Sunteți pe pagina 1din 209

LITOPISI{LL {RI

MOLOVII
GrIgore UrecIe
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
MuI(I scrIILorII uu nevoIL de uu scrIs runduI I povsLeu
(ruIor, de uu IsuL Izvod p urm, I bune I rIe, s
rmuIe IecIorIIor I nepo(IIor, s Ie IIe de nv(Lur, despre
cIe rIe s s Iereusc I s s socoLeusc, Iur dupre cIe
bune s urmze I s s nv(e I s s ndIrepLze. $I pen-
Lru ucIu, unII de Iu uI(I cIIzmIndu I nsemnund I pre
scurLu scrIInd, udec I rposuLuI GIIgorIe UrcIe ce uu
IosL vornIc mure, cu muILu nevoIn( ceLInd cr(IIe I Iz-
voudeIe I uIe nousLre I ceIe sLrIIne, uu uIIuL cup I
ncepLuru moIIor, de unde uu IzvoruL n (ur I s-uu
nmuI(IL I s-uu I(IL, cu s nu s nnce u LouLe (rIIe unII
Lrecu(I I s nu s LIe ce s-uu IucruL, s su usmene IIerIor
I dobILouceIor ceIor muLe I Ir mInLe. Pre ucIu urmund
I cIIzmund, mcur c s uII I de uI(II semnuLe IucrurIIe
(ruI MoIdovII, upucuLu-s-uu I dumneuIuI de uu scrIs
ncepLuru I uduosuI, muI upoI I scdreu cure s vde c
uu venIL n zIIeIe nousLre, dup cum uu IosL nLuIu (rII I
pmunLuIuI nosLru MoIdoveI. C cum s LumpI de surgu
de uduoge povoIuI upeI I Iur de surgu scude I s
mpu(Ineuz, uu s-uu uduos I MoIdovu, cureu muI upoI de
uILe (rI s-uu descIecuL, de s-uu de surgu I(IL I Ir
zbuv uu ndIrepLuLu. AcsLeu cercund cu nevoIn( vor-
nIcuI UrcIe, scrIe de zIce c "nu numuI ILopIse(uI nosLru,
ce I cr(I sLreIne uu cercuL, cu s puLem uIIu udevruI, cu s
nu m uIIu scrIILorIu de cuvInLe deurLe, ce de drepLuLe, c
ILopIse(uI nosLru ceI moIdovenescu uu de pre scurL scrIe,
c nIcI de vIu(u domnIIor, curII uu IosL LouL curmu, nu
uIge necum IucrurIIe denIunLru s uIeug I pre scurL
scrIInd I nsemnund de Iu ncepuL pn Iu domnIIu IuI
PLru vod $cIIopuI I s-uu sLInsu, c de ucIIu nuInLe n-uu
muI scrIs nImeneu pn Iu Aron vod. NIcI esLe u s mIru,
c scrIILorII noLrI n-uu uvuL de unde sLrunge cr(I, c
scrIILorII denLIu n-uu uIIuL scrIsorI, cu de nILe oumenI
neuzu(I I nemrnIcI, muI muIL proLI decuL s LIe curLe.
Ce I eI ce uu scrIs, muI muIL den busne I den poveLI ce uu
uuzIL unuI de Iu uILuI. ur scrIsorIIe sLrIInIIor muI pe Iurgu I
de ugIunsu scrIu, curII uu IosL IIerbIn(I I ruvnILorI, nu
numuI u suIe s scrIe ce I cIe sLrIIne s nsemnze. $I de
ucoIo muILe Iuund I IIpIndu de uIe nousLre, poLrIvIndu
vrmeu I unII, de uu scrIs ucesL ILopIse(, curIIe de pre n
muILe IocurI de nu s vu II I nemerIL, gundescu c ceIu ce
vu II n(eIepLu nu vu vInuI, c de nu pouLe de muILe orI
omuI s spuIe uu pre cuIe LoL pre rundu, ceIu ce vde cu
ocIII sI I muILe zmInLLe, de uu spune muI muIL, uu muI
pu(In, dur IucrurI vecII I de demuIL, de s-uu rsuIIuL
uLuLu vrme de unI ? CI eu, pe cum um uIIuL, uu um urLuL."
Dup ucIu I eu cure sunL InLre ceI pcLoI, SImeon
DuscuI upucuLu-m-um I eu pre urmu u LuLuroru u scrIe
ucsLe poveLI, ce nLr-nse spune cursuI unIIor I vIIu(u
domnIIor, vzIndu I cunoscund c scrIILorII ceI muI de de-
muIL cure uu IosL nsmnund ucsLe IucrurI ce uu LrecuL I
s-uu sIurIL I pre urmu Ior uI(II nu vor s se upuce; vzund
noI uceusLu c s prsLe uceusL nsmnure, socoLIL-um
cu s nu Ism ucesLu Iucru nesvurIL I s nu s
nsmnze nuInLe, cureIe muI nuInLe de uI(II uu IosL
ncepuL pre rund nsemnuLu, pn Iu domnIIu IuI VusIIIe
vod, cu s nu ne zIc cronIcurII uILoru IImbI c-um murIL I
noI cu scrIILorII ceI dIncepuL, suu c dour sunLem
nenv(uL. CI cu ujuLorIuI IuI Dumnezeu, nLI m-um upucuL
u scrIe ce uu pIzmIL I ce uu nsemnuL uI(II. PenLru ucIu,
gundIndu I socoLInd de Iu InIm cu s pocIu uIIu cu
udevruL ucesL Iucru, s IIe depIIn, udunuL-um Izvoude pre
rund de I-um mpreunuL. $I cILInd Izvoude pre rund, uIIuL-
um I ucesL Izvod, cureIe I-uu scrIs UrcIe vornIcuI I deucu
I-um cILIL, I-um socoLIL c esLe scrIs udevr, ns muI muIL
dIn cr(IIe sLreInIIor decuL dIn IzvoudeIe nousLre, c numuI
cuL LInde poveLIIe muI Iurgu I de ugIuns I muI descIIs, Iur
semneIe suu LocmIeIe I IucrurI cuLe s-uu IcuL n (ur, nu
Ie uruL LouLe, c pouLe II c n-uu LIuL de LouLe cronIcurIuI
ceI Ieesc s Ie scrIe. ur ILopIse(uI nosLru nu LInde
poveLIIe, ce scrIe muI pre scurL, ns Ie nsemneuze LouLe
pre rund. Mcur c vornIcuI UrcIe uu scrIs muI sus c
ILopIs(uI ceI moIdovenesc scrIe pn Iu domnIIu IuI PeLru
vod $cIIopuI I dcII s-uu sLuns, Iur eu, udunund Izvoude
de IImbu nousLr, uIIuL-um Izvod dencepuL, cum pre scurL
vrme I LouLe pre rund nsmnund, pn Iu domnIIu IuI
VusIIIe vod. PenLru ucIu, deucu um vzuL c IIpsesc
poveLIIe I cursuI unIIor dIn ILopIse(uI ceI Ieesc, um IIpIL
dInLre-uIe nousLre Izvoude, cureIe um uIIuL c-s udevr I
um udus poveLIIe Iu ILopIs(uI ceI Ieesc, cureu Iu IocuI
su, cureIe LouLe muI nuInLe s vor urLu, cureI Iu IocurIIe
suIe I LouLe pre rund cIIzmInd I nsmnund, um IzvodIL
dIn LouLe IzvoudeIe nLr-un Ioc I um IcuL unuI dIsvurIL,
de cure Iucru cu mure nevoIn( um sIIIL s nu rmuIe nImIc
nesmnuL.
Prdosloviiu desclicrii u {rii
Moldovei dincepotol ei. Cureu
este insemnut de Lrche vor-
nicol din ltopise{ol cel lutinesco
izvodit
Vor unII MoIdoveI s-I zIc c uu cIIemuL-o S(ILIu suu
ScIILIIu pre IImbu sIoveneusc. Ce S(ILIu coprInde Ioc
muIL, nu numuI uI nosLru, ce ncIIde I ArdeuIuI I |uru
MunLeneusc I cumpII presLe NIsLru, de coprInde o purLe
mure I de |uru eusc. CIIemuLu-o-uu unII I IucIIu, ce
scrIu ILopIse(IIe IuLIneLI, pre numeIe IuLmunuIuI
rumIenescu ce I-uu cIemuL Iucus, curIIe uu bLuL rzboIu
cu s(ILII pre ucsLe IocurI I scIImbundu-s I scIImosIndu-
s numeIe, dIn IucIIu I-uu zIs VIuIIIu. Ce noI ucsLu nume
nu-I prIImIm, nIcI-I puLem du (ruI nousLre MoIdoveI, cI
|rII MunLeneLI, c eI nu vor s dIspur(, s Iuc douo (rI,
cI scrIu c uu IosLu LoL un Ioc I o (ur I noI uIIm c MoI-
dovu s-uu dIscIIcuL muI pe urm, Iur munLnII muI dInLI,
mcur c s-uu Lrus de Iu un Izvod, munLnII nLI,
moIdovnII muI pre urm, de psLorII nemerIL, c
umbIundu psLorII de Iu ArdeuI, ce s cIIIum Murumoro,
n mun(I cu dobILoucIIe, uu duL de o IIur ce s cIIum
buor I dup muIL goun ce o uu gonIL-o prIn mun(I cu
duII, o uu scos Iu esuI upeI MoIdoveI. AcoIeu IIIndu I
IIuru obosIL, uu ucIs-o Iu IocuI unde s cIIum ucum
BuornII, ducu s-uu dIscIIcuL suL. $I IIeruI (rII suu pe-
ceLeu cup de buor s nsemneuz. $I c(euou cu cure uu
gonIL IIuru ucIu uu crpuL, pre cureu o uu cIIemuL-o
MoIdu, Iur upeI de pre numeIe c(III MoIdII, I-uu zIs
MoIdu, suu cumu-I zIc unII, MoIdovu. AjIjdIreu I (rII,
dIpre numeIe upeI I-uu pus numeIe MoIdovu.
ScrIu uILe IsLorII penLru (uru nousLr u MoIdoveI, cum uu
sLLuL pusLIe 6oo de uI, Lrecund mpr(IIu sIvILuIuI I
puLrnIcuIuI TruIun mpruL, cureIe s cunoscu smneIe
puLerII IuI pe unde uu Lrus TroIun pesLe muILe (rI I presLe
uceusL (ur, Lrecundu oLIIe IuI pesLe cumpI I presLe upe.
ALu(Iu uI s-uu uIIuL pusLIe, pn' n vrmeu ce uu vruL mI-
IosLIvuI Dumnedzu u nu Isureu ucesLu pmunL Ir' de ou-
menI. Ce cu voIu sIIn(II suIe, ndemnundu-s o sum de II-
cIorI de domnI den domnIIIe ce uu IosL pre ucIe vremI Iu
Rum I cu oumenII Ior den Murumur, vIInd presLe mun(II
ungureLI I presLe mun(II (ruI MoIdoveI, vunundu IerI
sIbuLece pn' uu IeIL Iu upu ce-I dzIce MoIdou, gonInd un
dzImbru, cureIe I-uu I dobundILu Iu un suL ce s cIIum
BuorenII, pre uceIu up. $-uu pus uceI upe numeIe MoI-
dovu, pre numeIe unII (uncI ce s-uu necuLu nLr-uceu up,
ce o uu cIemuL pre (unc MoIdu I pre numeIe eI s dzIce
ucmu I (ruI MoIdovu, pn' usLdzI. eIndu Iu Ioc Irumos
I decIIs, socoLIndu cu Lo(II c-I Ioc bun de Irun I
pIcundu-Ie LuLuror, s-uu nLorsu nupoI IurI n
Murumur -uu scos oumenII Ior Lo(I nLr-uceusL (ur.
Pentro limbu noustr
moldoveneusc
AIjdereu I IImbu nousLr dIn muILe IImbI esLe udunuL I
ne esLe umesLecuL gruIuI nosLru cu uI vecInIIor de prInpre-
jur, mcur c de Iu Rum ne Lrugem, I cu uIe Ior cuvInLe
nI-s umesLecuLe. Cum spune I Iu prdosIovIIu ILopIse(uIuI
ceIuI moIdovenescu de LouLe pre rundu: ce IIIndu (uru muI
de upoI cu Iu o sIobozIe, de prInprejur venIndu I
dIscIIcundu, dIn IImbIIe Ior s-uu umesLecuL u nousLr: de
Iu rumInI, cIe ce zIcem IuLIn, puIne, eI zIc punIs, curne, eI
zIc curo, gIn, eI zIcu guIenu, muIerIu, muIIer, ImeIu,
IemInu, prInLe puLer uI nosLru, nosLer, I uILIIe muILe dIn
IImbu IuLIneusc c de ne-um socoLI pre umrunLuI, LouLe
cuvInLIIe Ie-um n(eIeuge. AIjdereu I de Iu IruncI, noI
zIcem cuI, eI zIc cuvuI, de Iu grecI sLrusLe, eI zIc sLuIus, de Iu
II prug, eI zIc prog, de Iu LurcI, m-um csLorIL, de Iu surbI
crucuLI( I uILIIe muILe cu ucsLeu dIn LouLe IImbIIe, curIIe
nu Ie puLem s Ie nsemnm LouLe. $I penLru uceusLu s
cunouLe c cum nu-I dIscIIcuL (uru de oumenI uzu(I,
uu nIcI IegIIe, nIcI LocmeuIu (rII pre obIce bune nu-s Ieg-
uLe, cI LouL dIrepLuLeu uu IsuL pre uceI muI mure, cu s o
judece I ce I-uu pruL IuI, orI bIne, orI ru, ucIu uu IosL
Ige, de unde uu IuuL I voIe uu mure I vurI. DecI cumu-I
voIu domnuIuI, Ie cuuL s Ie pIuc LuLuror, orI cu IoIos, orI
cu pugubu (rII, cure obIcI pn usLdzI LrIeLe.
e rsipireu {ri denti
AII-s uceusL (ur s IIe IosLu IcuIL I uI(II nLr-nsu muI
nuInLe de noI, de unde ceL(IIe (rII s cunoscu c-I Iucru
Iruncescu, de uu IcuIL oLIIe RumuIuI I uu IernuLu de
muILe orI, bLundu-s uneorI cu s(ILII suu LLurII, unIorI cu
Bosnu I cu RumeIe I Iu perI Lrecundu. Ce IIIndu n cuIeu
roL(IIor I sLropIndu oLIIe, cure de muILe orI s Iceu
rzbouIe pr ucesLu Ioc, cum nc smnIIe uruL, curIIe Ie
vedem muILe preLILIndIrIIe: movIII murI I mIcI I un(urI
pre NIsLru, pre PruL, prIn codrI, n-uu muI puLuL suIerI, ce s-
uu rsIpIL I s-uu pusLIIL.
{SIMION ASCLLL) e izvo-
direu moldovnilor, de onde uo
venit intr-ucste locori
ScrIe ILopIse(uI ceI ungurescu c ourecundu pre ucsLe Io-
curI uu IosLu IcuInd LLurII. MuI pIodIndu-s I
nmuI(Indu-s I I(Indu-s, s-uu LInsu de uu LrecuL I
presLe munLe, Iu ArdeuI. $I mpIngndu pe ungurI dIn
ocInIIe suIe, n-uu muI puLuL suIerI, ce sIngur usIu cruIuI
ungurescu, curI-I zIc IIIosoI, s-uu scuIuL de s-uu dus Iu
mpruLuI RumuIuI, de -uu ceruL ousLe nLru ujuLorIu
mproLIvu vrjmuIIor sI. Ce mpruLuI RumuIuI uIL
ujuLorIu nu I-uu IgduIL, ce I-uu duL rspunsu nLr-ucesLu
cIIp, de I-uu zIs: "Eu sunLu juruL, cundu um sLLuL Iu
mpr(Ie, om de subIIu meu I de jude(uI mIeu s nu
mour. PenLru ucIu oumenI rI s-uu IcuL n (uru meu I
cuLe LemnI(e um, LouLe sunLu pIIne de dunII I nu muI um
ce Ie Iuce, cI (I-I voI du (Ie, s IucI Izbund cu dunII I eu s-
mI cur(escu (uru de dunII. ur n (uru meu s nu-I muI
uducI, c (I-Iu druIescu (Ie." $I de surgu nv( de-I
sLrunser pre Lo(I Iu un Ioc de preLILInderIIe I I-uu
nsemnuLu pre Lo(I, de I-uu ursu mprejuruI cupuIuI de Ieuu
purjoIIL pruI cu unor LIIurI, cu un IIer ursu, cure semnu
LrIeLe I pn usLzI n |uru MoIdoveI I Iu Murumoro,
de s cevIuIescu oumenII prejur cup. DcII usIu cruIu,
ducu uu IuuL uceI ujuLorIu LIIrescu de Iu mpruLuI
RumuIuI, uu sIIIL Iu |uru Ungureusc I dcII pre cuIegIIe
NscuLuIuI, cu LouL puLreu su s-uu upucuL de LLurI u-I
buLe I u-I gonI, de I-uu LrecuL munLe n ceusLu purLe pre Iu
Rodnu, pre cure cuIe I smne prIn sLuncI de pIuLr n douo
IocurI s uII IcuLe de usIu cruIuI. $I uu gonIndu-I prIn
mun(I, scos-uu I pre uceLI LLurI, curII uu IosLu IcuILorI Iu
MoIdovu, de I-uu LrecuL upu SIrLIuIuI. AcoIeu usIu cruIu
ce s cIIum IeuLe SLunIsIuv, sLundu n (rmurIIe upeI, uu
sLrIguLu ungurLe: "SIrLem, sIrLem", ce s zIce
rumunLe, pIuce-mI, pIuce-mI, suu cum uI zIce pre IImbu
nousLr: "Au-mI pIuce, uu". MuI upoI, ducu s-uu dIscIIcuL
(ur, dup cuvunLuI cruIuIuI, ce uu zIs, sIrLem, uu pus
nume upeI SIrLIuI. $I dup muIL goun ce uu gonIL pre
LLurI I-uu gonIL I I-uu LrecuL presLe NIsLru, Iu Crumu, un-
de I pn usLzI LrIescu, de ucoIo s-uu nLorsu usIu cruI
ndrLu cu mure Iuud I bIruIn(. $I sosIndu Iu scuunuI
su n zIou de IsuLuI secuIuI, ceruLu--uu bIugosIovenIe
de Iu vIdIcII sI, s-I Iuse LreI zIIe s se veseIeusc cu
doumn-su I cu boIerII sI. $I uu I-uu bIugosIovIL, de uu
IsuL sec mur(I, cu LouL curLeu su, cure obIceuI s (Ine Iu
Igeu Ior I pn usLzI, de Ius sec mur(I.
Ce uceusL povsLe u IuI usIu cruI ce spune c uu gon-
IL pre ceLI LLurI nu u-o scos UrcIIe vornIcuI, dIn
ILopIs(uI ceI Ieescu, cI eu SImeon DuscuIuI o umu IzvodIL
dIn ILopIs(uI ceI unguresc, cure povesLe o um socoLIL pre
smne ce uruL, c pouLe II udevruL.
e disclicutol Murumorooloi
usIu cruIuI ungurescu dup zbund cu noroc ce uu IcuL,
de rsIpI pre ceI LLurI I s uez Iu scuunuI su, sILuILu-
s-uu cu boIerII sI, ce vor Iuce cu uceI LIIurI ce-I udus
nLr-ujuLorIu de Iu mpruLuI RumuIuI, cu curII mure
Izbund Icus, de rsIpIse puLreu uceIor LLurI; c s Ie
deu Ioc I ocIne n (ur, nu suIerIIu ceI de Ioc I de moIe,
ungurII, vzundu-I c sunL nILe oumenI rI I ucIguI, so-
1
SImIon DuscIuI
coLIndu c de s vor pIodI I s vor nmuI(I, eI s vor nLrI
I cunduI s nu II s prIIejusc vreo prIce cu dunII, s nu
pu( muI ru decuL cu LLurII, muI upoI s nu Ie IIe u pIIerde
I crIIu. Ce Ie-uu uIes Ioc pusLII I sIbuLec, ngrdIL cu
mun(I pInprejur, InLre |uru eusc I InLre |uru
Ungureusc, unde s cIIum ucum MurumorouI. AcoIo I-
uu dus de Ie-uu mpr(IL IoLur I ocIne I IocurI de suLe I
LurgurI I I-uu nemIIL pre Lo(I, udec sIugI crIeLI, unde I
pn usLzI LrIescu Iu Murumoro.
Pentro disclicutol {rii ul doileu
rnd
Dup rsIpu (rII dInLI, cum spune muI sus c s-uu pus LIIL
de nevoIu oLIIor IuI Iuc IuLmunuI rumIenescu (suu cum
spune ILopIse(uI ceI ungurescu de usIu cruIuI
ungurescu, cundu uu rsIpIL LLurII dInLrucsLe IocurI, de uu
rmus IocuI pusLIu)
1
muI upoI, dup muIL vrme, cum
spune muI sus, cundu psLorII dIn mun(I ungureLI
pogorundu dup vunuL uu nemerIL Iu upu MoIdoveI, IocurI
desILuLe cu cumpI decIII, cu upe curLoure, cu pdurI
dse, I ndrgInd IocuI, uu Lrus pre uI sI de Iu Murumoro
I pre uI(II uu ndemnuL, de uu dIscIIcuL nLI supL munLe,
muI upoI udogundu-s I crescundu nuInLe, nu numuI upu
MoIdoveI, ce nIcI SIrLIuI nu I-uu IoLruL, ce s-uu nLInsu
pn Iu NIsLru I pn Iu mure. NIcI rzbouIe muI Iceu cu
s-I upere (uru I pmunLuI su de cLr LI(I I goLLII I dI
cLr uI(I vecInI I IImbI ce eru pInprejur. Ce uvndu
purLLorIu domnII Ior curII rdIcus denLru sIne, n |uru
z
SImIon DuscIuI
eusc de muILe orI uu InLruL I muIL prud I Izbund uu
IcuL, dIn cumpI LLurII I-uu scos. (C dup muIL rsIp ce
I-uu IosL gonIL pre LLurI ourecund dI pre ucsLe IocurI
usIu cruIuI ungurescu, IurI uu IosL ncepuL u s LInde Iu
cumpI)
z
.
AIjdIreu I munLnIIor nu numuI nevoIe I grouz Ie
IcIIu, ce I domnIIIe scIImbu I pre cIne vreu eI, prImIIu ;
pre urdIenI nu-I Isu s se odIIneusc, cI purureu Ie Iceu
nevoIe I ceL(I cLevu Ie Iuus I Ie IIpIIu cLr |uru MoIdo-
veI, curIIe LouLe muI nuInLe Iu IocurIIe suIe s vor urLu.
MuI upoI I LurcII curII s vedeu c cu o negur LouL Iumeu
ucopereu, rzbouIe, mInunuLe uu IcuL, de muILe orI I-uu I
bIruIL, muI upoI de o uu I supus supL gIuguI Ior, de muILe
orI I-uu usuduL, rocoIndu-se I nu Ir muIL mourLe I
pugub n oumenI, pn o uzu.
{SIMION ASCLLL)
PredosIovIe u ILopIse(uIuI moIdovenescu ce nLr-nsu
spune c esLe IcuL (uru den douo IImbI, de rumunI I de
ruI, de cure Iucru s cunouLe c I pn' usLzI esLe (uru
gIumLuLe de ruI I gIumLuLe de rumunI
Ce uceusL povsLe nu s uII nsmnuL de UrcIe vor-
nIcuI, Iur eu n-um vruL s Ius nIcI uceusL s nu pomenescu,
socoLInd c cum um udus umInLe de uILeIe, cu s nu rmuIe
nIcI uceusLu nensmnuL.
ScrIe Iu ILopIse(uI ceI moIdovenescu, Iu predosIovIe,
de zIce c deucu uu ucIs uceI vunLorI uceI buor,
nLorcundu-se nupoI, vzund IocurI desILuLe, uu IuuL pre
cumpI nLr-o purLe I uu nemerIL Iu IocuI unde ucum LurguI
SucveI. AcoIo umInosIndu-Ie Ium de Ioc I IIInd IocuI de-
spre up, cu pdure mnunL, uu pogoruL pre mIrodenIIu
IumuIuI Iu IocuI unde esLe ucum mnsLIreu E(cuneI.
AcoIeu pre uceIu Ioc uu gsIL o prIseuc cu sLupI I un
moneug bLrun, de prIscrIIu sLupII, de semIn(Ie uu IosL
rus I I-uu cIIemuL E(co. Pre cureIe deucu I-uu InLrebuL
vunLorII, ce omu-I I den ce (ur esLe, eI uu spus c esLe
rus den |uru eusc. AIjdereu I penLru Ioc I-uu InLrebuL,
ce Ioc esLe ucesLu I de ce sLpun uscuIL ? E(co uu zIs: esLe
un Ioc pusLIIu I Ir sLpun, de-I domnescu IIerIIe I
pusrIIe I s LInde IocuI n gIos, pn' n Dunre, Iur n sus
pn' n NIsLru, de s IoLruLe cu |uru eusc, I esLe Ioc
IourLe bun de Irun. n(eIegund vunLorII ucesL cuvunL, uu
surguIL Iu Murumor, de -uu Lrus oumenII sI nLr-uceusL
purLe I pre uI(II uu ndemnuL, de uu descIecuL nLI supL
munLe I s-uu I(IL pre MoIdovu n gIos. ur u(co prIse-
curIuI, deucu uu n(eIes de descIecureu murumornIIor,
nduL s-uu dus I eI n |uru eusc, de uu dus ruI muI(I
I I-uu descIecuL pre upu SucveI n sus I pre SIrLIu de-
spre BoLoIunI. $I uu de surgu s-uu I(IL rumnII n gIos I
ruII n sus.
{MISAIL CLLGRLL)
$I s-uu pIInIL LouLe IocurIIe nLr-uceusL (ur de oumenI,
den munLe pn' n NIsLru I n gIos pn' unde d Dunreu
n VIdov I pn' n CeLuuLeu AIb I CIIIIIu I RenII I NIs-
LruI n sus pn muI sus de Crnu(I, unde s mpreun cu
IoLuruI |ruI eeLI I pre Ceremu.
{SIMION ASCLLL)
AIjdereu I LurguI BuIu scrIe c I-uu descIecuL nILe susI ce
uu IosL oIurI; uIjdereu I Suceuvu scrIe c o uu descIecuL
nILe cojocurI ungurLI, ce s cIIum pre IImbu Ior sucI,
Iur Suceuvu pre IImbu ungureusc s cIIum CojocrIe. Au
nLr-ucesLu cIIp s uII s IIe IosL dIscIIcureu (rII MoIdo-
veI.
{MISAIL CLLGRLL)
AIIuLu-s-uu nLr-uceusL (uru I ceL(I IcuLe muI de
demuILu de IunovedzI: ceLuuLeu n LurguI SucvII I ceLuuLeu
Iu HoLIn I CeLuLeu AIb I CeLuuLeu CIIIII I CeLuuLeu
Neum(uIuI I CeLuLeu Nou, RomunuI, ce I s-uu surpuL
pmunLuI -uu cdzuL ceLuuLeu.
incepotol domniilor v leutol
6S6,<1gq>
nLr-uceI psLorI ce uu nemerILu IocuI ucesLu, IosL-uu I
Drugo, curIIe uu venILu de Iu Murumoro, curIIe s vedIIu
I muI de cInsLe I muI de IoIos decuLu Lo(I, pre curIIe cu
Lo(II I-uu pus muI mure I purLLorIu Ior.
{MISAIL CLLGRLL)
$I duc I-uu pus domnu, Iuur pIId de pre cupuI uceI IIur
nsuInIce, dzImbruI, ce scrIem muI sus c I-uu vunuL I
pusr de uu IcuL pecIuLe (ruI MoIdoveI, de LrIeLe pn
nLr-ucesLe vremI n munuIe cuI uIege Dumnedzu u IIre

MIsuII CIugruI
domnu (ruI, de LrIeLe pn' usLdzI, de s pune pre cr(I,
ce poroncLe domnuI de LocmIe I de uedzrI
IcuILorIIor I de uscuILuL croru vor s Iuc sLrumbL(I
InLre IcuILorI, Iur ceIoru ce nu uscuIL, de cerLure mure...
$I ducu uu domnILu doI unI, uu murILu.
$I-nLr-uceu ncepLur u IosL domnIIu cu o cpILnIe

.
Pre ucesLu semnu dInLIuI duL ce s urL domnIIu
Ir LruI, s puLeu cunouLe c nu vu II uezureu bun InLre
domnIIu MoIdoveI, ce cum Iu pre scurLu vIIu(u domnuIuI
dInLI, uu I domnII ce vor II nuInLe, udseu s vor
scIImbu I InLre domnIIu MoIdoveI muIL neuezure vu II.
Pre urmu IuI Drugo vod, uu sLLuL Iu domnIe IIIu-su,
Sus vod I uu (InuL domnIIu q unI I uu murIL.
Dup mourLeu IuI Sus vod, uu (InuL domnIIu IIIu-su,
u(co vod 8 unI.
Pre urmu IuI u(co vod uu domnIL Bogdun vod 6 unI.
Dup domnIIu IuI Bogdun vod uu domnIL PLru vod, II-
cIoruI IuI MuuLu, 16 unI.
Dup dunsuI uu domnILu IruLI-su, Romun vod, LreI
unI.
{AXINTI LRICARILL)
Sumodurje(uI, sLpunILorIu (ruI de Iu pIuIurI I pn Iu
mure. $I ucesLu uu IcuL LurguI RomunuI pre numeIe IuI,
precum mrLurIsLe Iu urIcuI IuI, curIIe s uII Iu
mnsLIreu PobruLu.
ur pre urmu IuI Romun vod uu sLLuL Iu domnIe
$LeIun vod, curIIe uu uvuLu doI IIcIorI, $LeIun I PLru, I
uu domnILu ; unI. ur ce s vu II IucruLu n zIIIIe ucesLor
domnI, nu s uII scrIs nImIcu, cuLu uu domnILu eI q6 de
unI. CunouLI-se c uu IosLu neuezu(I I de curundu, de n-
uu uvuL cIne scrIe, nIcI vecInII, curII nImIcu n-uu IsuLu
nensemnuLu, n-uu LIuL de dunII s scrIe.
e insemnureu unilor
nsemnureu unIIor u scrIILorIIor noLrI nu s LocmLe cu u
sLreInIIor, c ILopIse(uI nosLru scrIe c uu IosLu v IeuLuI
686; <1q>, cundu uu sLLuL domn Drugo vod, Iur
ILopIse(uI sLreInIIor scrIe c uu IosL 686; n zIIIIe ucesLuI
$LeIun vod ce scrIem muI sus. ur ce s vu II LrecuL nupoI
nu s uII nsemnuL de sLreInI, cunouLI-s c cum nu s
uII de scrIILorII noLrI nsemnuL vIIu(u domnIIor I
IucrurIIe Ior, uu I v IeuLuI, cunduI s nu IIe smInLILu, Iur
de uu I nsemnuLu, nu uu LIuL ce uu scrIs. ur ILopIse(uI
Ieescu puLem cunouLe c pouLe II muI udevruLu, c II-
Indu oumenI uezu(I muI de demuILu I cronIcurII Ior
neuvundu uILe LrebI, ce numuI v IeuLuI pzIIu I nILe
IucrurI murI cu ucsLeu pzIIu I socoLIIu, s nu rmuIe cevu
nensemnuL, penLru cu s nu Ie zIc vecInII Ior dI prInprejur
c uu IosLu udormI(I suu nenv(u(I I nesLrbLu(I cu IsLor-
Iu. PenLru ucIu I pre ucesLu Iucru puLem cunouLe c eI
cum uu n(eIes de descIIcureu (ruI nousLre I de IucrurIIe
domnIIor nduL s-uu upucuL de uu nsemnuLu LouLe pre
rundu I uIe nousLre I uIe Ior, penLru ucIu eI scrIu c uu
IosLu v IeuLuI Iu domnIIu IuI $LeIun vod, 686; <1q>.
omniiu Ieciorilor loi $teIun
vod
AcesL ce scrIem muI sus, $LeIun vod, uu uvuL doI IIcIorI,
cum s-uu pomenIL muI sus, pre $LeIun I pe PLru, curII
dup mourLeu LLunesu, prIcIndu-s penLru domnIe, uu
IugILu $LeIun, IruLIIe ceI muI mure, Iu CuzImIr cruIuI
Ieescu, poILIndu ujuLorIu mpoLrIvu Ir(Ine-suu, IuI PLru
I s I s pIce cu LouL (uru. ur PLru cu ujuLorIuI un-
gurescu uu upucuLu (uru.
Vrundu CuzImIr cruI cu s dobundeusc (uru I s IIe pe
voIu IuI $LeIun vod, I-uu duLu ousLe, de uu InLruL n (ur, n
zIou dInLI u IuI IuIIe. $I nLI I mergeu cu norocu, Iur muI
upoI I-uu umgIL uI noLrI, de I-uu bguL Iu codru, IIIndu co-
pucII nLInu(I pre Iung drum, I-uu surpuLu usupru Ior, unde
cu(I n-uu pIerILu de copucI I-uu prInsu vII, pre curII muI
upoI I-uu rscumpruLu cruIuI CuzImIr. osL-uu nLr-uceLI
robI oumenI murI: ZbIgnIev I TecInscIII IIcIoruI voIevodu-
IuI de Crucu, LreI sLeugurI u LreI voIevozI, u CrucuIuI, u
SundomIruIuI I u IovuIuI I nouo sLeugurI boIereLI.
LopIse(uI nosLru de IIcIorII IuI $LeIun vod ce pomen-
Im muI sus, nImIcu nu scrIe, cI scrIe c dup domnIIu IuI
$LeIun vod, uu domnIL ugu vod z unI, dup dunsuI AIIx-
undru vod, cureIe s vu pomenI muI gIos. ur noI n-um
IsuL s nu-I nsemnm, nIcI de IIcIorII IuI $LeIun vod, ccI
c pouLe s IIe udevruL, c nu prLenLe cronIcuruI BIeIs-
cII u Ior sI, ce scrIe poLIcuIu ce uu peLrecuL $LeIun vod cu
ujuLorIuI Ior, de uu pIerIL cu Lo(I.
Dup uceLIu uu domnIL ugu vod z unI I I-uu IuuL Iu
sIne MIrceu vod, domnuI munLenescu. ur ce s vu II Iuc-
ruL nLr-uceI doI unI u domnIeI IuI nu s LIe.
{AXINTI LRICARILL)
r cuL numuI ce nsemneuz Iu un ILopIse( ce esLe IzvodIL
de Dubu IogoILuI de pre ILopIse(uI IuI ... de zIce c eI uu
LrImIs nLI Iu urIIepIscopuI de OIrIdu I uu IuuL bIugosIov-
enIe, de uu pus mILropoIIL.
{MISAIL CLLGRLL) omniiu
Iogi vod, curele mui intrce co
toute pre domnii cei treco{i mui
denuinte
TrImIs-uu Iu puLrIerIe de AIrIdu -uu IuuL muI nLIu bIu-
gosIovenIe -uu pus mILropoIIL pre TIeocLIsL -uu
descIecuL orue pren (ur, LoL pre Iu IocurI bune I e-uu
uIes suLe I Ie-uu IcuL ocouIe prenpregIur I-uu ncepuL u
druI ocIne pren (ur u voInIcI ce Iceu vILejII Iu oLI. $-uu
domnIL z uI I I-uu IuuL MIrceu vod, domnuI munLenescu
Iu sIne.
omniiu loi Alexundro vod cel
Btrn i Bon
LopIse(uI nosLru cesL moIdovenesc scrIe c uu IosL cursuI
unIIor 6qo; <1qq> uprIIIe z, cund uu sLLuL domnu AIex-
undru vod; Iur ILopIse(uI ceI Ieesc scrIe c uu IosL v
IeuLuI 6qz1 <1q1>
{AXINTI LRICARILL)
Dur uu greIL, ccI s uII un urIc uI IuI AIIxundru vod Iu
mnsLIre Iu BurnovscIII I scrIe dIn v IeuL 6qo6<1q8>.
AcesL AIIxundru vod muILe IucrurI bune uu IcuL n
(ur I uu IcuL z mnsLIrI murI n MoIdovu, BIsLrI(u I
MoIdovI(u, n doI unI u domnIeI suIe.
{MISAIL CLLGRLL)
cuL-uu z sIInLe mnsLIrI murI n MoIdovu, BIsLrI(u I
MoIdovI(u I II-uu ndzsLruL cu muILe suLe cu vecInI I cu
bIeLIe I cu vemInLe scumpe nIonLru I cu odoure.
$I deucu se vdzu IumInuL n cInsLeu domnII, n z uI u
domnII IuI, IIIndu muI InLreg I muI cu mInLe decuL ceI
Lrecu(I nuInLeu domnII IuI I muILu Lrgund I rvnIndu
spre IoIosuI suIIeLuIuI su, udus-uu cu mure cIeILuIuIu su,
den (ur pgun, sIInLeIe moLII u mureIuI mucenIc oun
NovII I II-uu pus nLr-u su svunL ceLuuLe, ce esLe n oruuI
SucvII, cu mure cInsLe I poIvuI, de u IerIreu domnII suIe
I puzu scuunuIuI su. Ce verI cercu Iu cr(IIe besrecII vIu(u
IuI, cureIe mIercureu I gIoI n spLmunu rusuIIIIor I
sIvLe LouL (uru nousLr n Suceuvu, unde dzuc moLIIIe
Iu mILropoIIe.
$I cu duruI ce uveu de n(eIepcIuneu de Iu mIIosLIvuI
Dumnedzu, cuLundu I vdzIndu cInsLeu IumII, cum s
cude u s purLu n podoubeIe mpru(IIor -u cruIIor -u
domnIIor, socoLIL-uu I Iu uceusL (ur, mcuru c n-uu IosL
muI cuLuL uI(II, ce uu IosL muI nuInLe domnI, nLIe duL
uu LrImIs Iu puLrIerII de Iu rsrIL de uu IuuL bIugosIovenIe
-uu IcuL mILropoIIL I Iuu duL scuun o sIunL mnsLIre
mure, mILropoIIe n oruuI SucvII, Iung poIuLu
domneusc, cu muILe suLe I ocIne dundu-I, s IIe de sIujb
uceI svInLe mnsLIrI, mILropoIII, I cuLevu (InuLurI n epur-
IIIu ce I s-uu duL, Icundu-I epILrop IegII.
MuI IcuL-uu -uI doIIeu epIscop, dup mILropoIIL, Iu
svunLu mnsLIre ce esLe n oru n Romun I I-uu duL epur-
IIIu o purLe de (InuLurI de supLu munLe den gIos. MuI
IcuL-uu -uI LreIIeu epIscop Iu o svunL mure mnsLIre, Iu
Rdu(I I epurIIIu I-uu duL |uru de Sus, despre |uru
eusc, (nuLurIIe cIe de sus.
$I ducu uu uedzuL vIdIcII, Ie-uu IcuL cInsLe mure, c
Ie-uu pus scuuneIe, de ed denudreupLu domnuIuI, nuInLeu
LuLuror svLnIcIIor, uproupe de scuunuI domnescu.
TocmIL-uu I boIerI murI n svuL, de cIevernIsuIu (rII -
u pmunLuIuI MoIdovII:
ogoIL mure, gIudecLorIu I uIesLorIu de ocIne, Is-
pruvnIc pre o IrunLe de oumenI de (ur, ce sunL curLnI I
gIudecLorIu LuLuror, cIne-s cu sLrumbL(I n (ur I IuLor
de sum LuLuror, IspruvnIc ceIor ce sunLu Iu curLeu
domneusc.
VornIc mure n |uru de GIos, gIudecLorIu LuLuror den
(ur, cIne uu sLrumbL(I I gIobnIc de mor(I de om I de
IugubInI ce s Iuc Iu purLeu IuI I vornIc BurIuduIuI.
VornIcuI ceI mure de |uru de Sus, gIudecLorIu LuLuror
den (ur, cIne uu sLrumbL(I I gIobnIc de mor(I de om I
de IugubInI ce s Iuc Iu purLeu IuI I vornIc DoroIoIuIuI.
PurcIubuI de HoLIn Iu uceu murgIne despre |uru
eusc I Czceusc, gIudecLorIuI LuLuror Iu uceI (nuL.
HuLmun I purcIub de Suceuvu I IspruvnIc pe LouLe
oLIIe (ruI.
PosLeInIc mure, dvorbILorIu nuInLeu domnuIuI I
purcIub de uI I LuImucIu u IImbI sLrIIne.
SpLurIu mure I sLurosLe de Cernu(I I cu obIcIu
mbrcuL Iu dzIIe murI cu IuIn scump domneusc I
dvorbILorIu cu urme domneLI ncInsu Iu spuLeIe domnuIuI
nLr-ucIe dzIIe.
PuIurnIc mure I purcIub Iu CoLnurIu I IspruvnIc
vIIIor domneLI de Iu CoLnurIu I de Iu HurIu I cu obIcIu
s dreug domnuIuI Iu dzIIe murI cu pIur Iu mus.
VIsLernIc mure, IspruvnIc pre socoLIe ce s Iuc, s s Iu
den (ur I grIjIndu I dundu IIe sIujILorIIor I purLLorIu
de grIj u LouL cIeILuIuIu cur(II I u ouspe(I ce vIn n (ur I
LouLe cuLusLIjIIe (ruI pre munu IuI.
SLoInIcuI ceI mure cu obIcIu Iu dzIIe murI I Iu veseIII
domneLI, mbrcuL n IuIne domneLI I vIInd nuInLeu bu-
cuLeIor domneLI, Ie LocmLe pre mus nuInLeu domnuIuI
cu LIpsIIIe I dvorbILorIu nLr-ucIe dzIIe.
ComIs mure, IspruvnIc pre povodnIcI I pre Lo(I cuI
domneLI I mpodobIndu povodnIcII n podobe domneLI
I mrgLorIu nuInLeu povodnIcIIor -u domnuIuI.
MedeInIcrIu mure, cu obIcIu mbrcL n IuIn
domneusc, dvorbILorIu Iu musu domnuIuI Iu dzIIe murI I
LuIe IrIpLurIIe ce s uduc n mus.
CIucer mure, IspruvnIc pre becIurIIe domneLI, pre unL
I pre mIere I pre coIucII, udec pocIouneIe, ce vIn de Iu
oru Iu NscuL IuI HrIsLos.
SuIger mure, IspruvnIc pre LouLe obrouceIe ce s duu Iu
cuIneIe domneLI I Iu sIujILorII cur(II, de curne I Iu ospe(I
ce vIn n (ur.
JIcnIcerIu mure, IspruvnIc pre LouLe obrouceIe de pune
ce s duu Iu curLeu domnuIuI I Iu sIujILorII cur(II I Iu
ouspe(I ce vIn n (ur.
Vume mure ce (une scIIIe (ruI penLru vmIe; duc
duIce(I I coIeLurI Iu mus domnuIuI Iu dzIIe murI I Is-
pruvnIc pre negu(LorI.
$eLrur mure pre corLurIIe domneLI I-n oLI I-nLr-uILe
cII I purLLorIu de grIj LunurIIor.
Uer mure, purLLorIu de grIj LuLuror soIIIor I LImucI
sLrIInIIor Iu gIude(.
Armu mure, IspruvnIc I purLLorIu de grIj penLru Lo(I
ceIu ce Iuc ru I cud Iu ncIIsoureu (ruI, Iu LemnI( I ped-
epsILorIu uceIoru LuLuror I ceI gIudecu(I de mourLe du(I n
munu IuI, s-I omoure.
Agu, IspruvnIc pre drbunI I pre Lurgu, pre uI,
gIude(.
ogoIL uI doIIeu, IoLruLorIu de ocIne n LouL (uru.
PosLeInIc uI doIIeu, n LouL vrmeu dvorbILorIu
nuInLeu domnuIuI I IIcIor de boIerIu uIes.
ogoIL uI LreIIeu, crLuIurI, scrIILorIu bun, dvorbILorIu
LoLdeuunu Iung domnu, credIncIos Iu LouLe LuIneIe domnu-
IuI I cr(I orI den (ur, orI de Iu prIIeLInI de unde ur venI,
LouLe n munu IuI mrgu I cu nv(Luru domnuIuI de Iu
dunsuI Iese rspunsurIIe I pecLeu LruI n munu IuI. $I
orIce gIud(e I ndrepLrI s Iucu oumenIIor, Ir pecLeu
domnuIuI nu pouLe II curIe-I n munu IogoILuIuI uI LreIIeu,
credIncIos n LouLe Iu domnu.
PosLeInIcI den uI doIIeu, nuInLe cu(I vu domnuI s Iuc,
deprIndzIndu-s Iu uceIu cInsLe, Iese I Iu uIL cInsLe muI
mure.
SpLurIu uI doIIeu I uI LreIIeu; uI doIIeu zvoreLe cundu
nu zvoreLe ceI mure, I eI mbrcuL, cu spuLu ncInsu I cu
buzdugunuI umun Iu spuLeIe domnuIuI. ur spLurIuI uI
LreIIeu zvorLe pesLe LouL vrmeu.
PIurnIcuI uI doIIeu, dup dvorbu pIurnIcuIuI ceIuI
mure, dvorLe Iu mus I derege pIur cu buLur Iu dom-
nu.
PIurnIcuI uI LreIIeu, Iur cundu nu derge uI doIIeu,
derge I eI Iu musu domnuIuI.
AIjdIrIu I mILropoIIIu de Iu Suceuvu I epIscopIu de Iu
Rdu(I I mnsLIreu Neum(uIuI I uILe mnsLIrI.
AIjdIrIu nLIu duL uu LrImIs de uu IuuL bIugosIovenIe
de Iu puLrIurII rsrILuIuI I uu IcuL mILropoIIL, de I-uu
uezuL Iu scuun, Iu mILropoIIe n Suceuvu, numuI unume nu
scrIe ce mILropoIIL uu IosL.
{AXINTI LRICARILL)
ns Iu un ILopIse( u IuI Dubu IogoILuI nseumneuz cum
s IIe LrImIs nLI ugu vod, curIIe s-uu pomnIL muI sus, Iu
urIIepIscopuI de OIrIdu, de uu IuuL bIugosIovenIe I uu pus
mILropoIIL pe TIeocLIsL, dur nu uruL nIcI o dovud, cI verI
cILI muI-nuInLe, Iu uILu AIIxundru vod, de unde uu IuuL bIu-
gosIovenIe TIeocLIsL mILropoIILuI.
ur Iu IeuLuI 6qz <1q1> uu LrImIs de uu udus cu muIL
cIIeILuIuI I mouLIIe sIunLuIuI mucenIc oun NovII de Iu
CeLuLeu AIb, de Iu pgunI I Ie-uu uezuL n Lurgu, n
Suceuvu, Iu mILropoIIe, cu mure cInsLe I cu IILIe, penLru
puzu I IerIn(u scuunuIuI domnIeI suIe, curIIe s
prznuIeLe mIercurI, joI, n spLmunu rusuIIIIor, cure ver
ceLI Iu cr(IIe bIsrIcII muI pre Iurgu penLru mucenIu IuI.
Cndo s-uo Icot sbor ul optoleu
n zIIIIe ucesLuI domnu Iu sbor mure n Ioren(Iu, n |uru
LuIII, udunure mure de prIn(I, cu s pouL mpreunu
bIsrIcu rsrILuIuI I cu upusuIuI, penLru muIL
nengduIn( I prIce, penLru cupeLIIe IegII, Iu cure sbor
nsuI puLrIurIuI ousuI de |urIgrud I cu mpruLuI oun
PuIeoIog, cu muI(I mILropoII(I I epIscopI uu IosLu. $I de
(uru nousLr nc uu IosLu LrImIs pre GrIgorIe |umbIuc. ur
de Iu upus, sIngur pupu HrIsLoIor cu gurdInuIII I dIn muILe
IocurI urIIepIscopI I udunure mure de prIn(I, Iu IeuLuI
6qqo<1qz>.
{AXINTI LRICARILL)
ur Iu IronogruI grecescu scrIe c uu IosLu pupu EvgIenIe
I de Iu MoIdovu uu IosLu ousuI I v IeuLuI 6qq; <1qq>,
cundu s-uu oburIL sboruI. $I uu vom puLeu crde cum
scrIu grecII, c eI cum uu IosLu ucoIeu I cum uu vzuL, uu
uu nsemnuLu.
Unde pre urm bun nImIcu nu s-uu uIes, c n Ioc de
mpreunure, muI mure vrujb I zurv I dIspr(Ire s-uu
IcuL, mcur c mpruLuI PuIeoIog, de nevoIu LurcIIor ce-I
venIse Iu grumuzI, c rmsse numuI cu numeIe mpruLu,
Iur uIur coprInsse LurcII LoL, prIsLnIse Iu LouLe cupeLIIe
IegII, pre voIu pupII, numuI s-I deu ujuLorIu mpoLrIvu
vrjmuuIuI su, ce-I I IgduIs. ur uI(II LocmuIu Ior ce
s Icus, Ie-uu pruL c-I sLrumbLuLe I usupreuI bIsrIcII
rsrILuIuI, c LouLe Ie Isuse pre voIu Ior, Iur eI nImIcu dIn
cuLe uu vruL uI noLrI nu uu prIImIL. CI uLuLu zuvIsLIe IucruI
uu u(I(uL, c n Ioc de mpreunure, nIcI s uuz de numeIe
pupII I u bIsrIcII upusuIuI, socoLInd-o n Ioc de cIcLoure
de Ige. ScrIu c ncepLorIu I u(I(ILorIu ucesLuI Iucru s IIe
IosLu Murco epIscopuI de EIes, curIIe cu un duscuI I cum
zIcu unII, penLru pIzmu greceusc, cunoscundu c
mpresour pre uI noLrI, de n-uu prIImILu, cI uu duLu vsLe
preLILInderIIe cu s nu prIImeusc nImIneu uceI sbor,
mcur c uI(II Lo(I uu IosLu prIsLnILu I uu IosLu I prIImIL.
Ce I uceIoru Ie du vIn c uu duL muzd. De cure Iucru, de
eru muI-nuInLe de uceI sbor cevu nengduIn( nLr-ucsLe
bIsrIcI, eru I ndjde c s vor LocmI I vor venI Iu
mpreunure, Iur dup sbor, uLuLu o(ruLur sLLu nLr-
umundouo bIsrIcIIe, de nu s poL vedeu cu drugosLe, ce
unu pre uILu IuILe I deIuIm I unu pre uILu vu s po-
goure I s o cuIce. RsrILuI esLe ncepLor, upusuI vu s s
nuI(e I uu unu uI(IIu nu vu s deu cuIe, cum rsrILuI cu
upusuI n-ur II IosLu Iogodnu IuI HrIsLos. CI de ucesLeu des-
LuIu-I, cI Iu uIe nousLre s ne nLourcem.
Pentro puceu uzut ce uo Icot
Alexundro vod co cruiol leesc
AIexundru vod Icu prIILeug mure cu III I IegLur
Lure, cu IIe Iu ce Lreub unuI pre uILuI s ujuLoreusc. NIcI
zmInLeuI uu IosLu, c nLI uu poILILu cruIuI pre AIIxundru
vod cu s-I LrImI( ujuLorIu mpoLrIvu crIzucIIor Iu prusI,
nIcI s-uu umgIL cu prIILeuguI, c uu LrImIs ujuLorIu
cIre(I moIdovnI, curII uu IcuL mure Izbund. C
bLundu-s cu crIzucII, nLI uu duL dos u IugI, de I-uu
nIruL, gonIndu-I spre o pdure I ucIIu pedesLrIndu-s,
uu sgeLuLu-Ie cuI, de Ie-uu cuLuL u du dosuI nm(II. $I
ucIIuI uI noLrI s-uu ncIruLu I mure mourLe uu IcuL
nLr-nII. De cure Iucru, ducu s-uu nLorsu uI noLrI ucus,
mure muI(mIL uu uvuL AIexundru vod de Iu cruIuI.
Avundu dcII cruIuI Ieescu u Iuce ousLe usupru IuI JIc-
monLu cruIuI ungurescu, pus-uu zIog Iu AIIxundru vod,
SneuLInuI I CoIomIu I LouL PocuLIu I uu IuuL 1 ooo de
rubIe de urgInL. $I nLr-uceIuI un uu murIL AIIxundru vod,
dup ce uu domnILu z de unI I 8 IunI. $I bunII uu rmus Iu
II.
omniiu loi Iliiu vod i u loi
$teIun vod, Iiciorii loi Alixundro
vod celoi Btrn
Dup mourLeu IuI AIIxundru Vod ceIuI Bun uu sLLuL Iu
domnIe IIIu-su ceI muI mure, IIu vod, curIIe uu prIImILu
I pre IruLI-su, pre $LeIun vod Iu domnIe. $I Iegundu
prIILeug cu III, Ie-uu nLorsu PocuLIu cu LouLe LurgurIIe I
Ie-uu IerLuL I bunII. DcII uu InLruLu vrujbu InLre Iru(I, c
IIu vod vrundu s omoure pre IruLe-su, pe $LeIun vod,
decI $LeIun vod uu IugILu Iu munLnI.
e rzbouiele ucestor Iru{i
ScrIe ILopIse(uI nosLru cesLu moIdovenescu, c ducu uu Iu-
gIL $LeIun vod Iu munLnI de nevoIu Ir(Ine-su, de ucoIo
Iuundu ujuLorIu de ousLe, uu venILu spre (ur, unde I-uu
IeIL nuInLe IruLe-su, IIu vod, Iu IocuI ce s cIIum o-
IonII. $I dundu rzboIu, bIruI $LeIun vod pe IruLe-su pe
IIu vod I-I gonI dIn (ur I upuc $LeIun vod scuunuI.
Al doileu rzboi
DcII nu dup muIL vrme, de Iznouv uu venIL IIuu vod
cu ousLe usupru Ir(Ine-su, IuI $LeIun vod, n unII 6qqz
<1qq>, unde I-uu IeIL $LeIun vod nuInLe, Iu DrmneLI,
IevruurIe nLr-o zI, IunI n spLmunu uIb, I dundu rzboI
vILejuLe, IurI bIruI $LeIun vod.
Al treileu rzboio
Dup ucIu de Iznouv, nu dup muIL vrme, s-uu muI Is-
pILIL IIu vod uI LreIIeu rundu, de uu muI InLruL n (ur cu
ousLe Ieusc, unde I-uu IeILu nuInLe $LeIun vod Iu
Podrugu I IovIndu-s oLIIe de Iu(, Iur pIerdu IIuu vod
rzboIuI.
Al putroleu rzboio
De noroc eru $LeIun vod cu IruLI-su IIu, c bIne nu s
cur(IIu de dunsuI, uLuncIu I sosIIu, cure uu venIL de
Iznouv usupru IuI $LeIun vod cu ousLe n unII 6qq
<1q> uvgusL q zIIe I s-uu IovIL cu $LeIun vod uI puLruIeu
rundu, Iu CIIpereLI, nLr-o vInerI. CI norocuI su ceI ru
IurI nu I-uu sIujILu, c IurI pIerdu IIIuu vod rzboIuI,
cum s zIce I Iu scrIsoure: "Unde nu vu Dumnezeu, nu
pouLe omuI".
Al cincileu rzboio
IIIuu vod LIIndu-s czuL jos, nu pIerdu ndjdeu, cI de
Iznouv sLruns ousLe I uu InLruL n (ur Iu unII (6qq
<1q;> I s-uu IovILu uI cIncIIeu rundu cu $LeIun vod, nLr-
o joI, murLIe 8 zIIe. Ce nImIcu n-uu IoIosIL, c norocuI IuI
ceI prosLu IurI I Is Iu zmInLeuI, de pIerdu rzboIuI, de
I-uu cuLuLu IurI u s nLource nupoI Iu |uru eusc.
e impcureu Iru{ilor
Dup ucIu, curund vreme, scrIe c s-uu mpcuLu $LeIun
vod cu IruLI-su IIuu I s-uu mpr(IL cu (uru, cum vu
spune muI jos. $I domnIndu mpreun upLe unI, muI upoI
IuI IIuu vod I-uu scos ocIII. ur IeLopIse(uI ceI Ieesc de
ucesLe rzbouIe u IIcIorIIor IuI AIIxundru vod nImIcu nu
scrIe, cI scrIe c ducu uu venILu $LeIun vod cu ujuLorIuI
munLenescu I uu mpInsu pre IIuu vod dIn (ur, s-uu
dus IIIuu Iu cruIuI Ieescu, dup ce uu domnILu IIu vod
doI unI I q IunI. ur noI n-um vruL s Ism s nu
pomnIm de rzbouIeIe ucesLor doI Iru(I, ccI c pouLe II
udevruLu, de vreme ce uu IosL uvund uLuLu vrujb nLru
dunII. ur ILopIse(uI ceI Ieesc scrIe c ducu uu gonIL
$LeIun vod pre IIuu vod dIn (ur, s-uu dus IIu Iu cruIuI
Ieescu, Iu VIudIsIuv ugIeIIo I uu poILILu ujuLorIu, s-I
uduc Iu domnIe I s I s pIce cu LouL (uru. CI Ir
zbuv de Iu IruLI-su, $LeIun vod, uu venILu soII cu dururI,
poILIndu-I de puce I I-uu uIIuLu Iu ncI(I, IgduIndu s
IIe pIecuLu I eI IuI cruI. PenLru cure Iucru, mcur c IIIuu
vod uu IosLu (IInd o sor' u crIusII, u ZoIIeI, I-I eru cruIuI
muI prIIeLInu, IIIndu-I cumnuLu, cI sIuLuI cunoscundu pre
$LeIun vod c esLe muI de IoIos (rII, poILIr pe cruIuI s-I
Iuse n puce I s-I jure, s Ie IIe Ior cu credIn(. ur IuI
IIIuu s-I deu Irun I s uIb socoLIn(, c vzundu
$LeIun vod c-I Iu cInsLe, s s Leum I s Ie (Ie
jurmunLuI. CI IuI IIu nu-I sosIIu pILu cruIuIuI, cI gundI
Iur de domnIe I uu vruL s InLre Iur n (ur. CI I-uu
prInsu un CIoIu I I-uu duLu Iu puz Iu ceLuLeu SIru(uIuI I
de ujunsu I-uu duLu Irun, I IuI I doumnII IuI, cu LouL
cusu. ur $LeIun vod n Suceuvu uu juruL IuI cruI nuInLeu
soIIIor. MuI upoI cu s uruLe sIujb, uu rsIpILu o seum de
LLurI, curII uu IosLu InLruL Iu PodoIIIu s prude I Iu Bru(Iuv
I o sum vII I-uu prInsu I I-uu LrImIs IuI cruI, Iu SIIdrIIuI.
Dup ucIu, cum s-uu pomenILu muI sus, s-uu mpcuLu
IIuu cu IruLe-su, $LeIun vod I s-uu mpr(ILu cu (uru:
CeLuLeu AIb I CIIIIIu I |uru de Jos s-uu venILu IuI $LeIun
vod, Iur IuI IIuu vod: Suceuvu I HoLInuI cu |uru de
Sus, zIcundu c dup ucIu uu IosLu IegLur cu cruIuI
Ieescu I muI mure I dururI n Lo(I uI uu IosLu LrImI(undu
IIuu, Iur cruIuI I-uu IosLu duLu HuIIcIuI, cu s-I (Ie
uvreu.
e nite tturi ce uo prdut {uru
in douo rndori
ScrIe ILopIse(uI nosLru c n unII 6qq;<1q8> noIembrIe
z8, InLruL-uu n (ur ousLe LLrusc, de uu prduLu I uu
ursu pn Iu BoLunI I uu ursu I LurguI BoLunII.
AIjdIreu Iu unuI dup uceusL prud, Iu IeuLuI 6qq8<1qq>
dIcIemvrII 1z zIIe, IurI uu InLruL LLurII n |uru de Jos, de
uu prduL I uu ursu VusIuIuI I BurIuduI. ur ILopIse(uI
Ieesc de uceLI LLurI ce scrIe muI sus c uu prduLu (uru,
nImIcu nu nsemneuz.
e orbireu loi Iliiu vod
DomnIndu (uru IIIuu vod mpreun cu IruLI-su, $LeIun
vod, upoI cundu uu IosLu n unII 6qz <1qqq> muI,
nuInLeu rusuIIIIor, uII vrme $LeIun vod cu s s
cur(eusc de IruLI-su IIuu I s (Ie LouL (uru nsuI; I-uu
prInsu I I-uu scos ocIII, dup ce uu domnILu (uru umundoI
upLe unI. $I dcII uu domnILu sIngur $LeIun vod nu muIL
vrme, numuI unI.
omniiu loi Romun vod, Iiciorol
loi Iliu vod
Romun vod, IIcIoruI IuI IIu vod, nepuLundu rbdu uLuLu
nedumnezeIre u uncII-su, s-uu vorovILu cu o sum dIn
curLeu domneusc I uu prInsu pre uncII-su, pre $LeIun
vod, I I-uu LIuLu cupuI I s-uu upucuLu Romun de dom-
nIe, IeuLuI 6q6 <1qq8> DcII Romun vod nepuLundu s-
I ngduIusc cu vru-su, cu PLru, IIcIoruI IuI $LeIun
vod, penLru domnIe, c cercu Ro mun s omour pe PLru,
de I-uu cuLuLu u IugI IuI PLru vod Iu ungurI.
e domniiu loi Ptro vod
AcesLu PLru vod ducu uu prIbegILu n |uru Ungureusc
de nevoIu vru-su, IuI Romun vod, Iu IeuLuI 6q;<1qqq>,
n-uu IcuL zbuv muIL, cI uu duLu ceLuLeu CIIIIIu ungur-
IIor I curund vrme ujuLorILu de un HunIud (IILorIuI
|rII UngureLI, uu venILu cu ousLe I uu mpInsu pe Ro-
mun vod dIn (ur, dup ce uu domnILu Romun un un. $I s-
uu upucuLu PLru Vod de domnIe.
e mourteu loi Romun vod
ur Romun vod IIIndu semIn(Ie dIspre mum cruIuIuI
Ieescu IuI CuzImIr, uu nzuILu Iu dunsuI I Icund juIb, uu
sILuILu cruIuI s-I Locmusc, uu cu LrIe s-I puIe Iu dom-
nIe, muI upoI uu socoLILu c de-I vor I mpcu cu PLru
vod, s domneusc (uru mprIun, cunduI muI upoI vre-
unuI de dunII s nu pu( muI ru de cum uu p(ILu IIuu
vod cu IruLI-su $LeIun vod, cI uu uIes sIuLu s-I puIe cu
LrIe Iu domnIe. $I uu scos cruIuI IeuILu rususc I de Iu
PremIIIu, de Iu Iov, de Iu BeIzu, de Iu HeImu I de Iu
PodoIIu I mLuu IuI Romun nc mersse ucoIo, crIIu I-
uu duLu cruIuI CoIomIIu s (Ie I uu purces cruIuI cu ousLeu
de uu venILu pn Iu Iov. CI muI upoI, ducu uu obIIcILu c
Romun uu murILu oLrvIL de PLru vod, vru-su, s-uu
IsuLu de uceI gundu I uu LrImIs Iu PLru vod soII, s-I
Iuc jurmunLu I s-I deu pre MIIuI, IIcIoruI IuI JIcmonLu,
curIIe IugIse de Iu cruIuI, nLI Iu cneuzuI MuzovIeI, upoI Iu
prusI I Iu $Ionscu, muI upoI prIn |uru Ungureusc uu ven-
ILu n MoIdovu. u ucesLeu uu rspunsu PLru vod soIIIor
c jurmunLuI s Iuc esLe guLu, Iur pre MIIuI s-I deu nu I
s cude, pre uceIu ce uu nzuILu Iu dunsuI, cu s nu-I
pIurz credIn(u, Iur dIn (ur I vu gonI. $I dup ucIu s-uu
dus MIIuI Iu LLurI I muIL pugub uu IcuL IIIor. AcesLu
PLru vod, dup ce uu duLu ceLuLeu CIIIIIu ungurIIor, uu
domnILu I eI numuI un un I uu murILu.
e on $teIun vod i de Ciobr
vod
ScrIe ILopIse(uI ceI Ieesc c dup mourLeu IuI PeLru vod
uu domnIL un $LeIun un un I uu murIL. Dup ucesLu $LeIun
vod uu domnILu CIubr. ur IeLopIse(uI ceI moIdovenescu
de ucesL $LeIun vod nImIcu nu scrIe, Ir cuLu spune c
dup mourLeu IuI PLru vod uu domnILu CIubr vod douo
IunI.
omniiu loi Alexundro vod tij Ii-
cior loi Iliiu vod, v leut 6qg6
<lqqS> ............. e domniiu loi
Bogdun vod i de viiu{u loi, ce
rzbouie uo Icot co tut-so, co
Alixundro vod, v leutol 6q6
<1qgq> uvgost
DomnInd AIIxundru vod (uru, venIL-uu cu ousLe IIIu-su,
Bogdun vod. ns uu zIc c n-uu IosLu Bogdun vod IIcIor
cu cununIe, cI copII IuI AIIxundru vod. $I s-uu IovILu cu
LuL-su, AIIxundru vod, Iu TmunI, uproupe de LurguI
RomunuIuI, uvgusL zz dnI. $I dup muIL nevoIn( bIruI
Bogdun vod pe LuL-su, pre AIIxundru-vod, I muIL
mourLe s-uu IcuL n ousLeu IuI AIIxundru vod. $I nLr-uceI
rzboIu uu pIerILu oumenI de IrunLe, OncIuI IogoILuI I
CosLeu AndronIc I uI(II muI(I, dup ce uu domnILu AIIxun-
dru vod q unI.
{AXINTI LRICARILL)
AII-se scrIs Iu un ILopIse( surbescu de AzurIe cIugruI
precum n zIIeIe ucesLuI domnu, AIIxundru vod, s-uu IIro-
LonIL preuosIIn(ILuI mILropoIILuI cIIr TIeocLIsL de NIcodIm
dIn |uru SIrbusc, prIn zIIeIe bun credIncIosuIuI cneuzuI
GIeorgIIe dIspoL.
Cronicuriol leesc
Au scrIe I cronIcurIuI Ior, de zIce c Bogdun vod uu ven-
ILu cu ousLe usupru IuI AIIxundru vod, cum s-uu pomenILu
muI sus I I-uu gonILu n |uru eusc, dup ce uu domnIL
puLru unI.
DcII AIIxundru vod, ducu uu IugILu n |uru eusc cu
doumnsu I cu coconII sI, uu poILILu de Iu cruIuI ujuLorIu
I uu LrImIs cruIuI pr SInenscIII cu |uru Rususc I uu
mpInsu pre Bogdun vod I uu upucuLu HoLInuI I
Neum(uI I Suceuvu I uu uezuL pre AIIxundru vod Iu
scuun. ur Bogdun vod, Ir zbuv, udunundu oumenI
de preLILInderIIe, uu scos pre AIIxundru vod dIn scuun I
Iur uu upucuL Bogdun vod scuunuI. ur AIIxundru vod uu
nzuILu Iur spre II I uu IcuL juIb de Iznouv pre Bog-
dun vod.
ur cruIuI uu IcuL sIuL, ce vu Iuce cu uceusL (ur
mIcLoure I neuzuL. SILuIu unII, de zIceu s scou(
domnII I s puIe jud(IIe suIe I s o mpur(, s o Iuc
(InuLurI. ur uI(II eru mproLIv, de zIceu c muI bIne esLe u
s upru de LurcI de dup prLIIe uILuIu decuLu de dup uI
su. $I uu uIser pre OdrIvoz I pre Cone(poIscIII cu
ousLe, penLru poILu u o sum de moIdovnI, s duc pre
AIIxundru vod Iu scuun, curIIe uu scos voIevozIu rususc I
uu uvuL I de moIdovnI gIouLe murI. $I ducu uu InLruLu n
MoIdovu cu LreI oLI: moIdovnII cu domnu su AIIxundru
vod, cu un poIcu de podoInI eru Buceu(scIII, Iur pre uIL
ousLe Cone(poIscII, cure ousLe uu LrecuL NIsLruI Iu HoLIn
supL ceLuLe, c eru ceLuLeu pre munu oumenIIor IuI AIIxun-
dru vod. ur Bogdun vod uu IosLu uLunceu Iu Ipove(I.
II, duc uu n(eIes de dunsuI, uu vruL s Lreuc
PruLuI, cu s-I deu rzboI, cI Bogdun vod n-uu vruL s Ie
deu rzboI, socoLIndu s-I buge Iu sLrImLorI I zbovIndu-I,
s-I IImunzeusc. Au I-uu purLuLu dIn Ioc n Ioc pn Iu
upu BurIuduIuI, Iur eI (Ineu pdurIIe. $I LrImILeu cu
neIcIune soII, cumu-I esLe voIu s s pIce IuI cruI I s
Iuc puce, IgduIndu-I upLe mII de guIbenI s-I deu pre
unu I nc I uILe dururI muILe IgduIu, numuI cruIuI s-I
upere de LurcI. Crezundu III uceIu cuvunLu, uu IsuL s IIe
pre ngduIn(u IuI I s-uu nLorsu pre ucus. ur Bogdun
vod s uscu(IIu, cu s-I pouL undevu vunu, cI sIm(Indu
ucsLeu oumenII IuI AIIxundru vod, Ie-uu spus s nu s
ncreuz, cI s s pzeusc. Ce III IIIndu de nIcIune
coprInI, nu bgu n sum, pn n-uu IugILu un dIIuc uI IuI
Bogdun vod Iu ousLeu Ieusc, de Ieuu spus. ALunceu
boIerII IuI AIexundru vod sILuIu cu s ncunjure pdureu
I s IIduIusc de meLeruguI IuI Bogdun vod; c n
pdure supusse ousLe. CI III IIIndu durjI, n-uu vruL s us-
cuILe, cI uu InLruLu s Lreuc pdureu I uu LrImIs nuInLe
curIe cu purcIubuI de HoLIn I cu dunsuI Lo(I moIdovnII
I podoInII.
Rzboiol loi Bogdun vod co lii
DecI cundu uu IosLu n mIjIocuI pdurII, IcuL-uu nvuI
ousLeu IuI Bogdun vod Iu curIe IIIor. CI uprundu-s
III, de-ubIIu uu scpuLu cu muIL pugub I pIerIre. DcII,
vrundu s InLre I cIuIuIL ousLe Ieusc, uLunceu s-uu IvILu
LouL ousLeu IuI Bogdun vod cu muILe sLeugurI I bucIume,
Ir cIrIme, muIL pedesLrIme. AcsLeu vzundu III, s-
uu LocmILu de rzboIu I uu bguLu n mIjIoc pe AIIxundru
vod. $I s-uu LumpIuLu ucesLu rzboIu, u useu zI dup
puceu ce Icus, Iu Crusnu. $I s-uu bLuL muI nuInLe de upu-
suI soureIuI pn ce uu nopLuL, pIerIndu de mbe pr(IIe,
pn uu nvIIL I gIouLIIe de pedesLrI, curII uu IcuL mure
mourLe n II, LIndu cu cousIIe vInIIe cuIIor. Unde IuL-
munII IeeLI vrundu s mbrbLze pre uI sI, -uu pus I
eI cupeLIIe, uIes PIoLru OdrIvozu I NIcoIue Poruvu I
BucIu(scIII. $I bIruIu Bogdun vod, de n-ur II duLu ujuLorIu
moIdovnII IuI AIIxundru vod, curII Lrecus pdureu cu
podoInII, pre curII LrImIsse cu curIe. $I uceIu s-uu
nvurLejILu Iu rzboIu, de uu duLu InIm ceIor pIeILorI I uu
mpInsu pre ousLeu IuI Bogdun vod, de uu ncepuL u IugI I
uu umpIuL pdurIIe. $I uu cu vILejIIu Iur u moIdovnIIor
uu nLorsu Izbundu Iu II, ceI ce pIerdus rzboIuI. MuI(I
uIeI uu pIerIL nLru uceI rzboIu: NesvoIovscIII,
BIusovscIII, DuvIdovscIII I uI(II muI(I cu uceLIIu.
DecI AIIxundru vod cunoscundu c nu s vu puLeu
uezu Iu scuun, c pre vrjmuuI su, pre Bogdun vod,
mcur c nIrunsse cu uceu duL, Iur nIcI o pugub nu-I
Icus, c Bogdun vod I cu oumenII sI cumu eru
nv(u(I u (Ineu pdurIIe, mcur c s rcIIrus dIn
rzboI prIn pdurI, de Iznouv s-uu sLrunsu I s-uu
LbruLu, socoLIndu s nu pIurz ndjdeu, cI dI Iznouv s
Ioveusc pre II, c-I LIIu c sunLu sIbI(I de LoL ujuLorIuI.
n(eIegundu ucsLeu III dImpreun cu AIIxundru vod
I vzundus sIbI(I de LoLu ujuLorIuI, mcur c nIrunsse
cu deoduL pre Bogdun vod, cI uI doIIeu rundu nu eru
ndjde, c nImIcu IuI Bogdun vod nu-I sLrIcus, c dIn
ousLeu IuI pu(InI pIerIs, Iur de Iu II muI cu LoLuI pIerIs,
vzundu c nu Ie sIujuLe norocuI, nu s-uu upucuLu de
scuun, nIcI uu uLepLuLu uI doIIeu rundu rzboIuI, Lemundu-
s s nu-I Iovusc Bogdun vod Ir de vsLe cu ousLe
LocmIL I cunduI s nu pu( muI ru decuLu nLI, s pIIue
I cu(I uu muI rmus, buIucIndu-s dImpreun cu AIIxun-
dru vod, cu Lo(II s-uu Lrus degrubu spre |uru eusc. ur
Bogdun vod vzundu-s cur(ILu de vrjmuII sI, s-uu
uezuLu Iu scuun.
CI de ucsLe rzbouIe uIe IuI AIIxundru vod cu uIe IuI
Bogdun vod Iu une ILopIse(e de uIe nousLre nImIcu nu
scrIe, c pre Bogdun vod I scrIe IIcIor IuI AIexundru vod
I uu rmus pre urmu IuI Iu domnIe.
ur nLru uneIe Izvoude de uIe nousLre scrIe de
rzbouIeIe Ior, cu I cronIcurIuI Ieescu, ns muI pre
scurLu. PenLru ucIu oure cum uu IosLu, c LoL s Locmescu
c Izbundu uu IosLu u IuI Bogdun vod, c uu rmus Iu dom-
nIe I uu domnILu doI unI.
{AXINTI LRICARILL)
ScrIe Iu un ILopIse(u vecIIu surbscu de AzurIe cIugruI
IzvodIL, precum n zIIIIe ucesLuI Bogdun vod s-uu ncepuL
u du dujde LurcIIor I penLru ucIu ne-uu numIL bogdunI
pn usLzI. AcesLu Bogdun vod esLe LuL IuI $LeIun vod
ceI Bun.
omniiu loi Ptro vod, pre
curile l-uo poreclit Aron
V IeuLuI 6q6 <1qq>, dup doI unI u domnIeI IuI Bogdun
vod, scrIe ILopIse(uI ceI moIdovenescu c-uu venILu Ir
de vsLe PLru vod ce I-uu porecIILu Aron I uu uIIuLu pre
Bogdun vod Iu suLuI RusnII, dIn jos de LurguI SucvII I
I-uu IovILu, vInerI n rvrsuLuI zorIIor, ocLomvrIe 16. $I
ucoIo I-uu LIuLu cupuI IuI Bogdun vod. DcII uu sLLuL Iu
domnIe Aron vod.
Rzboiol loi Alexundro vod co ul
loi Ptro vod lu Movile
n domnIIu IuI PLru vod Aron, scrIe ILopIse(uI ceI moI
dovenescu c n unII 6q6 <1q>, n Iunu IuI muI, uu venIL
AIexundru vod, LuLI IuI Bogdun vod, cu ousLe usupru IuI
PLru vod Aron I -uu duLu rzboIu Iu MovIIe. CI norocuI
ceI prosLu uI IuI AIIxundru vod nIcI uIceu nu-I Is s
Izbundeusc, c dundu rzboIu vILejuLe dIspre umundouo
pr(IIe, bIruI PLru vod pre AIIxundru vod. Vzundu AIIx-
undru vod c pIerdu rzboIuI, IugI Iu CILuLeu AIb I ucoIo
s-uu svurIL. ur PLru vod Aron uu domnIL doI unI.
De cesL rzboIu u IuI PLru vod cu u IuI AIIxundru vod
cronIcurIuI ceI Ieescu nImIc nu uruL.
AcesLu PLru vod uu IzvodIL nLI I uu ncepuL u du
dujdeu LurcIIor.
{AXINTI LRICARILL)
ur uI(II zIcu c de Iu Bogdun vod s-uu ncepuL, precum s-
uu pomenILu muI sus, Iu domnIIu IuI.
omniiu loi $teIun vod, ce-i zic
cel Bon, Iiciorol loi Bogdun vod
i de molte rzbouie minonute ce
uo Icot. Cndo s-uo domnito,
Iost-uo corsol unilor 6q6g <1qg,>
uprilie 1, joi
AcesL domn, $LeIun vod, dup doI unI u domnII IuI PLru
vod Aron, rdIcuLu-s-uu de Iu |uru MunLeneusc cu muIL
muI(Ime de ousLe munLeneusc I dIn (ur udunu(I I uu In-
LruL n (ur. $I sIIInd spre scuunuI SucvII, I-uu IeILu
InuInLe PLru vod Aron pe SIrLIu, Iu DoIjLI, Iu LIn, I s-
uu IovILu n zIou de joI murI, uprIIIe 1z, I nIrunse $LeIun
vod pe Aron. CI Aron vod nu s Is cu uLuLu, cI de
Iznouv s-uu buIucILu I uI doIIeu rundu; s IovI Iu OrbIc I
Iur bIruI $LeIun vod. $I-I prInse pe PLru vod Aron I-I
LIe cupuI, de-I rspILI mourLeu LLune-su, IuI Bogdun
vod.
Cndo s-uo strnso {uru lu
ireptute
DecIIu $LeIun vod sLruns-uu boIerII (rII I murI I mIcI I
uIL curLe mrunL dImpreun cu mILropoIILuI TIeocLIsLu
I cu muI(I cIugrI, Iu IocuI ce s cIIum DIrepLuLeu I I-uu
InLrebuLu pre Lo(I: esLe-Ie cu voIe LuLuror s Ie IIe domnu ?
EI cu Lo(II uu sLrIguL nLr-un gIus: "n muI(I unI de Iu Dum-
nezeu su domneLI". $I dcII cu Lo(II I-uu rdIcuLu domnu I
I-uu pomzuILu spre domnIe mILropoIILuI TIeocLIsLu. $I de
ucoIeu Iuo $LeIun vod sLeuguI (ruI MoIdoveI I s duse Iu
scuunuI SucvII.DcII $LeIun vod gLIndu-s de muI murI
IucrurI s Iuc, nu cercu s uuze (uru, cI de rzboIu s
gLIIu, c uu mpr(ILu oLII suIe sLeugurI I uu pus IoLnogI
I cpILunI, curIIe LouLe cu noroc I-uu venIL.
Cndo uo prduto $teIun vod
{uru Scoiusc
ScrIe ILopIse(uI ceI moIdovenescu c IIIndu $LeIun vod
om rzboInIc I de-u purureu Lrgundu-I InImu spre vrsure
de sunge, nu pesLe vrme muIL, ce n uI cIncIIeu un, s
scuI den domnIIu su, n unII 6q6q <1q61> rdIcundu-s cu
LouL puLreu su I s-uu dus Iu ArdeuI, de uu prduLu |uru
ScuIusc. NIcI uu uvuL cIne s-I Ius mpoLrIv, ce dup
muIL prud ce uu IcuL, cu puce s-uu nLorsu nupoI, Ir de
nIcI o zmInLeuI. CI de uceusL povsLe cronIcurIuI ceI
Ieesc nImIcu nu scrIe I nc I uILe smne muILe sunLu I
nu nsemneuz nImIcu de nsIIe. ur ILopIse(uI nosLru,
mcur c scrIe cum pre scurL, ns Ie nsemneuz LouLe. n
uI useIeu un u domnII IuI $LeIun vod, n unII 6q;o <1q6z>
IuIIe zz, IovIr pre $LeIun vod cu o puc n gIezn Iu ceL-
uLeu CIIIIeI.
ur n uI upLeIeu un u domnII suIe, n unII 6q;1
<1q6>, IuIIe , IuuLu-s-uu doumn de mure rud, pre Ev-
docIIIu de Iu CIIev, soru IuI SImeon mpruLuI. ur cronIc-
urIuI ceI Ieescu scrIe c uu IosLu EvdocIIIu IuL IuI SImeon
mpruLuI, Iur nu sor.
Cndo uo lout $teIun vod Chiliiu
i Cetuteu Albu de lu pgni
V IeuLuI 6q; <1q6> mese(u gIenurIe z, udunundu
$LeIun vod muILu ousLe de (ur, vrundu s rscumpere
ceL(IIe curIIe Ie Iuuse pgunII de Iu uI(I domnI, pogoruL-uu
cu LouL puLreu su spre ceLuLeu CIIIIeI. $I sosIndu Iu ceLuLe
mIercurI spre joI, Iu mIuznoupLe, uu ncunjuruL ceLuLeu.
ns joI nu s-uu upucuL de Iur(u, Iur vInerI dIns-
de-dImIneu( uu ncepuL u buLe ceLuLeu I uu LouL zIou s-
uu Ir(uIL pn n seur. ur sumbL s ncIInur ceI dIn
ceLuLe I InLr $LeIun vod n ceLuLeu CIIIIeI. $I ucoIo
peLrecundu LreI zIIe veseIIndu-s, Iudundu pre Dumnezeu,
mbIunzIu oumenII n ceLuLe. DcIu I Iu CeLuLeu AIb uu
Lrus I muIL nvuI Icundu, dobundI I CeLuLeu AIb. $I
uu umundouo ceL(IIe cu muIL mourLe I pIerIre de uI sI
Ie dobundI, curIIe nLrIndu-Ie cu bucuLe I cu sIujILorI, uu
IsuL pre suIIu I pre BuILeu purcIubI, cu s Ie grIjusc,
Iur eI s-uu nLorsu Iu scuunuI su Iu Suceuvu.
ur n uI zcIIeu un u domnII suIe, n unII 6q;q <1q66>
IuIIe 1o, uu ncepuL u zIdI mnsLIreu PuLnu, spre sIuvu IuI
Dumnezeu I u PreucuruLII MuIcII ecIourII MurIeI.
Rzboiol ce uo Icot $teIun vod
co Muteiu crui ongoresco lu Bue
MuLeIuu, cruIuI ungurescu, bIzuIndu-s puLerII suIe I
meLeruguIuI su cu curIIe pre muI(I dIn vecInII sI I-uu
surpuL I I-uu supus, curIIe de muILe orI rzbouIe Iceu cu
LurcII I cu noroc IzbundIu, neuvundu nIcI o prIcIn
dIreupL usupru IuI $LeIun vod, cI numuI cu s-I supuIe, s
IIe supLu uscuILureu IuI, cu s-I IIe cuvunLuI depIIn, de cure
Iucru de muILe orI s Iudu MuLeIuI cruI, c cuLe Izbunde
Iuce $LeIun vod, cu puLreu IuI Ie Iuce I de supLu uscuI-
Lureu IuI Iuce Izbund I vrundu de ce s IIIIu s uruLe cum
esLe udevruLu, uu LrImIs soI cu s I s ncIIne $LeIun vod,
ce $LeIun vod n-uu prIImILu. MuI upoI vzundu MuLIuu
cruIuI voInIcIIu IuI $LeIun vod c nu o pouLe supune,
sLrungundu muIL ousLe u su I Iuundu ujuLorIu I de Iu uI(II,
uu purces n unII 6q; <1q66> I uu Lrus spre MoIdovu. $I
zIceu c cu cuIe mrge, cu s duc Iu scuun Iu MoIdovu pe
PLru vod. $I Lrecundu munLeIe, uu LrecuL Iu TroLu,
noIembrIe 1q. De ucoIo Iuund drumuI, uu sosIL Iu Romun,
noIembrIe zq I ucoIo s-uu odIInILu pn u upLeu zI,
prdund I jecuInd. ur u opLu zI, dIcIemvrIe ;, uu ursu
LurguI RomunuIuI I dcII uu IuuL drumuI spre Suceuvu,
prdundu I urzund I sIIIIu Iu scuunuI SucvII. MuI upoI,
socoLInd cu s nu rmuIe vreun ungIIu nepIpIL de dunsuI,
uu IsuL drumuI SucvII, unde-I uLepLu $ LeIun vod, I Iu
Bue -uu nLorsu cuIeu I uu sosIL Iu Bue, IunI, dIcIemvrIe
1q zIIe I ucoIeu, cum nu vreu uveu nIcI o grIj de nIcI o
purLe, Isundu- ousLeu Ir de nIcI o grIj, nIcI puz, cI Iu
buLurI I Iu przI. Unde uvundu $LeIun vod LIre I
prInzundu IImb, mur(I noupLeu, dIcIemvrIe 1, uu uprInsu
LurguI usupru Ior, cundu eI eru Ir de nIcI o grIj. $I IIIndu
I b(I I negLI(I de rzboI, I-uu IovILu $LeIun vod cu ousLe
LocmIL n rvrsuLuI zorIIor, de muIL mourLe I pIerIre uu
IcuL nLr-nII. C eI neIIInd LocmI(I de rzboI, nImIcu de
urme nu s-uu upucuLu, cI de Iug, nIcI urmu s Iu curII
scpu, c IIInd noupLeu, de nu LIIu ncLro vor mrge, n
LouLe pr(IIe rLcIIu, de-I vunu (runII n zvouIe, prIn
mun(I, unde vreo 1z.ooo pIerI(I s-uu uIIuLu. MuI upoI I
nsuI cruIuI, rnILu de sgeuL IourLe ru, de-ubIIu uu
IIduILu pre poLecI, de uu IeILu Iu ArdeuI.
Au norocLe Dumnezeu pre ceI mundrI I IuInIcI, cu
s s uruLe IucrurIIe omeneLI cuLu sunL de Irugede I
neudevruLe, c Dumnezeu nu n muI(I, ce n pu(InI uruL
puLreu su, cu nImIneu s nu ndjduIusc n puLreu su, ce
nLru Dumnezeu s-I IIe ndejdeu, nIcI Ir cuIe rzboIu s
Iuc, croru II-I Dumnezeu mpoLrIv.
Pre ucIu vreme uvund $LeIun vod prIILeug cu III, uu
LrImIs dIn dobundu su I cruIuIuI Ieescu, pen soIII sI.
ur MuLeIuu cruI, ducu uu scpuLu, de Iznouv gLIs
ousLe, cu s vIe usupru IuI $LeIun vod, ce vIIndu-I uILe
greuL(I dIspre |uru Ceusc, s-uu nLors Iu ceI cu ousLeu
su.
nLr-ucIu I cruIuI Ieescu obIIcIndu c vu s murg
MuLeIuu cruIuI usupru IuI $LeIun vod, uu LrImIs soII,
zIcundu c-I vu du ujuLorIu, de-I vu LrebuI, mpoLrIvu IuI
MuLeIuu, I I-ur II duLu, de nu s-ur II prsILu MuLeIuu
cruI de uceI gundu. Pre ucIu vrme, noIemvrIe n z, s-uu
prIsLvILu EvdocIIu, doumnu IuI $LeIun vod.
e prdureu scoilor
ScrIe ILopIse(uI cesLu moIdovenescu c nLr-uceIu un,
dup rzboIuI IuI $LeIun vod ce Icus Iu Bue cu MuLeIuu
cruIuI, s-uu rdIcuLu $LeIun vod cu LouL puLreu su,
vrundu s-I rscumpere sLrumbLuLeu su ce-I Icus un-
gurII, cundu venIse Iu Bue, s-uu dus I eI Iu ArdeuI, de muIL
prud I robIe I urdere uu IcuL n |uru ScuIusc,
neuvundu cIne-I sLu mpoLrIv I cu puce s-uu nLorsu, Ir
nIcI o zmInLeuI.
CI de uceusL povsLe ce spune c uu prduL $LeIun
vod |uru ScuIusc, cronIcurIuI ceI Ieescu nImIcu nu
scrIe.
Cndo s-uo impcuto $teIun vod
co Mutiiuo crui ongoresco
DcII, dup pu(In vrme, uu nceLuLu vrujbu InLre cruIuI
ungurescu I InLre $LeIun vod, c vzundu eI c vrjmuuI
Ior I u LouL creLInLuLeu, LurcuI, Ie sL n spuLe I voInIcIeI
LuLuror nLInde mrejIIe suIe, cu s-I coprInz I urLundu-s
prIIeLInu cu muILe cuvInLe de nIcIune I cLr unuI I
cLr uILuI, cu s-I pouL zdr cup de prIce I s nceup
zurv, gundIndu-s c nLr-ucIe umesLecLurI I s vor
ncIInu IuI, penLru s Ie deu ujuLorIu I muI upoI I vu pIecu
I supLu juguI su, vzundu uceusL nIcIune, MuLeIuu
cruIuI I cu $LeIun vod s-uu mpcuLu I s-uu uezuLu. $I
nc dup puce uezuL I IegLur Lure ce Icus umundoI,
uu druILu MuLeIuu cruIuI pre $LeIun vod cu douo ceL(I
murI Iu ArdeuI, unume BuILu I CIceuI.
e nite tturi ce uo intrut in {ur
s prude
V IeuLo 6q;8<1q;o> rdIcuLu-s-uu muIL muI(Ime de
ousLe LLrusc I uu InLruLu n (ur, s prude, croru
prInzundu-Ie de vsLe $LeIun vod, Ie-uu IeILu nuInLe. $I Iu
o dumbruv ce s cIIum Iu IpIn(I, uproupe de NIsLru, I-
uu IovIL $LeIun vod cu ousLeu su, uvgusL zo, I dundu
rzboIu vILejuLe, I-uu rsIpIL I muIL mourLe I pIerIre uu
IcuL nLr-nII I muI(I uu prInsu n robIe I Ie Iuo LoL
pIeunuI. De cure Iucru cunoscund $LeIun vod c ujuLorIuI
nu de uIureu I-uu IosL, cI numuI de Iu Dumnezeu I de Iu
PreucuruLu MuIcu su, cu mure Iuud I Izbund s-uu nLorsu
Iu scuunuI su, Iu Suceuvu.
Cnd uo sIin{it $teIun vod
mnstireu Potnu
Deucu se nLourse $LeIun vod de Iu uceI rzboI cu noroc ce
IzbundI pre uceI LLurI, spre Iuudu ucIu, muI(mInd IuI
Dumnezeu, uu sIIn(IL mnsLIreu PuLnu, cureu eru zIdIL de
dunsuI, sepLevrIe zIIe, nLru Iuudu u PreucuruLeI IcIourII
MurIeI, MuIcII DomnuIuI nosLru Isus HrIsLos. u cure
sIIn(enIe muIL udunure de cIugrI uu IosLu: TIeocLIsLu
mILropoIILuI I TurusIe epIscopuI dImpreun cu osII urII-
mundrILuI I IgumenuI PuLnII, zIcu c uu IosLu Iu IILurgIIe
urIIepIscopI I epIscopI I preo(I I dIIuconI 6q Iu jIrLvnIc.
Cndo u intrut zuvistiiu intre
$teIun vod i intre Rudol vod i
de urdereu Brilii
V IuLo 6q;8 <1q;o>, nLr-ucIu vrme InLr zuvIsLIIu InLre
$LeIun vod I InLre RuduI vod, domnuI munLenesc, pre
obIcIuI IIreI omeneLI de ce ure, de ucIu poILLe muI
muIL, de nu-I ujunse IuI $LeIun vod uIe suIe s Ie (Ie I s Ie
sprIjIneusc, cI de IcomIe, ce nu eru uI IuI, nc vreu s
coprInz. SLruns-uu (uru I sIujILorII sI I uu InLruLu n
|uru MunLeneusc, de uu prduLu murgIneu, IevruurIe z;
dnI I uu ursu BrIIu n spLmunu uIb, mur(I.
e tiereu cupetilor u nite
boieri, 6q,q <1q,1> ghenourie 16
zile.
TIe $LeIun vod pre suIIu vornIcuI I pre NegrII
pIurnIcuI I pre AIexu sLoInIcuI n LurguI VusIuIuIuI.
Rzboiol de lu Soci, cndo s-uo
btot $teIun vod co Rudol vod
domnol montenesco, 6q,q
<1q,1> murtie , dni
RuduI vod, vzundu uLuLu prud n (uru su, ce-I Icus
$LeIun vod, nu vru s Iuse s nu crce sLrumbLuLeu su. Ce
purureu se nLumpI, ceIu ce vu s-I nLourc bLuIu, de
douo orI I buL, c sLrungundu ousLeu su I vecIneusc, uu
venILu usupru IuI $LeIun vod. ur eI cu un Ieu guLu spre
vunuLu, de surgu s-uu pornIL I Iu SocI Ie-uu IeIL nuInLe I
dundu rzboIu vILejuLe, murLIe ; zIIe, nu muI pu(In de
vILejIIu moIdovnIIor, curII eru guLu uu s mour, uu s
Izbundeusc, decuL de meLeruguI IuI $LeIun vod, RuduI
vod pIerdu rzboIuI cu muIL pugub de uI sI, c pre Lo(I
I-uu LIuLu I LouLe sLeugurIIe RuduIuI vod Ie-uu IuuL I pre
muI(I vILjI I-uu prInsu vII I pre Lo(I I-uu LIuLu, numuI ce
uu IsuLu vII z boIerI de uceI murI, pre SLun IogoILuI I pre
MIrceu comIsuI.
e on cotremor
nLr-uceIu un, uvgusLu zq, Iu cuLremur mure de pmunLu
pesLe LouL (uru, n vrmeu ce uu ezuLu domnuI Iu mus, Iu
prunzu. V IeuLo 6q8o <1q;z> uu udus $LeIun vod pre
MurIIu dIn Mungop, de o uu IuuL IuI doumn.
Al doileu rzboio ul loi $teIun
vod co ul Rudoloi vod lu Iz-
vorol Apei, leutol 6qS1 <lq,>
noiemvrie S
$LeIun vod, IIIndu uprIns InImu IuI de IucrurIIe vILejeLI,
I preu c un un ce n-uu uvuL Lreub de rzboIu, c ure
muIL scdre, socoLIndu c I InImIIe voInIcIIor n
rzbouIe LrIndu s uscuL I Lrudu I osLeneuIu cu cureu s
dIprInsse esLe u douo vILejIe, sLruns de Iznouv ousLe I
Iuo pre Busurub uIoL, cu s-I duc Iu |uru MunLeneusc,
s-I puIe domnu.
unI socoLLe c supLu un copucIu bun cu(I s
udposLesc, suu cuL Iuud I uduoge nu numuI purLLorIuI
ce I (uru, cundu nvIIIu Iu dunsuI I Iu (ur I domnII ceI
sLreInI, s-I duc Iu domnIe I cu ujuLorIuI Ior eru cu
ndjde c vor IzbundI.
$I InLrundu $LeIun vod n |uru MunLeneusc, s gLIIu
de rzboIu RuduIuI vod. CI vzundu RuduI vod c nu-I vu
puLeu sLu mpoLrIv, n 18 uIe IuI noIemvrIe uu duL dosuI cu
ousLeu su I s-uu dus Iu scuunuI su, Iu DumbovI(.
Aiceu s socotim
C IuL c ILopIse(uI ceI Ieesc nu spune c s-uu bLuL LreI
zIIe rzboIuI, dcIIu s IIe duL dosuI RuduI vod, cI spune c
ducu uu vzuL c nu Ie vu puLeu sLu mpoLrIv IuI $LeIun
vod, uu IugILu Iu ceLuLe. ur ILopIse(uI nosLru scrIe c
ducu uu sosILu $LeIun vod Iu murgIne, noIemvrIe 8 zIIe, uu
mpr(ILu sLeugurIIe oLII suIe pre MIIcov. $I dcII s-uu
mpreunuLu cu RuduI vod, joI nLr-uceusLuI Iun, 18 zIIe,
Iu IocuI ce s cIIum CursuI ApeI. $I dundu rzboIu
vILejuLe de mbe pr(IIe, s-uu bLuL ucoIo pn n sur,
uIjdereu I vInerI I sumbL LouL zIou pn n sur. ur
noupLeu spre dumInec uu IsuLu RuduI vod LouLe uIe suIe
n Lubr I uu IugILu cu LouL ousLeu su Iu scuunuI su, Iu
DumbovI(. ur $LeIun vod s-uu pornILu dup dunsuI cu
LouL ousLeu su. $I nLr-uceusL Iun z uu ncunjuruL CeL-
uLeu DumbovI(u I nLr-ucIu noupLe uu IugIL RuduI vod
dIn ceLuLe, Is pre doumn-su MurIIu I pre IIIcu su
VoIcII(u I LoL ce uu uvuL I s-uu dus Iu LurcI. ur $LeIun
vod, mIercurI zq uIe uceLII IunI uu dobundILu CeLuLeu
DumbovI(u I uu InLruLu nLr-nsu I uu IuuL pre doumnu
RuduIuI vod I pre IIIc-su VoIcII(u I o uu IuuL-o IuII
doumn I LouL uvu(IIu IuI I LouLe vemInLeIe IuI cIe
scumpe I vIsLerIIIe I LouLe sLeugurIIe IuI. $I ucoIo s-uu
veseIIL LreI zIIe I dcII s-uu nLorsu nupoI Iu scuunuI su, Iu
Suceuvu, dundu Iuud IuI Dumnezeu. ur pre Busurub
vod I-uu IsuLu domnu n |uru MunLeneusc I uu domnIL
o Iun.
ur RuduI vod uu nzuILu Iu LurcI, cu s-I pouL
scouLe ujuLorIu de Iu mpruLuI LurcIIor I s-I rscumpere
domnIIu cu puLreu IuI.
ur $LeIun vod, ducu uu sosIL Iu scuunuI su, Iu
Suceuvu, uu LrImIs Iu cruIuI Ieescu soI, vesLIndu-I de
rzboIu cu noroc ce uu IcuL mpoLrIvu RuduIuI vod,
IIIndu-s c I ceLuLeu I scuunuI DumbovI(u cu LouL
uvu(IIu I-uu IuuL dImpreun I doumnu I IIIc-su. $I uu
LrImIs I Iu cruIuI dIn dobundu su, nu penLru c dour Iuu
IosLu duLorIu s-I LrImI(, cum zIc unII c uu IosLu supus
IIIor, cI penLru s-I uIb prIIeLen Iu nevoIe I Iu Lreub cu
ucIu, de-I vu venI usupr, cum s-uu I LumpIuLu c uLunceu
I-uu venILu vsLe cum RuduI vod uu InLruLu n |uru
MunLeneusc cu ousLeu Lurceusc. $I ucIIuI uu LrImIs I uI(I
soII, de uu poILILu ousLe nLr-ujuLor mpoLrIvu RuduIuI
vod.
Rzboiol Rudoloi vod co ul loi
Busurub vod
RuduI vod ducu uu IuuLu ujuLorIu de Iu LurcI, uu InLruL n
|uru MunLeneusc cu 1.ooo de LurcI, Ir uI(I IeIecII ce
udunuse I uu duLu rzboIu IuI Busurub vod, joI, dIcIevrIe
z I I-uu rzbILu pre nsuI I pre LouL ousLeu IuI. CurIIe
vzundu-s mpresuruLu de vrjmuII sI, uu nzuILu IurI
Iu MoIdovu, Iu sLpunuI su, $LeIun vod.
ur LurcII s-uu pornILu pre urmu IuI Busurub vod I
uu venILu pn Iu BurIud, de uu sLLuL cu un zIdu, vInerI de-
cIemvrIe zq. $I uu uu sIobozILu nvrupII sI, de uu
prduLu LouL (uru. $I dcII s-uu nLorsu prI n |uru
MunLeneusc I s-uu dus nupoI.
ur cruIuI Ieescu uu LrImIs pre Dombec cuLeIunuI de
BeIz I pre SoIodoIscIII cu s-I pouL mpcu, mcur pn
Iu o vrme, cu RuduI vod, cI s-uu LrgnuLu vrmeu pn
nLr-uILu un. $I uu nv(uLu cruIuI, de vu LrIbuI ousLe de
grubu, s rdIcI BucIu(scII LouL IeuILu PodoIIeI, s murg
nLru ujuLorIu IuI $LeIun vod.
Cndo uo lout $teIun vod cetuteu
Teleujnol i cndo s-uo btot co
{plo i co ongorii, mui upoi i
co Busurub, leut 6qS <1q,>
octomvrie 1
Au IuuL $LeIun vod ceLuLeu TeIeujnuIuI I uu LIuLu cu-
peLIIe purcIubIIor I muIerIIe Ior Ie-uu robILu I muI(I
(IgunI uu IuuL I ceLuLeu uu urs-o. nLr-ucIuI Iun, n zIIe,
Iu rzboIu n |uru MunLeneusc cu ungurII I cu |pIuI I
cu ujuLorIuI IuI Dumnezeu uu bIruILu $LeIun vod I uu
bLuL pre ungurI, nLr-ucIuI Iun, n zo de zIIe, uu rzbILu
I pre Bsrub.
Rzboiol loi $teIun vod cndo s-
uo btot lu Podol nulto co torcii,
6qS <1q,g>
nLr-ucIu vrme, MeImeL mpruLuI Lurcescu urmundu
1zo.ooo de ousLeu su I ousLeu LLrusc I munLeneusc, s
murg cu RuduI vod, uu LrImIs usupru IuI $LeIun vod.
ur $LeIun vod uvundu ousLeu su, qo.ooo I z.ooo de II
ce-I venIse nLr-ujuLorIu cu BucIu(scIII de Iu cruIuI CuzImIr
I .ooo de ungurI, ce-I dobundIse de Iu MuLeIuu cruIuI
ungurescu, Ie-uu IeIL nuInLeu LurcIIor dIn sus de VusIuIu,
Iu PoduI nuIL, pre curII I-uu bIruILu $LeIun vod, nu uu cu
vILejIIu, cum cu meLeruguI. C nLI uu IosLu nv(uLu de
uu purjoIILu Iurbu preLILIndIneu, de uu sIbILu cuII LurcIIor
ceI gInguI. DcII ujuLorIndu puLreu ceu dumnezeIusc,
cum s vreu LocmI voIu IuI Dumnezeu cu u oumenIIor, uu
I-uu coprInsu pre LurcI neguru, de nu s vedeu unuI cu uI-
LuI. $I $LeIun vod LocmIs pu(InI oumenI presLe Iuncu
BurIuduIuI, cu s-I umgeusc cu bucIune I cu LrumbI(e,
dundu semnu de rzboIu, uLunceu ousLeu Lurceusc
nLorcundu-s Iu gIusuI bucIuneIor I mpIedIcundu-I I upu
I Iuncu I neguru ucopIerIndu-Iu-I, LIndu Iuncu I
sIrmundu, cu s Lreuc Iu gIusuI bucInIIor.
ur dIndrL $LeIun vod cu ousLeu LocmIL I-uu IovILu
gIoI, gIenurIe 1o dzIIe, unde nIcI eru Ioc de u-I LocmIreu
ousLeu, nIcI de u s ndrepLu, cI uu eI n de sIne LIndu-s,
muI(I pIeIr, muI(I prInI de pedesLrIme uu IosL. Ce I pre
uceIu, pre Lo(I I-uu LIuLu, unde upoI mugIe de ceI mor(I uu
sLrunsu I muI(I puI I sungeux(I uu pIerIL. $I pre IIcIoruI
IuI suc puu, dup ce I-uu prInsu vIu, I-uu sIobozIL. $I
pucIIe Ie-uu dobundILu I sLeugurI muI muIL de o suL uu
IuuL.
{MISAIL CLLGRLL)
Duc I-uu bLuL pre LurcI, eI de Iu PoduI nuILu uu IuuL pen
pdurI -uu IeIL unde purcede upu SmIIII n (unuLuI
TuLovII. AcoIo n Igeu Ior uu duL Iuud IuI Dumnedzu c
uu scpuL -uu IeIL Iu Iume. ur $LeIun vod pornILu-s-uu
dup dunII cu uI sI moIdovenI I cu z.ooo de ousLe
Ieusc, ce I-uu IosLu nLr-ujuLorIu I I-uu gonIL pre LurcI
pn' I-uu LrecuL SereLIuI Iu onLI, unde s pomenLe I
usLdzI VuduI TurcIIor.
$I ucoIo, deusupru SereLIuIuI, Iu movIIu ceu mure u
TecucIuIuI, odIInInd dzIIe, I-uu venIL vsLe de Iu sLurosLII
de CrcIunu, ce-I dzIc ucmu PuLnu, cum RuduI vod vIne cu
oLI usupru IuI $LeIun vod, Ir vesLe. $I nLrIsLundu-s,
$LeIun vod, cu cIne uveu, cu uI sI, uu rpedzIL Iu osLuI,
de-I sLrungeu de surgu. nLr-uceIu uu sosIL I $endreu IuL-
munuI, cumnuLuI IuI $LeIun vod, cu o sum de oLI ce uu
IosL rmus nupoI; nduL I CosLe pIurnIcuI cu uIL sum
de ousLe ce uu IosL gonIL pre LurcI, de I-uu IosL LrecuL Sere-
LIuI, uu sosIL. $I uvundu bucurIe $LeIun vod de uI sI, cum
s uIIur pegIur dunsuI Iu Ioc de grIje, nduL repedzI pe
$endre IuLmunuI nuInLeu oLII munLeneLI cu pu(IneI
sIujILorI, cu-n cIIp de sLruj. $I dund pe ousLeu
munLeneusc, muI(I pre pu(InI, Iur bIruI(I de ousLeu Rudu-
IuI vod I ucoIo pIerIL-uu I $endreu IuLmunuI, muI gIos de
RumnIc, unde s-uu pomenIL muIL vrme MovIIu $endrII.
$I I-uu dus, de I-uu ngropuL n suL n DoIILI, Iung LuL-
su.
n(eIegundu $LeIun vod cum c udevruL RuduI vod
domnuI munLenescu I cu ousLeu su I vIne usupr, gIenur-
Ie 1 uu LrecuL SereLIuI I muI sus de RumnIc Ie-uu IosLu
rzboIuI. $I dund rzboIu vILejLe despre umundou
pr(IIe, muIL pugub s-uu IcuL I cu vrreu IuI
Dumnedzu Iu Izbundu Iu $LeIun vod, c pIerdur
munLnII rzboIuI. DuL-uu $LeIun vod oLII suIe voIe s
prude n LreI dzIIe, cuL vor puLeu, n |uru Romuneusc I
prdundu, udus-uu muIL dobund osLuII.
$I zbvIndu $LeIun vod ucoIo, pn' u s sLrunge oLIIe
LouLe, uducund I pre muI(I den boIerII |rII RomuneLI I
uILe cupeLe, oumenI de IrunLe, ucoIo uu pus pre uI sI boIerI
I oumenI de cInsLe, de uu vorovIL -uu LocmIL, de uu
despr(IL den MIIcovuI ceI Mure o purLe de pru, ce vIne
pre Iung OdobeLI I Lrce de d nLr-upu PuLnII. $I pn'
usLdzI esLe IoLuruI (ruI MoIdoveI I u |rII RomuneLI
uceI pru ce s despurLe den MIIcovuI ceI Mure. ur
muInLe uu IosL uvund (ruIe umundou prIcIn, c |uru
Romneusc vreu s IIe IoLuruI su pn' nLr-upu
TroLuuIuI, Iur moIdovenII nu-I Isu, pn' uu vruL
Dumnedzu de s-uu LocmIL ueu. $-uu IuuL $LeIun vod
ceLuuLeu CrcIunu cu (nuL cu LoL, ce s cIIum (nuLuI
PuLnII I I-uu IIpIL de MoIdovu -uu pus purcIubII sI, pre
VuIceu I pre vun.
$I nLr-ucIu Iuud I bucurIe uu zIdILu bIsrIcu n Lurgu
n VusIuIu, dundu Iuud IuI Dumnezeu de bIruIn( ce u
IcuL. $I dcII s-uu nLorsu Iu scuunuI su, Iu Suceuvu, cu
mure poIvuI I bIruIn(, de Iu nsuI Dumnezeu de sus,
IeIndu-I nuInLe mILropoIILuI I cu Lo(I preo(II, uducundu
sIunLu EvungIeIIe I cInsLILu cruce n muInIIe suIe, cu
nuInLeu unuI mpruLu I bIruILorIu de IImbI pgune, de I-
uu bIugosIovILu. ALunceu mure bucurIe uu IosLu LuLuror
domnIIor I cruIIor de prInprejur de bIruIn( ce uu IcuL
$LeIun vod.
{MISAIL CLLGRLL) ntorsol
loi $teIun vod co otile
Mrgundu $LeIun vod cu oLIIe pre upu BurIuduIuI n sus,
uLunceu pIcundu-I IocuI InLre BurIud I InLre upu
VusIuIuIuI I nLr-uceIu Iuud I bucurIe de Izbund cu
nroc ce uu bIruIL pre LurcI I pre munLnI, uu ncepuL u
zIdI bIsrIcu sveLI oun PredIoIce, n Lurgu n VusIuIu, dund
Iuud IuI Dumnedzu de bIruIn( ce uu IcuL, I pre urm
cuse domneLI, cum s cunoscu I pn' nLr-ucLe vremI. $I
odIInIndu $LeIun vod ucoIo cu oLIIe suIe I ruvnIndu cu
nevoIn( u s zIdI bIsrecu I uILe IucrurI ce uruL c uu
IcuL muI pre urm.
MuI upoI nLorcundu-s ujuLorIuI cruIuIuI Ieescu ucus
cu muIL dobund, uu LrImIs $LeIun vod de I-uu dus 6 de
sLeugurI, urLundu vILejIIu ce uu IcuL I I-uu muI(mILu de
ujuLorIu.
{MISAIL CLLGRLL)
nLr-ucIu vreme odIInIndu $LeIun vod Iu VusIuIu, I-uu
venIL oIcurI de surgu de Iu Sorocu, cum obod I
NuIIvuIco IuLmunII czceLI uu InLruLu n (ur I prud.
DcII $LeIun vod nepuLund suIerI pre neprIIeLenI u-I
Isureu s sLrIce (uru, ce nduL cu uI sI, cu cu(I eru, I-uu
cuLuL u mrge, unde s-uu I LumpInuL cu uceu ousLe
czceusc pe RuLu, Iu GrumdzeLI. IIndu cuzucII n
prud rcIIru(I I IovIndu-I noupLeu Ir vsLe, Iur bIruI(I
cuzucII. ALuncIu I obod IuLmunuI czcescu Iu prInsu de
ousLeu IuI $LeIun vod.
$I gonIndu-I spre NIsLru, NuIIvuIco IuLmunuI I cu o
sum de cuzucI uu duL s Lreuc NIsLruI I muI(I s-uu necuL
I un poIcovnIc uI su vesLIL, Joru, ucoIo s-uu necuL I uI(I
muI(I. $I usLdzI esLe de pomenIL uceI Ioc de-I dzIc VuduI
JorI.
De ucoIo s-uu nLorsu $LeIun vod -uu descIecuL
LurguI uII I n Iuudu IuI Dumnedzu uu ncepuL u zIdI
besrecu mureIuI mucenIc I cIudoLvore( NecoIuI.
$I dcII s-uu nLorsu Iu scuunuI su, Iu Suceuv, cu
mure poIvuI I bIruIn( de Iu sungur Dumnedzu de sus,
IeIndu-I nuInLe mILropoIILuI cu Lo(I preu(II, uducundu
SvunLu EvungIeIIe I cInsLILu cruce n munuIe suIe, cu
nuInLeu unuI mpruL I bIruILor de IImbI pgune, de I-uu
bIugosIovIL. ALunceu mure bucurIe uu IosLu LuLuror domnI-
Ior I cruIIor de prenpregIuru de bIruIn( ce uu IcuL $LeIun
vod. $I ducu s-uu uedzuL Iu scuunuI su, Iu Suceuv, n
Iuudu IuI Dumnedzu uu ncepuL u zIdI o nIrumus(uL
mnsLIre, sveLI DImILrIe, ce esLe nuInLeu cur(II domneLI.
$I s-uu ncununuL cu doumnu VoIcII(u, IuLu RuduIuI
vod. ur pre muIc-su cu mure cInsLe o uu LrImIs Iu domnu
su, Iu RuduI vod, n |uru Romneusc.
Rzboiol loi $teIun vod, cndo s-
uo btot co Mehmet beg
imprutol torcesco i co
montnii lu Vuleu Alb
V IeuLo 6q8q <1q;6>, vzundu mpruLuI MeImeL beg
cuL pugub uu uvuL n ousLeu su de Iu $LeIun vod, gundI
nsu cu cupuI su s murg, s sLropusc |uru MoIdoveI
I s-I Iu ceL(IIe nupoI, CIIIIIu I CeLuLeu AIb, curIIe
Iuss muI nuInLe pre munu Ior.
AcoIo $LeIun vod muILu uu nevoILu s nu-I Iuse s
Lreuc Dunreu, cI n-uu puLuL, c LLurII de o purLe, LurcII
de uIL purLe, cu ousLeu Ir numr ce venIse, cI uu duL cuIe
LurcIIor I s-uu upucuL de LLurI I pre Iesne bLundu-I, I-uu
gonILu pn Iu NIsLru. Vreu du rzboIu I LurcIIor, cI
vzundu uLuLu LrIe cu mpruLuI I muI(Ime de ousLe, cu
pedesLrIme I cu pucI I nc-I sILuIu boIerII cu s s deu
Iu Ioc sLrumLu, cu de nu vor bIruI, s s upere I s n-uIb
zmInLeuI.
DecI $LeIun vod vzundu uu, s-uu nLorsu, de s-uu duL
spre mun(I, unde -uu uIes Ioc de rzboIu Iu sLrumLoure, Iu
VuIeu AIb, unde s cIIIum ucumu RzboIenII, dI pre uceI
rzboIu ce uu uvuL moIdovnII cu mpruLuI Lurcescu. $I
pedesLrIndu-s ousLeu, cu s nu ndjduIusc n Iug, cI
nLru urme I uu duLu rzboIu, IuIIe z6. $I muIL vrme
LrIndu rzboIuI neuIes de mbe pr(IIe osLenI(I I LurcII LoL
udogundu-s cu ousLe prouspL I moIdovnII obosI(I I
nevIIndu-Ie ujuLorIu de nIcI o purLe, uu pIcuL, nu IIeLe cum,
cI pn Iu mourLe s upru, nIcI bIruI(I dInLru urme, cI
sLropI(I de muI(Imeu Lurceusc, uu rmus dobundu Iu
LurcI. $I uLuLu de uI noLrI uu pIerIL, cuL uu nIbIL poIunu de
LrupurIIe de u ceIor pIerI(I, pn uu IosLu rzboIuI. $I muI(I
dIn boIerII ceI murI uu pIcuLu I vILjII ceI bunI uu pIerILu I
Iu scurb mure u LouL (uru I LuLuror domnIIor I cruIIor dI
prInprejur, ducu uuzIr c uu czuL moIdovnII supLu munu
pgunIIor.
nLr-uceI rzboIu uu czuL $LeIun vod de pre cuI jos, I
Dumnezeu I-uu IerILu, I nu s-uu vLmuL. ur LurcII s-uu
nLorsu spre Suceuvu I uu ursu LurguI. $I dcII s-uu nLorsu
nupoI prdundu I urzundu (uru. MuI upoI, dup IeIreu
neprIIeLInIIor I u vrjmuIIor dIn Lur, ducu uu sLrunsu
$LeIun vod LrupurIIe mor(IIor, movII de ceI mor(I uu
IcuLu I pre urm -uu zIdILu deusupru ousIIor o bIsrIc,
unde LrIeLe I usLzI nLru pomenIreu suIIeLeIor.
ScrIe ILopIse(uI nosLru c dup poLIcuIu IuI $LeIun
vod, ce uu pIerduL rzboIuI, de surgu uu sLrunsu ousLeu ce
uu puLuL degrub I s-uu dus dup LurcI I I-uu ujunsu
Lrecundu Dunreu, Iu vrme de mus I IovIndu-I Ir vsLe,
I-uu spIerIIuL de uu cuLuL u IugI, Isundu pIeunuI I LoL ce
uu prduLu. ur $LeIun vod Ie-uu upucuLu pIeunuI LoL I s-
uu nLorsu nupoI cu Izbundu.
ScrIe Iu ILopIse(uI nosLru c Iu ucesL rzboIu ce uu IosL
Iu VuIeu AIb, uu IosLu I Busurub vod cu munLnII, venIL
nLru ujuLorIuI mpruLuIuI Lurcescu, pre curIIe Lo(I domnII
de prInprejur I cuvunLu de ru, zIcundu c n-uu IosLu nLr-
ujuLor crucII I creLInL(II, ce pgunIIor I dumunIIor.
ur Iu ILopIse(uI ceI Ieesc, de Izbundu IuI $LeIun vod,
ce uu scos pIeunuI I prudu Iu Dunre de Iu LurcI I de
Busurub vod cu munLnII, nImIcu nu scrIe. $I nc I uILe
smne muILe nImIcu nu Ie nsemneuz, curIIe nIce unIIe n-
um vruL s Ie Ism, cI LouLe cure Iu IocuI su Ie-um LocmIL.
Rsponsol ultor smne
V IeuLo 6q8 <1q;6> noIemvrIe, prIsLvILu-s-uu TIeocLIsL
mILropoIILuI de Suceuvu, curIIe uu (InuL scuunuI z de unI I
uu sLLuL uILuI, GIeorgIIe mILropoIILuI. nLr-uceIu un, dI-
cIemvrIe 1q, prIsLvILu-s-uu doumnu MurIu ce eru de Iu
Mungop.
V IeuLo 6q8; <1q;q> IunIe zz uu ncepuL $LeIun vod
u zIdI ceLuLeu CIIIIeI I o uu sIurIL-o nLr-uceIu un, IuIIe 16.
nLr-uceIuI un I nLr-uceIu Iun, IuIIe z, prIsLvILu-
s-uu Bogdun vod, IIcIoruI IuI $LeIun vod.
nLr-uceIu un, uvgusL 18, prIsLvILu-s-uu Cneujnu.
V IeuLo 6q88 <1q8o> prIsLvILu-s-uu PLru vod, II-
cIoruI IuI $LeIun vod.
Rzboiol de lu Rmnic, cnd s-uo
btot $teIun vod co {ploi
vod, v leutol 6qSq <1qS1>, iolie
S
u rzboIu n |uru MunLeneusc, de s-uu bLuL |pIuI
vod cu $LeIun vod Iu RumnIcu I uu bIruILu $LeIun vod
cu mIIu IuI Dumnezeu I cu rugu PreucIsLII I u LuLuror
sIIn(IIor I cu ujuLorIuI sIunLuIuI I u mureIuI mucenIc uI IuI
HrIsLos ProcopIe, Iur bIruI(I munLnII I muI(Ime de nI
Ir numr uu pIerIL I LouLe sLeugurIIe Ior uu IuuLu I muI(I
boIerI uu pIcuL. $I pre |epIuI vod nc I-uu prInsu vIu I
I-uu LIuLu cupuI. $I de Iu $LeIun vod nc u pIcuL om de
IrunLe $undreu IuLmunuI I I-uu udus de I-uu ngropuL n
DoIIeLI, Iung LuL-su. ur $LeIun vod uu pus
munLnIIor domnu pre VIuduI vod CIugruI, curIIe muI
upoI uu IcuL vIcIeug usupru IuI $LeIun vod, penLru ccI
dedeus ujuLorIu LurcIIor, cundu uu mersu de uu IuuL
ceL(IIe I uu prduL (uru. uL $LeIun vod, dup rzboIu cu
noroc ce uu IcuL, cu mure poIIuI I Iuud s-uu nLorsu Iu
scuunuI su, Iu Suceuvu.
ZIc s s IIe urLuL IuI $LeIun vod sIunLuI mucenIcu
ProcopIe, umbIundu deusupru rzboIuIuI cIure I nLr-
urmuLu cu un vILeuzu, IIIndu nLr-ujuLorIu IuI $LeIun vod I
dundu vuIIv oLII IuI. CI esLe de u-I I crdereu ucesLu
cuvunLu, c ducu s-uu nLorsu $LeIun vod cu LouL ousLeu
su, cu mure poIIuI, cu un bIruILorIu, Iu scuunuI su, Iu
Suceuvu, uu zIdIL bIsrIc pre numeIe sIunLuIuI mucenIcu
ProcopIe, Iu suLu Iu Budeu(I, unde LrIeLe I pn usLzI.
De |pIuI vod nu scrIu Lo(I nLr-un cIIp, unII zIc c
uu prInsu $LeIun vod pre RuduI vod, curIIe uu IosLu
u(I(LorIuI ceI mure usupru creLInIIor I I-uu IosL ujuLuL I
bruovnII. TIndu pre LurcI I Iuundu |uru MunLeneusc,
uu IsuLu pre |pIuI n IocuI su. CI orIcum uu IosLu, c
LoL s Locmescu c uu IosLu Izbundu IuI $LeIun vod.
MInunuLu Iucru: dup poLIcuI dInLI I dup pIerzureu
oLII dInLI, ceIu ce nu uveu voInIcI de ousLe, cI sLrungeu
psLorII dIn mun(I I urgu(II, de-I nLr-urmu, ucmu Iur s
rdIcu deusupru bIruILorIIor dInLI, ducu uu pIerduL (uru,
ucmu domnI uILoru Ie du I (uru I(IIu.
V IeuLo 6qqo <1q8z> murLIe 1o uu IuuLu $LeIun vod
cILuLeu CrcIunu cu LoL (InuLuI ce su cIIum (unuLuI PuLnII
I I-uu IIpIL de MoIdovu I uu pus purcIubII sI, pre VuIceu
I pre vun.
V IeuLo 6qq1 <1q8> uu ncepuL $LeIun vod u zIdI
ceLuLeu de Iu LurguI RomunuIuI, ce s cIIIum Smeredovu.
V IeuLo 6qqz <1q8q> $LeIun vod nLr-o noupLe uu
prduLu I uu ursu LouL |uru MunLeneusc.
Cnd uo lout Buiuzit imprutol
torcesco Chiliu i Cetuteu Alb,
leut 6qq <1qSq>
BuIuzIL mpruLuI Lurcescu cu mure ousLe uu InLruL n (ur
I uu bLuL CIIIIIu I CILuLeu AIb, ns nu sIngur cu puLreu
su, ce I VIuduI vod CIugruI, domnuI munLenescu, cu
munLnII, nc uu mers nLr-ujuLorIu mpruLuIuI, cum s-uu
pomnILu muI sus c uu IcuL vIcIeug usupru sLpunuIuI
su, IuI $LeIun vod, de uu duLu ujuLorIu LurcIIor. $I mIer-
curI, n puLrusprzce zIIe IuIIe, uu IuuL ceLuLeu CIIIIIu, n
zIIeIe IuI vuco I MuxIm purcIubII.
AIjdIreu nLr-uceIu un, mIercurI, uvgusL zIIe, uu IuuL
I CeLuLeu AIb, n zIIIIe IuI GIermun I on purcIubII. $I ur
II vruL upucu I uILe ceL(I, c $LeIun vod Iu goI n-uu
ndrznILu s Ius, cI numuI Iu sLrImLorI nevoIu d Ie Iceu
zmInLeuI. CI I LurcII vzundu ujuLorIuI ce venIse de Iu
|uru eusc IuI $LeIun vod, suu nsuI cruIuI, cum scrIu
unII, c uu Lrus de Iu rusI I de Iu ILvu (uru LouL, de s
sLrunsse oumenII de Lreub muI muI(I de zo.ooo de ou-
menI I Lrecundu NIsLruI cruIuI cu dunII supLu HuIIcIu, uu
venILu Iu CoIomIu, de -uu pus Lubru, 6qq <1q8q>
sepLevrIe 1.
AcoIeu uu venIL I $LeIun vod, de s-uu mpreunuL cu
cruIuI, I LouLe ce uu uvuL muI de Lreub uu vorovILu. MuI
upoI I-uu I ospLuL pre $LeIun vod I .ooo de oumenI I-
uu duL, cu curII s-uu nLorsu $LeIun vod Iu MoIdovu.
mpreunundu dcII ousLeu ceu sLreIn cu u su, pre muILe Io-
curI uu smInLIL pre LurcI, de Ie-uu cuLuLu u IeI dIn (ur.
Au $LeIun vod uu cur(ILu vrjmuII dIn (ur. ur ceL(IIe
curIIe Ie-uu IuuLu LurcII, CIIIIIu I CeLuLeu AIb, n-uu puLuL
s Ie dobundeusc, c eI muI nuInLe de ce uu IeILu, Ie-uu
grIjILu cu oumenI, cu pucI I cu bucuLe de ujunsu I uu
rmus pre munu LurcIIor, pn n zIou de usLzI.
Ce pn u s sILuI $LeIun vod cu cruIuI Ieesc, unde s
udunus Iu CoIomIIu, Iur dIn jos venIse HroIoL cu LurcII
pn Iu Suceuvu I uu ursu LurguI, sepLevrIe 1q, IunI I
mur(I. $I dcIIu s-uu nLorsu nupoI, prdundu I urzundu
(uru.
$I dup ucIu, ocLovrIe 1q, s-uu prIsLvIL ousuI urII-
mundrILuI curIIe uu IosLu nLI Igumen n mnsLIreu PuL-
neI.
Rzboiol cndo s-uo btot $teIun
vod co Mulcocio i co torcii lu
Cutlubogu
MuI upoI, nLr-uceIuI un, $LeIun vod, ducu uu scos
vrjmuII sI dIn (ur I ducu uu rcILu vrmeu I cuII Lur-
cIIor uu sIbILu, uu IovIL pre MuIcocIu Iu CuLIubugu, noIem-
vrIe 16, de uu LopIL LouL ousLeu Lurceusc. nLr-uceusLu bu-
curIe, ducu s-uu nLorsu $LeIun vod, uu zIdIL bIsrIcu pre
numeIe sIunLuIuI NIcoIue n LurguI uIIoru.
Rzboiol cnd s-uo btot $teIun
vod co Hroiot pre Sirt lu
Schiiei, 6qqq <1qS6> murtie 6
nLr-ucesLu un venIL-uu HroIoL cu ousLe de Iu ungur usupru
IuI $LeIun vod, cruIu I-uu IeILu $LeIun vod nuInLe cu
ousLe pre SIrLIu Iu $cII I dundu rzboIu vILejuLe despre
umundouo pr(IIe, nLr-o IunI, murLIe 6 zIIe, pIerdu HroIoL
rzboIuI I ousLeu, muI upoI I cupuI, ns cu mure prIme-
jdIe IuI $LeIun vod, c s-uu pornIL cu cuIuI jos, pu(In de n-
uu ncpuL n muInIIe vrjmuuIuI su. MuI upoI HroIoL II-
Indu prIns vIu de $LeIun vod, I-uu LIuLu cupuI.
V IeuLo 6qq <1q8;>, nLr-ucesLu un uu dIscIIcuLu
$LeIun vod LurguI HurIuI, de uu zIdILu I bIsrIcu ceu
domneusc de pIIuLr I cur(IIe uceIe domneLI cu zIdurI cu
LoL, curIIe sLuu I usLzI.
V IeuLo 6qq8 <1qqo>, uu murIL MuLeIuu cruIuI un-
gurescu, curIIe mure nume de vILejIe uu IsuLu pre urm, c
nu numuI cu nm(II I cu vecInII sI rzboIu cu noroc Iceu,
ce I cu LurcII muILe LrebI uu uvuL I de muILe orI I-uu bIruIL,
Iur pre urmu IuI uu sLLuL cruI VIudIsIuv.
nLr-ucesLu un uu murIL I oun, IecIor mpruLuIuI de
Mosc, nepoL IuI $LeIun vod.
{AXINTI LRICARILL)
V IeuLo 6qqq <1qq1>. nLr-ucesLu un s LII ceLILorIuIe c
uu zIdIL $LeIun vod bIsrIcu IuI sIeLI NIcoIue dIn LurguI
uII; de nu crezI, cuuL Iu v IeuLuI ce scrIe deusupru uII
bIsrIcII, Iur nu cum scrIe nupoI.
V IeuLuI ;oo <1qq> $LeIun vod uu zIdIL sIunLu epIs-
copIe n Lurgu n HuI, IrumuI sIIn(IIor uposLoII PeLru I
PuveI, I cur(I domneLI, curIIe sunLu surpuLe, numuI be-
cIurIIe sLuu pn usLzI.
V IeuLo ;ooq <1qq6> IuIIe z dnI ceLverLoc, rposuL-
uu AIIxundru vod, IIcIoruI IuI $LeIun vod I I-uu
ngropuLu n mnsLIreu BIsLrI(II, Iung sLrmouI su, AI-
exundru vod.
Rzboiol loi $teIun vod, cnd uo
btot pre Albrehto cruiol leesco
lu Codrol Cozminoloi, leut ,oog
<1qq,>
AIberL cruIuI Ieescu IIIndu uIes de (ur cruIu pre urmu IuI
CuzImIr, LLune-su, ce (Inus cu $LeIun vod prIILeuguI,
Iur AIberLu cruIuI uILundu prIILeuguI LLune-su ce uveu
cu $LeIun Vod I nu Iceu ousLe mpoLrIvu pgunIIor, curII
n LouLe pr(IIe IuIgeru I Lunu cu LrsneLuI urmeIor suIe,
vrsund sungIIe creLInIIor I sLropIndu voInIcIIu LuLuroru,
nmuI(Indu Igeu IuI MoumeL ceu spurcuL, cI gundI cu s-I
uruLe vILejIIu usupru MoIdoveI, socoLIndu c pre Iesne o vu
supune, LIIndu c de muILe orI s ujuLorIIu MoIdovu de Iu
cruII IeLI, cu de Iu nILe vecInI de uproupe, spre Lo(I
vrjmuII. $I sLrungundu cruIuI ousLeu, uu scos cuvunLu
cum vu s murg Iu LurcI, s Iu I s dezbuL CeLuLeu AIb I
CIIIIIu, cure ceL(I Iuuse de Iu $LeIun vod BuIuzILu
mpruLuI Lurcescu. $I nc udogIIu, de spIerIIu pre uI sI,
cum LurcII umesLecu(I cu moIdovnII vor s Lreuc Iu
PodoIIIu I Ie-uu duLu LIre cu Lo(I s ncuIIce I s s
mpreune cu dunsuI Iu Iov. $I uu LrImIs soII Iu $LeIun
vod, de I-uu duLu LIre s s gLeusc s murg cu dunsuI,
s buL CIIIIIu I CeLuLeu AIb I s-I gLeuze sLe(Ie de
Irun de ousLe. De cure Iucru uu pruL bIne IuI $LeIun vod
I cu bucurIe mure uu prIImIL pre soII, ccI uu IcuL ousLe
mpoLrIvu vrjmuuIuI su. NumuI ce uu zIs c vu venI
ucoIo Iu Ioc cu ousLeu su, supL CIIIIIu.
Cunoscundu sILnIcII IuI cruI, uIes epIscopII, gunduI c
vu s Iuc ousLe mpoLrIvu IuI $LeIun Vod, muILu I-uu udus
umInLe s nu Iuc usupru dIrepL(II, s nu s nLourc
munIIu IuI Dumnezeu spre eI. CI eI gunduI su nu I-uu
IsuL, cI nc uu IosLu zIcund: ,,Vouo v esLe IucruI bIsrIcu
s pzI(I, Iur nu de rzbouIe s grIjI(I, c gunduI mIeu voI
nu-I LI(I, numuI eu sIngur. C de uI prIcpe c IuInu dIpre
mIne LIe gunduI mIeu, n Ioc o u bgu-o". DecI muI(I dIn
boIerII IeLI socoLIIu c Iuce nLr-udInsu cu s pIurz
ousLeu LouL, cum uu IeIL muI upoI Iu dunsuI I zIcLoureu :
"n zIIIIe IuI OIbrIIL, IeuILu uu pIerIL".
nLr-ucIu $LeIun Vod prInzundu vsLe de Iu ungurI,
cum OIbrIILu vu s vIe usupru IuI cu ousLe, c nIcI ungurII
nu eru bucuroI cu s cuz domnIIu MoIdoveI pre munu
IIIor, mcur c usIu cruI ungurescu (ce s cIIum
IeuLe VIudIsIuv) eru IruLe IuI OIbrIILu cruIuIuI Ieescu (ce
s cIIum ungurLe AIberLu). n(eIegundu uceusLu $LeIun
vod LrImIs-uu Iu cruIuI Ieescu cu soIIe pre credIncIoII sI,
pre TuLuI IogoILuI I pre suc vIsLIIernIcuI, cu s pouL
dInLr-nsuI cunouLe cevu, ce-I esLe voIu s Iuc. CI nImIcu
nu uu cunoscuL, c cruIuI cumu-I umbIu cu nIcIune,
uscunzundu cuvunLuI, pre soII cu bucurIe I-uu prIImILu I
dururIIe ce-I LrImIsse $LeIun Vod cu mure muI(mIL I
cu drugosLe Ie-uu prIImILu I Ie-uu IuuL I soIIIor IurI ucIu
rspunsu Ie-uu duL : cum esLe mrgLorIu Iu LurcI. MuI upoI
I soIII sI de Iznouv I-uu LrImIs Iu $LeIun Vod, cu s
nLreusc cuvunLuI, Iur eI uu nLorsu ousLeu spre PocuLIIu.
n(eIegundu $LeIun Vod cum cruIuI s upropIe cu ousLe
spre PocuLIIu I s Lruge spre murgIne, de Iznouv uu poIL-
orIL soIIIu, de uu LrImIs nuInLeu cruIuIuI pre TuLuI
IogoILuI I pre suc vIsLeurnIcuI cu muILe dururI I I-uu
LImpInuLu de cIu purLe de NIsLru I I-uu ncIInuLu
dururIIe. $I IurI cu drugosLe Ie-uu IuuLu. $I dcII uu LrecuL
upu NIsLruIuI pr Iu MIIIcnI, n ceusLu purLe, cu LouL
ousLeu su I uu venILu Iu Co(munI. AcoIeu -uu dIscopIerIL
LouL vIcIenIIu I IupLIIe suIe cIe uscunse, c uu prInsu pre
TuLuI IogoILuI I pre suc vIsLeurnIcuI, de I-uu IerIcuLu n
obezI I I-uu LrImIs de I-uu ncIIs Locmu Iu Iov.
n(eIegundu ucsLeu $LeIun Vod den IscoudIIe ce pur-
ureu LrImILeu, s LIe ncLro mrge cruIuI cu ousLeu
Ieusc, cum cruI I-uu vIcIenILu I vIne usupru IuI I uu Lre-
cuL I NIsLruI cu 8o.ooo de ousLe pre scrIsoure, Ir uIL
udunure, de surgu uu LrImIs n LouLe pr(IIe n (ur, s s
sLrung Iu LurguI RomunuIuI. ur AIberLu uu zuLu upLe
zIIe Iu Co(munI. Ce pn' u s sLrunge ousLeu IuI $LeIun vod
I pn u venI ujuLorIuI, c I usIu cruIuI ungurescu, IruL-
IIe IuI AIberLu, nc I-uu LrImIs 1z.ooo de oumenI de ousLe
I cu dunII pre BIrLoc voIevoduI ArdeuIuIuI, ce eru cuscru
IuI $LeIun vod, I de Iu RuduI vod nc I-uu venILu
ujuLorIu ousLe munLeneusc, cI pn u s sLrunge ousLeu
LouL IuunIoc, AIberL cruI uu purces cu ousLeu de Iu
Co(munI I uu IovIL Iu $IpIn(I. Vzundu $LeIun vod c-I
mpresour vrjmuII sI, uu LocmILu sLruj I o uu LrImIs-o
mpoLrIvu IIIor, cu s (Ie vuduI PruLuIuI, Iu Lurgu Iu
Cernu(I. ur $LeIun vod n z; de zIIe u IuI uvgusL,
dumInIc, uu IeILu dIn Suceuvu spre LurguI RomunuIuI I
cu LouL ousLeu su. $I nLr-ucIu zI I uduser IuI de Iu sLruj
6 II I uu pe LreI II I-uu LrImIs Iu mpruLuI Lurcescu,
Iur pre uceIuIuI(I uu zIs de I-uu spunzuruL. DcII cruIuI
Ieescu uu venILu cu LouL puLreu su Iu ceLuLeu SucvII,
dumInIc, sepLemvrIe zq de zIIe. ur n z6, mur(I, de cLr
sur, uu ncepuL u buLe ceLuLeu I uu bLuL pregIur dunsu
LreI spLmunI I zIou I noupLeu I nImIcu n-uu IoIosILu,
ndjduIndu c s vu ncIInu (uru, penLru ce II s supruse
cu $LeIun vod penLru uLuLu rzbouIe Ir odIIn I Ir
msur ce Iceu, de s bLeu cu Lo(I. CI socoLIIu (uru c de
nu II-I ndemun cu uI su, muI muIL nengduIn( Ie vu II
cu sLreInII I nc vzundu uLuLu prud I rsIp cI IcIIu
ousLeu Ieusc, de umbIu prIn pdurI, de uIIu przI I juIurI,
sIIIIu cu Lo(II dI s sLrungIIu Iu Lurgu Iu Romun, unde eru be-
IeuguI.
Au (uru sLrungundu-s, Iur dIn ceLuLe cuL puLIIu s
upru I ce rsIpIIu III zIou cu pucIIe, noupLeu usLupu
guurIIe I Ie nLrIIu, de Ie eru muncu Ior nzudur, Iur pre
uIur, unde uIIu II rcIIru(I dIrepLu Irunu, I Iegu I I
LIu, de nu eru voInIcI nIcI nLr-o purLe s Ius. MuI muILu
sLrIcu Ioru-I decuLu ceIor ncIII, c n LouLe zIIe II s
udogIu IIpsu IImunzIcIunII. DcII IIInd III coprInI de
uLuLu nevoIe, ncepur u grI ru de cruIuI su, nLI cu
LuIn, Iur muI upoI n guru mure I vInuIu c-uu venIL Ir
cuIe, de I-uu udus cu s-I pIurz pre Lo(I I socoLIIu LouLe
smnIIe cuLe s Icuse rIe, c uu IosLu Ior de urLure cu s
IIe concenIIu Ior. C nLI n (uru Ior, nLr-un puru de nem-
Icu, I s-uu nnecuLu cruIuIuI un poIodnIc I cundu uu IeILu
dIn Iovu, boII curII purLu IerbrIIu de vunLu mure s-uu
rsIpILu, de nu-I puLIIu s-I sLrung. AIjdereu un (run
nebunIse de cup, uu IosLu sLrIgundu n guru mure: "Duce(I-
v spre pIerIreu vousLr, c nu ve(I muI venI". $I pre un
IeuILIcI I-uu dLunuLu supLu corLu I doIsprzce cuI uI IuI,
muI upoI I pre un preoL uI Ior, sIujInd IILurgIIe, uu scpuLu
cumInIcLuru Ior jos. $I uILe smne rIe s-uu urLuLu, de-I
prorocIIu Lo(I c vu II sIurILuI Ior ru I umur, cum s-uu I
LumpIuLu. C vzundu cruIuI uLuLu cuvInLe rIe de dunsuI de
Iu ousLeu su, s Lemu cu s nu-I prsusc I s Iug, s cuz
n munuIe vrjmuIIor sI, s ujuns cu soIII Ir(Ine-su, IuI
VIudIsIuv cruIuI ungurescu, cu s-I mpuce, c sosIs I
ujuLorIuI ungurescu Iu $LeIun vod. $I uu BurLoc voIevoduI
ArdeuIuIuI, curIIe venIs cu ujuLorIuI ungurescu Iu $LeIun
vod, uu LrImIs soIII sI Iu AIberLu cruIuI, cu s-I spuIe c vu
venI nsuI penLru puce. $I pre $LeIun vod cu muILe cu-
vInLe I-uu ruguLu s Iuc puce cu cruIuI Ieescu. $I uu uu
InLruLu Iu mIjIocuI Ior I s-uu dus Iu cruIuI Ieescu de I-uu
mpcuLu nLr-ucesLu cIIp: cruIuI Ieescu s s nLourc pre
urm pre unde uu I venIL, s nu muI sLrIce (uru pre uIL Ioc.
$I dcII pre BIrLoc voIevoduI ArdeuIuIuI bIne I-uu druILu
$LeIun vod cu murI dururI I dcII s-uu dus ucus-I.
Cndo s-uo intorso cruiol inupoi
nLr-ucIu AIbrIILu, cruIuI Ieescu, IIIndu de InIm reu boI-
nuvu, uu duLu semnu de nLorsu nupoI, de cure semnu eru
Lo(I bucuroI s-I uuz, s s nLourc de Iu uLuLu
IImunzIcIune Iu cusIIe Ior. $I n 1q zIIe uIe IuI ocLomvrIe,
joI, s-uu nLorsu cruIuI de Iu Suceuvu I s-uu upucuLu de
cuIe. CI nu s-uu nLorsu pre cuIeu pre unde venIse, cI pre
uIL cuIe, pre unde eru (uru InLreug, spre CodruI CozmInu-
IuI.
SIm(Indu dcII $LeIun vod c cruIuI n-uu IuuL urmu
pre unde venIse, cI spre codru, nduL uu LrImIs dup
dunsuI de I-uu poILILu s nu Iu pre ucIu cuIe, spre codru, cI
pre urm, pre unde venIse, c Icundu nLr-uIL cIIp,
vzundu (uru pugubu -------ce s vu Iuce de ousLeu Ieusc,
nu vor rbdu, cI vor vreu s-I upere uIe suIe, de unde LouLe
s vor u(I(u de Iznouv spre vreun Iucru ru, curIIe vu sLrIcu
I puceu. CI cruIuI muI bucuros Iusse s meurg dI derep-
LuI, s Ius n (uru su I n-uu bguLu n sum, cI -uu pzILu
cuIeu spre CodruI CozmInuIuI. De cure Iucru IIIndu
nIIerbunLuLu $LeIun vod de rzboIu, socoLIndu c ure
vrme de u-I rscumprureu sLrumbLuLeu su dIspre ceIu
ce nu numuI puceu ceu vcIe o uu cIcuL-o, cure uvusse
domnII MoIdoveI cu cruII IeLI, ce I jurmunLuI I I
puceu ce Ieguse uLunceu de curundu, uezundu-s s s
nLourc pe urm pre unde I venIse, dcII I u(I(u ujuLorIuI
ce-I venIse dI preLILIndIrIIeu I ousLeu su LouL guLu sLruns
I odIInIL, vzundu dobundu dI pre ceI IImunzI I sIbI(I,
uu LrImIs nuInLe cu s upuce cuIeu Iu CodruI CozmInuIuI,
s scIuIusc pdureu, s o n(Ineuze, cu s o pouL pornI
usupru oLII, ducu vor InLru n pdure. ur eI cu LouL
ousLeu uu InLruL dup dunII I cu douo mII de LurcI. $I u
puLru zI I-uu ujunsu n pdure, joI, ocLomvrIe n z6 de zIIe,
Iuundu ujuLorIu pre Dumnezeu I cu rugu PreucIsLII I u
sIunLuIu mureIuI mucenIc DImILrIe I IovIndu-I de LouLe
pr(IIe I oborundu copucII ceI n(Inu(I usupru Ior, muIL
ousLe Ieusc uu pIerILu, unII de oLnI, uI(II de (runI, c Ie
coprInsse cu cu o mreuj cuIeu, uI(II de copucII ceI n(Inu(I.
Au pIerzundu pucIIe, Isundu sLeugurIIe cure LouLe Ie-uu
udunuLu $LeIun vod I eI cIne cum uu puLuL, n LouLe
pr(IIe s-uu rcIIruLu prIn pdurI, de uu scpuL pu(InI
uIur. $I nsuI cruIuI cu pu(InI rmsse, sLrungundu-s s-
uu udunuLu nLr-un ocoI Iu suL Iu CozmInu. $I de ucoIo bu-
IucIndu-s uu Lrus spre Cernu(I. ur ousLeu IuI $LeIun
vod cu dunII mergundu mpreun, s bLIIu I s LIu. CI
I uceI pu(InI ce IeIs dIn codru n-ur II scpuLu, de nu s-ur
II ncurcuLu uI noLrI n curIe crIeLI I n curIe uILor
boIerI, de Ie-uu duLu vrme de uu IeIL.
$I ucoIeu venI vsLe IuI $LeIun vod c vIne I uIL ousLe
Ieusc, nLr-ujuLorIu cruIuIuI. ALunceu uu cIIemuLu pre
BoIdur vornIcuI I I-uu duLu IuI ousLe de ujunsu I uu LrecuL
PruLuI mpoLrIvu uceI oLI, sumbL suru. $I dumInec
dImIneu(u, ocLovrIe zq zIIe, Ie-uu duLu rzboIu I pre Lo(I I-
uu rsIpIL nduL I I-uu LopILu cu ujuLorIuI IuI Dumnezeu I
cu norocuI IuI $LeIun vod I mure mourLe I LIere s-uu
IcuL uLunceu n ousLeu Ieusc, Iu IocuI ce s cIIIum
n(eLII suLuI. $I nImIcu n-uu LIuL cruIuI de venIreu uceI
oLI, nIcI de pIerIreu Ior.
$I nLr-ucIu dumInec, Lrecundu cruIuI PruLuI Iu
CernuLI, IurI Iu IovIL de ousLeu IuI $LeIun vod, de I-uu
rsIpIL I I-uu LIuLu, de-ubIIu uu scpuL nsuI cruIuI cu
pu(In ousLe de u su. DcII Lrecund cruIuI spre (uru su, pre
muILe IocurI I-uu IovIL uI noLrI, uIes pre cruIuI, c muzurII
nLorcundu-s s deu rzboIu I s upere pre cruIuI I pre
ceI scpu(I dInLru uceI pojur, uu duLu usupru IuI BoIdur vor-
nIcuI ceI mure, pre curIIe I LrImIsse $LeIun vod mpoLrIvu
uceI oLI IeLI ce venIIu nLr-ujuLorIu cruIuIuI I mure
mourLe uu IcuL nLr-nII. $I Iu suL Iu $IpIn(I pu(InI uu
scpuLu dIn ousLeu de eru sLruns pre Iung cruIuI. DcII
cruIuI cu muIL nevoIe sLrecurundu-s, uu Lrus Iu SneuLIn I
de ucoIo uu sIobozIL ousLeu pre ucus de cL rmsse, Iur
eI s-uu dus Iu Iovu.
Nucuzunie silnim, udec certureu
celor potrnici
Dumnezeu ceI dIrepLu, ceIu ce ceurL nedIrepLuLeu I nuI(
dIrepLuLeu, cu cuL cerLure pedepsLe pre ceIu ce cuIc
jurmunLuI. C ucesLu OIbrIILu nu spre pgunI, cI spre
creLInI vreu s Iuc rzboIuI, nu du ujuLorIu ceIuIu ce nu
uveu odIIn de LurcI, cI vreu s sIbusc pre ceIu ce s IupLu
cu vrjmuII creLInIIor, pre curIIe LrebuIu cu Lo(II s-I
ujuLoreusc. CI Dumnezeu Iu uLuLu IIps I nevoIe I udusse
pre ceIu ce mergeu cu uLuLu IvuI s sLropusc (uru I s o
supuIe, cure nLI nIcI LuInu su nu vreu s spuIe nImruIu, cI
scosse cuvunLu c mrge s Iu CIIIIIu I CeLuLeu AIb I
nc udogeu de zIceu c de ur LI IuInu su dIpre dunsuI
gunduI IuI, o ur uruncu n Ioc. ApoI nIcI uI sI nu-I bgu n
sum, cI eru n zuvIsLIIu ceIor de cus I de buLjocuru LuLur-
oru I n LouLe cIIpurIIe I IuIIIu, uu I cInsLeu dIn zI n zI
mIcorundu-s, de InIm reu, pu(In de n-uu murIL.
e cupetile cle de Ironte ule
lilor ce s-uo uIlut pieri{i
AIIuLu-s-uu Iu ucesLu rzboIu dIn cupeLe: doI Iru(I
TncenscIII I MIcuIuI voIevoduI RuscIII pIerI(I I GubrIII
dIn MoruvI(u I Herbor, uIjdereu doI Iru(I GroLovI,
HumInscIII I MurdIIeu I uI(I muI(I, cIne pouLe s-I
pomeneusc pre Lo(I. AI(II uu czuL Iu IegLur, cumu-I
TuncIscIII, ZbIgnev poLcomorI CrucuIuI, PruInI(scII,
Turgove(scIII I uI(II muI(I. Pre unII uI noLrI I-uu IosLu
spunzurundu cuLe doI de pr, c uu IosLu umbIund pre
ucIe vremI proI cu I nm(II I uILe buLjocurI muILe Ie-uu
IosLu Icundu, de s pomenLe I usLzI roLuLeu Ior ce uu
IosLu p(Indu.
ur $LeIun vod, dup Izbund cu noroc ce uu IosL
IcuL Iu ucesL rzboIu, s-uu nLorsu nupoI Iu scuunuI su, Iu
Suceuvu, cu mure poIIuI I Iuud, cu un bIruILorIu I uu
zIdILu bIsrIcu pre numeIe sIunLuIuI mucenIcu DImILrIe, n
Lurgu n Suceuvu, cure LrIeLe I pn usLzI. ZIc unII s s
IIe urLuL IuI $LeIun vod Iu ucesL rzboIu sIunLuI mucenIcu
DImILrIe, cIure I nLr-urmuLu cu un vILeuzu, IIIndu-I nLru
ujuLorIu I dund vuIIv oLII IuI cI esLe de u I crdereu, de
vrme ce uu zIdIL bIsrIc.
Dupre ucIu uu duLu cuvunLu $LeIun vod u LouL
ousLeu, s s sLrung Iu HurIu, n zIou IuI sIeLI NIcoIue. $I
uu s-uu udunuLu cu Lo(II Iu HurIu nLr-ucIu zI I ucoIo
$LeIun vod uu IcuL osp( mure LuLuror boIerIIor I LuLuror
vILjIIor sI I cu dururI scumpe I-uu druIL pre eI. $I dcII
I-uu sIobozILu cIne I pre Iu cusu su, dundu-Ie cuvunLu cu
Lo(I s deu Iuud IuI Dumnezeu, penLru ce c LouLe puLerIIe
sunLu de Iu Dumnezeu.
Cndo uo prdut Mulcocio {uru
leusc ,oo6 <1qqS>
MuIcocIu uu InLruLu n |uru eusc cu muI(Ime de LurcI I
n-uu uvuL cIne s-I sLeu mpoLrIv, cI muIL prud de ou-
menI uu IcuL I dobund de dobILouce uu IcuL I uu IuuL,
I uu ujunsu muI sus de Iov, z de poprILI; s-uu nLorsu
nupoI prdundu (uru I urzundu. S vedeu c dup ucesL
rzboI Ir noroc, ce Icus III cu $LeIun vod, vu II pIerI-
reu Ior.
Cndo uo prdut $teIun vod
{uru Leusc ,oo6<1qqS> ionie
zile
nLr-uceIuI un, $LeIun vod vrundu s-I nLourc dIspre
II sLrumbLuLeu su, sLruns (uru I uu InLruLu Iu PodoIIIu I
Iu ruI, LrecuLuu I de Iov Iu Cun(ug oruuIuI, Iu upu VIsIo-
cu, LouLe suLIIe urzundu I prdundu. Ars-uu oruuI
PremIIIu, Rudumneu, Prevorscu, un(uL I ceLuLeu
TereubuI I muIL bunLuLe dInLr-nsu uu IuuLu I muI(I
joImIrI uu scos, cI pre Lo(I I-uu LIuLu I uI(II muI muI(I uu
ursu n ceLuLe. $I ceLuLeu BuceucIuI muIL nevoIe uu p(ILu
I PodIue(uI uu ursu. $I muI(I oumenI, brbu(I, muIerI,
copII, uu scos n robIe, muI muIL de 1oo.ooo, muI(I de uceIu
uu uezuLu $LeIun vod n (uru su, deI pn usLzI LrIeLe
IImbu rususc n MoIdovu, uIes pre unde I-uu dIscIIcuLu,
c muI u LreIu purLe grIescu rusLe. ur $LeIun vod
prdundu I urzundu (uru, s-uu nLorsu nupoI cu mure
dobund, Ir de nIcI o zmInLeuI, uu LrecuL NIsLruI n
ceusLu purLe Iu HuIIcI I uu prduLu I de uceusLu purLe. $I
dcII uu venILu Iu scuunuI su, Iu Suceuvu, cu mure bucurIe
I cu bIruIn(.
V leuto ,ooS <1goo> murtie 11,
cndo uo venito ousteu leusc de
iznouv in {ur s prude, vzndo
striccioneu ce le-uo Icot $teIun
vod
AIbrIILu cruIuI Ieescu, vzundu uLuLu prud I sLrIccIune
ce I-uu IcuL $LeIun vod n (uru IuI, nu vru s Iuse, cI de
Iznouv sLruns ousLe I InLr n (ur I ncepu u prdu I u
sLrIcu (uru pn Iu Lurgu Iu BoLunI. $LeIun vod, ducu
prInse de vsLe, sLrunse de surgu oLIIe I cu cIne uveu cu
uI sI, I-uu IeILu nuInLe uceI oLI IeeLI I I-uu duL rzboI Iu
Lurgu Iu BoLunI. $I cu vrreu IuI Dumnezeu pIerdur III
rzboIu I Iu Izbundu IuI $LeIun vod I muIL ousLe Ieusc
uu pIerIL I pe muI(I I-uu prInsu n robIe I muILe cuzne Ie
IcIIu moIdovnII IIIor.
C uu pus $LeIun vod de uu uruL cu III pe o cuIme de
deuI Iu BoLunI I uu sImnuLu gIInd I s-uu IcuL
dumbruv mure, de esLe pn usLzI copucI murI.
CI de uceusL povsLe nImIcu nu scrIe cronIcurIuI
Ieescu, Iur Iu ILopIse(uI nosLru ucesL moIdovenescu scrIe
de ucesLu rzboIu uI IuI $LeIun vod ce uu uvuL cu III Iu
BoLunI, precum s-uu pomnIL muI sus.
nLr-ucesLu un, murLIe, s-uu prIsLvIL DespInu doumnu
RuduIuI vod, ce eru robIL de $LeIun vod, cundu Iuus
CeLuLeu DumbovI(u, I cu cInsLe o uu ngropuL n
mnsLIreu PuLnu.
Cndo s-uo impcut $teIun vod
co cruiol leesco
V IeuLo ;ooq <1o1>, $LeIun vod, Isundu InImu ceu
neprIeLeneusc, nLorcundu-s cLr duLorIIu creLIneusc,
s-uu mpcuL cu cruIuI Ieescu I mure IegLur uu IcuL, nu
c dour s-uu LemuL de puLreu Ior, cure s IspILI s I
rzboI Icus I cu LurcII, de uLuLu orI I-uu I bIruIL I cu uI(I
megIIuI de prInprejur uvundu sIud, nIcIoduL nu s-uu pIe-
cuL, cI penLru s cunousc LouL creLInLuLeu c n-uu IosLu
dIspre dunsuI ncepLuru, c n-uu rdIcuL eI urmeIe usupru
cruIuIuI, cI cruIuI Ir cuIe I Ir de LIre uu venILu usupru
IuI, unde I ucoIo s-uu nLorsu cu ruIne, muI upoI cu s ur-
uLe c muI muIL pouLe s sLrIce eI cruIuIuI decuLu cruIuI IuI
$LeIun vod, uu InLruLu de I-uu ursu LurgurIIe I I-uu robIL
podunII, nIcI uu uvuL cIne s-I sLeu mpoLrIv, cI cu mure
dobund s-uu nLorsu n |uru MoIdoveI, c venIreu cruIuIuI
dobund uu udus IuI $LeIun vod, c s-uu umpIuL Lo(I de
juIurI IeLI, de ucoIo uu venILu $LeIun vod I cu Lo(I pIInI
s-uu nLorsu Iu cusIIe suIe. AIjdIreu ucum Iu puce pre Iesne
sLLu, cu s s cunousc c IIe Iu ce I vor cercu, c-I guLu I
Iu puce I Iu rzmIrI(e. DcII puce uu IeguL nLr-ucesLu cIIp,
cu s-I IIe nLr-ujuLorIu mpoLrIvu IIecruI vrjmuu, Iur
prIbgII de mbe pr(IIe s nu s prIImeusc. ur de s-urI
LumpIu vreunuI domnu uI MoIdoveI s Ius de nevoIu Lur-
cIIor n |uru eusc, s-I prIImeusc I n LoL cIIpuI s
puIe nevoIn(, cu s-I uuze Iu domnIe, Iur domnII MoIdo-
veI purureu s uIb urecII decIIse dIspre Lurcu, s deu
LIre cruIuIuI de gundurIIe Ior. ur judecuLu uceIor cu
sLrumbL(I de Iu murgIne s s Iuc dIspre umundouo
pr(IIe.
e on Ptro vod, ce i-uo tiut
cupol cruiol lesco v leuto ,ooq
<1go1>
nLr-uceIu un LrImIs-uu $LeIun vod soIII sI Iu cruIuI
Ieescu, Iu sIm, poILIndu pre LocmuIu I IegLuru ce uu
uvuL, s deu pre PLru vod, IecIoruI IuI IIuu vod, c
sIm(Ise c pre muI(I dIn boIerII IeeLI I nLorsse spre sIne
I-I ndemnu s Iuc ousLe usupru IuI $LeIun vod I s Iu
domnIIu de Iu dunsuI I s IgduIu c s pIce (uru LouL,
s IIe supLu uscuILureu Ior. De cure Iucru muILu sILuIr n
sIm, c muI(I eru IuI PLru vod uprLorI. MuI upoI
socoLIr s nu cumvu s zdrusc pre $LeIun vod, s Ie IIe
u sLrIcu puceu, penLru ce c I eI s gLIIu s Iuc ousLe, s
murg Iu prusI. CI I-uu LIuL cupuI IuI PLru vod, nuInLeu
soIIIor, Iu Lurgu Iu CIIov.
AcesLu PLru vod, precum s-uu pomenIL muI sus c I-
uu gonILu $LeIun vod dIn (ur Iu |uru Ungureusc I I-uu
IuuLu domnIIu, Iur eI uu ndemnuL pre MuLeIuu, cruIuI un-
gurescu, de uu mersu cu ousLe usupru IuI $LeIun vod, cu
s-I puIe Iu domnIe, unde upoI I-uu bLuL $LeIun vod Iu
Bue, cum s-uu pomenIL muI sus I LouL ousLeu I-uu LopILu,
numuI MuLeIuI cu pu(InI uu scpuLu. DcII ducu uu murILu
MuLIIuu cruIuI ungurescu, pIerdu PLru vod ndjdeu de
u s muI ujuLorI de Iu cruII ungureLI. Vzundu dcIIu I
vrujbu ce InLruse nLre II I InLre moIdovnI, gundIndu-s
c nLru ucIe umesLecLurI c vu puLeu s-I Iuc I eI Ioc Iu
MoIdovu I s dobundeusc (uru, uu IsuLu ungurII I uu Iu-
gILu de ucoIo, Lrecundu n |uru eusc, unde I mourLe I s-
uu nLumpIuLu, cum I muI sus s-uu pomenILu, c I-uu LIuL
cupuI cruIuI Ieescu.
De mourLeu ucesLuI PLru vod nu scrIu Lo(I nLr-un
cIIp, c ILopIse(uI ceI moIdovenescu scrIe c ducu uu ven-
ILu $LeIun vod cu ousLeu munLeneusc, s-uu IovILu cu
PLru vod Iu DoIjLI pre SIrLIu I uI doIIeu rundu Iu OrbIc
I LoL uu IzbundILu $LeIun vod I uu prInsu pre PLru vod
I I-uu LIuLu cupuI.
ur cronIcurIuI ceI Ieesc scrIe c ducu uu bIruIL $LeIun
vod pre PLru vod, uu scpuLu PLru vod Iu ungurI I
dcII LouLe pre rundu, precum scrIe muI sus.
CI orIcum uu IosLu, LoL s Locmescu c Izbundu LoL uu
IosLu Iu $LeIun vod, Iur IuI PLru vod LoL s uII c I-uu
LIuL cupuI.
e mourteu loi Olbrihto, cruiol
lesco, ,ooq<1go1>
nLr-ucesLuI un I OIbrIILu, cruIuI Ieescu, gLIndu-s cu
mure ousLe cu s murg usupru prusIIor, ce n-uu svurILu
I uu murILu. ur pre urmu IuI, IcuL-uu (uru sIuL pre
obIcIuI Ior I uu rdIcuL pre AIIxundru, IruLIIe IuI OIbrIILu,
Iu crIe, cu curIIe puceu ce Icus $LeIun vod cu IruLI-su,
OIbrIILu, de nu-I vu vreu II upucuL mourLeu, cum s vu
urLu muI jos, muIL rsIp (ruIor s vreu II IcuL.
V IeuLo ;o1o<1oz>, prIsLvILu-s-uu PuIsIe urIImun-
drILuI I egumenuI mnsLIrII PuLneI.
nLr-uceIu un curundu dup PuIsIe, uvgusL q zIIe, s-uu
prIsLvILu I ALIunusIe BoIsun, umundoI Iudu(I de vIIu(
bun I curuL, curII n vIIu(u Ior nImIcu n-uu IIpsILu ce II s-
uu czuL psLorIeI Ior, cu s nu Iuc.
Cndo uo lout $teIun vod
Pocotiiu de lu leui
$LeIun vod IIIndu guLu de rzboIu cu un Ieu ce nu-I pouLe
mbIunzI nImIneu I eI odIInu uILoru I prIIu c-I esLe cu
pugub, uu InLruLu n |uru eusc cu ousLe I uu prduLu
PocuLIIu I o uu I IuuL-o. $I zIceu c uceI oIuLu I-uu IuuL III
de Iu moIdovnI Ir cuIe. nLr-ucIu cruIuI, dup ce uu
IcuL sIuLu penLru PocuLIIu ce o Iuuse $LeIun vod, uu
sLrunsu ousLe pre bunI I uu LrImIs-o de uu InLruLu n (ur I
uu IcuL muIL pugub I uLuLu s-uu IosLu supruLu uI Ior
noLrI, pn s-uu ruguLu cu Lo(II IuI $LeIun vod, de uu
IeILu de Iu PocuLIIu, ns muI muIL de bouI ce uu uvuLu,
udec podugrIe, I ceL(IIe ce Ie Iuuse Ie-uu nLorsu.
e mourteu loi $teIun vod celoi
Bon, v leuto ,o1 <1goq>
Nu muIL vrme, ducu s-uu nLorsu $LeIun vod de Iu
PocuLIIu Iu scuunuI su, Iu Suceuvu, IIIndu boInuv I sIubu
de unI, cu un om ce eru nLr-uLuLeu rzbouIe I osLeneuI I
neodIIn, n q; de unI n LouLe pr(IIe s bLeu cu Lo(II I
dup muILe rzbouIe cu noroc ce uu IcuL, cu mure Iuud
uu murILu, mur(I, IuIIe z zIIe.
osL-uu ucesLu $LeIun vod om nu mure de sLuLu,
munIos I de grubu vrsLorIu de sunge nevInovuL; de
muILe orI Iu osp(e omorueu Ir jude(u. AmInLrIIeu eru om
InLreg Iu IIre, neIneu, I IucruI su I LIIu u-I ucopIerI I
unde nu gundIIuI, ucoIo I uIIuI. u IucrurI de rzbouIe
meLer, unde eru nevoIe nsuI se vuruIu, cu vzundu-I uI
sI, s nu s ndrpLeze I penLru ucIu ruru rzboI de nu
bIruIu. $I unde-I bIruIu uI(II, nu pIerdeu ndjdeu, c
LIIndu-s czuL jos, s rdIcu deusupru bIruILorIIor. MuI
upoI, dup mourLeu IuI I IIcIoruI su, Bogdun vod, urmu
IuI Iuus, de IucrurI vILejeLI, cum s LumpI dIn pom bun,
roud bun Iese.
ur pre $LeIun vod I-uu ngropuL (uru cu muIL juIe I
pIungere n mnsLIre n PuLnu cure, eru zIdIL de dunsuI.
ALuLu juIe eru, de pIungeu Lo(I cu dup un prInLe uI su, c
cunoLIIu Lo(I c s-uu scpuLu de muIL bIne I de muIL
uprLur. Ce dup mourLeu IuI, pun usLzI I zIcu sveLI
$LeIun vod, nu penLru suIIeLu, ce esLe n munu IuI Dum-
nezeu, c eI nc uu IosLu om cu pcuLe, cI penLru IucrurIIe
IuI cIe vILejeLI, curIIe nImIneu dIn domnI, nIcI muI nuInLe,
nIcI dup ucIu I-uu ujunsu.
osL-uu muI nuInLe de mourLeu IuI $LeIun vod nLr-
uceIuI unu Iurn greu I gerous, cuLu n-uu IosLu uu nIcI
odInIour, I dcII presLe vur uu IosLu pIoI grIe I povouIe
de upe I muIL necure de up s-uu IcuL.
Au domnILu $LeIun vod q; de unI I z IunI I LreI
spLmunI I uu IcuL qq de mnsLIrI I nsuI (IILorIu
presLe LouL (uru.
ur cundu uu IosL uproupe de sIurILuI su, cIIemuL-uu
vIdIcII I Lo(I sILnIcII sI, boIerII ceI murI I uI(I Lo(I cu(I s-
uu prIIejILu, urLundu-Ie cum nu vor puLeu (Ineu (uru, cum
o uu (InuL-o eI, cI socoLIndu dIn Lo(I muI puLrnIcu pre
Lurcu I muI n(eIepLu, uu duLu nv(Lur s s ncIIne Lur-
cIIor. $I dcII uu sLLuL Iu domnIe IIIu-su, Bogdun vod ceI
Grozuv I Orbu.
Povesteu i tocmulu ultor {ri, ce
sonto pinprejor, comno s cude
s no pomnim, Iiindo-ne vecini
de uproupe. nti, como-i {uru
Leusc
|uru eusc, suu cumu-I zIcu pre IImbu Ior PoIscu ZemIeu,
udec (uru cumpuIuI I zIcu, penLru Ioc LInsu I-uu pus nume
uu, cI nu penLru c dour esLe cumpIe muIL, c Ir
cumpII DuovuIuI, cumpu sIobod I pusLIIu n |uru eusc
nu s uII, penLru muI(Imeu de oumenI, ce sunLu suLe pre-
LuLInderIIeu I LurgurI, cI numuI penLru c-I Iocu LInsu. Pen-
Lru ucIu I zIcu |uru eusc, penLru c muI de demuILu o
uu IosLu cIIemund-o uu dIpre numeIe IuI eI, IIIuIuI IuI
EIIseI, nepoLuI IuI uvun, curIIe nLI uceIu uu IcuILu pre
ucIeu IocurI.
|uru eusc esLe (ur mure dIspre mIuznoupLe, de s
cIIIum BorusIIu I PomerIu, Iur dIspre rsrILu ILvu I
|uru MuzovIeI, dIspre umIIuzzI RusIIu, ce s IoLruLe
dIspre ungurI cu Mun(II UngureLI, Iur dIspre upus usIL-
unIIu I SIIjIIu I MoruvIIu, LouLe ucsLeu cnzII, ducu Ie-uu
supus cruII IeseLI supLu uscuILureu su, udec MuzovIIu,
RusIu, PrusIIu, ILvu, uu IcuL LoL un Lrup, dIn mduIrI
muILe, LoL o (ur I o judecuL uu.
$I nmIII cureI Ie zIcu IeuIL, nu uu de cruI uscuIL,
cum de Ige, cureIe, Ie-uu IcuL eI, de s judec Iu scuunIIe
ceL(IIor, cIneI Iu (InuLuI su. De ucoIo, cIne nu vu s-I (Ie
de Ige, voInIcu-I IIeLecIne s-I ndeIunge Igeu Iu uIL
scuun muI mure, uIse n douo IocurI, Iu IubIIn vuru I Iu
PeLrIcov Iurnu, unde zIc uceIor IegI LrIbunuI. AcoIo, de vu
uveu I de cruI cevu usupreuI, Ir nIcI o IrIc ure voIe s-I
Lrug Iu judecuL, unde procuruLorII vor rspunde penLru
cruI I de vu uveu sLrumbLuLe, uIIu-vu jude(u I dIrepLuLe.
NIcI pre un sIeuILIcI nu-I vu puLeu Iegu cInevu, nIcI cruIuI
sIngur, pn nu-I vu bIruI cu Igeu. AceIu nu duu bIr
nImruI, nu uscuIL de uILuI, nIcI n ousLe esLe duLorIu s
meurg, Ir numuI de bunvoIe, numuI cundu vu ncIIcu
cruIuI I cu voIu LuLuroru I cu pIuL.
$I cundu Ie vu venI vreo nevoIe de undevu, ucIu esLe
duLorIIu IuI cruI, cu s deu LIre Iu (InuLurI, s s sLrung Iu
zI, cure Ie vu urLu. $I duc s vor sLrunge I vor sILuI de
IucruI ce Ie vor du LIre, eI vor uIge soII I vor LrImILe Iu
sImu, unde s vor mpreunu cu Lo(I soIII (InuLurIIor, de
vor sILuI de LouLe nevoIIe, eI deosebI I cruIuI cu sIuLuI su
deosebI. Ce vor IsprvI pesLe zI, suru s vor mpreunu cu
sILnIcII ce Ie zIcu sInuLorI I ce vor uezu pn u s svurI
sImuI, c sL sImuI use spLmunI, de uILu nu vor sILuI,
numuI de ce vu II prIceu nLru dunII, pn Iu svurILu. ur
n zIou ceu de upoI, de muILe orI s LumpI de nu vor puLeu
Iesne s Locmeusc zuou, LouL zIou, uneorI uduog I
noupLeu, muI upoI pun I uIeg dInLre dunII curII vor II cu
sIuL muI mure I ce Ie vu preu Ior, pre ucIu sL.
u ousLe nu mergu eI sIngurI, cI cundu LrIbuIeL ousLe,
eI sIobod Iu sIm bIr, de Iuu de pre vecInII Ior, cu cuL poLu
s-I rdIce Lreubu mure cu ucIu. NumuI uLunceu cundu
vor vedeu c LrIbuILe, I nsuI cruIuI vu mrge, ns
numuI pn Iu murgInI, s-I upere (uru, Iur denuIur nu
sunLu duLorI.
II sunLu oumenI rzboInIcI, oumenI nv(u(I de
curLe, c penLru nv(Luru I u cr(II I u vILejII nu II-I
prgeL, nIcI de Lrud, nIcI de cIIeILuIuI, ce ncunjur (rIIe
de nvu(, cu s deprInz LIner(IIe Lrudu I Iu bLrun(e
n(eIepcIuneu, de cure uu nevoIn( muI mure.
II n-uu nevoIn( s sLrung uvu(Ie, c uvu(IIu I
sLrunsuru o duu I o rsIpescu, IeIecII muI(I (In, dup cuLu
Ie esLe puLereu I muI muI(I. Nu esLe Iu dunII ruIne u II
duLorIu, c nIcI unuI, nIcI ceI de IrunLe, nu esLe s nu IIe
duLorIu I Iu jIdovI ocIneIe Ie zIojscu I odourIe Ior
zIojscu Iu nIgu(LorI I Ie orunduIescu uILoru I muI(I I
de LoLu Ie pIerdu, IrnIndu gIouLe dup sIne, c pre ceI ce
sLrunge I numescu jIdov. SLpunIIor cuI sIujscu, sunLu cu
credIn( I penLru numeIe IuI I penLru cInsLeu, cupuI I
pune. PenLru rudu su I penLru semIn(IIu, cuLu de depurLe,
sLuu cu dunsuI pn Iu mourLe.
Au obIceuIu III, nu cu grecII, dup sIud I dup prIce,
ducu-I vor mpcu, nu vu (InIIu pIzm, cI Iu nevoIu IuI cu
dIrepLu un IruLe s vu pune.
CruII nu ceIu ce-s monnI crIescu, cI pre curIIe I uIeg
eI. NIcI uIL voIe muI mure ure, Ir numuI ce sunLu
boIerIIIe pre munu IuI, cuI vu vreu s Ie deu, Ie vu du. NIcI
ucIe duLe nu pouLe s Ie Iu, Ir numuI de vIcIenIe spre
(ur, de-I vu Iuu nLI cupuI cu jude(u, pn nu vu murI.
PenLru ucIu pogorundu puLreu I Iuundu dIn munu cruII-
or, n-uu voIe s Iuc cuI vu vreu nuIjosuI I s pouL u(I(u
dup poILu su roL(I (ruI, cI penLru Iruu s (In IIcIIe Ior,
c urI Iuce muILe roL(I. $I penLru ucIu rdIcundu eI InLre
sIne roL(IIe suIe, dIn pu(In uu crescuL (uru mure I s poLu
upru de Lo(I vrjmuII sI. $I de Iu uI(II ce uu IuuL, n-uu
duLu, de Iu nm(I PrusIIu, de Iu Moscu nu pu(In (ur uu
dobundILu: SeverIu I CernIIovuI I uILe (InuLurI.
TurcII curII pre Iu uILe (rI uu IzbundILu I uu IuuLu
ceL(I, Iur Iu II, de cuLe orI s-uu IspILIL, cu ruIne s-uu
nLorsu. $I Iu LouLe IucrurIIe sunLu guLu I cu puLreu I cu
guru guLu sunLu s s upere I Dumnezeu I upr pn
ucum, de pouLe zIce IIeLecIne c sunLu cu o IecIour
neuLIns I nesIIIL. NumuI LLurII I cur n LouLe zIIIIe de
grumuzI, c umbI Iu dunII cu Iu sIL.
Au III z urIIepIscopI I 11 epIscopI I epIscopI Iu
cneudzIu ILveI, q Iu IIvonI, Ir mILropoIILuI de CIIev I uI(I
epIscopI ce-s pre ruI, de Igeu greceusc, 16 voIevozII de
scuune n |uru eusc, Iu ILvu, Iu prusI I uI(II cIneI
pre Iu scuunIIe suIe I 61 de cuLuIeunI, IurI boIerII de
scuun, Iur sLurosLII sunLu muI muILe.
|uru eusc ure upe murI: VIsIu cure Lrce pe Iu Crucu
I s pogour pre Iu Vuruv I Iu Toruneu I Iu Gdunscu d
n Mureu AIb I IcI umbI muILe pre dunsu. esLe I Sun
up mure, cure d n VIsIu, Iur dIspre Moscu NIpruI, Iur
up mure.
e mpr{iiu Ttrusc i de
obiciol lor i ct loc coprinde
{uru Ttrusc
AIceu nu muILu vom pomnI de LLurI, cureI s uII c
sunLu IImb bLrun I dIn cepuL vILjI I pn usLzI vedem
c s-uu (InuL LoL n ce uu upucuLu. TurLurIIu suu cumu-I zIcu
unII |uru TLrusc, esLe mpr(IIe mure, c nu numuI
ceusLu ce esLe Iu Crum, ce n LouLe pr(IIe s I(Le I cu
puLre mure, de coprInde Ioc muILu, o purLe mure de Ev-
ropu I Surmu(IIu LouL de Iu AsIu cu S(ILIIu suu SIrecu, ce-I
zIc ucum CuLuIo. NumeIe -uu IuuL (uru de Iu upu ce-I zIc
TurLur, cure cur nLr-ucIeu pr(I ce-I zIc Mugog. ur
IcuILorII I zIcu MonguI. SL uceusL (ur spre
mIuznoupLe. DIspre rsrILu uu mpr(IIu ceu puLrnIc u
HInneuI, dIspre umIuzzIo ndIIu cu upu GungIes, ce-I zIce
curLeu nousLr Ison I upu Oxus, Iur dIspre upus Mureu
CuspIum I |uru eusc, de ucoIo s upropIe de Moscu I
dIspre upus cu Mureu de GIIu(. VzduIuI uceLII (rI esLe
neusLumpruLu, c vuru ucIe LuneLe de grouznIce sunLu,
cuL de IrIc muI(I mor dIn oumenI I sunLu cIdurI murI I
ucIIuI IrIgu I ome(I murI I ucIeu vunLurI sunLu de murI,
cuLu de muILe orI s LumpI de oprescu pre om cILorIu cu
cuIuI I-I surp jos, copucII dIn rdcIn obour I muILe
pugube Iuc. ur nIcIoduL nu pIouo, vuru IourLe pu(In I
cund pIouo de-ubIIu jIIvLe pmunLuI.
RodLe ucIu (ur gruu, orezu I de uIL puIne, mLuse
s Iuce, ImbIr, scour( duIce, pIper, ruvenLu, zuIur,
mucuLInu, smouI, pre uIocureu I uur I urgInLu scoLu,
Iur vIn pre pu(Ine IocurI s Iuce, c Iu (uru CuLuIIu nu s
Iuce. AII-s I sLIncI ngre de pIIuLr de Iucu Ioc cu dunsu,
deucu o sup I urde n Ioc de Imne penLru IIpsu ImneIor;
de LouLe dobILoucIIe s uII muILe.
AII-s scrIs n cr(IIe LLurIIor c mpruLuI Ior
IrnLe 1o.ooo de Iepe uIbe, numuI de muIsu IupLe I (Ine
zo.ooo de vunLorI, c zIcu c Ir de sum s uII pusrI
muILe.
mpruLu nLIu uu pus de IIIuI Ior pre unuI ce I-uu
cIIemuLu HunuI, cu s IIe judecuLu pre dunsuI I ucsLu
nume Hun s-uu cIIemuLu n Lo(I IunII dIpre numeIe uces-
LuIu, cu(I uu urmuLu pre urmu IuI, cum I Iu EgIIpeL
uruon, upoI PoLoIomeIu, Iu Rum CIesur. $I dIn smun(u
IuI Hunu, Lo(I suILunII s-uu Lrus I uu I(ILu mpr(Iu
uceusLu de Iu |uru SInurIIor pn Iu OcIIIunu, pn Iu
mureu ce-I zIcu CuspIum. Pre urmu IuI uu sLLuL Ioc Iunu,
curIIe uu nscuL pre ZuIn Iunu uI LreIIeu, mpruLu ce-I
porecIescu unII BuLLI, ucesLu uu prduLu RusIIu, |uru
eusc, SIIjIIu, MoruvIIu, |uru Ungureusc. AI puLruIeu
Iunu, IIcIoruI IuI BuLI, TemIr CuLIu, cureIe I zIcu Tumer-
Iunu I s uII ucesLu Iu IsLorIe scrIs penLru vrjmIIu curIIe
LouL AsIIu uu prduLu, de uu ursu pn Iu EgIIpeLu. AcesLu
uu bIruILu pre BuIuzIL mpruLuI Lurcescu I I-uu prInsu vIu
I n cLuI de uur I-uu bguLu I I-uu bguL n cuc, de I-uu
purLuL prIn LouL AsIu. AI cIncIIeu dIn TemIr CuLIu, IIIu-su
ceI muI mure TemIr (uru uu sLLuL mpruLu, curIIe zIcu c
uu pIerILu Iu prusI n rzboIu, bLundu-s cu crIjucII. AI
useIeu, IIIu-su MuImeLu (ur, uI upLeIeu AImeLu (urIu,
ucesLu uu nscuLu pre $uImeLu, uI opLuIeu mpruLu. ur Iu
(uru CuLuIuIuI nLI uu mpr(ILu TInIIs, uI doIIeu CuI, uI
LreIIeu BurIIm, uI puLruIeu AIum, uI cIncIIeu Mongu, uI
useIeu CubIuI.
TLurII sunLu oumenI rzboInIcI, suIerILorI Iu LouLe ne-
voIIe, nu grIjscu de uvu(Ie, cI de Izbund I de Ioume rubd
cu spLmunu. $I unde vu s Iuc ousLe de grubu I nu-I
Iocu dIrepLu Irunu s s zbovusc I de o spLmun
mnunc, cu s IIe sLuI, s nu IImunzusc. RzboIuI nu
esLe uu Lure cuLu-I de grouznIcu, penLru nvuIu I guIceuvu
I de ur rbdu muILu cum II-I nvuIu, nImIneu nu Ie-ur sLu
nuInLe; ce dIn nvuI mure, pre Iesne duu dosuI I dIn Iug
rcIIrundu-s, de muILe orI poILorescu rzboIuI I cumu-I
nvuIu cu grouz u o sprIjenI, uu I gounu cu prImejdIe u-I
gonI, c dIn Iug s nLorcu I Izbundescu I uu IucruI ce
vor s Iuc de grubu s upuc, c unde-I uuzI numeIe, ucoIo
I I vezI.
AceLeu nu IcuIescu n cuse, Ir numuI n oruu mure,
n curIIe de muILe IIIurI de oumenI IcuIescu,
nIgu(Lorescu, ugonIsescu I n cumpI dup pune cu dob-
ILoucIIe umbI. n Ioc de cuse pourL coLIgI, uIes n |uru
TLrusc ceu pusLIe. C TurLurIIu n muILe s mpurLe, c
(uru ceu mIc, cureu sL cLr Evropu, InLre NIpru I InLre
Don s ncIIde I nLr-nsu CrumuI esLe, unde Ie zIcem Iu
PIerIcopu. ur TurLurIIu ceu pusLIe n cure muILe ourde
sunLu, nLI ZuguLur, ce esLe S(ILIu, InLre Emmuum I
CuLuIo, cu crIIu TunguL I uILe muILe ourde de coprInde cu-
mu-I ZuvoIIu, CuzunuI, noIuII, LumnII, sIIbnII, IIIunII,
cosuIIIunII, usLInIuveunII, cIIrIesurII, buscIIrdurII, moIgo-
mozorII, I uILIIe muILe sunLu, curIIe n-um vruL s Ie muI
scrIem. Ce ZuvoIIu I CuzunuI, VusIIIe cneuzuI MoscuIuI Ie-
uu IIpILu de mpr(IIu IuI Iur noIuII sunLu dIncoIo de
VoIgu mprejuruI mrII ce-I zIc CuspIum I upu uII I uILe
IocurI ce-s IcuILorI muI(I I pre muILe IocurI sunLu I
bogu(I, de nu s (In cu prudu, cu uceLIIu ce-I vedem noI, ce
cu ugonIsIL. $I upe muILe s uII I bI(I nu numuI
pscouse I cu ugonIsIL, cI nLr-unIIe s uII uLuLu
mrgrILurIu de muILu, de nu esLe nIcI de un pre(u. CI de
ucsLeu u LLurIIor desLuI um pomnILu, cI IurI de uILIIe s
urLm, c muILe um uveu u scrIe de dunII, c de muILe orI
um p(IL I nevoIe de cLr dunII I nu numuI noI, ce LouLe
(rIIe cuLe-s pInprejuruI Ior, muI upoI s nu ne urLmu Is-
LorIcI de IucrurIIe uILor (rI.
e impr{iiu torcilor i de
incepotol lor i de uduosol lor, in
ce chip s-uo incepot i s-uo
inmol{ito i s-uo l{ito lu uttu
mrire i cinste i trie
AIceu de vom scrIe I vom pomnI de ncepLuru I uduosuI
LurcIIor I de mpr(Iu Ior, nu vom greI, c s vde c-I
Ir cuIe cu s nu pomnIm I s nu scrIem, c supLu munu
Ior I supLu juguI Ior sunLem erbI.
AcesLu IIIu de oumenI ce Ie zIcem noI LurcI, curII nLI
dIn LIIurI I dIn oumenI pu(InI uLuLu s-uu I(ILu I s-uu
nmuI(ILu, c douo pr(I de pmunL coprIndu, udec AsIIu
I AIrIcu, s-uu LInsu de uu upucuLu o purLe mure I dIn u
LreIu, dIn Evropu, de sunLu de Dumnezeu Isu(I cerLureu
creLInIIor I grouz LuLuror vecInIIor de prInprejur.
NumIIe ucesLu ce zIcem noI Lurcu, s n(eIge om ce
esLe cu vIIu( sIbuLIc, Iur jIdovII eI I cIIum Logurmu,
Iur eI I zIcu busurmunI, udec LIu(I mprejur suu bunI
credIncIoI, c LurcI s-I cIme nu suIere, c-I de ocur Iu
dunII ucesLu nume, c pre IImbu jIdovusc s n(eIge ne-
mernIcu (nmrnIcu suu prdLorIu). AI(II I zIcu oLomunI
suu osmunIdu, dIpre numeIe mpruLuIuI Ior ceI dInLI,
cure I-uu cIIemuLu OLomun. ur ncepLuru mpr(II Ior
nLr-ucesLu cIIpu s uII s IIe:
OLomun mpruLuI Ior ceI dInLI uu "IosLu LLuru, sIujIL-
orIu uI IunuIuI ceIuI mure, om ndrzne(u I muI mure de
Lrup decuL uI(II. AcesLu de nevoIe uu IeIL dIn |uru
TLrusc I uu ncepuL nLI Iu CuppudocIIu u (Ineu dru-
muI, uvundu cu sIne numuI o de oumenI. $I s-uu uduos
dup ucIu unuI cuLe unuI, pn s-uu ngIoLILu unII dIn ou-
menI rI udunu(I, uI(II I de nevoIe, s IIduIusc de
mourLe, uI(II n ndjde de dobund. $I uu, dup uduos ce
IcIIu, nLI pre uscunsu, Iur ducu s-uu nmuI(ILu, n
vedre s upucu de prud I jeIuIu. $I dcII cu Lo(II s-uu
pornILu de uu IuuL CupudocIIIu, PonLuI, BILInIIu, PumIIIIu,
|III(IIu, (rI murI. $I ucsLeu s-uu IucruLu n unuI de Iu zI-
dIreu IumII 68o8 <1oo>. Pre urmu ucesLuIu uu IuuLu
mpr(IIu IIIu-su OrIun I Iur I ucesLu cu uceuI
meLerug s-uu upucuLu cu I LuL-su, numuI LrIe I uvre
muI muIL uu uvuLu, dIn zI n zI udogundu-s I I(Indu
mpr(IIu. C crescundu vrujbu InLre creLInI, uu IuuL
MIsIu, IcuonIIu, rIgIIu, CurIu I NI(eIu bLuLu-o-uu I uu
dobundIL-o. $I uu I(ILu mpr(IIu pn Iu HeIesponL. C
pre ucIu vrme InLrus vrujbu InLre PuIeoIog I InLre Cun-
LucuzIno, curII eruu cupeLIIe |urIgruduIuI I socoLI neprII-
eLenuI crucII cu s s uruLe unII pr(I cu prIeLenIe I s-I
cIIIeme nLru ujuLorIu, ce s-uu I LumpIuL, c uu LrecuL cu
ousLe Iu Evropu I uu decIIs cuIeu I uILoru pre urm Iu Ev-
ropu, s Iuc muIL nevoIe. AcesLu, uproupe de svurILuI
su, uu IcuL rzboI cu LLurII I uu czuL n rzboIuI uceI
Ir norocu I uu mpr(ILu 1 de unI.
Pre urmu IuI uu sLLuL mpruLu IIIu-su, AmuruL, om
meLer I uscunsu Iu InIm, curIIe n-uu IosLu muI jos de
cuLu uI(II Iu vILejIe, de u rdbureu nevoIIe de nv(Luru
vILejII. AcsLu ucopIerIndu gunduI su ce vreu s Iuc,
vzundu cum s-uu pomenILu muI sus vrujbu InLre grecI I
sIbI(I de rzbouIe ce IcIIu InLre eI, nImIndu cu IeuI vuse
de Iu GIenuu I dup ce uu dobundILu HeIesponLuI, uu Lre-
cuL Iu Tru(IIu n unII 68;1 <16> I CuIIpoII Iu Crumu uu
upucuLu, cI upoI I o purLe de muI mure u Tru(II uu IuuL.
Dup ucIu uu supus MIsIIu, Bosnu, RumeIe, muI upoI,
ducu uu dobundILu scuunuI OdrIIuIuI, de buIgurI, de sIrbI s-
uu upucuL. MuI upoI uu pIerILu de o sIug u IuI uzur
dIspoLu ce uu IosL muI nuInLe de Iu InIm IubIL IuI I I-uu
IosLu prInsu n rzboI. $I I-uu rmus pre urmu IuI doI II-
cIorI, SuIImun I BuezILu. CI BuIuzILu omorundu pe IruLe-
su, uu upucuLu mpr(IIu. $I dcII s-uu upucuLu de LouL
mpr(IIu. Eru om brbuLu, de mInLe uscu(ILu I poILILorIu
de IucrurI murI I ndrzne(u Iu IIe ce s upucu, Iu Lrude
rbdLorIu, vrmeu cunoLII(u I IucruI cum vu purLu I
sLLLorIu Iu ce s upucu, cu s umpIe. DcII ducu uu
dobundILu Tru(IIu LouL, -uu nLorsu InImu spre |urIgrudu.
$I nLI uu socoLILu s s upuce de TesuIIIu, MucIIdonIIu,
o(Idu I de ALIcu I MIsIIu, ce Ie zIcem ucum surbII I IIIrII,
ce-I cIIemm Bosnu, I LrIbuIII, ce-I porecIIm buIgurII. O
purLe dIn cIeu uu IuuLu I uu ucIs I domnuI BuIgurIeI. MuI
upoI uu ncunjuruLu n 8 unI |urIgruduI I uuzIndu c vIne
ousLeu ungureusc I Irun(ozusc, pre curII mpruLuI
creLInescu I-uu udus I I-uu cIIemuLu nLru ujuLorIuI,
Lemundu-s de uLuLu ousLe, uu prsILu |urIgruduI de u-I
buLereu I uu surguILu, de uu IeILu nuInLeu uceI oLI Iu NI-
copoIeu. $I dundu rzboIu, uu bIruILu BuIuzILu I muI(I
domnI I IuLmunI uI Irun(ozIIor uu pIerIL. De cure Iucru cu
norocu seme(Indu-s BuIuzILu, Iur s-uu vurLejILu Iu
|urIgrud I doI unI sLundu-I usupr, de I-uu IImunzILu. $I
eru uceI ncIII pIerI(I, de n-ur II venILu TumerIunu IuL-
munuI LLrscu cu muI(Ime de ousLe, de uu sLropILu LouL
AsIu I cu Ioc o uu purjoIILu, oruIIe uu prduLu. DcII de
IrIcu IuI dI surgu s-uu vurLejIL I Iu GuIu(IIu I BILInIIu de
rzboIu s-uu gLILu I bLundu-s pn' uu nopLuLu, bIruI
TumerIun IuLmunuI LLrsc I BuIuzIL Iu bIruIL penLru
muI(Imeu LLurIor, cI nu eru deopoLrIv. $I I-uu prInsu vIu
I Ierecundu-I n cLuI de uur I n cuc bgundu-I, I-uu
LrecuL n AsIIu. Ce Iu AsIIu I-uu sIobozILu I eI de ruIne
curundu uu murIL, dup ce uu mpr(IL 1 unI I 6 IunI.
Rmus-uu III de dunsuI, CuIepIIn, MoIsI, MuImeL I
MusLuIu. Ce CuIepIn de surgu uu murIL, Iur IIIu-su OrIun
de uncII-su MoIsI Iu omoruLu I MoIsI de IruLI-su MuI-
meL. AcesLu MuImeL, |uru MunLeneusc I MucIIdonIIu uu
supus I (encIIuI suu IoLuruI Lurcescu pn Iu Mureu onIc-
um I-uu muLuL I scuunuI -uu pus Iu UdrIIu. $I dup ce uu
(InuL mpr(IIu 1; unI, uu murILu. DcII uI doIIeu AmuruL
czu Iu mpr(Ie, ucsLu cu ujuLorIuI ce uveu de Iu
GIenuvu, Lrecundu Iu Tru(IIu, uu bLuL pre uncII-su
MusLuIu, I TIesuIonIcu uu IrmuL, curIIe eru oruu
bLrun, Lure I pIIn de uvu(Ie I pre uceIe vremI Vene(IIu o
(Ineu. DcII uu supus CIIpruI, EpIruI, ELoIIe. Cunoscundu
dcIIu c de vu puLeu s Iege prIeLeug cu GIeorgIIe
dIspoLuI, domnuI surbIIor, c IucrurIIe IuI s vor nLrI I u
creLInIIor vor sIbI, cu LouL nevoIn(u uu sIIIL I uu IuuLu
IuLu IuI, s-I IIe mprLeus. DcII I cu puLreu socru-su
I cu u su s-uu upucuL de BeIIgrud I bLrunu ceLuLeu uu
pIerIL ;.ooo de LurcI. Dup mourLeu ucesLuIu, sLLu mpruL
uI doIIeu MeImeL, curIIe uu ncunjuruLu |urIgruduI cu
muIL muI(Ime de ousLe I I-uu IuuL n unII 6q61 <1q>, n
Iunu IuI muI, n LreIzecI I unu de zIIe. n uI doIIeu un dup
uceIu s-uu dus Iu BeIIgrud I muI(Ime de uI sI ucoIo pIer-
Indu I eI nc rnIL, I-uu prsIL. DcIIu buIgurII uu IuuL I
DuImu(IIu I RusLIIu uu dobundILu, dcIIu TrupezonLuI I-uu
dobundIL I MILeIInu cu uILe osLrouve uu IuuL. ApucuL-uu I
EvbeIIu I CIeIeu, ce o (Ineu gIenuvezII. $I uu mpr(IL z
de unI. DcIIu BuIuzIL uI doIIeu Iuundu mpr(IIu, rzboIu
cu vene(IenII Icu I Ie-uu IuuL NuupucLuI, MeLIonu,
DIruIIu I LouL DuImu(IIu uu prduLu I uu murIL oLrvIL.
AcesLu BuIuzIL uu IuuL CIIIIIu I CeLuLeu AIb de Iu $LeIun
vod ceI Bun.
DcII SIIm, IIIu-su, czu Iu mpr(Ie ; ucesLu uu IuuL
AIcuruI oruu Lure Iu EgIIpeLu I dup ce uu omoruL pre
soILunuI, AIexundrIIu LouL cu EgIIpeLuI Ie-uu dogundILu I
Ie-uu IIpIL de mpr(Iu Ior I DumuscuI I-uu IuuLu.
Pre urmu IuI, IIIu-suu SuIImun, (IIndu mpr(IIu, IuuL-
uu BeIIgruduI, uprLuru nu numuI u |rII UngureLI, cI u
LouL CreLInLuLeu, dcIIu, RodosuI uu bIruIL I SLrIgonIIu
I Budu I uILe oru uIe |rII UngureLI. ncunjuruL-uu I
BecIuI, muI upoI uu pIerILu Iu ZIgIeL, mpr(Indu q; de
unI. UrmuL-uu uI doIIeu SeIIm, curIIe uu IeguL puceu cu
nm(II I uu IuuL vIne(IIenIIor CIIpruI I dcIIu TuneLuI I
GouIeLu uu upucuL. $I dcII uu murILu n unII 6q8 <1q;>.
Pre urmu IuI, AmuruL uu mpr(IL I dup dunsuI uI
LreIIeu MuImeL, curIIe uu omoruLu 18 Iru(I I uu IuuL
mpr(IIu. ur uI(I mpru(I curII uu urmuLu de uceeu
nuInLe, Ism de u-I muI scrIe, cu s nu ne urLm IsLorIcI
de IucrurI LurceLI, decuLu uIe nousLre. Ce pu(In nc de
puLre I de obIceIuI Ior, n ce cIIp (In mpr(Iu, uvem u
scrIe.
ObIcIu uu LurcII, n uI puLruIeu un s Iu u zceu dIn
copII, purLe brbLeusc, cu s s uduog purureu sIujbu
mpr(IeI. $I Iu vrmeu ucIu LrImIL oumenI mprLeLI Iu
grecI, Iu surbI, curII sunLu pre IoLuruI mprLescu creLInI,
uIegund |uru MoIdoveI I |uru MunLeneusc c n IocuI
uceIu ce duu eI copII, noI sunLem duLorI s IIm guLu de ousLe
n LouL vrmeu, cundu vu venI cuvunLuI mpruLuIuI I de
bunI u Ie dureu purureu. ur oumenII ceI mprLeLI
umbI dIn suL n suL, dcIIu cumu-I suLuI, uu Ie urunc I
copII s deu dup puLre I cum s poL LocmI cu dunII I cu
bunI nc s mpuc. MuI(I s uII I de bun voIe de mer-
gu, cu s Ius dIn erbIIe I muI(I dIn LurcI neLIu(I (I nu
spun c sunLu LurcI, c nu I-ur prIImI), ce-I duu n IocuI
creLInIIor c Lrug ndjde c dInLru-unII cu uceIIu Ies Iu
cInsLe mure, cu s dobundeusc boIerIe. Pre curII upoI pre
unII I duc Iu |urIgrud, pre uI(II Iu OdrIIu I pre Iu uILe scuIe
de-I duu de-I Irnescu, pre unII Iu BrusIIu, pre uI(II Iu
curuImunI, de s nvu( Iu (urIn, ucesLoru Ie zIc
ugemogIunI (suu IumogIunI), udec nevInovu(I, coconI. ur
ducu crescu de upLe unI, dcIIu ceI muI IscusI(I I bug Iu
suruIuI mprLescu, pn Iu oo. AcoIo ed pn de zo de
unI. UnII nvu( curLe, uI(II Iu IucrurI vILejLI, dInLr-uceLIu
uIeg, Ir ce-s de Lreubu suruIuIuI, de-I pun IenIcrI, curII s
uII purureu pre Iung curLeu mpruLuIuI, pn Iu 1z mII.
DIn IenIcrI s uIeg muI de IrunLe spuIIIogIunI, pn Iu
.ooo, curII mergu dInudIreupLu mpruLuIuI I IIeLecurIIe
denLr-nII cu cuLe puLru suu cu cuLe cIncI sIugI sIujscu.
DcIIu dIn sLungu .ooo de sIIIILurI, de Iur sIujscu n
puLru suu n cIncI cuI, dup uceLIIu .ooo de oIoIunI
uIjdIreu dInudIreupLu mpruLuIuI I uILe .ooo dIn sLungu,
curII sunL uIeI dIn InIcrI suu dIn creLInI juru(I, curII cu
crdIn( sIujb uu urLuL begIer-beIuIuI suu puII. Dup
uceLIIu ceI de upoI mergu curII s cIIIum curIpI(I, ce s
cIIIum muI srucI, curII dIn LouL |uru Turceusc nu
numuI LurcI, ce I creLInI sLrunI, de uu venIL de bun voIe
s sIujusc mpruLuIuI penLru IeuIu. ur nuInLeu
mpruLuIuI zoo suu I muI muI(I mergu, ce s cIIIum
muLuIerucII, curII penLru sIujbu Ior ceu uIeus I-uu scos Iu
cInsLe I Iuu IeuI mure, uILuI I un LuIer de zI, uI(II I muI
pu(In, cumu-I omuI I cumu-I sIujbu. Dup uceLIIu mergu
LreIzecI de cuuzIIIerI, curII decIId cuIeu mpruLuIuI I
oprescu nvuIu de Iu mpruLuI I Iuu urLIcIe, cIe ce-s de
juIbe Iu mpr(Ie. Dup uceLIIu muI uproupe mergu
soIu(II, curII pourL urcIIe pre umr cu cmI uIbe pn
jos, de s vdu de supLu IuIne I n scoIII, pn cuLe zoo de
ousLe. $I denuInLe I denupoI sunL I puIcI pn Iu 1oo,
uceLIIu Lo(I nu IIpsescu de Iung curLeu mpruLuIuI. ur
Ir uceLIIu I uI(II muI(I de ousLe, de mergu Ir IeuI,
cercund s pouL urLu sIujb, cu s dobundeusc pIL. ur
Iu (rIIe mpr(IeI I Iu murgIne ure mpruLuI uIL ousLe
de u scouLereu mpoLrIvu IIeLecruI vrjmuu uI su, c Iu
murgIne, unde se IoLrscu cu creLInII, uu pn n 1o mII
de IenIcrI, rsIpI(I pre Iu suLe, dI s Irnescu cu pIuguI I
cu nIgu(LorII, curII nIcI de un pu nu uscuIL, Ir numuI
de cuvunLuI mpruLuIuI, cundu vor IeI Iu ousLe. SunLu dIn
copII de u zceu, pn I 1o.ooo mprLIIu(I pre Iu LurgurI,
de sunLu de umpIereu IocurI, de vor pIerI dInLr-uceLIIu un-
devu Iu rzboIu. EsLe I uIL curLe, ce s cIIIum spuIII,
curII sunLu supLu begIer-beI. AceLIu uu cInsLe mure, uu
suLe de Iu mpr(Ie n Ioc de IeuI I de uceLIIu nu sunLu
pu(InI, c LoL IocuI, cuL (Ine mpr(IIu, pIInu esLe de dunII.
Are mpruLuI InLre uI(I sILnIcI muI uIeI LreI suu puLru,
ce Ie zIcu vezIrI uzemI, curII LouLe LrebIIe mpr(II pourL I
de puce I de ousLe I de pII I de domnII u Ie scIImbu I u
Ie du, Iu munu Ior. UnuI dInLr-nII esLe muI mure, pre
curIIe sL LouL credIn(u mpruLuIuI, udec vezIrIuI, Iur IuI
de I se vu LumpIu u mrge Iu ousLe, c muI muIL grIj esLe
vezIrIuIuI de ousLe decuL de uILe LrebI, eI pune n IocuI su
nemsLnIc, curIIe ucIu puLre (Ine ce uu (InuL I eI. CI de
mpr(IIu Turceusc desLuI um povesLIL, cI IurI de uILIIe
s povesLIm I s urLmu nuInLe.
Pentro {uru Lngoreusc de jos i
Ardeulol de sos voms urtm,
Iiindo-ne vecini de uproupe i
comuo uvot i ei crie mure cu i
lii
AIceu nu vom Isu I de ArdeuI suu |uru Ungureusc, cu-
mu-I zIcu unII, cu s nu uLIngem I s nu pomenIm de
ncepuLuI Ior I de obIcIuI Ior, IIIndu-ne vecInI de uproupe
I de muILe orI nzuIu domnII (rII MoIdoveI, de s ucIou I
s ujuLorIIu de Iu dunII.
ArdeuIuI suu |uru de jos Ungureusc s cIIum |uru
pesLe MunLe, cureu coprInde o purLe de Du(IIu I pIsLe
munLe. DIrepLu ucIu-I zIcu |uru pesLe MunLe, ccI esLe
ncunjuruL de LouLe pr(IIe cu mun(I I cu pdurI, cum ur
II ngrdIL. ZIcu-I I (uru de ; oru, dIn IImbu nem(usc,
Iur IcuILorII (rII I zIcu urdIenI, curII s IoLrscu cu
ungurImeu dIspre upus, suu cumu-I zIcu unII PunonIu. ur
dIspre mIIuznoupLe s IoLrscu cu |uru eusc, dIspre
umIuzzI cu |uru MunLeneusc, dIspre rsrILu cu MoI-
dovu. |uru ArdeuIuIuI nu esLe numuI o (ur nsI, cI Ar-
deuIuI s cIIum mIjIocuI (rII, cure muILe coprInde n
LouLe pr(IIe, n cureu sL I scuunuI crIeI. ur pre Iu mur-
gIneu eI sunLu uILe (rI muI mIcI, curIIe LouLe de dInsu s (In
I supLu uscuILureu eI sunLu : nLI cumu-I MurumorouI,
dIspre |uru eusc I |uru ScuIusc dIspre MoIdovu I
|uru OILuIuI dIspre |uru MunLeneusc I |uru BurseI, |uru
Hu(uguIuI, |uru AouuIuI I sunLu I uILIe Iorde muILe,
curIIe LouLe uscuIL de CrIIu Ungureusc I s (Inu de Ar-
deuI.
n (uru ArdeuIuIuI nu IcuIescu numuI ungurI, ce I susI
pesLe sum de muI(I I romunI pesLe LoL IocuI, de muI
muILu-I (uru I(IL de romunI decuLu de ungurI. ur n |uru
Ungureusc de jos, unde s cIIIum UngurIIu ceu Mure
(suu cumu-I zIcu unII pre IImbu nem(usc PunonIIu), ucoIo
numuI ungurI LrIescu, Iur de s uII I romunI pre uIo-
cureu, nc Ige ungureusc (In.
UngurII nu (In LoL o Ige, ce n puLru suu n cIncI IegI
sunLu mprecIIu(I, c unoru Ie zIc cuIvInI, uILoru IoLorI,
uILoru cuIundo, ce s cIIIum pre IImbu Ior Ige dIreupL,
uI(II-I cIIIum ver Iuno, curII credu n oun BoLezLorIuI,
Iur de HrIsLos nImIcu nu s uLIngu, uI(II cIIIum
somboLuI, curII credu Igeu jIdovusc, uI(II-I cIIIum
pupIsLuI, curII cred pn n jumLuLe Igeu grceusc, de
uceLIIu se uII Iu ArdeuI, Iur Iu UngurIIu cu Mure IourLe
preu pu(InI. AceLIIu uu I Icoune n bIsrIc I crucI pre
bIsrIc, nc I pre Iu cusIIe Ior s uII crucI. AceLIu nIcI Iu
o Lreub u bIsrIcII nu poILescu pre uceIuIuI(I ungurI, nIcI-I
Iubescu. MuI bucuroI s murg Iu bIsrIcu romuneusc
decuLu Iu cupILeu uceIoruIuI(I ungurI.
RumunII, cu(I s uII IcuILorI Iu |uru Ungureusc I Iu
ArdeuI I Iu Murumorou, de Iu un Ioc sunLu cu moIdovnII
I Lo(I de Iu Rum s Lrug.
esLe (uru ArdeuIuIuI pIIn de LouL Irunu cuL
LrebuIeLe vIe(II omeneLI, c puIne pesLe sum rodLe
muIL, de nImIneu nu o cumpr, cI LuLuroru prIsosLe,
vIn preLuLIndereu, nImuruI nu IIpsLe, mIere muIL I
bun, de cure Iucu mIed, uu de bun, cuL s poLrIveuLe
murmuzIuIuI.
|uru Ungureusc muI denuInLe vrme eru IourLe mure,
de coprIndIIu o purLe mure I dIn |uru Turceusc, c
scuunuI crIeI nu eru Iu BeIIgruduI cesLu nou, unde esLe
ucum, cI eru Iu Budu, cure o (In ucum LurcII. C ducu uu IuuL
LurcII BeIgruduI ceI mure, cureIe eru uprLuru nu numuI u
|rII UngureLI, cI u LouL creLInLuLeu dIspre upus, uu
dobundILu dcIIu I Budu, cureIe eru scuunuI CrIeI
UngureLI. DcII -uu muLuL scuunuI Iu BeIIgruduI cesLu
nou, dI pre ArdeuI, cI de-u purureu Ir odIIn, uvundu
rzboIu nm(II cu LurcII I IIIndu I ungurII nLru ujuLorIu
usupru LurcIIor I uvundu nm(II prIILeug cu ungurII I
mergundu usupru LurcIIor pIsLe dunII Lreceu, LurcII
suIndu-s Iu nm(I, prIn (uru Ior Iceu cuIe. CI ungurII
vzundu uLuLu sLropILur I nevoIe (rII, unu dIspre LurcI,
uILu dIspre nm(I, neuvundu odIIn de oLI grIe, II s-uu
supruLu I s-uu sILuILu cu Lo(II, de s-uu ncIInuLu LurcIIor
I uu IuuL de Iu dunII domnu, cu I n (rIIe nousLre. ur
nm(II ducu uu vzuL c so(IIIe I-uu vIcIenILu I s-uu
ncIInuLu Iu vrjmuII Ior, uu IuuLu de Iu ungurI jumLuLe
de |uru Ungureusc de sus I o (In pn usLzI.
Au |uru Ungureusc crIe mure ce eru, dInLr-un Lrup
In muILe mduIrI s-uu nLorsu, o purLe LurcII (In, cu
scuunuI crIeI cu Budu, nm(II uIL purLe, ArdeuIuI de-I cu
sLpunu, nc esLe supLu robIIu Lurceusc.
UngurII sunLu oumenI IscodILorI I necredIncIoI,
vIcInI, prIILeuguI nu-I (In Iu Ioc de nevoIe. PrIn (uru Ar-
deuIuIuI nu pouLe omuI pre Iesne s Lreuc Ir cr(I
crIeLI. $I LuInu uu o (Inu de bIne, c nIcI de Iu (runI
cuvunLu dIrepLu nu veI uIIu. JudecuLu su IourLe pe dIrepLuLe
o judec I de nu-(I IubeLI Igeu nLr-un Ioc, voInIcu eLI
s-(I LrugI Igeu Iu uIL scuun, unde veI IubI. nc I dIspre
cruI, de ver II uvundu cevu usupreuI I nedIrepLuLe, uI voIe
s-(I InLrebI I cu cruIuI, unde s udun Lo(I domnII Iu
scuunuI (rII, de s sILuIescu dI LrebIIe (rII I de veI uveu
sLrumbLuLe, uIIu-veI dIrepLuLe. NIcI cruIuI ure voIe s
pIIurz pre vreun nmIu, Ir numuI de-I vu dovedI de
vIcIenIe.
e domniiu loi Bogdun vod cel
Orbo si Grozuv, Ieciorol loi
$teIun vod celoi Bon, v leuto
,o1 <1goq> iolie
Dup mourLeu IuI $LeIun vod, cu voIu LuLuror IcuILorIIor
(rII uu sLLuL domnu IIIu-su Bogdun vod, pu(In
dIspr(ILu de IIreu LLunesu, c de n-uu ujunsu unII, Iur
IucrurI murI upucuse.
Bogdun vod ducu sLLu Iu domnIe, gundI s-
nLreusc IucrurIIe nLI cu vecInII I s- uruLe nume bun.
Pe nv(Luru LLune-su, u IuI $LeIun vod, LrImIs-uu Iu
mpr(IIu LurcIIor pre TuLuI IogoILuI ceI mure, cu
sIujILorI, pedesLrIme, drbunI, de uu dus bIruI, zce
povour de bunI I s-uu ncIInuLu cu LouL (uru Iu suILun
SuIeImunu mpruLuI Lurcescu. ur mpr(IIu de bucurIe
mure cu drugosLe I-uu prIImIL I uu druIL Lo(I bunII
TuLuIuI IogoILuIuI ceIuI mure I I-uu udus n (ur I uu
zIdILu pre uceI bunI o sIunL bIsrIc n suLu n BIIneLI, ce
esLe Iu (InuLuI SucvII I LrIeLe pn usLzI.
nLr-ucIuI vrme LrImIs-uu soIII sI I Iu cruIuI
Ieescu, InLre uILe LrebI cu s poILeusc I pre soru IuI cruI,
pre EIIsuILu I s-I nLourc TIsmenI(u I CeIbIs, curIIe
oprIse LuL-su I nu Ie nLorsse. CI bLrunu, mumu IuI
cruI, n-uu vruL ucsLu Iucru s-I Iuc, ccI nu eru de Igeu
pupeI. CI soIIIor penLru ce Ie-uu nLorsu ucIe LurgurI, Ie-uu
muI(mILu, Iur de Iogodn uu ndeIunguL nLr-uIL duL.
Cndo uo prdut Bogdun vod
Pocotiiu
Dup soIIIu dInLI ce uu IosL LrImIs Bogdun vod Iu cruIuI
Ieescu penLru soru-su, n-uu pIerduL ndjdeu, c ob-
IIcIndu c mumu ILII I u IuI uu murILu, de Iznouv uu poIL-
orILu soIIIu, gundIndu-s c dup mourLeu bLrunII nu vu
uveu cIne s sLeu mpoLrIv. Ce cruIuI nc I-uu ndeIunguLu
pn uIL duL, c vedIIu c soru-su nu vreu s meurg dup
dunsuI, c uu IosLu Bogdun vod grozuv Iu Iu( I orbu de
un ocIIu. PenLru ucIu vzundu Bogdun vod c cu bIne nu
IoIosI nImIcu, gundI ruIneu su s-I rscumpere cu sunge
nevInovuL I Isundu InImu ceu prIILeneusc, de urme s
upucu I sLruns (uru LouL I uu InLruLu n |uru eusc, de
uu IuuL PocuLIIu I uu IsuLu oumenII sI n PocuLIIu, Iur eI
prdundu s-uu nvurLejIL nupoI.
Cndo uo prduto lii {uru Mol-
dovii
Vzundu III pugubu ce Ie Icus Bogdun vod, nu
suIerIr, cI de grubu sLrunsr ousLe pre bunI I pre ou-
menII IuI Bogdun vod ce-I Isuse s upere PocuLIIu, I
mpInser nupoI. $I nLru uceI rzboI uu pIerILu doI Iru(I,
IIcIorI de boIerI IeLI, IIcIorII IuI SLrus. $I dcII uu InLruLu
ousLeu Ieusc n |uru MoIdoveI, de uu IcuL muIL pugub
I pIerIre I uu prduLu pn Iu BoLunI, prInzundu pre o
sum de boIerI de IrunLe de (ur. $I pr Lo(I, n munIIu
uceIor doI Iru(I, I-uu duL n CumenI( de I-uu LIuL.
A treiu solie, cndo uo trimis
Bogdun vod lu cruiol lesco
Dup uceIu u LreIu our, de Iznouv uu muI IspILIL Bogdunu
vod de uu LrImIs soIII sI nLr-ucesLu cIIp, dour puLeu
cumvu s-I deu cruIuI pre soru-su. CI cruIu uu IgduILu
nLr-ucesLu cIIp, c s (Ie Igeu Ior I s IIe pIecuLu cruIIor
IeeLI. CI curundu vrme murIndu, JIcmonLu cruIuI pre
urm n-uu umpIuL IgduIn(u.
Cndo uo prdut Rudol vod
domnol montenesco
PuLnu Pre ucIu vrme RuduI vod domnuI munLenescu,
neuvundu nIcI o prIcIn usupru IuI Bogdun vod, scuIuLu-
s-uu cu LouL puLreu su I cu Romun PrIbeuguI, de uu In-
LruLu n (ur I uu prduLu I uu ursu (InuLuI PuLnII I pe de
cIu purLe de SIrLIu, de muIL prud I pIerIre uu IcuL. $I
dcII s-uu nLorsu nupoI Ir de nIcI o zmInLeuI.
Cndo uo merso Bogdun vod lu
{uru Monteneusc usopru Rudo-
loi vod
V IeuLuI ;o1 <1 o6> ocLomvrIe z8, vzundu Bogdun
vod cuLu pugub I-uu IcuL RuduI vod n (uru su, nu
suIerI, ce gundI sLrumbLuLeu su cu s o rscumpere muI cu
usupr, unu penLru scurbu I pugubu ce-I I cus RuduI
vod, uILu I penLru vILejIIu ce uveu, c socoLIndu cu s nu
pIIue numeIe ceI vILejscu uI LLune-su, cu s nu zIc
megIIuII c uu murILu I eI cu LuL-su, scuIuLu-s-uu cu
LouL puLreu su I uu Lrus nLr-ujuLorIu I pre scuI I s-uu
dus spre |uru MunLeneusc I uu InLruLu Iu IocuI ce s
cIIIum RLezu(II, Iu MovIIu CIuLII, de cIu purLe de
RumnIcu, ocLovrIe z8. $I uu zuL cu ousLeu de cIu purLe
de RumnIc 1o zIIe, de uu prduLu I uu ursu de Iu MIIcov
pn Iu RumnIc I n jos pre de umundouo pr(IIe pn Iu
SIrLIu. $I ucoIo de Iu RuduI vod I-uu LImpInuL soI, un
cIugr unume MuxImIun, IIcIoruI IuI DIspoLu mpruLuI
grecescu I s-uu ruguL IuI Bogdun vod cu s Iuc puce cu
RuduI vod, penLru c sunLu creLInI I o semIn(Ie. DcIIu
Bogdun vod, vzundu uLuLu rugmInLe de Iu uceI cIugr,
uu IcuL puce penLru voIu IuI I uu LrImIs cu dunsuI soIuI
su Iu RuduI vod. $I ucoIo RuduI vod cu boIerII sI uu jur-
uL pre SIunLu EvungIeIIe, cum cu s (Ie puceu necILIL n
vcI. $I IoLuruI pre unde uu IosLu ceI bLrunu uu IsuL I s
nLourc RuduI vod LouL prudu I urdereu, cuL Icus n
|uru MoIdoveI, Iu (InuLuI PuLnII. $I uu, s-uu nLorsu Bog-
dun vod cu puce nupoI. LopIse(uI ceI Ieescu de ucsLe
douo poveLI, ce uu mersu RuduI vod cu Romunu PrIbuguI
de uu prduL (InuLuI PuLnII I cum uu mersu Bogdun vod
n |uru Romuneusc usupru RuduIuI vod, nImIcu nu
nsemneuz, nIce s uII scrIs.
e mourteu Rudoloi vod i de
mourteu loi uvid mitropolitol i
de domniiu Mihnii vod
V IeuLo ;o16 <1o8> dup PuLe, murIL-uu RuduI vod,
domnuI munLenescu I pre urmu IuI uu sLLuL Iu domnIe
MIIneu vod, curIIe uu LIuLu boIerII. Dup ucIu, n unII
;o1; <1oq> uprIIIe 1, prIsLvILu-s-uu DuvId mILropoIILuI.
Cndo uo prdut Bogdun vod
{uru Leusc, ujongnd pn lu
Liov
V IeuLuI ;o1; <1oq>, IunIe 1o, dup muILe soIII ce
LrImIsse Bogdun vod Iu cruIuI Ieescu penLru soru-su
EIIsuILu, pre cureu de muILe orI o cerus I nu-I o dIdeuse,
vzundu c nImIcu nu pouLe IoIosI, socoLI c ure vrme cu
s-I rscumpere ruIneu su dIspre cruIuI Ieescu cu sunge
nevInovuLu I de Iznouv uu ncepuL u sLrunge ousLe. CI
vzundu cruIuI ungurescu vrujbu ce InLruse nLre dunII I
sIm(Indu c Bogdun vod de Iznouv Iuce ousLe usupru
IIIor, uu LrImIs soI pre $LeIun TeIe(cII, cu s-I pouL
mpcu. CI nImIcu n-uu IoIosILu, c Bogdun vod gLIndu-
s I urmundu-s, uu prIpIL cu ousLe de uu LrecuL upu NIs-
LruIuI, vInerI, IunIe zq dnI I uu InLruL Iu ruI, Iu PodoIIIu. $I
sumbL uu sosIL Iu CumenI( I dcII uu sIobozIL ousLeu s
prude (uru, dundu-Ie vIn c n-uu Ige penLru sLrumbL(IIe
ce Iuc, uILu c vu s-I rscumpere PocuLIIu, u LreIu I pen-
Lru soru IuI cruIu, EIIsuILu, ce I-o gIurus AIIxundru cruIuI.
DecI urzundu I prdundu (uru, uu Lrus Iu Iovu, de uu
bLuL LurguI, de pu(Inu nu I-uu IuuLu. $I sIngur Bogdun
vod cu cupuI su uu IovIL cu suII(u n pourLu IovuIuI, cure
Iucru I usLzI s cunouLe semnuI. $I nIcI III nu
LgduIescu de uceusLu, cI nc eI muI Lure mrLurIsescu c
uu IosL udevruL uu. $I uu prduLu mprejur preLILIndIrIIeu,
I uu ursu RoIuLInuI oru mure I vesLIL I muIL uvu(Ie I
bunLuLe dInLr-nsu uu IuuL. uuL-uu dIn RoIuLInu I cIo-
poLuI ceI mure ce esLe Iu mILropoIIe n Suceuvu I muI(I ou-
menI I boIerI uu robIL I domnII Ior nc I-uu prInsu I cu
mure Izbund s-uu nLorsu nupoI Iu scuunuI-su, Iu
Suceuvu, Ir de nIce o zmInLeuI I robIIor ce-I udusse
dIn |uru eusc Ie-uu mpr(ILu IoLur n (uru su. $I dcII
-uu IuuL doumn dIn (ur I uu IcuL pre $LeIun vod ceI
Tunru.
Cndo uo prdut {uru Moldovii,
,o1,<1goq> iolie 1g
Dup zbund cu noroc ce Icus Bogdun vod n |uru
eusc, IuL-I venI de Iu Dumnezeu osundu usupr, cum
grIeLe I prorocuI DuvId, psuIm ;: ,,uc sp I-I scurm
I czu n groupu cure uu IcuL", uu peLrecu Bogdun vod,
c nu eru nc bIne IeIL dIn |uru eusc, IuL cruIuI
sLrungundu ousLe degrub, uu sIIIL s upuce pre Bogdun vod
nc n (uru su I nu uu puLuL de o bouI ce uveu. CI uu
LrImIs pre IuLmunuI su, pre CumenI(scIII voIevoduI de
Crucu. CI pn u sosI IuLmunuI, Iur Bogdun vod uu Lre-
cuL NIsLruI n ceusLu purLe I s-uu uezuL Iu scuun I uu
sIobozIL oLIIe pre ucus, neuvund nIcI o LIre de ousLeu
Ieusc. ur CumenI(scIII IuLmunuI vzundu c nu uu
upucuLu pre Bogdun vod Iu murgIne, uu InLruL Ir vsLe
n (ur, de uu prduLu Cernu(II, DoroIoIuI, BoLunII,
$LeIneLII, neuvundu cIne s-I opreusc, c Bogdun vod,
neuvundu ndjde de unu cu uceusLu, uu IsuLu ousLeu pre
ucus. ur III uu prduL cum Ie-uu IosLu voIu. $I nc un
Vusco ourecurIIe de uI noLrI, uvundu munIe pre uIL Vusco
ce I-uu IosLu IuuL muIereu, s-uu ncIInuL Iu II, de I-uu pur-
LuL preLILIndIrIIe, LIIndu c n-ure cIne Ie sLu mpoLrIv, de
uu ursu I uu prduLu I pre vrjmuuI su curvurIuI nc I-
uu prInsu de I-uu n(puL, Iur cruIuI IuI Vusco penLru uceu
sIujb I-uu duL HoLnI(, un suL ce esLe supLu urosIuvu,
pn Iu mourLeu IuI. $I ducu s-uu nLorsu ousLeu Ieusc
nupoI, LrImIs-uu cruIuI Iescu JIcmonLu Iu VIudIsIuv
cruIuI ungurescu, cu s nevoIusc s Iuc puce cu Bogdun
vod, LIIndu c Bogdun vod vu vreu s-I nLourc muI cu
usupr dIpre dInII. Cum s-uu I LumpIuLu, c III nc bIne
nu IeIs dIn (ur, Bogdun vod cu ousLeu ce puLus o
seum, de sLrunsse degrubu, uu ujunsu pre ousLeu Ieusc
Iu LrecLoure NIsLruIuI I dundu rzboIu despre umundouo
pr(IIe, muIL mourLe s-uu IcuL I pre o sum de boIerI vII
nevLmu(I I-uu prInsu, InLrundu nesocoLI(I de ousLeu
Ieusc, udec IogoILuI I un IomInIcu, croru nu Ie
puLem uIIu numIIe, Ir numuI uI CursLII, PeLrIcu uIurIuI,
RobrosLumpu. MuI upoI s-uu dus III InLregI cLr cruIuI
su I ucIe ncepur u umbIu s Iuc puce I uu IeguL puceu
nLr-ucesLu cIIp, cu dIspre umundouo pr(IIe s nLourc
pugubIIe, nIcI s muI IIe zurvu nLru dunII.
Cndo uo prdut Beti Ghirei sol-
tun co tturii {uru Moldovii,
leutol ,o1S <1g1o>
BeLI GIIreI suILun, IIcIoruI IunuIuI, nepoLuI mpruLuIuI,
Ir vsLe cu muIL muI(Ime de LLurI pe LreI IocurI uu In-
LruL n (ur, de uu prduL de Iu OrIeIu pn Iu DoroIoIu I
pre PruL n sus, de muIL prud I robIre de oumenI uu
IcuL I pIeun de dobILouce uu IuuL; muI upoI suILunuI II-
Indu sgeLuL IourLe ru, uu murIL.
Vu leuto ,o1q<1g11> Ievrourie
MIercurI n spLmunu uIb uu murIL MurIu doumnu IuI
$LeIun vod, IuLu RuduIuI vod, mumu IuI Bogdun vod I
cu cInsLe uu o ngropuL-o n mnsLIre n PuLnu. nLr-uceIu
un uu murIL I TuLuI IogoILuI.
{AXINTI LRICARILL)
CurIIe I mnsLIreu TresLIIun uu IcuL, Iu v IeuL ;ooq,
<1qq6>, precum esLe scrIs numeIe IuI pre cIopoL.
Cndo uo prdut Mendi Ghirei
hunol co tturii Litvu i Beti
Ghirei Iiciorol hunoloi uo prdut
Moldovu
V IeuLo ;oz1 <11> uvgusLu zz de zIIe, pre uceusLu
vrme, MendI GIIreI IunuI uu prduL ILvu, pn Iu VIInu,
de muIL pugub uu IcuL I muI(I robI uu IuuL.
AIjdIreu pre ucIuI vrme, BeL GIIreI IIcIoruI IunuIuI
uu InLruLu Iu MoIdovu, de uu prduL (uru pn Iu uI I uu
ursu LurguI I (InuLuI CurIegLurII I uu ujunsu I pn Iu
DoroIoIu I pn Iu $LeIneLI. ur uI(II uu prduL n jos Iu
punu I Iu CIIgIcIu I de surgu vrundu s Ius cu robII,
n NIsLru muILe suIIeLe uu necuLu I robI I I de uI seI. ur
usupru Ior LrImIseus Bogdun vod pre CorpucIu IuLmunuI
su, de I-uu IovILu cu o mIe de oumenI I nesocoLIL dundu
rzboIu vILejuLe, uu czuL de uI noLrI upLe suLe, Iur LreI
suLe uu scpuL. ur LLurII cu pugub muI muIL de up
decuLu de ousLe uu uvuL, s-uu nLorsu Iu PIerIcop. ur Bog-
dun vod ngrozIndu-s de uceu pugub, uu LrImIs Iu cruIuI
Iescu soII, de uu poILILu ujuLor mpoLrIvu LLurIIor, de vor
vreu s vIe de Iznouv, cu s s upere, uILu penLru cu s-I
sIobouz soIII, s Lreuc Iu Moscu I de LouLe I-uu IcuL
cruIuI pre voIe.
Aijdireu de nite tturi ce uo mui
prdut de iznouv {uru Moldovei
Nu muIL vrme Lrecundu, cI nLr-uceIuI un, de Iznouv uu
muI InLruLu LLurII cu ousLe mure n (ur I Icundu muIL
pugub I prud. $I Icundu cuIe, nLorcundu-s nupoI,
Bogdun vod I-uu IovILu cu ousLe prouspL I uu scos LoL
pIeunuI de Iu dunII.
Cndo uo venit TriIil co ouste
ongoreusc usopru loi Bogdun
vod
V IeuLo ;ozz <11q> IevruurIe z6, n uI zcIIe un uI domnII
IuI Bogdun vod, Ir vsLe uu InLruLu n (ur un TrIIII, ce
s IcIIu IIcIoru de domnu, venIndu dIn |uru Ungureusc
cu ungurII I Iurnu, cundu eru Lo(I oLnII pre Iu cusIIe Ior.
CI sIm(Indu uI noLrI, s-uu sLrunsu degrub dIn cu(I s-uu
puLuL I I-uu duLu rzboIu Iu pod, dIn jos de VusIuIu, Ievru-
urIe z;. $I nIrungundu-I uI noLrI, I-uu LopILu LouL ousLeu
IuI I eI uu pIerIL, c prInzundu-I vIu, I-uu LIuL cupuI.
ur Iu IeuLuI ;ozq <116> murLIe 1o, uu murIL usIu
cruIuI ungurescu.
V IeuLo ;oz <116> noIemvrIe 8, semnu mure s-uu
urLuLu pre ceru, c uu sLrIucIL dIspre mIIuznoupLe cu un
cIIp de om, de uu sLLuL muIL vrme I Iur s-uu uscunsu
n vzduI.
AIjdIreu, curundu dup uceIuI semnu, nLr-ucIu
Iun, uu IosLu cuLremur mure de pmunLu, nLr-o IunI.
e mourteu loi Bogdun vod cel
Grozuvo
Bogdun vod ceI Grozuvu, IIcIoruI IuI $LeIun vod ceI Bun,
s-uu prIsLvILu n unII ;oz <11;>, uprIIIe n zIIe 18, n
ceusuI ceI dInLI uI nop(II, n Lurgu n HuI, nu cu pu(In
Iuud penLru IucrurIIe cIe vILejLI ce IcIIu, c nu n be(II,
nIcI n osp(e peLreceu, cI cu un sLrejur n LouLe pr(IIe
prIvegIIIu, cu s nu s LIrbeusc (uru ce-I rmsse de Iu
LuL-su. $I domnIndu 1z unI I q IunI I spLmunI,
muILe IucrurI bune uu IcuL. $I dcII cu mure cInsLe I-um
ngropuL n mnsLIre n PuLnu. ur ce vu II IucruL
nIunLru suu n (ur Iu noI, dIspre purLeu jud(IIor I u
dIrepL(II, nu uIIm, cI cunouLem c unde nu-s pruvIIe, dIn
voIu domnIIor muILe sLrumbL(I s Iuuc.
e domniiu loi $teIun vod cel
Tnr, Iiciorol loi Bogdun vod,
nepotol loi $teIun vod cel Bon,
,og <1g1,> uprilie
Dupre mourLeu IuI Bogdun vod, pre urmu IuI, IIIu-su,
$LeIun vod, ce-I zIc ceI Tunr, s-uu uezuL Iu domnIe.
{AXINTI LRICARILL)
Cum scrIe Iu un ILopIse(u surbescu c-uu IosLu de q unI,
cundu s-uu uezuL Iu domnIe.
$I Iu mIruIL de mILropoIILuI TIeocLIsL n LurguI SucvII.
Cndo uo intrut in {ur Albo sol-
tuno co tturii i l-uo btot $teIun
vod, leutol ,o6 <1g1S> uvgost S
n uI doIIeu unu u domnII IuI $LeIun vod, n Iunu IuI
uvgusLu, 8 zIIe, rdIcuLu-s-uu AIbu suILun cu LLurII de Iu
PIerIcop, cu muIL ousLe LLrusc I uu LrecuL NIsLruI, Ir
vsLe I uu Lrus cLr PruL, de uu ujunsu Iu IocuI ce s
cIIum $erbuncu. $I dcIIu s-uu upucuL u prdu (uru. CI
norocuI ceI bun uI IuI $LeIun vod, s-uu prIIejILu cu ousLe
guLu n guru GorovIeI I uu duL vsLe I (ruI, de surgu s s
sLrung. $I duc s-uu buIucILu, suIndu pre PruL n sus, uu
LrImIs $LeIun vod pre PeLreu Crb(u vornIcuI I cu Lo(I
gIosnII s Lreuc PruLuI. $I ducu uu IuuLu nv(Lur I uu
LrecuL PruLuI, Iuundu ujuLorIu den Dumnezeu, IunI
dImIneu(u, n rvrsuLuI zorIIor, I-uu IovIL Ir vsLe, cundu
eI nIcI o grIj nu uveu I cu norocuI IuI $LeIun vod I-uu
rzbIL I muI(I dIn LLurI uu pIerILu, muI(I n PruL s-uu
necuL I s-uu IosLu ngIoLIndu n CIuIru. $I pre muI(I I-uu
prInsu vII, uIjdIreu I pre doI murzucI murI, unume: Tum-
Izu I BIcuzu. $I cu(I uu rmus, I-uu gonILu prIsLe cumpI,
LIndu-I I sgeLundu-I, pn Iu NIsLru. AcoIo IIIndu obosI(I
cuII de Iug muIL, InLrundu n NIsLru s-uu necuLu, numuI
suILunuI cu pu(InI uu scpuL, ns I eI rnIL ru n cup, de
s-uu nLors cu muIL pugub I pIerIre I ruIne. nc I
uceIu cu(I uu scpuL, Ir urme I Ir cuI uu scpuL.
ur $LeIun vod s-uu nLorsu cu mure Iuud I uu duL
nv(Lur LuLuror boIerIIor s s sLrung Iu HurIu, Iu zIou
sIunLuIuI mucenIc DImILrIe I ucoIo ducu s-uu udunuL,
osp(e I bucurIe mure uu IosLu, I pre Lo(I vILjII ceI bunI I-
uu druIL $LeIun vod. $I dcII -uu IuuL IuI doumn.
e mourteu loi Busurub vod
domnol montenesco
V IeuLo ;oo <1z1> sepLevrIe 1 zIIe prIsLvILu-s-uu
Busurub vod, domnuI munLenescu I uu upucuLu n IocuI
IuI s domneusc un Lurcu, pre nume MuImeLu, ce s
Lrgeu dIn semIn(IIu IuI. CI penLru Igeu IuI ceu nLunecuL
s oscurbIr oumenII de dunsuI I muI(I dInLru dunII s
cercu s upuce domnIIu, uIes prIbgII curII eru de pzIIu de
muIL vrme unu cu uceusLu. $I InLre muILe umesLecLurI,
uu uezuLu Iu domnIe pre Rudu vod.
V IeuLo ;o1 <1z> murLIe n zo de zIIe, prIbegIL-uu
$urpe-posLInIcuI, de IrIcu IuI $LeIun vod, n |uru eusc.
Cndo uo pierit Arbore hutmunol
co Iiciorii loi
nLr-ucesL un, n Iunu IuI uprIIIe, n ceLuLeu HurIuIuI,
$LeIun vod uu LIuL pre ArburIe IuLmunuI, pe curIIe zIc s-
I IIe uIIuL n vIcIenIe, Iur IucruI udevruL nu s LIe. NumuI
uLuLu puLem cunouLe c norocuI IIe unde ure zuvIsLIe, uIes
un om cu uceIu, ce uu crescuL $LeIun vod pre puImIIe IuI,
uvundu uLuLu credIn( I n LIner(IIe IuI $LeIun vod LouL
(uru oLcurmuIu, unde muI(I vrjmuI I s-uu uIIuLu, cu muILe
cuvInLe rIe I-uu mbucuL n urecIIIe domnu-su. CI pur-
ureu LInerII s pIeuc I cred cuvInLeIe cIe rIe (u puI-
IIbuILorIIor). $I uceu pIuL uu IuuL de Iu dunsuI, n Ioc de
duIceu( umur, penLru nevoIn(u IuI ceu mure, c nIcI judec-
uLu, nIcI dovedIL uu pIerIL. De cure Iucru muI(I
nspImunLu(I dIn IcuILorII (rII uu ncepuL u gundI cum
vor Iuu I eI pIuL cu I ArburIe, c nu muIL vrme dup
ucIu, nLr-uceIuI un, uu LIuL I pe IIcIorII IuI ArburIe, pre
Touder I pre NIcIILu.
Cndo s-uo rdicuto boierii Mol-
dovei usopru domno-so, $teIun
vod cel Tnr, ,o <1g>
septevrie , zile
Vzundu boIerII I IcuILorII (ruI MoIdoveI mourLeu IuI Ar-
burIe IuLmunuI, muI upoI I u IIcIorIIor IuI, LIInd ce bIne
uu uvuL $LeIun vod de Iu dunII I muI upoI cu ce pIuL Ie-
uu pILIL, cu Lo(II s-uu nLrIsLuL de vrjmIIu IuI $LeIun
vod, socoLInd c I eI vor Iuu uceu pIuL, cure uu IuuL I Ar-
bure, cu Lo(II s-uu rdIcuL usupru IuI, sepLevrIe upLe zIIe. CI
nImIcu nu uu IoIosIL, c ceIuI IrIcos I nspImuL, LIIndu-I
mourLeu de-u purureu nuInLeu ocIIIor, nIcI un Ioc de
odIIn nu-I, nIcI InImu de rzboI. $I vzundu c IuI $LeIun
vod I-uu venIL (uru nLru ujuLorIu, s-uu rsIpILu prInLr-uILe
(rI, Isundu-I ocIneIe I moIIIe. ur pre CosLeu
purcIubuI I pre vunco IogoILuI I pre SImu vIsLIIernIcuI
I pre uI(II pre muI(I, I-uu prInsu vII I Ie-uu LIuL cupeLIIe n
Lurgu n Romun.
e o ouste torceusc
nLru uceIuI un, nLorcundu-s o sum de ousLe Lurceusc
de Iu |uru eusc, dIn prud, pre upu PruLuIuI, Iu
Turusu(I, Ie-uu IeIL $LeIun vod nuInLe I dIn q mII de ou-
menI, pu(InI uu IIduIL Iu IocurIIe suIe.
Pentro legtoru pcilor ce uo
tocmit $teIun vod co cruiol cel
lesesco
Pre ucIu vrme JIcmonLu cruIuI Ieescu uu LrImIs Iu $LeIun
vod soII, poILIndu cu s pouL uveu nIgu(LorII Ior cuIe
decIIs Iu LurcI I s IIe nLru unu usupru LLurIIor. ur
$LeIun vod uIjdIreu uu LrImIs soIII sI, cu s-I nLreusc
prIILeuguI I s LrImI( Iu murgIne, s Iuc Igeu ceIor cu
sLrumbL(I I s-I sIobouz soIII sI, s Lreuc Iu Moscu. CI
de u Iucereu Igeu murgInII, uu IgduIL, Iur Iu Moscu s
Lreuc soIII prIn (uru IuI, nu uu suIerIL, nIcI uu IsuL, penLru
neuezureu ce uveu cu MoscuI.
Cndo uo prdut $teIun vod cel
Tnr, {uru Monteneusc, pn
lu Trgoor, ,oq <1g6> Ievro-
urie g dni
Seme(Indu-s $LeIun vod penLru vuIIvu ce-I mergeu cu
noroc Iu rzbouIe, sLruns-uu (uru I cu mure urgIe uu InLruL
n |uru MunLeneusc usupru RuduIuI vod, IevruurIe n
cIncI zIIe, I uu prduL (uru pn Iu Turgoru I nIcIreu nu
I-uu cuLezuLu u-I sLu mpoLrIv RuduI vod, cI cu puce uu
nevoILu de I-uu poLoIIL seme(IIu I dcIIu s-uu nLorsu
$LeIun vod nupoI, Ir de nIcI o zmInLeuI.
V IeuLo ;o <1z6> sepLevrIe zo zIIe, prIsLvILu-s-uu
PLru vod, IIcIoruI IuI Bogdun vod, IruLIIe IuI $LeIun vod
ceI Tunr.
e mourteu loi $teIun vod cel
Tnr, ,og <1g,> ghenurie 1q
AIjdIreu nLr-ucesLu un, gIenuurIe puLrusprzce zIIe,
prIsLvILus-uu $LeIun vod ceI Tunr, IIcIoruI IuI Bogdun
vod, n cILuLeu HoLInuIuI I cu cInsLe I-uu ngropuL n
mnsLIreu n PuLnu, cureu esLe zIdIL de mou-su, $LeIun
vod ceI Bun, I uu domnIL q unI I q IunI.
ScrIe Iu un ILopIse( moIdovenescu de zIce c pre ucesLu
$LeIun vod I-uu oLrvIL doumn su.
AcesLu $LeIun vod nLru LoL sImnu cu IIreu mou-su,
IuI $LeIun vod ceI Bun, c Iu rzbouIe I mergeu cu noroc,
c LoL IzbundIIu I IucruI su I LIIu purLu, mcur c eru
Lunr de zIIe, umInLrIIeu eru om munIos I pre Iesne vrsu
sunge.
e domniiu loi Ptro vod Rure,
Iiciorol loi $teIun vod cel Bon,
v leutol ,og <1g,> ghenourie
o
Dup mourLeu IuI $LeIun vod ceI Tunr, sLrunsu-s-uu
boIerII I (uru de s-uu sILuIL pre cIne vor uIge s puIe
domnu, c pre obIcIuI (rII nu s cdIIu uILuIu domnIIu,
Ir curIIe nu vreu II smun( de domnu. $I IscodIndu unuI
de Iu uILuI, uIIuLu-s-uu unuI de uu mrLurIsIL c uu n(eIes
dIn rosLuI mILropoIILuIuI, curIIe s-uu IosLu svurIL muI
nuInLe de $LeIun vod I IIIndu $LeIun vod boInuv Iu HoL-
In, uu IsuL cuvunLu, cu de s vu svurI eI, s nu puIe pre
uILuI Iu domnIe, cI pre PLru MjurIuI, ce I-uu porecIIL
Rure, dIpre numeIe muIerII ce uu IosLu dup uIL brbuL,
Lurgove( dIn HurIu, de I-uu cIIemuL Rure. Au pre PLru
uIIundu-I I udeverIndu-I c esLe de osuI IuI $LeIun vod, cu
Lo(II I-uu rdIcuLu domnu, gIenuurIe zo. CurIIe
upucundus de domnIe, nImIneu de ndjde nu s-uu
scpuLu, c puce I odIIn eru LuLuroru I cu un psLorIu
bun cI sLrjuIeLe Lurmu su, uu n LouLe pr(IIe sLrjuIu I
prIvegIIIu I nevoIu cu s I(usc ce uu upucuL. C nImIcu
dup ce uu dobundIL domnIIu n-uu zbovIL, cI de rzbouIe
s-uu upucuL I Iu LouLe I mergIIu cu noroc.
Cndo uo prdut Ptro vod inti
{uru Scoiusc, v leutol ,o6
<1gS>
PLru vod Rure n uI doIIeu un uI domnIeI suIe, rdIcuL-uu
ousLe mure usupru scuIIor, Iu |uru Ungureusc I uu
mpr(ILu ousLeu n douo poIcurI, I pre douo poLecI I-uu
LrecuL ousLeu. $I deucu uu InLruL Iu dunII, n LouLe pr(IIe I-
uu spurLu I I-uu rsIpILu I oruIIe Ie-uu jIuIL I pe Lo(I I-uu
supus I I-uu pIecuL IuI I cu puce s-uu vurLejIL nupoI, Iu
scuunuI su, Iu Suceuvu.
Pre ucIe vremI PLru vod uu urzIL mnsLIreu PobruLu
I o uu zIdIL-o pn n jumLuLe.
Al doileu rzboio ce uo Icot
Ptro vod co scoii lu {uru
Lngoreusc, din sos de Bruov,
,o6 <1gS> ionie
nLr-ucesLu un, dup ce uu prduL PLru vod |uru
ScuIusc, LrImIs-uu uno cruIuI ungurescu soIII sI Iu
PLru vod, de I-uu poILIL cu s-I IIe nLru ujuLorIu
mpoLrIvu u o sum de domnI ungureLI, curII nu vreu cu s
I s pIce I-I IgduI oruuI BIsLrI(u cu LoL (InuLuI dInLru
ucIu (ur I nc I uILe IgduIn(e muI muILe I-uu udeverIL
c-I vu du, numuI de-I vu bIruI I s-I pIce supL uscuILureu
IuI. Vzundu PLru vod poILu IuI uno cruIuI, unu penLru
IgduIn(u, uILu penLru prIeLeuguI ce uveu mpreun,
nduL uu gLIL ousLe I uu LrImIs pre Grozeu vornIcuI ceI
mure I pre BurbovscIII IuLmunuI, curII eru muI credIncIoI
dIn boIerII sI I uu nv(uL o sum de ousLe s Lreuc pre
drumuI BruovuIuI, Iur o sum pre drumuI SucvII muI
pre sus s InLre n |uru Ungureusc. ur ungurII degrub
deLepLundu-s cu dIn somnu, sIm(Ind c-I ucopere
vrjmuII, degrubu s-uu gLIL de rzboIu, c nu uu s-
ngrIjIIu de ousLeu dIn sus, cum de ceu dIn jos, uuzIndu c
vIne usupru Ior. $I scuIundu-s muI(I domnI dIn ArdeuI I
uI(II curII eru guLu s mour penLru moIIIe suIe I muILe
pucI I urme Iuund cu sIne I upropIIndu-s dIn sus de
Bruovu ousLe de ousLe I nIIerbunLu(I, uscu(Indu unII spre
uIuI(I urmIIe I s urLu grouznIcI vrjmuIIor sI. $I bu-
IucIndu-s cIne Iu uI sI I gLIndu-s sucuII de rzboIu,
Iur moIdovnII ujuLorIu LIInd numuI de Iu Dumnezeu I
uu s-uu IovIL cu dunII. $I dund rzboIu vILejuLe, mure
mourLe s-uu IcuL dIspre umundouo pr(IIe. MuI upoI,
vzundu srucII dInLru uLuLu pIerIre c pIerdur rzboIuI,
Isundu LouLe urmIIe I I pucIIe cu curIIe uveu ndjde s-
I umIsLuIusc cupeLIIe, uu duL dosuI u IugI I muI(I dIn
domnI uu pIcuL Iu upu BurseII. $I dup rzboIu, muIL
prud Icundu, s-uu nLorsu cu Izbund Iu domnu su,
PLru vod.
ur ceI dIn sus ce uu InLruL pre drumuI SucvII, muI
pu(In Izbund uu IcuL, prdundu I urzund I cu puce s-uu
nLorsu nupoI. AuzIndu unou cruIuI ce s-uu IucruL, muIL
s-uu bucuruL I pre Iung IgduIn(u dInLI, ce-I IgduIse
BIsLrI(u, I uILe oru, I-uu muI duL IuI PLru vod.
nLru ucesLu un PLru vod LrImIs-uu oumenII sI cu s
Iu uceIe ceL(I ce-I IgduIse, ce bIsLrIcnII nu suIerIr s Iu
eI Ioru sLreIn muI mure I nc ndemnur I uILe ceL(I,
udec BruovuI I uILeIe de prInprejur, Iepdundu-s de
unou cruIuI.
Cndo uo prdut Ptro vod ul
treiu our {uru Scoiusc
Vzundu PLru vod c bIsLrIcnII nu-I poILescu pre eI, nIcI
vor s prIImusc jude(e de Iu dunsuI, nc I de cruIuI Ioru
Iepdundu-s, nsuI cupuI su s-uu pornIL cu LouL ousLeu
su, cu mure urgIe usupru Ior. $I sLrungundu-I cu nevoI dIn
LouLe pr(IIe I cu Ioc ngrozIndu-I, Iur eI vzundu nevoIu
Ior ce Ie-uu venILu usupru Ior, s-uu ncIInuL I de Iu dunsuI
muI mure uu prIImILu. MuI upoI cu muILe dururI Iu druILu
I cu mure dobund, eI I LouL ousLeu IuI s-uu nLorsu Iu
scuunuI su, Iu Suceuvu.
Cndo uo prduto Ptro vod
Pocotiiu in {uru Leusc, ,o,
<1gq> uvgost
PrInLr-ucsLe rzbouIe cu noroc, seme(Indu-s PLru vod,
gundI cu s Iuc rzboIu I cu III. $I penLru prIcIn, cu s
nu zIc c esLe Ir cuIe, LrImIse soII de poILI cu s-I
nLourc moIIu su, PocuLIIu, cure o uu IosLu vunduL-o dom-
nIIor, moIIor sI. Ce III nu socoLIIu c cere cu cuIe, cI
zdruLe Ioc de prIce, nIcI I-uu duL ce uu poILIL, cI s-uu
nLorsu soIII Ir Ispruv. Vzundu PLru vod c cu
rugmInLe nu pouLe scouLe moIIu su, gundI cu subIIu s o
Iu. De cure Iucru uprInzundu-s de munIe InImu IuI PLru
vod de rzboIu, degrubu sLrungundu ousLeu, uu InLruLu n
|uru eusc, de uu prduL PocuLIIu I uu ursu suLeIe I
LurgurIIe: CoIomIu, SneuLInuI, TIsmenI(u, pn Iu HuIIcI I
preLILIndIreu prInprejur uu prduLu. DcIIu cu mure
Izbund s-uu nLorsu nupoI, Ir de nIcI o zmInLeuI.
Rzboiol dinti ce uo Icot Ptro
vod co lii lu Pocotiiu
nLr-ucIu uuzIndu-s Iu cruIuI uceusL prud ce uu prduL
PLru vod, uu LrImIs cruIuI pre IuLmunuI su, pre Tur-
novscIII, cu ousLeu. nLr-ucIu vrme mure semnu s-uu
urLuL pre cerIu, curIIe muIL vrme uu sLLuL. $I uLunceu
uu LrecuL III NIsLruI spre PocuLIIu I cu s scou( pre
moIdovnI, pr curII Isuse PLru vod, s (Ie orueIe, s IIe
de uprure. $I n 1z IocurI uu uvuL rzboIu. CI vzundu uI
noLrI muI(Imeu IIIor, uu LrImIs Iu domnu-su, PLru
vod, s Ie vIe nLr-ujuLorIu, c uu nevoIe de ousLe Ieusc.
$I IIInd supL OberLIn ousLeu Ieusc, de surgu uu sosIL I
PLru vod cu ousLeu su ceu prouspL. ALunceu
n(eIegundu IuLmunuI TurnovscIIe de PLru vod, muILu
uu sLLuL n gundurI, cu s Iuse Lubru cu pucI cu LoL I eI
s Iug. MuI upoI, Iegundu Lubr, de ruIne s-uu upucuL de
rzboIu (de cure Iucru de muILe orI unde pIIerde omuI
ndjdeu, de IrIc muI upoI s nLource n vILejIe) I muIL
vrme bLundu-s, cu muIL mourLe dInLru umundouo
pr(IIe, moIdovnII muI cu muILe rune ncrunLu(I, n-uu muI
puLuL suIerI, cI Ie-uu duLu cuIe I s-uu nLorsu nupoI.
Al doileu rzboio, cndo s-uo
btot moldovenii co leii
ur TurnovscIII IuLmunuI Iescu, dup Izbund ce Icu,
uu IsuLu ousLeu su Iu PocuLIIu I eI s-uu dus Iu cruIuI.
Temundu-s de Iznouv s nu InLre moIdovnII s prude,
uu socoLILu eI s InLre muI nuInLe s prude. $I uu uu InLruLu
o sum de II cu s prude, den curII pu(InI uu IIduIL, c
prInzundu-Ie de vesLe moIdovnII, uu duLu usupru Ior, de I-
uu LIuLu I I-uu rsIpIL. AI LreIIeu rzboIu uI moIdovenIIor
cu III nLr-ucIu unou cruIuI ungurescu, vzundu ucsLe
umesLecLurI InLre II I InLre moIdovnI, umbIu Iu mIjIoc-
uI Ior s-I mpuce, ce nImIcu n-uu IoIosILu, c nu I-uu puLuL
mpcu, pn nu uu muI InLruL ousLeu Ieusc s prude, pre
curII I-uu ucopIerIL ousLeu moIdoveneusc Iu Turusu(I, de
nu uu scpuL nImInIu dInLre uceIu.
ALunceu de Iznouv unou cruIuI, umbIundu Iu mIjIoc-
uI Ior, I-uu mpcuLu pn n IunI, muI upoI uu muI
ndeIunguL puceu pn s-uu umpIuL unuI.
Cndo uo prdut lii lu Moldovu
i moldovnii lu li
ndeIungundu-s puceu dIn zI n zI InLre II I InLre
moIdovnI, nu rbdur ousLeu Ieusc ce eru Iu murgIne
IsuL de sLruj, cI uu InLruL n (ur Iu MoIdovu, de uu
prduLu I uu ursu Cernu(II I uILe suLe, pn Iu BoLunI,
neuvundu moIdovnII nIcI o grIj, IIIndu puceu IeguL.
Vzundu moIdovnII uceusL cIcLur de Ige I
umgILur, nu suIerIr, cI cu Lo(II s gLIr s InLre Iu
PodoIIIu, s prude. $I -uu duL cuvunLu s-I poLcovusc
cuII, c uu IosLu Iurn gouI I gIe(ous. $I ducu uu InLruLu,
uu ursu Cernovu I ugIeInI(u I s-uu upucuLu de
CIurnocojIn(I.
Al putroleu rzboio ce uo uvot
moldovnii co lii
PrInzundu de vsLe III cum moIdovnII uu InLruL Iu dunII
s prude, de surgu s-uu gLIL de rzboIu I s-uu buIucIL I uu
IeIL nuInLeu moIdovnIIor Iu upu SIrLIuIuI. $I dundu
rzboIu vILejuLe, uu uu sLrunsu pre II, cuL nImIneu de
urme nu s upucu, cI de Iug, s scupe. $I dundu n SIrLIu,
muI(I s-uu necuL, muI(I LIu(I I mpucu(I, de uu pIerIL muI
muI(I de z.ooo nLr-uceI rzboIu, Ir robI(I I rnI(I. PIer-
IL-uu boIerI uIeI dInLru dunII: VengIInscIII, PIIe(cIII, Iur
pe VIodec I-uu prInsu vIu, Ir uI(I muI(I necunoscu(I. $I
uu Iur Iu Izbundu Iu moIdovnI.
Cndo uo venit usopru loi Ptro
vod Soleimun imprutol torces-
co co tout potreu su i montnii
co domno so i soltunol co
tturii dimpreon i Turnovschii
hutmunol co ousteu leusc, v
leuto ,oq6 <1g,> septevrie o
Vzundu III muIL nengduIn( I mure zurv ce esLe
InLre domnII MoIdoveI I InLre crIIu Ior I LIIndu c |uru
MoIdoveI esLe supLu munu LurcuIuI, sLrunsu-s-uu cu Lo(II,
de s-uu sILuIL s LrImI( soII Iu mpr(Ie cu juIb, s-I
ceur judecuL cu PLru vod. $I uIser de LrImIser soI
mure pre CreLcovscIII cuLuIeunuI de Brescu, cu s spuIe
mpruLuIuI c, de nu-I vu rdIcu I dIn (ur I dIn domnIe,
I vor scouLe eI cu ousLe, c nu muI poLu suIerI roL(IIe ce
s-uu IscuL InLre dunII. CI LurcuI dup pu(In vrme,
n(eIegundu c III s rdIc cu LrIe mure usupru IuI PLru
vod I Lemundu-s cu s nu Iu (uru, s uIb muI muIL
guIceuv I pugub upoI cu dunII decuL cu PLru vod, de
ousLe uu nv(uLu s s grIjusc I Iu LLurI uu LrImIs cu pre
o vrme s InLre n |uru MoIdoveI, uIjdIreu I Iu munLnI,
s s gLeuze de ousLe. ZIc c I dIn (ur uu mersu juIb
penLru dunsuI pre LuIn Iu mpr(Ie, de cure Iucru
mpruLuI muI vurLos socoLI s-I scou(, cu s nu s IIpusc
IcuILorII Iu uILe pr(I I s ncIIne (uru.
$I LouLe ucsLe pre o vrme s-uu LumpIuLu cundu Tur-
novscII IuLmunuI Ieescu, cu mure ousLe Lrecus NIsLruI Iu
HoLIn I ceLuLeu ncepus u buLe n unII ;o;q <1q>,
uLepLundu I pre AvgusL cruIuI, curIIe uu venIL pn Iu I-
ov, nu cu pu(In puLre. TLurII de uIL purLe umpIuse (uru,
de robIIu I urdeu, LurcII Lreceu Dunreu, muI dunLru
nIunLru boIerII I (uru cunoscundu Iu ce vIne IucruI, s
sILuIu I unuI de Iu uILuI cereu sIuL, ce vor Iuce, cu s pouL
IIduI de uLuLu nevoI ce s-uu u(u(uLu pen (rI, de s-uu
sLrunsu o grmud de roL(I I rsIp usupru (rIIor.
AcsLeu LouLe ducu I-uu venIL Iu urecIIIe IuI PLru vod
I muI vurLos Hureu cIIeIurIuI I-uu spus cum c I (uru s
vorovLe s-I prseusc, muIL scurb InLr Iu InImu IuI,
c ncLro vreu nLource ousLeu muI nuInLeu, nu puLeu
cunouLe, c III venIse cu LrIe, puLreu LurcuIuI mure,
muI(Imeu I Iu(Imeu LLurIor neoprIL, ce I dInIunLru
sIubI I pIIn de vIcIeug. Ce dIn LouLe -uu uIes cu uI su de
uu sILuILu cu s ujung Iu unou cruIuI ungurescu, s-I
mpuce I s nLourc ousLeu usupru LLurIIor, cu de-I vu
bIruI, pre Lurcu pre Iesne I vu mpcu. CI sIuLuI, mcur
cuLu-I de bun, un Iucru ce esLe dIn voIu IuI Dumnezeu nu s
pouLe scIImbu. Mcur c AvgusLu cruIu Ieescu I-uu
mpcuL unou cruIuI I Iu sIobod dInLr-ucoIo, Iur ousLeu
LLrusc I puLreu mpr(IeI LurceLI cu un puIoIu de-
grubu ce vIne ucopIerILu-I-uu, de I-uu cuLuL u Isu LoL I s-
uu duL spre mun(I, prsILu de LouL sIujbu ce uveu.
Cndo uo pribegit Ptro vod de
molte nevoi in {uru Lngoreusc
Vzundu PLru vod c-I mpresour vrjmuII sI de LouLe
pr(IIe I uI sI I-uu prsIL Lo(I, IsuL-uu scuunuI I s-uu duL
spre mun(I, unde cunoscundu c nIcI |uru Ungureusc. $I
uu uIIundu- cuIeu descIIs pIn ucoIo nu s vu puLeu umIs-
LuI, uu gundILu s Lreuc Iu Lurgu, prIn PIuLr, uu LrecuL pre
Iung mnsLIreu BIsLrI(u I s Is cu s pouL cevu odIInI,
deusupru mnsLIrII n munLe, vzu unde cu un roIu dI
preLILInderIIe ncunjurur mnsLIreu, cu s-I pouL prInde.
EI cunoscundu ucsLeu, uu ncIIcuL de surgu pre cuI I sIn-
gur uu IugIL s IIduIusc, n 18 zIIe uIe IuI sepLevrIe. $I
InLrundu n munLe, nLruduncu, Ir drum, Ir povu(, uu
duL Iu sLrImLorI cu ucIeu de nu eru nIcI de cuI, nIcI de ped-
esLru, cI I-uu cuLuL u Isu cuIuI. $I uu 6 zIIe nvIuIndu-s
prIn munLe, IImundu I LrudILu, uu nemerIL Iu un ruu ce
curu spre scuI. $I mergundu pre pruu n jos, uu duLu
prIsLe nILe pscurI, curII ducu I-uu IuuL sumu, cu drugosLe
I-uu prIImIL. ur PLru vod nIrIcoIndu-s de dunII, s-uu
spIerIIuLu. ur eI cu jurmunLu s-uu juruL nuInLeu IuI, cu-
mu-I vor II cu dIrepLuLe I nImIcu s nu s Leum. ur eI Ie-
uu duL Ior ;o de guIbenI I ducu uu vzuL eI guIbenII, cu bu-
curIe I-uu prIImILu I I-uu dus Iu oLucuI Ior, de I-uu ospLuL
cu puIne I cu pLe IrIpLu, osp(u pscrescu, de ce uu
uvuL I eI. $I ducu uu nseruL, I-uu mbrcuL cu IuIne
prousLe de u Ior I cu comnuc n cup I dcII I-uu scos Iu
ArdeuI. $I IIIndu ousLeu ungureusc LocmIL de sLruj, Iu
murgIne, I-uu InLrebuLu pre dunII: ,,Ce oumenI sunLe(I. ?"
EI uu zIs: ,,SunLem pscurI". $I uu uu LrecuL prIn sLruju
ungureusc I nImIneu nu I-uu cunoscuL.
DcII pscurII I-uu dus Iu cusu unuI boIerIn ungurescu,
curIIe uu IosLu uvundu prIILeug mure cu PLru vod, cI pre
domnu nu I-uu uIIuLu ucus, numuI pre jupuneusu IuI I pre
LuIn I-uu spus eI de PLru vod. n(eIegundu de PLru
vod, cu drugosLe I-uu prIImIL Iu cusu su I I-uu IcuL
osp(u. $I un voInIc ourecureIe, ce Iusse uprod Iu PLru
vod, prIIejIndu-s nLru uceI suL, IIIndu scpuLu I eI dIn-
Lru ucIe roL(I, I spuser IuI de pscurII ceIu ce venIse dIn
munLe. $I LIIndu eI c PLru vod esLe n mun(I InLruL I
nImIcu de dunsuI nu s LIe I cugeLundu nLru InImu su cu
dour vu puLeu LI cevu de domnu su, uu mersu Iu pscurI,
cu s pouL n(eIge cevu, pre un cuvunLu dInLru dunII. $I
ducu I-uu vzuL, nduL uu cunoscuL pre domnu-su, PLru
vod, I uu czuL de I-uu sruLuL pIcIourIIe. Vzundu PLru
vod pre credIncIous sIugu su, muILu s-uu bucuruL I s-uu
munguIuLu I muILe cuvInLe de LuIn uu IsuL cLr dunsuI.
$I mbIunzIndu-I-s InImu, uu udormIL pu(IneI. NIcI zbuv
muIL n-uu IcuL, c pn u odIInI PLru vod, Iur uceu
jupuneus uu gLIL Ieugn cu cuI I 1z voInIcI nLr-urmu(I. $I
ducu I-uu deLepLuL, uu zuL n Ieugn, numuI cu uproduI I
uu mersu pre IocurI Ir drum, pn uu sosIL Iu cusu uILuI
boIerIn ungurescu, ce I uceIu eru prIIeLen IuI PLru vod,
curIIe ducu I-uu vzuL, cu drugosLe I-uu prIImILu I I-uu
ospLuLu. $I nduL I-uu gLILu Ieugnu cu 6 cuI, c Ioc de u
s zbovI nu eru, c dIndrLu dupre urm prInsse de
vsLe ousLeu de Iu sLruju ungureusc, cum PLru vod uu
LrecuL pInLre dunII I nu I-uu cunoscuL. $I dcII s-uu por-
nILu dup dunsuI, u-I cercu, cu s-I pouL ujunge undevu. CI
Dumnezeu, ceIu ce-I oLcurmuILorIu LuLuror ceIoru ce I s
roug cu credIn(, uu ucopIerILu pe PLru vod I I-uu duLu
cuIe decIIs. $I mergundu cu nevoIn(, uu sosIL Iu CIceu I
smbL n rsrILu soureIuI, sepLevrIe z8 de zIIe, uu In-
LruLu PLru vod n ceLuLeu CIceuIuI I uu ncIIs por(IIe.
ur uceIu ce-I gonIIu dIndrLu, vzundu c uu IIduIL
PLru vod denuInLeu Ior, s-uu nLorsu nupoI. AcoIo muIL
pIungere I LunguIre eru de doumn-su EIenu I de III sI,
de IIIuu I de $LeIun I de IIIc-su, Roxundu I de uI(I
csuI, penLru muIL scurb I nevoIe ce Ie venIse usupr,
LIIndu dIn cuL mrIre uu czuL Iu uLuLu pedeups. DcII
PLru vod uu InLruL n bIserIc, de s-uu ncIInuL,
muI(mIndu IuI Dumnezeu c I-uu IzbvILu dIn munuIe
vrjmuIIor sI.
ur S uIeImun mpruLuI Lurcescu cu oLIIe suIe n
urmu IuI PLru vod, Iu MoIdovu, muIL prud I scdre
Icundu (ruI I cIcundu (uru, uu ujunsu pn Iu Suceuvu.
e domniiu loi $teIun vod ce l-
uo poreclit Lcost, ,oq, <1gS>,
septemvrie
Prdundu I sLropIndu |uru MoIdoveI, mpruLuI SuIeI-
mun I IIIndu (uru bejenIL spre mun(I, sLrunsu-s-uu
vIdIcII I boIerII (ruI, Iu suL Iu Budeu(I, de s-uu sILuIL cu
Lo(II, ce vor Iuce de uceu nevoIe ce Ie venIse usupr. MuI
upoI dIn LouLe -uu uIes sIuL cu s LrImI( soI Iu mpruLuI,
cu mure rugmInLe I pIungere, s-I IerLe. $I uu uu uIes
dInLru dunII pre TrIIun CIoIpun, de I-uu LrImIs soI n
Suceuvu, Iu mpruLuI, de s rugur de puce I-I cerur
domnu. De cure Iucru vzundu mpruLuI rugmInLeu Ior,
s-uu mIIosLIvIL I I-uu IerLuL I uu LrImIs Iu dunII cu CI-
oIpunu pre un ceuu mure cu credIn(, de I-uu cIIemuLu
pre Lo(I Iu mpruLuI n Suceuvu. CurII cu mure IrIc uu
mersu I uu czuL Iu pIcIourIIe mpruLuIuI, pre curII I-uu
IerLuL mpruLuI I cu drugosLe I-uu prIImILu, cu pre nILe
robI uI sI. MuI upoI Ie-uu pus domnu pre $LeIun vod, II-
cIoruI IuI AIIxundru vod I eI s-uu nLorsu nupoI cu muIL
dobund dImpreun cu LouL ousLeu su. DcII $LeIun vod
cu vIdIcII I cu Lo(I boIerII uu peLrecuL pe mpruLuI pn
Iu Dunre I ucoIo uu nLorsu mpruLuI LoL pIeunuI I robII,
cu(I s-uu uIIuLu de Iu( I bIruI nc Ie-uu IerLuLu. $I dcII uu
LrecuL Dunreu, Iur $LeIun vod s-uu nLorsu Iu scuunuI
su, Iu Suceuvu.
e molte nevoi ce uo petrecot
Ptro vod lu Ardeul de ongori in
cetuteu Ciceoloi, dop ce uo
scput i s-uo inchis ucolo
PeLrecundu PLru vod Rureu Iu ArdeuI, n ceLuLeu CIceu-
IuI, muILe pedepse I nevoI I venIIu usupr-I de Iu neprIIeL-
enII sI, c nu numuI de Iu ceI sLreInI, ce I de Iu uI sI uveu
pedepse, de Iu curII mIIuIse I-I boIerIse Iu bInIIe IuI, de Iu
cure nu vreu uveu ndjde s peLreuc nevoIe.
C nLI SImeon purcIubuI, cureIe I pusse PLru vod
muI denuInLe vrme LocmILorIu I socoLILorIu I judecuLorIu
ceL(II uceIIu, dImpreun I cu vIdIcu AnusLusIe, gundInd
Iu InImu Ior ru usupru domnuIuI su, PLru vod, s-uu
sILuIL dImpreun, cu s prInz pe PLru vod I s-I ucIg
I cupuI IuI s-I LrImI( Iu $LeIun vod, pe curIIe I Isuse
suILun SuIeImun mpruLuI Iu scuunuI MoIdoveI, gundIndu
I cugeLundu nLru InImIIe suIe c vor dobundI cInsLe de Iu
$LeIun vod. CI Dumnezeu ceI dIrepLu, curIIe LIe InImIIe
LuLuror, LIuL-uu I ucesLu sIuL (de cure Iucru nImIneu Ir
voIu IuI Dumnezeu nImIcu nu pouLe Iuce), c prInzundu de
vsLe PLru vod I n(eIegundu ucesLu sIuLu, c vor s-I
ucIg, sIIIL-uu cu meLerug, de I-uu scos dIn ceLuLe I I-uu
gonIL PLru vod penLru uceusLu.
De noroc eru PLru vod de u p(Ireu nevoI dIspre
vrjmuII sI, c bIne de unu nu s cur(IIu, uILu sosIIu. C
scpundu de vrjmuII sI de Iu MoIdovu, presLe sLruju
ungureusc dder I de ucoIo sLrecurundu-s pre LuIn I
InLrundu n ceLuLeu CIceuIuI, spre vrjmuII sI nemerI,
bIne de uceLeu nu s munLuI, IuL sosI Ir vsLe de Iu
unou cruIuI ungurescu ousLe, cure uu ncunjuruLu ceLuLeu
de LouLe pr(IIe. Vzundu PLru vod vIcIeuguI Ior I ne-
voIu ce I-uu venILu usupr, s-uu ncIInuLu Ior I uu duL ceL-
uLeu ungurIIor. CurII ducu uu dobundILu ceLuLeu pre munu
Ior, muIL pucosLe I pedeups IcIIu IuI PLru vod, c ce
eru uI IuI Ie (InIIu LouLe eI I nu eru voInIcu cu nImIcu, uIes
de MueIuLu, domnuI ArdeuIuIuI, muIL nevoIe uveu de
dunsuI.
Cndo uo trimis Ptro vod din
Ciceo curte pre usconso lu Solei-
mun imprutol torcesc, co
rogminte s-l ierte, ,oqS
<1gqo>
PeLrecundu PLru vod n ceLuLeu CIceIuIuI un un I 6 IunI,
cu muILe nevoI I pedepse de Iu ungurI I nu muI puLu
suIerI roL(IIe I nevoIIe ce peLreceu Iu dunII, uu socoLIL s
s dezbuL de supLu munu ungurIIor I s-uu sILuILu cu
doumn-su cu s LrImIL curLe cu mure juIb I pIungere Iu
SuIeImunu mpruLuI Lurcescu, cu s I s Iuc mII, s-I
IerLe, pIecundu-I cupuI supLu subIIu mpruLuIuI I s
LrImI( cr(I Iu unou cruIuI ungurescu, cu s-I sIobouz
dIn (ur, s murg Iu mpr(Ie, s sIujusc por(II
mpruLuIuI. $I LIIndu curLe surbusc EIenu, doumn-su,
uu scrIs Iu mpruLuI cu mure juIob I pIungere, poILIndu
cu s s mIIosLIvusc, s-I IerLe. $I o uu peceLIuIL-o I o uu
duL-o Iu PLru vod, Iur PLru vod o uu sIobozIL-o pre o
zebreu dIn ceLuLe de sus I uu czuL jos, dInuIur, Iung
zIduI ceL(II. $I dcII uu cIIemuLu pre o sIug u su
credIncIous, ce eru surbu I I-uu urLuL curLeu I I-uu zIs n
LuIn s o Iu I s o duc Iu munu mpruLuIuI. EI Iuundu
nv(Lur, s-uu dus I uu IuuL curLeu I o uu dus-o n
|urIgrud I o uu LIns-o Iu munu mpruLuIuI. CI mpruLuI
ceLIndu curLeu I vzundu uLuLu juIb I pIungere u IuI PLru
vod (suu cum zIc unII, penLru IcomIIu Lurceusc, c
LurcuI bucurosu-I pe IIeLecureIe s-I prIImusc, numuI s I
s pIce, I s-I deu bunI), s-uu mIIosLIvIL mpruLuI I I-uu
IerLuL I cu bucurIe I-uu prIImIL, vzundu c I s pIeuc. $I
de surgu uu nv(uLu s scrIe curLe Iu unou cruIuI un-
gurescu, cu s sIoboudz pre PLru vod, s murg Iu
mpr(Ie. $I uu LrImIs soI de oIuc Iu unou cruIuI ungures-
cu, cu s Iuc pre cuvunLuI mpruLuIuI, cI cruIuI n-uu bguL
n sum, nIcI I-uu sIobozILu. Ducundu oIcurIuI uceusL
soIIe Iu mpr(Ie, de Iznouv, pn n 6 orI uu muI LrImIs
mpruLuI Iu cruIuI, poILInd s Iuse pre PLru vod s murg
Iu mpr(Ie. CI ungurII nIcI nLr-un cIIp n-uu vruL s-I
Iuse, dundu-I vIn c (IInd scuunuI Iu MoIdovu, muIL
usupreuI uu uvuL de cLr nsuI. $I nc udogeu, de-I Iceu
noLceugou, zIcundu c ure moII I ocIne cu dunII
mpreun. MuI upoI, u upLeu our uu LrImIs mpruLuI soII
cu IocIImurI Iu cruIuI, uducundu-I umInLe I de unIIe I de
uILIIe I de-ubIIu I-uu sIobozIL pre zIsu mpruLuIuI, cu s IIe
depIInu. DcII uu LrImIs mpruLuI IocIIm Iu PLru vod,
cu s murg cu-ncredIn(ure, s nu s Leum.
Cndo uo porces Ptro vod din
Ciceo lu impr{ie lu {urigrud v
leutol ,oqS <1gqo> ghenurie
Vzundu PLru vod uLuLu udeverIn( de Iu mpruLuI, Iu
bucuros IourLe I InImu I s veseII, cunoscundu c cum s
rdIc o negur nLunecuL I s rsIpLe, uu I eI s cur(I
de scurbu ce-I zceu Iu InIm. $I dcII s gLI de cuIe I uu
IeIL dIn CIceu, n Iunu IuI gIenuurIe, nLr-o dumInec,
Isundu-I doumnu I coconII I uu purces spre |urIgrud,
ucoIo eru muIL jIunIe I pIungere Iu mpr(ILuI Ior. DcII
PLru vod, ducu uu LrecuL Dunreu, uu muI(mILu Dom-
nuIuI c I-uu IzbvIL den muInIIe ungurIIor. $I dcII s-uu
dus Iu |urIgrud, de -uu pIecuL cupuI supLu LuIpeIe
mpruLuIuI. Pre curIIe cu mure bucurIe I-uu prIImILu
mpruLuI SuIeImunu.
Cndo uo omort pre $teIun vod
boierii {rii, Gnetii co
Arboretii, in trgo in Soceuvu
$LeIun vod domnInd Iu MoIdovu, nu pu(In grIj uu uvuL,
LIIndu pre vrjmuuI su, pre PLru vod vIu, curIIe
uvusse muI dI demuIL uvu(IIu su scous Iu CIceu I doumnu
cu coconII Iu |uru Ungureusc, cum s-uu pomenIL muI sus.
MuI upoI obIIcInd c I ducu uu mersu Iu mpruLuI, esLe Iu
cInsLe mure, ucsLeu LouLe I eru cu o gIIu( Iu InIm IuI
$LeIun vod. MuI upoI n zIIeIe ucesLuI $LeIun vod, IosL-uu
IoumeLe mure I n |uru MoIdoveI I Iu ungurI, c uu venIL
IcusLe muILe, de uu muncuL LouL roudu, penLru ucIu I-uu
porecIIL de I-uu zIs cusL vod.
MuI upoI urundu-I curLeu LouL, s-uu vorovIL o sum de
boIerI dIn curLeu IuI, unume: GneLII I ArbureLII I Iu
uLernuLuI IuI, unde odIInIIu, I-uu omoruL n ceLuLeu
SucvII. ncepLorIu I u(u(LorIu ucesLuI Iucru uu IosLu MI-
IuI IuLmunuI I TroLuunuI IogoILuI, de s-uu vorovILu
nLr-o sur, cu nILe IupI guLu spre vunuL, cu s nce ouIu
ceu nezIobIv, udec pre $LeIun vod I dundu nv(Lur
sIugIIor suIe, cu Lo(I s s nLr-urmeuze I dundu-Ie I
jurmunLu, cu s Ie IIe cu dIrepLuLe, s-uu pornILu cu Lo(I. $I
nLr-un IoIor, sus n ceLuLe, unde odIInIIu Iu uLernuLuI IuI,
uu rsIpIL uu I neLIInd $LeIun vod nImIcu de uceusLu, s-
uu scuIuL, IIInd numuI cu cmeuu, Iur eI cu Lo(II, cu nILe
IeI sIbuLIcI uu nvIIL usupr-I I muILe rune Icundu-I, I-
uu omoruLu I I-uu scos uIur. AceusLu pIuL uu IuuL $LeIun
vod de Iu uceI ce-I mIIuIse. MuI upoI de Iu Dumnezeu
curundu, pesLe pu(In vrme, Ie-uu venIL I Ior osundu
usupr, de uu IuuL I eI pIuL penLru mourLeu IuI $LeIun
vod. AcesLu $LeIun vod ce I-uu porecIIL cusL vod uu
domnIL doI unI I LreI IunI.
De domnIIu IuI AIexundru vod Corneu
AceI IeI sIbuLIcI I IupI ncrunLu(I, unume MIIuI IuL-
munuI I TroLuunuI IogoILuI, dImpreun I cu uI(II curII
eru, de Ie prIsLnIIu Ior, ducu omorur pre $LeIun vod, cu
Lo(II uu rdIcuL domnu pre AIIxundru vod, ce-I zIcIIu
Corneu, curIIe Iuseuse uLunceu porLurIu Iu ceLuLeu SucvII,
Iur muI denuInLe vrme Iusse sIug Iu MIIuI IuLmunuI.
$I ducu I-uu rdIcuLu domnu, I-uu pus numeIe AIexundru
vod.
nLr-ucIu vrme, suILun SuIeImun mpruLuI Lurcescu,
gLIndu-s s murg Iu OdrIIu, uu purces cu LouL puLreu
su I ducu uu sosIL Iu OdrIIu, n(eIegundu mpruLuI de
uLuLu umesLecLurI ce s Icuse n |uru MoIdoveI I nu s
puLeu uezu (uru, LIInd pre PLru vod c esLe n socoLIn(
Iu mpr(Ie, uLunceu socoLInd mpruLuI ce vu Iuce, cu s
pouL uezu (uru, IuL uvu vrme I PLru vod, de-I ceru
Iu mpruLuI domnIu Iu moIIu su, Iu MoIdovu, cure I-o
IgduIs mpruLuI muI denuInLe vrme, nc cund venIse
PLru vod Iu |urIgrud dIn |uru Ungureusc. $I de uceusLu
pre voIe I-uu IosLu, c nduL I-uu duL sLeug I domnIu Iu
MoIdovu I uu LrImIs pre credIncIosuI su, pre mbreu ugu
cu IenIcrI I cu muIL ousLe Lurceusc, cu s duc pre PLru
vod Iu scuun.
$I Iuundu ujuLorIu de Iu Dumnezeu, n zIou de
bogoIuvIenIe, gIenuurIe 6, uu purces PLru vod pre DrIs-
Lor I de ucoIo s-uu scuIuL I uu LrecuL Dunreu I uu sosIL Iu
BrIIu. AcoIo LocmIndu-I ousLeu cu s murg usupru IuI AI-
exundru vod Corneu, IuL boIerII (ruI MoIdoveI prInser
de vsLe cum domnIIu esLe duL IuI PLru vod I uu venILu
Iu BrIIu. n(eIegundu de uceusLu, cu Lo(II uu prsILu pre
AIIxundru vod I I-uu IsuL n CeLuLeu Nouo dImpreun cu
MIIuI IuLmunuI I cu TroLuunuI IogoILuI I cu PLruco I
Crusneu I Cozmu I eI cu Lo(II s-uu dus Iu BrIIu, de s-uu
ncIInuLu Iu domnu su, PLru vod I s-uu ruguL s-I IerLe
de greuIu Ior. Vzundu PLru vod uLuLu rugmInLe de Iu
(ur, I-uu IerLuLu pre Lo(I I cu drugosLe I-uu prIImILu I Ie-
uu grIL Ior : ,,I(I n puce I IerLu(I de greuIIIe vousLre, cuLe
mII-u(I IcuL ourecund". ur eI cu Lo(II sLrIgur: ,,n muI(I
unI s domneLI, cu puce", I IurI zIser: ,,BIne uI venIL Iu
scuunuI Lu domnuI nosLru ceI dInLI".
$I muIL bucurIe I veseIIe eru LuLuroru, c Lo(I I IubIIu
cu pre un prInLe uI su I eru bucuroI Lo(I de venIreu IuI,
ccI c II s supruse de umesLecLurIIe ce s u(u(us n (ur
I de roLuLeu uceIor IeI cumpII(I I Ir suIIeL.
e mourteu loi Alexundro vod
Corneu
PLru vod, duc -uu LocmILu ousLeu bIne Iu BrIIu, uu
purces dImpreun cu Lo(I boIerII sI. $I ducu uu sosIL Iu
GuIu(I, s-uu LbruL Iu (rmurIIe upeI. ur AIIxundru vod
prInzundu de vsLe, s-uu gLIL degrub cu ousLeu, de cuL
uveu I uu IeIL nuInLeu IuI PLru vod Iu GuIu(I. CI nImIcu
nu uu IoIosIL, c prsIndu-I uI sI Lo(I, uu czuL n munuIe
vrjmuuIuI su, IuI PLru vod I de surgu uu nv(uL PLru
vod de I-uu LIuL cupuI, dImpreun cu PLruco, curIIe s
(Ineu de dunsuI, nLr-o mIercurI, n Iunu IuI IevruurIe. AcesL
AIexundru vod uu domnIL numuI z IunI I spLmunI.
Cnd s-uo uezut Ptro vod de u
douo domnie lu scuonol so,
,oqq <1gq1> Ievrourie 1q zile
PLru vod, ducu uu LIuLu cupuI IuI AIIxundru vod Iu
GuIu(I, cu LouL puLreu su s-uu pornIL spre scuunuI su,
spre Suceuvu. Ce cundu uu sosIL Iu BurIud, ucoIo mure
osp(u I cInsLe I-uu IcuL credIncIosuI I cInsLIL boIerInuI
su, Huru vornIcuI. De ucoIo purcezundu, uu venIL Iu LurguI
RomunuIuI I de ucoIo cu muIL bucurIe nzuIndu, uu In-
LruL n Suceuvu, IevruurIe nouosprzce zIIe, IunI dup sIeLI
TIeodor, n u douo spLmun n posLuI ceI mure,
dImpreun cu mbreu ugu I uu zuL n scuun.
Cndo uo pierit Mihol hutmunol
i Trotounol logoItol i Crusne
i Cozmu
PLru vod, ducu uu sosIL Iu Suceuvu I s-uu uezuL Iu
scuunuI su, ucoIo uu uIIuLu n vIcIenIe I pe MIIuI IuL-
munuI I pre TroLuunuI IogoILuI I pre Crusne I pre
Cozmu, de curII muIL pedeups I nevoIe uvusese PLru
vod n domnIIu dInLI, pre curII, cundu uu prIbegILu PLru
Vod dIn (ur, I-uu IosLu ncIIs n ceLuLeu RomunuIuI,
uvundu prepus de vIcIenIe, cum s-uu I urLuLu muI upoI
udevruL c uu IosL vIcIenI. $I dcII nduL uu nv(uL de I-
uu prInsu I cu grIe muncI I-uu muncILu, muI upoI Ie-uu
LIuL I cupeLIIe.
nv{tor i certure
unI socoLLe cum pILLe Dumnezeu ceIoru ce Iuc ru,
uceLIu IIIndu IeI sIbuLecI I IupI ncrunLu(I muILe suprrI
uu IcuL IuI PLru vod n domnIIu dInLI. MuI upoI
sLumprundu-I munIIu InImIIor suIe usupru IuI $LeIun
vod, neuvundu nIcI o vIn, cu reu mourLe I-uu omoruL,
cum s-uu pomnIL muI sus Iu domnIIu IuI $LeIun vod. IuL
dur dup IupLu Ior ceu reu, curund vrme Ie LrImIs
Dumnezeu osund usupr, de Iuur I eI pIuL cu subIIu, cu
I $LeIun vod. $I nLr-ucIuI zI, PLru vod uu pus pe
PeLre, IIcIoruI IuI VurLIc, IuLmun I purcIubu de Suceuvu.
Cnd uo venit Ilenu doumnu loi
Ptro vod i co Iiii si din {uru
Lngoreusc
nLru ucesLu unu, ducu s-uu uezuL uI doIIeu rund PLru
vod Iu domnIe, LrImIs-uu de -uu udus pre doumn-su, pre
EIenu, I pre III sI pre IIIuu I pre $LeIun I pre IIIc-su,
Roxundu, de Iu CIceu. $I sosIndu Iu Suceuvu, muI z de zIIe,
Ie-uu IeIL PLru vod nuInLe LreI mIIe. AcoIo muIL bu-
curIe I veseIIe eru Iu udunureu Ior, c pre cuL juIe eru cund
s despr(Is de Iu CIceu, de s dusse PLru vod Iu
|urIgrud, muI muIL bucurIe I veseIIe eru ucum Iu
mpreunureu Ior.
DcII, ducu s uzur cu Lo(II Iu scuun, nu uIL PLru
vod duLorIIu su, cu cure muI nuInLe pre Lo(I I ngrdIIu, cI
cu un psLor bun grIjIIu de oIIe suIe cIe pIerILe, cu s Ie
uIIe. TrImIs soIII sI Iu cruIuI Ieescu, de-I cerIIu robII,
ceIu ce-I Iuuse TurnovscIII IuLmunuI cu ousLe cundu venIse
Iu HoLIn. CI nImIcu nu uu IoIosILu, c nIcI cu o Ispruv nu s-
uu nLorsu soIII sI nupoI.
ur deuc s-uu uedzuL PLru vod Iu domnIe, nemIcu
de uILu nu-I eru grIj, numuI cu LouL cusu su u peLrece n
ospe(e I n dezmIerdcIunI.
AcesLe poveLI ce spun de PLru vod Rure c uu IsuL
scuunuI I uu prIbegIL presLe mun(I, Iu |uru Ungureusc I
de muILe nevoI ce uu peLrecuL ucoIo I cum s-uu dus ucoIo
Iu |urIgrud, muI upoI IurI cum uu dobundIL domnIIu Iu
moIIu su, Iu MoIdovu, cronIcurIuI Ieescu de ucsLe poveLI
IourLe pre scurL scrIe, c pouLe II c nu uu LIuL dI LouLe.
ur ILopIse(uI cesLu moIdovenescu de ujunsu I decIIs,
LouLe pre rundu Ie nsemneuz, curIIe LouLe, ducu Ie-um IuuL
sumu, Ie-um socoLIL u II udevruLe I Ie-um LocmIL cureIe Iu
IocurIIe suIe.
Cndo s-uo btot Ptro vod co
Muelut voievodol Ardeuloloi, in
{uru Lngoreusc, co ongorii,
,oqq <1gq1>
CIcund ungurII prIILeuguI ce uveu cu PLru vod, ducu s-
uu uezuL uI doIIeu rund, venIL-uu IocIIm mprLescu de
Iu suILun SuIeImun Iu PLru vod, cu s murg usupru un-
gurIIor I s prInz pre MueIuL voIevoduI ArdeuIuIuI I I-uu
LrImIs nLr-ujuLor pre CucIuc BuII beI, cu ousLe Lurceusc,
uIjdereu I pre RuduI vod cu munLnII. Vrundu PLru
vod cu s umpIe voIu sLpunu-su mpruLuIuI, n unII
;oqq <1q1> IunIe 8, s-uu pornILu cu LouL puLreu su, de
uu LrecuL pre OILuzu, Iu ArdeuI, dImpreun I RuduI vod
cu munLnII I CIIucIuc beI cu LurcII I mergundu cu Lo(I
usupru IuI MueIuL voIevoduI ArdeuIuIuI. nc n-uu ujunsu
Iu gruI, ucoIo I-uu LImpInuL I MueIuL, domnuI ArdeuIu-
IuI, cu ousLe ungureusc I dundu rzboIu vILejuLe dIspre
umundouo pr(IIe, IuIIe zo, pIerdu MueIuL rzboIuI I pre
nsuI nc I-uu prInsu vIu PLru vod I I-uu IerecuL n obezI
I dcII I-uu LrImIs PLru vod Iu SuIeImun mpruLuI
Lurcescu. ur PLru vod, prdundu (uru I urzundu I muIL
prud Icundu, s-uu nLorsu nupoI, Ir de nIcI o
smInLeuI.
Cndo uo prdut Ptro vod u
cinceu our {uru Lngoreusc,
,ogo <1gq1> septevrie in 1 dni
Dupe ce uu prInsu PLru vod pre MueIuL voIevoduI Ar-
deuIuIuI I I-uu IerecuL n obezI de I-uu LrImIs Iu mpruLuI,
n uI doIIeu un de Iznouv uu venIL curLe de Iu mpruLuI
suILun SuIeImun, Iu PLru vod, cu s murg s prude de
Iznouv |uru Ungureusc penLru muILe nengduIn(e I
umesLecLurI ce s u(u(u. $I umpIundu PLru vod zIsu
mpruLuIuI, cu s IIe depIIn, uILu penLru c I eI uveu
scurb mure spre ungurI, penLru muILe nevoI ce-I Icuse,
nc cundu eru Iu CIceu, de nu-I eru voInIc cu nImIcu, muI
upoI I prIIeLeuguI ce uveu mpreun I cIcuse, rdIcuLu-
s-uu cu LouL puLreu su I uu LrecuL Iu |uru Ungureusc de
uu prduLu I uu ursu pn Iu CeLuLeu de BuIL. AcoIo uu
zuL 6 zIIe I muIL pugub Icundu, s-uu nLorsu pre Iu
BIsLrI(, Ir de nIcI o zmInLeuI I Lrecundu munLeIe uu
IeIL Iu CumpuI ungu I s-uu pogoruL Iu Bue I dcII cu
mure Iuud s-uu dus Iu scuunuI su, Iu Suceuvu.
CronIcurIuI ceI Ieescu de uceusL prud ce uu IcuL
PLru vod uI cIncIIeu rundu Iu |uru Ungureusc, nImIcu nu
scrIe, c pouLe II c de uu mersu PLru vod, nIcI un
rzboIu cu nImIneu nu uu IcuL, c nu uu IosLu nImIneu cu
s-I sLeu cInevu mpoLrIv, cI uu prduLu (uru I s-uu
nLorsu, penLru ucIu n-uu nsmnuLu cronIcurIuI ceI
Ieescu. ur ILopIse(uI cesLu moIdovenescu uruL cu
udevruL cum uu mersu I uI cIncIIeu rundu PLru vod Iu
ungurI, de uu prduL I uu ursu, Iur rzboIu cu nImIneu nu
uu IcuL. PenLru ucIu noI n-um IsuL uIceu cu s nu po-
menIm.
ur ducu s nLourse PLru vod de Iu |uru
Ungureusc, nLr-ucIu Iuud uu sIurIL mnsLIreu Po-
bruLu, cureu eru zIdIL de dunsuI I o uu sIIn(IL. AIjdereu I
mnsLIreu Rucu uu ncepuL. DIn Dobrov(uI nc uu
svurILu, de Iu CprIIunu mnsLIreu uu IucruL, nc I uILe
IucrurI bune muILe s uII IcuLe de dunsuI, cumu-I Iu
mILropoIIIu de Romun I Iu mILropoIIIu de Suceuvu I Iu
mnsLIreu de BIsLrI( I bIsrIcI de pIIuLr n HurIu I n
Bue I nc I uILe IucrurI bune muILe s uII n (ur de
dunsuI IcuLe. Cu udevruL eru IIcIor IuI $LeIun vod ceIuI
Bun, c nLru LoL sImnu LLune-su, c Iu rzbouIe I
mergeu cu noroc; c LoL IzbundIIu, IucrurI bune Iceu, (uru
I moIIu su cu un psLor bun o socoLIIu, judecuL pre
dIrepLuLe Iceu.
AImInLrIIeu de sLuL eru om cuvIos I Iu LouLe IucrurIIe
ndrzne(u I Iu cuvunLu guLu, de-I cunoLeu Lo(I c esLe
IurnIc s domneusc (uru.
n Iunu IuI muI, n 1 zIIe, uu purces IIIuu vod, II-
cIoruI IuI PLru vod, Iu |urIgrud.
Cndo uo morit Ptro vod vleut
,ogq <1gqg>
PLru vod IIIndu bLrun de zIIe I czundu n bouI greu,
uu pILILu duLorIIu su, ce uu IosLu duLor IumII I s-uu
svurIL sepLemvrIe z, vInerI, Iu mIIuznoupLe I cu cInsLe I-
uu ngropuL n mnsLIre n PobruL ce esLe IcuL de
dunsuI, cu muIL juIe I pIungere, cu dup un prInLe uI su,
curIIe n-uu IosLu muI jos decuL uI(II, cI uu I(IL IoLuruI (rII,
c pre scuI de muILe orI I-uu ursu I I-uu prduL I Iuundu-
Ie ceL(IIe I oruIIe supL puLreu su I-uu supus. $I uLuLu
grouz Ie dIdeuse c Iu vrmeu norocuIuI ceIuI prosLu, ce
eru I prIbeug Iu dunII I s scpus de domnIe I dup ce
s dusse Iu LurcI, Isundu- doumnu su cu coconII I
uvu(IIu n CIceu, necum s s buge s-I jeIuIusc, ce nc I-
uu pzIL I I-uu socoLIL pn Iu venIreu su uI doIIeu rundu.
AIjdIreu I cu III de muILe orI s-uu bLuL I PocuLIIu nc
Ie-uu IosLu IuuLu.
MuI upoI, dup uLuLu Lrud u su, creLInLe n (uru su s-
uu svurIL, dup ce s-uu umpIuL domnIeI IuI ceI dInLI I
uceI de upoI 1; de unI.
e domniiu loi Iliiu vod, Ii-
ciorol loi Ptro vod Rure,
curele mui upoi s-uo torcit, ,ogg
<1gq6> septevrie
Pre urmu IuI PLru vod Rure cu drugosLe rdIcur boIerII
cu LouL (uru pre IIuu, IIIu-su ceI muI mure, Iu domnIe,
sumbL sepLevrIe , c I IIreu I Iu(u I Iudu s IIe bIundu,
mIIosLIvu I uzLorIu, gundIndu-s c vu smnu LLune-
su. CI ndjdeu pre Lo(I I-uu umgILu, c dInuIur s vedeu
pom nIIorIL, Iur dInIunLru Iuc mpu(IL. C uvundu Iung
sIne sILnIcI LInerI LurcI, cu curII zIou peLreceu I s
dezmIerdu, Iur noupLeu cu LurcouIe curvInd, dIn obIceIe
creLInLI s-uu deprLuL. n vdere s urLu creLInu, Iur
noupLeu n sIobozenIe muImeLeneusc s dIdeus. $I uLuLu
s cIcus Igeu creLIneusc, cuL de-I vreu cru(u Dumnezeu
muIL, pre Lo(I I vreu duce dIn IumIn Iu nLunrIc. CI Dum-
nezeu n zIIeIe IuI uLuLu cerLure Isuse, c I copucII I pomII
I vIIIe secuse de gerurI murI. $I n domnIIu IuI, sumbL
dup PuLI, uu LIuL cupuI IuI VurLIc IuLmunuI n Lurgu n
HuI I I-uu dus de I-uu ngropuLu n mnsLIre, n PobruLu,
n unII ;o6 <1q8> uprIIIe ;.
MuI upoI InLre muILe Ir'deIegI ce IcIIu IIuu vod,
umpIundu-I suLunu de nv(Luru IuI, uu IsuLu domnIIu Iu
munu Ir(Ine-su, IuI $LeIun vod I u munI-su, n unII ;oq
<11> muI 1 I eI s-uu dus Iu mpruLuI SuIeImun, de uu
prIImILu Igeu IuI MoumeLIu, Iepdundu-s de HrIsLos,
gundIndu-s c vu dobundI cInsLe mure de Iu mpruLuI. CI
muI upoI ru s-uu neIuLu, c dup ce s-uu LurcILu,
upucundu-I I nduIcIndu-I cu bIne, I-uu pus pu Iu
DursLor, nume puIndu-I MuImeL. NIcI nLr-uceu boIerIe ce-
I dedeus mpruLuI, n-uu LrIL muIL vrme I ndeIunguL,
ce dup doI unI, mbucundu-I muI(I dIn neprIIeLenII IuI cu
muILe cuvInLe rIe cLr mpruLuI, uu czuL Iu ncIIsoure,
c uu LrImIs mpruLuI de I-uu IeguL I I-uu IuuL LouL
uvu(IIu. $I dcII I-uu LrImIs pesLe mure Iu Brusu, de I-uu
ncIIs. MuI upoI de InIm reu, pesLe scurL vrme uu murIL
I ru -uu duL suIIeLuI su n muInIIe dIIuvoIuIuI, n Igeu
Lurceusc. AcesL IIu vod uu domnIL Iu MoIdovu q unI I 8
IunI I dcII s-uu LurcIL, cum um scrIs muI sus.
e domniiu loi $teIun vod, Ii-
ciorol loi Ptro vod, Irutele loi
Iliiuo vod, ,ogq <1gg1> ionie 1g
zile
Dup ce uu prsIL IIuu vod I (uru I Igeu, Iur boIerII I
IcuILorII (rII s sILuIr I puser domnu pre $LeIun vod,
IIcIoruI IuI PLru vod, n unII ;oq <11> IunIe 1,
gundIndu-s c de n-uu sImnuLu IuI PLru vod ceI dInLI,
dour vu Iuce duLorIIu I obIcIuI prIn(IIor ucesLu. De cure
Iucru I eI s-uu upucuLu cu osurdIe I spre Lo(I bIundu I mI-
IosLIvu I nevoILor spre IucrurI bune, bIsrIcIIor s-uu urLuL
cu dumnezeIre mure, cu s pouL sLInge numeIe ceI ru uI
Ir(Ine-su. $I cu s nu s vuz cevu c esLe rsrIL de Iu
pruvosIuvIe, Lo(I erILIcII dIn (uru su vreu, uu s-I nLourc, s
IIe Iu o Ige, uu s Ius dIn (ur. Pre urmnI, pre unII dIn
bun voIe, cu IgduIn(e umpIundu-I, pre uI(II cu sIIu I-uu
boLezuLu I I-uu nLorsu spre pruvosIuvIe, muI(I dIn (ur uu
IeILu Iu LurcI I Iu II I prInLr-uILe (rI, vrundu s-I (Ie
Igeu su. Cu uceusLu vrundu $LeIun vod s usLupe IupLeIe
Ir(Ine-su, de IucrurI ce IcIIu, cu nevoIn( sIIIIu. ur ce
cereu pruvosIuvIIu I Igeu creLIneusc nu (Ineu, c muI
upoI nu numuI IcomIIu I usupreuI IcIIu, ce I curvIe
nespus eru nLr-nsuI, nu rbdu de muIerI cu brbu(I, nu
eru IecIourIIe nebuLjocurILe, nu jupunsIIe boIerIIor sI
neusuprILe. MuI upoI, de-I vreu II u domnI muILu, nu vreu
puLeu II s nu urmeuze Ir(Ine-su.
e mourteu loi $teIun vod, Ii-
ciorol loi Ptro vod, Irutele loi
Iliu vod, cure uo pierit lu
{o{oru, v leuto ,o6o <1gg>
septevrie
PeLrecundu ucsLe nevoI rIe boIerII I IcuILorII (rII dIspre
domnu su, $LeIun vod, n-uu muI puLuL suIerI IrdeIegIIe
I roL(IIe IuI, ce nLI s-uu sILuIL cu LuIn ce vor Iuce, cu
s s pouL cur(I de dunsuI. $I sILuIndu-s, ucIIuI uIIur
sIuL cu s ujung degrubu Iu boIerII ceI prIbgI, curII eru n
|uru eusc IeI(I de muILe nevoI. DcII, ducu uu uvuL LIre
I rspunsu de Iu dunII, cum eI vor venI Ir zbuv,
noupLeu cu Lo(II s-uu rdIcuL Iu poduI de Iu |u(oru I uu
LIuLu u(IIe corLuIuI usupru IuI $LeIun vod I cu muILe rune
pLrunzundu-I, uu murILu, dup ce uu domnIL doI unI I
puLru IunI.
Certure i inv{tor
MuI(I vor s zIc cum uu IosLu boIerII I cupeLIIe IIcInI, de
uu omoruL pre ceI muI mure, c pre ceI mure Dumnezeu I-
uu IsuL I jude(uI su ceI cerescu pre pmunLu I-uu duLu,
cum IubLe s vuz judecLorIu bIundu n cerIu, uu s s
uruLe bIundu I eI pre pmunLu uceIoru uI sI I cum nu
suIere Dumnezeu sLrumbLuLeu, uu I eI s nu Iuc uILuIu.
CureIe pouLe s IIe om cu uceIu, s-I vuz muIereu su sIIIL
I buLjocurIL I s suIere, curIIe nu vu suspInu vzundu II-
cIouru su dIn sunuI su, ce o uu cru(uL-o, s o Iu I s-I ruz
de dunsu, curIIe muI upoI sIujILorIu I boIerInu vu prIImI s-
I Iu ImIu spre poILu su ceu nesLumpruL I nu-I vu gundI
ru ? CI vom puLeu du vIn uceIuIu ce nu vu puLeu suIerI
umuruI InImII suIe, c nu eI, ce Dumnezeu I seme(Le pre
unII cu uceIu, umbILorI I cerceLLorI de pcuLe cu ucIu, cI
nu eI de Iu sIne, cI Dumnezeu I-uu LrImIs sIurenIe, cu s nu
s muI uduog pcuLuI. C ceI bunI vedem c s-uu svurILu
bIne I IuduL, Iur ceI rI ru s-uu svurILu. (Dup
cuvunLuI prorocuIuI Iu PsuIom , zIcundu: ,,MourLeu
pcLoIIor esLe cumpIIL".)
omniiu loi Joldeu vod, curile
uo domnit zile, v leutol ,o6o
<1gg1> septevrie
Ducu ucIser boIerII pre $LeInI( vod Iu |u(oru, cu Lo(II s-
uu sILuILu I uu rdIcuLu domnu pre JoIdeu I I-uu duLu
pre Roxundu s-I IIe doumn IuLu IuI PLru vod, soru IuI
$LeInI( vod. $I decIIu uu purces JoIdeu vod pre JIjIIu n
sus, s meurg Iu Suceuvu, s Iuc nunL I uu mersu pn
Iu $IpoLe, neLIIndu nImIcu de venIreu uILuI domnu.
n(eIegundu ucesLu boIerII curII IIIndu prIbgI n |uru
eusc ce s-uu IucruL Iu MoIdovu, degrubu s-uu udunuLu
cu Lo(II de uu sILuIL n prIp I uu uIIuL cum uu vrme prIn-
demun s-I murg Iu moII. $I nduL uu czuL dup
SInvscIII voIevoduI rusescu I IuLmunuI corunIeI, cu s Ie
deu ujuLorIu, s vIe n (ur. Ce voIevoduI n(eIegundu- cu
cruIuI, nImIcu nu uu zbovIL, cI uu sLrunsu ousLeu degrub
I uu purces spre (ur. CI sILuIndu-s boIerII prIbgI curII
eru ucoIo, cu s nu vIe Ir cup, uu rdIcuL domnu pre PeL-
reu sLoInIcuI, n TerebuIeu I I-uu pus nume AIexundru
vod, pe curIIe I-uu porecIIL puneunuI I I-uu uIes
prIbgII dInLru sIne. $I uu InLruLu n (ur cu ousLe Ieusc,
pre cuvunLuI boIerIIor ceIor de (ur, ce LrImIsse muI de-
nuInLe vrme Iu prIbgII n |uru eusc, c s vIe Ir
zbuv cu cup, c eI vor sIII s s cur(eusc de $LeIun vod,
cum s-uu I LumpIuLu. C gLIndu-s prIbgII cu ousLe
Ieusc, s InLre n (ur, boIerII ceI de (ur uIIur vrme s
s cur(usc de $LeIun vod I LIndu-I u(eIe corLuIuI Iu
|u(oru, I-uu omoruL, cum s-uu pomenIL muI sus.
DcII n-uu uLepLuL pre cuvunLuI ce LrImIsse Iu prIbgI,
cu s vIe cu cup, cI nduL uu rdIcuLu Iu domnIe pre JoIdeu,
cum s-uu zIs muI sus, I uu mersu pn Iu $IpoLe pre JIjIIu.
nLr-ucIu vrme InLrundu I prIbgII cu AIIxundru
vod n (ur I de surgu obIIcIndu c (uru uu rdIcuL cup pre
JoIdeu Iu domnIe, curIIe mergeu spre Suceuvu s Iuc nunL
cu Roxundu, de surgu uu LrImIs AIexundru vod pre Mo(oc
vornIcuI cu o sum de ousLe nuInLe, cu s prInz pre JoIdeu
vod. $I prInzundu-I cuIeu Iu $IpoLe, neuvundu eI nIcI o
LIre de nIcIreu, I-uu mpresuruL ousLeu ceu Ieusc I I-uu
prInsu vIu. Pre cureIe muI upoI, ducu uu sosIL AIexundru
vod, I-uu nsemnuL Iu nus I I-uu duL Iu cIugrIe.
e domniiu loi Alexundro vod
Lponeunol, cndo s-uo uezut
in scuon lu Soceuvu, v leuto ,o6o
<1gg>
Deucu venI AIIxundru vod puneunuI n (ur I nsemn
pre JoIdeu Iu nus I-I dde Iu cIugrIe, dcII Iuo pre Rox-
undu, IuLu IuI PLru vod, s-I IIe doumn IuI, cure eru muI
nuInLe s o Iu JoIdeu. $I cu drugosLe I prIImIr boIerII I
mergundu pre Iu HurIu, uu Lrus Iu Suceuvu I uu zuL n
scuun. DcII s-uu cununuL cu Roxundu I uu IcuL nunL.
nLr-uceIu un Iu omor mure I Iurn greu. DcII ducu s
uez AIIxundru vod Iu domnIe, nu grIjIIu de uILu, numuI
de puce n LouLe pr(IIe I uezureu (rII. ur cu doumnu su,
Roxundu, uu uvuL doI IIcIorI, pe Bogdun I pre PLru.
e mnstireu Slutinu i de
Pngru{i
MuI upoI, domnInd AIIxundru vod (uru, nLru Iuudu IuI
Dumnezeu uu zIdIL mnsLIreu SIuLInu, cu muIL cIIeILuIuI
I osurdIe I o uu sIIn(IL-o GrIgorIe mILropoIILuI I Iu
sIIn(enIe zIc s IIe IosL preo(I cu dIIuconI 116. AceusLu s-uu
IucruL n unuI ;o66 <1;> I o uu sIIn(IL-o ocLovrIe 1q. MuI
upoI I Pungru(uI uu IcuL, muI muIL de IrIc, decuL de
bun voIe, c de muILe orI urLundu-I-s n vIs sIunLuI mu-
cenIc DImILrIe, de-I ngrozIIu cu s-I Iuc bIsrIc pre uceI
Ioc, s-uu upucuL cu LouL osurdIIu I o uu IcuL.
AcsLe poveLI ce sunLu scrIse muI sus, curIIe spun de
IIuu vod I de $LeInI( vod I de JoIdeu vod I de
AIIxundru vod, cronIcurIuI ceI Ieescu LInde povsLeu muI
decIIs, Iur nu uduce umInLe de LouLe smnIIe pre rundu
cuLe s-uu IcuL. ur ILopIse(uI moIdovenescu mcur c
esLe scrIs pre scurL, ns uruL LouLe smnIIe pre rundu,
curIIe LouLe Ie-um LocmIL prIn povsLe, cureIe Iu IocurIIe
suIe.
Cndo s-uo uezut lu scuon $teIun
cruiol ongoresco, Iiciorol loi
Iunoo cruiol
ur n uI puLruIeu un u domnIeI IuI AIexundru vod, LrImIs-
uu mpruLuI SuIeImunu IocIIm Iu AIIxundru vod I Iu
PLru vod domnuI munLenesc, cu s murg cu ousLe n
|uru Ungureusc, dupe poILu Ior, s Ie puIe cruIu pre
$LeIun, IIcIoruI IuI uno cruIuIuI, Iu scuunuI ceI de moIe uI
LLune-su.
UmpIund voIu domnII I zIsu muI mureIuI su, dusu-
I-uu I I-uu uezuL Iu domnIe, suu cumu-I zIc eI, Iu crIe. $I
dcII s pIecur ungurII u du bIr LurcuIuI. ur domnII s
nLourser cu LouL ousLeu Ior, cIneI Iu IocuI su, uducundu
muIL juI I dobund de Iu ungurI.
Pre ucIu vrme IosL-uu Iurn greu, mure I IrIgurous,
de uu ngIIe(uL dobILouce I IerI pIn pdurI.
V IeuLo ;o66 <18> gIenurIe 1, prIsLvILu-s-uu Mu-
curIe epIscopuI de Romun, zIdILorIuI I ncepLorIuI
mnsLIrII RIcI, curIIe uu IosL Iu scuunuI RomunuIuI z;
de unI I cu cInsLe I-uu ngropuL Iu mnsLIreu su, Iu Rucu.
Pre IocuI IuI Iu sIIn(IL AnusLusIe, om desLoInIc u umpIeu
sIujbu psLorIeI suIe, curIIe 1q unI uu IosLu epIscop, muI
upoI I Iu mILropoIIe uu ujunsu.
e domniiu loi ispot vod ere-
ticol v leutol ,o6q <1g6o>
noiemvrie 1S
Dup uI nouoIeu un u domnII IuI AIIxundru vod
puneunuI, s-uu IvIL DIspoL pre porecI, Iur numeIe I-uu
IosL HerucIu VusIIIcu, ce uu IosL de nuLereu su dIn osLrovuI
Sumos, curIIe IIInd ILuIIun uu IosLu LIInd muILe IImbI,
IruncLe, IuLInLe, grecLe I nem(Le. AcesLu IIInd ne-
merIL Iu |uru eusc I InLre sIujILorI Iu rzboIu
umbIundu, uvundu-I vIIu( InLre so(II, s-uu ncIeLuL cu o
sum de evungIeII(I (c eI nc nuu IosLu pruvosIuvnIc) I s-
uu IcuL IIcIoru de domnu. $I nu puLeu uIeveu s s upuce
s vIe n (ur, ccI AIIxundru vod vIe(uIu bIne cu III I
III uveu IegLuru Lure cu LurcII penLru umIsLecLurI cu
ucsLeu. ur DIspoL pre uscunsu cu proLIvnIcII sI s gLIIu
I InLre cuzucI -uu IcuL prIIeLenI. AcsLeu n(eIegundu
sLurosLeI de Iu murgIne, uu duLu LIre Iu cruIuI, cruIuI uu
LrImIs cr(IIe suIe preLILIndereu, de cup ngrozIndu, curIIe
s vu bgu s Lreuc pIsLe nv(Luru IuI I pre DIspoL s-I
opreusc Iu Pomorunu. CI mcur c deoduL uu uIInuL
IucruI, Iur muI upoI DIspoL de Iznouv muI bIne s-uu gLIL,
Iuund nLr-ujuLorIu pre AIbrIILu uscIII I uu InLruL n (ur
cu nm(II, cu vezII I cu punIoII I cu II I cu cuzucI.
Rzboiol loi Alixundro vod
Lponeunol, cndo s-uo btot co
ispot vod lu Verbie, noiemvrie
1S, ,o6q <1g6o>
AIexundru vod, ducu uu n(eIes un Iucru uu degrub', cum
DIspoL vod Ir vsLe uu InLruL n (ur, de-I mpresur cu
ousLe sLreIn, neuvundu de ce s upucu, cu dInLr-un somnu
deLepLundu-s, degrubu I cu pu(InI neguLu I-uu IeIL
nuInLe Iu JIjIIu. C (uru pIzmuInd IuI AIIxundru vod, n-uu
vruL s suIe Iu ousLe. $I nLumpInundu-s cu DIspoL vod Iu
VerbIe, I-uu duLu rzboIu, noIemvrIe 18 zIIe, n unII ;o6q
<16o>. CI ceI pu(InI dI ceI muI(I I ceI neguLu de ceI guLu
n-uu puLuL suIerI, ce uu duL dosuI. $I AIIxundru vod uu Iu-
gIL n jos.
nv{tor i certure
ZIc unII c I ucoIeu s IIe IosLu rzboIuI cu vIcIenIe, c ceIu
ce pIIerde, IIeLe cundu nu vu s uIIe vInu su, cI muL Iu uI-
LuI, Iur ucsLeu de Iu Dumnezeu sunLu LocmILe cu nImIcu
s nu IIe sLLLoure pre Iume, cI LouLe de rsIp I
LrecLoure: pre ceI de jos I suIe I pre ceI suI(I I pogour,
cu s IIe de pIId I de nv(Lur nouo, s cunouLem c nu
uvem nImIcu pre Iume, Ir numuI IucrurI bune.
Cndo s-uo dos Alexundro vod
Lponeunol lu {urigrud v leuto
,o6q <1g6o> noiemvrie
AIIxundru vod, ducu s bLu cu DIspoL I pIerdu rzboIuI,
IugI n jos spre uI I de ucoIo I Iuo doumnu I IugI Iu
HuI. AcoIo s grIjIu s sLrung (uru I s Iu ujuLorIu de Iu
LurcI, s s nLourc usupru IuI DIspoL vod, cI nImIcu nu uu
IoIosIL. C DIspoL vod ducu s-uu bLuL cu AIIxundru vod
Iu VerbIe I I-uu rzbIL pre AIIxundru vod, nu s-uu pornILu
dup dunsuI, cI s-uu nLorsu spre Suceuvu I uu upucuL
scuunuI I ceLuLeu SucvII cu LouL uvreu IuI AIIxundru
vod. DcII pre sIujILorI I umpIu cu bunI, pe boIerI cu cu-
vInLe duIcI I mbIunzIIu I s IgduIu s Ie Iuc bIne muI
muIL decuL vor poILI eI. Au umpIundu pre Lo(I de ndjde, I
s-uu ncIInuL |uru de Sus LouL I s-uu gLIL de Iznouv
usupru IuI AIIxundru vod. $I uu pogoruL Iu uI, upoI Iu
HuI, cu s pouL upucu pre AIIxundru vod ucoIo. CI AIIx-
undru vod uuzIndu I vzund c esLe goIIL de LoL ujuLorIuI
su, s-uu pogoruL Iu CIIIIIu I de ucoIo s-uu dus Iu
mpr(Ie, cu de ucoIo s s ujuLoreusc.
Cnd uo trimis ispot vod lu
impr{ie pentro steug
DIspoL vod dup goun ce uu gonIL pre AIIxundru vod
pn Iu HuI, s-uu nLorsu nupoI I uu venIL pn Iu uI,
unde uu poILIL vIdIcII, pre GrIgorIe mILropoIILuI I Anu-
sLusIe epIscopuI de RomunuI I epIscopuI EvLIImIe de
Rdu(I I Lo(I boIerII (ruI, de I-uu ceLIL moIILvu de domnIe
I I-uu pus nume on vod DIspoL. DcII DIspoL vod uu
LrImIs boIerI de (ur Iu |urIgrud, Iu mpr(Ie penLru sLeug.
$I cu bunI umpIundu gurIIe vrjmuIIor I -uu uezuL dom-
nIIu I I-uu LrImIs I sLeug. ur ducu I-uu sosIL sLeuguI Iu
uI, dcII s-uu dus Iu Suceuvu, cu mure bucurIe. ur AIIx-
undru vod, ducu s-uu dus Iu mpr(Ie, Iu LrImIs Iu conIIu.
Cndo s-uo uezut ispot vod lu
scuon lu {uru Moldovei
DIspoL vod, ducu uu dobundIL domnIIu I I-uu venIL
sLeuguI de Iu mpr(Ie I s-uu uezuL Iu scuun, bIund s
urLu I LuLuror cuvIos I uIeveu pruvosIuvnIc, Iur Iu LuIn
ereLIc I uveu sILnIcI de uI sI, de o Ige cu dunsuI. MuI
upoI -uu IvIL I necredIn(u IuI.
TrImIs-uu dup ucIu soII Iu cruIuI Ieesc I Iu mpruLuI
nem(escu, dundu-Ie LIre c s-uu uezuL Iu domnIe I pre
soII bIne I-uu prIImIL I uu IosL bucuroI unuIu cu uceIuIu ce
sIujuse I Iu curLeu mpruLuIuI nem(escu I Iu coronu
Ieusc. MuI upoI puse pre (ur greoL(I murI, bIsrIcIIe
dezbrcu, urgInLurIIe Ie Iuu, de Iceu bunI I uILIIe cuLe nu
uu zIs (uru c vu vedeu. cundu ucsLeu DIspoL vod, Iur
uscIII curIIe venIse cu dunsuI, cunoscundu c vu venI
usupru Ior ru, s-uu dus nupoI.
{SIMION ASCLLL) Pentro
ucest ispot vod, de onde s-uo
ijdrt i in ce chip s-uo scos
nome de domnie
PenLru domnIIu ucesLuI DIspoL vod ILopIse(uI ucesL moI-
dovenescu IourLe pre scurL scrIe, c numuI ce uruL cum uu
venIL DIspoL dIn |uru eusc cu ousLe Ieusc sLreIn I s-
uu IovIL cu AIIxundru vod Iu VerbIe I uu bIruIL pre AIIxun-
dru vod I I-uu gonIL pn Iu HuI I dcII s-uu nLorsu Iu
uI, unde I-uu cILIL vIdIcII moIILvu de domnIe I I-uu pus
nume on vod. $I uruL cu(I unI uu domnIL, Iur de
IucrurIIe I rzbouIeIe ce s-uu IcuL n zIIeIe IuI, nImIcu nu
nsemneuz, nIcI uruL de ce rud esLe.
ur rposuLuI UrcIe vornIcuI, vrundu s uruLe uceusL
povsLe u IuI DIspoL muI decIIs I muI udevruL,
mpreunundu IzvoudIIe, uu ceLIL Iu cronIcuI Ieescu, curIIe
esLe IzvodIL de cronIcurIuI BIeIscIII I de ucoIo uIIundu muI
uIes de DIspoL, uu scos uceusL povsLe ce muI sus scrIe, c
esLe DIspoL de Iu osLrovuI Sumos de nuLereu su I cum s-uu
mprIeLenIL cu uscIII I uu venIL cu ousLe spre MoIdovu I
uu gonIL pre AIexundru vod I uu upucuL scuunuI I dcII,
LouLe pre rundu, cum spune muI sus. ns muI udevruL nu-
I uruL de unde s-uu IjdruL I cum -uu scos nume de dom-
nIe.
ur eu SImIon DuscuIuI, vrundu cu udevruL cu s po-
cIu dovedI ucesL Iucru muI uIes I muI decIIs penLru
DIspoL vod, ceLIndu IzvoudIIe, um cercuL I cu Iu cronIcuI
Ieescu I um uIIuLu IzvoduI curIIe esLe cIIzmILu muI de-
nuInLe vrme de AIIxundru GvugnIn pre IImbu IuLIneusc I
dcII dIpre uceIu Izvod I-uu IzvodIL Mur(In PucovscIII, dIn
IImb IuLIneusc pre IImbu Ieusc, de ucoIo I eu um sIIIL
cu nevoIn( de um IzvodIL dIpre uceIu Izvod, pre IImbu
romuneusc uceusL povsLe IuI DIspoL, de unde s-uu
IjdruL I n ce cIIp -uu scos nume de domnIe.
Mur{in Pucovschii
PenLru ucesLu DIspoL vod, scrIe Mur(In PucovscIII,
cronIcurIuI Ieescu, c ourecundu uu IosL un DIspoL oure-
curIIe, IcuInd Iu MoIdovu, om de cInsLe I de IoIos IourLe,
curIIe nLru nImIcu n-uu IosLu muI de jos decuL ceI de
IrunLe, uvundu I un nepoL unume VusIIIcu. AcesLu DIspoL
I cu nepoLu-su, vIInd AIIxundru vod Iu domnIe, de IrIcu
IuI, cu LouL uvreu IuI uu prIbegIL dIn (ur I uu Lrus spre
Rum, unde nu muIL vrme Lrecundu, uu pIerIL nepoLuI IuI
DIspoL Iu un rzboIu. $I de ucoIo muLundu-s DIspoL Iu uIL
osLrov, -uu cumpruL ocIne I s-uu uezuL. Unde nu dup
muIL vrme uu murIL I DIspoL, rmuIndu-I LouL uvu(IIu
IuI pre munu sIugIIor suIe. $I IIInd unuI dInLre sIugI de rud
grecu, unume HerucIu, curIIe eru de IoIos I muI de cInsLe
decuL Lo(I I muI credIncIos Iu DIspoL decuL LouLe sIugIIe, II-
Indu I om IsLe(u Iu IIre I uscu(IL Iu mInLe, uu cIIemuLu pre
Lo(I LovuroII sI, pre sIugIIe IuI DIspoL I Ie zIse: "ru(IIor,
IuL sLpunuI nosLru murI I uvreu IuI LouL pre muInIIe
nousLre rmus. $I IuL cumu-I obIcIuI Iu ucesLu Ioc, c
ducu moure omuI I nu ure IIcIorI suu uIL rud, Iuu
judecLorII rmI(u LouL u morLuIuI. $I ucmu de vor obIIcI
de mourLeu IuI DIspoL, vor venI de vor Iuu LouL uvu(IIu
sLpunu-nosLru I noI vom rmuneu cu nImIcu. ur de ve(I
vreu cu s m uscuILu(I pre mIne I s Iuce(I precum voIu
zIce eu, noI Ir grIj vom II dInLr-ucoIo I uvu(IIu
sLpunuIuI nosLru noI o vom pojIvI, numuI s prIImI(I un
cuvunLu, s m mrLurIsI(I pre mIne c sunLu nepoL IuI
DIspoL I DIspoL uu murIL I uvu(IIu IuI pre munu meu uu
rmus. $I s m mrLurIsI(I Iu judecLorI, cum nu voIu s
v pILescu sImbrIIIe, c eI nu LIu c VusIIIcu, nepoLuI IuI
DIspoL, uu murIL Iu rzboIu. CI vzundu eI c m
mrLurIsI(I c sunLu nepoL IuI DIspoL I m puru(I penLru
sImbrII, vor crde cu udevruL c sunL nepoL IuI DIspoL I
nu vor Iuu uvu(IIu sLpunu-nosLru, cI-m vor zIce s pILescu
sImbrIIIe. DcII vom mpr(I LouL uvu(IIu sLpunuIuI nos-
Lru dImpreun I eu voIu Isu s Iuu(I voI LoL ce vu II, numuI
s-mI du(I mIe cuLusLIIIe I zupIsIIe, cuLe sunLu, LouLe, I
cevu bunI de cIeILuIuI, cuL v ve(I nduru, c vouo nu v
sunLu de nImIcu ucIe IurLII, nIcI v sunLu nIcI de o Lreub.
$I dcII ne vom rcIIru, curIIe ncLro I vu ndrepLu Dum-
nezeu."
DecI eI cu Lo(II prIImIr ucsLe cuvInLe I I s jurur
cum, nu numuI nuInLeu judecLorIIor suu cLr uI(I ou-
menI, ce I pInLr-uILe (rI I vor mrLurIsI cum esLe VusIIIcu,
nepoLuI IuI DIspoL. Au meLeruguIndu-I nLr-ucesLuI cIIp
HerucIu cu LovuroII sI, uu mpr(ILu uvu(IIu IuI DIspoL I
eI uu upucuL cuLusLIIIe I zupIsIIe nLru curIIe uu IosLu I
dIrsIIe ceIe de domnIe u IuI VusIIIc, nepoLuIuI su, uI IuI
DIspoL, curIIe pIerIse Iu rzboIu. $I uu IuuL I dIn bunI
ourece, cu s-I IIe de cIeILuIuI. $I mpreunundu-I LovurII
numeIe su, I-uu zIs HerucIu VusIIIc, nepoLuI IuI DIspoL,
Iuundu numeIe ceIuIu ce pIerIs Iu rzboIu.
$I dcII rcIIrundu-s Lo(I n LouLe pr(IIe, DIspoL uu
upucuL nume de domnIe I uu LrecuL Iu |uru Nem(usc.
CruIu ducu I-uu IuuL sumu cIesurIuI nem(escu, cu dru-
gosLe I-uu prIImILu, ducu -uu urLuL dIrsIIe cIe de dom-
nIe, I-uu crezuL cu udevruL c esLe nepoL IuI DIspoL I eru
Iu cInsLe mure. ns IuI nu-I eru de cInsLe, cI socoLIIu cum ur
puLIIu Iuce cumvu s dobundeusc domnIIu Iu moIIu su, Iu
MoIdovu. CurIIe umbIundu penLru domnIe, uu IsuL nm(II
I uu LrecuL Iu II I sIujIndu corunIeI IeeLI I umbIundu
InLre voInIcI Iu rzbouIe, s-uu mprIeLenIL cu AIbrIILu
uscIII voIevoduI SIruscIII, curIIe ducu I-uu IuuL sumu, cu
LouL nevoIn(u uu sIIILu cu s-I duc Iu domnIe, udeverIndu-
s DIspoL c orIcuL vu cIeILuI penLru dunsuI, II vu nLource
muI cu usupr cIIeILuIuIu. AcsLeu cuvInLe n(eIegundu-Ie
uscIII, s-uu nIurL(IL cu dunsuI.
Cnd uo otrvit Alexundro vod
pre ispot
n(eIegund uscIII I cu DIspoL de muILe usupreuIe ce IcIIu
AIIxundru vod boIerIIor sI, gundIr c pe Iesne s vor
mprIeLenI cu o sum de boIerI de (ur. $I sILuIndu-s
umundoI, uu IsuL DIspoL cu s sLrung uscIII ousLe, Iur
eI Icundu-s om prosLu, IIInd necunoscuL, s-uu dus n
(uru, Iu MoIdovu. C IIIndu om cu mInLe mure, umbIundu
cu LuIn pre Iu boIerI, pre Lo(I I-uu IcuL prIIeLenI. MuI upoI
umbIundu cu n(eIepcIune mure, s-uu upropIIuLu de uu
grIL I cu Roxundu, doumnu IuI AIIxundru vod, cure I-uu
IosL sor bun. Roxundu uu spus IuI AIIxundru vod de
dunsuI I s-uu ruguLu s uIb socoLIn(, nIcI AIIxundru vod
I-uu IrunLu voIu, cI I-uu prIImILu. MuI upoI, dup muIL
vrme, prepuIndu- AIIxundru vod pre DIspoL, I-uu oLrvIL
pre uscunsu. CurIIe ducu s-uu prIcepuL nLr-ucesLu cIIp
oLrvIL s-uu duL Iu doILorI, de s-uu pzIL I nImIcu nu I-uu
IosL. ur uscIII n |uru eusc, zIojIndu-I muILe suLe I
ocIne I Iuundu bunI dupre Iu uI(II I sLrungIIu ousLe. ur
DIspoL ducu uu IeIL de Iu doILor, nduL uu IugIL n |uru
eusc I s-uu dus Iu prIIeLInuI su, Iu uscIII I I-uu
povesLILu de LouLe cuLe peLrecuse Iu MoIdovu.
Cnd uo porces ispot i co
Luschii inti spre {uru Moldovei
co ouste
uscIII voIevodu SIruscIII, ducu uu sLrunsu vreo q.ooo de
oumenI pre IeuI Iuundu pre DIspoL cu sIne, uu Lrus spre
IrunI(u MoIdoveI unde sosIndu Iu NIsLru I gLIndu-s su
InLre n (ur, uu prInsu vsLe AIIxundru vod, cum DIspoL
vIne cu ousLe Ieusc usupru IuI I uu sosIL Iu murgIne. Au
AIIxundru vod degrubu se gLeuLe cu vreo puLru zecI de
mII I Ie-uu IeILu nuInLe Iu NIsLru, uLepLundu pre uscIII
I pre DIspoLu.
Cndo uo venit vste lu Alexun-
dro vod, comc uo morit ispot
n(eIegundu AIbrIILu uscIII I cu DIspoL cum AIexundru
vod Ie-uu IeIL nuInLe Iu murgIne cu uLuLu puLre, n-uu
cuLezuL s InLre n (ur, cI s-uu nLorsu nupoI, cru(undu-s
pre uIL duL I uu rcIIruL ousLeu LouL pre Iu suLe,
IsunduIe cuvunLu, cundu Ie vu du LIre, s IIe cu Lo(I guLu.
ur pre DIspoL I-uu ncIIs uscIII nLr-o LuIn u su, unde
nImIneu nu InLru ucoIo, Ir numuI uscIII I uu scos
cuvunLu Iu gIouLe cum DIspoL s-uu rzboIIL.
$I uu dIn zI n zI, urLundu-s uscIII cu voIe reu cLr
Lo(I penLru bouIu IuI DIspoL I umbIundu LrIsLu, nu dup
muIL vreme nLr-unu de zIIe uu IeIL uscIII uIur Iu
gIouLe, urLundu-s posomoruL Iu IuL I cu IuIne ngre,
urLundu-s juInIcu I cu voIe reu, mrLurIsIndu cLr Lo(I
cum DIspoL uu murIL. $I uu nv(uL s grIjusc ce LrebuIe Iu
pogrebunIe I uu poruncILu de uu IcuL un sIcreIu I I-uu
bguL n LuIn, unde eru DIspoL I uu pus n sIcrIIu o pIIuLr
mure I uu smoIIL sIcrIIuI bIne, cum ur II om morLu
nLrunsuI, zIcundu c uu smoIIL pre DIspoL nLr-nsuI. $I
dcII uducundu preo(I muI(I cu LouLe gIouLIIe suIe I cu
muIL juIe uu IcuL ngropureu I uu usLrucuL uceI sIcrIIu.
DecII vrundu uscIII cu s creuz cu Lo(II c uu murIL
DIspoL, uu LrImIs cuvunLu I scrIsorI n LouLe pr(IIe, dundu
LIre de mourLeu IuI DIspoL. ur pre uscunsu cum puLeu
vILejuLe s gLIIu. $I IIIndu ucoIo I IscoudIIe IuI AIIxundru
vod I vzundu eI cu ocIII Ior, cum DIspoL uu murIL I I-uu
ngropuL, de surgu uu uIerguL Iu AIIxundru vod, ducundu-I
vsLe bun, cum DIspoL uu murIL I uu vzuL cu ocIII sI
unde I-uu ngropuL I cum esLe uscIII juInIc penLru
mourLeu IuI DIspoL. Crezundu AIIxundru vod ucesLe cu-
vInLe cu udevruL, cum uu murIL DIspoL, cu mure dur uu
druIL pre vesLILoruI uceIu I bucurundu-s c s-uu munLuIL
de vrjmuuI su, uu sIobozIL oLIIe pre ucus.
Cndo uo merso ul doileu rndo
Luschii co ispot co ouste spre
{uru Moldovei, usopru loi Alixun-
dro vod i s-uo dut rzboio lu
Verbiiu, ,o6q <1g6o> noiemvrie
1S
AIbrIILu uscIII voIevodu SIruscIII, sco(undu cuvunLu n
LouLe IuLurIIe cum DIspoL uu murIL I n(eIegundu cum AIIx-
undru vod oLIIe suIe Ie-uu rscIIruL, uII vrme prIn
demun cu s Iovusc Ir vsLe de Iznouv usupru IuI AIIx-
undru vod. $I de surgu uu LrImIs Iu porunIcI, cum muI
curundu cu s s sLrung ousLeu LouL IuunIoc. Unde duc-uu
udunuL ousLeu, s-uu uIIuL de LouL 1z.ooo de oumenI. $I
dcII uu zIs uscIII IuI DIspoL s s scouIe dIn mor(I, udec
s Ius de Iu LuIn unde eru ncIIs. $I de surgu mergundu
spre IrunI(u MoIdoveI, Ir' vsLe uu LrecuL NIsLruI. Unde
n(eIegundu uu degrubu socoLILorII IuI AIIxundru vod ce
eru Iu murgIne, de surgu uu uIerguLu Iu domnu su, Iu AIIx-
undru vod, de I-uu duL LIre cum DIspoL I mpresour Ir
vsLe I uu InLruL n (ur. De cure Iucru cu udevruLu LIInd
AIIxundru vod c DIspoL uu murIL, n-uu crezuL, cI uu
nv(uL s LuIe cupuI uceIuIu ce uu udus uceusL vsLe,
dundu-I vIn c Iuce spuIm (rII, c eI LIe bIne cum
DIspoL uu murIL. ns nesvurIndu-s oIcurII vIInd unuI
dup uILuI I LoL o vsLe spun, cum DIspoL sosLe,
n(eIegundu uceusLu AIIxundru vod, deLepLundu-s cu
dInLr-un somnu, un Iucru uu degrubu neuvundu dI ce s
upucu, IIInd ousLeu rcIIruL cIneI pre ucus, uu upucuL
pucIIe cu vreo 1.oo de oumenI, ce uu puLuL sLrunge de-
grubu I uu IeIL nuInLeu IuI DIspoL, Iu JIjIIu, Iu suL Iu Ver-
bIe. $I uu LocmIL pucIIe mpoLrIvu poduIuI, cu s pouL
sprIjInI pre DIspoL. Unde Icundu nvuI mure pedesLruII
IuI uscIII, uu upucuL pucIIe I Ie-uu nLorsu spre ousLeu
IuI AIIxundru vod. Unde mpresurundu pre moIdovnI cu
IocuI pucIIor I dIn sIneu(e cu gIoun(IIe ce pIcu cu pIouIu,
de muILe rune n-uu muI puLuL suIerI moIdovnII, prsIndu
pre domnu-su, pre AIIxundru vod, uu duL dosuI u IugI I
uu rmus Izbundu Iu II.
ur AIIxundru vod, vzundu-se goIIL I prsIL de LoL
ujuLorIuI, uu IugIL n jos spre HuI I de ucoIo s-uu dus Iu
LurcI. ur uscIII uu Lrus Iu Suceuvu I uu uIzuLu pre DIspoL
Iu scuun. ur eI nu dup muIL vrme s-uu dus nupoI,
Isundu IuI DIspoL ousLe, joImIrI I nm(I I ungurI, cu s-I
IIe de uprure, dIncLro vu uveu nevoIe, Iur IuI s-I
nLourc LouL cIIeILuIuIu ce uu IcuL pn I-uu uezuL Iu
domnIe.
Pentro izvodol umndoror
cronicurilor leti i de tocmeulu
lor
PenLru ucesLu DIspoL vod ILopIse(uI cesL moIdovenescu
IourLe pre scurLu scrIe, Iur cronIcurII ceI IeLI spun muI
decIIs I de ujunsu, mcur dIn cepuLuI IuI DIspoL nu spun
umundoI nLr-un cIIp. ur muI upoI LoL s Locmescu, c cu
uceusL duL LoL uu IosLu Izbundu Iu DIspoL vod, c uu
bLuL pre AIIxundru vod I uu upucuLu scuunuI. Unde ducu
s-uu uezuL Iu domnIe, muILe roL(I IcIIu prIsLe voIu (rII,
pre curIIe muI upoI nu I-uu puLuL suIerI boIerII I (uru,
vzundu de Iu dunsuI uLuLu pedeups I sLrumbLuLe usupru
Ior, curIIe de-I vreu cru(u Dumnezeu ndeIungu Iu domnIe,
nu vreu puLeu II nLr-uILu cIIp, cu s nu prImeneusc Igeu
I s nu rsIpusc (uru.
PenLru uceIu I eu, vzund c de uIceu nuInLe s
Locmesc scrIsorIIe Iu povsLe umunduror cronIcurIIor, um
sIIIL de um mpreunuL scrIsorIIe Ior IuunIoc; cronIcurII uIeg
cureIe uu scrIs.
Cndo s-uo sItoit Luschii cu s
scou{ pre ispot vod din dom-
nie
De uceusL povsLe scrIe cronIcurIuI Mur(In PucovscIII,
cum AIbrIILu uscIII voIevodu SIruscIII, ducu uu uezuL
pre DIspoL vod Iu domnIe cu muIL u su cIIeILuIuI, s-uu
dus nupoI Iu |uru eusc Isundu cuvunLu IuI DIspoL vod
cu s-I LrImI( LoL ce uu cIIeILuIL penLru dunsuI, s-I
rscumpere suLIIe I ocInIIe curIIe zIojIse penLru DIspoL. CI
DIspoL ducu s-uu vzuL uezuL Iu domnIe, nImIcu de uceusLu
nu grIjIIu, cI numuI de u prdureu I u Iuce roL(I n (ur,
ceIe-I IcIIu. Au nLrundu scurbu InLre dunII, n(eIegundu
uscIII de uLuLeu usuprIe I sLrumbL(I ce Iuce |rII I IuI
nu-I pILLe cIIeILuIuIu gundI cu s-I scou( dIn domnIe.
De cure Iucru ducu s-uu udunuL Iu seIm, Iu PeLrIcov cu
DumILruco VInove(scIII, curIIe I uceIu eru om cu puLre
mure I sILuIndu-s umundoI, uu LocmIL uscIII cu s-I
duc Iu domnIe I s scou( pre DIspoL. De cure Iucru
ncredIn(undu-s umundoI, nu dup muIL vrme s-uu
rdIcuL VInove(scIII cu ousLe czceusc I uu venIL Iu NIs-
Lru, uLepLundu ucoIo I pre uscIII, cu s murg usupru IuI
DIspoL.
Cnd s-uo sItoit boierii {rii
Moldovei s scou{ pre ispot
vod din domnie
nLr-ucIu vrme sILuIndu-s boIerII (rII dImpreun cu
epIscopII, ce vor Iuce cu uceI rIsIpILor de Ige, c nu numu
c cuIc obIceIe (rII I Iuce I juIurI, ce I Igeu cu LoLuI
rmsse de buLjocur. De cure Iucru cu Lo(II, muI cu de-
nudInsuI sILuIndu-s cu Tomu IuLmunuI, cu s scouL pre
DIspoL dIn domnIe I uu jurur pre Tomu curIIe eru cu
InIm mure, cu s IIe eI ncepLorIu ucesLuI Iucru.
{SIMION ASCLLL)
nLr-ucIu vrme n(eIegundu boIerII cum DumILruco
VInove(scIII uu venIL Iu NIsLru cu ousLe czceusc I
uLeupL pre uscIII, vrundu s vIe usupru IuI DIspoL vod
I s-uu sILuIL cu Lo(II I uu uIes cu s LrImI( Iu dunsuI, s-I
poILeusc s vIe Iu domnIe I s nu zboveusc, nIcI s vIe
cu ousLe muILe, c poL eI cu (uru s-I deu domnIIu Ir
ousLe, nIcI s uLeupLe pre uscIII, zIcund c de vu venI
uscIII, vu II sIuvu IuI, Iur nu u IuI VInove(scIII. Vzundu
ucsLe cuvInLe VInove(scIII I udeverIn(u boIerIIor de (ur,
uu InLrebuL sIuL de PIsuLcenscIII porunIcuI su, cum vu
Iuce, uLepLu-vu I pre uscIII uu bu, c boIerII ceI de (ur I
poILescu. DecI PIsuLcescIII negundIndu-s de vIcIeug,
vzundu uLuLu udeverIn( de Iu boIerII (rII, I-uu zIs s nu
uLpLe pre uscIII, cI s murg Iu domnIe, deucu I poILes-
cu boIerII, s nu IIe Iuudu IuI uscIII, cI u Ior. AscuILundu
ucesLu sIuL VInove(scIII s-uu gLIL cu vreo oo de oumenI,
cu s vIe spre (ur.
Cndo uo prinso de vste ispot
vod c vine Vinove{schii usopru
loi
ScrIe BIeIscIII cronIcurIuI Ieesc uceusLu povsLe:
Tomu IuLmunuI vrundu s umgeusc pre DIspoL
vod, s-I rcIIre ousLeu, cu s nu uIb cu ce s sprIjInI
dIspre vrjmuII sI, urLundu-s prIIeLIn, uu spus IuI
DIspoL vod, cum VInove(scIII s gLeuLe I vIne usupru
IuI I uu sosIL Iu NIsLru I uu cIIemuLu nLru ujuLorIu I pre
LLurI I nc udogeu de zIceu c LLurII sLuu guLu Iu mur-
gIne I vor s InLre n (ur.
{SIMION ASCLLL) Cndo uo
trimis ispot vod lu
Vinove{schii pentro puce
ScrIe cronIcurIuI Ieescu Mur(In PucovscIII c deucu uu
n(eIes DIspoL vod de venIreu IuI VInove(scIII, LIIndu c
dIspre uscIII, de unde-I eru LouL ndjdeu, ure scurb
mure, penLru ce nu-I nLorsse cIIeILuIuIu, socoLI c de
ucoIo nu s vu puLeu ujuLorI, n(eIegundu c I uscIII vu s
IIe cu VInove(scIII usupru IuI, neLIInd nImIcu de
vIcIeuguI boIerIIor sI, uu LrImIs soI Iu DumILruco
VInove(scIII penLru puce, gIuruIndu-I 1.ooo de cuI I
cuLevu mII de boI, numuI s Iuc puce I s s nLourc
nupoI. De cure Iucru InLrebundu VInove(scIII sIuL de
PIsucenscIII porunIcuI su, de Iu curIIe penLru sIuLuI IuI
muI upoI I-uu venIL LouL roLuLeu usupru cupuIuI IuI, c
vrund VInove(scIII s Iuc puce pre cuvunLuI IuI DIspoL I
s s nLourc nupoI, Iur PIsucenscIII LoL I-uu ndemnuL
cu s murg, zIcundu c deucu I poILesc boIerII I (uru, muI
bIne s IIe eI sLpun decuL uILuI. $I uu VInove(scIII
uscuILundu sIuLuI IuI PIsuLcenscIII, nu Icu puce cu soIII IuI
DIspoL, cI s-uu pornILu spre (ur, unde muI upoI I cupuI -
uu pus.
Cndo uo trimis ispot vod s
Iuc puce co Luschii
Vzundu DIspoL vod c dIspre VInove(scIII nImIcu nu
IoIosLe, uu LrImIs IurI Iu prIIeLInuI su, Iu uscII, cu
muIL rugmInLe, cu s-I nLourc scurbu dInspre dunsuI I
s nu-I Iuse Iu nevoIu IuI, cI s-I vIe nLru ujuLor, s-I
sprIjIneusc dIspre vrjmuII sI I ce vu II poILu I cIIeILuI-
uIu IuI, I de nLI I de upoI, LouL s I-o nLourc I nc I
uILe dururI muILe I-uu udeverIL. Unde vzundu uscIII
rugmInLeu IuI DIspoL, IIIndu I uscIII uLunceu sosIL Iu
NIsLru, Iu murgIneu (rII, uu cIIemuLu pre Lo(I porunIcII
sI I uu ceLIL curLeu IuI DIspoL nuInLeu Ior u LuLuroru. De
cure Iucru InLrebund sIuL de dunII: scouLe-vu pre DIspoL
dIn domnIe, uu sprIjInI-I-vu dIspre vrjmuII sI ?
n(eIegundu porunIcII ucsLeu cuvInLe, vzund c I
VInove(scIII nu I-uu uLepLuLu, precum Ie eru LocmeuIu, cI
uu InLruL n (ur, uu sILuIL pre uscIII s nu Iuse pre
DIspoL Iu nevoIe, de vrme c muI nuInLe cu ujuLorIuI IuI I-
uu uezuL pre DIspoL Iu domnIe, zIcundu c de vu IeI
DIspoL dIn domnIe I cIIeILuIuIu IuI uscIII vu II pIerIL.
ur de vu II DIspoL Iu domnIe, LoL esLe cu ndjde c-I s
vu nLource cIeILuIuIu. De cure Iucru Iuundu uscIII ucesLu
sIuL, uu purces cu s upere pre DIspoL vod. Unde uu venIL
uscIII Iu (ermurIIe SIrLIuIuI cu puLrusprzce mII de ou-
menI.
Cndo uo viclenit Tomu hut-
munol pre domno-so, ispot
vod i ousteu i-uo rsipit
SImIon DuscIuI: De uceusL povsLe scrIe BIeIscIII cronIc-
urIuI Ieescu.
nLr-ucIu vrme n(eIegundu Tomu IuLmunuI cum
VInove(scIII uu InLruL n (ur, uII vrme cu s vIcIeneusc
pre domnu-su, DIspoL vod, I mrse de-I spuse de
venIreu IuI VInove(scIII, zIcundu c uu cIIemuL I pre
LLurI nLr-ujuLorIu I uu InLruLu n (ur. Au spImunLundu-
I cu ucsLeu cuvInLe, uu poILIL s-I deu IeIecII IuI ce uveu, c
eru nm(I, ungurI, II I oumenI sLreInI, cu s Ius cu
dunII mpoLrIvu LLurIIor, zIcundu c de vu puLeu oprI
LLurII, s vu nLource de surgu nupoI I pre VInove(scIII
pre Iesne vu sprIjInI, c pn Iu ucIu vrme s vu sLrunge I
(uru I pre Iesne s vor cur(I de vrjmuII sI. Crezundu
DIspoL ucsLeu cuvInLe, duLu-I-uu sIujILorII sI nm(II, Ir
pedesLrIme, curII I-uu oprIL Iung sIne, pre curII eru
nedjdeu.
{SIMION ASCLLL) Cndo uo
pierit nm{ii loi ispot
AIceu nu s poLrIvesc Iu povsLe cronIcurII IeeLI. CronIc-
urIuI Ieescu Mur(In PucovscIII scrIe c s-uu rdIcuL
unou cruIuI ungurescu nLrucIu vrme cu cuLvu ousLe I
upropIIndu-s Iu IrunI(u ArdeuIuIuI supLu mun(I,
n(eIegundu de uceusLu boIerII moIdoveneLI, IIIndu vIcInI
domnusu, uvur prIIeju cu s mpu(Ineze ousLeu IuI DIspoL
vod, cu s LrImI( ousLeu dIspre IrunI(u ungureusc, s IIe
de sLruj. $I uu uu LrImIs DIspoL nm(II sI, curII eru
sIujILorI Iu dunsuI I pre o sum de moIdovnI. $I cu dunII
uu LrImIs pre Tomu IuLmunuI I pre Mo(oc vornIcuI I uI(II
cu dunII, curII uvundu vIcIenIe uscuns Iu InImu su usupru
domnuIuI su, uu nv(uLu cu LuIn pre moIdovenI, curII
noupLeu, ducu uu udormIL nm(II, I-uu mpresuruLu
moIdovnII I pre Lo(I I-uu LIuLu, ne uvundu eI nIcI o grIj
dIspre so(IIIe suIe.
nLr-ucIu vrme IIIndu DIspoL vod ncIIs n ceLuLeu
SucvII de IrIcu IuI VInove(scIII, c nIcI VInove(scIII nu
eru depurLe, de surgu s-uu vurLejIL Tomu cu Mo(oc I cu
moIdovnII I uu ncunjuruL ceLuLeu, c ungurII IuI DIspoL
nc-I pIecuse Tomu spre sIne. ur DIspoL vod numuI ce
rmsse cu pedesLruI. $I puIndu Tomu sLruj pregIur
ceLuLe, uu IeIL nuInLeu IuI VInove(scIII Iu SIrLIu, cum s
vu pomenI muI jos.
Simion usclol: Bielschii
cronicuriol leesco uceust
povste ce scrie mui sos pentro
mourteu ucestor nm{i no o scrie
uu precomo scrie Mur{in
Pucovschii, ce scrie intr-ult chip,
de s tocmte co ltopise{ol
cesto moldovenesco, comvei
vedeu, cetin do inuinte
Tomu IuLmunuI, ducu -uu LocmILu IucrurIIe suIe cIe de
vIcIenIe dIspre domnu-su, DIspoL vod, n(eIegundu c
VInove(scIII vu s InLre n (ur, duLu-I-uu LIre de
VInove(scIII cum vIne, zIcundu c uu cIIemuL nLr-
ujuLorIu I pre LLurI, curII uu InLruLu n (ur I uu poILILu
s-I deu IeIecII IuI, nm(II, cu s Ius cu dunII mpoLrIvu
LLurIor I upoI s vu nLource mpoLrIvu IuI VInove(scIII.
De cure Iucru uscuILundu-I DIspoL vod, duLu-I-uu IeIecII
sI, nm(II, pe curII ducu I-uu upucuL Tomu Iu munu su, uu
purces cu ousLe n jos I uu LrecuL PruLuI pre Iu r(IInI I
Lubru -uu pus Iu suL Iu SpoLnI. $I ducu s-uu uezuL
ucoIo, Iu vrme de mus, Tomu I cu uI(I mpoLrIvILorI uI sI
uu sILuIL n ce cIIp vor puLeu pIecu nm(II, cu s IIe nLru
unu cu dunII usupru IuI DIspoL. Ce LIInd c nm(II unde
sIujscu, cu dIrepLuLe sIujsc domnu-su I nu pre Iesne I
vor pIecu, cI uIIur s LrImI( Iscoude pre uscunsu, s nu
LIe nm(II, s s Iuc u s duce mpoLrIvu LLurIIor, muI
upoI nLorcundu-s, s uduc vsLe bun, cum LLurII s-uu
nLorsu nupoI. $I cundu Iu u douo zI, Icur vsLe c s-uu
nLorsu LLurII I penLru bucurIe zIser boIerII s s
veseIeusc Lo(I I cInsLIr pre nm(I, pn I mbLur I
prIsLe noupLe I ucIser pre Lo(I.
e domniiu loi $teIun vod
Tomeu, ,o,1 <1g6> uvgost
ur u douo zI dImIneu(u, dup sIuLuI ce sILuIs boIerII I
ucIser pre uceI nm(I uI IuI DIspoL vod, cu Lo(II rdIcur
domnu pre Tomu IuLmunuI I-I puser nume $LeIun vod.
DcII degrubu purcsIr spre Suceuvu, cu s ncunjure ceL-
uLeu, pn nu prInde de vsLe DIspoL vod. $I ducu sosIr Iu
ceLuLe, uvundu LIre cum soseLe I VInove(scIII, puse
sLruj pre Iung ceLuLe I nc de ucsLeu DIspoL vod nIm-
Icu nu LIIu. Tomu uu IeILu nuInLeu IuI VInove(scIII, Iu
podu Iu VercIcunI, pre SIrLIu.
{SIMION ASCLLL) Cronic-
uriol Mur{in Pucovschii
AcoIeu LocmIndu-I Tomu ousLeu su n douo poIcurI,
vrundu s nuIe pre cuzucI, uu pus un poIcu de o purLe de
pod, uILu poIcu de uIL purLe de pod, dundu-Ie nv(Lur
nLr-ucesLu cIIp: ducu s vor nIru cuzucII Iu pod, uLunceu
s-I Iovusc Ir vsLe de douo pr(I, cum s-uu I LumpIuLu.
ns muI nuInLe cu o zI uu LrImIs Tomu oIcurI nuInLeu IuI
VInove(scIII, dundu-I vsLe cu neIcIune cum muIne
dImIneu( vor IeI boIerII Lo(I nuInLe-I, de I s vor ncIInu
I vor mrge cu Lo(II usupru IuI DIspoL. De cure Iucru
n(eIegundu VInove(scIII uceusL vsLe, cu mure bucurIe
uu purces u douo zI, uLepLundu s-I Ius boIerII nuInLe, s
I s ncIIne. Unde muI upoI, cu mure nIcIune s-uu
neIuL.
Simion usclol: Bielschi i
Mur{in Pucovschii umndoi
cronicurii leti scrio
ALepLund Tomu pre VInove(scIII cu ousLe LocmIL Iu
pod, Iu VercIcunI, IuL uu sosIL I VInove(scIII cu cuzucII
sI. CI VInove(scIII nu venIIu cu Iu un rz boIu, cI cu Iu o
domnIIe deurL de sLpunI, cu pu(InI I nc eI IIInd boInuv
de snLuLe. $I ucopIerIndu-I neguru deoduL, Tomu cu
ousLeu su ceu LocmIL Ir' vsLe I-uu IovIL, de I-uu spurL I I-
uu rsIpIL. $I pe muI(I I-uu prInsu vII, unoru Ie-uu LIuL
urecIIIe I I-uu sIobozIL, pre uI(II dImpreun cu domnu su,
DumILruco VInove(scIII, I-uu LrImIs Iu mpr(Ie. C
VInove(scIII neuvund ndjde de o poLIcuI cu ucIu I II-
Ind neguLu, IovIndu-I Tomu Ir vsLe, pIerdu
VInove(scIII rzboIuI I uu duL dosuI u IugI. $I vzundu c
nu vu scpu, c eru sIubu de bouI, uu InLruL nLr-o cpI(
de Iun, Iu un suL Iu BoLunI. VIIndu un pop Iu Iun, s-I
ncurce, I-uu uIIuL uscunsu I I-uu dus Iu Tomu, de I-uu
ncIInuLu. MuI upoI, precum s-uu pomenILu muI sus, I-uu
LrImIs Iu mpr(Ie dImpreun cu cumnuLu-su, PIsuL-
censcIII, de I-uu ncIInuL.
e mourteu loi omitruco
Vinove{schii
Aducundu oumenII TomII pe DumILruco VInove(scIII I
pre cumnuLu-su PIsuLcenscIII Iu mpr(Ie, uu duL pesLe
oumenII IuI AIIxundru vod, curII venIIu s Iu (uru cu cr(IIe
mpruLuIuI. C mpruLuI uuzIndu de uLuLeu umesLecLurI
ce s Iuc n (ur I s scouI unuI presLe uILuI, nu suIerI, cI
dde domnIIu IurI IuI AIIxundru vod puneunuI, I
scuunuI ceI dInLI. Au ducu LImpInur ducundu pre
DumILruco I pe PIsucenscIII Iu |urIgrud, I Iuur dIn
muInIIe oumenIIor TomII I-I LrImIser de I-uu ncIInuL de
Iu AIexundru vod, zIcundu c (uru poILLe pre dunsuI I
n ndjdeu IuI uu IcuL sIujbu mpruLuIuI. ur mpruLuI
pre VIno ve(scIII I pr PIsucenscIII I-uu pus n curIIge
dIspre GuIuLu I ucoIo uu LrIL vII, pn u LreIu zI, cu muILe
sudImI I ocrI spre MeImeL. MuI upoI LurcII, cu nLr-o
proc sgILu nLr-nII, de-I umpIeu de sge(I I uu s-uu
sIurIL vIIu(u Ior.
Cndo uo merso $teIun vod
Tomu usopru domnoloi so,
ispot vod
$LeIun vod Tomu, dup Izbund cu noroc ce uu bLuL pre
VInove(scIII, de Iznouv s-uu nLorsu spre Suceuvu. $I
sLrungundu (uru, uu ncunjuruL ceLuLeu unde eru ncIIs
DIspoL vod I uu upropIIuL pucIIe, de o bLIIu. nLr-ucIu
muIL guIceuv I IreumL s uuzIIu dInIonLru, c DIspoL
prepuInd de vIcIenIe pe cpILunuI pedesLruIIor, unume
DervIcI PLru, c s-uu ujunsu cu Tomu I vu s-I deu ceL-
uLeu, uu scos subIIu I I-uu omoruL. nLr-ucIu sIujILorII
vzundu npusLeu I mourLeu cpILunuIuI Ior, mure zurv
Icur I nLI s IspILIIu s omour pre DIspoL vod, upoI
s sILuIr c vor zIce c nu penLru cpILunuI I-uu omoruL,
ce uu vIcIenIL pre domnu-su I s-uu IcomIL de uu IuuL
bunI de Iu Tomu vod. $I uu rupser sIuL cu s LrImI( s
Ie jure Tomu s IIe eI sIobozI, Iur eI s-I decIIz ceLuLeu
I s IIduIusc eI I de nume de vIcIenIe s s cur(usc.
Au Iuundu udeverIn( de Iu Tomu, uu decIIs ceLuLeu.
e mourteu loi ispot vod erit-
icol
DIspoL vod, duc vzu c I-uu vIcIenILu Lo(I boIerII I I-uu
prsIL Lo(I sIujILorII I (uru s-uu rdIcuL usupru IuI I
ujuLorIu de unde uveu ndjde, de Iu prIIeLInuI su, de Iu
uscIII, nu-I vIne, uu vzundu pIerIreu IuI sosIL Iu cupuI
su, mbrcuLu domnLe uu IeIL uIur dIn ceLuLe, muI sus
de Suceuvu, Iu ArnI, unde eru (uru udunuL I s ncIIn
TomII. ur Tomu cu muILe cuvInLe I-uu musLruL,
uducundu-I umInLe de muILe IucrurI IrdeIge ce IcIIu, c
nu numuI (uru pusLIIeLe I bIsrIcIIe dIzbrcu, ce I de Ige
I rudeu. Cu ucsLeu cuvInLe musLrundu-I Tomu, I-uu IovIL
cu buzdugunuI I dcII LouL ousLeu s-uu IsuL Iu dunsuI, un-
de ucopIerIndu-I muI(Imeu, cu muILe rune I-uu pLrunsu
LrupuI. $I uu uu IosL sIurILuI IuI DIspoL vod, dup ce uu
domnILu LreI unI, noIemvrIe. DcII s-uu IsuL n pedesLrIme,
de I-uu LIuL I I-uu snopIL, unoru Ie-uu LIuL urecIIIe I nus-
urIIe.
{SIMION ASCLLL) Cndo uo
trimis $teIun vod Tomu lu
Luschii voievodu Siruschii s s
intourc inupoi. Mur{in
Pucovschie cronicuriol scrie:
nLr-ucIu vrme cundu uu pIerIL DIspoL vod Iu Suceuvu,
IuL sosIse I AIbrIILu uscII voIevodu SIruscII Iu (ermurIIe
SIrLIuIuI, curIIe venIIu nLru ujuLorIu IuI DIspoL vod cu
1q.ooo de oumenI, cI nImIcu nu I-uu IoIosIL, c cumu-
sunLu III de s gLeuz prInceL, pn u venI uscII s
upere pre DIspoL vod, Iur Tomu uu neIuL pre DIspoL
vod, de I-uu mpr(IL ousLeu I I-uu omoruL nm(II I dcII
uu bLuL pre VInove(scII, muI upoI I-uu omoruL I pre
DIspoL. DcII n(eIegundu Tomu de venIreu IuI uscII, uu
prInsu pre cpILunuI nm(IIor ceIor pedesLrI, de I-uu LIuL
nusuI I urecIIIe I I-uu dezbrcuL de IuIne I I-uu LrImIs Iu
uscII, s-I spuIe c uu pIerIL DIspoL vod, Iur eI de vu muI
venI, cum uu p(IL VInove(scII, uu vu p(I I eI I cum uu
p(IL oumenII IuI DIspoL, uu vor p(I oumenII IuI, c (uru
nu esLe Ir cup, cumu-I pure IuI. ur de-I esLe voIu s-I IIe
oumenII Ir nus I Ir urecII, cumu-I uceI neum(u eI s
vIe. AcsLeu LouLe ducu Ie-uu spus neum(uI IuI uscII, uu
InLrebuL sIuL de porunIcII sI, cum vu Iuce. CI porunIcII I-
uu zIs IuI c, ducu uu pIerIL DIspoL vod, penLru curIIe
mergeu eI s-I upere, I cIIeILuIuIu IuI uscII uu pIerIL: "N-
uvem noI ce cuLu, s umbIm pe Iu Suceuvu, cI s ne
nLourcem nupoI". ns nu-I puLur uIIu cuIe curuL s s
nLourc, pre urm pre unde venIse s Lemeu de vIcIeug,
s nu Ie Ius nuInLe oumenII TomII, s pu( muI ru
decuLu VInove(scIII. Pre Iu CodruI CozmInuIuI s Lemeu
s Lreuc de (runI, n(eIegundu de dunII, s nu scIuIusc
pdureu usupru Ior, s pu( muI ru decuL AIberL cruIu. MuI
upoI -uu uIIuLu cuIe, s s nLourc pre urm, pre unde uu
venIL. SocoLIr de vor I IeI vrjmuII Ior nuInLe, s vor
upru dIn sIn(e I s vor sprIjInI dIn urme I vor IIduI.
CurII ducu s-uu nLorsu nupoI, pre muILe IucrurI Ie Iceu
(runII nvuI cu mbIcIe I cu couse. CI nImIcu nu Ie-uu
sLrIcuL, InLregI uu IIduIL n (uru su, numuI unuI dInLr-
nII uu pIerIL. AceusL dobund uu IcuL uscII de Iu
DIspoL vod, penLru muIL bIne ce-I Icuse I-I uezuse Iu
domnIe.
Rzboiol loi $teIun vod Tomu,
cndo s-uo btot co Mirceu vod,
domnol montenesco, lu Milcov,
v leutol ,o, <1g6q>
nLr-ucIu vrme MIrceu vod, domnuI munLenescu,
n(eIegundu de uLuLu umesLecLurI ce s Iceu InLre domnII
MoIdoveI, gundI cu s s IspILeusc s upuce (uru, s IIe
supLu uscuILureu su, socoLIndu c pre Iesne o vu dobundI,
penLru mprecIIIereu ce eru InLre cIruI I InLre
pedesLruI, uILu I penLru suprureu (rII ce Icuse DIspoL
vod. GundI c IIIndu sIbIL de roL(I, nu vu uveu cIne s-
I sLeu mpoLrIv, uILu c I domnIIu TomIeI esLe neuezuL,
c sLeug de Iu mpr(Ie nc nu-I venIse. Au MIrceu vod
cu LouL ousLeu su s-uu pornIL usupru TomII. CI Tomu
prInzundu de vsLe, de surgu s-uu gLIL I I-uu IeIL nuInLe
Iu MIIcov I dundu rzboIu, uu bLuL pre MIrceu vod I
dcII s-uu nLorsu Iu eI.
De uceusL povsLe ce uu bLuL Tomu spre MIrceu
vod, cronIcurIuI ceI Ieesc nu scrIe, ce-n ILopIse(uI ucesLu
moIdovenescu s uII uceusL povsLe.
A dou domnie u loi Alixundro
vod Lponeunol, curile upoi uo
tiut q, de boieri, ,o, <1g6q>
nLr-ucIu vrme n(eIegundu suILun SuIeImun mpruLuI
Lurcescu de uLuLu umesLecLurI ce s Iuc n |uru MoIdoveI
I s scouI unII spre uI(II, nu suIerI, cI dde domnIIu IurI
IuI AIIxundru vod puneunuI. ur $LeIun vod, ducu
omor pre DIspoL vod Iu Suceuvu I bLu pre MIrceu vod
Iu MIIcov, s nLourse Iu uI I gLInd cu s LrImI( boIerI I
oumenI de (ur Iu mpruLuI, s-I ceuIe sLeug, venIr-I
oIcurII de-I dde de domnIIe vsLe, cum esLe duL IuI AIIx-
undru vod I eI uu venIL Iu BrII I s gLLe cu s InLre
n (ur. n(eIegundu d uceusLu, $LeIun Tomu vod s
sILuI cu boIerII sI ce vor Iuce I uIIur cu s LrImI( s
murg Iu AIIxundru vod oumenI juru(I de Iu (ur, s-I
spuIe c (uru nu-I vu, nIcI-I Iubescu I de ucoIo s Lreuc Iu
mpr(Ie I pn nu Ie vu venI rspunsuI, s nu-I Iuse pe
AIIxundru vod cu s InLre n (ur.
Deucu uu mersu soIII TomII I I-uu spus, zIc s Ie IIe zIs
AIIxundru vod: ,,De nu m vor, eu I voIu pre eI I de nu
m Iubescu, eu I Iubescu pre dunII I LoL voIu mrge, orI
cu voIe, orI Ir voIe". DcII pre soII I-uu oprIL I uu LrImIs
IocIImurIIe mpruLuIuI Iu LLurI, de uu ucopIerIL (uru cu
un roIu, prdundu I urzundu. De uIL purLe eI uu InLruL cu
LurcII I cu ousLeu ce uu uvuL Iung sIne. Vzundu Tomu
vod c mpoLrIvu uceI puLerI nu vu puLeu sLu, cu sILnIcII
sI, cu Mo(oc vornIcuI I VverI( posLInIcuI I cu Spun-
cIog spLur, uu LrecuL n |uru eusc I s-uu uezuL Iu Iov,
dup ce uu domnILu spLmunI.
{AXINTI LRICARILL)
ur Iu un ILopIse(u surbescu scrIe pn' Iu puLru IunI c uu
IosLu domnIIu IuI.
op ce s-uo uezut Alixundro
vod ul doileu rndo lu scuon i
de mourteu loi $teIun vod
Tomu
AIIxundru vod puneunuI, ducu uu dobundIL scuunuI
su Iu uI I s-uu uezuL uI doIIeu rund Iu domnIe, scos-uu
ceuuu mprLescu pre un Lurc mure, de uu LrImIs cu pur
Iu cruIuI Ieescu, poILIndu pre vIcInII sI, pre Tomu I pre
so(IIIe IuI. CruIuI penLru puceu ce uveu cu LurcuI, u douo I
penLru muIL pur ce-I pruIu III penLru mourLeu IuI
VInove(scII I penLru sIu(IIu u muI(I ce Icuse, uu LrImIs
pre sIugu su, pre CrusI(scIII Iu Iov, de I-uu LIuLu cupuI
TomII I IuI Mo(oc, vornIcuI I IuI SpuncIog spLurIuI I IuI
VverI( posLInIcuI, pre curII I-uu ngropuL uIur dIn Lurgu,
Iu mnsLIreu IuI sIeLI OnoIrIe. $I uu uu IosL sIurILuI
TomeI.
Cndo uo omort Alixundro vod
q, de boieri
AIexundru vod ducu s-uu cur(IL de LouL grIj denuIur I
uu udus pre doumnu s Roxundu I pre III sI dIn |uru
MunLeneusc, uu vruL s s cur(usc I de vrjmuII sI ceI
dIn cus, pre curII prepusse eI c penLru vIcIeuguI Ior uu
IosL scos dIn domnIe -uu nv(uLu cu LuIn nLr-o zI IeIecII
sI, pe curII uu uvuL sLreInI, de I-uu supus n curLe ceu
domneusc, n uI. $I I-uu cIIemuLu pre obIcIuI boIerIIor
Iu curLe, curII Ir nIcI o grIj I de prImejdIe cu ucIu
negundIndu-s, ducu uu InLruL n curLe, sIujILorII, dup
nv(Lur ce uu uvuL, ncIIs-uu pourLu I cu nILe IupI nLr-
o Lurm Ir' de nIcI un psLor, uu InLruL nLr-nII, de-I
snopIIu I-I jungIIIu, nu numuI boIerII, ce I sIujILorII. NIcI
uIegeu pre ceI vInovu(I, cI unuI cu uILuI I puneuu supLu su-
bIe, cdeu muI(Ime, dIpre zbrIe srIIu uIur, de-I
IrungIIu pIcIourIIe. $I uu pIerIL uLunceu q; de boIerI, Ir
uIL curLe, ce nu s-uu bguL n sum. $I uu dup uLuLu
nedumnezeIre, I prIIu c -uu rscumpruL InImu.
Nucuzunie, udec inv{tor i
certure celor muri i poternici
Pre MoIdovu esLe ucesL obIcIu de pIer Ir' de numr, Ir'
de judecuL, Ir' de Ieuc de vIn, ns pruLe, nsI
umpIe Igeu I de ucesLu noroc MoIdovu nu scup, c muI
muI(I sunLu de Ie esLe drug u vrsu sunge nevInovuL. ApoI
zIcu I duu vInu IcuILorIIor c sunLu vIcInI. Dur cuI nu
esLe uruL u murI, cIne n-ur poILI s vIe(uIusc ? PIuce-Ie Ior
vIu(u, uI(II nc nu o ur Iepdu; crezu, muI bIne penLru dru-
gosLeu decuL de IrIc s-I sIujusc. unI, de s-ur nv(u ceI
murI de pre nILe muLe Ir mInLe, cumu- (In domnIIu,
cum esLe uIbInu, c LouLe-I upr ccIouru I Irunu Ior cu
ucIIe I cu venInuI su. ur domnuI Ior, ce s cIIIum
muLcu, pre nImIneu nu vuLm, cI LouLe de nv(Luru eI
uscuIL. MuI bIne ur II penLru bIund(e s-I uscuILe I s-I
Iubusc I cu drugosLe s-I sIujusc, decuL de IrIc I de
grouz s I se pIce. C ceIu ce-I esLe voIu s s Leum uLuLu
norod dI un om, LrebuIeLe I eI s s Leum de Lo(I, c LoL
vrsLorIuI de sunge de IrIc Iuce s-I Iu spuImu I s s
Leum Lo(I de dunsuI, cI ur puLeu Iuce cu bIund(e. CI de
ucsLeu desLuIu-I.
Cnd uo rsipit Alexundro vod
cet{ile din {uru Moldovei
AIIxundru vod vrundu s InLre n voIu LurcIIor, precum s
IgduIs nuInLeu mpruLuIuI c vu rsIpI LouLe cIL(IIe
dIn |uru MoIdoveI, numuI s-I deu domnIIu, vzundu
mpruLuI uLuLu umesLecLurI ce s Iceu n (ur, gundI cu
s sIbeusc (uru dIn LemeIIe, s nu s uIIe uprLurI I Is
cuvunLu c cIne vu rsIpI ceL(IIe dIn |uru MoIdoveI,
uceIuIu vu du domnIIu. DecI AIIxundru vod Icundu pre
cuvunLuI mpruLuIuI, umpIundu LouLe ceL(IIe de Imne,
Ie-uu uprInsu de uu ursu I s-uu rsIpIL, numuI HoLInuI I-uu
IsuL, cu s-I IIe uprLur dIspre IeuI.
nv{tor i certure
De ucesLu Iucru cunouLem c nIcI un bIne nu uu IcuL
(ruI, c vusuI ceI Ir de Iund, mcur cuL up uI Lurnu
nLr-nsuI, nu-I muI po(I umpIu, uu I LurcuI, de ce duI
muI muIL, de ucIu (I Iuce muI muIL nevoIe, c eI duruI I
scrIe obIcIn, muI upoI de n-uI vreu s-I duI, numuI ce-(I
cuuL cu s-I duI.
V IeuLo ;o; <16q> sepLevrIe z, TIeoIun ucenIcuI
IuI MucurIe, ce eru dIn LIner(e epIscop, I-uu pus AIIxundru
vod mILropoIIL Iu Suceuvu.
;o;q <16> IunIe, nLr-ucesL un s-uu rdIcuL dIn |uru
Ungureusc usupru IuI AIIxundru vod un $LeIun pe
porecI Muzg cu muI(I IuIducI de s-uu IosL Icund os de
domnu, sLrungundu I psLorI I uIL udunLur, uu InLruL
n (ur smomIndu pe oumenI, cu s I se ncIIne I s-I duc
Iu domnIe. CI AIIxundru vod ducu uu n(eIes, uu LrImIs
mpoLrIvu IuI sIujILorII sI, curII I-uu LImpInuL muI dIn sus
de CeLuLe Neum(uIuI I dundu-I rzboIu, I-uu bLuL I ou-
menII I-uu rsIpIL, Iur pe curII I-uu prInsu vII, Ie-uu LIuL
nusuI I urecIIIe, Iur eI uu scpuL prIn mun(I, pedesLru.
e mourteu loi Soleimun
imprutol torcesco, ,o,g <1g66>
septevrie 6
SuIeImun mpruLuI Lurcescu s-uu rdIcuL cu muI(Ime de
ousLe I s-uu dus usupru nm(IIor n unII ;o;, Iur de Iu
HrIsLos 166 I muIL prud uu IcuL. MuI upoI IIInd ucoIo
upucuL de bouI, uu murIL, dup ce uu mpr(IL qq de unI.
(AXNTE URCARU)
ur Iu IronogruIuI grecescu scrIe c uu mpr(IL q; de
unI I esLe muI de crezuL.
$I dup mourLeu IuI uu sLLuL mpruL IIIu su suILun
SeIIm.
e mourteu loi Alixundro vod
Lponeunol, ,o,6 <1g6S>
AIIxundru vod czu n bouI greu I-I cunoscu mourLeu I
cIIem epIscopII I boIerII I LouL curLeu, de I-uu nv(uL
nuInLeu mor(II I Ie-uu urLuL moun pre IIIu-su Bogdun
vod, cu s-I puIe pre urmu IuI Iu domnIe. ur eI, ducu uu
umpIuL LreIsprzce unI I poI u domnIeI suIe, I ceI dInLI I
ceI de upoI, uu rposuL.
ZIc unII c I mourLeu IuI AIIxundru vod uu IosL cu
nIcIune, c eI muI nuInLe de mourLeu IuI, vzundu-s n
bouI greu ce zcuse I neuvundu ndjde de u muI IIreu
vIu, uu IsuLu cuvunLu epIscopIIor I boIerIIor, de-I vor
vedeu c esLe spre mourLe, Iur eI s-I c Iugreusc. DcII
vzundu-I eI IeInundu I muI muILu morL decuL vIu, dup
cuvunLuI IuI, I-uu cIugrIL I I-uu pus nume de cIugrIe
PuIomIe. MuI upoI, ducu s-uu LrezIL I s-uu vzuL cIugr,
zIc s IIe zIs c de s vu scuIu, v popI I eI pre unII. MuI
upoI epIscopII I boIerII n(eIegundu ucesLu cuvunLu I muI
cu denudInsuI Roxundu, doumn-su, Lemundu-s de un
cuvunLu cu ucesLu, curIIe eru de u-I I crdereu, LIInd cuL
grouz I mourLe Icus muI nuInLe n boIerII sI,
Lemundus doumn-su s nu pu( muI ru decuLu uI(II, I-uu
oLrvIL I uu murIL. $I cu cInsLe I-uu ngropuL n mnsLIreu
su, SIuLInu, ce esLe de dunsuI zIdIL.
AcesLu AIIxundru vod, zIc cum c uu IosL sco(undu
ocIII oumenIIor I pre muI(I uu sIu(IL n domnIIu IuI.
e domniiu loi Bogdun vod Ii-
ciorol loi Alixundro vod
Lponunol, ,o,6 <1g6S> murt
Dup mourLeu IuI AIIxundru vod, IIInd cocon brudIu Bog-
dun vod, de 1 unI, cu Lo(II I-uu rdIcuL domn. ucrurIIe
(rII Ie oLcurmuIu mum-su, Roxundu, c eru o Ime
desLoInIc, n(eIeupL, cu dumnezeIre, mIIosLIv I Iu LouLe
bunL(IIe pIecuL. $I uu domnIL cu IIIu-su dInpreun, doI
unI I nouo IunI I usuprInd-o bouIu, uu mersu I Iu pe urmu
moIIor sI, n unII ;o;8 <1;o> noIemvrIe 1z, I s-uu
ngropuL n mnsLIreu SIuLInII, unde I domnu-su AIIxun-
dru vod.
Cndo uo clevetit pre Bogdun
vod vrjmuii si lu impr{ie,
de l-uo muzilit imprutol
Ducu murI Roxundu doumnu IuI AIIxundru vod I rmus
domnIIu pre IIIu-su Bogdun vod sungur, eI cumu- eru
bIundu I cucrnIc uu LuLuroru urLu dIrepLuLe, de s vedeu
c nImIcu nu s-uu dIprLuL de obIcIuI LLune-su. NIcI de
curLe eru prosL, Iu cIrIe sprInLen, cu suII(u Iu IuIcu nu pre
Iesne vreu uveu proLIvnIc, u sgILu dIn urc Lure nu puLeu II
muI bIne. NumuI ce eru muI dI Lreub domnII IIpsIIu, c nu
cercu bLrunII Iu sIuL, cI de Iu uceI LInerI dIn cus Iuu
nv(Lur, IubIIu gIumIIe I mscrIIIe I jocurI copIIreLI.
MuI upoI IIpI de sIne II de-I eru I de sIuL I de u buLe IuI-
cuo cu suII(u, rsIpInd uvreu domneusc. DeprInzundu
den zI n zI uu, npusLI LrebIIe (ruI, c pre cuL I IubIIu
nLI, pre uLuLu I urus upoI. MuI pre urm ucsLe IucrurI
cu IuI Lrgundu-s Iu urecIIIe vrjmuIIor Iu mpr(Ie,
nu cum eru, cI muI pre sus Ie udogeu. nLrundu n urecIIIe
svLnIcIIor mprLeLI, uIIundu vrme I eI s-I umpIe
pungIIe, duL-uu LIre mpruLuIuI. De cure Iucru muI cu
deudInsuI ducu uu n(eIes mpruLuI de nILe cuvInLe cu
ucsLeu, uu socoLIL s-I scou( I uu LrImIs Iu Rodos, de uu
udus pre on vod, curIIe eru de mInLe uscu(IL, de cuvunLu
guLu I s vedIIu c-I IurnIc, nu numuI de domnIe, ce I
uILor (rI s IIe cup muI mure.
e domniiu loi Ion vod, ce-i zic
Armeunol, curile mui upoi torcii
l-uo ropt co douo cmile, ,o,S
<1g,o>
AcesL on vod unII zIc c uu IosL IIcIor de urmeun, uI(II zIc
c uu IosL IIcIor unuI $LeIun vod.
{AXINTI LRICARILL)
Au s uII eI scrIs Iu urIcIIe IuI.
{SIMION ASCLLL)
ur Mur(In PucovscIII cronIcurIuI Ieescu scrIe c uu IosL
ucesL on vod dIn MuzovIIu, dIn |uru eusc.
ur cu udevruL nu s LIe, nIcI-I uruL uI cuI IIcIor esLe.
nLr-ucIu vrme, SeIIm mpruLuI, IIcIoruI IuI SuIeImun
mpruLuI Lurcescu, n(eIegundu de Bogdun vod c s-uu
mprIeLenIL cu III I vu s-I mrILe surorIIe dupre II I
eI nc vu s Iu IuL de IeuI, socoLI s nu s cumvu Ipede
dIspre dunsuI I s s IIpusc spre ucIu purLe I s ncIIne
(uru, muI upoI s nu uIb muI muIL guIceuv cu III. CI
muI cu deudInsuI socoLI s muzIIeusc pre Bogdun vod I
uu LrImIs de uu udus pre oun vod de Iu Rodos I I-uu duL
domnIIu Iu MoIdovu.
CurIIe ducu uu IuuL sLeug de Iu mpr(Ie, uu purces
spre (ur cu ousLe Lurceusc. ur Bogdun vod, ducu uu
n(eIes de venIreu IuI on vod, nduL uu LrImIs Iu boIerI n
|uru eusc, pre cure I-I Icus prIIeLInI, cu s-I LrImI(
ousLe, s nu Iuse pre vrjmuuI su s InLre n (ur. $I de nu
vreu II prIpIL I oun vod cu ousLeu Lurceusc I LLrusc,
nu pre Iesne s-ur II uzuL Iu domnIe, c pn u venI
ujuLorIuI Ieescu, oun vod uu czuL cu ousLe n (ur. ur
Bogdun vod vzundu c-I mpresour vrjmuuI su, I-uu
duL cuIe I s-uu dus Iu HoLIn.
ur on vod pre posLuI ceI mure uu venIL n uI I uu
zuL n scuun n Iunu IuI murLIe, n unII ;o8o <1;z>. $I
urLundu-s grouznIc cu s-I Iu spuImu Lo(I, nu de uILu s
upucu, cI de cuzne grouznIce I vrsrI de sunge I LIe pre
onuco ZbIeru n zIou de PuLe I muILe cuzne IcIIu.
Rzboiol loi Ion vod co Bogdun
vod
on vod LIInd pre Bogdun vod Iu HoLIn c nu dourme, cI
sLrunge ousLe mpoLrIvu IuI, sLruns-uu I eI (uru I ousLe
Lurceusc nc uveu. ur Bogdun vod uu Lrus ujuLorIu dIn
|uru usc, c muI(I prIIeLenI uveu, c I cumnu(I I
Icus, c o sor o dIdeus dup PunevscIII, uILu o LocmIs
dup ZborovscIII I eI nc LocmIs s Iu IuLu IuI TurIo, de
nu ur II scIImbuLu-s norocuI. $I uu ducu uu dobundILu Iu
vreo z.ooo de II I MIeII(scIII IuLmunuI venIse cu cupuI
su, de eru ousLe pre munu IuI I SInuvscIII voIevod ruses-
cu I uI(II, -uu LrImIs de uu InLruL n (ur I s-uu IsuL spre
PruL. De ucoIo uu LrImIs de uu udus pucIIe de Iu HoLIn I s-
uu pogoruL Iu $LeIneLI. AcoIo uu prInsu de vsLe c I
sLruju IuI on vod nu esLe depurLe I uu LrImIs o sum de
dunII nuInLe s vuz, curII uu duL Iu PruL spre moIdovnI.
EI dup nv(Lur ce uu uvuL, rzboIu n-uu duL, cI uu Lre-
cuL PruLuI pre de cIu purLe I s-uu IsuL n jos, de mergeu
moIdovnII de pe ceusLu purLe de PruL, III pe de cIu
purLe. A douo zI I de Iur(u s-uu IspILIL. Ce moIdovnII LoL
s-uu duL nupoI spre LemIu, unde eru cu LurcII IuunIoc
sLrunI. $I upropIIndu-s spre uI, s-uu urLuL ousLeu LouL
u IuI on vod I eru vrme uLunceu joI dup RusuIII.
Vzundu MIeII(scIII IuLmunuI uLuLu muI(Ime de ousLe
nuInLe, s IcIIu nLr-o zI u cercu vuduI Iu PruL, s Lreuc
spre ousLeu IuI on vod. $I ducu uu nseruL, s-uu nLorsu
nupoI. A douo zI, ducu uu duL moIdovnII c III uu duL
dos u IugI, s-uu IsuL dup dunII u-I gonI. $I ducu I-uu
ujunsu, n muILe IocurI s-uu bLuL I muI(I uu pIerIL de mbe
pr(IIe I dIn moIdovnI I dIn II. ur u-I rsIpI nu I-u pu-
LuL. MuI upoI cu LouL nevoIn(u uu sIIIL s-I spurg I nu I-
uu puLuL, nIcI Iu LrecLoure, nIcI Iu NIsLru supLu ceLuLe nIm-
Icu nu Ie-uu puLuL sLrIcu, c ceLuLeu IIInd pre munu Ior, pre
dunII I rcIIru, Iur pre sIne s upru. AcoIo Ie venIse
IIIor nLr-ujuLor uzIove(scIII IuLmunuI cu 8oo de ou-
menI, cI I-uu nLumpInuL Iu LrecLoure. CI vzundu c nu Ie-
uu sIujIL norocuI, s-uu IsuL uLunceu cu s s gLeuze muI
bIne pre uIL duL. CI Bogdun vod, boInvInd de ocII, de
nu gundIIu de domnIe, cI de nevoIu su, s-uu Lrus Iu Moscu,
unde I mourLe I s-uu prIIejIL ucoIo. TouL domnIIu IuI Bog-
dun vod uu IosL un un I LreI IunI, Ir cuL uu muI domnIL
I cu mum-su, doumnu Roxundu.
(SMON DASCU)
AceusL povesLe ce scrIe muI sus, c uu venIL III cu
ousLe usupru IuI on vod, scrIe muI decIIs I de ujunsu
Mur(In PucovscIII cronIcuruI Iescu, ns noI n-um vruL
s nsemnm uIceu, Iur cuI vu LrIbuI s LIe muI cu
udevruL, ucoIo su cILeusc I vu uIIu.
Cndo s-uo uezut Ion vod lu
scuon
on vod, dup Izbund cu noroc ce gonI pre vrjmuII sI
dIn (ur, s uez Iu domnIe, cureIe dInLI Iu LouLe eru pre
voIu (ruI, Iur muI upoI pre Lo(I I-uu covurIL cu vrjmIIu
IuI I cu mor(I grouznIce ce IcIIu. $I vrundu s Iu ugonIsILu
LuLuroru, nu cu uIL meLeug, cI cu vrsure de sunge I dIn
zI n zI IzvodIIu IIIurI de muncI nouo. BguL-uu n Ioc de
vIu pre vIdIcu GIeorgIIe, de uu ursu, dundu-I vIn de sod-
omIe, uuzInd c ure sLrunsur de uvu(Ie. MILropoIILuI TIeo-
Iun n-ur II IeIL InLreg de dunsuI, de nu ur II IugIL prIn
mun(I de grouzu IuI. TemnI(IIe pIIne de cIugrI. $I ngrop
de vII pre VverI( I pre popu Cozmu I pre MoIode(u
cIugruI, Iur dIn boIerI I dIn ceI de cInsLe subIIu IuI nu
muI LIIu I cu LouLe IIIurIIe de mor(I I omorIIu. $I usLu so-
coLIIu c nImIneu n-uu IosLu muI desLoInIc decuL dunsuI. De
Ige I rudIIu, c n posLuI ceI mure s-uu nsuruL I uILe
cIcLurI de Ige muILe IcIIu.
Cndo uo venit vste loi Ion vod
c l-uo muzilit imprutol i uo dut
domniiu loi Ptro vod Schiopol
i cnd s-uo sItoit Ion vod co
{uru s s rdice usopru torcilor,
,oS1 <1g,>
nLr-ucIe beIILurI I mor(I grouznIce Ir dumnezeIre ce
IcIIu on vod n domnIIu su I nImIcu nu-I uduceu
umInLe, cum vu venI Iu ceu de upoI, IuL I-uu venIL vsLe c
I-uu muzIIIL mpruLuI I domnIIu esLe duL IuI PLru vod
$cIIIopuI. AcesLu PLru vod eru dIn |uru MunLeneusc, II-
cIor MIrcII vod I nepoL de sor MIInII vod.
on vod, ducu s vzu nsLreInuL de mIIu sLpunu-su,
mpruLuIuI Lurcescu, gundI cu s (Ie (uru cu subIIu I de
surgu LrImIs Iu cuzucI, de I-uu poILILu s vIe cu IeuI nLr-
ujuLor.
$I sLrungundu (uru, cLr cureI s rugu cu muILe cuvInLe
bIunde, cu s Ie pouL nLource InImIIe spre dunsuI I urLu
nesu(IuI Lurcescu I IcomIIu Ior (c u IuI nu o vedeu),
zIcundu c LurcII LouLe scIImburIIe Ie Iuc penLru muzdu,
de-I ngreuIuz cu s-I srceusc I s-I sIbeusc. $I Ie
urLu cum pouLe de Iesne s dIprLeuze munu LurcuIuI de pe
dunII, de vor vreu I eI, c pre II I ure spre sIne pIecu(I,
cuzucII s-uu IgduIL c cuL Ie vu du LIre, vor venI, Iu curII
uu LrImIs, croru nu Ie poL sLu nuInLe nIcIoduL LurcII, cI
numuI (uru I IIpsLe, c de s vor pIecu I eI s IIe nLru
unu, nIcI ousLe nu vor LrImILe, cI vor Iuce (ruI pre voIe.
ur dIspre sIne, s nu-I LIe cu pre un vrjmuu, cI cu pre
un prInLe s-I (Ie, Iur de uu IcuL cuIvu I nuIjosuI, LoL
penLru LurcI uu IcuL, s Ie InLre n voIe I s-I umpIe I nu
I-uu puLuL sLuru. De cure Iucru, pre cuL I-uu cunoscuL de
ru, s-I cunousc muI muIL spre IoIosuI Ior. Au on vod
umpIundu pre Lo(I cu ndjde, cu gIus mure sLrIgur c
Iung dunsuI vor pIerI, cum s-uu I LumpIuL.
Cundu s-uu gLIL on vod cu ousLe s Ius nuInLeu Lur-
cIIor on vod, ducu uu IuuL credIn(u (rII, s gLIIu de
rzboIu I n LouL (uru LrImIs n grub, s Ius Lo(I Iu ousLe.
TrImIs I Iu HenrIc cruIuI Iescu, poILIndu-I s-I deu
ousLe nLr-ujuLor, cI de ucoIo nu s-uu IoIosIL. CruIuI s-uu
munLuIL cum c cu LurcuI ure IegLur (uru Ior, muI muIL de
1oo de unI I sL necILIL. ur cuzucII, cumu-I sunLu eI
guLu de u s umesLecureu Iu LouLe, neInLrebundu, s-uu
sLrunsu 1.zoo de oumenI I uu venIL I Iu on vod. Pre curII
vzundu-I on vod, nu nLr-uIL cIIp, cI cu cund ur II vzuL
ngeruI dIn cer cu vsLe bun I de Izbund pogoruL I cu
muILe dururI pe cupILIIe, cIne eru, I-uu druIL.
Cndo uo btot struju loi Ion
vod pre struju loi Ptro vod i u
loi Alixundro vod
on vod ducu -uu sLrunsu ousLeu LouL I s-uu buIucIL Iu
un Ioc Lo(I, IuL I-uu venIL vsLe cum PLru vod I cu AIIx-
undru vod uu InLruL n (ur cu muI(I oumenI I de Iu |uru
Ungureusc I munLnII I LurcII. Au uu uIes on vod cup
dInLre cuzucI pre SIIrcIovscIII cu cu(Ivu cuzucI I cu o sum
de ousLe de (ur cu Dumbruv vornIcuI I I-uu LrImIs
nuInLe, de sLruj, s vuz cu ocIII. $I eI cu uIL ousLe uu
purces dup dunII. ur SIIrcIovscII I cu Dumbruv vor-
nIcuI cu uceu sum de oumenI uu nemerIL qoo de oumenI,
sLruju IuI PLru vod I Ir vsLe I-uu ncunjuruL I I-uu
prInsu pe Lo(I.
Rzboiol dinti, cndo uo btot
Ion vod pe Ptro vod Schiopol
SIIrcIovscII I cu Dumbruv vornIcuI, ducu uu bIruIL uceu
sLruj I uu prInsu de vsLe cum PLru vod nImIcu nu LIe
de ousLeu IuI on vod, nduL uu rpezIL oumenI de (ur, s
deu LIre IuI on vod, s surguIusc s-I Iovusc Ir vsLe,
c ure vrme, de-I esLe voIu s-I buL. $I I-uu duL LIre cum
esLe ousLe IourLe muIL. n(eIegundu uceusLu on vod, cum
uu puLuL muI Lure uu surguIL. $I ducu s-uu mpreunuL Lo(I,
mpr(Indu-s n LreI poIcurI, I-uu IovIL cundu eI dormIIu
Ir grIj. Au nImInI de nImIcu nu s puLeu upucu, IIInd
dezbrcu(I I Ir cuI, ccI cuII Ie eru sIobozI Iu pjune n
ndjdeu sLrejII. Au mpresurundu-I Ir vsLe I muIL
mourLe Icund nLr-nII, bIruI on vod. ur domnII
umundoI de-ubIIu uu scpuL, Isund LoL n Lubr I uu
IIduIL numuI cu LrupurIIe Iu BrIIu.
Cndo uo prdut Ion vod {uru
Monteneusc i uo pos ucolo
domno pre Vintil vod
on vod, ducu uu bLuL pre PLru vod $cIIopuI I pe AIIx-
undru vod, s-uu IsuL n goun dup dunII I uu sIobozIL
ousLeu n prud, de uu jcuIL |uru MunLeneusc muI muIL
dI jumLuLe. $I puse domnu n |uru MunLeneusc pre
VInLII vod I eI s-uu nLorsu nupoI.
Cnd uo urso trgol Brilu Ion
vod
Ducu s-uu nLorsu ousLeu IuI on vod dIn prud de Iu |uru
MunLeneusc, upucuLu-s-uu de BrIIu, de uu urs LurguI cu
LoLuI, numuI ceLuLeu uu rmus. $I gLIndu-s cu s buL ceL-
uLeu, s o Iu, cI nu-I eru greu u o Iuu, de nu-I vreu II venIL
vsLe dIndrL, cum LLurII uu InLruL n (ur. CI Isundu cIe
sLreIne, s-uu nLorsu Iu uIe suIe, cu s Ie upre.
Al doileu rzboio, cndo uo btot
Ion vod pre ousteu torceusc i
ttrusc
n(eIegundu on vod c LurcII I LLurII de Iznouv s-uu
rdIcuL usupru IuI, nduL uu rpezIL, cum muI degrub s s
buIuceusc ousLeu dI pre unde uu IosL rcIIruL, dundu-Ie
LIre c LurcII de pre Iu ceL(I I LLurII dIn Bugeuc s
sLrunsse. Pre curII ducu I-uu IovIL on vod cu ousLeu su I
pre uceIu pre Iesne I-uu spurL.
Cndo uo urso Ion vod Tighinu
i Cetuteu Alb
on vod, vzundu uLuLu suprure dIspre LurcI, umpIundu-
s de munIe, cu Ioc uu ursu TIgIInu I CeLuLeu AIb I muIL
prud uu IcuL I muI(I robI I pIeun uu scos. DcII on
vod, cur(Indu-s de vrjmuII sI, uu duL (ruI pu(Ineu
odIIn, s s rsuIIe. ur cuzucII nu s IenIIu, cI cumpII
BugeucuIuI purureu cercu I muIL prud IcIIu.
Al treileu rzboio, cndo uo btot
ousteu loi Ion vod pre o sum de
ouste torceusc
CIcundu cuzucII cumpII BugeucuIuI I muIL prud
Icundu, uu duL spre o sum de ousLe Lurceusc, ce s
sLrunsse I mergeu s Iovusc pre oun vod Ir vsLe. $I
de surgu uu LrImIs cuzucII Iu on vod, de uu ceruL s Ie
LrImI( ujuLorIu, cu s deu rzboIu uceIor LurcI. $I ducu Ie-
uu LrImIs, pre Iesne I-uu bIruIL I I-uu rsIpIL cu ujuLorIuI
prouspL. C pn u venI ujuLorIuI de Iu on vod, uproupe
uu IosLu cuzucII s pIurz rzboIuI de muI(Imeu LurcIIor. CI
upoI moIdovnII prouspe(I I odIInI(I, dundu rzboIu
vILejeLe, pre Iesne I-uu spurL.
Al putroleu rzboio cndo s-uo
btot Ion vod co torcii lu Cuhol,
onde i s-uo prilejit mourte, i
grouznic, no cu ultor cretini,
,oS <1g,q>, ionie
AuzInd mpruLuI Lurcescu, suILun SeIIm, de seme(IIu IuI
on vod I cuL pugub I-uu IcuL, uu gundIL cu s
sLropusc LouL |uru MoIdoveI I pre IuInuI su, pre on
vod, s-I prInz. $I degrubu LrImIs n LouLe pr(IIe, Iu Lo(I
sungeugII, s s gLeuze de ousLe I s Lreuc Dunreu
usupru IuI on vod. ur on vod, ducu uu n(eIes, cu
ousLeu su, cu LouL, s-uu pornIL I uu supus ousLeu su supLu
TIgIInu I uu LrImIs o sum de ousLe cu eremIIu purcIubuI
de HoLIn, cu s upere LrecLoureu LurcIIor, s nu Lreuc
Dunreu. CI nevoIe esLe u oprI ceI pu(InI pre ceI muI(I I ceI
sIubI pre uceI LurI, c Lrecundu nLI pucIIe cu InIcrII I cu
pedesLrImeu, s upere vusIIe, ucIIuI I ousLeu LouL uu sosIL.
Vzundu eremIIu purcIubuI c nu-I pouLe oprI, s-uu
nLorsu I de surgu uu duL LIre IuI on vod. CI on vod
uIL zbuv n-uu IcuL, cI nduL uu purces spre ousLeu Lur-
ceuscu. ns nLI uu LrImIs spre SIIrcIovscIII cu o sum de
cuzucI I cu 6.ooo de oumenI de (ur, s pouL prInde
IImb. $I Ir zbuv uu duL pre ousLeu Lurceusc, unde nu
eru muI pu(InI decuL ousLeu moIdoveneusc I dundu-I
rzboIu, uu IugIL LurcII. NIcI uIL IImb n-uu puLuL prInde,
Ir numuI un Lurc ru rnIL, de n-uu puLuL nImIcu dInLr-
nsuI s n(eIeug. DcII sungur on vod cu vro 6oo de ou-
menI s-uu IIpIL Iu buIL, Iu CuIuI, unde eru ousLeu Lurceusc
I s-uu suIL nLr-un pIscu de deuI, s pouL cunouLe cuL
sum de ousLe vu II de ceu Lurceusc, cI nImIcu n-uu cunos-
cuL, c ousLeu eru pre vI, de nu s vedeu, numuI sLrjIIe n
puLru IocurI uu vzuL. $I dcII s-uu nLorsu on vod Iu
Lubr.
$I ucoIo o sum de boIerI ceI murI, unume vornIcuI
MurguI ceI mure I BIII vornIcuI ceI mure I SIvII IuL-
munuI, vzundu uLuLu puLre de ousLeu Lurceusc ce venIse
cu PLru vod, Lemundu-s cu s nu cuz n preujmu
vrjmuuIuI su, uu prsIL pre on vod I uu IugIL Iu LurcI,
de s-uu ncIInuL IuI PLru vod.
Cndo s-uo lovit ostile
DcII on vod uu mpr(IL ousLeu su n o de poIcurI I Iu
LoL poIcuI uu duL cuLe o puc, eru I 8o de pucI IunI(e.
ur LouL ousLeu IuI eru o.ooo, Ir prosLIme I
udunLur ce eru pre Iung on vod. u ncepuLuI
rzboIuIuI zIc c o sum de moIdovnI s s IIe ncIInuL Iu
LurcI I LurcII I-uu pus n IrunLe, de s-uu oprIL IocuI nLr-
nII, de uu pIerIL cu LoLuI. DcII cuzucII cu IocuI,
moIdovnII cu IuLurIIe uruncu LurcII, de nu s LIIu ce vor
Iuce. Vzundu LurcII pre moIdovnI c vor s mour, decuL
s nu bIruIusc, cu muILe meLerugurI uu nevoIL s-I
umgeusc pre moIdovnI, s-I duc usupru pucIIor. CI
vzundu moIdovnII meLerugurIIe Ior, nu-I gonIIu muIL,
ce numuI pn du dos, c vedIIu c Iugu Ior esLe cu
nIcIune, c de muI(Imeu Ior LoL IocuI ucopIerIs. DcII
Isundu LurcII purLeu dIspre cuzucI, cu LouL puLreu s-uu
nLorsu spre moIdovnI I pucIIe LouLe Ie sIobozIIu
nLrnII. CI moIdovnII uu sLu, cum s-ur II gLIL s mour
uu s Izbundeusc. $I muIL mourLe s-uu IcuL InLre
umundouo pr(IIe, c nu eru Ioc u cIcu pre pmunLu, cI pre
LrupurI de om. Au muI upoI s bLIIu de uproupe, cuL I
muInIIe Ie obosIs I urmIIe scpu. AceIu pruI s Icus, cuL
nu su cunoLIIu cure de cure-I esLe, de sneu(e I dI
LrsneLuI pucIIor nu s uuzIIu dIspre umundouo pr(IIe,
nIcI pucuII nu muI LIIu n cIne duu.
DcII on vod uu ndIrepLuL pre uI sI dInupoIu
pucIIor, s s odIIneusc pu(IneI I LurcII uIjdereu. Au
sLundu I prIvInd unII Iu uI(II, uu duL o pIouIe mure, de II s-
uu muIuL pruIuI. CI nu uu IosL moIdovnIIor nIcI o
ndemun, c pucIIe II s-uu muIuL, de unde uveu ujuLor
mure s-uu scpuL. CI de-u mun Ie-uu cuLuL u s buLe I nu
puLeu s sprIjIneusc de muI(Imeu LurcIIor. MuI upoI ousLeu
LLrusc prouspL I-uu IovIL de Ie-uu cuLuL u du dos I
LLurII u-I gonI I u-I uruncu. NumuI pedsLrImeu I ousLeu
ceu dI sLrunsur uu rmus I oo de cuzucI. Ce IIInd I LurcII
osLenI(I, nu nvIIIu.
Au scpundu-s de ousLeu ceu cIrusc, on vod -
uu duL gIus cu cuzucII, s s pdsLreusc Lo(I, c pedesLrI-
meu moIdoveneusc, ce eru udunu(I n dobund decuL pre
IeuI, eru uproupe de zo.ooo de oumenI. $I nvIInd cu
dunII nsuI on vod, uu IuuL pucI uour de Iu LurcI I
Iegundu Lubru, s-uu dus nupoI I s-uu Lrus nupoI, Iu un
suL, Iu RocunI, de s-uu ngropuL, unde mure nevoIe uveu de
up. ur LurcII, ducu s-uu sLrunsu cu Lo(II, cu ceI de Iu
goun, I-uu ncunjuruL, muI nuInLe de upusuI soureIuI I
LouL noupLeu I-uu sLrjuIL, s nu Ius dInLr-uceIu Ioc. Ducu
s-uu IcuL zIo, cu LouLe pucIIe uu ncepuL u buLe nLr-nII,
cI nImIcu nu Ie sLrIcu, c s ngropus bIne n un(urI, unde
LreI zIIe s-uu upruL.
Vzundu on vod c IImunzescu I mor de sLe I
pruIuI nc I mpu(Inus, s Iug s scupe, Ioc nu eru,
dour s zboure, c coprInsse LurcII LoL IocuI, gundI cu
dour cu bIunde(e I cu jurmunLu Icundu cu LurcII, dour
s vu scouLe de Iu mourLe. ncepu u LrImILe Iu dunII c s
vu ncIInu, de vor LrImILe un om cu uceIu cu s-I jure IuI, de
ce vu poILI eI, c-I vu Iuce pre voIe. TurcII bucuroI Iur Iu
unu cu ucIu, decuL urme I cu sunge, muI bIne cu
nIcIune s-I dobundeusc. Au dcII LrImIser Iu on
vod, de-I jurur pre poILu IuI, cu s-I duc vIu Iu
mpruLuI, pre cuzucI s-I Iuse neuLInI, s s duc de unde
uu venIL, Iur de ucIuIuIL udunLur s-I sIbouz voInIcI,
s s duc Iu cusIIe Ior, c nu vu II pugubu IuI, ce u
mpruLuIuI, ccI sunLu robI mprLeLI.
e mourteu loi Ion vod
Vzundu on vod LocmuIu I IgduIn(u mure I
jurmunLuI Lure de Iu LurcI c-I vor Iuce pre voIe de LouLe
cuLe scrIe muI sus, cum uu poILIL eI, s-uu gLILu s meurg
Iu puu, n Lubru Lurceusc I uu mpr(IL LoL uI su ce uu
uvuL InLre cuzucI I dI cLr Lo(I s-uu IuuL IerLcIune I nsu
uI LreIIeu Iu Lubru Lurceusc uu mersu. AcoIo, ducu I-uu
dobundILu, cu muIL munIe I-uu musLruL I I-uu duL de vIu,
de I-uu IeguL de coudIIe u douo cmIIe I I-uu sIobozIL prIn
Lubr dI I-uu IrmuL (uLunceu zIc s IIe zIs on vod:
"CuuL c eu muILe IIIurI de mor(I grouznIce um IcuL, Iur
uceusLu mourLe n-um LIuL s o IIu IcuL"). MuI upoI s-uu
IsuL Iu cIuIuIL spuz, de I-uu snopIL I I-uu sIrmuL.
Vzundu cuzucII spre ce sL IucruI I vIIu(u Ior, uu sIIIL s
InLre Iur n un(urI, cI n-uu puLuL, ccI coprInsse LurcII. CI
vzundu uu, uu InLruL n Lubr I n grmudu Lurceusc,
LIndu I oborundu, de uu pIerIL pn nLr-unuI. Au uu
IosLu sIurILuI IuI on vod. AcesL on vod uu domnIL LreI
unI.
e prudu tturilor
ur ducu uu pIerIL on vod, LLurII s-uu IsuL n prud
pIsLe LouL (uru, de uu robIL, de n-uu IosL nIcIoduL muI
mure pusLIeLuLe n (ur decuL uLunceu, c pre Lo(I I-uu
coprInsu Ir' grIj pre Iu cusIIe Ior, unde pn usLzI InLre
PruL I InLre NIsLru uu rmus pusLIILuLe, de nu s-uu muI
dIscIIcuL oumenI.
e domniiu loi Ptro vod
Schiopol, Iiciorol Mircii vod,
,oS <1g,q> ionie g dni
TurcII deucu -uu dosLoIL InImIIe suIe I omorur pre on
vod, dder domnIIu IuI PLru vod, pre curIIe I-uu pore-
cIIL $cIIopuI I eI s-uu nLorsu nupoI. ur PLru vod
nduL uu LrImIs pre BIII vornIcuI de prInse scuunuI
SucvII I dde vsLe de puce I de domnu Lunr I scous
bjnIIIe pre ucus. ur PLru vod n Iunu IuI IunIe z de
zIIe uu zuL n scuun I pre Lo(I I-u Lrus cLr sIne.
V IeuLo ;o8 <1;> dIcIemvrIe 18, SeIIm mpruLuI
Lurcescu uu murIL, curIIe uu mpr(IL 8 unI I 6 IunI I uu
IosLu buLor de vIn, Iur sLrunIc Iu rzbouIe. $I pre urmu
IuI sLLu mpruL suILun AmuruL.
{AXINTI LRICARILL)
ur n unII ;o8q <1;6> suILun AmuruL LrImIs-uu muILe
nLunrIce de oLI LurceLI, de uu LrecuL mureu I s-uu oLIL
usupru VuvIIonuIuI, cure esLe Iu rsrIL I vurLouse rzbouIe
uu IcuL cu IuIdeI, ce s numescu ucum cuzuIbuI I muIL
vrme s-uu IupLuL cu dunII I nImIcu nu uu IsprvIL I
muI(I LurcI Ir sum uu pIerIL. V IeuLo ;o8<1;;>
uprIIIe 1 rposuL-uu AIIxundru vod domnuI munLenescu,
IruLIIe IuI PLru vod $cIIopuI I I-uu usLrucuL n
mnsLIreu OsLrovuI uproupe de BucureLI, ce esLe zIdIL
de dunsuI, curIIe uu domnIL q unI I o Iun I uu rmus
domnIIu MIInII vod, IIIu-su. nLr-ucesLu un s-uu urLuL n
vzduI sLeu cu coud suu cumu-I zIc unII comeLIu, noIem-
brIe.
e Ivun Potcouv, ce l-uo poreclit
i Cre{ol, cure -uo poso nome de
domnie Ion vod, v leuto ,oSg
<1g,,>
Pre ucIu vrme, IIInd n uI puLruIeu un u domnII IuI PLru
vod, ourecure un vun PoLcouv pe porecI, penLru c uu
IosLu rumpund poLcouveIe, Iur unII I-uu zIs Cre(uI, ce s-uu
IosLu Icund IruLe IuI on vod, rspunzundu-s de moIe I
de nuLereu su de Iu MuzovIIu, SImIon DuscIuI: (de unde I
on vod eru), ucesLu PoLcouv -uu scos nume de domnIe.
$I InLre cuzucI uvundu cunoLIn(, pre muI(I uu mgIIL
Iung sIne. $I vrundu s vIe spre (ur, uu vruL cu meLerug
s uIb sIobozenIe I de Iu ceI muI murI I Icundu scrIsorI
cu muILe pece(I de Iu boIerI I curLnII dIn |uru MoIdoveI,
uu dour s IIe IosLu I cu voIu unoru, cum zIc unII, c s-uu
dus Cre(uI PoLcouv cu cr(IIe Iu voIevodu CIIevscIII, ce
eru pre ucIe vremI cneuzuI CosLunLIn I Iu sLurosLeu de
Bur, de Ie-uu urLuL cumu-I poILescu boIerII I (uru s-I
murg Iu moIIu su, Iu MoIdovu. $I IgduI muIL s Ie deu,
numuI s-I IIe nLru ujuLorIu. Ce sLurosLIIe de Bur ousLe uu
zIs c nu I s cude s-I deu Ir LIreu cruIuIuI I muI cu
deudInsuI I penLru uzureu pcIIor. ur cruIuIuI s-uu
IgduIL c-I vu du LIre, cu s Iu nv(Lur.
Cndo uo porces inti Cre{ol
Potcouv co ouste czceusc
spre {uru Moldovei
nLr-ucIu vrme sILuIndu-s PoLcouv Cre(uI cu sLurosLeu
de Bur, IuL I un CopI(cIII ourecurIIe, IIInd uLunceu nemer-
IL Iu Bur, curIIe venIse de curund de Iu cump, n(eIegundu
de PoLcouv, s-uu udunuL I vorovInd cu dunsuI, cu muIL
gIuruIn( I-uu umpIuL Cre(uI, de-I vu duce Iu domnIe, Iu
scuunuI MoIdoveI. DcII CopI(cII uvundu mure cunoLIn(
InLre cuzucI, s-uu dus Iu dunII, pre unII cu IgduIn(e
umpIundu-I, pre uI(II cu bunI ungundu-Ie ocIII, dIn ce uu
uvuL I eI, dIn ugonIsILu su, I-uu pIecuL I uu muI IIpIL Iung
sIne pre un moIdovun ce-I cIemu Ceup, ce s nsurus
InLre cuzucI. $I cu nevoIn(u Ior s-uu sLruns o de cuzucI I
uu pus IuLmun pre dunII pre $uI I uu InLruL n (ur. Au
obIIcInd PLru vod, uu sLrunsu (uru I s-uu gLIL de dunII
I Iuund pucIIe, uu IeIL s meurg mpoLrIvu Ior. AuzInd
cuzucII de uceusLu, uu upucuL ce uu puLuL de Iu murgIne I s-
uu nLorsu nupoI, cru(Indu-s pe uIL duL, s s gLusc
muI bIne.
Cndo uo merso ponoslo de lu
Ptro vod lu cruiol leesco pen-
tro zurvu ce Iuce Potcouv Cre{ol
co cuzucii i cndo uo merso
Cre{ol ul doileu rndo l {uru
Moldovei co ouste czceusc i
uo upocut scuonol
Avundu PLru vod greu de Cre(uI I de cuzucII ce eru cu
dunsuI, cu s nu InLre IurI de Iznouv n (ur, s prude,
LrImIs-uu cr(I Iu cuLuIunuI de HuIIcI, curIIe eru s murg
soI Iu mpr(Ie, s Ige puce, decI uu duL LIre cum cuzucII
s-uu rdIcuL I vor s puIe pre Cre(uI Iu domnIe, de cure
Iucru, de nu-I vor prInde I de nu vor Iuce puce cu dunsuI I
de nu s vor cerLu ceIu ce sunL cu dunsuI, puceu cu
mpr(IIu nu vu puLeu s sLeu. AcsLeu LouLe uu scrIs
cuLuIunuI Iu cruIuI.
n(eIegundu cruIuI Iescu de PoLcouv Cre(uI, cum s-
uu rdIcuL cu cuzucII I Iuce zurve I vu s scou( pre PLru
vod dIn domnIe, nduL uu scrIs Iu IuLmunuI I Iu o sum
de boIerI, Iu murgIne, su puIe nevoIn( cu s-I dobundeusc
I pre dunsuI I pre cuzucI. HuLmunuI, ducu I-uu venIL
cr(IIe crIeLI, uu LrImIs LreI rouLe de ...(Ioc uIb n
munuscrIs) BoboIe(scIII, cu s-I uIIe Iu NemIrov, c ucoIeu
se (Ineu muI nuInLe. AcoIo ducu uu venIL, I-uu uIIuL, cI
Cre(uI uu prInsu de vsLe, uu IeIL dIn Lurgu cu o de cuzucI
pedesLrI cu sIn(e I uu venIL Iu un vud, unde uu InLruL n
up pn n punLecIIe cuIuIuI I uu pus cuzucII denuInLe. ur
BoboIe(scII, ducu uu sosIL Iu vud dup eI, vzundu pre
Cre(uI c esLe guLu u s buLereu I Iu Ioc sLrumLu, nu s-uu
upucuL de rzboI, cI s-uu nLorsu nupoI I ucIIu Cre(uI
dup dunsuI n Lurgu. BoboIe(scII Iu curLe, Iur Cre(uI n
Lurgu Iu guzd. DcII BoboIe(scII uu cIIemuL pre muI
murIIe LurguIuI I I-uu zIs s prInz pre Cre(uI I s I-I deu.
ur muI murIIe LurguIuI s-uu IepduL de dunsuI I uu zIs c:
,,Eu nu-I voIu prInde, nIcI (I-I upr, cI de-(I LrebuIeLe, Lu (I-
I prInde". Vzundu omuI IuLmunuIuI c nu IoIosLe nIm-
Icu, dusu-s-uu I uu spus IuLmunuIuI. n(eIegundu ucsLeu
LouLe, IuLmunuI Ie-uu LrImIs Iu urecIIIe cruIuIuI, cum n-uu
vruL s-I deu oumenII voIevoduIuI de BrusIuv. CI cruIuI uu
LrImIs cu ponosIu Iu voIevoduI, cu s I-I prInz I s I-I
LrImI(. CI pn u mrge comornIcuI crIescu cu cr(IIe,
Cre(uI cu muI muI(I oumenI, muI bIne s-uu gLIL I uu InLruL
n (ur pre Iu Sorocu. AcoIo cumu-I-I runduI oumenIIor,
ducu I-uu vesLIL de domnu Lunr, muI(I I s-uu ncIInuL.
Rzboiol loi Ptro vod, cndo s-
uo btot co Potcouv Cre{ol,
curile venise co cuzucii
AuzIndu PLru vod cum vun PoLcouv ce-I zIc Cre(uI uu
InLruL n (ur pre Iu Sorocu cu ousLe czceusc, de surgu s-
uu gLIL I uu IeIL cu ousLe mpoLrIvu IuI. uuL-uu I pucIIe
cu sIne I s-uu gLIL de rzboI I uu pus beIII dup pucI,
dundu-Ie nv(Lur, c dup ce vor sIobozI pucIIe, s s
rpuz n cuzucI. CI cuzucII cumu- sunL nv(u(I Iu rzboIu,
cundu uu sIobozIL beIII pucIIe, eI uu czuL cu Lo(II Iu
pmunLu, de I-uu covurIL IocuI. TurcII gundIndu-s cum c
sunL ucII Lo(I de pucI, s-uu IsuL de dunII, uu czucII uu
sIobozIL nLr-nII IocuI I muIL pugub uu IcuL n ousLeu
IuI PLru vod. $I ucIIuI ousLeI IuI PLru vod uu duL dosuI
I Izbundu uu rmus Iu cuzucI. DcII cuzucII s-uu dus cu
domnuI su, Cre(uI, Iu uI, I uu upucuL scuunuI, noIemvrIe
z de zIIe, Iur PLru vod s-uu dus n |uru MunLeneusc.
Rzboiol ul doileu, cndo s-uo
btot Ptro vod co Cre{ol lu
ocolinu
PLru vod ducu I-uu bLuL Cre(uI cu cuzucII, s-uu dus n
|uru MunLeneusc I uu duL LIre Iu mpr(Ie, cum s-uu
rdIcuL cuzucII usupru IuI I I-uu scos dIn scuun.
n(eIegundu de uceusLu mpruLuI, de surgu uu LrImIs
IocIImurIIe suIe Iu dobrognI I Iu bugegnI I Iu munLnI,
s murg cu PuLru vod usupru Cre(uIuI. DcII PLru vod
de surgu grIjIndu-s de ousLe, venILu-I-uu nLr-ujuLorIu I
moIdovnII gIosnI. Au dcII PLru vod cu ujuLorIuI
mpruLuIuI I cu u su ousLe ce uu uvuL, s-uu pornIL spre uI
usupru Cre(uIuI. AuzInd PoLcouv Cre(uI de venIreu IuI
PLru vod, s-uu gLIL de rzboIu I uu IeIL nuInLe-I cu
ousLeu czceusc Iu DocoIInu. osL-uu I ousLe de (ur cu
cuzucII, c muI(I s ncIInuse. $I LocmIndu-s de rzboIu,
uu pus cuzucII nLI pre moIdovnI n IrunLe, muI upoI IuL-
munuI $uI ceI czcescu nu I-uu IsuL, Lemundu-s s nu-I
vIcIeneusc moIdovnII, uu pus pre cuzucII sI n IrunLe I
n-uu vruL pe nImIneu s Ius Iu Iur(u. $I upropIIndu-s
ousLeu IuI PLru vod, vzundu cuzucII pre LurcI c uduc
nuInLe cIrezI de vucI, cu s sLumpere urmeIe n dobILouce,
n-uu vruL cuzucII s sgeuLe de depurLe, ce oduL uu sIoboz-
ILu IocuI I n oumenI I n dobILouce. CI dobILoucIIe muI
muIL zIIuI IcIIu LurcIIor decuL cuzucIIor, c de LrsnILe
IugIIu nupoI. SI dundu rzboIu vILejuLe, dup muIL
nevoIn( u cuzucIIor, IuL uI doIIeu rundu pIerdu rzboIuI
PLru vod I IurI rmus Izbundu Iu cuzucI.
Cnd s-uo intorso Cr{ol in {uru
Leusc i uo prsit scuonol i
de mourteu loi
PoLcouv Cre(uI, curIIe I pusse nume de domnIe on
vod, dup rzboIu cu noroc I de Izbund ce uu IcuL Iu
DocoIInu, de uu bLuL pre ousLeu IuI PLru vod, s-uu
nLorsu Iu uI. DecIIu vzundu c nu s vu puLeu uezu Iu
domnIe, c I dIn |uru Ungureusc s pogoruse IuI PLru
vod ousLe nLru ujuLorIu, uu prsIL scuunuI I (uru I cu uI
sI, cu Lo(II s-uu nLorsu nupoI pre Iu Sorocu spre |uru
eusc.
De ucoIo nu-I puLeu uIIu cuIe pre voIu su, c pre cumpu
eru ome(I murI, pre Iu NemIrov s Lemeu de IuLmunuI I de
voIevodu BrusIuvscIII, c-I cercu s-I prInz. MuI upoI duc
uu InLruL n |uru eusc, uu cIIemuL voIevoduI pre $uI I
I-uu zIs: ,,VoI u(I IcuL un Iucru mure mpoLrIvu IuI cruI I u
(ruI, s sLrIcu(I puceu cu LurcuI. PenLru ucIu s uduce(I
pre Cre(uI I s mrge(I cu dunsuI Iu IuLmunuI. EI I vu
LrImILe Iu cruIuI I voI v ve(I cur(I de ucu vIn. $I Cre(uI
nc vu IIduI, vzundu-I cruIuI uu de IoIos." AcsLe cu-
vInLe ducu uu spus cuzucII Cre(uIuI, eI Iu bucuros,
gundIndu-s c de vu mrge Iu cruIuI, I vu ujuLorI spre
domnIe. DcII s-uu dus cu dunII Iu IuLmunuI, IuLmunuI I-
uu LrImIs Iu cruIuI, cruIuI I-uu duL Iu ncIIsoure I pesLe
pu(In vrme I-uu LIuL cupuI.
Cndo s-uo uezut ul doileu rndo
Ptro vod Schiopol lu scuon,
,oS6 <1g,S> ghenurie 1 dni
n(eIegundu PLru vod c Cre(uI uu prsIL scuunuI I (uru
I uu LrecuL n |uru eusc, uu venIL Iu uI I s uez Iu
scuun uI doIIeu rundu.
Pre ucIu vrme PLru vod dde mILropoIIIu IuI TIeo-
Iun mILropoIILuI, curIIe Iu on vod o Isuse I IugIse prIn
mun(I, de IrIcu IuI.
e on Alixundro vod, Irutile
Cre{oloi, curele uo upocut
scuonol lu Iui i uo domnit o
lon
PLru vod duc s-uu uezuL Iu domnIe uI doIIeu rund, nu
dup muIL vrme, cI nLru uceuI un, IevruurIe q zIIe,
;o86 <1;8>, IurI uu venIL AIIxundru, IruLIIe Cre(uIuI, cu
ousLe czceusc usupru IuI PLru vod. CI PLru vod
LIInd poLIcuIu ce p(Is muI nuInLe cu cuzucII, nu s-uu upu-
cuL de rzboIu, cI I-uu duL cuIe dInLI. ur AIIxundru uu In-
LruL n uI I uu zuL n scuun, IevruurIe q, Iur PLru vod
de surgu uu sLrunsu ousLeu Lurceusc I munLeneusc I
ungureusc, uu ncunjuruL pre AIIxundru n curLe n uI I
uu bLuL prejur curLe, dIn cuIegI pn Iu mIIuze prsemI.
ur noupLeu murLIe 1z zIIe, AIIxundru I cu cuzucII uu IeIL
n curLe, c n-uu muI puLuL suIerI, c I Iurbu I bucuLIIe II
s mpu(Inuse, I gundIndu c vor scpu, uu IugIL spre cod-
ru. Ce prInzundu de vsLe ousLeu IuI PLru vod, s-uu por-
nIL dup dunII I Iu IezeruI CIurbeLIIor I-uu ujunsu I pre
Lo(I I-uu surpuL ucoIo. $I pre AIIxundru nc I-uu prInsu, vIu
dImpreun cu boIerII IuI. AcesLu AIIxundru vod uu (InuL
scuunuI numuI o Iun.
e nite domniori ce venis iur
co cuzuci
De noroc eru PLru vod cu cuzucII, cum s LumpI purureu
omuIuI de n-ure odIIn, c bIne de unII nu s munLuIu,
uI(II venIIu usupru IuI. C nLr-uceIu un, dup ce s-uu
uezuL uI doIIeu rundu I uI LreIIeu rundu Iu domnIe, LoL Iu
unII ;o86 <1;8> IuIIe z;, nILe cuzucI cu un domnIor uu
venIL Iu NIsLru I -uu pus Lo(I cupeLIIe.
AIjdIreu, curundu dup uceLI cuzucI, Iu unII ;o8;
<1;8> ocLovrIe 1z zIIe, un CosLunLIn Iur cu cuzucI venIIu n
(ur I s-uu LopIL Lo(I n NIsLru.
nLr-uceLI unI uu zIdIL PLru vod mnsLIreu GuIuLu n
vuIe I nu dup muIL vrme s-uu rsIpIL, cure Ioc I pn
usLzI s cunouLe.
nLru ucesLuI unu, ;o8; <1;8>, n Iunu IuI ocLovrIe z,
cund CosLunLIn cu cuzucII Lreceu NIsLruI, Iur ZborovscII cu
ousLe czceusc uu IovIL DuovuI, de I-uu ursu I I-uu
prduL I, muILe LurcouIe uu robIL I muIL pIeun uu IuuL. MuI
upoI s-uu nLorsu nupoI, Ir de nIcI o zmInLeuI.
Cndo uo muzilit imprutol pre
Ptro vod Schiopol, v leutol
,oSS <1g,q> dechevrie
AcesL PLru vod ce-I zIc $cIIopuI, dup ce uu domnIL
unI, I-uu muzIIIL mpruLuI AmuruL I uu LrImIs pre un Lurc
mure, de I-uu IuuL dIn scuun I I-uu LrImIs Iu HuIep, Iu puz.
ur domnIIu o uu duL-o uncuIuI vod.
e domniiu loi Iuncol vod, ce-i
zic Susol, ,oSS <1gSo>, Ievrour
1,, vineri
Ducu uu muzIIIL mpruLuI pre PLru vod $cIIopuI, duL-uu
domnIIu uncuIuI vod, curIIe uu IosL de nuLereu su sus, de
Ige IuLerun. PruvosIuvIIu nu IubIIu. DcII deucu uu venIL n
(ur I uu ezuL n scuun, IevruurIe 1; zIIe, dup ucIu LouL
nedumnezeIreu I ereLIcIIu su -uu urLuL, c IcomIe de
uvu(Ie nespus uveu, penLru cure pre muI(I uu omoruL. MuI
upoI de IcomIe mure ce uveu, LrImIs s Iu u zceu dIn boI
n LouL (uru.
e on domnior ce-i zic Ion vod
Longol, ,oSq <1gS1>
uncuI vod, IIInd pIIn de IcomIe, IzvodI obIcIn cure n-uu
muI IosLu nIcIoduL, de uu LrImIs n LouL (uru s Iu u zceu
dIn boI, cure obIceuI nu I-uu puLuL suIerI (uru, cI s-uu
rdIcuL IpunnII, de s-uu sILuIL cu s s dezbuL de supLu
munu uncuIuI vod. $I buIucIndu-s, uu rdIcuL dInLre
dunII domnu pre unguI I I-uu pus nume on vod I
dcII uu purces spre PruL n sus.
ur uncuI vod prInzundu vsLe c IpunnII s-uu
rdIcuL usupru IuI, degrubu uu LrImIs pre BucIum vornIcuI
ceI mure I pre BruL posLInIcuI cu ousLe mpoLrIvu Ior. $I
LImpInundu-s oLIIe Iu BoIoLu, s-uu IovIL de Iu( I dundu
rzboI vILejuLe dIspre umundouo pr(IIe, pIerdur
IpunnII rzboIuI I domnIoruI nc s nnIc n PruL.
AceusL povsLe ce scrIe muI sus, c s-uu rdIcuL
IpunnII usupru uncuIuI vod, cronIcurIuI ceI Iesescu
nImIcu nu scrIe, Iur ILopIse(uI nosLru ceI moIdovenesc cun
pre scurL o semneuz I uceusLu.
Cndo uo pribegit boierii Moldo-
vei prin {ri streine de nevoiu
Iuncoloi vod.
MuILe IucrurI spurcuLe I nedumnezeIeLI Iceu uncuI vod
n domnIIu su, c de roL(IIe IuI LouL (uru I boIerII s
o(ruIu, c Iegeu creLIneusc nu o IubIIu, Iu uvu(Ie Iucom I
prdLorIu, (uru cu drIIe o ngreuIu I eru om curvurIu
presLe sum, c nu numuI uIur, ce nIce de curLeu su nu s
IerIIu, c jupunesIIe boIerIIor de Iu musu doumnII suIe Ie
scoLeu, dI Ie IcIIu sII. AcsLeu LouLe nepuLundu suIerI
boIerII, muI vurLos MovIIeLII, vIdIcu GIeorgIIe, ErImIIu
vornIcuI, curIIe muI upoI uu IosLu I domnu I IruLI-su
SImIon pIurnIcuI, BuIIcu IuLmunuI, s-uu sILuIL pre LuIn
cu s prIbegeusc. CurII nLI -uu IcuL prIIeju cu voIu IuI,
cu s murg s sIIn(eusc mnsLIreu SucevI(II I upoI cu
Lo(II uu LrecuL Iu |uru eusc, uI(II Iu LurcI, uI(II Iu
munLnI, uI(I prInLr-uILe pr(I. Mergundu dcII juIb Iu
mpr(Ie de rsIpu (rII, I-uu IuuL domnIIu I uu duL-o IuI
PLru vod $cIIopuI.
Cnd uo pribegit Iuncol vod i
de mourteu loi, ,oq1 <1gS>
n(eIegundu uncuI vod c I-uu muzIIIL mpruLuI I dom-
nIIu o uu duL-o IurI IuI PLru vod $cIIopuI, cunoscundu
Iu ce vu venI muI upoI IucruI, gundI c de vu mrge Iu LurcI,
vu uveu pur muIL I muI upoI s nu cure cumvu s I
pIur, cI s-uu sILuIL s Lreuc n |uru Ungureusc prIn
|uru eusc c pesLe mun(I, pIn (ur, nu eru puLIn( cu s
Lreuc, c s Lemeu de (runI. $I uu uu IeIL dIn (ur I
Lrecundu pre Iu Pocu(Iu, I-uu (InuL cuIeu uzIove(scII I I-uu
dus Iu Iov cu LouL uvu(IIu IuI. $I nduL uu LrImIs Iu cruIuI,
de I-uu duL LIre. CruIuI uu scrIs Iu SInuvscIII IuLmunuI I Iu
HerborLu sLurosLeu de Iov, s-I Iu LoL crIescu I IuI s-I
LuIe cupuI. $I nduL uu LrImIs cruIuI pe podscurbuI IuI, s-I
Iu LouL uvreu uncuIuI vod, numuI IIcIorIIor I doumnII
suIe s Ie Iuse o purLe, s Ie IIe de Irun. $I dup nv(Luru
cruIuIuI uu uu IcuL I I-uu LIuL cupuI uncuIuI vod.
ScrIe ILopIse(uI cesL moIdovenescu c mourLeu uncu-
IuI vod uu IosLu cu nv(Luru mpruLuIuI Lurcescu, de I-
uu LIuL cupuI. $I uu domnIL uncuI vod LreI unI I upLe
IunI. AcesLu uncuI vod zIc cum c uu IosLu umbIundu
vuru cu sunIe de os. Au uu peLrecuL uncuI vod (ncIIuI
su, vIIu(u su.
A douo domnie u loi Ptro vod
$chiopol, ,oq <1gS> octovrie
1,
Dup ce uu muzIIIL mpruLuI pre uncuI vod, duL-uu dom-
nIIu IurI IuI PLru vod $cIIopuI, pre curIIe uLepLundu-I
Lo(I, IuL uu venIL uI doIIeu rundu n (ur I uu ezuL n
scuun, ocLovrIe 1;. AuzIndu dcIIu prIbgII curII eru IugI(I
pInLr-uILe (rI de nevoIu uncuIuI vod, cu drugosLe s-uu
nLorsu Iu domnu su, PLru vod. Pre curII I-uu mIIuIL Iur
cu boIerIIIe Ior.
e nite cuzuci ce veniiu s upoce
scuonol Moldovei, v leut ,oq
<1gS> octovrie ,
De noroc eru PLru vod cu cuzucII, c n domnIIu dInLI nu
muI uveu odIIn de dunII, ucum Iu u douo domnIe, bIne nu
s uezuse Iu scuun, IuL cuzucII venIIu s upuce scuunuI,
nLr-uceusL Iun ocLovrIe z; de zIIe. CI PLru vod
prInzundu de vsLe, Ie-uu IeIL nuInLe Iu PruL, Iu suL Iu
MunLenI, cu cu(I oumenI uu puLuL uveu nLr-uceu duL I
ucoIo I-uu ncunjuruL, IIIndu cuzucII Iu sLrumLoure mure,
cuLuLu-Ie-uu u s ncIInu. DIn cureI uu uIes PLru vod o
sum, curII I-uu pruL oumenI de Lreub, de I-uu oprIL s-I
sIujusc, Iur pre uI(II cu jurmunLu I-uu sIobozIL.
e nite cuzuci ce uo prdut nite
sute din sos de Tighinu
Nu muIL vrme dup ucIu uu muI IovIL cuzucII dIn sus de
TIgIInu, pre decIndeu de NIsLru, nILe suLe ce s dIscIIcuse
pre IoLuruI Ieescu, LurcI cIuLucI, moIdovnI IourLe muI(I,
curII IeIs dIn (ur de ruI nevoIIor uncuIuI vod I mure
mourLe uu IcuL nLr-nII I prud I robII I cu dobund s-
uu nLorsu pre Iu cusIIe Ior.
Cnd uo zidit Ptro vod Gulutu
din deul
nLr-ucesLu un, ducu s-uu uezuL PLru vod Iu domnIe, nu
vru s Iuse n deerL pomunu su, cureu o zIdIs nLI,
mnsLIreu GuIuLu dIn vuIe, cure upoI s rsIpIs, cI cu
LouL nevoIn(u uu sIIIL I cu LouL osurdIIu uu zIdIL GuIuLu n
deuI, cureu LrIeLe I pn usLzI.
Cnd co prdut cuzucii Tighinu i
o uo urso, ,oq <1gSq> uvgost ,
zile
nLru ucesLu un, uvgusL ; zIIe, sLrunsu-s-uu cuzucII I Ir
vsLe uu IovIL Iu TIgIInu, de o uu ursu I o uu prduL-o I uu
robIL pre ceI LInerI, ILe, copII, Iur pre uI(II, pn Iu unuI I-
uu LIuLu I muIL dobund uu IuuL cu sIne, neuvundu cIne
s-I opreusc suu s-I goneusc, cI cu puce s-uu nLorsu
nupoI.
e o scit mure ce uo Iosto in zi-
lile ucestoi Ptro vod, de uo
pierit tout roudu, v leuto ,oq
<1gSg>
DomnIndu PLru vod |uru MoIdoveI, mure scIL s-uu
LumpIuLu n (ur, de uu secuL LouLe IzvourIe, vIIe, bI(IIe I
unde muI nuInLe prIndeu pLe, ucoIo uru I pIuLr prIn
muILe IocurI uu czuL, copucII uu secuL de scIL, dobILou-
cIIe n-uu IosLu uvundu ce puLe vuru, cI Ie-uu IosLu
drmund Irunz. $I uLuLu pruIu uu IosLu, cundu s scornIIu
vunLu, cuL s-uu IosLu sLrungundu LroIenI Iu gurdurI I Iu
gropI de puIbere cu de omeL. ur dIspre Loumn deucu s-uu
pornILu pIoI, uu upucuL de uu crescuL moIour I cu ucIeu
-uu IosLu oprInd srcImeu IoumeLeu, c-I coprInsse
preLILIndereu IoumeLeu.
Cnd s-uo impreonut Ptro vod
co Mihneu vod, domnol
montenesco, leut ,oqq <1gS6>
uvgost 1g
mpreunuLu-s-uu PLru vod cu nepoLu-su, MIIneu vod,
domnuI munLenescu, IIcIoruI IuI AIIxundru vod, Iu suLu Iu
BogdneLI pre PruL, uvgusL 1 zIIe, umundoI cu curLe
muIL I cu gIouLe murI I s-uu ospLuL mpreun cu mure
cInsLe.
Rzboiol Prvoloi prcluboloi
de Sorocu, cnd s-uo btot co
cuzucii lu Pieriesluv, in zilile loi
Ptro vod, ,oqg <1gS,>, ghenur
S
RdIcuLu-s-uu o sum de cuzucI cu nILe IupI ce sunLu
nv(u(I de-u purureu Iu prud, de uu InLruL n (ur I uu
prduL I muILe bucuLe uu IuuL de Iu (InuLuI SorocII. ur
PurvuI purcIubuI SorocII s-uu ndemnuL cu IunsurII I cu
uI(II, curII uu vruL de bun voIe I I-uu ujunsu Iu PIerIesIuvu.
AcoIo cuzucII vrund s nu deu dobundu, moIdovnII s
scou( uI su, Lure rzboIu s-uu IcuL nLr-nII I n douo
zIIe bLundu-s, de-ubIIu uu spurLu pre cuzucI. MuI upoI
ducu I-uu bIruIL, pre Lo(I I-uu omoruL, Ir numuI unuI zIc
s IIe scpuL; o sum vII I-uu prIns I I-uu LrImIs Iu PLru
vod, pre curII I-uu LrImIs Iu mpr(Ie.
Cnd uo Icot nont Ptro vod,
de uo insorut pre nepotoso,
Vludol vod, ,oqg<1gS,> ionie 1o
nLr-ucesLu un, n Iunu IuI IunIe, PLru vod Icu nunL
nepoLuIuI su, VIuduI vod, IIcIoruI IuI MIIo vod, de uu
IuuL IuLu MIrcII vod I uu cIIemuLu Iu nunL pre MIIneu
vod, domnuI munLenescu. NunL domneusc uu IcuL cu
muIL cIIeILuIuI I jocurI I muI(I dIn vecInI uu venILu, de
Ie-uu nIrumuse(uL musu. AceusL veseIIe uu IosLu n Tecu-
cIu.
e nite cuzuci ce uo prdut
uovol, ionii
Pre ucIu vrme LoL n unuI ;oq <18;>, Ir vsLe uu
IovIL cuzucII DuovuI, de I-uu ursu I pre muI(I uu LIuLu I
prdundu dobILouce I uvre muIL Iuundu I robIndu ce Ie-
uu pIcuL, s-uu nLorsu InLregI nupoI, Ir nIcI o zmInLeuI.
Rzboiol loi Ptro vod, cnd s-
uo btot lu {o{oru co nite czuci
ce venise co on domnior, ce-i
ziceu Ivun, ,oq6 <1gS,> noiemv-
rie
Nu dup muIL vrme, cI Ir zbuv nLr-ucesLuI un,
Loumnu, uu venIL cuzucII n (ur cu un domnIor, ce I-uu
IosLu zIcundu vun vod, croru Ie-uu IeIL nuInLe PLru
vod cu ousLe dIn sus de |u(oru, noIemvrIe z. $I dundu
rzboIu vILejuLe dIspre umundouo pr(IIe, muI(I uu pIcuL I
n z6 de zIIe bIruI PLru vod pre cuzucI I-I sIII de I-uu duL
pre cIne uu uvuL muI mure, curIIe uu IuuL pIuL dup vInu
su. ur ceIuIuI(I s uscundeu prIn pdurI I curII pre unde
puLIIu I moIdovnII I gonIIu. MuI upoI cuzucII Iugundu
prIn pdurI, curII unde uu puLuL scpu, uprundu-s pn
Iu upu CerImuuIuI, de s-uu Lrus n (uru Ior, pu(InI InLregI,
cI muI Lo(I rnI(I I pedesLrI(I.
Cndo uo lsut domniiu i
scuonol de bon voie Ptro vod
Schiopol i s-uo dos in {uru
Nem{usc
DomnInd PLru vod |uru MoIdovII cu un domn vrdnIc,
cum s cude, cu dI LouLe podoubIIe cuLe LrIbuIesc unuI
domnu de cInsLe, c boIerIIor Ie eru prInLe, pre curII Iu
cInsLe mure-I (Ineu I dIn sIuLuI Ior nu IeIIu. |ruI eru
uprLorIu, spre srucI mIIosLIvu, pre cIugrI I pre
mnsLIrI nLrIIu I-I mIIuIu, cu vecInII de prInprejur
vIe(uIu bIne, de uveu de Iu Lo(I nume bun I drugosLe, de nu
eru u zIce cum nu esLe IurnIc de domnIe. JudecuLu cu
bIund(e I Ir I(rIIe o IcIIu.
MuI upoI vzundu nevoIu (ruI, c LurcII pre obIcIuI Ior
ceI spurcuL I neusLumpruLu de IcomIe, LrImIser de
cereu bunI, s Ie deu muI muIL decuL eru udeLuI (ruI, Icu
sIuL cu boIerII, ce vor Iuce, cum vor puLeu rdIcu I uILe
drI, curIIe n-uu muI IosLu. C nu-I de uceusLu, c dour nu
vu puLeu pILI uceusL duL (uru, cI esLe c s Iuce obIcI,
curIIe nu vu muI IeI I uceusLu vor Iuu I uILIIe vor IzvodI,
cum s-uu I LumpIuL. $I -uu uIes sIuL uceLII nevoI, cu s s
nceup de Iu uILuI, Iur nu de Iu dunsuI. $I dcII s gLI s
s duc dIn (ur, mcur c boIerII cu Lo(II upru s nu s
duc dIn (ur, cI s deu uceu nevoIe, c uI(II vor du I (uru
LoL nu vu IIduI. CI PLru vod nIcI nLr-un cIIp nu vru s
s upuce de uceu dure I s Iu bIesLemuI (rII usupru su. CI
I LocmI IucruI nuInLe I Iu scuun Is boIerI s pzeusc
scuunuI, pn Ie vu venI uIL domnu de Iu mpr(Ie.
ur eI umpIundu domnIeI suIe ; unI I jumLuLe, s-uu
rdIcuLu cu IrunLeu boIerIIor, c boIerII s Lemur u
rmuneu, s nu pu( cu muI nuInLe cu uncuI vod, InLre
curII uu IosLu SLroIcIu IogoILuI ceI mure, eremIIu MovIIu
vornIcuI I IruLI-su SImIon pIurnIcuI, curII muI upoI
umundoI uu czuL Iu domnIe I IruLIIe Ior Touder spLurIuI
I AndreI IuLmunuI I uI(II muI(I, curII nu s nduru de
dunsuI. $I uu LrecuL pIn |uru eusc, n |uru Nem(usc I
ucoIo s-uu uezuL. Unde spun c cund uu IosL dundu bunI
de cIIeILuIuIu bucuLIIor, uu IosLu pIungundu I uu IosL
zucundu: ,,AcesLeu sunLu IucrmIIe srucIIor". De ucoIo
boIerII s-uu nLorsu n |uru eusc cu Lo(II I s-uu uzuL
ucoIo, Iu Lurgu Iu PodIue( I pre uIureu.
$I uu PLru vod puLem s-I zIcem ceI MIIosLIvu, c
bInIIe su uu IIpduL penLru (ur, cure cu ucesLu nu s-uu
muI uIIuL. Eru domnu bIundu, cu o muLc Ir uc, Iu
judecuL drepLu, nebe(Iv, necurvur, neIucom, nersIpILorIu,
puLm s-I zIcem c LouLe pre Izvod Ie-uu (InuL, cu s nu s
zmInLeusc. AcesLu PLru vod uu domnIL nLru umundouo
domnIIIe doIsprzce unI I jumLuLe.
e domniu loi Aron vod cel
Complit, cure molt greotute uo
udos {ri, ,oqq <1gq1>
Dup ce prsI PLru vod domnIIu I (uru, n(eIegundu
LurcII c (uru esLe deurL de domnu, cercur pre cIne vor
LrImILe n IocuI IuI PLru vod. CI norocuI ceI bun uI (ruI s
scIImb, c dup noroc bun, IuL venI I ru, cu cum ur II
de Iu Dumnezeu nsemnuL, dup vrme bun I senIn, s
vIe vrme reu I LurburuL, dup domnIe IIn I bIund, s
vIe cumpIIL I umur. AIIur LurcII pre Aron vod, cruIu I-
uu duL (uru cu muIL duLorIe, c IIInd om Ir suIIeL I
umbIundu I uI(II penLru domnIe, pre Lo(I I-uu umpIuL cu
bunI, Iuundu bunI cu cumL de Iu LurcI. Au dup muIL
duLorIe I cIIeILuIuI ce mpresurus (uru, -uu scos domnI-
Iu Iu MoIdovu I uu venIL n (ur, de uu zuL Iu scuun n
unII ;oqq <1q1>.
Au, dup ce s-uu uezuL Iu domnIe Aron vod, nu-I eru
grIj de uIL, numuI uIur de u prdureu I dInIunLru, nu
s sLuru de curvIe, de jocurI, de cImpoIuI, curII I (Ineu de
mscrII. AIjdereu dubIIIIe cu curIIe ngreuIus (uru, nu
umbIu numuI dbIIurII sIngurI, ce I LurcI LrImILeu de
umbIu cu dbIIurII, de nu-I eru (runII voInIcI cu nImIc,
muIerIIe nu eru uIe Ior, ILIIe Ie ruInu, ce vreu s Iuc
Iceu. DbIIurIuI penLru un poLronIc de-I vreu pur Iu
dunsuI, nu-I judecu, cI ucoIo LrImILeu de-I pIerdeu. Pe boIerI
penLru uvu(Ie I omoru, jupunsIIe Ie sIIIIu I domnInd, nu
uILu, cI cIudse I mInunI Iceu.
AcsLeu I uILIIe muI muILe IcIIu I s vzu c esLe Lu-
Luroru nevzuL I uruL, cI gundI cu s nu s ncreuz (rII I
IeIecIIIor de (ur, cI Lruse pre IeuI ungurI cIre(I I
pedesLruI I Icu pedesLruIIor odI n curLe, cu s IIe pur-
ureu Iung dunsuI. MuI upoI vzundu c de duLornIcI nu s
vu puLeu munLuI, IzvodI cu s Iu de LoL omuI cuLe un bou. $I
uu LrImIs n LouL (uru cu LurcI, de sLrungeu I Iu curIIe nu
s uIIu bou, Iuu uI cuI eru n suLu, de Iu uI(II I Iuu Lo(I, cu(I
uveu, penLru ceI ce nu uveu boI, c muI(I de roL(I I de
dubIIe muILe, boI nIcI de Irun n-uveu.
Rzboiol loi Aron vod, cndo s-
uo btot lu Rot co on domnior,
Bogdun vod ii ziceu, lu unii ,1oo
<1gq> i cnd uo pierit Bociom
vornicol i Brldeunol logoItol
i Puos vornicol
nLr-ucsLe roL(I I beIILurI ce IcIIu Aron vod, de nevoIe
mure nemuIpuLundu suIerI (uru, s-uu rdIcuL orIeIenII I
sorocnII cu un domnIor ce-I zIc onuco, pre curIIe I
uIesse dInLru dunII cup I-I puser nume Bogdun vod.
Ce Aron vod deucu uu n(eIes de uceusLu, uu duL LIre uI(II
(rI s s sLrung I eI Ir zbuv uu IeIL cu curLeu I cu Ie-
IecII sI. ns muI nuInLe, pn u nu IeI dIn curLe, uu LIuL
pre BucIum vornIcuI ceI mure I pre BurIdeunuI IogoILuI
I pre Puos vornIcuI, dundu-Ie vIn cum c ur II cu LIreu
Ior.
DcII uu purces mpoLrIvu vrjmuIIor sI. $I
mergundu, pus-uu pe UrcIe IogoIL mure. $I dcII s-uu
LumpInuL oLIIe Iu RuL I dundu rzboIu vILejuLe dIspre
umundouo pr(IIe, IzbundI Aron vod I bLu pre Lo(I I pre
domnIoru nc I-uu prInsu, cI I-uu LIuL nusuI I I-uu
cIugrIL. DcII, deucu uu spurL Aron vod pre vIcInII sI,
nIcI un Ioc nu uu IsuL s nu IIe pIIn de vrjmIIu IuI, c nu
pIerdeu numuI pre curII uu IosLu nLru rzboIuI uceIu, ce I
semIn(IIIe Ior, I vInovu(I I nevInovu(I.
e muziliiu loi Aron vod
GLIndu-s Aron vod s Iuc muI murI vrjmII decuL
uceusLu, IuL I-uu venIL de Iu |urIgrudu cIruI cu cr(I, de
I-uu duLu LIre cum I-uu muzIIIL mpr(IIu, c mpruLuI
Lurcescu I sIuLuI, uuzIndu de uLuLu roLuLe ce Iceu, cu
mor(I I cu juIurI Ir' de msur, I-uu muzIIIL. DcIIu s
mIru Aron vod, cum vu Iuce s nu prInz ousLeu de vsLe I
(uru de muzIIIe, cu s nu-I omour, c muI(I eru curII vreu II
bucuroI s uuz unu cu ucIu, c Ie pIerIse prIn(II, uILoru
Iru(II, uILoru IIcIorII, uI(II srcIs de muILeIe roL(I. CI pre
LuIn uu nv(uL pre cIruI s nu scou( cuvunLu pre uIur
I uu LrImIs Iu uI Iu doumn-su, s s ncurce I s
purceuz n jo s. ur pre boIerI I-uu nv(uL de uu cIIemuL
gIouLIIe I Ie-uu muI(mIL de sIujb ce uu IcuL I Ie-uu zIs
s murg cIneI pre ucus, gundIndu c dour s vor duce I
eI s Iu drumuI spre |urIgrud.
A douo zI, prundu-I cum s vor II dus curLnII, uu
ncIIcuLu I uu purces spre uI, I ce-I pruse c s vor II
dus, cu s sIIeusc I eI muI Lure, s nu obIIceusc cInevu,
IuL gIouLIIe mergeu pre de LouLe pr(IIe. ALunceu uu
cIIemuL boIerII, de Ie-uu zIs: ,,Crezu, eu um sIobozIL ousLeu,
s s duc cIneI pre Iu cusIIe Ior. Dur cIne-I opreuLe ?"
DuLu-I-uu u n(eIge cum o sum s-uu dus, Iur croru Ie
esLe cuIeu spre uI I spre munLe, uceusLu II-I cuIeu. Au
mpreun uu mersu pn n sur, pn ce uu nseruL. DcII
noupLeu, LouL noupLeu, uu sIIIL I nImIcu zbuv n-uu IcuL
Iu uI, cI uu sIIIL spre |urIgrud. Unde mergund, I-uu LImp-
InuL cupIgII mprLeLI, vIInd cu s-I Iu dIn scuun I s-I
duc Iu mpr(Ie.
Ducu n(eIeuser Lo(I de muzIIIIu IuI Aron vod, nu nLr-
uIL cIIp, cI cum dup muIL IurLun I vrme reu, ducu vd
oumenII senIn I IInILe, s bucur Lo(I, uu LouL (uru s
bucurus.
A dou domnie u loi Aron vod cel
Complit
Dup ce uu muzIIIL mpruLuI pre Aron vod, Dumnezeu
nc nu-I umpIus cerLureu su depIIn, c Aron vod nc
nu uu IosLu ujunsu Iu |urIgrud, domnIIu Iur I-o uu duL-o I
scuunuI (rII, c duLornIcII IuI, LurcII, cu Lo(II uu mersu Iu
vezIrIuI, de uu sLrIguL penLru dunsuI I de nevoIu duLornI-
cIIor, Iur I-uu nLorsu domnIIu.
Cndo uo trimis Aron vod
inuinte lu scuon pre Opreu
urmuol s prinz pre o sum de
boieri
Aron vod, dup obIceuIuI su ceI ru I ducu n(eIeus c I-
uu duL domnIIu de Iznouv, cumu-I eru vrjmuu I cump-
IILu, nu s upuc de uILu, cI IurI gundI cu ce n-uu puLuL
umpIeu cu ru n domnIIu dInLI, s svurusc cu u douo
domnIe. Dupre cuIe uu rpezIL pre credIncIosuI su, pre
Opreu urmuuI ceI mure cu cr(I, cu s coprInz scuunuI, I
cu cuLusLII, cu pre Lo(I, pre cu(I uu vruL eI s-I pIIurz, cu s-
I prInz I s-I (Ie Iu ncIIsoure, pn vu venI I eI Iu scuun.
Opreu urmuuI, dup nv(Luru IuI Aron vod, de oIuc
uu venIL I seuru uu InLruL n uI, nIcI uIureu uu mersu n
guzd, cI Iu odIIe dorobun(IIor ceIor ungureLI n curLe uu
mersu. $I noupLeu uu venIL Iu guzdu IuI UrcIe IogoILuI,
pre curIIe I Isuse Aron vod s pzusc scuunuI I I-uu
urLuL poruncu domnu-su. ur eI degrubu, uuzInd de nu-
mIIe IuI Aron vod, cum uu dobundIL IurI domnIIu,
vrundu s IIduIusc de dunsuI, uu duL rspunsuI OpreI,
zIcund : ,,AcesLu Iucru cu bucurIe prIImescu I sunLu guLu
s sIujscu. CI numuI s IIe cu LuIn, cu s nu LIe nImIneu.
BIne c uI venIL: pn vom obIIcI pre Lo(I, pre cu(I scrIe
cuLusLIIuI, s-I prIndem, curII unde vor II, s nu cumvu
smInLIm, s obIIceusc, s Iug." $I uu Opreu s-uu umgIL
cu ucesLu sIuL I s-uu uezuL Iur Iu drbunI, nLr-uceu zI I
nLr-uceu noupLe.
Cnd uo pribegit Lrchie
logoItol cel mure
n(eIegund UrcIe IogoILuI de venIreu IuI Aron vod I de
poruncu ce-I LrImIsse pre Opreu urmuuI, nu cuLez s-I
uLpLe n (ur, LIInd cuL grouz I cuLe ruL(I Icuse muI
nuInLe n domnIIu denLI I ucum u doou our muI de murI
cuzne vu s s upuce.
CI deucu s-uu uzuLu Opreu Iu odIIe dorobunIIor,
uIIundu UrcIe IogoILuI vrme I cuIe decIIs de u s
dprLureu I de u IeIreu den (ur, nv(uL-uu pre guzdu su,
cIne vu InLrebu u doou zI de dunsuI, s spuIe c s-uu dus
ucus Iu CurIIgLur. $I uu, noupLeu, LouL noupLeu I zIou,
LouL zIou, Iugundu, uu IeIL pre Iu Sorocu n |uru eusc.
A doou zI seuru, Opreu urmuuI, deucu s-uu dusu Iu guzdu
IuI UrcIe s s sILuIsc I nu I-uu uIIuLu, cunoscund c I-
uu umgIL nLr-ucesLu cIIp, nduL uu cIIemuL pre uI(II curI
s-uu LumpIuL ucoIeu I uu repezILu cu cr(I n LouLe pr(IIe,
s cuprInz murgIneu. ur deucu uu uIIuLu c IogoILuI uu
LrecuL NIsLruI I s-uu dprLuLu, n-uu muI uvuLu ce Iuce, cI
s-uu uzuL, de uu (InuL scuunuI pn' Iu venIreu IuI Aron
vod. ur UrcIe deucu uu LrecuL NIsLruI, s-uu dusu nduL
unde eru I uIuI(I boIerI prIbegI sLrunI, de uLepLu sIurILuI
IucruIuI.
{SIMION ASCLLL) e domniu
loi Ptro vod Cuzucolo vleuto
,1o1<1gq>
ScrIe ILopIse(uI cesLu moIdovenescu c nc pn n-uu
IosL sosIL Aron vod Iu scuun, Iur PLru CuzucuI s-uu
rdIcuL den |uru eusc, cu pu(IneI prIbgI, n(eIegund c
scuunuI esLe derLu I surguInd s upuce scuunuI, uu In-
LruLu n (ur I uu upucuL scuunuI Iu uI I uu domnIL z
IunI. DcIIu uu sosIL I Aron vod I uu prInsu pre PLru
CuzucuI I I-uu LrImIsu Iu mpr(Ie. ur cronIcurIuI ceI
Iescu de uceusL povsLe ce spune c uu venILu PLru
vod CuzucuI, de uu upucuL scuunuI, nImIcu nu scrIe.
Cnd s-uo uezut Arono Vod ul
doileu rnd lu scuon, v leuto ,1o1
<1gq> mese{u...
Aron vod deucu s-uu uzuLu Iu scuun uI doIIeu rundu
(AXNTE URCARU:) uu pusu pe Opreu urmuuI
IogoIL mure I pre VurLIcu vornIc mure de |uru de GIosu I
pe GIIorgIIe vornIc mure de |uru de Sus, pe ZoLu posLInIc
mure I pe AIexe sLoInIcu mure I pre une CIugruI
vIsLrnIc mure I pre CocI comIs mure
I cumu- eru vrjmuu, nu de uILeIe s upuc, cI Iur de
usupreuIe u Iuce (ruI I de dubIIe murI. $I nLuI, cu voIu IuI,
LurcII sLrungeu dubIIeIe cu dbIIurII. MuI upoI nu-I puLeu
oprI I sII mure preLIuLIndIrIIe Iceu: Iuu sIujILorII de (ur
cu sIIu, de Ie runIIu Iu cuI, bucuLeIe Ir pre(u I Ir' de bunI
Ie Iuu.
DcIIu, cunoscund Aron vod c nu vu II pn n sIurIL
bIne, c (uru scurcu, prIbgII sLu nLInu(I, gundI dup LouL
ruLuLeu ce Icuse, s s cur(eusc I s uruLe (ruI c nu
esLe den voIu IuI ce s-uu IucruLu, cI esLe dIn sIIu LurcIIor I
socoLI s s ugIung cu MIIuI vod, cureIe domnIIu pre
ucIu vrme |uru MunLeneusc, cu s s dezbuL de supL
munu LurcIIoru.
ns nLI socoLI c, dup uLuLeu ruL(I ce Icuse, s s
upuce s Iuc I vreun Iucru bun, cu s nu-I vIe cu osund.
$I s-uu upucuLu n unII ;1oz <1q--1qq>, de uu IcuLu
mnsLIre n (urInu uIIoru, cureu s cIIum Aron vod,
pre numeIe domnuIuI, unde esLe IrumuI sveLII NIcoIue.
Cndo uo venito Lobod co ouste
czceuscu i uo gonito pre
Arono vod den scuono i uo
urso trgolo Iuii v leuto ,1o
<1gqq> {
Restol lipsete din toute munoscrisele.
) ...