Sunteți pe pagina 1din 5

Allegro moderato , = 126

Prelucrare de N. Lungu
Din regiunea Suceava
La Vitleem colo-n jos...
tec
Na 2.

p
N-a 3.
,
,
re
1.
scu
,
N-a
,
,
mp

La 1.
Na
La
2.
N-a 3.
,
La Vit
Na te-n
,
N-a
lea
,

re
mp
_

co
bo
de-n

1.
p
,
i
f
em
tec
jos,
at,
,
em
Vit
te-n
re
,
Vit
te-n 2.
re
N-a
Vit
_
,
4
2
_
_
,
4
2
_
8
,
4
2
_
,
4
2
,
re
tec
te-n
ies
,
le
scu
,
Na
,
,

le

3.
_
ies
Vit
Na
,

scu
2.
_
lor,
La 1.
La
3.
em
le
ies lea
te-n
lo-n
lea
,
lea
,
lea
,
,
co
bo
de-n
,
,
rul
co
p
bo
de-n
hi
,
rul
p
hi
,
rul
p
hi
,
rul
p
hi
_
lo-n
lo-n
_
lo-n

lo-n
_
,
ar
ra
nu
,
ar
ra
jos
at
nu
jos
at
,
ar
ra
nu
,
ar
ra
nu
le
Pe-m
,
,
,
ies
,
,
,
,
Nici

Ce
Pe-m
Nici
,
de
tul
e
,
de
tul
em
e
em
,
de
tul
e
,
co
de
de-n
tul
e
bo
,
6
,
f
i
,
_
f
,
i
_
,
jos
at
_
jos
8
at
,
lor
lor
_
,
scu
,

Pe-m

Pe-m

,
,
le
tec
,
co
ies
i
f scu
,
lor
lor

Nici
Nici

,
tec
,

,
f
,
Ce
bo

Ce
de-n
i
Ce
,
ta
,
Prea
Prea
Prea
,
Prea
Prea
Prea

,
lu
tu
de-m
,
_
ta
,
mi
tu
br
,
mi
tu
br
ta
,
,
, ,
,
,
cu
cu
,
nos,
cu
ror,
cat
,
,
cu
cu
cu

_
,
,
,
,
,
ra
,
ra
ra
,
ra
ra
,
ra
tu
11
lu
de-m
_
lu
,
de-m
_
,
,
mi
br
_
8
tu
,
,
_
,
,
nos,
cat
ror,
,
ror,
,
ta
,
lu
tu
tu
ta
,
mi
,
cat
cat

de-m
,
,

ta
nos,
tu
nos,
,
ror,
br

,
ti
as
na
st
p pen
,
pln
Hris
tos.
rat.
,
,

,
i
na
st
i
,
pen
,
,
Pen
cul
,
ti
,

,
Na
i
,
,
Hris
cul
_
Na
St
Hris
prun
ge-n
i
pln
tru
as
te
ge-n
p
tru
te

pe
,
tos.
ti

de-m
,
or.
ce
pe
,
tos.

rat.
de-m
ce
,
ge-n
pe
,
,
,
de-m
ce
ti
as
or.
,
de-m
ce
pe
,
or.
St
prun Pen
cul
or.
_
15
_
,
,
_
_
,
tzi
pln
_
8
tru
,

_
,
rat.
rat.
tzi
tzi

p
tos.
,
tru
te
prun
pln
,
te
prun
,
cul

tzi
as
ge-n
,
,

p
,

Hris
1.--3.

,
mai
,
,
mai

mai
,
,
,
mai

,
ge,

f
,
pln
pln
Nu
,
,
ge,
,
mf
mf
Nu ge,
19
pln
ca ge,
_
,
_
,
_
8
mai
,
_

,
,
Nu
pln

mai
Nu
,
j poco rit...
mf
,
ca
,
f
Nu
Nu

Nu

mea,
,

mf
mea,
,
f
Nu
mai
mai
,
,
pln

pln
,

,
ge,

ge,

,
ge,

pln

pln
,
,
,
ca

,
ca
mai
,
ca
mai

,
,
,
ge,
,
,
24
_
,
_
,
_
8
,
,
_
,
mai
ca
,
mai
mai
,
mai

,
,

,
,
,
,
mea,

,
,

,
,
Nu

p
Nu
Nu
-, a tempo
mea,

,
pln
pln
,
,
,
mai
,
mai
,
pln

,
,
,
,
ge,

,
ca
,
,
ca
,
29
,
mea,
_
Nu
,
mp
p
_
,
mea,
_
8
,
,
_
,
,
mai
mai
,
mai

,
,
,

mai

pln ge,

_
,
te
,

,
Scu
,
,
Scu
,
,
ge,
ge,
_
noi
noi
noi
,
Scu
,
,
le
i-om
i-om
i-om
i-om
da,
,
,
ce
,
ce
,
ce
,
ce
,
le
,
le
,
le
te
,
_
,
,
te
,
,

,
mea,

,
,
mea,
noi
,

34
,
_
,
,
,
_
,
,
,
_
,
8
da,
,
_
,
,
,
,

,
Scu
,
da,
,
,
,

te
,

,
da,
,
cul
,
cul
,
cul
,
cul
_
,
_
Prea
,
Prea

,
,
Sfnt
,
Sfnt
cu
,
,
Sfnt
,
Sfnt
,
,
ra
,
ra
,
,
,
de-i
,
de-i
,
,
de-i
,
,
,
_
,
n
,
n
,
,
n
,
,

mf
Prun
n
,
,

mf
Prun
de-i

,
,
f
,
cu f
,
f
,
,
f

39
_
,
t,
,
_
,
mf
_
,
8
,
,

Prun
_
,
,
t,
_

mf
,

Prun
,
,

-, coda a tempo
,

Vit

jos...
,

lo-n
,
a.

le

,
a.
,
co

44
_
,
a.
_
,
La
_
8
,
_
,
,
em

,
,
a.


le

em

pp
,
pp
,

lo-n

jos...

La

ppp

ppp

,
49
co
pp
pp
_
,
,
_
p
,
_
8
,
,

_
,

ppp

ppp
,
Vit