Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale. 5 . accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag.3.

Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38. 6 .1.md/. În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ .cts. Accesaţi pagina internet http://pki.3.

7 .Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag.

zip 3.exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag. PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”.Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www.2.dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.oracle. este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime. lansînd fişierul .exe din arhivul acr38_cid.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589. INSTALAREA DIGITALE.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 .html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline . 8 .

Pag. 9 .

1.1. După obţinerea Autorizaţiei. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia. Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie. DECLARAŢIA 4BASS 4. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. Pentru intrarea în sistem. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”.1. 10 . în Biroul personal. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. devine accesibil serviciul CNAS. Pag.4.. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS.

cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. Pag. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. sau după statut etc…). 11 . Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective.Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită.

În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate. În urma accesării acestui buton. 12 .Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. Pag. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS.2. 4.1.

perioada) se completează obligator de către utilizator. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. se afişază Lista erorilor. anul. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). anul. Accesînd butonul Salvare cu verificare. perioada). Pag. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. 13 . atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare. Erorile depistate necesită a fi corectate. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor.La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. În cazul depistării erorilor.

se pot efectua operaţiunile de vizualizare. 4. 14 . Asupra declaraţiilor 4BASS. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS.La etapa salvării. În urma accesării acestui buton. aflate în statutul Proiect.1. redactare sau ştergere din listă.3. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. Pag. declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS.

La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. Asupra declaraţiilor 4BASS. În procesul de completare a declaraţiei. La etapa salvării. redactare sau ştergere din listă. Accesînd butonul Salvare cu verificare. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. anul) se completează obligator de către utilizator. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. Pag. aflate în statutul Proiect. Erorile depistate necesită a fi corectate. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. anul). Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. se permite salvarea rezultatelor intermediare. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. 15 . În cazul depistării erorilor. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. se afişază Lista erorilor. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS.

Astfel. care depune declaraţia. precum că “Notificările cu privire la semnare. a căror certificat are IDNP-ul. Pag. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele. obligatoriu are loc procedura de semnare. Remarcă: Înainte de semnarea documentului.4. pe ecran apare un Aviz. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia.1.4. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. 16 .

Următoarea etapă. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului.Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. 17 . şi conţin link-urile la pagina de semnare.

Astfel. 18 . Introducerea codului PIN: Pag. Alegerea certificatului: 3. se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1. Încărcarea listei de certificate: 2.

iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea.a Contabilului şef.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. IDNP. NPP. documentul se afişază în Lista de documente. La accesarea iconiţei roşii.4. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. Culoarea gri a ştampilei semnifică. că semnătura lipseşte. 19 . Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. iar cea din dreapta.

Astfel. are loc verificarea semnăturii electronice. atunci în momentul semnării documentului. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. Pag.  De exemplu. În momentul semnării declaraţiei. se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat. 20 .

Pag.1. documentul apare în Lista de documente. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului.5. avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori. 4. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. 21 .

Pag. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. 22 . pe ecran apare un Aviz. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. şi conţin link-urile la pagina de semnare. precum că “Notificările cu privire la semnare.Astfel.

iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea.Următoarea etapă. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. Pag. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.a Contabilului şef. 23 . că semnătura lipseşte. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. documentul se afişază în Lista de documente. După semnarea cu succes. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. iar cea din dreapta. Culoarea gri a ştampilei semnifică.

Pag. Astfel.La accesarea iconiţei roşii. paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. După semnarea reuşită a declaraţiei. avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. 24 . documentul se afişază în Lista de documente. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator.

Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE).”. este necesar de întocmit un alt document. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes. şi de transmis din nou la CNAS. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili. Se verifică. În acest caz. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . 4.Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului. documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. 4. sau este deconectat.6. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. 25 .1. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. Se aşteaptă verificarea..7.1. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil. pe ecran va apărea notificarea despre eroare.

1. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă. va completa o declaraţie 4BASS nouă.4. va corecta codul raionului din profil. 26 . Notă: În cazurile. CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. Pag. va semna şi expedia declaraţia.8. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil. după caz. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. accesînd butonul .

Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. 4. statutul documentului devine “ Proiect”. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.. sau după tipul formei etc…). Dacă codul raionului din profil este corect. va informa plătitorul la BASS. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). va contacta structura teritorială CNAS. 27 . Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv. Ca urmare. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3).2.1. Astfel. Pag. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. accesăm fila Declaraţia Rev 5. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar.2. 4. sau după statut. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. afişarea documentelor conform anului de raportare. se va deschide fereastra Lista pachetelor. care la rîndul său.

Ca regulă. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. 28 . iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. sistemul formează automat numărul lui. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. Pachetul constă din seturi. Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. Pag. sistemul crează un pachet nou.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat.

 Filtrul listei de declaraţii (2). Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor. În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. 29 .Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior.  Lista declaraţiilor(3). accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei.

pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. la care se atribuie declaraţia dată. numărul setului şi codurile de identificare a Pers. Numărul declaraţiei. se efectuează crearea primară a declaraţiei.reprezintă atribute. Dacă nu există pachet anterior din anul curent. La crearea secundară REV5.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar. care nu se modifică. sistemul crează un set nou. După introducerea IDNP. Asig. fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5.. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. După necesitate. Pag. Sistemul formează lista de seturi. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. 30 .

31 . trebuie de introdus codul respectiv în celulă. Pag. se deschide următoarea fereastră. apărută mai jos. care necesită a fi corectate. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. În urma depistării unor erori. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. mai jos este afişată lista acestor erori. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor. care necesită a fi completată. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide.Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel.

Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog.4. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat. În cazul depistării unor erori. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent. 4.2. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. Pag.2.2. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă.3. în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse. 32 .

COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent. atunci se copie doar prima înregistrare. 4. Pag. Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei.4.2. este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor. 33 .

Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. pentru care va fi efectuată sortarea. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. Pag. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab. În continuare. Crearea manuală a pachetului. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului. NPP sau codului CPAS. 34 . Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei.8. selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5. este descrisă în p. Pentru a redacta declaraţia necesară.1.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. procedura de completare a formei deschise. Pentru a elimina o declaraţie din listă. Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). 4. Pentru aceasta. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat.

5. 35 .Pentru a redacta datele. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul. 4. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei. .Se va deschide forma. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. Pag. în care introducem datele  butonul Salvează. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare.2. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării.

1. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes.4. şi 4. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS.”. În cazul necorespunderii. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS. Pag. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa .1. 4. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie.2.6. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. Se aşteaptă verificarea. 36 . este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare. pe ecarn se afişază mesajul respectiv.În continuare.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”. (vezi 4. doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. Această funcţie este disponibilă. pe ecran se afişază mesajul de mai jos.

Respectiv. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. apare lista cu erori primirii la CNAS”. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. Se aşteaptă verificarea”. Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite.Astfel. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . . În cazul depistării erorilor în timpul verificării. În cazul depistării erorilor la CNAS. statutul devine „Trimis la CNAS. 37 .

După corectarea lor. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori. 38 . Este necesar de corectat şi de expediat”. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. Se verifică.. este necesar de corectat erorile afişate în listă. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS.” Accesînd butonul Actualizare.După corectarea erorilor specificate în listă. care vor fi vizualizate de către utilizator. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare.2. pachetul primeşte statutul „Proiect”. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. După corectarea erorilor. În continuare. statutul pachetului devine „Verificat. şi de transmis din nou la CNAS. Pentru aceasta. Pag.7. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. pachetul revine în statutul „Proiect”. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. 4. este necesar de întocmit un alt document. după transmiterea pachetului la CNAS. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. statutul pachetului devine „Erori.  în cazul verificării cu succes. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. În acest caz.

2. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Pag. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”.8. statutul pachetului devine „Proiect”. trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. 4. Se verifică” „Verificat. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . 39 .În urma accesării butonului. După efectuarea corectărilor necesare. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2.

Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Se aşteptă verificarea”. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. Se verifică” „Verificat. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. 40 . Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar. Pag.

Pentru a impima lista butonul .4. lista pachetelor poate fi imprimată. Utilizînd filtrele listei. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF. *** După necesitate. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale.9. poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. 41 .2. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI. Se va deschide forma PDF: Pag.

4. sistemul solicită confirmarea deciziei. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate.2. păstrînd statutul. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. Asig.10. concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. Pag. sistemul solicită confirmarea deciziei. În urma accesării. În urma accesării. înregistrările anulate de asemenea se copie. La eliminarea pachetului.4. Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa . După confirmare pachetul se elimină din BD. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate.2.11. 42 . din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării.

iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului. În forma deschisă. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. Astfel.12. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. selectăm din listă una din declaraţiile setului.2. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului.4. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. 43 . unde este afişat numărul curent al setului. ------------------------------------- Pag. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă.

Pag. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. În forma deschisă. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului. 44 . Ca rezultat se deschide fereastra respectivă.Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful