P. 1
Ghidul Utilizatorului Pentru Depunerea Declaratiilor La CNAS Rom

Ghidul Utilizatorului Pentru Depunerea Declaratiilor La CNAS Rom

|Views: 276|Likes:
Published by Elena Clima

More info:

Published by: Elena Clima on Jan 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

Ghidul utilizatorului

Sistemul Informaţional „E-REPORTING” Automatizat la

Depunerea declaraţiilor electronice CNAS în cadrul SIA “e-Reporting”

DAAC System Integrator

CUPRINS 1. Destinaţia şi scopul sistemului SIA “E-REPORTING”. .................................................................... 3 2. Autorizaţia.......................................................................................................................................... 4 3. Procesul de instalare a cititorului de cartelă pentru utilizarea semnăturii digitale. ............................ 5 3.1.Procesul de instalare a cititorului de cartelă. .............................................................................. 6 3.2. Instalarea programului pentru utilizarea semnăturii digitale. .................................................... 8 4. Biroul personal al utilizatorului sistemului „ E-CNAS”. ................................................................. 10 4.1. Declaraţia 4BASS .................................................................................................................... 10 4.1.1. Vizualizarea listei de documente 4BASS ........................................................................ 10 4.1.2. Crearea declaraţiilor trimestriale ..................................................................................... 12 4.1.3. Crearea declaraţiilor anuale ............................................................................................. 14 4.1.4. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul cardului ............................................... 16 4.1.5. Semnarea declaraţiilor 4BASS prin intermediul telefonului mobil ................................ 21 4.1.6. Expedierea declaraţiei 4BASS la CNAS ......................................................................... 25 4.1.7. Primirea documentelor la CNAS ................................................................................... 25 4.1.8. Corectarea documentelor ................................................................................................. 26 4.2. Vizualizarea listei de pachete Rev 5 ........................................................................................ 27 4.2.1. Crearea manuală a pachetului.......................................................................................... 27 4.2.2. Formarea pachetului din arhivă ....................................................................................... 32 4.2.3. Crearea copiei pachetului ................................................................................................ 32 4.2.4. Completarea lunară a pachetului ..................................................................................... 33 4.2.5. Semnarea pachetului şi transmiterea la CNAS................................................................ 35 4.2.6. Transmiterea pachetului la CNAS fără semnare ............................................................. 36 4.2.7. Corectarea erorilor pachetului ......................................................................................... 38 4.2.8. Imprimarea REV2 şi REV5 pentru un an ........................................................................ 39 4.2.9. Vizualizarea istoriei statutelor pachetului, a sumelor totale şi imprimarea listei ............ 41 4.2.10. Eliminarea/anularea pachetului ..................................................................................... 42 4.2.11. Eliminarea/anularea declaraţiei ..................................................................................... 42 4.2.12. Schimbarea numărului sau eliminarea setului ............................................................... 43

Pag. 2

1. DESTINAŢIA ŞI SCOPUL SISTEMULUI SIA “ E-REPORTING ” . Sistemul informaţional automatizat „E-Reporting” consta din următoarele subsisteme: 1.Subsistemul Portal; 2.Subsistemul CNAS; 3.Subsistemul BNS; 4.Subsistemul CNAM; 5. Subsistemul IFPS. Subsistemul „Portal” reprezintă partea de bază şi de integrare a sistemului informaţional automatizat „E-Reporting” şi oferă utilizatorilor un punct unic de intrare şi o intefaţă comună de utilizare a subsistemelor CNAS, BNS, CNAM şi IFPS. Subsistemul Portal crează baza unui mediu unic informaţional pentru procesele de primire şi prelucrare a informaţiei de la utilizatori publici, asigurînd un punct unic de intrare pentru a prezenta datele. Sistemul unic de securitate cu posibilitatea de gestionare a accesului din diverse structuri organizaţionale (CNAS, BNS, CNAM şi IFPS) permite utilizatorilor să utilizeze sistemul fără autorizarea repetată. Subsistemul CNAS asigură formarea şi verificarea declaraţiilor persoanelor asigurate şi a declaraţiilor despre calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii 4BASS, primirea sau generarea automata a pachetelor electronice, prelucrarea lor, precum şi expedierea lor pentru prelucrarea ulterioară şi depozitarea în sistemul SPASS. Sistemul oferă utilizatorilor înregistraţi servicii suplimentare de livrare, de inspecţie şi de prelucrare a informaţiei primite, vizualizarea stării ei în orice moment dat, precum şi o listă cu descrieri a erorilor constatate. În continuare în document se va utiliza termenul „Zona CNAS”.

Pag. 3

2. A UTORIZAŢIA . Pentru a obţine autorizaţia (permisul) de a prezenta rapoartele în una din organizaţiile CNAS, BNS este necesar să efectuaţi următoarele: - pregăţi cererea în forma stabilită pentru dreptul de a prezenta rapoartele din numele Persoanei Juridice în cadrul uneia din subdiviziunile teritoriale CNAS. - semnaţi această cerere la Directorul general al Persoanei Juridice reprezentată de către utilizator. - adresaţi-vă la subdiviziunea teritorială CNAS cu actele de identificare a personalităţii, cererea pentru autorizaţie şi cu documentele necesare. După verificarea documentelor prezentate Registratorul CNAS îi acordă utilizatorului dreptul de prezentare a rapoartelor din numele Persoanei Juridice.

Pag. 4

3. Pentru a obţine informaţia despre utilizarea semnăturii digitale. PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE CARTEL Ă PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURI I DIGITALE. accesaţi link-ul respectiv din interfaţa de intrare în sistem. 5 . Se va deschide fereastra cu următoarea informaţie: Pag.

3.md/. În fereastra deschisă alegeţi una din cele două opţiuni PC/SC Driver Support: ACR38_driver_Winx86 (32Bits) dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi ACR38_driver_Winx64 (64Bits) dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Pag.1.cts.PROCESUL DE INSTALARE A CITITORULUI DE C ARTELĂ . Accesaţi pagina internet http://pki. Se va deschide următoarea ferestră: În secţiunea “Mijloace tehnice” accesaţi comanda Cititor de cartelă ACR-38. 6 .

Alegeţi comanda Save  pe discul D: (formaţi o mapă nouă)  Salvare Deschideţi mapa formată  dezarhivaţi fişierul  clik dreapta pe fişier alegeţi comanda Extract Pag. 7 .

oracle.dacă computerul execută o versiune pe 32 biţi Windows x64 .com/technetwork/java/javase/downloads/jre6u37-downloads-1859589.dacă computerul execută o versiune pe 64 biţi Îndepliniţi instalarea.exe din rîndul cu opţiunea aleasă Pag. Pentru aceasta accesaţi link-ul următor: http://www. lansînd fişierul . 8 . este necesar de instalat pe computator programul Java Runtime.Îndepliniţi instalarea lansînd fişierul Setup. INSTALAREA DIGITALE.zip 3.2. PROGRAMULUI PENTRU UTILIZAREA SEMNĂTURII Pentru utilizarea semnăturii digitale în sistemul informaţional „E-Reporting”.exe din arhivul acr38_cid.html În fereastra deschisă alegeţi din tabel una din următoarele opţiuni pentru instalare: Windows x86 Offline .

9 .Pag.

cu care în momentul dat va lucra lista de organizaţii (1) 4. Dacă utilizatorul în zona selectată reprezintă mai mult de o organizaţie. VIZUALIZAREA LISTEI DE DOCUMENTE 4BASS După selectarea orgnizaţiei necesare.1. atunci după selectarea zonei trebuie să selecteze organizaţia. introducem Numele utilizatorului şi Parola  butonul Logare. BIROUL PERSONAL AL UTILIZATORULUI SISTEMULUI „ E-CNAS ”. Pag. devine accesibil serviciul CNAS. pe ecran se afişază Lista de documente 4BASS. După obţinerea Autorizaţiei. în Biroul personal.1. Pentru intrarea în sistem.1.4.. DECLARAŢIA 4BASS 4. 10 .

sau după statut etc…). Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare. Pentru aplicarea sortării facem clik cu mouse -ul pe denumirea coloanei respective. 11 . cursorul fiind amplasat pe denumirea cîmpului. Pentru aranjarea coloanelor în ordinea dorită. afişarea documentelor dintr -o anumita perioadă de timp. Tabelul poate fi sortat şi organizat după unele cîmpuri. Pentru parcurgerea sau afişarea formularelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). prin procedeul „Apasă şi trage” deplasăm cu mouse -ul cîmpul respectiv în locul necesar. Pag.Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu. Documentele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2).

Pentru afişarea sau ascunderea anumitor coloane din tabel facem clik cu mouse-ul pe triunghiul negru din denumirea oricărei coloane. Pag.1.2. În urma accesării acestui buton. În lista deschisă setăm coloanele care vor fi sau nu afişate. se afişează blancheta declaraţiei 4BASS. CREAREA DECLARAŢIILO R TRIMESTRIALE Pentru crearea unui document nou  butonul Crearea unui document în partea de jos a ferestrei. 12 . 4.

privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). În procesul de completare a declaraţiei se permite salvarea rezultatelor intermediare. anul. se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. Pag. 13 . Erorile depistate necesită a fi corectate. anul. În cazul depistării erorilor. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. atunci în momentul Salvării cu verificare sitemul va afişa un mesaj de atenţionare. perioada).La afişarea blanchetei declaraţiei 4BASS cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. perioada) se completează obligator de către utilizator. Remarcă: Dacă agentul economic crează o declaraţie pe o perioadă. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. Accesînd butonul Salvare cu verificare. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. se afişază Lista erorilor. La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. pentru care în sistem deja există o altă declaraţie creată.

declaraţiile 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. se pot efectua operaţiunile de vizualizare. CREAREA DECLARAŢIILO R ANUALE Pentru crearea unui document annual nou  butonul Crearea unui document anual în partea de jos a ferestrei. 4.3. Asupra declaraţiilor 4BASS. aflate în statutul Proiect.1. 14 . Pag. În urma accesării acestui buton. se afişează blancheta declaraţiei anuale 4BASS. redactare sau ştergere din listă.La etapa salvării.

La efectuarea operaţiunii de salvare cu utilizarea butonului Salvează. Accesînd butonul Salvare cu verificare. redactare sau ştergere din listă. La etapa salvării. se permite salvarea rezultatelor intermediare. privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4BASS). se verifică să fie completate cîmpurile din antet (tipul documentului. 15 . se pot efectua operaţiunile de vizualizare. se afişază Lista erorilor. declaraţiile anuale 4BASS primesc statutul Proiect şi sunt vizualizate în Lista documentelor 4BASS. Indicatorii declaraţiei se completează în conformitate cu instrucţiunea cu privire la modul de completare a Declaraţiei. Pag. cîmpurile din antet sunt completate de sistem cu datele corespunzătoare din profilul utilizatorului şi nu sunt supuse redactării. aflate în statutul Proiect. se efectuează verificarea tuturor indicatorilor declaraţiei 4BASS la corespunderea completării acestora în conformitate cu prevederile instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiei în cauză. Asupra declaraţiilor 4BASS. anul). În cazul depistării erorilor. anul) se completează obligator de către utilizator. Restul cîmpurilor din antet (tipul documentului.La afişarea blanchetei declaraţiei anuale 4BASS. Erorile depistate necesită a fi corectate. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. În procesul de completare a declaraţiei.

Astfel. a căror certificat are IDNP-ul. obligatoriu are loc procedura de semnare. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei.4. SEMNAREA CARDULUI DECLARAŢIIL OR 4BASS PRIN INTERMEDIUL Înainte de expedierea documentului la CNAS. trebuie de introdus Cardul personal în cititorul de cartele.4. care depune declaraţia. Pag. Semnarea declaraţiei o pot efectua doar utilizatorii. pe ecran apare un Aviz. echivalent cu cel înregistrat în sistem ca IDNP-ul Directorului sau Contabilului şef pentru organizaţia.1. 16 . Remarcă: Înainte de semnarea documentului. precum că “Notificările cu privire la semnare.

şi conţin link-urile la pagina de semnare. Următoarea etapă. 17 .Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef. este selectarea tipului de semnătură Folosind card  butonul Semnarea documentului Pag. La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului.

Introducerea codului PIN: Pag. se iniţiază procedura de semnare electronică a documentului: 1. 18 . Alegerea certificatului: 3.Astfel. Încărcarea listei de certificate: 2.

NPP. IDNP. După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator.4.a Contabilului şef. documentul se afişază în Lista de documente. iar cea din dreapta. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. Culoarea gri a ştampilei semnifică. că semnătura lipseşte. 19 .  butonul Semnarea documentului 4BASS Pag. Aplicarea (automată) a semnăturii electronice: După parcurgerea cu succes a paşilor de mai sus. pe ecran se afişază informaţia despre angajat – funcţia. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului. La accesarea iconiţei roşii.

se va deschide fereastra pentru alegerea certificatului fără nici un certificat.Astfel. procedura de semnare (paşii 1-4 de mai sus) se repetă.  De exemplu. În momentul semnării declaraţiei.  Dacă pe computator nu este instalat cititorul de cartele.  Dacă pe computator nu este instalat programul Java Runtime pentru utilizarea semnăturii digitale. atunci în momentul semnării documentului. atunci în momentul semnării documentului în partea de sus a ecarnului va fi afişat mesajul cu indicarea necesitatăţii instalării programului dat. Dacă semnătura electronică nu este validă sau utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată. Pag. are loc verificarea semnăturii electronice. are loc afişarea mesajului cu indicarea erorilor. apare mesajul de mai jos:”Semnătura nu corespunde funcţiei şi nu poate fi aplicată”. 20 . dacă utilizatorul nu are dreptul de a semna pentru organizaţia dată.

1. Pag. avînd ambele iconiţe cu ştampile de culoare roşie şi documentul este expediat în mod automat la CNAS. 4.5. de pe care va fi efectuată semnarea documentului. documentul apare în Lista de documente. 21 . iniţial în profilul organizaţiei trebuie să fie indicate numerele de telefon mobil ale Directorului şi Contabilului şef.În cazul semnăturii cu succes a declaraţiei de către ambii utilizatori. Pentru a semna declaraţia este necesar de deschis documentul din listă  butonul Transmite notificări pentru semnare în partea de jos a documentului. SEMNAREA DECLARAŢIIL OR TELEFONULUI MOBIL 4BASS PRIN INTERMEDIUL Pentru a efectua semnarea documentului cu ajutorul telefonului mobil.

22 . La accesarea acestui link se deschide pagina de semnare  butonul Semnarea documentului. au fost expediate directorului şi contabilului” pe E-mail-urile indicate în profilul organizaţiei. Pag. pe ecran apare un Aviz. precum că “Notificările cu privire la semnare. Notificările sunt expediate prin poşta electronică Directorului şi Contabilului şef.Astfel. şi conţin link-urile la pagina de semnare.

Următoarea etapă.a Contabilului şef. este selectarea tipului de semnătură Folosind telefon  butonul Semnarea documentului În urma acestei operaţiuni. pe telefonul mobil a persoanei responsabile de semnătură va sosi un mesaj pentru a introduce codul PIN al semnăturii  butonul OK. iar cea din dreapta. că semnătura lipseşte. 23 . După semnarea cu succes. documentul se afişază în Lista de documente. avînd în coloniţa Semnătura două iconiţe în formă de ştampile. iar culoarea roşie – că semnătura este prezentă şi a trecut validarea. Culoarea gri a ştampilei semnifică. Pag. Iconiţa din partea stîngă indică semnătura Directorului.

pe ecran se afişază informaţia despre semnătura digitală respectivă. documentul se afişază în Lista de documente.La accesarea iconiţei roşii. accesarea repetată a link-ului din e-mail nu este posibilă. paşii descrişi mai sus vor fi repetaţi de către celălalt utilizator. 24 . După semnarea reuşită a declaraţiei de către ambii utilizatori. avînd în coloniţa Semnătura ambele iconiţe de culoare roşie. După semnarea reuşită a declaraţiei. Pe ecran va apărea mesajul următor: După semnătura primului itilizator sistemul aşteaptă semnarea documentului de către al doilea utilizator. Pag. Astfel.

Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . documentul automat se expadiază la CNAS şi se afişază în Lista de documente cu statutul “Transmis la CNAS.7.Notă: Dacă în momentul semnării documentului prin intermediul telefonului mobil nu corespunde numărul telefonului. este necesar de întocmit un alt document.”.6. pe ecran va apărea notificarea despre eroare. şi de transmis din nou la CNAS. Se aşteaptă verificarea. 4. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). sau sim-cardul nu susţine semnătura prin telefonul mobil.” În orice moment al stării documentului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor documentului este necesar de selectat documentul respectiv butonul Pag. PRIMIREA DOCUMENTELOR LA CNAS Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificarea se finisează cu succes.. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare. 4. documentul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. EXPEDIEREA DECLARAŢI EI 4BASS LA CNAS În urma semnării declaraţiei de către ambii utilizatori responsabili. sau este deconectat. Se verifică.1. 25 . În acest caz.1.

Pentru a vizualiza Lista erorilor  iconiţa din rîndul documentului respectiv. CORECTAREA DOCUMENTELOR Dacă în timpul primirii documentului la CNAS în urma verificărilor au fost depistate erori. Notă: În cazurile. De exemplu: Dacă agentul economic a expediat la CNAS o declaraţie primară pentru o perioadă.1. cînd declaraţia 4BASS nu a fost primită la CNAS şi respectiv se afişează mesajul de eroare “Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). atunci mesajul erorii va fi următorul: Astfel.4. va completa o declaraţie 4BASS nouă. Această listă poate fi salvată  butonul Salvarea erorilor în fişier. utilizatorul va întreprinde următoarele acţiuni:  Va verifica codul raionului înregistrat în profil. accesînd butonul . va semna şi expedia declaraţia. 26 . Pag. documentul primeşte statutul “Erori în timpul primirii la CNAS”.8. pentru care la CNAS deja a fost prezentată o declaraţie. după caz. utilizatorul are posibilitatea de a corecta erorile. va corecta codul raionului din profil.

Astfel. accesăm fila Declaraţia Rev 5. care la rîndul său. va informa plătitorul la BASS. va contacta structura teritorială CNAS. semnarea şi transmiterea documentului la CNAS trebuie efectuată din nou. Ca urmare. sau după tipul formei etc…). iar iconiţele care reprezintă semnarea documentului dispar. sau după statut.2. 27 . statutul documentului devine “ Proiect”. se va deschide fereastra Lista pachetelor.2. Dacă codul raionului din profil este corect. VIZUALIZAREA LISTEI DE PACHETE REV 5 Pentru a afişa lista de pachete. Remarcă: După corectarea erorilor şi salvarea datelor. Pachetele ce se crează se găsesc în partea tabelară (2). Pentru comoditatea vizualizării şi căutării informaţiei putem utiliza filtrele (1) (de exemplu.. Pentru parcurgerea sau afişarea pachetelor în dependenţă de numărul lor pot fi utilizate instrumentele de pe bara de jos (3). Pag. 4. Butonul Actualizare acualizează lista de documente din tabel. 4. afişarea documentelor conform anului de raportare.1. va efectua verificările/corectările de rigoare şi respectiv. CREAREA MANUALĂ A PA CHETULUI Pentru crearea unui pachet nou  butonul Crearea manuală a pachetului în partea de jos a ferestrei. Pentru afişarea datelor conform parametrilor din filtru  butonul Căutare.

Documente (50 max)  Seturi  Pachet La crearea pachetului. sistemul crează un pachet nou.În forma deschisă este necesar de setat parametrii necesari  butonul Crearea manuală a pachetului Ca rezultat. sistemul formează automat numărul lui. Ca regulă. 28 . La etapa iniţială Pachetul constă din 0(zero) seturi şi 0(zero) documente. iar seturile la rîndul lor sunt compuse din documente. Pachetul constă din seturi. Iconiţa afişază detaliile referitor la pachetul dat. care apare în Lista de pachete cu statutul “Proiect”. Pag.

Pentru a completa manual pachetul creat cu documentele necesare. În urma accesării se va deschide forma “Documentele în pachet”. care constă din:  Informaţia despre pachetul selectat (1). din Antetul declaraţiei (1) este deja completat cu datele introduse anterior. (2) Pentru a completa partea tabelară (3)  butonul Crearea declaraţiei din partea de jos a formei. accesăm iconiţa rîndul pachetului respectiv. Pentru a filtra lista de declaraţii conform Numărului setului sau a vizualiza Declaraţiile anulate  butonul Filtrarea documentelor. În fereastra deschisă este necesar de completat cîmpurile respective IDNP şi/sau CPAS Pag.  Lista declaraţiilor(3). 29 .  Filtrul listei de declaraţii (2).

sistemul automat efectuează căutarea declaraţiilor în pachetele anterioare din anul curent (care au statutul “Acceptat în SPAS”) conform IDNP şi/sau CPAS introdus în formă. La crearea secundară REV5. 30 . După introducerea IDNP. la care se atribuie declaraţia dată. Pag. CPAS şi a Datelor suplimentare (Numele şi Prenumele este necesar de introdus cu majusule)  butonul Crearea declaraţiei pa baza datelor.. sistemul crează un set nou. Asig. Dacă nu există pachet anterior din anul curent. fiecare set constînd din maximum 50 de declaraţii REV5.Există două regimuri de adăugare a declaraţiei în pachet:  crearea primară a declaraţiei.reprezintă atribute.  crearea secundară a declaraţiei La crearea primară REV5 se crează o declaraţie nouă şi dacă este necesar. Utilizatorul are posibilitatea de a alege alt set din listă. se efectuează crearea primară a declaraţiei. Sistemul formează lista de seturi. pentru crearea unei declaraţii noi fără date  butonul Crearea declaraţiei noi. crează o copie a ei (se transferă o parte din date) şi o dispune pentru editare. care nu se modifică. Numărul declaraţiei. După necesitate. numărul setului şi codurile de identificare a Pers.

Pentru salvarea datelor formei  butonul Salvează Pentru a închide forma  butonul Închide. care necesită a fi corectate. În mod analogic se completează informaţia pentru celelalte luni. şi reîntoarcerea la listă  butonul Salvare şi revenire la listă Pentru reîntoarcerea la lista de documente  butonul Înapoi la listă.Pentru a completa declaraţia creată cu datele necesare  iconiţa din partea de jos a formei Astfel. 31 . trebuie de introdus codul respectiv în celulă. care necesită a fi completată. apoi de accesat cu mouse-ul informaţia. Pag. apărută mai jos. Pentru salvarea datelor documentului completat  butonul Salvează Pentru salvarea datelor. În momentu Salvării cu verificare se efectuează verificarea datelor declaraţiei conform unor reguli predefinite. mai jos este afişată lista acestor erori. concomitent cu verificarea lor  butonul Salvare cu verificare Pentru salvarea datelor. În urma depistării unor erori. se deschide următoarea fereastră. Notă: Pentru a completa cîmpurile Categoria persoanei asigurate şi Codul funcţiei.

4. 32 . La accesarea butonului se deschide o fereastra windows standard de dialog.3. Sistemul deschide arhiva şi verifică datele în conformitate cu nişte reguli predefinite. În cazul depistării unor erori.2. în forma “Lista pachetelor” apare o înregistrare nouă cu Tipul creării “Din fişier”. FORMAREA PACHETULUI DIN ARHIVĂ Pentru a crea un pachet nou în baza unui fişier din arhivă. în care se vizualizează Denumirea fişierului arhivei.2. Pag. este necesar de accesat în forma Lista pachetelor butonul Formarea pachetului din arhivă. Utilizatorul dă comandă sistemului pentru a crea pachetul din arhiva aleasă  butonul Formarea pachetului din arhivă. arhiva nu se încarcă în BD şi pe ecran se afişază lista cu erorile depistate. În urma încărcării reuşite a datelor din arhivă. în care se indică fişierul din arhivă  butonul Browse. CREAREA COPIEI PACHETULUI Pentru a crea o copie a unui pachet deja existent.4. este necesar de selectat pachetul respectiv din listă  butonul Crearea copiei pachetului. La accesarea iconiţei din coloniţa Detalii se deschide fereastra cu Informaţia pespre pachetul selectat.2.

este necesar de selectat pachetul respectiv şi de accesat butonul Completarea declaraţiei lunară. Suma declaraţiei se calculă reieşind din existenţa unei singure înregistrări a perioadei. COMPLETAREA LUNARĂ A PACHETULUI Pentru a introduce datele lunare în pachetul deja existent. 4. 33 . atunci se copie doar prima înregistrare.4.2. Pag. Se va deschide forma Completarea declaraţiei pentru o lună.În forma deschisă este necesar de setat rechizitele pentru noul pachet  butonul Crearea copiei pachetului Remarcă: Dacă în pachetul selectat pentru copiere există cîteva înregistrări a perioadelor.

Datele declaraţiei se redactează doar pentru luna selectată. este descrisă în p. În forma deschisă introducem IDNP şi CPAS  butonul Crearea declaraţiei. NPP sau codului CPAS. Pentru a redacta declaraţia necesară.1. procedura de completare a formei deschise. pentru care va fi efectuată sortarea. Sortarea primară în tabelul (1) se efectueaza conform numărului setului. Crearea manuală a pachetului. 4.1)  butonul Adaugă REV5 din partea de jos a tabelului. În continuare. Pentru aceasta este necesar de accesat pe denumirea coloniţei. selectăm documentul  butonul Eliminarea REV5. indicăm Codul categoriei persoanei asigurate şi Codul funcţiei În tabelul (2) se afişază datele conform parametrilor setaţi. 34 . selectăm documentul din listă  butonul Editarea declaraţiei. La dorinţa utilizatorului poate fi efectuată sortarea secundară conform: numărului documentului. iar în secţiunea (3) alegem luna necesară. Pag. În tabelul (2) se afişază toate datele referitoare la declaraţia selectată în tab.8. selectăm declaraţia necesară în tabelul (1). Pentru aceasta.În tabelul (1) se vizualizează toate declaraţiile care intră în pachetul dat. Pentru a adăuga o declaraţie nouă în pachet (tab. Pentru a elimina o declaraţie din listă.

în care introducem datele  butonul Salvează. Pentru a adăuga o înregistrare nouă pentru declaraţia selectată. setăm în secţiunea (3) parametrii necesari  butonul Adaugă înregistrare. 35 .5. 4. selectăm înregistrarea di tabelul (2)  butonul Editarea înregistrării. Remarcă: Dacă verificarea pachetului nu a fost efectuată din forma curentă.2. Pag. atunci ea se efctuează în mod obligatoriu în timpul transmiterii pachetului la CNAS.Pentru a redacta datele. Pentru a salva toate declaraţiile completate  butonul Salvează din partea de jos a ferestrei. . SEMNAREA PACHETULUI ŞI TRANSMITEREA LA C NAS Pentru a semna pachetul.Se va deschide forma. Pentru a şterge o înregistrare din tabelul (2)  butonul Şterge înregistrarea. Pentru a verifica pachetul în întregime  butonul Verifică pachetul. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite notificări pentru semnare din partea de jos a formei. Pentru a ne reîntoarce la Lista de pachete  butonul Reveniţi la listă.

rămîne doar regimul de vizualizare a documentului  iconiţa . pe ecran se afişază mesajul de mai jos. Pag.5 Semnarea declaraţiilor 4BASS) În urma semnării pachetului de către ambii utilizatori responsabili. Dacă verificarea prealabilă s-a finisat cu succes.1. este necesar de selectat pachetul dat din Lista de pachete şi de accesat butonul Transmite fără semnare din partea de jos a formei. 36 . TRANSMITEREA PACHETULUI LA CNAS FĂRĂ SEMNARE Pentru a transmite pachetul la CNAS fără semnare.1.4.2. doar dacă pachetul ales are statutul “Proiect”. documentul automat se expediază la CNAS şi se afişază în Lista de pachete cu statutul “Transmis la CNAS. 4. Posibilitatea de a redacta sau a şterge documentul dispare.  toate declaraţiile au statutul “Verificat”. pe ecarn se afişază mesajul respectiv. Se aşteaptă verificarea. Sistemul iniţiază procedura de verificare:  pachetul trebuie să conţină cel puţin o declaraţie. şi 4. (vezi 4.În continuare. procedura de semnare a pachetului este analogică cu procedura de semnare a Declaraţiei 4BASS.”. Această funcţie este disponibilă.6. În cazul necorespunderii.

. Se aşteaptă verificarea”. statutul devine „Au fost depistate erori în pachet”. iar statutul devine „Erori în timpul Pag. iar lista acestor erori poate fi vizualizată accesînd iconiţa . statutul devine „Trimis la CNAS. Dacă la etapa iniţială nu au fost depistate erori. apare lista cu erori primirii la CNAS”. Din acest moment are loc verificarea completă a tuturor declaraţiilor şi seturilor conform cerinţelor predefinite. În cazul depistării erorilor în timpul verificării.Astfel. În cazul depistării erorilor la CNAS. pachetului i se atribuie statutul „Se efectuează verificarea pachetului” şi este interzisă orice acţiune a utilizatorului cu pachetul dat (inclusiv vizualizarea). pachetul se trimite la CNAS şi se aşteaptă verificarea din partea structurii date. Respectiv. 37 .

Notă: Dacă după transmiterea documentului la CNAS agentul economic schimbă în cardul său datele referitoare la raion. 38 .  în cazul verificării cu succes. statutul pachetului devine „Erori.După corectarea erorilor specificate în listă. este necesar de corectat erorile afişate în listă. Se aşteptă verificarea 4BASS cu REV5” Remarcă: Dacă în procesul de verificare a avut loc întrerupere în lucrul serverului. pachetul revine în statutul „Proiect”. şi de transmis din nou la CNAS.2. vom primi rezultatul verificării:  în cazul depistării erorilor. În continuare. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă.” Accesînd butonul Actualizare. este necesar de întocmit un alt document. După corectarea lor. după transmiterea pachetului la CNAS. Pentru aceasta.. atunci în timpul verificării la CNAS apare o eroare “ Angajatorul este înregistrat în alta Subdiviziune” (codul raionului din document nu coincide cu cel din cardul AE). Pag. iar procedura de transmitere la CNAS se repetă. pachetul primeşte statutul „Pachetul este primit la CNAS. Se verifică. care vor fi vizualizate de către utilizator. pachetul primeşte statutul „Proiect”. dacă statutul sau este „ Prelucrarea a fost finisată”. După corectarea erorilor. statutul pachetului devine „Verificat. Pe parcursul acestor lucrări pot fi găsite erori. CORECTAREA ERORILOR PACHETULUI După efectuarea verificărilor şi depistării erorilor. pachetul va fi transmis din nou la CNAS. 4. Lucrările cu pachetul dat se consideră finisate. În acest caz. tot blocul de lucrări se efectuează în mod automat fără implicarea operatorului CNAS.7. Dacă procedura de transmitere la CNAS şi verificare se finisează cu succes. Este necesar de corectat şi de expediat”. este necesar de lansat în mod repetat procedura de transmitere a pachetului la CNAS. selectăm pachetul respectiv  butonul Primirea pachetului pentru redactare.

4. Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „Prelucrarea a fost finisată”.2. După efectuarea corectărilor necesare. şi este posibilă redactarea lui  iconiţa . Se verifică” „Verificat. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS. IMPRIMAR EA REV2 ŞI REV5 PENT RU UN AN Pentru imprimarea formularului REV2 este necesar. Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. statutul pachetului devine „Proiect”. trebuie din nou de iniţiat procedura de verificare şi trimitere a pachetului la CNAS. Se va deschide forma PDF pentru imprimarea formularului REV2.În urma accesării butonului. Pentru a efectua imprimarea  butonul Imprimarea REV2 din partea de jos a formei. Pag.8. 39 .

Se aşteaptă verificarea 4BASS cu REV5” „S-a verificat. Pag. Se verifică” „Verificat.Pentru imprimarea formularului REV5 este necesar. 40 . Selectăm pachetul necesar din listă şi accesăm iconiţa pentru a-l deschide. Pentru a efectua imprimarea REV5 selectăm din listă declaraţia necesară  butonul Imprimarea REV5 pentru un an din partea de jos a formei. Se aşteaptă copia pachetului pe suport de hîrtie” „Prelucrarea a fost finisată” „Trimis la CNAS. Se aşteptă verificarea”. ca pachetul selectat să aibă unul din statutele: „Pachetul este primit la CNAS.

2.4. 41 . Utilizînd filtrele listei. VIZUALIZAREA ISTORIEI STATUTELOR SUMELOR TOTALE ŞI IM PRIMAREA LISTEI PACHETULUI. este necesar de selectat pachetul respectiv butonul Sumele totale. poate fi extrasă informaţia conform unor parametri. *** După necesitate. Pentru a impima lista butonul . A * În orice moment al stării pachetului utilizatorul poate vizualiza Istoria statutelor pachetului este necesar de selectat pachetul respectiv butonul ** Pentru a vizualiza sumele totale dintr-un anumit pachet. Se va deschide forma PDF: Pag.9. care deasemenea vor fi afişaţi în forma PDF. lista pachetelor poate fi imprimată.

şi numai dacă pachetul are statutul “Proiect”. din lista PJ-plătitoare de impozite) Pentru a lichida declaraţia REV5 din BD este necesar de selectat documentul respectiv din Lista declaraţiilor  iconiţa . La crearea unui nou pachet în baza copierii celui existent. dacă REV5 are statutul “Proiect”)  prin atribuirea statutului “Anulată” (în cazul excluderii Pers. ELIMINAREA/ANULAREA DECLARAŢIEI Eliminarea declaraţiei REV5 poate fi efectuată în două moduri:  eliminarea fizică din BD (în cazul unor acţiuni eronate. ELIMINAREA/ANULAREA PACHETULUI Eliminarea pachetului din BD se efectuează în cazul unor acţiuni eronate. înregistrările anulate de asemenea se copie. concomitent este distrusă Istoria statutelor sale. sistemul solicită confirmarea deciziei. După confirmare pachetul se elimină din BD. Pag. Important! Înregistrările anulate nu participă în calcule şi nu se transmit în sistemul SPAS. După confirmare declaraţia se anulează din BD şi primeşte statutul Anulat. Pentru a lichida pachetul din BD este necesar de selectat documentul respectiv din listă  iconiţa . păstrînd statutul. În urma accesării.2. La eliminarea pachetului. 42 . Asig. sistemul solicită confirmarea deciziei.11.2.10. 4.4. În urma accesării. Ele sunt necesare pentru păstrarea numărului de declaraţii în set la etapa creării.

unde este afişat numărul curent al setului. În forma deschisă.12. pentru care va fi schimbat numărul şi accesăm în partea de jos butonul Schimbarea numărului setului. SCHIMBAREA NUMĂRULUI SAU ELIMINAREA SETULUI Pentru a schimba numărul unui anumit set. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv.2. numărul va fi schimbat pentru toate declaraţiile setului respectiv. selectăm din listă una din declaraţiile setului. Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. Astfel. 43 .4. iar în următorul cîmp trebuie de indicat numărul nou al setului  butonul Schimbă numărul setului. ------------------------------------- Pag.

Ca rezultat se deschide fereastra respectivă. În forma deschisă. unde este necesar de selectat numărul setului pentru eliminare  butonul Eliminarea setului. 44 .Pentru eliminarea a unui set dintr-un anumit pachet. Pag. accesăm în partea de jos butonul Eliminarea setului. este necesar în Lista pachetelor de accesat butonaşul din rîndul pachetului respectiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->