Sunteți pe pagina 1din 35

CLAUZE ADMINISTRATIVE GENERALE PENTRU CONTRACTE DE PRESTRI DE SERVICII INTELECTUALE

Prezentele clauze generale pot fi aplicate contractelor de achiziie public de prestri servicii care includ o component de activiti intelectuale, respectiv: elaborare studii, proiectare, asisten tehnic, expertiz, consultan, atribuite de autoritile contractante n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de Urgen a Guvernului nr !"#$%%&, cu modificrile 'i completrile ulterioare 'i a celorlalte acte normative aprobate n aplicarea acesteia Comentariu : (e regul, contractele av)nd drept obiect prestaii care includ activiti intelectuale, creaz drepturi de proprietate intelectual precum proprietatea industrial, literar sau artistic *xistena acestor drepturi sau a transferului acestora poate constitui un criteriu pentru utilizarea prezentelor clauze contractuale +n funcie de particularitile 'i specificul obiectului contractului, prezentele clauze generale urmeaz s fie adaptate 'i#sau completate de ctre autoritile contractante Articol 1 Prile ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________ n calitate de Achizitor, pe de o parte, i ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________ n calitate de Prestator, pe de alt parte. denumite n continuare fiecare n parte Partea i n mod colecti! Pr i!e au con!enit ncheierea prezentului contract de prestri ser!icii asisten tehnic, n urmtoarele condiii"

Articol 2

Termeni i definiii #.$ % &n prezentul contract urmtorii termeni !or fi definii i interpretai astfel" a) co"tract % prezentul contract i toate anexele sale' () achizitor i #restator % prile contractante, a a cum sunt acestea numite n prezentul contract' c) #re $! co"tract$!$i % preul plti(il prestatorului de ctre achizitor, n (aza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor o(ligaiilor asumate prin contract, pentru ser!iciile efecti! acceptate ca fiind corespunztoare de ctre )chizitor' d) ser&icii * totalitatea acti!itilor pe care prestatorul tre(uie s le realizeze i care fac o(iectul prezentului contract' e) 'or a (a)or % orice e!eniment extern, impre!izi(il, a(solut in!inci(il i ine!ita(il, care nu putea fi pre!zut la momentul ncheierii contractului i care face imposi(il executarea i, respecti!, ndeplinirea contractului' sunt considerate asemenea e!enimente" rz(oaie, re!oluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, em(argou, enumerarea nefiind exhausti!, ci enuniati!. +u este considerat for ma,or un e!eniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposi(ilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea o(ligaiilor uneia din pri' f) zi % zi calendaristic' an % -./ de zile' g) or*i" % orice instruciune sau dispoziie emis de achizitor sau 0anagerul de 1roiect ctre prestator pri!ind prestarea ser!iciilor' h) act a*i io"a! % document prin care se pot modifica termenii i condiiile contractului de prestri ser!icii. i) +$,et *eta!iat % planul care defalc preul contractului e!ideniind ratele de onorarii (aplica(il ntr%un contract pe (az de onorarii)' ,) co"'!ict *e i"terese % nseamn orice e!eniment influen2nd capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesional o(iecti! i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului pu(lic general al proiectului, orice moti! n legtur cu posi(ile contracte n !iitor sau n conflict cu alte anga,amente, trecute sau prezente, ale prestatorului. )ceste restricii sunt de asemenea aplica(ile oricror su(%contractani, salariai i experi acion2nd su( autoritatea i controlul prestatorului. 3) ,ara" ia *e +$" e-ec$ ie % garania care se constituie de ctre prestator n scopul asigurrii achizitorului de ndeplinirea cantitati!, calitati! i n perioada con!enit a contractului. l) *es#,$+ire ,e"era! . suma nepre!zut expres n prezentul contract, care este acordat de ctre instana de ,udecat sau este con!enit de ctre pri ca i despgu(ire plti(il prii pre,udiciate ca urmare a neexecutrii sau executrii necorespunztoare a o(ligaiilor pre!zute n prezentul contract de ctre cealalt parte' #e"a!itate co"tract$a! . despgu(irea sta(ilit n contractul de ser!icii ca fiind plti(il de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte, n caz de nendeplinire sau ndeplinire necorespunztoare a o(ligaiilor din contract'

m)

n) #roiect$! . ansam(lul de acti!iti n legtur cu care sunt prestate ser!iciile de asisten tehnic n (aza prezentului contract'
o) (a"a,er$! *e #roiect % persoana fizic sau ,uridic nominalizat de ctre achizitor, responsa(il cu monitorizarea implementrii contractului n numele i pe seama achizitorului'
2

Articol 3 Interpretare -.$ % &n prezentul contract, cu excepia unei pre!ederi contrare, cu!intele la forma singular !or include forma de plural i !ice !ersa, acolo unde acest lucru este permis de context. -.# % 4ermenul 5zisau 5zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. -.-. % 6u!intele referitoare la persoane sau pri !or include societile i companiile, precum i orice organizaie a!2nd personalitate ,uridic. -.7. % 6lauzele i expresiile !or fi interpretate prin raportare la ntregul contract . Articol 4 Obiectul contractului 7.$. 1restatorul se o(lig s presteze ___________________________(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele con!enite i n conformitate cu o(ligaiile asumate prin prezentul contract. 7.#. )chizitorul se o(lig s pltesc preul con!enit n prezentul contract pentru ser!iciile prestate.

Articol 5 Preul contractului 1reul con!enit pentru ndeplinirea contractului, plti(il prestatorului de ctre achizitor, conform graficului de plti, este de ________________ lei, (euro#alt valut,, la care se adaug _______________ lei reprezent2nd 4.8.)( 9) Articol !urata contractului ..$. :urata prezentului contract este de_______luni, ncep2nd de la data de__________ ..#. 1rezentul contract nceteaz s produc efecte la data.__________________

Articol " #$ecutarea contractului ;.$. :ata nceperii prestrii ser!iciilor !a fi data semnrii contractului de ctre ultima parte. ;.#.<arania de (un execuie a contractului n cuantum de___9 din preul contractului, respecti!_________lei (dup caz, euro sau alt valut) !a fi prezentat la data semnrii contractului. Articol % !ocumentele contractului =.$. 1restatorul !a ndeplini ser!iciile n condiiile sta(ilite prin prezentul contract, care include n ordinea enumerrii, urmtoarele anexe" a) 6aietul de sarcini % anexa nr___ ()1ropunerea tehnica i propunerea financiar * anexa nr___ c) >ugetul detaliat * anexa____ d) <rafic de ndeplinire a contractului * anexa____ e) <raficul de pli % anexa nr___ f) )lte documente pe care prile le neleg ca fiind ale contractului (a se a!ea n !edere i dispoziiile art.?/ din @< nr.?#//#AA..) - lista subcontractanilor, - contractele de asociere. - garania de bun execuie' % anga,amentul ferm de susinere din partea unui ter =.#. Brice contradicie i!it ntre documentele contractului se !a rezol!a prin aplicarea ordinei de prioritate sta(ilit la art.=.$. Articol & Obli'aii 'enerale ale prilor Obli'aiile pre(tatorului ?.$. 1restatorul se o(lig s presteze ser!iciile la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic, anex la prezentul contract. ?.#. 1restatorul se o(lig s presteze ser!iciile n conformitate cu graficul de ndeplinire a contractului con!enit. ?.-.($) 1restatorul are o(ligaia de a executa ser!iciile pre!zute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cu!enite anga,amentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic. (#) 1restatorul se o(lig s supra!egheze prestarea ser!iciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur pro!izorie, fie definiti!, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este pre!azut n prezentul contract sau se poate deduce n mod rezona(il din contract.
4

?.7. 1restatorul este pe deplin responsa(il pentru prestarea ser!iciilor n conformitate cu graficul de ndeplinire a contractului con!enit. 4otodat, este rspunztor at2t de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, c2t i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. ?./. 1restatorul se o(lig s respecte reglementrile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii i dup caz, standardele internaionale agreate cu pri!ire la fora de munc, con!eniile cu pri!ire la li(ertatea de asociere i negocierile colecti!e, eliminarea muncii forate i o(ligatorii, eliminarea discriminrii n pri!ina anga,rii i ocuprii forei de munc i a(olirea muncii copiilor. ?... 1restatorul !a prezenta rapoarte tehnice conform celor specificate n 6aietul de Carcini. ?.;.1restatorul !a respecta i se !a supune tuturor legilor i reglementrilor n !igoare in Domania i se !a asigura c si personalul su, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, su(ordonaii acestuia i salariaii din teritoriu !or respecta i se !or supune de asemenea acelora i legi i reglementri. 1restatorul !a despgu(i achizitorul n cazul oricror pretenii i aciuni n ,ustiie rezultate din orice nclcari ale pre!ederilor n !igoare de ctre prestator, personalul su, salariat sau contractat de acesta, inclusi! conducerea sa, su(ordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu. ?.=.1restatorul se !a conforma ordinelor emise de managerul de proiect. 62nd prestatorul apreciaz c dispoziiile sunt emise cu dep irea competenei 0anagerului de 1roiect ori nu corespund scopului contractului, !a notifica 0anagerul de 1roiect, ntr%un termen de____ de zile de la data primirii dispoziiei. Executarea ordinului nu !a fi suspendat prin aceast notificare. ?.?.:ac 1restatorul este o asociere alctuit din dou sau mai multe persoane ,uridice toate aceste persoane !or rspunde solidar de ndeplinirea o(ligaiilor din prezentul 6ontract. 1ersoana desemnat de asociere s acioneze n numele sau n cadrul contractului !a a!ea autoritatea de a reprezenta i anga,a contractual asocierea. ?.$A. Brice modificare a componenei asocierii, fr acordul preala(il scris al achizitorului !a fi considerat o nclcare a prezentului contract. /omentariu: dup caz, se pot introduce urmtoarele clauze 0 11 21, 3tunci c)nd serviciile sunt furnizate pentru un proiect care formeaz obiectul unuia sau mai multor contracte de achiziii publice, prestatorul va respecta toate contractele de achiziii publice din cadrul proiectului administrat 'i coordonat

2$, Prestatorul va fi responsabil pentru toate pre4udiciile suferite de achizitor ca rezultat al nerespectrii ori nclcrii de ctre prestator a dispoziiilor contractelor de achiziie public precizate la aliniatul anterior, care determin sau pot determina admiterea unei aciuni n despgubiri intentate de contractani contra achizitorului, referitor la contractele de achiziii publice administrate sau coordonate de prestator 'i prin care sunt reclamate nereguli, erori, nclcri, conflicte de interese, cazuri care vor atrage rspunderea profesional si material pentru fraude, infraciuni sau contravenii, sv)r'ite de prestator sau subcontractanii, salariaii sau experii care 'i desf'oar activitatea n subordinea acestuia

&)12)

Codul de conduit

$. 1restatorul !a aciona ntotdeauna loial i imparial i ca un consilier de ncredere pentru achizitor conform regulilor i/sau codului de conduit al profesiei sale, precum i cu discreia necesar. Ce !a a(ine s fac afirmaii pu(lice n legtur cu proiectul sau ser!iciile prestate fr s ai( apro(area preala(il a achizitorului, precum i s participe n orice acti!iti care sunt n conflict cu o(ligaiile sale contractuale n raport cu acesta. #. 1e perioada executrii contractului, prestatorul se o(lig s nu aduc atingere o(iceiurilor politice, culturale i religioase dominante n Domania, respect2nd totodat i drepturile omului. -. 62nd prestatorul sau oricare din su(contractanii si, personalul, experii, agenii sau su(ordonaii si se ofer s dea, ori sunt de acord s ofere ori s dea, sau dau oricrei persoane, mit, (unuri n dar, faciliti ori comisioane n scopul de a determina ori recompensa ndeplinirea ori nendeplinirea oricrui act sau fapt pri!ind contractul de ser!icii sau orice alt contract ncheiat cu achizitorul, ori pentru a fa!oriza sau defa!oriza orice persoan n legtur cu prezentul contract sau cu orice alt contract ncheiat cu acesta, achizitorul poate decide ncetarea contractului conform pre!ederilor din art____ fr a aduce atingere niciunui drept anterior do(2ndit de prestator n (aza contractului. 7. 1lile ctre prestator aferente contractului !or constitui singurul !enit ori (eneficiu ce poate deri!a din prezentul contract, i at2t prestatorul c2t i personalul su salariat ori contractat, inclusi! conducerea sa i salariaii din teritoriu, nu !or accepta niciun comision, discount, alocaie, plat indirect ori orice alt forma de retri(uie n legtur cu sau pentru executarea o(ligaiilor din contract. /. 1restatorul nu !a a!ea niciun drept, direct sau indirect, la !reo rede!en, facilitate sau comision cu pri!ire la orice (un sau procedeu (re!etat sau prote,at, utilizate n scopurile contractului de ser!icii de asisten tehnic de asisten tehnic sau ale proiectului, fr apro(area preala(il n scris, a achizitorului. .. 1restatorul i personalul su !or respecta secretul profesional, pe perioada executrii contractului de ser!icii de asisten tehnic, inclusi! pe perioada oricrei prelungiri a acestuia, precum i dup ncetarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. &n acest sens, cu excepia cazului n care se o(ine acordul scris preala(il al )chizitorului, 1restatorul i personalul su, salariat ori contractat de acesta, incluz2nd conducerea i salariaii din teritoriu, nu !or comunica niciodat oricrei alte persoane sau entiti, nicio informaie confidenial di!ulgat lor sau despre care au luat cuno tin i nu !or face pu(lic nicio informaie referitoare la recomandrile primite n cursul sau ca rezultat al derulrii Cer!iciilor de )sisten 4ehnic. 4otodat, 1restatorul i personalul su nu !or utiliza n dauna )chizitorului informaiile ce le%au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desf urate n cursul sau n scopul executrii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. ;. Executarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic nu !a genera su( nicio form cheltuieli comerciale neuzuale. :ac apar totu i astfel de cheltuieli, 6ontractul poate nceta conform art____. Cunt considerate cheltuielile comerciale neuzuale, urmtoarele" comisioanele care nu sunt menionate n 6ontract sau care nu rezult dintr%un contract !ala(il ncheiat referitor la prezentul 6ontract'
6

comisioanele care nu corespund unor ser!icii executate i legitime' comisioanele pltite unui destinatar care nu este n mod clar identificat sau,

comisioanele pltite unei perosane care potri!it tuturor aparenelor este o persoan interpus. =. 1restatorul !a furniza )chizitorului la cerere, documente ,ustificati!e cu pri!ire la condiiile n care se execut contractul de ser!icii de asisten tehnic )chizitorul !a efectua orice documentare sau cercetare la faa locului pe care o consider necesar pentru str2ngerea de pro(e n cazul oricrei suspiciuni cu pri!ire la existena unor cheltuieli comerciale neuzuale. &)13) Conflictul de intere(e $.1rile !or lua toate msurile necesare pentru a pre!eni ori stopa orice situaie care ar putea compromite executarea o(iecti! i imparial a contractului de ser!icii de asisten tehnic. 6onflictele de interese pot aprea n mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitilor politice ori de naionalitate, legturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricror alte legturi ori interese comune. Brice conflict de interese aprut n timpul executrii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic tre(uie notificat n scris, n termen de ___zile de la apariia acestuia. #. )chizitorul i rezer! dreptul de a !erifica dac msurile luate sunt corespunztoare i poate solicita msuri suplimentare dac este necesar. 1restatorul se !a asigura c personalul su, salariat sau contractat de el, inclusi! conducerea i salariaii din teritoriu, nu se afl ntr%o situaie care ar putea genera un conflict de interese. 1restatorul !a nlocui n maxim ____zile i fr !reo compensaie din partea achizitorului, orice mem(ru al personalului su salariat ori contractat, inclusi! conducerea ori salariaii din teritoriu, care se regse te ntr%o astfel de situaie. -.1restatorul tre(uie sa e!ite orice contact care ar putea sa%i compromit independena ori pe cea a personalului su, salariat sau contractat, inclusi! conducerea i salariaii din teritoriu. &n cazul n care prestatorul nu% i menine independena, )chizitorul, fr afectarea dreptului acesteia de a o(ine repararea pre,udiciului ce i%a fost cauzat ca urmare a situaiei de conflict de interese, !a putea decide ncetarea de plin drept i cu efect imediat a contractul de ser!icii, fr a fi necesar nic%un prea!iz, notificare sau ndeplinire a !reunei alte condiii i fr s fie necesar inter!enia instanei ,udectore ti sau ar(itrale. 7. 1restatorul nu are dreptul de a anga,a, n scopul ndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau ,uridice care au fost implicate n procesul de !erificare/e!aluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii procedurii de atri(uire aferent acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puin $# luni de la ncheierea contractului, su( sanciunea nulitii contractului respecti! pentru cauz imoral. &)14) In(truciuni i (c*ie $. :ac Cer!iciile de )sisten 4ehnic ori o parte a acestora presupun ela(orarea instruciunilor i a desenelor de executie, 1restatorul le !a ela(ora n (aza unor proceduri general recunoscute i acceptate i a standardelor agreate de )chizitor, in2nd cont i de ultimele cerine n materie de ela(orare a desenelor de execuie. #. 1restatorul se !a asigura c specificaiile i desenele i toate documentele care au legtur cu achiziia de produse i ser!icii n cadrul proiectului sunt pregtite pe (aza unor criterii
7

impariale n !ederea promo!rii competiti!itii ntre ofertani, n conformitate cu pre!ederile legislaiei achiziiilor pu(lice. &)15) !e(p'ubiri $. 1restatorul !a despgu(i, prote,a i apra pe cheltuiala sa )chizitorul, pe agenii i salariaii acestuia, pentru i mpotri!a tuturor aciunilor n ,ustitie, re!endicrilor, pierderilor i pagu(elor rezultate din orice aciune ori omisiune a 1restatorului i/sau a su(contractanilor si, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusi! conducerea, n executarea Cer!iciilor de )sisten 4ehnic, inclusi! mpotri!a oricrei nclcri a pre!ederilor legale sau a drepturilor terilor, pri!ind (re!etele, mrcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectual precum dreptul de autor. #. 1restatorul se o(lig s plteasc daune%interese, cheltuieli, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, n situaia neexecutrii sau executrii necorespunztoare a o(ligaiilor din prezentul 6ontract, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor. -. 1e cheltuiala sa, 1restatorul !a despgu(i, prote,a i apra )chizitorul, agenii i salariaii acesteia, pentru i mpotri!a tuturor aciunilor n ,ustiie, reclamaiilor, pierderilor i pagu(elor rezultate din executarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic de ctre 1restator, n condiiile n care" a) () 1restatorul este notificat de ctre )chizitor despre asemenea aciuni, re!endicri, pierderi sau pagu(e, dup ce )chizitorul a luat cuno tin despre acestea' plafonul maxim al rspunderii 1restatorului !a fi limitat la o sum egal cu preul contractului, iar acest plafon maxim nu se !a aplica pentru pierderi ori pagu(e cauzate terilor de ctre 1restator ori ca urmare a a(aterilor s!2r ite de 1restator' Dspunderea 1restatorului se !a limita la aciuni, pl2ngeri, pierderi ori pagu(e produse n mod direct ca urmare a neexecutrii o(ligaiilor n (aza contractului de ser!icii de asisten tehnic i nu !a include rspunderea ca urmarea a unor fapte impre!izi(ile, consecine indirecte ale unei asemenea neexecutri.

c)

7. 1re!ederile paragrafului -, se !or aplica n msura n care sunt compati(ile cu legea aplica(il 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. 6u toate acestea, limitarea responsa(ilitii conform paragrafului -, nu se !a aplica n cazuri de culp gra! sau nendeplinirea intenionat a o(ligaiilor' .. 1restatorul nu !a rspunde pentru orice aciuni, pl2ngeri, pierderi i pagu(e ocazionate de" a) omisiunea )chizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea n considerare a oricrui act, decizie sau recomandare din partea 1restatorului' () solicitarea achizitorului de a implementa o decizie ori recomandare cu care prestatorul nu este de acord sau cu pri!ire la care i exprim serioase rezer!e' c) executarea necorespunztoare a instruciunilor prestatorului de ctre ageni, salariai ori consultani independeni ai achizitorului, cu condiia ca o asemenea executare necorespunztoare s nu fie rezultatul indicaiilor exprese ale )chizitorului, caz n care pre!ederile su(paragrafului a) se !or aplica.

&)1 ) A(i'urri medicale i (ecuritatea muncii $. )chizitorul poate solicita 1restatorului i/sau personalului acestuia care deruleaz ser!iciile de asisten tehnic s se supun unui control medical efectuat de ctre un cadru medical calificat nainte de prsirea re edinei lor o(i nuite i s nainteze c2t mai cur2nd posi(il achizitorului raportul medical rezultat. #. 1restatorul este rspunztor n mod exclusi! de ndeplinirea o(ligaiilor pre!zute n paragraful $ n condiiile sta(ilite de pre!ederile legale aplica(ile cu pri!ire la protecia datelor cu caracter personal i li(era circulaie a acestor date. -. 1e perioada executrii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, 1restatorul !a ncheia asigurare medical, pentru sine i pentru salariaii sau personalul contractat de acesta n (aza 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. )chizitorul nu i !a asuma responsa(ilitatea pri!ind cheltuielile medicale i de sntate ale 1restatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusi! conducerea ori salariaii din teritoriu. &)1") A(i'urarea de r(pundere profe(ional $. 1restatorul are o(ligaia de a ncheia i menine n !igoare o poli de asigurare cu despgu(ire integral pentru o sum asigurat care nu !a a!ea o limita mai mic de ..................................(sau, !a fi egal cu cea mai mare dintre suma maxim pre!zut de legislaia statului achizitorului i suma maxim pre!zut de legislaia statului n care prestatorul i are sediul, asigurare care !a acoperi at2t perioada de executare a prezentului contract c2t i e!entualele perioade de prelungire a prestaiilor, pentru acoperirea urmtoarele riscuri " a) () c) d) rspunderea prestatorului n caz de m(oln!ire ori accident de munc al salariailor, incluz2nd cheltuielile repatrierii pe moti!e de sntate' pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de ser!icii de asisten tehnic' rspunderea ci!il n e!entualitatea accidentelor pro!ocate terilor ori achizitorului, ori salariailor si, ca urmare a executrii contractului de ser!icii de asisten tehnic' decesul ca urmare a unui accident sau in!aliditatea permanent ca urmare a unei accidentri fizice n legtur cu contractul de ser!icii.

#. 1olia de asigurare ncheiat n condiiile paragrafului anterior, se !a prezenta la semnarea contractului. -. 1restatorul !a furniza do!ezi ale plilor periodice ale primelor de asigurare fr nt2rziere, oric2nd i se !a solicita de ctre achizitor (sau de ctre 5anagerul de Proiect). 7. +eprezentarea poliei la semnarea contractului atrage dup sine suspendarea executrii acestuia, p2n la corectarea situaiei. /. +eprezentarea do!ezilor plilor periodice ale primelor de asigurare, la cererea )chizitorului, atrage suspendarea plilor datorate 1restatorului, p2n la corectarea situaiei.

.. 1restatorul tre(uie, s fac, s menin i s determine su(contractanii s ncheie i s menin, pe cheltuielile lor, polie de asigurare profesional cu acoperire minim, n termenii i condiiile sta(ilite de )chizitor. &)1%) !repturi de proprietate intelectual $. Brice rapoarte i date precum hri, diagrame, schie, instruciuni, planuri, statistici, calcule, (aze de date, softFare i nregistrri ,ustificati!e ori materiale achiziionate, compilate ori ela(orate de ctre 1restator sau de ctre personalul su salariat ori contractat n executarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic !or de!eni proprietatea exclusi! a )chizitorului, dac nu se pre!ede altfel. :up ncetarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, 1restatorul !a remite toate aceste documente i date )chizitorului. 1restatorul nu !a pstra copii ale acestor documente ori date i nu le !a utiliza n scopuri care nu au legtur cu 6ontractul de Cer!icii fr acordul scris preala(il al )chizitorului. 1restatorul nu !a pu(lica articole referitoare la Cer!iciile de )sisten 4ehnic, nu !a face referire la aceste ser!icii n cursul executrii altor ser!icii pentru teri i nu !a di!ulga nicio informaie furnizat de )chizitor, fr acordul scris preala(il al acestuia. Brice rezultate ori drepturi, inclusi! drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectual ori industrial, do(2ndite n executarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic !or fi proprietatea exclusi! a )chizitorului, care le !a putea utiliza, pu(lica, cesiona ori transfera a a cum !a considera de cu!iin, fr limitare geografic ori de alt natur, cu excepia situaiilor n care exist de,a asemenea drepturi de proprietate intelectual ori industrial. &)1&)Per(onalul i ec*ipamentul $. 1restatorul tre(uie s informeze )chizitorul cu pri!ire la ntreg personalul pe care intenioneaz s% l utilizeze pentru implementarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, altul dec2t experii%cheie ale cror 68%uri fac parte din 6ontractul de Cer!icii. &n )nexa ...la prezentul contract se !a specifica ni!elul minim de pregtire, calificare i experien al personalului i, acolo unde e cazul, specializarea cerut. )chizitorul i rezer! dreptul s resping ,ustificat i moti!at, personalul ales de ctre 1restator. #. 4oate persoanele care !or lucra n cadrul 1roiectului cu apro(area )chizitorului !or ncepe executarea sarcinilor ce le re!in la data ori n cadrul perioadei sta(ilite n )nexa .... la prezentul 6ontract de ser!icii de asisten tehnic, sau, n caz contrar, la data sau n perioada notificat 1restatorului de ctre )chizitorul (sau, dup caz de ctre 5anagerul de Proiect). -.1restatorul" a) !a nainta )chizitorului (sau 5anagerului de Proiect, n termen de ...de zile de la data semnrii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic de ctre pri, programul propus pentru mo(ilizarea personalului' !a transmite, atunci cand este necesar, )chizitorului ( sau 5anagerului de Proiect, pentru apro(are n scris, o solicitare pentru numirea unor experi pe termen scurt, care nu au un rol cheie.

#.

-.

()

10

7.1restatorul !a adopta toate msurile necesare pentru a asigura n mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul i suportul necesare pentru ndeplinirea n mod eficient a sarcinilor acestuia. /omentariu : dup caz, se pot introduce urmtoarele a 5isiunile experilor 2experti principali si alti experti, se vor desf'ura n conformitate cu prevederile prezentului /ontract 'i n concordan cu necesitile proiectului, respectiv al progresului lucrrilor de execuie pe 'antier +n cazul n care progresul lucrrilor pe 'antier o impune, Prestatorul este obligat s sporeasc, respectiv s reduc prezena experilor si, pentru a asigura ndeplinirea sarcinilor 'i pentru a evita un consum ne4ustificat de expert#lun Prestatorul este obligat sa propun 3chizitorului modificrile ale graficului de defalcare pe zile lucrtoare considerate necesare fr ns a modifica totalul om#lun pentru categoria respectiv de experi (ac 3chizitorul aprob modificrile graficului mai sus menionat, acesta va emite un ordin corespunzator +n situaia n care se impun modificri ale totalurilor om#lun pe o categorie de experi 2n sensul transferului om# lun ntre diferitele categorii de experi , aceste modificri se pot face numai prin act adiional la contract Prestatorul este singurul responsabil pentru ndeplinirea sarcinilor conform caietului de sarcini 'i de gestionarea corespunztoare a bugetului de timp 'i financiar &)2+) ,nlocuirea per(onalului $. 1restatorul nu !a efectua schim(ri ale personalului apro(at fr acordul scris preala(il al )chizitorului. 1restatorul tre(uie s propun din proprie iniiati! nlocuirea n urmtoarele situaii" a) () n cazul decesului, n cazul m(oln!irii sau n cazul accidentrii unui mem(ru al personalului' dac se impune nlocuirea unui mem(ru al personalului pentru orice alt moti! care nu este su( controlul 1restatorului (ex. demisia, etc.). #. 1e parcursul derulrii executrii, pe (aza unei cereri scrise moti!ate i ,ustificate, )chizitorul poate solicita nlocuirea dac consider c un mem(ru al personalului este ineficient sau nu i ndepline te sarcinile din 6ontractul de Cer!icii. -. &n cazul n care un mem(ru al personalului tre(uie nlocuit, nlocuitorul tre(uie s dein cel puin aceea i experien i calificare, iar remuneraia ce !a fi pltit nlocuitorului nu poate fi mai mare dec2t remuneraia acordat mem(rului personalului care a fost nlocuit. &n cazul n care 1restatorul nu este n msur s furnizeze un nlocuitor cu aceea i experien i/sau calificare, )chizitorul poate, fie s decid ncetarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic n conformitate cu art......din contract, dac executarea corespunztoare a acestuia este pus n pericol, fie, dac consider c nu se impune ncetarea 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, s accepte nlocuitorul, cu condiia ca sumele pltite acestuia din urm s fie renegociate astfel nc2t s reflecte un ni!el de remuneraie corespunztor. 7. 6heltuielile suplimentare generate de nlocuirea personalului incum( 1restatorului. &n cazul n care expertul nu este nlocuit imediat i funciile acestuia urmeaz s fie preluate dup o
11

anumit perioad de timp de ctre noul expert, )chizitorul poate solicita 1restatorului s desemneze un expert temporar pentru 1roiect, p2n la sosirea noului expert, sau s ia alte msuri pentru a compensa a(sena temporar a expertului a(sent. Gndiferent de situaie, )chizitorul nu !a efectua nicio plat pentru perioada a(senei expertului sau a a(senei nlocuitorului acestuia. Articol 1+ - Obli'aiile ac*i.itorului $A.$. )chizitorul se o(lig s recepioneze ser!iciile prestate n termenul sta(ilit, potri!it art...din prezentul 6ontract de ser!icii de asisten tehnic. $A.#. )chizitorul se o(lig s pltesc preul ctre prestator n condiiile pre!zute la art.$/ din prezentul contract. $A.-. )chizitorul se o(lig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le%a cerut n propunerea tehnic i pe pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. $A.7. )chizitorul !a pune la dispoziia 1restatorului cu promptitudine orice informaii i/sau documente pe care le deine i care pot fi rele!ante pentru realizarea contractului. )ceste documente !or fi returnate )chizitorului la sf2r itul perioadei de execuie a contractului. 1+)5) A(i(tena cu pri/ire la re'lementrile locale $. 1restatorul poate solicita spri,inul )chizitorului pentru o(inerea de copii dup legi, reglementri i informaii despre cutumele locale, ordine i decizii locale din ara n care tre(uie realizate ser!iciile i care pot afecta 1restatorul n ndeplinirea o(ligaiilor sale contractuale. )chizitorul poate taxa 1restatorul pentru asisten, care urmeaz a fi furnizat pe cheltuiala 1restatorului. #. 6u respectarea pre!ederilor legilor i reglementrilor referitoare la munca strinilor n ara n care tre(uie realizate ser!iciile, )chizitorul !a spri,ini 1restatorul n !ederea o(inerii tuturor !izelor i permiselor necesare, inclusi! permisele de munc i reziden pentru personalul de ser!iciile cruia 1restatorul i )chizitorul consider c au ne!oie, precum i permisele de reziden pentru familii, prin o(inerea de copii dup legi, reglementri i informatii referitoare la acest aspect. -. )chizitorul !a asigura anga,ailor, agenilor i reprezentanilor si toate instruciunile necesare sau potri!ite pentru facilitarea realizrii prompte i efecti!e a ser!iciilor. 7. &n msura n care legea aplica(il permite, 1restatorul !a respecta standardele internaionale agreate cu pri!ire la fora de munc, con!eniile cu pri!ire la li(ertatea de asociere i negocierile colecti!e, eliminarea muncii forate i o(ligatorii, eliminarea discriminrii n pri!ina anga,rii i ocuprii forei de munc i a(olirea muncii copiilor. Articol 11 - 0anciuni pentru ne1ndeplinirea culpabil a obli'aiilor $$.$. &n cazul n care din !ina sa exclusi! prestatorul nu reu e te s% i execute o(ligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului ca penaliti, o sum echi!alent cu....9 din preul contractului pentru fiecare zi de nt2rziere p2n la ndeplinirea efecti! a o(ligaiilor.
12

$$.#. &n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la expirarea perioadei con!enite, atunci acesta are o(ligaia de a plti, ca penaliti, o sum echi!alent cu .......9 din plata neefectuat pentru fiecare zi de nt2rziere, p2n la ndeplinirea efecti! a o(ligaiilor. 26e precizeaz aceea'i cot procentual, prevzut la art 11 1, pentru fiecare zi de nt)rziere, p)n la ndeplinirea efectiv a obligaiilor) $$.-. 1enalitatile datorate curg de drept din data scadenei o(ligaiilor asumate conform prezentului contract. $$.7. % 1entru pre,udiciul pro!ocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a o(ligaiilor asumate, care dep este !aloarea penalitilor ce pot fi percepute n condiiile art.$$.$ i $$.#, n completare, prile datoreaz daune * interese n condiiile dreptului comun. /omentariu: dup caz, pot fi introduse urmtoarele : 1 (ac prestatorul nu presteaz serviciile specificate n prezentul contractul astfel nc)t *xecutantul s finalizeze lucrrile n perioada de execuie iniial specificat n contractul de lucrri, achizitorul este ndreptit, fr o notificare prealabil s pretind penaliti de nt)rziere n cuantum de77777777 din preul contractului pentru fiecare zi care va trece ntre sf)r'itul perioadei de execuie specificat iniial n contractul de lucrri 'i sf)r'itul real al perioadei de execuie, cu excepia urmtoarelor situaii: a *xecutantul nu poate executa contractul de lucrri n termenul stabilit datorit apariiei unor evenimente imprevizibile care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a acestuia. int)rzierile sunt datorate culpei achizitorului

b Articol 12 2A3A45II

/01/1 Gara" ia *e +$" e-ec$ ie a co"tract$!$i $. 1restatorul se o(lig s constituie garania de (un execuie a contractului n cuantum de____lei( sau alt moned) pentru perioada_______________ emis n condiiile legii de o societate (ancar sau de o societate de asigurri 2se va preciza forma de constituire agreat, cu respectarea prevederilor legale , i s o depun la data semnrii prezentului contract. #. )chizitorul se o(lig s eli(ereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a fcut do!ada constituirii garaniei de (un execuie. -. )chizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaiei de (un execuie, oric2nd pe parcursul derulrii contractului de ser!icii de asisten tehnic, n limita pre,udiciului creat, n cazul n care prestatorul nu i execut, execut cu nt2rziere sau execut necorespunztor o(ligaiile asumate prin prezentul contract. )nterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de (un execuie, achizitorul are o(ligaia de a notifica pretenia prestatorului, preciz2nd o(ligaiile care nu au fost respectate.
13

7. )chizitorul se o(lig s restituie garania de (un execuie n cel mult $7 zile de la data ndeplinirii de ctre prestator a o(ligaiilor asumate prin prezentul contract, dac nu a ridicat p2n la acea dat pretenii asupra ei. /omentariu: dup caz, pot fi introduse urmtoarele clauze, / 3chizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie, dup cum urmeaz: a, valoarea garaniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate 'i#sau fezabilitate, n termen de 1" zile de la data predrii 'i nsu'irii#aprobrii documentaiei tehnico-economice respective, dac nu a ridicat p)n la acea dat pretenii asupra ei. b, valoarea garaniei de bun execuie aferent proiectului tehnic 'i#sau detaliilor de execuie, n termen de 1" zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv, dac nu a ridicat p)n la acea dat pretenii asupra ei' c) n cazul altor categorii de ser!icii, eli(erarea garaniei de (un execuie se face n termen de maxim $7 zile de la data ndeplinirii de ctre prestator a o(ligaiilor asumate prin contract. 12)2) 2arania bancar pentru returnarea a/an(ului $. 1restatorul are o(ligaia de a constitui o garanie pri!ind returnarea a!ansului n cuantumul sumei solicitate ca a!ans, a crei !ala(ilitate !a fi de____________________ #. )chizitorul poate solicita prelungirea !ala(ilitii garaniei pentru returnarea a!ansului n cazul n care______________________(se vor preciza circumstanele). -. )chizitorul se o(lig s restituie garania pentru returnarea a!ansului la data ndeplinirii integrale a o(ligaiilor contractuale care deri! din acordarea a!ansului. Articol 13 13)1) Perioada de e$ecuie $. &nceperea perioadei de prestare a ser!iciilor se calculeaz de la data " % primirii ordinului /dispoziiei achizitorului pri!ind nceperea executrii contractului, sau dup caz, de la % primirii comenzii transmise dup notificarea pri!ind nceperea executrii contractului' #. Brdinul/dispoziia este notificat prestatorului de ctre achizitor. -. &n cazul n care prestatorul consider c cerinele cuprinse n ordinul/dispoziia de ser!iciu transmis de achizitor necesit o(ser!aii din partea sa, atunci prestatorul le !a notifica semnatarului ordinului ntr%un termen de ____zile(recomandat 18 zile) de la data primirii acestuia. 7. &n cazul n care contractul pre!ede c prestaiile pot fi demarate ntr%o perioad de ____( n luni) de la semnarea contractului, prestatorul poate refuza executarea ordinului de ncepere notificat dup expirarea perioadei de _____(n luni). /. Defuzul prestatorului !a fi notificat achizitorului ntr%un termen care nu !a dep i____( recomandat 18 zile) . Hipsa notificrii refuzului, o(lig prestatorul s nceap prestaiile la data cuprins n notificarea transmis de achizitor. .. :ac prestatorul n urma notificrii primite dup expirarea perioadei pre!zut la art._____propune achizitorului o nou dat pri!ind nceperea prestaiilor iar acesta din urm nu este de acord, atunci
14

prestatorul are dreptul de a solicita rezilierea contractului n conformitate cu pre!ederile art.____( a se vedea 10 $ pct $) 13)2)#$pirarea perioadei de e$ecuie $. &n cazul furnizrii sau prestrii de ser!icii la sediul achizitorului, data expirrii perioadei de prestare este data de li!rare sau de finalizare a acestora. #. &n cazul prestaiilor referitoare la studii tehnice data expirrii perioadei de prestare este data predrii acestora ctre achizitor, n !ederea efecturii operaiilor de !erificare. -. &n caz de necompletare a prestaiilor p2n la data limit de !ala(ilitate a contractului, executarea contractului expir la data limit de !ala(ilitate a acestuia, cu excepia situaiilor n care achizitorul a emis nainte de data limit o nou dispoziie /comand ctre prestator. /omentariu: 9oate nt)rzierile nregistrate pe parcursul executrii contractului la toate capitolele beneficiaz de acelea'i reguli mai sus menionate 13)3) ,nt6r.ierea 1n e$ecutare 7 Prelun'irea perioadei de e$ecuie $. :ac prestatorul se afl n imposi(ilitatea de a respecta perioada de prestare din cauza achizitorului sau din cauza unui e!eniment cu caracter de for ma,or, achizitorul poate prelungi perioada de prestare. &nt2rzierea astfel extins are acela i efect ca i nt2rzierea contractual. #. 1entru a (eneficia de aceast prelungire, prestatorul notific achizitorului cauzele care constituie o(stacol n execuia contractului i care determin nt2rzierea. +otificarea are efect numai n situaia n care prestatorul transmite cu cel puin ____zile de la data apariiei cauzelor care determin nt2rzierea . -. )chizitorul are la dispoziie un termen de _____zile de la data primirii notificrii prestatorului pentru a comunica acestuia decizia sa, cu excepia situaiei n care contractul nu a,unge la termen nainte de expirarea acestei perioade. 7. +icio solicitare de prelungire a perioadei de execuie nu poate fi transmis dup expirarea perioadei de execuie a prestaiilor. 13)4) Penaliti pentru 1nt6r.iere 1n e$ecuie $. :ac prestatorul nu execut ser!iciile de asisten tehnic n perioada de execuie specificat n contractul de ser!icii, achizitorul este ndreptit, fr necesitatea !reunei notificri i fr a exclude alte ci de sanciune din contract, s pretind penaliti contractuale pentru fiecare zi, cuprins ntre data specificat n contract i data finalizrii prestaiilor. #. )chizitorul este ndreptit, fr necesitatea !reunei notificri i fr a exclude alte ci de sanciune din contract, s pretind penaliti de ____9 din preul contractului de ser!icii de asisten tehnic pentru fiecare zi de nt2rziere, n cazul n care prestatorul nu prezint n termenul sta(ilit prin contract unul dintre rapoartele sau documentele solicitate a fi ntocmite n conformitate cu pre!ederile caietului de sarcini.

15

-. 1enalitile contractuale pe zi de nt2rziere se !or calcula conform art.___ ( sau dup caz, se convin formule de calcul, 7. :ac penalitile dep esc mai mult de ___9 din preul contractului, achizitorul dup notificarea prestatorului, poate" a) () s dispun ncetarea contractului n conformitate cu pre!ederile art.___ i s finalizeze Cer!iciile de )sisten 4ehnic pe riscul i cheltuiala 1restatorului.

/. &n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice nt2rziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului. /omentariu : dup caz, se pot introduce urmtoarele : +n cazul n care unul sau mai multe dintre contractele de lucrri care fac obiectul prezentului contract de servicii de asisten tehnic 2management sau supervizare, nregistreaz nt)rzieri sau se reziliaz din cauze care pot fi atribuite prestatorului 2fie prin aciuni#decizii gre'ite, fie prin inactivitate,, atunci acesta din urm nu va fi pltit pentru perioada de timp egal cu cea a nt)rzierii fa de graficul de execuie aprobat iniial, n oricare dintre cele dou situaii menionate anterior (urata contractului de servicii de asisten tehnic se va prelungi n acest caz, fr ma4orarea preului, cu perioada de timp astfel determinat *xperii implicati n implementarea contractelor de lucrri ntarziate din motivele menionate la paragraful anterior nu vor fi remunerai pe perioada intarzierii

13)5) #$ecuia contractului de pre(tri (er/icii /omentarii : (ispoziiile prezentului capitol se aplic atunci c)nd achizitorul pune la dispoziia prestatorului mi4loace necesare prestrii serviciilor /1 62nd aceste mi,loace sunt proprietatea achizitorului acestea !or fi puse gratuit la dispoziia prestatorului pentru execuia contractului. )tunci c2nd mi,loacele necesare prestrii ser!iciilor sunt puse la dispoziia prestatorului, prile !or ncheia i semna o declaratie n care !or !erifica i consemna !aloarea acestor resurse precum i starea fizic de funcionare. #. 1restatorul este responsa(il de ntreinerea, conser!area, asigurarea mi,loacelor de prestare puse la dispoziie i utilizate de ctre personalul nominalizat n execuia contractului )cestea nu pot fi utilizate dec2t n scopul executrii contractului ncheiat ntre pri. &n acest scop, prestatorul " !a ine permanent un in!entar al acestor mi,loace' !a aplica pe aceste mi,loace dispoziti!e care s permit identificarea proprietarului' -.&n situaia n care mi,loacele de prestare puse la dispoziia prestatorului se deterioreaz, se distrug sau se pierd, prestatorul este o(ligat s le remedieze sau dup caz, s le nlocuiasc cu cele iniiale la !aloarea conta(il nregistrat la data distrugerii sau a pierderii, dup caz.
16

7.Ha sf2r itul perioadei de execuie sau dup rezilierea contractului i/sau dup caz, la termenul fixat prin contract, mi,loacele de prestare puse la dispoziie de achizitor se !or restitui achizitorului. /.&n cazul n care prestatorul nu respect o(ligaiile precizate la pct.#,-,7 achizitorul poate suspenda plile datorate acestuia n limita pre,udiciului estimat p2n la ndeplinirea o(ligaiilor ce%i re!in. ..Gndependent de sanciunea menionat la articolul anterior, contractul poate fi reziliat n condiiile art._____(a se vedea rezilierea din vina prestatorului) n cazul lipsei de prezentare, m(oln!ire a anga,ailor sau de utilizare necorespunztoare a mi,loacelor de prestare puse la dispoziie prestatorului. 13) ) 8ocul de e$ecuie $.1restatorul tre(uie s aduc la cuno tina achizitorului, la cererea acestuia, locul de execuie a prestaiilor. )ccesul n locurile de prestare este rezer!at numai reprezentanilor achizitorului. 1ersoanele nominalizate !or (eneficia de acces li(er numai n locul de execuie a prestaiilor ce fac o(iectul contractului, respect2nd instruciunile referitoare la securitatea locaiei. #. :ac prestatorul mpiedic exercitarea dreptului de control al achizitorului pe parcursul derulrii contractului, acesta !a fi sancionat conform art._____(reziliere din vina prestatorului). 13)") 9odificri de natur te*nic 1n cur(ul e$ecuiei contractului 1) 1e parcursul derulrii contractului, achizitorul poate prescrie prestatorului modificri de natur tehnic sau accepta modificrile propuse de prestator. /omentarii : 3ceste modificri nu pot schimba obiectul contractului sau modifica substanial caracteristicile tehnice ale ofertei prezentat de prestator n procedura competitiv de atribuire a ontractului de prestri servicii Prestatorul nu poate aduce nicio modificare la specificaiile tehnice fr acceptul prealabil al achizitorului (ecizia achizitorului privind eventualele modificri va fi notificat spre executare, prestatorului Prestatorul poate prezenta eventualele sale observaii ntr-o perioad de7777zile 01 1e c2t posi(il dup primirea notificrii, 1restatorul !a prezenta achizitorului o propunere scris (un de!iz detaliat) ce conine" a) descrierea ser!iciului care urmeaz s fie executat i/ sau a msurilor care urmeaz s fie luate i un program de execuie' i () orice modificri necesare la programul de execuie sau cu pri!ire la oricare din o(ligaiile 1restatorului n (aza 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic' i c) pentru un contract (azat pe onorarii, orice a,ustare a !alorii contractului n concordan cu urmtoarele principii" i) c2nd sarcina are un caracter similar i este executat n condiii similare unei sarcini identificat n (uget, numrul echi!alent de zile lucrtoare !a fi sta(ilit la ni!elul ratelor de onorariu incluse n (uget'
17

ii)

c2nd sarcina nu are un caracter similar sau nu este executat n condiii similare, ratele de onorariu din contract se !or aplica numrului estimat de zile lucrtoare, at2ta timp c2t acest lucru este ,ustificat, iar n situaia n care nu mai este ,ustificat, o estimare realist !a fi efectuat de ctre )chizitor (sau dup caz, de 5anagerul de Proiect)' unde modificrile sunt generate de o eroare sau de nerespectarea contractului de ctre 1restator, orice cheltuial suplimentar determinat de acestea, !a fi suportat de 1restator.

iii)

-. Irm2nd confirmarea propunerii 1restatorului, )chizitorul (sau dup caz, 5anagerul de Proiect, decide n termen de______ziel, dac modificrile !or fi sau nu executate. :ac se decide ca modificrile s fie executate, se !a emite un ordin preciz2nd condiiile de realizare a acestora ( conform propunerii prestatorului sau dup cum este modificat de 5anagerul de Proiect, 7. Jormularea acestor modificri de ctre achizitor se concretizeaz n ncheierea unui act adiional la contract. /. &n cazul pre!zut la pct.7, actul adiional poate implica prelungirea duratei totale a contractului de ser!icii de asisten tehnic sau, pentru un contract pe (az de onorarii, modificarea !alorii totale a contractului. .. +iciun act adiional nu poate fi ncheiat retroacti!. Brice modificare a contractului care nu ia forma unui act adiional sau care nu respect pre!ederile prezentului contract, nu !a de!eni operaional. 13)%) ,ncetarea e$ecutrii pre(taiilor $. )tunci c2nd prestaiile pot fi mprite n mai multe piese tehnice cu executare distinct, achizitorul poate decide la sf2r itul fiecreia dintre aceste pri, fie din proprie iniiati! fie la solicitarea prestatorului, s nu continue executarea prestaiilor dac sunt ndeplinite urmtoarele dou condiii " a) documentele particulare ale contractului pre!d n mod explicit aceast posi(ilitate' () fiecare dintre piesele tehnice este clar identificat i este nsoit de un pre. #. &ncetarea executrii prestaiilor conduce la rezilierea contractului. /2121 :ilele i orele lucrtoare

$. Kilele i orele de lucru ale 1restatorului sau ale personalului salariat sau contractat al 1restatorului !or fi sta(ilite n (aza legilor, reglementrilor i uzanelor specifice din Dom2nia i n acord cu cerinele Cer!iciilor de )sisten 4ehnic i cu apro(area preala(il a achizitorului. /2131 Informarea

/omentariu : cerinele se vor adapta funcie de obiectul specific al contractului $. 1restatorul !a furniza 0anagerului de 1roiect, sau oricrei persoane autorizate de ctre )chizitor, Bficiului European i/sau Dom2n )ntifraud, 6omisiei Europene sau 6urii Europene sau Dom2ne de )uditori, orice informaie n legtur cu Cer!iciile de )sisten 4ehnic i cu 1roiectul, astfel cum 0anagerul de 1roiect poate oric2nd solicita.

18

/2141

Ar*i/ele

/omentariu : cerinele se vor adapta funcie de obiectul specific al contractului $. 1restatorul !a organiza n mod sistematic i exact arhi!e i nregistrri cu pri!ire la Cer!iciile de )sisten 4ehnic, ntr%o form suficient pentru a sta(ili cu acuratee c numrul de zile lucrtoare, identificate n factura (facturile) 1restatorului, au fost n mod corect utilizate pentru executarea Cer!iciilor de )sisten 4ehnic. #. 1entru un contract pe (az de onorarii, rapoartele pri!ind zilele lucrate (ponta,ele) de personalul 1restatorului tre(uie pstrate de ctre acesta. 1onta,ele tre(uie apro(ate de 0anagerul de 1roiect sau de orice alt persoan autorizat de )chizitor sau chiar de )chizitor, lunar. Cumele facturate de 1restator tre(uie s corespund cu aceste ponta,e. 1onta,ul tre(uie s cuprind numrul de zile lucrate. -. )stfel de ponta,e tre(uie pstrate .... ani dup ce s%a realizat plata final pre!zut de contract. )ceste documente cuprind orice do!ad referitoare la !enituri i cheltuieli, precum i orice in!entar, do!ezi necesare pentru !erificarea documentelor ,ustificati!e, inclusi! a ponta,elor, (iletelor de transport, do!ezilor de plat a remuneraiilor experilor i ale facturilor sau chitanelor pentru cheltuieli incidentale. +epstrarea unor asemenea documente reprezint o nclcare a contractului i !a duce automat la plata de catre 1restator o oricarui pre,udiciu datorat lipsei acestor documente, n cazul sta(ilirii acestuia n dauna )utoritii 6ontractante de ctre orice autoritate sau organism de control. 7. 1restatorul !a permite 0anagerului de 1roiect sau oricrei persoane autorizate de ctre )chizitor sau chiar )chizitorului, 6omisiei Europeane sau 6urii Europene a )uditorilor s inspecteze sau s auditeze ntregistrrile i conturile pri!ind ser!iciile prestate i s fac copii ale documentelor, at2t n timpul, c2t i dup prestarea/asigurarea ser!iciilor respecti!e. /2151 ;erificarea de ctre or'ani(mele C# i<(au rom6ne

/omentariu : se vor adapta funcie de obiectul specific al contractului 'i dac prin caietul de sarcini se prevede auditarea cheltuielilor $. 1restatorul !a permite 6omisiei Europene, >iroului European )ntifraud i 6urii Europene a )uditorilor s !erifice, examin2nd pe loc documentele originale, implementarea proiectului i s conduc un audit complet, dac e necesar, pe (aza documentelor ,ustificati!e de nregistrare n conta(ilitate, a documentelor conta(ile i a oricror alte documente rele!ante pentru finanarea proiectului. )ceste !erificri se pot face p2n la ... ani dup realizarea plii finale. #. &n plus, )chizitorul !a permite >iroului European )ntifraud s realizeze !erificri imediate/pe loc n concordan cu procedurile sta(ilite n legislaia 6omunitii Europene pentru prote,area intereselor financiare ale 6omunitii Europene mpotri!a fraudei i altor nereguli -. &n acest scop, 1restatorul !a asigura accesul personalului sau agenilor 6omisiei Europene, ai >iroului European )ntifraud i ai 6urii Europene a )uditorilor n locurile unde contractul se ndepline te, inclusi! la sistemul de informare de care dispune, i, de asemenea, la toate documentele i (azele de date pri!itoare la administrarea tehnic i financiar a proiectului i s ia toate msurile pentru a le u ura munca. )ccesul permis agenilor 6omisiei Europene, ai >iroului European )nticorupie i ai 6urii Europene a )uditorilor tre(uie s se realizeze a!2nd la (az confidenialitatea i respectul fa de teri, fr a aduce pre,udicii o(ligaiilor ce le re!in din legile de stat crora li se
19

supun. :ocumentele tre(uie s fie accesi(ile i arhi!ate n a a fel nct s u ureze examinarea lor. 1restatorul are o(ligaia de a informa )chizitorul cu pri!ire la locul exact de desf urare a proiectului. /2161 3apoarte intermediare i finale

/omentariu : se vor adapta funcie de obiectul specific al contractului $. 1restatorul tre(uie s ela(oreze rapoarte intermediare i un raport final pe perioada executrii contractului. )ceste rapoarte !or cuprinde o parte narati! i o parte cu date financiare. Jormatul acestor rapoarte !a fi cel transmis 1restatorului de ctre 0anagerul de 1roiect n perioada execuiei contractului. #. 4oate facturile tre(uie nsoite de un raport interimar sau final. 4oate facturile pentru contractele (azate pe onorarii tre(uie de asemenea nsoite de un raport financiar la zi. Ctructura raportului financiar interimar sau final tre(uie s fie la fel ca i (ugetul apro(at prin contract (conform )nexa nr...la prezentul contract). )cest raport financiar tre(uie s indice, ca minim, cheltuielile aferente perioadei de raportare, cheltuielile cumulati!e i (alana sumelor disponi(ile. -. &nainte de sf2r itul perioadei de execuie a 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, 1restatorul !a ntocmi un raport final care tre(uie s includ, dup caz, un studiu critic al oricror pro(leme ma,ore care au aprut n cursul executrii acestuia. 7. Daportul final !a fi naintat ctre 0anagerul de 1roiect nu mai t2rziu de ... de zile de la sf2r itul perioadei de execuie a 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. )cest raport nu !a crea o(ligaii pentru )chizitor. /. &n situaia n care 6ontractul de Cer!icii este executat n etape, executarea fiecrei etape !a genera ntocmirea de ctre 1restator a unui raport final al derulrii lucrrilor. 13)%) Aprobarea rapoartelor i documentelor /omentariu : se vor adapta funcie de obiectul specific al contractului $. )pro(area de ctre )chizitor a rapoartelor i documentelor ntocmite 2devizul 4ustificativ al cheltuielilor, foile de prezen ale experilor anga4ai prin contract, i naintate de ctre 1restator, !a certifica faptul c acestea sunt conforme cu termenii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic. #. )chizitorul, n termen de ... de zile de la primirea rapoartelor i/sau documentelor, !a notifica 1restatorului decizia sa cu pri!ire la acestea, cu indicarea moti!elor n cazul respingerii rapoartelor i/sau documentelor sau al solicitrii unor modificri. &n cazul raportului final, termenul de notificare se extinde la ... de zile. :ac )chizitorul nu transmite n interiorul termenului de notificare nici un comentariu cu pri!ire la documentele sau rapoartele primite, 1restatorul poate solicita apro(area n scris a acestora. :ocumentele sau rapoartele !or fi considerate ca fiind apro(ate de ctre )chizitor, dac aceasta nu l informeaz expres pe 1restator de existena oricror comentarii n termen de ... de zile de la primirea solicitrii scrise.

20

-. &n situaia n care un raport sau document este apro(at de ctre )chizitor, condiionat de operarea unor modificri de ctre 1restator, )chizitorul !a sta(ili o perioad pentru efectuarea modificrilor solicitate. 7. &n situaia n care 6ontractul de Cer!icii este executat n etape, executarea fiecrei etape !a fi condiionat de apro(area de ctre )chizitor a etapei precedente, n afara situaiei n care etapele se desf oar concomitent. /omentariu: dup caz, se poate introduce suplimentar urmtorul articol dac prin caietul de sarcini se prevede auditarea cheltuielilor 3uditarea cheltuielilor i Pentru 6erviciile executate n baza /ontractului de servicii de asisten tehnic se va realiza un audit anual al cheltuielilor ii 3nual, un auditor extern, autorizat conform legislaiei n vigoare 'i care este desemnat de ctre 3chizitor, trebuie s examineze 'i s verifice facturile 'i rapoartele financiare transmise de ctre Prestator 'i s ntocmeasc raportul de verificare a cheltuielilor iii iv 3uditorul trebuie s constate existena unor dovezi satisfctoare, concludente, ntemeiate 'i suficiente cu privire la urmtoarele aspecte: personalul#experii salariai sau contractai de ctre Prestator pentru executarea /ontractului de servicii de asisten tehnic au lucrat efectiv n cadrul /ontractului de servicii de asisten tehnic 2prin coroborarea cu probe independente, provenind de la teri, dac acestea pot fi puse la dispoziie, numrul de zile indicat n facturile emise de Prestator 'i n desf'urtorul rapoartelor financiare remis mpreun cu rapoartele intermediare si final de derulare a lucrrilor#activitatilor. sumele pretinse drept cheltuieli pentru orice alte activiti prevzute n contract au fost n mod real 'i necesar utilizate n conformitate cu cerinele /aietului de sarcini din /ontractul de 6ervicii. sumele pretinse drept parte a procedurii de verificare a cheltuielilor au fost n mod real 'i necesar utilizate n acord cu graficul plilor din /ontractul de 6ervicii Prestatorul acord auditorului toate drepturile de acces precizate prin /ontractul de 6ervicii /heltuielile pentru serviciile de audit se vor suporta de catre 3chizitor

v vi vii viii

Articol 14 3ecepie i /erificri %Operaii de /erificare 14)1) 4atura operaiilor $. )chizitorul are dreptul de a !erifica modul de prestare a ser!iciilor pentru a sta(ili conformitatea lor cu pre!ederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini. #. Bperaiile de !erificare cantitati! i calitati! sunt destinate a permite achizitorului controlul prestatorului n special n ceea ce pri!e te " a. punerea n aplicare a prescripiilor tehnice sta(ilite prin caietul de sarcini' (. realizarea cantitati! a prestaiilor conform cu dispoziiile contractului. -. 0aterialele i o(iectele supuse operaiilor de !erificare sunt prele!ate de achizitor din li!rrile realizate n conformitate cu pre!ederile contractului.
21

14)2) Perioada de /erificare $. )chizitorul dispune de o perioad de___(n luni) pentru a proceda la auditarea ser!iciilor i pentru a notifica decizia sa pri!ind recepia sau respingerea prestaiilor. #. :ata de ncepere a perioadei sta(ilit pentru operaiile de !erificare se sta(ile te dup cum urmeaz" a. pentru !erificrile efectuate n locaiile achizitorului, data nceperii !erificrilor este data depunerii (li!rrii) de ctre prestator a rezultatului prestaiilor (studii, proiecte) la achizitor' (. pentru !erificrile care sunt efectuate n locaii ale prestatorului sau n alte locuri desemnate potri!it pre!ederilor din contract, data nceperii !erificrilor este data la care prestatorul a notificat achizitorul c prestaiile sunt pregtite pentru !erificare. 14)3) Pre.ena pre(tatorului $. )chizitorul notific prestatorul cu cel puin ___(ore) nainte de data pre!zut, zilele, orele fixate pentru !erificri i identitatea reprezentanilor si, pentru a permite desemnarea de ctre prestator a unui reprezentant care s asiste la !erificri. #. )(sena prestatorului sau a reprezentatului acestuia, n condiiile efecturii notificrii pre!zut la articolul anterior, nu constituie un o(stacol n derularea sau !alidarea operaiilor de !erificare. 14)4) C*letuieli pri/ind /erificarea pre(taiilor $.Gndiferent de rezultatul !erificrilor, cheltuielile asociate acti!itilor de !erificare a prestaiilor executate la propriile locaii, astfel cum sunt precizate n contract, sunt n sarcina achizitorului iar cele executate n alte locaii, sunt n sarcina prestatorului. #.6u toate acestea, atunci c2nd prile accept executarea testelor n propriile locaii, conform cu documentaia specific a contractului, acestea tre(uie s fie efectuate n locaiile celeilalte pri, caz n care, cheltuielile corespondente sunt n sarcina acestuia din urm. 1restatorul notific achizitorul cu pri!ire la data de la care prestaiile pot fi prezentate n scopul !erificrii. 14)5) 3ecepia (au re(pin'erea pre(taiilor 1) :up operaiile de !erificare, achizitorul, n termenul pre!zut la art_____($7.#) are o(ligaia de a lua o decizie pri!ind recepia sau respingerea prestaiilor. #. :ac achizitorul nu notific decizia sa n perioada menionat la art.___prestaiile se consider a fi recepionate la data expirrii perioadei. -. &n cazul n care potri!it o(iectului contractului prestaiile pot fi mprite n mai multe piese tehnice cu executare distinct, acestea !or face o(iectul !erificriilor i deciziilor n mod distinct. 14)5)1) 3ecepia $. )chizitorul se pronun asupra recepiei numai pentru prestaiile care corespund cerinelor din contract. #. Bperaiunile recepiei implic"
22

identificarea ser!iciilor prestate' testele pre!zute de contract (dup caz)'

constatarea e!entualelor neconcordane a prestaiilor fa de propunerea tehnic' constatarea e!entualelor deficiene' -. Bperaiunile precizate mai sus fac o(iectul unui raport ntocmit la faa locului de ctre achizitor, semnat at2t de ctre acesta c2t i de prestator. &n cazul n care prestatorul refuz s semneze raportul, se menioneaz acest fapt. B copie a a raportului se !a transmite prestatorului n cel mult____zile de la data ntocmirii. 7. 1restatorul are o(ligaia de a remedia deficienele semnalate, n termen de _____zile de la data lurii la cuno tin a raportului pre!zut la pct.-. /. 1rocesul% !er(al de recepie a ser!iciilor prestate !a fi semnat de ctre achizitor, su( rezer!a remedierii tuturor deficienelor/neconcordanelor constatate. .. &n cazul recepiei tacite (potrivit clauzei 1" 8 parag $) data recepiei prestaiilor este data expirrii perioadei menionat la art____ 14)5)2 3e(pin'erea pre(taiilor $. &n cazul n care achizitorul consider c ser!iciile prestate sunt neconforme cu pre!ederile contractului i nu pot fi recepionate, atunci acesta poate respinge prestaiile, arial sau total. #. &n caz de respingere, prestatorul este o(ligat s remedieze ser!iciile neconforme n potri!it pre!ederilor contractului. -. 1restatorul are o(ligaia de a remedia prestaiile neconforme n termen de_____ ( o lun) de la notificarea deciziei de respingere a recepiei de ctre achizitor. 7. &n cazul n care, la realizarea prestaiilor au fost utilizate materiale de calitate necorespunztoare iar acestea se constat c se afl la originea lipsei de conformitate a prestaiilor, achizitorul nu are dreptul de a lua o decizie n sensul am2nrii recepiei, a diminurii preului sau a respingerii acestora, dac" a) prestatorul, ntru%un termen de ___zile ($/ zile) de la data la care acesta a a!ut posi(ilitatea de a constata calitatea materialelor, a informat achizitorul referitor la pro(lemele legate de apro!izionarea cu materiale i echipamente necorespunztoare, care au constituit mi,loace n executarea prestaiilor, iar, () achizitorul a decis c materialele sau echipamentele n cauz, pot fi totu i utilizate i a notificat aceast decizie prestatorului. Articol 15 Pli= condiii de plt= penaliti de 1nt6r.iere /omentariu : modul de efectuare a plilor se va detalia n funcie de specificul contractului
23

$/.$ % )chizitorul are o(ligaia de a efectua plata ctre prestator n termen de____zile de la emiterea facturii de ctre acesta din urm. (sau, potrivit graficului de pli,# ulterior acceptrii#aprobrii raportului intermediar # final, 2plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor :egulamentului ;ncii <aionale a :om)niei nr "#$%%8 privind regimul valutar, $/.#. % 4oate facturile tre(uie nsoite de copii sau extrase ale rapoartelor de acti!itate corespunztoare, ntocmite conform pre!ederilor din caietul de sarcini, pentru a ,ustifica sumele facturate n raport cu timpul lucrat de ctre personalul salariat sau contractant/experi. 1entru toi experii, n scopul facturrii, timpul alocat tre(uie rotun,it p2n la un numr ntreg de zile lucrtoare. $/.- :ac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ___zile de la expirarea perioadei con!enite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea ser!iciilor i de a (eneficia de reactualizarea sumei de plat la ni!elul corespunztor zilei de efectuare a plii. Gmediat ce achizitorul i onoreaz restana, prestatorul !a relua prestarea ser!iciilor n termen de max___zile. $/.- % ($) 1lile pariale tre(uie s fie fcute, la cererea prestatorului la !aloarea ser!iciilor prestate, conform prezentului contract i ntr%un termen ___zile. Cer!iciile prestate tre(uie s fie do!edite ca atare printr%un document corespunztor pre!zut n caietul de sarcini astfel nc2t s asigure o rapid i sigur !erificare a lor. :in acest document achizitorul !a putea face sczminte pentru ser!icii fcute prestatorului i con!enite cu acesta. )lte sczminte nu se pot face dec2t n cazurile n care ele sunt pre!zute n prezentul contract sau ca urmare a unor pre!ederi legale. (#) Cituaiile de plat pro!izorii se confirm n termen de ___. 2se precizeaz termenul, (-) 1lile pariale se efectueaz, de regul, la inter!ale lunare, dar nu influeneaz responsa(ilitatea i garania de (un execuie a prestatorului' ele nu se consider, de ctre achizitor, ca recepie a ser!iciilor prestate. $/.7 % 1lata facturii finale se !a face imediat dup !erificarea i acceptarea situaiei de plat definiti!e de ctre achizitor. :ac !erificarea se prelunge te din diferite moti!e, dar, n special, datorit unor e!entuale litigii, contra!aloarea ser!iciilor care nu sunt n litigiu !a fi platit imediat. $/./.% 1lata facturii finale !a fi condiionat de ndeplinirea de ctre 1restator a tuturor o(ligaiilor sale n legtur cu executarea tuturor fazelor sau prilor Cer!iciilor de )sisten 4ehnic i de apro(area de ctre )chizitor, a fazei sau a prii finale a Cer!iciilor. $/.. % 6ontractul nu !a fi considerat terminat p2na c2nd procesul%!er(al de recepie final nu !a fi semnat de comisia de recepie, care confirm c ser!iciile au fost prestate conform prezentului contract. $/.;.% 4ermenul limit de plat de___ de zile calendaristice pre!zut n art. ___ !a expira la data la care contul )chizitorului este de(itat. )chizitorul poate suspenda termenul de plat pentru orice parte din suma facturat contestat de ctre 0anagerul de 1roiect prin notificarea 1restatorului, n sensul c acea parte a facturii este neacceptat, fie deoarece suma respecti! nu este datorat, fie c raportul aferent nu poate fi apro(at i )chizitorul consider c sunt necesare mai multe !erificri. &n astfel de cazuri, )chizitorul nu tre(uie s sisteze fr moti! plata sumelor necontestate din factur, dar poate solicita clarificri, modificri sau informaii suplimentare, care tre(uie depuse n termen de ... de zile
24

de la solicitare. Cuspendarea termenului de plat se !a ncheia la data la care )chizitorul !a primi factura corect ntocmit. $/.=.% &ndat ce termenul limit a expirat, 1restatorul poate, n termen de ...(zile/luni) de la ultima plat, s pretind penaliti de nt2rziere, la ni!elul" % % ratei do(2nzii aplicate de ctre >anca 6entral European tranzaciilor principale de refinanare n euro atunci c2nd plile se efectueaz n euro, ratei do(2nzii de referin aplicat de >anca +ationala a Domaniei dac plile se efectueaz n moneda naional a Dom2niei,

n prima zi a lunii n care termenul limit a expirat, plus ... puncte procentuale. 1enalitile de nt2rziere se !or percepe pentru perioada scurs ntre data termenului limit de plat (inclusi!) i data la care este de(itat contul )chizitorului (exclusi!). $/.?. % &n cazul n care oricare din urmtoarele e!enimente inter!ine i persist, )chizitorul poate suspenda, total sau parial, plile datorate 1restatorului n (aza 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic, prin intermediul unei notificri scrise adresate 1restatorului" a) () 1restatorul nu i ndepline te o(ligaiile n executarea 6ontractul de Cer!icii' Brice alt mpre,urare pentru care 1restatorul rspunde n (aza 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic i care, este n msur s interfereze sau amenin s interfereze cu finalizarea cu succes a 1roiectului sau a 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic.

$/.$A. %1restatorul !a restitui achizitorului sumele considerate pltite n plus la plile pariale/intermediare sau la plata final ca urmare a raportului de auditare anual. $/.$$. Colicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n acord cu pre!ederile art....din prezentul contract. &n tiinarea (eneficiarilor de transfer este responsa(ilitatea 1restatorului. /omentariu : dup caz poate fi introdus urmtoarea clauz : 3chizitorul va acorda un avans prestatorului de 7777= din preul contractului, reprezent)nd suma de >> contra unei scrisori de garanie bancar de returnare a avansului <ote: Potrivit prevderilor legale prevzute la art 8$ alin 2?, din @egea nr 8%%#$%%$ 'i art 1 din AG nr $&"#$%%!, achizitorul are dreptul s efectueze pli n avans ntr-un procent de p)n la !% = din preul contractului +n cazul n care acordarea avansului se efectueaz n mai multe tran'e, valoarea nsumat a acestora nu poate dep'i !% = din valoarea total a contractului @a efectuarea plilor pentru lucrrile executate, serviciile prestate 'i bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate <u se admit pli efective dec)t dup deducerea integral a avansului.

25

+n cazul n care avansul se acord n tran'e, acordarea unei noi tran'e de avans se face numai dup ce avansul acordat anterior a fost 4ustificat integral sau dedus din sumele datorate Pentru avansurile primite n cursul unui an bugetar n cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la ncheierea anului bugetar s ntocmeasc un deviz 4ustificativ al cheltuielilor efectuate, prin care s confirme utilizarea integral 'i potrivit destinaiilor legale a avansului acordat Garania de returnare a avansului trebuie s fie acoperitoare at)t pentru recuperarea avansului acordat, c)t 'i pentru repararea pre4udiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale ce deriv din acordarea avansului 'i s respecte modelul scrisorii de garanie bancar prezentat n anexa nr $ la AG nr $&"#$%%!

/omentariu : dup caz, alte modaliti de plat 18 1$ - 3chizitorul va efectua plile ctre Prestator n urmtoarea modalitate: a, 3vans : maxim = din preul contractului 2dup caz, primului an de contract, p)n la data de: b, Pli pariale : lun # trimestru # semestru 2valoare estimat fara 9B3, in)ndu-se cont de prima plat de prefinanare 'i soldul prognozat, 18 1! - 6umele concrete ce urmeaz a fi pltite dup plata avansului pot s difere fa de sumele precizate la art 18 1" 3cestea trebuie s se bazeze pe facturile emise de Prestator nsoite de un raport provizoriu 2identific)nd zilele lucrate n mod concret pentru fiecare categorie de experi, Cacturile provizorii trebuie s fie pltite, n urma aprobrii raportului corespunztor n a'a fel nc)t suma plilor s nu dep'easc 7777= din preul contractului Plata balanei valorii finale a /ontractului de servicii de asisten tehnic, in)nd cont de valoarea a4ustat a contractului se va face dup deducerea sumelor pltite de4a, n termen de 7777de zile de la data primirii de ctre 3chizitor a facturii nsoit de raportul final 15)14) 7 3ecuperarea creanelor de la Pre(tator $. 1restatorul !a restitui orice sume cu!enite )chizitorului i care i%au fost pltite n plus fa de !aloarea final certificat, n____ zile de la primirea unei cereri n acest sens. /omentariu: dup caz, i ii Prestatorul va restitui 3chizitorului sumele considerate ca fiind pltite n plus la plile intermediare sau la plata final ca urmare a raportului de auditare anual Plile se vor efectua n termen de 777zile de la primirea unei cereri n acest sens, conform legislaiei n vigoare #. :ac 1restatorul nu !a face plata n termenul limit pre!zut la pct.$, )chizitorul poate mri sumele datorate prin adugarea unei do(2nzi la ni!elul"
26

% ratei do(2nzii aplicate de >anca 6entral European principalelor sale operaiuni de refinanare n care plile se efectueaz n euro, % ratei do(2nzii de referin aplicate de >anca +ationala a Domaniei dac plile sunt efectuate n moneda national, din prima zi a lunii n care a expirat termenul limit, plus ... puncte procentuale. :o(2nda pentru plata cu nt2rziere se !a percepe pentru perioada scurs ntre data termenului limit de plat (inclusi!) i data la care este de(itat contul )chizitorului (exclusi!). Brice plat parial !a acoperi mai nt2i do(2nzile astfel sta(ilite. -. 6omisioanele (ancare rezultate din restituirea sumelor datorate )chizitorului !or fi suportate n ntregime de ctre 1restator. Articol 1 A>u(tarea preului contractului $..$ % 1entru ser!iciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n propunerea financiar, anex la prezentul contract. Barianta 1 1& $ Preul contractului poate fi a4ustat numai n urmtoarele situaii : a, au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au fost emise, de ctre autoritile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe#impozite locale, al cror efect se reflect n cre'terea#diminuarea cheltuielilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. b, pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat cre'terea#diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n cre'terea#diminuarea cheltuielilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului 1& ! +n cazul prevzut la 1& 1 b,, preul va fi a4ustat av)nd n vedere urmtoarele: a, 2modul concret de a4ustare a preului, data de la care clauza devine aplicabil, periodicitatea a4ustrii etc, b, 2 formule, indici utilizai, c, 2informaii cu privire la evoluia indicilor, buletine statistice, cotaii ale burselor de mrfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de cre'tere#diminuare a cheltuielilor pe baza crora a fost stabilit preul contractului etc, Barianta $ 1& " Preul contractului este ferm 'i nu se a4usteaz Articol 1" 0ubcontractare

27

$;.$. % ($) 1restatorul are o(ligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu su(contractanii desemnai. (#) Hista su(contractanilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie n anexe la prezentul contract. $;.#. % ($) 1restatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care care el i su(contractanii si ndeplinesc contractul. (#) Cu(contractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndepline te partea sa din contract. $;.-. * Brice con!enie prin care 1restatorul ncredineaz o parte din realizarea prezentului 6ontract de ser!icii de asisten tehnic ctre un ter, este considerat a fi un contract de su(contractare. $;.7.% +ici un su(contractant nu poate fi implicat in executarea 6ontractului fara acordul scris preala(il al )chizitorului. 1restatorul poate schim(a oricare su(contractant numai dac acesta nu i%a ndeplinit partea sa din contract sau i%a ndeplinit%o necorespunztor. Cchim(area su(contractantului nu !a modifica preul contractului i nu se !a efectua dec2t dup notificarea achizitorului i primirea apro(rii din partea acestuia1 $;./.% Brice schim(are a su(contractantului fr apro(area preala(il n scris a )chizitorului sau orice ncredinare a ser!iciilor de ctre su(contractant ctre tere pri !a fi considerat o nclcare a prezentului contract de ser!icii de asisten tehnic. $;...% )cceptul achizitorului pri!ind schim(area su(contractantului se !a face n termen de .... de zile la data primirii notificrii, moti!2nd decizia sa n cazul respingerii apro(rii. $;.;.% 1restatorul nu are dreptul de a nlocui su(contractanii nominalizai n cazul n care nlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anex la prezentul contract. $;.=.% 1restatorul are o(ligaia, n cazul n care su(contracteaz pri din contract, de a ncheia contracte cu su(contractanii desemnai, n acelea i condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul. $;.?.% +iciun contract de su(contractare nu !a crea raporturi contractuale ntre su(contractant i )chizitor. $;.$A.% 1restatorul !a rspunde pentru actele i faptele su(contractanilor si i ale experilor, agenilor, salariailor acestora, ca i cum ar fi actele sau faptele 1restatorului, ale experilor, agenilor sau salariailor acestuia. )pro(area de ctre )chizitor a su(contractrii oricrei pri a 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic sau a anga,rii de ctre 1restator a unor su(contractanti pentru desf urarea Cer!iciilor de )sisten 4ehnic nu !a eli(era 1restatorul de niciuna dintre o(ligaiile sale din prezentul 6ontract de ser!icii de asisten tehnic. Articol 1% Ce(iunea $=.$ % 1restatorul are o(ligaia de a nu transfera total sau parial o(ligaiile sale asumate prin contract.
28

$=.#. % 1restatorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contraprestaia ser!iciilor prestate, n condiiile pre!zute de dispoziiile 6odului 6i!il. $=.-. * Colicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile art.$=.#. Articol 1& ,ncetarea contractului Principii 'enerale % )chizitorul poate decide ncetarea contractului de prestri ser!icii nainte de finalizarea acestuia, fie la cererea prestatorului n condiiile pre!zute la art._____, fie din !ina prestatorului, potri!it clauzelor pre!zute la art____sau n cazul circumstanelor particulare precizate la art.____ % )chizitorul poate totodat, s nceteze n orice moment executarea prestaiilor pentru un moti! de interes general. &n acest caz, prestatorul are dreptul la plata de despgu(iri ca rezultat al deciziei de ncetare, n conformitate cu pre!ederile art_____ % :ecizia pri!ind ncetarea contractului !a fi notificat prestatorului. Cu( rezer!a dispoziiilor particulare menionate la articolele urmtoare, rezilierea produce efecte ncep2nd cu data fixat n notificare sau n lipsa acestei meniuni, de la data notificrii. 1&)1) ,ncetarea moti/at de e/enimente impre/i.ibile ?e$terne@ 1) !ece(ul (au incapacitatea ci/il a pre(tatorului $. &n cazul n care prestatorul este o persoan fizic, prezentul contract !a nceta n mod automat la decesul respecti!ei persoane. :up caz, achizitorul !a examina orice propunere fcut de ctre succesorii persoanei decedate, dac ace tia notific intenia lor de a continua prezentul contract n termen de___zile de la data decesului. #. :ecizia achizitorului !a fi notificat celor interesai n termen de___ zile de la primirea propunerii de continuare. :ac decizia achizitorului nu este n sensul continurii prezentului contract cu succesorii prestatorului decedat, contractul !a fi considerat ca ncetat cu efecte depline, fr alt formalitate i fr inter!enia nici unei autoriti pu(lice sau instane de ,udecat. -. :ac prestatorul este un grup de persoane fizice i una sau mai multe dintre acestea decedeaz, prile !or con!eni ntr%un raport cu pri!ire la derularea contractului i achizitorul !a decide ncetarea sau continuarea prezentului contract n conformitate cu intenia manifestat n termen de ... zile de la data decesului de ctre supra!ieuitori i de ctre succesori, dup caz. :ecizia achizitorului !a fi notificat celor interesai n termen de ... de zile de la primirea propunerii de continuare. 7. Dezilierea produce efecte de la data decesul sau a incapacitii ci!ile a prestatorului. )ceasta nu d dreptul prestatorului sau succesorilor acestuia la nicio compensare.
29

/. &n situaia n care achizitorul decide continuarea contractului conform paragrafelor anterioare aceste persoane !or rspunde n mod solidar pentru executarea corespunztoare a prestaiilor n aceea i msur ca i prestatorul. 6ontinuarea contractului !a a!ea loc cu respectarea regulilor referitoare la sta(ilirea oricrei garanii i asigurri pre!zute n acesta. 2) 3ecuperarea pe cale >udiciar a creanelor (au lic*idarea >udiciar % &n cazul n care prestatorul face o(iectul unei proceduri de recuperare pe cale ,udiciar a creanelor, achizitorul poate rezilia contractul dac dup notificarea de ctre administratorul ,udiciar, n condiiile pre!zute de_______(se menioneaz actul ,uridic) acesta transmite c nu preia o(ligaiile prestatorului. % &n cazul deschiderii procedurii insol!enei (lichidare ,udiciar) mpotri!a prestatorului, achizitorul i rezer! dreptul de a notifica administratorul ,udiciar/lichidatorul cu pri!ire la intenia de denunare a prezentului contract' la data expirarii unui termen de -A de zile de la recepionarea solicitrii achizitorului de denunare a contractului i dac administratorul ,udiciar/lichidatorul nu rspunde, contractul se consider denunat fr nicio alt formalitate i fr nicio alt procedur ,udiciar sau extra,udiciar. &n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit p2n la data denunrii unilaterale a contractului n condiiile prezentului articol sau p2n la data exprimrii acordului de ctre administratorul ,udiciar/lichidatorul cu pri!ire la ncetarea acestuia. 3)Incapacitatea fi.ic a pre(tatorului % )chizitorul are dreptul de a denuna contractul n caz de incapacitate fizic clar i dura(il a prestatorului, situaie care poate compromite (una executare a prestaiilor ce fac o(iectul contractului de ser!icii. % :enunarea nu creaz prestatorului, dreptul la o compensaie. 1&)2) 3e.ilierea din moti/e ce in de e$ecuia contractului 1) !ificulti 1n pre(tarea (er/iciilor % &n cazul n care pe parcursul derulrii contractului prestatorul nt2mpin dificulti tehnice deose(ite, pentru a cror rezol!are sunt necesare alte metode i soluii tehnice de prestare i a cror pondere n contract este semnificati!, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniiati! sau dup caz, la cererea prestatorului. % :ac prestatorul se afl n imposi(ilitatea de a executa contractul de ser!icii din moti!e similare forei ma,ore, contractul !a fi reziliat. 2) ,nt6r.ierea ordinului de 1ncepere a contractului % :ac rezilierea contractului s%a pronunat ca urmare a cererii prestatorului n aplicarea pre!ederilor art.$-.$, acesta din urm !a (eneficia de compensarea cheltuielilor ocazionate de e!entuale in!estiii strict necesare efectuate n scopul executrii contractului de prestri ser!icii 3) ,ncetarea e$ecutrii pre(taiilor % &n cazul n care ncetarea executrii contractului s%a produs ca urmare a clauzei $-, achizitorul !a notifica prestatorului, rezilierea contractului.
30

% Dezilierea n condiiile mai sus menionate, nu creaz prestatorului dreptul la e!entuale compensaii. % 6ontractul de ser!icii !a nceta de drept dac n termen___zile de la data emiterii ordinului de ncepere, prestatorul nu a demarat prestarea ser!iciilor n cauz. % 6ontractul de ser!icii de asisten tehnic !a nceta de drept dac nu a generat nicio plat ntr%o perioad de _________ de la semnarea sa de ctre pri. &ncetarea !a opera fr necesitatea !reunei formaliti sau inter!enia autoritilor sau a instanei de ,udecat . 1&)3) 3e.ilierea contractului din /ina pre(tatorului % Cuplimentar fa de cauzele de ncetare definite mai sus, )chizitorul poate rezilia 6ontractul de Cer!icii cu efecte depline (de 4ure) dup acordarea unui prea!iz de___zile 1restatorului, fr necesitatea unei alte formaliti i fr inter!enia !reunei autoriti sau instane de ,udecat, n oricare dintre situaiile urmtoare, dar nelimit2ndu%se la acestea" a) prestatorul nu execut ser!iciile de asisten tehnic cu respectarea reglementrilor referitoare la condiiile de munc i de protecie a mediului ncon,urtor' () prestatorul ncalc o(ligaiile cu pri!ire la utilizarea mi,loacelor de prestare puse la dispoziie de achizitor, pre!zute la art.____ c) prestatorul nu i ndepline te o(ligaiile n graficul de timp (perioadele sta(ilite) al contractului' d) prestatorul nu se conformeaz ntr%o perioad de timp rezona(il notificrii emise de ctre 0anagerul de 1roiect care i solicit remedierea executrii corespunztoare sau neexecutrii o(ligaiilor din contractul de ser!icii, care afecteaz n mod gra! executarea corespunztoare i la timp a ser!iciilor de asisten tehnic' e) prestatorul refuz sau omite s aduc la ndeplinire dispoziii sau instruciuni emise de ctre 0anagerul de 1roiect' f) dup semnarea contractului, prestatorul cesioneaz drepturile sale din contractul de ser!icii sau su(contracteaz fr a a!ea acordul preala(il al achizitorului' g) prestatorul declar, independent de cazurile pre!zute la art.$?.$ pct.$, c nu% i poate ndeplini o(ligaiile contractuale' h) dup semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infraciune n legtur cu exercitarea profesiei printr%o hotr2re ,udectoreasc definiti!' i) dup semnarea contractului, se constat c documentele prestatorului depuse n cadrul procedurii de atri(uire a contractului, se do!edesc a fi (inexacte) ' ,) mpotri!a 1restatorului a fost pronunat o hotr2re a!2nd autoritate de lucru ,udecat cu pri!ire la fraud, corupie, implicarea ntr%o organizaie criminal sau orice alt acti!itate ilegal n dauna intereselor financiare ale 6E' 3) prestatorul nu transmite achizitorului modificrile care au a!ut loc n structura organizaional care implic o schim(are cu pri!ire la personalitatea ,uridic, natura sau controlul prestatorului, cu excepia situaiei n care asemenea modificri sunt nregistrate ntr%un act adiional la 6ontractul de Cer!icii'
31

l) prestatorul nu respect o(ligaiile referitoare la confidenialitate, protecia datelor cu caracter personal i a msurilor pri!ind securitatea (n cazul n care prestaiile se execut ntr%un perimetru unde se aplic msuri de securitate n !irtutea unor dispoziii legale pri!ind aprarea rii i securitii naionale' m) prestatorul nu furnizeaz garaniile sau asigurrile solicitate, sau persoana care furnizeaz garania sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc anga,amentele. n) !alorificarea de ctre achizitor a rezultatelor prestaiilor este gra! compromis ca urmare a nt2rzierii prestaiilor din !ina prestatorului' % 6u excepia situaiilor pre!zute la pct.h, i, , ale art.____(de mai sus) , achizitorul !a n tiina prestatorul n legtur cu moti!ul rezilierii i !a comunica acestuia sanciunile pre!zute. 1restatorul este in!itat s prezinte o(ser!aiile sale cu pri!ire la sanciunile notificate. % Dezilierea contractului nu constituie un o(stacol n exercitarea dreptului achizitorului de a aciona prestatorul, ci!il sau penal 1&)4 ,ntiinarea pri/ind re.ilierea contractului $. :ecizia de reziliere face o(iectul unei n tiinri pe care achizitorul are o(ligaia de a o transmite prestatorului. #. &n tiinarea deciziei de reziliere din moti!ele pre!zute la art.$?.#. include" a. Cumele ce urmeaz a fi de(itate prestatorului (a!ans, decontri pariale, finale, !aloarea sta(ilit prin contract, pentru e!entuale apro(ri/!erificri ale mi,loacelor de prestare ncredinate, dup caz !aloarea de nlocuire a acestora n caz de distrugere, suma penalitilor datorate, alte sume fixate prin contract). (. Cumele ce urmeaz a fi achitate prestatorului, (!aloarea prestaiilor executate i recepionate inclusi! a penalitilor de nt2rziere datorate dup caz, !aloarea e!entualelor prestaii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de (unuri) c. 6heltuielile anga,ate de prestator n !ederea executrii prestaiilor care nu au fost li!rate achizitorului, n msura n care acestea nu au fost amortizate anterior sau nu pot fi acoperite ulterior, i anume" costul materialelor i (unurilor achiziionate n scopul executrii contractului' costul instalaiilor, utila,elor realizate n scopul executrii contractului, alte cheltuieli efectuate de prestator n legtur direct cu executarea contractului. d. 6hleltuielile de personal pe care prestatorul do!ede te c sunt rezultatul direct al rezilierii contractului. -. &n tiinarea deciziei de reziliere din moti!ele pre!zute la art.$?.- include"

32

a. Cumele ce urmeaz a fi de(itate prestatorului (a!ans, decontri pariale, finale, !aloarea sta(ilit prin contract, pentru e!entuale apro(ri/!erificri ale mi,loacelor de prestare ncredinate, dup caz !aloarea de nlocuire a acestora n caz de distrugere, suma penalitilor datorate, alte sume fixate prin contract). (. &n oricare din situaii, sumele necesare pentru finalizarea contractului de ctre o ter parte, datorate n conformitate cu pre!ederile art_____ c. Cumele ce urmeaz a fi achitate prestatorului (!aloarea prestaiilor executate i recepionate inclusi! a do(2nzilor de nt2rziere datorate dup caz, !aloarea e!entualelor prestaii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de (unuri.) 7. &n tiinarea deciziei de reziliere din moti!ele pre!zute la art.$?.$ include" a. Cumele ce urmeaz a fi de(itate prestatorului (a!ans, decontri pariale, finale, !aloarea sta(ilit prin contract, pentru e!entuale apro(ri/!erificri ale mi,loacelor de prestare ncredinate, dup caz !aloarea de nlocuire a acestora n caz de distrugere, suma penalitilor datorate, alte sume fixate prin contract). (. Cumele ce urmeaz a fi achitate prestatorului (!aloarea prestaiilor executate i recepionate inclusi! a penalitilor de nt2rziere datorate dup caz, !aloarea e!entualelor prestaii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de (unuri.) /. &n oricare din situaii, penalitile de nt2rziere se calculeaz p2n la data efecti! a rezilierii. .. )chizitorul (sau dup caz, 5anagerul de Proiect ) !a certifica !aloarea ser!iciilor prestate i toate sumele cu!enite prestatorului, la data rezilierii. ;. :ac achizitorul reziliaz contractul de ser!icii, !a fi ndreptit s recupereze de la prestator fr a renuna la celelalte despgu(iri la care este ndreptit potri!it pre!ederilor contractului, orice pierdere sau pre,udiciu suferit p2n la un ni!el egal cu _____( preul contractului). =. &n orice situaie n care achizitorul este ndreptit la despgu(iri, poate reine aceste despgu(iri din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garania de (un execuie, n conformitate cu pre!ederile art._____

2+) #$ecuia pre(taiilor pe c*eltuiala i ri(cul pre(tatorului $. &n condiiile n care clauze ale contractului pre!d iar decizia de reziliere menioneaz expres, achizitorul poate proceda la finalizarea prestaiilor de ctre o ter parte, pe riscul i cheltuiala prestatorului, ori de c2te ori prestatorul nu execut prestaiile care datorit naturii lor, nu permit nt2rzieri n executare i dac potri!it n tiinrii pri!ind rezilierea, !ina aparine exclusi! prestatorului. #. 1restatorul parte a contractului reziliat nu are dreptul de a participa direct sau indirect la executarea prestaiilor efectuate pe cheltuiala i riscul su. )cesta !a furniza totu i toate informaiile colectate i mi,loacele utilizate n execuia contractului iniial i care de!in necesare pentru prestarea ser!iciilor de ctre tera parte sta(ilit de achizitor.
33

-. 1restatorul parte a contractului reziliat !a suporta i e!entualele ma,orri ale preului contractului, rezultate din executarea prestaiilor de ctre tera parte. &n cazul diminurii preului contractului, prestatorul parte a contractului reziliat nu !a (eneficia de aceasta. Articol 21 Aora ma>or #$.$. Jora ma,or este constatat de o autoritate competent. #$.#. Jora ma,or exonereaz prile contractante de ndeplinirea o(ligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. #$.- &ndeplinirea contractului !a fi suspendat n perioada de aciune a forei ma,ore, dar far a pre,udicia drepturile ce li se cu!eneau prilor p2n la apariia acesteia. #$.7. 1artea contractant care in!oc fora ma,or are o(ligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n !ederea limitrii consecinelor. #$./. :ac fora ma,or acioneaz sau se estimeaz c !a aciona o perioada mai mare de L luni, fiecare parte !a a!ea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca !reuna din pri s poat pretinde celeilalte daune%interese. #$... +u !a reprezenta o nclcare a o(ligaiilor din 6ontractul de Cer!icii de ctre oricare din pri situaia n care executarea o(ligaiilor este mpiedicat de mpre,urri de for ma,or care apar dup data semnrii 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic de ctre pri. #$.;. 1restatorul nu !a rspunde pentru penaliti contractuale sau reziliere pentru neexecutare dac, i n msura n care, nt2rzierea n executare sau alt nendeplinire a o(ligaiilor din prezentul 6ontract de ser!icii de asisten tehnic este rezultatul unui e!eniment de for ma,or. &n mod similar, )chizitorul nu !a datora do(2nd pentru plile cu nt2rziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de ctre 1restator pentru neexecutare, dac, i n msura n care, nt2rzierea )chizitorului sau alt nendeplinire a o(ligaiilor sale este rezultatul forei ma,ore. #$.=. :ac oricare parte consider c au inter!enit mpre,urri de for ma,or care pot afecta ndeplinirea o(ligaiilor sale, !a notifica imediat celeilalte pri cu pri!ire la natura, durata estimat i efectul pro(a(il al mpre,urrii de for ma,or. &n lipsa unor instruciuni scrise contrare ale 0anagerului de proiect, 1restatorul !a continua ndeplinirea o(ligaiilor sale n (aza 6ontractului de ser!icii de asisten tehnic n msura n care acest lucru este posi(il n mod rezona(il i !a cuta toate mi,loacele rezona(ile alternati!e, pentru ndeplinirea o(ligaiilor sale care nu sunt afectate de e!enimentul de for ma,or. 1restatorul nu !a utiliza asemenea mi,loace alternati!e dec2t n urma instruciunilor n acest sens ale 0anagerului de 1roiect. #$.?. :ac 1restatorul suport cheltuieli suplimentare ca urmare a conformrii cu instruciunile 0anagerului de 1roiect sau a utilizrii de mi,loace alternati!e potri!it art.#$.=. totalul sumelor corespunztoare acestor cheltuieli !a fi certificat de ctre 0anagerul de 1roiect.
34

Articol 22 0oluionarea liti'iilor ##.$. )chizitorul i prestatorul !or depune toate eforturile pentru a rezol!a pe cale amia(il, prin tratati!e directe, orice nenelegere sau disput care se poate i!i ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea prezentului contract. ##.#. :ac, dup ... zile de la nceperea acestor tratati!e, achizitorul i prestatorul nu reu esc sa rezol!e n mod amia(il o di!ergen contractual sur!enit, fiecare parte poate solicita ca disputa s fie soluionat de ctre instanele ,udectore ti competente din Dom2nia. 2se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor, Articol 23 8imba care 'u/ernea. contractul % Him(a care gu!erneaz contractul este lim(a rom2n. Articol 24 Comunicri #7.$ % ($) Brice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, tre(uie s fie transmis n scris. (#) Brice document scris tre(uie nregistrat at2t n momentul transmiterii, c2t i n momentul primirii. #7.# % 6omunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e%mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Articol 25 8e'ea aplicabil contractului #/.$. 6ontractul !a fi interpretat conform legilor din Dom2nia. 1rile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n ..... exemplare originale, c2te unul pentru fiecare parte. 2se precizeaz data semnrii de ctre pri,

AC7IZITOR8 1111111111111111111111111111

PRESTATOR8 111111111111111111111111111111

35