Sunteți pe pagina 1din 6

SOLUTII

1) Solutiile prezinta importante avantaje din punct de vedere farmaceutic si medical


deoarece :
a. permit o dozare exacta a substantei active ;
b. asigura o biodisponibilitate maxima in comparatie cu alte preparate de uz
intern ;
c. evita actiunea iritanta a unor substante asupra mucoasei gastrice , posibila
in cazul administrarii acestora sub forma de : comprimate, capsule,
drajeuri ;
d. pot fi indulcite, aromatizate, colorate ;
e. au stabilitate mare in timp .
2) Solubilitatea substantelor, conform F ! se exprima prin :
a. cantitatea in grame d substante dizolvate in 1 ml de solvent la temperatura
normala ;
b. cantitatea in grame de substante dizolvate in 1"" ml de solvent la
temperatura normala ;
c. volumul de solvent in ml necesar pentru a dizolva 1 g de substanta solida
sau 1 ml substanta lic#ida la t$ % 2"& 2$ ' ;
d. cantitatea de solvent necesara pentru a dizolva 1"" g de substanta la
temperatura normala ;
e. expresii : foarte usor solubil, usor solubil, solubil, etc .
() Solventii folositi in farmacie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
a. sa nu aiba actiune farmacologica proprie ;
b. sa fie inerti d.p.d.v. c#imic ;
c. sa fie puri ;
d. sa aiba constanta dielectrica mica ;
e. sa fie stabili .
)) Solventii indicati de F ! pentru prepararea solutiilor medicamentoase sunt :
a. apa ;
b. alcool ;
c. propilenglicol ;
d. glicerina ;
e. uleiuri vegetale .
*) 'are din urmatorii solventi sunt miscibili cu apa :
a. glicerina ;
b. propilenglicol ;
c. oleat de etil ;
d. alcool ;
e. ilei de floarea soarelui .
+) 'onform F ! , prin ,apa- se intelege :
a. apa potabila ;
b. apa demineralizata ;
c. apa purificata ;
d. apa bidistilata ;
e. apa distilata .
.) 'onform F !, cand se prepara solutii cu substante toxice sau puternic active in
cantitati mai mici de ","* g, se vor folosi solutiile titrate ale acestor substante in
concentratie de :
a. 1:1" ;
b. 1:2" ;
c. 1:2* ;
d. 1:*" ;
e. 1:1"" .
/) 0iteza de dizolvare a unei substante :
a. creste cu marimea dimensiunii particulelor ;
b. creste cu micsorarea marimii particulelor ;
c. este neinfluentata de marimea particulelor ;
d. in general creste cu temperatura ;
e. este neinfluentata de temperatura .
1) Solubilizarea poate fi obtinuta :
a. cu tensioactivi ;
b. prin formarea de complecsi sau asociatii moleculare ;
c. prin formarea de saruri ;
d. prin utilizarea de cosolventi ;
e. prin introducerea de grupari #idrofile in molecula medicamentului .
1") 'are din urmatoarele proprietati fizice ale unei solutii apoase de substante
tensioactive variaza brusc cand se realizeaza concentratia micelara critica :
a. conductibilitatea ;
b. tensiunea superficiala ;
c. indicele de refractie ;
d. presiunea osmotica ;
e. vascozitatea .
11) 'are dintre urmatoarele materiale se folosesc ca agenti de clarificare a siropurilor
a. #artie de filtru ;
b. vata ;
c. talc ;
d. caolin ;
e. celuloza microcristalina .
12) 2rin invertirea za#arului in timpul conservarii, siropul simplu prezinta :
a. un gust mai putin dulce decat a fost initial ;
b. o scadere a presiunii osmotice ;
c. un gust mai dulce decat a fost initial ;
d. un aspect opalescent ;
e. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata .
1() 3a prepararea siropurilor cu concentratie inferioara siropului simplu, F ! indica
utilizarea urmatorilor conservati :
a. nipagin 14 ;
b. nipasol 4 ;
c. amestec 5ipagin : 5ipasol 1:1 , 1,* 4 ;
d. amestec 5ipagin : 5ipasol 1:1 , 1,*4 ;
e. amestec 5ipagin : 5ipasol 1:1 , 1,*4 .
1)) Siropul simplu are concentratia de za#ar de :
a. )"6 ;
b. */6 ;
c. +)6 ;
d. +/6 ;
e. ."6 .
1*) 7cizii organici folositi la prepararea limonadelor sunt :
a. acid succinic ;
b. acid citric ;
c. acid oleic ;
d. acid tartric ;
e. acid lactic .
1+) 'oncentratia de volum care apare cand alcoolul si apa sunt amestecate se
datoreaza in primul rand :
a. fortelor de atractie van der 8aals ;
b. legaturilor covalente ;
c. legaturilor ionice ;
d. sc#imbarilor de temperatura ;
e. legaturilor de #idrogen .
1.) 7lcoolul se amesteca in orice proportie cu :
a. apa ;
b. acetona ;
c. ulei de floarea soarelui ;
d. eter ;
e. glicerina .
1/) 'and intr9o reteta se prescrie ,alcool diluat- fara alta specificatie,se va elibera
alcool de :
a. 1*$ ;
b. 1"$ ;
c. ." $ ;
d. *" $ ;
e. )" $ .
11) 'are dintre urmatoarele substante se folosesc ca edulcolanti pentru preparatele de
uz intern :
a. za#aroza ;
b. ciclamat de sodiu ;
c. za#arina ;
d. amidon ;
e. sorbitol .
2") :onografia ,;toguttae- din F ! se refera la urmatoarele forme farmaceutice :
a. colutorii ;
b. solutii ;
c. emulsii ;
d. tincturi ;
e. suspensii .
21) 'onform F !, la prepararea picaturilor pentru nas, se utilizeaza urmatoarele
ve#icule :
a. apa distilata ;
b. solutie izotonica de clorura de sodiu ;
c. ulei de floarea soarelui neutralizat ;
d. ulei de parafina ;
e. solutie izotonica de glucoza .
22) <rmatoarele vitamine se solubilizeaza cu tensioactivi formand #idrodispersate :
a. vitamina 7 ;
b. vitaminele din complexul = ;
c. vitamina ' ;
d. vitamina > ;
e. vitamina ? .
2() <leiurile vegetale fixe utilizate la prepararea solutiilor uleioase trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii :
a. sa fie neutre ;
b. sa aiba numeroase duble legaturi in molecula ;
c. sa nu rancezeasca rapid ;
d. sa fie bine tolerate pe piete sau pe mucoase ;
e. sa aiba indici de aciditate @ ) .
2)) Aoate caracteristicile fizico9c#imice de mai jos influenteaza solubilitatea unei
substante intr9un solvent dat, cu exceptia :
a. constantei dielectrice ;
b. pB9ului solutiei ;
c. temperaturii ;
d. structurii c#imice ;
e. valentei ionilor substantei .
2*) 'onform F !, pentru masurarea componentelor lic#ide in picaturi se foloseste :
a. picatorul normal ;
b. sticla picatoare ;
c. pipeta gradata ;
d. instilator ;
e. nici una din afirmatii nu este adevarata .
2+) eferitor la prepararea solutiilor, F ! prevede :
a. componentele se canteresc in grame ;
b. solutia se completeaza la volum ;
c. solutia se completeaza la masa specificata ;
d. solutiile titrate cu substante toxice se pastreaza in dulapul ,Separanda-
e. pB9ul cuprins intre ),* C /,* .
2.) 2reparatele lic#ide vascoase destinate a fi aplicate pe gingii, pe peretii interni ai
cavitatii bucale si pe faringe , se mai numesc :
a. colutorii ;
b. gargarisme ;
c. potiuni ;
d. badijonare ;
e. ape de gura .
2/) 'onform F !, la prepararea picaturilor pentru nas se pot folosi ca substante
auxiliare :
a. solubilizanti ;
b. agenti pentru cresterea vascozitatii ;
c. agenti pentru ajustarea pB9ului ;
d. aromatizanti ;
e. conservanti antimicrobieni .
21) 'onform F !, solventii cei mai folositi la prepararea picaturilor auriculare sunt :
a. apa ;
b. glicerol ;
c. alcool diluat ;
d. propilenglicol ;
e. ileiuri vegetale ;
(") pB9ul picaturilor apoase pentru urec#e trebuie sa fie cuprins intre :
a. . C / ;
b. * C .,* ;
c. ),* C /,* ;
d. ) C + ;
e. . C /,* .
RASPUNSURI SOLUTII
1) a,b,c,d
2) c,e
() a,b,c,e
)) a,b,d,e
*) a,b,d
+) e
.) a,e
/) b,d
1) a,b,c,d,e
1") a,b,c,d,e
11) a,c,d
12) b,c,d
1() c
1)) c
1*) b,d,e
1+) e
1.) a,b,d,e
1/) c
11) a,b,c,e
2") b,c,e
21) a,b,c,e
22) a,d,e
2() a,c,d
2)) e
2*) a
2+) a,c
2.) a,d
2/) a,b,c,e
21) a,b,c,d,e
(") b.