Sunteți pe pagina 1din 1

Dacă vesel se trăiește

° #4 j j j j j j j j j j j j j j j j j j
Vocea 1 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ¿ œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ
bătăi din
Da - că ve -sel se tră - ieș - te ba - te-a - șa: palme Da - că ve -sel se tră -ieș - te ba te-a
#4 j œ ¿ ¿ j j œj œj œj œj œj œj j j
Vocea 2
¢ & 4 j j j j j j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bătăi din
œ œ œ œ

° #œ
Da - că palme
ve -sel se tră - ieș - te ba - te-a - șa: Da - că ve -sel se tră -ieș - te ba te-a
4

& ¿ ¿ j j œ œ œ œ œ œ j j
bătăi din
œ œ J J J J J J œ œ
șa: palme Da - că ve - sel se tră - ieș - te u - nul
# j j j j j j
¢& œ ¿ ¿ j j œ œ œ œ œ œ j j
bătăi din
œ œ œ œ

° #œ œ œ œ œ œ j j j j j j j j j j
șa: palme Da - că ve - sel se tră - ieș - te u - nul
6

& J J J J J J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿ ¿
bătăi din
al - tu - ia zâm - beș - te, da - că ve - sel se tră - ieș - te ba - te-a - șa: palme

# j j j j j j j j j j j j j j j j
¢& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿
bătăi din
¿
al - tu - ia zâm - beș - te, da - că ve - sel se tră - ieș - te ba - te-a - șa: palme

2. Dacă vesel se traieste, fă aşa: 4. Dacă vesel se traieste, bine e


(pocnituri din degete) (palme pe picioare)
Dacă vesel se traieste, fă aşa Dacă vesel se traieste, bine e
(pocnituri din degete) (palme pe picioare)
Dacă vesel se traieste, unul altuia zâmbeşte Dacă vesel se traieste, unul altuia zâmbeşte
Dacă vesel se traieste, fă aşa: Dacă vesel se traieste, bine e.
(pocnituri din degete) (palme pe picioare)

3. Dacă vesel se traieste, calcă aşa: 5. Dacă vesel se traieste, bate aşa:
(bătăi din tălpi) (toate cele de mai sus, succesiv)*
Dacă vesel se traieste, calcă aşa: Dacă vesel se traieste, bate aşa:
(bătăi din tălpi) (toate cele de mai sus, succesiv)*
Dacă vesel se traieste, unul altuia zâmbeşte Dacă vesel se traieste, unul altuia zâmbeşte
Dacă vesel se traieste, calcă aşa: Dacă vesel se traieste, bate-așa:
(bătăi din tălpi) (toate cele de mai sus, succesiv)*

*Se vor folosi toate tipurile de bătăi de la strofele 1-4

Copyright © Cantus Mundi 2018