Sunteți pe pagina 1din 2

1. Identificați caracteristicile unui bun manager, concepute de UE.

Liderul este un conducător, personalitate dominantă într-un grup de


persoane; echipă sau sportiv care se află într-o competiţie (DEI / DEX).
Lider este o persoană care obţine rezultate notabile cu o eficienţă sigură în
orice domeniu, indiferent de obstacole şi fără a înceta să fie atent faţă de oameni
(E. Burduş).
Lider este o persoană care ocupă o poziţie în cadrul unui grup, influenţează
pe alţii în funcţie de aşteptările poziţiilor ocupate, coordonează şi direcţionează
grupul pentru atingerea scopurilor propuse
In viziunea oameniilor de stiinta, denumirea de manager european de
profesiune se atribuie acelor personae care si-au croit drum spre posturile pe care le
detin pe baza calitatilor personale si a unor merite deosebite in activitatea
manageriala.
Managerul european poate fi definit ca specialistul modern ce corespunde
noilor cerinte, exercita o profesiune cu cunostinte avansate in domeniul respective
si practice a caror insusire cere un lung si complex process de formare si o
continua perfectionare.
Managerul european trebuie sa posede un complex de cunostinte tehnice,
economice, juridice si psihologice, pe care sa le foloseasca armonios in practica. El
trebuie sa abordeze latura practica sprijinindu-se pe o temeinica gandire
manageriala.
Managerul european trebuie sa posede si cunostinte de baza in managementul
European, sa dovedeasca simt organizatoric, sa fie receptive la nou si creativitate,
sa fie exigent si ferm.
Stilul de munca al managerului european este strans legat de calitatile si
personalitatea celui ce il exercita. Fiecarui manager european ii este caracteristic
un mod de a actiona in anumite situatii.
Conţinutul caracterului managerului se exprimă într-o multitudine de trăsături,
dintre care mai însemnate :
1) Orientarea caracterului, capacitatea persoanei de a selecta influenţele externe
naturale şi culturale după criterii moral – valorice şi de a răspunde la ele prin
reacţii atitudinal – comportamentale adecvate;
2) Bogăţia, multitudinea, varietatea şi complexitatea atitudinilor, valorilor,
normelor, care au devenit elemente perene ale persoanei;
3) Stăpînirea de sine, capacitatea de a domina impulsurile;
4) Consistenţa, concordanţa între idee, atitudine, vorbă şi faptă;
5) Generozitatea, sensibilitatea faţă de nevoile altora,
6) Puterea, capacitatea persoanei de a domina împrejurările şi de a se domina pe
sine,
7) Supleţea (dinamica), deschiderea către valori, transformarea lor în acte de
comportament;
8) Disciplina, încadrarea persoanei într-un set de norme respectate;
9) Optimismul, încrederea în sine, în ceilalţi şi în viaţă.

Principalele caracteristici ale leader-ului viitor precizate de Bennis:


 Formare diversificată
 Curiozitate fără limite
 Entuziasm fără limite
 Aprecierea persoanelor şi a muncii în echipă
 Voinţa de a-şi asuma riscuri
 Dedicat creşterii pe termen lung mai degrabă decît centrat pe profite pe termen
scurt
 Angajat faţă de excelenţă
 Virtuos
 Vizionar