Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Identificați caracteristicile unui bun


manager, concepute de UE.
Un lider eficient nu este cineva iubit sau admirat. Este o persoană ai cărei adepţi fac lucruri
corecte. În acelaşi timp, popularitatea nu înseamnă leadership. Rezultatele sunt acelea care înseamnă
ledership. Baza conducerii reprezintă capacitatea lideului de a schimba gîndirea şi comportamentul
unei altei persoane

Liderii adevăraţi sunt oamenii care au propriile puncte de vedere şi care ştiu să motiveze şi pe
alţii pentru a acţiona. Liderul trecutului era o persoană care ştia cum să supună, liderul viitorului va fi o
persoană care ştie cum să întrebe. Liderii vor trebui să implice pe alţii şi să solicite participare deoarece
sarcinile vor fi prea complexe şi informaţia prea larg distribuită pentru ca aceştea să soluţioneze
problemele singuri.

Liderii eficienţi trebuie să se angajeze în soluţionarea sarcinilor. Ei nu sunt spectatori sau


deţinători de poziţii. Responsabilitatea lor este pe tremen lung, şi nu pentru propriul beneficiu pe
termen scurt. Nici o organizaţie nu poate funcţiona eficient dacă oamenii ei nu se bazează pe acordul şi
pe angajarea liderilor săi.

Caracteristicile principale ale unui lider ar putea fi sintetizate în patru arii de bază: caracter,
viziune, comportamente, confidenţă/încredere.

a) Caracter. Adevăraţii lideri sunt analizaţi şi judecaţi după ce fac, cum îşi urmăresc scopurile şi
cum le realizează. Ei sunt oneşti şi,nu ca urmare a legilor şi regulamentelor, sunt etici, deschişi, şi demni
de încredere. Aceste trăsături de bază ale caracterului unui individ adună respectul de care este nevoie
pentru a fi lider.

b) Viziune. Liderii de succes urmăresc scopuri şi obiective bine orecizate pentru a-şi realiza
viziunea lor. Angajarea acestora pentru viziunea lor este evidentă atît prin acţiunile pe care le desfăşoară,
cît şi prin comunicarea lor repetată a ceea ce trebuie făcut şi de ce.
Oameni integri, cu umor şi modestie, înclinaţi Oneţi cu ei înşine, cu punctele lor forte şi slabe şi
să trateze pe cei cu care colaborează ca pe dornici de a face eforturi şe îmbunătăţire
egalii lor

Buni observatori, fapt ce le permite Inteligenţi şi capabili să respecte pe


să facă prognoze bune concurenţii lor, să înveţe de la ei
fundamentate

Persoane care conectează oamenii Liderii Orientaţi spre acţiune, cu dorinţa de a se


spre viitor îndrepta direct spre un scop clar

Oameni care au capacitatea de a Curajoşi şi accesibili, astfel încît alţii se se


avea o viziune globală, de a o simtă în siguranţă oferind un feedbeack
traduce în acţiune, iar apoi de a o onest şi idei noi
menţine

Oameni care înceracă să cunoască mult mai bine pieţele, tehnologile şi comportamentul uman, precum şi
lumea înconjurătoare în contextualitatea ei

Fig. 1. Trăsăturişle definitorii ale liderului

c) Comportare. Conduita pe care o au liderii de succes poate fi sintetizată astfel (Fig. 2):

A crea schimbarea şi nu să o accepte,atunci cînd s-a produs, în mod pasiv

A profita de oportunităţile prezentului fără Consens fără a fi marcat de faptul că face o


a neglija însă nevoie de a inesti, de a greşeală sau este intolerant cu sei din jur
construi pentru viitor

A progresa permanent, O gîndire pozitivă şi căutarea de


concentrîndu-se asupra rezultatelor Conduita liderilor de oportunităţi
succes este
orientată spre:
Evaluarea oamenilor, bazată pe Comunicare constantă, să
performanţă şi potenţial influenţeze, să încurajeze, să
critice şi să asculte

Încredere în salariaţi şi dorinţa de a acorda oportunitatea oricărui individ care este nerăvdător să
accepte responsabilitatea

Fig. 2.Criteriile care sunt la baza conduitei unui lider

d) Încrederea. Un alt atribur de succes este autoîncrederea. Autoîncrederea face posibil ca liderii
să-şi asume riscuri care încurajează pe alţii să-şi asume la rîndullor riscuri similare.

Crezînd în enorma capacităţilor, liderii încurajează echipele lor, nu doar prin laude şi
recunoştinţe, ci şi criticînd consecutiv, evidenţiînd succesele şi motivînd oamenii care le-au obţinut