Sunteți pe pagina 1din 3

APROB" eful catedrei Anesteziologie i Reanimatologie N1V.G ereg !onf." d.m." #erg ei andru $N%R&B'R()& P&N%R* !O)O!

V(*) +(,&R&N-(A% )A AN&#%&.(O)OG(& ( R&AN(/A%O)OG(& P&N%R* #%*+&N-(( AN*)*( V( ,A!*)%A%&A /&+(!(N' NR1 0AN*) +& #%*+(( 1213412156 1.Anestezie 1. Anestezicele inhalatorii. 2. Anestezicele intravenoase 3. Relaxantele musculare, tipuri, mecanisme de actiune. 4. Analgeticele opioide. 5. Examenul preanestezic si premedicaia. corul A A de risc anestezic. !. Etapele anesteziei generale. ". #onitorizarea intraanestezic$. %. Echipamentul anestezic &i pentru monitoring. '. #ecanismul de aciune al anestezicului local. (locul anestezic di)erenial. 1*. +lasi)icarea si caracteristicele clinice ale anestezicelor locale. 11. ,ehnici de anestezie loco-regionala. 12. Anestezia su.arahnoidian$. 13. Anestezia peridural$. 14. +omplicaiile anesteziei generale si loco-regionale. 15. indromul durerii. /iziopatologia durerii. 1!. ,ratamentul durerii. 1.(nsuficien7a res8iratorie acuta 1. 0nsu)iciena respiratorie acut$. 1e)iniie &i clasi)icarea 0RA. 2. 0nsu)iciena respiratorie hipoxemic$. +auze. #ecanismele hipoxemiei. ,a.lou clinic. 3. 0nsu)iciena respiratorie hipercapnic$. +auze. #ecanismele hipercapniei. ,a.lou clinic. 4. 1ezo.strucia c$ilor aeriene. 5. 2eziunea pulmonar$ acut$3 indromul de detres$ respiratorie acut$. Etiologie. #ecanismele hipoxemiei. ,a.loul clinic. !. 2eziunea pulmonar$ acut$3 indromul de detres$ respiratorie acut$. 1iagnostic. ,ratament. ". tarea de r$u astmatic. ,a.lou clinic. 4rincipiile de tratament. %. 5xigenoterapia. 0ndicaiile oxigenoterapiei. +omplicaii. '. uportul ventilator mecanic. 0ndicaii. +omplicaiile ventilaiei mecanice. evra6ul de ventilator. 1*. #onitoringul )unctiei respiratorii. 3.(nsuficien7a cardio49asculara acut:. 1. 1e)iniia insu)icienei cardiace acute. +auze de insu)icienei ventriculare dreapt$, st7ng$, glo.al$ &i de insu)icien$ diastolic$. 2. +omponentele transportului de oxigen, )ormula de calcul.+omponentele de.itului cardiac. 3. 1e)iniia presarcinii &i postsarcinii &i comonentele lor. 4. /azele ciclului cardiac prin prisma cur.ei presiune-volum. 5. 1e)inirea )enomenului de cupla6 ventriculo-vascular, inter)eren$ ventricular$, inter)eren$ cord-pl$m7n. !. copurile monitoriz$rii )unciei cardiovasculare &i de)inirea a 1* parametri care re)lect$ )uncia cardiovascular$. ". 4rincipiul de lucru al .alonului intra-aortic de contrapulsatie. %. #etodele de estimare a de.itului cardiac. '. +are sunt tul.ur$rile de ritm cu potenial letal imediat &i tratamentul lor.

1*. 8rupele )armacologice de preparate utilizate 9n managementul insu)icienei cardiovasculare acute :inotropice-adrenalina, do.utamina, dopamina, izoprenalina, inhi.itori ai )os)odiesterazei;. 11. 8rupele )armacologice de preparate utilizate 9n managementul insu)icienei cardiovasculare acute :cu aciune asupra patului vascular-nitroprusiatul de sodiu, nitroglicerina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, mezaton;. 5. ocul 1. <ocul. 1e)iniie. +lasi)icare. /iziopatologie. 2. <ocul hipovolemic. Etiopatogeneza. 3. <ocul hipovolemic ,a.loul clinic. ,ratamentul. 4. <ocul cardiogen. Etiopatogeneza. ,a.loul clinic. ,ratamentul. 5. <ocul septic. Etiopatogeneza. ,a.loul clinic. ,ratamentul. !. 0R . epsis. epsis sever. oc septic. #51 . ". <ocul ana)ilactic. Etiopatogeneza. ,a.loul clinic. ,ratamentul. %. <ocul neurogen. Etiopatogeneza. ,a.loul clinic. ,ratamentul. '. Em.olia arterei pulmonare. ,a.loul clinic. ,ratamentul. ;. !omele. +iagnosticul si tratamentul. 1. 8radele de alterare a statutului neurologic. 2. Etiologia comelor. 3. +onceptele cheie ale neuroterapiei intensive. 4. /actorii care determin$ )luxul cere.ral &i valoarea presiunii intracraniene. 5. 1iagnosticul comelor :istoricul medical, examenul )izic general. Examenul neurologic, examenul paraclinic;. !. 4rincipiile generale de tratament a comelor. ". /ormele cronice de alterare a statutului neurologic :mutism a=inetic, starea vegetativ$, sindromul lo=ed-in;. %. #oartea cere.ral$ :criteriile de diagnostic;. 4acientul diagnosticat cu moarte cere.ral$ > potenial donator de organe. <. %o=icologie clinic: 1.1iagnosticul intoxicaiilor exogene acute :clinic? sindroame mediatoare, &i instrumental, de la.orator;. 2. 4rincipiile de tratament intensiv al intoxicaiilor exogene acute. 3. #etode de 9ndep$rtare a toxicului nea.sor.it. 4. #etode de 9nl$turare a toxicului a.sor.it. Reglarea activit$ii )ermentative ca metoda de tratament al intoxicaiilor exogene acute. @oiune de Asinteza letal$B. 5. ,erapia antidot :)armacologica; 9n intoxicaiile exogene acute. 4articularit$i, clasele de antidoi. !. 4articularit$ile resuscit$rii &i terapiei intensive 9n cazul intoxicaiilor exogene acute la copii &i pacienii 9n etate. 4ro.lema reversi.ilit$ii )unciilor deteriorate ale organelor &i sistemelor lezate. ". 0ntoxicaiile acute cu preparate psihotrope :.ar.iturice, antidepresive triciclice, .enzodiazepine;. %. 0ntoxicaiile acute cu insecticide organo)os)orice. '. 0ntoxicaii acute cu preparate corozive. 1*. 0ntoxicaii acute cu alcool &i surogatele lui. 11. 0ntoxicaii acute cu monoxid de car.on 12. 0ntoxicaii acute cu ciuperci necomesti.ile. 13 0ntoxicaia cu antiin)lamatoare nonsteroidiene :paracetamol, salicilai;.

>. %era8ia de 8erfuzie4transfuzie. Nutri7ia 8arenteral: 1. +oncentratul eritrocitar. 0ndicaii pentru trans)uzie perioperatorie. 2. +aracteristica &i indicaii pentru utilizarea plasmei proasp$t congelate &i a crioprecipitatului. 3. +aracteristica &i indicaii pentru utilizarea concentratului trom.ocitar. 4. ,erapia de per)uzie. oluii electrolitice. 5. ,erapia de per)uzie. oluii coloide. ! 0ndicaii pentru nutriia parenteral$. +omponente. ". 4rincipiile de apreciere a necesarului nutritiv. ?. %ul@ur:rile ec ili@rului idro4electrolitic. 1.Cipovolemia, tipuri, simptomatologie, tratament. 2. Cipervolemia, tipuri, simptomatologie, tratament. 3. Ciposodemia, etiologie, simptomatologie, tratament. 4. Cipersodemia, etiologie, simptomatologie, tratament. 5. Cipopotasemia, etiologie, simptomatologie, tratament. !. Ciperopotasemia, etiologie, simptomatologie, tratament. A. &c ili@rul acido4@azic 1. istemele tampon de reglare a echili.rului acido-.azic. 2. #ecanisme )iziologiece de reglare a echili.rului acido-.azic. 3. 0ndicii echili.rului acido-.azic. 4. Acidoza meta.olica. 5. Alcaloza meta.olica. !. Acidoza respiratorie. ". Alcaloza respiratorie. 12.(nsuficienta e8atica acuta. 1. 0nsu)iciena hepatic$ acut$. 1e)initie. +auze. 2. 0nsu)iciena hepatic$ acut$. ,ratamentul etiotrop. 3. 0nsu)iciena hepatic$ acut$. ,ratamentul speci)ic :sistemul cardiovascular, respirator, nervos;. 4. 0nsu)iciena hepatic$ acut$. ,ratamentul speci)ic :coagulapatia, in)ectiile, insu)icienta renala;. 11. (nsuficienta renala acuta 1. 2eziunea renal$ acut$. 1e)iniia. +lasi)icare. +riterii 2. 2eziunea renal$ acut$. +auze. 3. 2eziunea renal$ acut$ prerenal$. +auze. 4atogenie. #ani)estare clinic$, date paraclinice. 1ignostic di)erenial. 4. 2eziunea renal$ acut$ prerenal$. #ani)estare clinic$. ,ratament. 5. 2eziunea renal$ acut$ intrinsec$. +auze. 4atogenie. #ani)estare clinic$, date paraclinice. 1iagnostic di)erenial. !. 2eziunea renal$ acut$ intrinsec$. #ani)estare clinic$. ,ratament. ". Evaluarea pacientului cu dis)uncie renal$ acut$. %. ,ratamentul de su.stituie renal$ 9n 2RA. 0ndicaii. '. ,ratamentul de su.stituie renal$ 9n 2RA. #etode. +omplicaii.