P. 1
Ghidul Utilizatorului Pentru Depunerea Declaratiilor La CNAS Rom

Ghidul Utilizatorului Pentru Depunerea Declaratiilor La CNAS Rom

|Views: 302|Likes:
Published by Elena Bulat

More info:

Published by: Elena Bulat on Jan 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale.3. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag. 5 . accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem.

cts. 6 .1.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.3. Accesaţi pagina internet http://pki.md/. Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38.

7 .Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag.

INSTALAREA DIGITALE.2.Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www. 8 .html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline . este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime.exe din arhivul acr38_cid. lansînd fişierul .com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589.dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.zip 3.exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag.oracle.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 . PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”.

9 .Pag.

Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. Pag. După obţinerea Autorizaţiei. 10 .. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. Pentru intrarea în sistem.1. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia.4. devine accesibil serviciul CNAS. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. în Biroul personal.1. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. DECLARAŢIA 4BASS 4. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS.1.

Pag. sau după statut etc…). 11 . Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar.Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.

Pag. În urma accesării acestui buton. 4. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. 12 .2. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS.Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate.1.

anul. se afişază Lista erorilor. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. perioada) se completează obligator de către utilizator. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. 13 . În cazul depistării erorilor.La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. perioada). Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. anul. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Pag. Erorile depistate necesită a fi corectate. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). Accesînd butonul Salvare cu verificare.

Asupra declaraţiilor 4BASS. 14 . redactare sau ştergere din listă. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS.1. Pag. În urma accesării acestui buton. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. aflate în statutul Proiect. declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS.La etapa salvării.3. 4.

se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. În cazul depistării erorilor. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. aflate în statutul Proiect. Pag. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. În procesul de completare a declaraţiei. anul) se completează obligator de către utilizator. anul). Accesînd butonul Salvare cu verificare.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. Erorile depistate necesită a fi corectate. Asupra declaraţiilor 4BASS. 15 . se permite salvarea rezultatelor intermediare. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. se afişază Lista erorilor. La etapa salvării. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. redactare sau ştergere din listă.

Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii. a căror certificat are IDNP-ul. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele.1. Remarcă: Înainte de semnarea documentului. Pag. obligatoriu are loc procedura de semnare. Astfel. pe ecran apare un Aviz. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia.4.4. care depune declaraţia. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare. 16 . au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. precum că “Notificările cu privire la semnare.

este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. şi conţin link-urile la pagina de semnare. Următoarea etapă. 17 .Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef.

18 . Introducerea codului PIN: Pag.Astfel. se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1. Încărcarea listei de certificate: 2. Alegerea certificatului: 3.

iar cea din dreapta. 19 . Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. că semnătura lipseşte. documentul se afişază în Lista de documente.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.a Contabilului şef. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. IDNP.4. NPP. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. Culoarea gri a ştampilei semnifică. La accesarea iconiţei roşii.

Pag.Astfel. atunci în momentul semnării documentului. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat.  De exemplu. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. În momentul semnării declaraţiei. 20 . atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele. are loc verificarea semnăturii electronice.

avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS.1.5. 4. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil. documentul apare în Lista de documente.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori. 21 . Pag.

au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. 22 . Pag. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului.Astfel. precum că “Notificările cu privire la semnare. pe ecran apare un Aviz. şi conţin link-urile la pagina de semnare. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef.

iar cea din dreapta. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. După semnarea cu succes. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. Pag. Culoarea gri a ştampilei semnifică. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. documentul se afişază în Lista de documente. că semnătura lipseşte. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.a Contabilului şef. 23 .Următoarea etapă.

accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. Pag. paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. După semnarea reuşită a declaraţiei.La accesarea iconiţei roşii. documentul se afişază în Lista de documente. Astfel. pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. 24 . avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie.

7. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . sau este deconectat.Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. şi de transmis din nou la CNAS. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes. pe ecran va apărea notificarea despre eroare.6.1. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. Se aşteaptă verificarea. 4.”. 4. În acest caz. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion..1. este necesar de întocmit un alt document. Se verifică. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili. documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS. 25 .

cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE).1. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil.4. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv.8. 26 . Pag. va corecta codul raionului din profil. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. după caz. Notă: În cazurile. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. va completa o declaraţie 4BASS nouă. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”. va semna şi expedia declaraţia. accesînd butonul . CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori.

2. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor. care la rîndul său. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv.2. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. 27 . Astfel. sau după tipul formei etc…). va contacta structura teritorială CNAS. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Ca urmare. statutul documentului devine “ Proiect”. se va deschide fereastra Lista pachetelor. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). Pag. Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel.. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. accesăm fila Declaraţia Rev 5. afişarea documentelor conform anului de raportare. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei.1. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. Dacă codul raionului din profil este corect. 4. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar. va informa plătitorul la BASS. 4. sau după statut.

Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. Pag. sistemul formează automat numărul lui. 28 . Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. sistemul crează un pachet nou. Ca regulă. iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. Pachetul constă din seturi. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente.

 Lista declaraţiilor(3). accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei. Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor. 29 .  Filtrul listei de declaraţii (2). În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag.Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior.

la care se atribuie declaraţia dată. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor. Dacă nu există pachet anterior din anul curent. sistemul crează un set nou. fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. După introducerea IDNP.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar. Numărul declaraţiei. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. După necesitate.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. 30 . pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. Sistemul formează lista de seturi.reprezintă atribute. Asig.. care nu se modifică. se efectuează crearea primară a declaraţiei. numărul setului şi codurile de identificare a Pers. Pag. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. La crearea secundară REV5.

Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Pag. care necesită a fi completată. trebuie de introdus codul respectiv în celulă. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. se deschide următoarea fereastră. mai jos este afişată lista acestor erori. care necesită a fi corectate. În urma depistării unor erori. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. 31 .Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. apărută mai jos. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor.

4.3. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei. Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat.4. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent.2. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. Pag. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă. 32 . în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse.2. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. În cazul depistării unor erori.2. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă.

Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei. COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor. 4.2. Pag. Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. 33 . atunci se copie doar prima înregistrare.4. este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară.

Pentru a elimina o declaraţie din listă. Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului. 4. Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. Pag. În continuare. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab. procedura de completare a formei deschise.8. Pentru aceasta. selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5. este descrisă în p. 34 . Crearea manuală a pachetului. pentru care va fi efectuată sortarea.1.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat. NPP sau codului CPAS. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. Pentru a redacta declaraţia necesară. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului.

. 4. 35 . este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă. Pag. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată.2. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul.5.Pentru a redacta datele. în care introducem datele  butonul Salvează. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei.Se va deschide forma. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă.

doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”. 4. Această funcţie este disponibilă. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei.1. În cazul necorespunderii. (vezi 4. Se aşteaptă verificarea. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. 36 . şi 4. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS.6. pe ecarn se afişază mesajul respectiv.În continuare.2.”. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa .  toate declaraţiile au statutul “Verificat”. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie. Pag. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili.4. pe ecran se afişază mesajul de mai jos.1. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare.

Respectiv. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . În cazul depistării erorilor în timpul verificării. În cazul depistării erorilor la CNAS. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. Se aşteaptă verificarea”. 37 . statutul devine „Trimis la CNAS.Astfel. apare lista cu erori primirii la CNAS”. Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. .

tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori.7. Se verifică. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. şi de transmis din nou la CNAS. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. Pag. Pentru aceasta. este necesar de întocmit un alt document. În continuare. după transmiterea pachetului la CNAS. După corectarea erorilor.După corectarea erorilor specificate în listă. care vor fi vizualizate de către utilizator. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. pachetul revine în statutul „Proiect”. 38 .2. statutul pachetului devine „Erori. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. este necesar de corectat erorile afişate în listă. statutul pachetului devine „Verificat.. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. În acest caz. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. pachetul primeşte statutul „Proiect”.  în cazul verificării cu succes. Este necesar de corectat şi de expediat”. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS.” Accesînd butonul Actualizare. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. 4. După corectarea lor. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare.

Se verifică” „Verificat. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2. 39 . 4.8.În urma accesării butonului. trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. Pag. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . După efectuarea corectărilor necesare. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. statutul pachetului devine „Proiect”.2. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei.

ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei. Pag. Se aşteptă verificarea”. 40 . Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Se verifică” „Verificat.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar.

9. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale. Utilizînd filtrele listei. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI.2. Se va deschide forma PDF: Pag. lista pachetelor poate fi imprimată. Pentru a impima lista butonul . 41 . poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. *** După necesitate.4. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF.

4. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS. şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”.2. sistemul solicită confirmarea deciziei.11. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate. După confirmare pachetul se elimină din BD. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa . înregistrările anulate de asemenea se copie. ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate. În urma accesării. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers.2. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării. La eliminarea pachetului. sistemul solicită confirmarea deciziei. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. 4. 42 . păstrînd statutul. Asig.10. În urma accesării. concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. Pag.

Astfel. ------------------------------------- Pag.2. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului. 43 . numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă.4. unde este afişat numărul curent al setului. selectăm din listă una din declaraţiile setului. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. În forma deschisă. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv.12.

44 . accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului. Pag. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului.Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. În forma deschisă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->