Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale. 5 .3. Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem.

3. Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38.1.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.cts. Accesaţi pagina internet http://pki. 6 .md/.

Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag. 7 .

exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag.dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea. lansînd fişierul .Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup.oracle. 8 .html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline .exe din arhivul acr38_cid.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 . Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www. PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”. INSTALAREA DIGITALE.2.zip 3. este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589.

Pag. 9 .

devine accesibil serviciul CNAS. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. în Biroul personal. După obţinerea Autorizaţiei..4. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS. Pag. 10 . Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie.1. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. Pentru intrarea în sistem.1. DECLARAŢIA 4BASS 4.1.

Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pag. prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. sau după statut etc…). Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2).Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. 11 .

12 . se afişează blancheta declaraţiei 4BASS.2.Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane.1. În urma accesării acestui buton. 4. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. Pag. În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate.

anul. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. În cazul depistării erorilor. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Accesînd butonul Salvare cu verificare. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. Pag. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. anul. perioada) se completează obligator de către utilizator. 13 . privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS).La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. se afişază Lista erorilor. perioada). Erorile depistate necesită a fi corectate. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare.

În urma accesării acestui buton. Pag. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. redactare sau ştergere din listă.La etapa salvării. 14 .3. 4. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS.1. aflate în statutul Proiect. declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. Asupra declaraţiilor 4BASS.

cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. La etapa salvării. 15 . Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. În procesul de completare a declaraţiei. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. se afişază Lista erorilor. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). se permite salvarea rezultatelor intermediare. redactare sau ştergere din listă. anul). La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. anul) se completează obligator de către utilizator. Pag. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. aflate în statutul Proiect. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Erorile depistate necesită a fi corectate. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. În cazul depistării erorilor. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. Asupra declaraţiilor 4BASS. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză.

au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. care depune declaraţia. a căror certificat are IDNP-ul. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare. Astfel. 16 .4. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia.1. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. Remarcă: Înainte de semnarea documentului. Pag.4. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii. obligatoriu are loc procedura de semnare. pe ecran apare un Aviz. precum că “Notificările cu privire la semnare.

Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. 17 . La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. Următoarea etapă. şi conţin link-urile la pagina de semnare.

se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1. Introducerea codului PIN: Pag. Încărcarea listei de certificate: 2. Alegerea certificatului: 3.Astfel. 18 .

că semnătura lipseşte. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. Culoarea gri a ştampilei semnifică. iar cea din dreapta.a Contabilului şef. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. 19 . La accesarea iconiţei roşii. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea.4. NPP. IDNP.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. documentul se afişază în Lista de documente. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului.

se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă. În momentul semnării declaraţiei.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. atunci în momentul semnării documentului. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. 20 . Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. Pag.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele. are loc verificarea semnăturii electronice.  De exemplu. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat.Astfel.

În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori. avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS. 4. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului. 21 . Pag. documentul apare în Lista de documente. de pe care va fi efectuată semnarea documentului.1.5. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil.

precum că “Notificările cu privire la semnare.Astfel. Pag. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. pe ecran apare un Aviz. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. 22 . şi conţin link-urile la pagina de semnare.

Pag. că semnătura lipseşte. 23 . După semnarea cu succes.a Contabilului şef. Culoarea gri a ştampilei semnifică. iar cea din dreapta. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. documentul se afişază în Lista de documente. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.Următoarea etapă. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului.

La accesarea iconiţei roşii. 24 . avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. Astfel. documentul se afişază în Lista de documente. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. Pag. pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. După semnarea reuşită a declaraţiei. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator.

7.1. Se aşteaptă verificarea. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS.6.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. şi de transmis din nou la CNAS. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil.1. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes.. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili.Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului. pe ecran va apărea notificarea despre eroare. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS.”. 4. sau este deconectat. este necesar de întocmit un alt document. În acest caz. 4. 25 . Se verifică.

Notă: În cazurile.4.1. după caz.8. cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. accesînd butonul . pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. va completa o declaraţie 4BASS nouă. va corecta codul raionului din profil. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”. va semna şi expedia declaraţia. CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. 26 . Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. Pag.

4. afişarea documentelor conform anului de raportare. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). va informa plătitorul la BASS. Dacă codul raionului din profil este corect. care la rîndul său.. sau după statut. se va deschide fereastra Lista pachetelor. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.1. statutul documentului devine “ Proiect”. 4. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar. sau după tipul formei etc…). VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. accesăm fila Declaraţia Rev 5. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor. va contacta structura teritorială CNAS. Ca urmare. Astfel. Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel.2. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv. Pag. 27 .2. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare.

28 . Pag. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente. Pachetul constă din seturi. iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. sistemul formează automat numărul lui. Ca regulă. Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. sistemul crează un pachet nou.

În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag.Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare.  Lista declaraţiilor(3). din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior. accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei. 29 .  Filtrul listei de declaraţii (2). În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor.

fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5. la care se atribuie declaraţia dată.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar.reprezintă atribute. Asig. După introducerea IDNP. Numărul declaraţiei. Sistemul formează lista de seturi. sistemul crează un set nou. pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. Dacă nu există pachet anterior din anul curent. se efectuează crearea primară a declaraţiei. La crearea secundară REV5. Pag.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. După necesitate. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. care nu se modifică. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. 30 .. numărul setului şi codurile de identificare a Pers. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor.

Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. trebuie de introdus codul respectiv în celulă. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. Pag. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. 31 . concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor. se deschide următoarea fereastră. mai jos este afişată lista acestor erori. În urma depistării unor erori. care necesită a fi completată. care necesită a fi corectate. apărută mai jos. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă.

La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă.2. Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite.3. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă.2. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. 4. În cazul depistării unor erori. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog. 32 .4. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent.2. în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. Pag.

4. COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor.4. 33 . este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară. Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. Pag.2. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei. atunci se copie doar prima înregistrare.

34 . selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). Pentru aceasta. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. pentru care va fi efectuată sortarea. În continuare. 4. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară.1. Pag. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. Pentru a redacta declaraţia necesară. Crearea manuală a pachetului. este descrisă în p. Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului.8. NPP sau codului CPAS. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. Pentru a elimina o declaraţie din listă. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. procedura de completare a formei deschise.

Pentru a redacta datele.2. în care introducem datele  butonul Salvează. Pag.5. . Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea.Se va deschide forma. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare. 35 . selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. 4. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei.

4. Această funcţie este disponibilă.6. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”.În continuare. În cazul necorespunderii. Se aşteaptă verificarea. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS. 4.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. pe ecarn se afişază mesajul respectiv. (vezi 4.2. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie. doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”. pe ecran se afişază mesajul de mai jos. şi 4.”. 36 . Pag. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa .1. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei.1. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare.

apare lista cu erori primirii la CNAS”. statutul devine „Trimis la CNAS. În cazul depistării erorilor în timpul verificării. În cazul depistării erorilor la CNAS. iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . Respectiv. statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea).Astfel. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. . Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. Se aşteaptă verificarea”. 37 .

Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. 4. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). După corectarea erorilor. Pag. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. statutul pachetului devine „Erori. este necesar de întocmit un alt document. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. după transmiterea pachetului la CNAS. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. şi de transmis din nou la CNAS. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. Se verifică. pachetul revine în statutul „Proiect”.2.După corectarea erorilor specificate în listă. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. În acest caz. care vor fi vizualizate de către utilizator. este necesar de corectat erorile afişate în listă. 38 . Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare..  în cazul verificării cu succes. statutul pachetului devine „Verificat.7. Este necesar de corectat şi de expediat”.” Accesînd butonul Actualizare. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. După corectarea lor. Pentru aceasta. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori. pachetul primeşte statutul „Proiect”. În continuare. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate.

trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. 39 . IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. Se verifică” „Verificat. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Pag.2. După efectuarea corectărilor necesare.În urma accesării butonului.8. statutul pachetului devine „Proiect”. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . 4.

40 .Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar. Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Se verifică” „Verificat. Pag. Se aşteptă verificarea”. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS.

2. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. lista pachetelor poate fi imprimată. poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. Pentru a impima lista butonul . Se va deschide forma PDF: Pag. 41 . *** După necesitate. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF.9. Utilizînd filtrele listei. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI.4. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale.

Asig. După confirmare pachetul se elimină din BD. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. păstrînd statutul. În urma accesării.10. În urma accesării.2. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers. La eliminarea pachetului. înregistrările anulate de asemenea se copie. ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate. 4.11. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate. 42 . concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. Pag. Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa .4. sistemul solicită confirmarea deciziei. şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”. sistemul solicită confirmarea deciziei. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa .2.

este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. ------------------------------------- Pag. Astfel. selectăm din listă una din declaraţiile setului. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. unde este afişat numărul curent al setului. 43 .2. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului.4.12. În forma deschisă.

Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului. 44 .Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. Pag. În forma deschisă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful