Sunteți pe pagina 1din 9

Rezolvare: a) Calculul nivelului global de putere acustica a ventilatorului:

Lv.p = 22+lgQ+20lgps Lv.p = 22+10*4+20*1,60206 Lv.p = 94.0412 (dB) aprox. Lv.p = 95 (dB)
Repartizarea nivelului Lv.p in benzi de frecventa 1/1 octava (cu ajutorul diagramei din figura A.1., curba b pentru ventilatorul centrifugal cu aripi inclinate inainte ). Rezultatele corectiilor sunt afisate in tabelul 1. %R"C&"'T ((z) C0R"CT1 (d!) )* 23 1+, 2/ +,2) ,-211 1--21,4, +--2+-4, T !"#$# 1 .--/--2+,4, 2*-4,

Fig.A.1. !par"i#ar!a $iv!l%l%i d! p%"!r! a&%s"i&a a'v!$"ila"oar! axial! ('v!$"ila"oar! &!$"ri)%gal, aripi i$&li$a"! i$ai$"! &' v!$"ila"oar! &!$"ri)%gal, aripi i$&li$a"! i$apoi

b) Calculul atenuarilor ale nivelului de zgomot de2a lungul traseului instalatiei:

*L= '10 lg (1++)2,4+ *L= '10 lg (1+0,-2)2,4*0.-2 *L= '1,9 (dB)


Calculul atenuarilor pentru frecvente din domeniul )*2/--- (z datorate cotului 5b6 se face conform diagramei din figura A.2. Rezultatele sunt afisate in tabelul +. %R"C&"'T ((z) C0R"CT1 (d!) )* 1+, 2*4, +,2) ,-2) 1--27 +--234, T !"#$# + .--/--211 211

Fig.A.2. A"!$%aril! d! #go+o" da"ora"! &o"%rilor Calculul atenuarilor in tot domeniul de frecventa )*2/--- (z se face cu urmatoarea relatie:

*L= 10 lg1,$i $i= ./,., $i= 0,4 +2 *L= 10 lg(1,0,4) *L= -.9 (dB) ./,. 0 ariil! s!&"i%$ii &a$al%l%i i$ai$"! d! ra+i)i&a"i!, r!sp!&"iv! a s!&"i%$ii ra+i)i&a"!.

Fig.A.-. A"!$%ari d! #go+o" da"ora"! s&1i+(arilor (r%s"! d! s!&"i%$! Calculul atenuarilor in tot domeniul de frecventa )*2/--- (z datorate iesirii aerului din canal pe ramura 1 se face in situatia cea mai dezavantajoasa ./= 0,4+2. Rezultatele sunt afisate in tabelul *. %R"C&"'T ((z) )* 27 1+, 2*43 +,2 T !"#$# * ,-2

*L

Calculul nivelului de zgomot aerodinamic Lva!r la iesirea din canal pe ramura 1 (fara grille sau anemostate) este centralizat in tabelul .. T !"#$# . Calculul nivelului de zgomot aerodinamic la iesirea din canal (fara grile sau anemostate)
'ivelele de zgomot si atenuari ale acestora (dB)

%R"C&"'T (z ,-, 334, 211 21,4, 2+-4, 2+,4, 1--) +--7 .--/

)* 1+, +,1 + * . 'ivel de zgomot produs de ventilator (dB) 'ivel global de putere acustica Lp (dB)
Corectii pentru repartizarea nivelului Lp in benzi de frecventa (dB) 'ivel de zgomot produs de ventilator la refularea aerului Lv,p (dB) Corectii pe toata

23

2/

2)

3-4,

314,

3*4,

//4,

/.

73

7.

lungimea tronsonului (1,m)

-4,

-4,

-4,

-4,

-4,

-4,

-4,

tenuari naturale ale nivelului de zgomot 8 L&$ pe parcursul instalatiei (dB)


9c:imbarea brusca de sectiune Cot in ung:i drept Ramificatie

214, 2* 27 2114, 7-4,

214, 2*4, 2* 2*47, 21147, 7+4+,

214, 2) 2* 21-4, 774,

214, 2) 2* 21-4, )74,

214, 27 2* 21-4, ,3

214, 234, 2* 21. .,

214, 211 2* 21,4, **4,

(dB)
#a iesirea din canal (dB) Total atenuari naturale (dB) 'ivel de zgomot aerodinamic la iesirea din canal

Lva!r (dB)

Lva!r= Lv,p ; 8 L&$


Calculul atenuarilor datorate lungimii traseului:

Q= 10 000+-,1 Q= 10 000,-600 Q= 2.22+-,s Q= v+!d * . 3 .= Q,v+!d .= 1.4466 +2 .=5d2,4 3 d= 2,0606 +


tenuarea conform figurii A.4. pe toata lungimea trosonului este de 0,5 +.

Fig.A.4. A"!$%ari d! #go+o" da"ora"! "ro$soa$!lor dr!p"! al! &a$al!lor

d) Calculul nivelului de zgomot corespunzator trecerii aerului prin anemostate Lga

Lga= 60 lgv+1-lg.+-Lga= 60lg1,5+1-lg0,15+-Lga= -2,9 (dB)


Centralizarea rezultatelor pentru canalul Lga este prezentata in tabelul ,

T !"#$# , Calculul nivelului de zgomot corespunzator trecerii aerului prin anemostate Lga

'ivelele de zgomot si corectii ale acestora (dB)

%R"C&"'T (z )* + 1+, * +,. ,-, *+43 2, 2+743 2) 2+)43 2, 2+743 2) 2+)43 27 2+,43 212++43 21, 21743 1--) +--7 .--/

1 'ivel global de zgomot Lga (dB)


Corectia

(dB)
'ivelul de zgomot corespunzator trecerii aerului prin anemostate

Lga (dB) e) Calculul nivelului de zgomot aerodinamic transmis la punctul de receptie Lv,ra!r calculul corectiei acustice datorata incaperii *LA se considera ca situatia cea mai dezavantajoasadin punct de vedere acustic se gaseste in punctele situate pe verticala gurilor de ventilare ( la nivelul spectatorilor). Corectiile pentru benzile de frecventa de 1/1 octava din domeniul )*2/--- (z se determina conform graficelor din figurile A.5.,A.6. si A.7.

Fig.A.5. 6!"!r+i$ar!a !l!+!$"!lor g!o+!"ri&! p!$"r% o("i$!r!a )a&"or%l%i d! dir!&"ivi"a"! Q

Fig.A.6. 6!"!r+i$ar!a )a&"or%l%i d! dir!&"ivi"a"! Q

Fig.A.2. 6!"!r+i$ar!a &or!&"i!i a&%s"i&! a i$&ap!rii

factorii de directivitate < corespunzatori fiecarei benzi de frecventa sunt determinati din diagrama din figura A.6. (C$R! b) pentru 7= 00 si .= 0,15 +2 corectiile acustice sunt determinate din diagrama din figura A.7.. pentru = 1/-mm+ $. . si d= )214, >d=4,5+ T !"#$# ) Calculul corectiei acustice datorata incaperii *LA 1 + * . , ) 7 / %recventa f ((z) )* 1+, +,,-1--+--.--f?s ((zm) +.4. ./4. 3)4/ 13*4) */74* 77.4) 1,.34+ %actorul de directivitate * .4, ) 7 / / 2 Q Corectia acustica 21, 21.4) 21*4/ 21* 21+ 21+ 2

8#
Calculul nivelului de zgomot aerodinamic transmis la punctul de receptie Lv,ra!r se face cu relatia:

Lv,ra!r= Lva!r + *LA


Rezultatele in benzile de frecventa din domeniul )*2.--- (z sunt centralizate in tabelul 7. T !"#$# 7 Calculul nivelului de zgomot aerodinamic transmis la punctul de receptie Lv,ra!r 1 + * . , ) 7 / %recventa f ((z) )* 1+, +,,-1--+--.--'ivel de zgomot 7-4, 7+4+, 774, )74, ,3 ., **4, aerodinamic Lva!r (dB) Corectia acustica 21, 21.4) 21*4/ 21* 21+ 21+ 21+ 8# (dB) 'ivel de zgomot aerodinamic ,,4, ,74), )*47 ,.4, .7 ** +14, transmis la punctul de receptie Lv,ra!r (dB) f) Calculul nivelului de zgomot corespunzator trecerii aerului prin anemostate transmis la punctul de receptie Lga,r si verificarea conditiei admisibile de confort acustic pentru nivelul de zgomot Lga,r

Calculul nivelului de zgomot Lga,r se face cu relatia :

Lga,r= Lga+ *LA


Rezultatele se trec in tabelul /. T !"#$# / Calculul nivelului de zgomot aerodinamic transmis la punctul de receptie Lga,r 1 + * . , ) 7 / %recventa f ((z) )* 1+, +,,-1--+--.--'ivel de zgomot corespunzator trecerii +743 +)43 +743 +)43 +,43 ++43 1743 aerului prin anemostate Lga (dB) Corectia 21, 21.4) 21*4/ 21* 21+ 21+ 21+ acustica 8# (dB) 'ivel de zgomot 1+43 1+4* 1.41 1*43 1*43 1-43 ,43 Lga,r (dB) Lad 0 8#-0 (dB)

)-

,-

.+

*)

*-

+7

+,

&erificarea conditiei admisibile de confortacustic pentru nivelul de zgomot Lga,r , in toate benzile de frecventa de 1/1 octava din domeniul )*2.--- (z4 se face cu relatia Lga,r()) 9 Lad()), pentru curba de zgomot 8#-0. 1n tabelul / sunt prezentate valorilor corespunzatoare curbei 8#-0 in domeniul de frecvente )*2.--- (z@ se observa ca este indeplinita &o$di"ia a&op!ri"oar!.

Bi(liogra)i! 6r:ga$, ;. 0 Combaterea polurii produse prin zgomote i vibraii Note de curs Universitatea " Dunrea de Jos " din Galai, ac! de "nginerie #rila