DUMITRU rOAN BRANC

VINDECAREA TOTALA ,... IN NOVA ENERGIE
Curs practic

"'"

Am ineeput sa redactez acest curs practic asUizi, luni, 17 aprilie 2006, la ora 17.00, cu toate ca a fost "planificat" la alta data, in iarna anului 2004, dar acum am ajuns la nivelul de a prezenta trezirea spirituala §i vindecarea totala in Noua Energie, la eei mai inalti parametri. Acest curs a fost cerut, inca de la primii cursanti de la Arad, octombrie-noiembrie 2004, ca sa Ie fie un ajutor, in evolutia §i vindecarea lor. Cum s-a ajuns la acest curs? A§a cum ati citit pe coperta, numele meu este Dumitru loan Branc, dar cunoseutii §i apropiatii, §i in special cursantii mei, imi spun pe numele mic, Mitrut, _§i comunicam Ia persoana intai, singular, indiferent de varsta. In aceasta viata, dintotdeauna, am fost un traitor al religiei ortodoxe §i am ineercat, pe cat posibil, sa traiesc cu adevarat principiile morale, ale acesteia. Am participat cu mare dragoste §i traire la slujbe religioase in biserici §i manastiri, participand chiar §i la raspunsurile liturghice, Ia colinde §i cantari ale Oastei Domnului. In anu11986, cand am citit Shogunul, am eon§tientizat clar ca exista §i alte moduri de a-ti trai viata. Atunci am inceput sa caut §i sa pun intrebari: cine sunt, ce eaut aici, pe Pam ant, daca fae ceea ce ar trebui sa fae sau daca este suficient, ceea ce fac, §i multe, multe altele. Au treeut de atunci douazeci de ani §i va marturisesc ea miau venit multe raspunsuri, dar important este ca mi-a venit "misiunea" pe care, 0 am de indeplinit §i in urma careia am satisfaetii pe care, cu sinceritate, nu am cuvinte sa Ie descriu, la adevaratea lor valoare §i intensitate. Lie formatie sunt economist §i, inainte de 2004, c~nd ill-am intalnit cu invataturile lui Tobias §i, implicit, eu Noua Energie, am fost cativa ani cadru universitar. I~ martie 2004 am terminat lucrarea de doctorat, avand in centruI ei omul: armonizarea Iui, a relatiilor interumane, comunicare, motivare etc. Imediat dupa aeeasta, in aprilie, intr-o diseutie, cu binecunoscuta Melfior Ra, imi reaminte§te, ca ar fi foarte bine, sa citesc transmisiile Iui Tobias, ca noi gasim acolo multe raspunsuri pe care eu Ie caut. Din primele pagini am inceput

sa ma era tocmai ceea ce §J ce urmeaza pe masura ce cititi. este coreet dad spun ca am citit, este coreet sa spun ca am studiat §i am absolut eu 0 mare credin~a, eu 0 mare eertitudine, eu 0 mare incredere, §i astfel am .reu§it ca in luna noiembrie 2004, sa predau primul curs la Arad, eu rezultate incredibile, 0 sa vedeti. Multumese §i pe aceasta cale d-nei 1.uiza Landt (Me1fior), cu care am colaborat in domeniul esoteric din 1996, de la infiintarea ANATECOR, la Arad, §i care, in carte a sa, Crucea energetica a Terrei, descrie cateva din aqiunile, pe care Ie-am realizat impreuna. De asemenea, ii multumesc Valentinei Garlea din Ia§i, "ecograful viu", pentru colaborare. Multumese tuturor cursantilor mei din Arad, Baia Mare, Timi§oara, 'Satu Mare, Cluj, Buc~re§ti, Sibiu, Bacilu §i ZaUtu, pentru ca m-au ajutat prin prezenta lor, prin increderea sau neincrederea lor, prin dorinta lor de a se vindeca, echilibra, armoniza, initia etc., sa ma ridie tot mai sus, sa primesc tot mai multe haruri §i tot mai puternice, pentru a-Iajuta pe fiecare in parte, spre a-§i indeplini dorintele. In sfar§it, dar nu in cele din ~rma, vreau sa multumesc familiei mele, care m-a ajutat, a§a cum a trebuit, sa 0 faea, fiecare membru £11 familiei mele avand rolul sau, am sa descriu in curs multe aspecte, fiindea sunt relevante, fiindca §i aici mi-am farut 0 parte din "instruirea practica".

Sunt echilibrat din toate punctele de vedere, sunt inva~ator in Noua Energie, nu profesor, fiindca profesorul preda, eu ii lnvat pe toti, exersez cu toti, sunt un mentor, adica unul care a trecut practic, a trait cu adevarat tot ceea ce prezinta, §i llU un consilier, care cite§te in earti §i prezinta ce au facut altii, sunt un psiholog spiritual, un fizician spiritual. Prezint prima parte a cursului, care reprezinta teoria §i partea a doua, care este "reteta", sau instrumentele Noii Energii, prin a caror aplicare, cel care 0 face, se echilibreaza, se armonizeaza etc. din toate puncte]e de vedere. "Intru" in vietile mele anterioare §i ale celui care imi cere, Ii gasesc viata de unde ii vine karma, sau cauza bolii, a dezechilibrului,

ell care a in aeeac viata, pentru ca durere si suferinta sa a , §i cu primite prin Naua Energie; Ii scot a'cea acea cauza; eel in cauza are credinta, adid certitudinea ca s-a vindecat, ca s·a echilibrat, atunci toted este rezolvat, din ace] punct de vedere, care era karma, situatia este rezolvata. DetaJii yeti gasi in curs. 1bate bolile, toate blestemele §i vrajile sunt energii intepenite, blocaje, care se pot scoate, prin Noua Energie, pdn harurile primite, nu exista boalii sa nu se vindece, numai atul1ci nu se vindeea, dad nu este credinta 1£1 cel in cauza. ' De asemenea, in acest curs voi prezenta §i 0 parte din cazuistLa rezolvata, din sutele de cazuri, in cele peste 50 de cursur! pe care Ie-am prezentat pana acum, in exc1usivitate, in Romania. fost folosit drept canal de transmisie de catre entitatile din astral, din lumea nevazuta, pentru a Ie da cursantilor, d~ 1£1 Baia Mare raspunsurile 1£1 intreharile lor. Totul este inregistrat pe o caseta audio. Transmisia a durat 0 ora §i doua minute. Am mai avut asemenea transmisii private, la diverse familii, care au avut 0 credinta deosebita, iar entitatile au dorit sa Ie raspunda, prin mine, la intreharile lor. starea in care se ana cel de langa mine §i prob1eme1e pe care Ie are, indiferent dadl el Ie con§tientizeaza sau nu, Ie recunoa§te sau nu Ie recunoa§te. La 0 concentrarea mai buna pot citi §i gandurile. _ Toate acestea Ie-am primit de cand am studiat §i urmat Invataturile Nouii Energii, toti care urmati aceasta, adica Noua aveti toate §ansele sa ajungeti aiei sau mai sus; cu nimie nu este a§ezat in mine "chipul §i asemanarea lui Dumnezeu" mult decat in ceilalti, dar depinde de credinta fiecaruia: ,Viata , , 't'i-~"-""-' '-9....D.LQlL.} .. 9~.9:}:ltQ!!!:J~!.iniE~:" <;2.r::;zi ~-.-!.~g.~s:i4 .< . ;~ ...~q~Y§Ea!.~~_ crt;zi~ ..raIIl§L ]lIJ.d e... e§ti, ace,!~j:il-.~§_~~:_~.9.0EJ.~~~~]~ fina1ulacestei introduced va aduc la cuno§tinta rezultatele doi cursanti, sot §i sotie, care au participat 13 meu curs, rezu1tate prezentate de ziarul "Observator din data miercuri, 12 2005. Origina1ul se poate citi pe info. in caseta este poza mea §i este §i pe scurt ce articolul.

"Primarul Tamaduitor! Pare de domeniul paranormalului, ins a doi aradeni, sot §i sotie, afirma ca s-au vindecat de doua boli incurabile, dupa ce au ur~at cursul Trezirea spirituaJa in noua energie sustinut de fostul primar al Aradului, Dumitru Branc." "La sfar§irul anului trecut, Dumitru Branc, i-a chemat pe aradeni la trezire spirituala. Fostul primar a sustinut un curs, cu scopul de a-i ajuta pe oameni sa-§i gaseasca echilil:)}:!!Ui.?j~rngr~L emotional §ispirituaJ. 'Fiecare om trebuie sa afle care este ralul §lT~ciiT's~uin uni~ers §i sa invete sa functioneze conform principiilor umano-divine dupa care a fost creat. La acest curs,. primullucrupe care il invata participantii este sa d_9ari~~x~~e.r~.9:. li1-sme'-esEesingura cale de a ajunge la ec~~Ebr~~tafirma Dumltru '1SiaIi"C,"";ri£i'i1Tzato'ruT'curswuT-15oTdlntre cursanti sustin ca au scapat de doua boli despre care se §tie ca nu au vi!Jdecare. Este yorba de un cuplu de aradeni, ea, medic, el, inginer. In urma cu un an de zile, S. C. a fost diagnosticata cu cancer mamar in stadiul IV. cea §pidtuala.: . _....-. Au apelat la medicii de la Cluj, ins a au aflat ca 0 operatie nu ar rezolva lucrurile. 'Am decis sa fac tot ce presupune medicina alopata, am facut doua tratamente cu citostatice, a fost cumplit. Dupa tot acest chin, am aflat ca rezultatul era nuL Am apelat la cobaIto-terapie, in C"ea mai mare doza acceptata de corpul omenesc. Acest tratament a durat 60 de zile. A urmat 0 perioada de refacere. Nu am putut sa-mi fac atunci 0 mamografie, fiindca nu trecuse mult timp de la ultima. Am decis sa urmez §i alte metode, asa am ajuns la cursullui Mitrut. Am simtit ca asta imi este ceea c~ imi trebuie, de§i dnd ajungeam acasa eram epuizata. Au fost multi colegi care au abandonat, fiindca probabil nu credeau cu ade~arat ca viata lor se poate schimba in bine. Dupa curs, la sfar§itul anului trecut, am fiicut din nou 0 mamografie §i rezultatele au fost nesperat de bune. E ceva inexplicabil, nu pot sa redau starea aceea in cuvinte. Mi-a fost foarte greu sa trec de la 0 gandire pur materialista, logica, la 0 gandire spirituala, dar a fost conditia de bElz~, f~r5 de care nu reu§eam sa inteleg despre ce vorbe§te Mitrut! Oamcmii trcbui~ sa §tie ca lucrurile invatate aici nu tin nici de par.p.lho)nuil~, nici de ideologia unei secte, este c'-;1 totul ceva MI,ln,,)', flfll'lnn S. C.

. '~uieJ1.t!.~~.~!_~_~J!! .. g,~!:1:Q!t:'~.llmll!~.I'i~.!t~_~~?J2J~ic!zJ~ ..

_

inceput sa scriu, era ceva de necrezut.' S. C. a fost insotita la curs de sotul ei, care suferea de pse~d.o-pa~ldnson. A. C. marturise§te ca nici nu s-a gandit sa part~cIP: §l ~l, ~nsa dupa cateva cursuri §i-adat seama ca incepe sa se slmta mal bme. Dupa zece ani in care nici macar nu mai putea s~-§i puna semnat~ra pe hartie, a inceput sa scrie. 'Pe la a §aptea 21 de curs am scns patru pagini, era ceva de necrezut. Cred ca lucrul acesta i-a dat sotiei 0 §i mai mare incredere astfel ca am reu§it amandoi, prin incredere, nu numai sa Jnving~m bolile dar sa. ne si~tin: ir:npacati, lini§.titi §i~~_.. &.~s!im.jniqLcLC::~~!lil_J?;.?iti.:Y once 3!:j1. Ma mt acum la sotla mea §i vad un alt om. Cand a inceput ~ursu! era intr-o s.~arede del?resie, era cu moralulla pamant, acum 11 stralucesc oclm. Am de CIS sa mergem din nou §i lacel de-al doilea curs', ne-a decIarat A. C." Ex?licatiiI.e meIe r~feritoare la acest articol, in special privind ceIe do~a cazun fantastrce, Ie yeti chi la inceputulpaqii a patra a cursulm. T~e~~.£_-,:_~u~E.I~.i~_y'@!.t ..~.§l~.·inillt~~. . Parcur~~ acest curs, ~!i~ii;£.un~.~.a.llin eI.~re~ ~l!mge la echlhb1Jl,...l.a..armQ.tu.e_.§lJ.lllplU;JLla un mod de viata bazat pe ferigre, bucurie i abundenta. .. _-_._-~_.~---' _".---., .

_ -! _

_._.1,.. •. ~

ACTIONEAZA ACUM!!!

care
_.-.....

1

Definirea conceptului de Noua Energie
Modul de viata in Vechea Energie este bazat pe dualism, adica pe lupta conti~ua dintre bine §i rau, intuneric §i lumina etc., §i caracteristicile lui, ale acestui mod de viaPi, sunt: Tristetea, Durerea §i Suferinta. , Dualitatea apare atunc;iGaflcl te opt1ic;ui,,?,la cey;;l.In momentul respecElvtll cauti sa schlITlbl p~~cei ~i~e~as'auacel ceva, §iinstanta~e~ se formeaza 0 form egala cu a ta, dar de sens contrar. Modul de vlata al Vechii Energii'se bazeaza pe 0 lupta continua intre vechi §i nou, tanar §ivarstnic, intuneric §i lumina, bine §i rau, etc. Tocmai din aeest conflict etern rezulta tristetea, durerea §i suferinta, care sunt efectele dezechilibrului, ale lipsei de armonie. Deei in momentul cand te opui cuiva, tu vrei sa-l schimbi pe acel cinev~ §i concomitent §i acel cineva cauta sa te schimbe pe tine, din acest proces de opunere rezulta 0 lupta ve§nica, fara ca umanitatea sa 0 con§tientizeze, f<'iraea umanitatea sa cunoasdi faptul ca mai exista §i un alt mod de a fi, tot in aceasUi viata, tot in acela§i corp, fara a trece prin moarte, adica in celaIalt sistem de existenta. Spun acest lucru deoarece moarte nu e~ista, fii~dc~ moarte inseamna distrugere, iar omul este format dm matene §I 811ergie, respectiv trup §i spirit, nici una din cele doua componente l1e omului, materia §i energia, nu pot fi distruse. Corpul merge in At I' dOllcompunc in substantele organice din care este 'IO.lta fUnd doar ambalajul sau mijlocul de transport al .1 ••• In II.Clrl vlllt·A cste altul, iar spiritul este ve§nic §i ..~NtII. il dtftOOl0 ,I. Ie Illfl1.n Hcol0 unde Ii per.mi~enivelul .. ..\I·",tloarl I aJun" fJ. fltl,t, Ilcelnou mod de vlata este cel

,I

I. NlttlnlPIIi.

Modul de viatiI In Noua Energie este total opus celuilalt, .. ---'--;-;.--;-.-----.----;; ACCEPTAREA TOTALA adica al Vechll Energu, §I se bazeaza pe. .' _.._ _ :: L a ta ill~i,~~}n tregi~.!~~Ly~~llt~jrg~y?~\!I~.~i ..~.!~~t.IE~E.~i~~.~~!12 api:tl:Jn.vl:iila-::ra· . ., 1 f rt",; +~-~ fbQ~"'I4-'-,. rt1i f .II r",,,t nnnClnlU " ~~§~lln t~~.~!~ .. ~~~.JL.lli.~.LJ,<:U..CJ.. ..t:;l,""""",b.4!_ •••. _.I;< .••• _.M<_ . accep,t:~rii..t9t?J,~ ..~.§t~_.tQ~mai.c~1.i\Ll!l.5IRll.NE~.QNDIlIQ:~ . -.e··..··C d't' ta? e.. mseamna lUb'Ire necQlLJ.,.LQJ11:L ... Iublre necondltlonata inseamna sa.ACCEPfi)Q'[Q1JJi!r~.~p.!!n~.l1i£i9..f2J'l~J!t!~J.j!l.!'lc .. d §Lciev,it 2fUnt~Ji12.~X~L~el mai la mdem~iiaexempliidin 1.l.nivers,careaccepta totul este APA. De ce? Fiindca ea nu se opune la nimic, pe unde este dirijata, pe acolo merge, ocole§te stancile, sUi la baraje, fa~e. absolut tot ce ii comanda" natura sau omul, fara a se impotrlVl. Dat,9-pa e§te~~ " puternic ~lem~nt .din natura, ace a stand, pe care 0 oco 1e§te, mai srmp'Ilto'g"~slm' rnait~rziu, s'ub forma de nisip in apele , . curgatoare . . sau pe litoralele marilor §i oceanelor. Tot apa, pnn actlUnea el, distruge metalul, dar, mai presus de toate, in mom~ntul can? inunda nu te poti apara din calea ei, inecand tot ce este VlU: oamem, animal~, plante' §i acoperii pamantul, ajungand in imposibilitatea de a desfa§ura activitate pe el. . . Fiinta UlTI3.Il3. alc,:aXt;i.ITlQdcle."iat~..c:;.st~ ..C~lgL.£P~I,aclIGa ,acc~I~~lQt~I,:.n~iLn.iQt~iyi~~t1:§~:lCl..·n!l¥i~~.n:kiQfJata. ·lnuf:.poda~e fi i~frallta de nirn.eni, .fiindca eanu are.mGLllnQb§.ta~o , .BlL..~~~~ .._. .~evin e ..?.!!.tQmaf.·2.fEl1 ta .1!1?er~Ljn{1~.E~!1~~.t;l!~L.'!Ern.Q}:~~?at ..§! .. echilibrat~L ·,·_"·· .. ~.. e:;~acteristicile.IlJBIl(II NE~QNRrrIQN~Ig ,§l1J:?t.l1f!!1?tQ?Iele as-S'~-Cacceptl pe aproapele tau a§a cum este, din toate punctele de vedere. .~ Sa nu cauti sa-l schimbi pe aproapele tau. ~ ,,9':'6a-l ajuti din toate puterile pe aproapele tau. <f'Sa nu-i ceri rasplata. Esus Christos pentru acest lucru s-aintrupat aid, pe Pamant, ca sa Ie adud oameniloriubirea neconditionata. El, Dumneze~ fiind, putea sa-i distruga pe cei care L-au judecat, conda~nat §l rastignit, dar nu numai pe ei, ci intreg Pamantul, dar nu a facut-o, dandu~ne noua, pilda vie de iubire neconditionata. A suporta~ ce~ mai umilitor mijloc de osanda, EI, care a venit sa-ivindece pe cellalt1 si sa-i scoata din robie,adica din dualitate, ba mai mult, s-a rugat ;>entru ei, cerand Divinitatii, sa-i ierte ca nu §tiu ce fac §i sa nu Ie
v·· v
A v '

!..

'_"~

__ ~' __

""__

"__""

'momentn~'rnlc'~'ltH'~eIllaC;Plll1~

v

II

II
I ,

I

considere lor pacatul acesta. Extraordinara fapta de iubire neconditionata. Aceasta esteNgg<:l,F:~I1er:gig,lnodul de viata. ba;;;atpea AC~_!<;R1!':IgIYI.,.p~ 11J13IRENECONDITIONATA,. prin care ~aTungem la Armonie, Echilibru §i Vindecare din toate punctele de vedere. Modl1Lg.~.y.iat~LaJNoii ~l1er i' ,e caracterizat prin, X~x!fLr,~"JftKl1ri~ §LAbtln<it:;llta~ .. IStL .. inteji,Qi1I~]Jmtl~£<;l;re.<l C,l1§!I}~Insu. ultlii'i1it 'ae§e'e~I'ce'e~ti1 ' .~f~~~ ..f.~J<lg!JL~<: .. c~t:<lce <li~" " .c1~nl serefer~nifapturde··a. .<l~e.~, .. ~in!£(l t.e,punct~l~de~edere, .. i11aiii1tifC~~'Cat)J.·i1ev?re,· fjinddi numa! dirlprea plin,potioferi,"'pOEida,§rnicidecum .aintrliIi:g()'tTa()ric~s~ar fac.t:r(;;ferir~:In abund~nta iiitra§icomp'o'il~~ta ,.!l.1.~t~.:r,i."!HL..ej:':i~tii,Subnicro~lonna nu·potl'irecnilibfanra'ca Iti lipse§te ceva. De asemenea, se face referire aici §i la relatiile pe care Ie am cu semenii mei.
"p '. -,

1'ritelegem'pac~~~ .... _

CAPITOLUL 2 Omul §i evolutia lui
2. 1. Invataturile NoHEnergii Exista In universul nostru doua lumi: lUtl1eanoastra, vazuta cu ochii fizici, ai pamantenilor, §l1umea nev~zu.tiC1Umea astrala, din celalalt mod de existenta, unde'fiintele surifln corp imaterial; totu§i, sunt Intre noi fiinte care au alte simturi activate §i percep §i acest fel de existenta. Dar lumea nevazuta este mult mai reala dedit am crede. Pamantul este 0 §coala, aici se vine doar pentru evolutie. Dupa ee Iisus Christos a fost rastignit, Divinitatea a luat hotararea ca, dupa 2000 de ani Pamantul sa fie distrus, eu tot ce este pe el. Dar la 19 ,august 1999 Divinitatea a revenit asupra hotararii luate cu 2000 de ani In urma, pentru ca Pamantul sa nu mai fie distrus, pe motivuI cre§terii generale a nivelului de con§tienta a umanitatii. S-a hotarat de catre Divinitate ca sa fie transmise oamenilor Invataturile pentru Trezirea spirituala 1nNoua Energie. Astfel, din lumea astrala a Ineeput sa transmitii Tobias, care este acela§i spirit cu Tobit din Vechiul Testament, iar receptia , aici ,
12

pe Pamant, 0 foacea fiinta deosebita, care se nume§te Geoffrey Hoppe, denurmt "Cauldre", In Golden-Colorado, care este fiul lui Tobit din Vechiul Testament, ;>iatunci 8-a numit Tobie, deci, taUil Tobit este sus §i Tobie este aici, pe Pamant. Toate materialele primite sunt oferite gratis pentru toti lucratorii. de iluminare §i Shaumbra. Shaumbra Inseamna familie trezita, adica toti cei treziti spiritual In Noua Energie din aceasta lume. Eu am t~ate acest~ Invatiituri, Incepand cu 21 august 1999, cand a fast prima transmisie, pana In 1 aprilie 2006, cand s-a facut ultima, Inainte de a-mi scrie cursul. Aceste transmisii vor 'urma §i In continuare. Am primit aceste materiale prin intermediul doamnei Monica Vi§an, director al Editurii "For you", Bucure§ti, careia Ii multumesc §i pe aceasta cale. ' Toate materialele primite de mine Ie-am studiat §i Ie-am aplicat de la primul pana la ultimul, este fantastic, aveti rabdare §i cantinuati, am sa prezint totul, pentru ca §i cititorul acestor randuri sa ajunga cel putin la nivelulla care am ajuns eu, este deasebit de frumos absolut tot ce apartine noului mod de viata , , , cel al Noii Energii. 2. 2. Evolutia omului La Inceput,' am existat cu totii ca Ingeri In Imparatia lui Dumnezeu, adicii Acasa, unde exista doar Lumina, Pace §i Iubire neconditionata. Cu Vaia Divinitatii, noi, Ingerii, am ie§it din Imparatie §i am gasit In afara ei doar vid. Noi, Ingerii, am lucrat la crear~a planetelor, printre care am creat §i planeta Pamant, unde ne-am Intrup,?-tca umani pentru a experimenta pentru Divinitate. In momentul cand am ie§it din Imyar~We am trecut prin Zidul de Foc, este ceea ce desparte vidul de Imparatie, §i automat In noi au aparut tristetea, durerea §i suferinta. Ne lipsea lumina, ne lipsea pacea, ne lipsea iubirea neconditionata, am Inceput sa ne luptam c~ ~oi in§ine, ~a ne zbuciumam, sa fim nemultumiti. Sute §i mii de vIetl am revemt aici, pe Pamant, prin Intrupare sau reincarnare. Cuvantul "reincarnare" vine de la latinescul "carno", care Inseamna "a fi in carne" , §i particula "re" , care inseamna "din nou" , deci, reincarnare Inseamna "a ii In carne din nou". Ded, inca 0 data repet, spiritul este ve§nic, iar obaqia noastra este cea de Ingeri, spiritul nu moare niciodata, daar ca in fiecare viata d\nd se re1l1earneaza, el, spiritul, Imbraca un nou corp. '

In aceasta ve§nicie a Divinitatii, prin reincarnari repetate de sute sau mii de ori, nu avem toti aceea§i va.rsta, adica spiritele noastre nu au acelea§i varste, de aeeea §i reinearnari1e difera de la 0 fiinta)a alta, am decazut din pozitia de ingeli prin acumulare de kanne. In sanscritii, kanna inseamna "fapte" ori "actiuni"; vine de 1a radacina kri, care inseamna "a face". Astfel, actiunile mentale §i fizice foarte bune sau foarte rele determina efectele din viata §i reincarnare, care sunt consecinte ale vietilor anterioare sau ale actiunilor din cea curenta. Dar toata aceastii dedldere, toate aeeste karme s-au faeut eu Voia Divinitiitii. "Nici un fir de par nu se mi§c3., fara Voia mea" - <l§ase spune in Noul Testament, de catre Iisus Christos, cred ca noi suntem ignoranti, de-a dreptul, cand ne cade un fir de pi'ir,in sensul ca nu luam in seama nici, dad ne cad mai multe, dar Iisus face referire exact Ia un fir de par, deci, arata glija Divinitatii fata de noi, dar sa nu uitam ca totul se face cu VoiaDivinitatii,dar cu liberul arbitru al fiecaruia dintre noi. 2.3. Marele rol al vietH actuale In lumea astrala, fiinteie in corp imaterial sunt impaqite pe noua niveIe, de Ia nivelul unu, la nivelul noua, iar deasupra nivelului noua, este Ora§ul de Aur, unde l§i are locul Divinitatea absoluUi. Clasificarea entitatilor pe cele noua niveIe, este data de gradullor de purificare, de nivelullor de vibratii, noua, fiind entitati!e cu eel mai inalt grad de purificare. Prin reinearnari repetate, noi cautam sa ne purificam cat mai mult §i sa aecedem in straturile superioare, inclusiv in stratul noua. Treeerea intr-un nivel superior se face prin evolutie. Evolutia are loc doar aiei, pe Pamant. Pamantul este §coala evolutici. Ficcare dintre noi, inainte de a ne reincarna, ne fixam scopul vietii pc carc urmeaza sa 0 traim, mai bine zis, ne alegem karmele pe care vrem sa Ie "ardem" prin suferinta §i durere, deei, sa scapam de ele §i implicit sa cvoluam, un l1ivelsau mai multe, dcpinde de dificultatea karmelor cu care venim, implicit de ponderea lor in totalul karmelor noastre ramase "nearse" de la Facere pana acum. In momentul cand decidem, acolo sus fiind, sa ne reincarnam pentru a evolua, ne aIegem karmele pe care vrem sa Ie "ardem", ne alegem pe cei care ne vor ajuta sa facem acest Iucru, adid: sot sau solie, copii, du§mani, adversari, prieteni, ficcare are ralul sau bine definit in viata noastra, de aceea se spune ca in viata nu avem

nici prieteni, niei du§mani, ci invatatori. Fieeare din eei amintiti va intra in viata noastra atunci dad este stabilit de noi, impreuna cu ei §i eu binecuvantarea DiviniUitii. Deci, viata noastra nu este intamplatoare §i fara rost, zadarnica sau imposibila. Este predestinata, fiecare clipa are destinatia ei, iar noi ne tdiim viata dupa un scenariu, pe care I-amuitat, care ni s-a §ters, din memorie, atunci cand am venit Ia reincarnare. De aeeea, acolo sus suntem foarte mult apreciati, deoareee noi nu §tim ee ni se va intampla §i am fost de acord sa traim 0 astfel de viata, seopul ei fiind - evolutia. Noi in aceasta viata nu §tim, de fapt, cine suntem, noi ne traim aici scenariul pe care I-am facut inainte, eand eram inca sus §i cu fiecare persoana eu care ne-am intalnit am avut stabilit sa ne intalnim, ori sa darn eeva acelei persoane, ori sa primim, adica sa1ajutam §i noi, pe aitul sa-§i "arda" 0 datorie din vietile precedente pe care 0 avea fata de noi. Am sa prezint succint, pentru a intelege mai bine aceasta problema a karmelor, cilteva exempIe, urmand ea in altii parte a cursului, sa intram in amanunte. Am gasit la eursantii mei karme deosebite: intr-o viata au fost du§mani §i s-au ueis, deci, unul a fost victima §i unul asasinuI, iar in aceasta viata sunt sot §i sotie, sau mama §i fiiea. Vii dati seama ee relatii nepotrivite exista intre asemenea persoane, fiindca ele vin eu ura, indarjirea, setea de razbunare din aeea viata, va dati seama, cilta suferinta exista acum, la aceste fiinte. Eu, dnd ma intalnese cu eursantul meu la curs, imi prezinta problema lui, relatii nepotrivite, dezeehilibrate eu unul dintre parinti, intru in viata lui atunci dind a avut lac erearea acestei karme §i ii vad cum se ucid, sau cum se bat, sau alte conflicte. Este, pur §i simplu, fantastic ce vezi in vietile anterioare ale oamenilor §i, pur §i simplu,ii ' admir cu cil1:3. putere §i cu ee curaj au venit in aceas1:3. viata, ca sa scape, pur §i simplu, de acea povara. Ded, eand am venit aid, in aceasta viaUi, totul a fost ,predestinat ~iplanificat, eu acordul bivin..itaili~,&1iUn~f~~_ fiiiita" umana §i Divinitate ~a incheiat un contract, care prevede ·loaJ.~=?~:~.f5J~-kat.til.~ 't~)atT:arderea" lor prin suferinta ~ durer~, .inc1usiv fieeare fiinta, ca-re-iiltra In vi"atata-; cu rolul ef, dind iese din vi'!ta ta, §i aceasta este prevazut. Inainte de a merge mai departe, 0 prima conc1uzie este ca tluntem obligati sa nu ne judecam, pentru tot ce ni s-a intamplat in
I~

aceasta viata, fiindca oricum,nu se putea oeoli absolut nimic, sa nu-i judeciim pe ceilalti "actori", cu care am relationat in aceasta viata, sa ne iertam §i s'a-iiertam §i pe ceilalti, indiferent daca sunt aici, pe Pamant, sau au trecut dincolo. Sa ne iertam iertam '.'bfn~[~ll.~~=fig:~~£r~~(C~'~.r~~~oi~tlit~~EI~IsuY?I~.~()astr~ §i•... spre Ni se spune de sus, totulin viata ati facut voi, voi v-ati ajutat, v-am ascultat rugaciunile §i suspinele noaptea, pe perna, dar nimeni, nici macar Divinitatea nu poate interveni, in crucea noastra, nimeni nu poate schimba contractul, iar dacii ne-ati multumit pentru realizari sau impliniri, a fost doar 0 coincidenta, totul va revine voua, toate multumirile, voua sa vi Ie aduceti, fiindcii sunteti mari, dar nu ati §tiut, fiindca a§a este scenariul. . Voi, care ati citit aceste randuri, ati venit aici, pe Pamant pentru ca atunci cand acesta, adicii Pamantul, va fi distrus, sa conduceti spiritele sus, in Iumea astrala, dar ati avut §i aveti 0 clauza in contractul cu Divinitatea, ca dadi Pamantul nu va fi distrus, atunci va yeti trezi in Noua Energie, §i 0 sa-i ajutati §i pe altii sa 0 faca, adica yeti fi invatatorullor, indrumatorullor. Fiti bineveniti!!! ~i ma bucur de cuno§tinta, oricum, ne-am mai cunoscut §i 1n alte vieti, nimic nu este intamplator §i in zadar.
p:"'k.· •• :~'.,_'".,',_".,~~".,.,.. _, ... "".' .'
"."""0 '

Aeeasta este trezirea spirituala, de a elibera toate karmele §i de a ma intalni cu mine 'insumi, cu divinul din mine, cu acel chip §i asemana1'e a lui Dumnezeu pe care El a sadit-o in noi dintotdeauna, dar care paml acum a fost invaluiUi de energiile vechi, care, pur §i simplu, nu i-au permis sa se manifeste. Aceasta este trezi1'ea spirituala in Noua Energie, sa-L Hisam pe Dumnezeu din noi, Sinele nostru Superior, Divinitatea din noi, acel chip §i asemanare a Iui Dumnezeu, indiferent cum ii spunem, este acela§i lucru, sa ne conduca, acesta este marele salt. In Vechea Energie, 1n dualitate, a condus materia, ia1' acum, prin saltul pe care il facem, se admite umanW"itiisa fie condusa, fiecare individ in parte, de Durnpezeul s~u interior. Este ceva fantastic. Adidi, a§a cum spune~Blblia ~ "S:~ .P?!s~-ti . Jac.tt!~ ()?!g~Ilii",~~Il9:J1L~iJL~ DU.!!1neze.1J?" ~i raspunsuI, dragii mei, este unul: ~, Divinitatea, din toamna anului 2004, a dat semnalul, prin Arhanghelul Gavril, la trezirea umanitatii in masa, adica fiecare din noi sa lase, ~,I!lIl~n.l'!<:I1r:istica sa cre~sca§i§an.e§tapa~?cs~~:.

CAPITOLUL3 Trezirea spirituala in Noua Energie
Am vazut ce este .Not,lliEn~rgi~, e.st~§tiillta fogei f~ra l2g~!"a,.~ic.~.(lEC.e.Pt t()tllL=§i a~solut n!l]jcl1umi .$eopune mi~, .~13~"I1!EiO for~~t§L<l~"tf(;I<:le.vin 0 FIINTA.LU3.l':RA§i INPErEN~ .. DENTA. Invataturile Iui Tobias, de fapt, ale Divinitatii, transmise prin el, Tobias, ne invata di a venit timpul sa aflam cu adevarat cine suntem, acea fiinta umana divina, §i sa nu ne confundam cu "actorul", care am venit sa interpretam, un scenariu, pentru a ne "arde" karmele §i a evolua. Acest lucru se poate face, pur §i simplu, prin eliberarea tuturor karmelor care au ramas "nearse", dar nu numai cele cu care am venit in aceasta viata, ci absolut toate cate sunt in posesia noastra §i care ne-au oprit' evolutia.
16

trman,-care suntem.-9J.1L@vam.t •... D.e ce inger-uman? Fiinddi suntem intrup de carne~ici, pe Pamant - la inceput am fost doar ingeri, dind, prin Zidul de foe, am ie§it in afara Imparatiei. Lectia este de a permite doar Divinitatii sa aiba griia de noi sa neconaucaunaene-estemaTblne'-fHndcK'i;~e'''~~d~'~~-; . '.... . ..=~."._."_ ..• ,.. ,, •. ~_,, __ •.. L, _,· .. _, , .. , l'?,,,.,",._ , ,,., ,,,..,., ""tI~E~Tlf§IfE~Jor"c{tea ce r:i. se ~ntampla este pentru e~olutia noastra, este pentru a ne punfica §I a scapa de toate povenle, de toate incercarile, de toate obstacolele, nu va mai fi nimic predestinat, nu va mai fi cu durere §i suferinta, in momentul cand ... ay£~R!LJQtul~Q.pstaeole~...§i ..!g.. (l.t~_PE.2~L~~~Qk~~I.di~ 1<i ...~
_!~I1 .. ~).,.9:c;.~§t(l ..(C§t~.

'sK lie' Ie-p~~.i!i:g~e~tQa.te.reJetedinnoi:§L sa rama-nem .aceLinger~ '.

m~r,~1~JQL§j.daIalJ!l~IRH.N:g~Q.tlDI1IQNATEl

Zice Sfanta Biblie: "Voi, pacato§i fiind, §i dad copilul vostru va cere paine §i nu-i dati pietre, §i va cere pe§te §i nu-i dati §arpe; dar Dumnezeul vostru, a carui cununa a creatiei sunteti voi, copiii lui fiind, iar EI este doar iubire, doar lumina, doar pace - va va da voua tot ce este mai bun pentru voi", cu 0 singura conditie, sa permiteti acest lucru, adica sa permiteti ca Dumnezeul nostru sa va scoata din robia pacatelor, a karmelor, a tuturor relelor §i sa deveniti asemenea Lui. Dumnezeu nu vii judeca, nu va con damna, nu va chinuie, pur f$isimpIu, va cere permisiunea sa va ajute sa evoluati la adevarata

voastra valoare, sa deveniti fiinte libere ~i independente §i sa in fericire, bucurie §i abundenta, in lmplinire totala din toate punctele de vedere. Trezire spirituaUi? Vrea sa avem acelem,;i 111su§iri ca ~i dnd am fost In Impar~ltie, adica Acasa. Dar nu ne dore§te sa mergem Acasa, ci, pur ~;isimplu, sa ducem Acasa aid, pe Pamant, §i astfe1 sa se Implineasca rugaciunea lui Iisus de pe Muntele Fericirilor, cand a spus: ,,~L..£?}}fLy.~Ltltg~t!1~§a sa () !<l~~ti:I'!t?L!12§trlt!ca~e e§ti In.£~Im5.~:·JYR.F:C;UM1NCER., A5ili§I.P.F:J:>AMAN.I:' -'~""'~'beci Divinitatea, prin aceas'tatreiiie spirituaUi dore§te sa transforrne Pam:antul In Imparatia Lui Dumnezeu, unde sa existe IUBlRE, LUMINA §i PACE, am i~trat In era Varsatorului de Lumina, unde vor urma 1-2mii de ani pace, fara conflicte, noi suntern pionierii acestei Voi divine, pe care 0 implinim cu mare onoare §i cinste. Nimeni nu a mai mers pe acest drum. Suntem cu totii ni§te aventurieri, totu§i, se §tie ca suntem primii care am ie§it din Imparatie, In vid. Eu, care am ajuns acol0, va spun deschis, este extraordinar, este fantastic, §i totu§i acestea sunt cuvinte mari, dar nu pot cuprinde ele, cuvintele acestea, ceea ce e§ti §i sunteti cu adevarat, poate In timp se vor afla alte cuvinte care sa exprime realitatea de Acasa - care de fapt este aici, pe Pamant. 3.1. Centrul energetic unie Pe masura ce ne purifidim §i In locul "lntunericului" apare lumina din ce In ce mai mult, Incep sa ni se deschida centrii energetici §i, 0 data cu ei, celelalte simturi care se afla In stare latenta. In Noua Energie, toti centni energetici se aduna la un lac §i formeaza a§a-zisa chakra unidi, prin care noi reu§im sa comunicam cu fiintele din astral, prin care noua ni se deschid simturile: Intuitie, Telepatie, Clarvedere, Clarauz, Clarsimt, Dedublare §i Levitare. De asemenea, cand avem deschisa chakra unica, putem face vindecari, §tiind di toate bolile sunt energii intepenite, putem porunci aces tor energii sa pIece, §i ele vor pleca, iar eel din care le-ai scos se va echilibra. De asemenea, poti sa fad dedublare, adica corpul fjzjc ramane aici, pe Pamant, jar spiritul face diferite ciilatorii interdimensionale, con§tient fiind, vazand, auzind §i simtind, pe un de merge. Oamenii fac calatorii interdimensionale §i incon§tient, aceasta are loc In timpul somnului - spiritul merge

sus, in astral, pentru a se indirca energetic §i, de asemenea, unii participa alaturi de fiintele din astral, cum ar fi Tobias §i a1tii, 13 crearea Pamantului Nou. Prin centrul energetic unic, In primul rand te echilibrezi §i te eliberezi pe tine ins uti din toate punctele de vedere.

4

Vindecarea totaHi in Noua Energie

Prin eliberarea karmelor §i a tuturor obstacolelor pe care Ie-am avut In Vechea Energie - deci, prin renuntarea la lupta, adica la dualitate §i, implicit, renuntarea la tristete, durere §i suferinta, vrand, nevrand, fiinta umana care face acest lucru Incepe pr~cesul de echilibrare, de armonizare §i, deci, de vindecare totala. In noi exista, automat, un nou mod de viata, cel_bazat pe ACCEPTARE TOTALA sau IUBIRE NECONDITIONATA - apare 0 schimbare de 180 de grade - modul de viat~ bazat pe Fericire, Bucurie §! Abundentii, In acela§i corp fizic. Viata ta nu mai este predestinata, Cl poti sa-ti alegi potentialele de viatii pe care Ie dore§ti. 0 sa revenim m~i am~nuntit la acest lucru, dnd voi aborda subiectul "Creatia". De asemenea, contractul cu Divinitatea este anulat, ni se 111cheieun alt contract, §i un alt contract, atatea dte potentiale W alegi ca sa urmezi. Conc1uzia.este ca nu mai mori, adica nu mai tred dincolo, In celaJalt mod de existenta, a§a cum era prevazut prin contractul initiaL De ce? Fiindca inainte de a primi aceasta cunoa§tere ati fost Intrebati, fie care fiinta, daca mai doriti sa ramaneti aid, pe Pamant, §i sa va treziti In Noua Energie, deoarece contractul Vostru cu Divinitatea s-a terminat. Cei care cititi aceste randuri §i doriti, Intr-adevar, sa va treziti §i sa va 1uati "misiunea" §i sa-i ajutati §i pe a1tii sa se trezeasca - sunteti invitati sa 0 faceti., Inca 0 data: FITI BINEVENITI!!! Modul de viata bazat pe fericire, bucurie §i abu~denta este f~ntastic - este si~plu: J;;enllEtam..J~_ orgoliu, !?Jrica §i - cu Incredere §i Siguranta de sine - permiteti .DivintiKiii dIn "voisa va conduca §i sa va ofere tot ce poate fi mai frumos in viata - in noul mod de viata. Pe mas~ra ce ne ~Il!i~a~f!l""§.i:~~~9E!!!.~?,!.*ch<lk!"a.ggic.~I He extinde §i aura, a§gand la cativa rnetri§Li:hiar zed de metri,
19

iar dind facem expansiunea se extinde cat Pamantul sau cat Universul, §i a§a dispar distantele, fiindca la Divinitate nu exista nki spatiu §i nici timp, nu exista niei bine, nici rau §i nid Intuneric, nki lumina, pur §i simplu exista. Deoarece, acceptand totul, nimic nu J'ti mai este potrivnic, '-..-......•............. ,....... totul es~spre' evolutia ta. Ded, n-am sa mal spun: aceasta sau aceasta este' rau, spun simplu: aceasta este, fiinddi orice ne vine J'n cale, orice situatie, arice energie, chiar daca ne este ostila, ea vine spre a fi eliberata - ea dore§te mai mult sa 0 eIiberam dedit dorim noi sa scapam de ea. Este timpul eliberarilor - totul din Universul lui Dumnezeu vrea eliberarea-, un singur lucru ni se cere noua, sa permitem eliberarea energiilor care vor sa pIece - §i automat apare vindecarea noastra totala. Ce este,de fapt, vindecarea totala? Este vindecarea din punet de vedere fizic: a corpului fizk, eIiberarea lui de toate bolile, de toate blocajele, de toate karmele, de toate blestemele §i vrajile, eliberarea de saracie, §i sa intre In viata voastra abundenta financiara, eliberarea de to ate lipsurile din toate punctele de vedere, eliberarea relati10r nepotrivite dintre noi §i ceilalti umani §i a conflictelor, eliberarea de blocaje cum ar fi: de a nu se casatori, de a nu avea copii - J'ntr-o fraza fiind spus, eIiberarea de absolut toate cauzele care opresc corpul fizk din toate punctele de vedere de a £i echilibrat, armonizat. Este vindecarea din punct de vedere mental, sunt multi care au venit eu blocaje ale mintii, lipsa de putere de concentrare, de memorare. Este vindecarea din punct de vedere emotional: adica emotiile §i blocajele emotionale produc, pur §i simplu, inhibarea fiintei In diferitele ipostaze ale vietii, In public, la raspuns, la examene, pur §i simplu, se blocheaza §i nu scot un cuvant. A§a, ca titlu informativ, am J'ntalnit cazuri cand nu se marita sau J'nsoara fiindca nu pot suporta nunta; se blocheaza cand au mai multe persoane In fata §i, pur §i simplu, se retrag §i refuza toate oportunitatile vietii care sunt legate de public. ;>i foarte importanta este vindecarea din punct de vedere spiritual. Cine nu ar dori sa fie 0 asemenea fiinta echilibrata, din toate punctele de vedere, dar cine nu §i-ar dori sa aiba un asemenea
-'~-'''''''~'''''''._''''''''.~

partener sau partenera, sau 0 comunitate mai mica mai mare, sau, pur §i simpIu, un pOpOL "INDRAZNITI1" spune Esus: "Eu am biruit lumea", adica atunci lumea de te Dup~ ce noi ne-am vindeeat, armonizat, eehilibrat, Ii putem ajuta, §i sa nu uitam ca am promis aeest lucru, sa se vindeee §i pe ceilalti. 'Tinand cont de faptul ca toate blocajele sunt energii Intepe~ite, prin chakra unica noi eomandam §i poruncim tuturor fottelor malefice §i dezechilibr~lor, etc., sa iasa din fiinta din_fata noastra, ACEASTA NUMAI.CAND SUN! YlNj:):E.,G£~I.SJIIAM

..

",.",

"

·<::EJ.>tT()TlJL?¢AND.AH.sQLIl:r,J!ARA~SQL!I.IN!M!GJ~:JJ --MAMA! DERANJEAZA.. Cand ceva ma deranjeaza la aproapele

SUIA, i\~1\lUN~rC2AN'fj~£(;~}~T IQ1]JL~LC-AN~A£:

'meu'l:e~z"tiIH"a"§reu'-am'acel eeva ce ma enerveaza §i ma supara" dar nu recunosc, aproapele meu este doar oglinda mea in care eu ma regasesc. Fiindca atunci cand arat cu degetul eatre aproapele meu, cu trei ariH Inspre mine, deci, nu mediul ma formeaza pe mine, ci eu formez mediul in care exist, ~11.JQt.f~~i'!S~yi])1:"~z, atrag la .n:lil1(3~ Daca toata ziua ma plang de sadicie, asemenea pfangareti atrag, daca ma plang de boli sau de altele §i altele, acel fel de persoane atrag, §i viata mea este un inferno La magnet, Intotdeauna, polii opu§i se atrag, In_~G.ht!l!l:>Ll.a._2<llPE;lltl..::lf~ vibratii .se atrag. Un alcoolie niciodata nu va fi com12atibileu un dilug~r dintr-o manastire. Nu este necesar sa schimbam locul, ci pe noi In§ine s~ne schin1])?1P§i atlln~i~_1:1E:~<l.~':!~t~~Q.IY~mJoa problemeie 'pe care le aven:ll1()i}#9i~e~jg<lc:~1<l§i tirr1pPE.Cl<it1~al1< se §ipgsibilitatile reale.ca §ic(;i~:lin jurul l1()s~us,a.s(;s,chiIIl])~, 'deoarece infltlenta noastraasupraI2r~~tE; maimult d~catbt;nefic:a. Exista 0 Intrebare: "Cftnd intra lumina Intr-o camera: cand intri sau cand ie§i tu din ea?" Adica, la drept vorbind, ar veni In felul urmator: "Tu ce potti In tine, lumina sau intuneric?" . Un alt mod de vindecare total a a celorlalti este ca el sa stea in aura ta. Energiile intepenite din ei se mi§ca §i pleaca §i apare echilibrarea, armonizarea. Am aid un exem12ludin Noul Testament: "eei care treceau prin umbra apostolilor se faceau sanato§i." Da, Hindca treceau 12rinaura lor, care era deosebit de 12uternica §i Ie rni§ca blocajele energetice §i se faceau bine.

4.1

Dragij mei, ca,sa nevind12cam din toate punctele de vedere ave.I11 Ilev()ie de CREDINJ'A~Dar ce credinta? Cre~intala 'riivei'deCERTITUDINE. Adica Dumnezeu ne vrea ~a fim aiLhi in -totalitate~~~-99~i~~~t~~··cil:r:UQ.lliJiJ?te. Vedeti, a§a, la modul general, cand spui _<;Xe.d ai 0 doza de'incertitudine, parca ai vrea sa spui /5.p.er ca va fi a§a, dar cand spui: CU CERTITUDINE, este a§a, nu mai exista lac de indoiala. Dar sa lamurim lucrurile. Ce credinta la nivel de certitudine..•. _.~ •..l.".,_•...., "·c,.,,·.,,'.,,.· ..•. trebuie saai? Credintas~ ce~@.<;{:;9I2P t1.1:vindecare,relatii potrivite ~sotursau soW;Sa~'pa'dntii, partenerul cel mai potrivit din toate punctele de vedere, sau abundenta financiara, bucurie, fericire, demnitate §i prestanta etc., uu exist~Iimite)E>a.cre~i",.s.a.aL certitudineac~ vl2iav~a acellucru"cerut; fa-r~ca iil·tin~··§a exi.ste "c-ea-maT'mic~umbra de indolala." ....." .. ". _·__ ··,.·.. ·Ved~tivoi,Iisus;oridecate ori ajuta oamenii sa se vindece, Intotdeauna Ie spunea: "C~edi~t~t~ t~-a.vil;19~.C;.i:\t:' Sau "Crezi ca Dumnezeu iti poate face tfeuna~a'astai'l"::Da,"boamne" - a raspuns omul, iar Iisus i-a spus: "Mergi in pace, credinta ta te-a mantuit." Sau pilda suta§uIui roman, care a venit la Esus de departe §i i-a spus: "Doamne, eu sunt pacatos, sunt de alt neam, §i nu sunt vrednic sa vii la mine, dar dadi. spui, cuvantul, atunci sluga mea se va face bine." Cata INCREDERE, fantastic, §i in ceasul acela sluga s-a Hicut bine prin CERTITUDINEA §i INCREDEREA stapanului. Este mai mult decat fantastic §i a§a de simplu sa crezi §i sa te vindeci din toate punctele de vedere. Nu este cazul sa introducem aiei logica, fiindca daca pe Dumnezeu 11aducem in minte, in logic, desfiintam Divinitatea. Q1l.rnJl~~~~ s~~fJaJ!2.1m.J.1~J.1Q.'l§!~i:L Dragii mei, if.l:irrFll111Y.i!.l'l}.i!:lt.~J],kiQQ._ata."Va dau un exemplu: cand intillniti un cer§etor §i va cere bani, inima va trimite la portmoneu sa-i dati, avand compasiune fata de individul respeetiv, §iHiraa vedea scoateti o bancnota oarecare, In momentul cand 0 vedeti, mintea va spune: "alege cea mai mica moneda sau bancnota pe care sa 0 dai, §i tu ai nevoie de atatia, atatia bani". Vedeti diferenta dintre inima §i minte. Cd- . introducem prin mental, ea vine din inima §i gata. Ce faeem daca nu avem cre inta a§a cum ni se cere: - nu primim ceea ce avem de primit, deoareee noi, ace 1 lucru, pe care I-am eerut,)lblQ~.~m.pt:illjndoi(ll?, §i yom evoJua, dar cu greu, eu sincope, cu suferinta.

Dar Intrebarea de baza, intrebarea cea mai valoroasa, este aceasta: ... Curn .l1e.cr~§tS:!rl~L~t:liJlt(l,~.s1r;.Jil.Q ..GI.~ginHQC!r~.~a.r(;,. sa . ,zicem intre 20-30 Jasut~d2~Il~ la 0 s:rediI1t~silnila.racu c(;rtitudine<:t, adicapaila la os.redinUiclesutaI~s1Jta, ~KtQteeea ce ne dorim s1 "ceieni' ?y~tP~ertl tUdi~eac~v~ in~a in' viata n()ast:a? Acest proc~s este foarte seurt sau foarte lung,depinde de eforturile fiecaruia, in acest curs 0 sa primiti §i aceasta "reteta", dar aplicarea ei depinde de fiecare dintre noi. Dar nu uitati un singur lucru, foarte important, aceea§~<:~E;,.r~i~;E~. £9ft:Q. £2!~~ti ,saEL~~~~.~.~i~(?!11.?YI!gt .. <l,~~~~<!§L 15!<5Se§tI §lsa fll b()go,t§lsanato.~1aaIca armomzat, echilibrat. Atunci, "'v~Cin-treD'eu:c~-:~fepli~~ 'indiept:atrre:erue:=iiy::~IQIQil~:~~nergiile . peIl1:Iufe!t<::ireo,'~1J<:!Itio,§i .1Il1. plinireavoastI-~,<lirl.. tQ.Cl !e.P1Jn~tclede ,',Tedere?Este a§a de simplu:' daroamenllor nu prea Ie plac bucuriile 'sImple, "nu poate fi adevarat" - spun ei -, "este prea simplu. Cum sa spun c~ ~unt sanatos, §i.gata?" - pa: a~~~.~~!..§~E~lLg§i.!lgJ:l[~Sgngiti ~~~u;,fL!n..f~~<;t~ <:e~PU1, a§a cum Zlceam mal Inamte: CREDINIA1A . NJ:\l;E;LPr; ... ~E:KI'ITYl)~~~III...... ;;r~~;~~fdau:~~c'-;i~mplu de vindecare instantanee, cea a lui Saul din Tars, care mergand pe drumul Damascului, pentru prigonirea cre§tinilor, a adeptilor lui Christos, a fost cuprins de 0 flacara §i, dizand la pamant, nu a mai vazut, ~;ia intrebat: "Cine e§ti, Doamne?" "Sunt Christosul, cel care ma prigone§ti." "Spunemi ce sa fac?" Deei, Saul din Tars, care era un frunta§ al §colii iudaice, §i care urma sa-l inlocuiasca la eonducere pe Gamaliel, a cedat instantaneu, con§tientizand Divinitatea din el, aecepffindu-l pe Christos in inima Iui, pe deplin §i nelimitat, predandu-i-se, de fapt, Lui Christos: "Spune-mi ee sa fac?" - prin acest lucru ne dam seama ea in inima Jui nu mai exista nici un fel de indoiala, nu mai exista nimic sa se opuna, ca Divinitatea din el, Christosul din el, sa-l conduca, iar el, Saul din Tars, sa-l slujeasca. eu toata pregatirea lui, era unul dintre puternicii §colii iudaice, participase la uciderea lui ~tefan, eu care fusesse coleg de §coala, §i ~tefan - arhidiaconul, intaiul ucenic chemat - §i el avea §coala inalta, fiind §i el unul dintre pretendentii la functia .lui Gamaliel. Pur §i simplu, in el s-a produs un mare miracol, a eon§tientizat apartenenta lui divina §i a acceptat in totalitate acest lucru - di are geneza divina §i ca aceasta are sa-l conduca in eontinuare - §i a§a, instantaneu, Saul din Tars a devenit Sfantul Apostol Pavel - apostolul neamurilor -, care a avut misiunea divina
,.f

-=--<=~_ .,...

de a-i l!1cre§tina pe eei din poporului lui Israel. Da, simplu, imi puteti replica, nu toti sun tern Apostolul Pavel. Da, va raspund §i eu, Apostolul Pavel a fost unul, dar ceea ee a f;lcut el putem face fiecare, cu nimic nu a fast chipul §i asemanarea lui Dumnezeu in Saul din Tars mai puternica dedH in nai, in fiecare, nici nu credea in Christos, ba mai mult, ii omara adeptii, nai, acum, chiar ca nu facem acest l~cTu. fan§tientig@f!.,QiYllllllJidin eL~ dus.E. CER..TI11J1!II~M ... §LE:{~PE,~4,SiL"~te cor~ct, ca este __ '£IDe ceea ce face, adica sa-l urmeze pe Christos:-,,,fu?].ne-mi Doamne, . ce sa fac?: este semnalul de predare totaHiDivinitatii din el. Spunea Apostolul Pavella un moment dat: "Nu mai traiese eu, ci Christosul .!T~~.~~~l1,e." Curata pilda, pentru"Yntreaga omenire,dea pa§ipe ~rumul sigur,. adevar~t §i SINGURll..~..£!!reJ1i.2~: Iibertate §i._ .mdependen~, de~~!,~nE~n".ta.l.,,11i.Qf~Fa •. j!L m2.fLsp~ci~_c~ mal Important Iucru: eel de~,FI JQ.!N'.§'1!II§l a sdipa de seenanUTCu.~ care:"a.lvenit prin~care-aravut-o ih 'aceasta viata, de a nu mai fi actorul care joaea 0 piesa pe care §i-ascris-o inainte de a se intrupa, ci, pur §i simplu, dea ie§i din aceasta dualitate, din lupta, din conflicte, §i a ajunge in starea de ACASA, adica de UNUL - unde ehipu1 §i asemanarea l1iiDumnezeu se manifesta in tine, nu numai ea exista doar in stare latenta, formala. Oricine ar eombate aceste lucruri, pe care acum Ie-am expus, din randul confesiunilor, reprezentanti ai diferitelor practici esoterice, sau oricine altcineva, nu au dreptate, §i ei ne spun dnd combat cele re1atate de mine di au vibratiile foarte mid §i nu lasa nici 0 scanteie divina sa patrunda inima lor, chiar daca sunt "plini" de ritulauri, de §tiinte teologice §i de orice altceva, pe scurt: NIMENI, DAR ABSOLUT NIMENI NU POATE sA COMBATA EXISTENTA IN OM, CUNUNA CREATIEI LUI DUMNEZEU, A IUBIRII NECONDITIONATE, ACEA STARE INTERlOARA DE A ACCEPTA TOTUL ~I ABSOLUT NIMENI NU POATE CQMBATE cA ACEST LUCRU POATE FI CON~TIENTIZAT CATR~ FIE CARE DINTRE NOI, PpR SLSn\!gI11L.§A R~: I NUNTAM TOTAL LA ORGOLIU, LA FRICI, LA INDOIELI, LA

de fapt se combate pe el insw,?i. In momentul dind m"ati ell un deget spre cineva, cu trei arati inspre tine - deci, concluzia: eei care 0 sa combata acest lueru l§i fac un mare deserviciu, arata in ce dezeehilibru traiesc, ~i i§i arata neputinta de a trai in Dumnezeu, fara a pune conditii, tara comentarii, ci a accepta faptul ca sunt cu adevarat ingeri-umal1i, ingeri care au geneza de Acasa, §i umani, pentru ca sunt In'corp uman. Dumnez~~,g,':!J2<?~!~.t!SQmQ~.tlJ.t,J!!l!:11i!tJ,.,Q~~fi:in~.tt .. RlJmIl,<?3~~J este Cfe'ato"i1il Creatorul nu poate fi.comMtut §l anulat de catre Creatie, ded, omul, orke rang admlmstrativ, pohtic, SOCIal, teologlc, cleri~al, esoteric ar avea, nu are calitatea de a-L anihila pe Dumnezeu, IUBlREA NECONDI.1'IONAT~__ adicad~J\. AC£~!:IA, TOTAL, odcurri,ac;a'fiintTe;Cpri~ma"aoa'FpuriCfele'sare"de vedere 'cu'pnvlre la Divinitate - dar de la punctele de vedere ale cuiva pana la ADEvAR exista anumita distanta, iar acea distanta se masoara in neputinta insului respectiv de a se accepta pe sine, apartenenta lui la Divinitate, pre cum ~i Divinitatea insa§i, care, q,e fapt, putem spune ca se confunda cu 11JJ2Ig§A,N~~Qti:QI!:LO:t:S'ATA., fiindca Dumnezeu este IUBIRE, Dum.!lgz.~te~. Dul11nezeu este Pace, Dumnezeu este Arl11.oni~. . '''''Elillaccept neeonditiomil-pe-totrcerc~e~'~~eombat, pe toti care nu.. sunt 9~.. Cl(:or((cu-~n~;~aceas~·~sEere~11fu1:ea;illye!~J2i~~ ••• apercepe. Divinitat~(t~§t~:~~t'g~[~9lJS,Jn-fat~§te2P~gClt<?1j11,§~:i 1 11~:._ colllpatimim. lj1!§untJ,l,/;.ac.Qrdc!.l ei,.dare§te)llegerea l()r,0.IP11 u~.. lpotid~cu~?ita~ lip?ti l\1a01. f0rtcl,a§(ica euJi(icc{;pt<l§<l~ Apartenenj;;:! 1aDtmriezeuriuti~ d~tldlplomele feologice, nici ritualurile pompoase, mcrpractic"'iiees~terice, ci, pur ~i simplu, ceea £e .~l!E1!.!~.aceasta nu este 0 §tiinta a logicii, a ritualurilor, ci este ~tiinta Esentei Chris~ce sa-1ai pe Dumnezeu in inima ta, in tine, dar nu in stare latenta, Cl,pur ~isimplu, in toata viata ta triiita aici §i acum.
',.:.' ''';''''''''''''''.\I'''o;>'o'''''''''''''''·'',,",";c,,: ..,,;~,;-,,.,,,.,,,.'''' ..,,-1. •• • • •• •

°

_G~l!ADICA LA TAOT ~E_NEDESPJ\lrnrmrfiU1\1NEZEIr:-' ~~ Il\T SPmitLtA1NCi\PfITANf\RE.· .
-"~~-Cercafe:'''suD~~fC;rrr;:rvacombate acest Iueru, inclusiv instrumentele prin care se realizeaza acest lueru, §i rezultatele obtinute prin con§tientizarea §i acceptarea Divinitatii fiecaruia,
24

CAPITOLUL5 Iubirea necon:ditionata ,

A iubi neconditionat inseamI!~_a afcepta to~t!:!k~"§~~S.lJ,m~§ .. r~I"a a pune-;;lSr:~:~q'ij:~m~]ll£JLti:.CLll~_~on~diti~12at~_.§,~:tU!,££_ tolHHi este eel mai important lucru pe care poate sa-1aiM 0 fiinta
,., __'. .' "'.'_",'''''' •.".....c•.c: ",,"_''''''''"'
";'C·'N ",,-,.'_,.' .• e' c··' ...•,~,<,.".~,1. Hu-. "',' ••, e·····-.-~.',.•••. ;~".,'_.- ~~,

""-~"""'C_'.

".~' " .. ~, .. ~",..",,, .. "'~~"q"."","

~,,,,,,," .•,,,",,,"",~~ .. ,.•..,.,-,.,.~,.,,.

Din momentul in care Divinitatea a luat hoUirarea ca P;\mantul sa nu mai fie distrus, a inceput 0 noua era in evoIutia nmanitatii. In 21 august 1999, cand s-au transmis primele invataturi <?Eig[·9~£lri~ .~ . !1l1!.!2.! ..f~.~~]lYinI~~t~:~~·~r~·-§1.11I~~-.t111l~~[~<lEe··o I!(\spre ~eea ee vrea Divinitatea §i despre posibiIitatile omenirii tl1J?}~.?~~.La un anumit' moment, Iisus spunea: "Cel ce-mi urIDeaza d(~a urma aceste inva¢turi, au inceput §i continua §i astazi sa se ·mi~I...p.£>~t~J<!~<::~neIe asemeni mie, sau chiar maimult." -----.-- .. plIllii bazele unei noi etape in viata umanita\:ii, a trezirii umanu1ui 1a .. " !1!g~~i:f:~!i!!rCerca-re'scrie-ace'ste"r1n(rurra-fr;cercat, §i este IIdevarata lui valoare, 0 valoare umana-clivina,care J:lajuta din toate ceva fantastic din toate punctele de vedere, ;;i nu este greu, nu ti se cere decat sa permiti ca Divinitatea sa te ajute sa con§tientize;'i pllllcteJe de vedere. cine e§ti cu adevarat. Se spune in omul face un
26

voi prezenta un punctele de 'led ere, aratand ce inseamna iubirea neconditionata , , <;:i 'S care sunt roadele existentei acesteia in fiinta umana. Citez din Epistola intai catre Corin'teni a Sfantului Apostol Pavel, §i anume XIII, 1-8: "De a§ grai in limbile oamenilor si ale in~erilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am arama sunatoa're §i chlmval rasunator. ;;i de-a§ avea darul proorociei §i tainele toate le-a§ cunoa§te, §i orice §tiinta, §i de-a§ avea credinta inrat sa mut §i muntii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. ;;i de-~§ imparti toam a:,u~ia mea,. §i de-a§ da trupul meu sa fie ars, iar dragoste ~u am, I1lmlCnu-ml foIose§te. _:QE§g9§tt=<l ing~ll1!1g:t:"<l1:>(Ia; .dragost~a ..este P!I1e,YQitQaEe, dragostea nupizmuie§te, nu se Ialld~, nuse£nife'§te",' Dra~.~~!e.~.I1E~~P9aJ::t~ cUllecuviinta, nU~~llta~lesaIe,' nu 'se ~PEi~~~.de manie,nuf;ande§teiiiul. Nu s~1Jtlctididenedn:~ptate, ci §e. b1.lcura.de a?evar. ToateJe sufera,. toate lecreqe, toate Ie na~~j~uie§te, toat: Ie. rabda. Dragostea. nu cade nidodata." . .. ~- Este ceva extraordinar in aceasta definire §i concomitent analiza a iubirii neconditionate, pe care 0 face Apostolul Pavel. ~ott sa."~!~i!~!~}!.J?glL§.~ ... g.Lto.t!1Lpotis~ fii eel mai?intre ceimai~ ~....§"~_"~.lcredinta, inc.aLs~Lmuti§i muntii (marele Aivanhov, francezuI ae origine bulgara spunea "muntii ignorantei"), §is*dai tQ!s~_aiL..g<l~~rJ_tl?jciIligQ§JeJ .acIica.iubi~e neconditiollata~"adlca c!,~.£~t,ltlClccepti totlll,a§a.cumam dat exempIul apei, care niciodata !1~L§~opune,atllnci .l1iIliic fiU este, la nimicnu-tifolose§te. In continuare, uria§ul Pavel ne arata il1"arile virtuti ale iubirii necondi\:ionate prin care aceasta accepta totul, pentru . ca in final sa spuna cIar: "D~Q§.t~~}1U cadeni~iod<llii",.ftgl.<::~.!J,1):>jr~.aneconqiti()nata este \T~~mica. De aid rezumnoaltedar ca prin iubire I1econditionatii

catr e Dumn eze u, .a!,!!:~j."Q,~I!!:E,~~.~llJ~.~r::_~ ... rpi.~.£,~ ..P~§j~~~r.ef·<;I." '-----"&r'ITuTr€15ule sa mventam nllnIC, nu trebme sa acem imposibilul, ci doar sa renuntam la ceea ce ne des parte de Divinitate, in interiorul nostru suntem ingeri, §i acum a venit timpul con§tientizarii a cine suntem, cine nu accepta acest lueru, inseamna ca inca nu este pregatit, poate mai tarziu, poate in alta viata, dar din toamna anului 2004, de d'md s-a dat drumul de catre Divinitate la trezirea 'in masa, nu mai exista progres, tot ce vine asupra umanitatii, incepfmd eu Turnurile Gemene, Tsunami, Inundatiile, Uraganeie, Razboaiele, Alunecarile de teren etc., toate vin pentru cre§terea gradului de con§tienta a omenirii. Nu exista nimic intamplator, nid ce se intamp1a in Romania, nid ce se 'intampla in lume, nu sunt intamplatoare nid boala vadi nebune §inid gripa aviara. Este momentul trezirii umanitatii din hipnoza §i din scenariile in care a trait §i in care traie§te. Toti cei 6,5 milioarde de Iocuitori ai planetei urmeaza sa tread prin aceasta con§tien.tizare a Divinitatii umanului, inclusiv cei din astral, care au mal fost pe Pamant: §i sunt unii care nu au fost nidodam. Aceasm trezir.e se face doar aid, pe Pamant, §i reprezinta foarte clar a doua vemre a Domnului Iisus Christos!!! A§a dupa cum s-a proorocit, la a doua venire a Domnului lisus Christos, aceasta nu se va face cu sude §i trambite. Aceasta He face In noi, in fiecare, lepadandu-ne de noi in§ine §i Iasand Divinitatea sa ne condudi - in acela§i corp fiind.

aceasta con§tientizare a ceea ce suntem cu adevarat §i a supunerii noastre fata de Christosul din noi, fiinddi Christos a fost Dumnezeu In carne de om, iar Dumnezeu este pretutindeni, nu undeva departe, un om eu barba, care judeca §i este rau, de fapt Djvil1i~l~<J ~_~!.~J~Jl~Igi;;L.i1JQirii,,~?1t::._,~!e~~~~_"~~.~_~~!i~_~l!12I9:.Jng~gyllJ1... iar in intreg ne regasim §i noi, umani, §i planeta noastra, §i galaxia noastra, etc., noi permitem Christosului sa revina in noi §i sa-l punem pe tronul inimii noastre §i sa rastignim patimile, nu pe El. o data ce facem acest lueru fantastic, §i permitem Christosului safie in noi, in adevarata sa dumnezeire, aceasta este a doua venire, in sufletul nostru, al fiecaruia, atunci iti apare pace a sufleteasca, impacarea cu sine §i, in special "plead" toate problemele de orice natura au fost: boli, blesteme, neputinte, \ lipsuri, datorii, saracie, lipsa partenerului sau de copii §i alte ahitea §i atatea probleme, cate sunt la oameni, generate de ei in§i§i, prin karmele sau cauzele savar§ite in alte vieti. Eu am "trecut" de cand fac cursurile, prin sute de cursanti, care au avut la un loc mii de karme, pot spune ca a§ putea sa scriu 0 carte §i chiar voluminoasa despre suferintele, durerile, chinurile, zbuciumurile, neputintele oamenilor, in mod real §i concret, bineinteles fara a da nume, dar la nici unul nu am gre§it, §i multi nici nu con§tientizau de unde Ie vine problema. Autol1)at, dupa scoaterea karmei §i, bineinteles, coroborat cu certitudinea §ivointa celui in cauza - suferinta dispare -, este miraculos, dar a§a este - nu ne intereseaza "tehnologia" Divinitatii prin care ne vindecam, nu ni se cere acest lucru, ni se cere: "Crede, §i te vei magJur, nimeni nu e obligat sa creada, toti avem 1liJ'e"rul arbitru, dar nimeni nu poate ocoli mantuirea, adica trezirea spirituala In Noua Energie, fara lupta, fara conflicte, fara lipsuri - doar in iubire, pace §i lumina. Este adevarat ca, a§a treziti, traim tot in acela§i haos, care ne inconjoara, minciuni, jafuri, ignoranta, de Ia cel mai inalt niveI, pana la cel mai de jos, dar diferenta este ca nu ne mai afecteaza. Atentie marital!! - -!Leepot sij~J!1if~.cii ~_!LC!:m~!}.i~~ii am pe Dumnezeu?"- se Zlce in Biblie - raspunsul este foartecTar--=--"'nimlc''::'da'EK'ati inteles bine? Da. N-I-M-I-C. AceastaJUlJns.eamna. e.. ca suntem ignoranti,acea§ta jn7St;a.!11nac?-sunt?m~fhilihrati. -----'-'Dar;-de""£ap-Cflecare ~~~t~~~~i~at, pi~~t~'ii'ecare are crucea lui, fiecare l§i traie§te viata a§a cum are contractul cu Divinitatea, adici'i cu ce kanne a venit pentru a Ie "arde", noi nu
t

I

.':w:='·,:" ••.. """'~·_=·,,~."G

••••.

1

t!!,

.

.wf,>~" •• ,,'" •• ,.. ,", .•.•

·al~CP;

avem dreptul nid sa-l judecam, nici sa fim invidio§i, niei macar cum Ie place unor teologi sa spuna, care se ascund dupa deget, ca ei nu judeca, ci constata -, ci sa-i acceptiim, nu a§a cum ne acceptam pe noi, dadi nu 0 facem total, ci a§a cum Divinitatea ii accepta §i mai ales ca fiecare are liberul arbitru. Este foarte greu cand intalne§ti pe cineva §i iti dore§ti sa-Iajuti §i, pur §i simpIu, iti refuza ajutorul din cauza indoielii - mai bine ramane in suferintii, in chinuri, deeM sa creada. Tobias ne transmite la un moment dat a§a: "Nu vati necajit in uitimii ani, cum va necajiti dind vedeti ca puteti sa-l ajutati pe aproapele vostru, dar va refuza ajutorul." Ne zice Tobias, chiar ca din cauza ignorantei §i necredintei semenilor iti vine sa treci "sus". Am gasit nenumarate cazuri, la unii chiar tin foarte mult sa-i ajut, §tiind ca 0 sa inceapa 0 alta viata tot cu problemele pe care Ie au acum, alte chinuri, alte probleme, dar, Inca odatii, cu regret spun, principiul Divinitatii este sfant: ~~ da~niI,Ej.£._. nimanui cu forta:" Asta este. Cand 0 sa ajunga sus, 0 sa-mi dea -a.reptafe;-§ro··s]~mi repro§eze ca nu am fost mai insistent. ~i eu Ie dispund §i acum §i atunci: f.?l1U a111 y~utS? iJ:l~?J£J~g,egjuhirii~~lJ" ii a c<:ept a§a<:llrrl~.~,[1t ei ,QXic\1,m';,:'~§Jc;'Qi9Q!~m,~,.~LXg'§J2 .. Q.ll: sabilita,teaJor.Nici9data, sa,nu invinuiti pe nimeni pentru ce vi se intalll p!~,,!() t~I=~.~~4~!~i~~.?i~_Y2ijK:~i(!Q~Ie-,-@~pu.~¥i!iILe.~.~~;~ interiorulvostrlL Illexte.rior nu exista decat efe~~a,Qglinzi. Tot ce s-a scrIs p~nX ac'um-apar11ne-VethfCEnergii, nimic nu mai este valabil - totul este in dualitate. Cartile pentru acum §i pentru viitor acum incep sa se scrie. Tobias spune a§a: "Puneti toate cartile in rafturi, nu am spus sa Ie aruncati - cloar sa Ie puneti in rafturi, ca nu va sunt de folos." Da, este cu totul altceva un nou mod de viata, care se deosebe§te fundamental de eel trait in dualitate. Se schimba totul, comportamentele, dispar patimile, apar virtuti1e, apare blandetea §i bunatatea. Indiferent cine ai fast pana acum, indiferent cat iti este de greu sa renunti 1a vicii: alcool, fumat, prostitutie, in§elatorii, nu este imposibil, dar, dupa ce ai facut-o, e§ti un alt om din toate punctele de vedere. ~i atunci ma intreaba unii: pentru ce sa mai traiesc, dad asta nu, asta nu ...? Ai voie Ia toate, dar tu sa fii stapanul - adiea Dumnezeu din tine sa fie stapanu1, care, de fapt, sunteti una §i aceea§i persoana, din moment ce te Ia§i condus in totalitate de Divinitate, nu cand vrea viciul sa faci ceva, §i aiei ma refer la mice, ci cand vrei tu. Adica fumez azi 0 tigara sau servesc 0 bere,

mal am poWI peste un an sau zece, asta este STApANIREA PATIMILOR §i implicit in Noua Energie. Am intrat in multe brme datatoare de vicii, vicii felurite, dar va mihturisesc di este groaznic, a§ putea spune simplu: "Iadul este un rai, in comparatie cu viata multor contemparani cu nai", care poarta felurite ma§ti pentru a-§i ascunde adevarata identitate, dar este aiegerea lor, a venit timpui eliberarilor, daca 0 fae sau nu, un singur responsabil avem pentru impliniri sau neimpliniri: noi in§ine!!! Tot ce ni s-a intamplat pana acum, a fost necesar, ea sa ne aduca pana aid, ACUM A VENIT VREMEA ELIBERARILOR, TOTUL DIN IMPARATIA LUI DUNEZEU 1$1 CERE ELIBERAREA. Atilt de muit vor fi eonstran§i oamenii de Divinitate prin diferite forme: fenomene naturale, dezastre, scumpirea fara precedent a alimentelor, pretu1 barilului de titei va ajunge la 140 $, deci, scumpirea energiei. Acum omenirea este "fortata" de Divinitate spre a evolua, spre a ie§i din robie, pentru a se elibera: vremea eliberarii e acum. Unul dintre instrumentele pentru a ajunge in Noua Energie sunt: ELIBERARILE! Se elibereaza toate patimile din noi, adica tot ce:1'ilmsparteae Dumnezeu, toate lipsurile, toate juramintele §i legamintele, Higaduielile §i absolut toate farmecele, vrajile, blestemele etc., toate legaturile pana la al §apteIea neam §i toate karmele de Ia Facere pana acum. Prin aceasta noi ne eliberam, deci, devenim fiinte libere din toate punctele de vedere, iar ceilalti, de care am fost legati in diferite feluri pana la al §aptelea neam, raman Iiberi §i ramanem la fel §i noi. Cel mai important e ca fiecare corp in care am vietuit in sutele sau miile de vieti cat am petrecut aici, pe Pamant, se eIibereaza §i ne desprindem acum din arice legatura cu ele. Aceasta inseamna invierea mortilor - in momentul eliberarii, ele, corpurile noastre, pleaca §i devin libere. Toate bolile din noi sunt energii intepenite, a§a Ii place lui Saint Germain sa Ie spuna aces tor blocaje energetice, am sa vorbesc mai tarziu despre el, §i ip special la lectia despre bani §i abundenta financiara. In Noua Energie, bisericile actuale, cu tot ce se intampla acol0, nu mai au rost, fiindca va exista 0 singura religie, nid secte, nici altceva nimic. Printre primele care vor disparea va fi Papalitatea. Dar acum Pamantul este cuprins de Vechea Energie, iar bisericile sunt necesare pentru a-iaduce pe umani pam1in pragul
§l

trezirii, eu mare parere de rau spun di sunt altii care nu reeunosc nid biserica, nu spre judecarea lor scriu acest lucru, ciar este un adevar, este un curs care mi-am asumat responsabilitatea in fata Divinitatii. Un curs pe care sa-l scriu, sa-l prezint §i sa-l sustin in fata omenirii, indiferent cine ar fi in discutie. Inevitabil, lumea viitoare va fi lumea lui Dumnezeu, lumea iubirii neconditionate, a Iuminii, a pacii, a bucuriei, fericirii §i a abundentei. Sa nu se inte1eaga ca eu acum spun oamenilor sa nu mearga la biserici, ba Ie spun: faceti-le neineapatoare, umpleti bisericile, fiindea de aeolo imi vine "materia prima", in mar~ parte: Totu§i, sunt oameni care vin §i se caiesc di au "ocolit" biseriea in viata §i n-au citit prea multe rugaeiuni, dar sufletul lor este deschis §i 11 vor pe Dumnezeu, in inima lor, dar, spun drept, sau mai bine-zis relatez din spusele cursantilor mei, mai mult 11 doresc in ajutorullor, fiindca a§a nu se mai poate, adica in suferinta, chin §i durere. Dar este important sa zidim biserici, sa Ie faeem frumoase, dar aceasta nu este suficient, dad nu ai dragoste, zice Pavel, adidi daca .nJJ.g<;f~J?JiJQ11JJ)J?njmi<::.ny ... ltLJQJ9§~§t~: Duhovnicii acestei tari ar trebui sa se ocupe mai muIt de sufletele enoria§ilor, de deschiderea inimilar, dedit de partea marcantila a slujirii lui Dumnezeu - nu Ii atac cu nimic, nu Ie vreau (ocul §i nimic de la ei. Am auzit pe un post de televiziune 0 intrebare de la 0 telespectatoare care intreba, cum sa gaseasca cateva mii de euro care Ii sunt cerute fratelui sau sotului sau (nu mai retin exact), pentru a primi 0 parohie unde sa'slujeasca, §i daca n~-i are, nu-i nki 0 problema, intra cine ii arel!! Inca data accentuez, nu este necesara 0 "recuperare" a ceea ce nu am facut in Vechea Energie, in sensul ca nu mi-am lrlsu§it la un nivei deosebit invataturile Bibliei sau n-am cuno§tinte "paranormale" aprofundate. Este suficient sa permiti , sa intre Christosul in inima ta , in t inc, §i El lti va asigura totul, nu va mai fi nevoie sa alergi dupa nilllic, totul iti vine a§a cum ceri" cu, sing!!r5L£Q.:g_~!iti~_~~.£r.~.?L .... C(:rtitllQi!2~ ca ceea ce ai cerut 0 sa intrtin viata ta suti'\.la suta. 'N 11 mai celcarese-lriQ~;i'-,:;o;'-p;imi-:;;;~'-~ul~g;-';;-;d;i~'-' Int!oidi i: "Viata este 0 proorode de autoimplinire". Noua Energie are roluJ de a' forma Pamantul NOll, iar ill 111()IlH~lltUJ cand toti umanii, cu cei de sus, care vor veni

°

.

30

la intrupare, vor trece prin acest proces de trezire, atunci Intregul Pamant va fi un Pamant Nou, unde se vor schimba foarte multe. Astfel: - In 27 septembrie 2007 va avea loc saltul cuantic, adidi spiritul va conduce iar, materia va fi cea care va trece pe plan secund, acum raportul este invers, §i aceasta inseamna foarte mult, in sensul ca lumea va fi condusa dupa principiile morale, ale onestitatii, iar ierarhia valorilor se va face altfel dedit In prezent. Aid omul va fi evaluat astfel: cine e§ti, ce faci §i ce ai - fata de acum, dnd contezi §i e§ti evaluat de catre societate §i aplaudat dupa ce ai - indiferent de lipsa totala sau partiala a celor mai elementare principii morale §i a oricarei forme de bun simt. A conduce prin minciuna §i saracie este 0 mare tidilo§ie - totul se va schimba, §i viata va intra in normalul ei. In ultima transmisie, din 1 aprilie 2006, Tobias face referire indirecta ca saltul cuantic se va face peste un an, aceasta inseamna aprilie 2007. Initial, la inceputul transmisiilor lui Tobias, saltul cuantie a fost prevazut pentru 2012, dar, datorita ere§terii gradului de con§tienta a umanitatii, acesta a fost devansat. - Energia din combustibili fosili se va termina, in scurt timp, tarile exportatoare de petrol se vor somaliza? - Un alt tip de energie va fi folosita de umanitate, care acum se afla in potential, dar cu greu se lupta cei de sus, cu oamenii de §tiinta, pentru ea sa accepte acest lueru, dar se spune ca incapatanarea acestora este foarte mare, in sensul ca nu pot admite ca este a§a de simplu. Da, aceasta energie a viitorului, caracteristica erei Noii Energii, se afla ea potential aici, cu noi, pretutindeni, dar aceasta trebuie accesati'i pentru a deveni utHa umanitatii. Pentru 0 intelegere mai clara, va dau un exemplu: benzina. Benzina este un potential, atata timp cat este in rezervor devine 0 energie, in momentul dnd are loc arderea ei, in carburatorul motorului, a§a este §i cu energia viitorului: exista in potential, dar ce este foarte important, e ca se vrea de sus ca omenirea, prin oamenii de §tiinta din domeniu, sa accepte solutiile care Ii se dau pentru accesarea acestei energii. Sigur ca vor exista discutii, fiindca interesele constructorilor de motoare §i ma§ini poate vor fi lezate, cei care comereializeaza combustibil fosil: titei, respectiv gazul metan §i alti asemenea combustibili, sigur vor fi lezati in interese, dar aceasta este problema, Divinitatea da

oamenilor §ansa ca viata lor sa nu mai fie pUna de chinuri, de poveri, de neajunsuri, de conflicte, de dureri, de suferinte, de tristete, de umilinta, Divinitatea dore§te ca omul sa fie' 0 fiinta libera, independenta, sa traiasca in echilibru, armonie, onestitate, respect, apreciere §i pretuire, demnitate §i prestanta, bueurie, fericire §i abundenta incredibila §i fantasticii - aeest lucru i1 are pregatit Divinitatea pentru umanitate, iar umanitatea, la randul ei, un singur lueru trebuie sa fad: sa permita aceasta. Este a§a de simplu, este a§a de frumos, eel care va scrie acestea a ajuns "acolo" §i marturisesc ea cel mai bun, eel mai fidel, eel mai onest, eel mai loial, ~el mai extraordinar aliat al fiintei umane este DUMNEZEU. In momentul II! care lLEcip~._.DI{MNEzZEU_;:; ..a1JJ:tlci~Al ... _. TOTUL NICIODATA DARNICIODATANU ITI VALIPSI NIMIC .~. '..~.> .•..• DIN TOT CE AI NEVOIEz DIN TOATE PUNCTELE DE VEDEREJ!l __ '---:-rrrnpuI este tot mai compriffiar,-ili1a-ailencfanstlcfde 1a 24 de ore a ajuns In prezent la aproximativ 16 ore §i este in continuare in scadere. - Se va manca carne In continuare, dar animalele se vor sacrifica printr-o metoda sacra. - Banii vor fi repartizati astfel incat sa nu mai existe asemenea disproporpi fantastice intre foarte bogati §i foarte saraei, se va ajunge la un oarecare echilibru §i in acest domeniu. Prin imparprea sumei Latale de bani existenta acum In intreaga lume la numiirul total al locuitorilor, se ajunge la citra de 3 milioane de dolari USA pe cap de locuitor al planetei. Deci, bani sufidenti exista pentru fiecare, ceea ce este intr-un mare dezechilibru este aceasta inegala imparpre a lor! lntr-o alta parte a cursului voi vorbi despre bani, despre cum ajung ei la noi, despre saracie §i de unde provine aceasta. Este cea mai riispandita boala din lume, de care sufera aproximativ 90 la suta din populatla lumii, iar 50 1asum din umanitate nu ca§tigalunar cat cheltuie, ~idiferenta 0 acopera prin datorii. Totul se va narmaliza §i din acest punct de vedere, §i al nbundentei financiare, §i chiar al independentei financiare, pur §i Hil11plu,va disparea pentru totdeauna frica §i stresul cauzat IIctualmente de lipsa banilor. - Se va face activarea tatala a creierului §i a ADN-ului. Creierul este folosit aproximativ 10-15 la suta din capacitatea lui. Iliferenta? Credeti ca este ceva sterH, nid vorba, diferenta de 8500 la suta din creier este in stare latenta - aceasta se poate activa.
";'''''''.c~ __ ~'''''''''·'''''''''''''''''''· __ ~''·'"''_'''·''''''~···~'''·'·'',,,.,",.,,,1.""'-'"'''''~''''''''''''''''''''';''_'''~L",'''-'''''-'''''''''''~'',"<-<;.~·,,,,,,-w,-,_,,.~,,,,,,,,,,,.,,,,,,_,-."'.',,.-=,,.•• ,,J,'-""'
__ '--""""'~_"''''"~ •••• ,'~_, __ .

33

oarecare. Spiritullui Pavel a mai fost lntrupat, In mari personalitati ale Bib1iei: Moise, Solomon, Samuel." Da, exista pe undeva §i aici o oarecare explicatie, dar niciodata nu este 0 scuza pentru nerew~itele noastre. Dadi Iisus ne-a spus d dad il urmam pe El putem face ceea ce El a facut, ba chiar mai mult - dad Dumnezeu a zis asta, atunci, va Intreb, mai avem vreo scuza? Absolut nici una, TOTUL DEPINDE DE NO! - daca ramanem In truda §i chin, unde suntem, sau, in acela§i corp, trecem la un alt mod de viata, bazat pe lumina, iubire, pace §i abundenti'L ESTE DOAR LECTIA PERMISIUNII!!! Pentru unii este c~va de neconceput, inadmisibil, pentru altii este foarte simplu §i au rezultate excelente din toate punctele de vedere: "Ce credeti di face diferenta? Sincer? EVOLUTIA!!!Stadiul de evolutie in care se aHa fiecare dintre llOt:~:="· __·_·_.. ·.. ··,·.. ··A·aoii"a·care·ae·urmateste·'una·c~r~ia ii este necesar un timp de tranzitie, adica 0 perioada de trecere de la Vechea Energie la Noua Energie. Aceasta perioada depinde de fiecare, de credinta fiecaruia, de harnicia lui, de consecventa lui, de greutatea poverilor care il apasa, §i de multe alte cauze. eu nimic nu este gre§it sa urmam aceasta a doua cale, important este sa ne straduim sa ajungem acolo. Prin acest curs pe care acum 11cititi, eu va voi da absolut intreaga cunoa§tere necesara ca sa ajungeti la acest deziderat, §i dupa ce 0 sa comunicati cu fiintele din astral 0 sa 'INTAMPtA'=NUAVETrNrCr(JSCUzA':i~"'111~111e'nturan'dv~ aflati §i multe altele, depinde In ce domeniu yeti avea "misiunea" scuzatl,vamillfiH;ae'rapt,peVoiin§iva;ii'i!l1ic, nici un gram nu ni pe care sa 0 indepliniti. se da' mai mult decat putem duce, fiindca ~~dril~.n!L.!1:~.~g!l!_ l)iv:ill!i<lJ~<t<iiI1y()i,Si~~l~.Y()§trll $uperior,I)ull1nezeul.vostr~ datCU?.~!U:!,!Lf:l_!1:~_.di§truge,-,,!;i_p.eJl1;m.<!.~YQluQ,-l2.~1!:!!g.~.~j1JVge"ca, .. interior, ChristQsul dill y()i,c.:1,1Il1yreti v()i sa-l denumiti, va va~(l :!iC!!.Q.L_f'..~__ ~.~_"rrHl.l}iJ~.§,t.~ ..,c.u,.""arl.«;;,y~!,g.t_<::h.illlJl. ,§,LJ1§E:,m?n!i.IeJLIlJL._ atunci cand ati ajuns _§...llfl.f.t~.Dlgg.p.1JrjJi<;eJ!'_eJ.~.llJmillatL,.g DUITlnez~u~Nu exista ,im:p()siJ:>HlJl::,totul"est©sape1."miti,.§g,_~L ;1ruio nizafi;-cre--'ecliiITorati , 1lmisiunea" pe care sa 0 Indepliniti In fncredere', 'irs~-;;i'r~baare:tbtUl'se 1mpli~e§te': C~ndr4tiliiQc~Itd, __ ,_ ··til~§frp~e~~HisKpr:lfije§~'.SaurainTIirs'a-prlmrt totul ins tan taneu prin ,ceea~e faceti,va, fiQJm~.rep<.l~iiin~:?YQ~stri, §iy~tL,<l,Y~.?' ....: da,a fost pregaH( 'eflnstantaneu a con~tientizat printr-o tisfac:liieri6ime.$i .'. a§(l E:§t.E:~.!I1C:~ES:,<lJmL strafulgerare apartenenta lui la Divinitate, ~i In cateva dipe a dat C~ndvetiajunge "sus" - in celalalt mod de existen~, In asraspunsul: "Spune-mi ce sa fact'; a§a cum a raspuns §i Fecioara Iral, doua lucruri yeti fi intrebati: tJlliAaI!.§?:UnlH!~i..lJlll::<l:yg?§t[§l Maria: "lata roaba Ta. Fie dupa Cuvantul Tau." Este fantastic. Toti ~i a doua: "\T~<ltiJtlcat II1bl1~1]ri(;LYQ,~§1:J::~l" Atata sunteti intrebati. putem la fel, important este sa vrem sa ne deschidem §i sa-L Depin"dede vOl,ae-fiecare, ce yeti raspunde, evolu.!i~Joc __ acceptam pe Christos In noi. (Ioar ai~.i!p_t:"_P~!ll_a1!:~',':li<::i,.~_~!~_,§£2.~.lf:l.J~YQ1!!~~Lg!E~I1 nu va Poate unii, care cunosc mai multe, vor spune despre Pavel: judeca, nimeril nu va pedepse~te, nimeni nu va condamna. Dl!..~~~~,g, .. "Da, aceasta a putut face ceea ce a fi:icut, fiindca nu a fast un oHte numai IUBIJIE:!1-1rM.!NAt):>'~fg, El nu recunoa§te flltunericul,
, , ~,;,.",. __".~.....,.~."--,,,,~,,.t'"-"'''''''''-;~';-'''''~O"4''''''., .... _';""''''',,"",~

In partea a doua a eursului va voi prezenta modaliUitile de activare totala a ereierului §i ADN-ului, §i ere§terea imunitatii. ADN-ul este format din doua parti, 0 parte materiala §i una astrala. Cand §i partea astrala este activata, atunci avem eomunicarea eu fiintele din astral. - Se va accelera la maximum procesul de intinerire §i reducerea la minimum a procesului de imbatranire. Ce vindecare mai buna exista decat intinerirea celulelor. In ultima parte acursului voi da exemple, fiindea §i in acest domeniu exista rezultate incredibile, demonstrate! In concluzie, se poate afirma ca. in Noua Energie umanitatea nu are nici 0 limita, absolut nici 0 limita. Daea individul nu crede in el, nu crede in vindecarea lui, nu crede in ceea ce cere, ci are indoiala, este doar problema lui, a fiecaruia. De fapt, £~!J!!~L1J],§,X.fi~, __ du§man a1 0lI1U1T1i ~E;te e1fnsu§i. Cine vrea sa traiasea In continuare "iii"s'u1eri'iita,""trl'st'efe§1-a'urefe; in lipsuri §i saracie, este doar problema §i alegerea lui, Divinitatea ne-a dat §anse egale tuturor; dad noi nu "servim", Inca 0 data spun, este problema individuaUi a fiecaruia. In momentul in care spui "nu pot", toate celulele din tine executa "nu pot", fiindd tu e§ti comandantul, §i ai dat ordin de !1eputinta -_AIl~,J'iIm,,~:UM V~_QE'§IIQJ:{AIIYIAIA..::§YNIgI!., IN TOTALITATE RESPONSABILI DE TOT CEEA CE VI SE

ace~~tTvrai:Ti~fii·'aceS1:.fei· ••. va.fi,'?c·ei1si:a;.in'cftfyryetrr~ga~ic"u'IofuT-' sa

35

in cel mai rau caz se poate spune - absenta luminii-Dumnezeu - adica starea de Aeasa - energia pura a iubirii necondi\ionate se comporta a§a cum a spus-o Sffmtul Apostol Pavel in Epistola intaia eatre Corinteni: l'D!~Kost~"~.~oate Ie crede, toate Ie nadaj~t!i~~t~,-tw..1e Ie

'"~~'~.'.'... ._""." :.' ~..~~~~~~~~oea~~J~e~~~~lt!~~~~!~~~i~!Jt"~'~aT:'-~.~~ v ...•..•..•. ,',.,.".' ",' '... "" "." ' ...., ••. " .... ,..••.'"',....••......_, ..lJ.,_." ...~ ..:i._.~_~

·~~~ft~~,~!~~=~~:r~~!~fe~t~~~~i~~:§teC!gg£~g~ .. !1i~i.Qgi~1~
Prin acest curs pe care 11scriu din porunca divina cu Voia divina §i suta la suta inspiratie divina, se face apel Ia u~anitate dandu-i-se "reteta", cunoa§terea §i modul de aplicare a ei, doa; noi, oamenii, sa-l primim §isa-IIasam sa loeuiasca in noi pe ChristosDumnezeu - este cel mai mare cadou pe care ni-l face noua Divinitatea §i este cel mai mare cadou pe care vi-I puteti face voi fn§iva, voua §i semenilor vo§tri. INDRA.zNITI!!! '
~----:::=::':::'::;:::;;~'.;::::.:':,,,;;,;;~~

.~lillIilln.L=E"sre·'foartesiinp1u, nu' se "ceienifi1lC de ci()J1}e~itii
absurdului, al imposibilului, al ridicolului, ci, pur §i simplu~~., incredere ea e~aIrlc~rtlt,()s~ pri~i11l: E greu? Nu. Daca n-ar exista iridolala-1:otul at iTaHfer----.... Spune Tobias, intr-o transmisie: "Ca mai repede face Dumnezeu un nou Univers, decat un am 0 ma§ina noua." De ce? Din cauza ca omul nu are Incredere totala, §i atunci cand apare in~?iala!-t.<2!~L§~ naru.~jII~a~mesaoiirllina1iicep·ut.Cii>§i cum un lucrator al pamantufliil'§raranoIQ'a:-oseamana, §l-cand cultura respeetiva este creseuta, sa zicem, de-o palma, fiinddi i-a aparut indoiala, merge din nou §i ara §i seamana, §i a§a mai departe. ~i la urma, cand vede ca el nu obtine productie, dec1ara, mahnit: "Am incercat, dar nu merge, altii pot, eu nu, mie nu mi s-a dat. Sunt obligat sa abandonez." Nu este adevarat, tuturor ni se da la fel ..legile Universului sunt la fel pentru toata lumea noi suntem ".,._1, ..,_,... dife!~.ti.12r!11 ... mli.~J;':l .J . I!.~i~sl~il.:.Pi~~iin~ .. Q.~aY~m:y.. --Dragii mei, noi facem parte din Univers, §i functionam dupa legile lui, unde totul este ordine, precizie §i tot ce este necesar pentru ca totul sa fie perfect, exact cum face parte stropul de apa din ocean. Daca facem analiza stropului de apa §i inmultim cu numarul de metri cubi de apa pe care ii contine oeeanul, aflam intreaga structura a oceanului. Deci, toti ?veIU.§~!}§.~ ..~~j:ll.jl~Q.aca nu Ie implinim, diferen ta 0 faceJ.N.CRED~.I{E,:A. I~lIgf\l..
ll
'-. . ~ •.•..••..•••. ',,' ,., ..• ,......_,"_ •.•.•. ".,.~•.~"'~,~ ..v"._.'~,. _.<_".'<~"'-"",_,"""""'_«"'''.,._""'~ _ •.
<,~,." ..... , ..

dadi nu avem incredere, nu yom primi, la 0 cerere a§a-zis "meeanica", nespusa din inima §i eu credinta, cu certitudine §i cu incredere ca se vor impIini in totalitate - §ansele sunt minime. Va dau un exemplu: Acum, ca se apropie Marele Praznic al Invierii, 0 mama fl roaga pe copilul ei: sa fie ascultator, sa invete, sa fie respeetuos, iar ca rasplata pentru acestea, de Sfantele Pa§ti, ea ii va face cadou bicicleta, mult ravnita de el, cu intreg eehipamentul: casca, manu§i, genunchiere, eotiere pentru copil, ceva fantastic. Are incredere totala, ca 0 data cu venirea Iepura§ului, el va primi darul promis de mama lui. El, copilul, nu are niei eea mai mica indoiala, sub nici 0 forma, doar a§teaP.ta trecerea zilelor, §i este atent sa indeplineasca cerintele marne I. Acest lueru ni se cere §i noua: sa __ <;I~dem,saaVelrL._ certitudinea, sa .ave~incr.ederetotalacatot ~ee~'c~-c~rem'se'ya

In fieeare c1ipa a vietii tale este necesar sa ai INCREDERE '- ~?TA.:!:-A)n ~in~2"._~a in tot ceea ce ceri e§ti vrednrccre-aprimi,fnndca nu eXIsta limite, §i ca tot ceea ce prime§ti e§ti capabil, din toate punctele de vedere, sa rezolvi. Toate raspunsurile sunt in tine, ~i tot ce ti se da vine de la Divinitatea din tine, care e§ti tu atuncl de ce sa te temi §i sa nu ai incredere -, di doar Divinitatea nu-ti vrea ratarea, distrugerea, umilinta, ci te vrea echilibrat, bogat, demn §i onest. Nu exista nici un dubiu ca tot ceea ce ti se da ar fi mai mult de cat capacitatile tale, nici la a scapa de patimi, §i, de asemenea, nici de a primi darurile cerute. . In~~ederea .!otaHi~t;,.necesara din parte a fiecaruia dintre nOI, Divlmtatea nu nt;,.yrea 99Ia suta, ci ne vrea cu totul. Dar cum tre buies~ fie Increderea n()astr~ §i cum sa 0 manifestam? A§a cum spune Iisus, DomnuI: ,A§a sa eredeti ca _..~L~~.ca §i eu~. ~Ji primit deja ceea ce ceieti!" _._ .._."_ ~ -_.~'".~ ..'-1" .. ' .•............. '" .~ ,- _._ ,,--._ _ ,,""..""~ I n momentu cand cerem §i avem fncredere, a§a cum ne spune Iisus, Yom primi tot ceea ce solicitam, iar in eaz contrar,

"">~_,,

..•"_._.,_ •._."'''~_''''''''

__ '

Iisus, lntr-una din Pildele sale, spune: "Totul este eu .. ~ c,~LE~r~~cred~:.-".,paca Esus Domnul a a§a este, totul, dar~ absolut totul, fara limite, este cu putinta a se implini celor care au Incredere totahi. '

I~~~,ialaeste unul dintre cele mai puternice obstacole in ~al~a-ev~ltit!ei u~anit~ti~. De .cAe? Fiindca t~j2jel,itJ:~ste".o.P1J§t.lL mcrederu, gnd al J.n.dillahLl}lL~! mcredere -:.iarfara. increderenu _PQti.X<;(lli~(l.l1il1}ic. Indoiala ne-'face--vuYn·er~biiiin' fata' tliiur()!--~itua.tiilor in care ne afHim, deoarece, pur §i simplu, ace~sta, adica md~Iala, ne opre§te sa abordam problemele §i sa fim total sau partIal increzatori ca noi sun tern in stare sa rezolvam problemele noastre. c~B.St2,t?:!? este 0 stare subiectiva a mintii, tot ce exprima ea sunt: temeri, ingrijorari, e§ecuri, pierderi, care nu sunt adevarate decat dadi ii dam ei erezare, dar daca 0 inlocuim cu Increderea daca, .pur §i simplu, refuzam sa credem in ea, adica in indoiala: atuncI totul va "curge" normal pentru a ne implini tot ceea ce avem de imp Iinit. Apo~tolul Petru, impreuna cu ceilalti apostoli, se aflau pe mare, §I dmtr-o data s-a auzit un vajait, la inceput credeau ca este o naluca, dar in cele din urma s-au convins ca era Domnul. Atunci ~etru. i-a spus lui Iisus: "Porunce§te Doamne, sa vin la tine", ia; IIS~SI-araspuns simplu: "Vino". ;;i Petru a plecat pe apa, pa§ind pe apa, dar la un moment dat I-au napadit gandurile din afara: Dar dac~ nu este Domnul!", §i in ace 1moment a inceput sa se scuf~~de dar mstantaneu a strigat §i a cerut ajutor Domnului Iisus: Doamne' ""'f" • •. '" ~capa-ma. - a ZISPetru, Iar IISUS,intr-adevar, I-a sdipat, dar I-a mtrebat: "Pentru ce te-ai indoit, putin credinciosule?" Vreau sa va intreb, ce curs de mers pe apa a facut Petru ce §co:l~ teologica? Nimic - era un taran, un pescar, dar, in prima faza'vmcr~der~a totala I-a facut sa mearga pe apa, iar in momentul urmator mdOlala I-a fikut sa se scufunde. A§a este in noastra, ne scufundam in tot felul de
v

Marele Moise care a salvat poporul lui Israel din robia Egiptului, in momentul cand Dumnezeu I-atrimis sa dea cu toiagul in stanca §tiind ca va izvora apa, ca sa indestuleze poporul insetat, acesta, Moise, s-a indo it §i a zis: "Doamne, dar este 0 stanca, cum sa iasa api'i?"Dar in cele din urma a lovit stanca aceea cu toiagul, §i a ta§nit apa, dar el nu a ajuns in Tinutul Canaanului, unde curge lapte §i~ miere, nu a ajuns la Pamantul Fagaduintei, deoarece s-a indoit. Inainte de a muri, Dumnezeu i I-a aratat, dar nu a ajuns acolo, §i totu§i a fost Moise, alesullui Dumnezeu, dar indoiala lui I-a invins §i pe el, ca pe oricare dintre noi. eu totii cunoa§tem experimentul Placebo. Doua grupe de bolnavi, grupa A §i grupa B, cu acela§i diagnostic, aceea§i faza a bolii. Li se da acela§i tratament, dar, Ii se explica astfel: grupei A "Veti primi un medicament care a vindecat mii §i mii de cazuri, §i voi 0 sa va vindecati"; grupei B - "Veti primi un medicament care se aWi in faza de experiment, in laborator, totate rezultatele au fost excelente, §i voi 0 sa va vindecati". S-au vindecat, dupa cum urmeaza: la grupa A, 75%, fiindea au avut incredere §i la grupa B, doar 30%, fiindcii au avut indoiala. Ce madicament Ii s-a administrat? Apa, sjmplu: Apa! Ce a facut diferenta? 1!l<:!~2~~~«§.Un~lQiala ... In partea a doua a cursului am sa va prezint instrumentele prin care sa aduceti In voi Incredere totalii §i sa eliberati total indoiala. Un mare exemplu de Incredere totalii, Certitudine §i lipsa totala de indoiaIa este cel relatat de Sfanta Evanghelie a lui loan (V, 1-4), unde, pe scurt, ni se relateaza ca in Ierusalim, HingaPoarta OiJor, era 0 scaJdatoa~e, care se numea pe evreie§te Vitezda, care uvea einci pridvoare. In acestea zaceau multime de bolnavi: orbi, ~chiopi, uscati, a§teptand mi§carea apei, caei'un Inger al Domnului He cobora la vreme, §i tulbura apa, §i cine intra primul dupa tulburarea apei, se facea sanatos, de orice boala era cuprins. ;;i lisus, urcand in una din zile la Ierusalim, intalneste acolo un N!(\banog,care statea acol0 pentru a intra in apa §i a se 'face sanatos, d,~ :38 de ani. Iisus il intreaba: "Tu de ce nu intri?" ;;i bietul om Mlilbanog,raspunde smerit: "Doamne, eu nu am omul meu, nu are dne sa l11a duca in apa, iar un altul intra intotdeauna inaintea mea." Atunci Iisus ll1ntreabii: "Dar crezi ca te vindeci daca'intri in apa?" )111' paraliticulli raspunde foarte ferm §i canvins: "Cred, Doamne!" Alunci, Iisus a spus: "Mergi in pace, credinta ta te-a mantuit!".

38

Dragii mei, pe voi nu va pune nimeni sa a~teptati 38 de ani, este totulla indemana noastra, lepadati-va total ~i pentru totdeauna de indoiala, aveti voastra se ~=~~~~~a~ial~d]in toate .__ nu

CAPITOLUL Accept totul
In momentul in care accept totul, sunt cu adevarat in Noua Energie, dar nu doar declarativ, adica 0 acceptarea mentaUi, ci, pur §i simplu, un mod de viata, 0 traire de calitate! Este ceva extraordinar, acel individ care poate sa faca acest lucru "din prima", adica sa renunte la toate "mofturile", fiindea, in cele din urma, sunt doar mofturi, dar, daca Ie avem, ne costa multa suferinta §i durere sa sdipam de ele. Fara discutie, toti, dar absolut toti putem sa 0 facem, indiferent de cine ~unte~, ce probleme ave~, dlta §tiinta §i cultura avem, indiferent ce am facut pana acum, in momentul cand acceptam totul, orice persoana ~i orice situatie ne vine in fata, atunci totul este in ordine cu noi, cu viata noastra. In manastiri ~e face acest lucru, acolo se nume§te ascultare - in sensul ca toata suflarea, toata ob§tea monahala, nu se impotrive§te la nimic, tot ce primesc, ei accepta, au jurat doar acest lucru, dar trairile lor, ale vietuitorilor din manastiri, sunt altele dedit ale "mofturo§ilor". Am observat, de asemenea, la cursantii mei, cei care nu mai au aIm §ansa, au fost epuizate toate posibilitiiti1e §i Ie-a ramas doar Dumnezeu §i speranta in EI, cu mult mai u§or lucrezi cu eel in cauza, el se echilibreaza mult mai u§or, se vindeca, fiindca este ultima solutie. Multi am avut care au venit la mine, indiferent de varsta, de cunoa§tere, dar erau acolo, in acel prag al epuizarii tuturor celorlalte posibilWiti, de a se salva, care, de fapt, "aveau deja groapa sapata", mai urma sicriul §i ocuparea ei de eatre cel in cauza, care, pur ~i simplu, neavand nid un moft §i executand cu exces de zel fantastic, au rezultate pe masura, vindecandu-se mult mai repede, mai complet, deeM "moftangii", care au probleme

minore, dar care din cauza superficialitat~i se agrav~aza, acea~t~ este fiinta umana, aCfioneazii doar pnn c?nstrange,re, ?utml sunt cei ~are fac de bunavoie, fara determmare extenoara:'pur §i simplu, sa-§i doreasca din inter!orul lor. Acestea sunt fllnte deosebite §i au rezultatele cele ma~ b~n:. Personal am suferit in aceasta Vlata, cat pentru patru Vletl, dar niciodata, 'absolut niciodata nu I-am intre~at pe ?,:m~ezeu: "DE CE, DOAMNE?" - de ce imi dai atata amar §lpoven ~~atat:a ..., ci, pur si simplu, am indurat, am fkut A?CULTA~, fllnd~a a§a mi-am zis: §tie EI de ce, nimic nu poate, fl in z~~ar, lar ~da~avrea doar sa ma distruga, a§a gandeam atuncl, cu am lr: u~ma, c,a~?,nu cuno§team Noua Energie, dar imi era ?e mu!te on "lIr:POSlbl~de suportat, deci, chiar daca vrea sa m~ dlstr?ga, ce pot sa fa,c,§l a§a gandeam: Doamne, aid sunt, sa .facl cu mme cum este VOlaTa. In momentul ca.nd a venit in viata mea cunoa§terea desy:,e Nou~ Energie §i, deci, cand am intalnit ~~est ~ucru, al accept~rn, pur §l Himplu am facut ce mi s-a spus, fundca doar era:n obl§nmt, am acceptat atatea inainte, cum sa nu accept acum, cand era cu totul "Wi situatie? Da~ ce este cu aceasta acceptare? IN MOME~IJl:k.~ANltA~CE£nj~~.Yih-~~ . .. ... _...'

°

°

A

'

est~,.§.!,lti,~i..~nt§~"g££~P,te£~L£~Y~dl.,~S~",.£~~X,eJ2_,, .."",.,,. ' Inulte altele, '." ,. ., ..,. D' , , d ~ de tot ceea ce de la mi,n~:"ac:easta,.est~"l~g~~., .. ~lYmlta .. \4l..", .. e.a.,s~a.1J1!" ..... ,.•""." ..._,,, ..,,_,,,,,,..... IlC terorizt;<l,f:a.,,,·,,.. bl .. ' Ifi m~~entul dnd al!!-9,proQkm~§i2..<:s~pt ac~~£<?~~a_ ~ ~ lmma, " oment <II''''''' nrllb11ema I· toata (In m ace 1 I!l.-"" .•."." .•.. -,.", .. ,~~!~L. __ nleaca =.:; __de Ia mme ••..•.• ·_';;-_·--;c·,,· __ ·.. _··--l ..• -b-"·_··~d'"· .1 unctde Ml raman un om 1 er, l!l_.ft~~JL...<.k." _._ vedere. Daca accept toate, l;roblemei'e-'E'e"care""'re':am,-?int?a~e ~un~tele ~e vedere, atuncl _ tc>ateacestea leaca de la mme §l raman ltber, dm toate __ -." ~ ~ J---C 1 •... ·.... t..kt;O.§oesunt: tl£a'J-" olml I s~·~capi~d~'·;"~~~'tea"trel, it~·cu ~ii1t mai u§or - acestea sunt ceI~ m~l p~t~rmce J?oftun ,care te tin in tristete, suferinta, durere §l ~elmphmre. ~al s~n~ §l alt~le, cum ar fi: ignoranta, viciile, necredmta, s~are de lllfenon~at: §~de .1\l~~rnicie, dar cele trei, totu§i, cele tre~ ~unt capul :Ie hsta §l au un i'ol mare, au 0 mare pondere in nefenclrea umana.
A

PLEArAJ21LLA~E:.u~".... , '1" t . 't '. -_ ... ~_. " ~ 1 de Ia mme' bolt re atn nepo nVl e, Decl, 0rIce vrea u.sa .E.~.s.~_"ff""'''''''.''''''''''''''~''_'':' __ ''_'J. .• _" .•• ".• . , -~f" ~c re karme blesteme §l vicii, §.~r~~is: •. ,t&nQrg!l19:1,,,XJ£~'!,Jn£~J?~, ~'~~"""":_"""""'.":'.r"~""""'le;'a"'"
"""""~»,,,.~,."'_"._ ..•• _',,.'-:'_.,
A ~

,-,_

"-,,,,-_

"

"

~j."

(icijf~t~~~c~td ~Ur:~~lt·

IN MOMENJUL IN CARE NU ACCEPTI CEVA ACEL CEVA~ SE REPETA ~I RECUNO~TI cA TE SfApA.NESTE!!! In momentul neacceptarii, problemelor tale, aceste se repeta, pana I~ acceP.ti. De ce se repeta? A§a cum am mai spus-o, tot ceea ce va teronzeaza, tot ce va dezechilibreaza, tot ce va supara, tot ce va manie, tot ce va umilqte, tot ce va dezonoreaza etc. etc., sunt energii care vor sa Ie eliberati, ele, aeeste energii care v~ ~pasa, vor sa pIece de la voi, ele vor sa pIece §i gata. I§l doresc sa pIece de la voi, mai mult decat vreti voi sa scapati de ele, §i din aceasta eauza ele I§i repeta tentativ'ele de a va determina sa Ie eliberati, dar intensitatea lor ere§te pana cand eu adevarat va vor determina sa scapati de ele. Este vremea eliberarilor, tot ceea ce exista in Univers'I§i cauta eliberarea. Dar nu numai ca energia este 0 povara pentru tine in con~inuare §i .ca ea ~re§te In intensitate, pentru a fi eliberata §i, ~~CI,cre§t.e §l sufennta, dar recuno§ti ca te stapane§te, In loc sa fn tu insut1 stapanul tau - adica sa fii 0 fiinta libera, independenta -, absolut fara a te forta cineva, ci cu Intregul tau concurs, devii sluga, adica acea energie te stapane§te. Acea energie poate fi: 0 boala, un viciu, lipsurile, blesteme, vraji, karme, orgoliu incapaYinare, 0 relatie nepotrivita cu sotul, sotia, parintii, copiii: etc., §l multe, multe altele. Deci, cine dintre noi dore§te sa ramana terorizat, sa traiasca in neajunsuri, in tristete, in durere §i in suferinta, atunci este suficient sa nu-§iaccepte situatia in care se afla, §i to~te problemele lui n vor stapani, fiecare cu efectele sale. Cine dore§te sa fie un om Eber, independent, sa traiasca in demnitate §iprestanta, In echilibru §i armonie, in bucurie §iferidre, In abundenta §i impliniri totale din toate punctele de vedere trebuie sa ACCEPTE TOTUL - §i tot ceea ce I§i dore§te i se v~ aduce - nu este ca in Vechea Energie, eel trebuie sa alergi pentru a avea. Aid, in Nou31Energie, totul, dar absolut totul prime§ti. ACTIONEAZA ACUM II!Nu vei regreta niciodata totul este mai real decat toata realitatea pe care noi am con§1:ientizat-o vreod,~ta §i pe care 0 con§tientizam acum .. In ultimul timp au coborat pe Pamant, cerand voie de la D~vini~ate,.energiile distrugatoare, devastatoare §i demolatoare a Im.ShlVa §~.AzuraTamu. Aceste energii I§i vor §i ele eliberarea, §i nOI, umann, Ie putem elibera - daca 0 facem este foarte, foarte
42

bine, in caz contrar, efectele lor sunt de-a dreptul chinuitoare, insuportabile. ;;i anume, energiile distructive ale lui Shiva, adica ale Zeului Raului, ale Zeului Mortii la indieni, acum sunt pe Pamant, pentru a fi eliberate, §i acponeaza fara precedent, producand mult rau. Energiile distructive ale lui Azura Tamu sunt energii fantastic de distructive, din cauza acestei entitati extraordinar de distructive s-a scufundat Atlantisul, fiindca energiile acestei entitati sunt deosebit de malefice, distructive, devastatoare §i demolatoare. o parte din aceasta entitate a raului, numita Azura Tamu, a fost intrupata in persoana malefica, care S-3 numit Adolf Hitler, cel care a fkut atata rau umanWitii §i, inca 0 data repet, nu a fost intrupata intreaga entitate, cu intreaga ei forta malefica, a fost doar 0 parte, §i acum acea forta, nu din Hitler, ci toata forta lui Azura Tamu bantuie pe planeta noastra spre a fi eliberata §i pentru a-§i inceta maleficitatea. Vedeti, dragii mei, cat este de important acest lucru al eliberarilor, este deosebit,deosebit de important. Absolut tot ee se intampla ACUM, aid, pe Pamant, fenomene naturale, cutremure, inundapi, incendii, uragane, conflicte, ura, lIelntelegeri §i multe altele, toate acestea sunt poveri, care apasa ;lsupra umanitatii pentru a se trezi, toate, dar absolut toate au un scop, iar aceste scop este ca oamenii sa se trezeasca - sa-L lase pe Christos-Dumnezeu sa se manifeste in inima lor - §i atunci lotul este rezolvat. Toate aceste "forte" care actioneaza asupra umanitatii se VOl' diversifica §i amplifica, pentru ca oamenii sa iasa din hipnoza, din marea adormire in care se aHa, sa-§i con§tientizeze apartenenta divina §i sa-L urmeze pe Christos. Pana cand acest lucru nu se va hnplini, umanitatea nu va fi lini§tita, deoarece Olice nu accepti, se I'epeta §i te stapane§te. Atentie miiritii!!! ACTIONATI ACUM! Cautati-L pe Dumnczeu, oferiti-I inima voastra, oferiti-va pe voi In§iva Lui, §i El va va oferi: iubire, pace, lumina, echilibru, armonie, blandete, tnl1drete bucurie ... totul, absolut totul, fara , , fericire , abundenta, , limite. Fiti ca APA, este 0 mare intelepciune ~ comportamentul npei, ea accepta totul, dar §i invinge totuL In momentul cand ACCEPTIIQI!lL.=.t~-ai Invins pe tine §iai invins lumea, ai intreaga '1l1mela picioarele tale. Merita!!!

Mai am un exemplu de comportament deosebit: eel al cainelui. Chiar dadi 11infometezi, chiar daca nu ii dai apa, chiar daca nu ii oferi conditii, chiar daca e~ti nepoliticos cu el; lui, cainelui, nu-i pasa, el se lipe~te de tine, da din coada, se uita la tine, intr-un cuvant, comportamentul tau ostil fata de el, comportamentul tau agresiv fata de el, comportamentul tau neloial fata de el, nu 11deranjeaza, el a§a se poarta cu tine, ca ~i dnd tu e~ti eel mai mare binefacator al lui. Ce £rumos, ce generozitate, dar ce lectie pentru om. ~i totu~i, este un animal, este, totu~i, doar un caine. Cainele, de fapt, te ataca doar in doua cazuri: cand 11 agresezi §i este obligat sa se apere sa-§i salveze viata, ~i cand ti-e £rica de el, fiindea el simte £ricaomului ca pe 0 agresiune asupra lui, ca §icand teai pregati sa-l ataci - §i in acest caz, dupa percePtia lui, se afla tot in situati~ de a-§isalva viata. In primul ~i in primul rand, ca sa poti sa-ti rezolvi oricare dintre problemele tale, este necesar sa descoperi acea problema, ~i in special sa recuno§ti ca 0 ai, chiar daca inca nu 0 poti face public, eel putin in sinea ta, deci, fara echivoc, in primul §i in primul rand avem nevoie de sinceritate, fata de noi insine, fata de problemele noastre ~i, in general, fata de absolut tot. ' 9.1 Sinceritatea S~-este-!:_~funoa§terea

,tl!lei~;3~i.IC:~[~]J!._~.?: -4~ri~pla.¢~t~-.de .. ~~i1i.t2~~i~~~.2itl1~1. .d~.pg!li.b.i1.?..l_.!LQ_.r~£tl1.1QM1.©Jn..primql.J:i!ndjlLsinea ... ta,iar ..cand .. Q
poti ..~p~!l,~",n!!l;>,lj<;:,.e§.ti<!pr()ape. vigQ<=<;:aJ, . - . ..Ce umilit te simti dnd cineva iti promite ceva ~i nu se tine de promisiune, adica te minte, dar mult mai greu este in momentul dnd tu insuti te minti, atunci spiritul tau este foarte suparat pe tine, ~isa te a~tepti ca va urma "furtuna". In momentul dnd te protejezi printr-o minciuna, adidi incerci sa "ascunzi" 0 problema, nu inseamna ca ai rezolvat-o, ci inseamna ca nu 0 accepti, inseamna ca ea se va repeta ~i ca ea te stapane§te. Cand spui 0 minciuna, pentru a 0 acoperi trebuie sa mai spui 18 minciuni, este demonstrat §tiintific acest lucru. Dar cum vei acoperi cele 18 minciuni? Dar mai presus de a acoperi 0 problema cu 0 minciuna este situatia de ignoranta totala, adiea nici macar nu ma intereseaza ca a§ avea 0 problema, dar tot ce este mai rau mie mi se intampla,

in i~!~_gr<l:Ii!?:!~ a adevaruhli

I

insa, din mandrie, din incapatanare, atitudinea este de ignoranta. Cand 11provoci sub 0 anumita forma, ti se rasp unde, cinic: nu am nimic, lasa-ma in pace. Sigur ea 111a§i,doar n-ai ce sa-i faci, findea nu-i poti da nimie cu forta, dar lui a§a-i merge de "bine", ea "nu are dupa ee bea apa" -, dar pentru asta este vinovat: guvernul, PNTCDul, sotia, parintii, biserica, pre§edintele SUA, papa de la Roma, chiar Dumnezeu, dar el nu, el nu are nici 0 problema. Este total eronata aceasta pozitie, starea normala a omului este de a fi echilibrat din toate punctele de vedere, armonizat, sanatos, sa fie respectat, apreciat, sa aiM demnitate §i prestanta, bucurie, fericire §i abundenta incredibila §i fantastiea - daca nu este a§a, inseamna ca ai probleme - ignorarea lor, necunoa§terea lor, refuzul de a te ocupa de tine insuti, nu rezolva absolut nimic, se aplica principiul universal, dnd nu accepti ceva, acel ceva se repeta §i recuno§ti ca te stapane§te. _ Aceasta stare de IGNORANTA este foarte periculoasa §i deosebit de impovaratoare, fiindea ~mul, pur §i simplu, refuza sa se cunoasca pe el insu§i, sa "vada" daca chiar poate sa faea ceva pentru el, pentru familia lui, pentru comunitatea lui, sau nu, sa-§i "verifice" limitele. Pur §i simplu, sa incerce sa vada daca poate sa iasa din starea de a fi mereu mintit, terorizat §i batjocorit de cei care 11conduc, de institutiile statului etc. Politicienii, cei care eonduc, spun deschis, fara nici cea mai mica jena, ca in politica, adica in tot ~eea ce f~c ei primind conducerea centrala §i locala, NU EXISTA MORALA. Acest lucru este deosebit de interesant, §i nu mai putin umilitor, deoarece cei care fac politica, fac §i administratie. Intrebarea este daca cei in cauza fac distinetie intre deciziile politice imorale §i deciziile din administratie, fiind acelea§i persoane, dar, dupa cum se vede din exterior, imoralitatea a cuprins totul. Aeest lueru, duee ACUM, inevitabil la falimentul clasei Jlolitice §i la aparitia unor noi eondueatori, ale diror principii sunt diametral opuse in raport eu clasa politiea falimentara. Este neeesar ca fieeare dintre noi sa se lumineze, §i sa se deseatu§eze, sa se eehilibreze, sa eon§tientizeze adevarata valoare, nceea de fiinta umana libera, independenta, care traie§te in demnitate §i p~estanta, §i nu in hipnoza §i manipulare ordinara, in ~tres §i saracie perpetue. Nu este eorect sa ne ignoram valoarea, ri l~steneeesar sa eon§tientizam tot ee este malefic in jurul nostru,
45

sa lepadam de la noi tot, dar absolut tot ce ne impiedica sa fim ceea ee cu adevarat suntem: ingeri umani. De "sus" se dore§te ca Aeasa sa vina pe Pamant, adica, aid, pe Pamant, sa se traiasea in lumina, in pace, in iubire. De "sus" se dore§te ca popoarele sa fie eonduse de oameni la care ceea ee gandese, eeea ce vorbese §i eeea ce fac sa fie aeela§i lueru. Intr-o transmisie de sus ni se spune ca urmatorul pre§edinte al SUA este posibil sa fie 0 femeie, iar daca va fi barb at, de 1a inceput se va declara spiritual. Divinitatea ne vrea oameni morali, integri, echilibrati, armonizati, one§ti, cu demnitate §i prestanta, intelepti, S3 exista~ in onoare, pretuire §i apreeiere, in respect, atat nai, toti umanii, cat §i conducatorii no§tri; Pentru a se irnpliniaceste deziderate ale Divinitatii,este necesar ca oamenii sa con§tientizeze unde se afla acum, cine sunt cu adevarat §i sa-iperrnita Christosului sa traiasca in ei - pana dnd umanitatea nu se va trezi, asupra ei vor exista tot fe1u1 de presiuni, tot felul de poveri: fenomene naturale ostile: inundatii, cutremure, aluneciiri de teren, uragane, seeeta, incendii, conflicte etc. Prin dedublare, in timpul dilatoriilor mele interdimensionale, in Univers, §i nu numai, in stratul noua, cel mai inalt §i cel mai puternic strat din lumea astrala, I-am intalnit pe marele Decebal ultimul rege initiat al dadlor. Dupa cate am inteles, este cea mai puternica fiinta care a trait pe teritoriul acestei tari. Mai sunt §i alte personalitati in stratul patru, cele mai multe Insa, in §apte, dar, dupa cum spuneam, Decebal este eel mai puternic - deasupra stratului noua se afla doar Ora§ul de Aur, unde i§i are 10cul Divinitatea absolutii. Am inteles de la Deeebal ea are un plan pentru reabilitarea Romiiniei din toate punetele de vedere. De asemenea, am inteles ea aeest plan va Ii [aeut eunoseut noua, romiinilor, printr-un initial. Aeest plan se va transmite aici tji va Ii publieat pentru a Ii eunoseut, de noi, de toti. Deci, noi, romanii, sun tern ajutati de sus, dar mai este neeesar sa faeem §i noi ceva. Ce? Sa permitem sa lim ajutati. Cei de sus, prin mine, mesagerul lor, Va roaga eu insistenta: PERMITETI sA FITI AJUTATI - PENTRU A DEVENI FIINTE UMANE LiB_ERE $1 INDEP~ND~NTE, CU DEMNITATE '~I PRESTANTA, ABUNDENTA ~I IMPLINIRI TOTALE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE!!!

PARTEAADOUA INSTRUMENTELE NOlI ENERGII

Pentru a ajunge in Noua Energie, pentru a deveni fiinte libere §i independente, echi1ibrate §i armonizate, pentru a trai in fericire, bucurie §i abundenta ineredibila §i fantastica, intelepeiune §i implinire totala din toate punctele de vedere, Divinitatea, prin Tobias, Saint Germain, Maria Magdalena, Kutumi, Arhanghelul Mihail §i alte entitati, ne-a pus la dispozitie noua, umanilor, mai multe instrumente, pe care, aplicandu-Ie, sa ne purificam §i sa ajungem sa devenim noi in§ine, ceea ce suntem eu adevarat, §i nu actorul care am venit sa tdiim scenariul unei vieti predestinate. Fiecare instrument are rolullui, §ivi Ie voi enumera §i exp1ica pe fiecare in parte. Pentru a deveni 0 fiinta libera, este_ n~.£.~?'!-E_.~j;:~J?Ef~ inst.r!Jmente1.e.._§i._s.~ __ '!Y~f!lJ1!~E~.~~!"~ .. StE~~~_S~ .. 52.~r5:!!l.Y~ElEE!!!? certit.lldin.eCl<::i!YQJ!1:PIil1!L<:;~e<1 ee .cerem, este mai mult deeM ~imp!!!, de aceea, unii umanise"inaolesC:--mvocand-cfeste-pre'a simplu. Nu este prea simplu, dragii mei: ESTE ASA .• .cU_._. CERTITUDINE!!! ~~ 'Instrumentele Noii Energii sunt urmatoarele: Eliberarile, Curierii, Entitati1e Angelice Marete, Inspir, Inspir §i incorporez, F1aeara Violet a Transmutarii a lui Dumnezeu, Cuptorul Gratiei L>ivine,Inspir §i binecuvantez... ' Voi deserie fieeare instrument in parte §i va voi invata sa Illcrati eu ele, eredeti ca se va implini totul - §i fara eea mai mica indoi~l~

v~_.~~iI"§~.~,~~~~~¥2~~~~Efii'@1e-cr;iiae
CAPITOLULI Eliberarile

Vom elibera din nou absolut tot eeea ee apaytine dualitiitii, absolut tot eeea ce apaytine de Vechea Energie, absolut tot ee ne opre§te, ne bloeheaza sa devenim 0 fiinta libera §i independenta.

La curs, eu spun cu voce tare, §i toti cei din sala stau intr-o pozitie cat mai comoda §i spun mental. La fel puteti face §i voi, cei care cititi §i, de fapt, faceti eliberarile, spuneti cu voce tare sau mental, dar daca aveti mai multi cu voi, pe care vreti sa-i ajutati sa faca eliberarile, atunci spuneti voi cu voce tare, a§a de tare, incat sa fiti auziti de catre fiecare in parte. Eu, la cursuri, rand fac eliberarile, stau cu ochii inchi§i, deoarece ma pot concentra mai bine, dar nu este obligatoriu, iar daca voi cititi, nu este nevoie sa va mai concentrati, fiindca partitura pe care ~ interpretati 0 aveti in fata, ceilalti, da~a mai aveti pe cineva, pot sa stea cu ochii inchi§L nu este necesar, dar este bine pentru a va putea concentra, mai bine zis, pentru a nu va distrage atentia ceva. - Eliberez toate bolile din mine. - Eliberez tote energiile intepenite din mine. - Eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie in aceasta viata. - Eliberez toate blocajele energetice din mine. - Eliberez toate regretele trecutului. - Eliberez toate legaturile pana la al §aptelea neam. - Eliberez toate karmele, de la Facere §i pana acum. Acum se incheie ciclul karmic, nimic nu mai am de platit, indiferent rate vieti mai vin aici, pe Paman, absolut, dar absolut nimic, niciodata nu mai am nimic de pHitit. - Eliberez toate suferintele §i toate durerile. - Eliberez toate fricile din mine: frica de viitor, frica de saracie, frica de critica, frica de boala, frica de moarte, frica de pierderea fiintei iubite, frica de inaltime, frica de intuneric, frica de fenomenele naturii: ploaie, fulger, traznet, tunet, frica de apa, frica de inec, frica de semenii no§tri, de oameni, de public, de aglomeratie, frica de a fi pradat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autoritati frica de singuratate, frica de batranete, frica de examene, frica' ~a nu pot duce la indeplinire sarcinile pe care Ie am in aceasta viata frica de adversari, frica de du§mani, frica ca nu ma ridic la p;etentile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica ca nu s~nt, nu fac §i nu am ceea ce ar trebui, frica de zadarnicie, frica de energiile malefice, frica de superstitii, frica de blesteme §i vraji, frica de morti, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea initiative, frica de nou, frica de singuratate, neputinta §i sariicie la
48

batranete, frica de examene ale vietii, de intalniri, frica di nu sunt suficient de bun, suficient de inalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de sot sau sotie, frica de pu§carie, frica ca nu fac fata concurentei. Eliberez toate grijile, ingrijorarile, spaimele §i to~te superstitile. Eliberez taate emotile §i toate blocajele emotionale. Eliberez taate dinile trecute §i prezente. Eliberez taate angoasele. Eliberez toate reziduurile. Eliberez toate indoielile. Eliberez toata incapatfinarea. Eliberez toate orgoliile, toate lipsurile, toate blocajele. Eliberez toate energiile intepenite din mine, din toate parti1e corpului meu, din cap, din creier, din dinti, din ochi, din urechi, din gat, din toate organele interne, din membrele superioare, §i inferioare, din piele §i din toate celulele corpului meu. Eliberez toa te starile: de inferiorita te, de victima, de slugarnicie §i servilism, de hipnoza, de saracie, de neputinta, de c1ependenta. Eliberez toate energiile malefice §i toate rautatile din mine. Eliberez toate ata§amentele. Eliberez toate blocajele care ma opresc sa am credinta in I )ivinitate, sa am credinta in mine, in tot ceea ce am de indepiinit, di voi implini. Eliberez toate fanldelegile §i tot desfraul din mine, din toate punctele de vedere. Eliberez toate blestemele, toate facaturile, toate legaturile, loate vrajile, toate farmecele, toate magiile, toate injuraturile, toate vJlndurile negre, toata ura, toate agresiunile care s-au Hicut asupra llIea de la Facere pana acum, in orice loc §i in orice timp, cu orice IlCOP §i de catre oricine. Eliberez toate sistemele de limitare din ultimele trei 1'<'111 carnari. Eliberez toate promisiunile, toate fagaduielile, toate jllriilllintele §i toate legamintele. Eliberez toate insuccesele. Eliberez toate in§elaciunile, toate minciunile, toate
1IIIIilin\.ele.

Eliberez toate viciiIe. Eliberez toate protestele din mine. Eliberez toata gelozia §i toata invidia, toate nereu§itele. Eliberez toate caintele §i toate judecatile de sine §i toate netinerile de cuvant. Eliberez toata prostitutia din mine §i toate fanteziile sexuale. Eliberez toate energiiIe distructive, demolatoare §i devastatoare ale lui Azura Tamu. Eliberez toate blocajele din toate punctele de vedere. Eliberez toata incatu§area. Eliberez toate dezechilibrele din toate punctele de vedere. Eliberez toate juramintele de saracie pe care Ie-am facut Divinitatii de la Facere pana acum. Eliberez tot zbuciumul din mine. Eliberez toate conflictele din mine de la trecerea Zidului de Foc, pana acum. Eliberez toate blocajele pentru ca sa ma impac cu mine insumi §i cu corpul meu. Eliberez toate biocajele pentru ca sa ma accept in totalitate. Eliberez toate blocajele pentru ca sa accept totul, toate persoanele §i toate situatile care imi vin In fata. Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul §i ADN-ul §i a-mi cre§te la maximum imunitatea. Eliberez toate Semintele Destinului. Eliberez toate retelele energetice vechi, din viata mea. Eliberez toate blocajele pentru ca sa permit corpului meu fizic sa se eehilibreze total, din toate punetele de vedere. Eliberez toate bloeajele pentru a deveni 0 fiinta libera §i independenta, armonioasa §i eehilibrata, sa traiesc In bueurie, fericire §i abundenta, in demnitate §i prestanta, In Implinire totala. Eliberez toate relatiile nepotrivite din viata mea, cu sotul sau sotia, eu copiii, cu rudele, eu parintii, cu §efi sau cu subalterni, cu toti semenii mei. Eliberez toate legaturile de la Facere pana acum cu toti pe cei care i-am cunoscut In aceasta viata, ehiar daca sunt decedati. Eliberez toate nepotrivirile din'viata mea. ' Eliberez toate obstaeolele pentru a-mi acelera la maximum procesul de intinerire §i a-mi reduce la minimum procesul de Imbiitranire.

Eliberez toate obstacolele pentru a ajunge eu insumi - Inger uman. Eliberez toata teroarea din mine, din toate punctele de vedere. Eliberez toate obstacolele care ma bioeheaza ca abundenta financiara sa intre In viata mea. Eliberez toate obsesiile §i toate insatisfactiiIe din viata mea. Eliberez toata Iipsa de ofensiva, de initiativa §i de actiune. Eliberez tot stresul. Eliberez toata lenea, comoditatea, inactiunea, toata Iipsa de vlaga §i toata delasarea. . Eliberez to ate blocajele care ma opresc sa am 0 mentahate sigura de Invingator. . Eliberez toate obstacolele pentru ca Dumnezeul meu mterior sa-mi dea "misiunea" pe care 0 am de Indeplinit, pentru ca sa luerez eu pasiune din toate punctele de vedere. . Eliberez toate blocajele pentru ca In viata mea sa mtre partenerul sau partenera cea mai potrivitii din toate punctele de v~de~e. Eliberez toate blocajele pentru a-mi dezlega ciisatona §l ami intemeia 0 familie. Eliberez toate biocajele pentru a da na§tere Ia cop ii, atatia c;lti imi doresc. , Eliberez toate dezechilib~ele pentru a elibera kilogramele 'in plus pe care Ie am. . . Eliberez toate blocajele pentru a depune pe mme kilogramele rare Imi lipsesc din greutatea corporaia pentru a ajunge Ia greutatea l1ormala, dupa varsta §i inaltime. Eliberez toate blocajele pentru a avea 0 talie de vis §i a fi rrllmoasa. Eliberez toate blocajele pentru a trai In lux, confort §i t'leganta, oriunde m-a§ aHa. Eliberez toate bloeajele pentru ca viata mea sa fie 0 adevarata M~rbatoarein fiecare clipa a vietii mele. Eliberez toate blocajele pentru a fi SUVERAN, adica a avea lndependentii totala, ereatie totala §i imputernicire to~la. . Eliberez toate blocajele pentru a avea toate placenle aeestel vieti. Eliberez toate limite Ie din mine, toate eomportamentele Iwdemne, din toate punetele de vedere.

Eliberez toate credintele vechi. Eliberez toata cheJia ~i toate cauzele care cazut parul de pe cap. Eliberez toaUi inconsecventa §i toate nepotrivirile din mine §i toate lamuririle. Eliberez toate tainele detinute de mine. El~berez toata batjocura §i toate poverile §i greutatile vietii. Ehberez toate blocajele care ma tin sub orice forma In energia veche. ' E!iberez toate regretele trecutului. Eliberez toam lacomia, toate exagerarile §i toam stinghereala. Eliberez toata ticalo§ia, toata nesimtirea, tot cinismul §i toata nevrednicia. Eliberez toate ma§tile pe care Ie am §i care ma opresc, care ma bloeheaza sa fiu eel adevarat. Eliberez toate retinerile de toate felurile, toata lipsa de ofensiva, de initiativa §i de aetiune. Eliberez toata tirania, tot sadismul §i toate dorintele de a distruge, de a face rau. ' Eliberez toate barfele §i toata superficialitatea din mine. Eliberez toate abuzurile §i toate exeesele, din toate punctele de vedere. Eliberez toate excesele §i abuzurile de a manca, de a bea alcool, de relatii eu femeile sau eu barbatii. Eliberez'toate tendintele §i toate 'dorintele de a consuma droguri sau alte substante asemanatoare. Eliberez tot egoismul din mine §i toata duritatea §i toata nepasarea fata de mine, de viata mea, de familia mea, de comunitatea in care traiesc. Eliberez toata teama din mine, teama ca imi pird slujba §i nu o sa am din ee sa traiesc, eu §i familia mea, teama de tot ce ma inconjoara. Eliberez toata ru§inea §i jena din mine, din toate punctele de vedere. . . Eliberez toata jena§i ru§inea §i retinerile de a-i intreba pe cel care ma slujesc sau care imi sunt angajati des pre indeplinirea sarcinilor pe care Ie au conform intelegerilor facute §i pentru care sunt platiti, precumj §i jena, ru§inea §i retinerile de a-i Iua la intrebari pe eei a diror superior sunt, §i care imi sunt subordonati §i pe care eu ii platesc prin salarE §i aIte drepturi, despr~

integritatea averii mele pe care ei 0 gestioneaza, pur §i simplu, eliberez toate blocajele care ma opresc, care ma blocheaza iau la intrebari despre lipsurile din gestiune, despre neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa. Eliberez toate retinerile §i toate blocajele care ma opresc sa am 0 viata traita In bucurie, fericire §i abundenti.l. Eliberez toate obiceiurile proaste §i comportamentele nedemne. Eliberez toata lipsa de demnitate, de fermitate, de victorii, in fiecare situatie , din viata. , Eliberez toate kilogramele In plus pe care Ie am §i toate cauzele care au dus la acumularea acestora. Eliberez toate incertitudinile, toata neincrederea §i toata nesiguranta. Eliberez toata stare a de boaHi inchipuita, de ipohondrie. Eliberez toate mofturile §i toata dezordinea §i indisciplina din viata mea. Eliberez lipsa de scrupule, de bH\ndete §i de tandrete. Eliberez toata plictiseala §i toata dezorientarea din mine. Eliberez toate obstacolele care ma blocheaza sa imi folosesc toate talentele de care dispun, sub orice forma in aceasta viata §i din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a fi sanatos, armonizat, vindecat §i echilibrat din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a avea tarie §i putere, ca sa infrunt absoluttot ceea ce imi vine in viam. Eliberez toata sc1eroza §i !ipsa de discernamant. Eliberez toate blocajele mintii §i imposibilitatea de a memora, de a judeca, de a retine tot ce am studiat §i de a reda. Eliberez toam falsitatea din mine. Eliberez teama de spatiile inchise. Eliberez teama de compromisuri §i tendinta de a face compromisuri. Eliberez dependenta de anotimpuri. Eliberez toate alergiile, sub orice forma ar exista §i indiferent de provenienta lor. Eliberez toate depresiile §i toate atacurile de panica. Eliberez "boala vitezei" pe care 0 am In timpul conducerii autoturismului.

Eliberez lipsa de comunicare totala sau partiala. Eliberez toate dereglarile pe care Ie am de orice natura ar fi Eliberez toata starea de agitatie §i de neIini§te in care ma aflu §i toata nemernicia? Eliberez toate handicapurile pe care Ie am, din toate punctele de vedere. Eliberez toata teroarea §i toate energiile care ma terorizeaza, din toate punetele de vedere. Eliberez toate afectiunile pe care Ie am §i toate Iipsllrile §i inc1usiv Iipsa apetitului sexual. Eliberez toate cauzele §i toate biocajele §i absolut tot eee~ ce ma opre§te sa fiu eu insumi, sa permit lui Christos-Dumnezett sa sala§luiasca in mine §i sa-mi ofere totuI, dar absolut totul, la eel mai inalt nivel posibil, din toate punctele de vedere - bine1e cel mai inalt din toate punetele de vedere. o data cu eliberarile facute, am scapat pentru totdeauna de orice plata am avut de facut, de orice durere §i suferint;'i. S-aincheiat cidul karmic, absolut nimic nu mai am de phltit, nid in aceasta viata, nici in vietile care voi mai veni, aid pe Pamant. , ATENTIE MARITAl!! Orice e in mine acum, orice agitatie, suparare, intristare, manie, jena, relatii nepotrivite etc. sunt energii care vor sa pIece de la noi, orice ne terorizeaza sunt energii care vor sa pIece; ele, aceste energii, vin §i de cand am plecat de Acasa ca ingeri, de cand am trecut Zidul de Foe - tot ce vine la voi, va implor sa Ie eIiberati _ este timpul eliberarilor -, ele, energiile respective, vor sa pIece de la voi mai mult decat vreti voi sa scapati de ele. Scopul elibenlrilor este de a ramane LIBERI §i INDEPENDENTI. Toate karmele au plecat de la voi, toate energiiIe blocate, toate bolile, tot raul, toate blestemele §i vrajile - exista posibilitatea ca unele din aceste energii sa se intoarca §i sa va incerce, in sensul ca vor repro§a d atatea §i atate vieti ati trait impreuna, §iacum renuntati la ele? Va rog, va implor sa fiti puternid pe pozitia voastra de a elibera tot ce ne opre§te sa fim liberi - din toate punctele de vedere. In continuare va voi da instrumentele cu care cu adevarat yeti elibera, va pleca de la voi absolut tot ce va opre§te sa fiti fiinte eliberate, fiinte libere, fiinte independente, fiinte puternice.
54

CAPITOLUL2 Curierii
Curierii sunt fiinte de lumina, in corp imaterial, care sunt la dispozitia noastra pent~u a ne rezolva to~t~ prob~e:nele pe ca~~:e avem, pentru a deveni Jiberi, bUCurO§I,m fenclre §1 a tral m abundenta totala. Ei 'sunt mana intinsa a Iui Dumnezeu, la noi, §i fiecare fiinta umana are curieri, numarullor fiind de Ia 1pana la 20. Curierii functioneaza doar la camanda noastra, exact a§a cum functioneaza §i ~arinarii pe 0 nava. Voi sunteti §eful, adica com~ndantul navei, iar ei, curierii, sunt marinarii. Toata suflarea mi§ca Ia comanda §efului. Deci, ei var actiona doar atu~d ~a~d va~ Ii rugati a§a: "Dragii mei Curieri, va rog foarte fru~os ~a n:a aJ~ta}1 in urmatoarele", §i atunci Ie spui ce vrei sa scoata dm tme: mdOl.aIa, necredinta, blesteme, incapatanare ... ~i, de asem~nea, Ie spm ce sa-ti aduca pentru ca tu sa ajungi in Noua Energl~,.Ia mo.d~lv d~ viata caraeterizat de ferieire, bueurie §i abundenta mcredlbl1a §1 fantastica. Atentie marital!! Nu existii limite in eeea ce Ii putem ruga: '1tat in cee~ ce sa scoata din nai, pentru a deveni fiinte Iibere §i ;ndependente, cat §i in ceea ce vrem sa ne aducil pentru a fi feridti, bueuro§i §i a luera cu pasiune. Dar nu este necesar sa Ie indicam timpulin care sa rezolve problema respectiva, fiindca 1a Divin~tate nu exista ni.ci spatiu ~i Ilicitimp, Divinitatea nu are agenda, v1ata doar curge, §1nu are aZl, ieri maine, are doar curgere continua. , Este indieat sa ne faeem 0 lista eu prioritati1e, cu ceea ee dorim de la curied sa ne implineasca. Aeeasta 1ista poate sa cuprinda prioritatile pe termen lung, mediu §i seur~. I~r dup~ aceasta lista sa lucram cu curierii, de minimum trel on ~e ZI, dimineata, 1a amiaza §i seara. Pe langa aceasta Iista aven: §1al!e probleme curente sau situatii pe ~a~e nu le~am pr~vazut,. :n momentul respectiv, Ii rugam pe cunen sa ne aJute, once ar fl 111 diseutie. 'In momentul eand Iueram cu curierii, adica atunci cand Ii rugam ee vrem sa fad pentru noi, sa n-o spun em ea pe 0 poezie, a~a cum am spus, §i gata. Trebuie sa ii rugam eu daruire, cu
55

j'neredere 91 eu certitudinea ca ceea ce am cerut va in viata naas~ra suta la suta, san, daca este ceva de seas ceva care ~e te~onz~a~a, ca suta la sum va ie~;j.Daca Ie vorbim' numai a§a, ca :,tlebme , D;ues.te corect. Trebuie sa vorbim cu ei cu toata mcr~derea dm ~01;a§a.sa~credem ca yom primi ceea ce Ie solicitam ca §1cum am pnmlt deja. In momentul cand apare indaiala stricam absalu~ to_tul,fiil:dca. ei su~t absolut suta la suta fideE n~ua §i n~ au.a vomta propne, el funcponeaza la nivelul credintei noastre Cand nOl.~~nte~ incerti, §1ei aeponeaza eu incertitudine, fiindea noi s~ntem §efll, rar el ne servesc, ne ajum pe noi exact asa cum comandam v Daca n01 suntem apatici, la fel actione"aza §i ei - dar at~nci sa nvu~pune.m =- O! N~ merge. Nu este adevarat"merge, dar numai j~a~lS~gmtch.~gLt!tllcliJ1§' TOTUL ESTE CU PUTINTA LACErCE CRED!!! \ ------.--' -_._. S~}i~J~·lf.lyebappe ,ei ce sa f~~eti,cilor s~ l~spun<=pconcret .... ~es~~aca, §1 ~a a§teptap cu rabdare implinirea. Suta la suta Implme~te, daca permltet1 aceast lucru, daca avep incredere in vol. Va spun~am ca in Noua Energie nu trebuie sa alergati ·ca in V:eehea Energl~, ~upa un.a-alta - aid, in Noua Energie, t~tUI va vme, ea pe. tava, §l una dm posibilitati este folosirea curierilor _ to~ul neI1111ltat - totul va aduc ei in viata voastra - lucrati cu ei _ a?lC~ ru?ati-i sa V~ill.Y..~$£~'peti <2~~rt~!!ldill2_ ca ce ati cerut ~ vme m vlata voastra Ca est e v?r b a de b e I;mg, abundenta, --_ .. -;:; .. -echlhbru, ..•... --:--:-..... _._..,....-----.-~-._;_~_:._:_ vmdeeare, bam, vila, autotunsm, partenerul cel mai potrivit din . toate .punctele de vedere,. eleg~nta, confort, lux, inteIepciune, \ onestlt~te? ~espe~t, apr~clere §l pretuire, echilibrarea totala a \corpulm flzle, tahe de :r1S, ~rumusete, comunicare, celebritate, comportamen~e deo.seblte dm toate punctele de vedere, forta §i putere, demmtate §l prestanta, libertate si independenta iu'bire neconditionata pe deplin §i n~limitat, §i m'ulte, muIte aIteie. ~e ~semanea, ii ro~ pe curieri sa scoata din mine toate bolile, toate. ramIe, toate teronle, saracia, indoiaIa, dezechilibrele ura gelo:la, t~oate fridle, spaim~le §i superstitiile, toata necredinta: ~oata .nel?~red~rea §l neslguranta, toata incatu§area, to ate mcertltudlmle_ .~ltoa~e ble~temele, facaturile, IegiHurile, magiile, farm~ce~e, v:aJlle, gandunle negre, injuraturile, agresiunile. Sa sco~ta ?m mme toate legaturile pana la al §aptelea neam §i toate l~gaotunl~ pc care Ie am cu eei eu care m-am lntalnit in aceasta vlata, ehlar daca sunt deeedati.
-_<>

Ii rog in toate situatile pe care Ie am de indeplinit in cursul zilei, oridit ar fi de mica problema, de la cumparaturile pe care Ie fac: sa fie cele mai bune marfuri sau alimente, la preturi bune etc., pana la cum sa ma imbrac §i, intr-un cuvant, tot ce am de indeplinit. Dad lucrez intr-o afacere sau sunt liber profesionist, sau Iucrez In a~sauTn-v~nz~n;1T fOg sa:rnCi(Iucfcerrnalbttill"cHentCcare ,='· ••••.._.....•.•• ,..•.••• sa cumpere, sa ma ajute sa a uc cea mal fiuilamarfa de la cei mai buni fumizori~i.~du~a ~~.~i!~!!l~rt.§LpXQfi~}Jr!,,~~_ClQ~ig9:!:e. Dad a doua zi am anumite interviuri, ii rog sa ma ajute sa am demnitate §i prestanta in fata celor cu care ma inHHnesc, sa fiu competent, sa mi se rezolve absolut totul in favoarea mea, ceea ce am de rezolvat in acele intalniri, la fel, daca am negocieri, 1afel daca am examene. De asemenea, Ie ceri curierilor b.~.l1j,m.ulti.b.e:.l1j.l.fQ.e[t.~~m , bani, sa a!3~IlQ~~:@:.. <t!.I'L~~:fii,ilc,i~le ..d~ ... y_~ .. ~~!.~~1:~~£eJ:L. tot timpm ~tudw.-e~sau.m~l1J21itaJ~.s.ig.,yra.d.~nY!!!&M9..L::..tot timPl:M .. ~"~a.L£~rj!!!4i!}~?.s:~.S~~Clf~ ..k.£eIL~~_y~j!J1Jilini~.~ Ie ceri raP-9~re .~sQ.~~n1i.•.,t19)lQ~.£<,lEI~3.L9J2!5l1!isJE.;.._ In fiecare dimineata, s~E4"!!:U:!::~~~.§.gl ..~,,!9K§.tf~£L£~illillci.nci ~2.f.}Jgs!e, .1?:u fortam, dar facem inspiratia simplu §i eficient, eu spun a§a: "sa ajungaJ?ana la degetele de la )2icioare", adica tot corpul sa fie ~igen-~t. In 'a~estmome~t tra~~~iiihIturor celulelor corpului tau ca tu ai ales viata §i d dore§ti sa traie§ti, acesta este mesajul pe care il prime§te corpul tau 0 data cu inspirapile profunde. Toata ziua iti va merge bine §i vei fi in forma. Totul dep.!gg~jllY.i.ata,,,g,~,'!!itudi11~.'!,!5l,..tQ_Clg.1l}_I:P:e~e, .d~.C importallt ~te cum.Je.ici;. ca oportunitati de a pm~ intotdeauna mina_g~.. .aJJL§,~ .. ~Q~jtLsp¥eI~ ... Q.b.~t~~Q1Yllii.p.e..-care, ~a.J examellultli l?e c..ar.eJlai dejuat .. =:-: sau ca prilej §i de"'a·'marpiine··un·~bstacofca;e sa te duca la e§ec, 1a suferintil §i durere, §i in fina11a ratare. Inspiratiile profunde va s~QUJJ1Qtd.eaunadif.l ()l'ic~..starev~a ti af10n~fc(ITi:'"1t"oxi~en~r" ~~i~!E,l!1 ~.~te.~~.,,? bic.~i..f~~~i~.E~~}~~_~~.ll~[~a,-de.. -exe-mpfu:.. nscul de iiiilioliiavire la"sportivi este de"§apte ori mai redus decat la restul oamenilor. Ce face diferenta? Tocmai aceasta oxigenare a corpului. Cel care respinl coreet, elimina 0 masa, are metabo1ismul mult mai echilibrat. Dar aceste inspiratii profunde de dimineata sunt doar un minimum, deoarece dad ai face din acest lucru un obicei, adica sa
." .. " .."•.,"»''>, ••.• O_',-·'''···_'~,·~·"' •.•••••.•. ,.,,~u .xG . •••·,'',· "'~'."".""'.""'""'~'''i:Y'''' .---·d·

.. · _""~.~'.,'.'"_,""

__.·,'i".".'.~'_'''''..... ",.j'"., ..,,

..~,.,' •.. _."~." •.. ,·,'".,~.,'v" .. ~~ .•,.~,~,,, .•,,.•

=_~"...J.e

,~~

••""

'de'a:te'stresa

inspiri profund §i sa ai 0 pozitie corespunzatoare a eorpului, in Niciodata~iciQgg_ill_§~_mLgy~tLp_tE_~_~_1l!.~91e.!~_,<;:,~_.!ne ,::loe", .• sensul de a sta cu spatele drept - spatele drept spune ca ai va reaITzaceea ce eereti. Aceea§i cantitate de energie este folosita demnitate, spatele nedrept spune di e§ti un slugarnic, un supus, ~r-sa £11 Dogat;'-§Ts~-f(r saras.. §l sa hi ~~Q_~to~_.§L§_~_!iLb_q,!!t~vnu e§ti sUipanul tau §i di nu ai incredere in tine. Ce simplu, dar ce atunc.1~~"i2i~.2-~~l~l~~_~~~!!~_!ii,iL!??g~Ji~~"_ mult conteaza!!! -A ten tie miiritii!!!E§ti in afara karmelor, nu mai ai nimic Omul comunica in felul urmator: 7% prin cuvinte, 35% cum de platit, dar daca tu alegi, ca viata ta sa existe in chinuri, spune, adica eu timbrul vocii §i diferenta pana 100%, cu limbajul durere §i suferinta, Divinitatea nu este de acord cu tine, dar corpului. te accepta a§a cum e§ti, §i cu toate dorintele §i vrerile tale, Atentie marital!! Rugati-i pe curieri sa respirati tot timpul daca tu ramai, chiar scos din karme fiind, tot in vechiul mod corect, adica prin inspiratii profunde, iar pozitia corpului vostru, de viata al duatitatii, Divinitatea te accepta a§a, dar ar fi pacat, atat in activitate, cat §iin repaus §i in timpul meselor, sa fie corecta: ar fi 0 mare gre§eala din partea oricui sa aleaga sa se chinuie ~!~~drept §i zambt::!Yl.~_bu.~e __ ,,~acea::ltaj:_Q.t-1impul. Acest fel in continuare, dlnd are la dispozitie un nou mod de viata, bazat de a fi arata ca ai demnitate, incredere §i optimism, ca ~ei reu§i in pe fericire, bucurie, abundenta §i impliniri totale, din toate toate situatiile din viata. $i a§a este! Viata este 0 proorocie de punctele de vedere. Divinitatea este foarte generoasa cu noi autoimplinire!!! l1i ne accepta a~a cum suntem, §i cum ne dorim noi sa fie "pimineata, dupa ce ati terl11iIlatiIlspiratiiIeprofunde, va rog viata noastra, dar pentru noi nu este tot acela§i lucru, in sensul sa~irt1~atipecl.lrieri ~ava i11l9r-ace'i~'lu~iri( init1bi!"~.say? aduca di tristetea nu este acela§i lucru cu bucuria, abundenta nu '-'pace int~rioar? iny()i~sayaf~cac~amai fericit~ii~inyl<lta~oastra este acela§i lucru cu saracia, dar eforturile noastre sunt "pI1l1a de impliniri"din toate punctel~de"vedere.' ," , ncelea§i §i pentru una ~i pentru cealalta, doar depinde in ce , Sa aduca lumina §i abundentain casa voastra, pe toti membrii parte mergi. familiei voastre sa-i imbrace in lumina, sa-i ajute sa-§iimplineasca, pe In tristete, precum §i in saracie, se investe§te un consum fiecare, cel mai bine tot ce au de indeplinit in acea zi, §i nu numai in mare de energie, exact eu acela§i consum de energie poti fi bucuros acea zi, ci §i pe termen mediu §i lung. Rugati-i pe curieri, sa va faca ~ibogat. Alegeti. - Noi, avand obiceiuri proaste din dualitate, de relatii potrivite, cu sotuI, cu sotia, copiii,parintii, cu toti semenii, relatii muite ori facem afirmatii eronate, cum ar fi "eu nu pot" - aceasta echilibrate, armonizate, cu toti cei cu care va intalniti in ziua llfirmatie, de fapt, este 0 comanda pentru curieri sa execute "nu respectiva, §i in toata viata voastra. ' pot", §i asta fac.~ men~te sigm'a d~ ..IDving~to~, atuE£L De asemenea, rugatii-i pe curieri sa-i ajute pe cei pe care voi lnLotdeaunacurierii te.duc la victorie intotdeauna cand tu Ie ceri vreti sa-i ajutati: sa-i echilibreze, sa-i vindece, sa Ie aduca 1111 lucrll.·§rc~~ci· a'l,~~~itiiiidf;~i:~ie£=~~~I~~~:'y~';-~d~~e-'~~~Il~~;~'abundenta, bani, alimente, in functie de ceea ce are nevoie fiecare In viata ta? Dragii mei, In aeest eaz, raspunsul este foarte simplu, din cei p~ care voi doriti a-I ajuta. 'Pe copii sa-i ajute la §coala, sa-i nu ne' intereseaziipe nQi"tehnologia:'l}ivinitatii~ cUl11 selucreaza prega:teasca pentru §coala, sa fie intelepti, disciplinati, sa fie ~i ce se intampla, pe noi ne iiitereseaza urmatoarelelucruri: sarguincio§i §i harnici - tot, dar absolut tot ce vreti sa faceti pentru ,,"-::::"Sa §tim ce vrem. cei din jurul vostru, indiferent la ce distanta se afla, va rog frumos -'::'JSa Ie cerem curierilor sa ne Indeplineasca acest lucru. \ sa-i rugati pe curieri, §iei, curierii, §tiu ce au de facut, §i ii vor ~c.::;;saavem certitudinea eel acellueru va intra in viata noastra. ajuta, ~u 0 singura conditie, voi sa fiti convin§i ca ei vor fi ajutati. Este deosebit de simplu, nu trebuie sa ne imaginam cum ~~a lor §iJ~~}.lltaJllLacgl!.lli.u9r,e.stedirect VII fi, nu trebuie sa adoptam anumite pozitii, nu trebuie sa facem pr,~.E?rti 0 n~L~~,.~~I!i!!L<;li!lea-na.as.tra_c~_<I£.eUJJ£I.1L.~-Y1LinrlepJilli" \Inele ritualuri, absolut nimic:ytim ce vre!1k ac~llucru .ils~J:~!!L.,'~f~!, ,~~~'~r~,§'!~~Q!1?Cl_,~t©-§Qre",YQi .... caL§LatlJ.!ld~.Q __ est~,_Y2fQ~Lg~, ell rierilor,. §L(l.vem.. GeItitudilte,(,Lc.a. .. .Yajntr,~J!l~.Y.t<!,te_E_~~,~~~J~!A ... . hid 0 ezttare. cei pe c~E<:cl~EiQ,.Cl~i aiE.~_'_'
58

Deci, esenta este ca Divinitatea, prin mana ei intinsa pana la noi, adica prin curieri, n~ da intotdeauna, totul consta in faptul ca noi sa-'permitem. $i in cawl cand noi perrllitem, §i in cazufin:-care-noinupermltem, Divinitatea este intotdeauna pregatita sa ofere nelimitat tot ceea ce ne dorim: mi1ioane de dolari, concedii fantastice, vile, ma~ini, placeri, toate sunt pentru noi, important este sa permitem ca ceea ce cerem sa vina la noi, daca acellucru pe care I-am cerut 11"credem" ca imposibil sa intre atunci in viata noastra, acel "imposibil" se va realiza, ~i acellucru nu-l yom avea, nu pentru ca Divinitatea nu vrea, sau nu ca noi nu meritam acel lucru, sau ca n-ar fi de nasul nostru acel lucru, nu primim doar ceea ce avem certitudinea ca yom primi, nu Divinitatea este vinovata pentru toate acestea - ci noi in~ine. Deci, va rog sa-i folositi pe curieri in toate, dar absolut in toate cererile voastre, absolut tot ce aveti nevoie in: afi voi in~iva, a face ~i a avea, in toate aceste trei, §,~t:Lrllgatipe'·cufleiCsa 'va lliiPirneascrIn'Ii"e'care:~aIi; in "binele cel mai inalt" in fiecare, adica sava"reaJ1Zap--dliitoate punctele de vedere J:a'Cel mai inalt nivel, nu exista limite, daca va limitati, , 0 faceti , doar voi in~iva, ar fi posibil sa nu con§tientizati intotdeauna "frana" pe care 0 puneti pentru a nu primi ceea ce cereti. Ma intalnesc cu fo~ti cursanti ai mei din diferite ora~e ale tarii, ma suna la telefon, ~i se plang ba de una, ba de alta, ca nu ' merge, ca nu a~a, §i a~a. De fapt, care sunt problemele lor? - Ori nu lucreaza cu curierii, adica nu Ie cer acestora ceea ce vor sa se implineasca in viata lor. - Ori lucreaza, dar nu au certitudinea ca ceea ce cer se va imp1ini, deci, apare indoiala, care risipe§te totu1. - Ori sunt amandoua la un loc, nici nu lucreaza, nici nu cred, dar sunt nemultumiti ca "nu merge", este sigur ca nu merge, nu ai cum sa mananci daca nu introduci mancarea in gura, cum nu poti sa bei, daca nu umpli paharul §i sa-l duci la gura. Atentie marita 1!!in tot ceea ce vreti nu exista limite, numai daca vi Ie faceti voi, absolut nimeni §i nimic in aceasta lume nu va poate limita, numai voi in~iva. Tot ceea ce va dor.itLJL.!"Egatipe curieri sa Ie aduca in viata voas-rra §laveficertitudine'a'·case ltnplil1e§~"ac:est lllcru. Si gata! MiracoluI s~a implinit, acel ceva rint:rifinviata 'vo;';t;~:din~momentul cand ati cerut acel ceva, sa nu cea mai Indoiala ca nu 0 sa-l aveti - §i totul 0 safital

_._,~ ... __

vostru asa cum va doriti - Atentie - nu exista limite - to~~!..YA ,~-1._~~_'~_'~' __ '~".'_"''''~''''''''''_~'''-'_'''' ..
",J.""",. __ ,.,~.. ~_". __ •__ ,,~ __ ''' • ..--~.~

ap<lEi~~~l{~-ia;~~¥~,'''and 0 sa prezint cazuistica, adidi ceea ce am realizat, 0 sa facem prezentari a ceea ce au fkut curierii pentru altii, ~i pot face ~i pentru voi.

CAPITOLUL3 Entitati Angelice Marete

a11ce §L~.~~~ -

'~

.

."',.,._""""--"""""'-....-'''''''.,.,,.,...~.,.,

•. ,',_.~

•.• _._,~'''~,.,,

.. ,,'-<''.~,,"'-~,

""'-"'-"-'>"-""""">"-'.-,.,

.•..•. ' .•.,."., ..', ,",- ,',' ',-,';-';

-, .. -_.<,--.-.,,,-,.,,.;.

..,-,,,~.".-,,-,,,._,,,,,.,,,,,,

.. ", .•... ,-".,'.

,

......------_.

~-~~"""_T~~"".~"'_"~

.. ~.~~,._ ....•. _"""""

_ •... __ <'~~~.".,.,.> ...• "._~_"'.~".~ .. _.,.~ .. ".".,

.. ".,>,,","

Arhanghelul Mihail, in decembrie 2004, mai precis intre Craciun si Anul Nou, ne-a facut urmatoarea transmisie: Pe~tru a ne ajuta sa evoluam §i sa ne implinim tot ceea ce avem de implinit, din strafundul Universului, din oastea lui de lumina ne da patru entitati angelice marete. Aceste entitati ~ng~li~e marete ni Ie trimite, doar noi sa i la cerem lui, ArhanghelulUl MlhaI1. 'Aceste entitati trimise noua de Arhanghelul Mihail, sunt mai I:aridecat curierii, §i functioneaza la fel ca ei. Deci, §i pe entitatile angelice marete Ie rugam exact ca pe curier~, §i ~le ~xecuta lmpreuna cu ei, cu curierii, tot ceea ce nOl donm §l avem certitudinea ca va intra in viata noastra. Formula prin care cerem Arhanghelului Mihail cele patru cntitati angelice marete, este urmatoarea: ~ra~.Jl2ng~~_<M1.~~g!<c!~<J::gK.§~:~i.!!!m!t~,,£,~l~.,pa~ I.:ntitati.~Ulg£li£lli~,,,m~!:~l~EE£!!?-j~~!.E-i!linoJj:.!!L!ImY~r§Yl.Yh .. ta.cie Iml1IDa,JtL!!.Ll!!t!1l11esc." . . Dupa ce am cerut;"prin formula data, cele patru. ent1ta~l i1ngelice marete, ramanem lini§titi, §i entitatile vorvem la m.O!. Vomsimti aceasta printr-o adiere, printr-o mangaiere, printr-un flOr Hauun s~ntiment de bucurie in inima. Ele, entitatile, oricum vin, chiar §i daca nu simtiti nimic, dar ele vor sa comunic~ cu voi, .v0~ H~se prezinte, dar totul se va intampla in timp. Oncum, VOlsa rugati curierii §i entitatile angelice marete sa se prezinte voua, sa vi1ajute sa Ie vedeti. . De asemenea, formula de a Ie ruga sa va aJute m ceea ce va c!oriti este aceeasi ca §i la curieri, de fapt, ii rugati concomitent §i pe c~rieri, ~i pe ~ntitatile angelice marete, in felul urmator:
A ~

"Dragii mei curieri, entibiti angelice marete, va rog sa ma ajutati cu urmatoarele ...", §i atunci enumerati ce sa scoata din voi, ce sa elibereze din voi, §i ce sa adudi in viata voastra - totul fara nici 0 limita. Nimic nu este interzis sa le cereti. Bineinteles ca Ie yeti cere doar lucruri benefice, pentru voi §i pentru c~i pe care doriti sa-i ajutati. Nu puteti cere ceva negativ pentru a1tii,deoarece atunci nu mai sunteti In Noua Energie §i nimic nu mai functioneaza. Curierii §i EntiUitile Angelice Marete - sunt doar instrumente ale Noii Energii §i, deci, numai aici functioneaza, degeaba e§ti in Vechea Energie - in dualitate - §i vrei sa Ie folose§ti, ca nu functioneaza. Dar poti sa ii rogi pe curieri §i pe entitati sa te elibereze de toate poverile Vechii Energii, de tot ce te tine "legat" de Vechea Energie, §i te vor ajuta"J}lllJ1aitu sa,ai certitllcl!g~?,E~,~~§?_,Y.?Ji~,PE~~!:!gL~~ri,. Va spuneam la inceput di toti cei Treziti in Noua Energie, dintre umani, formeaza familia Shaumbra - adica familia trezita. La sfar§itul anului 2005, In luna decembrie, energia familiei trezite s-a transformat in = entitate = §i se nume§te entitatea Shaumbra. Entitatea Shaumbra este la dispozitia noastra pentru a ne ajuta, prin accesarea noastra la ea, in tot ceea ce vrem sa realizam In aceasta viata, din toate punctele de vedere - §i fara limite. De asemenea, in septembrie 2005, Maria Magdalena a promis ajutorul sau tuturor umanilor care 0 cheama, fara nici 0 conditie, prime§ti ajutorul, doar invocand-o pe Maria Magdalena, §i specificand in ce vrei sa fi ajutat. Bineinteles ca §i in cazul entitatii Shaumbra, §i In ceea ce 0 prive§te pe Maria Magdalena, principiul credintei, mai corect spus, al certitudinii, functioneaza, totul est~~~.,,~E~~i,.~i ~ei primi, ca §i cum ai primit deja. ----."-""""''''_,,,,y<,-'_'''''''''''' ,N"'AsiIeCpentru'i:i'1e cere ajutorul curierilor, entitatilor angelice marete, entitatatii Shaumbra §i Madei Magdalena, ne yom exprima astfel: "DRAGH ME! CURIERI, ENTITATI ANGELICE MARETE ENTITATEA SHAUMBRIA~I MARIA MAGDALENA,vA ROG'SA MA AJUTATI IN URMATOARELE: - yom spune tot ce vrem sa pIece de la noi: blesteme, boli, saracie ... - yom spune tot ce vrem sa vina la noi: echilibru, abundentii, iubire... '

_ yom spune tot ce vrem sa pIece §i sa vina la altii pe care dorim sa-i ajutam. Inca 0 data, nu ne intereseaza "tehnologia" Divinitatii, adicii cum se inHimpla. Noi doar atata avem de facut: ",,~~ggM.§I CRED~~M.-CLc .. EEAJ;;E,~.AM..CKRllI.Y~J,N:IgAI~..Y!AIA"

NoASTM .. ~A§L~y:rYLJ1LINIEAIR~JJ1!!!""

Ftinctioneazii II! A functionat in sute de cazun, va functlOna ~i In c:=a:zul'tiiu"'§T"'al celor pe care ii vei ajuta tu sa afle MlRACOLUL!!! '1Ja'ca'aF'§ti oamenii cat pierd pentru ca se incapataneaza, §i fac tot posibilul sa ramana In dualitate, in lupta, in conflicte - cat cste de frumos, dit este de fantastic, cat este de extraordinar sA CERl.~tSAJ?EllY:lE_~:rl, Cll 0 conditie, care nu este grea absol~t deloc,.t\(jn.doies~. pne poate face ac_estlucru va gus~ dm 1"ERr" ',BUCURIE ~I ABUNDENTA INCREDIBILA ~I Fi\NTASTIcAm 3. 1. Curierii mei, entWitile mele, §i nu numai... La inceput am avut 15 curieri, cu care am lucrat, cum s-ar zice "din greu". Am avut scrise pe coala 80 de probleme, pe care Ie aveam atunci, pe masura ce s-au rezolvat, Ie taiam. Dar In decurs de aproximativ 0 luna mi-au fost putini cei 15 cuderi §i nu au mai putut implini volumul cererilor facute cu credinta §i certitudine, dar §i cu perseverenta §i insistenta. Am mai primit 10 curieri,. deci, am lucret luni de zile cu 25 de curieri, entitatile angelice vemnd in (Iecembrie, iar eu am inceput cu curierii in aprilie, este yorba de anu12004. In octombrie am inceput cursurile, §i a§a s-au vindecat primii, chiar ~i cei relatati de ziar, cu curieri, nu erau entitiitile angelice marete inca venite, nu era entita~ea Shaumbra ~i n.u ~ra Inca oferta de ajutor in masa facuta de Mana Magdalena. Obtmand rezultate deosebite la cursuri, am primit §i 21 de entitati angelice marete, a§a ca la sfar§itul lui 2005 aveam 25 de curieri, 25 de ('ntit~ti angelice marete, entitatea Shaumbra §i Maria Magdalena. In acest an, datorita eforturilor §i implicit a rezultatelor obtinute in vindecari, mi s-a dublat numarul entitatilor §i al cu;ierilor, prima data s-au facut 50 §i 50, iar in urma cu aproximat~v () luna sau chiar cu doua saptamani inainte de a incepe sa scnu cursul: s-a dublat din nou, deci, acum am 100 de curieri ~i 100 de entitati angelice marete.

.

.

Este 0 adevarata foqa, care este cu mine pretutindeni. 0 adevarata fortareata de lumina, este ceva extraordinar. Vreau sa va spun §i sa va indemn §i pe voi sa 0 faceti, de cand am inceput eursurile, la toti cursantii mei, §i familiile lor, Ie trimit ajutoarele mele, la inceput Ie spuneam tuturor pe nume, dar acum sunt foarte multi. Oricum, curierii mei §i entitatile ii cunose pe toti, §i eu ii trimit in fiecare zi sa-i ajute pe toti eursantii mei §i pe famiIiile lor, cu tot ceea ce au ei nevoie. Acolo uncle problemele sunt mai mari, mai deosebite, acolo insist §i Ie spun pe nume, §i Ie transmit §i de mai multe ori pe zi. De asemenea, transmit ajutor dnd sunt solicitat telefonic, telefonul meu nu se inchide niciodata, §iI-am dat tuturor cursantilor mei, §i pot sa apeleze la ajutor oridnd au nevoie - nu exista zi'sau noapte, exista doar vindecare §i iUb. i.. r.. e.neco!lcUtionata - adica A ... C::'-. CEPTTOTULt!I ~':--~ c:::
~ •••. "~,;;..;..:.<;,,,;;i.:~'··~_· .,', ,.. ~-,,?

In momentul dnd incep cursurile §i terapiile de vindecare totala, de sus mai imi vin inca 10 curieri care se ocupa impreuna cu mine de vindecarea eelor in cauziL Inainte de a ineepe cursul sau dnd am terapii mai deosebite, karme groaznice sau blesteme §i vraji craneene, atunci aeeesez eele mai puternice entitati ale Cerului, pentru a primi ajutorul neeesar §i a elibera fiinta respectiva care a venit la vindecare de tot ce 0 tine legata. Prin karme grele inteleg: handicapuri diverse, blesteme impreuna cu karme, in tot cazul, este ceva de speriat ce exista in vietile oamenilor §i ce poarta eu ei, in ultima parte va voi prezenta ceva spicuiri, cat mi se permite. Nu vreau sa sperii pe nimeni, dar am multe karme pe care nu sunt lasat sa Ie spun, cer voie fiintei din fata mea, daca rezista sa-i spun ce "vad", fiinddi nu este prea simplu, marea majoritate sunt de acord sa af1e. Iar acolo unde fiinta este vulnerabila §i nu ar ajuta-o, ba din contra, ar speria-o, merg foarte fin, nu povestesc ce am vazut, §i cuvintele folosite cand eliberez sunt mult mai fine dedt realitatea ' Important e sa fac curat acolo, sa intre lumina. Entitatile din Inalt pe care Ie accesez, sunt urmatoarele: Esus Christos, Mama Maria, Maria Magdalena, Decebal, Rara, Tobias, Saint Germain, Kutumi, Arhanghelul MihaiI, ArhangheluI Gavril, Arhanghelul Rafael §i ArhangheluI Urie!. Nu exista vreo energie intepenita, un blocaj energetic, orice boala, orice karma, orice blestem sau vraja, sau blocaje de orice
,

natura, sa nu fie eliberate cu 0 asemenea forta, totul se vi?deca, §~ \'l~racia,§i relati1e nepotrivite, §i handicapurile, §i a§a-numitele boll incurabile in Vechea Energie~ TOTUL, DAKA!?§Q!--UIIQIllJ,§}L V INDECA~Q~ZI§I~§:n.Y!!igECAt.=~.~I~~IggA1J2g.~AITOATA RgALrr'AT~A.l)f:f>g PAM@II.!.. I.. ' In saptiffifrlla premergatoare scrierii cursului, intr-o calatone llstrala la Decebal, in stratuI noua, am fost pus sa accesez toate t'lltitatile pe care Ie-am amintit anterior, care erau prezente acolo, rlimi ~-aspus ca voi ramane tot timpul aceesat pentru ca sa-mi pot ;Iesfa§ura activitatea mai eficient §i sa actionez mai ra~id. , De cate ori eram sunat §i erau probleme deoseblte, tmeam persoana respectiva la telefon sau ii spuneam sa_ma sune pest~ putin timp, dar acum este cu totul.altee~a, am ra,mas a~c~sat, §! lIn~a putere este tot timpul i,n mme §I,pot a.c~lOnafara a m~ rt'accesa, ci actionez absolut dIrect la once sohCltare. sau, ~ur §1 Mimpludnd mi se trans mite mie de sus unde este neVOlede aJutor. Exista'multe fiinte care sunt sensibile §i simt ajutorul §i imi spun d\l1d ne intalnim'dnd Ie-am trimis, ce era de trimis. Deci, acum am argumentat ceea ce am afirmat la inceput, ca nccst curs este scris dintr-o initiativa divina, din porunca divina, §i III special din inspiratie divina suta la suta., . .., Este frumoasa viata dnd faci totul dm pasmne §I mbire ncconditionata, dnd feri~irea celor pe care i-ai ajutat "te obliga" M~ fii fericit, sa te simti implinit. , Da, dragii mei, Dumnezeu este mare, este extraordmar, ntluceti-L in voi §i yeti avea parte de tot ce va doriti, mult mai mult decat puteti sa va in~hipuiti - se depa§e§te orice liJ?~ta a log~cii. Tot ce am scris in acest subcapitol 3. 1., sub mCl 0 forma, cu nici un fel de intentie, n-am scris pentru a ma lauda cine sunt eu §i ('fit sunt de puterni'c, ci am scris, pur §i simplu, ca sa vedeti fiecare ('(' puteti face, unde puteti ajunge. . . . . Va marturisesc cu adevarat ca nu am cerut mCIun har, mCl 0 fllvoare, ci, pur §i simplu, am lucrat §i am crezut,~~ta liLnivel. tic suta l~suta~adicLzeI.Q-jnd.D.ialii/ Vreau sa mentionez ca la fnceput am cerut suplimentarea numarului de curieri, dnd aveam I G, §i intotdeauna dnd am tinut cursurile §i am facut vindecari am ('('rut ajutor de sus, dar in rest, nimic. Totul a venit in urma purificarii, totul a venit 0 data cu iubirea neconditionata §i cu lumina.

64

Vreau sa va spun ca ascultarea, adicijy@rea neconditionata _~dica~~ceJrta."io.tuL fara a int~~baJ2Mcitate~c.de_c'e,._;?gJJ"de .. _

~l:.mi~)_§~.!!-§~-lll<l~J?~~n.g..$.aJilli,·~~::~" .. a;:~JJ;.P!.£!Qg~Ja,",aceem...
~l este III regula, acea ener:B:Lt;..c'UJ~.J;,~ ter()riz~aza, . ~~rma ~,L§iJi!]Q9iLg:il:am.aD~J~mlna' cu .IQiltL ,...!?iu~f«:!fY~-ace~liIl1ite. """ "",-Deci, sfatul meu sincer, al'celui care a strabatut acest drum, este s~AggJ~PT.~TIIQ.TUL, [iilldcU!LQrim.ul raQ.dputeti, nu vi se~ ~c m'!L!Eultd:cat puteti.duce,in al ~<ip.d,~.ste ochestiune .. AUJll:j!ln~,~aaaf vretsau"nil"vre1,'Taunii care prin mofturi, prin . incapatanare vor sa arate ca ei sunt altfel, se impotrivesc, este . problema lor, dar cand 0 sa-§idea seama ce au pierdut, poate chiar §i viata, 0 sa fie tirziu, 0 sa spuna ca suta la suta am avut dreptate, fiindca in momentul cand trece sus, in lumea astrala, va realiza ce §anse, ce oportunitati a avut, §i cum s-aincapa\linat §i a dat cu piciorul in ele, §i mai ales ca in alta viata trebuie sa 0 ia din nou de la inceput, pentru ca nu se evolueaza decat aici, pe Pamant, iar daca ill refuzi evolutia, cine iti este de vina? '

CAPITOLUL4 Valoarea fantastica a inspiraliei
In capito IeIe precedente, doi §i trei, v-am ?n~~e~tat ~e_~ac a1tii pentru noi, adica, m~i concret, ce fac cunern §l entltatIle angelice marete pentru nOlo _ . In aceste capitol §i in urmatoarele va VOlprezenta .alte instrumente eu care lucram ehiar lloi, ~i ~bsolut to.t~l .dep1l1d~ I1l1maide noi, nu mai avem intermediar ~nn c~re Dlvlmtat~a sa lucreze asupra noastra, ci lucram noi in~1l1e,. §I totul e~te dIrect proportional cu cat lucram §i cu dta certItud1l1e avem ca ceea ce I'acem se impline§te. .. . . Noua noastra relatie eu spiritul se obtin~ pnn ~nS?lratle. Acea inspiratie profunda de care am a~int~t antenor ne a].utafoarte ItlUltin realizarile pe care Ie yom obt1l1eIII Noua Energle.. _ In momentulin care inspiram, pe langa faptul ca ne oXI.genan.; organismul §i ca am transmis t~turor cel~lelor ca am.ales Vlata, ca 11m ales sa traim, aducem In noI, concomltent, 0 cantItate mare de t'l1crgie §i alte informatii. ~ TOT CEEA CE' DORIM sA ADUCEl\1 IN NOI, DAR ABSOLUT TOT, INSPIRAM ACEL LUCRU IN NOI, ~I ACEL I UCRU VA RAMANE IN NOI. , Deci, tehnic, cum se face? Fac 0 inspira~ie a,dan,ca,trag aerul incet in mine, §i fac cat de lunga pot aeeasta msp1ratle. Iar mental Mpun:INSPIR, deci, ill timpul inspiratiei spun INSPIR, urmat de ceca ce vreau sa adue in viata mea. , INSPIR - sanatate; INSPIR - credinta; INSPIR - bam; INSPIR cchilibru; INSPIR - armonie. ~.. Tot, dar absolut tot ce vreau sa am 111m~ne: hbertate~ !ndependenta, demnitate, prestanta, ?noa~e, ~ndepen~enta rinanciara, abundenta financiara, pace 1l1te:,lO~ra,co~umc~r.e perfecta, comunicare perfecta intr-o limba strama, cel m~l potnv!t pllrtener sau partenera din toate punctel: de vedere sa Illt:e m viata mea, ponderare, cumpatare, intelepcmne - ~unt doar ca.t~va rxemple, dar nu exista limite in ceea ce ne donm - sub mCl 0 forma nu exista absolut nici 0 limita. ned, revin. Pe inspiratie profunda, spu~, ~~nta~, I.~SPIR, Ilrmat de ceea ce vreau sa am in viata mea, fara mCl 0 hmlta.

( 'ACCEPIATlTOT CEvAvINE IN FA'[A, ?ERSQANE, ."§ITlJAIH,,ELRYINPENTRYAPLECA SI A VAL\SALIBERI. ACC~~TANPU~~E,PL~AC~.~EACCEPTANDlJ:~~?RAMXN, "'-sElNIgN.SlfICA SI YASTAPANESC.IMPORTA,NTESTE'SA /- V4TRE-ZIII,§AACCEPTATIPANANU ESTE TARiiu;ADIcA j>A~A.J',lJLV~ DISTRUGETI COMPLET SI NU l\lA.f}:STE ~_NIMJCJ)EFACUT. . . ~,
V-am spus, este doar 0 energie care vrea sa pIece, care se manifesta in diferite forme, acceptati-o, adica dati-i drumul sa pIece, eliberati-o, §i voi yeti ramane liberi. A§a yeti proceda cu fiecare, §i la un moment dat pleaca toate, Ie eliberati pe toate §i vine lumina 9i harurile. Este simplu, dar fantastic de eficient, fantastic de bine, dar ceea ce spun eu prin cuvinte, cat este de bine, spun foarte putin, fiindca nu s-au infiintat cuvintele care sa spuna adevarulin totalitatea lui, este yorba de acea simtire, fara precedent, cand e§ti implinit, sigur de sine §i nu iti lipse§te nimic. Incercati!!! ACTIONATIACUM!!!. '

l

I

Exact ceea ce i-ati rugat pe curieri, entitati, entitatea Shaumbra §i Maria Magdalena, acum, prin INSPlRATIE, aduceti voi, acele lucruri, sau ce sunt, In voi in§iva. Deci,' lucreaza §i Divinitatea pentru noi, lucram §i noi pentru noi; pentru noi, pentru a ne Indeplini toate dorintele noastre. FUNCTIONEAZA!!(Incercati §i exersati, §i 0 sa fiti inrantati de rezultatele obtinute. Acesta este unul dintre instrumentele Noii Energii, pe care va rogfrumos sa-l folositi, n~ intram in tehnologia divina, adica, de ce a§a §i nu a§a, sau altfe!. Inca 0 data, va rog faceti acest lucru, suta la suta functioneaza, este un element al Noii Energii, nu a mai fost pana acum a§a ceva, marturia ca functioneaza 0 reprezinta subsemnatul, care lucrez intruna, pre cum §i sutele de cm"santi pe care i-am avut §i care lucreaza din plin. Cei care nu credeti sau cei care, sub orice forma sau din alte motive, combateti ac~st lucru nu este nici 0 problema, indiferent care este pozitia ~oastra, acest instrument functioneaza §i va functiona, problema este insa a voastra, §i acest lucru se explica prin faptul ca aveti vibratiile joase sau, in alti termeni, nu a venit inca timpul vostru, evolutia voastra nu este suficienta pentru a intelege §i a permite, cu inima, nu cu mintea, acest lucru. Repet, daca pe Dumnezeu i1 introducem in minte, in logica, atunci cu adevarat desfiintam Divinitatea. Credinta nu se face cu mintea, inima este cea care corespunde credint~i, Certitudinii. Daca cineva dintre voi ma critica, ma combate sau, pur §i simplu, nu este de acord cu ce spun, sau nu Intelege, eu nu sunt suparat pe el, eu ACCEPT TOTUL - chiar §i aceasta situatie: adica faptul ca cei care 0 fac sunt Intr-un stadiu de evolutie primitiva, indiferent cine sunt ei In comunitate, indiferent ce pregatire sau rang social au, pur §i simplu, ei combat Divinitatea, pur §i simplu, ei se combat pe ei In§i§i, fiindca, repet, In momentul rand arati cu un deget spre cineva, cu trei arati Inspre tine, deci, tot ce ~pui despre mine, de fapt, spui despre tine. Deci, celui care nu crede Inca nu i-avenit vremea, poate mai tarziu, poate In viata urmatoare sau In alte vieti, oricum, In cele din urma este obligatoriu acest lucru, dar mai bine rand nu este obligatoriu. Dar un singur lucru ni s-a spus, din toamna anului 2004, de· cand Divinitatea a aprobat trezirea in masa - nu mai exista progres in Vechea Energie - deci, toti cei care nu cred, bat pasul pe loc, chinuindu-se §i zbatandu-se in zadar, §i daca pleaca "sus", §i orice fac, iau totul de unde au

ramas, nu are loc absolut nici un progres, acesta, progresul, are loc in Noua Energie - §i are loc nu oricum - ci fara limite - totul dcpinde de noi, In Vechea Energie, spuneam - a§a vrea Dumnezeu , pe undeva era adevarat - dar acum nu mai este adevarat. RESPONSABILITATEA VIETrr NOASTRE NE APARTINE IN , , INTREGIME!!! Pentru nereu~itele §i neimplinirile noastre nu avem nid 0 scuza, ignorant a, necredinta, reaua-vointa, incapatanarea; niciodata nu sunt scuze; e adevarat ca acestea sunt piedici, obstacole, blocaje care infraneaza fiinta umana, dar pentru toate nerealizarile vietii §i pentru tot chinul, durerea ~i suferinta, nu avem nici 0 scuza. _ In continuare am sa va prezint ceea ce ar fi bine SA INSPIRATI, pentru a ramane In voi, ar fi bine ca de cel putin doua sau trei ori pe zi sa faceti acest lucru, ceea ce va voi scrie acum, IlU este un cadru strict obligatoriu, la aceasta se poate adauga tot ceea ce doriti sa fiti, sa faceti §i sa aveti. Pentru fiecare notiune pe care am sa 0 scriu, yeti INSPIRA, ~i yeti spune mental, eu nti 0 sa scriu inspir, doar la inceput, dar voi yeti spune la fiecare minut in parte: INSPIR: echilibru, armonie, vindecare totala, credinta §i certitudine, incredere totala, siguranta, iubire neconditionata, pe deplin §i nelimitat, intelepciune, succes, onoare, respect, apreciere ~i pretuire, libertate §i prestanta, demnitate, independenta totala, creatie totala, Imputernicire totala, suveranitate, abundenta incr~dibila §i fanatstica, pace interioara, lini§te sufleteasca, i1bundenta financiara, bani, multi bani, foarte, foarte multi bani, independenta financiara, fericire, originalitate, unicitate, initiativa, ofensiva, bucurie, tot ceea ce fac sa fac din pasiune, mentalitate sigura de invingator, sa intre in viata mea partenerul eel mai potrivit din toate punctele de vedere, relatii echilibrate, eleganta, confort, lux, concedii miraculoase, autoturism super, vila deosebita, afaceri Huperprofitabile, frumusete, talie de vis, corp echilibrat, zambet continuu, intinerire totala, curaj, Indrazneala, harnicie, ordine, pl'ccizie, putere §i forta, victorie in fiecare situatie, fidelitate, loialitate, decenta, celebritate, recunoa§tere, ponderare, cumpatare, competenta, activarea totala a creierului, activarea totala a ADN-ului, formarea chakrei unice, acceptarea totala, initiere, c1arvaz, intuitie, telepatie, c1arsimt, dedublare, levitare,
69

premonitii certe, cal,Horii interdimensionale, vindecari miraculoase, impliniri totale din toate punctele de vedere blandete toleranta, dominare peste tot ce am de dominat, inc~tinirea' l~ maximum a procesului de imbatr<lnire, placeri, sa am grija de mine insumi, compasiune, aetivarea totala a campului energetic interior, separare totala, deconectare totala, deconectare de Semintele Destinului, deconectare de la retelele energetice vechi, echilib;are totala §i din toate punctele de vedere a corpului meu, memorizare totala la prima lectura a oricarui text §i in orice limba, invatarea §i redarea excelenta a cuno§tintelor de orice fel si in orice imprejurari, seriozitate, eunoa§tere, vedere excelenta aproape, vedere excelenta la distanta, vedere exeelenta noaptea, vedere excelenta in orice conditii, relatii intime potrivite, relaxare, binele eel mai inalt pentru mine, victorii, echilibru al eorpului fizic, echilibru financiar, echilibru in toate relatiile mele echilibru mental, echilibru emotional, echilibru spiritu~l. ' Da.catextul pe care il spun mental este mai lung, iar inspiratia am termmat-o, nu 0 sa dau drumul respiratiei, ci am sa raman fara a inspira sau respira, pana ce spun mental tot textul, aceasta se intampla mai rar, dar este bine sa cunoa§teti §i acest amanunt. Cine va lucra a§a cum s-a facut precizarea, de cel putin 2-3 ori pe zi, toate acestea §i in plus daca mai exista ceva particuiaritati pentru unele persoane, nu este nici 0 problema - INSPIR tot c~ vreau sa ramana in mine, se vor implini. Acum ma yeti intreba, cat yeti lucra, dit timp yeti face aceste exercitii? Raspunsul este clar §ifara probleme: pana c~nd insusirile pe care Ie cereti sunt in voi, cand acestea fac parte din voi, ;tata timp. Este frumos sa aveti un asemenea partener, este frumos sa ai 0 asemenea familie, este frumos ca toti semenii no§tri sa fie a§a? Da. Aceasta este voia Divinit:ltii, acesta este rostul randurilor de fata, aceasta este ceva fantastic pentru umanitate. Dar inainte de a fi ceilalti a§a, tu trebuie sa fii modelul pentru ei. ~i atunci mai adaugi la cele scrise §i exersate de tine: INSPIR model demn de urmat, din toate punctele de vedere. Este posibil, nu numai teoretic, este posibil sa traie§ti a§a, intreaga viata. Incercati! ACTIONATI ACUM!!!

CAPITOLUL5

Incorporarile
Al cincilea instrument este la fel, un instrument cu care lucram noi in§ine, deci, §i in acest caz, totul depinde de noi, de freeventa cu care lucram §i de certitudinea pe care 0 avem ca ceea ce facem se impline§te. Noua Energie inseamna disparitia dua1itatii, disparitia luptei, disparitia conflictelor. Cum dispar acestea? Simplu. Cele doua patti care au fost in conflict se unesc una cu alta. De ce? Fiindca a§a c1ispare dualitatea, a§a dispare Vechea Energie §i ramane doar lubirea Neconditionata. Tot timpul in dua1itate oamenii ponegreau, injurau, blestemau intunericul, pe eel rau, fiind denumit Intunericul, ca el fiind cauza ;1 tot ceea ce ni se intampla §i nu era pe pIacuI nostru. Dar acest Intuneric, care, de fapt, era in noi §i pe care noi il huleam, §i il (lonegream ca fiind cauza tuturor relelor, de fapt, cine era? Acum ni se descopera, este cu adevarat de necrezut, dar este a§a, este Divinitatea din noi. Divinitatea din noi, cand am trecutde Acasa prin Zidul de Foc, s-a inchis intr-un cocon, §i a ramas intacta In noi. Noi am colindat universurile milioane de ani, §i iata-ne, acum, descoperind ceva extraordinar de important, descoperim Divinitatea din noi. Prin acest instrument al incorporarii, noi unim cele doua, lumina §i intunericul - ele nu se mai contreaza, nu mai exista intuneric §i lumina, exista, pur §i simplu, numai lumina, iar illtunericul este absorbit de lumina, este incorporat, adica acceptat. ,,Aincorpora" inseamna "a accepta". Dupa cum §tim,ce spunearn mai inainte in curs, "ca tot ceea ce accept pleadi de la mine", §i in loculrespectiv a ramas liber, automat este ocupat de lumina. Tehnic, He face in felul urmator: pe inspiratie spun: Inspir §i incorporez, §i in continuare spun textul, adica ceea ce urmeaza sa pIece de la mine, ceea ce doresc eu sa pIece de la mine: toate energiile care ma terorizeaza, taate karmele, toate blestemele §i toate vrajile, toate obstacolele, toate bo1ile, toata sara cia §i toate lipsurile, tot, i1bsoluttot ceea ce ne opre§te sa fim 0 fiinta libera §i independenta, care sa traiasca in demnitate §i prestanta cu 0 mentalitate sigura de invingator.

Dragii mei, este un instrument extraordinar de important, de util §i de puternic. Astlel, tot ceea ce ii rugam pe curieri, pe entitatile angelice marete §i pe entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena sa scaota din noi, sa elibereze din noi, tot asta inspiram §i incorporam §i noi. Deci, folosim doua tipuri de instrumente, pentru a elibera acela§i lucru. Deci, am sa repet, ceea ce vreau sa intre in mine, ii rog pe curieri, pe entitatile angelice marete, pe entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena, sa aduca respectivele calitati, lucruri, virtuti in mine - iar eu INSPIR - tot ceea ce vreau sa ramana in mine. Cand este yorba de a ma elibera, atunci ii rog pe curieri, pe entitati!e angelice marete, pe entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena, sa scoata acele lucruri din mine, iar eu Ie INSPIR §i Ie INCORPOREZ. Pentru fiecare lucru, pentru orice vreti sa pIece de la voi, sa e!iberap, vep spune pe inspirape: inspir §i incorporez - dupa care urmeaza textul respectiv, totul se spune mental. Va voi scrie ceea ce va trebui sa inspirati §i sa incorporati, dar voi vep spune mental aceste doua cuvinte §i textul separat pentru fiecare, pe fondul de inspirape, eu am sa scriu doar 0 singura data, la inceput. Inspir §i incorporez - deci, voi il repetati, acest !NSP!R~L INCORPOREZ, §i de fiecare data la alt text, atM cat va fi necesar, -~a-cupriJ:lde tot ce trebuie eliberat din voi. INSPIR §i INCOR:POREZ: toate bolile din mine, toate energiile intepenite, toate karmele, de la Facere pana acum, toate legaturile pana la al §aptelea neam, toate blestemele, toate legaturile, toate facaturile, toate vrajile, toate farmecele, toate magiile, toate injuraturile, toate gandurile negre, toate agresiunile, de la Facere pana acum, care s-au facut asupra mea, toata necredinta, toata nesinceritatea, toata lenea, toata comoditatea, toata nesiguranta, toata indoiala, toate energiile malefice, toate energiile terorizante, toate energiile de care nu mai am nevoie in aceasta viata, toata rautatea, toata la§itatea, toata tiealo§ia, toata nemernicia, toate handicapurile, toate emotiile, toate blocajele emotionale, toate ranile trecute §i prezente, toate tulburarile, toate reziduurile, toate blocajele, toate fricile (aid faceti mai multe, inspir §i incorporez, luand la rand fridle de care suferiti; exemplu: de morti, de animale, de inaltime, de a sari pe geam cand e§ti la inaltime, fiindea simti 0 atractie de acest fel, faceti de mai multe
72

ori pe zi exercitiile cu fricile voastre, ajuta mult la disparitia lI('('stora), toate grijile, toate ingrijorarile, toate spaimele, toate Plllpcrstitile, toate ata§amentele, toate starile de inferioritate, I'It:lrilede victima, de slugarnicie §i servilism, de hipnoza, de ura, dl' neputinta, de groaza, de rau, toata vulnerabilitatea, toate Illcertitudinile, toate nehotararile, tot pesimismul, tot stresul, toate t'llCrgiile distructive ale lui Azura Tamu, toata invidia, toata gelozia, Inata incatu§area, toate durerile, toate suferintele, toate d('zcchilibrele, toata saracia, toate lipsurile, toate energiile IlIalcfice, toate legamintele, toate juramintele, toate fagaduieleile tJi loate promisiunile, toate sistemele de limitare din ultirnele trei lllcamad, to ate viciile, toate dezechilibrele energetice, toate dt~zechilibrele energetice feminine, toate dezechilibrele energetice 1l1ilSculine, toata incovoierea coloanei vertebrale, toate kilogramele IIIplus, toate blocajele care imi retin apa in organism, toata lacomia, loata nepriceperea, toata lipsa de discernamant, toata neputinta dt· a lua hotarari, toata neputinta de a Iua dedzii, toata Iipsa de ll'rmitate §i onestitate, toata lipsa de apreciere §i respect, toata Iipsa de onoare, toata lipsa de performante, toata !ipsa de actiune, loata lipsa de ofensiva §i de initiativa, toata lipsa de competenta, loata !ipsa de demnitate §i prestanta, toata !ipsa de a avea 0 11I('ntalitate sigura de invingator, toata rautatea din mine, tot ce 111:1 opre§te sa fiu eu insumi - inger-uman, toata ipocrizia, toata d\l~mania, toate nacazurile, toate poverile, toate nedreptatile, toata frllstrarea, toate juramintele de saracie fata de Divinitate, tot ce 111:1 blocheaza sa am demnitate §i prestanta in fata umanilor §i a Illlllilor,toate juramintele de saracie de la Facere pana acum facute 1'11\;1 de divinitate, toate blocajele care ma opresc sa fiu liber §i Indcpendent, toate blocajele care ma opresc sa domin, toate hlocajele care ma opresc sa fiu suveran, toata lipsa de memorie, loatc dificultatile, tot ce ma opre§te sa activez campul energetic 11In interiorul ~eu, tot ce ma oprqte sa fac separare totala (adica 101 ce ma opre§te sa am independenta totala, creatie totala §i hll/luternicire totala), toate blocajele fizice, toate blocajele mentale, loate blocajele emotionale, toate blocajele spirituale, toate St\mintele Destinului, toate retelele energetice vechi, toate rnergiile din Vechea Energie, to~te supararile, toate enervarile, loale judeeatile de sine §i pentru alpi, toata mania tot orgoliul, tot ,,~oismul, toate suspidunile, toate nelini§tile, toate jignirile, toata
73

ru§inea, toata imprudenta-, toatalipsa de ponderare, toata lipsa de bun simt, toata superficialitatea, toate primejdiile, toate nevoile, toate regretele trecutului, toata trairea in trecut, toate situatiile pe care nu Ie accept, toata insomnia, toate depresiile, toate atacurile de panidi, toate blocajele care ma opresc sa activez total creierul §i ADN-ul, pofta de mfmcare exagerata care imi aduce kilograme in plus la greutatea corporala, lipsa de comunicare, inhibitia, blocarea mintii, teama de public, teama de a vorbi in public, dereglarile hormonale, blocajele de a ma casatori, blocajele de a avea copii, blocajeIe care ma opresc sa devin un model demn de urmat din toate punctele de vedere, toata ingamfarea, toata indip;Winarea, toate blocajele care ma opresc sa evoluez, toate dependente1e din exterior, toate nemultumirile, toate vinovatiile, toate comportamentele nedemne, toata mizeria din mine, toate nereu§itele, toate infdingerile, toate e§ecurile, toate bloeajele pentru a ineasa banii care imi revin, toate blocajeIe de a incheia contracte puterniee cu profituri fabuloase, toate bloeajele pentru a domina autoritatile, organele de control, toate blocajele pentru a ca§tiga toate procesele pe care Ie am, toata viclenia, toata nepasarea, toata irascibilitatea, toata nerabdarea, toata in§elaciunea din mine, toate escrocheriile din mine, tot ce ma determina sa fur, sa mint §i sa agresez, tot ce ma determina sa incalc legile statului, tot ce ma determina sa incalc legile Universului, tot ce ma determina sa beau alcool, cu sau fara masura, tot ce ma determina sa agresez §i sa violez, tot cinismul din mine, toata ipohondria din mine, starea de imoralitate, nerecunoa§terea faptelor reprobabile savar§ite, amintirile nepHicute, toate datoriile din toate punctele de vedere, toata tri§area, toate abuzurile, toata falsitatea, toate ma§tile pe care la am in aceasta viat;'!,toate situatii1e ridicoie din viata mea, toata lipsa poftei de viat;'!, toate ametelile, faptul ca traiesc pentru ca sa mananc, toate barfele §i toata starea de a barfi, toate oboselile, toate insatisfactiiIe, toata murdaria umana din mine, toata starea de a ma lauda, toata starea de a critica, toate faptele prin care ce fac altii bine eu confisc §i mi Ie atribui mie, toate obstacolele care ma opresc sa fiu ceIebru §i recunoscut, tot ce ma opre§te sa fiu deosebit §i unie, tot ce ma opre§te de a spune intotdeauna cu orice pret adevarul, teama de a fi agresat, teama de semenii mei, frica de nou, frica de viitor, frica de singuratate, frica de faptul ca la batranete n-am sa am din ce trai,

(rica de securitate, frica de tortura, frica de c~m~tari,. frica de pit'rderea avutului propriu, frica de pierderea sluJbel, dezmter~~ul 101al fata de viata mea, toata meteodependenta, toate ~lerg1l1e, tnllte c;uzele pe~tru care vorbesc intruna fara ros.t, toate sl~te~ele <It' credinta vechi, toate compromisurile, toata h?sa de lalahtate, In:115 lips~ de motivare de a triii viata la super~atl\~. . Dadi exista a situatie in care nu con~tlentlzeZl de~pre c~ t'Hle Yorba, dar acea situatie nu este favorabWiJi vr~i s~? ehberezl, IIltl1lcivei spune in felul urmator (mental): msplr §l mcorporez !'lit uatia in care ma aflu. ~ ~ . Daca vine cineva Ia voi §ivrea sa va certe sau sa va a~r.eseze: l'lpuneti:"Inspir §i incorporez t~t ceea ce spui." Daca n,: a1tim.p s~ Iud i~ acest caz §i inspir~tia, in acest caz Goar SpUl: Insplr §l lllcorporez tot ceea ce SpUl. . .. . A Daca ai §i alte situatii pe care nu Ie-am cupr~ns aIel, ~nca.n~ \C. poti spune, pentru a scapa d~ ele, per:u:u a Ie ehbera, Ie mspm, ~i Ie incorporezi, pana pleaca §l te s1mtl hber. . A ~ A .' Toate aceste incorporari, va rog sa Ie facetl, pana cand Slm? l'~ sunteti liberi ~i ca aceste energii nu va mai teroriz:aza. . , Tot secretui pentru a deveni fiinte libe~e este ~.alucratl eu loate, dar cu absolut toate instrumentele NO:l Er:ergl:'A Va marturisesc, foarte deschis, di eu am msprrat §l mc?rporat, pentru a ma elibera, purifica, §i pentru a scapa d~ toate~en~rgllie care ll'cbuiau sa pIece de 1a mine, de milioane de on. Voua :va ~ste n:u1t lI\ai u§or, eu nu am avut un ghid uman, a§a cum ma ~veti Valpe mme ,i pc alW,eu am lucrat a§a cum eram dirijat de sus. On~um, n:u1~umesc Inca 0 data, §i pe aceasta ca1e, tuturo:- care .m-au aJ~tat.s~ aJung :~ pl~rformantala care sunt. Va indemn §1pe VOl - perm1tetl sa devenItl l'l~cace sunteti cu adevarat. ~. ~titi, dragii mei, este a~a. 0 eroare :n~rma, l~ ce~ care s~ tlJlunpropriei' evolutii sau chiar mfluenteaza §1pe a1tll ~al creduh, In fei §i chip, fiindca acum e§ti .aie.i §i poti. evolua, at totul,. da.r nb:wlut totulla indemana sa 0 facl, §l nu ereZl, sau ~u te d~ranJe~l, lUlU renunti, este pacat de a a§a se ma:-e oportumtate, §1cu VOla tn, con§tientii sau incon§tienta, 0 rateZl. . Ocolind Noua Energie, umanitatea nu §tle ce ocole§te, ~e f'lpl, l§i ocole§te evolutia, i§i refuza §ansa la 0 viata traita in bucune, t1bundenta §i fericire.

DRAGII MEl, RESPECTUOS vA ROG, PERMlTETl DNlNITATII sA vA FACA DNlNl!!! ' Noua Energie nu este 0 secta, nu este 0 religie, este un mod de viata, nu am nevoie de adepti, de cotizanti, de sponsori voi aveti nevoie de Divinitate ca sa va ajute sa ajungeti ceea ce sunteti cu adevarat - ingeri-umani. 'ESTE FRUMOS! INDRAZNlTl!!! VA Fl ~l PENTRU VOl FRUMOS! Sunt convins ca dupa ce ati vazut ce se poate sa ajungeti lucdind cu ultimele doua instrumente - lnspiratia §i Inspir §i incorporez - a§a fiinte pure cred ca y-ar place sa fiti. Este posibiI! FUNCTlONEAZA!!! Totul este in mana noastra, frumusetea vietii voastre, este pur §i simplu, la indemana voastra. ACTIONATl ACUM!!! MULTUMESC! 'In cazul in care am 0 suferinta, 0 boala, care este definita, deci, 0 cunosc - inspir §i incorporez acea boala, denumind-o exact - atata timp lucrez, pana dnd dispare in intregime. Sau, daca am lipsuri materiale sau lipsa de bani, inspir §i incorporez toate blocajele care ma opresc sa am cele necesare la nivel de abundenta, lucrez cu inspir §i incorporez, pana dnd primesc ceea ce solicit, ceea ce cer. De asemenea, orice blocaj a§ avea in viata, un handicap cu care m-am nascut, un viciu sau mai multe vicii sau alte probleme, indoieli, necredinta, incapatftnare, inspir §i incorporez, a§a lucrez, pana cand toate, dar absolut toate problemele pleaca de la mine. De unde §tiu ca nu Ie mai am, fiindca nu mai sunt. Inspir §i incorporez toate datoriile pe care Ie am, la 0 anumita persoana, pe care 0 denumesc, indiferent de felul datoriei, inclusiv In bani sau valuta, totul dispare. Cum §tiu ca datoria a disparut? Fiindca ma Intalnesc cu persoana respectiva §i nu mai Imi cere ninic sau, pur §i simplu, nemaiavand nici 0 legatura cu persoana respectiva, nu 0 mai atrag la mine. Tot ce inspir §i Incorporez, inseamna ca accept, §i atunci dnd accept ceva, acel ceva pleaca de la mine §i devin, automat, un om liber, independent, din toate punctele de vedere - adica libertate totala §i independenta totala. Va rog frumos sa perseverati In tot ceea ce faceti, yep ajunge la rezultate incredibile - nici nu va dati seama cat de mult puteti.

I)aea ap reliza cu adevarat dit de mari sunteti, pur §i simplu, v-ati pdibu§i, ati le§ina - a§a sunteti de mari. ~i a§a estell!

CAPITOLUL6 Eliberarea energiilor care vin de la a1tii
Dragii mei, acum va voi da 0 veste interesanta, 0 veste ~oc: 93,5% din energiile care ne terorizeaza, ne vin din afara lloastra, de la semenii no§tri, adica, pur §i simplu, de la altii. Este foarte important ce facem cu aceste energii, care ne hlocheaza, ne terorizeaza, sunt adevarate obstacole pentru noi. 11nsingur lucru facem, Ie eliberam de la noi, fiindca altfel nu lIvem nici 0 §ansa. Formula prin care eliberam aceste energii este urmatoarea: "Inspir !]i binecuvfmtez energiile exterioare §i Ie Ias sa pIece." A binecuvanta Inseamna a accepta §i a onora. Deci, eu iau in mine aceste energii, inspir §i Ie binecuvantez, adica eu Ie transform In mine in lumina §i cand expir, deci, pe expiratie - §i Ie las sil pIece -, Ie dau drumul sub forma de lumina - §i a§a merge la aproapele meu lumina §i se pune la dispozitia lui, §i Ii spune lumina: "Aici sunt, folose§te-ma." Deci, eu iau energiile malefice distructive de la aproapele meu, Ie transform In lumina §i i Ie trimit lui, sub forma de lumina, pentru a-I sluji. Este ceva extraordinar. Acest lucru trebuie sa-l faceti de foarte multe ori - ori de dte ori va intftlniti cu cineva, sunteti obligati sa faceti acest lucru, deoarece mediul In care va yeti desfa§ura activitatea va fi unul de lumina, de pace, de intelegere, fara conflicte, fara agresiune. Aici este de facut un comentariu: cel de la care iei energiile malefice §i nu suporta lumina, echilibrul, armonia, acel cineva s-ar I)utea sa pIece de langa tine, chiar sa te injure, fiindca lumina ta §i cea creata de tine 11 agreseaza, §idaca acest mediu alluminii, al onestitapi, al respectului, al demnitapi Ii este ostil, va pleca repede de langa tine, nu este nici 0 problema - dadi I§iva reveni §i va veni in lumina este bine, In caz contrar, este doar problema lui, oricum, In avantaj sau ca§tig nu puteai fi.niciodata cu acea relape.

Daca acea fiinta din care ai alungat intunericul accepta lumina, instantaneu te va imbrati§a §i totul va "curge" a§a cum ti-ai dorit. Este necesar, prin aceasta: "Inspir §i binecuvantez energiile exterioare §i )e las sa pIece", sa va cuditati de toate energiiIe necorespunzatoare din voi, din locuintele voastre de la locul de munca. Din mijloacele de transport public sau priv~te, daca sunteti undeva in vizita, sau daca va cazati undeva. Scoateti eliberati toat~ energiile care sunt acolo: de s~racie, de zgarc~die, de j~le, de ru§ine, de umilinta, de stare de inferioritate, de ratare, de nereu§ita, care in momentul cand va intalniti cu ele cu aceste energii, instantaneu ele va "cuceresc" §i i~cepe t~roarea. In momentul cand Ie eliberezi, totul devine normal, in lumina, in armonie, in echilibru. De asemenea, dnd cineva din familie sose§te acasa, automat trebuie sa-l curatati §i sa scoateti din el energiile pe care Ie aduce cu el, tot stresul pe care 11poarta cu el: "Inspir §i binecuvantez e-?e~giile exterioare, §i Ie las sa pIece." Seara, cand va culcati, §i dlmmeata, cand va sculati, eliberati-va de energiile necorespunzatoare. Prin acest lucru, noi facem un mare bine, pentru noi in§ine, pentru toti umanii care ne inconjoara, pentru planeta Pamant, pentru plante §i pentru animale. In Pamantul nostru se afla multe energii malefice, inmagazinate, energii de jale, de minduni, de crime, de in§elatorii, de ura, sangele varsat, energii de frustrare, §i multe, multe altele, care acum i§i cer, pur §i simplu, §i ele, eliberarea. Prin acest exercitiu facem acest Iucru minunat pentru planeta noastra. Padurile noastre "urla" de teroarea energiilor malefice - §i noi Ie putem ajuta sa scape de ele. De asemenea, §i animelele Ie ajutam, §i este foarte bine. De fapt, ce vrea Divinitatea de la noi prin acest instrument §i prin acest mare miracol pe care ni I-a pus la dispozitie? Vrea eliberarea tuturor energiilor conflictuale oriunde ;-ar afla. Intotdeauna dnd faceti acest lucru, adica atu~ci dnd folositi acest instrument, sa nu dirijati energiile, ele singure i§i vor gasi locul, peste tot, Dumnezeu nu are agenda, EI este al tuturor. Revenim Divinitatea vrea pace acum, noi suntem precursorii pacii, aid, pe Pamant, suntem in Era Varsatorului de Lumina, ceea ce inseamna o mie de ani pace, alti initiati sustin doua mii de ani de pace, nu
78

este 0 problema. Noi suntem pionierii pacii care se instaleaza aid, pe Pamant, prin faptul d il primim pe Christos in noi, ca 0 A Doua Venire a Lui, §i ne incredintam Lui, in plinatate, cu totul §i fara indoiala, devenim INGERI-UMANI. Exista in ectenia mare din Liturghie, §i nu numai, ultimul verset, care spune, textual: "Pe noi in§ine §i unii pe altii, §i toata viata noastra, lui Christos-Dumnezeu sa 0 dam." Iar strana sau corul raspunde: "Tie, Doamne!" Da, a§a sa faceti, sa ajutati planeta, plantele, animalele §i umanitatea sa se elibere~e de tot ce este distructiv, din toate punctele de vedere, §i totul sa fie liber §i sa existe in echilibru §i armonie. Faceti acest lucru, sunteti case de lumina in acest haos care cxista aid §i acum. Haosul va fi'inghitit de lumina pe masura ce tot mai multi umani se vor trezi §i vor deveni "case de lumina". Aproximativ 80% din timpul in care eu nu vorbesc, fac aceasta inspiratie adanca: "inspir §i bin~cuvantez energiile exterioare", §i pe expiratie: ,,§iIe las sa pIece". In primul rand, imi oxigenez intreg corpul fizic, ma eliberez de 93,5% din energiile care ma terorizeaza, care ma afecteaza, iau energiile malefice din jurul meu, indiferent unde s-ar afla, §i Ie transform in lumina, ajut la instalarea pacii pe Pamant, ajut oamenii sa se inteleaga, sa dispara conflictele dintre ci, chiar dad ei nu inteleg, chiar daca ei nu imi multumesc, chiar daca ei ma injura sau ma batjocoresc, este doar problema lor, eu ~tiu ce am de facut, §i fac acest lucru cu deosebita placere, iubire ~i respect pentru mine §i pentru tot ce exista in jurul meu. Cine vrea ca aceasta lume sa fie mai buna, sa nu incerce sa schimbe lumea, fiindca nu poate, 0 singura persoana poti schimba in lumea asta, §i aceel cineva pe care 11poti schimba e§ti TU. Daca e§ti orice ai fi, §i ai in plan sa schimbi lumea, lasa-ti planul, lasa lumea in pace, schimba-te pe tine, §ivei vedea ca dupa ce te invingi pe tine, de Capt,ai invins lumea, toata Iumea este la picioarele tale in momentul dind ~..QIlIL! Multi am intalnit car~ declara: d~, eu accept totul, dar in realitate ei accepta doar ce vor el, ce Ie convme lor. U§a schimbarii unui om, din aceasta lume, se deschide prin interior, deci, fiecare i§i va deschide u§a lui interioara, dnd dore§te, §i dad nu dore§te, nu 0 face, fiinddi omului nu-i poti da eu forta, numai ii poti lua cu forta. . Aud pe multi phingandu-se de biata, aceasta tara, cum vor el sa 0 salveze, cum arata ei cu degetul spre ceilaIti, deci, cum se vad ei in oglinzile celorlalti.

Este un alt instrument al Noii Energii, pe care il put em folosi In purificarea noastra. Este, de fapt, un instrument facultativ, §i eu ~iprimii meu cursanti I-amfolosit, fiindca nu aveam la inceput decat curierii. ~i pe undeva era chiar foarte necesar §i acest instrument, ~.'yoi inR~"~.:.~~imitil"=S~,LP~L~g~K:.v~itj,>wCllwnimic --.' Cuptorul Gratiei Divine . •. mal muff sa.'\!Jllal~nca 0 data, ~~tea.~tota13 PfL.... Cuptorul Gratiei Divine este un instrument care se bazeaza ~.~~~ ~~. pro~r§_Y.~ll:_vi se arata. Dar, ATENTIE pc imaginatia fiintei umane §i am avut destul de multe probleme MARITA!!!In cel1altlved.§!:l d0.1lr qglin_i(Lypast!:,~~ ny.jy,d~.ati oglinda eu folosirea lui de catre unii curs anti, care erau "corigenti" la acest ,de cu~~~a tii~~,~~.,f1\ ..~st£ fi\1.~la~flL.Y2il,w§,LY!L?l:£LtJ,lQ,~11!1\Ueea .:. capitol, al imaginatiei, dar el, instrumentul acesta, este benefic, .s;e suo t~tl;~1!..~st.~yjp.o.Y-al;LQ.gEg<:l<:!<:t~.s;J;!JnJ!J~ti!ti,ygjl.Jl~care, ea (.~steutiI, fiindcii, altieI, Divinitatea nu ni-l transmitea, dar pot sa ,.. ,~r~,~D_~Ln.,g,Y£E2!1,,<:l~,~."~E!!~.~~~~},E,iE.~ .. §.L£.~".§,Y.PE~ti ..SY<!f!~Y.~at.,,~ spun cu tarie ca este un instrument facultativ, in raport cu celelalte _.nY·J!'?"t~:~!~:',~~. r..:;t~~.,~~,'!t~,g~,~~t.£i!l~,.§J:!!lt~tL,(;;lJ .. -<:lg~yar~t,pe g eaba , ~ase pe care Ie-am prezentat anterior, care, fara echivoc, sunt ~q~ ntezl oglmaa, ca tu nu te schimbi.g~~~1~_f.f~Sj;YLca!lZa ' superobligatorii pentru a ajunge in Noua Energie §i pentru a trai , e~tI tu. eCl, mc.1Oa a, .. ar_mciodata\prin s~L~tin.~ Reelmod de viata bazat pe fericire, bucurie ~iabundenta incredibila ~~l_~!!D energla care vrea sa ie eliberata de la voi sa nu va ' ~ifantastica!'
, ""~" '.~",,<.,".,"">,, ••••••••••

Atentie marital!! Cei care vreti binele acestei tari, schimbativa voi inainte - ~i aveti mari, mari ~anse sa faceti ~ult mai mu'lt decM demagogie, imoralitate ~i iresponsabilitate, imbracata in minciuni, care mai de care, fiindca oamenii nu se schimba dupa "predici", ci oamenii, pur §i simplu, imita. . ~duceti lumina .in voi, ~i lumina voastra ii va cuprinde ~i pe ceI1altl - altiel, neschlmbandu-va pe voi, nu aveti nici 0 ~ansa de a face ceva care sa ajute oamenii. Tot s~spuneti desere altii exista in voi"! De asemenea nu avetl VOlesa Juaecati pe nimeni. La Romani (XII, 4), se spune: "Cineg!L tu sa judeci sluga altui;:t?" ---ned:-toatepro'b};;'mele'se pot rezolva, toate raspunsurile sunt,in interior, dnd cauti raspunsurile in afara ta, e~ti pe un drum gre~lt,~nu evoluezi, nu iti faci tema pentru care e~ti aici, pe Pamant. lntotdeauna dnd aveti langa voi 0 fiinta umana care are p:o?leme, una dintre cele mai eficiente terapii este aceasta: "lnspir ~l bmecuvantez energiile exterioare ~i Ie las sa pIece" - automat ii scoti energiile malefice ~i11 imbraci in lumina - iar un om in lumina este vindecat!!! lar vindecarea este totala, vindecarea se realizeaza din toate punctele de vedere, fiindca umanul se echilibreaza total iar echilibrulnu este partial, fiinca atunci nu exista echilibru, fiint~ umana este echilibrata atunci cand echilibrul este total. ' Aplicand instrumentele Noii Energii, obtinem - ECHlLIBRU - AR.~ONIE - VlNDECARE - ABUNDENTA - cu 0 singura ~ondltle, ceea ce cerem prin "reteta", adica prin aplicarea m~tr~me~telor, sa avem certitudinea ca primim, ca ~i cum am ~i pnmlt deja. lubitii mei, mai fac 0 mentiune, sa aveti rabdare. Cu cine?
~'.' ~-".",.. ",-"""~~...,, •. "'~··'",""L<, •..,.....,.k_~.", •. ':"'~h,,,,,,,,:," ''''''"~ ""'"'''':'~''.',",'''';''>'''''''''''~''' ,

razbunati, sa nu-l faceti rau, nebun, nesimJI!l.pumnez~~stru iI_ facepe"~rao'l'fQiTfn[a:\TQa:sl@:jl~~~~~-~~~~i._SJ!. ad~~t, EI, 'Dumnezewvostru va vrea numai ~i numai binele, eliberati acea energie din voi, §i totul va fi bine, adica voi sunteti eliberati, liberi, energia este eliberata ~i a~teptam sa vina 0 alta energie la eliberat. Nimeni nu va vrea raul, nimeni nu va vrea nenorociti, toate cnergiile de care nu mai aveti nevoie in aceasta viata vor sa pIece de la voi, i~i vor libertatea, §i pe voi sa va elibereze, totul depinde de voi, de fapt, de permisiunea voastra. Va implor, nu-i mai vedeti pe ceilalti ca fiind adversarii vo§tri, du§manii vo§tri, ca ei va enerveaza, va supara, va critica, ei, pur ~i simplu, sunt oglinda a ceea ce sunteti, permiteti eliberarea, prin instrumentele Noii Energii, aveti convingerea certa cii 0 yeti obtine ~i, fara nici cea mai vaga indoiala, yeti fi liberi, independenti, yeti lrai in demnitate ~i prestanta, onoare, respect, fericire, bucurie §i abundenta. PERMlTETI-vA sA FlTl VOl fN~IVA- LIBERI ~I CREATORI, ADEVARATlINGERI-UMANl!!!

CAPITOUL7 Cuptorul Gratiei Divine

'.-..c,..-=,.""=",..,,,

.."'"'.".o-.,~·_""-'"_";~'_-.,,'.-;":,,,._,_"'"'>'~""~""'~.'='''''''"'"'';'='"''''''''''''.'''''"'''_~~''''''"''';_'''''''''_''_--''''~~~'-''_'''''''''''''''-~~,,~,~,.,.~

80

Astfel, ne imaginam 0 bucatarie in interiorui nostru iar in buca~rie exist;1 un cuptor, care are un singur buton, pe ca:e serie "pormt". De asemenea, in buciWiria noastra exista ~i 0 masa, pe care 0 sa ne a§ezam problemele, dupa ce Ie-am scos din cuptor. ProblemeIe noastre, sub forma un or simboIuri, Ie introducem i~ acei cuptor, ~i Ie l~sam spre rezolvare Gratiei Divine, proprii, tImp d~ 24 de ore fIecare problema. Daca avem 0 problema deoseblta, cum ar fi 0 boala sau !ipsa de bani, putem sa lasam acea proble~a in Cuptorul Gratiei Divine pana se rezolva acea problema, d~r laJl:care 24 de ore 0 scoatem din cuptor, 0 introducem inapoi ~l apasam pe butonul "pornit". Nu spunem nimic nici cand introducem prima data problema, nid cand 0 reintroducem pana la rezolvarea ei. Pentru boala, simbolul este 0 poza. Introducem acea poza in cup~or 24 de ore, daca dorim sa Iucram cuacest instrument, pam'! la vmdecare totala, repetam actiunea din 24 in 24 de ore. Totul se desfa~oara imaginar. "Intram" in interiorul nostru, in bucatarie, depunem problema noastra sub forma de simbol, inchidem u§a cuptorului, apasam pe butonul "pornit", ~i ie§im, totul dureaza cateva minute sau secunde, depinde de abilitatea noastra a fiecaruia. Dupa cateva luni de zile de executie, sa zicem, va me;ge foarte foarte repede. Dar nu doresc nimanui sa lucreze luni de zile, fiinddi tuturor Ie doresc vindecare, echi!ibru, armonizare cat mai g~abnica sau, sa fiu mai corect, Ie doresc sa permita aceste lucrun cat mai repede. ~i aid este necesar sa crezi ca Gratia Divina iti rezolva problema, ca §i cum s-a rezolvat deja. ' Dupa expirarea celor 24 de ore, "intram" din nou in bucataria noastra §i scoatem simbolul care reprezinta problema noastra putem sa-l introducem din nou, acela§i simbol, pamlla rezolvare~ totala a problemei respective, sau 11punem pe masa care se afla acolo §i introducem un alt simbol. Ded, pentru fiecare problema alegem un simbol pe care 11 introducen: in cuptor. Exemplu pentru sanatate: punem 0 poza, pentru bam, punem portmoneul sau po§eta sau 0 geanta etc .... Introducem in Cuptorul Gratiei Divine numai problemele noastre personale, sub nici 0 forma §i ale celorlalti. nici macar probl~me legate de relatiile nepotrivite cu eineva, p~r §i simplu, numal problemele noastre ale fiecaruia , problemele legate strict de noi in§ine. Daca am uitat §i au trecut 24 de ore, nu este nici 0
82

problema, dnd ne amintim, atunci scoatem simbolul din cuptor §i dnd ii reintroducem sau introducem un alt simbol, atunci incepem din nou sa numaram 24 de ore, cat stau problemele noastre in Gratia noastra Divina. Nu ne intereseaza "tehnologia", felul in care Gratia noastra Divina ne rezolva problemele, ci, pur §i simplu, ne inte~eseaza sa con§tientizam problema, sa 0 introducem, sub forma de simbol, in cuptor ~i sa avem certitudinea di aceasta problema se va rezolva, ca §i cum s-a rezolvat deja. Se introduce numai 0 singura problema 0 data, §i sa fie numai a noastra, fara nid 0 Iegatura cu alte fiinte. Dupa ce toate problemele noastre au fost rezolvate ~i, a~a cum Ie-am scos din cuptor §i Ie-am a§ezat pe masa, aeum a venit timpul sa Ie aruneam in sus, §i ele, problemele meIe, se transforma in bilute de cristal, ~i noi Ie yom avea a§a intr-un colier pe care il putem pune in jurul gatului. Aeest colier folose§te ca un indicator pentru eei care se vor reincama pentru a-§iface trezirea spirituala in Noua Energie. Ei o sa "vada" aceste coliere §i 0 sa vina la noi ~i 0 sa ne spuna: "Tue§ti mentorul, tu e§ti invatatorul meu, care ma ajuti sa tree in Noua Energie," Ei vor veni cu simtul c1arvederii activat ~i astfel vor avea posibilitatea de a ne depista exact. Acest instrument, "Cuptorul Gratiei Divine", este indicat ~i el, in special pentru incepatori, pentru a-§i rezolva cat mai repede problemele, eu cat folose~ti mai muIte instrumente, eu atat se rezolva mai u~or, mai repede. La primul curs pe care I-am predat ~iam avut acele vindecari pe care le-a prezentat presa, ~i eu Ie-am amintit in "Introducere", cei doi au lucrat foarte bine cu Cuptorul Gratiei Divine. Eram la curs §i intotdeauna cand se facea ora 20.00, mi se spunea, de dltre cei doi: "Varugam 0 mica pauza, ca noi avem de lucrat cu cuptorul." Da, extraordinara a fost aceasta atitudine a lor, care nu intampliitor i-a adus pe amandoi la vindecare. Mare lucru este aceasta atitudine - de a persevera, de a crede in vindecare §i, in final, este fantastic dnd obtii ceea ee ai crezut eu certitudine ca vei obtine. Era ora 20.00, deoarece, cand Ie-am predat la curs Cuptor~l Gratiei Divine la ora 20.00 am facut cu ei exercitiul practic, deci, a fost prima data cand au facut ~i au ramas consecventi. Felicitari pentru ei, pentru atitudinea lor, de incredere ca se vor vindeca, ~i in special felicitari pentru ca s-au vindecat in mod cu totul excePtional, fclicitari pentru ca au devenit modele, pentru ca au aratat umanitatii

ca, daca. crezi, totul este posibil, chiar daca ai fast condamnat 1a moarte printr-o anumita boala sau ai fost condamnat la neputinta. TOTUL ESTE CU PUTINTA LA CEI CE CRED IN EI IN VINDECAREA LOR!!! ' , Cand au mers cei de la ziaru1 "Observator" la familia respectiva, la cei vindecati, au fost pregatiti ~i cu aparatele pentru a-I poza ~i a Ie publica fotografiile. Dar, din smerenia ~i modestia lor, nu au dorit acest lucru, nici macar nu ~i-audat numele complet, numai initialele ~i ocupatia, dar ei exista ~i eu am sa insist sa-mi dea voie sa Ie public pozele ~i numele complete in acest curs, pentru ca sa fie 0 marturie clara ~iHiradubii, ca sunt primii oamenii care s-au vindecat pe ei in~i~i,prin credinta lor, crezand cu adevarat ca Dumnezeul lor ii vindeca, daca ii permit ei acest lucru. ~i au facut-o. Ei, oricum, §i daca refuza din nou publicitatea, raman primele modele vindecate prin Noua Energie sau, mai bine zis, ei reprezinta marturia ca, intr-adevar, Christos-Dumnezeu este in ei ~i Acesta, prin permisiunea §i credinta lor, i-a vindecat. Deei, ei sunt inceputul! Puteti urma fieeare acest lucru, nu existii limite, nu exista, sub nici 0 forma, ca cineva sa nu se poate vindeca, indiferent ee handicapuri §i boli §i blesteme are, exista doar: ignoranta §i necredinta - atunci §i numai atunci nu este posibila vindecarea - nu pentru ca nu se poate, pur §i simplu, fiinta umana respectiva nu vrea - ca 0 face con§tient sau nu, este pur problema fiecaruia -, avem in noi totul, suntem perfecti - numai ca trebuie sa aceptam acest lucru §i sa permitem ca Divinitatea sa ne aduca acolo unde ne este locul, la chipul §i asemanarea lui Dumnezeu in manifestare - in traire -, adica sa fim cu adevarat ingeri umani.

CAPITOLUL8 Flacara Violet a Transmutarii a lui Dumnezeu
Flacara Violet a Transmutarii a lui Dumnezeu este unul dintre cele mai puternice instrumente de purificare. Acest instrument lam folosit mai mult in momentul dnd nu aveam, ca instrument, decM curierii §i Cuptorul Gratiei Divine. ~i acest instrument este

acum facultativ, fiindca avem mult mai multe inslmente, dar este unul foarte bun, foarte puternic. In ce consta, cum i1folosim §i cum functioneaza? Ne imaginam un punct violet, in dreptul inimii, acest punct 11 introducem in noi §i incepem sa-l dezvoltam, sa-l cre§tem, pana dnd cuprinde intregul corp fizk. Apoi il cre§tem, il marim §i in afara noastra, pana cand ajunge cat aura noastra, iar apoi, urmatorul moment, 11cre§tem cat mai mare posibil, sa zicem, cat camera in care ne afHim sau sala de c1asa in care ne aflam. Deci, totul este violet, corpul nostru fizic, aura noastra §i imprejurul nostru cat putem noi cuprinde. Pentru cei care nu pot "prinde" culoarea violet de 18 inceput, sa nu-§i faca probleme, exersati §i 0 sa apara, la altii mai devreme, la altii mai tarziu, fiecare dupa straduinta sa. In continuare, yom zice urmatoarele: "Flacara Violet a Transmutarii a lui Dumnezeu, te rog foarte fmmos, sa cureti toata aura mea. Te rog sa cureti: toate angoasele, toate ranile trecute §i prezente, toate emotiile §i toate blocajele emotionale. Te rog frumos sa cureti toate reziduurile din mine. Te rog frumos sa repari, sa cureti §i sa pUi in functiune toti centrii energetici, superiori §i inferiori. " Acest instrument 11folosim ori de cate ori simtim nevoia de a ne purifica, dar cel putin 0 data sau de doua ori pe zi. Poate pentru unii este mai greu la inceput, greutatea constand in a-§i imagina culoarea violet §i extinderea ei in corpul fizic, in aura §i in afara, dar dnd devine 0 obi§nuinta, avem nevoie de secunde pentru a ne inunda cu Flacara Violet ~iintr-un minut-doua sa spunem textul, adica, rugamintile noastre fata de Flacara Violet. Este indicat ca initial sa invatam pe de rost ceea ce cerem de laFladira Violet. Isonal, am lucrat cu Flacara Violet imediat ce am primit transmisia cu ea. Am invatat textul, dar doream sa lucrez pentru a ma purifica, chiar daca mai uitam dte un cuvant, a~a, mai rar, deschideam ochii ~i il gaseam repede, dar esentialul era ca nu pierdeam culoarea violet, deci, deschideam ochii, vedeam cuvantul pe care 11uitasem, 11rosteam ~i inchideam ochii ~i continuam exercitiul pentru a ma purifica, mult timp, pana dnd au venit mai multe instrumente. De asemenea, §i primii mei cursanti au £olosit Flacara Violet. Cand am primit instrumente care nu pres up un exercitii de imaginatie, n-am mai £olosit la curs Flacara Violet,
85

fiindca eelelalte instrumente erau mult mai efidente pentru toata lumea, fiindca nu aveam nevoie de exercitii de imaginatie ~i, pur §i simplu, de neincredere in sine insu~i. Fiindca eei care nu "vedeau" violetul se considerau, deja, inferiori §1 dec1arau direct sau indirect ca ei nu vor rem~i, §i astfel am recurs doar la celelalte instrument, pentru a nu crea dificultati in procesul de Trezire in Noua Energie. Dar cine dore§te poate folosi :;)i acest instrument, Flacara Violet a Transmutarii a lui Dumnezeu, este, intr-adevar, eficient :;)i ajuta la purificare.

CAPITOLUL9 In loc de concluzii ...
Am prezentat in partea a doua a cursului cele opt instrumente prin a caror folosire ajungem din Vechea Energie, caracterizata prin tristete, durere §i suferinta, la Noua Energie, un nou mod de viata, bazat pe Fericire, Bucurie §i Abundenta incredibila §i fantastica. Aceste instrumente, la care se adauga credinta, sau, mai clar, mai corect spus, certitudinea ca tot ceea ce cer: tot ceea ce fac, prin aceste instrumente, se va implini in viata mea, ca §i cum s-au implinit deja, reprezinta "reteta" echilibrarii, armonizarii san vindecarii totale. Subsemnatul, care prezint aceste lucruri §i Ii invat pe cursantii mei folosirea lor §i in special ii "trag la raspundere" pentru folosirea lor §i ii ajut prin toate posibilitatile oferite mie de Divinitate, §i 0 sa va descriu acest lucru mai pe larg, nu imi asum responsabilitatea pentru vindecarea sau armonizarea sau echilibrarea nimanui, fiindca depinde de fiecare dintre voi, fiecare sunteti unicat, nu exista doua fiinte umane care sa reactioneze la fel, deci, §i rezultatele sunt diferite. In schimb, imi asum responsabilitatea ca fiecare sa-§i insu§easca toata, absolut toata cunoa§terea necesara, adica tot ceea ce am prezentat pana acum §i tot ce voi prezenta in continuare, sa-§i insu§easca fiecare instrument in parte, precum §i folosirea lui. Trecerea in Noua Energie se face prin aportul fiecaruia, cat interes avem, cat de des lucram cu instrumentele, §i in special

dW'i incredere, cata credinta, d.ta certitudine 1 oHemin tot eeea ce facem. Divinitatea ne ajuta, ne cere doar sa permitem - ce sa permitem - sa ie§im din dualitate, din chinuri, din suferinta, din dureri, din saracie, sa permitem sa ne recapatam calitatea de'ingeri pe care am avut-o cand am plecat de Acasa, eu Voia Divinitatii, sa experimenUim pentru Divinitate ce este in afara ImparatieL Ea, Divinitatea, ne ajuta in totalitate, numai noi sa permitem - vedeti, aici eu nu mai pot sa-mi asum responsabilitatea pentru fiecare c~z in parte, eu fac tot ceea ce este necesar pentru ca toti cei care lucreaza eu mine sa primeasca incredere totala in ei in§i§i, in vindecarea lor totala. Dad cineva nu reu§e§te, inseamna ca nu vrea. Atunci ma yeti intreba, eu fireasca ingrijorare: "adica este cineva care nu vrea sa se vindece?" Raspunsul este: Da, toata lumea vrea sa se vindece, dar de aceasta "reteta" pe care a transmis-o Divinitatea "de ultima ora", de acest fel nou de a trai viata, multi, foarte multi se indoiesc, adica este prea simplu! - "Cum adica, crezi §i gata, te-ai vindecat?" Oamenii, traind in Vechea Energie, sigur, au patimit mult §i lucrurile s-au complicat mult; §i eand vii in fata lor eu asemenea "reteta" extrem de simpla, devin neincrezatori. Spun ei: "Ah, este 0 secta, este 0 poveste, adica cum sa spun 'sunt sanatos' §i gata? Trebuie sa merg la medici, la aparate, sa dau anumite 'atentii' ici-colo, sa am tratamente scumpe §i_multe- adica cum a§a - SUNT SANATOS - SUN~ VINDECAT - INTINERESC - §i gata?" Da. A§a este, simplu, INCERCATI - §i dupa ce va yeti vindeca - respectuos va rog sa-i ajutati §i pe altii - §i yeti fi fericiti. Cel mai de pret lucru uman este viata, in momentul in care 1ai ajutat pe om sa permita sa nu moara, sa se vindece §i nu numai, ci chiar sa fie fericit, bucuros §i sa traiascii in abundenta - ai tu, la randul 0 nespusa fericire §i bucurie. Cand un om a fost in disperare, in ghearele mortii, §i te suna aproape plangand de emotie §i de fericire, cii atata sa-ti dea Divinitatea cat are el acum §i familia lui, ea se simte a§a de bine, ca niciodata in viata lui nu s-a simtit a§a de bine. ~i nu este 0 poveste, §i nu este u~ true, §i nu este 0 hipnoza, este 0 realitate mai reala dedt toate realitatile din lume. Lasati la 0 parte orgoliul, incapatanarea, ura, obiceiu~ile vechi adueatoare de conflicte, neincrederea, indoiala, frica §i multe al!ele, pe care deja Ie §titi, §i aplicati "reteta" - SUTA LA SUTA VAVETI VINDECATOTAL DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE

~I SUTA LA SUTA II VETI AJUTA ~I PE ALJI! sA vA URME~E: PENTRU AFI FERICITI, BUCURO~I ~I ATRAI IN ABUNDENTA!!! INCERCATI!!l Nu veti regreta, Imi veti multumi 0 viata intreaga, voi ~i toti cei pe care ii veti ajuta sa se implineasdi a~a cum este dorinta lor. ACTIONATI ACUM!!! Nu 'lasati pe maine - maine inseamna niciodata! ACUM!!! ACUM - ESTE MOMENTUL CEL MAl POTRIVJT PENTRU A INCEPE CEVA!!!

PARTEAA TRElA VIATA , iN NOVA ENERGIE
Viata in Noua Energie este total deosebita fata de ceea ce am trait pana aeum. Deosebirile sunt esentiale, totul se afla la poli opu~i, la 180°. De la tristete, durere §i suferinta in Vechea Energie, la Fericire, Bucurie ~i Abundenta in Noua Energie - moduri de viata total diferite, din toate punctele de vedere. , In Noua Energie nu s-a trait niciodata, aiei, pe Pamant - am plecat de Aeasa, ca ingeri, am creat planetele, am venit pe Pamant ea umani ~iam eereetat pentru Divinitatea, ne-am zbatut cu karmele noastre - dar am ajuns aiei - s-a dat trezirea in masa - in toamna anului 2004, prin Arhanghelul Gavril, s-a dat semnalul Ineeperii trezirii in masa a umanitatii, adica al celei de A Doua Veniri a lui Christos, in fiecare din noi, astfel ca omenirea sa renunte .la dualitate, la lupta, la eonflicte ~isa traiasca in iubire neconditionata, in lumina si in pace - adica - ACASA. sA. VINA. AICI, PE PA.M.ANT1(!- ca sa se implineasca versetele din Rugaciunea Domneasca, din Rugaciunea Tatal nostru: "... PRECUM IN CER, A~A ~I PE PA.MANT"! In Noua Energie suntem primii care au intrat ~i care intram, suntem pionieri, nki Divinitatea nu §tie cum va fi, sunt stabilite principiile, dar umanii reactioneaza conform liberului arbitru, fiecare in mod diferit, de fapt, suntem, uniei. Cel care va scrie acum, aceste randuri este suta la subi in Noua Energie - este de neimaginat ee inseamna - sa traie§ti fara friei, griji, superstitii, spaime, lipsuri, temeri, prejudecati, stari de inferioritate, de slugarnicie, de supunere - ci, dimpotriva, sa fii un om liber, independent, adidi sa nu depinzi de nimic, cu demnitate ~i prestanta, sa nu te cenzurezi dnd vorbe§ti, sa spui tot ce it! vine sa spui - deoarece Christosul te conduce, in mainile Caruia ti-ai pus viata ta, ~i EI, Christosul, te ~ duce numai acolo unde este eel mai bine pentru tine - ACCEPTAND TOTUL - nu ai nici un obstacol, fiindca daca nu te opui la nimic, daca nu vrei sa schimbi pe nimeni, nimic nu ti se opune tie, nimeni nu vrea sa te schimbe. Este 0 mare diferenta ca am trecut de la umilinta la demnitate, la prestanta, la a te onora, a te respecta, a te aprecia §i pretui, care,
89

de fapt, este opusul a ceea ce am invatat §i trait 0 viata de 1a Biserica, ca sunt ticalos, ca sunt cel mai mare pacatos §i ca tot ce merit este osanda, ca nu ma fac vrednic de nimic §i sa ma tern la orice pas ca gre§esc §i voi fi judecat §i trimis in focul ve§nic, unde este scra§nirea dintilor. Da, dragii mei, este un mare adevar §i, in cele din urma, pentru fiecare cuvant scris aid imi as urn responsabilitatea deplina, adevarul ca am fost ridicat §i a§a yeti fi §i voi, daca permiteti sa fiti ceea ce sunteti cu adevarat, la nivelul real, acela al existentei in mine a chipul~i §i asemanarii lui Dumnezeu - in manifestar~, nu in teorie, nu in stare latenta - ci in manifestare, adica in traire - in fiecare clipa a vietii me Ie - la nivelul de inger-uman - al con§tientizarii cu adevarat a ceea ce sunt, ce rol §i loc am in Imparatia lui Dumnezeu §i chiar sa ma bucur cu adevarat de viata in lumina lui Dumnezeu - este eel mai inalt chip de existenta acestea le-a oferit Divinitatea omenirii - A Doua Venire a lui Christos in noi, in fiecare, Christos care ramane in noi daca rastignim patimile §i pe El 11 punem pe tronul inimii noastre - §iva ramane in noi pana la sfaqitul veacurilor, a§a cum a promis Dumnezeu: "Voifi cu voi pana la sfar§itul veacurilor." ACESTA ESTE DUMNEZEU! ACEASTA ESTE VIATAIN DUMNEZEU!!! Adevarat spune Cantarea bisericeasca: "Cu noi este Dumnezeu, intelegeti neamuri §i va plecati!" Dar, dragii mei, a venit timpul sa lamurim un lucru: 0 data scriu frumos despre Biseridi, 0 data spun ca nu este chiar cum zice Biserica, §i a§a este, inca mai repet ce am spus mai inainte: Imi asum fiecare cuvant scris aici, chiar daca unii nu vor fi de acord cu mine, acum, vor fi mai tarziu, dar intre timp 0 sa se mai chinuie, nu este decat chestiune de timp, se vor face presiuni enorme de catre Divinitate asupra omenirii pentru a se trezi, dar a§a este omul se opune binelui sau, binelui sau cel mai inalt pe care Divinitatea i-I ofera ACUM. Esenta este IUBIREA NECONDITIONATA, acesta este firul pe care este centrat intreg cursul me~, prin toate cele ce v-am prezentat ajung la iubire - la fel §i Biblia, in special Noul Testament, ceea ce prezinta Biserica, este iubirea, iubirea ntlc()ncli~ionata., am citat chiar din marele Pavel definirea §i marele I'ollll iubirii. Inst1~iIisus spunea: "Daca aproapele tau iti cere haina,
I)()

da-i §i cama§a de pe tine", sau: "Daca dneva iti da 0 palma peste obraz, intoarce §i partea cealalta a obrazului." Ded, esenta cursului meu este iubirea neconditionata pentru care Iisus ~ fost rastignit, dar fara ritualuri, ci, pur §i'simplu: prin credinta suta la suta, adica prin certitudine. Dar Biserica vine §i prezinta multe aspecte prin care, pur §i simplu, nu ai nid 0 §ansa sa ajungi la iubire, adica sa ajungi un om liber, demn, onest, care sa te respecti §i sa ai pentru tine apreciere §i onoare - ti se spune ca e§ti cel mai mare ticalos, ca e§ti un ins care nu meriti nimic decat osanda, §i ti se sugereaza ca e§ti cel mai mare netrebnic in fata Divinitatii §i ca vei fi judecat §i vei arde in iad pururea, nu mai ai alta §ansa de a te reabilita, ci trebuie permanent sa iti fie frica, adica sa fii tot timpul terorizat - aceasta este in Vechea Energie, aceasta a fost dintotdeauna punctul de vedere al mai-marilor Bisericii, pentru a stapani popoarele §i a Ie conduce prin frica, teroare §i saracie. Dar vine Divinitatea cu Invataturile reale, certe, prin care ne indeamna la libertate, demnitate, onestitate, §i altele, ceea ce reprezinta adevarata esenta a DivinWitii, fiindca Divinitatea nu judeca, nu pedepse§te, ci, pur §i simplu, Divinitatea este lumina, este p~ce, §i noi suntem creati dupa chipul §i asemnarea Divinitatii. Intr-adevar, acum este greu sa tred de la credintele vechi bazate pe frica, pe teroare, pe ideea ca banii sunt ochiu'l dracului: §i altele, la ceea ce ni se prezinta cu adevarat §i real, ca suntem, de fapt, cu totul altceva, §i mie mi-a fost mai greu, dar am scapat, cu ajutorul instrumentelor Noii Energii, de toate aceste credinte vechi, de toate aceste poveri, §i am ajuns la adevarata valoare pe care 0 avem fiecare. Dar aceasta problema se va rezolva, VOl' disparea toate religiile, absolut toate, §i va ramane Una singura - unde toti vom trai in libertate §i demnitate - unde esenta va fi IUBIREA NECONDITIONATA!!! Oricum, pana atunci, cei care urmati calea Noii Energii, a iubirii, va trebui sa va desprindeti, sa va eliberati de sistemele vechi de credinta, sa va eliberati de tot ceea ce va blocheaza, §i care provine' din religii, ca 'sa ajungeti liberi, independenti, one§ti, fericiti etc. ... . Nu este rolul meu sa combat nimic, eu trebuie sa ACCET TOTUL, §i asta fac, dar a fost necesar, fiind un curs, sa lamuresc aceasta problema. Sigur ca mai sunt §i alte neconcordante, dar

prin tot ceea ce v-am prezentat ne putem elibc;:rade toate blocajele, pentru a ajunge la esenta noastra, aceea de INGERI-UMANI! Prin instrumentele Noii Energii, cu certitudine veti ajunge la esenta voastra de ingeri-umani. Va voi da un exemplu, cum sa lucrati: '- Dragii mei curieri, entitati angelice marete, entitate Shaumbra §i Maria Magdalena, va rog foarte frumos sa ma deblocati total de toate blocajele, obstacolele, cauzele care ma opresc sa ajung INGER-UMAN, care ma opresc sa ajung 0 fiinta libera §i independenta, sa traiesc in demnitate §i prestanta, in iubire, in lumina §i in pace. - Inspir certitudine ca devin cu adevarat inger-uman. - Inspir in incorporez toate blocajele care ma opresc, sub arice forma, sa ajung inger-uman. Va rog §i acest exercitiu sa-l faceti de cel putin trei ori pe zi, §i va fi foarte bine, pentru voi toti. Ni se mai transmite de catre Esus, prin Tobias, ca nu este de acord cu umanitatea §i cu cei care II prezinta pe cruce, mort nu doresc sa se interpreteze, acum, ca eu necinstesc sffmta cruce, dar Esus spune in felul urmator: "Eu sunt viu §i sunt in voi, §i nu ma tineti tot rastignit!" Este foarte important acest lucru §i va rog sa va schimba? atitudinea, a§a-zisa veche, §i sa-l ave? pe Iisus in voi viu §i Cel care va este ajutorul cel mai pretios, pana la sfar§itul veacurilor. Dupa efectuarea eliberarilor, instrumentul numarul unu, sau taiat toate cauzele sau karmele care v-au produs tristete, suferintii §i durere - urmeaza ca voi sa lucrati cu instrumentele Noii Energii pentru a va curata in totalitate, pentru a va purifica. Mentionez, inca 0 data, ca nimic, dar absolut nimic nu mai aveti de platit, de chinuit, de suferit - tot ce vine la voi sunt en~rgii care vor sa Ie eliberati - ele vor sa pIece mai mult dedit vreti voi sa sdipati de ele -, prin instrumentele NoH Energii, va rog sa Ie eliberati §i totul va fi foarte bine. Dumnezeul vostru interior, Sinele vostru Superior, Christo suI din voi, indiferent cum il numiti, va trimite aceste energii pentru a Ie elibera, ele vin, chiar de cand am plecat de Acasa §i am trecut prin Zidul de Foc, adica ceea ce desparte, granita, dintre Imparatie §i vid, de atunci pana in prezent am avut sute sau mii de vieti, de peste tot vin energii la eliberare - respectuos va rog sa Ie dati

voie sa pIece, nu plangeti, nu va speriati, nu va meti, cat ar fi de puternice aceste energii, cat de tare v-ar zgudui - totu§i -, sunt ~oar. energii care vor sa pIece - eliberati-va §i veti ramane §i voi lIb.en - ca este vorba de boli, de relatii nepotrivite, de absolut once - nimic nu ya face nid un rau, totul este spre evolutia voastra. ~TOT CE VAVINE ACUM ESTE SPRE BINELE VOSTRUCEL MAl INALT - SPRE EVOLUTIAVOASTRA!!! Nu va temeti! Indraz~iti! Iar indrazneala voastra va avea roade, iar roadele sunt: feridre, bucurie, abundenta incredibila §i fantastica. ' De asemenea, sunt energii, de teama, de frica superstitiile, care, dupa ce le-ati scos, vin din nou la voi sa v~ intrebe: "Cum de renunti la mine, noi am trait atatea vieti impreuna, §i acum ma abandonezi?" Sunt doar incercari - datiIe voie acestor energii sa pIece tot prin intermedi~l instrumentelor Noii Energii. Vor mai veni alte energii sa va testeze, sa va incerce daca ave? siguranta in Noua Energie, adica daca v-ati ancorat s~ta la suta in Noua Energie - §i acestora, tot prin proc~deele cunoscute, dati-Ie voie sa pIece, eliberati-le. Nu mai sunteti supu§i karmelor, d, pur §i simplu, voi lucrati pentru evolutia voastra spre libertate! ' Este absolut esential sa cunoa§teti acest lucru §i sa aveti incredere ca nu se cauta distrugerea voastra - dimpotriva, se caut~ eliberarea voastra - libertatea. Exista pericolul pentru cei care nu cred in evolutia lor in f~ptul ca pot ajunge liberi §i independenti, chiar daca s~nt s~o§i dIll karma, sa ramana tot in Energia Veche, in zbateri §i chinuri, este. problema lor. - Soarele §i pentru ei rasare, daca ei nu i§i iau portIa care Ie reVIlle, nu Ie este nimeni potrivnic, pur §i simplu, este al:erea lor, implicit §i responsabilitatea lor. Divinitatea ii accepta §i a§a, adica Christosul din ei se lasa in continuare rastignit, iar patimile stau pe tron §i i1conduc pe cel in cauza - este doar problema Iui -, nu este nici a Divinitatii nici a noastra. . , In momentul in care ai luat hotararea de a trece in Noua Energie §i incepi sa crezi §i sa lucrezi, atunci: - Sa a§tep? schimbari §i sa Ie accepti, in viata ta, bineinteles, benefice, intr-un cuvant, disparitia problemelor care te apasa sau - sub diferitele lor forme ",

_ Sa §tii, cu certitudine, cii tot ce prime~ti este do~r ~pre evolutia ta, intotdeauna in spatele obstacolulm ?e :are ~l al d~ trecut, adica al energiei terorizante, pe ca~e trebme, sa, 0 ehberezl, se afla "mina de aur", adica ceea ce al cer~t ~I,al crezu~ cu certitudine ca vine: pace interioara, abundenta, vIla, autotunsm, pattenerul cel mai potrivit din toate punctel~ de v~d~re etc. ,et~.... Cum §tii dnd ai ajuns in Noua EnergIe? AdIC~:~tuncl can~ ai ie§it din dualitate §i nu te mai lupti, dnd, de fap~t,~IaJuns ~ca:a, dar aici, pe Pamant, deci, a§a cum s-a s:pus - A~asa vme pe ~amant _ aid, pe Pamantul Nou. Este foa:t~ slmplu: In mo~entul m care nu te mai deranjeaza nimic, decI, m momentul cand A~CEPTI TOTUL - ai ajuns, ai ajuns la destinati~ - acesta es.te deZIderatul, in acela§i corp, nu treci, ca in trecut, pnn moarte; ~Iun alt mod ?e viata - modul de viata caracterizat: de echIhbru, armome, abundenta etc ... , ' I Cei mai la indemana exemplu 11am IX: ~egatura c,u mIx:e. r: data de 13 mai 2005, Tobias a facut tranSmlSla aferenta, l,um, ma~ 2005, la Bucure§ti - Romania: Iar in zi1~le.de 15, 16 §1.17.mal 2005, am participat la un semmar ~e tr.el zlle cu G~off §I Lmda: sotia lui. Doua aspecte, doar doua, va VOlprezenta, dm ceea ce ml s-~ intamplat aici privind evolutia mea. ..' _ In primul rand, vreau sa va sp~n cii eu, fl!nd ?nmar la ~ad, am avut 0 mare problema cu gunolUl, cu c~.ra~ema or~§u~m: N~ su'portam sub nici 0 forma ora§ul murd~r. Vemnd m un~ dm dl~metl la seminar, venind din Drumul Tab~rel, aI? ~e~s 0 parte, pe JOS,pe ni§te trotuare nematurate "de ~m, de zlle §I, fan~astIc, ~u :n-~ deranjat, gunoiul, simteam a§a ca §I el fa,ce parte dm. medlU ~I ca acolo este locul lui. Deci, nu ma d~ranJa :pe.ntru p.rnna da~a de multi ani, era pentru mine ceva mcredIbll~ mal ~les ca am con§tientizat acest lucru §i orice faceam nu ~a d~ranJa prezent~ gunoiului stradal, sub talpile .~e~~. ~and am aJuns m ~ala de S~~Inar, am intrebat imediat aitl Imtlatl care erau ~colo. "Ce ml sa intftmplat?" - relatandu-le §i lor povestea cu g~r:ol:rl,pev ca,r~.'mare, mare minune, 11acceptam, fara a ma ~p~ne §Ifara a ma dIr!Ja mental, sA spun mental cii 11accept, pur §I slmplu, mental am mcercat d mA oplln, dar nu am reu§it - deci, ~~CvEPT~M TO~UL. RllplInlul lor a fost dar, !impede, onest §I.fara .echIvoc: "M~trut, e,t! ACASAI" Am dimas foarte pla.c~t sur?:-ms Y cu 0 senzatle de mRr; tmplhtire in mine, de mare Iml§te §I Impacare.

Al doilea lucru pe care am sa-l relatez e "e ca la sfar§itul seminarului Geoff ne-a spus sa scriem §apte dintre realizarile noastre de pana acum legate de acest seminar sau, mai bine zis, privind contributia acestui seminar la evolutia noastra. Din cei 120 de participanti, ~proximativ vreo 8-10 au cftit ceea ce §i-au notat, printre care am fost §i eu, nominalizat de ciitre Geoff. La punctul §ase, penultimul, am scris textual: "M-am indragostit de mine." Geoff s-a ridicat in picioare, a aplaudat, impreuna cu intreaga asistenta §i a spus: "Este cel mai important Iucru care i se poate intampla unei fiinte umane." Aceasta presupune ca e§ti deja Acasa, ca ai in tine Iubirea neconditionata. Acum fac 0 mentiune: sa nu se confunde cele relatate de mine cu narcisismul, nu, este 0 relatie de impacare cu tine insuti, este 0 relatie de acceptare totala a ta insuti, din toate punctele de vedere, intr-un cuvant, te simti minunat cu tine insuti. Nu te mai judeci, nu iti mai repro§ezi ni~ic, te-ai impacat cu tin~ insuti §i cu Iumea intreaga, toti iti sunt dragi, a§a cum este fiecare in parte, absolut totul este la Iocullui, acolo unde trebuie sa fie dintotdeauna. Acasa a venit pe Pamant - a inceput crearea Pamantului Nou - Pamantul fericirii, bucuriei §i abundentei. Ele, cele doua Pamanturi, cel Vechi §i cel Nou, vor fi separate 0 perioada, pana dnd Pamantul Nou va cuprinde tot Pamantul. Suntem §inoi chemati sa participam la formarea §i extidnerea Pamantului Nou - fiecare cu aportul sau. ACTIONATI ACUM!!! Divinitatea, Ia modul cel mai real, are nevoie de noi, de contributia noastra. ACTIONATIACUM!!'! , ,

CAPITOLULI Creatia ,
In momentul cand e§ti in siguranta totala, in Noua Energie, atunci ai posibilitatea de creatie, de a crea tot ce ai nevoie, tot ce iti este necesar. Dupa cum am explicat, in Vechea Energie totul era predestinat, toata viata curgea dupa un scenariu dinainte stabilit, dupa un scenariu pe care atunci dnd ne-am intrupat I-am uitat, dar

dupa acel scenariu s-a desfa§urat viata noastra, .a fiecarui~, dar fara ca noi sa-l con§tientizam. Pentru aceasta, cel de sus, dm. astral, au 0 mare stima pentru noi, pentru ca fara a cunoa§~e ~e m ~e intampla, am fost de acord sa ne traiJ? vi~t.a, sau, mal bme ZIS, vietile, aid, pe Pamant. Dar, 0 data cu ehberan~e, au.plecat karmele de la noi, au plecat obstacolele, au plecat blocaJele §I,de aseme~ea, a plecat §i contractul cu Divinitatea un de era exact ~ata can~ trebuia sa trecem sus. Nu mai trecem, acum trecem m acela§I corp fizic in Noua Energie, l~ ~n.alt mo~ de viata pe vcare?i-~alegem noi Cllfiecare contract cu Dlvlmtatea, §I avem 0 alta data cand yom trece in astral. o data incheiat cic1ulkarmic, adica, ciclul platilor pe care leam avut de platit de la Facere pana acum, nou~ ne apar 0 sUl~1(:~e~ie de potentiale de a ne trai viata, 0 sumedeme de opvortUl:l1~p.,.Iar din aceste potentiale pe cele care Ie al~~em, Ie dam vlata §I Ie intretinem pana se realizeaza in planul fIZIC. . Aceasta transmisie, "Creatia", a facut-o Mana Magdalena, tot prin Geoff, §i este una dintre cele mai frumoas~ 1ectii. ~in.e a fost Maria Magdalena? Fiindca apar tot felul de vanante, ma slmt dator sa explic adevarul despre aceasta inalta enti~ate.. . Maria Magdalena are aceea§i putere, aceea§I energ:e ca §1 Iisus, dar este energie feminina, deci, am putea. ~pune m ~elu~ urmator: este similara cu Esus, dar de genul feml11l11. EnergIa el este foarte fina, pentru cei care 0 simtim, fiindca a fost de mUlt~ ori la cursurile mele, in special acolo unde cursantii ~r~u ~van~atI~ adica aveau vibratii mai bune, energia ei este foarte fma, §1te simti foarte bine in acea energie. Maria Magdalena a fost prima.la m?rmant c~nd.Iisu~a ~~via~ iar Esus i-a spus mai mult, poruncmdu-l: "Nu J?a atlI~ge , fllndca energia Lui era foarte puternica §i dad 11atmgea, l11~tanta~eu trecea §i ea in acea ener?ie. Iisus se af~aat~n~i in corp .Imatenal, era doar in corp energetic, dar ea I-a "vazut §I a comumcat cu El, fiindca erau egali in energii §iin putere divina, dar Maria Magdalena se afla in corp fizic, uman. Maria Magdalena are 0 mare contributie la formarea Pamantului Nou, are 0 mare contributie in evolutia ~oastra, .a tuturor, §i in special a celor care ii cerem ajutor.u~.~a ~I s-a o~ent spre ajutor anul trecut tuturor celor care 0 sohclta. V~ ro~ §I ~e voi, pe fiecare, ori de cate ori aveti nevoie de ajutor, in once sltuatle

v-ati afla, §i .indiferent despre ce este yorba, sa-i cereti Mariei 1V!a~dalenaaJutorul, §i-l yeti primi, tapt de care sa nu ~a indoiti mClOdata. , ~CU1~va voi prezenta cum se realizeaza "Creatia" in Noua Ene:-gte. ylata noastra, pana la eliberari, a mers liniar, a functionat dup.a~? ~I?g~rvsce.nariu, acum, in Noua Energie, avem foarte ~1Ulte p?sIblhtatI, f~ra a fI, intr-un fel, limitati, §iviata noastra functioneaza CIrcular, decI: avem concomitent mai multe potentiale p~ care Ie ~ut~m pune m valoare,. ~entru a ne face viata a§a cum ne place fI;ca:U1a. C~~t:ul cr:atiel se afla intre inima §i minte. Nu este 0 gandire pozIt.Iva,.ca .m V~cl~ea Energie, daca voiai 0 ma§ina, de exemplu, rO§Ie, tI-o Imagmal, §i a§a mai departe. Aid este yorba d~ cu t?tul altceva, nu ni se cere sa ne imaginam, sa dam detalii, dm mal multe puncte de vedere. peci, ~n momentul in care avem siguranta deplina in Noua Energle, deCl, atunci candnu mai apare indoiala, atunci potentialul ~e careyI-am ales, din milioanele de potenti~le posibile, il p~nem m opera.

o. sa va exemplific: In cazul dind potentialul ales de mine e~te 0 vI1~,eu tre?uie sa simt cum ma voi simti 'cand sunt in vila §i v~la~ste m propnetatea mea. Cand ajung la maximum cu aceasta sImt~re, candoma simt mai bine ca proprietar al vilei mele si ca ~ocu~t~r al eI, atu~c.i fac 0 inspiratie profunda §i gata. A§'tept Imp.IImr~a,?u conditia sa cred ca vila va veni la mine ca §i cum a vemt deja, m momentul cand ma indoiesc, totul se darama, de aceea este ~ecesar cand incep creatia sa am siguranta totala in Noua Energle.
Se spune ca mai repede creeaza Dumnezeu un nou univers 0 fiinta umana 0 ma§ina noua. ~utem ~a lucr.'lm, sa cream §i sa intretinem, prin certitudine, aceasta creatIe, mal muIte potentiale - important este sa credem . cu adevarat in realizarea respectiva. Nu ne intereseaza cum se face, adica. t~hnologia, nu ne intreaba nimeni cati bani avem in c~n.t,pur §I simplu, am creat oportunitatea §i a§tept implinirea ei, DyIVImtatea executa totul, cu conditia ca noi sa avem certitudinea ca ceea ce am creat se va materializa §i in plan fizic. , A~e~sta es.te fi.zica Noii En~rgii, ?U va indoiti, ci credeti, §l mceyetl s~ c:eatl --:§I totul va vel11la VOl,dupa dorinta §i in special dupa credmta. Onunde ne aflam, cand este yorba de Divinitate, de cat
97

totul se rezolva, totul, daca ai certitudinea ca ceea ce ai ereat va veni la tine. Creatia este pentru visa tori, pentru cei care viseaza cu ochii deschi§i, i§i creeaza potentialul §i ii dau viata, §i 11 intretin cu certitudinea ca acel ceva va intra in viata lor. Totu§i, creatia nu este a logicilor, deoarece aici nu pipaim, Divinitatea ne fac~ totul, doar noi sa cream potentialul, sa-i dam viata, sa-l intretinem §i sa avem rabdare pana la implinire. , ATENTIE MARITA!!!Tot ceea ce creati se va 1mplini, viata este a proor~cie de auto1mplinire, dati putere prin credinta voastra §i veti fi fericiti. Faceti a§a cu fiecare potential pe care.il doriti in viata voastra dar inca a data repet, sunt excluse In totahtate toate mo~entele de i~doiala. Numai voi in§iva va puteti 1mpiedica sa fiti co-creator. Nu aveti limite in ceea ce puteti crea. Este splendid, este, extr~ordinar!!! ' Implorati-o pe Maria Magdalena sa lucreze cu vai, sa va invete creatia, ova face, cu siguranta - ~i .veti fi fericiti~ .. Este una dintre cele mal Importante ll1SU§ln pe care Divinitatea le-a pus in fiinta umana - aceea de a CREA - in n?i, Dumnezeu s-a pus pe El insu§i, prin chipul §i asemanarea Sa -, lar acum, cand ii permitem ca aceasta sa se manifeste, devenim asemeni lui Dumnezeu - CREATORI. _ Dragii mei, Divinitatea va roaga prin mine, (REATI-VAVIATA A$A CUM DORITI sA FIE - PERMITETI SA AVETI CERTITUDINEA cA SUNTETI CREATORI - $1 ~UNTETI CU ADEVARAT!!!In ca a data repet: AVETI TOTUL IN VOl - DOAI3PERMITETI sA EXISTATI, sA FITI LA VALOAREAVOASTRA ADEVARATA!!! ' , Nu este greu, nu este absolut deloc greu - totul depinde .d~ voi. Cucat mai repede credeti, cu atat mai bine. Daca nu credet1 §1 ramaneti in boli §i in chinuri - este alegerea voastra, daca voi a§a

l~ .~...".
...• .•
I

f

}

~~tltNiAtl $~a~~. ~~~S~~A~~~~JI=~A~bl~~I~~~~r$~_ fiJf$ARACI$L SAJDTL .139G~TI- ;Q IFli.R~liIA, ... ~Q,J:'~~~,. ~
ATr~YDINg~LMR];UALIJ::AIEA,:Jt::l;Clm~R~61,!L_
~~;;;;::,:,~, u··,.",~".,..'":~'-··'''

1.1. Ata§amentele Totul este in regula, cu ceea ce ne dorim in viata, pana in momentul cand ne ata§am.

A te ata§a inseamna a avea dependenta - §i cum noua ni se cere libertate §i independenta de tot ce suntem ata§ati, pierdem acel ceva de care suntem ata§ati, orice ar fi: parinte, copil, sot, bani, sau orice altceva, casa, autoturism, afacere etc. Iar dad 11 cerem §i 11cream, daca avem ata§amente fata de acel ceva, acel ceva nu va veni, nu se va materializa in forma fizica, nu va trece de faza de potential. A fi ata§at de ceva este ca §i cum tu nu ai putea trai fara ace 1 ceva, este a mentalitate, este a atitudine care creeaza dependenta. Aceasta lectie am primit-o In martie 2005, eram la curs la Baia Mare, §i dimineata, in aproximativ trei ore, mi s-a transmis de catre entitatile din astral. La inceput Ie-am explicat ca eu nu am nici un ata§ament, dar, lucrand cu mine, entitatile mi-au dovedit contra~riul a ceea ce credeam eu despre ata§am~nte. In timp ce au lucrat cu mine, mi-au gasit nu mai putin de 25 de ata§amente, pe care Ie-am eliberat pe lac, mi se spunea ata§amentul §i 11 scoteam imediat. Ata§amentele sunt blocaje extraordinar de puternice: poti sa pierzi de ce e§ti ata§at daca nu renunti la ata§ament §i, de asemenea, prin creatie, acel potential pe care l-ai lucrat nu se materializeaza. Vestea buna este ca Ie putem elibera,' toate aceste ata§amente, §i devenim liberi §i ne bucuram de tot ceea ce avem, dar tara dependenta - fara ata§amente! Ata§amentele reprezinta blocaje, obstacole intre fiinta umana §i Divinitate, ata§amentele ne despart de Dumnezeu - §i daca noi nu intelegem sa ne deta§am de acel ceva, Divinitatea ne ajuta sa-l pierdem, pentru a deveni liberi, independenti, §i sa fim UNUL - adica sa fim contopiti cu Divinitatea. Ce inseamna sa nu ai un ata§ament sau ce inseamna daca ai avut un ata§ament §i l-ai eliberat: inseamna ca on ai acel ceva, ori nu 11 ai, tu e§ti acela§i!!!Deci, nimic din exteriorul tau nu te influenteaza, nimic nu se interpune intre tine §i divinitatea din tine. Nu inseamna ca te desparti de acel ceva, dad eliberezi ata§amentul fata de el, relatiile raman, dar nu mai exista pericolul dependentei, pericolul pierderii acelui ceva sau pericolul, daca este vorba de creatie, de a nu se realiza acel ceva. Deci, STAREA DE ESTE STAREA FARA ATA$AMENTE!' .' NORMALITATE "., _~"-,-,.",.,,',.,"'."'-"'"",.,,.,'."".,,, ,, ".'V',,,,,",,.,

Cum depisUim dadi avem sau nu avem ata§amente? In momentul cand 0 relatie, indiferent cu cine este, "incepe sa scaqaie", sa nu mai fie potrivita, echilibrata, ar putea fi un ata§ament! Ca sa-mi dau seama dad este sau nu, fac 0 analiza, ce a§ face daca acea relatie nu ar mai exista, daca acea persoana ar pleca din viata mea. Daca raspunzi: Nu se poate, fara acea persoana eu nu exist, eu am sa ma prapadesc, am sa mor, sau alte §i alte asemenea expresii,atunci precis ai ata§ament, §i acesta trebuie eliberat - iti schimbi atitudinea - §i gata -, relatia devine echilibrata _ sanatoasa - armonizata, deoarece nu mai exista dependenta de acea persoana. . Tu ii vei spune Divinitatii din inima: Ori 11am, ori nU il am, este yorba decineva drag tie, eu sunt acela§i §i totul se desfa§oara normal in viata mea. Sigur, la inceput este greu, acest exercitiu, dar este obligatoriu, nu iti este totuna daca iti pierzi copilul sau nu - dar din cauza ata§amentului 11poti pierde, multe astfel de marne au suferit enorm ca au avut ata§ament fata de copil, §i I-au pierdut. Cum spuneam, nu este a§a de u§or, la inceput, dar este extraordinar de important, fiindcaW salvezi de la pierdere tot de ce e§ti ata§at, §i prin creatie nu impiedici potentialele sa se transforme in realitate fizica. Acel ceva de care e§ti ata§at 11pui in balanta §i spui sincer in interiorul tau: "Ori 11am, ori nu il am, Doamne, eu sunt acela§i" cand ai spus acest lucru cu maxima sinceritate, chiar daca cu lacrimi in ochi ai facut-o, lacrimi care nu-§i au rostul, deoarece salvezi ceva, nu pierzi ceva, totul este bine, in sensul ca ata§amentul a pIecat, l-ai eliberat. Cautati-va ata§amentele §i scapati de ele, eliberati-le, §i de cate ori in viata vi se pare ca ati fi ata§at - eliberati ace 1ata§ament - §i totul va fi foarte bine. Cum eliberam ata§amentele? - Rugam curierii, entitati1e angelice marete, entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena, sa elibereze de la noi toate ata§amentele, din toate 'punctele de vedere. Le rugam sa ne ajute sa Ie depistam §i individual, nominalizand ata§amentul, ii rugam sa-l elibereze de la noi. De asemenea, ii rug am ca, ori de cate ori apare un ata§ament §i noi nu I-am con§tientizat, sa ne sensibilizeze, sa gaseasca ei cea

mai buna metoda pentru a afla despre ce este \ba §i a-I elibera pentru a scapa de dependenta. ' alta cale d~ a el!be~~~ata§amentele: "Inspir §i incorporez toate ~~a§am~nte.ledm mme. In momentul cand §tiu ata§amentul, atunci II,nommahzez: "Inspir §i incorporez ata§amentul fata de ..." · ~tata lucrez pventru eliberarea unui ata§ament, pa~a cand simt ca sunt cu adevarat deta§at de acel ceva aceasta nu inseamna . ' ca nu ma mal mtereseaza, ca nu-l mai iubesc, ca nu mai am nevoie de el, aceasta inseamna ca nu mai sunt sluga lui ca nu mai am depe~dent.a, ca il tratez de la egal la egal, aceasta inseamna ca sunt.lIb.er, mdependent, §i ca am trecut de la starea de inferioritate de VICtIm~,de, sluga.rnicie, la cea de demnitate §i prestanta - l~ ce.a de .a fi eu msumI, de a fi stapanulmeu, de a avea siguranta in mme §I incr.edere ~otal~ in mine, in tot ce fac §i in tot ce am. ' · VedetI: dragll meI, ce influente nefaste au ata§amentele in vIata noastra. Nu vreau sa va sperii, nu vreau sa va temeti dar vre~~ sa fiti liberi §i demni §i sa traiti in siguranta cu tot cee~ ~e va dont!. -


"",'

""

1.2. Starea de hipnoza , ~tar.e ~e hipnoza inseamna stare de adormire. Aceasta stare ~e Im1?Ie~ICasa reu§e§ti in viata, din toate punctele de vedere, mclusiv dm ~el ~l,creatie!. Nu poti crea daca nu e§ti in siguranta in Noua Energle §l l.n specIal daca nu e§ti liber, independent. Starea de hlpnoza, pur §i simplu, este 0 mare frana in viata noastra, pur §i simplu, suntem ca §i adormiti sunt anumite s~~mente ~in viata unde actioneaza hipnoza, und~ noi aproape ca nlCl "nu eXlstam". · Dar sa vedem care sunt principalii factori care ne cauzeaza hipnoz(;. .. Prin:ul fa.ctor care ne hipnotizeaza viata este FAMILIA. FamIlIa ne hIpn?tIzeaza prin toate restrictiile, regulile §i interdictiile care. ~~ ~unt Impuse. Exista tot felul de credinte vechi, tot felui de tr~dItI! §I de comportamente care, pur §i simplu, pentru ca nu avem vo~esa trec~m pes.te ele, ne fac sa ramanem intr-o realitate impusa, on ne convme, on nu. Pur §i simplu, in cele mai multe cazuri din cauza superstitiilor, prejudecatilor, traditiilor, obiceiurilor proaste, c~mPvortamentelor, mtram intr-o stare de hipnoza, care este fcarte daunatoare, care ne impiedica sa fim noi in§ine. Am sa va dau
I()I

dlteva exemple, cat suntem de eara~hio§i §i ::at d~ m~eanie aetionam si cat de adormita ne este fllnta: Copl1~l mle eand se na§te, ma~anca cat vrea el §i dJ.,nd;rea, e~ este alaptat de m~ma lui pur si simplu, la eerintele lUl. Cand mal cre§te, gata,.I:eaparat tr~i mes>epe zi cel putin, formate din ~e~a ce sP3n: famlha, nu ce vrea corpul copilului, care §tie el marvbme c~ 11hpse§te, nu a~a cum a crescut strabunica acum 0 suta de am, care este lege m casa, iar copilului ii dauneaza din mai multe. pun~t~ dve. ~edere -= poate fi cat de gras, dar in acela§i timp subn~t:.lt, adlca sa-l hps~asca unele minerale sau mai §tiu eu ce, care sa 11provo ace cu tlmpul diferite probleme. . . v , Am intalnit doi frati, care au intarzlat la §coala. ~a~eva or~, fiindea prin fata lor, pe 0 strada.1atural~ica, a tr~cut 0 plsl~a neagra. ~i cum de acasa au primit ordm clar: m cazul m care pnn fata lor trece 0 pisica neagra, sa se opreasea, panva cand p~ste.locul pe unde a traversat pisica neagra treee 0 alta pers?ana, §l cum pe acolo se circula mai rar, acei copii au stat or~ in §lr pe.lo::, pentru a asculta de familie, au indeplinit ordinul, adlca, pur §l slmplu, au fost hipnotizati de acel ordin. . , domni§oara se casatore§te §l ca.nd,'pn~para ca:nea~ intotdeauna ii taia capetele. Sotul, carma 11 parea cunoasa operatiunea fetei, 0 intreaba de ce taie i.nfelul ac~s~a ca~nea. Fat~ raspu~de, senin, ca nu §tie, ca nu §l-a pus mCl~datav aceasta problema, nici nu a con§tientizat acest lucr~, da,r c: ~ vazut-o pe , .<::1' ea a facut la fel. Cand sotul fetel s-a mtalmt cu soacra mama el, '5 " d vt t lui, 0 intreaba de ce taie capetele ~a carn~, can 0 ga e.§ e. Raspunsul a fost clar §i evident: "Nu §t~~,am vazut l~ man:a, §~.am facut §i eu la fel." La 0 intalnire de famlhe, sotul fetel, ~unos fl1nd~ o intreaba pe bunica, de ce taie capetele la came ?an~ prepara mancarea, iaraceasta ii spune: ,,0, de la :n:aJ?a ~m ~nvatat, ~ra~ a§a de saraci, ca nu incapea camea in cratlCl?ara, §~era o~hgata sa-i taie capetele." Baiatul s-a lamurit, in cele dm ur~a, ~e n:lster~l prepararii eamii de ~atre sotia lui, ~are,.f~ravagandl, prm h.lpn~za, a executat toata operatiunea mecamc, mClmacar nu a con§tlentrzat acest lucru, dar cum sa-l schimbe. . . Vedeti, dragii mei, unde ne duce hlpnoza lmpusa de.famlhe. Al doilea f~ctor care ne hipnotizeaza este. STAT.UL. P~m. toat~ actiunile lui, statuI se impune asupra oam:n~lor, pnn felur~y felun de'interdiqii §i reguli, peste care, pur §l slmplu, oamen11 nu pot

°

v

••

trece, fiinddi devin contravenienti sau infrae. )1"i,§i astfel esti obligat sa accepti starea de hipnoza impusa. > Va rog sa faceti ape1 la memorie si sa va amintiti ce hi~not~zare a fkut statuI eomunist eu romanii timp de 50 de ~ni §i chlar §l pe urma. Detalii aici va voi da intr-o aIta carte, pe care o voi scrie in aeest an, ~dva aparea pe piata, pentru a fi citita !ilia se Iua aminte!!! A se Iua aminte, di nu este de glumit cu viata noastra, ehiar daea Divinitatea permite sa ne batjoeorim pe noastra , ci . noi in!iline, sa ne ignoram, !ilinu numai eu viata ' !illa urma!ililor nO!iltri, nu este de glum it niei eu tara aeeasta, Romfm;a, care a fost batjoeorita, umilita, jefuit~, intr-un fel, in perio8.da eOf!1unista!iliin special in perioada posteomunista. ;\'v1AREA INTREBARE ESTE: VA RASPUNDE CINEVA, ADIC~ CEI CARE SE FAC VINOVATI,DE CE S-APETRECUT CU R9M~NIA DE LA OCUPAREA EI DE CATRE COMUNI~TI ~I PANA ACUvM? AICI INCLUzAND ~I PERIOADA POSTCOMUNISTA - 1989 - PREZENT. Este interesant de urmarit ce se va inUlmpla, am certitudinea ca poporul roman va ie§i din hipnoza. Credeti ca este prea tarziu? Totu§i, "mai bine mai tarziu deeat niciodati" vorba romanului. alta intrebare este urmatoarea: "Cand se va serie istoria adevarata, a acestei tari?" "Cat este de reala istoria serisa a acestei tari, incepand cu Decebal pana in zilele noastre?" Yom afla vreodata adevarul despre noi, cine suntem cu adevarat? Al trei1ea factor care ne hipnotizeaza este RELIGIA. Cu toata agresivitatea ei §i eu toate ingradirile ei §i cu toate amenintarile ei §i in special prin efectele acestora asupra umanitatii, toat~ duc 1a un anur~ita fel de ador-mire, 1a hipnoza. A t)atrulea factor de hipnoza sunt AFACERILE. Lupta pentru cre§terea cat mai mare, in valoare absoluta, a profiturilor, a ca§tigurilor, pur §i simplu, te hipnotizeaza, altceva nici nu mai conteaza, doar aceasta este problema - banii, multi, chiar extrem de multi bani! Desigur, exista §i alti factori de hipnoza, dar important este, acum, sa scapam de hipnoza in totalitate, sa ie§im dinadormire, sa ne trezim la realitate, la adevar. In primul rand, ii yom ruga pe curieri, pe entitatile angelice marete, entitatea Shaumbra, pe Maria Magdalena, sa scoata, sa

°

elibereze toate starile de hipnoza in care ne aflam, iar apoi 0 sa nominalizam fiecare factor de hipnoza in parte, cat con~tie?tiza~n, tot, iar mai tarziu, cand mai observam un indiciu de hi~noza, :medl~t ii vom ruga sa ne elibereze de to ate aceste bIoca]e vemte prm hipnoza. v . In continuare , vom inspira ~i incorpora toate stanle de . hipnoza din noi. Apoi vom Iua fiecare vst~re d.e hipr:~za in parte ~l o vom inspira ~i incorpora - pentru a ramane hben ~l mdepende~tl: Totul se face cu credintii, cu certitudinea ca este a~a - ~dlca avand convingerea ca toata hipnoza din noi, oricat ar fi ea de subtlIa, a fost eliberata ~i ca suntem Iiberi ~i din acest p~nct de ve~er~! . v Liberi fiind, vom putea sa ne cream once ne donm m vlata, ~i din toate punctele de vedere.

CAPITOLUL2

Banii
Invataturile despre bani ne-au fost transmise de Saint Germain, ~ entitate foarte, foarte puternica. Saint Germain. a trait multe, muite vieti, aici, pe Pamant, chiar ~i pe aceste locun, unde ne aflam noi acum. Saint Germain a fost intrupat in Shakespe~~e, in Mark Twain. EI a fost cel care I-a ajutat pe Tesla in descopennle pe care Ie-a facut ~i, de asemenea, I-a ajutat pe Edison, care a f~st aceIa~i spirit care a fost intrupat in Te~la. De asemenea, v~amt Germain a fost intrupat intr-un persona] celebru care a trait pe aceste locuri, este vorba de Rak6czi. Saint Germain este denumit alchimistul, el singur spune ca nu a muncit niciodata, dar pe ce a pus mana, totul a transformat in aur. Cand a fost aici, pe Pamant, nu a murit, nu i s-a gas it co~pu~ fizic dar el are calitatea de a se intrupa, ~i de a sta cel mult cmCl zile 'consecutive aici, pe Pamant, dar poate sa se intrupeze sub diferite forme ~i oriunde. Cand am fost in mai 2005 la Bucure~ti, Ia seminarul cu Geoff, Ia un moment dat eram in sala 121 de participanti, cu toate ca la intrare am primit fiecare un ecuson, era 0 Iista, fiindca se P!atis~ taxa de intrare cu cateva saptamani inainte, ~i nu a intrat mmem

tara ecuson - toata lumea avea ecuson, erau 120 de ecusoane dar la unmon:ent.datin sala erau 121, moment in care Geoff a intr~bat: :,Car~ .e~tl Samt G.e~~ain?" A fost posibil sa fie acolo, nu a fost IdentI~lC~~, da~ ~oslblht~tea sa.fi fost intrupat este de aproape suta la suta,Jllnd~am corp Imatenal a fost acolo, a participat Ia seminar, a facut ~l 0 transm.isie, prin Geoff, intr-una din cele trei zile. Se mval cunosc ~l a.Ite per~onalitati, cum au fost intrupate: loan ~otezatorul a fost lhe Tesvlteanul, ~i el a venit cu karma Iui de a.l se taia capul, fiindca §i el a taiat capul, cand a fost Ili~ Tesvlteanul, la 400 de fiinte umane, sau Moise, a mai fost intrupat m Solomon,3n Samuel, in los.if. al lui Iacov, in Apostolul Pavel ~i a<:.un: seAafla, acest mare spmt al Divinitatii, intrupat aici, pe Pamant, .m partea de vest a Romaniei, intr-o ora§ din vestul tarii. . Samt Germain a participat la cateva din cursurile mel~ cel m.al.mult a ~articipat in acest an la un curs pe care I-am tin~t Ia Tlml§.oara; dm 5 ore, cat. a d~rat cursul, Saint Germain a pa~ticipat aproxlmatlv 4 ore. Energla 1m este puternica §i foarte mobilizatoare este, p~!em sp~ne, chi~r ~a limita agresiunii. Spune lucrurilor p~ nume §l ~ncear~a, a§Aa, sa va fac 0 comparatie, cu disciplina militara, are multa ferm~tate:n el. Cand participala cursurile mele, el preda, el vo::be§t~ pnr: mme, adica energia lui imi transmite totul sub forma de gand §l este suficient sa deschid gura §i totul curge. Este f~arte f::umos, de multe ori ma mir §i eu ce s-a spus prin mine, cand ma retra~ seara, sa~ noaptea, cand sunt singur, meditez §i eu la .ce a.~pus_ Samt.~er~Aam, sau 0 alt~ entitate care transmite, prin mme, fllndca, dragll mel, mtotdeauna aI ce sa inveti de Ia ei intotdeauna prezer:ta lor este fantastica, intotdeauna en~rgiile din sala sunt fantastlce, ~pun mereu ca daca acolo ai aduce un bolnav, cat ar fi de grav, s-ar V1n~e~~. Am avut cursuri la care au participat mai multe a~emenea entItatl, a§a energii s-au format, di oamenilor nu Ie venea sa pIece acasa, sa paraseasdi sala, cu adevarat eram in rai. . . Ceosunt banii? Banii sunt 0 marfauniversala, pe care poti saI schlmbl pe ce:a c: ~ore§ti. A~ fi mai greu sa mergi, de exe~plu, cu un sac d~ ?~au sa-tl cum pen un pantalon, dar mergi cu graulla cel :are aChlZl.tlOneaza grau, prime§ti bani, iar cu banii cum peri ce vrel: pantalom, mancare etc .... !3anii nu au energie, noi suntem energia din spatele banilor. In ~oua En.ergie, ba~ii ne :rin in functie de vibratiile pe care Ie avem, 111 funqle de puntate, 111 funqie de cum circula energia

din interiorul nostru inspre afara §i din afara inspre noi. Acasta este mecanismul in Noua Energie prin care avem bani, mai multi decat avem nevoie, adica in abundenta. Nu este necesar sa avem doua sau trei locuri de munca §i sa muncim "pe rupte". Aici, in Noua Energie, regulile sunt altele. A§a ne spune Saint Germain: "Banii trebuie sa circule in viata voastra, ca §i curentul prin conductori, sa-i folositi §i niciodata sa nu se simta ca ati luat din ei." Dad asig~ram un circuit, fara blocaje, al energiei din interiorul nostru inspre afara §i invers, a§a vor circula §i banii in viata noastr'a. Banii niciodata nu trebuie sa va stapaneasca, niciodata sa nu luati deciziile in legatura cu arice dupa cati bani aveti in cont, ci, pur §i simplu, banii vor veni cand trebuie sa vina, Divinitatea cunoa§te §i executa totul. Voi, cand dati viata unui potential prin creatie, niciodata sa nu va puneti problema cu ce platesc, fiindca, atunci dnd acel ceva se materializeaza, §i banii sunt acolo, Divinitatea Iucreaza perfect, aveti incredere §i porniti - este mult mai mult de cat fantastic, este mult mai mult de cat ai putea spune cu cuvintele noastre aici, pe Pamant. Niciodata sa nu cereti suficient, fiindca Divinitatea nu este de acord cu suficient, intotdeauna sa cereti abundenta. Pilda cu talantii este semnificativa: celui care a avut mai multi, care i-a sporit mai mult, Esus i-a spus: "Peste multe ai fost pus, dar acum peste foarte multe am sa te pun." Deci, a incurajat abundenta §i i-a sporito. Celui care a ingropat talantul, spunand ca ii era frica de EI, de Esus, §i care nu i-a adus nici un venit, Esus i-a spus: "Celui ce nu are si ce are i se va Iua." , Deci, dragii mei, fara nici 0 §ovaire, e§ti in Noua Energie atunci cand traie§ti §i din punctul de vedere al banilor in abundenta financiara, adica ai mai mult decat iti este necesar. Oricum, multa incredere iti trebuie, chiar incredere totala, sa dai viata unui potential, indiferent eat costa, sute, mii, milioane din arice moneda, prin creatie, §i sa ai incredere ca atunci cand se materializeaza acea oportunitate iti vor veni §i banii pentru a acoperi costul, indiferent cati §i in ce se masoara, tu chiar neavand habar de unde 0 sa-ti vina, dar daca executi ceea ce am scris aici §i nu ai indoiala nici macar cat un bob de mu§tar, adiea cea mai mica unitate de masura prin care Iisus indemna la atata credinta ca sa muti §i muntii din loc.

Dragii mei, increderea totalii este fantastica - ne aduce tot ceea ce ne dorim! . .Saint Germain ne spune in felul urmator: "Sa nu va aud ~Iang~ndu-va ca nu aveti bani, fiindca voi nu permiteti ca abundenta fmanclara sa intre in viata voastra!" . , Deci, §i aici, c~nd e~te yorba de bani, este aceea§i Iectie a PE~IS~UNII! Daca~vretl sa scapati de san'icie, intrati in Noua Energle,. m abu~ndenta, dar efectele sunt opuse: saraeie §i bogatie, este .0 dlfer~nta foarte mare. Este 0 diferenta mare intre a trai in zbuclUm, ~tnstete, suferinta, saracie, sau a trai in Dumnezeu §i a?und~nta - ambele SU?t Ia d!spozitia noastra - alegeti - sau, mai bme ZlS~ ACTIONATI §l facetl marele pas al vietii voastre: Luati-L pe Chnstos in voi §i eu toate efeetele: Fe;ieire, Bucurie' si Abundenta. ' Va da~ un exemplu p~ care mi I-a relatat 0 fiinta umana, din Noua Energle. Avea de pubhcat 0 carte, §i ii Iipseau zece milioane A ~rugat ~eurierii: ~ntitatile. §i pe Saint Germain sa 0 ajute sa-§i plateasca cheltmehle la edltura, sa 0 ajute eu eele zece milioane. Aeest lucru il facea zilnie, iar intr-una din zile a mers la bancii sa vada ceo~ l?ai~ primit, ee bani au mai intrat, bineinteles, din sponsonz~n, ea nu avea afaeeri. Mare i-a fost mirarea cand a gasit exact. banll~de~ e.are maJ a~ea ~evoie. Foarte bucuroasa, 0 roaga pe funetlOnara sa-l spuna cme I-a depus banii in cont fiindca din doeumente nu s~ vedea. Atunei de la ghi§eu is-a' raspuns ca persoana re~pectl:va nu a vrut sa-§i dea identitatea, deei, un anonim a ?epus. ac.el bam. Vedeti cum se lucreaza, eeri, ai incredere ca pr~me§tI, al.increde.r~ totala cii prime§ti §i vin bani, anonimul sau ?ncare altcmeva, DlVlnitatea intotdeauna are 0 solutie pentru noi lmportapt este ea noi sa PERMITEM! . , VA ROG FOAR:.rEFRUMOS, vA IMPLOR, SA-I RUGATI PE CURIERI, PE ENTITATILE ANGELICE MARETE, PE ENTITATEA S-tIAVMBRA,P~ M:'\RIA MAGDALENA$1 PE SAINT GERMAIN, SA VAAJUTE SA VADEBLOCJ?TITOTAL, PENTRU A PERMITE ABUNDENTEI FINANCIARESA INTRE IN VIATAVOASTAAm . Totul este in ~ai~ile voastre, ~a r?g fru~os, aveti grija de VOl,va rog f=u~os sa. va pese de VOl,§l sa faceti totul pentru a PERMI~E .~a ~u~getl la eel ~ai inalt rezultat: FERICIREA, §i Ja se.opul Vletl1:sa fll ceea ee e§tI, eu adevarat, chipul §i asemnarea 1m Dumnezeu, in manifestare.

, " re este hlocat de vibratia altor Cand curentul ganduulOl noast t fi transmis la manifestarea gandurijoase §i dense, curentul nu poa e . . dorita. . , fara obstacol energ13 care Daca furni~ati eabl,! de~tra~s~~~l~teriorul §iin ~fara no~str~, este reprezentata de.ham 0 sa ~~i~or disparea. Inca 0 data, retmet1: iar problemele refen.toare l~ b, tele banilor §i nu invers. Voi, oamenii, suntet1 er:.erg~a?If s~ade abundenta in viata voastra, Tineti minte: Daca eXlsta IpS t t' DEM'NIl ' l' ~ sun e 1 . aceast~ se ~~tore~za faptu Ul ct~EA ESTE CHElA - d~F-~a Dragn me1, P~RMISI . este necesar sa traItl m permisiunea §i va vet1 debloca, nu mal 'f~ ~ b an 1'11 duren . §1 ara ."!

CAPITOLUL3 Cele patru elemente ale incorporarii
, d~ pentru di atunci cand Fiti observatori pentru OfperdlOa 1~t'a~t1'l' Sunteti in dinarnica ' 't t' in a ara ua 1. , ~ sunteti observaton sun e), f teleg~ cum functioneaza cu Energiei Noi, §i astfel VOlpute,l m, '
A

adevarat lucrurile. ~ t ebuie sa schimbe lumea. Nu Observatorul intelege ca nu rb'l't t Aceasta este 0 mare sta responsa 11 a e. .. trebuie sa poarte acea 1 d' motivele pentru care unn 'l' t Acesta este unu m d responsa b 1Ita ea, "f _' t in corpul vostru, mcercan , i dintre voi at avut dureny su erm'~l mele lumii §i sa schimbat1 sa preluati asupra voastra toate pro e
A A

lumea., uteti sa-l faceti pentru lume, Cel mai mare lueru pe c~re p d' ~tor ar 'putea sa-l faea care once con uca eel mai mare 1 ueru pe ~ 1 ~ ea lumea este exact cum ~ ~ ccepte sa mte eaga ,~ t vreodata, este sa 0 a ..' ~ '~fiecare forma de vlata, es e dore§te sa fie. Fiecar~ f:111ta ~~c~n:tati de-o parte §i ACC~PTAr~ i exact a§a cum al,ege sa fIe, § st lucru este adevarat. ;;1 a~unc~ TOTUL - putet1 v:?ea cum ace t Veti realiza ea nu trebUle ~a en yeti §ti ee s~ f~eetl l~ ae:l. mon: . est~ nevoie sa ridieati sabIa schimbati mm1C,Vetl real1za ca nu ,
A

pentru cauze. ~' . '? Deloe pentru ca voi facet1 0 Se va spune ca sun~etl p.as~~l. nca'de pionierat in Noua ~ munca' ,1" irontlera, mu noua munca, u~

Energie, intr·o noua intelegere a faptului ca V& uteti transcende dualitatea, ca va puteti muta dincolo de vechea b3talie a forteloL Pasivi? Deloc, pentru ca ce ati indurat in vietile voastre, provocarile §i dificultatile - §i acum cea mai mare provo care dintre toate _ cum sa va mutati dincolo, cum sa eliberati, eliberati, eliberati, tot ceea ce ati crezut ca sunteti, pentru a deveni tot ceea ce sunteti cu adevarat. Dar, foarte interesant, acest lucru creeaza potentialul de schimbare pentru altii. Nu este 0 schimbare impusa. Doar creeaza un potential. Ce lucru mai maret poate fi, pentru toti oamenii §i ingerii care vin dupa noi, care pa§esc pe urmele ascensiunii voastre §i realizeaza ca ati a§ezat un festin de potentiale, pentru ei, daca ei aleg asta? Ati angajat optiuni §i posibilitati. Ati pus indiciii §i ghidare in toate aceste lucruri. Ei Ie pot alege, dad. VOL;;i daca ei nu vor sa se schimbe, a§a sa fie, este doar problema lor, Deci, atentie, ei sunt exact cum aleg. Voi, dragii mei, sunteti lucratorii schimbarii, sau jucatorii schimbarii, oricum vreti voi sa 0 priviti. Voisunteti cei care creeaza schimbarea in interiorul vostru, chiar acum, pentru ca voi ati ales asta. Ati ales un mod diferit de a trai, un mod diferit de a fi aici, pe ,Pamant. Ati ales sa va mutati dincolo de "doi", sau de dualitate, dincolo de fortele care se lupta, intr-o cu totul alta energie, in Noua Energie, ;;i inca este noua, foarte noua. Nu poate fi yorba de pasivitate, fiindca in Noua Energieforta este FARA FORrA. Inca exista in con§tiinta faptul ca lucrurile trebuie sa fie fortate §i impinse, ca trebuie vointa. ;;i nu este a§a, A§a cum am prezentat anterior in acest curs, este yorba de ACCEPTARE ;;1 ONORARE! Daca fortati, daca va opuneti, aveti a aIta forta care vi se opune, .re va va lovi din spate, In Noua Energie, fizica se schimba, este despre a nu forta _ totul se poate face in Noua Energie - exista energie, exista mi§cari, exista pasiunea, care poate fi experimentata din plin, creativitatea poate fi pe deplin experimentata. Atentie! Nu este nevoie sa creati drum prin vointa. Deci, iubitii mei, noua forta este inexistenta fortei. Vine natural §i vine U§OL;;i daca trebuie sa folositi forta §i disciplina, §i toate aceste structuri in viata voastra, este timpul sa eliberati asta - doar dad nu vreti sa continuati in acest mod. Poate veni la voi " .

atat de lin ~i de u~or, dar, totu~i, [oarte energizant. S-ar putea sa considerati ca exista contradictii in afirmatii, cum poa te viata sa fie excitanta ~i implinita ~i energizanta, cand nu aveti toate aceste fortari ~i trageri de forte? Suna ca find ceva neutru, suna anemic. Dar, dragii mei, yeti descoperi di totul este altfel. Este fizica Noii Energii, care schimba paradigma, care rastoarna totul, care spune ca puteti fi intr-o stare de implinire de care n-ati putut fi niciodata con~tienti inainte, fara forta sau impingere. Voi intrebati, acum: "Bine, dar cum pot eu sa supravietuiesc in trafic? Cum pot sa supravietuiesc la serviciu? Fortele tot timpul ma imping. Trebuie sa imping inapoi, sa ma protejez." Sa va protejati, de ce anume? De ce va este frica? Lasati aceste forte sa vina direct spre voi. Uisati-le sa va atace, daca ele simt ca trebuie, pentru ca atunci cand 0 vor face ~ii~i vor deschide gurile lor fioroase, §i vor sa-§i infiga coltii in voi, sa ia 0 bucata din voi, nu va fi nimic acolo, pentru ca voi existati intr-un taram diferit, intr-o energie diferita. Ele se afla in dualitate. Ele se hranesc cu neputincio§i. Ele se hranesc de pe urma celor care se lupta. Vor sa vada cine sunt luptatorii mai buni. Lasati-le sa vina la voi. Ele nu va vor gasi, §i nu vor putea sa se hraneasca cu nimic, ele nu va vor gasi fiindca voi aveti alte vibratii, §i aceste forte, sub nici 0 forma, nu au cum sa se intalneasca cu voi, numai daca va scadeti vibratiile ~iincepeti lupta, altfel, sub nid 0 forma, sau, daca ei lasa dualitatea ~i folosesc noua forta a Noii Energii, dar atunci sunt in lumina §i nu mai exista lupta. De fapt, noua forta nu este 0 forta - "ESTE 0 STARE DE A Fl." Deci, esentialul este A PERMITE ~i A ACCEPTA. Unul dintre cele mai importante lucruri este de a trai in MOMENTUL ACUM, nu in trecut sau in regretele trecutului, deoarece 0 secunda nu 0 mai poti retrai ~i nici in frica de viitor. Momentul ACUM inseamna sa accept totul ~i sa nu pun nici o conditie. In momentul ACUM, totul are rezolvare, totul curge. Dar cat se poate intinde momentul ACUM? Cat alege fiecare dintre noi, un minut, doua, 0 zi, un an, sau toata viata, depinde de noi, de fiecare. Este indicat, pentru toata lumea, pentru toata umanitatea, sa aleaga ca MOMENTUL ACUM sA FIE PENTRU TOATAVIATA, acest lucru este e_sential, §i posibil, nu uitati, VIATA ESTE UN JOC, NU 0 LUPTA! Mergeti in interiorul vostru, cand ati ajuns in interior, nu yeti mai cauta pe cineva sa va salveze!

DESC~~~~iA~~I In contin~';re incorporarii.

FOCALIZAT IN "ACUl\![" - URMEAZA Val' prezenta cele patru provocari ale

3.1. Distragerea Este atilt de Usor sa fiti dist . d' , de Ia stiri distraC;;:I' de' fam'I' , r~§I, Istra§1 de evenimentele " '5 I la voastra d . . b" , de propria voastra minte V ' , , e eel 1U Itl, dlstra§i chiar minunat punct al aducerii in~lusuntetl Ia ac~st pu.nct, Ia acest voastre. Dar se §i accentueaza in~tru a energllior §I a diviniUitii distragere Deci multe 1 ' cest moment acest fenomen de . , ucrun par sa va . 1 A traga de-o parte facaAnd sa"f' d'f"1 'T' la cu e e, mcearca sa va " , Ie 1ICI ~ocmai Add . " f~cut ceva progrese, sau ati atr ., A ~a~ cr~ eatl ca ati vme distragerea. Arunc f' p ,u.ns mal adanc m mtenorul vostru, Ia,distrageri, ceva care :~e~i~~r~r~ c~ observator ~I ~i~tii voastre atl planuit, un incident 0 ex er' e!un, ceva ce ~OlmCImacar nu sanatate - poate cu ci~eva ' p .Ienta; 0 p.ersoana, 0 problema de Iegata d~ ban~, oricum, 0 di;~~~~~.sltuatle Ia serviciu, 0 situatie ,Chlar §l acea mica voce din ca 1 . _A trebUle sa fac asta Ma"Alt b d pu vostru. "Ma mtreb daca . n re un e duc to t ' due pe mine toate acestea " _ A t a e aces~ea §l unde ma Voi faceti un singur Iucru 'ra" cets.ea toate reprezmta distrageri. , , mane I pe cale Ele sunt acolo pentru ca ' f . .. _. . peste tot din jurul vostru sunt V~l ace~l schlmban, §l energiile de de aceea ele apar, ca distra ~ rase e a_sta.Ele sunt atrase, §i intampla cu voi Acesta lnt gerfl,IPentru ca ele se intreaba ce se - . . ,r-un e este un test 1" vada dm ce sunteti facuti. EleS t t' _ e e va testeaza sa voastre §i adancimea'inteleg: .~aza adanclm~a determinarii voastra. Ele nu sunt acolo' ca 1 rn ~oasltre. DecI, ele apar in viata ucrun re e Nu D l' acolo - ele sunt aparitii natu 1 . umnezeu e-a pus P ,ra e. e masura ce va mutati dintr 0 £ . lucru va face ca toate celelaite fo - ~rma de ~~e~gl.ein alta, acest . me raspunda intr-un fel. Intr-un sen: e :ner~l1 dm Jurul vostru sa Energie, voi decIan§ati mici cIo t' .pe masura ce, treceti in Noua tot in jurul vostru t po, el sau, poate, chlar alarme peste m VIaa voastra Ele v " d A .' mcearca in mod intenti~nat s" "'d' o~raspun e mapOl, ele nu sa vada ce se intamplc1 int b~vda lstraga, dar ~Ie vor sari inapoi , re an u-se cum 0 mal duceti,
A A

A

'

A

'.

A

,

Nu lasati, sub nici 0 forma, distrageril~ sa va t~a~a Inapol, sau sa va dem~ralizeze, sau sa va ia energie. 1ntelegetl ca ele sunt raspunsuri naturale la voi Iw~iva. . ' La 0 scara globala, distragenle sunt acolo p.entru.ca lr: aC~§~1 urmatori doi ani pe Pam ant vor fi timpuri d~ ma:I,. man ~chl:.n?an. Nu Ie spun em dezastre, Ie spunem S~hlm?an, "sc!llluban ~e energie, mari mutari de la 0 energie Vl?ratlOnala la 0 energle expansionala, mari mutari - un salt cuantlc. .' . Yeti auzi din ce In ce mai mult despre saltul cuantlc, §I~u numal de aici. Va veni de la §tiinta, de la religii, de la guverne. DeC.I, ceye~ce se intampla in lume, chiar acum, pe masura ce ~ceste schu::ban au loc, pe masura ce metam~rf?za are loc, ~st~ ~ ~Istr~gerea patrunde. Schimbarile vin. Nu Jasat1 dlstragerea sa va darame.
A •

taramurile dimensionale vor putea fi absorbite de minte. Trebuie sa aveti incredere in voi im;>iva. §i In divinitatea voastra, §i atunci traducerea va incepe. Yeti simti 0 mi§care interna de energii. Acestea sunt concepte ale fizicii cuantice - nu este nevoie sa incercati sa Ie deslu§iti, dar absorbiti-Ie. 3.3. Validarea Dragii mei, VOl ;;TITI TOATE RAsPUNSURILE, dar problema este ca voi va indoiti de voi in§iva, §i de aceea voi cautati validare peste tot in jurul vostru, in lumea dualitatii. Voi §titi raspunsulln dimensiunile §i realitati1e Noii Energii, dar apoi voi diutati confirmare In dualitatea Vechii Energii. Aid este conflictul, fiindca. ele nu functioneaza Impreuna. Indoiala este cea care cauta confirmare. In ac'est moment, mergi in dualitate pentru confirmare - de aici rezulta un dezechilibru. Atunci cand voi yeti cauta confirmare, opriti-va sa mai treceti ace I pod aiindoielii §i sa mergeti Inapoi in dualitate, pentru ca voi NU 0 yeti obtine de aici. De fapt, dualitatea nu va va da NICIODATA vreo confirmare pentru munca Noii Energii pe care 0 faceti. Voi nu mai aveti nevoie de confirmare. Va rog s"aeiiberati asta. Confirmarea este numai un mod de a incerca sa va justificati existenta, de a Incerca sa va potoliti Indoielile, de a Incerca sa va construiti Vechea Poveste, Inca §i mai mare. Confirmarea spiritualitatii voastre este - este cantitatea de bani pe care 0 aveti in banea? Cand nu mai sunt bani In bandi §i apoi voi nu mai aveti validarea, voi ganditi ca toata spiritualitatea voastra este 0 gramada de tampenii? Confirmarea voastra este numarul de persoane care va iubesc? Este numarul de persoane care dau din cap §i va spun "da"? Este asta confirmarea voastra? Incetati sa va mai uitati acolo - nu mai aveti nevoie de confirmare. Validarea - nu ~ai aveti nevoie de ea: Majoritatea oamenilor tanjesc dupa confirmare, 0 cauta §i tanjesc dupa validare, Intr-o varietate de moduri diferite. FIE CARE POTENTIAL CU CARE vA INTALNITI ARE RASPUNSUL IN VOLVOl L-ATIPLANTATACOLO.AVETI'TOATE _ A' RASPUNSURILE IN VOl - PE CARE LE-ATI PLANTAT INAlNTE DE AVENI PE pAMANT. SUCCES! '
k

3.2.Traducerea .. ., Voi titi ca este 0 cantitate foarte mare de inforn~atncare .:rm §1 care sunt ~e~carcate catre voi. Simtiti descarcarea de l.nforma~n,dar nu §titi ce reprezinta, fiindca nu se poate perc~pe cu mmtea. ;;1~cum aceasta este problema - 0 traducere a infonnatnlor - deoarece mmtea nu are capacitate pentrua§a ceva. Este ca §i cum ai pune un program de calculator, ~o~-nout, foarte sofisticat, pe un calculator vechi, ia: p.rog~amuls~f~stlcat n~ poate fi tradus - exa.ct prin a~ta tre~eV §l VOl,nu §tltl cum sa traduceti toate lucrunle care vm la VOl. .. Mintea mintea umana, nu are momentan abl.htatea de a tr.aduce cantitatea imensa de informatii interdimenslOnal~ :are VIr: in voi. Dar informatiile nu se pierd, ele sunt stocate, pan a Ie vetl putea intelege. .... S1STEM Dar vestea buna este ca fwcare dm nOI avem un " D1V1NDE TRADUCERE", care intotde~una afost ,ac~lo, la loc~l lui dar nu a fost folosit niciodata cat atl fost pe Paman~. Cum l~ activati? PUR ;;1 S1MPLU, DATI PER~ISIUr-:r~A\ Vo~ suntet! condu~atorul propriului vostru regat - datl-l permls~unea s~ n:earga la munca, pentru voi. Nu lasati. ~intea sa .se.0puna,. p~r §I s~mplu, ea nu poate !nca, ?ar peyrmit~tlslste~~lul dlVln - §I va va traduce aceasta cantltate lmensa de mformatn. . .. Mintea voastra se va adapta, aceste este un a.~ua~ n:m tH.este foarte adaptabila - §i pe urma toate informatl1 pnmlte dm

3.4. Perceptia Voi va mutati acum intr-o stare cu totul diferita. R~alitatea se sehimba. Pere~ptia se schimba. Totul se schimba. Intreaga natura a realitatii s~ schimba. Nu mai aveti povestea .voast~a, scenariul vostru, cu care ati venit 1a intrupare. Nu mal a~etl 0 Energie Veche, stagnanta. Ceea ce aveti este Noua Energle - 0 noua libertate - 0 noua creativitate. Totul se sehimba. Este necesar sa aveti 0 pereeptie diferita - a cine ~unteti .VO! - a re~litati.i. Natura realitatii se schimba, VOlputev sa alegetl reahtatea, nu va este impus'a, aceasta este libertatea, aceasta e~te suveranitatea. Orice presupunere ati facutpana acum despre once _ acum uitati-va la acel ceva intr-un mod diferit. Sa va' uitati dintr-o alta pespectiva §i la voi in§iva. Voi nu sunteti doar 0 f{inta umana, nu sunteti doar. un i~ger In forJ?a umana. Voi sunteti multe, multe alte lucrun. VOl nu suntetl 0 colectie a tuturor vietilor trecute §i a experientelor voastre trecute, ult ~ai mul~ ?eca~ sumd' aici, chiar intr-o forma fizica. Sunteti atat sunteti 0 entitate careia i-a fost data 0 IdentItate spmtuala uni~a, de c~te Divinitate. .' ., Explorati §i experimentati, deschideti-va mmtea, slmtlt! tot ceea ce este §i apoi simtiti ceea ce nu este. . ~ .. Yom explora natura realitatii §i a non-reahtatll, aceast~ I~ fizica Noii Energii, pentru a fi pregatiti pentru ceea ce urmeaza sa vina - pentru ca voi sa fiti Intr-o cu totul ~~ta.inteI.e~~~e pentr~ aceste Iucruri care vor veni asupra umanitatn §l duahtatll, sa nu va dezechilibreze - pentru ca sa puteti fi ceea ce sunteti cu a~evarat, inc1usiv modele, din toate punctele de vedere, pentru C~l ce vor urma sa vina aici, pe Pamant, §i sa treadi In Noua Energle. Atentie marital . Nu permiteti DISTRAGERII sa va stapaneasdi.~ Ob~er~vat~ distragerile, Intelegeti de ce sunt acolo, dar n~ Ie l~sa~l .sa~va dezechilibreze, voi faceti munca pentru care atl vemt aIel sa 0 faceti. . , In ceea ce prive§te TRADUCEREA - va intrebatl: ~nde est~ toata aceasta informatie? Este aici, doar ea nu poate fl tradusa prin minte. Deschideti-va sistemul ~ivin ~e inteI~genta, astfelinca~ aceasta informatie sa poata vem apOl Ia VOl sub forma unel cunoa§teri.

Opriti-va sa mai cautati VALIDARE. Dar dad! aveti nevoie de confirmare, nu mergeti inapoi in dualitate dupa ea, fiindca va va deconfirma Intr-o secunda. ~i PERCEPTIA - uitati-va Ia toate lntr-un mod cu totul diferit fata de cum v-ati uitat vreodata. In Noua Energie nu se discuti'i liniar, aici totul este multi-dimensionaI. Schimbati-va perceptia, §i opriti-va sa va mai plangeti de sehimbari din viata voastra. ' Da, aceast~ este 0 provocare, nu este ceva conventional , , dar a§a este. Sistemele conventionale vor fi provocate, fiinddi vor aparea multe, foarte multe schimbari. Nu uitati. ca §i Newton i-a provocat pe unii dintre inteleptii conventionali ai ace'lor timpuri. Luati aminte!!! Forta Noii Energii este inexistenta fortei foqa Hid forta -, aceasta ~ste cheia Invataturilor Noii E~ergii. Nu aveti nevoie de foqa ca sa aveti efect asupra sehimbarii §i creativiti'itii. Ma 'bueur deosebit pentru cei c~re inteleg ee se intampla acum pe Pamant, dar nu ma intristez nici pentru cei care nu inteleg, care spun ca sunt aberatii, Ie va veni §i lor randul sa Inteleaga, mai tarziu, !'au In alta viata, dar pentru cei care Inteleg §i urmeaza aceste Invataturi divine, viata va deveni un vis frumos, este foarte u§or, un singur lucru ai de facut: sA.NU TE OPUI LA NIMIC!!! E~te !Iotararea DivinitatH, adica: PAMANTyL NU A FOST DISTRUS, A~A_CUM A FOST P!-A~IFICAT, IN ANUL 2000, DIN ACEASTA CAUZA., EL, PAMANTUL, SE VA TRANSFORMA IN pA.MANTUL NOU ADICA. ACASA.,VINE PE pA.MANT -, IAR UMANITATEA SE TRANSFORMA. IN INGERI-UMANI, CU TOATE SCHIMBA.RILE CARE AU LOC: ENERGIE, MOD DE VIATA.,MENTALITATE, INCLUSIV SCHIMBAREA FIZICII DIN VECHEA ENERGIE DEOARECE IN NOUA ENERGIE NU MAl CORESPUND: LEGILE, ~PRINCIPIILE, TEORIILE FIZICII VECHI. TOTUL SE SCHIMBA!!! ESTE 0 REALITATE, ACUM ~I AICL VENITI ~I VETI FI FERICITI ~I !MPLINITI CUM NU A MAl EXISTAT A~A CEVA AiCi, PE PAMANT - DAR IMPORTANT ESTE CA.EXISTA.- VENITI ~I vA.BUCURATI!!! '

n:

A

INTINERITI ~I TRAITI IN ABUNDENTA INCREDIBILA ~I FANTASTICA! ' ESTE DREPTUL NOSTRU DIVIN sA TRAIM IN DRAGOSTE ~I ABUNDENTA IN PLAN MATERIAL!

CAPITOLUL4 Suntem DIVINI - eu adevarat, eu eertitudine!
Nu aveti ee face ea Dumnezeu sii nu vii mai iubeascii, oriee vi s-ar intilmpla, oriee ati face, orieat ar ~i de josnic, ~e v.ulgar, d~ neadmis, de ridieol, DumnAezeu vii lUbe§te eu lUblrea L~l neeonditionatii §i nelimitatii. Intotdeauna problema suntem ~Ol, nu Divin'itatea. Este normal ea atunci dnd "urcam", cand .e~o~uam, sii fie mai greu, dar, retineti, indiferent ~~ ati. f.iicut, Dr':lmtatea este aceea§i intotdeauna §i vii ajuta, 0 luat1, ~a: ~l:a~!,de la mceput, dar nu va lasati, nu vii triiiti viata in afara Dlvlmtatu. . . Realitatea noastra este iubirea lui Dumnezeu. Iublrea 1m Dumnezeu nu inseamnii sa ne luptiim. Iubirea lui Dumn.ezeu creeazii doar frumusete §i armonie, oriunde striiluce§te. Ap ~ost indrumati gre§it §i vi s-au spus minciuni pentru a impa.ea do!m.t~ avida d~ putere a unui grup mic de suflete. Este ~m~ s~ f~t~ con§tienti de propria conditionare §i p.ro~r~mare. socIala, s~ fIt! eon§tienti de propriile sisteme de credmtii, mcluslv a§a-nu!llltele juriimin:te saere". Acestea sunt eredintele care vii ~tanJenesc ~volutia spirituala, deoarece credeti cii sunt. adevarun. absol~te: cand, 'de fapt, sunt bazate pe iluzie. Orice m~mfestare sa~ ~redmta ce rezulta in lumea noastra care promoveaza separa~eav§l JUdecat~ reprezintii 0 distorsiune. Orice manifes~re ~au credl~ta ce rezul~a in lume care va impiedicii sii fiti con§uentl pe depl~n de. propna divinitate §i de legatura cu Dumnezeu reprezint~ 0 dlver~l~ne. N~ exista nici un du§mande invins in afa~~d~ ~r~P!Ia voa~tr..a)ud~cata de sine. Atunci dnd va judecati pe VOll~~n~a,l1.Ju~e~at;,l~ sch.lmb, pe ceilalti. Atunci apare 0 lume de ura §1de mVldle m mtenorul
J

con~ti~n t~i ~o~stre ~ivedeti acea reflexie in lumt;(i din jurul vostru. ~u .~xls~am~l un du§mande invins, In afara propriei credinte In l1UZll. Nlmem nu poate avea putere asupra voastr~, deoarece VOl ~U~TErI UN F!U AL LUI DUMNEZEU (sau FIICA). Ati fost creati 111Imag111eaA §l asemanarea Creatorului vostru. SUNTETI PERFECTI, INTREGI ~I COMPLETI. Atunei eand yeti reali~a aeest lueru, ~~ti ineeta sa va mai dati puterea alteuiva, §i nimeni nu va avea mCIun fel de control asupra voastra. . Cu cat realizati aeest lueru mai repede, eu atilt mai rapid voi §l.p~a~eta voastra va yeti Inalta In loeul vostru de drept in Creatie. Dlvlm~a~ea va aju!a - insa nu va salveaza, sunteti mult p~ea puter~~c~, mult mal mult decat con§tientizati. Sunteti mult prea magmfici pentru a mai preda puterea alteuiva. Trebuie sa va asumati responsabilitatea pentru propriile voastre Creatii. Divinitatea n~ face treaba .In l.oeul nostru, fiindea acest lucru n~ ne-ar da putere. Permltetp~a sa fiti maretia care sunteti. Voi sunteti divini!!! TOTUL ESTE IN INTERIORUL VOSTRU! Voi sunteti ealea adevarul §i viata· Este timpul sa mergeti In interior la Sur~a fiintei voastre. ' , . ~tunci cand intrati CU ADEVARAT in interior, atunci aepumle voastre exterioare vor refleeta acest lucru. Nu yeti mai ca~ta ~a c~~eva sa va ~alv~ze sau sa va spuna vorbe goale, p'entru a ~aAm~n~a~a penele e~ufuhte. Este necesar, acum, sa va vedeti pe V?l m§l~Tamtr-o lumma mai stralucitoare. Trimiteti iubire §i bmecuvantare acelor suflete torturate care cred ea uniea modalitate de supravietuire. es.te de a-i domina §i controla pe altii! Strigatul lor este unul de lUblre, nu de eondamnare Bineinteles nu trebuie sa fiti..d~ aeor~ c~ ei, cu acpunile lor, dar ~a-i ved~ti a~a cum sunt - cOPll.alac.elu~a§l Dumnezeu, care v-acreat §;i pe voi §i care merita aceea~;llmblre m care sunteti inviHuitiin acest moment. ~asa,ti jos degetele acuzarii §i'armele indignarii justificate. Deschldetl-va inimile §i mintile Spre adevarul fiintei voastre §i treziti-va in gloria a ceea ce s~nteti! ' A Nu uitati! PROCESUL CREAmI MlRACOLELOR SE APLA IN FIECARE! ~ Vedeti, lui Petru i s-a spus, de catre Iisus,di poate umbla pe apa. El avea un scop, sa ajunga la Maestru adica la Iisus. Acum se afla In fata un~i m~estru - a unei Fiinte Umane - care a vc1zutea opre§te furtumle §l vorbe§te naturii Inse§i. ~i Maestrul i-a spus:

iH?

"Petre , tu, ca Fiintii Umana, ai eapacitatea de a um?l~ pe ~pa. ~a?!" ~i Petru a facut-o. NU este basm! Este 0 ~agma de ,lstone~ Intrebare: Unde a fost instruit Petru? Unde era 11staeu nolite a 1m Petru? Ce credeti ca i-a trecut prin minte lui Petru in momentul in care i s-a spus ca' poate merge pe apa? Poate ca el a gandit: Ei bine, Doamne, ce sa fac mai intai? Ce sa fac in al doilea rand? Cati ani ar trebui sa studiez acest proces pentrua putea umbla pe apa? Ce ar trebui sa §tiu despre fizica? Unde se afla "carple de mefS pe apa"? Unde se afla procedeul? - ~i raspunsurile sunt ca nu exista carti sau manuale de instruire sau procese de studiat. E la fel de simplu: acceptarea a cine sunteti, increderea in faptul ca puteti face acest lucru. Este necesara, de asemenea, activarea totala a creierului, a ADN-ului, §i cre§terea imunitatii. Dupa cum se §tie, omenirea folose§te 0 parte foarte mica din creier, intre 10 §i 15%. Dar intrebarea este: Diferenta este ceva steril? - Nu, este in stare latenta. Acest uria§, care este creierul nostru, oamenii de §tiintii spun ca daca s-ar face un calculator cu parametrii totali ai creierului uman, acesta, calculatorul, ar fi de dimensiunea intregii planete Pam ant. Este ceva fantastic, ce avem noi - creierul-, pe care acum suntem invitati sa-l activam total. Cum? Rog curierii, entitatile angelice marete, entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena sa-mi activeze total creierul, ADN-ul, §i sami creasca la maximum imunitatea. Inspir activarea totala a creierului, a ADN-ului §i cre§terea la maximum a imunitatii. Inspir §i incorpo~ez toate blocajele care ma opresc, sub orice forma, sa activez total creierul, ADN-ul §i sa-mi cresc la maximum imunita tea. ADN-ul este format din doua parti, 0 parte materiala, care este activata, §i 0 parte astrala, pe care urmeaza sa 0 activam. In momentul cand intreg ADN-uleste activat, atunci avem comunicare cu fiintele din astral. ADN-ul nostru astral, pe care il yom activa total, e'ste interdimensional, §i intergalactic, este extraordinar cine suntem -, doar sa permitem sa fim cu adevarat cine suntem sun tern divini! De asemenea, prin activizarea ADN-uluiimi rearanjez genele §i imi rearanjez ceasul §i prin aceasta incetinesc curgerea timpului,

§i astfel imi redue la minimum procesul de Almba~· .' . 1 I . , mre SI acce erez ~ maxImum proce.sul de intinerire. In partea a patra a ~ursului am sa dau, exemple, §1 cu intinerirea - demonstrata, nu vorbe fara acopenre - rea11tate. '

CAPITOLUL5 Claritatea ~i Deconectarea
5.1. DaruI Claritatii . ~ste u~ dar pe car~ voi il meritati, este un dar care voi vi 1atl.ofent,voua, este u~ d~r c~r~ se afla in interiorul fiecaruia dintre VOl. ,Clantatea reprezmta ablhtate, trezirea a fost primul pas spre clantate. , Pe~tru unii din~e voi :,a fi, pur §i simplu, 0 claritate a vederii §~auzulU1,pent:r:t aItH.va fi 0 claritate a cunoa§terii, de a vedea dmcol~ d~ luc~nle eVlde?te, de a vedea dincolo de realitate §i de ac~asta d~n:~nslUne. Clantatea se revarsa prin chakra unidL Voi cel c~re Cititl aceste .1ucruri, voi ati cerut asta, aceasta claritate v~ a~artme, ~ste propnetatea voastra, voi ati creat-o acum ati ales sa 0 duceti. . , '. . CIa;itatea va.~duce abilitatea de a vedea dincolo de lucrurile e:rldente la .oamen~l cu care ~veti de-a face. Claritatea va permite s~ observc:tl energl.a lor, clantatea va permite sa vedeti cine sunt ~l cu a~evarat~ clantatea va permite sa va fie clar cine' sunteti voi m relatle cu el. ' ~:i~ta ~oua scena::ii de a.fi: calea dificila sau calea u§oara. ", Ie vo~~~e~enta m contmuare, intr-o forma simplificata. ,~alea ~jficila: Este calea martiriului, calea purtarii crucii pe umeru vo§tri, calea suferintei, calea trecerii prin mari traume §i dra~e. Ac.estea Ie~am trait foarte multe vie?, ar fi penibil sa ne ~lo~ca~mA ~l~. no? In ace~te ,cap cane din cauza mofturilor, a mcapatan~m, a 19norantel, a lresponsabilitatii etc .... Ar fl momentul sa treceti mai departe! . Calea w;oara: e~te calea u§urintei §i a sincronicitatii (adica VOlamea este aceea§l cu Voia Divinitatii), calea simpIit~tii, cale~

lipsita de frica, calea abundentei, calea de. a fi In~iit~~or.Vii a£lati pe aceasta planeta, acum, deoarece voi atl ~les. sa fltl.~Nyyer:tru ca trebuia sa fiti! Va aflati aici deoarece .VOl a~l ales sa ntI. ~and spui "trebuia", a1tii aleg In locul ~au. V:at: ?fer~t un~le expenente infernale, gandind ca poate v-ar aJuta s~ fltl mal bum. A§a ca ati ales calea u§oarii, n~-l ~§a? Acest}?c~~ ~ste cel mai potrivit, deoarece chiar am ObO~ltdlr: cauza. can dlfIclle. Darul Claritatii pe care VI l-at1 of~r:t a.cum .este 0 binecuvantare, va va servi in ceea ce ur~eaza, .mtlmpunle ca~e vin. Nu trebuie sa faceti nimic pentru a actlva dantatea. Nu ~re~m~ re-activatii, negociata, este acolo dintotdeauna. Doar trebmesa va reamintiti sa 0 folositil Ca~d lucrati c~ daritatea nu trebuie sa existe efort. Tot ce trebuie sa faceti ~ste sa inspirati §i sa ~puneti:."Eu aleg claritatea!" Clarita tea va va ajuta sa vedet1 lucrunle a§a cum sunt cu adevarat. A A 1 Claritatea este abilitatea de a §ti inainte de a se mtamp.a, claritatea este abilitatea de a vedea in orice,. fie diA este ma.te.nal sau non-material, de a intelege miezul esentel, de a mtelege lmma energiei. ., . . .d . tAt d Aveti rabdare, §i lucrati §i ~a pun~lcatl,. §?ve? evem a a ~ dari, incat yeti incepe sa vedetl. energta or~gmara a ~reat?rulu~~ fie la 0 fiinta umana, fie la un oblect, sau chlar unul dmtre mgem care sunt in jurul vostru. . Imi este foarte greu dind dneva care "a trecut pnn cursul meu" alege calea dificiUi,calea grea, .nu trebuie sii fie a~a, nu are nici un avantaj. Dumnezeu nu va radla vreo favoa~e mal mult sau mai multii iubire spre cei care aleg calea grea. Cel care aleg calea grea, fara~exagerare, de obicei pierd contactul cu Dumnezeu!!! 5.2. Separare - Deconectare ~ . Timpul este accelerat. Lucrurile merg rep:~~, pentru ca.deja con§tiinta merge mai repede, chiar acum. P~1Vltltehnologla. ce repede ~e schimba, priviti viteza la care sun~.mventate l~cru~ll.e: Priviti viteza raspunsurilor care intra in con§~lmta.de asa,. p.rlVltl viteza a tot ce cre§te acum. Traim intr-un tlmp. ls.tonc ~pmtuaL Timpul reprezinta amandoua: elementul timpulm §l evemmentele care au lac.

n:

Sunt entitati care vocifereaza sa vina inapoi chiar acum, entititi care nu a~ fost incarnate pentru sute sau chiar mii de ani. Voi puteti spune ca mortii se ridiciL Ei vor sa vina inapoi. A§a, este un flux mare de copii, de umani in toata lumea care cre§te in numar fara precedent. Plus, sunt cei care nu au fost niciodata pe Pamant pana acum - nu au fost niciodata intrupati in forma fizica - ei vor sa vina, ace§tia sunt Copiii Cristali - cum ii nume§te Tobias. Ei sunt emotionati de venirea pe Pamant, in acest timp tranzitional, un timp de mari schimbiiri. Data de 18 septembrie 2007 nu este pre a departe, dind va avea loc saltul cuantic, de timpul §i momentul de acum, dnd noi facem 0 saritura cuantum in con§tiintii. Totul se accelereaza intr-un ritm, pentru ca acesta nu poate urma nicidecum drumul vechi, trebuie sa gaseasca un nou drum. In acela§i timp, exista 0 viteza fara precedent §i un loc rapid aid, pe Pamant, Pamantul este alimentat sau energizat sau hdinit de combustibil foarte vechi - combustibil fosil. Este uimitor di nu s-au gasit surse de alt combustibil. Ce 0 sa aibii loc - un dezastru, o catastrofa - pentru ca con§tiinta sa primeasca 0 lovitura pentru a incepe sa caute metode noi. Cat de mult poate sa functioneze Pamantul, chiar acum, la viteza §i pasul care folose§te surse de combustibil vechi, pentru a se imputernici insu§i? Nu pre a mult. Este atilt de putin combustibil pe Pamant, incat titeiul va deveni un lucru valoros, pana ce va fi descoperit un alt stoc de combustibil pana dnd con§tiinta va permite ca acesta sa evolueze insu§i. Existii energie peste tot, §i nu spun doar despre vant, soare §i ocean - nu vorbim despre hidrogen. EXISTA ENERGIE PESTE TOT. Aceasta este ca §i cum am trai in mijlocul unei gradini luxuriante, plina de tot felul de tipuri de alimente imaginabile, dar singurul aliment pe care s-ar fi concentrat umanitatea ar fi porumbul. Oamenii §tiu doar cum sa creasca porumbul, ei §tiu doar cum sa digere porumbul, dar porumbul se diminueaza. Mult mai multi oameni mananca porumb, §i ei, oamenii, nu §tiu sa cultive destul. Cu toate ca oamenii traiesc in acest loc frumos, Mecca, in aceasta gradina cu tot felul de surse de alimente imaginabile fruete, legume -, tot ce se poate imagina, DAR CON~TIINTA NU LE VEDE. Con!jtiinta vede doar porumb. CON~TIINTA NU VEDE cA TR.A.IE~TEIN ACEASTA GR.A.DINA ABUNDENTA. Astfel este situatia combustibilului pe Pamant, umanitatea vede doar titei. Titeiul pe Pamant nu este mai vechi de 100 de
121

ani, in termenul combustibilului umanitatii, Pamantul cre§te, priviti la schimbarile din ultimii 100 de ani c~r,e au loc in tar,i ca India §i China, unde consumul de com?~st1bI1 ,va, cre§:e §l,va cre§te, De unde 0 sa vina acesta? Sa nu f1tl surpnn§l dac~ ba:-llul de titei va costa in urm;Horii ani 120, 130, 140 de dolan. Sa nu fiti 's~rprin§i, planeta insa§i se alimenteaza cu combustibil pe energie veche, , '" Cei care sunt treziti §i cei care se vor trezl nu vor fl cupnn§l in drama aceasta, sa nu'intrati in panica, 0 sa av~ti combustibil sufident, cei treziti, nu conteaza de unde 0 sa vina. In viata voastra personala pe Pam'ant 0 sa aveti combustibil mai mult decat aveti nevoie, deci, nu intrati in panid sau criza, dar intelegeti ce se intampla pe Pamant. Intelegeti ca aceste schimbilri au loc §i, pana la urma, sa fie bine pentm toti! Aceasta era a crizei energiei are tendinta sa aducii la suprafata probleme vechi, care cauta rez,olva,re:Ace~~,ta~d~ce la suprafata biltalii, probleme vechi intre tnbun §1famlln spmtuale. Aceste~ fac parte din proces, dar sa fiti con§tienti de acestea, de tot ce se petrece. Aceasta 0 sa dud la schimbarea banului, in toate felurile, in diferite parti ale lumii. Existii anumite tari care au dominat suplimentarea banului, ace~stii 0 sa se schimbe. A~EASTA VASCHIMBA CENTRUL PUTERII IN LUME. ~i totul va fl foarte potrivit! .... Aceasta, pur ~i simplu, va schlmba con~tllnta! Dec1, tot ce se intamphl sunt evenimente fanl precedent, dar foarte pozitive pe termen lung! In cele din ur;ma, ~ s~ fie~cei care ating con~tiinta inalta care Ie va perml~e sa atm~a s~r~el~ combustibilului nou. 0 sa inceapa cu putm, dar 0 sa se mtmda rapid, 0 sa se intinda peste tot. . Fiti foarte con§tienti de energie, chiar acum, energle nu numai i~ termenul de combustibil, dar energie in termenii oricarei energii. . Multe din sistemele de credinta pe care Ie avetl acum aproximativ 60-70 la suta - nu aveti nevoi~ de ele" nu va maj servesc, voi credeti ca trebuie sa va atarnat1 de ele §1pentru ca nimeni nu v-a spus d puteti sa va descotorositi de ele. ESTE TIMPUL sA FACETI ALEGERl, ALEGERl CON~TlENTE! Umanitatea doar lasa sa se intample, §i apoi injura cand cresc billariile.

Oamenii au devenit marionete ale sistemelor lor de credinta dar" schi~mband sistemele de credinta, oamenii scapa §i d~ manoneta. Nu uitati! Voi creati realitatea voastra personala proprie, voi creati dimet.Isiunea voastra proprie, aceasta este partea intreaga a pro~esulUl ce duce la suveran, un de creatia este rapida, unde creatla nu este dependenta de con§tiinta de masa sau de alti oameni. Dragii mei, doar voi va separati de la taramurile cristalin~, de la camp, de la con§tiinta de masa, §i de la sistemele de credintii, acesta este scopul sufletului - singurul scop al sufletului, daca alegeti sa credeti acestea, este ca voi ati devenit suverani in totalitate. ' . Intregul sau U~UL s-a despicat in bucati, bucatile apoi au aJutat la crearea INTREGULUI, dar fiecare bucata sm independent, complet liber, complet suveran. Acesta a fost planulla care noi toti am cazut de acord atunci cand am plecat de Acasa. ~ufietul simplu vrea sa descopere cum este, absolut cum este a £1SUVERAN! Aceasta inseamna libertate tatala, creatie tatala imputernicire tatala! " Intregul scop al sufletului este de a intelege natura suverana - darul iubirii de la Spirit, de la Tot ce Este, dar pentru a implini acestea trebuie sa existe 0 SEPARARE TOTALA! Lumea inca mai funetioneaza pe combustibil fosil vechi, este atat de.imbarligata ~naceasta, did nu poate vedea ca exista §i alte potentlale, mult mal comode, mult mai la indemana §i, nu in ultimul rand, mult mai ieftine. Lumea nu are timp sa vada asta, ea, lumea, se lupta, se razboie§te. Ei spun ca vor razboi pentru ca au avut un conduditor rau, un conducator crud, nu era aceasta, aceasta era doar strategia pentru a §ti unde se afla titeiuI. LUMEA INTREAGA ESTE AAsiuRNATA CU SUSUL IN lOS, PENTRU cA INCb- MAl INCEARCA sA SE HAANEAscA D~ LAj\.CEEA~l SURSA DE COMBUSTlBIL VECHI, CU TOATE CA TRAIE~TE IN MI]LOCUL ACESTEI GAADINI DARNICE!!! ESTE 0 RU~INE!!! Oamenii, cu ceea ce sunt in contact, cu acea energie se hranesc. Energiile vechi de: ura, invidie, gelozie, neputinta, frica, griji, indipatanare, saracie, lipsuri, conflicte, §i multe, multe altele,

°

cu acestea se hranesc oamenii acum, ceea ce Ie creeaza mari suferinte, mad dureri, cand, de fapt, in jurul lor exista 0 mare gradina' abundenta. Oamenii s~nt atat de obi~nu~tiAsa~ se hran:a~c~ de la caile vechi, cu felul vechl de a aduce energla mauntru, caCl el nu vad di in jurullor exista toate potentialele pe care ar dori sa Ie aiM, sau pe care sa Ie poata alege. . .. ~ .. Faceti alegeri in viata voastra, incep~tl sa d~tl ~v01e,sa. f~t~ separati, §i 0 sa vedeti ce creatod adevaratl.~untetl, s.a nu mal fIt! legati de con§tiinta nimanui sau ~de C?~§.tlln!a .altUl gru?, 0 sa intelegeti cu adevarat ce inseamna s~ fIt! hbe!l §l suvera:l1. Vedeti dragii mei, care este dlferenta mtre Energla Veche §i Energia 'Noua, intre d':lalit~te §i L!NUL,.intre ~m.?~uIde v~ata vechi, bazat pe tristete, chmun, poven, sufennte, saraCle, c01:~hcte _ §i modul de viata al Noii Energii: .iubir~, ~umina, pace, ~ecll1hbru, onestitate, respect, pretuire, bucune, fenClre, ~bundenta. TOTU~ DEPINDE DE VOl - DE ALEGEREA VOASTRA- NIM~NI NU VA FORTEAZA, AVETI LIBERULARBITRU - PUTETI TRAI CAU SAU FARA DUMNEZEU, DAR NU ESTE ACELA;;1 LUCRU, 1NTRE TR1STETE ;;1 BUCURIE, NU A FaST, NU ESTE ;;1 NU VA FI NICIODA.TAEGALITATE. TOTUL DEPINDE DE vol, VOl CREATI INTERIORUL ;;1 EXTERIORUL VOSTRU (de fapt, exteriorul este oglinda interiorului). VQISUNT~TI, IJy.IPLICIT, RESPONSABlLI PENTRU TOT CE ESTE IN LEGATURA CU VOl! _ TOTUL ESTE INAuNTRUL VOSTRUPROPRID. EXISTAUN CENTRU DE ENERGIE IN INTERIORUL VOSTRU, CARE NU ARE NEVOIE sA FIE CONECTAT LA NICI UN ALT CENTRU DE ENERGIE. ESTE TIMPUL SA-LACTIVATI! Aceasta este Noua Energie a noastra proprie, va separati, va deconectati de toate energiile vechi, §i activati campul de energie din i~teriorul vostru, care este acela§i cu al Divinitatii, dar este al nostru, este separat, dar participa, independent, la formarea intregului, a lui UNUL. 5.2.1. Samanta DestinuJui Samanta Destinului este un potential sau un plan pentru viata noastra toti ~veti a§a ceva. In unii dintre voi, aceste seminte ale Destin~lui 'sunt ~dormite, iar unii dintre voi le-ati activat fara sa §titi. Acum este necesar sa Ie curatam, pentru unii dintre voi

Samanta Destinului este cancer, pentru unii U1 ccident fatal de ma§ina, pentru unii este 0 pierdere a ceva foark. foarte important, pentru unii este pierderea serviciului, pentrumii dintre voi aceasta face chiar 0 curatire in viata voastra, indt voi pierdeti tot ce ati construit, ceea ce ati creat pentru voi in§iva, unii dintre voi ati creat Samanta Destinului de singura.tate, de a fi departe de ceilalti. De exemplu, pentru Geoff a existat 0 Samanta a Destinului foarte interesanta: moartea intr-un accident de avi;n, el a plantata de foarte, foarte mult timp, a fost, totu§i, 0 cale foarte interesanUi §i dramatica de a pleca din aceasta viata. Pentru toata umanitatea este valabil ca nu mai este nevoie de aceste Semintele Destinului. Le puteti dezactiva, puteti sa Ie dati drumul, puteti transforma energia lor in ceva mai productiv, nu trebuie sa urmati un model vechi, niciodata. Unii dintre voi nici nu erati con§tienti ca acele Seminte ale Destinului erau in interiorul vostru. Ele doar au a§teptat pentru timpul exact §i evenimentul exact §i apoi ele ar fi fost dedan§ate. Unii dintre voi le-ati inmormantat foarte adanc. Voi nu aveti nevoie de acele Seminte ~le Destinului, doar daca voi alegeti sa'le aveti inauntrul vostru. Nu este important sa Ie identificati, nu tre buie sa §titi puterea lor, nici nu trebuie sa §titi ce alte evenimente au declan§at ele, este important, ACUM, sa Ie dati drumul, sa dezactivati acele Seminte de Destin. Voi nu aveti nev'oie de suferinta, de b;ala, de saracie, de lipsuri, de moarte, de pierderi, numai dadi doriti acestea. Voi ati luat un salt cuantum in con§tiinta, nu mai sunteti pe drumul vechi liniar. Voi ati ascensionat, nu mai sunteti cine ati fost inainte, nu mai es cazul sa UisatiSemintele Destinului activate in voi. Pentru di voi a§a ati fixat aceste seminte in voi, ca ni§te bombe, care sa explodeze pentru a va catapulta la un nivel nou, pentru a va forta sa mergeti la nivelul urmator, chiar daca opuneti rezistent;'i! Este cazul chiar acum, dnd va aflati in Noua Energie §i sunteti intr-o con§tiinta diferita, ca fizicieni spirituali, ca pionieri §i creatori ai semintelor voastre de Desatin, sa indepartati aceasta oportunitate de la voi si sa Ie dezactivati. Daca voi alegeti -'sa dezactivati to~te Semintele Destinului, atunci ele vor fi dezactivate, acestea se vor indeparta, nu cu durere,

tandru ~i u~or, cu conditia ca voi sa dati permisiunea - voi le-ati pus acolo, voi dati permisiunea indepartarii 1<~r, pentru totdeauna. Voi v-ati schimbat foarte multo ELIBERAND SEMINTELE DESTINULUI, DRUMUL VOSTRU DE LA ACEST PUNCT ESTE CLAR ~I DESCHIS ~I LIBER! . . Dad nu doriti sa Ie dezactivatl, ceea ce ati plantat ca sedimentari, cancerul, suferintele, dificultatile, oricare din aceste Iucruri, va pot bloca, ele pot face calatoria voastra mult mai dificila ~i mult mai dureroasa. ., _. . . . . Respirati adanc ~i, daca don? sa ehberatl, datI permlSlUnea ~i ele se vor dezactiva.
5.2.2. Deconectarea de fa retefefe energetice vechi Retelele energetice vechi sunt cele care va blocheaz~ evolutia, 'prin aceasta deconectare voi ajungeti in ESENTA PURA PROPRIE! Cand voi dati drumul Ia reteaua constructiei vechi ~i de hranire, viata devine mult mai u~oara. Ceea ~e in mod normal ar fi 0 treaba dificila, aceasta devine foarte u~oara. FeIul in care corpul vostru ia mancarea 0 sa devina mult mai u§or. Unii dintre voi, chiar multi, ati avut problem~ de indigestie in ultimii d1tiva ani, pentru di reteaua stomaculm se schimba, se schimba ~i felul cum se ia mancarea, cantitatile de man care necesare vor fi cu totul diferite, voi a~a aveti nevoie, de foarte putin, §i a§a dati drumulla acele retele §i va deconectati. Avantajul de a va deconecta de la tot, de a va elibera, este ca voi puteti fi cu totul intr-un fel nou ~i diferit. .. Un exemplu ar fi deconectarea de la famihe. Nu este vorba de a fugi de la familia noastra, de a 0 abandona, ci daca va deconectati de Ia reteIeIe energetice pe care Ie-ati dezvoltat intre voi, cand ~oi 0 sa opriti sa va hraniti de Ia acestea, §i ei se opresc sa se hraneasca de Ia voi, voi 0 sa vedeti ~i 0 sa intelegeti intr-un fel stralucitor, nou. ~i in Ioc sa fie uscacios §i obositor, in loc sa simtiti ca trebuie sa carati multe din poverile lor, pe care voi aveti ten~ii~ta sa Ie faceti, voi puteti fi cu ei §i sa fiti in pace §i u§urinta, §i ace~sta nu 0 sa ia nici un efort §i nici 0 suferinta. AceIa§i Iucru este cu orice munca faceti pe Pamant, voi nu trebuie sa depuneti efort pentru aceasta. Multi dintre voi ati devenit impovarati. 0 retea poate fi ca 0 pIasa de paianjen, ~i voi

va .rmpovarati in Iucruri ~i bani. ~i voi suntetiin§i in pIasa de palanJen, in capcana paianjenuIui, §i aceasta face foarte dificil pentru voi sa va manifestati §i credeti ca voi nu sunteti 0 persoana spirituala. Unii dintre voi chiar inverseaza §i spun: eu sunt 0 persoana spirituala, a§a ca eu nu-mi pot permite ca abundenta sa curga in viata mea, voi doar v-ati prins in reteaua sau in stru~tura veche. Voi 0 sa descoperiti ca, 0 data eliberati - deconectati - de Ia toate acele ciii vechi, v~i nu 0 sa aveti ni~i 0 pIasa de paianjen niciodata §i voi nu puteti fi prin§i in pIasa de paianjen a altcuiva, pentru ca sunteti deconectati. Voi sunteti esenta voi sunteti sufletul, voi nu s~nteti 0 retea', voi sunteti' 0 ese~t~, 0 energi~ pura. De aceea, voi nu trebuie sa luati de la altii - de la reteaua de afara ~i de Ia sisteme -, voi nu trebuie ~ava,hra~iti din afara'voastra. Frumusetea deconectarii face viata pe Pamant mult mai u§oara, voi meritati aceasta, voi nu trebuie sa continuati sa fiti prin§i in aceste retele vechi, voi meritati sa fiti fericiti ~i'sa tr:'iiti in abundenta. ' In m~mentul cand ineepeti deeonectarea 0 sa aveti teama pentru ca teama vine din interio'rul vostru. Pentru a va eiibera d~ aceasta teama, de aceasta frica, faceti apelia ajutorul Arhanghelului Rafael, el lucreaza cu voi, ori de dUe ori ii solicitati ajutoruI. "Ce daca eu ma deconeetez de la reteaua muncii?" "Ce dadi eu dau drumul la serviciul meu?" Cu toate ca voi ~titi ca puteti face asta odata, §i §titi di a sta in reteaua muncii este daunato'r pentru voi, voi stati agatati acolo, pentru ca voi eredeti ca in aeest fel primiti un cec cu bani. Voi credeti ca de la aceasta trebuie sa va hraniti, deci, frica intra cand sunteti provocati, cand vi se spune di, mai devreme sau mai tarziu, sa lucrati pentru voi in§iva, §i eu adevar; va trebui sa faceti aceasta. UN CREATOR ADEVARAT NU MERGE LA SERVICIU IN BIROUL ALTCUIVA. Ei merg la lucru pentru ei, voi interaetionati §i luerati cu multi altii, dar este munca voastra. Atentie! Munca voastra! Deci, frica intr~ cand noi vorbim despre deconectare. Este natural ca frica sa fie acolo, pentru ea voi ati programat fiecarl retea, fiecare structura, pentru a va proteja - de a cere idelltitaW ei §i de a-§i mentine identitatea ei §i de a se proteja de atacuri ifI exterior. Acum, cand noi vorbim despre a da drumul, frici deja, uneori exista rezistenta mare din partea voastrl, YOII

°

tendinta de a mentine mult, ca ~i umanii Pamantului vechi, care sau me~tinut la caile Energiei lor Vechi. Voi aveti tendinta de a permite' blocajelor sa intre §i apoi, mai rau, ,::oiaveri tendi~ta s~ ganditi calea voastra prin acest proces. Dar va reammtesc ca mat presus de orice, DECONECTAREA ESTE UN PROCES NATURAL. Drept creatori ai retelelor voastre proprii, voi, de asemenea; le-ati codificat inauntru, oricare dintre retelele voastre, mal dev~eme sau mai tarziu, trebuie sa se dizolve de la sine, sa se dezinventeze, §i sa se intoarca la esenta pura. Deci este clar, aceasta este 0 cale naturala pentru voi de a va decone~ta. Drept creatod, voi ati fost destul de str::ilucitori, destul de inteligenti, destul de de~tepti, pentru a codifica (lnaun~ru) propria lor dezasamblare. Acesta este un proces natural §1 se intampla ehiar acum. Cu toate ca frica intra, cu toate ca unii dintre voi 0 sa va simtiti inconfortabil, aceasta se intampla oricum. Voi nu puteti impin:ge aeest proces inainte, pentru ca aceasta ar fi fals. Voi puteti doar da drumul, voi puteti daar permite ea aceasta sa se intample. Voi puteti spune, drept creatori. perfecti, ea .eu am codif~cat inauntru insalji deeonectarea !?Iaeum permIt ea aeeasta sa se intample. Nu ineereati sa manipulati sau sa eontrolati proeesul natural de deeoneetare, eel mai bun lueru este sa va dati permisiunea voua inljiva. Permiteti procesului natural sa se intample, sa curga. Dragii mei, sunt timpuri foarte interesante §i, totu§i, sunt mai multe lucruri decat par a fi. De multe ori intr-o structura limitata, reteaua in care existati, voi vedeti doar 0 felie sau un dob al potentialului intreg. Voi vedeti doar 0 parte din voi in§iva. Exista mult, ~ult mai mult, daca permiteti proeeselor naturale, evolutiilor naturale §i ciclurilor sa aiba loc chiar acum, avand incredere in voi in§iva, voi ati programat sau ati codificat ea aces~ nivel urm~tor de schimbare sa aiba loe §i acum voi experimentatl ceea ce at1 ere at deja.

PARTEAAPATRA TERAPII ~I VINDECARI
Toate dezeehilibrele pe care Ie are fiinta umana sunt energii blocate, energii intepenite, blocaje energetice, indiferent cum Ie numim, §i indiferent cum se prezinta aceste blocaje: ca sunt boli, biesteme sau vraji, relatii nepotrivite sau lipsuri, sau saracie, sau handicapuri §i multe, multe aIteIe, pot fi scoase, pot fi eliberate, in:diferent ca sunt karmice sau de arice natura ar fi, prin terapiiIe specifice Noii Energii. Nu exista, sub niei 0 forma, arice dezechilibru, §i orieat ar fi de eomplicat, cat ar fi de mari handicapurile, §i cat ar fi de vechi, nu exista ceva care sa nu poata fi eliberat, doar ca eel care are respectivele "probleme" trebuie sa permita ca acestea sa fie eliberate, deoarece fieeare are liberul arbitru, §i daca fiinta respectiva nu vrea sa se elibereze, este treaba ei. De asemenea, trebuie sa aiba certitudinea ca totul se va rezolva a§a cum s-a cerut, a§a cum ii este dorinta. Daca permisiunea §i inerederea exista, totul este posibil, bineinteles, in timp, adica, altfel spus, cu rabdare. Retinetit Din toamna anului 2004 s-a dat semnalul, de catre Arhanghelul Gavril pentru trezirea in masa, adiea pentru eliberarea intregii umanitati de toate poverile, de toate suferintele, de toate necazurile, de toate durerile, de toata saracia; deci, nu avem nici seuza ca nu ne vindecam, ca nu traim in abundenta sau in onoare ~i respect, in demnitate ~i prestanta. Este problem'a fiecaruia care traie§te in ignoranta, in necredinta, in indoiala, toate acestea II tin Iegat de modul de'viata al eonfli~telor, al dualitatiii, al tristetii,' al nefericirii. Alegerea ne apartine fiecaruia dintre noi, nimeni, dar absolut nimeni nu se face vinovat de felul cum ne traim viata, de felul cum aratam, nici de mediulin care traim, nici ceilalti u~ani, nici m~car Divinitatea - RESPONSABILITATEA -yIETn NOASTRE ~I A TOr CE APARTINE DE NO! NE REVINE, IN TOTALITATE ':'" TO~ SCUZELE INVOCATE, CON~TIENT SAU INCON~TIENT, STJ DOAF-MINCIUNI ~I, CE ESTE MAl GRAV,E cA NE MIN1'M NO! IN~INE! ".~

°

tendinta de a mentine mult, ca §i umanii Pamantului vechi, care sau me~tinut la caile Energiei lor Vechi. Voi aveti tendinta de a permite' blocajelor sa intre §i apoi, mai rau, voi ave~i tendir:ta s~ ganditi calea voastra prin acest proces. Dar va reammtesc ca mal presus de orice, DECONECTAREA ESTE UN PROCES NATU-

PARTEAAPATRA TERAPII ~I VINDEC.ARI
Toate dezechilibrele pe care Ie are fiinta umana sunt energii blocate, energii intepenite, blocaje energetice, indiferent cum Ie numim, §i indiferent cum se prezinta aceste blocaje: ca sunt boli, blesteme sau vraji, relatii nepotrivite sau lipsuri, sau saracie, sau handicapuri §i multe, multe altele, pot fi scoase, pot fi eliberate, illdiferent ca sunt karmice sau de orice natura ar fi, prin terapiile specifiee Noii Energii. Nu exista, sub nici 0 forma, orice dezechilibru, §i oricat ar fi de complicat, cat ar fi de mari handicapurile, §i dit ar fi de vechi, nu exista ceva care sa nu poata fi eliberat, doar ca cel care are respectivele "probleme" trebuie sa permita ca acestea sa fie eliberate, deoarece fiecare are liberul arbitru, §i daca fiinta respectiva nu vrea sa se elibereze, este treaba ei. De asemenea, trebuie sa aiM certitudinea ca totul se va rezolva a§a cum s-a cerut, a§a cum ii este dorinta. Daca permisiunea §i increderea exista, totul este posibil, bineinteles, in timp " adica altfel spus, cu rabdare. Retineti! Din toamna anului 2004 s-a dat semnalul, de catre Arhanghelul Gavril pentru trezirea in masa, adica pentru eliberarea intregii umanitati de toate poverile, de toate suferintele, de toate necazurile, de toate durerile, de toata saracia; deci, nu avem nici o scuza ca nu ne vindecam, ca nu traim in abundenta sau in onoare §i respect, in demnitate §i prestanta. Este proble~a fiecaruia care traie§te in ignoranta, in necredinta, in indoiala toate acestea 11tin legat de modul de'viata , al confli~telor, al dualitatiii , , al tristetii , ,.al nefericirii. Alegerea ne aparpne fiecaruia dintre noi, nimeni, dar absolut nimeni nu se face vinovat de felul cum ne traim viata de felul cum aratam, nici de mediulin care traim, nici ceilalti u~a~i, nici mica: Divinitatea - RESPONSABILITATEA VIETn NOASTRE $1 A t CE APARTINE DE NO! NE REVINE, IN tOTALITATE •.• 'Il SCUZELE INVOCATE, CON~TIENT SAU INCON$T1EN1t DOA!<MINCIUNI ~I, CE ESTE MAl GRAV,E cA NE M NOIIN~INE!

RAL.
Drept creatari ai retelelor vaastre proprii, vai, de asemenea; le-ati codificat inauntru, oricare dintre retelele voastre, mal dev~eme sau mai tarziu, trebuie sa se dizolve de la sine, sa se dezinventeze, §i sa se into area la esenta pura. Deci este clar, aceasta este 0 cale naturala pentru voi de a va decone~ta. Drept creatori, voi ati fost destul de stralucitori, destul de inteligenti, destul de de§tepti, pentru a codifica (inauntru) propria lor dezasamblare. Acesta este un proces natural §i se intampla chiar acum. Cu toate ca frica intra, eu toate ca unii dintre vai 0 sa va simtiti inconfortabil, aeeasta se intampla oricum. Voi nu puteti impi~ge acest proces inainte, pentru ca aceasta ar fi fals. Voi puteti doar da drumul, voi puteti doar permite ca aceasta sa se inrnmple. Voi puteti spune, drept creatori perfecti, ca. eu· am codif~cat inauntru insa§i deeoneetarea §i acum permtt ea aeeasta sa s: intample. Nu ineereati sa manipulati sau sa eontrolat1 proeesul natural de deeoneetare, eel mai bun lucru este sa va dati permisiunea voua in§iva. Permiteti procesului natural sa se intample, sa curga. Dragii mei, sunt timpuri foarte interesante §i, totu§i, sunt mai multe lueruri decat par a fi. De multe ori intr-o structura limitata, reteaua in care existati, voi vedeti doar 0 felie sau un ciob al potentialului intreg. Voi vedeti doar 0 parte din voi in§iva. E~sta mult, mult mai mult, daca permiteti proceselor naturale, evolutll1or naturale §i cic1urilor sa aiM loc chiar acum, avand incredere in voi in§iva, voi ati programat sau ati c~dificat.ca aces~ nivel urm~tor de schimbare sa aiM loc §i acum VOlexpenmentatl ceea ce atl creat deja.

.

Nu exista "nu pot", "imposibil", fiindca avem 1nnoi chipul §i asemanarea lui Dumnezeu, §1chiar pe Dumnezeu, nu este corect sa-L facem neputincios, este 0 blasfemie, este 0 mare eroare, deci, ATENTIE, nu suntem suficient de loiali cu noi, §i nu avem grija de noi in§ine, nu ne onoram, dad a§a gandim, §ia§a aqionam, 0 facem, total fara rost, impotriva noastra. Ne exista, sub nici 0 forma, nid 0 exceptie ca cineva sa nu fie salvat, echilibrat, vindecat de tot ce are, indiferent de gravitate, numai dad respectiva fiinta nu wea, nu l§i dore§te, ea 0 face con§tient sau incon§tient, este problema Iui; §i a doua, poate sa l§i doreasca, dar nu crede, motivele - ar £i prea simplu - sau, pur §i simplu, multi sustin di nu poatefi a~e~rat, fara a av~a argument~ in sustinerea pe care 0 fac. Mal eXlsta foarte multI care, pur §l simpl~. I§i ignora viata, oricatar fi de "imposibila", de dificila, nu i§i pun nici macar 0 intrebare §i, in aceste cazud, este tot doar problema lor. Dar, repet, presiunea Divinitatii, va fi tot mai mare, pe zi ce trece, §i se va manifesta prin diferite poved, nenorociri, care se abat asupra umanitatii, doar, doar 11vor cauta pe Dumnezeu, ei, umanll. Pentru cei interesati, sa §titi ca nu digurile sunt vinovate de ie§irea apelor Dunarii, ci necredinta, a noastra §i a autoritatilor. Chiar dadi erau ziduri, nu diguri, §i inundatiile tot aveau lac, deoarece seopullor este, pur §i simplu, trezirea umanitatii. A§a a fost si eu Turnurile Gemene, a§a a fast §i cu tsunami, a§a a fost §i eu c~tremurele §i incendiile, §i 0 sa mai vina, deoarece alte eai, mai "blande", nu sunt eficiente pentru ea trezirea umanilor sa aiba loe. Intr-adevar, in Vechea Energie, cei care se oeupa de vindeeari spun onest ea nu pot sa se "atinga" de multe bali, ca fiind "karmice~, da, este a§a, dar in Noua Energie se face VIN:QECARETOTAL~, cel vindecat nu se va mai imbolnavi niciodata. In Vechea Energle, de exemplu, caneerul nu se vindeea, doar se muta dintr-un loc in altul, in organismul uman. Noua Energie - este 0 §ansa fantastica pentru omenire, este §ansa de a se vindeca §i §ansa de a trai un nou mod de viata total opus celui din Vechea Energie.

CAPITOLULI Terapiile de vindecare totala
Terapiile de vindecare, Ie desfa§or cu cursantii mei, in doua etape: In prima etapa, care dureaza intre 4 §i 5 are, Ie prezint parte a teoretica, apoi ii invat instrumentele Noii Energii, precum §i folosirea lor, iar Ia sfarilit, intrebari §i raspunsuri, pentru a intelege exact ce avem de facut, spre a ne vindeca, pe module, de 10-15 persoane. Etapa a doua se desfa§oara in mod individual cu fiecare participant, care initial are planificata 0 ora, dar am avut cazuri cand a fost nevoie de mai mult de trei ore pentru a face "curatenie" a§a cum era cazul, nimeni nu pleaca de Ianga mine pana nu eliberam tot ce exista de eliberat. Cum procedam? Fiecare vine cu 0 "lista" de prioritati, de probleme care 11apasa §i de care vrea sa scape, fiindea, a§a Ie spun la partea teoretica, sa aiba pregatit de tot ceea ee vor sa scape, sa se elibereze. Fieeare din aceste probleme reprezinta 0 karma, eel putin dintr-o viata anterioara, din doua sau din mai multe vieti. Eu "intru" in acea viata sau acele vieti §i, pe scurt, relatez "cauza", apoi Ie scoatem. Prima data rugam impreuna, cu voce tare, iar celin cauza, eu voce tare sau mental, de multe od sunt oameni mai in varsta, §i trebuie sa spuna eu voce tare, pentru a urmari daca zic coreet ce au de zis, sau daca sunt altii, la care nu exista certitudinea ca 0 sa spuna exact aila cum treb~ie, ignoranti fiind, comozi sau, pur §i simplu, dezinteresati de propria viata, deci, rugam cuderii, entitatile angelice marete, entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena, sa elibereze toate karmele, toate relatiile nepotrivite, toate Iegaturile, toate eauzele, toate blocajele, t~ate blestemeIe, facaturile, legaturiIe, vrajile, magiile, farmecele, depinc!e dupa caz, §i Ie elibereaza ili persoana in eauza. In continuare "inspir" - tot ceea ce wem sa ramana, tot ceea ce wem sa aducem in persoana respectiva, tot la fel, eu spun cu voce tare, iar pe urma respectivul sau respectiva inspira §i spune mental ceea ce este cazul. Apoi prin Inspir §i Incorporez, eliberiim tot ceea ce trebuic eliberat, privind karma respectiva, sau blocajele, sau ee este cazuJ.

Dupa ce am facut toate acestea, cursantul sta lini§tit §i eu, prin chakra unica, comand §i ordon karmei, blocajelor, cauzelor, legaturilor, blestemelor, vrajilor, magiilor, conflictelor, §i la absolut tot ceea ce a reie§it din karma in discutie, sa pIece pentru totdeauna, cat mai departe. Ramane curat, din punctul de vedere al karmei respective. Vom lua toate karmele la rand, §i a§a procedam pana se epuizeaza "lista", adica tot ceea ce a con§tientizat respectivul ca vrea sa elibereze. Dupa epuizarea listei, eu cer voie cursantului sa ma lase sa intru, §i sa "vad" daca mai are ceva de eliberat. Am capacitatea, a§a cum am mai spus-o, de a simti tot ceea ce simte cel din fata mea, de multe ori am descoperit karme mai importante de eliberat, cand am "intrat" eu, decat cele relatate de curs ant. Atunci depistez problema, intru in karma, §i cu acelea§i procedee eliberam tot ce este de eliberat. Cu acestea, am scos toate cauzele dezechilibrelor, §i incepe procesul de vindecare, care este direct proportional cu certitudinea vindecarii, cu increderea in vindecare, pe care 0 are cel in cauza. Ceea ce vindeca este credinta, certitudinea, §i astfel, pot spune ca "reteta" este aceea§i, dar vindecarea totala este diferita, a§a cum §i credinta noastra, a fiecaruia, este diferita, inca 0 data spun: subsemnatul, fiU imi asum responsabilitatea pentru vindecarea nimanui, deoarece fiecare este cu credinta sau cu necredinta lui, dar imi asum responsabilitatea insu§irii, la modul cel mai f~rm posibil, a cunoa§terii §i vindecarii prin Noua Energie sau, mai simplu spus, a modului de vindecare sau a "retetei". Sunt multe energii de eliberat, inca de la Zidul de Foc, de dnd am ie§it din 1mparatie, avem de eliberat, ele vor veni sa Ie elibecim. Cand vin aceste energii 1a eliberat, de fapt, care nu erau pregatite sa pIece, atunci cand am facut terapie, §i ne aflam intr-un oarecare dezechilibru, indiferent de ce natura ar ii, nu inseamna ca am gre§it, sau ca Divinitatea ne pedepse§te, sau ca ne judeca, sau ca s-aintampl~t ceva rau cu noi, PUR ;;1 SIMPLU, SUNT ENERGII CARE VOR SA PLECE, aveti instrumentele, va rog sa Ie eliberati, toate aceste energii, ele vor mai mult decat voi sa pIece, deci, eliberati-Ie, fratilor, dati-Ie drumul sa pIece §i voi sa ramaneti u§urati!

NU vA 1NGRIJORATI,NU vA SPERIATl. U MURITI NU VI SE INTAMPLA NIMIC. SUNT ENERGIl CARE 1;;1 CER ELIBERAREA, IAR DACA NU LE ELIBERATI, ELE 1;;1 VOR INTENSIFICA ACTIUNILE, PENTRU A vA' OBLIGA sA LE ELIBERATI! A venit timpul eliberarilor, totul cauta eliberarea, in momentul dnd dati drumul la karme, se elibereaza corpul §i energiile din acea viata, de unde se trage karma. De aceea se zice invierea mortilor, fiindca toate karmele §i vietile trecute pe care Ie eliberezi trec prin tine §i devin libere. Cu multi dintre cei cu care m-am intalnit la un curs, vin §i la altele sau numai la terapii, la scos de karme, fiind mai grele, Ie este mai dificil, §i atunci apeleaza la mine. Cand nu avem cum sa ne intalnim, distantele fiind, intre Arad §i ora§ele respective, de sute de kilometri, fac eliberari §i prin telefon, fiinddi energile circula §i a§a. Sau, daca sunt probleme de distanta, Iucrez §i pe poze sau pe haine. Totul functioneaza, §i a§a dispare totul, parca ai luat eu mana. Ce este important, in eontinuare, credinta omului ca daca apare indoiala, atunci, chiar cu karma eliberata: el poat~ sa intre §i sa traiasca tot in viata aceea de mizerie. CREDINTA ESTE EXTREM DE IMPORTANTA!!! Ce este important la haine: sa fi fost imbracate de cel in cauza, pentru ca eu acolo gasesc karma sau blestemul sau orice ar fi, §i pe urma sa Ie imbrace. lar, daea este yorba de blesteme §i vraji, §i dupa ce a imbracat hainele §i au ie§it, dar i se fac din nou, atunci ar fi bine sa fie seos din mai multe haine, pentru a da la imbracat, ori de cate ori is-au facut diverse magii. In sutele de curs anti care au trecut prin fata mea am gasit mii de karme, foarte multe blesteme §i vraji, blesteme din alte vieti, e c groaznic ce gase§ti In vietile oamenilor, multe nici nu Ie spun, dar intotdeauna lntreb daea pot spune, §i dnd este groaznic, gasesc cuvintele care imblanzesc realitatea. . . Am avut cazuri dnd eu am tremurat dnd am vazut ,i f.11 slmt1t. Modulul meu este de maximum 15 persoane, i consumul de energie este foarte mare, toate karmel biestemele §i vrajile Ie scot, Ie eliberez, prin mine. La termin terapiiIe, ma eliberez §i pe mine de tAl blestemele §i vrajile care au r<lmasin mine, de 11
A "_, , • , ,

in acea zi. 0 singura data am facut 29 de cursanti intr-o zi, dar nu erau dedit vreo 12 noi, dar noaptea, dnd am terminat, eram epuizat, pur §i simplu aveam frisoane, eram golit de energie, dar nu I-am lasat pe nki unul neeliberat. Aceasta inseamna sa lucrezi din pasiune, nu pot sa-i "vad" cum se chinuie §i sa fiu indiferent. Dar ai mari satisfactii, §i ei se vad intre ei, cursantii, dnd intra §i dnd ies de 1amine. La ie§ire, pur §i simplu, sunt alti oameni. Este, totu§i, frumos, este fantastic!!! Sa-l vezi pe om ca era "programat" sa moara sau ca avea anumite poveri insuportabile, §i dupa 0 luna sa te sune §i S3.tispuna: "hi dorese atata fericire cata am eu." Senzatia este fantastidi pentru a~andoi. Dar eei care sunt mai interesati vin la mai multe cursuri, §i apar schimbari mad de la un curs la altul, §i unul pe altul se observa, dt au evoluat, §i in diseutiile pe care Ie provoc fiecare i§i spune experienta lui. Este de-a dreptul fantastic, sa vezi oamenii inflorind §i intinerind in fata ta. eEL MAl MARE LUCRU AL TUTUROR TIMPURILOR ESTE DUMNEZEU! FERICE DE CINE L-A eUNOseUT ~I L-A LUAT eA ALIAT PENTRU VIATALUI! Pentru eei interesati, pot intra §i pe viitorullor, §i Ie deseriu cum va atata "implinirea" lor, adica dorinta lor implinita. Cei care vor preda dupa aeest curs sau se vor ghida dupa el, ii rag sa fae~ tot ee am seris, eu EXCEPTIA FAPTULUI DE A seOATE, ADICA DE A ORDONA ~I COMANDAENERGIILOR sA PLECE, aeeasta yeti face dind yeti primi harul. De asemenea, prin telefon am seas energii malefiee, blesteme §i vraji din case, apartamente, inclusiv prin deplasarea la unele loeatii, am eliberat tot ce era de eliberat. De asemenea, am primit inf~rmatia ca pot "citi" gandul omului, dupa poza, punand mana pe poza pot afla ce gande§te, nu am exersat pana acum, ea nu mi s-a cerut de catre nimeni, dar am aceasta ealitate. Tot ee Ie-am spus oamenilor care m-au intrebat pana acum sa adeverit, atat cu privire la viitor, cat §i la treeut. Circula printre eursantii mei vorbele acestea: "Aveti grija", spun ei, care, de fapt, eunose adevarul, "ca tot ee va spune Mitrut este adevarat!" Din astral, de organizarea eursurilor mele se oeupa Maria Magdalena, Tobias, Saint Germain §i Arhanghelul Mihail, ei "lucreaza" asupra umanitatii §i 0 pregatesc pentru a se primi aeeasta eunoa§tere §i pentru a se vindeca. Nu in toate ora§ele
134

~nde ma deplasez am un numar mare de cUl~i, §i dl.nd i-am mtrebat de ce nu imi aduc mai multi, ca am eapaoiliti'itile neeesare pentru a rezolva mai multe eazuri, mi s-a raspuns: "Aeeasta este credinta oamenilor, noi putem sa-ti umplem salile, dar, dadi nu cred, vor ajunge sa huleasca aeest lucru, §i atunci va avea influenta negativa asupra eelor care urmeaza sa vina la eursuri." Nu este intampliitor absolut nimic: niei inundatiile nici aIte feluri de catastrofe care vor veni pentru ca oamen'ii sd fie sensibilizati. Multe terapii fac prin telefon, telefonul meu nu se in~hide niciodata, chiar imi zke familia, cand sunt acasa, di ar fi bine ca eei de eompaniile de telefoane sa ma pHiteasca pentru cate e?n:ro~Lri Iefac, ~didi cati ma suna §i cu cati vorbesc, ore intregi zIlmc, In afara de hmpul cand sunt la cursuri, fiindca sunt oeupat §i acum, eel scriu, insa toti cursantii mei au numarul de telefon §i ma pot sum ori de cate od au nevoie de ajutor. Pentru mine, acest lueru, de a-I ajuta pe a1tii, este 0 pasiune, 0 placere, aeesta este munca mea, muncesc eu deosebita placere, am deosebite satisfactii §i nu 0 corvoada sau eeva pe care sa-l detest - asa cum este mU1;c~ pentru <mareamajoritate a oamenilor, care ma;g la munca pentru statuI de ~lata, ..sa~§i ~late.asdi alimentele §i intretinerea, §i nu pentru satlsfactll §1plaeen - aceasta este Noua Energie - totul este echilibrat!

CAPITOLUL2 Vindediri ...
In Noua Energie, vindedirile sunt totale deoareee au loc di~ltoa pu~ctele de vedere: fizic, mental, em;tional §i spiritual. C~nd spun. ~m punet de vedere fizic, ma refer 1a toate aspectele, atat la echlhbrarea corpului fiz1C,cat §i la echilibrarea materialfinanciara. Diferenta este fantastica, fata de Vechea Energie, aid, 111 Noua Energie, se face vindecarea totala, se eliberaza toa t(~ blocajele, a§a dupa cum §tim, in Vechea Energie, nu se clilwnu:A cauzele, se trateaza efectele, se spune, aceasta sau aC(~a~bl {\Mto de natura karmica §i nu ne putem atinge, nu se poat<.'vind~en, lUtU se trateaza un organ, sau 0 parte din corpul uman. Nu lHl1l1imk ('11

Vechea Energie, pana in urma cu aproximativ doi ani, §i eu am trait in Vechea Energie, in dualitate. Da, dar acum, este cu totul altceva, m-am eliberat de ~arme~ de dualitate, de conflicte, m-am echilibrat, .n:-am ~rmo~l:at §l daruiesc pe deplin §i nelimitat iubire necondltlOnata - adlc.a ~C: CEPT TOTUL - chiar dadi nu sunt de acord cu totul, totU§l, ~ara nici un efort, accept totul - §i aeeasta este cam f~arte ~eoseblt ·· d ~ ln momentul cand ACCEPTI TOTUL - al toata lumea la fun ea '. d' . picioare, nu te opui la nimie §i nimic _nuti se opune t~e- eel - e§tl o fiinta LIBERA.- INDEPENDENTA ~I SUVERANA! 'A trata efectele, este Veehea Energie, iar a scoate c~u:ele §i a vindeea total este Noua Energie,. difere~ta e~te fa~tastlca~ . Tot ce ai nevoie in Noua Energle ca sa te vmdeCl .e~te sa ~l incredere totala ca ceea ce ai permis se va imphm, decl, PERMISIUNE ~I INCREDERE! .' .. Nu sunt necesare: ritualuri, posturi, anumlte poz1tu, calcule, restrictii §i multe altele. . . . . . In Noua Energie nu sunt hmlte de n.lcl. un fel,. n~ e§tl conditionat de cine ai fost, cine e§ti, de ce aI, Cl, pur §1 slmplu, permiti §i crezi, §i totul s-a rezolvat. . ~. . . In Noua Energie fiinta umana este hbera §l nu .n:.al ~re conditionari de nici un fel: horoscop, astrograme, superstltu, Ylse~ reguli, hipnoza, magie §i altele. Exista echilibru, armome §l abundenta. . V-am descris in introdllcere ca eu am fost pnmul care m-am vindecat, armonizat, echilibrat, insu§indu-mi ~uno~a§terea despr~e Noua Energie §i lucrand cu mare §i extraordmara perse.ve:enta, cu instrumentele ei, ale Noii Energii, avand .in acela§l tlmp ~ certitudine pe masura. Sunt exemp~ul c~~ ma: eloc,:ent, real §1 onest, pe care 11dau in timpul cursunlor, fundca sunt.m f.ata 10:, a cursantilor, sunt un exemplu viu,. pe ca:e 11pot st~dla §l anahza, suta la suta vin, din Vechea Energle, decl, n-am vemt a§~ cum sunt aeum, dimpotriva, am avut 0 viatii zbuciumata, ~v-~m mal s~us,. am suferit cat in patru vieti. Aproape ca nu am gaslt cursantl prm a carol' problema sa nu fi trecut - dar ace~sta este pen.tru mme de domeniul treeutului, am uitat totul, am ehberat totul, §l acum ~trag inspre mine abundenta, relatii echilibrate~ respe.ct, demm~ate, responsabilitate, onoare, §i multe altele, dar, m specIal, mentahtate
A

sigura, de invingator, adica certitudinea ca nu exista problemape care sa nu 0 pot rezolva, §i di solutia este in mine, intotdeauna!!! V-am relatat in introducere cele doua cazuri de vindeeare, sot §i sotie, prezentate de ziarul "Observator", §i v-am promis ca in ultima parte voi reveni cu eomentarii asupra aces tor vindecari extraordinare. I-am intalnit pe cei doi soti, disperati, la sfar§itul lunii septembrie 2004, cand ciiutau un raspuns: "Daca S. sa se opereze de cancer la san, sau nu." I-am pus in legatura cu cateva persoane competente, dar raspunsul a fast acela§i: "Sa faca ce simte". Cancerul era intr-o stare avansata, era dupa doua cicluri de chimioterapie, §i unul de cobaltoterapie, cat rezista eorpul uman, §i rezultatele erau zero, §i i s-a spus di nici prin operatie nu i se garanteaza nimic, adica vindecarea, §i ca ea va decide dadi va fi operata sau nu, §i urma ee urma. Le-am spus celor doi ca voi ineepe un curs §i ca are §anse de vindecare, dar ca totul depinde de ei, in special de S., care era in cauza. Au venit la curs, a fost greu, fiinddi ea, fiind medic timp de 34 de ani, avea formata 0 cu totul alta conceptie despre tratamente, vindecari, iar, pe langa aeeasta, avea §i 0 depresie foarte puternica. Mi-a povestit, dupa vindecare, ca timp de trei ani a fost aproape amnezica, fiind tratata cu ni§te medicamente care au fost folosite de armata rusa, in timpul razboiului, pentru a-i ajuta pe osta§i sa nu Ie pese de nimic. Aceste medicamente, pe care Ie lua de trei ori pe zi, ii faceau foarte rau, dar nu Ie putea lasa, fiindca daca Ie lasa, a incercat, era ca drogata. In aceste conditii am inceput cursul cu S., iar sotu1 ei, A., 0 insotea §i el, avand un Parkinson de 18 ani, iar cu 10 ani in urma §i-ainchis firma deoarece nu mai putea scrie, nici banca nu ii mai recuno§tea specimenul de semnatura, deci, in ultimii 10 ani nu a mai putut scrie nimic. Le-a fost greu, dar au fost foarte con§tiincio§i, nu mai aveau alta solutie. Atentie! Ati vazllt cum actioneaza umanii dl.nd nu mai au aWi solutie, intotdeauna reu§esc - fiindca nu au loc de indoiaUL Indoiala pe~tru ei inseamna sfar§itul. Atunci faceau cursul 3 ore pe saptamana, timp de 5 saptamani, fiindca atunci nu aveam trezit harul de a seoate karmele, pur §i simplu, lucram cu oamenii cu Flacara Violet §i Cuptorul Gratiei Divine. ~i entitatile angelice marete ne-au fost trimise intre Cnlciun §iAnul Nou 2004, cursul fiind gata la sfar§itullui noiembrie.
137

La jumatatea cursului, a venit prima bomba: sotul doamnei, A., care a venit ca Insotitor, lucra §i el cu instrumentele §i tot 0 Indemna §i pe S. sa lucreze, §i se declarau convin§i di ea se va vindeca, el nu intra In ecuatie, In discutie, doar era de 18 ani tot a§a §i §tia ca nu se va vindeca niciodata, boala lui fiind incurabila. Dar bomba, Intr-o seara, cum ne-a relatat A., la jumiHatea cursului, nu-i mai tremura maxilarul, nu a spus nimic, a mers Intr-o aha camera §i a scris patru pagini, a§a cum vedeti, patru pagini. Nu §tia ce sa faca, ce sa zica, nu §tia nici daca poate fi adevarat, el luera, dar nu pentru el, ci doar sa 0 Indemne pe sotia sa, l§i arata, de fapt, devotamentul fata de ea. A venit la curs, a prezentat, eram superindintat. Acesta a fost momentul decisiv In care S. a primit Increderea. Rezultatele: la sfar§itul cursului §i-a facut mamografie §i totul disparuse, fara operatie, pur §i simplu, prin credinta, la doua saptamani dupa terminarea cursului, nu a mai luat nici pastile pentru depresie. Acum lucreaza pentru Intinerire, dind 0 sa fie Intinerite celulele lor cu 20 de ani, 0 sa-i rog sa fad §i un ecograf, pentru a avea §i documente oficiale care sa ateste acest lucru. TOTUL ESTE CU PUTINTA LA CEI CARE CRED!!! Ce trebuie sa crezi, ca ti se va Implini ceea ce dore§ti. Cum sa crezi? Cu certitudine, a§a sa crezi ca vei primi, ca §i cum ai primit deja. Nu este dificil, dar este extraordinar de benefic, pentru tine §i pentru familia ta, §i nu numaL In continuare va voi relata un caz, In legatura cu Intinerirea. Cineva din familia mea, care crede, dar care nu prea lucreaza, iar cu Intinerirea nu a lucrat deloc, sub nici 0 forma, dar sta mereu In aura mea, care este foarte puternid §i mare, mare. Am spus, in Noua Energie se vindeca oamenii §i stand in aura noastra, cum se spunea despre apostoli: "treceau oamenii prin umbra lor, §i se vindecau". De fapt, ei treceau prin aura lor, care, fiind puternica, energiile intepenite ale oamenilor se mi§cau §i plecau, deci, se vindecau. Mergand la analizele de rutina anuale, a aparut 0 problema pe care nu 0 cuno§tea nici respectiva fiinta, nici doctorita de la ecograf. Cand a trecut sa scrie rezultatele in documentele respective, doctorita vede pe fi§a varsta de 50 de ani, §i "sare": "nu-i adevarat, mie sa-mi prezentati buletinul", fiindca era contrariata de ce vazuse la aparate, §i spune: "Organele tale interne nu au mai

mult de 35, maximum 40 de ani, cu indulgenta, dar nu 50, sub nici o forma, fiindca eu Imi cunosc meseria, §i aparatul nu ma minte." Mi s-a povestit §i mie acest incident "miraculos", pe care nu I-au Inteles, iar persoanei In cauza i-am multumit §i i-am explicat enigma. Deci, lucrati pe Intinerire, §i nu yeti fi dezamagiti, din contra, ce remediu mai bun doriti dedit Intinerirea! Am avut 0 solicitare din partea fiicei mele Ela, de la Mihaela, care a venit la mine mai mult dedit disperata. Casatorita fiind, I§i doreau un copil. Pan a aici totul este In regula, dar supradisperarea a avut-o dupa ce a facut 0 vizita la un medic ginecolog de renume, care i-a spus, §i are documente In acest sens, ca nu 0 sa poata sa nasca, i-a dat tratament. Era In primavara lui 2005, In toamna aceluia§i an urmand sa mearga din nou la el si, eventual, era necesara 0 opera tie, §i pe urma vor vedea. In ac~ste conditii, am acceptat ce mi-a cerut Ela, sa lucrez cu ea. Este foarte ascultatoare, sensibila la lucrurile paranormale, cu diferite calitati, deci, aveam un me diu extrem de propice. Rezultatul colaborarii ~oastre a fost, ca In data de 2. O~. 2006, a dat na§tere unei fetite, cu totul §i cu totul deosebite! In perioada dinainte de a fi Insarcinata, am comunicat cu entitatea care urma sa se reincarneze prin ea, §tiam cine este, a mai fkut parte din familia noastra. Acum este un Copil Albastru Stelar, este §i va ramane cu simturile trezite. Are 0 mare sensibilitate la energii, la aceasta varsta de 4 luni, plange Intruna la cei care au vibratii joase §i 0 agreseaza, adorii numai §i numai energiile bune. Intr-una din zile se aflau la noi acasa, acum, In timp ce scriam, §i Ela a vorbit cu cineva la telefon, iar Ariana era In bratele ei, pur §i simplu, a Inceput sa planga. De fapt, ce s-a Intamplat? Energile celui cu care vorbea Ela au Inceput sa 0 agreseze pe Ariana, In momentul dnd am ordonat §i am poruncit energiilor care 0 terorizau pe Ariana sa pIece de la ea, instantaneu a tacut, adica energiile au plecat, §i ea s-a simtit din nou bine. $i lam Intrebat pe ghidul meu spiritual RA, cu care comunic mai de mult, ce s-a Intamplat §i mi-a spus a§a: " V-a demonstrat cat este de sensibila la energii." Bebe, fiul meu, care are 11 ani Impliniti, a avut mai multe karme, am sa va descriu doua dintre ele. In fiecare seara cand se culca, ne spunea: "A§a-ica dimineata nu ma lasati singur?", dar nimeni nu a discutat niciodata ca va ramane singur sau ceva asemanator. Am intrat §i i-am gasit karma:

Era in Italia §i, in copiHirie, familia I-a abandonat, intr-o dimineata, cand s-a scuIat, copiI fiind, a fost singur, s-a trezit singur, §i toata viata Iui nu §i-a mai gasit familia. Cand am intrat in karma lui, I-am vazut, era in Roma, avea 70-80 de ani, singur, era multime mare acolo, lume, nu gluma, dar el era un singuratic, nu avea pe nimeni, nu comunica cu nimeni, era trist §i suparat, pentru d a fost abandonat. I-am scos karma §i acum este foarte bine, ramane singur acasa, merge singur oriunde, nu ne mai intreaba daca illasam singur dimineata. S-a vindecat de karma respectiva. A doua karma pe care vreau sa v-a spun, sigur, a avut mult mai multe §i i Ie-am scos, a doua este frica de caini. Cat de mic ar fi fost un ditelu~, 0 zi daca avea doar, sa nu-l vada, sa nu se apropie de el, iar daca trebuia sa mearga undeva §i in calea lui §tia ca este vreun caine, era in stare sa ocoleasca oricat, de frica acelui caine. Am intrat in karma §i am ramas incremenit. Intr-o viata, mai multi caini I-au sfa§iat, tipete, durere, urlete, groaznic. I-am scos §i aceasta karma §i este in regula §i relatia lui Bebe cu cainii. Am mai avut 0 cursanta, cu frica de ciHni,vreau numai sa va spun reactia ei la vederea unui caine. A venit cu autoturismul acasa, vara fiind, unul dintre cainii vecinului a venit §i s-a culcat la umbra ma§inii ei, pana cand ea nu coborase, acolo a s~t pana cand cainele sa plictisit, sau a venit soarele pe el §i a plecat. In tot cazul, este vorba de cateva ore. Sigur ca i-am scos karma, dar n-am mai intalnit-o, nu ~tiu cum reactioneaza acum, dar sigur este ca nu mai are acea karma, adica i-am eliberat cauza fricii de caini. Am avut 0 cursanta de nota zece, pentru care am toata stima ~i respectul ~i onoarea pentru stradania ei §i pentru gradul de initiere la care a ajuns. A fost necesar sa participe la cinci cursuri co~secutive, pentru a se vindeca, §i lucrand din toate puterile cu instrumentele Noii Energii. Dar poverile ei erau foarte grele, avea mai multe boli, era trecuta de 60 de ani, §i §i-a luat asupra ei, in aceasta viata, toate karmele membrilor familiei ei, aproximativ avea karmele a noua membri din familie, ii era grea viata, daca nu chiar imposibila. Dar a insistat foarte mult, §i a avut credinta ca va reu§i, §i cu adevarat, a reu~it, iar acum are haruri primite: clarvaz, clarsimt, clarmiros §i altele, ~i ii ajuta ~i pe altii sa evo~ueze, cu cat i s-a dat pana acum §i cu cat va primi in continuare. Inca in noua vieti am mai fost colaboratori, intr-una din ele am fost profesori de initiere la ~coala

Miracolelor, care a functionat in Romania, intre anii 1400- 1800, in secret, in munti. Un alt caz, un apropiat al meu, fratele mamei, de 62 de ani, in primavara lui 2005 a fost diagnosticat, cu acte in regula, analize, biopsii, cancer gradul patru, la gat, inoperabil. Mi-au spus medicii ca in trei saptamani, 0 luna maximum, va trebui sa-i puna tub, pentru ca se va sufoca. Am lucrat cu el, ~i in august, s-a vindecat de cancer la gat, aproape nu mai era ragu~it, dar, culmea, merge la 0 inmormantare in vecini, §i pe urma, a doua zi, gata, a renuntat la viata, a renuntat la tot, §i i§i dorea sa treaca. Vorbeam zilnic la telefon, §i atunci am observat ca nu este in regula §i am mers la el. Ce energii de moarte am gasit acolo, de m-am ingrozit. Am ie§it afara, ca sa comunic cu entitatile mele din astral, cu ghidul meu spiritual, pentru ca sa aflu ce se intampla. Am ramas uimit de ce mi s-a spus: "A renuntat la tot §i vrea sa treaca sus." Pur §i simplu, nu am vrut sa accept, §i mi s-a spus: "Du-te,' ocupa-te tu, noi am renuntat, dad omul renunta, implicit, Divinitatea ii face, voia lui." Au avut dreptate cei de sus, pana in 2 octombrie 2005 am reu§it sa "trag" de el, dar atunci a trecut, dar ceea ce este important e ca nu din cauza cancerului de la gat, care s-a vindecat, in mare, mare masura. Am primit §i eu, cu ocazia aceasta mai multe invataturi, dar important este ea am aceeptat senin tot ceea ce voia el, unchiul meu, cu toate ea toti a§teptau miracolul, dar a~a este - se intampla ceea ce vrea fiecare - fara voia umanului nu poti face nimie. Am mai eomunieat de cateva ori, de foarte putine ori, dupa ce a treeut, §i am inteles ca numai jumatate din karme le-a eliberat. Dar interesant este ca a avut karma eu Divinitatea. In alte vieti se luptase eu Dumnezeu, dupa ce i-am scos aceasta karma, i-a 'fost mult mai u§or. Asemenea karme, eu Divinitatea, am mai gasit la aproximativ 6 sau 7 cursanti. Pur ~i simplu, au orice legatura intrerupta cu Divinitatea, ei traiese in afara Divinitatii. Este foarte greu pentru ei, in unele cazuri, iar la unii, ehiar imposibil, am avut unele cazuri in care oamenii erau uneori dispu§i sa se sinueida, aid este foarte mult de lucru, §i eel care vrea sa se vindeee trebuie s~ fie tare, fiindca ii lipse§te increderea, credinta - ei sunt sceptici, impasibili §i deosebit de duri, nu cunose ce inseamna mila, indurarea §i

bhlndetea - este deosebit de greu sa lucrezi cu asemenea oameni, fiindca sunt foarte orgolio§i §i foarte incapatanati, foarte greu, dar nu imposibil. Eu am 0 mare rabdare, §i intotdeauna ii tratez cu blandete, cu tandrete, §i sunt oricand dispus sa 0 iau de la inceput, fiinddi la trei zile dupa ce ne despartim, "cad" din nou unde au fost, pana atunci traiesc din energia primita de la mine, dar in trei zile ,,0 consuma" §i gata, incepe calvarul §ichinul pentru familie §i pentru cei din jur - sunt aproape insuportabili. Eu ii sfatuiesc sa nu renunte, nimeni nu te poate invinge, numai tu insuti te poti invinge, rand renunti. Nu renuntati, nu este imposibil niciodahi!!! Chiar dadi este greu, nu este imposibil niciodata! Am gasit 0 alta categorie care luptau impotriva lui Dumnezeu, vrajitorii, fantastic ce Ie faceau oamenilor prin vrajile lor, prin magiile lor, prin energiile lor, sunt umani care au venit in aceasta viata §i cu karme, §i cu blesteme. Dar, un asemenea vrajitor - am gasit mai multi, inc1usiv din familia lui, care in alta viata nu I-a ascultat §i a facut vraji pe ei, §i acum sunt cu toti in aceea§i familie, daca 0 putem numi familie, este groaznic sa traie§ti in asemenea combinatii -, un asemenea vrajitor se echilibreaza, se vindeca foarte greu, di~ cauza lipsei de credinta. Ii este foarte greu, te implora sa-l ajuti, iti dai tot aportul, dar, fara credinta lui, nu se inffimpla nimic. Fericiti sunteti cei care credeti, §i va vindecati. Nu este 0 munca u§oara, aceasta, de a lucra cu oamenii, spre a-i ajuta sa se vindece, fiindca e§ti la cheremul lui, a fiecaruia, depinzi de incapatanarea lui, de orgoliullui, de necredinta lui, de indoiala lui. Sunt unii care lucreaza, §i vor sa se faca bine, dar nu simt nimic, spun totul mecanic. Nu, aici lucram cu toata implicarea noastra sufleteasca, ni se zice de sus, nu ne intereseaza ce vedeti sau ce auziti, ci ceea ce simtiti, nu sunt importante cuvintele, ci mesajul transmis prin ele! Dar §i parintii injura §i i§i blestema copiii, am un caz, al unui baiat care toata viata a fost imobilizat de handicapuri §i probabil va ramane a§a, fiindca a§a vrea familia, dar ce este important aici, taW sau I-ablestemat de cind era in burta mamei, intruna, inc1usiv,acum, dupa zeci de ani. De ce? Aceasta este intrebarea. Ii oferi omului oportunitatea, pentru el §i familia lui, §i el te trimite 1a plimbare. De ce? Eu Ie respect vrerea, fara nici 0 problema, dar nu ma intrebati ce simt, 0 mare durere, fiindca din cauza ignorantei, necredintei §iineapatanarii, il tinem pe un om imobilizat 0 viat;'l,fiindea
142

I-auajutat sa ajuga in aceasta stare §i 11obliga sa ramana a§a, fiindca nici macar nu a fost intrebat dadi accepta sau nu 0 varianta de a se salva. Deci, dragii mei, ATENTIE, toate energiile care sunt blocajte in noi, toate energiile intepenite, ACUM, vor sa pIece, acum vor sa fie eliberate, vor sa fie libere, permiteti va rog frumos eliberarea aces tor energii, §i implicit §i voi yeti deveni liberi, echilibrati, vindecati etc .... Toate acele handicapuri ale tanarului de care vorbeam, sunt energii blocate, karme §i blesteme, se pot elibera ACUM, se pot elibera, §i acea fiinta care a suferit devine 0 FlINT A LIBERA! Ce simpla este vindecarea, §i ni se ofera ACUM, pe tava, suntem chemati sa servim, dar nu obligati, ci chemati. Ferice de cei care accepta provocarea, ferice de cei care se elibereaza §i devin ceea ce sunt cu adevarat - INGERI-UMANI! Una dintre cursante, cand a intrat in sala in care ni.ceam terapiile individuale, am simt!t a§a 0 energie, §i m-am umplut imediat de expresia: "DA, DACA?"$i, dupa ce ne salutam, 0 intreb ce este cu acest "da daca" - §i mi se raspunde senin: "Este expresia mea pentru orice, oricine §i oriunde in viata mea, adica ma indoiesc intotdeauna ca ceva s-ar putea implini in viata mea." Abita indoiala exista in acea fiinta, incat am numit-o "regina indoielilor". Dar i-am scos karma, am invatat-o sa lucreze, §i dupa 0 luna mai avea cel mult 10% indoieli din cate a avut la prima intalnire, iar dupa doua luni a mai ramas aproape 1%, care a disparut §i el, in timp. Felicitari!!! Ai toate §ansele cand: permiti §i crezi. Felicitari!!! Acum va prezint doua cazuri de fete care au a§teptat fiecare pana la 40 de ani sa intre un partener in viata lor, pentru a-§i intemeia 0 familie, deci, este yorba de casatorie. Ambele aveau karma, aveau casatoria legata, cum s-ar spune, deci, au venit ca in aceasta viata sa nu se casatoreasca. Singuratatea era cea care Ie devora zilele §i noPtile. Le-am invatat sa lucreze cu instrumentele Noii Energii, astfel ca in viata lor sa intre partenerul cel mai potrivit, din toate punctele de vedere. Prima i-arugat pe curieri, pe entitati, pe entitatea Shaumbra §i pe Maria Magdalena, sa-i aduca partenerul cel mai potrivit, din toate punctele de vedere, dar sa nu 0 acosteze pe strada sau in alta parte, pur §i simplu, sa-i "bata la u§a". $i a§a a fost, la aproximativ 0 luna de la intalnirea noastra, i-a batut cineva la u§a,
143

§i este foarte bine, 0 r.el~tie d~o~ebita. Int~e timp, ,a ur~~t §i 0 sarcina, era de-a drept1l mcredlbll. Dar au mceput l11dOlehle,. ce facem cu copilul, cum va fi, §i ia hotararea sa intrerupa sarCl11a. Dar, inainte de a face acest lucru, se confeseaza unei colege, ~ entitate deosebita, care ii spune: inainte de a face acest lucru, hal sa-l sunam pe Mitrut, sa vede~ ce spune §! el. ~aspunsul a. f?st ferm §i clar: "Nu am putere sa~l SUl~pe Mltru~. Nu ~ste. mCl 0 problema, 0 luam de la inceput lara§l, dar era bl11edaca ehberam acea IndoiaHi, a§a este mai dificil, din nou sa incepe~, din~ puteam elibera indoiala §i doar continuam. Dar a§a este vlat~, o~lc~m, nu ne predam, atitudinea de invingatori ne face sa reU§lm, mdlferent prin ce situatii trecem. .. .. A doua, la fel, a lucrat bine cu instrumentele .Non Energn, avand 0 Incredere deosebita in implinire. Dupa 0 sl11guratate de 20 de ani, care a format un gol imens In ea, la trei zile du?a terminarea cursului, incepe sa se "lege" 0 relatie. Cu incercanle de rigoare inerente, inclusiv cu u~ele .lnd~i~li,.daca este ac.e~ta sau nu relatia functioneaza foarte bl11e§1astazl §1totul este fenclre §i bu,durie:'Am tinut legatura telefonic, cat a fost n~ce~ara sustinerea, pentru a nu ceda. La un moment dat, n~ mal §t.l~m: fizic ce se intampla, §i am sunat eu, pentru a lua mformatl1, §l ras~unsul a fost extraordinar: totul es~e bi?-e~ §i este extrem. de indintata §i fericita. De fapt, de ce nu,:na ~al ~~u~a?To~uler~ bm~ in viata ei uitase, de fapt trecutul, ma "Ultase §l pe mme, fnndca viata 'ei e~a plina de Incantare §i fericire. Felicitari! 0 reu§ita ext~aordinara! Am avut un caz cu totul deosebit, 0 fiint;i deosebitii, care era trecutii de 30 de ani §i avea unele probleme flZice,se deplasa doar cu baston §iinsotitii de cineva, nu se deplasa singura. ~u au trecut 24~d~ ore de la curs, dmd am fost sunat, §i progresele el erau: umbla fara insotitor deci, numai cu bastonul, umbla descult;i, ceea ce nu a facut nici~dati in viata ei §i, de asemenea, nu i§i mai dildea ochii pe spate dind incepea sa vorbeasca, inainte avea acest. tic. . ~ Intre timp a progresat, am mai comumcat telefomc, dar 0 sa ajunga la starea de normalitate, are 0 n::are credinta, .dar nu num~i, ci, fiindca 0 sa aiba §i multe alte harun, pe care partial Ie are deja, o sa ajute pe multi. ~ ~ Aceasta este permisiunea §i increderea, provoaca adevarate miracole, toti putem, totul depinde de noi, nu uitati, initial toti am

fost ingeri, §i acum putem fi la fel, daca permitem §i avem .incredere. Indrazniti! Pot sa afirm, cu tarie, ca am cursanti §i cursante care, la randul lor, cu mai multi indrazneala §i incredere, pot sa tina ei in§i§i cursuri, deocamdata, a§a cum 0 faceam §i eu la inceput, neavand primite toate harurile, §i ma refer la faptul de a scoate prin "va comand §i va ordon sa plecati de la ...". Ordinea in care Ii voi enumera nu este una ierarhica, sigur ca intre ei exista diferente, dar ce au unii, nu au altii, §i important este ca toti au valoare §i ca eu am incredere totala in ei, precum §i in toti cursantii mei. Pe toti ii cinstesc §i ii onorez, chiar daca din cauza multimii numelor nu 0 sa-i amintesc aicL Pentru a scrie des pre vindediri §i despre rezultatele obtinute, lini§tit, a§ putea sa scriu 0 carte, care ar fi interesanta. Tragediile, dramele §i imposibilul din vietile oamenilor, pe care eu Ie-am "vazut", ating cote inimaginabile, dar §i vieti pline de dragoste, de sensibilitate §i reu§ite - este ceva care s-a petrecut in sute, mii de vieti ale fiecaruia. Inca 0 data spun, nu este 0 lista dupa criteriile valorii, este 0 enumerare, pur §i simplu, iar dadi am omis pe cineva, nu am facuto cu intentie, pe toti ii apreciez, fiecare are ceva deosebit §i fiecare mai are, sa zic a§a, mai are destule de completat. Dar iata enumerarea: Ela, Elena, Ilona, Daniela, Dana, Mariana, Madalina, Ioana, Romelia, Sorinel, Ani, Nelu, Rodica, Tinu, Delia, Elvira, Flavia, §i lista poate continua. Inca 0 data va indemn, pe cei enumerati, puteti, aveti incredere §i permiteti-va sa puteti. Inca 0 data intreb: "Ce cursuri de mers pe apa a facut Petru?" Nici unul, doar increderea I-af,kut sa umble pe apa. Aveti incredere in voi, sunteti cu mult mai buni §i mai puternici decat credeti, dati-va voie sa existati la adevarata voastra valoare. Va rog frumos sa faceti urmatorul exercitiu: "Dragii mei curied, entitati angelice marete, entitatea Shaumbra §i Maria Magdalena, va implor, va rog sa ma ajutati sa ma vad, sa ma percep, sa ma apreciez §i sa ma pretuiesc, a§a cum Divinitatea 0 face pentru mine." Este valabil pentru voi, In special cei pe care v-am enumerat, este valabil, de asemenea, pentru toti cursanti mei §i, nu in ultimul rand, este valabil pentru intreaga umanitate. Dragii mei colegi, cei enumerati, §i cei care vor veni dupa voi, va doresc succes §i multe, multe impliniri in frumoasa "misiune" de trezire a fiintelor umane, care va vor veni in fata.

Tineti minte ce va repetam adeseori: "Cand discipolul este pregatit, ~ae~trul apare." Voi sunteti mae§trii. Sincere felicitari!!! Nu am fost subiectiv in ceea ce am prezentat prin aceasta enumerare, adica doar sa va incurajez, nu va subestimati, am spuso §i 0 mai repet: "Pentru tot ce scriu aici imi asum responsabilitatea, deci, este real §i adevarat, iar aceasta carte, inclusiv enumerarea, am scris-o din porunca divina, §i mai ales din inspiratie divina, suta la suta. Dragi mae§tri, §i nu numai,_ va rog sa va recunoa§teti MARETIA §i sa §titi ca sunteti CEI MARETI, §iva rog sa va asumati ~S_PONSABILITATEA MISIUNII VOASTRE!ACUM!!!TREZITIVA,INGERI ADORMITI!!! Sigur, v-am prezentat cateva cazuri de vindecare dintre sutele care au existat, dar, inainte de a incheia, vreau sa va mai prezint ceva. Am avut 0 cursanta care suferea de depresie §i atacuri de panica, atunci cand facea crize, se manifesta ingrozitor. Toata starea ei a avut efecte deosebit de neplacute in toate aspectele vietii ei: a divortat sotul de ea, §i-a pierdut locul de munca, statea in gazda cu baieta§ul ei de opt ani. Era aproape imposibil de trait, dadi §i aceasta se poate numi viata. A fost adusa la curs de doua persoane care 0 sustineau ca sa nu se prabu§easca, atata putere mai avea in ea. La doua luni dupa intalnire am fost sunat, sa 0 amintesc in cursul meu, cand il voi scrie, deci, am fost rugat, fiindca s-a vindecat, avea un loc de munca §i un prieten. La catva timp dupa acest telefon, Marcela a facut 0 criza puternica, §i am fost sunat de Elena, care se ocupa de ea, de vindecarea ei, ca sa-i spun ce sa faca. ;>i i-am spus: sunt energii care vor sa pIece, este incercarea ei cum vrea sa traiasca, cu aceste energii terorizante, sau sa fie libera. Intre timp, p~macand Elena a ajuns la ea, Marcela sunase deja la Salvare, a venit Salvarea, au mers la Urgenta, §i au venit inapoi, fiindca nu i-au gasit nimic medicF, la consultatia facuta. Intre timp s-a lini§tit, au lucrat cu instrumentele Noii Energii, eu i-am trimis curierii §i entitatile sa 0 ajute, §i totul s-a rezolvat. Felicitari, Marcela!!! Va marturisesc di toate vindecarile sunt. spectaculoase, §i ca toti , trebuie felicitati, , iar daca am lezat pe cineva ca nu I-am

amintit, nu a fost cu intentie, toti sunteti buni toti sunteti extraordinari, toti sunteti ing~ri, da; va rog ~a va p~rmiteti ace~t lucru, §i el, ca un mare miracol, se va produce. ;>i, in final, va amintesc tot un caz deosebit. Am avut 0 cursanta, Mimi, care nu auzea absolut deloc, a fost la 0 I:ntalnire cu colegii de facultate, fiind profesoara de matematica, §i is-au descarcat Abateriiledin aparatul pe care-l purta pentru a auzi, §i nea spus: "Ii vedeam cum vorbesc, dar era un film mut." Este vindecata aproximativ 70-80%. Imediat dupa curs, la cateva zile, nu a mai folosit aparatul pentru a auzi, este fericita §i bucuroasa. Felicitari Mimi!!! Felicitari tuturor!!!