Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCATIEI Si CERCETARII

DIRECTIA GENERALA INVATAMANT PREUNIVERSITAR


Str. G ral Berthelot 28 30, Bucuresti Tel/fax: 313.55.47; e-mail dgpre@men.edu.ro

PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI NATIONAL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALA, VOCALA, COREGRAFICA SI STUDII TEORETICE Concursul de interpretare instrumentala, vocala, coregrafica si studii teoretice se adreseaza elevilor scolilor si liceelor de muzica si coregrafie din nvatamntul preuniversitar cu program integrat si suplimentar de arta. Concursurile de arta, muzica si coregrafie, se desfasura att la nvatamntul preliceal (cls. III VIII ), ct si la nvatamntului liceal (cls. IX - XII ) Olimpiada Nationala.

Concursul claselor III - VIII ( preliceal ) 1. Organizarea concursului la clasele nvatamntului preliceal revine Ministerului Educatiei si Cercetarii si Inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pe baza Calendarului concursurilor scolare elaborat de Directia Generala pentru nvatamnt Preuniversitar si aprobat de conducerea ministerului. 2. a) Concursul se desfasoara pe zone geografice. mpartirea pe zone geografice a fost stabilita la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii conform Regulamentului concursului national de muzica, aprobat cu numarul 25774/08.02.2002. Centrele zonale sunt urmatoarele:

Zona 1: Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman, Tulcea ; Zona 2: Iasi, Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea ; Zona 3: Brasov, Covasna, Dmbovita, Harghita, Mures, Sibiu ; Zona 4: Cluj, Bihor, Bistrita Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj ; Zona 5: Timis, Alba, Arad, Caras Severin, Hunedoara; Zona 6: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vlcea; Zona7: Bucuresti, Ilfov. Centrele zonale au responsabilitatea sa transmita toate informatiile in judetele arondate zonei. b) n cadrul fiecarei zone, orasul n care se organizeaza concursul, va fi stabilit de la o editie la alta, prin consens, de catre inspectoratele scolare ale judetelor participante, tinndu-se cont de graficul concursului prevazut la punctul 39 din prezentele precizari. 3.(1) Concursul de interpretare pentru nvatamntul preliceal, specializarea muzica, se va desfasura n trei etape, la date publicate in calendarul competitionalal M.Ed.C.: a) etapa pe scoala fara public b) etapa zonala cu public c) etapa finala cu public (2) Pentru coregrafie, concursul se va desfasura n doua etape : a) etapa pe scoala ; b) etapa finala (3) Pentru coregrafie, la concursul preliceal participa clasele VII si VIII. 4.(1) Disciplinele participante la concurs pentru etapa pe scoala, zonala si finala la clasele nvatamntului preliceal, specializarea muzica, sunt urmatoarele: pian, vioara, viola, violoncel, contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba, instrumente de percutie, instrumente populare (nai si tambal). (2) Disciplina participanta la concurs pentru etapa pe scoala si pentru etapa finala la clasele nvatamntului preliceal-coregrafie este dans clasic. 5. Comisiile de evaluare, n etapa pe scoala, sunt numite prin decizia conducatorului unitatii si au urmatoarea componenta: -presedinte executiv -directorul unitatii fara drept de notare; -vicepresedinte -un profesor metodist propus de inspectoratul scolar- fara drept de notare ; -3-5 profesori de specialitatea respectiva sau specialitati nrudite, toti cu drept de notare ; - secretar al comisiei, un cadru didactic din unitatea respectiva, de alta specialitate dect cea la care se sustine proba. 6.(1)Comisiile de evaluare la etapa pe scoala au urmatoarele atributii: 2

-asigura si raspund de buna desfasurare si de corectitudinea concursului; -evalueaza si noteaza respectnd criteriile de evaluare, prezentate n Fisa de evaluare conform anexei 1 ; (2) Rezultatele etapei pe scoala sunt transmise centrului care organizeaza etapa zonala pna la data stabilita de presedintele executiv al etapei zonale (inspectorul de specialitate din judetul organizator ), n limitele stabilite de graficul concursurilor. 7.(1)La etapa zonala vor participa numai elevii care au obtinut la etapa pe scoala un punctaj situat ntre 97 si 100 de puncte . (2) Rezultatele etapei zonale a concursului preliceal, sunt transmise de catre fiecare zona organizatoare la M.Ed.C pana la data de 23 martie 2007. 8.(1) Comisiile de evaluare n etapa zonala vor fi stabilite prin consens, de catre inspectorii de specialitate din judetele ce alcatuiesc zona respectiva, la propunerile directorilor unitatilor scolare. (2) Cadrele didactice propuse n comisiile de evaluare la etapa zonala, trebuie sa aiba competente profesionale si morale deosebite si sunt numiti prin decizia inspectorului scolar general al judetului de provenienta. ( 3) Pentru etapa zonala, comisia de evaluare are urmatoarea componenta: -presedinte executiv inspectorul de specialitate din judetul organizator caruia ii revine intreaga responsabilitate a desfasurarii concursului fara drept de notare; -vicepresedinte directorul unitatii scolare care organizeaza concursul fara drept de notare ; -3-5 profesori de specialitate sau specialitati nrudite toti cu drept de notare; -secretar pentru fiecare comisie un cadru didactic din unitatea scolara si judetul unde se desfasoara concursul, de alta specialitate dect cea la care se desfasoara proba. (4) Evaluarea n etapa zonala se va face conform criteriilor prevazute n Fisa de evaluare ( anexa 1) (5) Atributiile comisiei de evaluare sunt cele prevazute la punctul 6 din prezentele precizari. (6) La etapa zonala, acordarea premiilor si mentiunilor se face n conformitate cu precizarile de la capitolul Stabilirea rezultatelor si Premierea din prezentele precizari.Se pot acorda premii speciale de catre sponsori, mass media, etc. 9.(1) La etapa finala participa elevii care au obtinut locul I la etapa zonala. (2) M.Ed.C. va aloca numarul de locuri pe zone in vederea participarii la faza finala. Locurile necompletate vor fi redistribuite in limita numarului maxim aprobat, in functie de rezultatele concursului si pe criteriile rezultatelor obtinute de scoli in anii anteriori.

(3) Pentru etapa finala a concursului claselor III-VIII, judetele care au organizat etapa zonala vor trimite judetului organizator al etapei finale fisele de nscriere, si repertoriul, conform anexelor 2.1 si 2.2. Tabelul ce se va trimite la MEdC, va fi ntocmit conform anexei 2.3. 10. Pentru etapa finala comisiile de evaluare sunt alcatuite de catre MEdC. 11.(1) Concursul preliceal se desfasoara individual- la nivelul claselor si pe instrumente- iar premierea se va face de asemenea pe clase si instrumente. (2) Se pot acorda premii speciale de catre sponsori, mijloace mass media, fundatii, institutii culturale, etc. (3) Premiile speciale ce urmeaza a fi acordate vor fi puse la dispozitia comisiilor si vor fi atribuite de acestea pe criterii de evaluare proprii concursului. 12.(1) Continutul probelor pentru interpretare muzicala la etapa pe scoala, etapa zonala si etapa finala este urmatorul: - un studiu cel putin la nivelul clasei in care este inscris elevul - doua lucrari la alegere, diferite ca stil, caracter si forma. (2) Durata executiei, este de maximum 10 minute pentru clasele III IV si maximum 20 minute pentru clasele V VIII . 13.(1) Continutul probelor pentru coregrafie este: Etapa pe scoala : - o variatie din repertoriul clasic sau o variatie compusa de profesorul concurentului, cel putin la nivelul anului de studio respectiv . Etapa finala : - o variatie clasica compusa de profesor, alta dect cea prezentata la etapa anterioara. (2) Durata executiei este dupa cum urmeaza: - pentru clasele VII- VIII - minimum 3 minute, maximum 5 minute. 14. Membrii comisiilor care au elevi sau rude participante n concurs au obligatia de a da declaratie scrisa presedintelui concursului asupra acestui aspect, nainte de desfasurarea probelor. n aceasta situatie, dreptul de a nota la specialitatea respectiva ii revine presedintelui concursului. Precizarea este valabila pentru toate etapele. Concursul claselor liceeale 15. Concursul pentru ciclul liceal se organizeaza anual de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii n colaborare cu inspectoratele scolare judetene, cu sprijinul primariilor si al altor factori locali. Concursul liceal se desfasoara individual- la nivelul claselor si pe instrumente- iar premierea se va face de asemenea pe clase si instrumente.

16. Concursul de interpretare instrumentala, vocala, coregrafica si studii teoretice pentru nvatamntul liceal, se va desfasura n doua etape : a) etapa pe scoala ; b) etapa nationala. 17.(1) Organizarea si desfasurarea etapei pe scoala va respecta prevederile punctelor prevazute pentru concursul preliceal. (2) Dupa incheierea probelor rezultatele vor fi afisate la loc vizibil de catre fiecare unitate scolara. (3) Pentru etapa finala comisiile vor fi stabilite de M.Ed.C. avand in componenta profesori din invatamantul liceal iar ca presedinti de comisii pe specialitati (discipline), cadre didactice din invatamantul universitar. Reprezentantul M.Ed.C., este presedintele executiv al concursului si raspunde de aplicarea prezentului regulament. 18. Participarea elevilor la etapa nationala este hotarta de situarea lor in clasamentele etapei anterioare( etapa pe scoala), n ordinea descrescatoare a mediilor si n limita numarului de locuri. 19.(1) Numarul de locuri pentru etapa nationala alocat fiecarei unitatati scolare de profil este stabilit de catre M.Ed.C. pe baza rezultatelor la editiile anterioare si transmis nominal fiecarei unitati scolare de profil, cu cinci zile inainte de inceperea etapei pe scoala. (2) Criteriile pe baza carora se vor acorda locurile pentru etapa nationala vor fi urmatoarele: judetele vor primi pentru fiecare unitate scolara de profil un numar de 4 locuri pentru muzica respectiv 4 locuri pentru coregrafie, la care se adauga un bonus n functie de rezultatele obtinute n anul precedent si n limita numarului de locuri stabilite la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii. 20. n situatia n care ntr-un judet nu se califica pentru etapa nationala nici un elev, sau locurile alocate de MEdC nu se ocupa integral, locurile ramase vor fi redistribuite altor judete pentru elevii care au indeplinit criteriile de calificare, fara a depasi numarul de locuri stabilit in documentele de planificare ale M.Ed.C. 21. La specialitatile la care nu se inscriu cel putin trei participanti din trei unitati scolare diferite, nu se desfasoara etapa nationala. 22. Pentru etapa nationala, lotul reprezentativ al judetului, alcatuit din elevii de la fiecare specialitate, muzica/coregrafie, profesorul nsotitor sau corepetitorul (dupa caz) fiecarei unitati scolare de profil, va fi transmis M.Ed.C. si judetului organizator, n termen de trei zile de la data finalizarii etapei pe scoala pentru fiecare unitate scolara de profil, conform anexelor 2.1., 2.2. si 3. 23. Datele finale privind participarea la etapa nationala, vor fi transmise judetului organizator n a doua jumatate a primei decade a lunii martie, conform anexelor 2.1, 2.2 si 3.

24. Lotul elevilor participanti, care sustin concursul n alta localitate dect cea n care domiciliaza, vor fi nsotiti de un cadru didactic supraveghetor si de catre un corepetitor la maximum opt elevi. 25. Nu se admite depasirea numarului maxim de participanti ( elevi, nsotitori, comisie de concurs), stabilit de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru fiecare judet. 26. Disciplinele/probele de concurs, pentru etapa nationala, sunt urmatoarele: MUZICA I. Interpretare instrumentala: pian, vioara, corzi grave (viola, violoncel, contrabas, chitara clasica ,harpa), instrumente de suflat (flaut, oboi, clarinet, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba),instrumente de percutie, instrumente populare (nai si tambal); II. Interpretare vocala: (a) arta vocala interpretativa (canto clasic) clasele XI si XII; (b) muzica vocala traditionala romneasca clasele IX si XII. COREGRAFIE I. Dans clasic (clasele IX - XII) II. Dans contemporan (clasele XI si XII) Pentru coregrafie, elevii claselor XI si XII pot participa la ambele sectiuni. STUDII TEORETICE Clasa a IX a a X a a) teoria muzicii- proba scrisa ; sistem grila conform programei (V. Giuleanu) b) dicteu melodic proba scrisa c) solfegiu la prima vedere proba practica Clasa a XI a a XII a (a) teoria muzicii proba scrisa sistem grila (b) dicteu melodic proba scrisa (c) proba de armonie proba scrisa (d) solfegiu la prima vedere proba practica Materialele bibliografice sunt: V. Guileanu - Teoria muzici si Al. Pascanu Armonia. 27. Continutul probelor pentru olimpiada de interpretare instrumentala, vocala , coregrafica si de studii teoretice pentru ciclul liceal, este prevazut la anexa 4, iar evaluarea se va face conform baremelor prevazute la anexa 1. 28.(1) Pentru sectiunea interpretare instrumentala, durata executiei este dupa cum urmeaza : - pentru clasele a IX -a si a X a, maximum 35 de minute - pentru clasele a XI a si a XII a, maximum 40 de minute. (2) Pentru interpretare vocala : 6

- clasele IX - XII , maximum 15 de minute. (3) Pentru sectiunea coregrafie : Dans clasic : - pentru clasele a IX -a si a X a n cazul n care se prezinta variatiile clasice maximum 5 minute ; - pentru clasele a XI -a si a XII-a: minimum 5 minute, iar n cazul n care se prezinta pas de deux 10 minute ; Dans contemporan : - pentru cls. a XI -a si a XII a minimum 5 minute, maximum10 minute. 29. Metodologia de elaborare a subiectelor, de desfasurare a probelor scrise (teoria muzicii, armonie si dicteu) si a solfegiului. (1) subiectele vor fi elaborate de o comisie desemnata de M.Ed.C sub supravegherea reprezentantului M.Ed.C. (2) membrii comisiei care elaboreaza subiectele raspund de confidentialitatea subiectelor. (3) plicurile cu subiecte elaborate, se vor deschide n prezenta concurentilor ; (4) membrii comisiei care asigura dictarea pentru probele de dicteu melodic, armonic si desfasurarea probei de solfegiu, sunt desemnati prin tragere la sorti ; (5) stabilirea tonalitatii si masurii de concepere a dicteului melodic si armonic se face prin tragere la sorti ; (6) subiectele de teoria muzicii pentru toate clasele contin 10 itemi, iar proba este evaluata cu un punctaj de la 0 la 100 de puncte; (7) probele de concurs se vor desfasura in doua zile dupa cum urmeaza: - ziua 1 - teoria muzicii scris - una ora - dicteu melodic scris - una ora si - ziua 2 proba de armonie scris clasa a XI-a - una ora si clasa a XII-a - doua ore si - solfegiu proba practica (8) lucrarile sunt predate de catre profesorii supraveghetori pe baza de proces verbal comisiei, pentru evaluarea acestora. (9) unitatile scolare (liceul de arta), unde se vor sustine probele scrise, vor fi, n prealabil, pregatite pentru aceste activitati, prin : a) dotarea corespunzatoare care presupune : hrtie cu portative, coli de scris pentru subiecte, coli de scris pentru ciorne, creioane, radiere, pixuri de culoare albastra, pian acordat.; b) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu concurentii repartizati, pe clase la sala respectiva si a Precizarilor privind desfasurarea concursului ;

(10) directorul unitatii scolare unde se desfasoara probele scrise, numeste prin decizie, profesorii supraveghetori si secretarii tuturor comisiilor. Acestia vor fi cadre didactice de alta specialitate dect cea la care se desfasoara proba. (11) comisia centrala stabileste atributiunile ce revin supraveghetorilor si realizeaza instruirea acestora ; (12) profesorii supraveghetori sunt distribuiti n sali prin tragere la sorti ; (13) accesul concurentilor n sali este permis numai pe baza buletinului/cartii de identitate ( a certificatului de nastere, n cazul n care concurentul nu are bulletin /carte de identitate), pna cel trziu cu o jumatate de ora naintea nceperii concursului ; (14) concurentii se asaza cte unul n banca, n ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare elev primeste o foaie de examen( cu portative si coli de scris) pe care si scrie cu majuscule numele, initiala tatalui, prenumele, clasa, scoala si judetul de unde provine, n coltul din dreapta sus, care urmeaza sa fie lipit. (15) coltul colii va fi lipit dupa distribuirea subiectelor n sali, numai dupa ce profesorii supraveghetori au verificat identitatea concurentilor, precum si completarea corecta a tuturor datelor prevazute. Supraveghetorii vor semna fiecare lucrare, n interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi pasta de lipit sau acelasi tip de etichete autocolante. (16) nscrierea numelor candidatilor pe foile de concurs n alte spatii dect cele prevazute sau orice alt semn distinctiv, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea acesteia ; (17) pentru ciorne, concurentii vor primi attea coli semnate de catre profesorul supraveghetor, cte le sunt necesare. (18) toate lucrarile scrise, se transcriu cu pix de culoare albastra pe foaia de concurs semnata de vicepresedintele comisiei centrale. (19) patrunderea elevilor n sala de concurs cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda a concurentilor, atrag eliminarea din concurs. (20) la expirarea timpului efectiv de lucru, candidatii predau lucrarile n faza n care se afla supraveghetorilor si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini ; se interzice depasirea timpului stabilit. Ultimii trei candidati ramn n sala pna la predarea ultimei lucrari. (21) la primirea lucrarilor de la candidati, supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul total de pagini scrise( si rnduri, pentru paginile incomplete) si l trec n listele nominale prevazute n acest scop ; (22) ciornele si lucrarile anulate se strng separat. Subiectele rezolvate pe ciorne nu se iau n considerare ; (23) supraveghetorii duc lucrarile vicepresedintelui si celorlalti membrii ai comisiei si le predau acestora sub semnatura.

(24) n timpul desfasurarii probelor scrise, n salile de concurs au voie sa intre numai presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei de specialitate; (25) eventualele contestatii de la proba scrisa,se rezolva de catre vicepresedintele comisiei si de alti doi profesori evaluatori, membrii ai comisiei centrale a concursului.Rezultatele dupa contestatii ramn definitive. 30. Desfasurarea probei de Dicteu melodic (1) Proba va respecta aceleasi puncte prevazute la proba scrisa de teoria muzicii la care se adauga elementele specifice dupa cum urmeaza : a) sunet etalon - la 1 b) o dictare integrala; c) sunet etalon - la 1 d) o dictare integrala; e) sunet etalon - la 1 f) dictari pe fragmente de 2 masuri +timpul nti din masura urmatoare, ce vor fi executate de 4 ori; a 5-a oara se va executa fragmentul anterior + fragmentul nou ( nca 2 masuri +timpul nti, dupa care fragmentul nou tot de 4 ori, s.a.m.d pna la final); g) la final, se executa de 2 ori dicteul integral; 31. Desfasurarea probei de Solfegiu la prima vedere (1) comisia desemnata pentru a elabora solfegiile trebuie sa compuna un numar de solfegii egal cu cel putin jumatate din numarul candidatilor ; (2) n ziua probei, concurentii intra n sala de concurs cate doi, n ordine alfabetica, conform listei afisate si vor extrage fiecare cte un bilet din cele existente. (3) primului concurent i se reproduce la pian sunetul etalon la 1; (4) concurentul are la dispozitie 3 minute pentru parcurgerea mentala a solfegiului; (5) dupa expirarea timpului de 3 minute, elevul primeste din nou sunetul etalon la 1 si intoneaza solfegiul, cu tactarea masurii, ntr-un tempo moderat; 32. Evaluarea si notarea elevilor care participa la etapa nationala din cadrul sectiei Studii teoretice se face conform anexei 1 33. Comisiile pentru etapa nationala se alcatuiesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si n conformitate cu Regulamentul de organizare si desfasurare a concursurilor scolare. Exceptie va face comisia de la sectiunea Studii teoretice, care va fi alcatuita conform punctului 29 (2). 34. Comisiile evalueaza, noteaza,asigurnd corectitudinea notarii pe baza Fisei de evaluare ,prevazuta la anexa 1, elaboreaza subiectele pentru probele teoretice si le evalueaza. 35. Membrii comisiilor de concurs trebuie sa completeze si sa semneze fisele de evaluare alcatuite pe baza criteriilor si baremelor aferente, iar presedintele executiv al concursului valideaza rezultatele finale.

36. Membrii comisiilor care au elevi sau rude participante n concurs au obligatia de a da declaratie scrisa presedintelui executiv, asupra acestui aspect, nainte de desfasurarea probelor. Dreptul de a nota ii revine presedintelui concursului. Precizarea este valabila pentru toate etapele. 37. Inspectoratul scolar judetean si conducerile unitatilor scolare care organizeaza etapa nationala a Concursului de interpretare prezinta inspectorului de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii programul de organizare pe plan local, cu 10 zile nainte de nceperea concursului. 38.Concurentii de la sectiile de interpretare instrumentala si vocala, predau comisiei partiturile tuturor pieselor interpretate la intrarea n sala de concurs, iar concurentii de la toate sectiile de concurs prezinta comisiei la intrarea n concurs, actul de identitate/certificatul de nastere.

Graficul si locul de desfasurare a concursurilor 39.(1) Concursul preliceal a) etapa pe scoala pana la data de 28 februarie, comunicarea rezultatelor, pana la data de 2 martie. b) etapa zonala pana la data de 22 martie, comunicarea rezultatelor, pana la data de 26 martie. c) etapa finala 4 6 aprilie Liceul de muzica Dinu Lipatti - Bucuresti si Liceul de coregrafie Floria Capsali- Bucuresti. (2) Concursul liceal (a) etapa pe scoala pana la data de 16 martie. (b) etapa finala 10 14 aprilie Liceul de muzica Cluj Liceul de coregrafie Cluj. Locul de desfasurare a etapei nationale este stabilit anual de catre MEdC. Stabilirea rezultatelor 40. Rezultatele probelor sunt apreciate prin puncte de la 0 la 100, conform baremelor stabilite de MEdC n anexa 1. 41. Punctajul fiecarui candidat se obtine ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor acordate de fiecare din membrii comisiei, cu drept de notare. 42. Punctajul final pentru sectia teoretica se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate la toate probele prevazute la punctul 26 din prezentele precizari. 43. n situatia n care diferenta ntre punctajele acordate de membrii comisiei este mai mare de 10 puncte / proba, presedintele solicita reanalizarea probei. Decizia luata in urma reanalizarii, ramane finala. 10

44. Ierarhia candidatilor se stabileste n ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute. 45. Comisiile de evaluare au obligatia de a nu parasi locul de desfasurare a olimpiadei pe toata durata acesteia. n situatii speciale, presedintele /vicepresedintele solicita acordul Comisiei Nationale de Coordonare. 46.(1)La probele practice si teoretice nu se admit contestatii. (2) Rezultatele finale pentru toate specialitatile, sunt facute publice n cadrul festivitatii de premiere. Premierea 47. Festivitatea de premiere se va incheia cu un concert spectacol de gala al laureatilor. 48. La etapa nationala, premiile si mentiunile se acorda n baza Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor scolare si ale prezentelor precizari. 49. La toate etapele concursului preliceal si concursul liceal, premierea candidatilor se face n ordinea descrescatoare a punctajelor. Premiul I se poate acorda concurentului care a obtinut minimum 97 de puncte ; premiul II celui care a obtinut minimum 94 de puncte ; premiul III celui care a obtinut minimum 90 de puncte. Mentiunile se acorda candidatilor care au obtinut un punctaj imediat inferior premiului III, dar nu mai mic de 85 de puncte. Dispozitii finale si tranzitorii 50. n situatiile n care, din motive ntemeiate, un elev calificat pentru etapa finala nu se poate prezenta, unitatea scolara de profil poate trimite la etapa nationala urmatorul candidat care a obtinut punctajul imediat inferior, dar pna la limita de 85 de puncte si fara a depasi numarul de locuri stabilit la nivel national. 51.Continutul probelor pentru muzica si coregrafie va fi stabilit anual de catre MEdC, cu consultarea profesorilor de specialitate din nvatamntul preuniversitar si universitar, precum si cu consultarea unor personalitati n domeniu. 52. NU se admit nscrieri peste termenul stabilit. Scolile care nu respecta termenele stabilite vor fi eliminate din concurs. 53. Pentru specializarea muzica la etapa nationala a concursului preliceal si liceal, elevii pot participa numai ncadrul unei singure probe.

11

54. Dupa ncheierea probelor, comisiile de evaluare pot organiza discutii cu participantii ( elevi /profesor, corepetitori ) privind nivelul de pregatire, programele prezentate etc. 55. Participantii vor respecta cu strictete programul stabilit de catre organizatori. 56. Faza finala a concursului de interpretare instrumentala, vocala si coregrafie se desfasoara cu public. 57. mpartirea numarului de locuri pe specialitati/instrumente la toate etapele revine fiecarei unitati scolare. 58. Participantii au obligatia de a respecta implicit si neconditionat prevederile regulamentului si a precizarilor. Nerespectarea atrage dupa sine excluderea din concurs. 59. Presedintele poate decide asupra oricaror aspecte deosebite ce pot surveni pe parcursul desfasurarii concursului. 60. Pentru participantii care din motive bine ntemeiate nu ridica premiul si diploma, acestea vor fi trimise prin posta, iar costurile vor fi suportate de catre beneficiari. 61. Anexele fac parte integranta din prezentele precizari. 62. Prezentele precizari intra n vigoare ncepnd cu anul scolar 2006 -2007.

12

S-ar putea să vă placă și