Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială Zăuan

Clasa: a IV-a
Comuna Ip
Înv : Beres Helga
Judeţul Sălaj
Anul şcolar : 2007- 2008

Durata: 1 an

disciplinei opţionale

FLUIERUL
FERMECAT
Opţional pe aria curiculară:

Arte

ARGUMENT

Studierea obiectului opţional “ Fluierul fermecat” oferă posibilitate pentru dezvoltarea


capacităţilor interpretative vocale şi instrumentale, folosirea în mod corect tehnica instrumentală
specifică instrumentului fluier. Scopul este dezvoltarea sensibilităţii estetice a elevilor, a
capacităţilor de exprimare şi receptare muzicală, prin activităţi practice de cântare vocală şi
instrumentală.
Fluierul a ocupat un loc aparte in viata spirituala a poporului roman fiind, asa cum au
remarcat toti cei care s-au aplecat asupra acestui stravechi instrument, cel mai apropiat si cel
mai drag sufletului omului din popor, fie el pastor sau plugar, tanar sau impovarat de ani.
Aceasta apropiere s-a realizat intr-un timp indelungat si a fost favorizata de modul in care a
evoluat istoria acestui neam, de faptul ca atat agricultorii, cat si pastorii, isi duceau existenta in
stransa legatura cu natura, cu ciclul anotimpurilor, sensibilitatea lor fiind marcata de frumusetile
care ii inconjurau si care le incantau ochiul si, mai ales, de universul sonor in care se impleteau
ciripitul pasarilor, freamatul vantului in frunzisul codrilor sau in holdele campului, murmurul
izvoarelor si taraitul greierilor, glasul fluierului avand cate ceva din toate acestea.
Arta îndeplineşte o funcţie de cunoaştere şi una de comunicare, ea reflectă conţinutul esenţial
şi tipic realităţii obiective.
Educaţia artistică stimulează creativitatea şi imaginaţia. Aceasta furnizează numeroase
experienţe senzoriale, vizuale, tactile şi poate fi premiza unui mod aparte de a comunica şi de a
înţelege lumea.
In viata sociala ,muzica este o modalitate de exprimare a sentimentelor si a ideilor,si poate
avea un rol important in formarea personalitatii tinerilor. Valorile promovate prin muzica pot
fi constientizate sau nu de catre ascultatori si determina trairi,atitudini si comportamente care
pot fi folositoare sau nu, in scopul formarii personalitatii tinerilor. Fiecare gen de muzica
reprezinta expresia unui anume context social,cultural,economic si religios,promovand valori
specifice acestuia. Criteriile care stau la baza alegerii unui anumit gen de muzica de catre
tineri sunt diverse :tipul de educatie,specificul grupului de prieteni,moda in muzica. Deseori,
alegerea genului de muzica determina si stilul de comportament,de imbracaminte sau de
relationare cu ceilalti.

OBIECTIVELE
CADRU

I. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea


exprimării artistice a elevului

II. Utilizarea unor materiale şi instrumente de lucru


III. Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan
comunicaţional

IV. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţii


artistice

♪Obiective de referinţă şi
exemple
de activităţi de învăţare

♪ Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare în vederea exprimării


artistice a elevului

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Explorarea vizuală, auditivă, tactilă, Exerciţii de stimulare multisenzorială
gustativă, olfactivă a realităţii - stimularea auzului, văzului, simţului tactil,
înconjurătoare olfactiv şi gustativ
- stimularea motorie în acţiunea directă cu
obiecte din mediul înconjurător
2. Identificarea zgomotelor, sunetelor, Exerciţii de diferenţiere zgomot-sunet-voce
vocilor etc. Exerciţii de receptare a zgomotelor şi a sunetelor din
realitatea înconjurătoare
3. Concretizarea însuşirilor mediului Exerciţii de receptare a funcţionalităţii obiectelor din mediul
înconjurător prin realizarea de activităţi înconjurător
şi produse artistice Exerciţii de identificare a sursei sonore în câmpul vizual
Exerciţii de recunoaştere a persoanei după voce

♪♪ Utilizarea unor materiale si instrumente de lucru


OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE
1. Manipularea şi identificarea Exerciţii de familiarizare cu principalele instrumente de
instrumentelor utilizate în activităţile lucru: fluier, tobă, nai, muzicuţă, frunză, vioară etc.
artistice Exerciţii de familiarizare cu principalele materiale de lucru:
casetofon, casete audio, CD, TV, video, DVD etc.
2. Manipularea şi identificarea Exerciţii de coordonare bimanuală şi oculomanuală şi de
instrumentelor şi a materialelor utilizate coordonare audio-motorie (euritmie)
(instrumente muzicale, aparate muzicale Exerciţii de manipulare a instrumentelor şi a materialelor de
etc.) lucru
3. Realizarea unor lucrări artistice libere Exerciţii de utilizare a instrumentelor şi a materialelor de
sau pe o temă dată utilizând diverse lucru în scopul realizării unui produs artistic
materiale

♪♪♪ Realizarea unor activităţi artistice şi concretizarea lor în plan comunicaţional

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Stimularea exprimării libere prin Exerciţii de imitare a sunetelor din realitatea înconjurătoare
intermediul limbajului muzical Exerciţii de reproducere a sunetelor muzicale
Exerciţii de asociere a secvenţelor sonore cu mişcarea
corporală
2. Realizarea unor compoziţii ca suport Exerciţii pentru utilizarea sunetelor muzicale ca formă de
comunicaţional comunicare
3. Dezvoltarea simţului ritmic Exerciţii de reproducere a unor ritmuri diferite
4. Dezvoltarea auzului muzical şi a vocii Exerciţii pentru emisia vocală de sunete muzicale
Exerciţii pentru emisia de sunete muzicale utilizând
instrumentele muzicale
Exerciţii de audiţie muzicală
5. Interpretarea individual şi în grup a Exerciţii de interpretare vocală a unor fragmente muzicale şi
unor secvenţe muzicale a unor cântece scurte

♪♪♪♪ Formarea şi dezvoltarea capacităţii de apreciere a activităţilor artistice

OBIECTIVE DE REFERINTA EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE


1. Descrierea lucrărilor realizate Exerciţii pentru descriere a produsului activităţii personale şi
a colegilor
2. Interpretarea şi aprecierea propriei Exerciţii de comparare a produsului personal cu modelul
lucrări prezentat sau cu altele similare
3. Interpretarea lucrărilor celorlalţi Exerciţii de apreciere a produsului activităţii personale şi a
(colegi, artişti, etc.) colegilor
♫ Rövid zeneelmélet és ritmusgyakorlatok
♫ Légzés, légzésgyakorlatok
♫ A kéztartás és ujjgyakorlatok
♫ Hangindítás és zárás
♫ A szo hang: Kicsi kocsi / Ecc, pecc, kimehets
♫ A mi hang : Zsipp, zsupp kenderzsupp / Szólj síp, szólj
♫ A lá hang: Süss fel nap / Kicsi Boris idenézz / Borsót főztem
♫ A ti hang: Bújj, bújj, itt megyek / Mély kútba tekintek/ Nagy a hó igazán
♫ A re hang: Hova mégy, hova mégy? / Ha vihar jő /Csizmám kopogó
Itt a farsang, áll a bál
♫ A felső do hang: Gólya, gólya gilice / Tüzet viszek az úrnak
♫ A felső re hang: Ein anderer ungl. Tanc( Magyar tánc) - kétszólamú ének
Ötödik tánc hatodon - kétszólamú ének
♫ Karácsonyi énekek: Kis karácsony, nagy karácsony / Dicsőség menyben Istennek
Rossz a Jézus kiscsizmája( 25-27 oldal)
♫ A fá hang: Ellopták szívemet / Rossz a Jézus kiscsizmája
♫ A nagy nyújtott és a nagy éles ritmus
♫ Az also dó hang: Száraz tónak nedves partján, Pásztorok, pásztorok (31 old)
Elindul a gőzős , Sárga csikó
♫ A felső mi hang: Ó gyönyörű szép (34 old)
♫ Kétszólamú énekek: Bicinium, Német paraszt - tánc
♫ A felső fá hang: Ne menj el – Bartók Béla
♫ A felső szó hang: Az gazdag siralma Sz, Bernard latasabol
Ungrl. Tantz (Magyar tánc)
♫ Ünnepekhez kötött énekek
♫ Mod de evaluare
♫ Probă orală
♫ Probă practică
♫ Observarea sistematică a elevilor

NAPTÁRI TERVEZÉS

VÁLASZOTT TANTÁRGY:
Furulya HETI ÓRASZÁM: 1
OSZTÁLY: IV. ÉVI ÓRASZÁM: 34

Tanulási Rész.
egységek köv. TARTALOM Ó.sz Hét Megjegy
Bevezetés a 1.2 • Rövid zeneelmélet és 6 1-6
furulya világába 1.2 ritmusgyakorlatok
1.3
• Légzés, légzésgyakorlatok
2.1
2.2 • A kéztartás és ujjgyakorlatok
2.3 • Hangindítás és zárás
A szo hang 3.1 • Kicsi kocsi 1 7
3.2
A mi hang 3.3
• Ecc, pecc, kimehetsz
3.4 • Zsipp, zsupp
3.5 kenderzsupp
4.1
4.2
• Szólj síp, szólj
4.3
A lá hang • Süss fel nap 1 8
• Kicsi Boris idenézz
• Borsót főztem
A ti hang • Bújj, bújj, itt megyek 1 9
• Mély kútba tekintek
• Nagy a hó igazán
A re hang • Hova mégy, hova 1 10
mégy?
• Ha vihar jő
• Csizmám kopogó
• Itt a farsang, áll a bál
A felső do • Gólya, gólya gilice 1 11 10 hét
hang • Tüzet viszek az úrnak
A felső re • Kis karácsony, nagy 2 12-
13
hang karácsony
• Dicsőség menyben
Istennek
• Rossz a Jézus
kiscsizmája
• Ein anderer ungl. Tanc( 4 14-
17
Magyar tánc) - kétszólamú ének
• Ötödik tánc hatodon -
kétszólamú ének
A fá hang • Ellopták szívemet 2 18-
19
• Rossz a Jézus
kiscsizmája
• A nagy nyújtott és a
nagy éles ritmus
Az also dó • Száraz tónak nedves 2 20-
21
hang partján,
• Pásztorok, pásztorok
(31 old)
• Elindul a gőzős , Sárga
csikó
A felső mi • Ó gyönyörű szép 4 22-
25
hang: • Kétszólamú énekek:
Bicinium, Német paraszt - tánc
A felső fá • Ne menj el – Bartók 1 26
hang Béla
A felső szó • Az gazdag siralma Sz, 1 27 29
hang: Bernard latasabol
• Ungrl. Tantz (Magyar
tánc)
Húsvéti • Uram közel voltam 2 28-
29
énekek hozzád- 230
• Örvendezzetek egek-
238
Tanévzárásra • Jertek, ifjak -274 2 30-
31
• Neked éneklek - 281
Év végi • Ismétlés, rendszerezés, 3 32-
felmérés 34
ismétlés