Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Scoala : Liceul de Arte ,,G.Georgescu Tulcea


Obiectul / Disciplina : Vioara
Profesor: Gheorghe Florentina
Elev: Armasaru Adela
Clasa: a VIII-a
Data: 17.10 2013

Subiectul lectiei : Gama fa # minor ,P.Rode- Studiul nr.8-descifrarea ultimului fragment,


G.Fr. Haendel Sonata a IV a , partea I
a.

tehnica:
1. exercitii tehnice: Schradieck- studiul nr.1;
2. gama : fa # minor

b. studii:
1. P.Rode- Studiul nr.8
c. repertoriu:
1. G.Fr.Haendel - Sonata a IV-a , partea I

Tipul lectiei:Formare de priceperi si deprinderi


Obiective:
a. cadru
1. Dezvoltarea capacitatilor interpretative
instrumentale;
2. Dezvoltarea capacitatii de receptare a muzicii;
3. Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj
muzical;
4. Cultivarea sensibilitatii , a imaginatiei si a
creativitatii muzicale
b. Competente specifice
1.Dezvoltarea capacitatilor de interpretare muzicala prin repertoriul violonistic;
c. operationale
1. Constientizarea dificultatilor tehnice si gasirea unor solutii optime de rezolvare;
2. Aplicarea noilor notiuni in studiul lucrarilor din
repertoriu.
Metode didactice: povestirea, comparatia, conversatia, demonstratia , explicatia ,
exercitiul
Material didactic: a. instrumente : vioara, pian, metronom;
b. partituri : Flesch/Hrimaly/Klenck-game; P.Rode-Studii;Haendel- 6 Sonate
pentru vioara si pian;
c. aparatura electonica: laptop ,stick.
Metode de evaluare : continuuua.

STRATEGIA DESFASURARII DIDACTICE


Evenimentul didactic
Momentul organizatoric

Durata
3 min

I.
Momentul
introductiv

Activitatea de predare si invatare


Actiunea profesorului
Actiunea elevului
Imi salut eleva, observand
Eleva raspunde la
starea generala a acesteia.
salutul meu, isi aseaza
Dupa ce ma asigura ca
partiturile pe pupitru si
acesta este apta pentru ora se acordeaza.
de instrument, ii voi cere
sa isi aseze partiturile pe
pupitru si a se acordeze.
Daca eleva nu va acorda
just vioara, voi face
sesizarile de rigoare(mai
sus, mai jos) si/sau voi
acorda chiar eu
instrumentul.

2 min
II
Captarea
Atentiei
elevei si
enuntarea
obiectivelor
III
Reactualiz
area
cunostinte
lor
insusite
anterior

Captarea atentiei elevului si enuntarea


obiectivelor

a)tehnica

1.reactualizarea cunostintelor
anterioare

10 min

Prezint importanta lectiei


de azi spunand ca e o zi
deosebita pentru cariera
mea de profesor si, implicit
pentru ea,pentru ca va
avea de invatat ceva nou.

Eleva asculta
expunerea mea.

Verific insusirea
cunostintelor dobandite
anterior,astfel: ii voi cere
elevei sa execute studiul
nr.1 de Schradieck, pentru
incalzirea musculaturii
degetelor, urmata de
ascultarea gamei fa #

Eleva executa studiul


nr.1 de Schradieck.
Eleva executa gama fa
# minor din memorie,
in variantele pe care lea avut de pregatit
pentru lectia de azi;
apoi le va executa cu

Metode
Conversat
ia

Explicatia
Conversat
ia

Exercitiul

minor, pe care eleva va


trebui s-o execute din
memorie, in cele 3 variante
studiate anterior-patrimi,
optimi legate cate doua si
variant standard din
metoda.

3.obiectivele si organizarea
studiului individual+ feed-back

b)studii

2. obtinerea performantei

Explicatia
Exercitiul
Demonstr
atia

In functie de rezultat
,propun gasirea unor solutii
optime de rezolvare a
pasajelor deficitare din
punct de vedere tehnic sau
intonational, eleva avand un
auz usor deficitar.

2. obtinerea performantei

1.reactualizarea cunostintelor
anterioare

metronomul , patrimea
=54.

Pentru pasajele deficitare


din punct de vedere tehnic
si intonational propun
variante de lucru in
deformari ritmice, patrimea
=60.
15

Verific insusirea
cunostintelor dobandite
anterior,astfel:ii voi cere
elevei sa execute pasajele
descifrate dj din Studiul
nr.8 de Pierre Rode.
In functie de rezultat
propun gasirea unor solutii
optime de rezolvare a
pasajelor deficitare din punct
de vedere tehnic sau
intonational ; interpretez
chiar eu pasajele respective,
gasind modalitati active de
a-I arata ce greseste si de a
o determina pe ea sa

Explicatia
Exercitiul
Eleva va executa
aceste tipuri de
deformari ritmice,
urmand ca ora
urmatoare , variantele
gamei sa fie lucrate
mai rapid, patrimea
=60.
Eleva executa intr-un
tempo adecvat pasajele
descifrate anterior din
Studiul nr.8 de P.Rode

Eleva va asculta
expunerea mea si
variant mea de
interpretare a pasajului
cu probleme. Va incerca
sa gaseasca modalitati
de imbunatatire
atehnicii instrumentale.
Va incerca sa nu imite
modul meu de a cata,

Demonstr
atia

Conversat
ia

Conversat
ia
euristica
Explicatia
Exercitiul

IV
Prezentare
a noului
continut, a
sarcinilor
de
invatare si
executare

realizeze de unde vin aceste


greseli si a poata astfel,in
studiul individual desfasurat
acasa sa poata preintampina
eventualele greseli.
Predau ultimul fragment al
studiului.Insist asupra
digitatiei corecte, asupra
pozitiei adecvate a mainilor
si a degetelor;
Recapitulez notiunile
insusite pe parcursul lectiei,
voi da indicatii precise
pentru studiul individual:
Fragmentu nou se va studia
rar, in patrimi pentru o
intonatie justa, se va lucra,
deasemenea, in deformari
ritmice pentru a se obtine
o buna precizie motrica a
ambelor maini, precum si
independenta acestora.

3.prezentarea noului continut

4.obiectivele si organizarea
studiului individual+ feed-back

c)repertor
iu

1.reactualizarea cunostintelor
anterioare

2. obtinerea performantei

15 min

in idea gasirii unui mod


personal in
interpretare.
Eleva va intreba,
vainterpreta, va repeat,
va formula concluzii.
Eleva aplica si executa
fragmentul nou;

Demonstr
aTia
Explicatia
Exercitiul
Demonstr
atia

Eleva asculta, intreaba ,


repeta.

Verific insusirea
cunostintelor dobandite
anterior ,astfel:ii voi cere
elevei sa execute partea I a
Sonatei in La Major de
G.Fr.Haendel, pentru a
vedea stadiul de asimilare.

Eleva executa partea I


a Sonatei in La Major de
G.Fr.Haendel,
individual, fara
acompaniament de
pian.

Ii cer elevei sa imi


vorbeasca despre
compozitor si stilul
caracteristic perioadei din
care acesta face parte,
pentru a face trecerea la
Sonata. ca gen si ca forma.
Propun spre auditie o
inregistrare video a primei

Eleva participa la
enuntarea cunostintelor
si deprinderilor
dobandite,vorbind
despre Preclasicism,
despre viata si opera lui
Haendel, precum si
despre sonata ca gen.
Eleva asculta

Conversat
ia
Exercitiul

Conversat
ia

parti a Sonatei in la Major


de G.FR.Haendel in
interpretarea lui Andre
Manze la vioara,
acompaniat la clavecin de
Richard Egarr.

3.obiectivele si organizarea
studiului
individual+ feed-back

V
Momentul
concluziv

A .evaluarea:
1.desfasurarea lectiei
2.stadiul de pregatire in functie de
scopurile apropiate/departate

B .obiectivele si organizarea studiului


individual ( in ansamblu) in functie de
scopurile apropiate /departate +
asigurarea feed-back ului.

5 min

Recapitulez notiunile
insusite pe parcursul lectiei,
voi da indicatii precise
pentru studiul
individual:interpretarea se
va face cu frazarea corecta,
cu utilizarea unor intensitati
adecvate, fara mari
fluctuatii dinamice, cu
omogenitatea calitatii
sunetului si consecventa
ritmica
Apreciez stadiul de
asimilare a materialului fata
de tinta propusa, precum si
desfasurarea lectiei in
ansamblu.
Cer elevei sa se
autoevalueze , acordandusi nota pe care ea crede ca
o merita avand in vedere
prestatia ei din aceasta ora.
Trec nota in catalog.
Recapitulez impreuna cu
eleva notiunile insusite pe
parcursul lectiei, si voi da
indicatii concrete pentru

expunerea mea, asculta


inregistrarea si apoi
interpreteaza aceeasi
lucrare cu
acompaniament de
pian, incercand de data
aceasta sa exprime
artistic ceea ce a
inteles din expunere si
din interpretarea lui
Andre Manze la vioara,
acompaniat la clavecin
de Richard Egarr.
Eleva asculta, intreaba ,
repeta.

Eleva intreaba, asculta,


formuleaza concluzii.
Notarea
Eleva se
autoevalueaza.

Eleva intreaba,
asculta,repeta
formuleaza concluzii.

Conversat
ia
Explicatia

studiul individual, in ceea


ce priveste rezolvarea
problemelor de digitatie,
articulatie, intonatie,
dozarea lungimii si presiunii
arcusului. ( voi nota toate
aceste indicatii in caiet.)

S-ar putea să vă placă și