Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale.3. accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem. Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. 5 .

3. În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.cts. Accesaţi pagina internet http://pki.md/.1. Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . 6 .

7 .Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag.

com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589.exe din arhivul acr38_cid. INSTALAREA DIGITALE.exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag. lansînd fişierul .2.html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline .dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 .Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”. 8 . Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www.zip 3. este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime.oracle.

Pag. 9 .

DECLARAŢIA 4BASS 4.1. După obţinerea Autorizaţiei. Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie.1. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4.1. devine accesibil serviciul CNAS. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia. Pentru intrarea în sistem. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS. 10 .4. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. în Biroul personal. Pag..

Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. Pag. prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului.Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. 11 . Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). sau după statut etc…). Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri.

Pag.2. 4. În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate.1.Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. 12 . În urma accesării acestui buton. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS.

Pag. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. Accesînd butonul Salvare cu verificare. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. se afişază Lista erorilor. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. perioada) se completează obligator de către utilizator. anul. Erorile depistate necesită a fi corectate.La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. perioada). privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. 13 . În cazul depistării erorilor. anul. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză.

CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei.1. 4. Asupra declaraţiilor 4BASS. aflate în statutul Proiect. În urma accesării acestui buton. 14 . Pag.La etapa salvării.3. redactare sau ştergere din listă. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS. declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. se pot efectua operaţiunile de vizualizare.

În procesul de completare a declaraţiei. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. La etapa salvării. Pag. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. se permite salvarea rezultatelor intermediare. aflate în statutul Proiect.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. redactare sau ştergere din listă. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Asupra declaraţiilor 4BASS. 15 . Erorile depistate necesită a fi corectate. În cazul depistării erorilor. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. anul) se completează obligator de către utilizator. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. anul). se pot efectua operaţiunile de vizualizare. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). se afişază Lista erorilor. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului.

echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia. Pag. 16 . obligatoriu are loc procedura de semnare. care depune declaraţia. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. Astfel.1. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare.4. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. a căror certificat are IDNP-ul.4. pe ecran apare un Aviz. precum că “Notificările cu privire la semnare. Remarcă: Înainte de semnarea documentului. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii.

La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. 17 .Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. Următoarea etapă. este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. şi conţin link-urile la pagina de semnare.

Introducerea codului PIN: Pag. 18 . Încărcarea listei de certificate: 2.Astfel. Alegerea certificatului: 3. se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1.

NPP. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. IDNP. că semnătura lipseşte. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. Culoarea gri a ştampilei semnifică. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator.a Contabilului şef.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. 19 . iar cea din dreapta. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. La accesarea iconiţei roşii. documentul se afişază în Lista de documente. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.4.

20 . se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. În momentul semnării declaraţiei. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat.Astfel.  De exemplu. atunci în momentul semnării documentului. Pag.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. are loc verificarea semnăturii electronice.

documentul apare în Lista de documente. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori.5. 21 . avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. 4. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef.1. Pag. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului.

şi conţin link-urile la pagina de semnare. 22 . Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei.Astfel. Pag. pe ecran apare un Aviz. precum că “Notificările cu privire la semnare.

avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. 23 . iar cea din dreapta. că semnătura lipseşte. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. Pag.Următoarea etapă. documentul se afişază în Lista de documente. După semnarea cu succes.a Contabilului şef. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. Culoarea gri a ştampilei semnifică. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni.

După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. documentul se afişază în Lista de documente. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. Astfel.La accesarea iconiţei roşii. Pag. pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. 24 . paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. După semnarea reuşită a declaraţiei.

” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . 25 .6.1. 4. pe ecran va apărea notificarea despre eroare. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes. şi de transmis din nou la CNAS. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE).1. Se verifică. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili.”. este necesar de întocmit un alt document. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. sau este deconectat.7. În acest caz. Se aşteaptă verificarea. documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS.Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului.. 4.

Notă: În cazurile. va semna şi expedia declaraţia. cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. Pag. după caz. accesînd butonul . 26 . va corecta codul raionului din profil. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil.4. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie.1. CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. va completa o declaraţie 4BASS nouă.8.

2. care la rîndul său. se va deschide fereastra Lista pachetelor. va informa plătitorul la BASS. accesăm fila Declaraţia Rev 5. 4.2. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. Astfel. 27 . 4. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. sau după statut. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel. afişarea documentelor conform anului de raportare. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pag. va contacta structura teritorială CNAS. Dacă codul raionului din profil este corect. statutul documentului devine “ Proiect”. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. Ca urmare. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor..1. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv. sau după tipul formei etc…).

iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. 28 . Pag. Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. sistemul formează automat numărul lui.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. Ca regulă. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. sistemul crează un pachet nou. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente. Pachetul constă din seturi.

În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”.  Filtrul listei de declaraţii (2). Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor.  Lista declaraţiilor(3). 29 .Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior. (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei.

Numărul declaraţiei. Pag. care nu se modifică. se efectuează crearea primară a declaraţiei. După introducerea IDNP. La crearea secundară REV5. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. Sistemul formează lista de seturi. După necesitate.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5. sistemul crează un set nou. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. Asig. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. numărul setului şi codurile de identificare a Pers.reprezintă atribute. 30 . pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. la care se atribuie declaraţia dată..  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar. Dacă nu există pachet anterior din anul curent.

trebuie de introdus codul respectiv în celulă. Pag.Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. care necesită a fi completată. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. se deschide următoarea fereastră. 31 . apărută mai jos. mai jos este afişată lista acestor erori. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. În urma depistării unor erori. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. care necesită a fi corectate. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor.

este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă. în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse.2. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat. 32 . În cazul depistării unor erori. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă.4. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. Pag. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”.3. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent.2.2. 4.

Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. Pag. 4. este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară. atunci se copie doar prima înregistrare.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor.4. COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent.2. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei. 33 .

Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. este descrisă în p. 4. În continuare. 34 . Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară. Pag. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. Pentru a redacta declaraţia necesară. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab.1. pentru care va fi efectuată sortarea. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului. Pentru a elimina o declaraţie din listă. Crearea manuală a pachetului. Pentru aceasta. selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat. selectăm declaraţia necesară în tabelul (1).8. procedura de completare a formei deschise. NPP sau codului CPAS.

Pag. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. în care introducem datele  butonul Salvează.2. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul.Pentru a redacta datele. . 35 .Se va deschide forma.5. 4. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei.

doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”.În continuare.6. Această funcţie este disponibilă.1. (vezi 4. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa .5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. În cazul necorespunderii. pe ecarn se afişază mesajul respectiv. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie.”. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. 36 . procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS. Pag.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”.4. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare. pe ecran se afişază mesajul de mai jos.2.1. Se aşteaptă verificarea. 4. şi 4.

statutul devine „Trimis la CNAS.Astfel. În cazul depistării erorilor la CNAS. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. În cazul depistării erorilor în timpul verificării. iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. . Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. apare lista cu erori primirii la CNAS”. Respectiv. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. 37 . statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). Se aşteaptă verificarea”.

” Accesînd butonul Actualizare. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). pachetul va fi transmis din nou la CNAS. statutul pachetului devine „Verificat. pachetul revine în statutul „Proiect”.. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. În acest caz. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare. statutul pachetului devine „Erori.7. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. care vor fi vizualizate de către utilizator. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori. Pag. este necesar de întocmit un alt document. după transmiterea pachetului la CNAS. Pentru aceasta. În continuare. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. Se verifică. După corectarea erorilor. pachetul primeşte statutul „Proiect”. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. este necesar de corectat erorile afişate în listă.2. 4. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. şi de transmis din nou la CNAS. 38 . Este necesar de corectat şi de expediat”. După corectarea lor. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă.  în cazul verificării cu succes. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor.După corectarea erorilor specificate în listă. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion.

4. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. După efectuarea corectărilor necesare. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS.8.2. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. Se verifică” „Verificat. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2. Pag.În urma accesării butonului. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. statutul pachetului devine „Proiect”. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. 39 .

Se verifică” „Verificat. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. 40 . Se aşteptă verificarea”. Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. Pag. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar.

*** După necesitate. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale.9. 41 .4. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. Se va deschide forma PDF: Pag. lista pachetelor poate fi imprimată. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI. Utilizînd filtrele listei. Pentru a impima lista butonul .2. poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF.

păstrînd statutul. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării.4. şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”. După confirmare pachetul se elimină din BD. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa .10. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate. Asig. Pag.2. sistemul solicită confirmarea deciziei.11. 42 . 4. În urma accesării. În urma accesării. înregistrările anulate de asemenea se copie. La eliminarea pachetului. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. sistemul solicită confirmarea deciziei. concomitent este distrusă Istoria statutelor sale.2. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers.

unde este afişat numărul curent al setului. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. ------------------------------------- Pag. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului.2. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv.4. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. selectăm din listă una din declaraţiile setului. În forma deschisă. Astfel.12. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. 43 .

este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. În forma deschisă.Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. Pag. 44 . unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful