Sunteți pe pagina 1din 36

GRILE sem. II 1. Regula celor 3P nseamn: a. preul, produsul, promovarea b. prini, prieteni, ali proti c.

. prinii, preul, produsul . !"rligul la #under $ro%er era: a. asigurarea &'I'& b. pilonul 2 i 3 pentru CAS c. (ani napoi de la cumpr)uri 3. !"rligul n a*acerea L+oness es)e: a. bani napoi de la cumprturi (. pilonul ,i 3 de la pensii priva)e c. diminuarea populaiei ac)ive n Rom"nia -. .ceanul Ro,u nseamn: a. concuren acer( (. pre mic c. pre/en) d. toate cele de mai sus 0. Prin)re ingredien)ele .ceanului &l(as)ru iden)i*icm: a. concuren acer( b. fr concuren c. pre mic 1. $rains)orming invers nseamn: a. un grup ad23oc care emi)e idei b. un grup de 10 12 persoane cu un moderator, care emit n edin de 2 ore ntre !00 si 1200 de idei, critica este acceptat c. un grup cu modera)or, cu ,edin de ore pen)ru emi)erea de idei, nu se admi)e cri)ica 4. Prin c3ec%2lis) nelegem: a. lis) de comple)a) n (ncile2cec (. mprirea unui evenimen) n su(2ac)ivi)i no)a)e cronologic ,i (i*area lor pe msur ce se n*p)uiesc c. notarea unor probleme pe un carnet ntr o perioad limitat de timp, dup care se transmite unui alt membru al ec"ipei care notea# i el ideile lui .a.m.d. p$n la ultimul membru. %ntr o edin final se aleg cele mai bune idei 5. 6n)r2o a*acere con)ea/: a. (ilanul (. con)ul de pro*i) ,i pierdere c. cas" flo& ul 7. 6n )riada pre2vi)e/2cali)a)e, cel mai impor)an) es)e: a. preul b. 'ite#a c. cali)a)ea 18. 9)ilul de conducere la desc3iderea unei a*aceri )re(uie s *ie: a. tell (. sell c. as% d. :oin
Pagina 1 din 36

9e). 1.

11. ;eoria modern an)reprenorial prevede si)uaiile: a. s)a)u)ul de anga:a)or (. s)a)u)ul de persoan *i/ic c. statutul de anga(ator i de persoan fi#ic 1 . 'ela s)ra)egic nseamn: a. o cora(ie *r mo)or b. identificarea de caracteristici pentru 2 afaceri )cel puin* marcate ntr un culoar ni'el nalt ni'el sc#ut c. o ma)rice care asigur )recerea de la .ceanul Ro,u la .ceanul &l(as)ru 13. <n cadran speci*ic procesului de )recere de la .ceanul Ro,u la .ceanul &l(as)ru prin)r2o ma)rice speci*ic es)e: a. elimin (. diminuea/ c. de/vol) d. creea/ e. toate cele de mai sus 1-. !adranul n ma)ricea .ceanului &l(as)ru es)e: a. elimin b. de#'olt c. diminuea/ d. creea/ 10. !adranul al lui #i+osa%i nseamn: a. anga:a) (. pa)ron c. liber profesionist d. inves)i)or 11. !3el)uielile de pro)ocol sun) deduc)i(ile n limi)a a: a. 1= din pro*i)ul (ru) b. 2+ din profitul brut c. 3= din pro*i)ul (ru) 14. Pensiile *acul)a)ive sun) deduc)i(ile n limi)a a: a. ,00 euro per an i anga(at (. 08 euro per an ,i anga:a) c. 188 euro per lun ,i anga:a) 15. &sigurarea *acul)a)iv de sn)a)e es)e deduc)i(il n limi)a a: a. 108 euro per an ,i anga:a) b. 2-0 euro per an i anga(at c. 188 euro per lun ,i anga:a) 17. Gradul de impo/i)are )o)al pen)ru dividendul ne) es)e mai aproape de: a. 3 = b. 2.,,,+ c. 0= 8. 9ponsori/rile sau (ursele priva)e sun) deduc)i(ile n limi)a a: a. 3= din ci*ra de a*aceri b. 20+ din impo#itul pe profitul datorat c. a sau ( 1. Pen)ru a ridica un dividend n sum de 188 888 lei, impo/i)ul pl)i) es)e mai aproape de: a. 3 888 lei
Pagina 2 din 36

b. 2. 000 lei c. 0 888 lei . Pen)ru a pl)i un salariu ne) de 488 ron>lun, impo/i)ul pe salarii plus con)ri(uii anga:a) plus con)ri(uii socie)a)e es)e mai aproape de: a. -0,0= (. 0 ,0= c. /.,3+ 3. &mpli*icarea a*acerii nseamn una din si)uaiile: a. gestionarea de informaii (. reali/area unui proiec) de *onduri s)ruc)urale c. de/vol)area unei a*aceri de cel puin 188 888 euro -. Legea vidului presupune: a. mai nt$i cedea#, apoi cumpr (. mai n)"i cumpr, apoi cedea/ c. es)e o lege din *i/ica cuan)ic 0. &mpli*icarea ampli*icrii presupune: a. gestionarea informaiilor, afaceri imobiliare (. mul)ilevel mar%e)ing, ges)ionarea in*ormaiilor, proprie)i imo(iliare c. mul)ilevel mar%e)ing, a*aceri imo(iliare 1. <n e?emplu de a*acere e?o)ic es)e: a. produse proaspete n regim porionat (. maga/in de nclmin)e plasa) n)r2un mall c. maga/in mi?) plasa) n)r2un car)ier 4. Legea circulaiei presupune: a. legile de circulaie pen)ru au)o)urisme b. proprietatea nu este 'enic c. sc3im(uri n)re proprie)ari la valoarea :us) 5. !ola(ora)orii din cercul relaional po) *i: a. in)erni (. e?)erni c. a sau b 7. Educaia n cul)ura an)reprenorial presupune: a. a(solvirea unui @$& (. a(solvirea unui curs speciali/a) n an)reprenoria) c. prin coal i n afara colii 38. <n e?emplu de a*acere mul)ilevel mar%e)ing es)e: a. comple?ul modern Ainmar%) b. 01oness c. Piaa !en)ral Galai 31. Prin *eeling n a*aceri nelegem: a. simul omului de a*aceri (. simul omului de a*aceri aplica) dup cri)eriul educaie c. simul omului de afaceri aplicat dup criteriile educaie, e2perien, informaii din reele 3 . Regulile cons)ruciei unei a*aceri sun): a. ra)a pro*i)ului pes)e -= b. sol'abilitatea peste 0,3 i rata profitului net peste 1-+
Pagina 3 din 36

c. a*acere *r concuren vala(il o perioad limi)a) de )imp 33. Becesarul de veni)uri pen)ru un )rai decen) la s*"r,i)ul cri/ei es)e: a. 0888 R.B (. 18888R.B c. /2000 345 3-. !ursul de sc3im( euro la s*"r,i)ul cri/ei va *i mai aproape de: a. - lei (. 1 lei c. 6 lei 30. 9*"r,i)ul cri/ei va *i: a. 7ecembrie 201! (. Cecem(rie 81 c. Cecem(rie 811
36. DE?celena n a*aceriE a *os) scrisa de: a. Ro(er) #i+osa%i b. Cale !arnegie
9e). .

c. 8im Collins 34. Rapor)ul de ges)iune es)e: a. 9ecre) (. 9cris in lim(a: academic c. 2- pagini in limba( popular 35. .ri/on)ul de progno/a in diagrama s)ra)egica e mai aproape de: a. 1- ani (. 0 ani c. 3 ani 37. Impo/i)ul pe veni) in Rom"nia, 811 es)e: a. 1!+ (. 3= c. -= -8. Fudec)orul sindic e impus de legea: a. 6-9200(. 31>1778 c. 1> 88 -1. ;'&2ul es)e: a. Ceduc)i(il (. -= c. a*, b* - . !os)ul nc3iderii PG& es)e: a. 20 lei (. 88lei c. 1 88 lei -3. !os)ul desc3iderii PG& es)e: a. 200 lei
Pagina 4 din 36

(. 8 lei c. 1 88 lei --. !os)ul desc3iderii 9RL es)e: a. 1 88lei (. 200 lei c. 0888 euro -0. Cirec)orul general rspunde de: a. :ise de post (. Il nlocuie,)e pe cel a(sen) c. aH, (H -1. Cirec)orul economic rspunde de: a. $uge), veni)uri>c3el)uieli (. !as3 *loI c. a*,b* -4. Cirec)orul I; rspunde de: a. Aord (. Pre/en)are PoIerPoin) c. a*, b* -5. Cirec)orul cu promovarea rspunde de: a. ;i2ul de mar<eting (. 9)a(ilirea direc)orului general c. 9emnea/ demisiile -7. In !ircul 9oarelui a(sen)a dresurilor repre/in): a. Caracteristica de 4cean Albastru (. !arac)eris)ica de .cean Ro,u c. Biciunul 08. .ceanul Ro,u se carac)eri/ea/ prin: a. !oncuren)a neloiala b. Concurenta acerba c. Bu e?is)a concuren)a 01. .ceanul &l(as)ru se carac)eri/ea/ prin: a. preturi mari (. repre/in) pre/en)ul c. pre)uri mici 0 . .ceanul &l(as)ru se o(ine prin: a. ;urnesol (. !olorani c. =2tensie din oceanul 3ou 03. Fim !ollins a scris: a. !adranul (anilor (. =2celenta in afaceri c. Gandes)e (oga) ca sa *ii (oga) 0-. @em(rii ec3ipei de proiec) )re(uie sa ci)easc: a. >oate cele ! cri (. 9a conspec)e/e cel puin o car)e c. 9a conspec)e/e )oa)e crile 00. In )riada: pre, vi)e/a, cali)a)e ca mai impor)an)a es)e:
Pagina 5 din 36

a. Pre (. ?ite#a c. !ali)a)e 01. Ra)a de ac)uali/are )re(uie sa *ie: a. Strict mai mare dec$t rata inflaiei (. 9)ric) mai mica dec") ra)a in*laiei c. !el mul) egala cu ra)a in*laiei 04. Ra)a in*laiei es)e egala cu: a. Indicele pre (. @ndicele pre e2primat in procente A 100 c. Indicele pre e?prima) in procen)e J 188 05. Pen)ru Rom"nia 811 unde ra)a in*laiei se es)imea/ a *i 4= o ra)a de ac)uali/are re/ona(ila e: a. 4= (. 12+ c. 3= 07. In Rom"nia 811 pen)ru o cre,)ere a PI$ de 8,81= o ra)a de capi)ali/are re/ona(ila e mai aproape de: a. 10= (. 12+ c. 4= 18. Regula celor 3 P es)e: a. Produs, pre, promovare (. Brini, prieteni, ali prosti c. Pre, produs, prie)eni 11. $rains)orming invers es)e: a. 9un) in)er/ise cri)icile (. Bermite criticile c. E?is)a doi modera)ori 1 . &nali/a Gordon: a. 0ansarea unei pisteC de e2emplu ideea de prietenie pentru a atinge inta b. $rains)orming scris c. !3ec%lis) 13. Lis)area a)ri(u)elor es)e *oar)e asemn)oare cu a. &nali/a Gordon (. C"ec<list c. Gocus grup 1-. Indicele pre)urilor poa)e *i de )ip: a. Paasc3e (. Laspe+eres c. a* sau b* 10. !opla)a la $olde,)i e mai aproape de: a. 78lei>luna (. .0lei9#i c. 48 lei>/i 11. !opla)a la 9*)ica es)e mai aproape de: a. 408 euro>luna (. 1260 euro9luna
Pagina 6 din 36

c. 088 euro>luna 14. Inves)iia *inanciara pen)ru a asigura copla)a la 9a*)ica e mai aproape de: a. --0000 euro (. 308888 euro c. 108888 euro 15. Caca do("nda la depo/i) in euro se sc3im(a de la 3= la = a)unci inves)iia *inanciara pen)ru con*or) la 9*)ica e mai aproape de: a. 88888 euro (. -88888 euro c. 488888 euro 17. !os)ul unui pa) pen)ru o persoana imo(ili/a)a la pa) e mai aproape de: a. 3888 euro (. 888 ron c. !000 ron 48. 9)ruc)ura op)ima pen)ru o a*acere e?o)ica es)e: a. B:A, S30, 45D (. PG&, 9RL c. .BG, 9RL 41. In ma)ricea .ceanului &l(as)ru !ircul 9oarelui se iden)i*ica urm)oarele elemen)e de elimina): a. &rena unica (. ;ema spec)acolului c. Actorii 'edeta 4 . . a*acere e?o)ica nseamn: a. 7e oca#ie (. Cin &*rica de 9ud c. <n (u*e) la col) de s)rada 43. Crep)urile salariale in a*acerea e?o)ica se susin de: a. PG& (. .BG c. S30 4-. &c3i/iionarea de pa)uri es)e de pre*era) prin: a. PG& (. 45D c. 9RL 40. Fudec)orul sindic es)e numi) de: a. Ce(i)or (. !redi)or c. >ribunal 41. &dminis)ra)orul special repre/in) in)eresele: a. 7ebitor (. !redi)or c. Fudec)or sindic 44. Legea 50 a *os) promulga)a in anul: a. 1750 (. 880 c. 200!
Pagina 7 din 36

45. Procedura insolen)ei e reglemen)a)a prin: a. L50> 881 (. L31>1778 cu modi*icri c. a* si b* 47. Bumrul de anga:ai la $e+ler 9.&. la in)rarea in procedura de insolen)a a *os) mai aproape de: a. 488 anga:ai (. 088 anga:ai c. 2-0 anga(ai 58. 'aloarea de piaa a socie)ii $e+ler 9.&. la in)rarea in procedura de insolen)a e mai aproape de: a. 5 mil euro (. 10 mil euro c. 0 mil euro In plan am gasi) valoarea de 8 de milioane 51. 'aloarea de lic3idare a socie)ii $e+ler 9.&. la in)rarea in procedura de insolvena es)e mai aproape de: a. 0 mil euro (. 10 mil euro c. 10 mil euro 5 . $ancpos) are nregis)ra) o garanie reala la $e+ler 9.&. la o valoare mai apropia)a de: a. 1- mil euro (. 14 mil euro c. 8 mil euro 53. Piraeus $an% are nregis)ra) o garanie reala la $e+ler 9.&. la o valoare mai apropia) de: a. - mil euro (. 5 mil euro c. 18 mil euro 5-. 9)ruc)ura acionariailor la $e+ler 9.&. s2a modi*ica) de la n*iinare de un numr de ori mai apropia) de: a. 4 (. 1c. 20 50. Caca o *amilie are un po)enial de economisire de 188 euro>luna a)unci 188888 euro va economisi in)r2o perioada mai aproape de: a. 08 ani (. .0 ani c. 1 8 ani 51. Prin a*acere e?o)ica se nelege: a. Broduse proaspete in regim porionat (. &nga:a) ca inginer in cons)rucii la o *irma de s)a) c. &nga:a) ca inginer in cons)rucii la o *irma priva)a 54. &mpli*icarea ampli*icrii es)e ciclul: a. &nga:a) mul)ilevel mar%e)ing (. Anga(at multile'el mar<eting, gestiunea informaiei, afaceri imobiliare c. &nga:a) in a*aceri imo(iliare 55. &mpli*icarea a*acerii repre/in): a. Destiunea informaiei
Pagina 8 din 36

(. 9i)uaia de anga:a) c. 9i)uaia de anga:a)or 57. Pro)ocolul es)e deduc)i(il in limi)a a: a. 3= din impo/i)ul pe pro*i) (. 2+ din impo#itul pe profit c. 1= din pro*i)ul ne) 78. Pensia *acul)a)iva e deduc)i(ila in limi)a a: a. ,00 euro9an9anga(at (. 08 euro >an> anga:a) c. 08 euro > luna> anga:a) 71. 9ponsori/rile sau (ursele priva)e sun) deduc)i(ile in limi)a: a. 3 din ci*ra de a*aceri (. 8= din impo/i)ul>pro*i) da)ora) c. a* sau b* 7 . ;a?ele cumula)e pe salarii calcula)e la nivel de socie)a)e se ridica la minim: a. -0,0= (. -8= c. 38= 73. In si)uaia de anga:a)or impo/i)ul pe pro*i) si pe dividen) es)e egal cu: a. 3 = (. 2.,,,+ c. 11= 7-. Legea crea)ivi)ii: a. Dorice a*acere a *os) mai n)"i imaginaieE (. Eorice ru are si ce'a bunF c. Dvaloare con)ra valoareE 70. Legea reciproci)ii nseamn: a. Dorice a*acere a *os) mai n)"i imaginaieE b. Dmai n)"i dai apoi ieiE c. Eniciun rspuns corectF 71. Prin)re carac)eris)icile a*acerilor e?o)ice n)"lnim: a. . ac)ivi)a)e pe )imp de noap)e (. 7e nisa c. . ac)ivi)a)e )rans oceanica 74. !ercul relaional presupune sui)a: a. Brieten, colaborator (. Prie)en, cola(ora)or, asocia) c. !ola(ora)or, asocia) 75. Planul de a*acere es)e: a. 4 necesitate (. . modali)a)e de *ur) de idei c. Kansa de a pierde in *avoarea *inana)orului 77. 6nceperea unei a*aceri *r e?is)en)a unui plan de a*aceri e o eroare: a. 7e strategie (. Ce managemen) c. Ce a(ordare generala 188. D6n)reprin/)orul nu are e?perien in a*acerea respec)ivaE es)e o eroare:
Pagina 9 din 36

a. 7e lipsa de prudenta si obiecti'itate (. Ce managemen) c. Ce s)ra)egie 181. Ine?is)en)a unei re/erve de sigurana pen)ru c3el)uieli nea,)ep)a)e si evenimen)e neprev/u)e es)e o eroare: a. Ce *orma b. Provoca)a de lipsa de pruden)a si o(iec)ivi)a)e c. 7e management 18 . !on)rolul de *ond se poa)e declan,a in una din si)uaiile: a. Reclamaie cu privire la nenregis)rarea de ;'& (. Pla*onul de (ani in casa mai mare de 8888 lei c. !i*ra de a*acere pes)e 188888 euro d. !i*ra de a*acere in apropierea pla*onului de pl)i)or ;'&L30mii euroH e. Ponderea s)ocurilor in ac)ive circulan)e mai mare de 38= *. >oate cele de mai sus !3el)uiala cu (en/ina e deduc)i(ila in)r2un procen) mai aproape de: a. 188= (. 08= c. 10+
104.

183.

9e). 18.

Pen)ru o *amilie cu 3 copii, la s*"r,i)ul cri/ei veni)urile pen)ru un )rai decen) sun) mai aproape de: a. 0888 ron>lun (. 1888 ron>lun c. /2000 ron9lun

180.

!ursul leu2euro la s*"r,i)ul cri/ei es)e mai aproape de: a. -, lei (. 0 lei c. 6 lei

181.

9*"r,i)ul cri/ei *inanciare se es)imea/ a *i mai aproape de: a. Cecem(rie 811


b. Cecem(rie 81

c. 7ecembrie 201! 184. $i(liogra*ia selec)iv recomanda) la curs cuprinde: a. ! titluri (. - )i)luri c. 5 )i)luri 185. Fim !ollins a scris: a. D&r)a de a reu,i n viaE

Pagina 10 din 36

(. E=2celena n afaceriF c. DG3erilla mar%e)ingE 187. !adranul a. &nga:a) (. Pa)ron c. 0iber profesionist 118. M n relaia Ra)a in*laiei J M nseamn un procen) mai aproape de: a. 18= (. = n opinia lui #i+osa%i nseamn o(inerea (anilor din si)uaia:

c. 4= 111. 4 888 Ron, adic veni)urile pen)ru un )rai decen) provine din: a. .000 2 6lei9G (. 4 88 ? 18 c. 31888J31888
112.

Fa+ !onrad Levinson a scris:


a. DE?celena n a*aceriE b. DG"nde,)e (oga) ca s *ii (oga)E c. ED"erila mar<etingF

113.

Prin)re principiile *undamen)ale ale lui Larr+ Fo3n se numr:


a. Diu(e,)e2i aproapeleE b. Ede dou ori mai bine la (umtate de preF c. Dconserv2i cuno,)inele, nu le da la aliiE

11-.

$rains)orming invers nseamn: a. Bu admi)e cri)ici (. Admite critici c. <neori admi)e, al)eori nu admi)e cri)ici

110.

$rains)orming nseamn a. 9plarea creierelor (. $rains)orming scris c. 4 form de e'aluare a ideii

111.

Lic3idi)a)ea din modelul $!R se de)ermin cu relaia:


Pagina 11 din 36

a.

(.
c.

3a

114.

6n modelul $ncii &gricole pen)ru o lic3idi)a)e N a. 8 punc)e

se acord:

(. 1- puncte c. 18 punc)e 115. Grupa de lic3idi)a)e su( s)andard n modelul $ncii &gricole nseamn: a. 712188 punc)e (. /0 -1 puncte c. 082 1 punc)e 117. 6n modelul $ncii &gricole pen)ru O. la e?por) a produciei ,i c",)igarea de noi piee de des*acere se acord o (oni*icaie de: a. 10 puncte (. 10 punc)e c. 1 8. 8 punc)e

$oni*icaia ma?im n modelul $ncii &gricole: a. 20 puncte (. 10 punc)e c. 38 punc)e

1 1.

6n modelul $!R pen)ru o lic3idi)a)e pa)rimonial mai mic de 58= se acord: a. 1 punc) (. A 2 puncte c. J punc)e

Pen)ru ga:uri si ipo)eci n modelul $!R se acord: a. - punc)e (. 3 puncte


Pagina 12 din 36

c. 1 3.

punc)e

6n)r2o ,edin de (rains)orming per*ec) organi/a) la o dura) de 32- ore se po) emi)e:
a. B$n la ,000 de idei

(. P"n la 1888 de idei 1 -. c. P"n la 888 de idei ;ra)amen)ul pen)ru (olile clasice cons)a o suma mai aproape de: a. -88 lei>luna (. 08 lei>luna c. 588 lei>luna 6ngri:irea unui ()r"n in a/il cos)a o suma apropia)a de: a. 08 lei>/i (. 2/0 lei9#i c. 78 lei>/i <n e?emplu de .cean &l(as)ru es)e a. Circul Soarelui (. !ovrigul Gigan) c. Girma de curenie In proiec)ul pen)ru no)ele 7 si 18 se porne,)e de la: a. 30 de idei (. 18 idei c. 3 idei Cirec)orul economic al proiec)ului rspunde de: a. (uge)ul de veni)uri si c3el)uieli (. cas32*loI c. a si b Cirec)orul I; rspunde de: a. *orma)ul le)ric scris in Iord (. poIer poin) de minim 1 slide2uri c. a si b La n*iinarea unei *irme se ncepe cu: a. )ipul *irmei: 9.R.L., P.G.&., 9.&. (. s)udiu de opor)uni)a)e c. cum se inc"ide firma Rapor)ul de diagnos)icare s)ra)egica are un ori/on) de progno/a mai aproape de: a. 3 ani (. 0 ani c. 1- ani Reproiec)area manageriala se reali/ea/ daca: a. valoarea a*acerii in anul BP'aloarea a*acerii in B21 (. 'aloarea afacerii in anul 5 este mai mica decat 1,3 2 'aloarea afacerii in 5 1 c. valoarea a*acerii in B mai mare deca) 1,3 ? valoarea a*acerii in B21 Rapor)ul de ges)iune se re*era la: a. )recu) (. pre#ent c. vii)or Rapor)ul de diagnos)icare s)ra)egie se re*era laQ a. )recu)
Pagina 13 din 36

1 0.

1 1.

1 4.

1 5.

1 7.

138.

131.

13 .

133.

13-.

(. presen) c. vii)or 130. Rapor)ul de ges)iune ar )re(ui: a. sa *ie )ransparen) (. scris in limba( popular pe 2- de pagini c. a si ( <n P.G.&. se inc3ide cu o suma de: a. 20 ron (. 88 ron c. 588 ron ;eoria modern asupra an)reprenoria)ului: a. &nga:a)or (. Anga(ator H Bersoana :i#ic c. Persoana *i/ica 135. 'ela s)ra)egic se re*er la: a. @odali)a)e de acionare a unei cor(ii (. 5i'el nalt si ni'el sc#ut pentru caracteristici ale unei afaceri
c. @e)od de a)ragere a *urni/orilor

131.

134.

137.

@a)ricea oceanului al(as)ru prevede n cadranul : a. Elimin (. 7e#'olt c. Ciminuea/ d. !reea/

1-8.

6n cadranul a. &nga:a) (. Pa)ron

din !adranul $anilor se regse,)e:

c. 0iber profesionist d. Inves)i)or 1-1. PoIer poin) la proiec) )re(uie s )ra)e/e: a. &spec)ul )e3nic
b. &spec)ul economic

c. Promovarea d. Resurse e. >oate cele de mai sus 1- . &spec)ul )e3nic nseamn


Pagina 14 din 36

a. <)ili)i (. <)ila:e c. Construcii, utiliti, utila(e descrise in termeni te"nici 1-3. &spec)ul economic n)r2un proiec) )re(uie s cuprind cel puin: a. $uge) veni)uri ,i c3el)uieli
b. !as32*loI

c. aHb 1--. 6n vela s)ra)egic prima carac)eris)ic es)e n)o)deauna: a. Breul (. Pu(licul c. Civersi)a)ea 1-0. .ceanul &l(as)ru se carac)eri/ea/ prin: a. Pre mic (. Concuren mic c. &c)ivi)i in pre/en) 1-1. .ceanul ro,u se carac)eri/ea/ prin: a. Pre mic (. !oncuren mare c. &c)ivi)i n pre/en) d. >oate cele de mai sus 1-4. &cumularea acumulrii nseamn sui)a: a. &nga:a), @ul)i2level mar%e)ing (. &nga:a), &*aceri imo(iliare c. Anga(at, ;ulti le'el mar<eting, Destionarea informaiei, Afaceri imobiliare 1-5. Prin)re me)odele de acumulare iden)i*icm:
a. 9)a)u)ul de anga:a)

(. Destionarea informaiei c. Li(er pro*esionis) 1-7. Cin)r2o a*acere @ul)i level mar%e)ing re/ul): a. <n salariu
Pagina 15 din 36

(. :lu2uri re#iduale c. @arcare de pro*i) 108. <n e?emplu de a*acere din ca)egoria ges)iunii in*ormaiilor es)e: a. Pa)ron de maga/ine alimen)ar n)r2o pia cen)ral (. ?$n#area de cunotine c. &nga:a) n)r2un serviciu de ar3iv 101. Legea vidului se (a/ea/ pe sin)agma: a. Bici o proprie)a)e nu es)e ve,nic (. ;ai nt$i dai i apoi iei c. .rice a*acere a *os) mai n)"i imaginaie 10 . Legea circulaiei se (a/ea/ pe sin)agma: a. 5ici o proprietate nu este 'enic (. @ai n)"i dai ,i apoi iei c. .rice a*acere a *os) mai n)"i imaginaie 103. Reciuiala es)e: a. 4 lege a prosperitii (. . modali)a)e de a c3el)ui (ani c. . modali)a)e de a economisi (ani 10-. Legea ier)rii presupune: a. 9 ieri pe cei cu care mi2au *cu) ru (. 9 mi ier) g"ndurile rele pe care le2am avu) n via c. a i b 100. Prin)re v"n/rile de cuno,)ine am iden)i*ica): a. Pro*esor de managemen) din *acul)a)e (. 3obert Ii1osa<1 c. &n)renorul de *o)(al 101. Rand+ Gage a scris prin)re al)ele: a. !adranul $anilor (. E?celena n a*aceri c. 7e ce s fiu fraier, bolna' i falit, i cum s a(ung detept, sntos i bogat 104. Ra)a de ac)uali/are P
Pagina 16 din 36

a. (.
c.

Ra

105.

Ra)a de ac)uali/are es)e


a. N b. S c. P

R (

107.

Ra)a dividendului )re(uie s *ie:


a. P b. N c. S

Rc )re(uie s *ie:

160.

Perioada de ram(ursare a da)oriilor calcula) cu relaia a. J ,- de #ile (. S -0 de /ile c. P 18 /ile

161.

Perioada de recuperare a creanelor calcula) prin a. J 30 de #ile (. S 38 de /ile c. S 18 de /ile

T310 )re(uie s *ie:

162.

<n pre a)rac)iv pen)ru 1ha de pdure n munii 'rancea es)e mai aproape de: a. 88 U

(. 2000 G c.
163.

88 U>mp T188 )re(uie s *ie:

Ra)a pro*i)ului (ru) calcula) ca a. K1-+ (. S38= c. N18=

11-.

Indicele produc)ivi)ii )re(uie s *ie:


a. N
Pagina 17 din 36

b. S c. N

R(

110.

Prin)re avan)a:ele unei a*aceri de reea remarcm: a. Bu )re(uie s reinven)e/i apa cald. (. 'ei gsi men)ori ,i e?peri c. aHb

166.

Prin)re de/avan)a:ele unei a*aceri de reea remarcam: a. Bu )re(uie s ie,ii la pensie (. Pu)ei a:u)a ali oameni

114.

115.

117.

148.

141.

c. 5ici un rspuns corect Pro)ec)ia la in*la)ie pen)ru salariu inseamna: a. salariul in anul n mai mare deca) salariul in anul 1 (. salariul in anul nPLsal n21H ? V 1JL R in*l. > 188H W c. salariul in anul nL)sal n 1* H 3 infl. Gondul de urgen)a: a. 1 salarii lunare (. 1 salarii lunare c. a sau b Gondul de con*or) inseamna: a. 10 salarii lunare (. capi)al J pensie P ul)imul veni) lunar c. pensie de cel pu)in 088 ron>luna In regula de 58> 8 componen)a 8 inseamna: a. c"eltuieli pentru 'iitor (. c3el)uieli pen)ru pre/en) c. c3el)uieli pen)ru in*rumuse)are Cesc3iderea unei PG& cos)a apro?ima)iv: a. 8 ron (. 200 ron c. 588 ron Inc3iderea unui PG& cos)a: a. 20 ron (. 88 ron c. 588 ron Ro(er) #+osa%i a scris: a. E?celen)a in a*aceri (. Cadranul banilor c. &r)a de a reusi in via)a Liderul de nivel 0 se carac)eri/ea/a prin: a. cand cas)iga, se lauda (. cand pierde, se acu#a c. salariu mo)ivan) Liderul de nivel - se carac)eri/ea/a prin: a. cand castiga, se lauda

9e). 11.

14 .

143.

14-.

140.

Pagina 18 din 36

(. cand pierde, se acu/a c. cand pierde renun)a la 18= din salariu 141. Gondul de con*or) pe cea mai (una prac)ica ar )re(ui sa *ie apro?: a. 188.888 euro (. 38.888 euro c. 108.888 euro &u)o)urismul in anii 08 repre/en)a: a. lu2 (. necesi)a)e c. nici lu? nici necesi)a)e !alcula)orul in anul 811 repre/in)a: a. lu? (. necesitate c. nici lu? nici necesi)a)e !unos)in)ele an)reprenoriale in anul 811 repre/in)a: a. lu? (. necesitate c. si lu? si necesi)a)e 9)ra)egia oceanului rosu se re*era la pia)a: a. pre#enta (. vii)oare c. )recu)a 9)ra)egia oceanului al(as)ru se re*era la pia)a: a. pre/en)a (. 'iitoare c. )recu)a $ilan)ul con)a(il se carac)eri/ea/a prin: a. acti' L pasi' (. ac)iv S pasiv c. ac)iv N pasiv $ilan)ul real pen)ru de(i)or are: a. ac)iv S pasiv (. ac)iv P pasiv c. acti' J pasi' $ilan)ul real pen)ru credi)or are: a. ac)iv P pasiv (. ac)iv N pasiv c. acti' K pasi' In regula 18>3>1 , 18 repre/in)a: a. dra*) 1 (. nr de idei c. dra*) n In regula 58> 8, 58 repre/in)a: a. c"eltuieli pentru pre#ent (. c3el)uieli pen)ru vii)or c. veni)uri lunare La in*iin)area unei PG& ai nevoie prin)er al)ele de:
Pagina 19 din 36

144.

145.

147.

158.

151.

15 .

153.

15-.

150.

151.

154.

a. con)rac) de comoda) (. con)rac) de inc3iriere c. a sau b 155. Prin)re e)apele in*iin)arii unei PG& e?is)a: a. o()inerea semna)urii de acord din par)ea vecinilor (. do'ada 'arstei de cel putin 20 ani c. dovada s)udiilor superioare .ceanul al(as)ru se carac)eri/ea/a prin: a. concuren)a acer(a (. pre)uri mici c. fara concurenta Prin)re e)apele de adminis)rare a sc3im(arii e?is)a: a. dimensiunea si con)inu)ul sc3im(arii (. responsa(ili)a)e si raspundere c. a si b .rdinea ac)ivi)a)ilor in)r2un proces an)reprenorial es)e: a. grup rela)ional, idei, surse de *inan)are (. idei, produc)ie, surse de *inan)are c. idei, grup relational, productie @e)odele pen)ru generarea de idee ca nr s) mai aproape de: a. (. . c. cel pu)in 1 $rains)orming invers inseamna: a. e?clude cri)icile (. permite criticile c. raspunsurile se dau in scris Lis)area a)ri(u)elor ca *orma de generare a ideilor asemana)oare cu: a. anali/a inven)arului de pro(leme (. anali/a Gordon c. C"ec< list ul. Prin 3P ca sursa de *inan)are in)elegem: a. produc)ia, par)eneria)ul, produsul (. parinti, prieteni si alti prosti c. parin)i, par)eneria) si produc)ia &nali/a Gordon presupune: a. s)a(ilirea clara a su(iec)ului (. anuntarea unei idei in apropierea tintei c. nu e?is)a )in)a sau idei de discu)a) Prin)re me)odele de *inan)are se men)ionea/a: a. cumpara )o)ul in (ar)a (. *oloses)e volun)ari s)uden)i sau in)erni c. a si b !ea mai (una regula de promovare e: a. *lu)urasul (. (rosura c. din gura in gura
Pagina 20 din 36

157.

178.

171.

17 .

173.

17-.

170.

171.

174.

175.

177.

!el mai (un loc de pornire a unei a*aceri es)e: a. acasa sau din biroul 'irtual (. in)r2un spa)iu amena:a) inc3iria) la nivelul pie)ei c. in)r2un spa)iu cumpara) si amena:a) In)rXo a*acere se pre*era pen)ru adminis)rare: a. un @ercedes ul)ima genera)ie (. o masina noua indi*eren) de marca c. un second "and functional cumparat in barta

88.

81. Pen)ru copla)a la spi)alul $oldes)i pen)ru 1 (olnav, pen)ru 1 luna es)e nevoie de o suna apropia)a de: a. 088 ron (. 3000 ron c. 0888 ron 8 . Cepo/i)ul care asigura pla)a copla)ii la spi)alul $oldes)i e mai aproape de: a. 08 888 euro (. 40 888 euro c. 100 000 euro 'ela s)ra)egica se carac)eri/ea/a prin: a. o am(arca)iune special reali/a)a pen)ru condi)ii de *ur)una (. impartirea unui plan de promo'are pe sub acti'itati care se marc"ea#a intr un culoarC ni'el sca#ut A ni'el ridicat c. impar)irea unui plan de promovare in su(ac)ivi)a)i Prin)re ac)ivi)a)ile cuprinse in cadranul Dde/vol)aE pen)ru YelloI ;ail, iden)i*icam: a. pu(lici)a)ea (. comple?i)a)ea (uc3e)ului c. pretul diferit de cel al 'inurilor cu amanuntul )=2.Mello& >ail*

83.

8-.

80. In compar)imen)ul Dcreea/aE in ma)ricea speci*ica !rcului 9oarelui iden)i*icam prin)re al)ele: a. amu/amen)ul si umorul (. )ensiunea si pericolul c. tema spectacolului Prin)re elemen)ele crea)e in modelul YelloI ;ail iden)i*icam: a. usor de (au) (. pre) c. pu(lici)a)e d. toate cele de mai sus 84. !os)ul unui pa) pen)ru un imo(ili/a) la pa) e mai aproape de: a. 088 ron (. 1888 ron c. !000 ron 85. c. a si b 87. c. a si b
Pagina 21 din 36

81.

La @arrone Rosso elemen)ele de ocean al(as)ru ar pu)ea *i: a. sandIic32ul de cali)a)e cu 3 varian)e de paine (. cali)a)ea ca*elei reali/a) aprin)r2un proces indelung moni)ori/a) <n elemen) crea)iv in cadrul lansarii unei *ri/erii cu servicii speciale ar pu)ea *i: a. programarea clien)ilor pen)ru reducerea )impului de as)ep)are (. apara)ura speciala pen)ru spalarea rapida a parului

18. c. 3 idei

Pen)ru alegerea ideei pen)ru care se reali/ea/a proiec)ul se recomanda a iden)i*ica: a. 30 idei (. 18 idei

!a sa o()ine)i o compe)en)a pes)e ani va )re(ui: a. sa lucra)i cu salariul 8 (. sa platiti pentru a obtine competenta c. sa primi)i un salariu minim pe economie &cumularea in a*aceri presupune: a. maga/in de incal)amin)e in)r2un mall (. maga/in mi?) in)r2o pia)a cen)rala c. afaceri imobiliare &cumularea acumularii inseamna: a. anga:a), a*aceri imo(iliare (. mul)ilevel mar%e)ing, ges)iunea in*orma)iei c. anga(at, multile'el mar<eting, genstiunea informatiei, afaceri imobiliare Legea 1 a proprie)a)ii: a. a:u)a2)i aproapele (. legea 'idului c. legea imagina)iei Legea imagina)iei se (a/ea/a pe: a. mai in)ai da si apoi ac3i/i)ionea/a (. orice afacere a fost mai intai imaginatie c. nicio proprie)a)e nu e vesnica Legea circula)iei se (a/ea/a pe: a. mai in)ai da si apoi ac3i/i)ionea/a (. orice a*acere a *os) mai in)ai imagina)ie c. nicio proprietate nu e 'esnica Erorile in planul de a*aceri po) *i: a. de a(ordare generala (. de *orma c. provoca)e de lipsa de pruden)a si o(iec)ivi)a)e d. toate cele de mai sus Cemararea a*acerii *ara un s)udiu de *e/a(ili)a)e sau plan de a*aceri es)e o eroare: a. de strategie (. de managemen) c. nu e eroare . a*acere e?o)ica es)e: a. de misa (. de ocean al(as)ru c. vala(ila o perioada de )imp d. toate cele de mai sus Proiec)ul se pre/in)a: a. de direc)orul general (. de ec"ipa coordonati de directorul general c. de pur)a)orul de cuvan) 1. Proiec)ul se pre/in)a din po/i)ia: a. cu spa)ele la pro*esor si *a)a la poIer poin)
Pagina 22 din 36

11.

1 .

13.

1-.

10.

11.

14.

15.

17.

8.

(. cu fata la profesor si spatele la po&er point c. nu con)ea/a po/i)ia de pre/en)are Proiec)ul se pre/in)a: a. ci)im slide2urile (. liber, cu spatele la slide uri c. pe (a/a de *i)uici in mana Rapor)ul de ges)iune respec)a: a. Luna *e(ruarie (. Lim(a: popular c. 0 de pagini d. >oate cele de mai sus Reproiec)area manageriala se reali/ea/a cand: a. valoarea a*acerii in anul nNvaloarea a*acerii in anul n21 (. 'aloarea afacerii in anul nJ1,3N'aloarea afacerii in anul n 1 c. valoarea a*acerii in anul nSvaloarea a*acerii in anul n21 Ciagnos)icarea s)ra)egic se reali/ea/a in luna: a. Ge(ruarie (. ;ai c. 9ep)em(rie 1. c. 1- ani 4. !adranul la #+ora%i: a. &nga:a) (. Pa)ron c. 0iber profesionist La desc3iderea unei a*aceri )re(uie sa s)im: a. Cum se inc"ide (. !um se desc3ide c. <nde es)e mo)ivul social 7. &nga:a)ii la s)a) sau pa)ron au percep)ia unu a. 3isc mic (. Bu e?is)a risc c. Risc mare ;'&2ul in Romania es)e: a. 17= (. 2,+ c. 1= !ondi)ia de )recere la ;'& es)e: a. !&S30888 euro (. !&S115888 ron c. A si b 9*era de cuprindere a s)udiului de *e/a(ili)a)e in compara)ie cu planul de a*aceri es)e: a. @ai mare (. Egala c. ;ai mica
Pagina 23 din 36

3.

9e). 1 .

-.

0.

.ri/on)ul de progno/a in diagnos)icarea s)ra)egica se reali/ea/a pe o perioada de a. 3 ani (. 0 ani

5.

38.

31.

3 .

33.

In (ilan)ul de(i)or avem: a. &PP (. AJB c. &SP In (ilan)ul credi)or avem: a. &PP (. &NP c. AKB !ali)a)ea de an)reprenor es)e: a. <n lu? (. 4 necessitate c. Bu are impor)an)a @asina repre/in)a: a. <n lu? (. 4 necessitate c. Bu are impor)an)a Prin)re regulile de comunicare in)alnim: a. 9alu)ul (. $om(a c. AHb Punc)ele sla(e din)r2o anali/a 9A.; se )ra)ea/a as)*el: a. 9e corelea/a cu un punc) )are (. Se identifica o oportunitate care sa transforme punctele slabe intr un punct tare c. 9e corelea/a cu un elemen) de risc sap)

3-.

30.

31.

34.

35.

37. . vila din sinaia cons)rui)a in cali)a)e de proprie)a)e vi/i)a)a iarna si vara ca)e repre/in)a: a. Ca)orie (una (. 7atorie rea c. &J(

-8. &nga:a)i un credi) ipo)ecar p) o casa in care urmea/a sa locui)i. In presen) s)a)i cu c3irie si pla)i)i 308 euro pe luna. Pen)ru a anga:a o da)orie (una ar )re(ui sa pla)i)i ra)aJdo(andaJcommission de: a. Cel mult 300 euro (. 308 euro c. -88 euro -1. Pur)a)orul de cuvan) va inc3ide spunand in)o)deauna: a. 4ptimist (. Pessimis) c. !u un )on ridica) !uprinsul unui e?po/eu va )re(ui sa cuprinda: a. @e)a*ore a))rac)ive (. @nformatii pe ba#a de cifre si te2t c. E?emple represen)a)ive din via)a reala Prin)re e)apele necesare admise sc3im(arii, re)inem: a. solici)area unui consim)aman) de la se*Q (. stabilire dimensiuni si continut sc"imbareO c. in)revederea unui vii)or sigur.

- .

-3.

Pagina 24 din 36

--. Gradul de impo/i)are pen)ru un salariu ne) de -888 ron>luna in Romania es)e mai aproape de: a. 35= (. 6,+ c. 0 = -0. Bivelul de ini)ia)iva cel mai impor)an) in procesul de sc3im(are de la anga:a) la anga:a)or es)e: a. as)eap)aQ (. in)rea(aQ c. propuneQ d. actionea#a. -1. !os)ul in)re)inerii unei persoane de vars)a a )reia in)r2un a/ol es)e mai aproape de: a. 088 ron>lunaQ (. 588 c. 6,00 !arligul in sis)emul #unger $ro%er es)e: a. contributia CASS se 'a li'ra spre 3 fonduri mutualeO (. asigurare &'I'&Q c. 1 milion lei p) *iecare asigurare adusa in sis)em. Proiec)ul p) no)a 7 si 18 are la (a/a: a. 30 ideiO (. 188Q c. 3. Cirec)orul economic din proiec) raspunde de: a. (uge), veni)uri si c3el)uieliQ (. cas3 *loIQ c. aHb Cirec)orul I; din proiec) raspunde de: a. Iord (. poIer poin)Q c. aHb Cirec)orul de mar%e)ing din proiec) raspunde de: a. promo'are afacereO (. (uge), veni) si c3el)uieliQ c. cas3 *loIQ .ceanul al(as)ru se carac)eri/ea/a prin: a. pre/en), pre) mic, concuren)a acer(aQ (. 'iitor, pret ridicat, fara concurentaO c. pre) mic, pre/en), *ara concuren)a $rains)orming invers inseamna: a. permite critici (. nu permi)e cri)ici c. uneori permi)e al)eori nu $oa)s )raping inseamna: a. van/area de creer (. strangerea curelei c. *ocus grup In )riada pre)2vi)e/a2cali)a)e, cea mai impor)an)a es)e:
Pagina 25 din 36

-4.

-5.

-7.

08.

01.

0 .

03.

0-.

00.

a. pre) (. 'ite#a c. cali)a)e In )riada (ilan)2con) pro*i) pierdere2cas3 *loI, cel mai impor)an) es)e: a. (ilan) (. con) p>p c. cas" flo& Regula celor 3 P es)e: a. pre) produs promovare (. parinti prieteni alti prosti c. parin)i produs pre) 05. c. 108 = 07. c. 10 = 18. c. 3= 11. c. Pensia *acul)a)iva es)e deduc)i(ila in limi)a a: a. 88 euro pe luna pe anga:a) (. ,00 euro pe an pe anga(at 08 euro pe an pe anga:a) 1 . Gondul de pro)ocol es)e deduc)i(il in limi)a a: a. 1= (. 2+ Gradul de impo/i)are pro*i)Jdividend es)e mai aproape de: a. 3 = (. 2..,, + Gradul de impo/i)are la un salaria) es)e mai aproape de: a. 8= (. --+ 04. 01.

&sigurarea *acul)a)iva de sana)a)e es)e deduc)i(ila in limi)a a: a. 2-0 euro pe an pe anga(at (. 88 euro pe an pe anga:a) c. 188 euro pe luna pe anga:a) 13. 9ponsori/ari sau (urse priva)e sun) deduc)i(ile in limi)a a: a. 3 la mie din ci*ra de a*aceri (. 8= impo/i) pro*i) da)ora) c. A sau b Prima lege a prosperi)a)ii es)e: a. 9)rans cureaua (. 0egea 'idului c. Legea imagina)iei Legea circula)iei presupune: a. @ai in)ai scapi apoi iei (. 5ici o proprietate nu este 'esnica c. .rice a*acere a *os) mai in)ai imaginara Prin)re me)odele de acumulare a a*acerii men)ionam: a. @aga/in de pan)o*i in)r2un mall (. Destiune mar<eting informational c. In)reprindere de dis)ri(u)ie a ga/elor
Pagina 26 din 36

1-.

10.

11.

14.

&cumularea acumularii a*acerilor presupune sui)a: a. &nga:a )2 a*aceri imo(iliare (. &nga:a) 2 ges)iunea a*acerilor 2 a*aceri imo(iliare c. Anga(at multile'el mar<eting gestiune informatii afaceri imobiliare Indicele de cres)ere a Vproduc)ivi)a)ii es)e mai aproape de: a. .!+ (. 138 = c. 1 0= Indicele de cres)ere a salariului mediu es)e mai aproape de: a. 138= (. 10,+ c. 1 8= Indicele in/es)rarii muncii es)e mai aproape de: a. 18-= (. 108= c. 120+ !orela)ia *undamen)ala in economie Lregula de aurH es)e repre/en)a)a de sui)a: a. .!+ 10,+ 120+ (. 1 8= 108= 138= c. 1 0= 71= 108= Regula de aur: a. & *os) respec)a)a (. 5u a fost respectata c. & *os) respec)a)a par)ial Perioada ideala pen)ru recuperare crean)a es)e de: a. J30 #ile (. S38 /ile c. In)re 18278 /ile Perioada de ram(ursare da)orii es)e recomanda)a a *i: a. S-0 /ile (. J,- #ile c. In)re -021 8 /ile Ra)a dividend ne)a es)e indica) a *i: a. N ra)a do(anda la depo/i) la )ermen (. K rata dobanda la depo#it la termen c. S ra)a do(anda la depo/i) la )ermen ra)a in*la)ie <n pre) a)rac)iv pen)ru 1 3ec)ar padure es)e: a. 2000 euro9"ectar (. 88 euro>3ec)ar c. 88 euro>m &c)ivul ne) con)a(il corec)a) se reali/ea/a cu rela)ia: a. ;o)al ac)iv da)orii pe )ermen scur) (. >otal acti' corectat A datorii pe termen scurt corectat c. ;o)al ac)iv da)orii pe )ermen scur) corec)a) 9is)emul in*orma)ional es)e: a. K sist. @nformatic (. N sis). In*orma)ic c. P sis). In*orma)ic
Pagina 27 din 36

15.

17.

48.

41.

4 .

43.

4-.

40.

41.

44.

45.

47. c.

$locul de deci/ie in)r2o sc3ema logica are: a. . in)rare si o iesire (. 4 intrare si 2 iesiri in)rari si o iesire Prin)re avan)a:ele unei a*aceri in re)ea men)ionam: a. Bu )re(uie sa reinven)a)i apa calda (. 'e)i gasi men)ori si e?per)i

58. c. AHP

Prin)re de/avan)a:ele unei a*aceri in re)ea men)ionam: a. Bu )re(uie sa iesi)i la pensie (. Pu)e)i a:u)a al)i oameni c. 5ici un raspuns corect Reciuiala repre/in)a: a. . *orma de a reali/a c3el)uieli (. 4 metoda prin care o forta supranaturala conser'a castigul net c. <n :oc de cunos)in)e *inanciare 53. !oncep)ul 3 P nseamn: a. producie, par)ener, produsQ (. prini, produs i ali protiO c. prini, produs, par)ener. 5-. $rains)orming invers nseamn: a. se admit criticileO (. nu se admi) cri)icileQ c. mai muli modera)ori ,i mai puin mem(rii n ec3ip. 50. 9)r"ngerea curelei presupune: a. pornete de acas sau din biroul 'irtualO (. cumpr ma,ini de (randQ c. cumpr o cas pen)ru sediu. Promovarea a*acerii se recomand a se *ace: a. dup modelul FDeorge tie totFO (. din gur n gurQ c. pe (a/ de (ro,ur. 9i)uaia *inanciar cea mai impor)an) es)e: a. !PPQ (. (ilanulQ c. 7C:. 6n )riada pre, vi)e/, cali)a)e, cea mai impor)an) es)e: a. preQ (. 'ite#O c. cali)a)e. &nali/a Gordon nseamn: a. emi)erea unei ideiQ (. emi)erea unei in)eQ c. emiterea unei idei care s conduc la int. @e)oda Bo) $oo% presupune:
Pagina 28 din 36

51.

5 .

9e). 13.

51.

54.

55.

57.

78.

a. completarea unei note cu probleme din m$n n m$nO (. comple)area unei no)e cu pro(leme de )oi oda)Q c. do)area *iecrui mem(ru cu o *oaie al(. 71. c. marca. 7 . 9)ilul de conducere care permi)e respec)area regulii Encepe de :os ,i po/iionea/2)e corec)E es)e: a. tellQ (. sellQ c. as%. 73. c. !opla)a n 9pi)alul $olde,)i es)e mai aproape de: a. .0 lei9#iO (. 178 lei>/iQ 58 lei>/i. 7-. La desc3iderea unei a*aceri con)ea/: a. *uncionali)a)eaQ (. formaO

!opla)a n 9pi)alul 9*)ica es)e mai aproape de: a. 408 U>lunQ (. 1.260 G9lunO c. 0.888 U>lun. 70. Gondul de inves)iii *inanciare n)r2un depo/i) (ancar n U pen)ru acoperirea coplii la 9pi)alul 9*)ica es)e mai aproape de: a. 188.888 UQ (. 388.888 UQ c. -00.000 G. 71. Inves)iia *inanciar pen)ru acoperirea din)r2un depo/i) n lei a coplii ,i a con)ri(uiei !&9 es)e mai aproape de: a. 108.888 UQ (. 308.888 UQ c. 188.888 U. 6n cadranul Ecrea/E n ma)ricea !ircul 9oarelui n)"lnim prin)re al)ele ,i: a. ac)orii vede)Q (. amu/amen)ul ,i umorulQ c. tema spectacolului. 6n cadranul Ediminuea/E n ma)ricea !ircul 9oarelui n)"lnim: a. tensiunea i pericolulO (. aren unicQ c. mu/ic ,i dansul ar)is)ic. 6n cadranul EeliminE n ma)ricea YelloI ;ail n)"lnim: a. prestigiul podgorieiO (. u,urina de a *i (u)Q c. pu(lici)a)ea. 6n cadranul Ecrea/E n ma)ricea YelloI ;ail n)"lnim: a. imaginea de amu#ament i a'enturO (. pres)igiul podgorieiQ c. cali)ile da)ora)e nvec3irii. 381. !os)ul unui pa) pen)ru ngri:ire Eimo(ili/ai la pa)E es)e mai aproape de:
Pagina 29 din 36

74.

75.

77.

388.

a. !.000 3onO (. 3.888 RonQ c. 1.888 Ron. 38 . Personalul (uge)ar care va *unciona n Rom"nia n 810 va *i mai aproape de: a. /-0.000 persoaneO (. 1. 88.888 persoaneQ c. 1.088.888 persoane. &dminis)ra)orul :udiciar es)e numi) de: a. direc)orul general al n)reprinderii: (. adunarea credalQ c. (udectorul sindic. Fudec)orul sindic es)e desemna) de: a. direc)orul general al socie)ii n insolvenQ (. tribunalul la care este arondat sediul social al societiiO c. adunarea credi)orilor.

383.

38-.

&dminis)ra)orul special l repre/in) pe: a. :udec)orul sindicQ (. adminis)ra)orul :udiciarQ c. debitor. 381. 6ndemni/aia lunar pen)ru Price3ouse es)e mai aproape de: a. 2.000 G9lunO (. 4.888 U>lunQ c. 488 U>lun. . a*acere e?o)ic ar pu)ea *i: a. maga/in de v"ndu) /iareQ (. ace, brice i co'rigi. c. res)auran), au)oservire. 6n a*acerea e?o)ic ace, (rice ,i covrigi, ac)ivi)a)ea principal es)e: a. ascuitul de cuiteO (. v"n/area covrigilorQ c. operaiuni de ci/mrie. Planul de res)ruc)urare pen)ru $e+ler se poa)e procura as*el: a. scrisoare desc3is c)re credi)oriQ (. adres ul)ima)iv c)re direc)orul general $e+lerQ c. motor de cutare Doogle. Planul de res)ruc)urare al lui $e+ler are un numr de pagini: a. 48 pag.Q (. 120 pag.O c. 388 pag.. 311. c. 1-. &dminis)ra)orul :udiciar la $e+ler 9& a *os): a. &ngela3er 'iole)aQ (. Price3ouseQ c. a sau b.
Pagina 30 din 36

380.

384.

385.

387.

318.

Bumrul de su(capi)ole n planul de res)ruc)urare $e+ler es)e mai aproape de: a. 7Q (. 1 Q

31 .

@asa credal la care s2a nscris $an% Pos) la $e+ler 9& es)e mai aproape de: a. 13.000.000 GO (. 3.888.888 UQ c. 1.888.888 U. 31-. c. 'aloarea de lic3idare a 9.! $e+ler 9& es)e mai aproape de: a. 4.888.888 UQ (. 11.000.000 GO 5.888.888 U.

313.

Pen)ru $ulgaria ve3iculul de de/vol)are dup 1757 a *os): a. indus)ria I;Q (. turismulO c. legumicul)ura. Pen)ru Rom"nia un posi(il ve3icul de de/vol)are ar pu)ea *i: a. industria @>O (. agricul)uraQ c. )urismul. 314. c. Impo/i)ul pe pro*i) J impo/i)ul pe dividende nseamn un grad de impo/i)are de: a. 3 =Q (. 2.,,,+O 5,33=. 311.

310.

Prin)re me)odele legale de a pl)i impo/i)e ,i )a?e c") mai mici menionm: a. protocol n limita a 2+ din profitO (. *olosirea anga:ailor cu car)e de muncQ c. *olosirea anga:ailor *r car)e de munc. Pensiile *acul)a)ive sun) deduc)i(ile n limi)a a: a. 88 U>an>anga:a)Q (. ,00 G9an9anga(atO c. 188 U>an>anga:a). &sigurarea *acul)a)iv de sn)a)e es)e deduc)i(il n limi)a a: a. 188 U>an>anga:a)Q (. 2-0 G9an9anga(atO c. 188 U>an>anga:a). 3 1. Impo/i)ul pe veni)uri din c3irii a:unge la: a. 12+ dup scderea celor 2-+ pre'#ui de lege pentru c".de ntreinereO (. 11= dup scderea celor 0= prev/ui de lege pen)ru c3.de n)reinereQ c. 3 = dup scderea celor 0= prev/ui de lege pen)ru c3.de n)reinere. 3 . 9ponsori/rile sau (ursele priva)e se po) acorda n limi)a a: a. 3= din !&Q (. 20+ din impo#itul pe profit datoratO c. a sau (. !erinele pen)ru proiec) conin prin)re al)ele ,i: a. diacri)iceQ (. colorQ c. *o)ogra*ii spaiiQ d. toate cele de mai sus. <n e?emplu de a*acere e?o)ic ar pu)ea *i: a. produse proaspe)e la comandQ
Pagina 31 din 36

315.

317.

3 8.

3 3.

3 -.

(. consul)an legisla)iv ,i con)a(il, - 3 din -32310 /ile >an c. a i b. 3 0. &cumularea (anilor: a. depinde de numrul de ore lucra)eQ (. nu depinde de numrul de ore lucrateO c. nici un rspuns corec). &cumularea (anilor presupune: a. un maga/in de nclmin)eQ (. un maga/in mi?) n)r2o pia cen)ralQ c. afaceri imobiliare. &cumularea acumulrii presupune sui)a: a. anga:a)2a*aceri imo(iliareQ (. anga:a)2ges)iunea in*ormaiilorQ c. anga(at multile'er ;I gestiunea informaiilor afaceri imobiliare. Prima lege de prosperi)a)e es)e: a. legea circulaieiQ (. legea imaginaieiQ c. legea 'idului. Legea circulaiei se (a/ea/ pe sin)agma: a. Emai n)"i elimini ,i apoi adaugiEQ (. Fnici o proprietate nu este 'enicFO c. Eorice a*acere a *os) mai n)"i imaginaieE. Legea vidului se (a/ea/ pe sin)agma: a. Fmai nt$i elimini i apoi adaugiFO (. Enici o proprie)a)e nu es)e ve,nicEQ c. Eorice a*acere a *os) mai n)"i imaginaieE. . a*acere e?o)ic se carac)eri/ea/ prin: a. carac). .cean &l(as)ruQ (. de ni,Q c. vala(il o perioad de )imp rela)iv scur)Q d. toate cele de mai sus. Gre,elile *recven)e n planul de a*aceri se clasi*ic n: a. erori de a(ordare generalQ (. erori lega)e de *ormQ c. erori provoca)e de lipsa de pruden ,i o(iec)ivi)a)eQ d. toate cele de mai sus. Cemararea a*acerii *r un s)udiu de *e/a(ili)a)e sau plan de a*aceri es)e o eroare: a. de strategieO (. de managemen)Q c. nu es)e eroare. Planul de a*aceri es)e : a. o necesitateO (. o *r"n n de/vol)area e*ec)ivQ c. o *orm plcu) de pe)recere a )impului li(er. Prin RIP!&R nelegem: a. afacere e2otic care const n nc"iriere de mainiO (. acronim pen)ru o s)ea c/)oareQ c. )e3nic de negociere n a*aceri.
Pagina 32 din 36

3 1.

3 4.

3 5.

3 7.

338.

331.

33 .

333.

33-.

330.

331.

EReciuialaE presupune: a. me)od de ges)iune a in*ormaiilor pe (a/a unui pas mecanic cu 18 )rep)eQ (. parte din 'enitul brut al fiecruia destinat pentru opere de caritabileO c. )e3nic modern de alocare a deci/iilor. 334. Prin)re avan)a:ele a*acerilor n reea menionm: a. vei *i sili) s v e?)indeiQ (. n clipa n care v al)urai unei companii de v"n/ri direc)e ai ,i ncepu) a*acereaQ c. a i b. 335. Prin)re de/avan)a:ele unei a*aceri mul)ilevel @# n)"lnim: a. v s)a(ilii singuri programul de lucruQ (. vi se reduc impo/i)eleQ c. a ,i (. d. 5ici un rapuns 337. Perioada de ram(ursare a da)oriilor se recomand a *i : a. mai mic de ,- de #ileO (. mai mare de -0 de /ileQ c. n)re 18 ,i 78 de /ile. 3-8. Perioada de recuperare a creanelor se recomand a *i : a. mai mic de 30 de #ileO (. mai mic de 158 de /ileQ c. n)re 18 ,i 78 de /ile. 3-1. Lic3idi)a)ea general de)ermina) ca ac)ive circulan)e>da)orii pe )ermen scur) se recomand a *i : a. mai mic de 1.5Q (. mai mare de 1,6O c. n)re 8,3 ,i 1,3. 3- . Ra)a de ac)uali/are n Rom"nia n anul 811 se recomand a *i mai aproape de: a. 4=Q (. 18=Q c. 13+. 3-3. Ra)a de capi)ali/are n Rom"nia n anul 811 se recomand a *i mai aproape de: a. 4=Q (. 7=Q c. 13+. 3--. Ra)a in*laiei n Rom"nia n anul 811 se aprecia/ a *i mai aproape de a: a. 3=. (. 0=. c. 6+. 3-0. Ra)a pro*i)ului (ru) se recomanda a *i: 9e). 1-. a. S 30= (. @ntre 1- si 20 + c. N 3= 3-1. Ra)a pro*i)ului ne) se recomanda a *i: a. N = (. %ntre 12 si 1- + c. S ra)a in*laiei 3-4. Perioada de ram(ursare a da)oriilor se recomanda a *i: a. S -0 /ile
Pagina 33 din 36

(. S 18 /ile c. N 18 /ile Lcred ca sun) semnele puse gresi)H 3-5. Ra)a ac)uali/rii in Rom"nia 811 es)e mai aproape de: a. 0= (. 4= c. 13+ 3-7. Ra)a capi)ali/rii in Rom"nia 811 es)e mai aproape de: a. 15 = (. 0= c. 13+ 308. 'aloarea unei a*aceri in Rom"nia 811 care creea/ un veni) ne) de e?ploa)are de 188.888 euro es)e mai aproape de: a. 1.888.888 euro (. 1.388.888 euro c. 1.088.888 euro 301. Lisa Gans%+ a scris car)ea: a. !adranul (anilor (. @n reea sau de ce s"aring ul repre#int 'iitorul afacerilor c. Guerilla @ar%e)ing 30 . &van)a:ele a*acerilor in reea, prin)re al)ele sun): a. Bu )re(uie sa *ace)i )o)ul singuri (. 'ei gsi men)ori si e?peri c. a si b d. nici un rspuns corec) 303. Prin)re de/avan)a:ele a*acerilor mul)ilevel sun): a. Bu )re(uie sa reinven)ai apa calda (. Pu)ei a:u)a oamenii c. a si ( d. nici un rspuns corect 30-. Prin (ig carro)s nelegem: a. acronim la un sandIic3 @cConalds (. me)oda de negociere in)re americani si c3ine/i c. afacere in reea pentru creditare sociala a companiilor britanice 300. Lisa Gas%i a scris: a. !adranul (anilor (. Gandes)e (oga) ca sa *ii (oga) c. E?celen)a in a*aceri d. 5iciun raspuns corect 301. Pro*i)ul impo/i)a(il es)e: a. K Brofitul brut (. N Pro*i)ul (ru) c. N Pro*i)ul ne)
357.
9e). 10.

Indica)orul a. N 38= (. NN 38= c. S38=

)re(uie sa *ie:

Pagina 34 din 36

305.

In (ilan)ul credi)orului: a. ac)ivP pasiv b. acti' pasi' K0 c. ac)iv2pasiv N8 Peer )o peer inseamna: a. P P (. pla)*orma online unde posesorii de (ani sun) pusi in *a)a celor ce au nevoie de (ani c. a si b d. niciun raspuns nu es)e corec) Prin gandire disciplina)a se in)elege a. Lider nivelul 0 si Dmai in)ai cine apoi ceE (. Confruntarea cu realitatea si concepul arici c. cul)ura disciplina)a !oncep)ul de arici presupune: a. o gra*ica cu un arici (. ce imi face placere c. un domeniu in care nu po) a)inge per*ec)iunea $resa si 'olan) in)alnim la: a. @arius G3enea (. Ro(er) #i+osa%i c. Larr+ Fons d. niciun raspuns corect Cilema lui !ollins presupune: a. cutia neagra (. insomnii genera)e de a*aceri c. concep) de (a/a #i+osa%i !asa in (ani es)e: a. element in acti' (. o da)orie inregis)ra)a in casa c. o(iec) de con)rol al so)iei in *amilie

307.

318.

311.

31 .

313.

31-.

Pagina 35 din 36

Pagina 36 din 36