Sunteți pe pagina 1din 7

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL


L E G E


pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea tichetelor de vacan

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

Art. I. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 8 din
18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacan, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, cu
urmtoarele modificri i completri:

1. Titlul ordonanei de urgen se modific i va avea urmtorul
cuprins:
ORDONAN DE URGEN
privind acordarea voucherelor de vacan

2. La articolul 1, alineatele (1) (5) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
Art. 1. (1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
de urgen, pentru recuperarea i ntreinerea capacitii de munc a
personalului salarial, angajatorii care ncadreaz personal prin ncheierea
unui contract individual de munc pot acorda, n condiiile legii, bonuri de
valoare, denumite n continuare vouchere de vacan.

2
(2) Instituiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i instituiile
publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare, indiferent de sistemul de
finanare i subordonare, inclusiv cele care se finaneaz integral din
venituri proprii, regiile autonome, societile reglementate de
Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, la care statul este acionar unic sau acionar majoritar, societile
i companiile naionale care ncadreaz personal prin ncheierea unui
contract individual de munc, acord, n condiiile legii, vouchere de
vacan.
(3) Voucherele de vacan se acord n limitele sumelor prevzute cu
aceast destinaie n bugetul de stat sau, dup caz, n bugetele locale, pentru
unitile din domeniul bugetar, i n limitele sumelor prevzute cu aceast
destinaie n bugetul de venituri i cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru
celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariailor sub
form de vouchere de vacan reprezint contravaloarea a 6 salarii de baz
minime brute pe ar garantate n plat, pentru un salariat, n decursul unui
an fiscal.
(5) Voucherele de vacan sunt integral suportate de ctre angajator, n
condiiile art. 3.

3. La articolul 1, alineatul (6) se abrog.


4. La articolul 1, alineatele (7) (9) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(7) Coninutul minim al pachetului de servicii care se poate
achiziiona prin intermediul voucherelor de vacan va fi stabilit prin
normele de aplicare a prezentei ordonane de urgen, care vor fi aprobate
prin hotrre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziionate prin intermediul voucherelor de
vacan se face n uniti turistice, autorizate de Autoritatea Naional
pentru Turism.
(9) Angajatul care beneficiaz de vouchere de vacan nu mai
beneficiaz de prima de vacan n cursul anului fiscal sau de bilete de
3
odihn, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.

5. Dup articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1
1
, cu
urmtorul cuprins:
Art. 1
1
. Societile naionale, companiile naionale i societile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, la care statul este acionar unic sau acionar
majoritar, precum i regiile autonome, indiferent de forma de
coordonare/subordonare, pot acorda angajailor proprii prime, cu ocazia
plecrii n concediul de odihn, numai sub forma voucherelor de vacan, n
conformitate cu prevederile art. 1.

6. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 2. (1) Voucherele de vacan sunt emise de ctre Autoritatea
Naional pentru Turism.
(2) Fiecare voucher de vacan este valabil dac are nscrise
urmtoarele meniuni:
a) emitentul i datele sale de identificare;
b) valoarea nominal a voucherului de vacant;
c) angajatorul i datele sale de identificare;
d) numele, prenumele i codul numeric personal ale angajatului care
este n drept s utilizeze voucherul de vacan;
e) spaiul destinat nscrierii perioadei n care a fost utilizat i aplicrii
tampilei unitii afiliate;
f) interdicia unitii afiliate de a plti diferena n bani dintre valoarea
voucherului de vacan i valoarea pachetului de servicii ctre utilizatorii
voucherelor de vacan;
g) perioada de valabilitate a utilizrii voucherului de vacan.
(3) Autoritatea Naional pentru Turism are obligaia de a asigura
circulaia voucherelor de vacan n condiii de siguran.
(4) Voucherul de vacan are perioad de valabilitate pn la data de
31 decembrie a anului n care a fost emis.

7. La articolul 3, alineatele (1) i (2) se abrog.

4
8. La articolul 3, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(3) Sumele corespunztoare voucherelor de vacan acordate de ctre
angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, n limita a 6 salarii
de baz minime brute pe ar garantate n plat pentru fiecare angajat, pe un an
calendaristic. Salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat este cel
stabilit prin hotrre a Guvernului.

9. La articolul 3, alineatul (4) se abrog.

10. La articolul 3, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacan sunt: 10,
20, 30, 40 i 50 lei.

11. Dup articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3
1
, cu
urmtorul cuprins:
Art. 3
1
. Voucherele de vacan se emit numai n sistem on-line.

12. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4. - (1) Operatorii economici cu activitate de turism din
Romnia, autorizai de Autoritatea Naional pentru Turism, conform
Ordonanei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea i desfurarea
activitii de turism n Romnia, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 755/2001, cu modificrile ulterioare, care dein structuri de
primire turistice clasificate i/sau agenii de turism liceniate i care accept
vouchere de vacan ca modalitate de plat, se denumesc, n mod
convenional i n nelesul prezentei ordonane de urgen, uniti afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de ageniile de turism, n calitate de
uniti afiliate, nu poate depi 10% din valoarea pachetului de servicii
oferit utilizatorilor voucherelor de vacan.

13. La articolul 5, alineatul (1) se abrog.
5
14. La articolul 5, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(2) Orice plat se face numai prin intermediul societilor bancare,
potrivit legii.
(3) Autoritatea Naional pentru Turism va plti unitilor afiliate cu
care a ncheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacan
contravaloarea acestora dup prestarea serviciilor de turism.

15. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 6. - (1) Se interzice unitii afiliate acordarea unui rest de bani la
voucherul de vacan.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de ctre unitile
afiliate peste valoarea voucherelor de vacan se suport de ctre salariat.

16. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 7. - (1) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de
la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de ctre unitatea afiliat spre
comercializare a voucherelor de vacan de ctre alte persoane dect
titularul voucherului de vacan.
(2) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la
1.000 lei la 10.000 lei i retragerea certificatului de clasificare, respectiv a
licenei de turism, acceptarea de ctre unitile afiliate de vouchere de
vacan pentru achiziionarea de servicii care nu ndeplinesc condiiile
pachetului minim de servicii prevzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la
5.000 lei la 10.000 lei fapta unitii afiliate de a da rest n bani la voucherul
de vacan.
(4) Constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la
5.000 lei la 10.000 lei i retragerea licenei de turism ageniei de turism, n
calitate de unitate afiliat, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit
pentru voucherul de vacan difer de pachetul similar de servicii oferit de
structura de primire turistic pentru alte categorii de beneficiari.
(5) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac de ctre
personalul cu atribuii de control din cadrul Autoritii Naionale pentru
Turism.

6
(6) Contraveniilor prevzute la alin. (1) - (4) le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. II. n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, Autoritatea Naional pentru Turism i Ministerul Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice vor elabora i vor
supune spre aprobare Guvernului modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea tichetelor de vacan, n mod corespunztor modificrilor i
completrilor aduse prin prezenta lege.

Art. III. - n cuprinsul actelor normative n vigoare, sintagma tichet
de vacan se nlocuiete cu sintagma voucher de vacan.


7
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei,
republicat.


p. PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR
PREEDINTELE
SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.