Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar Teme referat 1. Caracterizarea Pieei internaionale a unui produs (Produsele agricole n cadrul pieei internaionale) 2.

. Promovarea exporturilor metode, tehnici, impact asupra pieei mondiale . Piaa mondial! su" incidena rundelor de negocieri #$%%&'(C ). Politica comercial! a *+ ,. -mportana logisticii n comerul internaional .. /eterminanii competitivit!ii pe piaa internaional! 0. 1ene2iciile 3i costurile li"eraliz!rii pieelor internaionale (li"eralizarea 3i s!r!cirea naiunilor) 4. 5eglement!ri 3i documente n comerul internaional 6. -nternetul 3i comerul internaional 17 -mpactul evoluiei cursului de schim" asupra comerului exterior 11. 8urse 3i instrumente de 2inanare n comerul internaional 12. Protecia mpotriva riscurilor n comerul internaional 1 . Companiile multinaionale 3i competitivitatea internaional! 1). Per2ormanele la export 3i determinanii s!i 1,. 9nvestiiile str!ine directe impactul asupra competitivit!ii la export 1.. 8chim"!ri n modelele de export ale !rilor est europene. Studiu de caz 8tudiu privind demersul comercial al unei 2irme exportatoare&importatoare (specializare di2erit!) : : : : Prezentare general! a pieei internaionale a produsului Prezentarea general! a 2irmei cu speci2icarea relaiilor cu partenerii comerciali externi Prezentarea caracteristicilor produsului care 2ace o"iectul exportului& importului analiza principalilor concureni 3i a competitivit!ii produsului pe piaa internaional! /emersul comercial de import &export al 2irmei o Prezentarea o2ertei o /ocumentaia de import export o Preincipalele prevederi ale contractului o 'rganizarea logisticii o (etode de 2inanare 3i plat! o Protecia mpotriva riscurilor