Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

cr t 1 2 3 4 5 " # &

subiecte Frecventa absoluta este efectivul F al unei valori luate in studiu Frecventa relativa este raportul dintre frecventa absoluta (F) si numarul n de observatii Punctul median indica semisuma limitelor fiecare clase Intervalul de clasa este folosit cand valorile studiate pot lua orice valoare intr-un interval dat uma frecventelor absolute este a N observatii este e!ala cu N uma frecventelor relative a N observatii este cu 1 Principalele tipuri de dia!rame de frecventa sunt simetrice$ asimetrice$ %iperbolice$ bimodale 'rmatoarea distributie este %iperbolica(in forma literei ()

350 300 250 200 150 100 50 0

330 302286 195

Frecvena absolut

40 39 42 23 22 24 23 21 20 35 36 34 37 32 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 65 70 75 80 Vrst

) 1. 11 12 13

Poli!onul de frecventa este linia poli!onala care uneste mi*loacele mar!inilor superioare ale fiec+rui dreptun!%i al %isto!ramei repre,entative a unei serii de frecven-e /ariabila nominala este data calitativa /ariabila binara este data calitativa Inaltimea intr-un esantion de observatii este variabila continua 'rmatoarea distributie este bimodala
30

Frecventa absoluta

25 20 15 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Varsta

14 15 1" 1#

0+surile valorilor centrale sunt media aritmetica$ mediana$ modulul 1an!ul (amplitudinea) repre,inta diferen-a 2ntre cea mai mic+ 3i cea mai mare valoare a seriei 0ediana este valoarea de la mi*locul seriei de observati dupa ordonarea crescatoare sau descrescatoare Formula urmatoare $

( xi x)
i =1

$ repre,inta devia-ie

n1

1& 1)

standard. 0odulul este valoarea care are frecven-a cea mai mare din setul de observa-ii. 4up+ administrarea unui somnifer 2ntr-un !rup de 11 subiec-i$

2.

21 22 23 24 25 2" 2#

se observ+ un timp mediu de somn de 1.." %$ cu o abatere standard de 2.3 %. 5a un alt !rup de 13 subiec-i$ s-a observat o durat+ de somn de &.1 %$ cu o abatere de 1.) %. e da6 Fcalculat 71.4"$ t0.05 7 2.#".nu este bine pusa problema 4up+ administrarea unui somnifer 2ntr-un !rup de 11 subiec-i$ se observ+ un timp mediu de somn de 1.." %$ cu o abatere standard de 2.3 %. 5a un alt !rup de 13 subiec-i$ s-a observat o durat+ de somn de &.1 %$ cu o abatere de 1.) %. 4aca Fcalculat 71.4" si F0.05 7 2.#" nu e8ista diferenta semnificativ statistica Ipote,a nula presupune absenta unor deosebiri care pot aparea in orice problema de comparare statistica Intr-o populatie distribuite normal media$ mediana si modulul sunt e!ale Intr-o populatie distribuita normal apro8imativ )59 din populatie este situata in interiorul unui raport critic( m:;- 2) 4at setul de date (7, 9, 13, 6, 10) valoarea medianei este ) 4at setul de date (7,10 ,9, 13, 9,10, 6, 10) modul este 1. 1an!ul(amplitudinea) din setul de date X = (7, 5, 10, 4, 8, 5, 8, 9, 7) este 1. < 4 7 " 4ia!rama repre,inta dia!rama cumulata a distributiei normale

2&

Diagrama de dispersie indica o corelatie (x,y) pozitiva:


4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0 0,5 1 x 1,5 2 2,5

2)

Diagrama de dispersie indica o corelatie (x,y) negativa:


3,5 3 2,5 y 2 1,5 1 0,5 0 0 0,5 1 x 1,5 2 2,5

3.

Diagrama de dispersie indica o corelatie (x,y) zero:


6 5 4 y3 2 1 0 0 2 4 x 6 8

31

Formula y =

32 33

( m-media, 2 -varianta) repre,inta 2 ecuatia curbei =auss Indicatorii tendintei centrale sunt6media$ mediana$ modul Indicatori imprastierii datelor sunt6ran!ul(amplitudinea)$ abaterea standard$ dispersia
2 2

( x m ) 2