Sunteți pe pagina 1din 1

Coborai din deal in vale

George Vancu

& ™™4 œ™ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™™


Refren
4
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1.Co - bo-râi din deal în va - le, co - bo - râi din deal în va - le mă -n-tâl-nii cu do - ru - n ca - le
2.Mai vă zut -ai om de trea - bă, mai vă- zut -ai om de trea - bă Să nu-i fi - e lu - mea dra - gă,
3.Mai vă zut -ai om cu - min - te, mai vă- zut -ai om cu - min - te Să nu ai - bă do - ruri mul - te,

Ϫ
8

& œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
mă -n - tâl - nii cu do - ru - n ca - le do - ru prin - se - a mă - n- tre - ba
să nu-i fi - e lu - mea dra - gă. Mai vă - zut - ai om a - les
să nu ai - bă do - ruri mul - te? Mai vă - zut - ai om fru - mos

& œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ
10

do - ru mi-e de ci - ne - va do - ru prin se - a mă-n- tre - ba do - ru mi -e de ci - ne - va


să nu-l cer - ce do - rul des? Mai vă - zut- ai om a - les să nu-l cer - ce do - rul des?

°
să nu fi - e dră - găs - tos: Mai vă - zut- ai om fru - mos să nu fi - e dră - găs- tos?

& œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
13

V1

co - bo - râi din deal în va - le mă - n - tâl - nii cu do - ru - n ca - le


Mai vă - zut - ai om de trea - bă să nu-i fi - e lu - mea dra - gă?
Mai vă - zut - ai om cu - min - te, Să nu ai - bă do - ruri mul - te,

V2
¢& œ ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
co - bo - râi din deal în va - le mă - n - tâl - nii cu do - ru - n ca - le
Mai vă - zut - ai om de trea - bă să nu-i fi - e lu - mea dra - gă?

°
Mai vă - zut - ai om cu - min - te, Să nu ai - bă do - ruri mul - te,

& Ϫ Ϫ
15

V1
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
do - ru prin - se - a mă - n- tre - ba do - ru mi - e de ci - ne - va
Mai vă - zut - ai om a - les să nu cer - ce do - rul des?
Mai vă - zut - ai om fru - mos să nu fi - e dră - găs - tos?

¢& œ ™ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ
œ
V2
œ
do - ru prin - se- a mă - n- tre - ba do - ru mi - e de ci - ne - va
Mai vă - zut - ai om a - les să nu cer - ce do - rul des?
Mai vă - zut - ai om fru - mos să nu fi - e dră - găs - tos?

Copyright © Cantus Mundi 2018