Sunteți pe pagina 1din 1

M-a făcut mama oltean

° 4
***

Vocea 1 &4 œ œ œ œ œ œ œ w œ œ bœ ˙ œ œ œ ˙
4
Foa - ie ver - de ma-ghi-ran măi, M-a fă - cut ma ma ol- tean, măi.

¢& 4 œ œ œ œ œ œ œ
-
Vocea 2 w œ œ œ ˙ œ œ #œ ˙

°
Foa - ie ver - de ma-ghi-ran măi, M-a fă - cut ma - ma ol- tean, măi.
5

& œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ™
Port că- ciu -lă de-as- tra han Și că- ma-șă de tul - pan co-jo-cel de miel bâr - san, măi Lea no.

¢& œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
° ™
Port că- ciu -lă de-as- tra han Și că- ma-șă de tul - pan co-jo-cel de miel bâr - san, măi Lea no.

& ™œ œ œ
9
Refren

˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
Mic la trup, ma re la sfat, Sunt cel mai mân - dru bă - iat


-

¢& ™ œ œ œ
Refren

˙ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
° ™™
12 Mic la trup, ma - re la sfat, Sunt cel mai mân - dru bă - iat

˙™
& w œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
™™
Sunt cel mai mân - dru bă - iat, măi Lea - no.

¢& w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™
Sunt cel mai mân - dru bă - iat, măi Lea - no.

2. Oltean sunt, oltean îmi zice 3. Foaie verde maghiran, măi


Oltean sunt oriun’m-oi duce M-a făcut mama oltean, măi
Sunt oltean de Jiuleţ, mititel şi iubăreţ Port condeiul de tufan
M-a făcut mama isteţ, măi Leano. Unde scriu nu şterg un an
Că mi-s pui de craiovean, măi Leano.
Refren
Refren

Copyright © Cantus Mundi 2018