Sunteți pe pagina 1din 3

04 ulie 2008, nr.

312
RAPORT DE EXPERTIZ
Ia proiectuI Legii cu privire Ia modificarea i compIetarea Legii privind pIata pentru
poIuarea mediuIui
(nregistrat n Parlament cu numrul 2104 din 23 unie 2008)
n temeiul Concep[iei de cooperare dintre Parlament i societatea civil, aprobat prin Hotrrea
Parlamentului nr.373-XV din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiz i Prevenire a Corup[iei prezint
raportul de expertiz a coruptibilit[ii proiectului Legii cu privire la modificarea i completarea Legii privind
plata pentru poluarea mediului.
EvaIuarea generaI
1. Autor aI ini|iativei IegisIative este un grup de deputa[i n Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din
Constitu[ie i art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actuIui IegisIativ propus este lege organic, ceea ce corespunde art.72 din Constitu[ie i
art. 6-11, 27, 35 i 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
3. ScopuI promovrii proiectuIui. Potrivit Notei nformative, proiectul are drept scop colectarea surselor
financiare care vor constitui surse suplimentare la bugetul fondurilor ecologice i va permite crearea unor
sisteme moderne i eficiente de colectare, prelucrare, valorizare a deeurilor respective, i va avea ca
efect o mai bun protejare a mediului nconjurtor.
Men[ionm c, n paralel cu acest proiect, pe agenda Parlamentului a fost inclus un proiect de lege similar
pentru modificarea i completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului (nregistrat n parlament cu
nr. 2104 din 24.06.2008) care la fel propune o serie de modificri la art. 11 din Legea privind plata pentru
poluarea mediului nr.1540-X din 25.02.1998.
Fundamentarea proiectuIui
4. Nota informativ a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasat pe site-ul Parlamentului.
Considerm c n acest fel Parlamentul respect principiul transparen[ei procesului legislativ i principiile
de cooperare cu societatea civil.
5. Respectarea termenuIui de cooperare cu societatea civiI
6. Suficien|a argumentrii. n Nota nformativ, autorii argumenteaz promovarea modificrilor prin
necesitatea majorrii surselor financiare care urmeaz a fi utilizate pentru protec[ia mediului nconjurtor,
prelucrarea, distrugerea i reciclarea deeurilor de plastic etc. Autorii proiectului snt de prerea c
modificrile respective vor permite perfec[ionarea sistemelor de prelucrare a deeurilor.
Considerm argumentarea incomplet, deoarece:
* lipsesc informa[ii statistice despre cantitatea, pre[ul i circuitul mrfurilor ambalate PET, tetra pak, alte
1
Proiectul "Expertiza coruptibilitJii" este implementat de CAPC n cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene i al Consiliului Europei mpotriva corupJiei, splrii banilor i
finanJrii terorismului n Republica Moldova (MOLICO), co-finanJat de Comisia European, AgenJia Suedez pentru Cooperare i Dezvoltare InternaJional i Consiliul Europei.
Opiniile exprimate n cadrul prezentului raport pot s nu coincid cu punctul de vedere al donatorului.
materiale din plastic importate n R Moldova;
* lipsesc informa[ii despre strategiile i programele de gestionare i valorificare a deeurilor;
* informa[ia despre impactul Legii asupra perfec[ionrii sistemelor de prelucrare a deeurilor este
superficial avnd un caracter declarativ;
* lipsesc criteriile conform crora a fost stabilit mrimea pl[ilor.
7. CompatibiIitatea cu IegisIa|ia comunitar i aIte standarde interna|ionaIe. Potrivit lit. c) a
articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativ trebuie s includ referin[e la
reglementrile corespondente ale legisla[iei comunitare i nivelul compatibilit[ii proiectului de act legislativ
cu reglementrile n cauz.
Nota informativ con[ine referin[e privind compatibilitatea proiectului cu legisla[ia comunitar, n special
fiind enun[ate: Directivele Uniunii Europene 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele i
deeurile de ambalaje, Directiva 2004/12/CE din 11 februarie 2004, .a.
8. Fundamentarea economico-financiar. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele
legislative, nota informativ trebuie s con[in informa[ii privind ,fundamentarea economico-financiar n
cazul n care realizarea noilor reglementri necesit cheltuieli financiare i de alt natur. Potrivit art.47
alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, n cazul n care realizarea noilor reglementri necesit cheltuieli
financiare, materiale i de alt natur, se anexeaz fundamentarea economico-financiar.
Dei implementarea prevederilor proiectului nu atrage creterea cheltuielilor bugetare, considerm c
fundamentarea financiar-economic este necesar. Autorul proiectului n nici un mod nu argumenteaz
volumul taxelor percepute pentru importarea produselor n ambalaj din plastic sau tetra pack. Mrimea
taxei (pl[ii) depinde doar de volumul cutiei. n viziunea noastr aceast taxa trebuie stabilit n raport i
cu pre[ul mrfii i al[i indicatori.
EvaIuarea de fond a coruptibiIit|ii
9. StabiIirea i promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezult stabilirea i
promovarea expres a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului
public general.
10. Prejudicii aduse prin apIicarea actuIui. Din textul proiectului i aplicarea ulterioar a acestuia nu
rezult expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libert[ilor) anumitor categorii de persoane sau
prejudicierea interesului public.
11. CompatibiIitatea proiectuIui cu prevederiIe IegisIa|iei na|ionaIe. Prevederile proiectului nu snt
concurente cu alte prevederi ale legisla[iei.
12. FormuIarea Iingvistic a prevederiIor proiectuIui. Formulrile con[inute n proiect snt suficient de
clare i concise, exprimrile ntrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respect regulile de
ortografie i punctua[ie.
13. RegIementarea activit|ii autorit|iIor pubIice. Proiectul nu stabilete atribu[ii ale autorit[ilor
publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni viznd activitatea acestora.
14. AnaIiza detaIiat a prevederiIor poten|iaI coruptibiIe.
ArticoI Text Obiec|ia EIemente de coruptibiIitate i aIte
riscuri
Recomandarea
1 Art. Articolul 11 se
completeaz cu un
nou alineat n
urmtoarea redac[ie:
"(5)Plata pentru
ambalajul din plastic
sau tetra pack a
buturilor nealcoolice,
2
Legea se refer doar la un numr
strict de produse lichide n ambalaj
din plastic sau tetra pack i anume:
buturi nealcoolice;
bere;
sucuri;
Coruptibilitate
Formulare ambigu care admite
interpretri abuzive
ntroducerea termenilor noi care nu
au o defini[ie n legisla[ie sau n
proiect
Stabilirea clar a
categoriilor de
produse pentru care
urmeaz s se
ncaseze plata pentru
ambalajul din plastic
sau tetra pack.
Utilizarea altor criterii
Proiectul "Expertiza coruptibilitJii" este implementat de CAPC n cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene i al Consiliului Europei mpotriva corupJiei, splrii banilor i
finanJrii terorismului n Republica Moldova (MOLICO), co-finanJat de Comisia European, AgenJia Suedez pentru Cooperare i Dezvoltare InternaJional i Consiliul Europei.
Opiniile exprimate n cadrul prezentului raport pot s nu coincid cu punctul de vedere al donatorului.
a berii, sucurilor i
uleiului din floarea
soarelui importate n
Republica Moldova se
stabilete dup cum
urmeaz:
Pentru o sticl PET, o
cutie tetra pack
volumul creia nu
depete 1 litru - 1
leu;
Pentru o sticl PET, o
cutie tetra pack cu
volumul de la 1 litru la
3 litri - 3 lei;
Pentru o sticl PET, o
cutie tetra pack cu
volumul mai mare de
3 litri - 5 lei."
uleiuri din floarea soarelui.
Legisla[ia n vigoare nu
reglementeaz no[iunea de "butur
nealcoolic" sau de "butur"
De altfel, nu toate uleiurile care se
import n RM sunt din floarea
soarelui (exist ulei din porumb, nuci,
arahide etc.) Categoriile de produse
n ambalaj din plastic sau tetra pack
sunt mult mai variate (produse
lactate, sosuri, ketchup, vinuri, etc.)
dect volumul pentru
stabilirea mrimii pl[ii
(pre[ul mrfii, circuitul,
componen[a
ambalajului etc.)
ConcIuzii
* No[iunile utilizate n proiect nu snt definite i concretizate, fapt ce admite interpretarea lor eronat sau
chiar abuziv.
* n proiect sunt utiliza[i termeni care nu au o defini[ie n legisla[ie sau n proiect.
* Proiectul defavorizeaz anumite categorii de agen[i economici (importatorii de bere, sucuri, buturi
nealcoolice, ulei din floarea soarelui) favoriznd concomitent alte categorii de agen[i economici.
* Modificrile promovate pot avea un impact negativ pentru activitatea unor agen[i economici.
* Lipsete fundamentarea social - economic n sensul efecturii prealabile a unui studiu n ceea ce
privete utilizarea mijloacelor financiare percepute pentru importarea produselor specificate n proiect.
CentruI de AnaIiz i Prevenire a Corup|iei
3
Proiectul "Expertiza coruptibilitJii" este implementat de CAPC n cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene i al Consiliului Europei mpotriva corupJiei, splrii banilor i
finanJrii terorismului n Republica Moldova (MOLICO), co-finanJat de Comisia European, AgenJia Suedez pentru Cooperare i Dezvoltare InternaJional i Consiliul Europei.
Opiniile exprimate n cadrul prezentului raport pot s nu coincid cu punctul de vedere al donatorului.