Sunteți pe pagina 1din 5
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în admin Programul Opera „Dezvoltarea Capa

Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Strategii de dezvoltare locală

“Achiziţii Publice”

Seminar de instruire

Bacău, 13 Iulie – 15 Iulie, 2011

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

MUNICIPIUL BACĂU

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Programul : GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

Programul :

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Programul : GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în admin Programul Opera „Dezvoltarea Capa

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative Axa prioritară 1:

„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” Domeniul 1.1:

„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”

Strategii de dezvoltare locală

 • 1. Sesiunea de instruire:

„Achizitii Publice- Implementarea procedurilor de achizitii publice”

Prezenta sesiune de instruire face parte dintr-un ciclu care mai include:

 • - utilizarea platformei electronice pentru comunicarea cu cetǎţenii, instituţiile publice, ONG-urile, mediul de afaceri,

 • - politici publice (model de dezvoltare şi formularea unei politici publice pilot)

 • - elaborarea strategiei de dezvoltare locală, programe prioritare, monitorizare şi evaluare,

 • - management financiar - bugetarea multianualǎ,

 • - management financiar - bugetare pe programe,

 • - elaborarea planurilor multianuale de investiţii,

 • - achiziţii publice,

 • - egalitatea de şanse,

 • - dezvoltarea durabilă

 • 2. Obiectivele învăţării

Până la sfârşitul acestui seminar participanţii vor:

Dezvolta abilităţile necesare elaborării documentaţiei de atribuire

Dezvolta abilităţile necesare derulării procedurilor de achiziţii şi evaluării ofertelor

Dezvolta abilităţile de evitare a surselor de risc, fraudă şi corupţie

 • 3. Grup ţintă:

-

Personal de conducere şi execuţie din compartimentele primăriei Bacău,

-

Personal de conducere şi execuţie din instituţiile publice subordonate, sau doar finanţate de la bugetul local, agenţilor economici din subordinea consiliului local,

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European Programul : GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin

MUNICIPIUL BACĂU

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în admin Programul Opera „Dezvoltarea Capa

 • - Personal de conducere şi execuţie din compartimentele partenerilor instituţionali,

 • - Reprezentanţi ai partenerilor instituţionali.

 • 4. Metodologia generală

O varietate de metode, procese şi tehnici vor fi utilizate. Abordarea va fi aplicativă şi

participativă şi va include:

 • - Prezentări

 • - Exerciţii, studii de caz

 • - Discuţii în grup, care vor oferi ocazii de a reflecta, de a formula opinii şi de a învăţa din experienţa fiecărui participant.

 • 5. Despre formatori

Gabriel Zaharia are peste 15 ani de activitate în administraţie şi consultanţa, training şi educaţie de management, achiziţii şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Este licenţiat în inginerie şi economie.

A făcut parte din echipele de asistență tehnică pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană având ca atribuții monitorizarea financiară si verificarea achizițiilor din cadrul proiectelor. Totodată, a participat în calitate de evaluator independent pentru proiectele depuse în cadrul instrumentelor structurale pe PODCA, POSDRU, POR, POSCCE – Energie Regenerabilă, POC România-Ucraina-Moldova, CBC România-Bulgaria și Bazinul Mării Negre. Specialist în formare profesională în cadrul programelor PHARE şi instrumentelor structurale, a lucrat pentru autorităţi publice centrale şi locale acumulând o bogată experienţă.

 • 6. Agenda

13 Iulie 2010

Sesiune

Durata

Titlul sesiunii

 
 • 1 09:00-10:30

Introducere Prezentarea lectorului Prezentarea participanţilor Agenda seminarului

Principii în achiziţii şi aplicarea acestora. Exerciţii.

 

10:30-10;45

Pauză

 • 2 Elaborarea şi conţinutul documentaţiei de atribuire Caietul de sarcini. Exerciţii.

10:45-12:15

 

12:15-12:45

Pauză

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

MUNICIPIUL BACĂU

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Inovaţie în admin
Programul Opera
„Dezvoltarea Capa
3
12:45-14:15
Elaborarea şi conţinutul documentaţiei de atribuire
Fişa de date. Exerciţii.
14:15-14:30
Pauză
14:30-16:00
Procedurile de achiziţie publică:
Licitaţia deschisă
Licitaţia restrânsă
Cererea de oferte
4
14 Iulie 2010
Sesiune
Durata
Titlul sesiunii
1
09:00-10:30
Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
Achiziţia directă
10:30-10;45
Pauză
2
10:45-12:15
Anunţul de intenţie, anunţul de participare şi anunţul de atribuire
Tabel de termene. Exerciţii.
12:15-12:45
Pauză
3
12:45-14:15
Evitarea conflictului de interese, confidenţialitate, imparţialitate
Interdicţii de participare. Exerciţii.
14:15-14:30
Pauză
4
14:30-16:00
Comisia de evaluare Deschiderea ofertelor. Exerciţii.
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

MUNICIPIUL BACĂU

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în admin Programul Opera „Dezvoltarea Capa

15 Iulie 2010

Sesiune

Durata

Titlul sesiunii

 • 1 Evaluarea ofertelor. Exerciţii.

09:00-10:30

 

10:30-10:45

Pauză

 
 • 2 10:45-12:15

Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului- cadru. Practici curente, avantaje şi dezavantaje, obstacole.

Anularea procedurii. Căi de atac. Exemple.

 

12:15-12:45

Pauză

 • 3 Constituirea dosarului de achiziţie publică. Administrarea contractului. Analiza procesului. Exerciţii.

12:45-14:15

 

14:15-14:30

Pauză

 • 4 Trecere în revistă a temelor discutate, concluzii.

14:30-16:00

 

Chestionar de evaluare

 • 7. Materiale de formare

Fiecare participant va primi:

Suportul de curs

 • 8. Evaluare

La finalul programului de formare, participanţii sunt rugaţi să completeze fişele de evaluare a seminarului. Acest lucru va ajuta să îmbunătăţim calitatea programelor de instruire viitoare.

 • 9. Contact

Pentru orice detalii legate de organizarea şi desfăşurarea seminarului vă rugăm să vă adresaţi :

Domnului Corneliu Pricope – manager de proiect Tel: 0733680512, e-mail: agentia@adlbacau.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în admin Programul Opera

MUNICIPIUL BACĂU