Sunteți pe pagina 1din 6

Iar de nu esti preot, zi: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieste-ne pe noi. Amin. Apoi se zic rugaciunile incepatoare : imparate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfanta Treime..., Tatal nostru.... Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricepandu-ne de nici un raspuns aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai, miluieste-ne pe noi. Slava... Cinstita praznuire a proorocului Tau, Doamne, cer arata Biserica Ta; ca ingerii cu oamenii impreuna se veselesc. Pentru rugaciunile lui, Hristoase Dumnezeule, in pace indrepteaza viata noastra. Si acum... Multe sunt multimile pacatelor mele, ascatoare de Dumnezeu; dar catre tine nazuiesc, curata, cautand mantuire! cerceteaza neputinciosul meu su"let si te roaga #iului tau si Dumnezeului nostru, ca sa-mi dea iertare de rautatile ce am "acut, ceea ce esti una binecuvantata. Dupa aceea! Doamne miluieste $de %& de ori' si "a inc(inaciuni cite poti. )ntru tot S"anta Treime, Dumnezeule si #acatorule a toata lumea, a*uta-mi si indrepteaza inima mea, sa incep cu intelepciune si sa s"arsesc cu "apte bune acesti Psalmi insu"lati de Dumnezeu, pe care Du(ul S"ant i-a rostit prin gura lui David si pe care si eu, nevrednicul, vo-iesc sa-i rostesc acum. Dar, cunoscandu-mi nepriceperea si cazand inaintea Ta, ma rog Tie si cer a*utor de la Tine! indrepteaza mintea mea, Dumnezeule, si-mi intareste inima, sa nu ma ingreunez de graiurile gurii, ci sa ma veselesc de intelegerea cuvintelor si sa ma gandesc la lucrarea "aptelor bune, ca luminandu-ma cu "aptele cele bune, sa ma invrednicesc la *udecata de sederea de-a dreapta Ta, impreuna cu toti alesii Tai. Deci, binecuvinteaza-ma, Stapane, ca din inima sa rostesc cu limba mea asa

Catisma a treisprezecea Psalmul +,! -n psalm pentru ziua sambetei. 1. ine este a lauda pe Domnul si a canta numele Tau, Preainalte, !. A "esti dimineata mila Ta si ade"arul Tau in toata noaptea, #. In psaltire cu zece strune, cu cantece din alauta. $. %a m-ai "eselit, Doamne, intru fapturile Tale si intru lucrurile mainilor Tale ma "oi &ucura. '. %a s-au marit lucrurile Tale, Doamne, adanci cu totul sunt gandurile Tale ( ). ar&atul nepriceput nu "a cunoaste si cel neintelegator nu "a intelege acestea, *. %and rasar pacatosii ca iar&a si se i"esc toti cei ce fac faradelegea, +. %a sa piara in "eacul "eacului. Iar Tu, Preainalt esti in "eac, Doamne. ,. %a iata "ra-masii Tai, Doamne, "or pieri si se "or risipi toti cei ce lucreaza faradelegea. 1.. Si se "a inalta puterea mea ca a inorogului si &atranetile mele unse din &elsug. 11. Si a pri"it oc/iul meu catre "ra-masii mei si pe cel "icleni, ce se ridica impotri"a mea, ii "a auzi urec/ea mea.

1!. 1#. 1$. 1'.

Dreptul ca finicul "a inflori si ca cedrul cel din 0i&an se "a inmulti. 1asaditi fiind in casa Domnului, in curtile Dumnezeului nostru "or inflori. Inca intru &atnanete unse se "or inmulti si &ine-"ietuind "or fi, ca sa "esteasca : Drept este Domnul Dumnezeul nostru si nu este nedreptate intru Dansul.

Psalmul +.! / cantare de lauda a lui David. Pentru ziua dinaintea sambetei, cand s-a locuit pamantul. 1. Domnul a imparatit, intru podoa&a S-a im&racat2 im&racatu-S-a Domnul intru putere si S-a incins, !. Pentru ca a intarit lumea care nu se "a clinti. #. 3ata este scaunul Tau de atunci, din "eac esti Tu. $. 1idlcat-au raurile, Doamne, ridicat-au raurile glasurile lor, '. 1idicat-au raurile "alurile lor2 dar mai mult decat glasul apelor clocotitoare. ). 4ai mult decat z&uciumul neasemuit al marii, minunat este intru cele inalte, Domnul. *. 4arturiile Tale s-au ade"erit foarte. %asei Tale se cu"ine sfintenie, Doamne, intru lungime de zile. Psalmul +0! -n psalm al lui David. Pentru ziua a patra a sambetei. 1. Dumnezeul raz&unarilor, Domnul, Dumnezeul raz&unarilor cu indrazneala a grait. !. Inalta-Te %el ce -udeci pamantul, rasplateste rasplatirea celor mandri. #. Pana cand pacatosii, Doamne, pana cand pacatosii se "or fali 5 $. Pana cand "or spune si "or grai nedreptate2 grai-"or toti cei ce lucreaza faradelegea 5 '. Pe poporul Tau, Doamne, l-au asuprit si mostenirea Ta au apasat-o. ). Pe "adu"a si pe sarac au ucis si pe orfani i-au omorat. *. Si au zis : 6 7u "a "edea, Domnul, nici nu "a pricepe Dumnezeul lui Iaco& 6. +. Intelegeti, dar, cei neintelepti din popor, si cei ne&uni, inteleptiti-"a odata ( ,. %el ce a sadit urec/ea, oare, nu aude 5 %el ce a zidit oc/iul, oare, nu pri"este 5 1.. %el ce pedepseste neamurile, oare, nu "a certa 5 %el ce in"ata pe om cunostinta, 11. Domnul, cunoaste gandurile oamenilor, ca sunt desarte. 1!. Fericit este omul pe care il "ei certa, Doamne, si din legea Ta il "ei in"ata pe el, 1#. %a sa-l linisstesti pe el in zile rele, pana ce se "a sapa groapa pacatosului. 1$. %a nu "a lepada Domnul pe poporul Sau si mostenirea Sa nu o "a parasi, 1'. Pana ce dreptatea se "a intoarce, la -udecata si toti cei cu inima curata, care se tin de dansa. 1). %ine se "a ridica cu mine impotri"a celor ce "iclenesc si cine, "a sta impreuna cu mine impotri"a celor ce lucreaza faradelegea 5 1*. %a de nu mi-ar fi a-utat mie Domnul, putin de nu s-ar fi salasluit in iad sufletul meu. 1+. %and am zis : 6 S-a clatinat piciorul meu 6, mila Ta, Doamne, mi-a a-utat mie. 1,. Doamne, cand s-au inmultit durerile mele in inima mea, mangaierile Tale au "eselit sufletul meu. !.. Putea-"a oare sa stea in prea-ma Ta scaunul pierzatorilor si al celor ce uneltesc nelegiuiri impotri"a legii 5 !1. 8i "or prinde in cursa sufletul dreptului si sange ne"ino"at "or osandi. !!. Dar Domnul mi-a fost mie scapare si Dumnezeul meu a-utorul nade-dii mele2 !#. Si le "a rasplati lor Domnul dupa faradelegea lor si dupa rautatea lor ii "a pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru. Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeul nostru, sla"a Tie. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin. Psalmul +%! / cantare de lauda a lui David. 1. 9eniti sa ne &ucuram de Domnul si sa strigam lui Dumnezeu, 4antuitorul nostru. !. Sa intampinam fata 0ui intru lauda si in psalmi sa-I strigam 0ui, #. %a Dumnezeu mare este Domnul si Imparat mare peste tot pamantul. $. %a in mana 0ui sunt marginile pamantului si inaltimile muntilor ale 0ui sunt. '. %a a 0ui este marea si 8l a facut-o pe ea, si uscatul manile 0ui l-au zidit. ). 9eniti sa ne inc/inam si sa cadem inaintea 0ui si sa plangem inaintea Domnului, %elui ce ne-a facut pe noi. *. %a 8l este Dumnezeul nostru si noi poporul pasunii 0ui si oile mainii 0ui. +. :, de I-ati auzi glasul care zice : 6 Sa nu "a in"artosati inimile "oastre, ,. %a in timpul cercetarii, ca in ziua ispitirii in pustie, 1.. ;nde 4-au ispitit parintii "ostri, 4-au ispitit si au "azut lucrurile 4ele. 11. Patruzeci de ani am urat neamul acesta si am zis : 6 Pururea ratacesc cu inima 6. 1!. Si ei n-au cunsocut caile 4ele, ca 4-am -urat intru mania 4ea : 6 7u "or intra intru odi/na 4ea 6. Psalmul +1! / cantare a lui David, cand s-a zidit casa, dupa robie. 1. %antati Domnului cantare noua, cantati Domnului tot pamantul. !. %antati Domnului, &inecu"antati numele 0ui, &ine"estiti din zi in zi mantuirea 0ui. #. 9estiti intre neamuri sla"a 0ui, intre toate popoarele minunile 0ui2 $. %a mare este Domnul si lauudat foarte, infricosator este mai presus decat toti dumnezeii. '. %a toti dumnezeii neamurilor sunt idoli2 Iar Domnul cerurile a facut. ) 0auda si frumusete este inaintea 0ui, sfintenie si maretie in locasul cel sfant al 0ui. *. Aduceti Domnului, semintliie popoarelor, aduceti Domnului sla"a si cinste2 aduceti Domnului sla"a numelui 0ui. +. Aduceti -ertfe si intrati in curtile 0ui. Inc/inati-"a Domnului in curtea cea sfanta a 0ui. ,. Sa tremure de fata 0ui tot pamantul. Spuneti intre neamuri ca Domnul a imparatit, 1.. Pentru ca a intarit lumea care nu se "a clinti2 -udeca-"a popoare intru dreptate. 11. Sa se "eseleasca cerurile si sa se &ucure pamantul, sa se zguduie marea si toate cele ce sunt intru ea2 sa se &ucure campille si toate cele ce sunt pe ele. 1!. Atunci se "or &ucura toti copacii padurii de fata Domnului, ca "ine, "ine sa -udece pamantul. 1#. <udeca-"a lumea intru dreptate si popoarele intru ade"arul Sau. Psalmul +2! -n psalm al lui David, cand s-a intarit domnia lui. 1. !. #. $. '. ). Domnul imparateste ( Sa se &ucure pamantul, sa se "eseleasca insule multe. 7or si negura impre-urul 0ui, dreptatea si -udecata este temelia neamului 0ui. Foc inaintea 0ui "a merge si "a arde impre-ur pe "ra-masii 0ui. 0uminat-au fulgerele 0ui lumea2 "azut-a si s-a cutremurat pamantul. 4untii ca ceara s-au topit de fata Domnului de fata Domnului a tot pamantul. 9estit-au cerurile dreptatea 0ui si au "azut toate popoarele sla"a 0ui.

*. Sa se rusineze toti cei ce se inc/ina c/ipurilor cioplite si se lauda cu idolii lor. +. Inc/inati-"a 0ui toti ingerii 0ui2 auzit-a si s-a "eselit Sionul. ,. Si s-au &ucurat fiicele Iudeii pentru -udecatile Tale, Doamne. 1.. %a Tu esti Domnul cel Preinalt peste tot pamantul 2 inaltatu-Te-ai foarte, mai presus decat toti dumnezeii. 11. %ei ce iu&iti pe Domnul, urati raul 2 Domnul pazeste sufletele cu"iosilor 0ui2 din mana pacatosului ii "a iz&a"i pe ei. 1!. 0umina a rasarit dreptului, si celor drepti cu inima, "eselie. 1#. 9eseliti-"a, dreptilor, in Domnul si laudati pomenirea sfinteniei 0ui ( Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeul nostru, sla"a Tie. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin. Psalmul +3! -n psalm al lui David. 1. %antati Domnului cantare noua, ca lucruri minunate a facut Domnul. !. 4antuitu-l-a pe el dreapta 0ui si &ratul cel sfant al 0ui. #. %unoscuta a facut Domnul mantuirea Sa2 inaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. $. Pomenit-a mila Sa lui Iaco& si ade"arul Sau casei lui Israel2 '. 9azut-au toate marginile pamantulul mantuirea Dumnezeului nostru. ). Strigati lui Dumnezeu tot pamantul2 cantati si "a &ucurati si cantati. *. %antati Domnului cu alauta, cu alauta si in sunet de psaltire2 +. %u tram&ite si in sunet de corn, strigati inaintea Imparatului si Domnului. ,. Sa se zguduie marea si plinirea ei, lumea si cei ce locuiesc in ea. 1.. 1aurile "or &ate din palme, deodata, muntii se "or &ucura de fata Domnului, ca "ine, "ine sa -udece pamantul. 11. <udeca-"a lumea cu dreptate si popoarele cu nepartinire. Psalmul +4! -n psalm al lui David. 1. Domnul imparateste : sa tremure Popoarele2 sade pe /eru"imi : sa se cutremure pamantul. !. Domnul in Sion este mare si inalt peste toate popoarele. #. Sa se laude numele Tau cel mare, ca infricosator si sfant este. Si cinstea imparatului iu&este dreptatea. $. Tu ai intemeiat dreptatea2 -udecata si dreptate in Iaco&, Tu ai facut. '. Inaltati pe Domnul Dumnezeul nostru si "a inc/inati asternutului picioarelor 0ui, ca sfant este ( ). 4oise si Aaron, intre preotii 0ui si Samuel, intre cei ce c/eama numele 0ui. *. %/emat-au pe Domnul si 8l i-a auzit pe ei, in stilp de nor graia catre ei2 +. %aci pazeau marturiile 0ui si poruncile pe care le-a dat lor. ,. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe el2 Dumnezeule, Tu Te-ai milosti"it de ei si ai rasplatit toate faptele lor. 1.. Inaltati pe Domnul Dumnezeul nostru si "a Inc/inati in 4untele cel sfant al 0ui, ca sfant este Domnul, Dumnezeul nostru ( Psalmul ++! -n psalm al lul David, spre lauda.

1. Strigati Domnului tot pamantul, slu-iti Domnului cu "eselie, intrati inaintea 0ui cu &ucurie. !. %unoasteti ca Domnul, 8l este Dumnezeul nostru2 8l ne-a facut pe noi si nu noi. #. Iar noi, poporul 0ui si oile pasunii 0ui. Intrati pe portile 0ui cu lauda si in curtile 0ui cu cantari laudati-0 pe 8l. $. %antati numele 0ui, ca &un este Domnul2 in "eac este mila 0ui si din neam in neam ade"arul 0ui. Psalmul ,&&! -n psalm al lul David. 1. 4ila si -udecata Ta "oi canta Tie, Doamne. !. %anta-"oi si "oi merge, cu pricepere, in cale fara pri/ana. %and "ei "eni la mine 5 #. ;m&lat-am intru nerautatea inimii mele, in casa mea. $. 7-am pus inaintea oc/ilor mei lucru nelegiuit2 pe calcatorii de lege i-am urat. '. 7u s-a lipit de mine inima indadaratnica2 pe cel rau, care se departa de mine, nu lam cunoscut. ). Pe cel ce cle"etea in ascuns pe "ecinul sau, pe acela l-am izgonit. *. %u cel mandru cu oc/iul si nesatios cu inima, cu acela n-am mancat. +. :c/ii mei sunt peste credinciosii pamantului, ca sa sada ei impreuna cu mine. %el ce um&la pe cale fara pri/ana, acela imi slu-ea. ,. 7u "a locui in casa mea cel mandru2 cel ce graieste nedreptati nu "a sta inaintea oc/ilor mei. 1.. In dimineti "oi -udeca pe toti pacatosii pamantului, ca sa nimicesc din cetatea Domnulul pe toti cei ce lucreaza fardelegea. Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, sla"a Tie, Dumnezeul nostru, sla"a Tie. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Sla"a Tatalui si Fiului si Sfantului Du/ si acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin. Dupa catisma a treisprezecea! Sfinte Dumnezeule... Sla"a... Si acum... Preasfanta Treime... Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Sla"a... Si acum... Tatal nostru... Apoi troparele: %u oc/i milosti", "ezi Doamne, smerenia mea : caci cate putin "iata mea se c/eltuieste si din fapte nu-mi pot astepta mantuirea. Pentru aceasta ma rog : "ezi Doamne, cu oc/i milosti", smerenia mea si ma mantuieste. Sla"a... %a si cum ar fi de fata <udecatorul, gri-este-te, suflete, si-ti adu aminte de ceasul zilei celei infricosatoare, ca -udecata e fara de mila celor ce n-au facut mila. De aceea strig catre Hristos Dumnezeu : %unoscatorule de inimi, gresit-am ( %i, inainte de a ma osandi, mantuieste-ma. Si acum... 0uand aminte, Hristoase, la ziua si ceasul -udecatii Tale celei infricosatoare, groaznice si nemitarnice, tremur ca un facator de rele, caci am lucruri de rusine, si fapte rele, pe care cu singur le-am lucrat cu sarguinta. Pentru aceasta cad inaintea Ta cu frica, strigand cu durere : Pentru rugaciunile celei ce Te-a nascut, mult-4ilosti"e, mantuieste-ma (

Apoi: Doamne miluieste =de $. de ori> si rugaciunea aceasta: Doamne Sfinte, %el ce locuiesti intru cele inalte si cu oc/iul Tau cel a toate "azator pri"esti spre toata zidirea, inaintea Ta am plecat grumazul sufletului si trupului si Tie ne rugam, Sfinte at sfintilor: tinde-Ti mana Ta cea ne"azuta din sfant locasul Tau si ne &inecu"anteaza pe noi, pe toti si orice Ti-am gresit cu "oie sau fara de "oie, ca un Dumnezeu &un si iu&itor de oameni, iarta, daruindu-ne si &unatatile Tale cele din lume ( %a Tie se cu"ine a ne milui si a ne mantui pe noi, Dumnezeul nostru si Tie sla"a inaltam, Tatalui si Fiului si Sfantulul Du/, acum si pururea si in "ecii "ecilor. Amin(