Sunteți pe pagina 1din 3

acord / adăugare / comparație

în primul rând/în al doilea rând/ în al treilea rând

nu numai

ci

și

de fapt

în plus

împreună cu

 

în același fel/în aceeași idee

în lumina celor discutate la fel de important în aceeași ordine de idei din nou de asemenea atunci asemenea mai mult la fel ca împreună cu bineînțeles comparativ cu corespunzător cu similar mai mult

opozi ție / limitare / contradic ție

deși ar putea să fie adevărat

în opoziție cu diferit de bineînțeles, dar pe de altă parte în caz contrar în același timp în ciuda faptului că

chiar dacă/ chiar și așa mai presus de orice în realitate dar

și

sau pe lângă faptul că deși în locul/ în loc să pe când altfel mai degrabă oricum fără îndoială

totuși

cauză / condiție / scop

în eventualitatea în care fiind garantat că atâta timp cât cu condiția ca/să cu scopul de a + infinitiv în speranța că ca să văzând că dacă… atunci doar dacă doar când oricând în timp ce din cauza + genitiv

de când în cazul în care dat fiind faptul că datorită + dativ

exemple / sprijin / emfază

cu alte cuvinte ca să mă exprim altfel ca o ilustrație pentru acest motiv prin orice mijloace e important să realizăm un alt element-cheie primul lucru care merită amintit cea mai grăitoare dovadă un aspect care ne scapă din vedere pentru a evidenția de fapt cu adevărat/într-adevăr cu siguranță precum explicit specific în mod surprinzător/semnificativ/pa rticular în general în detaliu de exemplu/de pildă

efect / consecință / rezultat

în aceste circumstanțe ca urmare a faptului că pentru acest motiv prin urmare/în concluzie/ așadar conform

concluzie / rezumat

Așa cum am văzut anterior/așa cum am analizat/ discutat în prealabil pe termen lung așa cum s-a notat într-un cuvânt după toate acestea de fapt în concluzie pe scurt în esență ca să rezum în echilibru per total de obicei în orice caz una peste alta evident

timp / cronologie / secvență

în prezent din când în când mai devreme sau mai târziu în același timp până în prezent ca s ă încep cu în timp util de îndat ă ce atâta timp cât între timp într-un moment f ă r ă întârziere dintr-o dat ă în acest punct/etap ă /stagiu în sfârșit după mai târziu ultimul/ultima până înainte odat ă oricând într-un final mai departe în timpul + genitiv acum c ă … ocazional

spațiu / localizare

în mijlocul + genitiv

în stânga/în dreapta + genitiv în fața/în spatele + genitiv

de această parte

cealaltă parte la distanță aici și acolo dincolo deasupra/dedesubtul + genitiv oriunde între printre pe lângă

de