Sunteți pe pagina 1din 8

1. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a anilinei n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav.

Diametrul conductei exterioare !"#$% mm$ iar a celei interioare &'"# mm$ debitul anilinei &((( l)h$ iar temperatura medie !( o*.

+. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #("1$% mm i !'"+$% mm. -rin eava interioar trec % t)h aceton cu temperatura #( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec +(( /g)h oxigen la presiunea absolut &

atm i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere a acetonei i gazului din rcitor.

#. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut #

atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor. &. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a toluenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare %"#$% mm$ iar a celei interioare &!"# mm$ debitul lichidului &%((( l)+&h$ iar temperatura medie %( o*.

%. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a oxigenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("+$% mm$ iar a celei interioare #%"# mm$ debitul de mas a oxigenului +%( /g)h la presiunea # atm i la temperatura medie %( o*.

'. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al hidrogenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 11("+$% mm$ iar a celei interioare %#"# mm$ debitul de mas a hidrogenului %%((( /g)+&h la presiunea +$% atm i la temperatura medie &( o*. !. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al gazului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("#$% mm$ iar a celei interioare #%"+ mm$ debitul de mas a azotului +%( /g)h la presiunea + atm i la temperatura medie '( o*.

. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a anilinei n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare !"#$% mm$ iar a celei interioare &'"# mm$ debitul anilinei &((( l)h$ iar temperatura medie !( o*.

2. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #("1$% mm i !'"+$% mm. -rin eava interioar trec % t)h aceton cu temperatura #( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec +(( /g)h oxigen la presiunea absolut &

atm i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere a acetonei i gazului din rcitor.

1(. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut # atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor. 11. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a toluenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare %"#$% mm$ iar a celei interioare &!"# mm$ debitul lichidului &%((( l)+&h$ iar temperatura medie %( o*.

1+. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a oxigenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("+$% mm$ iar a celei interioare #%"# mm$ debitul de mas a oxigenului +%( /g)h la presiunea # atm i la temperatura medie %( o*.

1#. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al hidrogenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 11("+$% mm$ iar a celei interioare %#"# mm$ debitul de mas a hidrogenului %%((( /g)+&h la presiunea +$% atm i la temperatura medie &( o*. 1&. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al gazului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("#$% mm$ iar a celei interioare #%"+ mm$ debitul de mas a azotului +%( /g)h la presiunea + atm i la temperatura medie '( o*.

1%. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #!"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec 1! t)+&h benzen cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea # atm

i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

1'. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &%"+$( mm i 2!"1$% mm. -rin eava interioar trec #((( l)h alcool etilic cu temperatura '( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($%' t)h hidrogenului la presiunea absolut +$% at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

1!. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele ##"+$% mm i '"1$!% mm. -rin eava interioar trec !!(((l)+&h alcool metilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea +$% at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

1 . ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele # "+$% mm i '"+$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h hexan cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($!% t)h aer la presiunea absolut # at i la temperatura %( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

12. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &!"+$( mm i 2'"+$% mm. -rin eava interioar trec t)h alcool propilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($! t)h azot la presiunea absolut & at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

+(. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec &% t)+&h alcool etilic cu temperatura ( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea # at i la temperatura '( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

+1. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut # atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

++. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"+$( mm i '"+$% mm. -rin eava interioar trec 11$% t)+&h alcool metilic cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($% t)h azot la presiunea +$!% atm i la temperatura &% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

+#. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool propilic cu temperatura 2( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h aer la presiunea absolut # at i la temperatura '( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

+&. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool metilic cu temperatura 11( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut & at i la temperatura % *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

25. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec %$'! t)h apa cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($ 2 t)h oxigen la presiunea absolut # at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

26. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &%"+$% mm i 2'"+$% mm. -rin eava interioar trec &% t)+&h benzen cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($&% t)h azot la presiunea +$# at i la temperatura &% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

+!. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a anilinei n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare !"#$% mm$ iar a celei interioare &'"# mm$ debitul anilinei &((( l)h$ iar temperatura medie !( o*.

+ . ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #("1$% mm i !'"+$% mm. -rin eava interioar trec % t)h aceton cu temperatura #( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec +(( /g)h oxigen la presiunea absolut & atm i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere a acetonei i gazului din rcitor.

+2. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut # atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor. #(. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a toluenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare %"#$% mm$ iar a celei interioare &!"# mm$ debitul lichidului &%((( l)+&h$ iar temperatura medie %( o*.

#1. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a oxigenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("+$% mm$ iar a celei interioare #%"# mm$ debitul de mas a oxigenului +%( /g)h la presiunea # atm i la temperatura medie %( o*.

#+. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al hidrogenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 11("+$% mm$ iar a celei interioare %#"# mm$ debitul de mas a hidrogenului %%((( /g)+&h la presiunea +$% atm i la temperatura medie &( o*. ##. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al gazului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("#$% mm$ iar a celei interioare #%"+ mm$ debitul de mas a azotului +%( /g)h la presiunea + atm i la temperatura medie '( o*.

#&. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a anilinei n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare !"#$% mm$ iar a celei interioare &'"# mm$ debitul anilinei &((( l)h$ iar temperatura medie !( o*.

#%. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #("1$% mm i !'"+$% mm. -rin eava interioar trec % t)h aceton cu temperatura #( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec +(( /g)h oxigen la presiunea absolut & atm i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere a acetonei i gazului din rcitor.

#'. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut # atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor. #!. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a toluenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare %"#$% mm$ iar a celei interioare &!"# mm$ debitul lichidului &%((( l)+&h$ iar temperatura medie %( o*.

# . S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez a oxigenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("+$% mm$ iar a celei interioare #%"# mm$ debitul de mas a oxigenului +%( /g)h la presiunea # atm i la temperatura medie %( o*.

#2. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al hidrogenului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 11("+$% mm$ iar a celei interioare %#"# mm$ debitul de mas a hidrogenului %%((( /g)+&h la presiunea +$% atm i la temperatura medie &( o*. &(. S se determine regimul de curgere i nalimea de vitez al gazului n spaiul dintre evile unui schimbtor de cldur tip eav n eav. Diametrul conductei exterioare 2("#$% mm$ iar a celei interioare #%"+ mm$ debitul de mas a azotului +%( /g)h la presiunea + atm i la temperatura medie '( o*.

&1. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #!"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec 1! t)+&h benzen cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea # atm

i la temperatura 1( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

&+. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &%"+$( mm i 2!"1$% mm. -rin eava interioar trec #((( l)h alcool etilic cu temperatura '( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($%' t)h hidrogenului la presiunea absolut +$% at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

&#. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele ##"+$% mm i '"1$!% mm. -rin eava interioar trec !!(((l)+&h alcool metilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea +$% at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

&&. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele # "+$% mm i '"+$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h hexan cu temperatira !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($!% t)h aer la presiunea absolut # at i la temperatura %( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

&%. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &!"+$( mm i 2'"+$% mm. -rin eava interioar trec t)h alcool propilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($! t)h azot la presiunea absolut & at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%(. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec &% t)+&h alcool etilic cu temperatura ( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea # at i la temperatura '( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%1. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool etilic cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut # atm i la temperatura +( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%+. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"+$( mm i '"+$% mm. -rin eava interioar trec 11$% t)+&h alcool metilic cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($% t)h azot la presiunea +$!% atm i la temperatura &% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%#. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool propilic cu temperatura 2( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h aer la presiunea absolut # at i la temperatura '( *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%&. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec ! t)h alcool metilic cu temperatura 11( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($+ t)h azot la presiunea absolut & at i la temperatura % *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%'. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele #%"1$( mm i '"1$% mm. -rin eava interioar trec %$'! t)h apa cu temperatura %( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($ 2 t)h oxigen la presiunea absolut # at i la temperatura #% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.

%!. ,n rcitor de tip eava n eav are diametrele &%"+$% mm i 2'"+$% mm. -rin eava interioar trec &% t)+&h benzen cu temperatura !( *. .n spaiul dintre cele dou evi trec ($&% t)h azot la presiunea +$# at i la temperatura &% *. 01lai viteza$ nalimea de vitez i regimul de curgere al lichidului i al gazului din rcitor.