Sunteți pe pagina 1din 13

Cinjau Raluca Iuliana

Managementul si monitorizarea mediului


An II

Cuprins
Introducere
Materii prime
Materii prime care contin zaharoza
Materii prime amidonoase
Biomasa lignocelulozic
Bibliografie

Introducere
Bioetanolulsaudoar"etanol"esteosursadeenergie100%bio

siregenerabila.
Acestaesteprodusdinfermentareadecomponentedezaharsiamidonde
plante,nprincipal,trestiedezaharsiculturi,cumarficereale,folosind
drojdie,porumb,cartofi,lapte,orez,strugurisfeclasi,recentsfecla,in
functiedeeconomiaagricolaatarii.
Bioetanolulestefolositastazipentruovarietatedescopuri:
combinatcubenzinaseobtineuncombustibilextremdedurabil
pentruindustriadetransport,
esteutilizatnindustriadecosmeticesialteprocesede
fabricatie,
sinuinultimulrandsefolosestepepostdecombustibil.

Materii prime
Bioetanolul poate fi produs din diferite tipuri

de materii prime.
Aceste materii prime sunt clasificate in trei
categorii:
zaharuri simple,
amidonoase,
lignoceluloz.

Materii prime
Preulmateriilorprimeestefoartevolatil,ceeacepoateafectadestuldemult

costurileproducieidebioetanol.
Biomasalignocelulozicestemateriaprimceamaipromitoareavandin
vederedisponibilitateamareicostulsczut,insproduciacomercialla
scarlargdebioetanoldinmaterialelignocelulozicenuafostincpusin
aplicare.

Materii prime care conin


zaharoz
Materiaprimadebazautilizataintaranoastrapentruobtinerea
etanoluluiestemelasa.
Productiadebioetanoldinsfecladezaharcuprindedouafaze
distincte:
1.Producereainfabriciledezaharasucului(zemii)
siasiropuluiverde
2.Distilareazemiisiamelaseiprinfermentarecudrojdii,
urmatadedistilareinaltapentruacresteconcentratiaetanolului,side
dehidratarepentruobtinereabioetanouluianhidru.

Materii prime
amidonoase

Pentruaproduceetanoldinamidonestenecesarsseruplanurileacestor

carbohidraipentruaobinesiropdeglucoz,carepoatefitransformatmai
departeinetanoldectredrojdii.
Acesttipdematerieprimesteceamaiutilizatpentruproducereade
etanolinAmericadeNordiEuropa.
Porumbuligraulsuntprincipalelesursedeamidon.
Inriletropicale,pentruproduciadeetanoldinculturiamidonoasepotfi
folositeculturiledetuberculi.

Biomasa lignocelulozic
Inprezent,omulimedestudiicuprivirelautilizareabiomasei

lignocelulozicepentruproducereadeetanolcombustibilsedesfaoarla
nivelmodial.
Pentrurileincarecultivareaculturilorenergeticeestedificil,materialele
lignocelulozicesuntoopiuneatractivpentruproduciadebiocarburani.

Principalaprovocareinconversiabiomaseiinetanolestepasulpretratare.
Pretratareaestenecesarpentrudegradareabiomasei,indeprtarealigninei,

hidrolizaparialsautotalahemicelulozeiiscdereainfraciunede
celulozamorf,formaceamaipotrivitpentrupasuldehidroliz
ulterioar.

Faptulcmaterialelelignocelulozicesuntproduserezultatedinactiviti

agricole,reziduuriindustrialesaudeeuridepepiaaintern,ofer
posibilitiuriaepentruproducereadeetanolcombustibillascarlarg,
precumiconsumulsuglobalcauncombustibilregenerabil.

Seconsidercutilizareabiomaseilignocelulozicevadeveniprincipala

materieprimpentruproducereadeetanolinviitorulapropiat.

Bibliografie
1. http://www.biofuelenergy.ro/ro/?opt=bio
2. https://ro.scribd.com/doc/103901929/5-

Metode-de-Obtinere-a-Bioetanolului
3. http://www.agro-business.ro/bioetanolul-sibiodiselul-cele-doua-mari-resurseenergetice-regenerabile/2011/01/15/