C(iar daca piata se mentine intr'un ritm descendent! comparati) cu anul trecut! )anzarile au inceput sa creasca de la o luna la alta. Ast el! in martie )anzarile auto au crescut cu *%."% ata de luna ebruarie. In ceea ce pri)este )anzarile pe marci! Dacia se mentine in top cu $.$$0 unitati li)rate in primul trimestru si o cota de 2&.2% . In mod spectaculos! +yundai ocupa a doua pozitie pe piata! cu 3.203 de unitati )andute in primul trimestru. ,arca coreeana este urmata de -ol.swa/en! care a inre/istrat 2.&3# unitati )andute in primele trei luni! iar locul al patrulea re)ine marcii S.oda! cu 2.#93 automobile )andute. 0enault s'a clasat pe pozitia a cincea in unctie de numarul de masini li)rate in primul trimestru! cu un total de 2.#2" unitati. Cele mai )andute modele de import in 0omania! in primele trei luni din 2009! sunt 0enault Clio! +yundai i#0 si +yundai Accent. -anzarile pe motorizari mentin propulsoarele pe benzina in runte! dar )anzarile la diesel'uri incep sa creasca semni icati). 1er total! )anzarile de automobile! incluzand si )e(iculele comerciale! au totalizat #2&.000 de unitati! ata de 292.000 in perioada ianuarie ' octombrie 200%. De alcat! la se/mentul autoturisme )anzarile au scazut cu "*%! spre ##2.#"0 unitati! iar la )e(iculele comerciale scaderea a ost mai dura! $0%.

Dacia are 29!#% din piata la zece luni! urmata de +yundai cu $!&%! -ol.swa/en cu $!3%! 0enault cu &!9% si 2ord cu &!&%. ,arcile de )olum care au scazut cel mai puternic in zece luni sunt 3pel si S.oda cu &$%! respecti) &&%. In tara s'au )andut luna trecuta circa $.200 de masini apartinand marcilor straine care au a)ut in ianuarie )anzarile cele mai mici! sub "."00 de masini si in aprilie cele mai bune )anzari! peste #0.200. 1roducatorul auto(ton de automobile Dacia a inre/istrat o crestere! cu #!2%! a cotei de piata! in primele * luni ale acestui an! a4un/5nd la 2$%! comparati) cu perioada similara din 200%! potri)it datelor Asociatiei 1roducatorilor si Importatorilor de Automobile 6A1IA7. 1otri)it sursei citate! totalul unitatilor Dacia )5ndute in primele doua semestre din 2009! a ost de #3."0*! dintre care *."9" au ost autoturisme. Dacia a continuat sa ie marca auto pre erata a rom5nilor si in luna octombrie! in ciuda aptului ca )5nzarile raportate in primele #0 luni din 2009 au ost in scadere cu "3!%%! ata de perioada similara din 200%! de la $*.*$& la 3&.%$* unitati comercializate! arata cele mai noi date intocmite de Asociatia 1roducatorilor si Importatorilor de Automobile 6A1IA7. 1entru luna octombrie a anului in curs! producatorul auto(ton de automobile a raportat )5nzari de 3.3&" de unitati si o cota de piata de 2%%! mult peste urmatorul clasat! 2ord! care a)ea o cota de piata de in stationare de $!$%! ec(i)alentul a %.3*2 auto)e(icule comercializate. 8ocul 3 a ost ocupat de 1eu/eot! cu un total de *.&0% )e(icule )5ndute! dintre care $%3 in octombrie! si o cota de piata pe primele zece luni de 3!&%. 9n pri)inta auto)e(iculelor din import! in inter)alul ianuarie'octombrie 2009! scaderea a ost de "0!3% comparati)e cu )aloarea consemnata in aceeasi perioada a anului trecut! respecti) de la #&%.9#& la $$.$2& e:emplare. 9n topul marcilor straine comercializate in 0om5nia! dupa primele #0 luni ale anului continua sa conduca +yundai! cu 9.*## unitati! in scadere cu #2!3% ata de perioada similara din 200%! urmata de -ol.swa/en ' $.92% unitati 6'""!%% ata de 200%7 si de 0enault ' $.$&3 e:emplare 6'""!$7. 8a capitolul modele importate! conduc ;ia Ceed si 0enault Clio! cu *.9&2! respecti) *.&2% unitati )5ndute! podiumul iind inc(eiat la o distanta apreciabila de 2ord 2ocus! cu 3.039 unitati! in scadere cu "%!#% ata de primele zece luni din 200%.

<ot in perioada ianuarie'octombrie 2009! rom5nii au pre erat! in mare masura! auto)e(iculele auto(tone pe benzina 6&%!"%7! si cele din import in proportie de &0!%%! in timp ce pentru diesel au optat circa 3#!"% 6marca auto(tona7 si 39!2% 6import7 dintre cumparatori. 1er ansamblu! )5nzarile de auto)e(icule noi pe piata rom5neasca au scazut! in primele #0 luni din 2009! cu "&!$% ata de perioada similara a anului precedent si s'au ci rat la #2&.&0& unitati! comparati) cu 292.#93 unitati in ianuarie'octombrie 200%. Din datele A1IA reiese aptul ca se/mentele cele mai a ectate ale pietei auto au ost cel al autobuzelor! cu o scadere de %"!3%! si al camioanelor /rele 6peste #% tone7! cu o scadere de aceeasi amploare! in timp ce )5nzarile de autoturisme au scazut cu "3!9% 6la ##2.#"0 unitati7. 1roductia interna s'a ci rat la 2**.&** auto)e(icule! din care 23 #.*&# autoturisme! in crestere cu %!#% ata de aceeasi perioada a anului anterior 6%!&% la autoturisme7. =:porturile au crescut cu "0!"%! ci r5ndu'se la 2##.3#% auto)e(icule! iar importurile de auto)e(icule au cobor5t cu "$!#%! la %&.&9# unitati! la autoturisme scaderea iind de "*%.

2. Organizatia !nuntatorul" #nceputurile


$onstructia %zinei de !utoturisme &itesti a 'nceput 'n 1())* la $olibasi* +udetul !rges. Dupa semnarea unui contract de licenta 'ntre Renault si statul romn 'n 1(),* 'ncepe fabricatia modelului Dacia 11-- sub licenta R,* urmat 'n 1()( de Dacia 1.-- sub licenta R12. /ntre anii 1(0-11(,-* Dacia dez2olta o 'ntreaga gama de modele care 2a cuprinde mai multe tipuri de 2e3icule de persoane si utilitare. /ncepnd din anul 1(0,* !utomobile Dacia continua autonom productia de autoturisme deri2ate din gama Renault 12. !nul 1((4 este marcat de lansarea primului autoturism de conceptie 1--5 romneasca* Dacia 6o2a si de restructurarea 'ntreprinderii 'ntr1o societate de productie si strategie si 0 filiale comerciale. /n 1((,* anul 'n care s1au ani2ersat trei decenii de la producerea primului automobil Dacia* de pe portile uzinei a iesit autoturismul cu numarul 2.---.---. /n acelasi an 'ntreprinderea a obtinut $ertificatului de atestare a #mplementarii Sistemului $alitatii #SO (--1 si a 'nregistrat recordul de productie 1-).--- unitati".

Dacia si Renault impreuna de peste .4 de ani

7a 2 iulie 1(((* se semneaza contractul de pri2atizare al societatii si Dacia de2ine o marca a 8rupului Renault* a2and ca principala misiune sustinerea dez2oltarii 8rupului pe pietele emergente. #n 2--- are loc lansarea modelului Dacia SupeR6o2a* prima concretizare a colaborarii franco1romane* un autoturism ec3ipat cu motor si cutie de 2iteze Renault. Renault si Dacia au mai multe obiecti2e pe termen mediu si lung 9 producerea unui 2e3icul nou destinat pietelor emergente* marirea producti2itatii* producerea de automobile de calitate Renault la preturi scazute.

.. Obiectul comunicarii9 produsul : marca


-e(iculul de teren ce )a i lansat anul )iitor de produc>torul Automobile Dacia )a ?nc(eia /ama de modele dez)oltate pe plat orma 8o/an! iind cea de'a @asea ma@in> proiectata pe aceast> baz>. Dup> 8o/an sedan! ,C-! -AA! 1ic.'up @i )iitoarea lansare a )ersiunii rom5ne@ti a Sandero! 8o/an SB- 6Sport Btility -e(icle7 )a completa porto oliul Dacia. Aoul model )a i lansat cel mai probabil ?n prim>)ara anului )iitor! la Salonul Auto de la Cene)a. 3 icialii Dacia au anunDat c> plat orma 8o/an ar putea i u@or modi icat> pentru a putea i construit un automobil cu tracDiune inte/ral>! deoarece plat orma 8o/an utilizat> ?n prezent presupune doar tracDiune *E2! @i nu tracDiune *E*. 3dat> cu lansarea ultimului model! 0enault )a putea concura ?n pieDele ?n care este prezent> cu brandul 8o/an pe toate se/mentele auto importante. Strate/ia low'cost! testat> mai ?nt5i timp de doi ani ?n se/mentul automobilelor de amilie cu a4utorul modelului sedan! a prezentat rezultatele scontate! ast el c> produc>torul a /r>bit apoi ritmul lans>rilor! la inter)al de c5te un an prezent5nd c5te o alt> )ersiune de caroserie. Dup> ce modelele au ost testate pe piaDa de ori/ine @i pe pieDele )ecine! acestea au ?nceput s> ie comercializate @i pe pieDele )est'europene! ?nre/istr5nd rezultate comerciale peste a@tept>ri! termenele de li)rare a4un/5nd ?n Cermania sau 2ranDa c(iar @i la trei luni. 8a apro:imati) patru ani de la lansarea modelului sedan @i cu ocazia lans>rii modelului (atc(bac.! Automobile Dacia a anunDat c> )a prezenta dup> 4um>tatea anului o )ersiune restilizat> pentru primul model din /ama 8o/an. =ste probabil ca acelea@i termene de li)rare s> ie ?nt5lnite @i ?n cazul celor mai noi modele 8o/an! 1ic.'up @i )iitorul (atc(bac.! iar mai t5rziu ?n cazul SB-'ului! cererea put5nd

dep>@i capacit>Dile de producDie datorit> preDurilor mult sub media din se/mentele ?n care concureaz> iecare. De alt el! preDul de pornire pentru 8o/an SB- nu )a i cu mult mai mare de #0 000' ## 000 de euro! pentru a putea concura cu modele precum ;ia Sporta/e! +yundai <ucson sau 2iat Sedici. Acestea sunt disponibile de la preDuri de circa #" 000 de euro >r> <-A! ast el c> a)anta4ul preDului! de c5te)a mii de euro! ar putea orienta cererea potenDialilor clienDi din acest se/ment c>tre modelul 8o/an SB-. C(iar dac> o icialii Dacia nu au dat detalii ?n le/>tur> cu aspectul SB-'ului! oto/ra iile de pe orumurile de specialitate indic> c> acest model )a include linii de desi/n ale modelului Sandero @i )a i mai de/rab> un crosso)er 6automobil cu abilit>Di o 'road bazat pe o ma@in> compact>7 dec5t un )eritabil auto)e(icul de teren. A isand un desi/n robust! Dacia Sandero Stepway se adreseaz> clien ilor a lai ?n c>utarea unui )e(icul accesibil ca pret! dar care s> se potri)easc> i cu caracterul a)enturier al acestora. Carda la sol a ost ?n>l at> cu 20 mm a> de Sandero! a4un/5nd acum la #$" mm! spoilerele i aripile dispun de ornamente din plastic pentru protec ie! iar traciunea se ace ?n continuare pe puntea a>. <rei culori metalizate sunt disponibile ?n serie: Cris 1latine! Cris ComFte i 0osu de 2oc. Dacia Sandero Stepway preia atuurile care au asi/urat succesul modelului de baz>: un raport preGspaiu interior de nee/alat i un portba/a4 de 320 l! la care se adau/> o iabilitate ireproabila i recunoscut>. 9n uncie de piaa de comercializare! Dacia Sandero Stepway poate i ec(ipat> cu o motorizare pe benzin> de #.& litri i 90 C1 i cu o motorizare diesel #." dCi de $0 C1! ce emite numai #*0 / C32G.m. Dacia Sandero Stepway este abricat> la uzina de la ,io)eni! uzina certi icat> IS3 #* 00#. 1este "% din materialele plastice utilizate la abrica ia modelului sunt reciclate! iar 9"% din masa total> a )e(iculului poate i reciclat> la s 5r itul ciclului de )ia>.

Puncte forte: ' ' cresterea continua a pietie SB-'urilor pretul mai mic decat concurentilor

'

dimensiuni mai reduse

;. $oncurenta
+yundai ,otor! unul dintre principalii 4ucatori din piata SB-'urilor din 0omania nu )ede o amenintare directa in preconizata lansare a unui SB- de catre Dacia. mana/erul +yundai! considera ca! dincolo de o erta din piata! di erenta este acuta de calitatea produsului! de ser)iciile de /arantie si post /arantie. SB-'ul 6Sports Btility -e(icle7 Dacia are ca obiecti) principal atra/erea clienDilor de ast el de automobile abricate ?n Coreea! care sunt cele mai ie tine de pe piaD>. A)anta4ul SB-'ului marca Dacia )a i preDul! care )a i mai mic cu c5te)a mii de euro aD> de concurenD>H!

4. $onsumatorul
C0=A< 1=A<0B A-=A<B0I Dacia Sandero Stepway este un )e(icul ale carui trasaturi dinamice il recomanda pentru a)entura. Carda la sol a ost inaltata cu 20 mm ata de berlina Sandero! barele de protectie ata si spate au ornamente cu aspect de crom satinat! iar proiectoarele de ceata si barele de pa)ilion lon/itudinale 6ne/re si crom satinat7 ac din Dacia Sandero Stepway un )e(icul adaptat oricarui tip de drum. Sandero Stepway este un )e(icul oarte spatios! la bordul sau putand calatori in conditii con ortabile " adulti de talie inalta. Acest spatiu interior /eneros este insotit de un )olum de incarcare de 320 l 6care poate a4un/e pana la #200 l daca banc(eta din spate este rabatata7. SB-'ul de la Dacia se )a adresa unui se/ment e:trem de dinamic de consumatori! ale caror )enituri sunt intr'o crestere constanta! in concordanta cu cresterea economica a 0omaniei.

). Demersurile comunicaionale anterioare


Bn impact deosebit l'au a)ut promo)area pe Internet! precum @i Jmar.etin/ul din /ur> ?n /ur>K! parcitiparea la tar/uri! e)enimente.

$. Diagnosticul general
' 1rodusul este adaptat cerinDelor consumatorului nu numai din 0om5nia! ci @i a Consumatorului =uropean. ' ' 0aportul calitate'preD este corect. ConcurenDa este acerb>! ?n special din partea importatorilor .

S-ar putea să vă placă și