Sunteți pe pagina 1din 3

acord /

opoziție / limitare /
adăugare /
contradicție
comparație
deși ar putea să fie
în primul rând/în al adevărat
doilea rând/ în al treilea
rând în opoziție cu...
diferit de
nu numai...ci și bineînțeles, dar...
de fapt pe de altă parte
în plus în caz contrar
împreună cu în același timp
în ciuda faptului că...
în același fel/în aceeași chiar dacă/ chiar și așa
idee mai presus de orice
în realitate
în lumina celor dar
discutate și...totuși
la fel de important sau
în aceeași ordine de idei pe lângă faptul că
din nou deși
de asemenea în locul/ în loc să
atunci pe când
asemenea altfel
mai mult mai degrabă
la fel ca oricum
împreună cu fără îndoială
bineînțeles
comparativ cu cauză / condiție / scop
corespunzător cu în eventualitatea în care
similar fiind garantat că
mai mult atâta timp cât
cu condiția ca/să
cu scopul de a + infinitiv
în speranța că
ca...să
văzând că...
dacă… atunci
doar dacă
doar când
oricând
în timp ce
din cauza + genitiv

de când
în cazul în care...
dat fiind faptul că...
datorită + dativ
exemple / sprijin / efect / consecință /
emfază rezultat
cu alte cuvinte în aceste circumstanțe
ca să mă exprim altfel ca urmare a faptului că...
ca o ilustrație... pentru acest motiv
pentru acest motiv prin urmare/în concluzie/ așadar
prin orice mijloace conform
e important să realizăm
un alt element-cheie concluzie / rezumat
primul lucru care merită
amintit Așa cum am văzut anterior/așa cum am analizat/
cea mai grăitoare dovadă discutat în prealabil
un aspect care ne scapă din pe termen lung
vedere... așa cum s-a notat
pentru a evidenția într-un cuvânt
de fapt după toate acestea
cu adevărat/într-adevăr de fapt
cu siguranță în concluzie
precum pe scurt
explicit în esență
specific ca să rezum
în mod în echilibru
surprinzător/semnificativ/pa per total
rticular de obicei
în general în orice caz
în detaliu una peste alta
de exemplu/de pildă evident
timp / cronologie /
secvență
în prezent
din când în când
mai devreme sau mai târziu
în același timp
până în prezent
ca să încep cu...
în timp util
de îndată ce
atâta timp cât
între timp
într-un moment
fără întârziere
dintr-o dată
în acest punct/etapă/stagiu
în sfârșit
după
mai târziu
ultimul/ultima
până
înainte
odată
oricând
într-un final
mai departe
în timpul + genitiv
acum că…
ocazional

spațiu / localizare
în mijlocul + genitiv
în stânga/în dreapta +
genitiv
în fața/în spatele +
genitiv
de această parte...de
cealaltă parte
la distanță
aici și acolo
dincolo
deasupra/dedesubtul +
genitiv
oriunde
între
printre
pe lângă

S-ar putea să vă placă și