Sunteți pe pagina 1din 1

De ziua ta, mămico!

***

° 6 ™
& 8 j ™ œ œ œ œ œj j œ Œ j œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ j œ œ œ œ œj
œ
Vocea 1
œ œ œ
6 ™™
Am vrut să-ți cu-leg o floa- re, un mic ghi-o- cel fru - mos Dar pâ-nă la ur - mă

Vocea 2
¢ 8 j œ œ œ œ œj œj œ Œ j œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ j œ œ œ œ œj
&
œ œ œ
Am vrut să-ți cu-leg o floa- re, un mic ghi-o- cel fru - mos Dar pâ-nă la ur - mă

° j
6 Refren

& j œ Œ œj œ œj œ œ œ œ ™ Œ œ œ œj œj œj œ Œ j œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
moa-re și cui e de fo - los? De zi - ua ta, mă - mi-co în dar ți-am a dus i - ni
j
¢ œ œ
j
& j Œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ œj œ œj œ œj œj œ Œ j œ œ œ œ œ œ
œ
° ™
moa re și cui e de fo los? De zi ua ta, mă mi co în dar ți-am a dus i - ni

œ œj œ Œ j œ œ œ œ œ œ œ œ ™ Œ j ™
- - - - -
j
& œ ™ Œ œ œ œj
12
j
3

œ œ œ

j ™™
ma, Și cre - de mă, mă - mi- co, un dar mai fru- mos nu se pu - tea. Am

¢& œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ™
Œ j j œj œ Œ j Œ
3
j
œ œ œ œ œ œ
ma, Și cre - de mă, mă - mi- co, un dar mai fru- mos nu se pu - tea. Am

2. Am vrut să-ți culeg steluțe


Să-ți fac un frumos colier
Dar cine nu știe oare că-n zori steluțele pier

Refren

3. Am vrut să-ți culeg o rază


S-o prind în părul tău
Dar tu strălucești mai tare de dragoste și dor.

Refren

Copyright © Cantus Mundi 2018