Sunteți pe pagina 1din 49

Vioara - Programa

CURRICULUM
PROGRAMA SCOLARA DE VIOARA PENTRU CLASELE I - XII

AUTORI:
Prof. univ. Ratiu Octavian - Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti
Prof. Balasu Lavinia, prof.gr.!, doctorand -Liceul de Muzica "George Enescu" Bucuresti
Prof. Cardan Adrian, prof.gr.I - Liceul de Muzica "Sigismund Toduta'tCluj-Napoca
Prof. Epure Natalia, prof. gr.I - Liceul de Arta "Octav Bancila" Iasi

'---- V_IO_A_RA_'"'_-_C_IC_L_U_L_P_R_IM_A_R~S,--I_G_IM_N_A_Z_IA_L I'


I. NOTA DE PREZENTARE
Componenta de baza a educatiei artistrce din invatamantul muzical vocational, muzica
instrumentala - respectiv disciplina VIOARA - reprezinta un domeniu de dezvoltare specific,
identificandu-se prin caracterul continuu, sistematic ;;i unitar pe parcursul intregii scolaritati si,
deopotriva prin evolutia complexa 'in acumularea informatiilor si deprinderilor : linear-ascendenta si
concentrica/vorticular-centripeta, catre obiectivul final - formarea unui muzician-instrumentist
complet, la care nivelul cunostintelor si eel al deprinderilor mental-instrumentale se completeaza
armonizandu-se in mod fericit intr-un ansamblu unitar.
Curriculum-ul centrat pe obiective si continuturi i;;i propune optimizarea, eficientizarea
sistemului educational In sensul pragmatizarii lui, al descongestionarii programelor si permite 0
crestere a acuratetii in evaluarea priceperilor, deprinderilor si a cunostintelor acumulate. De asemenea,
prezentul curriculum permite conturarea traseelor individuale de dezvoltare/evolutie a tinerilor
muzicieni-instrurnentisti prin adaptabilitatea repertoriilor si a modalitatilor de abordare a acestora la
particularitatile si dotarea intelectual-afectiv-motorica ale fiecarui elev.
Pentru profesor, noul curriculum devine un instrument de lucru ce permite deplasarea
accentului de pe acumularile sterile de cunostinte pe utilizarea lor in practica muzical-instrumentala, de
pe caracterul informativ pe eel formativ al invatamantului, educatiei.
In ceea ce priveste principiile de elaborare, prezentul curriculum s-a coagulat in jurul unor
competente si atitudini esentiale 'in formarea personalitatii tanarului muzician instrumentist.
Prezentul curriculum a respectat caracteristicile de varsta ale elevilor, adaptandu-se
particularitatilor lor individuale.
Unitatile de continut sunt abordate concentric.
Curriculum-ul permite urmarirea progresului in invatare - ca scop final al oricarui demers
didactic.
Obiectivele-cadru ,patru la numar, au un caracter general si urmaresc formarea unor capacita]i
si atitudini specifice disciptinei de-a lungul anilor de studiu al viorii apartinand ciclurilor primar si
gimnazial.
Obiectivele de referinta sunt deduse din obiectivele-cadru si se refera la rezultatele
asteptate/preconizate ale invaatarii. Ele urrnaresc progresul scolar de la un an la altu!.
Obiectivele de referinta pot fi atinse prin diverse activitati de invatare ale carer rezultate permit 0
evaluare imediata.
Prezentul curriculum se inscrie 'in demersurile factorilor responsabili din invatamantul
romanesc de a adapta principiile reformei - vitale pentru integrarea europeana ~i mondiala - la
domeniul de activitate specific.
Vioara - Programa 2

Programa actual a precizia crescuta a cerintelor profesionale cu larga libertate acordata


profesorului de instrument/vioara in selectarea demersului didactic, a cailor, metodelor si mijloacelor
adecvate forrnarii ~i dezvoltarii muzicianului instrumentist ca om de cultura si cetatean deopotriva
roman si universal.

II. OBIECTlVE-CADRU
1. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj muzical.
2. Dezvoltarea capacitatii de reeeptare a muzicii si formarea unei culturi muzicale.
3. Formarea si dezvoltarea capacitatilor tehnice si interpretative instrumentale - violonistice.
4. Cultivarea sensibilitatii, a imaginatiei si a creativitatii muzicale.

III. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE lNV ATARE

CLASA I
Obiectivul- cadru 1
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei I elevul va fi capabil: Pe parcursul clasei I se recomanda urmatoarele
activitati:
1.1 sa cunoasca portativul, scrierea si citirea exercitii de recunoastere ~i red are a
notelor la instrument, de la sol din octava diferitelor sunete muzicale
mica pana la d03
1.2 sa cunoasca si sa execute toate sunetele
ce pot fi red ate prin articularea celor 4 degete
pe toate corzile, 'in pozitia 1.
1.3 sa cunoasca semnele de repetitie exercitii pentru asimilarea termenilor
: semnul de repetitie, volta 1, volta 2.
1.4 sa cunoasca si sa execute valorile notelor exercitii de redare a diferitelor durate
si pauzele corespunzatoare (nota intreaga,
doimea, patrirnea, optimea);
1.5 sa cunoasca si sa aplice in cantat exercitii in masurile de la pct.l.5
masurile de 2/4, %, 4/4;
1.6 sa cunoasca si sa execute valoarea aplicatii pe repertoriu
de patrime eu punct
1.7 sa identifice anaeruza
1.8 sa cunoasca si sa execute intervalele, exercitii cu intervale de la secunda
conform repertoriului pana la decima
1.9 sa cunoasca ~i sa inteleaga notiunea de audierea unor exercitii si piese in
tonalitate diverse interpretari, insotite de
explicatiile profesorului
1.10 sa cunoasca si sa execute gamele:
Do major, Sol major ~i Fa major, cu
arpegiile corespunzatoare

Obiectivul- cadru 2
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei I, elevul va fi capabil:
2.1 sa audieze cu atentie, cu interes lucrari audierea unor piese muzicale "live"
muzicale adecvate nivelului sau (In concerte, recitaluri si auditii
scolare) precum si inregistrate
Vioara - Programa 3

2.2 sa identifice intr-un ansamblu, sunetul


viorii/ viorilor si al altor instrumente muzicale

Obiectivul - cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


La sfarsitul cIasei I, elevul va fi capabil:
3.1 sa aiba 0 tin uta corecta, atat in ceea ce exercitii de constientizare a pozitiei
priveste sustinerea instrumentului, pozarea si miscarilor, inclusiv prin cantatul in
rnainilor, cat si miscarile si pozitia corpului fata oglinzii, fotografierea / filmarea elevului in
timpul cantatului
in timpul interpretarii violonistice si a intregii
sale evolutii pe scena, in fata publicului.
3.2 sa manifeste lejeritate, naturalete in sustinerea exercitii specifice de tehnica
viorii si in manuirea arcusului violonistica
3.3 sa redea toate sunetele de la sol din octava mica
pana la do3, deci sa poata canta cu cele 4 degete
pe toate corzile
3.4 sa emita ~i sa intoneze corect sunetele din
exercitiile si repertoriul abordat
3.5 sa execute valorile de note prevazute la
obiectivul-cadru 1 pe arcus intreg, jumatate si
sferturi
3.6 sa execute trasatura de arcus "detache"
3.7sa execute trasatura de arcus "legato" pe
aceeasi coarda ~i pe corzi vecine
3.8 sa execute extensia degetului 4 pe coarda Mi
3.9 sa execute duble-coarde libere, pre cum
si controlul intonatiei cu coarda libera pentru
sunetele emise cu degetele 3 si 4
3.10 sa foloseasca supletea poignet-ului la
schimbarea sensului trasaturii de arcus.

Obiectivul- cadru 4
Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare
La sfarsitul clasei I, elevul va fi capabil:
4.1 sa interpreteze eu participare demersuri specifice ale profesorului
afectiva, creativa si cu intelegerea pentru inducerea modelelor ~i
mesajului muzical, piesele din repertoriu imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, elocvente, ea:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asoeierea fragmentelor muzieale
cu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
eontactul eu artele
plastice si cu toate artele scenei(balet,
teatru, opera).
Vioara - Programa 4

IV . CONTINUTURI (REPERTORIU)
- l.Geanta - G. Manoliu - Manual de vioara, vol.I
R. Klenck - Studiul pozitiei 1- caietul I
A. G. Grigorian - Metoda pentru incepatori
E. Schmitzer - Cartea cu margele
Mici piese din catalogul Uniunii CompozitoriIor si din aIte cuIegeri
- A.Vivaldi - Concert in Sol major p.l (poz.I)
O.Rieding - Concert in si minor, p.I (poz.I.)
O. Rieding -Concert in Sol major, op.34 (p.I) (poz.I.)

CLASA a II-a

III. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

Obiectivul - cadru 1

Obiective de referinta ExempIe de activWiti de invatare

La sfarsitul c1asei a II-a, elevul va fi capabil:

1.1 Sa cunoasca si sa execute gamele majore exercitii vocale, melodice si ritmice,


si minore pana la doua alteratii inc1usiv; pe repertoriul specific c1asei a II-a,
exemplificari ale profesorului,
auditii, lectura ~i expIicarea un or partituri.
1.2 sa cunoasca si sa execute sincopa pe timp
$i pe jumatate de timp binar (timpul == patrimea). ibidem

1.3 sa cunoasca si sa execute saisprezecirnea si ibidem


pauza aferenta;

1.4 sa cunoasca ~i sa aplice formulele ritmice: sempre ibidem


dactil ~i anapest;

1.5 sa cunoasca si sa execute optimea eu punet; "

1.6 sa cunoasca termenii elementari de miscare "

1.7 sa cunoasca si sa execute trasaturile de arcus:


portato si staccato; "

1.8 sa cunoasca termenii dinamici :.If, f, mf, mp, p, pp;

1.9 sa cunoasca trioIetuI; "

1.10 sa cunoasca si sa execute melodic cvinta


micsorata pe coarde alaturate; "
Vioara - Programa 5

1.11 sa cunoasca masurile de 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8


si 2/2; "

1.12 sa cunoasca semnele care indica repetarea unui


fragment muzical : Da Capo al Fine, D'al Segno al
Fine. "

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil:

2.1 sa audieze cu atentie diferite lucrari simple auditii muzicale "live" si pe suport
pentru vioara si/sau vioara cu acompaniament, magnetic/digital, audio-video;
recunoscand elementele de limbaj muzical
invatate;

Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil: exercitii specifice din repertoriul


clasei.

3.1 sa execute duble coarde, In care sunetul inferior


sa fie coarda libera;

3.2 sa execute corect modurile de arcus deja


cunoscute, detache si legato, precum ~i doua noi
moduri de arcus: martellato si staccato legat;

3.3 sa execute extensia inferioara a degetului 1 pe


toate corzile unde este posibil (sol# pe coarda sol,
re# pe coarda re, la# pe coarda fa)

3.4 sa execute extensia (superioara) a degetului 4


pe corzile re si fa;

3.5 sa execute "pizzicato" cu mana dreapta ~i cu


mana stanga - cu degetele 4 ~i 3;

3.6 sa execute game in pozitia I, pana la doua


alteratii, inclusiv.

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


Vioara - Programa 6

La sfarsitul clasei a II-a, elevul va fi capabil :

4.1 sa coroboreze elemente primare de frazare


cu participarea afectiva in interpretarea studiilor
si pieselor din repertoriu. demersuri specifice ale profesorului
pentru inducerea modelelor si
imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, elocvente, ca:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asocierea fragmentelor muzicale
cu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
contactul cu artele
plastice si cu toate artele scenei(balet,
teatru, opera).
IV CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:
R. Klenck - Game In poz.I
A.G. Grigorian - Game si arpegii in poz. I
V.Alexeev - Game si arpegii In poz.I
O. SevCik op.l - caietul I (Tehnica viorii)
O. Sevcik op.2 - caietul I (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietul I (Trilul)

Studii: tehnico-melodice
LGeanta si G.Manoliu - Manual de vioara vol. II
R. Klenck - Studiul pozitiei I, caietele I, II.
A. G. Grigorian - Metoda pentru incepatori
H.Sitt op.32 - caietul I
H. E. Kayser op.20

Piese:
N.Baklanova - Opt piese usoare
R. Stem - Album pentru copii
E. Cuteanu - Cinci piese romanesti
Piese din Metoda de vioara " Geanta-Manoliu"
1. B. Ch. Dancla - Mici piese
1. Ph. Rameau - Rigaudon (poz.l)
D.Alard - Duete usoare op.23
A. Blumenstengel - "Goldene Stunden", caietul II (poz. I)
D. Bughici- A. Ghertovici - "Mici piese pentru vioara"
O. Rieding - Gavota in Do major, op. 42 (poz.I)
O. Rieding - "Marcia" In Sol major, op. 44 (poz.I)
O. Rieding - Rondino In Re major, op. 45 (poz.l)
O. Rieding - Impromptu In mi minor, op. 47 (poz.I)
Vioara - Programa 7

Concerte:
A. Komarovski - Concertino in Sol major
O. Rieding: - Concert in Sol major, op. 34 (poz.I)
- Concert 'in si minor, op. 35 (poz.I)
- Concert in Re major, op. 36 (poz.I)
A. Vivaldi- Concert in Sol major (poz.I)
F. Seitz- Concert nr. 1, 'in Sol major, op.13 (poz. I)
Concert nr. 2 In Re major, op. 22 (poz.I)
R. Novacek: Concert 'in La ("SchUler Konzert") (poz.I)

Examen:
un studiu tehnico-melodic si 0 parte de concert sau piesa

CLASA a III-a

III OBIECTIVE DE REFERINTA ~I EXEMPLE DE ACTIVIT ATI DE INVATARE

Obiectivul-cadrul

Obiective de referinta Exemple de activitati de 'illvatare

La sfarsitul clasei a-III-a,elevul va fi capabil:


1.1 sa cunoasca si sa execute gamele majore exercitii.studii ~i piese specifice din
si minore pana la 7 alteratii inclusiv; repertoriul clasei.

I .2 sa cunoasca si sa execute gama cromatica; idem

1.3 sa cunoasca ~i sa execute treizecisidoimea idem


~i pauza aferenta;

1.4 sa cunoasca ~i sa execute ornamentele: idem


apogiatura,mordentul si trilul.

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a III-a, elevul va fi capabil:

2.1 sa audieze cu atentie diferite lucrari auditii muzicale "live" ~ipe suport
pentru vioara si/sau vioara cu acompaniament, magnetic/digital, audio-video;
recunoscand elementele de limbaj muzical
invatate; discutii pe tema lucrarilor audiate,
'in vederea identificarii elementelor
de limbaj invatate.
Vioara - Programa 8

Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de Invatare

Pe parcursul clasei a III-a, elevul va trebui: exercitii, studii ~i piese din reper-
toriul specific clasei.
3.1 sa consolideze pozitia I;

3.2 sa execute duble-coarde in care ambele


sunete sa fie redate prin asezarea degetelor
pe coarde;

3.3 sa execute arpegiat acorduri de 3 ~i 4 sunete

3.4 sa execute cvinte perfecte armonice ( cu


acelasi deget asezat simultan pe 2 corzi alaturate)

3.5 sa cunoasca temeinic pozitiile a II-a ~i a III-a


fixe si apoi sa efectueze schimburi intre aceste
pozitii, In urrnatoarea ordine:

schimbul cu ajutorul coardei libere;


schimbul prin alunecare pe acelasi deget;
schimbul prin articulare;
schimbul prin substituire;
schimbul pe corzi diferite;
schimbul pe trasaturi de arcus diferite;
schimbul pe trasaturi de arcus diferite si pe
corzi diferite;

3.6 sa execute game pana In pozitia a III-a inclusiv,


pana la 4 alteratii inclusiv si In pozitia I - cu pana
la 7 alteratii,

3.7 sa abordeze studiul vibrato-ului din antebrat;

3.8 sa execute nuantele cunoscute cu


constientizarea raportului intre presiunea,
viteza si zona de contact a arcusului cu coarda;

3.9sa execute flageoletele naturale, din pozitia


a III-a, cu extensia degetului 4.

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinta Exemple de activitati de invafare


Vioara - Programa 9

La sfarsitul clasei a III-a, elevul va fi eapabil :

4.1 sa eoroboreze elemente primare de frazare


eu participarea afectiva In interpretarea studiilor
si pieselor din repertoriu. demersuri speeifiee ale profesorului
pentru inducerea modelelor si
imaginilor mentale adecvate unei
interpretari valabile, eloevente, ea:
auditii muzicale urmate de discutii
despre stil, gen, forma, expresivitate,
asoeierea fragmentelor muzieale
eu imagini sugestive din alte arte
sau din viata; largirea orizontului
cultural al elevului prin lecturi adecvate, prin
eontaetul eu artele
plastiee si eu toate artele seenei(balet,
teatru, opera).

IV CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exereitii tehniee

O. Sevcik op.l - caietul I (Tehnica viorii)


O. Sevcik op.2 - eaietele I, II (Tehniea arcusului)
O. SevCik op. 7 - eaietul I (Trilul)
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii" caietul I
A. Blumenstengel - eaietele I, II
A.G. Grigorian - "Game si arpegii"
R. Klenek - Game pana in pozitia a III-a
R. Cionea - Game pana in pozitia a III-a (din "Studiul gamelor")
I. Geanta-G. Manoliu - gamele din vol. II, III

Studii tehnico-melodice

1. Geanta si G. Manoliu - vol.lI, III, IV


R. KJenek - "Studiul pozitiilor la vioara"
H.Sitt op.32 - eaietele II, III
E. Kayser op.20 - Studii
Fr. Wohlfahrt - op.45 , eaiet I si op.74, eaiet I
J. B. Ch. Danc1a - Studii op. 74
Fr. Wohlfahrt - "40 Studii elementare", op. 54
A. Theodorescu - "20 Studii in poz. I"
Vioara - Programa 10

C. Botez si G. Derieteanu - "44 Studii si piese mici"

G.B. Martini - Gavota In La major (3 pozitii)


MJ. Gebauer - 12 Duete op.lO (poz.I)
A. Iansinov - "Fusul" op.26 nr.3 (poz.l-Ill)
1. B. Ch. Danc1a - "Mici piese pentru vioara"
C.W. Gluck - "Gavota"
J. Offenbach - "Barcarola"
R. Schumann - "Largo"
F. Schubert - "Serenada"
E. Cuteanu - "5 piese pentru tineret"
R. Stem - "Album pentru copii"
1.J. Pleyel - "6 Duete mici", op. 8 (poz.I)
J.F.Mazas - "12 duete mici", op.38 (poz.I)
MJ. Gebauer - "12 Duete", op. 10 (poz.I)
A. Velehorschi - "Duete"
Fr.J.Gossec - "Gavota"
C. Porumbescu - 14 melodii (prelucrare de R. Cionca) (poz.I -III)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni (poz. I - III)
D. Alard - "Duete usoare", op. 23 (poz. I) ("Duos faciles")
O. Rieding - "Rondino" in Re major, op. 45 (poz. I)
O. Rieding - "Impromptu" In mi minor, op. 47 (poz. I)
O. Rieding - "6 Piese usoare" (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu, Berceuse, Balada)
( poz. 1. - III)

Concerte:

A. Vivaldi - Concert In Sol, Concert in la (majuscule pentru tonalitdtile majore)


O. Rieding - Concert in si, op. 35 (p.a III-a),
F.Seitz - Concert in Sol, op. 13 (poz.I), Sol ( 3 pozitii), Concert in Re, op. 22
A. Iansinov - Concertino in stil rusesc, op.35 in la minor
A. Komarovski - Concert in Re major
A. Huber - "Concertino" in Fa, op. 7 (3 pozitii)
O. Rieding - "Concert mignon" in Sol major, op. 48 (3 pozitii)
O. Rieding - "Concert mignon" in la minor, op. 49 (3 pozitii)
M. Niculecsu - Concerino In Sol major (3 pozitii)
N. Baklanova - Concertino (poz. I)

Examen:
1 studiu tehnico-melodic si 0 parte de concert, redate din memorie.
Vioara - Programa 11

CLASA a IV-a

III OBIECTIVE DE REFERINTA $1 EXEMPLE DE ACTIV1TAT1 DE INVATARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

Pana la sfarsitul c1asei a IV-a, elevul va fi


capabil:

1.1 sa aprofundeze cunoasterea ornamentelor: exercitii, studii si piese specifice


apogiatura, mordentul, trilul si sa asimileze din repertoriul c1asei.
notiunea de grupet;

1.2 sa cunoasca si sa redea noi termeni agogici:


"ritenuto", "ritardando", "accelerando";

1.3 sa cunoasca si sa inteleaga unele elemente


simple de frazare: celula, motiv, fraza.

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a IV-a, elevul va fi capabil:

2.1 sa recunoasca elementele de forma si - auditii muzicale - live si/sau


limbaj muzical invatate, in diferite lucrari inregistrate pe suport magnetic
din literatura violonistica; si/sau digital- insotite de
analiza comparativa.
2.2 sa cunoasca - intr-un volum de informatie - lecturi specifice , accesarea
si la un nivel de intelegere adecvat varstei - asistata a surselor de informatie
biografiile unor compozitori si violonisti de electronice (internet), vizionarea
referinta: Bach, Beethoven, Mozart, Enescu, unor filme biografice etc.
Porumbescu, Menuhin, Paganini etc.

Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de 'invatare


Vioara - Programa 12

Pe parcursul clasei a IV-a, elevul va trebui:

3.1 sa cunoasca temeinic pozitiile I, a II-a si - exercitii tehnice specifice, selectate


a III-a; din repertoriul (continuturile)
clasei;
3.2 sa consolideze schimburile de pozitie intre
pozitiile I, II si III si sa invete pozitiile IV si V;

3.3 sa realizeze schimburile de pozitie in


duble-coarde;

3.4 sa consolideze executarea acordurilor de 3 si 4


sunete;

3.5 sa perfectioneze executia ornamentelor;

3.6 sa asimileze pozitia pragusului;

3.7 sa execute game pana in pozitia a V-a, inclusiv;

3.8 sa realizeze vibrato-ul din antebrat si poignet. - exercitii de vibrato


masurat.

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a IV-a, elevul va sti:

4.1 sa coroboreze elementele de frazare - explicatii ale profesorului insotite


asimilate - conform 1.3 - cu participarea de exemplificari proprii si auditii
afectiva adecvata repertoriului. ale unor piese ~i interpretari de
referinta,
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

IV. CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op. 1 - caietele I, II (Tehnica viorii)


Vioara - Programa 13

O. Sevcik op.2 - caietele I, II ("Tehnica arcusului")


o. SevCik op.7 - caietul I (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", Caietul I
A. A. Sarvas op.2 - Studii pregatitoare pentru duble coarde
A. Blumenstengel - caietele I, II
R. Cionca - Game ~i arpegii pana in poz. a V-a (din "Studiul gamelor")
A.G. Grigorian - Game si arpegii
J. Hfirnaly - Studiul gamelor

Studii tehnico-melodice

I Geanta - G. Manoliu - vol. III, IV


R. Klenck - Studiul pozitiilor la vioara
H. Sitt - op.32, caietele II, III, IV, V
H Kayser - op. 20
J. Dont - op.37, 38

- J. B. Ch. Dancla - Duete op. 61 (In 3 pozitii) ("Duos faciles et progressifs")


A. Vivaldi - Giga
W.A. Mozart - Allegretto
O. Rieding - Melodii unguresti
L. Boccherini - Menuet
L.van Beethoven - Menuet
Beethoven-Kreisler - Rondino
J. B. Ch. Dancla - "6 mici arii cu variatiuni", op. 89 ("Air varie")
J.H.Fiocco - Allegro
A. Iansinov - "Fusul", op. 26 nr. 3 (poz. I-III)
J. B. Ch. Dancla - Duete, op. 35 (3 pozitii)
O. Rieding - Arie cu variatiuni ("Air varie")
O. Rieding - "6 Piese usoare" (Gavota, Barcarola, Vals, Impromptu, Berceuse, Bajada)
(3 pozitii)
C. Porumbescu - 14 melodii (prelucrare de R. Cionca) (3 pozitii)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni (3 pozitii)
N. Baklanova - Tema cu variatiuni pt.2 viori si pian (3 pozitii)
Nath. Rubinstein - "Fusul" In sol minor
J. Bloch - Trio-uri usoare pt. 3 viori, op. 34 (3 pozitii)
L. Feldman - Suita nr. 2
Fl. Eftimescu - Suita pentru vioara si pian
J.F. Mazas - Duete
I.J. Pleyel- Duete
L. Jansa - 6 Duete progresive, op. 74 (3 pozitii)
w. M. Klepper - Sonatina

Concerte:

A. Vivaldi - Concertele In la, Sol, re, Mi, La


Vioara - Programa 14

O. Rieding - Concertino in la minor, op. 21 (3 pozitii)


L. Jansa - Concerti no in si minor, op. 54 (3 pozitii)
O. Rieding - Concert mignon in Sol, op. 48 (3 pozitii)
O. Rieding - Concert mignon in [a minor, op. 49 (3 pozitii)
A. Huber - Concertino in Fa major, op. 7 (3 pozitii)
G. Szeremi - Concertino in mi minor, nr. 2, op. 64 (3 pozitii)
O. Novacek - Concert in la minor
O. Rieding - Concerino in Re major, op. 25 (5 pozitii)
S. Albu - Concerti no (poz. I)
A. Mendelsohn - Concert In stil c1asic
Fr. Seitz - Concert nr. 3 in sol minor (5 pozitii)
A. Komarovski - Concert nr. 2 in La major (5 pozitii)
M. Niculescu - Concertino in Sol major (3 pozitii)

Examen:

1 studiu tehnico-melodic, 0 parte de concert si 0 piesa din repertoriul universal sau


romanesc, redate din memorie.

V. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA.

La sfarsitul c1asei a IV-a, tanarul elev-violonist va trebui sa dovedeasca atingerea unor standarde
minimale de performanta ce se vor constitui In criterii de evaluare.
Acestea sunt:

1. Tinuta corecta, pozarea instrumentului, apucarea si manevrarea arcusului;


2. Corectitudinea redarii instrumentale a textului muzical;
3. Deprinderile corecte de tehnica a mainii stangi: articulatia, adaptarea bratului (cotului) stang la
planul de coarda;
4. Emisia sonora corecta si sincronizarea miscarilor/activitatilor celor doua brate;
5. Asimilarea unor elemente simple de frazare si muzicalitate (nivelul intelegerii mesajului purtat de
textul muzical).

Nota: la finalul acestui ciclu sunt recomandate: desfasurarea unor activitati specifice de orientare
scolara cu participarea elevilor si a parintilor acestora.

CLASA a V-a

III. OBIECTIVE DE REFERINTA SI ACTIVIT ATI DE lNV ATARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare


Vioara - Programa 15

Pana la sfarsitul clasei a V-a, elevul va trebui:

1.1 sa consolideze elementele deja acumulate - exercitii specifice din


anterior (fondul aperceptiv); repertoriul clasei;
- auditii muzicale comentate
1.2 sa cunoasca si sa aplice urmatorii termeni de impreuna cu profesorul;
dinamica : sfz, rfz, fp; - leeturi de speeialitate
ghidate de profesor.
1.3 sa cunoasca si sa inteleaga unele elemente
simple de frazare: celula, motiv, fraza,
perioada.

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul - executarea unor fragmente


cameral - in special duo - , concertant si accesibile din astfel de lucrari;
simfonic. - audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.
Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de aetivitati de invatare

Pana la sfarsitul clasei a V -a, elevul va trebui:

3.1 sa cunoasca eel putin pozitiile I-V;

3.2 sa perfectioneze vibrato-ul

3.3 sa execute duble-coarde, in pozitiile I-V, - exercitii specifice din repertoriul clasei
in diferite valori, eu intervale, ritmuri ~i
trasaturi de arcus in cornbinatii simple;

3.4 sa realizeze acordarea instrumentului - exercitii de acordaj, inclusiv cu


aparatul electronic de acordaj.

3.5 sa execute game cromatice in pozitii fixe;

3.6 sa dezvolte tehnica rnainii drepte - exercitii adecvate repertoriului

3.7 sa execute game pana in pozitia a V-a,


inclusiv
Vioara - Programa 16

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a V-a, elevul va sti:

4.1 sa coroboreze elementele de frazare - explicatii ale profesorului insotite


asimilate - conform 1.3 - cu participarea de exernplificari proprii si auditii
afectiva adecvata repertoriului. ale unor piese si interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

IV. CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:

O. SevCik op. 1 - caietele I, II ("Tehnica viorii")


O. Sevcik op. 2 - caietele I, II, III (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
A. A. Sarvas op. 2 - " Studii pregatitoare pentru duble coarde"
H. Schradieck - Scoala tehnicii viorii - Caietul I
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
R. Cionca - Game si arpegii (pana in pozitia a V-a)
A. G. Grigorian - Game ~i arpegii
J. Hfimaly - Studiul gamelor

Studii tehnico-melodice:

R. Klenck - Studiul pozitiilor la vioara


H. Sitt - Studii op. 32, caietele II, III
A. Blumenstengel - 24 Studii, op. 33 (5 pozitii)
H. Kayser - Studii op. 20
1. F. Mazas - Studii op. 36
1. Dont - Studii op. 37
H. Sitt - Studii op. 32, Caietul V (Dubie coarde)

J. H. Fiocco - Allegro
L. van Beethoven-Kreisler - Rondino
L. van Beethoven - Sonatina
H- Wieniawski - Mazurci
A. Rubinstein - Melodie, op. 3 nr. 1
Nath. Rubinstein - "Fusul", in sol minor
J. F. Mazas - 8 Melodii usoare pentru vioara solo, op. 80 (pozitiile I-V)
Vioara - Programa 17

J. B. Ch. Dancla - Duete, op. 61 (3 pozitii ) ( "Duos faciles et progressifs")


O. Rieding - Bolero, op. 3 nr. 3 (5 pozitii)
J. Ph. Rameau - Tamburina
B. Godard - "Berceuse de Jocelyn" (5 pozitii)
B. Bartok - Sonatina
O. Rieding - Arie cu variatiuni ("Air varie") nr. 4 in Sol, op. 3 (3 pozitii)
1. B. Ch. Dancla - Duete, op. 35 (3 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 8 (4 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 59 (5 pozitii)
L. Jansa - 6 Duete progresive, op. 74 (3 pozitii)
L. Feldman - Suita Of. 2
C. Dimitrescu - Dans tadinesc, op. 15
C. C. Nottara - Siciliana
W. M. Klepper - Sonatina

Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor

Sonate:

G. F. Haendel- Sonatele a III-a ti a IV-a


A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonatele in re minor, Do major, fa minor;
F. M. Veracini - 12 Sonate

Concerte:

1. B. Accolay - Concert in la minor (5 pozitii)


A. Komarovski - Concert Of. 1 in mi minor (7 pozitii)
A. Komarovski - Concert nr. 2 in La major (5 pozitii)
O. Rieding - Concerti no in Re major, op. 5 (5 pozitii)
O. Rieding - Concertino in Re major, op. 25 (5 pozitii)
Fr. Seitz - Concert Of. 3 in sol minor, op. 12 (5 pozitii)
Fr. Seitz - Concert Of. 4
Fr. Seitz - Concert nr. 5 in Re major (7 pozitii)
G. B. Viotti - Concert Of. 23 in Sol major (p. I.)

Examen:
1 studiu tehnico-melodic, 0 parte de concert ~i 0 piesa din repertoriul universal sau
romanesc, redate din memorie.

CLASA a VI-a
Vioara - Programa 18

III. OBIECTIVE DE REFERINTA SI ACTIVITATI DE !NV A TARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta Exemple de activitati de Invatare

La sfarsitul clasei a VI-a, elevul va trebui:

1.1 sa cunoasca si sa aplice termenii agogici,


dinamici ~i de caracter din repertoriu: - exercitii pentru aplicarea termenilor:
risoluto, vigoroso, I'istesso tempo, meno mosso,
pili mosso, stringendo, allargando, ritardando,
dolce, espressivo.

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul - executarea unor fragmente


cameral - in special duo - , concertant si accesibile din astfel de lucrari;
simfonic. - audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.
Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul clasei a VI-a, elevul va trebui:

3.1 sa consolideze in continuare primele 5 - exercitii specifice din repertoriul


pozitii si sa asimileze pozitiile a VI-a si c1asei.
a VII-a, cu toate tipurile de schimburi;

3.2 sa execute game in doua octave (iar gama "


Sol major in 3 octave);

3.3 sa execute duble-coarde in diferite valori "


de note

3.4 sa execute game cromatice in doua octave; "

3.5 sa execute diferite moduri de arcus:

detache, legato, portato, staccato, marteIIato, - exercitii specifice pentru fiecare


saltato, spiccato condus dintre modurile de arcus
rnentionate.
Vioara - Programa 19

3.6 diversificarea paletei dinamice si expresive - exercitii de emisie ~i de


diversificare a vibrato-ului,
pe repertoriul clasei.

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinta Exemple de activitati de Invatare

La sfarsitul clasei a VI-a, elevul va sti:

4.1 sa coroboreze elementele de frazare - explicatii ale profesorului insotite


asimilate - conform 1.3 - cu participarea de exernplificari proprii ~i auditii
afectiva adecvata repertoriului. ale unor piese si interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zone Ie altor arte si ale Universului.

IV. CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)


O. Sevcik op. 2 - caietele II, III (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 3
O. Sevcik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
A. A. Sarvas op. 2 - "Studii pregatitoare pentru duble coarde"
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", Caietul I
R. Klenck - Studiul gamelor
A. G. Grigorian - Garne si arpegii
Chr. H. Hohmann - Studiul gamelor
R. Cionca - Studiul gamelor
1. Bloch - Studiul gamelor
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
J. Hrimaly - Studiul gamelor

Studii tehnico-melodice:

R. Klenck - Studiul pozitiilor


H. Sitt op. 32 - caietul IV (pozitiile VI ~i VII)
H. Sitt op. 32 - caietul V (duble coarde)
1. F. Mazas op. 36 - Studii
J. Dont op. 37 - 24 Studii
R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii (primele studii)
Vioara - Programa 20

F. Fiorillo - "36 Studii sau Capricii"


J. B. Ch. Dancla - "Studii pt. vioara cu acompaniamentul unei a doua viori", op. 68
(5 pozitii)

H. Wieniawski - Mazurci
A. Dvorak - Humoresca
J. H. Fiocco - Allegro
G. Pugnani - Largo espressivo
M. T. von Paradis - Siciliana
R. Schumann - Visare
A. Rubinstein - Melodie op. 3 nr. I
F. Kreisler - Suferinta dragostei ("Liebesleid")
R. M. Glier - Vals
P. 1. Ceaikovski - Cantec tara cuvinte
1. Brahms - Dansuri ungare
J. Sibelius - Vals trist, op. 44 (6 pozitii)
I. J. Pleyel- 6 Duete mici, op. 59 (5 pozitii)
H. Wieniawski - Mazurca "Dudziarz" ("Le Menetrier"), op. 19 nr. 2
H. Wieniawski - Mazurca "Piesn Polska" ("Chanson polonaise"), op. 12
C. C. Nottara - Siciliana, op. 1
L. Feldman - Suita nr. 2
Ch. A. de Beriot - "Scene de balet", op. 100
1. B. Ch. Dancla - Solo de concert nr. 1 In si minor, op. 77

Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor.

Sonate:

A. Corelli - Sonate
G. Fr. Haendel- Sonatele II, Ill, VI
A. Vivaldi - Sonatele in re minor, Do major, fa minor
F. M. Veracini - 12 Sonate

Concerte:

W. A. Mozart - Mic concert


P. Rode - Concert nr. 61n Sib major
P. Rode - Concert nr. 7in la minor, op. 9
P. Rode - Concert nr. 81n mi minor, op. 13
G. B. Viotti - Concert nr. 23 in Sol major
G. B. Viotti - Concert nr. 20 in Re major
G. B. Viotti - Concert nr. 28 in la minor
G. B. Viotti - Concert nr. 29 in mi minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 in la minor

Examen:
Vioara - Programa 21

1 studiu tehnico-melodic, 0 parte sau doua parti de concert si sonata (2 parti) sau 0 piesa
din repertoriul universal sau romanesc.
Intregul program redat din memorie.

CLASA a VII-a

III. OBIECTIVE DE REFERINTA SI ACTIVITATI DE lNVATARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va trebui:

1.1 sa cunoasca noi termeni de dinamica - exercitii in nuante extreme: fff, ppp
In concordanta cu repertoriul abordat subito piano, subito forte.

1.2 sa cunoasca noi termeni agogici - exercitii de interpretare a unor


termeni agogici ca: ritenuto,
morendo, agitato s.a.

1.3 sa cunoasca si sa aplice in interpretare - exercitii de intrerpretare insotite


notiunea de perioada muzicala. de exemplificarile vocale si
instrumentale ale profesorului;
- interpretare instrurnentala insotita
de acompaniament;
- auditii muzicale comentate si
comparate.

Obiectivul-cadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul clasei a VII-a, elevul va fi capabil:

2.1 sa recepteze cu atentie lucrari din repertoriul - executarea unor fragmente


Vioara - Program a 22

cameral - in special duo - , concertant ~i accesibile din astfel de lucrari;


simfonic. - audierea unor astfel de piese
"live" si/sau inregistrate pe
suport magnetic/digital.
Obiectivul-cadru 3

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul clasei a VII-a, elevul va trebui:

3.1 sa consolideze primele 7 pozitii; - exercitii in pozitiile fixe I-VII


- exercitii de schimburi intre pozitiile
I-VII, in toate combinatiile.
- interpretarea studiilor melodice
in pozitiile I-VII, cu schimburi
de pozitie;
- exercitii pe duble-coarde in pozitiile
I-VII fixe si cu schimburile aferente;

3.2 sa execute game in 3 octave - exercitii specifice din repertoriul


cIasei.
3.3 sa consolideze / perfectioneze modurile
de arcus cunoscute (vezi cIs.VI) "

3.4 sa inceapa executarea spiccato-ului de


viteza; - exercitii tehnice pregatitoare
pentru spiccato de viteza,

3.5 sa execute tlageolete artificiale. - exercitii specifice pe repertoriu

3.6 sa perfectioneze emisia ~i intonatia - studiul gamelor in duble coarde,


pe duble coarde; pe intinderea unei octave, in valori
note accesibile (terte, sexte, octave)

Obiectivul-cadru 4

Objective de referinta Exemple de activjtatj de invatare

La sfarsitul cIasei a VII-a, elevul va sti:

4.1 sa coroboreze elementele de frazare - explicatii ale profesorului insotite


asimilate - conform 1.3 - cu participarea de exemplificari proprii ~i auditii
afectiva adecvata repertoriului. ale unor piese si interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.
Vioara - Programa 23

IV. CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)


O. Sevcik op. 2 - caietele II, III (Tehnica arcusului)
O. SevCik op. 7 - caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - Schimburi de pozitie
O. Sevcik op. 9 - Duble coarde
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II
J. B. Ch. Dancla - 50 Studii zilnice, op. 74
E. Singer - Studii zilnice
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
A. Casorti - "Tehnica arcusului la vioara'', op. 50
R. Cionca - Exercitii pregatitoare pentru game in duble coarde
R. Klenck - Studiul gamelor
A. G. Grigorian - Game si arpegii
R. Cionca - Studiul gamelor
J. Bloch - Studiul gamelor
Chr. H. Hohmann - Studiul gamelor
J. Hfimaly - Studiul gamelor

Studii tehnico-melodice:

1. Dont - 24 Studii, op. 37


J. F. Mazas - Studii, op. 36
R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii
F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
H. Sitt - Studii op. 32, caietul IV (poz. aVI-a ~i a VII-a)
B. Campagnoli -7 Divertismente op. 18 (7 pozitii) ("Sept Divertissements")
E. Polo - 30 Studii progresive in duble coarde (3 pozitii)

J. B. Ch. Dancla - Solo de concert nr. 2 in Sol major si nr. 3 in la minor, op. 77
A. Dvorak - Humoresca
Fr. Drdla - Souvenir
W. A. Mozart - Menuet in Re major
N. Paganini - Sonatine
J. Brahms - Dansuri ungare
H. Vieuxtemps - Reverie nr. 3, op. 22
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
Vioara - Programa 24

Francoeur-Kreisler - Siciliana ~i Rigaudon


M. P. Musorgski - Gopak
Granados-Kreisler - Dans spaniol
P. de Sarasate - Dans spaniol op. 37
C. Porumbescu - Balada
L. Feldman - Suita nr. 2
D. Bughici - Suita in stil romanesc, op. 1
1. Scarlatescu - Bagatela
M. Chiriac - Serenada
Ch. A. de Beriot - Scene de balet, op. 100
Ch. A. de Beriot - 4 Arii cu variatiuni ("4 Airs varies") (op. 5, op. 12, op. 42)
J. Brahms - Vals in La major nr. 15, op. 39
H. Schradieck - Perpetuum mobile
H. Wieniawski - Mazurka "Kuyawiak"
H. Wieniawski - "Amintiri din Posen", op. 3
Fr. Drdla - "Serenada Kubelik", in La major
H. Wieniawski - Mazurca "Obertass", op. 19 nr. 1

Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor

Sonate:

G. F. Haendel- Sonatele II, V, VI


A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonata in La major
F. M. Veracini - 12 Sonate
P. Locatelli - Sonate

Concerte:

P. Rode - Concert nr. 4in La major


P. Rode - Concert nr. 7 in la minor
P. Rode - Concert nr. 8 in mi minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 7in Sol major, op. 76
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 In la minor, op. 104
R. Kreutzer - Concert nr. 13 in Re major
G. B. Viotti - Concerte
J. S. Bach - Concert in la minor
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
J. M. Leclair - Concert nr. 1 in re minor, op. 7
P. Nardini - Concert in mi minor
G. Tartini - Concert in re minor

Examen:

1 studiu tehnico-melodic, 0 parte sau doua parti de concert si sonata (2 parti) sau 0 piesa din
repertoriul universal sau romanesc.

Intregul program redat din memorie.


Vioara - Programa 25

CLASA a VIII-a

III. OBIECTIVEDEREFERINTASIACTIVITATI DE lNVATARE

Obiectivul-cadru 1

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va fi eapabil:

1.1 sa cunoasca si sa aplice In interpretare - aplicatii de eitire si interpretare


termenii de dinarnica asimilati, in concordanta corecta a termenilor de dinamica
eu repertoriul abordat; pe repertoriul c1asei/propriu.

1.2 sa cunoasca si sa identifiee termenii de agogica - aplicatii de citire si interpretare


asimilati, in concordanta eu repertoriul abordat; corecta a termenilor de agogica
din repertoriu.

1.3 sa cunoasca si sa aplice in interpretare - exercitii de analiza a structurii


elementele de sintaxa muzicala eorespunzatoare pieselor din repertoriu.
repertoriului abordat;

1.4 sa cunoasca, sa compare si sa diferentieze varii - auditii comparate ale unor


forme si genuri muzicale. interpretari de referinta;

- interpretarea lucrarilor din


repertoriu, eu constientizarea
elementelor de forma si gen
muzieal.

Obieetivul-eadru 2

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va fi eapabil:

2.1 sa recunoasca elementele de forma si limbaj - aplicatii de identificare a


muzical in diferite lucrari apartinand unor elementelor rnentionate pe repertoriu;
genuri si forme muzicale diverse. - auditii comparate ale unor
lucrari muzicale consacrate.

Obiectivul-cadru 3
Vioara - Programa 26

Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare

Pe parcursul c1asei a VIII-a, elevul va trebui:

3.1 sa asimileze pozitiile superioare pozitiei a VII-a; - exercitii specifice fiecarei


probleme tehnice, pe
3.2 sa realizeze trilul pe valori mici (optimi, 16-imi); repertoriul clasei.

3.3 sa inceapa studiul trilului pe duble-coarde; "

3.4 sa consolideze spiccato-ul de viteza; "

3.5 sa perfectioneze emisia flageoletelor artificiale "

3.6 sa perfectioneze emisia ~i intonatia pe duble - studiul gamelor in dub Ie coarde pe


coarde; intinderea unei octave, in valori de note
accesibile (terte, sexte, octave)

Obiectivul-cadru 4

Obiective de referinm Exemple de activitati de 'invatare

La sfarsitul c1asei a VIII-a, elevul va sti:

4.1 sa coroboreze elementele de frazare - explicatii ale profesorului insotite


asimilate - conform 1.3 - cu participarea de exernplificari proprii ~i auditii
afectiva adecvata repertoriului. ale unor piese ~i interpretari de
referinta.
- inducerea de imagini evocatoare
din zonele altor arte si ale Universului.

IV.CONTINUTURI (REPERTORIU)

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op. 1 - caietele II, III (Tehnica viorii)


O. Sevcik op. 2 - caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op. 7 - caietele I. II (Trilul)
O. Sevcik op. 8 - "Schimburi de pozitie"
O. Sevcik op. 9 - DubIe coarde
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietul I
A. A. Sarvas, op. 3 - Studiul dublelor coarde
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
M. Iftinchi - "Schimburile de pozitii in duble coarde"
Vioara - Programa 27

A. Casorti - "Tehnica arcusului la vioara", op. 50


A. A. Sarvas, op. 5 - Studiul acordurilor
R. Klenck - Studiul gamelor
R. Cionca - Game in duble coarde
A. G. Grigorian - Game si arpegii
1. Hrimaly - Studiul gamelor
R. Cionca - Studiul gamelor
J. Bloch - Studiul gamelor
C. Flesch - Game ~i arpegii (paragrafele 1-5)

Studii tehnico-melodice:

R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii


F. Fiorillo - 36 Studuii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii (cele accesibile)
1. B. Ch. Dancla - 20 Studii, op. 73 (cele accesible)
L. J. Massart - "Arta exersarii studiilor la Kreutzer" C"L'art de travailler les etudes de Kreutzer")
E. Polo - 30 Studii progresive in dub Ie coarde
L. Feldman - Studii melodice, Caietele I, II.

W. A. Mozart - Menuet in Re major


W. A. Mozart - Rondo in Do major, KV 373
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
H. Wieniawski - Legenda, op. 17
J. Brahms - Dansuri ungare
Francoeur-Kreisler - Siciliana si Rigaudon
Ch. A. de Beriot - Variatiuni op. 1 in re minor si op. 15 in Mi major
L. van Beethoven - Rornanta in Fa major, op. 50
L. van Beethoven - Rornanta in Sol major, op. 40
1. Raff - Cavatina nr. 3 in Re major, op. 85
M. P. Musorgski - Gopak
Porpara-Kreisler - Tempo di Minuetto
T. Fuchs - Serenada pentru vioara
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op.38
1. Scarlatescu - Bagatela
M. Chiriac - Serenada
T. Ciortea - Suita pe teme populare din Bihor
D. Buciu - Mica piesa pentru vioara si pian
P. Rogojina - Trei miniaturi rustice
P. Rogojina - Suita pentru vioara ~i pian
H. Jerea - Dansuri romanesti
V. Filip - Poem pentru vioara eu aeompaniament de pian
Cl. Daquin-J. Manen - "Cucul"
M. Moszkowski - Dansuri spaniole nr. 1 si nr. 2, op.12
P. de Sarasate - "Playera", op. 23, nr. 5
Z. Fibich - Poem, op. 41, nrA
Porpora-Kreisler - Menuet
Vioara - Programa 28

G. Pugnani - Largo espressivo


D. Kaba1evski - Rondo, op. 69
Gh. Stephanescu - Idila
L. Spohr - Duete op. 67 (7 pozitii)
G. B. Viotti - 3 Duete concertante, op. 9
G. B. Viotti - Duete, op. 19
O. Rieding - Poloneza de concert in Re major, op. 10
C. Porumbescu - Balada
C. Porumbescu - Reverie
C. Porumbescu - Dorul
H. Wieniawski - Mazurca "Kuyawiak"
H. Wieniawski - Mazurca "Obertass", op. 19 nr. 1
G. Enescu - Balada, opA
H. Wieniawski - Mazurca "Sielanka" ("La champetre'tj.op. 12

Alte piese romdnesti, de aceeasi dificultate - din Catalogul Uniunii Compozitorilor

Sonate:

G. F. Haendel- Sonatele I, II, IV, V


P. Locatelli - Sonate
A. Corelli - Sonate
A. Vivaldi - Sonata In La major
G. Tartini - Sonata in mi minor
J. M. Leclair - Sonata 'in Re major
F. Geminiani - Sonate
F. Benda- Sonata in Fa major

Concerte:

J. S. Bach - Concert in Mi major


R. Kreutzer - Concert nr. 13 in Re major
R. Kreutzer - Concert nr. 19 in re minor
G. B. Viotti - Concert nr.22 in la minor
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 9 in la minor, op. 104
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 4 in re minor, op. 46
Ch. A. de Beriot - Concert nr. 7 in Sol major, op. 76
P. Rode - Concert nr.1 in re minor
L. Spohr - Concert nr. 1 in La major, op.l
L. Spohr - Concert nr. 2 in re minor, op.2
L. Spohr - Concert nr. 8 in la minor, op. 47
L. Spohr - Concert nr. 9 in re minor, op.55
L. Spohr - Concert nr. 11 in Sol major, op. 70
J. Haydn - Concert nr. 1 in Do major
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
P. Nardini - Concert in mi minor
L. Boccherini - Concert in Re major
F. Fiorillo - Concert nr. 1 in Fa major
Vioara - Programa 29

D. Kabalevski - Concert in Do major, op. 48


M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, op.26 (partea 1)

Examenele de capacitate si de admitere In clasa a IX-a: conform indicatiilor M.E.C.

V. STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA

La finele ciclului gimnazial se contureaza cu necesitate existenta unor standarde de performanta ce se


pot concretiza 'in criterii de evaluare.

Acestea sunt:

1. Conceptia interpretativa, coercnta a discursului muzical;


2. Gradul de corectitudine a deprinderilor tehnice si autocontrolul in interpretarea instrumentala;
3. Expresivitatea mijloacelor tehnice ~i sonoritatea - ca elemente de obiectivare a stilului;
4. Creativitatea manifestata In detaliile realizarii conceptiei interpretative.

CURRICULUM LICEU

1. NOTA DE PREZENTARE

Curriculum-ul centrat pe cornpetente i~i propune deplasarea accentului de pe enciclopedismul


cunoasterii pe cultivarea actiunii concrete, contextualizate, care presupune aplicarea optima a unor
tehnici si strategii adecvate ~i care favorizeaza cresterea performantei profesionale in domeniul
interpretarii muzical-instrumentale.
Competentele sunt ansambluri structurate de cunostinte ~i deprinderi dobandite prin invatare. Ele
permit identificarea si rezolvarea in contexte diverse a unor probleme caracteristice domeniului de
activitate violonistica,
In stabilirea competentelor se tine seama de cerintele programei de admitere In invatamantul
superior si de cele ale pietei muncii.
Tinand cont de operatiile mentale ale procesului de invatare, se va urmari insusirea unei
competente la nivelul ficareia dintre aceste operatii.
Vioara - Programa 30

Competentele generale orienteaza demersul didactic. Insusirea lor este etapizat structurata, iar
definirea lor se face prin cornpetentele specifice.
Competentele specifice se concretizeaza in continuturi si se realizeaza prin alegerea judicioasa a
opus-urilor muzicale - model.

Insusirea competentelor are ca scop crearea unor valori si atitudini la nivelul personalitatii tanarului
instrumentist.

Acestea sunt:

a) cultivarea bucuriei de a citi, a gustului estetic in domeniulliteraturii muzicale;


b) stimularea gandirii independente prin lectura textelor muzicale;
c) cultivarea sensibilitatii prin receptarea operei muzicale;
d) formarea unor reprezentari culturale privind evolutia si valorile literaturii muzicale universale si
romanesti.

Astfel, inviitiimantul centrat pe cornpetente ofera urrnatoarele avantaje:


scoala raspunde mai bine nevoilor cornunitatii;
inarmeaza elevul cu 0 disponibilitate crescuta in adaptarea la diversele situatii;
In procesul didactic, profesorul devine organizator al unor experiente de invatare relevante;
profesorul poate face cu usurinta conexiunea intre continuturile invatarii ~i obiectivele acesteia;
invatarea i~i gaseste motivatia in actiune , iar actiunea in evaluare.

STANDARDE DE PERFORMANTA.

La fine le ciclului liceal de invaatamant, se impune cu necesitate existenta unor standarde de


performanta ce se constituie in tot atatea criterii de evaluare a absolventilor acestui ciclu de
invatamant. Ele se cer intotdeauna armonizate cu criteriile de evaluare utilizate de comisiile de
admitere din institutiile de invatamant superior de profil. De altfel, aceste criterii de evaluare sunt
detaliate In fisele de evaluare operante in sistemul olimpiadelor de profil ~i prevazute de regulamentul
de desfasurare a acestora, in vigoare.
Intr-o prezentare rezumativ-sintetica, acestea sunt:

1. Conceptia interpretativa, coerenta discursului muzieal si redarea stilului si caraeterului lucrarii


muzicale;
2. Coreetitudinea si gradul de adeevare a deprinderilor tehnieo-expresive si sonoritatea (emisia
sonora);
3. Expresivitatea ~i originalitatea in transmiterea mesajului operei muzicale.

II. COMPETENTE GENERALE

1. Operarea eu elemente de limbaj muzieal


2. Receptarea si analizarea unei varietati de creatii muzicale nationale ~i universale
3. Interpretarea muzicala ca modalitate de exprimare artistica
Vioara - Programa 31

4. Abordarea creativa a fenomenului muzical

SUGESTII METODOLOGICE

Incepand cu clasa a IX-a, se poate incepe cristalizarea cunostintelor acumulate intr-o conceptie
artistica.
In acest scop, propunem cresterea progresiva a contributiei elevului, pe masura dezvoltarii acestuia.
Conceptia artistica va motiva elevul pe tot parcursul realizarii unei piese sau a repertoriului anual,
inclusiv In selectarea exercitiilor tehnice ~i a studiilor - adecvate necesitatilor tehnice.
Sugeram, deci, parcurgerea urmatoarelor etape in asimilarea pieselor din repertoriu:

1. Selectarea autorului, precizarea epocii, a genului si stilului;


2. Audierea lucrarii intr-o interpretare de referinta;
3. Citirea la prima vedere a Iucrarii;
4. Analiza paradigmatica a elementelor de limbaj muzical;
5. Analiza paradigmatica a elementelor tehnice ca mijloace de obiectivare a elementelor de limbaj
muzical;
6. Articularea deprinderilor tehnice In noul context - organizarea studiului cu metode specifice;
7. Analiza sintagmatica a lucrarii muzicale.
8. Auditii comparate ale lucrarii muzicale in interpretari recunoscute.
9. Memorarea, finisarea, corepetitia - unde este cazul,
10. Autoinregistrarea si compararea cu alte interpretari.
11. Prezentarea lucrarii in public;
12. Evaluarea actului interpretativ;
13. Concluzii orientate spre viitorul violonistic al elevului.

Noul curiculum va avea inevitabil repercusiuni asupra metodicii ~i - implicit - asupra planificarilor
calendaristice ale profesorilor de profil: vioara.

Prezentam mai jos un posibil model pentru completarea planificarilor calendaristice ale profesorilor
ce predau acest tip de discipline.

Scoala Disciplinal Aria curriculara


Anul Scolar Numarul programei
Semestrul Clasa-elevul
Profesor:
Plan semestrial/anual de predare-invatare
(sau:plan curricular)

l.Obiective genera le

2.0biective de referinta - 3. Continuturile invatarii - 4. nr. de ore - 5.activitati de invatare

- 6. activitati (In profilul disciplinei) ale elevului in afara clasei -7. metode de evaluare
Vioara - Programa 32

CLASA a IX- a

III. COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta generala 1

Competente speeifiee Continuturi

Pana la sfarsitul clasei a IX-a, elevul va


realiza:

1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de - aplicatii de citire si interpretare


dinamica in concordanta eu repertoriul corecta a termenilor de dinamica
abordat. pe repertoriu.

1.2 Identifiearea unor simboluri ~i termeni - aplicatii de eitire si interpretare


de agogica in concordanta eu repertoriul corecta a termenilor de agogica
abordat; pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea si apliearea In interpretare - exercitii de analiza a arhitectonieii


a elementelor de sintaxa muzicala pieselor din repertoriu.
corespunzatoare repertoriului abordat.

1.4 Recunoasterea si compararea diferitelor - auditii si vizionari eomparate ale


genuri muzicale. unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si eompararea diferitelor - exercitii de interpretare eu


stiluri muzieale. constientizarea faetorului stilistie.

Competenta generala 2

Competente speeifiee Continuturi

2.1 Identificarea si comentarea unor elemente - exercitii de analiza muzicala


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
$i universala.

2.2 Identifiearea si eomentarea unor elemente "


Vioara - Programa 33

stilistice In lucrari apartinand unor forme si


genuri diferite din literatura muzicala nationala
~i universala.

2.3 Utilizarea partiturii muzicale 'in auditie" - auditii muzicale ale un or


(*2.3 are caracter obligatoriu) piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica si
complexitate interpretativa,

Competenta generals 3

Competente specifice Continuturi

3.1 Utilizarea modului de arcus "detache", adecvat - aplicatii ale "detache" -ului
stilului preclasic; pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P. Locatelli,
G. Tartini, F. M. Veracini,
J. S. Bach, G. Ph. Telemann

3.2 Utilizarea modului de arcus "spiccato", adecvat - aplicatii ale "spiccato" -ului
stilului clasic; pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
J. Haydn, W. A. Mozart,
L. van Beethoven.

3.3 Diversificarea vibrato-ului, adecvat stilului - aplicatii ale vibrato-ului pe


romantic; repertoriul violonistic 'in
lucrari de: H. Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H. Wieniawski,
P. 1. Ceaikovski, 1. Brahms.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat - exercitii de augumentare a


repertoriului abordat; velocitatii pe studii tehnico-
melodice si pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe - exercitii tehnice si de


duble-coarde. intonare ~i emisie a
dublelor-coarde.
- studiul gamelor in duble
coarde (terte, sexte, octave,
decime).
Vioara - Programa 34

Competenta generala 4

Competente specifice Continuturi

La sfarsitul clasei a IX-a, elevul va fi capabiI:

4.1 sa coroboreze elementele de sintaxa - exemplificari pertinente ale


a frazei muzicale cu participarea profesorului de instrument;
afectiva in interpretarea repertoriului - asocierea fragmentelor/
abordat; lucrarilor muzicale cu
imagini sugestive din aite
4.2sa-~i manifeste personalitatea artistica zone artistice si/sau
In interpretarea violonistica, fiind capabil culturale;
- utilizarea de surse
totodata sa-si argumenteze logic viziunea bibliografice;
interpretativa, din punctele de vedere: - auditii muzicale comparate,
estetic; comentate;
stilistic; - dezbateri culturale elevate,
al genului abordat; pilotate de profesor, cu
al structurii arhitectonice (de forma) a lucrarii; participarea colegilor, a unor
al caracterului lucrarii muzicale interpretate. personalitati marcante ale
vietii culturale;
4.3sa fie - axiologic - selectiv In optiunile sale muzicale, - vizite la muzee, expozitii de
atdt 'in plan componistic, dit si interpretativ acta.

IV. REPERTORIU

Exercitii tehnice:

O. SevCik op.1 - Caietele II, III (Tehnica viorii)


O. Sevcik op.2 - Caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I, II (Trilul)
O. Sevcik op.8 - "Schimburi de pozitie"
O. SevCik op.9 - "DubIe coarde"
A. A. Sarvas op.3 - "Studiul dublelor coarde"
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
R. Klenck - Studiul gamelor
A. A. Sarvas op.5 - Studiul acordurilor
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara
C. Flesch - "Game ~i arpegii"
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara" ("Urstudien fur violine")
Vioara - Programa 35

Studii tehnico-melodice:

R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii


F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
J. B.Ch. Dancla - 20 Studii, op.73
L. J. Massart - "Arta exersarii studiilor de Kreutzer" ("L'art de travailler les etudes de Kreutzer")

Concerte:

G. B. Viotti - Concert nr. 22 in la minor


Ch. A de Beriot - Concert nr.I in Re major, op. 16
L. Spohr - Concert nr. 2 in re minor, op.2
L. Spohr - Concert nr. 11 in Sol major, op.70
F. David - Concert nr. 1
F. David - Concert nr. 4 in Mi major, op. 23
M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, oP.26
J. Haydn - Concert nr.l in Do major
J. Haydn - Concert nr. 2 in Sol major
G. Tartini - Concert in Mi major
W. A. Mozart - Concert "Adelaide" in Re major
P. Nardini - Concert in mi minor
R. Kreutzer - Concert nr. 19 in re minor
1. S. Bach - Concert in Mi major
L. Boccherini - Concert in Re major
H. Vieuxtemps - Concert nr.4 in re minor, op. 31

Sonate:

F. M. Veracini - Sonata in sol minor


F. M. Veracini - Sonata in mi minor (p. 1. =Ritomello)
P. Locatelli - Sonata in sol minor
A. Corelli - Sonate
G. Tartini - Sonata in sol minor ("Didona")
G. F. Haendel- Sonatele I, II, IV, V
1. S. Bach - Menuet I, Menuet II, Bouree ~i Giga din Partita a III-a in Mi major, BWV 1006
F. Geminiani - Sonata in do minor
P. Nardini - Sonata in Re major
H. Purcell - Sonata in la minor
H. Purcell - Sonata in Do major
J. S. Bach - Sonata in La major (cu pian)
1. M. Leclair - Sonata in Re major

Piese:

A. Corelli - La Folia
W. A. Mozart - Rondo in Do major, KV 373
W. A. Mozart - Rondo in Sol major
W. A. Mozart - Rondo concertant in Sib major, KV 269
Vioara - Programa 36

H. Wieniawski - Legenda, op. 17


P. de Sarasate - Romanta andaluza, op. 22
P. de Sarasate - Malaguefia, op.21
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op. 38
H. Wieniawski- Adagio elegiac, op. 5
P. de Sarasate - Dans nr. 8
Fr. Kreisler - "Suferinta dragostei" ("Liebesleid")
Fr. Kreisler - Frumosul rozmarin
Francoeur-Kreisler - Siciliana si Rigaudon
P. 1. Ceaikovski - Melodie, op.42, nr. 3
P. 1. Ceaikovski - Scherzo, op.42, nr. 2
D. Bughici - Suita in stil romanesc, op.l
V. Filip - Capriciul nr. 3
V. Filip - Suita rornaneasca pentru vioara solo ( partile I-II)
B. Bartok - Dansuri romanesti
B. Bartok - Sonatina
M. Chiriac - Serenada
G. Enacovici - Jocuri oltenesti, op. 24
1. Scarlatescu - Bagatela
L. van Beethoven - Rornanta in Fa major, op. 50
Romanta in Sol major, op. 40
G. Ph. Telemann - 12 Fantezii solo
L. Glodeanu - Sonatina, op. 16
M. Bruch - "Kol Nidrei", op. 47
J. B. Senaille « Introducere si Presto" (1. Marien)
+

M. Moszkowski - Dansuri spaniole nr. 1 si nr. 2, op. 12


G. Enescu - Balada, op. 4
P. 1. Ceaikovski - Vals sentimental, op. 51, nr. 6
P. de Sarasate - Zortzico (d' Iparaguirre), op. 39
P. de Sarasate - Zortzico ("Adios Montafias Mias")
Couperin-Kreisler - "La Precieuse"
Boccherini-Kreisler - Allegretto
A. Glazunov - Meditatie, op. 32
S. Toduta - Sonatina
M. Jora - Mica suita, op. 3
P. Vladigherov - Suita "Vardarul"
F. Drdla - "Perpetuo", op. 125
H. Schradieck - "Perpetuum mobile" in Sib major, op. 1
Ch. A. de Beriot - 3 Duete concertante, op. 57
V. Filip - Poem pentru vioara cu acompaniament de pian
J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
Ch. A. de Beriot - Variatiuni op. 1 in re minor, op. 15 in Mi major, si op. 79 in La major

Alte piese romdnesti de acelasi nivel - din Catalogul Uniunii Compozitorilor.


Vioara - Programa 37

Program anual obligatoriu

6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective si in duble coarde pe 2 octave - terte, sexte,
octave iar decimele numai pe intinderea unei octave:
Sol major, sol minor, La major, la minor, Sib major, si minor.

14 studii tehnico-melodice;

un concert integral;

o sonata preclasica integrala (sau 4 miscari din Partitele ~i Sonatele pentru vioara solo de J. S.
Bach);

2 piese, dintre care una din repertoriul universal iar cealalalta din repertoriul romanesc.

Program Rentru verificarea de la finele semestrului I

o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev (gama simpla cu arpegiile respective ~i In
duble coarde - terte, sexte si octave)

un studiu

o lucrare (0 parte sau doua parti de concert sau doua parti de sonata sau 0 piesa)

Intregul program de verificare va fi redat din memorie.

Program Rentru examenul de la finele anului scolar

o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev, altele decat cele din iarna (gama simpla cu
arpegiile respective si In duble coarde - terte, sexte si octave)

un studiu

concert (una sau doua parti)

sonata preclasica (2 parti) sau 0 piesa (din repertoriul universal sau romanesc)

Intregul program de examen va fi redat din memorie.

CLASA aX-a
Vioara - Programa 38

III. COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta generala 1

Competente speeifiee Continuturi

Pana la sfarsitul c1asei a X-a, elevul va


realiza:

1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de - aplicatii de eitire ~i interpretare


dinamiea in concordanta eu repertoriul corecta a termenilor de dinamica
abordat. pe repertori u.

1.2 Identifiearea unor simboluri si termeni - aplicatii de eitire si interpretare


de agogica in concordanta eu repertoriul corecta a termenilor de agogica
abordat; pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea ~i apliearea in interpretare - exercitii de analiza a arhiteetonieii


a elementelor de sintaxa muzicala pieselor din repertoriu.
corespunzatoare repertoriului abordat.

1.4 Recunoasterea si eompararea diferitelor - auditii ~i vizionari eomparate ale


genuri muzieale. unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si eompararea diferitelor - exercitii de interpretare eu


stiluri muzicale. constientizarea faetorului stilistic.

Competenta generala 2

Competente speeifiee Continuturi

La sfarsitul c1asei a X-a, elevul va realiza:

2.1 Identifiearea si eomentarea unor elemente - exercitii de analiza muzicala


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
si universals.

2.2 Identifiearea si eomentarea unor elemente "


stilistiee in lucrari apartinand unor forme ~i
genuri diferite din literatura rnuzicala national a
~iuniversala,
Vioara - Programa 39

2.3 Utilizarea partiturii muzicale in auditie" - auditii muzicale ale unor


(*2.3 are caracter obligatoriu) piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica ~i
complexitate interpretativa,

Competenta generala 3

Competente specifice Continuturi

Pe parcursul clasei a X-a, elevul va realiza:

3.1 Perfectionarea modului de arcus "detache",


adecvat stilului preclasic; - aplicatii ale "detache" -ului
pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P.Locatelli,
G.Tartini, F.M. Veracini,
J.S.Bach, G. Ph. Telemann

3.2 Perfectionarea modului de arcus "spiccato", - aplicatii ale "spiccato" -ului


adecvat stilului romantic; pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
P. de Sarasate, E.Lalo,
H.Wieniawski, F.Kreisler,
N.Paganini etc.

3.3 Perfectionarea vibrato-ului , adecvat stilului - aplicatii ale vibrato-ului pe


romantic si post-romantic; repertoriul violonistic in
lucrari de: H.Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H. Wieniawski,
P.I.Ceaikovski, J.Brahms etc.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat - exercitii de augumentare a


repertoriului abordat; velocitatii pe studii tehnico-
melodice si pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe - exercitii tehnice ~i de


duble-coarde. intonare si emisie a
dublelor-coarde;
- studiul gamelor in duble
coarde (terte, sexte, octave,
decime).
Vioara - Programa 40

Competenta generala 4

Competente specifice Continuturi

La sfarsitul clasei a X-a, elevul va realiza:

4.1 coroborarea elementelelor de sintaxa - exemplificari pertinente ale


a frazei muzieale eu participarea profesorului de instrument;
afectiva in interpretarea repertoriului - asocierea fragmentelor/
abordat; lucrarilor muzieale eu
imagini sugestive din alte
4.2 manifestarea personalitatii artistice zone artistice si/sau eulturale;
In interpretarea violonistica, fiind capabil - utilizarea de surse bibliografice;
totodata sa-si argumenteze logic viziunea
interpretativa, din punctele de vedere: - auditii muzicale comparate,
estetic; eomentate;
stilistic; - dezbateri culturale elevate,
al genului abordat; pilotate de profesor, eu
al strueturii arhitectonice (de forma) a lucrarii; participarea eolegilor, a unor
al caraeterului lucrari i muzicale interpretate. personalitati mareante ale
vietii culturale;
4.3 selectia - axiologic valabila - In optiunile sale
muzieale, - vizite la muzee, expozitii de
atat in plan componistic, cat ~i interpretativ arta.

IV. REPERTORIU

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op. 1 - Caietele II, III, IV (Tehnica viorii)


O. Sevcik op. 2 - Caietele III, IV, V (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I-II (Trilul)
O. SevCik op. 8 - "Sehimburi de pozitie"
O. Sevcik op. 9 - "DubIe coarde"
A. A. Sarvas op. 3 - Studiul dublelor coarde
D. Vladescu - "Tehnica viorii" (exercitii pentru mana stanga)
H. Schradieck - "Scoala tehnieii viorii" eaietele I, II
O. Savitchi - Sehimburi de pozitie
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
A. A. Sarvas op. 5 - Studiul acordurilor
R. Klenck - Studiul gamelor
C. Flesch - "Game si arpegii"
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara " ("Urstudien fur violine")
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara

Studii tehnico-melodice:
Vioara - Programa 41

R. Kreutzer - 42 Studii sau Capricii


F. Fiorillo - 36 Studii sau Capricii
P. Rode - 24 Capricii
B. Campagnoli - Preludii si Fugi
J. B. Ch. Dancla - 20 Studii, op. 73
D. Alard - 24 Studii-Capricii (24 Etudes-Caprices), op. 41
H. Vieuxtemps - 6 Studii de concert, op. 16
L. de Saint-Lubin - 6 Studii de concert, op. 41
L. de Saint-Lubin - Sase mari capricii ("Six Grands Caprices"), op. 42
T. Burada - 12 Studii
J. F. Mazas - "Studii artistice" (caietul III), op. 36
P. Rovelli - 12 Capricii, op.3

Concerte:

W. A. Mozart - Concert nr. 1 in Sib major, KV 207


W. A. Mozart - Concert nr. 2 in Re major, KV 211
W. A. Mozart - Concert nr. 3 in Sol major, KV 216
W. A. Mozart - Concert nr. 4 in Re major, KV 218
J. S. Bach - Concert in Mi major
J. Haydn - Concert nr. 1 in Do major
F. David - Concert nr. 5 in re minor, op. 35
D. Kabalevski - Concert in Do major, op. 48
M. Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, op. 26
M. Bruch - Concert nr. 2 in re minor, op. 44
H. Vieuxtemps - Concert nr. 2 in fa# minor, op. 19
H. Vieuxtemps - Concert nr. 4 in re minor, op. 31
A. Bazzini - "Concert militar" in Re major, op. 42
P. Nardini - Concert in Sol major

Sonate:

A. Corelli - Sonate
G. F. Haendel- Sonatele I, IV
J. S. Bach - Bourree ~i Giga din Partita a III-a in Mi major, BWV 1006
J. S. Bach - Gavotte en rondeau din Partita a III-a in Mi major BWV 1006
J. S. Bach - Allemande ~i Courante din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
J. S. Bach - Sarabanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
J. S. Bach - Sonate pentru vioara si pian
P. Nardini - Sonatele in mi minor ~i in Re major
A. Vivaldi - Sonata in La major
J. M. Leclair - Sonata in do minor ("Le Tombeau")
J. M. Leclair - Sonata in Sol major
Pasquali- Ysaye - Sonata in la minor
F. M. Veracini - Sonata in mi minor (p. 1. = "Fantasia")
G. Enescu - Sonata I in Re major, op. 2
F. Donceanu - Sonata in re minor
W. A. Mozart - Sonate
Vioara - Programa 42

Piese:

Pugnani-Kreisler - Preludiu si Allegro


F. Kreisler - Capriciu vienez
P. I. Ceaikovski - Serenada melancolica, op.26
P. I. Ceaikovski - Scherzo, op.42 nr. 2
P. I. Ceaikovski - Melodie op.42 nr. 3
M. Jora - Mica suita
M. Chiriac - Sonatina
I. Scarlatescu - Bagatela
H. Vieuxtemps - Rondino in Mi major, op.32
Dvorak-Kreisler - Dansuri slave
O. Novacek - Perpetuum mobile
F. Ries - Perpetuum mobile in Sol major, op. 34
N. Paganini - Fantezia Moise (Variatiuni pe 0 terna din opera "Moise in Egipt" de G. Rossini)
N. Paganini - Sonatine
S. Prokofiev - 5 Melodii, op.35
B. Bartok - Dansuri rornanesti
V. Filip - Sase capricii in stil romanesc
F. Lazar - Trei dansuri ("Trois danses")
Fr. Kreisler - "Capriciu vienez", op.2
F. Schubert - Albina
H. Vieuxtemps - Balada si Poloneza, op.38
H. Vieuxtemps - Fantezia appassionata, op.35
P. de Sarasate - Romania andaluza, op.22
P. de Sarasate - Jota Navara, op.22 nr.2
P. de Sarasate - Zapateado, op.23 nrl
P. de Sarasate - Habanera, op.21 nr.2
P. de Sarasate - Capriciu base, op.24
P. de Sarasate - Dans nr. 8
P. de Sarasate - Melodii lautaresti, op.20
A. Corelli - La Folia
T. A. Vitali - Ciaccona
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantella, op.16
C. Saint-Saens - Havaneza, op.83
H. Jerea - Dansuri romanesti
G. Enacovici - Jocuri oltenesti
A. Mendelsohn - 10 Preludii pentru vioara solo
V. Filip - Suita romaneasca pentru vioara solo
V. Filip - Poem pentru vioara cu acompaniament de pian
T. Ciortea - Suita pe teme populare din Bihor
T. Ciortea - Rondo
G. Enescu - Impromptu concertant
Mozart-Kreisler - Rondo in Sol major
S. Toduta - Sonatina
J. Massenet - Meditatie
Prokofiev-Heifetz - Mars (din opera "Dragostea celor trei portocale")
W. A. Mozart - Adagio in Mi major, KV 261
H. Wieniawski - "Amintiri din Moscova" ("Suvenir de Moscou"), op.6
Vioara - Programa 43

Chr. Sinding - Suita in la minor, op. 10


D. Bughici - Triptic (Scherzo, Cantec, Toccata), op. 19
L. Glodeanu - Sonatina, op.16
H. W. Ernst - Elegie, op. 10
F. Laub - Poloneza in Sol major, op.8
I. Albeniz - Jota Aragonesa
Gr. Dinicu - "Hora staccato"
Ceaikovski-Auer - Vats
F. H. Prume - Melancolie, op.l
Fr. Kreisler - La Gitana
Ravel-Kreisler - "Piesa in forma de Habanera"
N. Paganini - "Cantabile" in Re major
Ravel-Heifetz - "Forlana" (din suita "Mormantul lui Couperin")
A. Rubinstein- Wieniawski - Rornanta In Mib major, op.44 nr.l
J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)
Tartini-Kreisler - Variatiuni pe 0 tema de Corelli
1. 1. Walther - Preludiu si Variatiuni in mi minor
F. Schubert - Sonatine

Alte lucrari din repertoriul romdnesc, de acelasi nivel- din Catalogul Uniunii Compozitorilor

Program anual obligatoriu:

6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective si in duble coarde pe 2 octave - terte, sexte,
octave iar decimele - numai pe intinderea unei octave:
Do major, do minor, Re major, re minor, Mib major si mi minor.

14 studii tehnico-melodice

un concert integral

o sonata preclasica integrala (sau 4 miscari din Partitele si Sonatele pentru vioara solo de Bach)

2 piese, dintre care una din repertoriul universal iar cealalta din repertoriul romanesc.

Program pentru verificarea de la finele semestrului I:

o gama alesa prin sondaj din 3 game pregatite de elev (gama simpla Cll arpegiile respective si In
duble coarde - terte, sexte, octave si decime).

un studiu

o lucrare (0 parte sau doua parti de concert sau 2 parti de sonata preclasica sau 0 piesa).
Vioara - Programa 44

lntregul program de verificare vafi redat din memorie.

Program pentru examenul de la finele anului scolar:

o gama aleasa prin sondaj din 3 game pregatite de elev, altele decat cele din iarna (gama simpla eu
arpegiile respective si In duble coarde - terte, sexte, octave si decime);

un studiu;

concert (una sau doua parti);

sonata preclasica (2 parti) sau 0 piesa (din repertoriul universal sau romanesc).

lntregul program de examen va fi redat din memorie

V. VALORI SI ATITUDINI

VI. SUGESTII METODOLOGICE

CLASA aXI-a

III. COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competenta general a 1

Competente specifice Continuturi

Pana la sfarsitul clasei a XI-a, elevul va


realiza:

1.1 Utilizarea unor simboluri si termeni de - aplicatii de citire si interpretare


dinamica in concordanta cu repertoriul corecta a termenilor de dinamica
abordat. pe repertoriu.

1.2 Identificarea unor simboluri si termeni - aplicatii de citire si interpretare


de agogica in concordanta cu repertoriul corecta a termenilor de agogica
abordat; pe repertoriu.

1.3 Recunoasterea si aplicarea In interpretare - exercitii de analiza a arhitectonicii


a elementelor de sintaxa muzicala pieselor din repertoriu.
corespunzatoare repertoriului abordat.
Vioara - Program a 45

1.4 Recunoasterea si compararea diferitelor - auditii si vizionari comparate ale


genuri muzicale. unor interpretari de referinta.

1.5 Recunoasterea si compararea diferitelor - exercitii de interpretare cu


stiluri muzicale. constientizarea factorului stilistic.

Cornpetenta general a 2

Competente specifice Continuturi

2.1 Identificarea si comentarea unor elemente - exercitii de analiza muzicala


de forma in lucrari apartinand unor genuri
diferite din literatura muzicala nationala
~i universala.

2.2 Identificarea si comentarea unor elemente "


stilistice 'in lucrari apartinand unor forme si
genuri diferite din literatura muzicala nationals
si universals.

2.3 Utilizarea partiturii muzicale In auditie" - auditii muzicale ale unor


(*2.3 are caracter obligatoriu) piese din repertoriul
violonistic, apartinand atat
programei clasei a IX-a, cat si
unor niveluri superioare de
dificultate tehnica si
complexitate interpretativa.

Competenta general a 3

Competente specifice Continuturi

3.1 Perfectionarea modului de arcus "detache",


adecvat stilului prec1asic; - aplicatii ale "detache" -ului
pe repertoriul violonistic din
creatia compozitorilor:
A.Corelli, P.Locatelli,
G.Tartini, F.M. Veracini,
J.S.Bach, G.Ph. Telemann

3.2 Perfectionarea modului de arcus "spiccato", - aplicatii ale "spiccato" -ului


adecvat stilurilor: cJasic si romantic; pe repertoriul violonistic din
Vioara - Programa 46

creatia compozitoriIor apartinand celor


doua curente
mentionate.

3.3 Perfectionarea vibrato-ului , adecvat stilului - aplicatii ale vibrato-ului pe


romantic si post-romantic;
repertoriul violonistic in
lucrari de: H.Vieuxtemps,
P.de Sarasate, H.Wieniawski,
P.I.Ceaikovski, J.Brahms etc.

3.4 Obtinerea unui grad de velocitate adecvat - exercitii de augumentare a


repertoriului abordat; velocitatii pe studii tehnico-
melodice ~i pasaje de
virtuozitate din repertoriul
specific.

3.5 Ridicarea calitatii emisiei si intonatiei pe - exercitii tehnice si de


duble-coarde. intonare ~i emisie a
dublelor-coarde;
- studiul gamelor In dubIe coarde
(terte, sexte, octave, decime).
Competenta generala 4

Competente specifice Continuturi

La sfarsitul clasei a XI-a, elevul va realiza:

4.1 coroborarea elementelelor de sintaxa - exemplificari pertinente ale


a frazei muzicale cu participarea profesorului de instrument;
afectiva in interpretarea repertoriului - asocierea fragmentelorl
abordat; lucrarilor muzicale cu
imagini sugestive din alte
4.2 manifestarea personalitatii artistice zone artistice si/sau
In interpretarea violonistica, fiind capabiJ culturale;
- utilizarea de surse
totodata sa-si argumenteze logic viziunea bibliografice;
interpretativa, din puncteIe de vedere: - auditii muzicaIe comparate,
estetic; comentate;
stilistic; - dezbateri culturale elevate,
al genului abordat; pilotate de profesor, cu
aI structurii arhitectonice (de forma) a lucrarii; participarea coIegilor, a un or
al caracterului lucrarii muzicale interpretate. personalitati marcante ale
vietii culturale;
4.3 selectia - axiologic valabila - In optiunile sale
muzicale, - vizite la muzee, expozitii de
atat In plan componistic, cat si interpretativ arta.
Vioara - Programa 47

IV. REPERTORIU

Exercitii tehnice:

O. Sevcik op.l - Caietele III ~i IV (Tehnica viorii)


O. Sevcik op.2 - Caietele IV, V, VI (Tehnica arcusului)
O. Sevcik op.7 - Caietele I-II (Trilul)
O. Sevcik op.8 - "Schimburi de pozitie"
O. Sevcik op.9 - "Dubie coarde"
A. A. Sarvas op.3 - Studiul dublelor coarde
A. A. Sarvas op.4 - "Cinci studii in terte"
H. Schradieck - "Scoala tehnicii viorii", caietele I, II, III
M. Iftinchi - Schimburile de pozitii in duble coarde
E. Cobilovici - Sunetele armonice la vioara
O. Savitchi - Schimburi de pozitie
R. Klenck - Studiul gamelor
C. Flesch - "Studii de baza pentru vioara" ("Urstudien fur violine")
C. Flesch - Game si arpegii
E. Gilels - Exercitii zilnice pentru vioara - 24 Game ~i arpegii

Studii tehnico-melodice:

P. Gavinies - 24 Studii (Matinees)


J. Dont - Studii si capricii, op.35
J. F. Mazas - Caietul III ("Studii artistice"), op.36
H. Wieniawski - Studii-Capricii (Etudes- Caprices), op. 18
H. Sitt - Studii, op. 69
H. Vieuxtemps - 6 Studii de concert, op. 16
J. Mayseder - 6 studii, op. 29
D. Alard - 24 Studii-Capricii (24 Etudes-Caprices), op. 41

Concerte:

W. A. Mozart - Concert nr. 5in La major, KV 219


W. A. Mozart - Concert nr. 6in Mib major, KV 268
W. A. Mozart- Concert nr. 7 in Re major, KV 271a
F. Mendelssohn B. - Concert in mi minor, op.64
F. Mendelssohn B. - Concert in re minor
H. Wieniawski - Concert nr. 1 In fa# minor, op. 14
H. Wieniawki - Concert nr. 21n re minor, op. 22
E. Lalo - Simfonia spaniola, op. 21
E. Lalo Concert nr. 1 in Fa major, op. 20
E. Lalo - Concert rus, op. 29
C. Saint-Saens - Concert nr. 3 in si minor, op. 61
H. Vieuxtemps - Concert nr. 1 in Mi major, op. 10
H. Vieuxtemps - Concert nr. 4 in re minor, op. 31
H. Vieuxtemps - Concert nr. 5 in la minor, op. 37
M. Bruch - Concert nr. 2 in re minor, op. 44
Vioara - Programa 48

K. 1. Lipinski - Concert militar in Re major, op. 21


A. Glazunov - Concert in la minor, op. 82
A. Haciaturian - Concert in re minor

Sonate:

J. S. Bach - Partita a III-a in Mi major, BWV 1006


J. S. Bach - Sarabanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
J. S. Bach - Allemanda ~i Courante din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
1. S. Bach - Sarabanda si Giga din Partita a II-a in re minor, BWV 1004
1. S. Bach - Allemanda si Double din Partita I in si minor, BWV 1002
1. S. Bach - Siciliana si Presto din Sonata I in sol minor, BWV 1001
J. S. Bach - Sonate pentru vioara ~ipian
H. F. yon Biber - Sonata in do minor
N. Porpora - Sonatele in La major ~i in Sol major
G. Tartini - Sonata in sol minor "Trilul diavolului"
G. Tartini - Sonata in do minor
G. Enescu - Sonata a II-a in fa minor, op. 6
S. Toduta - Sonata nr. 1
A. Mendelsohn - Sonata nr. 2
S. Dragoi - Sonata
L. Comes - Sonata
W. A. Mozart - Sonate
L. van Beethoven - Sonatele nr. 1 si nr. 2

Piese:

J. Brahms - Dansuri ungare (ed. Joachim)


H. Wieniawski - Poloneza in Re major, op. 4 ("Poloneza de concert")
H. Wieniawski - Poloneza in La major, op. 21 ("Poloneza brillante")
C. Saint-Saens - Havaneza, op.83
C. Saint-Saens - Introducere ~i Rondo capriccioso, op. 28
F. Kreisler - Recitativ si Scherzo-Caprice, op. 6
F. Schubert - Introducere si Rondo
R. Schumann - Fantasie stucke, op. 73
A. Haciaturian - Poem
O. Novacek - Perpetuum mobile
N. Paganini - Moto perpetuo, op. 11
P. Constantinescu - Sonatina
G. Enescu - Impromptu concertant
H. Vieuxtemps - Fantezia appassionata, op. 35
H. Jerea - Dansuri romanesti
D. Popovici - Sonatina
H. Wieniawski - Scherzo-Tarantella, op. 16
H. Wieniawski - Adagio elegiac, op. 5
S. Prokofiev - 5 Melodii, op. 35
P. I. Ceaikovski - Meditatie, op. 42 nr. 1
P. 1. Ceaikovski - Vals-Scherzo, op. 34
P. 1. Ceaikovski - Serenada melancolica, op. 26
Vioara - Programa 49

B. Bartok - Dansuri rornanesti


F. Kreisler - Liebesfreud ("Bucuria dragostei")
F. Kreisler - La Gitana
P. de Sarasate - Melodii lautaresti, op. 20
P. de Sarasate - Introducere ~i Tarantella, op. 43
P. de Sarasate - Zapateado, op. 23
P. de Sarasate - Capriciu base, op. 24
F. Lazar - Trei dansuri ("Trois danses")
K. Mostras - Preludii
A. Dvorak - Sonatina, op. 100
A. Mendelsohn - Preludiu (din Partita solo)
D. Lipatti - Sonatina
D. Capoianu - Moto perpetuo
E. Elenescu - Rapsodia romans
Corelli-Kreisler - La Folia
T. A. Vitali - Ciaccona
K. Szymanovski - Nocturna ~i Tarantella, op. 28
Chr. Sinding - Suita in la minor, op. 10
L. Feldman - Patru contraste
P. Rogojina - Poem (In memoria lui G. Enescu)
V. Timaru - "Omagiu lui Enescu"
F. Laub - Poloneza in Sol major, op. 8
H. Wieniawski - Capriciu-Vals in Mi major, op. 7
K. Mostras - Recitativ si Toccata pentru vioara solo
F. Ries - La Capricciosa
Rimski-Korsakov - Kreisler - "Imnul soarelui" (din opera "Cocosul de aur")
M. de Falla-Kreisler - Dans spaniol (din opera "La vida breve")
F. Ries - Perpetuum mobile in Sol major, op. 34
V. Herman - Trei piese
F. Schubert - Rondo in La major, D 438
A. Bazzini - "Dansul spiridusilor" ("La ronde des lutins"), op. 25
H. Vieuxtemps - Fantezie-Capriciu in La major, op. 11
D. Sostakovici - Preludii
N. Paganini - Variatiuni pe 0 tenia de Weigl
S. Prokofiev - 3 Piese din baletul "Romeo si Julieta"
N. Paganini - Fantezia Moise (Variatiuni pe 0 tema din opera "Moise In Egipt" de G. Rossini)
F. Schubert - Sonatine

Alte lucrdri din repertoriul romdnesc, de acelasi nivel- din Catalogul Uniunii Compozitorilor.

Program anual obligatoriu

6 game simple pe 3 octave cu arpegiile respective pre cum si in duble coarde pe 2 octave - terte,
sexte, octave si decime precum si in flageolete: Lab major, do# minor, Mi major, Fa major, fa
minor, fa# minor.

10 studii tehnico-melodice

un concert integral

S-ar putea să vă placă și