Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

3. 5 . Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale. accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem.

1.3. În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.md/. 6 . Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38.cts.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . Accesaţi pagina internet http://pki.

Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag. 7 .

html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline . 8 .zip 3.oracle.exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 .exe din arhivul acr38_cid. INSTALAREA DIGITALE.Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. lansînd fişierul . Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www. este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime. PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589.2.dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.

9 .Pag.

Pag. cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. devine accesibil serviciul CNAS. în Biroul personal. Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare. DECLARAŢIA 4BASS 4. 10 .1. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS.1. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. După obţinerea Autorizaţiei. Pentru intrarea în sistem. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia.4..1.

Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. 11 .Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. Pag. sau după statut etc…).

Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS. În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate.2. În urma accesării acestui buton. 12 .1. Pag. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. 4.

concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare. Pag. perioada) se completează obligator de către utilizator. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată. Accesînd butonul Salvare cu verificare. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei.La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. anul. În cazul depistării erorilor. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. perioada). Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. se afişază Lista erorilor. anul. 13 . se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Erorile depistate necesită a fi corectate. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă.

redactare sau ştergere din listă.1. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS. aflate în statutul Proiect. Asupra declaraţiilor 4BASS.La etapa salvării.3. Pag. 4. declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. În urma accesării acestui buton. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. 14 .

În cazul depistării erorilor. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. se permite salvarea rezultatelor intermediare. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. redactare sau ştergere din listă. anul) se completează obligator de către utilizator. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. În procesul de completare a declaraţiei. Asupra declaraţiilor 4BASS. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Erorile depistate necesită a fi corectate. aflate în statutul Proiect.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). 15 . se pot efectua operaţiunile de vizualizare. anul). La etapa salvării. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. se afişază Lista erorilor. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Pag.

4. precum că “Notificările cu privire la semnare. Astfel. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. 16 . obligatoriu are loc procedura de semnare. Remarcă: Înainte de semnarea documentului. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia. pe ecran apare un Aviz.4. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii.1. Pag. care depune declaraţia. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. a căror certificat are IDNP-ul. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele.

este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. Următoarea etapă. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. şi conţin link-urile la pagina de semnare. 17 .Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef.

se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1.Astfel. Alegerea certificatului: 3. Introducerea codului PIN: Pag. 18 . Încărcarea listei de certificate: 2.

La accesarea iconiţei roşii. documentul se afişază în Lista de documente. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. IDNP. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. că semnătura lipseşte. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. Culoarea gri a ştampilei semnifică. NPP.  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. 19 . iar cea din dreapta. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator.a Contabilului şef. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile.4.

se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat. dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. atunci în momentul semnării documentului. În momentul semnării declaraţiei. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele. Pag.Astfel. 20 . are loc verificarea semnăturii electronice. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat.  De exemplu.

21 . Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului. iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef.1. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. Pag. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil.5. 4. avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori. documentul apare în Lista de documente.

şi conţin link-urile la pagina de semnare. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei.Astfel. 22 . precum că “Notificările cu privire la semnare. pe ecran apare un Aviz. Pag. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef.

Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. documentul se afişază în Lista de documente. că semnătura lipseşte.Următoarea etapă. Pag. După semnarea cu succes. 23 . Culoarea gri a ştampilei semnifică. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. iar cea din dreapta.a Contabilului şef.

Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. documentul se afişază în Lista de documente. Pag. pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. 24 . Astfel. După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. După semnarea reuşită a declaraţiei.La accesarea iconiţei roşii.

este necesar de întocmit un alt document.7. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . 4. pe ecran va apărea notificarea despre eroare. 25 .6.. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS.1. şi de transmis din nou la CNAS.1. sau este deconectat. Se verifică. 4. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE).Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului.”. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes. sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. Se aşteaptă verificarea. În acest caz. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion.

CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel. Pag. Notă: În cazurile.4.1. după caz. va semna şi expedia declaraţia. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). va completa o declaraţie 4BASS nouă. accesînd butonul .8. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. 26 . va corecta codul raionului din profil. Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil.

4. Ca urmare. sau după tipul formei etc…). sau după statut. Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). se va deschide fereastra Lista pachetelor. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv.2. Dacă codul raionului din profil este corect. accesăm fila Declaraţia Rev 5. afişarea documentelor conform anului de raportare. 4. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. va informa plătitorul la BASS. care la rîndul său. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. 27 .. Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel. statutul documentului devine “ Proiect”.2. va contacta structura teritorială CNAS. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor.1. Astfel. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pag. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar.

Ca regulă. Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. Pag. sistemul formează automat numărul lui. 28 . iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. Pachetul constă din seturi. sistemul crează un pachet nou.

Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor. accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior.  Filtrul listei de declaraţii (2). În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag.Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei. 29 .  Lista declaraţiilor(3).

Numărul declaraţiei. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. numărul setului şi codurile de identificare a Pers.reprezintă atribute. care nu se modifică. sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. sistemul crează un set nou. se efectuează crearea primară a declaraţiei.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei. Asig. la care se atribuie declaraţia dată. După introducerea IDNP. Pag. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. 30 . Dacă nu există pachet anterior din anul curent. pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. Sistemul formează lista de seturi. La crearea secundară REV5. fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor.. După necesitate.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar.

apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. trebuie de introdus codul respectiv în celulă. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei. Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. apărută mai jos. se deschide următoarea fereastră. 31 . În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. mai jos este afişată lista acestor erori. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Pag. care necesită a fi corectate. În urma depistării unor erori.Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor. care necesită a fi completată.

În cazul depistării unor erori. La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. 32 .3.2. Pag. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei.4. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă. în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent.2.2. 4. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat.

4. atunci se copie doar prima înregistrare.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor. 4. 33 . COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent.2. Pag. este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară. Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei.

În continuare. Pentru a redacta declaraţia necesară. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab. 34 . În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. este descrisă în p.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului. Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. Crearea manuală a pachetului.1. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5.8. NPP sau codului CPAS. Pentru a elimina o declaraţie din listă. Pentru aceasta.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. procedura de completare a formei deschise. Pag. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară. Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. 4. pentru care va fi efectuată sortarea.

Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare.5. în care introducem datele  butonul Salvează. 4. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă. SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul. Pag. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă.2.Pentru a redacta datele.Se va deschide forma. 35 . . atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul.

În continuare. Se aşteaptă verificarea. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”. TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie. 36 . documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS.1.4. pe ecarn se afişază mesajul respectiv.”. 4.1.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS. pe ecran se afişază mesajul de mai jos. Pag.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. În cazul necorespunderii.6. şi 4. (vezi 4.2. Această funcţie este disponibilă.

apare lista cu erori primirii la CNAS”. 37 . Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. statutul devine „Trimis la CNAS. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). În cazul depistării erorilor la CNAS. Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . În cazul depistării erorilor în timpul verificării.Astfel. Se aşteaptă verificarea”. pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. . Respectiv. iar statutul devine „Erori în timpul Pag.

selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare. este necesar de corectat erorile afişate în listă. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. Se verifică. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. După corectarea lor. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. statutul pachetului devine „Verificat. Este necesar de corectat şi de expediat”.. este necesar de întocmit un alt document. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori.7. pachetul revine în statutul „Proiect”.După corectarea erorilor specificate în listă.” Accesînd butonul Actualizare. După corectarea erorilor.  în cazul verificării cu succes. În continuare. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. şi de transmis din nou la CNAS. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). În acest caz. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS. Pentru aceasta. Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. după transmiterea pachetului la CNAS. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. 4.2. pachetul primeşte statutul „Proiect”. statutul pachetului devine „Erori. care vor fi vizualizate de către utilizator. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. Pag. 38 .

Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2. Pag. statutul pachetului devine „Proiect”.8.În urma accesării butonului. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”. Se verifică” „Verificat. După efectuarea corectărilor necesare. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide.2. 39 . 4. trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS.

Se verifică” „Verificat.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. 40 . Se aşteptă verificarea”. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. Pag.

lista pachetelor poate fi imprimată.4. Pentru a impima lista butonul . 41 . VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI. Utilizînd filtrele listei. *** După necesitate.9. Se va deschide forma PDF: Pag. A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale. poate fi extrasă informaţia conform unor parametri.2. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF.

Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa . După confirmare pachetul se elimină din BD. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării. 42 . concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. sistemul solicită confirmarea deciziei. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. La eliminarea pachetului. În urma accesării.4.11. La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate. 4. În urma accesării. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate.10. Pag. sistemul solicită confirmarea deciziei. înregistrările anulate de asemenea se copie.2. şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”. păstrînd statutul. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers. Asig. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS.2.

12. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. Astfel. ------------------------------------- Pag. 43 . SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. În forma deschisă.4.2. unde este afişat numărul curent al setului. selectăm din listă una din declaraţiile setului.

Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. 44 . Pag. În forma deschisă. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului.