Sunteți pe pagina 1din 1

R O M Â N I A

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj INFORMARE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj

INFORMARE DE PRESĂ

Ref: Întâlnire –clarificări şi mediere –transport metropolitan

Marţi, 14 ianuarie 2014, la iniţiativa Prefectului Judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan,

a avut loc la Instituţia Prefectului Judeţul Cluj o întâlnire cu scopul clarificării şi normalizării

unor aspecte legate de atribuirea unor rute de transport în comun, din zona metropolitană a

Clujului, cu accent pe Comunele Baciu, respectiv Floreşti.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj,

reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, ai Consiliului

Judeţean Cluj (Compartiment Autoritatea Judeţeană de Transport), ai operatorilor economici

participanţi la procesul de atribuire al rutelor de transport, respectiv FANY şi CTP Cluj-Napoca,

primarul Comunei Baciu şi viceprimarul Comunei Floreşti.

Având în vedere că transportul în comun este o componentă esenţială a dezvoltării

zonelor adiacente municipiului Cluj-Napoca, în perspectiva integrării acestuia ca şi serviciu

metropolitan, Prefectul Judeţului Cluj a insistat asupra importanţei respectării legii în toate

demersurile făcute de către cei implicaţi, dar şi al necesităţii respectării voinţei cetăţenilor

comunităţilor implicate, în baza principiului că acţiunile publice care sunt destinate cetăţenilor

trebuie să fie construite şi aplicate având la bază tocmai dorinţele şi aşteptările acestora.

Poziţia Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj reiterată de Prefectului Judeţului Cluj,

Gheorghe Ioan Vuşcan, în încheierea discuţiei a fost de continuare a implicării active în

mediere, în sensul detensionării situaţiei existente, în folosul cetăţenilor celor două comunităţi

importante, care trebuie să beneficieze de cele mai bune servicii la cele mai mici preţuri.

De asemenea, Prefectul Judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a menţionat că,

Instituţia Prefectului Judeţul Cluj va face uz dacă situaţia o va impune de toate pârghiile legale

(acţiune în contencios administrativ) pentru apărarea interesului public, prin respectarea legilor

în vigoare.

Biroul de presă

14.01.2014

400094 Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 58 telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, fax: +40-264-591637 Web: www.prefecturacluj.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro