Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem. 5 . Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale.3.

6 .1.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag. Accesaţi pagina internet http://pki. Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38.md/.cts.3.

Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag. 7 .

dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.2.oracle.exe din arhivul acr38_cid.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 . lansînd fişierul .exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag.Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. INSTALAREA DIGITALE.html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline .com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589. Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www.zip 3. 8 . PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”. este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime.

Pag. 9 .

1.. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie. Pentru intrarea în sistem. DECLARAŢIA 4BASS 4. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS.1.4.1. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. După obţinerea Autorizaţiei. Pag. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. în Biroul personal. devine accesibil serviciul CNAS. 10 .

Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. sau după statut etc…). Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. 11 . afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. Pag. Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3).Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.

În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS. 12 . În urma accesării acestui buton.1.2. Pag.Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. 4.

Pag. anul. se afişază Lista erorilor. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). În cazul depistării erorilor.La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. perioada). se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. perioada) se completează obligator de către utilizator. 13 . Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. Erorile depistate necesită a fi corectate. anul. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare.

declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS.1. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS. 14 .3. redactare sau ştergere din listă. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. 4. aflate în statutul Proiect.La etapa salvării. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. Asupra declaraţiilor 4BASS. Pag. În urma accesării acestui buton.

Pag. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. În cazul depistării erorilor. se permite salvarea rezultatelor intermediare. Erorile depistate necesită a fi corectate. anul). anul) se completează obligator de către utilizator. 15 . La etapa salvării. aflate în statutul Proiect. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. Asupra declaraţiilor 4BASS. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. se afişază Lista erorilor. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. În procesul de completare a declaraţiei. redactare sau ştergere din listă. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă.

Pag.1. precum că “Notificările cu privire la semnare. care depune declaraţia.4. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele. 16 . au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. Astfel. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare.4. Remarcă: Înainte de semnarea documentului. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii. a căror certificat are IDNP-ul. pe ecran apare un Aviz. obligatoriu are loc procedura de semnare.

Următoarea etapă. este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. şi conţin link-urile la pagina de semnare.Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. 17 .

Introducerea codului PIN: Pag.Astfel. Încărcarea listei de certificate: 2. 18 . se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1. Alegerea certificatului: 3.

pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. că semnătura lipseşte. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.a Contabilului şef.4. La accesarea iconiţei roşii. documentul se afişază în Lista de documente. NPP. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. iar cea din dreapta. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. 19 . Culoarea gri a ştampilei semnifică.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. IDNP. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului.

are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. 20 . are loc verificarea semnăturii electronice. se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat.Astfel.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele.  De exemplu. În momentul semnării declaraţiei. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. atunci în momentul semnării documentului. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. Pag.

4. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. documentul apare în Lista de documente.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori.5. avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS.1. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef. Pag. 21 .

şi conţin link-urile la pagina de semnare. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului.Astfel. 22 . precum că “Notificările cu privire la semnare. pe ecran apare un Aviz. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. Pag.

Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. 23 . După semnarea cu succes.a Contabilului şef.Următoarea etapă. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. documentul se afişază în Lista de documente. Pag. iar cea din dreapta. că semnătura lipseşte. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. Culoarea gri a ştampilei semnifică. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK.

pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. După semnarea reuşită a declaraţiei. Pag. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă.La accesarea iconiţei roşii. 24 . paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. documentul se afişază în Lista de documente. După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. Astfel. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator.

25 .Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului.. 4. documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa .7. sau este deconectat. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes. este necesar de întocmit un alt document. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare.1. Se verifică. În acest caz. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil.”. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag.6. Se aşteaptă verificarea. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion.1. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. 4. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). şi de transmis din nou la CNAS. pe ecran va apărea notificarea despre eroare.

cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). 26 . utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. va semna şi expedia declaraţia.8. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”.1. va corecta codul raionului din profil. CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă.4. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. accesînd butonul . Pag. după caz. Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. Notă: În cazurile. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil. va completa o declaraţie 4BASS nouă.

se va deschide fereastra Lista pachetelor. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.2. Dacă codul raionului din profil este corect. 4. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Astfel. 27 . Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel. 4. afişarea documentelor conform anului de raportare.. accesăm fila Declaraţia Rev 5. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor. Ca urmare.1. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv. care la rîndul său. va informa plătitorul la BASS.2. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pag. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). va contacta structura teritorială CNAS. sau după statut. statutul documentului devine “ Proiect”. sau după tipul formei etc…).

În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. sistemul formează automat numărul lui. iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. sistemul crează un pachet nou. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. Ca regulă. Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. 28 . Pag. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente. Pachetul constă din seturi.

Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1).  Lista declaraţiilor(3).  Filtrul listei de declaraţii (2).Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag. În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei. din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior. 29 .

numărul setului şi codurile de identificare a Pers. După necesitate. care nu se modifică. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. Numărul declaraţiei.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. la care se atribuie declaraţia dată. 30 . fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar. Sistemul formează lista de seturi. se efectuează crearea primară a declaraţiei. La crearea secundară REV5. Pag. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. Dacă nu există pachet anterior din anul curent.. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor. Asig. După introducerea IDNP.reprezintă atribute. sistemul crează un set nou.

apărută mai jos. Pag. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor.Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. care necesită a fi completată. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. care necesită a fi corectate. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. trebuie de introdus codul respectiv în celulă. În urma depistării unor erori. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. se deschide următoarea fereastră. mai jos este afişată lista acestor erori. 31 .

în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent. 4.2.4. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”.2.3. Pag.2. 32 . Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. În cazul depistării unor erori. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă.

COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent. Pag.4. este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară. 33 . Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. 4.2. atunci se copie doar prima înregistrare.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei.

selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). Pentru a elimina o declaraţie din listă. În continuare. selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. 34 . În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab. Pentru a redacta declaraţia necesară. Pentru aceasta.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară. NPP sau codului CPAS. 4.8. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. Crearea manuală a pachetului. procedura de completare a formei deschise. este descrisă în p. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. Pag. pentru care va fi efectuată sortarea.1. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat.

în care introducem datele  butonul Salvează. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă. .Se va deschide forma. 35 .Pentru a redacta datele. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. 4. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei.2. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă. Pag.5. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare.

rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . şi 4. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS. pe ecran se afişază mesajul de mai jos. 36 .1.În continuare.4. În cazul necorespunderii.2. 4.6.1. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare. Pag.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes. Această funcţie este disponibilă. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS. (vezi 4.”. Se aşteaptă verificarea. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. pe ecarn se afişază mesajul respectiv. doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”.

Respectiv. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. apare lista cu erori primirii la CNAS”. iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . . pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. Se aşteaptă verificarea”.Astfel. statutul devine „Trimis la CNAS. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. În cazul depistării erorilor în timpul verificării. Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. 37 . În cazul depistării erorilor la CNAS.

este necesar de corectat erorile afişate în listă. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. pachetul revine în statutul „Proiect”.” Accesînd butonul Actualizare. este necesar de întocmit un alt document. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare. În continuare. 38 .  în cazul verificării cu succes. Este necesar de corectat şi de expediat”. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. şi de transmis din nou la CNAS.După corectarea erorilor specificate în listă. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. pachetul primeşte statutul „Proiect”.. Pentru aceasta. Se verifică. După corectarea erorilor. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului.7. statutul pachetului devine „Erori. care vor fi vizualizate de către utilizator. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. În acest caz. Pag.2. după transmiterea pachetului la CNAS. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. 4. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. După corectarea lor. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. statutul pachetului devine „Verificat. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori.

Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . Pag. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide.8. trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. 4. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. După efectuarea corectărilor necesare. 39 . ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. statutul pachetului devine „Proiect”.În urma accesării butonului. Se verifică” „Verificat.2.

Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. 40 . Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Pag. Se aşteptă verificarea”.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei. Se verifică” „Verificat. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide.

Pentru a impima lista butonul . poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. Utilizînd filtrele listei. 41 .9.2. *** După necesitate. lista pachetelor poate fi imprimată. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet.4. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale. Se va deschide forma PDF: Pag.

În urma accesării. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării. ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate.11. În urma accesării. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . păstrînd statutul. 42 . înregistrările anulate de asemenea se copie. 4. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers. concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”.2. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent.2. sistemul solicită confirmarea deciziei. După confirmare pachetul se elimină din BD. Pag. La eliminarea pachetului. Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa . ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate. Asig. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS.10. sistemul solicită confirmarea deciziei.4.

selectăm din listă una din declaraţiile setului. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv.12. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. 43 . Ca rezultat se deschide fereastra respectivă.4.2. Astfel. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. unde este afişat numărul curent al setului. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului. În forma deschisă. ------------------------------------- Pag.

Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului. Pag. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. 44 . Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. În forma deschisă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful