Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 12

Managementul financiar farmaceutic


Scopul esential al managementului farmaceutic il reprezinta marirea valorii unitatii farmaceutice, iar atingerea acestui scop se face prin utilizarea eficienta a resurselor financiare. Unitatile farmaceutice au inventare ale medicamentelor care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, medicamente care se elibereaza la cerere ( anodine sau OTC ) , precum si inventarierea produselor farmaceutice. Farmaciile trebuie sa foloseasca eficient resursele financiare investite in stocurile de marfa pentru satisfacerea cererii pacientilor. Folosirea optima a resurselor financiare este importanta pentru practica. Farmaciile de orice tip trebuie sa faca fata competitiei economiei de piata. Contabilitatea este principalul sistem de informare al unitatii farmaceutice. Aceasta se poate defini ca fiind o te nica cu a!utorul careia se totalizeaza in unitati monetare toate operatiile pe care le realizeaza unitatea farmaceutica in interiorul ei sau cu alti agenti economici cu care aceasta colaboreaza. Contabilitatea permite cunoasterea periodica a situatiei unitatii fata de tertele unitati farmaceutice sau economice , cum ar fi bancile , clientii , organismele publice, etc. Cu a!utorul contabilitatii este informat managerul unitatii farmaceutice asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si la profitul sau pierderea rezultata din propria activitate. Analiza datelor oferite de contabilitate permite cunoasterea gradului de utilizare a capacitatii de productie, precum si elaborarea unui plan de dezvoltare si stabilirea unui program de finantare a unitatii farmaceutice. "atrimoniul unitatii farmaceutice este acea structura a productiei de marfuri prin care se asigura apropierea si utilizarea eficienta a bunurilor economice si acre genereaza # delimiteaza drepturi si obligatii privind gestionarea acestor bunuri. Componentele patrimoniului $ % bunuri economice & % relatii de drepturi si obligatii ce e'prima raporturi de proprietate privind posesia, folosirea si administrarea bunurilor. % % Ca valori de intrebuintare avem bunuri $ bunuri sau mi!loace de productie & bunuri sau mi!loace de consum.

"entru cunoasterea si gestionarea patrimoniului , contabilitatea foloseste ( structuri calitative $ % activul si pasivul patrimonial & % c eltuieli si venituri.

Structurile de pasiv evidentiaza modul de finnatare a mi!loacelor economice, precum si modul de dobandire si de sustinere financiara a activului titularului de patrimoniu. Capitalul unitatii reprezinta sumele de bani pe care le%a adus unitatii, actionarii sau asociatii, etc. Actionarul este posesorul de actiuni. Un asociat in aceasta calitate are dreptul sa participe la beneficiile societatii sub forma incasarii dividendelor. Actiunile sunt titluri financiare ce reprezinta o parte din capitalul unei societati, care da dreptul posesorului drept de proprietate. )ebitorul il reprezinta persoana fizica sau !uridica care a contractat o datorie fata de un tert numit creantier .