Sunteți pe pagina 1din 1

Oda bucuriei

L. v. Beethoven

° # 6 œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ ™
œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ ™ œ œ œ™ Œ ™
j
Vocea 1 & 8
1.Sla - vă Ți - e stea cu - ra - tă, vo - ie bu - nă pe pă mânt.
2.Ci - ne a a - vut no - ro - cul De pri - e - teni buni să dea,
#6
™ ™ ™ ™ ™ œ™ œ ™ ™ ™ ™ ™ ™ j ™
Vocea 2
¢ & 8 œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ Œ
1.Sla - vă Ți - e stea cu - ra - tă, vo - ie bu - nă pe pă mânt.
2.Ci - ne a a - vut no - ro - cul De pri - e - teni buni să dea,

° # œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ ™
œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ œj œ ™ Œ ™ ™™ œ™ œ™
9

&
As - tăzi te sim - țim a - proa - pe, sol din Rai cu soa - re sfânt. Ra - za

™ j ™ Œ ™ ™™
Ci - ne ști - e ce-i iu - bi - rea Lân - gă noi cân - tând să stea. Fe - ri -

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
#
¢& œ œ œ œ
œ œ™ œ œ™ œ œ œ™ œ™ œ™ œ œ œ œ™ œ™
As - tăzi te sim - țim a - proa - pe, sol din Rai cu soa - re sfânt. Ra - za
Ci - ne ști - e ce-i iu - bi - rea Lân - gă noi cân - tând să stea. Fe - ri -

° # œ™
œ™ œ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ™ œ œJ œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ™ œ™ œ™
18

& Ϫ
ta a - du - ce ia - ră pe po - por lân - gă po - por Toți pe
cit un su - flet drag te poa - te fa - ce pe pă - mânt. Ci - ne

¢& œ ™ œ ™ œ™ œ™ œ ™ œ™ œ™
#
œ™ œ™ œ™ œ™ œ™ #œ ™ œ™ œ ™ nœ ™
ta a - du - ce ia - ră pe po - por lân - gă po - por Toți pe
cit un su - flet drag te poa - te fa - ce pe pă - mânt. Ci - ne

° # œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ œ™ œ ™ œ™ œ œj ˙ ™ ™™
26

&
lu - me frați noi sun - tem când a - pari u - șoa - ră-n zbor.

œ ™ œ™ ™™
n-a sim - țit iu - bi - rea ple - ce din - tre noi plân- gând.

¢& œ ™ œ ™ œ ™ œ™ œ™ œ™
# j ™
œ™ œ™ œ™ œ œ ˙
lu - me frați noi sun - tem când a - pari u - șoa - ră-n zbor.
n-a sim - țit iu - bi - rea ple - ce din - tre noi plân- gând.
Copyright © Cantus Mundi 2018