Sunteți pe pagina 1din 110

GUVERNUL ROMNIEI

STRATEGIA FISCAL-BUGETAR PENTRU PERIOADA 2014-2016

2013 1

Abrevieri
AFM ANP ANRMAP BM CNAS EA FMI IMM INS S LRF LFPL MDRAP MFE MTO MT OUG PIB PNDR POS PEP SFB SMURD TVA UE UEM Administraia Fondului pentru Mediu Administraia Naional a Penitenciarelor Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice Banca Mondial Casa Naional de Asigurri de Sntate ona !uro Fondul Monetar "nternaional #ntreprinderi mici i mi$locii "nstitutul Naional de Statistic #ntreprinderi de stat %egea responsabilitii &iscal bugetare %egea &inanelor publice locale Ministerul 'ez(oltrii Regionale i Administraiei Publice Ministerul Fondurilor !uropene )biecti( bugetar pe termen mediu Ministerul *ransporturilor )rdonana de +rgen a ,u(ernului Produs intern brut Planul Naional de 'ez(oltare Rural Programul )peraional Sectorial Pactul !uro Plus Strategie &iscal bugetar Ser(iciul Rom-n de +rgen Reanimare i 'escarcerare *a.a pe (aloarea adugat +niunea !uropean +niunea !conomic i Monetar

Cupr !"
C#$ru% &'!'r#% !('r!#) *!#% + !('r! #% S(r#('& ' , "-#%-.u&'(#r' p'!(ru p'r *#$# 2014-2016 1/ O. '-( 0'%' p*% ( - , "-#%' + .u&'(#r' 2/ C#$ru% 1#-r*'-*!*1 /01 !(oluii macroeconomice recente ale economiei rom-neti /0/0 !(oluii &iscal bugetare 2n anul /31/ i pe primele nou luni ale anului /314 /04 Prognoze macroeconomice pe termen mediu 5 /3167/3189 2/ C#$ru% , "-#%-.u&'(#r 401 Politica &iscal 40101 Caracteristici: prioriti: premise pri(ind politicile &iscale i de administrare &iscal 4010/ Msuri &iscale i tendine ale principalelor ta.e i impozite 40104 Politica de administrare &iscal 40106 ;enituri bugetare 40/ Politica bugetar 40/01 Caracteristici: prioriti: premise ale politicilor de cheltuieli bugetare 40/0/ Politici publice 40/04 "n(estiiile publice prioritare 40/060 Politica 2n domeniul Fondurilor !uropene 40/0<0 Cheltuieli bugetare 404 'atoria Public 406 Pla&oane pri(ind principalii indicatori bugetari 2n perioada /3117/318 4/ C#$ru% $' -3'%(u '% p' ('r1'! 1'$ u 2014-2016 4/ D'-%#r#) ' $' r5"pu!$'r'

C#$ru% &'!'r#% !('r!#) *!#% + !('r! #% S(r#('& ' , "-#%-.u&'(#r' p'!(ru p'r *#$# 2014-2016 CADRUL E6TERN 1
1

Prognoza de toamna a Comisiei !uropene

REDRESARE TREPTAT7 RE #n ultimele luni: au e.istat semne 2ncura$atoare c !uropa este 2n curs de redresare economic0 'up o scdere care a durat p-n 2n primul trimestru al anului /314: economia european a 2nceput s creasc din nou 2n al doilea trimestru: iar P"B7ul real (a continua s creasc 2n mod constant de7a lungul acestui an0 Se estimeaz c: 2n a doua $umtate a anului /314: creterea (a &i de 3:<= comparati( cu aceeai perioad a anului /31/ 2n +!0 Pe o baz anual: creterea de anul acesta a P"B7ului real este estimat la 3:3= 2n +! >i la 73:6= 2n zona euro0 #n perspecti(: con&orm pre(iziunilor: creterea economic se (a accelera treptat pe parcursul perioadei de prognozare: a$ung-nd la 1:6= 2n +! >i la 1:1= 2n zona euro 2n /316 >i ating-nd 1:? =: respecti( 1:@ = 2n /31<0 A$ustarea intern i e.tern 2n !uropa continu: susAinut 2n multe cazuri prin re&orme structurale de amploare >i prin consolidarea &iscal semni&icati( puse 2n aplicare 2n ultimii ani0 Acest lucru a dus la ameliorarea condiAiilor necesare pentru ca cererea intern s de(in treptat principalul motor al cre>terii economice 2n !uropa0 Cu toate acestea: pe &ondul unor perspecti(e mai slabe pentru economiile de pia A emergente: re(enirea la o cretere solid (a &i un proces progresi(0 SARE TREPTAT7 RELANSARE PROGRESIV7 'ezechilibrele macroeconomice acumulate sunt 2n scdere i se ateapt o accelerare moderat a ritmului creterii0 'e>i situaAia pieAelor &inanciare s7a 2mbuntAit considerabil: iar ratele dob-nzilor au sczut 2n Arile (ulnerabile: aceste elemente nu s7au repercutat 2nc 2n economia real: 2ntruc-t &ragmentarea pieAelor &inanciare persist: e.ist-nd di&erenAe substanAiale 2ntre statele membre >i 2ntre &irme de di&erite dimensiuni0 'eoarece a sczut ne(oia de a se reduce po(ara datoriilor: se preconizeaz c cererea intern se (a consolida lent: graAie relansrii cre>terii consumului pri(at i redresrii 2n ceea ce pri(e>te &ormarea brut de capital &i.: datorit 2mbuntAirii condiAiilor globale de &inanAare i a percepAiei generale asupra economiei0 #n /316 >i /31<: se preconizeaz c cererea intern (a &i principalul motor al cre>terii: pe &ondul unor perspecti(e mai slabe pentru e.porturile +! ctre restul lumii0 !ste de a>teptat ca redresarea acti(itAii economice s se traduc doar treptat prin crearea de locuri de munc0 !.ist perspecti(e modeste de diminuare a ratei oma$ului ctre 13:@= 2n +! >i ctre 11:B= 2n zona euro p-n 2n /31<: di&erenAele dintre Ari rm-n-nd 2ns &oarte mari0 Se preconizeaz c: 2n cursul perioadei de prognozare: in&laAia preAurilor de consum (a rm-ne sczut at-t 2n +!: c-t >i 2n zona euro: ratele &iind apropiate de 1C =0 Ca urmare a c->tigurilor continue 2n materie de competiti(itate a preAurilor i a unei consolidri a sectoarelor lor de e.port: se preconizeaz c o serie de state membre (ulnerabile (or 2nregistra 2n acest an e.cedente de cont curent0

RITM MAI LENT DE CONSOLIDARE Reducerea de&icitelor publice generale (a continua0 #n /314: se preconizeaz c de&icitele &iscale globale (or scdea la 4 C = din P"B 2n +! >i la 4 = 2n zona euro: 2n timp ce ponderea datoriei 2n raport cu P"B7ul (a a$unge la aproape ?3 = 2n +! >i la ?8 = 2n zona euro0 Se pre(ede c de&icitul bugetar structural: adic de&icitul public corectat pentru &actorii ciclici: msurile cu caracter e.cepAional >i alte msuri temporare: (a scdea 2n mod semni&icati( 2n /314 cu peste C= din P"B 2n ambele zone: ca urmare a msurilor de consolidare puse 2n aplicare 2n mai multe state membre0 Con&orm proiectelor de buget pentru /316 disponibile 2naintea datei limit a pre(iziunilor: aceast ameliorare (a continua 2n /316: dar 2ntr7un ritm mai lent0 Aceast situaAie se e.plic: parAial: prin &aptul c unele state membre i7au atins de$a obiecti(ele pe termen mediu 2n ceea ce pri(e>te soldurile bugetare structurale: ceea ce ar trebui s contribuie la reducerea progresi( a datoriei publice0 U! !*u -#$ru p'!(ru p*% ( - %' .u&'(#r' %# ! 0'%u% UE

Criza datoriilor su(erane la ni(elul +! a scos 2n e(iden ne(oia urgent de a aduce 2mbuntiri ma$ore cadrului politicilor bugetare0 Noua arhitectur emergent a politicilor bugetare din +niunea !uropean (izeaz consolidarea principiului director al &inanelor publice sntoase: consacrat la articolul 11? alineatul 549 din *F+!0

Pachetul de msuri pri(ind gu(ernana economic a intrat 2n (igoare la 14 decembrie /311 i a re&ormulat i modi&icat normele Pactului de Stabilitate i Cretere0 Consiliul !uropean a acceptat i a aprobat la 43 ianuarie /31/ D*ratatul pri(ind stabilitatea: coordonarea i gu(ernana 2n cadrul +niunii economice i monetareE: aa7numitul DPact &iscalE: care pre(ede consacrarea regulii echilibrului bugetar 5Dregula de aurE9: declanarea automat a mecanismului de corecie i a unor norme mai stricte pentru rile care &ac obiectul unei proceduri 2n caz de de&icit e.cesi(0

Pachetul de dou regulamente pri(ind gu(ernana economic 5 *Fo pacG9: intrat in (igoare in /314: pre(ede calendare bugetare comune pentru toate statele membre din zona euro: precum i norme pri(ind monitorizarea i e(aluarea de ctre Comisie a planurilor bugetare ale statelor membre: norme mai stricte 2n materie de supra(eghere economic i bugetar: inclusi( norme pri(ind cerinele suplimentare de raportare pentru statele membre care se con&runt cu crize &inanciare se(ere0

C#$ru !('r! 5

Cadrul general intern este caracterizat prin stabilitate politic: concretizat 2n relansarea economiei: o 2ncredere mai mare a in(estitorilor: disciplin bugetar i reducerea risipei: &iind 2nregistrate progrese pe linia realizrii unui echilibru corect 2ntre consolidarea &iscal sustenabil i relansarea economic: 2ntre economic i social: asigurarea credibilitii i predictibilitii politicii economice a ,u(ernului i &inanarea la costuri rezonabile a de&icitului bugetar i a celui e.tern: premise pentru realizarea unor &inane publice sntoase0 'ezechilibrele &iscale acumulate 2nainte de criza &inanciar internaional au &ost 2n cea mai mare parte corectate0 'e&icitul bugetar 2n anul /31/: calculat potri(it !SA ?<: s7a situat la 4= din P"B0 Hinta de de&icit 2n termeni cash pe anul /31/: s7a situat la /:<= din P"BI Bugetul anului /314 intete un de&icit de /:8 la sut din P"B con&orm metodologiei !SA i /:< la sut 2n termeni cash0 'e&icitul structural 2n anul /31< este estimat la 1= din P"B0
Defic it bugetar in termeni E S A95, % PIB
0,00 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 -6,00 -7,00 -8,00 -9,00 -10,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

SursaJ MFP
Evoluia datoriei guvernam entale n unele ri ale UE n anul 2012 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 9.8 18.5 37.9 21.7 117.4 124.1 127 156.9

Estonia

Bulgaria

Luxemburg

Romania

Irlan a

!ortugalia

Italia

"re#ia

SursaJ Noti&icarea &iscal K !urostat A doua noti&icare nr0 1</L/314 K /1 cotombrie /314

C#p (*%u% 1 O. '-( 0'%' p*% ( - , "-#%' + .u&'(#r'

Bugetul anului /316 este un buget orientat ctre in(estiii0 )biecti(ul general al politicii bugetare 2n /316 este continuarea reducerii de&icitului bugetar: 2n paralel cu stimularea creterii economice prin creterea in(estiiilor publice0 Pentru anul /316: principalele obiecti(e speci&ice ale politicii bugetare suntJ 10 C*!( !u#r'# -*!"*% $5r , "-#%' prin reducerea de&icitului !SA de la /:8= din P"B 2n /314 la /:/= din P"B 2n /316: respecti( a de&icitului cash de la /:<= din P"B 2n /314 la /:/= din P"B 2n /3160 Aceste inte includ o a$ustare pentru in(estiii de 3:/= din P"B &a de Strategia Fiscal7Bugetar /3147/31<: 2n scopul crerii unui spaiu &iscal pentru stimularea in(estiiilor0 /0 S( 1u%#r'# -r'+('r '-*!*1 -' prinJ - Creterea in(estiiilor publice: 2n special creterea co&inanrii pentru absorbia &ondurilor europene cu 3:< puncte procentuale0 - Creterea &inanrii programelor de in(esitii la ni(elul autoritilor locale: de la 16:8 miliarde lei 2n anul /314 la 1B:6 miliarde lei 2n anul /316: respecti( o cretere de /8=0 Potri(it *ratatului de aderare la +niunea !uropean: Rom-nia s7a anga$at ca p-n 2n anul /31< pentru sistemele de alimentare cu ap i p-n 2n anul /31B pentru sisteme de canalizare i staii de epurare s asigure localitilor din Rom-nia con&ormarea la legislaia din domeniul mediului prin dez(oltarea in&rastructurii de ap i ap uzat: 2n caz contrar put-nd &i declanat procedura de in&ringement0 - 'irecionarea creterilor salariale 2n sectorul bugetar ctre tinerii absol(eni din sntate i educaie care rm-n 2n sistem 5medici rezideniI pro&esori debutani 2n 2n(m-ntul preuni(ersitarI preparatori i lectori 2n 2n(m-ntul uni(ersitar9: pentru a &acilita in(estiia 2n sntate i educaieI - Stimularea mediului de a&aceri prin schemele de garanii de stat i a$utoare de stat: 2n special prin noua schem de garanii pentru "MM7uri 2n cuantum de / miliarde leiI - Spri$inirea productorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii i 'ez(oltrii Rurale a sumei de /:1 miliarde lei: respecti( 1:< miliarde lei sub(enii pentru spri$inirea productorilor agricoli i 3:8 miliarde lei: reprezent-nd pli naionale directe complementare 2n sectorul (egetal0 40 Pr *r ( 8#r'# !0'"( ) %*r pu.% -': prinJ - Aprobarea i publicarea listei in(estiiilor publice prioritare 5din r-ndul in(estiiilor semni&icati(e: peste 133 milioane lei90 Aceast list &aciliteaz at-t &inalizarea in(estiiilor respecti(e: prin concentrarea &inanrilor ctre in(estiiile selectate: c-t i creterea transparenei 2n decizia de alocare a cheltuielilor de in(estiii: precum i 2n monitorizarea implementrii acestoraI - "ntroducerea obligati(itii raportrii lunare a stadiului &izic de e.ecuie: 2n uniti de msur: pentru creterea calitii analizei e.ecuiei bugetareI 60 A" &ur#r'# pr*('-) ' "*- #%' pentru categoriile de populaie cu (enituri reduse prinJ - inde.area pensiilor cu 4:@<=I - creterea salariului minim cu 1/:<=I - creterea (enitului minim garantat cu 6:<=0 4/ D'80*%(#r'# + $ 0'r" , -#r'# !"(ru1'!('%*r $' 1#!#&'1'!( #% $#(*r ' pu.% -' #n con&ormitate cu Strategia de administrare a datoriei publice gu(ernamentale pentru perioada /3147/31<: &inantarea de&icitului bugetar se (a realiza 2n proportie echilibratM din surse interne si din surse e.terne: 2n principal prin emiterea de titluri de stat pe piata interna si pe pietele internationale de capital: iar re&inantarea datoriei publice gu(ernamentale se (a asigura de pe piata pe care s7a emis initial datoria0 7

#n acest conte.t: pentru &inantarea de pe piata internM: MFP (a actiona pentru e.tinderea maturitatilor emisiunilor de titluri de stat: largirea si di(ersi&icarea bazei de in(estitori precum si pentru consolidarea si e.tinderea curbei de randament a titlurilor de stat: ast&el 2nc-t titlurile de stat sM reprezinte o re&erinta pentru &inantarea 2n lei pe piata interna de capital0 'e alt&el: dez(oltarea pietei interne a titlurilor de stat este un obiecti( strategic al MFP pe termen lung: a(and in (edere ca o piata interna a titlurilor de stat dez(oltata si lichida a$uta la atenuarea socurilor e.terne 2n economie si asigura solutii de &inantare de pe piata interna atunci c-nd &inantarea de pe pietele e.terne de(ine di&icila si costisitoare0 !ste de remarcat totodata si di(ersi&icarea bazei in(estitionale pentru titlurile de stat emise pe piata interna: ponderea detinerilor nerezidentilor in totalul titlurilor emise crescadn pana la un ni(el de /6= la s&arsitul lunii septembrie0 #n ceea ce pri(este &inantarea e.terna: aceasta se (a asigura 2n principal: prin emisiuni de euroobligatiuni pe pietele e.terne de capital: MFP action-nd pentru mentinerea unei curbe de randament pentru emisiunile denominate 2n !uro: 2n special pentru maturitatile de < si 13 ani: si de consolidare a pozitiei detinute pe pietele internationale de capital0 !misiunile de titluri pe pietele e.terne denominate 2n +S' sau 2n alte (alute (or a(ea un caracter ocazional: a(-nd 2n (edere a(anta$ele o&erite de aceste piete0 #mprumuturile de la institutiile &inanciare internationale reprezintM o alta sursa de &inantare e.terna: &oarte a(anta$oasa din punct de (edere al costurilor si maturitatilor: pe langa a(anta$ul asistentei tehnice o&erite de catre aceste institutii pe re&ormele structurale la care ,u(ernul s7a anga$at sau pe proiectele spri$inite prin aceste &inantari0 PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI - SINTE9A I!$ -#(*r P"B K milioane lei Cretere economic = "n&laia medie anual = Curs mediu leiL euro ;enituri B,C K milioane lei Ponderea (eniturilor totale 2n P"B Cheltuieli B,C K milioane lei Ponderea cheltuielilor totale 2n P"B 'e&icit K milioane lei 'e&icit K pondere 2n P"B Nomeri 5numr total persoane9 C-tigul salarial mediu net lunar: lei FUNADAMENTAREA OBIECTIVELOR :I INDICATORILOR MACROECONOMICI 1. C*!( !u#r'# pr*-'"u%u $' -*!"*% $#r' , "-#%5; <! " "('1 ESA; $' %# 2= $ ! PIB <! 2012 %# - r-# 2;2= <! 2014/ Pentru anul /316 se are 2n (edere o temperare uoar a traiectoriei de a$ustare: pentru a &acilita i 2n anul (iitor o absoie mai mare de &onduri europene: cu scopul de a dez(olta potenialul de cretere economic0 'e&icitele bugetare perioada /31/7/318 8 A! 2014 8<B081< /:/ /:6 6:6< /180B3B 4/:? /410/?B 4<:1 1606?3 /:/ 64<0333 108@8

'e&icite bugetare 'e&icit !SA 'e&icit Structural 'e&icit cash SursaJ MFP

/31/ 4:3 /:@ /:<

/314 /08 /:3 /:<

/316 /0/ 1:@ /:/

/31< 1:6 103 1:6

/318 1:6 1:3 1:6

Rom-nia (a depune un e&ort susinut i 2n continuare pentru a 2nscrie &inanele publice pe o traiectorie sntoas: pentru a restabili 2ncrederea in(estitorilor: a reduce costurile de rambursare a datoriilor i a crea "p#) u , "-#% p'!(ru !0'"( ) : 2ntruc-t redob-ndirea sustenabilitii &iscale (a &i at-t 2n bene&iciul actorilor publici: c-t i al celor pri(ai: i (a contribui la stabilitatea general a rii0 Rom-nia are 2n (edere o (iziune nou a continurii consolidrii &iscale care s atenueze impactul asupra creterii economice: s distribuie 2n mod echitabil po(ara a$ustrilor: s 2nlture creterea disparitilor: polarizarea (eniturilor i tensiunile sociale0 'e&icitul Administraiei publice generale pe anul /31/ a &ost de 4:3= din P"B i se menine 2n limita de 4= pre(zut 2n Protocol, fapt ce reconfirm ieirea Romniei din procedura de deficit excesiv. Fa de anul /311: de&icitul bugetar calculat con&orm metodologiei europene s7a redus de la <:8 = din P"B la 4:3 = din P"B: &apt ce con&irm continuarea procesului de consolidare &iscal i 2ncadrarea 2n parametrii stabilii: ca urmare a unei politici bugetare prudente i sustenabile0 Menionm c media de&icitului bugetar pe anul /31/ pentru zona euro este 4:@= din P"B i pentru +!/B este 4:?= din P"B0 Reducerea de&icitului bugetar nu este un scop 2n sine ci un mi$loc de stimulare a acti(itii economice: prin &aptul c statul are ast&el o ne(oie mai redus de &inanare a de&icitului: permit-nd bncilor s creasc ni(elul creditrii pentru &irmele din sectorul pri(at0 'e&icitul cash stabilit 2n anul /314 este de /:< = din P"B: int ce corespunde unui de&icit 2n termeni !SA de /:8= din P"B0 'e&icitul structural 2n anul /31< este estimat la 1= din P"B0 Pentru anul /316: (or continua procesul de a$ustare treptat &iind estimat o inta de de&icit de /:/= din P"B 2n termeni !SA c-t i cash0 Pe perioada /31<7/318 de&icitele bugetare cash i !SA se (or situa la 1:6 = din P"B0

Evoluia deficitului ESA, a deficitului cash i a deficitului structural n erioada 2012! 201" # din $%& 0 $0.5 $1 $1.5 $2 $2.5 $3 $3.5
!' !2(* !2(+ !2(" !2 !1(* !2(+ !2(2 !2(2 !1() 2012 2013 2014 2015 !1 !1() !1() 2016 !1 !1()

%e&i#it E'(

%e&i#it stru#tural

%e&i#it #as)

Pr !- p#%'%' 15"ur <!(r'pr !"' p' % ! # -*!"*% $5r , "-#%'> 9

A" &ur#r'# r'"ur"'%*r p'!(ru $'80*%(#r'# '-*!*1 -5 "u"('!#. %5 pr ! -r'"('r'# -u ?;4 1 % #r$' %' # -3'%(u '% %*r .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( <! #!u% 2014 ,#)5 $' #!u% 2012/
Cr'"('r' !*1 !#%# 2014 ,#(# $' 2012 - 1%$/ L' 9,4 E@p% -#(

Cheltuieli totale din care cresterile ma$ore s7au inregistrat la urmatoarele categorii de cheltuieliJ Cheltuieli de personal

Asistenta sociala

Contribuie national

1,6 Pentru anul /316 s7au a(ut 2n (edere urmtoareleJ 7 acordarea unor ma$orri salariale pentru cadrele didactice din 2n(m-ntul uni(ersitar de stat i preuni(ersitar de stat cu (echime 2n 2n(m-nt de p-n la 8 ani: dar nu mai mult dec-t salariul pre(zut de %egea7 cadru nr0 /B6L/3130 Ast&el: se 2ncepe procesul de alinierea etapizat a salariilor de baz ale personalului pltit din &onduri publice la ni(elurile pre(zute de %egea unitar de salarizareI 7 cresterea salariului de baz minim brut pe ar garantat 2n plat la B<3 lei de la 1 ianuarie i la ?33 lei de la 1 iulieI 7 ocuparea posturilor 2n sectorul bugetar con&orm principiului Dunu la unuE din posturile care se (acanteaz: stabilit prin )+, nr0@@L/314I ast&el: se estimeaz un numr ma.im de 101B<0333 posturi &inanateI 7 asigurarea sumelor a&erente plii tranei de /<= din titlurile e.ecutorii a(-nd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar: 2n con&ormitate cu pre(ederile )rdonanei de urgen a ,u(ernului nr0@1L/33?: cu modi&icrile i completrile ulterioare 5/ miliarde lei9I 7 neacordarea de premii: prime de (acan: tichete de (acan: tichete de mas 5cu e.cepia personalului din instituiile publice &inanate integral din (enituri proprii9: compensarea numai cu timp liber corespunztor a orelor e&ectuate peste durata normal a timpului de munc0 2,7 Aplicarea legii pensiilor prin cresterea (alorii punctului de pensie cu 4:@<=0 "mpact din (enitul minim garantat care se ma$oreaza cu 6:<= 5,5 Creterea se datoreaz susinerii proiectelor de in(estiii cu &inanare european care alt&el ar &i &ost susinute din &onduri bugetare proprii mrind e&ortul bugetar 2n condiiile constr-ngerilor care actioneaz 2n economie0

"n bugetul general consolidat este cuprins e&ortul national total a&erent proiectelor cu &inantare nerambursabil: respecti(J co&inantarea a&erent bene&iciarilor publici precum i co&inanarea suportat de Autoritile de Management pentru bene&iciarii pri(ai 2n procente di&erite: stabilite con&orm 10

regulamentelorLdeciziilor europene a&erente programelor operaionale 5de e.emplu B= in cadrul A.ei /0 OCorelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii E a&erent Programului operaional P)S'R+ i p-n la 61= 2n cadrul A.ei 4 OReducerea polurii i minimizarea efectelor schimbrilor climatice prin reabilitarea sistemelor de nclzire urban, viznd atingerea intelor de eficien energetic n zonele prioritare identificate a&erent Programului operaional P)SM!'"+I coreciile aplicate de +niunea !uropean ca urmare a neregulilor depistate 2n derularea programelor operaionaleI cheltuieli neeligibile a&erente proiectelor ai cror bene&iciari sunt instituii publice care sunt estimate la apro.imati( 1:@ miliarde lei0

Su1' #%*-#(' p'!(ru "u") !'r'# (r#!"p*r(u%u ru( 'r

Cheltuielile alocate transportului rutier I. Buget de stat prin bugetul Secretariatul General al Guvernului %rumuri na*ionale $ trans+ort rutier II. Bugete locale 'ume e&al#ate in taxa +e ,aloarea a -ugat- +entru rumurile .u e*ene /i #omunale Estimam #a 501 in sumele +ro+use +entru &inantarea !rogramului national e e2,olare lo#ala se ,or utili2a +entru &inantarea in&rastru#turii e rumuri
Creterea economic pentru anul /316 este estimat la /:/=0 Sursele creterii economice pe anul /3160 SURSELE CRE:TERII ECONOMICE PE ANUL 2014

$ milioane lei $ 201' 201) 6.059,7 7.389,1 5.536 6.271 5.536 6.271 523,5 1.118,3 36803 36803

15502

75000

C*!(r .u) # '%'1'!('%*r $' u( % 8#r' %# -r'+('r'# r'#%5 # PIB 2012 2;2 -1;1 3:/ 3:/ 3:3 71:4 73:4 71:3 2;2 4:4 73:1 - procente 7 2014 2;2 2;2 1:4 1:3 3:4 1:3 1:3 3:3 -0;1 /:/ /:4

Pr*$u"u% !('r! .ru( C'r'r'# !('r!5 Consum &inal 77 Cheltuieli cu consumul pri(at 77 Cheltuieli cu consumul gu(ernamental P9 Formarea brut de capital 77 Formarea brut de capital &i. 77 Modi&icarea stocurilor 5contrib0 proc la creterea P"B real9 E@p*r( !'( !.portul de bunuri i ser(icii "mportul de bunuri i ser(icii

P9 Consumul gu(ernamental include consumul indi(idual i consumul colecti( al administraiei publice

11

C*!(r .u) # r#1ur %*r %# -r'+('r'# r'#%5 # PIB 7 procente 7 "ndustrie Agricultur: sil(icultur: pescuit Construcii *otal ser(icii "mpozite nete pe produs Pr*$u" I!('r! Bru( 2/ S( 1u%#r'# -r'"('r '-*!*1 -' prinJ Msuri pentru stimularea creterii J

2012 1:1 3:8 3:1 3:8 73:/ 2;2

2014 3:? 73:/ 3:< 3:@ 3:/ 2;2

Cresterea in(estitiilor publice: in special cresterea co&inantarii pentru absorbtia &ondurilor europene cu 3:<= din P"BI Cresterea &inantarii programelor de in(estitii la ni(elul autoritatilor locale: de la 16:8 miliarde lei in anul /314 la 1B:6 miliarde lei in anul /316: respecti( o crestere de /8=0 'irectionarea cresterilor salariale in sectorul bugetar catre tinerii absol(enti din sanatate si educatie care raman in sistem 5medici rezidentiI pro&esori debutanti in in(atamantul preuni(ersitarI preparatori si lectori in in(atamantul uni(ersitar9: pentru a &acilita in(estitia in sanatate si educatieI Cresterea cererii interne: in paralel cu incura$area muncii: prin cresterea salariului minim cu 1/:<=I Bugetul anului /316 este un buget bazat pe in(estiii: anul /316 &iind primul an 2n care in(estiia public (a depi de&icitul bugetar de aproape 4 ori0 ) regul de aur a &inanelor publice spune c de&icitul trebuie s &ie alocat pentru in(estiii: cu rol important in dez(oltarea sustenabila a tarii: aa cum se obser( din gra&icul de mai $os0 'ei procesul de consolidare &iscal a continuat: totui raportul in(estiiiLde&icit a crescut: proces sustinut prin prioritizarea cheltuielilor cu in(estiiile0

Raportul investitii/ eficit


#,$$ ",%$ ",&%

",5$

",$$ !,5" !,5$ !,"# $,9! !,$$ !,$$

!,$$

$,5$

$,$$ "$$' "$$9 "$!$ "$!! "$!" "$!# "$!%

12

NotJ Cheltuielile de in(estiAii cuprind cheltuielile a&erente programelor cu &inanAare din &onduri e.terne nerambursabile postaderare 5F!N postaderare9: cheltuieli de capital i cheltuieli a&erente programelor cu &inanAare rambursabil0

Cr'+('r'# &r#$u%u $' #."*r.) ' # ,*!$ur %*r "(ru-(ur#%' + $' -*'8 u!' I Rata de absorbie a a$uns la /4:@= la &inele lunii septembrie: &iind necesare 2n continuare: e&orturi susinute pentru atenuarea riscurilor de dezanga$are 2n anul /314 i /3160

Prin recti&icarea bugetar de la s&-ritul lunii octombrie a a(ut ca e&ect ma$orarea intei de de&icit la /:< = din P"B cu 3:/ puncte procentuale &aa de de&icitul de /:4 = din P"B: pentru a crea mai mult spaiu pentru o co&inanare mai mare a &ondurilor +! i a susine in(estiiile generatoare de cretere economic: menin-nd 2n acelai timp direcia de reducere a (ulnerabilitilor &iscale0 M5"ur %' <!(r'pr !"' p' % ! # ,*!$ur %*r 'ur*p'!' #u <! 0'$'r' #" &ur#r'# $' r'"ur"' "u, - '!(' p'!(ru pr* '-('%' $' 1#r' pr *r (#(' # Gu0'r!u%u / Prioritizarea mai bun a proiectelor de in(estitii de capitalI a &ost adoptat un memorandum ce cuprinde lista proiectelor de in(estiii semni&icati(e prioritizate pe baza criteriilor de prioritizare: pentru elaborarea bugetului pe anul /316I "denti&icarea p-n la s&ritul lunii decembrie /314 a unei liste cu proiectele neper&ormante a&late 2n derulare pe baza depairilor de cost i timp: proiecte pentru care se (a proceda la ree(aluareI Aprobarea i publicarea listei proiectelor de la ni(elul autoritatilor locale care nu (or mai &i co&inanate de la bugetul de statI ) mai bun plani&icare bugetar pentru a permite o co&inanare mai ridicatI identi&icarea p-n la s&ritul anului /316 a implicaiilor bugetare datorate sumelor a&erente perioadei de programare /33@7/314 ce risc s nu &ie operationale la &inele anului /31<I Acordarea unor imprumuturi nete de 6 miliarde R)N 2n prima $umtate a anului /316 i 4 miliarde Ron 2n a doua $umtate a anului /3160 +rgentarea &inalizrii planului master pentru sectorul transporturi i strategia de re&orm administrati(: documente ce (or sta la programarea i implementarea &ondurilor +! 2n urmtoarea perioada de programare0 Continuarea alocrii de sume pentru susinerea proiectelor &inanate din &onduri rambursabile B!R' i B!": pentru susinerea in&rastructurii0 Con&orm calendarului asumat de ctre autoritAile rom-ne: Rom-nia a elaborat prima (ariant a documentului consultativ privind !cordul de Parteneriat "#$% & "#"#, document care a &ost lansat 2n consultare public din 8 iunie a0c0 i transmis 2n consultare in&ormal ctre C!0 Acesta este un $*-u1'!( -*!"u%(#( 0 care (a sta la baza acordului de parteneriat 2ntre Rom-nia >i Comisia !uropean: document de programare care asigur cadrul de implementare a Fondurilor !uropene Structurale i de "n(estiAii 5F!S"9 /3167/3/3I )rientrile care stau la baza programrii /3167/3/3 suntJ promo(area competiti(itii i con(ergena i concentrarea tematic a inter(enAiilor: 2n (ederea 2ncura$rii obinerii unei dez(oltri inteligente: bazat pe cretere economic i incluziune socialI

S( 1u%#r'# 1'$ u%u $' #,#-'r pr ! "-3'1'%' $' &#r#!( $' "(#(A A-*r$#r'# &#r#!) %*r $' "(#( p'!(ru IMM-ur <! 0#%*#r' $' 2 1 % #r$' RON/ Programul de garantare a creditelor pentru 2ntreprinderi mici i mi$locii aprobat prin )rdonana de urgen a ,u(ernului ?/L/314 este un program multianual de 2ncura$are i de stimulare a dez(oltrii 2ntreprinderilor mici i 2ntreprinderilor mi$locii i const 2n acordarea "MM7urilor a unei linii de credit pentru capital de lucru garantat de ctre stat 2n procent de ma.im <3= din (aloarea &inanArii: e.cept-nd dob-nzile: comisioanele >i spezele bancare0 13

Prin acest program se urmrete &le.ibilizarea i scurtarea timpului necesar acordrii &inanrilor garantate de stat si implicit crearea unui acces mai rapid al "MM7urilor la capital de lucru0 Con&orm )+, ?/L/314: pla&onul de garanii este de / miliarde lei: un (olum necesar pentru a dinamiza un sector e.trem de important pentru economia reala0 #n &uncie de interesul bene&iciarilor: pe parcursul derulrii programului: acest pla&on poate &i suplimentat p-n la 6 mld0 lei0 Spri$inirea producatorilor agricoli prin alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii Si "ndustriei Alimentare a sumei de /:1 miliarde lei : respecti( 1:< miliarde lei sub(entii pentru spri$inirea producatorilor agricoli si 3:8 miliarde lei: reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul (egetal0
S ri,in roducatori agricoli 201) acordat de la bugetul de stat rin bugetul -A./ $ mii lei $ 0r( crt( 1 .enumire indicator S ri,in roducatori agricoli, din care2 (#tiuni e#ologi2are (.utor e stat motorina 3a##i2a re usa4 (.utor e minimis +entru a#)i2i*ionarea e tan#uri e r-#ire a la+telui !lati nationale ire#te #om+lementare in se#torul 2oote)ni#0 +entru s+e#ia o,ine5#a+rine 34008 lei5#a+ animal4 !lati nationale ire#te #om+lementare in se#torul 2oote)ni#0 +entru s+e#ia bo,ine0 in #are6 $ s#)ema e#u+lata e +ro u#tie in se#torul la+te $ s#)ema e#u+lata e +ro u#tie in se#torul #arne (meliorarea raselor e animale 3+ana in +re2ent nu a &ost +romo,at e 7(%R a#tul normati, e a+robare a #uantumului sumei alo#ate4 !rime e asigurare 3+ana in +re2ent nu a &ost +romo,at e 7(%R a#tul normati, e a+robare a #uantumului sumei alo#ate4 2 $lati nationale directe com lementare in sectorul vegetal 421 euro5ha6 1aloare 1(+23(0)" 1.453 485.031 70.879 348.610 585.000
96.200 488.800

37.073

""'(200 2(1;1(2)"

787A9 S$/%:%0

2/ Pr *r ( 8#r'# !0'"( ( %*r pu.% -' pr !> M#"ur ! $*1'! u% !0'"( ( %*r Aprobarea si publicarea listei in(estitiilor publice prioritare 5din randul in(estitiilor semni&icati(e: peste 133 milioane lei90 Aceasta lista &aciliteaza atat &inalizarea in(estitiilor respecti(e: prin concentrarea &inantarilor catre in(estitiile selectate: cat si cresterea tranparentei in decizia de alocare a cheltuielilor de in(estitii: precum si in monitorizarea implementarii acestoraI "ntroducerea obligati(itatii raportarii lunare a stadiului &izic de e.ecutie: in unitati de masura: pentru cresterea calitatii analizei e.ecutiei bugetareI !laborarea unui mecanism de implementare pentru (eri&icarea eligibilitii spre &inanare +!: ca parte a procesului de plani&icare bugetar pe termen mediu

14

Cheltuielile de in(estitii in perioada /31/7/318 2012 Cheltuieli totale B,C 5mil0 lei9 7 = din P"B Cheltuieli de in(estiii B,C 5mil0 lei9 = din cheltuieli totale 7 = "N P"B /3@0?//:1 4<:6 4<6<< 1@:1 8:34 2012 //10B86:4 4<:< 481B4 18:4 <:B 2014 pr*pu!'r /410/?B:3 4<:1 4?@<4 1@:/ 8:3 2014 '"( 15r /630/3< 46:@ 6/4/< 1@:@ 8:1 2016 '"( 15r /</08@1 46:8 6@8?< 1B:? 8:<

NotJ Cheltuielile de in(estiAii cuprind cheltuielile a&erente programelor cu &inanAare din &onduri e.terne nerambursabile postaderare 5F!N postaderare9: cheltuieli de capital i cheltuieli a&erente programelor cu &inanAare rambursabil0

;a &i a(ut 2n (edere o nou abordare a &inanrii in(estiiilor: di&erit de cea a&erent anilor /3137/311: cu o &ilozo&ie mult mai corect: limitarea &inanrilor de la bugetul de stat i orientarea ctre acele proiecte &inanate 2n primul r-nd din programe europene: din &onduri rambursabile pentru care e.ist un audit i o perspecti( de multiplicare a modului de in(estire a banilor publici0 "n anul /316 cheltuielile destinate in(estiiillor reprezint 4?:@ miliarde lei: cu 4:< miliarde mai mult ca in anul /314: reprezentand 8= in P"B si o pondere in total cheltuieli bugetare de 1@:/ = mai mult cu 3:? puncte procentuale mai mult ca in anul /3140

Structura cheltuielilor de investitii e anii 2012!201) # din $(%(&( 7 6 5 4 3 2 1 0 0,' 2,' 0,2 0,2 2,3 0,1 2,*
!roie#te a&erente +rog #u &in. rambursabil!roie#te 9E: (lte trans&eruri e natura in,esti*iilor 8)eltuieli e #a+ital

','

0,1 2,"

0,2 '

2012

2013

2014

15

4/ A" &ur#r'# pr*('-) ' "*- #%' p'!(ru -#('&*r #%' p*pu%#) ' -u 0'! (ur r'$u"' Creterea salariului minim de la B33 leiLlun la B<3 leiLlun 2ncep-nd cu luna ianuarie /316 i la ?33 leiLlun 2n luna iulie /3160 !(oluia salariului minim 2n perioada /33<7/316 2n !uroJ

S alariul minim, euro


250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 202 180 147 117 86 94 158 142 143 157

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NotJ Salariul minim la s&-ritul anului

Pentru anul /316 (aloarea punctului de pensie se ma$oreaz cu 4:@<= 5respecti( 4:44= 7 in&laia i 3:6/= 7 <3= din creterea real a c-tigului salarial mediu brut9 indicatorii &iind cei realizai pe anul /31/0 ;aloarea punctului de pensie (a crete 2n anul /316 de la @8/:1 lei la @?3:@ lei0 $ensia medie lunara
! euro ! 25000 20000 15000 10000 6002 5000 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9503 19203 18607 19602 20009

17103 13000 7908

17700

18408

!ensia me ie lunara $ +ensionari e asigurari so#iale 3ex#lusi, agri#ultori4 $ E;R<

8on&orm gra&i#ului e mai sus0 +entru 2014 se estimea2- #a +ensia me ie e+aseas#a 200 euro +e luna.

e asigurari so#iale sa

;enitul minim garantat se ma$oreaza cu 6:<= 16

4/ D'80*%(#r'# " $ 0'r" , -#r'# !"(ru1'!('%*r $' 1#!#&'1'!( #% $#(*r ' pu.% -' : 'atoria gu(ernamental brut con&orm metodologiei +! a reprezentat 4@:?= din P"B la s&-ritul anului /31/: situ-ndu7se sub pla&onul de 83= stabilit prin *ratatul +niunii !uropene0 'ac se are 2n (edere rezer(a &inanciar 2n (alut a&lat la dispoziia *rezoreriei Statului: datoria gu(ernamental net / la s&-ritul anului /31/ a &ost de 4<:4=0 Creterea de datorie gu(ernamental a &ost determinat 2n principal de anga$area de datorie pentru &inanarea de&icitului bugetar: re&inanarea datoriei publice i consolidarea rezer(ei &inanciare 2n (alut la dispoziia *rezoreriei Statului: at-t de pe piaa intern: prin emisiuni de titluri de stat: c-t i de pe piaa e.tern: prin emisiuni de eurobligaiuni: i din trageri din 2mprumuturile destinate &inanarii de proiecte0 %a ni(elul rilor membre ale +niunii !uropene: la s&-ritul trimestrului "" /314 4: Rom-nia se situa pe locul 6 2ntre statele membre +! cu cel mai sczut ni(el de 2ndatorare dup !stonia 5?:B=9: Bulgaria 51B:3=9 i %u.emburg 5/4:1=90 *ot la s&-ritul trimestrului "" /314: statele membre +! cu cel mai ridicat ni(el de 2ndatorare au &ostJ ,recia 518?:1=9: "talia 5144:4=9: Portugalia 5141:4=9 i "rlanda 51/<:@=90 ,ra&ic 1 J Comparatii +! 5= datoria gu(ernamentala 2n P"B9
Evoluie /andamente du maturitate
12000

10,00

"9

10000

8000

*,10 *,00

*,2+ *,'+

129
",*+ ",+* +,2* ),)+

6000

*,1* *,00 ",*1

*,2' ",++ ",+1

'A
",1) ",2) +,;1

4000 +A
',+2 ',12 2,33

2000

10A 0000
09 &e b. 10 a+ r.1 0 iu n. 10 au g. 10 o# t.1 0 e# .1 0 &e b. 11 a+ r .1 1 iu n. 11 au g. 11 o# t.1 1 e# .1 1 &e b. 12 a+ r .1 2 iu n. 12 au g. 12 o# t.1 2 e# .1 2 &e b. 13 a+ r .1 3 iu n. 13 au g. 13 o# t.1 3 e# .
2 3

#n con&ormitate cu Strategia de administrare a datoriei publice gu(ernamentale pentru perioada /3147/31<: &inantarea de&icitului bugetar se (a realiza 2n proportie echilibratM din surse interne si din surse e.terne: 2n principal prin emiterea de titluri de stat pe piata interna si pe pietele internationale de capital: iar re&inantarea datoriei publice gu(ernamentale se (a asigura de pe piata pe care s7a emis initial datoria0 #n acest conte.t: pentru &inantarea de pe piata internM: MFP (a actiona pentru e.tinderea maturitatilor emisiunilor de titluri de stat: largirea si di(ersi&icarea bazei de in(estitori precum si pentru consolidarea si
reprezint datoria gu(ernamentala brut diminuat cu rezer(a 2n (alut la dispoziia *rezoreriei Statului SursJ!urostat neFsrelease euroindicators /4 )ctober /314 5date publicate urmare datelor a&erente trimestrului "" /31490 !urostat calculeaza ponderea datoriei in P"B luand in considerare P"B7ul realizat in ultimele 6 trimestre0

17

e.tinderea curbei de randament a titlurilor de stat: ast&el 2nc-t titlurile de stat sM reprezinte o re&erinta pentru &inantarea 2n lei pe piata interna de capital0 'e alt&el: dez(oltarea pietei interne a titlurilor de stat este un obiecti( strategic al MFP pe termen lung: a(and in (edere ca o piata interna a titlurilor de stat dez(oltata si lichida a$uta la atenuarea socurilor e.terne 2n economie si asigura solutii de &inantare de pe piata interna atunci c-nd &inantarea de pe pietele e.terne de(ine di&icila si costisitoare0 !ste de remarcat totodata si di(ersi&icarea bazei in(estitionale pentru titlurile de stat emise pe piata interna: ponderea detinerilor nerezidentilor in totalul titlurilor emise cresc-nd p-n la un ni(el de /6= la s&arsitul lunii septembrie0 #n ceea ce pri(este &inantarea e.terna: aceasta se (a asigura 2n principal: prin emisiuni de euroobligatiuni pe pietele e.terne de capital: MFP action-nd pentru mentinerea unei curbe de randament pentru emisiunile denominate 2n !uro: 2n special pentru maturitatile de < si 13 ani: si de consolidare a pozitiei detinute pe pietele internationale de capital0 !misiunile de titluri pe pietele e.terne denominate 2n +S' sau 2n alte (alute (or a(ea un caracter ocazional: a(-nd 2n (edere a(anta$ele o&erite de aceste piete0 #mprumuturile de la institutiile &inanciare internationale reprezint o alta sursa de &inantare e.terna: &oarte a(anta$oasa din punct de (edere al costurilor si maturitatilor: pe langa a(anta$ul asistentei tehnice o&erite de catre aceste institutii pe re&ormele structurale la care ,u(ernul s7a anga$at sau pe proiectele spri$inite prin aceste &inantari0

Poziia bugetar consolidat 7comparaie cu strategia anterior 7 = in P"B /311 S(r#('& # , "-#% .u&'(#r5 2012-2014 r'0 8u (# ;enituri Cheltuieli D', - ( S(r#('& # , "-#% .u&'(#r5 2014-2016 ;enituri Cheltuieli D', - ( D', - ( ESACD SFB 2012-2014 r'0 8u (5 D', - ( ESACD SFB 2014-2016

/31/

/314

/316

/31<

/318

4/:@ 4@:3 -4;2

44:1 4<:6 -2;2

44:8 4<:@ -2;1

44:? 4<:@ -1;B

44:? 4<:@ -1;B

4/:8 480? -4;2

4/:? 4<:6 -2;4

4/:? 4<:< -2;4

4/:? 4<:1 -2;2

44:4 46:@ -1;4

44:1 46:8 -1;4

7<:< 7<:8

7/:B 74:3

7/:6 7/:8

7/:3 7/:/

7/:3 71:6

71:6

Regula de&init de art08 lit0d9 din %egea responsabilitii &iscal bugetare: nr08?L/313 con&orm creia Dpentru fiecare dintre cei ' ani acoperii de strategia fiscal bugetar, rata anual de cretere a cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat va fi meninut sub rata anual de cretere nominal a produsului intern brut prognozat pentru anul bugetar respectiv, pn cnd soldul preliminat al bugetului general consolidat a nregistrat surplus n anul anterior anului pentru care se elaboreaz proiectul de bugetE este respectat: a(-nd 2n (edere &aptul c ponderea 2n P"B a acestora se reduce de la 4<:1= 2n /316 la 46:8= din P"B 2n anul /3180 #n anul /316 cheltuielile bugetare au o pondere 2n P"B de 4<:1=: pondere care 2ncepe s scad 2ncep-nd cu anul /31< a$ung-nd la 46:8= din P"B 2n anul /3180 18

Poziia bugetar consolidat /3167/318 re&lect o pondere a (eniturilor bugetare de 4/:?744:1= din P"B: comparati( cu cea a&erent perioadei /3117/314 de 4/:874/:?= din P"B: a(-nd 2n (edere e(oluia acti(itii economice0 Se remarc e&orturile pe linia consolidrii: 2ntruc-t intele de de&icit pe baze cash i !SA ?< pe perioada /3167/318 se situeaz la intre /:/ 71:6= din P"B datorit aciunilor susinute de colectare a impozitelor i ta.elor i de limitare a cheltuielilor: dar i de necesitatea atingerii unor de&icite structurale mai mici dec-t cele e&ecti(e0 Anul /318 a &ost adugat la orizontul de re&erin: 2ns inta de de&icit cash si !SA se situeaza la 1:6= 0

R "-ur J Nerealizarea (eniturilor la ni(elul prezentat poate determina: pe parcursul perioadei /3167/318: modi&icri 2n alocarea cheltuielilor 2n (ederea respectrii intei de de&icit0

C#p (*%u% 2 C#$ru% 1#-r*'-*!*1 2/1 E0*%u) 1#-r*'-*!*1 -' r'-'!(' #%' '-*!*1 ' r*1E!'+(
#n semestrul " /314: produsul intern brut s7a ma$orat cu 1:B= datorit contribuiei poziti(e a e.portului net de <:6= ca urmare a creterii e.porturilor de bunuri i ser(icii cu 11:?=: 2n timp ce importurile de bunuri i ser(icii s7au s7au meninut la la acelai ni(el cu cele din /31/ 2n termeni reali0 Cererea intern a sczut cu 4:6= ca urmare a reducerii &ormrii brute de capital &i. cu 4:?= i a contibuiei negati(e a modi&icrii stocurilor0 Pe latura o&ertei creterea produsului intern brut a &ost susinut de ma$oritatea sectoarelor economice: e.cepie &c-nd sectorul construciilor a crui (aloare adugat brut s7a diminuat cu /:<=0 Agricultura a 2nregistrat cea mai mare cretere 58:1=9: urmat de industrie 54:?=9 i ser(icii 51:B=90 7 modi&icri procentuale &a de anul precedent 7 Pr*$u"u% !('r! .ru( Cererea intern: din careJ 7 Consumul &inal 7 Cheltuielile cu consumul pri(at 7 Cheltuielile cu consumul gu(ernamental 7 Formarea brut de capital &i. !.portul de bunuri i ser(icii "mportul de bunuri i ser(icii PIB 7 "ndustrie 7 Agricultur 7 Construcii 7 Ser(icii
SursaJ /31/ "nstitutul Naional de Statistic: /314 Comisia Naional de Prognoz

2012 1:6 1:/ 1:1 1:@ 6:? 74:3 73:? 0;F 71:3 7/1:8 73:4 6:B

2012 '"( 1#r' 71:1 3:4 3:4 3:3 71:4 B:/ 73:1 2;2 4:? 11:? 1:3 1:6

A(-nd 2n (edere conte.tul economic internaional i e(oluia economic i &inanciar din zona euro: pentru anul /314 scenariul de prognoz pre(ede o cretere a produsului intern brut de /:/=0 Cererea e.tern (a reprezenta motorul creterii economice 2n /314: e.portul net contribuind poziti( la creterea real a produsului intern brut 54:4 procente9 2n condiiile ma$orrii: 2n termeni reali: a e.porturilor de bunuri i ser(icii cu B:/= i a reducerii importurilor de bunuri i ser(icii cu 3:1= 19

Pe partea o&ertei interne: pentru anul /314 sunt pre(zute sporuri ale (alorii adugate brute 2n toate sectoarele de acti(itate0 ;aloarea adugat brut din agricultur se ateapt s aib cel mai mare ritm de cretere 511:?=9: dup contracia puternic din anul /31/0 'up scderea 2nregistrat 2n anul /31/: (aloarea adugat brut din industrie (a re(eni pe cretere cu un ritm de 4:?=0 Ser(iciile sunt ateptate s contribuie poziti( la creterea produsului intern brut: ca urmare a ma$orrii (alorii adugate brute cu 1:6=: iar (aloarea adugat brut din construcii este pre(zut s se ma$oreze cu 1=0 Nu15ru% 1'$ u $' "#%#r #) : con&orm balanei &orei de munc ci(ile: a crescut 2n primele B luni ale anului /314 cu /:1= 5date pro(izorii calculate pe baza datelor lunare publicate de "NS90 Pentru anul /314 se pre(ede creterea numrului mediu de salariai cu 1:<=0 R#(# +*1#Gu%u <!r'& "(r#( a sczut de la <:6= la s&-ritul anului /31/ la 6:@4= la s&-ritul lunii septembrie /3140 Pentru &inalul anului /314 s7a estimat o rat a oma$ului de 6:?=0 Pe primele B luni din /314 '@p*r(ur %' $' .u!ur au cunoscut o 2mbuntire: 2nregistr-nd o ma$orare cu @:?=: comparati( cu o cretere de numai 3:@= realizat 2n aceeai perioad din /31/: 2n timp ce importurile au cunoscut o scdere cu 3:B=: comparati( cu ma$orarea de 1:<= realizat de acestea 2n aceeai perioad a anului anterior0 Pe 2ntreg anul /314 se ateapt o cretere a e.porturilor cu 8:?=: iar a importurilor cu 3:<= &a de anul precedent0 #n acest conte.t: ponderea de&icitului comercial F)B7F)B 2n P"B se (a diminua cu /:6 puncte procentuale &a de cel 2nregistrat 2n anul /31/ 54:/= comparati( cu <:8=90 !.porturile intracomunitare de bunuri se (or ma$ora cu 8:6=: iar cele e.tracomunitare se (or ma$ora cu B:4=0 "mporturile intracomunitare se (or ma$ora cu <:1=: iar cele e.tracomunitare se (or reduce cu 1/:1=0 Pe primele B luni din /314: -*!(u% -ur'!( #% .#%#!)' $' p%5) a 2nregistrat un de&icit de 183 milioane euro: comparati( cu de&icitul de 60/43 milioane euro din aceeai perioad a anului /31/0 "n(estiiile strine directe s7 au situat la 1011B milioane euro: &a de 10@66 milioane euro 2n aceeai perioad din /31/ 2nregistr-nd o scdere cu 4<:?=0 #n anul /314 de&icitul contului curent al balanei de pli e.terne se (a reduce cu circa @6:@= &a de anul /31/ p-n la (aloarea de 106B3 milioane euro: cu o pondere de 1:3= din P"B0 C*1'r)u% '@('r *r + -*!(u% -ur'!( !.port F)B 7 modi&icare procentual anual: = "mport C"F 7 modi&icare procentual anual: = "mport F)B 7 modi&icare procentual anual: = Sold Balan Comercial F)B 7 F)B Sold Balan Comercial F)B 7 C"F Soldul contului curent 7 = din P"B 2012 6<03@3 73:< <60@36 73:< </066? 73:< 7@04@? 7?0846 7<0B66 76:6 7mil0 euro 7 2012 '"( 1#r' 6B0/33 8:? <<0333 3:< </0@4< 3:< 760<4< 780B33 7106B3 71:3

SursaJ /31/ "nstitutul Naional de Statistic i Banca Naional a Rom-niei: /314 Comisia Naional de Prognoz

#n luna septembrie /314: rata anual a !,%#) ' a a$uns la ni(elul de 1:BB= 2n reducere cu 6:3? puncte procentuale &a de ianuarie /3140 Procesul dezin&laionist a 2nceput s se mani&este 2ncep-nd cu trimestrul """: odat cu disiparea ocurilor ad(erse de natura o&ertei din anul precedent: induse de produsele agroalimentare0 *otodat: producia agricol bun din acest an c-t i e&ectele msurilor de reducere a cotei de *;A de la /6= la ?= la p-ine i &in au in&luenat &a(orabil dinamica preurilor: mr&urile alimentare 2nregistr-nd o scdere de 1:@/= 2n luna septembrie &a de septembrie /31/0 Cea mai mare cretere a preurilor s7a 2nregistrat 2n 20

cazul mr&urilor nealimentare 56:4B= septembrie /314 &a de septembrie /31/9: datorit a$ustrilor consemnate la preurile energiei electrice i ma$orrii accizelor aplicate produselor din tutun0 Pentru s&-ritul anului /314 se ateapt ca procesul dezin&laionist s continue: datorit persistenei de&icitului de cerere dar i tendinei &a(orabile a preurilor mr&urilor alimentare0 #n aceste condiii: se anticipeaz c rata in&laiei la s&-ritul anului (a a$unge la circa /=0

2/2/ E0*%u) , "-#% .u&'(#r' <! #!u% 2012 + pr 1'%' !*u5 %u! #%' #!u%u 2012 E@'-u) # .u&'(#r5 p' #!u% 2012 Pe ansamblu: con&orm datelor operati(e: e.ecuia bugetului general consolidat 2n anul /31/ s7a 2ncheiat cu un de&icit cash de 16:B miliarde lei: respecti( /:<= din P"B: &a de un de&icit anual pre(zut de 14:@ miliarde lei0 Procesul de consolidare &iscal a continuat 2n anul /31/: de&icitul bugetar diminu-ndu7se cu peste 4B= &a de /311: de la 6:4= din P"B la /:<=0 V'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( V'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( 2n anul /31/ au totalizat 1?4:1 miliarde lei: reprezent-nd 4/:?= pondere 2n P"B i un grad de realizare &a de estimarile anuale de ?@:1=0 #ncasrile bugetare au &ost in&luenate at-t de e(oluiile economice: c-t i de deciziile de politic &iscal adoptate: cum ar &iJ creterea salariului minim: ma$orarea salariilor 2n sectorul bugetar: modi&icarea bazei de calcul 2n cazul contribuiei de asigurri sociale de sntate datorat de pensionari: modi&icarea cuantumului accizelor: precum i de msura blocrii temporare a rambursrilor &ondurilor europene: ca urmare a de&icienelor constatate 2n anii anteriori0

S7/U<7U/A 1E0%7U/%98/ &U=E7A/E %0 2011 2012


% din total 3000 2",' 2",2 2*,3 2",* 2011 2012

2000 10,+ 1000 +,* +," 10,; 10,+ 10,+ 10,2 ;,+ ',) ),1 +," ",+

000 %m o>itul e rofit %m o>itul e salarii i venit 71A Acci>e <ontribuii de asigurri 1enituri nefiscale Sume U(E( Alte venituri

'in punct de (edere a ponderii principalelor categorii de impozite 2n total (enituri 2ncasate: s7au 2nregistrat creteri 2n cazul 1p*8 ('%*r p' pr*, (; "#%#r ; 0'! ( + -E+( &ur $' -#p (#% cu 3:6 pp: 2n cazul 1p*8 ('%*r + (#@'%*r p' .u!ur + "'r0 - cu 1:/ pp: dar i 2n cazul "u1'%*r pr 1 (' $' %# UE <! -*!(u% p%5) %*r ','-(u#(' + pr', !#!)5r cu 3:B puncte procentuale0 #n paralel: s7au 2nregistrat i diminuri 2n cazul -*!(r .u) %*r $' #" &ur5r cu 1:1 pp i a 0'! (ur %*r !', "-#%' cu 3:@ pp0 21

Comparati( cu anul anterior: 0'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( 2n anul /31/ au a(ut o e(oluie poziti(: creterea nominal 2nregistrat &iind de 8:/=: iar ca procent 2n P"B au crescut cu 3:/pp: de la 4/:@= 2n /311: la 4/:?= 2n /31/0 Creterea nominal a (eniturilor &a de anul /311 a &ost determinat: 2n principal: de 2ncasrile din impozitul pe pro&it 5Q<:4=9: impozitul pe salarii i (enit 5Q?:?=9: *;A 5Q <:6=9: accize 5Q8=9: contribuii de asigurri 5Q/=9: sumele primite de la +niunea !uropean 2n contul plilor e&ectuate 5Q43:8=90 !(oluii sub ni(elul 2ncasrilor anului /311 s7au 2nregistrat: 2n principal: 2n cazul (eniturilor din capital 57 1<:1=9 i (eniturilor ne&iscale 571:4=90 #ncasrile din 1p*8 (u% p' 0'! ( au crescut ca urmare a ma$orrii numrului de salariai i a c-tigului salarial mediu brut: a creterii salariului minim0 ;eniturile din #-- 8' au 2nregistrat cretere ca urmare a ma$orrii ni(elului accizelor la motorin: la igarete: precum i ma$orrii cursului de schimb0 #ncasrile 2n cazul (eniturilor din #%(' 1p*8 (' + (#@' p' .u!ur + "'r0 - 2n anul /31/ au 2nregistrat o cretere semni&icati( &a de 2ncasrile anului anterior 5Q<BB:6=9 datorit (irrii 2ncep-nd cu anul /31/ a contribuiei trimestriale pentru &inanarea unor cheltuieli 2n domeniu sntii0 ;eniturile din (#@'%' p' u( % 8#r'# .u!ur %*r; #u(*r 8#r'# u( % 85r .u!ur %*r "#u p' $'",5+ur#r'# $' #-( 0 (5) au crescut &a de anul anterior cu 68:6=: ca urmare a 2ncasrii 2n anul /31/ a sumei de ?/1:8 milioane lei reprezent-nd ta.e de licen pentru acordarea drepturilor de utilizare a &rec(enelor radio: potri(it pre(ederilor R0,0 nr083<L/31/0 #ncasrile din -*!(r .u) %' $' #" &ur5r ; dei au crescut 2n termeni nominali cu /=: ca urmare a in&luenei rezultate din creterea c-tigului salarial mediu brut: precum i a creterii salariului minim: ponderea lor 2n total (enituri bugetare s7a diminuat cu 1:1 pp0 Su1'%' pr 1 (' $' %# U! u!'# Eur*p'#!5 <! -*!(u% p%5) %*r ','-(u#(' au &ost 2n cuantum de B miliarde lei i au reprezentat 1:6= din P"B0 C3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( C3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( au totalizat 2n anul /31/ 20F;? 1 % #r$' %' prezent-nd un grad de realizare &a de ni(elul pre(zut de ?@:B=0

22

S7/U<7U/A <?E97U%E9%98/ &U=E7A/E


% din total 3500 2800 2100 1400 700 000 <heltuieli de ersonal &unuri i servicii .ob@n>i Subvenii $roiecte din fonduri U(E Asistena social <heltuieli de ca ital Alte cheltuieli ),' +,2 ',1 2,; +,2 ",) 13,* 1;," 1+,) 1"," 11,0 ;,' ;,2 '',0 '2,2 2011 2012

*,3

Structura economic a cheltuielilor a 2nregistrat o cretere a ponderii cheltuielilor de personal cu 1pp: a cheltuielilor cu bunuri i ser(icii cu 1:1pp: dob-nzi cu 3:Bpp i a cheltuielilor cu proiectele cu &inanare din &onduri e.terne nerambursabile cu 1:1pp0 'iminuri ale ponderii s7au 2nregistrat 2n cazul cheltuielilor cu sub(eniile cu 3:/ pp i a cheltuielilor cu asistena social cu 3:B pp0 Comparati( anul anterior: -3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( au 2nregistrat o cretere nominal de 1= 2n condiiile 2n care ponderea acestora 2n P"B s7a diminuat cu 1:8pp0 #n anul /31/: s7au 2nregistrat diminuri ale cheltuielilor bugetare &a de anul precedent 2n cazul -3'%(u '% %*r -u "u.0'!) %' cu 6:6=: -3'%(u '% %*r -u #" "('!)# "*- #%5 cu 1:6=: dar i 2n cazul celor a&erente pr*&r#1'%*r -u , !#!)#r' r#1.ur"#. %5 cu /4:8=0 C3'%(u '% %' $' p'r"*!#% #%' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#(; 2n anul /31/: au crescut cu 8:/= &a de anul precedent: ca urmare a re2ntregirii salariilor 2n sectorul bugetar cu B= 2ncep-nd cu luna iulie: precum i acordrii unor drepturi salariale 2n urma unor hotr-ri $udectoreti0 #n anul /31/ s7au meninut restriciile cu pri(ire la anga$rile din sistemul bugetar: precum i cele cu pri(ire la acordarea anumitor sporuri personalului bugetar0 C3'%(u '% %' -u .u!ur + "'r0 - au 2nregistrat o cretere nominal de B:6= &a de anul precedent: iar ca pondere 2n P"B au crescut cu 3:/0 Creterile au &ost 2nregistrate: 2n principal: la administraiile locale: precum i la &ondul naional de sntate: ca urmare a plilor &cute pentru ser(icii medicale i medicamente0 C3'%(u '% %' -u $*.E!8 %' au 2nregistrat o cretere cu /3:8= &a de anul precedent: ca rezultat al ma$orrii de&icitelor bugetare acumulate din anii precedeni i anga$rii 2mprumuturilor pentru acoperirea acestora: 2nregistr-ndu7se ast&el un e&ort suplimentar 2n ceea ce pri(ete plata ratelor de capital i a dob-nzilor0 C3'%(u '% %' p'!(ru !0'"( ) ; care includ cheltuielile de capital: precum i cele a&erente programelor de dez(oltare &inanate din surse interne i e.terne: au &ost 2n anul /31/ de 4<:< miliarde lei i au reprezentat 8= ca pondere 2n P"B0 23

E@'-u) # .u&'(#r5 #,'r'!(5 p'r *#$' 1 #!u#r ' H 20 "'p('1.r ' # #!u%u 2012 Con&orm datelor operati(e: e.ecuia bugetului general consolidat 2n primele nou luni ale anului /314 s7a 2ncheiat cu un de&icit cash de B:1 miliarde lei: respecti( 1:4 = din P"B0 V'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( 2n primele nou luni ale anului /314 au totalizat 16@:4 miliarde lei 5/4:<= din P"B9 i au 2nregistrat o cretere nominal &a de aceeai perioad a anului precedent de 6:6=0 E189U7%A 1E0%7U/%98/ &U=E7A/E in erioada 1(01 ! '0(0;

ilioane lei
49.00000 42.00000 35.00000 28.00000 21.00000 14.00000 7.00000 000

%m o>itul e rofit 3(1)",+ 3(0)2,+

%m o>itul e venit 1+("+1,) 1"(33),1

71A '"(20",) '*("3*,1

Acci>e 1+()12,0 1+(3)+,+

<ontribuii 1enituri Sume U(E( asigurri nefiscale '3(2;*,1 )0(0;2," 1'(*;1,0 1'(2*0,) )(;;'," +(0'',1

Alte venituri 3(+30," 10()'*,3

2012 201'

Creterea nominal a (eniturilor comparati( cu aceeai perioad a anului /31/ a &ost determinat: 2n principal: de e(oluia poziti( 2nregistrat la 2ncasrile dinJ impozitul pe salarii i (enit 5Q@:?=9: impozite i ta.e pe proprietate 5QB:?=9: *;A 5Q6:/=9: accize 5Q/:B=9: contribuii de asigurri 5Q6:@=90 Cea mai puternic cretere a (eniturilor bugetare s7a 2nregistrat 2n cazul ta.ei pe utilizarea bunurilor: autorizarea utilizrii bunurilor sau pe des&urarea de acti(iti 5Q1//:8=9: 2n principal: ca urmare a 2ncasrii ta.elor de licen pentru acordarea drepturilor de utilizare a &rec(enelor radio0 #ncasri sub ni(elul realizrilor aceleiai perioade a anului precedent s7au 2nregistrat: 2n principal: 2n cazul impozitului pe comerul e.terior i tranzaciile internaionale 5718:4=9 i a (eniturilor ne&iscale 574:B=90 I1p*8 (u% p' "#%#r + 0'! ( + -*!(r .u) %' $' #" &ur5r "*- #%' au crescut 5Q@:?=: respecti( Q6:@=9: datorit re2ntregirii salariilor personalului bugetar: a creterii punctului de pensie i a ma$orrii salariului minim de la 1 &ebruarie /314 i respecti( 1 iulie /314 #ncasrile din 1p*8 ('%' + (#@'%' p' pr*pr '(#(' au &ost cu ?:@= mai mari &a de primele nou luni ale anului /31/: ca urmare a creterii 2n anul /314 a ni(elului (alorii impozabile 2n cazul cldirilor i al terenurilor0 Comparati( cu aceeai perioad a anului precedent: (#@# p' 0#%*#r'# #$5u&#(5 a 2nregistrat o cretere cu 6:1=: 2n condiiile 2n care 2ncasrile di ! TVA au crescut cu 6:/=: 2n timp ce rambursrile de ta. au &ost cu <:<= mai mari0 #ncasrile din #-- 8' au crescut 2n termeni nominali cu /:B=: ca urmare a ma$orrii ni(elului accizelor la motorin i bere: a ma$orrii cursului (alutar leuLeuro luat 2n calcul la plata accizelor: precum i a implementrii unor re&orme administrati(e de 2mbuntire a colectrii0 V'! (ur %' !', "-#%' au sczut cu 4:B= la ni(elul bugetului general consolidat: scderea 2nregistr-ndu7 se numai la bugetul de stat cu 1B:B=0 Su1'%' pr 1 (' $' %# U! u!'# Eur*p'#!5 <! -*!(u% p%5) %*r ','-(u#(' 2n primele nou luni ale anului /314 au &ost 2n cuantum de < miliarde lei i au reprezentat 3:B= din P"B0 24

C3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( 2n primele nou luni ale anului /314 au &ost 2n sum de 1<<:6 miliarde lei i au 2nregistrat o cretere nominal de 6:B=: dar ca procent 2n P"B acestea s7au diminuat cu 3:6 pp: de la /<:/= 2n aceeai perioad a anului /31/ la /6:B= 2n /3140 C3'%(u '% %' $' p'r"*!#% ale bugetului general consolidat: 2n primele nou luni ale anului /314: au crescut cu 16:@= &a de aceeai perioad a anului precedent: ca urmare a re2ntregirii salariilor 2n sectorul bugetar la ni(elul lunii iunie /313 i a plii obligaiilor stabilite prin hotr-rile $udectoreti0 C3'%(u '% %' -u .u!ur + "'r0 - au 2nregistrat o cretere nominal de 1/:1= &a de nou luni ale anului precedent: iar ca pondere 2n P"B au crescut cu 3:/ pp0 Creterile au &ost 2nregistrate: 2n principal: ca urmare a accelerrii procesului de achitare a arieratelor de ctre autoritile locale i a plilor din &ondul naional de sntate0
E189U7%A <?E97U%E9%98/ &U=E7A/E in erioada 1(01 ! '0(0;
ilioane lei
+2(000,0 )'(000,0 ')(000,0 2+(000,0 1"(000,0 *(000,0 !2(000,0

<heltuieli de ersonal '0(0'1,) ')()+),1

&unuri i servicii 2'(3'0,' 2"(*0),3

.ob@n>i 3(12),+ 3(+;",*

Subvenii )(032,) )(0;","

$roiecte fonduri U(E( ;('2;," 3(+*0,)

Asistena social );(;';,+ +0(3*;,*

<heltuieli de ca ital 22(1+",2 1;('33,'

Alte cheltuieli *+",2 2(*)+,;

2(012 2(01'

Cheltuielile pentru !0'"( ) incluz-nd cheltuielile de capital i cele a&erente programelor de dez(oltare &inanate din surse interne i e.terne: au &ost de 1?:6 miliarde lei: reprezent-nd 4:1= din P"B0

Gu0'r!u% # !$'p% ! ( *. '-( 0'%' p*% ( - .u&'(#r' ! 2012 0 Ast&elJ 7 7 7 7 7 7 Au &ost re2ntregite salariile bugetarilor in /314I Au crescut pensiile K pentru prima oara dupa 4 ani : A crescut salariul minim cu 1<=: a crescut (enitul minim garantat: S7au platit arierate 5datorii mai (echi de ?3 de zile9 de peste /:8 miliarde lei pentru medicamente: S7au platit arierate de circa 1 miliard lei la ni(elul autoritatilor locale: A crescut substantial absorbtia &ondurilor europene: datorita cresterii cheltuielilor de co&inantare precum si a imprumuturilor din trezorerie pentru pre&inantare0

Cu toate aceste cresteri de cheltuieli: si in po&ida unor realizari sub asteptari ale (eniturilor &iscale: de&icitul bugetar s7a incadrat in tintele propuse: ast&el incat procesul de consolidare &iscala a continuat0 Pe parcursul anului /314 Romania a iesit din procedura de de&icit bugetar e.cesi( si a a(ut in continuare o politica bugetara 25

caracterizata de un management prudent al cheltuielilor publice si de o imbunatatire semni&icati(a a managementului datoriei publice0 Obiectivele bugetului pe 2013, conform Raportului privind situatia macroeconomica oe anul 2013, care a insotit Proiectul Legii Bugetului in ianuarie 2013 10 Asigurarea resurselor pentru dez(oltarea economica sustenabila prin cresterea cu 1<:6 miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat0 /0 Continuarea procesului de consolidare &iscala Realizari

40 "ntarirea disciplinei bugetare prin reducerea risipei in cheltuielile aparatului central si prin plata arieratelor in sanatate: in in&rastructura de transport si in administratia locala0

60 Re&orma in(estitiilor publice prin cresterea substantiala a &ondurilor alocate co&inantarii proiectelor europene si &inantarea cu prioritate: in /314: a acelor in(estitii care au un grad ridicat de e.ecutie si care pot &i &inalizate pana in /3160 <0 "mbunatatirea plani&icarii multianuale pentru /3167/318 bugetare

80 *ransparenta in utilizarea banului public si bune practici de raportare bugetara0

Realizat0 Chiar si dupa a doua recti&icare negati(a pe &ondul incasarilor sub asteptari: cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 14:? miliarde lei in /314 &ata de /31/0 Au crescut salariile bugetarilor cu 1<=: pensiile cu 6=: salariul minim cu 1<=: (enitul minim garantat cu B= Realizat0 Pe metodologia europeana de anga$amente: de&icitul bugetar in /314 a scazut la /:8= din P"B: &ata de 4:3= din P"B 5ci&ra de&initi(a9 in /31/0 Pe metodologia cash: de&icitul bugetar la ? luni 5ultimul disponibil la data realizarii acestui raport9 a &ost de 1:4= din P"B: in gra&ic pentru atingerea tintei de de&icit cash la s&arsitul anului: de /:<= din P"B0 Realizat0 Au &ost platite in /314 arierate in sanatate in (aloare de /:8 miliarde lei: iar arieratele administratiei locale s7au diminuat cu 833:3 milioane lei in perioada ianuarie /314 K septembrie /314: pe &ondul acordarii unor imprumuturi din *rezorerie pentru plata arieratelor 5in (aloare de B33 milioane lei9 precum si prin adoptarea legislatiei pri(ind insol(enta autoritatilor locale0 Realizat0 Cheltuielile pentru co&inantarea proiectelor europene au crescut substantial cu 4:4 miliarde lei : respecti( cu /<= &ata de anul /31/: de la /:/= din P"B in /31/ la /:8= la P"B in /3140"n plus: au &ost acordate imprumuturi temporare din *rezorerie de peste B miliarde lei in primele 13 luni ale anului /314 pentru plata bene&iciarilor de proiecte &inantate din &onduri europene in contul platilor ce (or &i e&ectuate de +!0 "n curs de realizare0 Au &ost &acute progrese cu pri(ire la prioritizarea in(estitiilor publice: bugetarea pe baza de rezultate pentru anumite domenii: si consolidarea bugetelor companiilor de stat reclasi&icate ca &acand parte din bugetul consolidat 5pe metodologie !SA90 *otusi: nu a putut &i realizat un buget multianual din cauza nemodi&icarii la timp a Constitutiei pentru a permite un ast&el de demers0 Realizat0 Pentru prima data in Romania: datele detaliate pri(ind bugetul si datoria publica: in &ormat accesibil: au &ost publicate pe siteul nou in&iintat FFF0mbuget0ro : aducand un ni(el de transparenta &ara precedent in dezbaterea publica despre buget0 A &ost aprobat )0+0,0 nr0 BBL/314 pri(ind adoptarea unor msuri &iscal7bugetare pentru 2ndeplinirea unor anga$amente con(enite cu organismele internaionale: 26

precum i pentru modi&icarea i completarea unor acte normati(e @0 Managementul adec(at al datoriei publice Realizat0 Romania s7a imprumutat in /314 la minime istorice: atat pe piata interna cat mai ales pe piata e.terna 5de e.emplu: 6:1<= la emisiunea de eurobonduri cu maturitate pe @ ani90 'atorita acestor e(olutii: la a doua recti&icare bugetara au &ost obtinute economii de peste 833 milioane lei din rambursarile de credite0

Consolidarea bugetar a&erent anului /314 nu s7a realizat prin creterea arieratelor: ci dimpotri( a &ost o dubl consolidare e&ectuat: at-t prin diminuarea de&icitului: c-t i prin reducerea arieratelor la companiile de stat: c-t i la administraia public local i central0

9$$,$ '$$,$ &$$,$ milioane lei *$$,$ 5$$,$ %$$,$ #$$,$ "$$,$ !$$,$ $,$

Situa(ia privin arieratele inregistrate e a ministratia publica centrala si locala )n anul "$!#

'%$,"

a ministra(ie central+ a ministra(ii locale

"&,& Dec "$!"

!',%

"#&,9

Sept "$!#

Situa(ia arieratelor )nregistrate e operatorii economici cu capital / patrimoniu integral / ma,oritar e stat
16.600,0

16.500,0 milioane lei

16.400,0

16.568,0

16.300,0

16.372,0

16.200,0 Dec 2012 S ept 2013

27

2/2/ Pr*&!*8' 1#-r*'-*!*1 -' p' ('r1'! 1'$ u I 2014-2016D A(-nd 2n (edere e(oluia potenialului de cretere economic: pentru perioada /3167/318 se estimeaz c economia rom-neasc 2i (a relua creterea mai susinut: &iind posibil o cretere a produsului intern brut: 2n medie: cu /:8= anual0 Scenariul se bazeaz pe 2mbuntirea acti(itii 2n toate sectoarele economiei: 2n special 2n ramurile industriale cu potenial ridicat de e.port: precum i 2n sectorul construciilor: care poate &ructi&ica necesarul de in&rastructur e.istent 2n toate domeniile0 Cr'+('r'# '-*!*1 -5
(odificri procentuale anuale

2014
/:/ <:4

2014
/:< <:1

2016
4:3 <:<

P"B real P"B nominal


)omponentele P*+,ului real

Consumul &inal 7 Cheltuielile cu consumul pri(at 7 Cheltuielile cu consumul gu(ernamental Formarea brut de capital &i. !.porturi de bunuri i ser(iciiP9 "mporturi de bunuri i ser(iciiP9
)ontribuii la creterea P*+ -procente.

1:@ 1:8 1:@


6:3 <:< <:6 /:4 3:3 73:1

/:3 /:1 1:<


<:1 6:? <:8 /:? 3:3 73:6

/:/ /:/ 1:?


@:4 <:3 8:3 4:8 3:3 73:8

Cererea intern &inal Modi&icarea stocurilor !.port net


P9 !.porturile i importurile de bunuri i ser(icii sunt e.primate 2n termeni reali 5de (olum9

/ursa0 )omisia 1aional de Prognoz Cererea intern (a &i motorul acestei e(oluii: cu o medie anual estimat la /:B=0 Formarea brut de capital &i. se (a accelera pe &ondul 2mbuntirii &inanrii proiectelor de in&rastructur prioritare: cu un ritm mediu anual de <:<=0 Cheltuielile cu consumul pri(at se (or ma$ora: 2n medie: cu ritmuri de /:3=: 2n condiiile creterii (eniturilor disponibile i a 2ncrederii 2n climatul economic: iar cheltuielile cu consumul gu(ernamental: care include consumul indi(idual i colecti( al acestuia: (or 2nregistra ritmuri medii de circa 1:@=: care (or asigura reducerea ponderii lor 2n produsul intern brut i 2mbuntirea e&icienei cheltuielilor bugetare0 !.porturile i importurile de bunuri i ser(icii (or 2nregistra ritmuri de cretere: 2n termeni reali: cu o medie anual de <:1=: respecti( <:@=: e.portul net a(-nd e&ect negati( asupra produsului intern brut: diminu-ndu7i creterea0 Nu15ru% 1'$ u $' "#%#r #) : con&orm balanei &orei de munc ci(ile: se (a ma$ora 2n medie cu 1:6= anual: iar r#(# +*1#Gu%u <!r'& "(r#( la s&-ritul anului se (a diminua p-n la 6:<= la s&-ritul anului /3180 Pornind de la ipoteza unor creteri economice temperate la ni(el mondial: cu e&ect poziti( pe creterea cererii e.terne i: implicit: a -*1'r)u%u '@('r *r rom-nesc: 2n perioada /3167/318 se estimeaz creteri medii anuale ale e.porturilor de bunuri cu @:4=: iar ale importurilor cu @:1=0 7 mil0 euro 7

28

C*1'r)u% '@('r *r + -*!(u% -ur'!( !.port F)BP9 7 modi&icare procentual anual: = "mport C"FP9 7 modi&icare procentual anual: = "mport F)B P9 7 modi&icare procentual anual: = Sold Balan Comercial F)B 7 F)B Sold Balan Comercial F)B 7 C"F Soldul contului curent 7 = din P"B
P9

2014 <10@33 @:4 <B081< 8:8 <80/33 8:8 760<33 780?1< 710?13 71:4

2014 <<0633 @:/ 8/0?3< @:4 83041< @:4 760?1< 7@0<3< 7/0</< 71:8

2016 <?066< @:4 8@08/< @:< 860B4< @:< 7<04?3 7B01B3 7401/< 71:?

!.portul i importul de bunuri sunt (alori nominale e.primate 2n euro0

/ursa0 )omisia 1aional de Prognoz Ni(elul $', - (u%u $' -*!( -ur'!( se (a menine la (alori de 1:? 7 4:1 miliarde euro: reprezent-nd 2n medie 1:8= din P"B0 Pentru perioada /3167/318: tendina de reducere a !,%#) ' (a continua: mani&est-ndu7se at-t la ni(elul in&laiei anuale: c-t i ca medie anual0 Consolidarea procesului de reducere a in&laiei (a &i susinut de rezultatele bune ale produciei agricole din anul /314 c-t i de e&ectele msurilor de reducere a cotei de *;A de la /6= la ?= la p-ine i &in: care determin pentru anul /316 un e&ect de baz ce (a in&luena &a(orabil dinamica preurilor din primele trei trimestre0 !stimrile au luat 2n calcul ani agricoli normali i o (olatilitate redus pentru preul internaional al petrolului pentru anii urmtori0 'e asemenea: meninerea unei conduite &erme a politicii monetare: promo(area unei politici salariale prudente i continuarea re&ormelor structurale (or menine procesul de dezin&laie pe o traiectorie sustenabil0 Ast&el: rata in&laiei urmeaz s scad p-n la ni(elul de /:4= 2n anul /318: cu o medie anual de /:<=0 'e asemenea: continuarea procesului de dezin&laie (a contribui la scderea suplimentar a ateptrilor in&laioniste0 +n alt mi$loc e&icient de ancorare a anticipaiilor in&laioniste (a &i (olatilitatea redus a monedei naionale 2n raport cu euro0 Acest &apt este posibil dac se are 2n (edere perspecti(a unei creteri mai accelerate de producti(itate 2n economia rom-neasc: &a de principalii si parteneri e.terni0 7 =7 I!,%#) # 7 s&-ritul anului 7 medie anual 2/ C#$ru% , "-#%-.u&'(#r 2014 4:3 /:6 2014 /:< /:B 2016 /:4 /:<

C*1p#r#) pr 0 !$ p*0#r# , "-#%5 <! "(#('%' 1'1.r' #%' U! u! Eur*p'!'

Po(ara &iscala pe &orta de munca: desi a cunoscut o tendinta permanenta de reducere: ramane printre cele mai ridicate din +!0 "n anul /31/ po(ara &iscala totala 5ca pondere in costul &ortei de munca a imopzitului pe salariu si a contributiilor sociale9 a &ost de 66:<=: cu 3:4 puncte procentuale sub cea din /311 si cu 4:< puncte procentuale sub ni(elul din /3310 Contributiile sociale ale anga$atorilor: in anul /31/: au reprezentat /1:?=: cu 3:< puncte procentuale sub ni(elul din /311 si cu B:? puncte procentuale sub ponderea inregistrata in /3310 29

Povara fiscala pe munca in Romania - % in costul fortei e munca 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

#n condiiile reducerii contribuilor de asigurri sociale la anga$ator cu < puncte procentuale de la 1 iulie: po(ara &iscal se (a reduce cu 1:8 puncte procentuale &a de /314: urm-nd s a$ung la 6/:8= din costul &orei de munc0 Cu toate acestea Romania se situa: dupa po(ara &iscala: pe locul @ in +! dupa Belgia 5<8=9: Franta 5<3:/=9: ,ermania 56?:@=9: +ngaria 56?:6=9: Austria 56B:?=9 si "talia 56@:8=90

Proiecia politicii &iscal7bugetare pe termen mediu se bazeaz pe ancorarea acesteia 2n c-te(a repere economice i instituionale esenialeJ echilibrul macroeconomic: responsabilitatea &iscal7bugetar i disciplina &inanciar0 Se continu practic conduita echilibrat: 2nceput 2n a doua parte a anului /31/: de consolidare &iscal sustenabil i: 2n acest cadru: de relansare economic0 #ntre obiecti(ele &undamentale pri(ind &iscalitatea: menionate 2n Programul de ,u(ernare /3147/318: se 2nscriu simpli&icarea &iscalitii i crearea predictibilitii 2ntr7un cadru &iscal 7 bugetar stimulati( pentru dez(oltarea mediului economic pri(at i public0 Pr !- p#%'%' (r5"5(ur #%' p %*!u%u II $' p'!"

30

I!(r*$u"' <! #!u% 200F; ,*!$ur %' *.% &#(*r $' p'!" #$1 ! "(r#(' pr 0#( Ip %*!u% IID sunt obligatorii pentru persoanele cu (-rsta sub 4< de ani i &acultati(e pentru persoanele din categoria de (-rst 2ntre 48 i 6< de ani0 Contribuia la aceste &onduri a &ost stabilit la /= din (enitul salarial brut pentru primul an: urm-nd s creasc la 8= p-n la s&-ritul anului /318 5cu o cretere anual de 3:<=90 #n anul /33? gu(ernul a decis 2nghearea contribuiilor la /=: dar: 2ncep-nd cu anul /313: calendarul de cretere a contribuiilor ctre pilonul "" cu 3:<= anual a &ost reintrodus0 Fondurile obligatorii de pensii sunt administrate de nou societi pri(ate de administrare a pensiilor0 Aceste societi practic: con&orm legii: comisioane de administrare constituite dinJ - p-n la /:<= din contribuiile pltiteI - p-n la 3:3<= din acti(ul net total al &ondului de pensii0 V#%*#r'# #-( 0'%*r !'(' 2nregistrat de &ondurile obligatorii de pensii administrate pri(at a &ost de ?:86 miliarde de lei 5/:1B miliarde de euro: BNR K curs de schimb 41 decembrie /31/9: cu <3:/= mai mare dec-t 2n decembrie /311 5cretere cu 68:<= raportat la moneda euro90 %a 41 decembrie /31/: primele trei &onduri de pensii administrate pri(at 5"N,: A * ;""*)R+% *S+ i AR"P"9 deineau 8?= din total acti(e nete0 %a s&-ritul anului /31/: un numr de <0@@/:<1 mii de persoane erau 2nregistrate 2n Registrul participanilor: 2n cretere cu 1:?6= &a de semestrul " al anului /31/ i cu 6:8<= mai mult &a de s&-ritul anului /3110 %a s&-ritul anului /31/: (aloarea medie a unui cont indi(idual a &ost de 10@/B lei: reprezent-nd 4?3 euro: 8?= dintre participani situ-ndu7se sub medie0 %a s&-ritul anului /31/: apro.imati( <:<B milioane de participani erau 2nregistrai cu cel puin o contribuie (irat de la 2nceputul &uncionrii sistemului de pensii administrate pri(at: 2n mai /33B0 #n /31/: cele mai bine reprezentate acti(iti economice au &ostJ ser(iciile comerciale: cu 48:6B= i sectorul industrial 2mpreun cu construciile cu /B:<6= din totalul participanilor0 Cea mai slab reprezentat acti(itate a &ost agricultura: cu 1:?@= din totalul participanilor0 #n condiiile unei -*(' $' -*!(r .u) ' de 4:<= din (enitul brut realizat: 2n /31/ au &ost (irate ctre &ondurile de pensii administrate pri(at /:< miliarde lei 53:8 miliarde euro9: 2n cretere cu /8:8= &a de anul /3110 Contribuia medie pe participant 2n luna decembrie /31/ a &ost de 83:B< lei: 2n cretere &a de &inalul anului /311 cu /1:64=: in&luenat de creterea cotei de contribuie 2n sistem la 4:<=0 Numrul participanilor cu cel puin o contribuie 2nregistrat de la 2nceputul &uncionrii sistemului de pensii administrate pri(at a &ost de <:<B de milioane: reprezent-nd ?8:81= din totalul participanilor: peste ni(elul de ?<:8B= din decembrie /3110

P %*! II C*!(r .u) # 1'$ 'Jp#r( - p#!( -u -'% pu) ! * -*!(r .u) '

31

Sursa: CSSPP.

'in punct de (edere (aloric: la s&-ritul anului /31/: comparati( cu decembrie /311: #-( 0'%' (*(#%' s7 au ma$orat cu <3:1@=0 #n structur depozitele bancare au 2nregistrat scderi cu 4/:48= i obligaiunile municipale cu 4@:B<=: 2n timp ce restul claselor de acti(e au 2nregistrat creteri de p-n la @/:8@= 5 titluri de stat90

2/1/ P*% ( -# , "-#%5 2/1/1 C#r#-('r "( - ; pr *r (5) ; pr'1 "' pr 0 !$ p*% ( - %' , "-#%' + $' #$1 ! "(r#r' , "-#%5

Proiecia politicii &iscal7bugetare pe termen mediu se bazeaz pe ancorarea acesteia 2n c-te(a repere economice i instituionale esenialeJ echilibrul macroeconomic: responsabilitatea &iscal7bugetar i disciplina &inanciar0 Se continu practic conduita echilibrat: 2nceput 2n a doua parte a anului /31/: de consolidare &iscal sustenabil i: 2n acest cadru: de relansare economic0 #ntre obiecti(ele &undamentale pri(ind &iscalitatea: menionate 2n Programul de ,u(ernare /3147/318: se 2nscriu simpli&icarea &iscalitii i crearea predictibilitii 2ntr7un cadru &iscal 7 bugetar stimulati( pentru dez(oltarea mediului economic pri(at i public0 C#r#-('r "( - %' p*% ( - , "-#%' p' p'r *#$# 2014-2016> &iscalitatea trebuie subordonat obiecti(ului &undamental al dez(oltrii economiceI

32

(iziunea &iscal trebuie s &ie una calitati(: s stimuleze mediul economic: in(estiiile i iniiati(a antreprenorial0 !&iciena cheltuirii banilor publici i promo(area in(estiiilor0 M5"ur *r (5 Pentru anul /314 de&icitul pe baze cash este de /:<=: cel !SA /:8 = iar cel structural /:3 = din P"B0 Pentru perioada /31<7/318 de&icitele cash si !SA se situeaza la 1:6 = din P"B0 'e&icitul structural 2n anul /31< este estimat la 1= din P"B %imitarea de&icitului structural promo(at prin 2ratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernana n cadrul 3niunii 4conomice i (onetare semnat i de Rom-nia la / martie /31/ (a conduce la imposibilitatea practicrii unor politici &iscale prociclice: la o disciplin &iscal pronunat: cheltuirea responsabil a banilor publici: ceea ce pentru o ar ca Rom-nia: dat &iind e.periena istoric negati(: poate &i un a(anta$ semni&icati(0 (utarea accentului in cadrul politicii fiscale, dupa anul "#$" pe intirea echilibrului structural (a permite acesteia s $oace un rol de stabilizator pe 2ntregul ciclu economic: aspect posibil prin instalarea cadrului instituional impus de Noul *ratat Fiscal 7 instrument important pentru 2ntrirea disciplinei &iscale i a elaborrii politicilor0

2/1/2 M5"ur , "-#%' + ('!$ !)' #%' pr !- p#%'%*r (#@' + 1p*8 (' E0*%u) # pr !- p#%'%*r 0'! (ur #%' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( <! #! 2011-2016 pr*-'!(' <! PIB Proiecia (eniturilor bugetului general consolidat s7a realizat pe baza indicatorilor macroeconomici estimai pentru orizontul /3167/318: precum i a reglementrilor ce (or &i 2ntreprinse 2n domeniul &iscal0 #n perioada /3167/318 (eniturile bugetare sunt estimate la 4/:?744:1= din P"B datorit creterii economice preconizate pentru aceast perioad: msurilor pri(ind 2mbuntirea colectrii: precum i datorit creterii gradului de absorbie a &ondurilor europene0 !stimarea (eniturilor bugetare (a a(ea 2n (edere 2n anul /318 atingerea unui ni(el al de&icitului bugetar cash de 1:6= din P"B: &a de /:/ = din P"B pentru anul /316: prognozat 2n &uncie de ceilali indicatori macroeconomici: e(oluia cadrului macroeconomic &iind in&luenat de e(oluiile din zona euro0 Pe termen mediu: pe &ondul re(igorrii economice: dar i ca urmare a msurilor a(ute 2n (edere de ANAF pri(ind reducerea e(aziunii &iscale: (eniturile bugetare se (or 2nscrie pe un trend ascendent 2n (aloare absolut0 #n cadrul (eniturilor bugetare: pe orizontul de re&erin cele mai mari ponderi sunt 2nregistrate de contribuiile sociale 5B:B= din P"B 9: *;A 5B:47B:/9 din P"B: accize 54:@ din P"B90 #n momentul 2n care economia 2nregistreaz un curs ascendent: randamentul &iscal al impozitelor din *;A i accize este mai ridicat0 T'!$ !)' #%' pr !- p#%'%*r (#@' + 1p*8 (' p' *r 8*!(u% 2014-201F

I/ CODUL FISCAL I1p*8 (u% p' pr*, ( 7 !laborarea Strategiei pentru noul regim de impozitare 2n domeniul petrolului i gazelor naturale 2n perioada /31<7/3/60 7 Scutirea c-tigurilor de capital pentru &a(orizarea societilor de tip holdingI 33

I1p*8 (u% p' 0'! (ur %' 1 -r*<!(r'pr !$'r %*r I1p*8 ( p' 0'! ( C*!(r .u) "*- #%' *.% &#(*r I1p*8 (' + (#@' %*-#%'

TVA

7 Schimbarea anului &iscal di&erit de cel calendaristic: pentru reducerea regulilor de administrare a impozituluiI 7 Re(izuirea regimului &iscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea0 7 "ntroducerea contribuabililor care realizeaz (enituri de p-n la /3= din consultan i managementI 7 !liminarea din baza de impozitare a di&erenelor de curs (alutar i a reducerilor comerciale acordate0 7 "ntroducerea impozitului di&erentiat pe (enitul salarial cu deductibilitti &iscaleJ cote B=: 1/= si 18 = ce (or putea &i stabilite pe grile de (enit0 7 Reducerea semni&icati( a CAS cu < puncte procentuale 2ncep-nd cu luna iulie /316: care prin msurile ce (or &i 2ntreprinse (a a(ea un impact bugetar neutru0 7 Re(izuirea bazei impozabile pentru impozitele pe proprietate: acestea (ariind 2n &uncie de destinaia proprietii i nu 2n &uncie de statutul $uridic al proprietarului0 7 "nde.area impozitelor i ta.elor locale: in-nd cont de e(oluia ratei in&laiei de la ultima inde.are: respecti( rata in&laiei pentru perioada /3147/31< Pentru perioada /3167/31@ 10 Continuarea per&ecionrii legislaiei pentru a corespunde criteriilor de armonizare cu legislaia comunitar: prin transpunerea 2n legislaia naional a directi(elor adoptate la ni(el european 2n domeniul *;A0 #n acest conte.t: menionm ca la 1 ianuarie /31< (or intra 2n (igoare pre(ederile art0 < ale 'irecti(ei /33BLBLC! a Consiliului din 1/ &ebruarie /33B de modi&icare a 'irecti(ei /338L11/LC! 2n ceea ce pri(ete locul de prestare a ser(iciilor0 Aceste modi&icri (izeaz e.tinderea pre(ederilor regimului special aplicabil 2n prezent pentru persoanele impozabile nestabilite 2n Comunitate: care presteaz ser(icii electronice persoanelor neimpozabile i asupra ser(iciilor de telecomunicaii: radiodi&uziune i tele(iziune: precum i aplicarea aceluiai regim special pentru persoanele impozabile stabilite 2n Comunitate care presteaz ser(icii de aceast natur 2n statele membre 2n care nu sunt stabilite 2n scopuri de *;A0 /0 #mbuntirea legislaiei pri(ind *;A 2n &uncie de &enomenele e(azioniste: 2n (ederea contracararii acestora0 40 Analizarea posibilitatii de reducere a cotei standard de *;A pentru perioada /3167/318 pe msura imbunatirii colectrii (eniturilor bugetare0

A-- 8'

7 Respectarea calendarului de cretere gradual a accizelor pentru igarete pre(zut 2n ane.a nr0 8 de la titlul ;"" din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile i completrile ulterioare: 2n con&ormitate cu cerinele 'irecti(ei /311L86L+! pri(ind structura i ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat0 7 Respectarea anga$amentelor asumate de Rom-nia cu instituiile &inanciare internaionaleI 7 *ranspunerea 2n legislaia naional a directi(elor ce se adopt de Comisia !uropean 2n domeniul accizelor: 2n termenele pre(zute de respecti(ele directi(e0

A%(' 15"ur , "-#%' p' *r 8*!(u% 2014-2016 7 !.tinderea bazei de impozitare a construciilor prin instituirea unui impozit asupra (alorii construciilor: altele dec-t cldirile0 7 Respectarea calendarului de cretere gradual a accizelor pentru igarete pre(zut 2n ane.a nr0 8 de la titlul ;"" din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile i completrile ulterioare: 2n 34

con&ormitate cu cerinele 'irecti(ei /311L86L+! pri(ind structura i ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat0 7 Respectarea anga$amentelor asumate de Rom-nia prin Scrisoarea de intenie adresat Fondului Monetar "nternaionalI 7 *ranspunerea 2n legislaia naional a directi(elor ce se adopt de Comisia !uropean 2n domeniul accizelor: 2n termenele pre(zute de respecti(ele directi(e0

2/1/2/ P*% ( -# $' #$1 ! "(r#r' , "-#%5

%/ P*% ( -# $' #$1 ! "(r#r' , "-#%5 <! p'r *#$# #!u#r ' H"'p('1.r ' 2012 Rezultatele obinute de ANAF 2n primele nou luni ale anului /314 rele( o cretere semni&icati( a e&icienei i dinamicii acti(itii de administrare &iscal0 Ast&el: (eniturile bugetare totale 2ncasate: 2n sum de 1/B08/@:< mil0 lei: au depit cu 6:4= 2ncasrile din aceeai perioad a anului /31/0 !(oluia &a(orabil a 2ncasrilor s7a datorat at-t 2mbuntirii con&ormrii (oluntare la declarare i: implicit: la plat: trendului &a(orabil al 2ncasrilor din arierate c-t i sumelor suplimentare rezultate ca urmare a (eri&icrilor des&urate de cele trei structuri de control 5"nspecia &iscal: ,arda Financiar: Autoritatea Naional a ;milor90 1/ C'%' 1# 1p*r(#!(' #-) u! %'& "%#( 0' + *r&#! 8#(*r -' #n perioada ianuarie 7 octombrie /314: ANAF a pus 2n practic msuri organizatorice i legislati(e care au (izat: pe de o parte combaterea e(aziunii &iscale: iar pe de alt parte pre(enirea indisciplinei &iscale i creterea gradului de con&ormare (oluntar0 Principalele acte normati(e elaborate de Agenia Naional de Administrare Fiscal 2n perioada ianuarie K octombrie /314J

)PANAF nr0 1?<L/314 pentru modi&icarea >i completarea )rdinului pre>edintelui AgenAiei NaAionale de Administrare Fiscal nr010?<3L/31/ pri(ind aprobarea modelului >i conAinutului &ormularelor utilizate pentru declararea impozitelor >i ta.elor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reAinere la sursI )PANAF nr0 46/L/314 pentru modi&icarea i completarea ane.ei nr01 la )rdinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 10//1L/33? pri(ind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriuI )PANAF nr0 83BL/314 pentru modi&icarea i completarea ane.ei nr08 la )rdinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr010?<3L/31/ pri(ind aprobarea modelului i coninutului &ormularelor utilizate pentru declararea impozitelor i ta.elor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reinere la sursI )PANAF nr0 1B6L/314 pentru modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0</L/31/ pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare pre(zute la *itlul """ din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile ulterioareI )PANAF nr0 6@8L/314 pentru modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0</L/31/ pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare pre(zute la *itlul """ din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile ulterioareI )PANAF nr0 861L/314 pentru modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0</L/31/ pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare pre(zute la *itlul """ din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile ulterioareI )PANAF nr0 8<L/314 pentru modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 13B1L/311 pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare de declaraii in&ormati(eI 35

)PANAF nr0 44?L/314 pentru aprobarea Procedurii de 2nregistrare: din o&iciu: 2n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul *;A la 2ncasare i a Procedurii de radiere: din o&iciu: din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul *;A la 2ncasare: precum i a modelului i coninutului unor &ormulareI )PANAF nr0 838L/?0 3<0/314 pri(ind modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 @33L/31/ pentru aprobarea Procedurii de modi&icare: din o&iciu: a (ectorului &iscal cu pri(ire la *;A: precum i a modelului i coninutului unor &ormulareI )PANAF nr0 83@L/?03<0/314 pri(ind aprobarea Procedurii de implementare i de administrare a grupului &iscal unic: precum i pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulareI )rdinul (iceprim7ministrului: ministrului &inanelor publice nr0 6/8L/314 pentru completarea )rdinului ministrului &inanelor publice nr0 44L/31/ pentru aprobarea Procedurii de certi&icare a declaraiei pri(ind nedeductibilitatea *;A a&erent cheltuielilor cuprinse 2n cererea de rambursare: precum i a modelului i coninutului &ormularului OCerti&icat pri(ind nedeductibilitatea *;A a&erent cheltuielilor cuprinse 2n cererea de rambursareEI )PANAF nr0 /?8L/314 pentru aprobarea Procedurii pri(ind stabilirea sumei reprezent-nd timbrul de mediu pentru auto(ehicule i pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulareI )rdinul comun al (iceprim7ministrului: ministrului &inanelor publice: al ministrului a&acerilor interne i al ministrului mediului i schimbrilor climatice nr 0 83BL@8L1<?<L/314 pri(ind constituirea !(idenei auto(ehiculelor 2nmatriculate sau transcrise care intr sub incidena timbrului de mediu pentru auto(ehiculeI )PANAF nr0 8//L/314 pri(ind modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 /?8L/314 pentru aprobarea Procedurii pri(ind stabilirea sumei reprezent-nd timbrul de mediu pentru auto(ehicule i pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulareI )MFP nr0 /<3L/314 pri(ind modi&icarea )rdinului ministrului &inanelor publice nr0 /8/L/33@ pentru aprobarea &ormularelor de 2nregistrare &iscal a contribuabililorI )PANAF nr0 1@L/314 pentru aprobarea Procedurii de 2nregistrare a acordurilor pri(ind declararea i plata contribuiilor sociale: 2ncheiate de anga$atorii nerezideni cu persoane &izice rezidente sau nerezidente care 2i des&oar acti(itatea 2n Rom-nia i obin (enituri din salarii: precum i pentru reglementarea unor aspecte proceduraleI )PANAF nr0 /6L/314 pentru modi&icarea )rdinului preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 </L/31/ pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare pre(zute la *itlul """ din %egea nr0 <@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile ulterioareI )PANAF nr0 <36L/314 pentru aprobarea DProcedurii pri(ind accesul la in&ormaiile publice prin intermediul ser(iciului de mesa$e scurte K SMSEI )PANAF nr0 B din @ ianuarie /314 pentru aprobarea modelului i coninutului &ormularului 1@/ T'eclaraie7in(entar pri(ind rede(enele restante rezultate din contractele de concesiune: arend i din alte contracte de e.ploatare e&icient a terenurilor cu destinaie agricol: a&late 2n sold la data de 1< noiembrie /31/ i neachitateTI )PANAF nr0 6?3L63@ din /? martie /314 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor pre(zute la art0 @: ? i 1/ din )rdonana de urgen a ,u(ernului nr0 ?L/314 pri(ind timbrul de mediu pentru auto(ehicule: precum i a sumelor stabilite de instanele de $udecat prin hotr-ri de&initi(e i ire(ocabileI )PANAF nr0 81B din 4303<0/314 pentru modi&icarea ane.ei nr0 1 la )rdinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0 10/?6L/33@ pri(ind impozitele: contribuiile i alte sume reprezent-nd creane &iscale: care se pltesc de contribuabili 2ntr7un cont unicI )PANAF nr0 /43 din 10340/314 pentru aprobarea Procedurii de accesare a in&ormaiilor cuprinse 2n dosarul &iscal: puse la dispoziia contribuabililor pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal: 2n spaiul pri(at al contribuabiluluiI 36

)PANAF nr0 4?4L/314 pri(ind aprobarea modelului si continutului &ormularelor si documentelor utilizate in acti(itatea de (eri&icare &iscala a persoanelor &iziceI )rdinul (icepresedintelui ANAF care conduce AN; nr0 10@1BL/314 pentru aprobarea "nstructiunilor de lucru pri(ind 2ntocmirea: e(aluarea i (alori&icarea sechestrelor asupra bunurilor mobile i imobileI )rdinul (icepresedintelui ANAF care conduce AN; nr0 10@1@L/314 pentru aprobarea "nstructiunilor de lucru pri(ind e.ecutarea silita prin poprireI )rdinul (icepresedintelui ANAF care conduce AN; nr0 10@B?L/314 pentru aprobarea "nstructiunilor de lucru pri(ind actualizarea periodica a obligatiilor de plata accesorii: e(identierea acestora in contabilitate pe baza titlurilor de creanta emise si comunicarea acestora debitorilorI )PANAF nr0 /B/L/314: de aprobare a Procedurii pri(ind monitorizarea transporturilor de bunuri pro(enind din ri membre ale +niunii !uropene: de ctre personalul Ageniei Naionale de Administrare FiscalI )PANAF nr0 443L/314: pri(ind des&urarea acti(itilor de in&ormare i instruire 2n cadrul ANAFI )PANAF nr0 @36L/314 pri(ind crearea Compartimentului pentru lupta anti&raud 2n cadrul 'ireciei generale de in&ormaii &iscaleI )PANAF nr 0 @8/L/314 pentru aprobarea tatului de &uncii pentru aparatul propriu al ANAFI )PANAF nr0 @B/L/314 pentru aprobarea structurilor organizatorice ale direciilor generale ale &inanelor publice $udeene i a municipiului Bucureti i a tatelor de &uncii ale direciilor generale ale direciilor generale ale &inanelor publice $udeene i a municipiului BucuretiI )PANAF nr0 6?@L/314 pri(ind unele msuri organizatoriceI )PANAF nr0 B@@L/314 pentru aprobarea Procedurii de 2nregistrare &iscal a contribuabililor nerezideni care des&oar acti(itate 2n Rom-nia prin unul sau mai multe sedii permanente: precum i a &ormularului 314 O 'eclaraie de 2nregistrare &iscal L 'eclaraie de meniuni pentru contribuabilii nerezideni care des&oar acti(itate 2n Rom-nia prin unul sau mai multe sedii permanenteEI )PANAF nr0 B@BL/314 pentru modi&icarea i completarea )PANAF nr0 10?<3L/31/ pri(ind aprobarea modelului i coninutului &ormularelor utilizate pentru declararea impozitelor i ta.elor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reinere la surs I )PANAF nr0 ?4BL/314 pentru aprobarea &ormularului O'ecizie de impunere anual pentru stabilirea contribuiei de asigurri sociale de sntateEI )PANAF nr0 /0/11L/314 pentru aprobarea competenei teritoriale de administrareI )PANAF nr0 /0//4L/314 pentru aprobarea modelului i coninutului &ormularului 543@9 O 'eclaraie pri(ind sumele rezultate din a$ustareaLcorecia a$ustrilorLregularizarea ta.ei pe (aloarea adugatEI )PANAF nr0 /0//6L/314 pentru aprobarea modelului i coninutului &ormularului 54119 O'eclaraie pri(ind *a.a pe (aloare a adugat colectat: datorat de ctre persoanele impozabile al cror cod de 2nregistrare 2n scopuri de *;A a &ost anulat con&orm art0 1<4 alin0 5?9 lit0 a97e9 sau g9 din %egea nr0 <@1L/334 pri(ind Codul &iscal EI )rdinul (eceprim7ministrului: ministrului &inanelor publice nr0 1<36L/314 pri(ind stabilirea modelului declaraiei de patrimoniu i de (enituri: precum i a elementelor de patrimoniu i de (enituri ce trebuie declarate de persoana &izic supus (eri&icrii situaiei &iscale personale0 )PANAF nr0 13//L/314 pri(ind aprobarea modelului i coninutului unor documente 2ntocmite 2n acti(itatea de inspecie &iscal pentru persoane &izice care des&oar acti(iti independente 2n mod indi(idual iLsau 2ntr7o &orm de asociereI )rdin nr0 13B1L/314 al (iceprim7ministrului: ministrul &inanelor publice: pentru abrogarea unor ordine pri(ind modelul i coninutul unor documente i &ormulare utilizate 2n acti(itatea de inspecie &iscalI )PANAF nr0 13/6L/314 pri(ind aprobarea modelului i coninutului &ormularului D'ecizie pri(ind nemodi&icarea bazei de impunere urmare a inspeciei &iscaleEI 37

)PANAF nr0 13/4L/314 pentru modi&icarea )PANAF nr 161<L/33? pri(ind aprobarea modelului i coninutului unor documente i &ormulare utilizate 2n acti(itatea de inspecie &iscal la persoane &iziceI )PANAF nr0 13/1L/314 pri(ind aprobarea modelului i coninutului &ormularului D'ecizia de impunere pri(ind obligaiile &iscale suplimentare de plat stabilite de inspecia &iscal pentru persoane $uridiceE0 )PANAF nr0 4148L/314 pentru modi&icarea i completarea )PANAF nr01?<3L/31/ pri(ind aprobarea modelului i coninutului &ormularelor utilizate pentru declararea impozitelor i ta.elor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reinere la sursI )PANAF nr0 4441L/314 pentru aprobarea Procedurii de modi&icare: din o&iciu: a (ectorului &iscal cu pri(ire la *;A: precum i a modelului i coninutului unor &ormulareI )PANAF nr0 44/?L/314 pentru modi&icarea Ane.ei la )rdinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr0//11L/314 pentru aprobarea competenei teritoriale de administrareI )PANAF nr0 4443L/314 pentru aprobarea Procedurii de 2nregistrare: la cerere: 2n scopuri de ta. pe (aloarea adugat potri(it pre(ederilor art0 1<4 alin0 5?U19 lit0 b9 7 d9 din %egea nr0<@1L/334 pri(ind Codul &iscal: cu modi&icrile i completrile ulterioare i pentru aprobarea modelului i conAinutului unor &ormulareI )PANAF nr0 4481L/314 pentru aprobarea modelului i coninutului unor &ormulare utilizate 2n certi&icarea plii accizelor 2n cazul (ehiculelor achiziionate intracomunitarI )MFP pri(ind organizarea i &uncionarea Biroului central de legtur pentru contactele cu alte state membre 2n domeniul asistenei reciproce la recuperare: precum i cu Comisia !uropeanI )MFP pri(ind modi&icarea i completarea "nstruciunilor de completare a numrului de e(iden a plii: aprobate prin )rdinul ministrului &inanelor publice nr01B@3L/3360 )PANAF nr 68@L/314 pri(ind condiiile i modalitile de suspendare a inspeciei &iscaleI

#n perioada ianuarie 7 septembrie /314: 2n domeniul e(aziunii &iscale: ANAF a continuat demersurile 2ntreprinse anterior i a iniiat noi aciuni prioritareJ (eri&icri ce au (izat contribuabilii care prezint risc &iscal ridicat: con&ormare (oluntar redus sau ine.istentI aciuni de inspecie &iscal comple.e realizate de ctre structurile cu atribuii de inspecie &iscal din subordine: 2n colaborare cu organele de urmrire penal 5'NA: '""C)*: ",PR9: des&urate pe domenii de acti(itate i la contribuabili cu risc &iscal ridicat0 Acti(itatea ,rzii Financiare s7a des&urat pe trei paliere de aciuneJ Palierul " K combaterea &raudelor 2n domeniul tranzaciilor intracomunitareI Palierul "" K combaterea e(aziunii &iscale K s7au a(ut 2n (edere solicitrile organelor de cercetare i urmrire penal ale Curii de Conturi i ale altor instituii: inclusi( petiii: sesizriI Palierul """ K aciuni tematice i operati(e pe baza analizei de risc care (izeaz combaterea e(aziunii &iscale0 #n (ederea spri$inirii mediului de a&aceri: au &ost aprobateJ )+, 1/L/314 pentru reglementarea unor msuri &inanciar K &iscale i prorogarea unor termene: prin care procentul de garanie suplimentar a &ost diminuat de la 63= la 18= din sumele ealonate la plat: 2n cazul garaniilor constituite prin instituirea sechestrului asiguratoriu: dac bunurile sunt ipotecateLga$ate 2n &a(oarea altor creditori0 #n plus: 2n cazul contribuabililor cu risc &iscal mic: organul &iscal competent poate aproba ealonarea la plat a obligaiilor &iscale restante: pe o perioad de cel mult 1/ luni: condiiile de aprobare &iind mai permisi(e0 38

)+, nr0 <3L/314 prin care se reglementeaz posibilitatea acordrii de noi &aciliti &iscale sub &orma am-nrii la plat a obligaiilor &iscale administrate de ANAF sau a altor sume datorate bugetului general consolidat si transmise spre recuperare acestei instituii pentru contribuabilii care au de 2ncasat sume certe: lichide i e.igibile de la autoriti cu competene 2n gestionarea &ondurilor europene 2n baza contractelor de &inanare 2ncheiate de acestea0 ANAF implementeaz OProiectul de modernizare a administratiei &iscaleE: realizat cu spri$inul Bncii Mondiale: pe o perioad de < ani: i se a.eaz 2n principal: pe urmtoarele obiecti(eJ dez(oltarea instituional 5reorganizare: restructurare: regionalizare9I 2mbuntirea e&icienei operaionale 5retehnologizare i dez(oltare "0*09I dez(oltarea ser(iciilor pentru contribuabili0 Acesta a intrat 2n e&ecti(itate 2n data de ? august /3140 Reuniunea e lansare a !roie#tului R(7!
a a,ut lo# =n ata e 10 se+tembrie 2013.

ANAF se a&l 2ntr7un amplu proces de reorganizare: ce se (a derula p-n 2n anul /31<: care are ca scop &inalJ restructurarea aparatului centralI crearea a B direcii regionaleI creare a 6@ de uniti teritoriale0 Reorganizarea urmrete modernizarea Ageniei prinJ 2mbuntirea ser(iciilor pentru contribuabiliI 2mbuntiri organizaionale i modi&icri ale in&rastructurii in&ormatice necesare pentru &uncionarea optim a unui sistem in&ormatic integratI creterea capacitii administraiei pentru pre(enirea i combaterea e(aziunii &iscaleI creterea gradului de con&ormare (oluntar la plat 2n (ederea 2mbuntirii substaniale a colectrii impozitelor i a contribuiilor sociale0 Ast&el: s7au aprobat OUG 74/2013 privind unele msuri pentru mbuntirea i reor ani!area a"tivitii # eniei $aionale de #dministrare %is"al& pre"um i pentru modi'i"area i "ompletarea unor a"te normative i (G )20/2013 privind or ani!area i 'un"ionarea # eniei $aionale de #dministrare %is"al, urm-nd ca p-n la 1 noiembrie /314 s &ie recrutat personal de specialitate pentru 'irecia ,eneral de Anti&raud Fiscal0 P-n la 1 octombrie /314: 2n procesul de reorganizarea al ANAF: au a(ut loc schimbri ma$oreJ crearea celor B direcii regionale prin &uziunea prin absorbie a celorlalte direcii generale ale &inanelor publice $udeene din aria de competen: care 2i pierd personalitatea $uridic: inclusi( a structurilor subordonateI absorbia Autoritii Naionale a ;milor prin &uziunea cu ANAFI des&iinarea ,rzii Financiare i preluarea acti(itii acesteia de ANAFI 2n&iinarea 'ireciei ,enerale Anti&raud Fiscal0 )peraionalizarea acestei direcii se (a realiza p-n la 1< noiembrie /3140 2/ R'#% 85r %' ANAF <! p'r *#$# #!u#r '-"'p('1.r ' 2012 2/1/ A-( 0 (#('# $' -*%'-(#r' # 0'! (ur %*r *otalul (eniturilor bugetare realizate de Agenia Naional de Administrare Fiscal: au &ost 2n sum de 1/B08/@:< mil0 lei: 2nregistr-nd o depire cu 6:4= a ni(elului (eniturilor realizate 2n primele noua luni ale anului /31/0 39

Arieratele recuperabile la data de 43 septembrie /314 au 2nregistrat o scdere cu 18:1= &a de 43 septembrie /31/0 Raportat la Produsul "ntern Brut: ponderea arieratelor rmase de recuperat la bugetele administrate de ANAF a sczut de la 4:6= la 43 septembrie /31/ la /:@ = la 43 septembrie /3140 Prin e.ecutare silit: 2n primele noua luni ale anului /314 au &ost 2ncasate creane &iscale 2n sum de 1/08?3:3 mil0 lei: cu 1:8 = mai mult &a de aceeai perioad a anului /31/0 2/2/ Spr G ! r'# -*!,*r15r 0*%u!(#r' Ser(iciile electronice promo(ate 2n continuare de ANAF sunt o oportunitate pentru o con&ormare rapid: sigur i economic0 'e la 1 iunie /314: Agenia Naional de Administrare Fiscal a implementat ser(iciul OPota electronic securizat: care permite contribuabililor s primeasc pe e7mail documentele emise de Fisc0 'e asemenea: ANAF a lansat un nou ser(iciu pentru contribuabili: TAcces date prin SMST: prin care se pot obine in&ormatii publice re&eritoare la agenii economiciJ codul de identi&icare &iscal: denumire: dac sunt 2nregistrai 2n scopuri de *;A: dac sunt acti(iLinacti(i &iscal: daca aplic *;A la incasare0 A &ost actualizat pagina Feb de pe portalul ANAF a programului de 2mbuntire a con&ormrii &iscale a persoanelor &izice cu a(eri mari: aceast pagin Feb a(-nd drept scop consolidarea instruirii persoanelor &izice cu a(eri mari prin in&ormarea cu pri(ire la programul de cretere a con&ormrii derulat de administraia &iscal0 #n egal msur: este util i 2n cazul necesitilor de in&ormare a reprezentanilor mass7media i a publicului0 Au &ost puse la dispoziia contribuabililor: gratuit: prin publicare pe site: o serie de ghiduri care s &aciliteze con&ormarea contribuabililorJ E,hidul &iscal al contribuabililor care au obligaia de declarare a (eniturilor realizate din RomaniaEI E,hidul pri(ind recuperarea *;A achitat 2n alt stat membru al +niunii !uropeneEI E,hidul &iscal pri(ind obligaiile declarati(e ale persoanelor &izice care realizeaz (enituri din strintate i des&oar acti(itate 2n Rom-nia: ale persoanelor &izice rom-ne anga$ate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate 2n Rom-nia: precum i ale anga$ailor acestoraEI E,hidul contribuiilor socialeE0 Au &ost elaborate i di&uzate comunicate de pres pri(ind obligaiile &iscale ale contribuabililor: care decurg din reglementrile 2n materie0 #n primele noua luni ale anului /314: gradul de con&ormare (oluntar la declarare i la plat a crescut cu 4:/< p0p0 5de la B?:<<= la ?/:B3=9: &a de perioada ianuarie K septembrie /31/: respecti( /:14 p0p0 5de la @?:/4= la B1:48=90 2/2/ C*1.#('r'# '0#8 u! + ,r#u$' , "-#%' 5upta cu evaziunea fiscal & ax prioritar a activitii de administrare fiscal Acti(itatea de (eri&icare i control des&urat de cele trei structuri de specialitate ale ANAF este orientat cu prioritate 2n direcia asigurrii egalitii cetenilor 2n &aa obligaiilor lor &iscale i a meninerii unei concurene corecte 2ntre agenii economici: prin diminuarea susinut a e(aziunii &iscale care a&ecteaz (eniturile bugetare i distorsioneaz mediul de a&aceri0 #n perioada ianuarie K septembrie /314: structurile de specialitate ale ANAF au des&urat: 2n total: 1@?013< controale i inspecii0 Rezultatele s7au materializat 2n obligaii &iscale suplimentare stabilite de B08B@:3 mil0 lei 5cu <8:@= peste ni(elul celor 2nregistrate 2n primele noua luni ale anului /31/9: amenzi aplicate 2n sum de 1/6:@ mil0 lei0 A &ost transmis ctre organele abilitate: un numr de <0/3? sesizri penale: pentru pre$udicii 2n (aloare de @06??:6 mil0 lei 5Q11:8=90 Au &ost con&iscate produse i numerar 2n (aloare estimati( de 1/4:/ mil0 lei0 'iminuarea pierderii &iscale a &ost de ??1:1 mil0 lei0 40

A-( 0 (#('# $' !"p'-) ' , "-#%5 Numrul (eri&icrilor a &ost de 8<0188: iar obligaiile suplimentare au &ost stabilite la (aloarea de 80B4<:8 mil0 lei: 2n cretere cu 4?:8/= &a de perioada ianuarie K septembrie /31/0 Pierderea &iscal a &ost diminuat cu suma de ??1:1 mil0 lei0 S7au dispus msuri asigurtorii pentru suma de /0/46:1 mil0 lei0 Pentru contra(eniile i in&raciunile depistate s7au aplicat ?043/ amenzi contra(enionale: (aloarea acestora 2nsum-nd 1<:6 mil0 lei i au &ost transmise /0<1@ sesizri penale 5Q/:6=9: pre$udiciul a&erent sesizrilor penale 2naintate &iind de 60643:< mil0 lei 5Q/<:@=90 A-( 0 (#('# $' 0'r , -5r , "-#%' #n luna &ebruarie a &ost derulat un Program de noti&icare de nedeclarare pri(ind (eniturile obinute din straintate 2n anul /311 adresat persoanelor &izice cu a(eriL(enituri mari care &ac parte din grupul int i care nu au depus 'eclaraia /31 a&erent acestor (enituri: urmat 2n luna mai de un Program de noti&icare amiabil pri(ind declararea (eniturilor obinute din strintate 2n anul /31/0 %a data de /6 mai /314 au &ost e.pediate 4<@ de noti&icri ctre persoanele &izice cu a(eri mari 2n (ederea creterii con&ormrii (oluntare0 #n cadrul celor 43 de (eri&icri &iscale prealabile documentare care se a&l 2n des&urare la ni(elul ANAF au &ost prelucrate i analizate datele i in&ormaiile primite 2n perioada ianuarie7iunie /314 ca urmare a solicitrilor de in&ormaii adresate terilor0 A-( 0 (#('# G5r8 F !#!- #r' Numrul de controale des&urate de ,arda Financiar 2n perioada ianuarie K septembrie /314 a &ost de ?10416 &a de ?30333 2n perioada ianuarie K septembrie /31/0 Rezultatele obinute sKau concretizat 2n ?13 msuri asigurtorii: 2n (aloare de 10414:B mil0 lei: un numr de /80?8? amenzi aplicate: 2n (aloare de <@:4 mil0 lei0 'e asemenea: con&iscrile de bunuri i numerar au a(ut o (aloare estimati( de 6:< mil0 lei0 Au &ost transmise /0414 sesizri penale cu un pre$udiciu stabilit de /0B?<:8 mil0 lei 5Q3:B=90

A-( 0 (#('# Au(*r (5) N#) *!#%' # V51 %*r #n urma inspeciilor &iscale i aciunilor de control ulterior: au &ost stabilite obligaii suplimentare 2n sum de 10B<1:6 mil0 lei 5cu 1B<:B= mai mult dec-t 2n primele noua luni ale anului /31/90 Au &ost aplicate amenzi contra(enionale 2n (aloare de <1:? mil0 lei0 'e asemenea: au &ost 2naintate 4@? sesizri penale 2n (aloare de 1@4:4 mil lei0 ;aloarea msurilor asigurtorii a &ost de 164:4 mil lei0 II/ O. '-( 0' "(r#('& -' #%' ANAF p' ('r1'! "-ur( " 1'$ u H pr'8'!(#r' "'%'-( 05
1/ P*% ( -# $' #$1 ! "(r#r' , "-#%5 <! #!u% 2014 C*1.#('r'# ,'r15 # '0#8 u!

, "-#%'

Aciuni prioritare per&ecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri &iscale speciale identi&icateI optimizarea procedurilor de rambursare a *;A pe baza unei analize de risc: pentru a reduce semni&icati( timpul alocat controalelor &iscale 2n acest domeniu i pentru a reduce timpul necesar soluionrii cazurilor de restituiri p-n 2n luna iunie /316I continuarea iniiati(ei pri(ind Persoanele Fizice cu A(eri Mari 5PFAM9: respecti( e&ectuarea de (eri&icri con&orm codului de procedur &iscal i relansarea campaniei de noti&icare prin 41

transmiterea de scrisori ctre contribuabili ce prezentau riscul de nedepunere a declaraiei de (enit din strintateI combaterea &raudei la *;A: 2n special &rauda intracomunitar: prin organizarea de inspecii &iscale pariale 5la operatorii economici pltitori de accize implicai 2n importuri: achiziii: li(rare: producie de produse accizabile: care datoreaz accize9: ca urmare a &aptelor sesizate din operaiuni operati(e i prin gestionarea de pro&ile de risc speci&ice i e&ectuarea unui schimb e&icient de in&ormaii de riscI implementarea i dez(oltarea controlului comerului electronicI 2ntrirea controlului (amalJ $ dez(oltarea politicii de securitate "*I $ creterea e&icienei aciunilor echipelor mobile: prin prezena mai acti( 2n teren i prin e&ectuarea controalelor 2n tra&icI $ gestionarea 2n continuare a acti(itilor speci&ice pentru implementarea Con(eniei SchengenI $ prote$area teritoriului (amal naional i comunitar prin combaterea tra&icului ilicit de droguri: precursori: produse cu regim special: mr&uri contra&cute i pirat: bunuri culturale mobile: specii slbatice de &lor i &aun: metale i pietre preioase: alia$e ale acestora: a tra&icului de mr&uri cu risc pentru sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de numerar la &rontiera comunitarI $ creterea gradului de monitorizare i control al produciei: achiziiei i importului de produse energetice: alcool i buturi alcoolice0 #n acest domeniu ANAF (a introduce supra(egherea permanent pe baza analizei de risc 6 $ 2ntrirea controalelor la &rontiera e.tern a +! pentru a combate tra&icul ilicit de igarete i alte produse din tutun prelucrat0
1.u!5(5) r'# -*!,*r15r

0*%u!(#r'

Aciuni prioritare continuarea aplicrii sistemului stabil de 2nlesniri la plata obligaiilor pentru contribuabilii a&lai 2n di&icultate generat de lipsa temporar a disponibilitilor bnetiI simpli&icarea accesului contribuabilului la propriul dosar &iscalI 2ntrirea sistemului de arhi(are electronic a in&ormaiilor: documentelor i a procedurilor ast&el 2nc-t s se permit circulaia documentelor: 2n cadrul ANAF: &r retiprirea acestoraI continuarea simpli&icrii declaraiilor &iscale precum i dez(oltarea declarrii electroniceI crearea condiiilor tehnice i procedurale pentru plata obligaiilor &iscale prin toate instrumentele bancareI continuarea implementrii standardelor de calitate pentru ser(iciile &urnizate i optimizarea proceselor de acti(itateI dez(oltarea ser(iciilor destinate contribuabililor: o&erite spre e.emplu prin portalul ANAF 5considerat a &i un Oghieu unicE9 p-n la data de 43 iunie /316: i prin asigurarea unei interpretri lipsite de ambiguitate a legislaiei &iscale prin publicarea unei proceduri comune cu MFP i 2n&iinarea unui singur canal care s se ocupe de toate solicitrile de interpretare a legislaiei &iscale p-n la data de 41 decembrie /316I 'ez(oltarea canalelor de interaciune in&ormatic cu contribuabilii0 2/ O. '-( 0' <! p'r *#$# 2014 - 2016 C*1.#('r'# ,'r15 # '0#8 u! , "-#%' Aciuni prioritare dez(oltarea analizei de risc generalizat la ni(elul 2ntregii acti(iti de administrare &iscal: 2n baza in&ormaiilor de natur &iscal despre contribuabiliI

42

dez(oltarea aplicaiilor in&ormatice 2n (ederea e&ecturii de analize ale rezultatelor aciunilor de inspecie &iscal iniiate ca urmare a analizei de risc: 2n (ederea con&irmrii criteriilor de risc i a &urnizrii de in&ormaii pentru analize de risc (iitoareI per&ecionarea i actualizarea bazelor de date cu cazuri &iscale speciale identi&icateI dez(oltarea i implementarea unui program automatizat de analiz a in&ormaiilor primite de la contribuabili pe baz declarati(: pentru a operaionaliza (eri&icarea din birou aa cum este de$a susinut 2n Codul de procedur &iscal0 ;a &i pus 2n aplicare procedura de control documentar0 combaterea &raudei la *;A: 2n special &rauda intracomunitar: prin organizarea de inspecii &iscale pariale 5la operatorii economici pltitori de accize implicai 2n importuri: achiziii: li(rare: producie de produse accizabile: care datoreaz accize9: ca urmare a &aptelor sesizate din operaiuni operati(e i prin gestionarea de pro&ile de risc speci&ice i e&ectuarea unui schimb e&icient de in&ormaii de riscI dez(oltarea controlului comerului electronicI 2ntrirea controlului (amalJ $ dez(oltarea politicii de securitate "*I $ creterea e&icienei aciunilor echipelor mobile: prin prezena mai acti( 2n teren i prin e&ectuarea controalelor 2n tra&icI $ gestionarea 2n continuare a acti(itilor speci&ice pentru implementarea Con(eniei SchengenI $ prote$area teritoriului (amal naional i comunitar prin combaterea tra&icului ilicit de droguri: precursori: produse cu regim special: mr&uri contra&cute i pirat: bunuri culturale mobile: specii slbatice de &lor i &aun: metale i pietre preioase: alia$e ale acestora: a tra&icului de mr&uri cu risc pentru sntatea i sigurana consumatorului precum i prin controlul micrii de numerar la &rontiera comunitarI $ creterea gradului de monitorizare i control al produciei: achiziiei i importului de produse energetice: alcool i buturi alcoolice0 #n acest domeniu ANAF (a introduce supra(egherea permanent pe baza analizei de risc 6 $ 2ntrirea controalelor la &rontiera e.tern a +! pentru a combate tra&icul ilicit de igarete i alte produse din tutun prelucrat0
1.u!5(5) r'# -*!,*r15r

0*%u!(#r'

Aciuni prioritare realizarea: 2mpreun cu Asociaia Rom-n a Bncilor: a unui sistem electronic e&icient de 2n&iinareLridicare a popririlor asupra disponibilitilor bneti a&late 2n conturile bancare ale debitorilorI simpli&icarea accesului contribuabilului la propriul dosar &iscalI continuarea simpli&icrii declaraiilor &iscale precum i dez(oltarea declarrii electroniceI continuarea implementrii standardelor de calitate pentru ser(iciile &urnizate i optimizarea proceselor de acti(itateI dez(oltarea Call7center7ului ANAF prin creterea numrului de posturi i crearea unor ser(icii de spri$in pentru operatorii tele&onici implicai 2n aceast acti(itateI 2n&iinarea unor centre regionale 2n (ederea creterii operati(itii 2n o&erirea in&ormaiilor solicitateI 'ez(oltarea canalelor de interaciune in&ormatic cu contribuabilii0
Cr'+('r'# ', - '!)'

-*%'-(5r 0'! (ur %*r

Aciuni prioritare 2ntrirea componentei de &ormare pro&esional: at-t 2n sensul dez(oltrii i 2mbuntirii acestei acti(iti: inclusi( prin elaborarea unei strategii de &ormare: c-t i 2n ceea ce pri(ete creterea ni(elului de competen pro&esional a personalului propriu al ANAFI implementarea unui sistem "* integrat: unitar: care s reprezinte cea mai bun (aloare pentru banii in(estiiI 43

automatizarea i e&icientizarea proceselor &uncionale ale ANAF: prin utilizarea tehnologiei in&ormaiei i comunicaiilor: 2n condiiile reorganizrii agenieiI 2mbuntirea asistenei contribuabililor prin utilizarea tehnologiei in&ormaiei i comunicaiilor0

2/1/4/ V'! (ur .u&'(#r' I1'(*$*%*& ' -#"3D !stimarea e(oluiei principalelor categorii de impozite i ta.e pe termen mediu are la baz cea mai recent proiecie a indicatorilor macroeconomici0 'irecAiile de acAiune pe termen mediu au 2n (edereJ lrgirea bazei de impozitareI simpli&icarea sistemului de ta.eI creterea colectrii (eniturilor bugetareI reducerea e(aziunii &iscale0

#n (aloare nominal (eniturile bugetare (or 2nregistra o cretere cu apro.imati( 1@:<= &aA de ni(elul din anul /314: ceea ce corespunde unei traiectorii aproape stabil relati( la P"B: 2n $urul (alorii de 44= din P"B0 #n termeni nominali: at-t impozitul pe pro&it c-t i impozitul pe (enit: impozitele pe proprietate: accizele i ta.a pe (aloarea adugat sunt estimate 2n cretere cu peste 14= 2n anul /318 &at de anul /3140 ContribuAiile de asigurri sociale sunt estimate cu o dinamic nominal poziti( de circa 1B:/=: contribuind 2n 44

E0*%u( # 0'! (ur %*r .u&'(#r' ! p'r *#$# 2011-2016

mod

1 in !.I.B. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 din careJ T*(#%; 100 000 "mpozit pe pro&it
"mpozit pe (enit
pro&it "mpozit pe "mpozit pe (enit "mpozite si ta.e pe proprietate

V'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( - p' ( pur $' 0'! ( 2011
1B10?/3 13043?
*a.a pe (aloarea adaugata

7 mil0 lei 7 2014 2014


/43018? 1/03<4
'onatii +! in contul platilor

2012
1?4016B 130B<<
Accize "mpozit pe /30?<@ comertul e.terior

2012
/3<0?86 130B3<
Contributii de asigurari sociale

2016
/6/03B4 1/0<?6

/180B3B 1104@B
;enituri ne&iscale ;enituri din /60331 capital

1?03@8 40?@8

//0B4B 606<4

/<04@1Sume de la /80@8@ <0/?? e&ectuate <@0414 /<0</1 8<8 80/6< 810/@4 1B0@<8 8<4 / 1@03/@ <0@B3 8301// /@0366 8B6 8086B 8601?B 1?0863 8B< 1 1@0?1?

"mpozite si ta.e pe proprietate *a.a pe (aloarea adaugata Accize

60383 <30<18 /30/83

<0361 <608// /6013/


2016

6@0?1@ 1?013< 8@6 2013 408/? <3084B 1B0<84 @8? @88 8011/

</0B13 /30?6/
2015 <?/ B0143

"mpozit pe comertul 2011 e.terior 2012 Alte (enituri &iscale Contributii de asigurari sociale ;enituri ne&iscale ;enituri din capital 'onatii Sume de la +! in contul platilor e&ectuate Sume incasate in contul unic la bugetul de stat sau in curs de redistribuire

2014 @3@

8/4 804?8 <@0@@? 1@04?3 8/1 1< 160B6/

808B? <108<B 1B04/B 8<4 664 @0?@?

<604/< 1@04B? 83@ 84/ 1/0661

4B8

64

NotaJ 'in cauza rotun$irilor este posibil ca totalul sa nu &ie egal cu suma componentelor

semni&icati( la tendinAa general a (eniturilor bugetare0

45

Cea mai mare pondere 2n (eniturile bugetului general consolidat o deine Bugetul de stat: urmat de Bugetele locale i Bugetul asigurrilor sociale de stat0 Cele mai mari sub(enii de la Bugetul de stat le primete Bugetul asigurrilor sociale de stat pentru corectarea dezechilibrului sistemului public de pensii0
V'! (ur %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( - p' .u&'(' -*1p*!'!(' - 1 %/ %' -

2011
T*(#%; din careJ Bugetul de stat 1B1/?20 @?04@?

2012
1?2/14B B@01@1

2012
204/?64 ?<041B

2014
216/B0B 1330?4/

2014
220/16? 13806?1

2016
242/0B2 11/016<

2/2 P*% ( -# .u&'(#r5

Bugetul general centralizat al unitatilor administrati( teritoriale Bugetul asigurarilor sociale de stat Bugetul asigurarilor pentru soma$ Bugetul Fondului pentru asigurari sociale de sanatate Bugetul institutiilorLacti(itatilor &inantate din (enituri proprii Alte componente ale bugetului general consolidat *rans&eruri intre bugete si operatiuni &inanciare5se scad9

<10?8/ 6B0166 /063@ 1@0B/1 1B08?8 130118

<4066/ 6B0B<B 10?1< 1?03B< 1B0386 B0?@@

<808B? <30/6/ 10B@< //0B43 1@0/@4 B06?6

830<63 </0/33 /03@/ //0<83 1@08@< B0666

810??6 <60446 /038? //081@ 1?0<@? ?0B@?

860/68 <@0<6< /03?? /40/3/ /30633 130@@3

7680838

7660486

7680@<@

76@0816

7680@?6

76B04/<

NotaJ 'in cauza rotun$irilor este posibil ca totalul sa nu &ie egal cu suma componentelor

C**r$*!#('%' pr'$*1 !#!(' #%' p*% ( - .u&'(#r' p' #!u% 2014> !sigurarea in anul "#$% a resurselor pentru dezvoltarea economic sustenabil prin cresterea cu 7,% miliarde lei a cheltuielilor bugetului general consolidat. cresterea eficientei alocrilor bugetare si reduceri de cheltuieli pentru identificarea de economii in vederea crerii spaiului de manevr pentru domenii prioritare cu influen asupra cresterii economice0 marile proiecte in infrastructura, educatie, cercetare, agricultura, etc.

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul /316 sunt pre(zute 2n sum de /41:4 milliarde lei: respecti( 4<:1= din P"B a$ung-nd 2n anul /318 la /</:@ miliarde lei: respecti( 46:8= din P"B reprezent-nd o scdere de 3:< puncte procentuale ceea ce denot o continuare a procesului de a$ustare: &olosirea cu e&icien a banilor publici pentru a lsa spaiul &iscal pentru cheltuielile de in(estiii care 2n anul /318 a$ung la 8:<= din P"B0 *+eltuielile de personal An(elopa salarial se (a 2ncadra 2n @:4= din P"B i (a a(ea un trend descresctor pe orizontul de re&erin &iind corelat mai bine cu e(oluia producti(itii muncii0 46

Pentru anul /316 politica salarial promo(at este 2n concordan cu ultimele e(oluii ale mediului intern i internaional: cadrul legislati( 2n (igoare: precum i msurile &iscale i bugetare ce se (or implementa pe orizontul de re&erin0 0 Pentru anul /316 se are 2n (edere aplicarea etapizat a %egii7cadru nr0/B6L/313 prin stabilirea de msuri 2n domeniu ast&el s se asigure 2ncadrarea 2n pla&onul nominal al cheltuielilor de personal0 *otodat: 2n anul /316 se asigur p%#(# (r#!+' $' 24= $ ! ( (%ur %' '@'-u(*r a(-nd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar: 2n con&ormitate cu pre(ederile )rdonanei de urgen a ,u(ernului nr0@1L/33?: cu modi&icrile i completrile ulterioare0 Msurile salariale: precum i alte reglementri 2n domeniul cheltuielilor de personal 2n anul /316 (or &ace obiectul legii speciale de salarizare elaborate 2n baza %egii7cadru nr0/B6L/313 pri(ind salarizarea unitar a personalului pltit din &onduri publice0 Politica pri(ind ocuparea posturilor (acante din institu *ii i autorit*i publice s7a rela.at prin aprobarea )rdonanei de urgen a ,u(ernului nr0 @@L/314 pentru stabilirea unor msuri pri(ind asigurarea &uncionalitii administraiei publice locale: a numrului de posturi i reducerea cheltuielilor la instituiile i autoritile publice din subordinea: sub autoritatea sau 2n coordonarea ,u(ernului ori a ministerelor0 'e la data intrrii 2n (igoare a acestui act normati( ocuparea posturilor (acante din cadrul autoritilor i instituiilor publice se &ace pe baza principiului Tunu la unuT: respecti( la un post ocupat de(enit (acant: un post ocupat0 *+eltuielile "u investiiile Acestea (or &i de 4?:@ miliarde lei 2n anul /316: 2n cretere cu 4:< miliarde lei &a de anul /314 i o pondere 2n P"B 2n anul /316 de 8:3 = a$ung-nd 2n anul /318 la 6@:@ miliarde lei: respecti( o cretere de B:3 miliarde lei0 #n anii urmtori: pentru a respecta regulile impuse de noul pact &iscal: legate de de&icitele ce (or &i atinse: absorbia &ondurilor +! apare ca o soluie de stimulare a economiei 2n condiiile unui spaiu mult mai limitat la ni(elul politicii &iscal7bugetare i a dimensiunii reduse a stabilizatorilor automai0 *+eltuielile "u bunurile i servi"iile R'$u-'r' "u."(#!) #%5 # u!*r -#('&*r $' -3'%(u '% 1#('r #%' + $' "'r0 - ine&iciente i oneroase pentru contribuabili: ca e&ect al 2ntririi cadrului legislati( pri(ind unele msuri de reducere a cheltuielilor publice i 2ntrirea disciplinei &inanciare: Ast&el: cheltuielile cu bunurile i ser(iciile 2n anul /316 reprezint 8:3= din P"B a(-nd un trend descresctor p-n 2n anul /318 a$ung-nd la <:@= din P"B0 ,ubveniile Acestea reprezint 2n anul /318 3:B= din P"B &a de 3:?= din P"B 2n anul /316: ceea ce arat diminuarea inter(eniei statului 2n economie i intensi&icarea aciunii regulilor economiei de pia0 *+eltuielile "u dob-n!ile Acestea se situeaz la 1:@ = din P"B 2n anul /316 : la acelasi ni(el ca si 2n anul /314: ls-nd spaiu de mane(r pentru alte naturi de cheltuieli0 C*!( !u#r'# r',*r1'%*r "(ru-(ur#%'> V*r -*!( !u# r',*r1'%' ! " "('1u% "#! (#r; (r#!"p*r(ur " '!'r& '; -#r' #u r*%u% restabilirea 2ncrederii i stabilizarea situaiei economice i &inanciare: i (or pune bazele unei redresri economice durabile: generatoare de locuri de munc: conduc-nd la trans&ormarea economiei pe termen mediu0 47

Noul Cod al Muncii a 2mbuntit 2n mod semni&icati( &uncionarea pieei muncii0 Contractele pe durat determinat au contribuit la creterea gradului de ocupare: acestea cresc-nd de la 6:1 = la &inele lunii august /314 &ata de ni(elul din urma cu un an: totalul contractelor acti(e crescand cu la 1:?= in aceeasi perioada0 Continuarea monitorizarii implementarii %egii 'ialogului Social: asigur-ndu7ne ca toate amendamentele (or &i impementate prin consultare cu prile implicate printr7un proces legislati( normal0 A(-nd 2n (edere oma$ul ridicat 2n r-ndul populaiei tinere din Rom-nia: se continu implementarea Planului National de %ocuri de Munc a(andu7se 2n (edere elaborarea indicatorilor de e(oluie pentru monitorizarea progreselor0 Se (a elabora un plan de aciune pentru implementarea msurilor care s7ar putea cali&ica pentru a &i susinute 2n cadrul "niiati(ei )cuparea *inerilor: 2n con&ormitate cu concluziile Consiliului !uropean din iunie /3140

;or &i &inalizate normele metodologice la %egea +ceniciei ce introduce un model dual de ucenicie i si olege ce &aciliteaza obtinerea de e.perienta pro&esionala de ctre tinerii absol(eni: de studii superioare0 E,'-('%' 15"ur %*r <!(r'pr !"' Re&acerea echilibrului macroeconomic pe termen mediu prin respectarea corelaiilor economice &undamentale0 Pachetul de gu(ernan economic: (iitoarea participare a Rom-niei la *ratatul &iscal au determinat 2ntreprinderea de msuri pe linia celor menionate 2n sensul reducerii de&icitului bugetar: aciuni care au 2nceput de$a s 2i arate bene&iciile0

2/2/2/ P*% ( - pu.% -' P*% ( -# "#%#r #%5 Msuri de politic salarial 2n anul /316 Pentru anul /316 politica salarial promo(at este 2n concordan cu ultimele e(oluii ale mediului intern i internaional: cadrul legislati( 2n (igoare: precum i msurile &iscale i bugetare ce se (or implementa pe orizontul de re&erin0 Pla&onul nominal al cheltuielilor de personal: a&erente bugetului general consolidat: este stabilit la ni(elul de 6@:B miliarde lei: respecti( @:4= din P"B0 Pentru anul /316 s7au a(ut 2n (edere urmtoareleJ 7 acordarea unor ma$orri salariale pentru cadrele didactice din 2n(m-ntul uni(ersitar de stat i preuni(ersitar de stat cu (echime 2n 2n(m-nt de p-n la 8 ani: dar nu mai mult dec-t salariul pre(zut de %egea7cadru nr0 /B6L/3130 Ast&el: se 2ncepe procesul de alinierea etapizat a salariilor de baz ale personalului pltit din &onduri publice la ni(elurile pre(zute de %egea unitar de salarizareI 7 cresterea salariului de baz minim brut pe ar garantat 2n 48

)cuparea posturilor (acante din instituii i autoriti publice

plat de la B33 leiLlun la B<3 lei de la 1 ianuarie i la ?33 lei de la 1 iulieI 7 asigurarea sumelor a&erente plii tranei de /<= din titlurile e.ecutorii a(-nd ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar: 2n con&ormitate cu pre(ederile )rdonanei de urgen a ,u(ernului nr0@1L/33?: cu modi&icrile i completrile ulterioare 5/ miliarde lei9I 7 neacordarea de premii: prime de (acan: tichete de (acan: tichete de mas 5cu e.cepia personalului din instituiile publice &inanate integral din (enituri proprii9: compensarea numai cu timp liber corespunztor a orelor e&ectuate peste durata normal a timpului de munc0 Politica pri(ind ocuparea posturilor (acante din institu *ii i autorit*i publice s7a rela.at prin aprobarea )rdonanei de urgen a ,u(ernului nr0 @@L/314 pentru stabilirea unor msuri pri(ind asigurarea &uncionalitii administraiei publice locale: a numrului de posturi i reducerea cheltuielilor la instituiile i autoritile publice din subordinea: sub autoritatea sau 2n coordonarea ,u(ernului ori a ministerelor0 'e la data intrrii 2n (igoare a acestui act normati( ocuparea posturilor (acante din cadrul autoritilor i instituiilor publice se &ace pe baza principiului Tunu la unuT: respecti( la un post ocupat de(enit (acant: un post ocupat0 Ast&el: se estimeaz un numr ma.im de 101B<0333 posturi &inanateI

P*% ( -# <! $*1'! u% *-up5r ,*r)' $' 1u!-5 %a ni(el european: 2n cadrul Consiliul !uropean din martie /311 a &ost asumat de ctre /4 state membre ale +!: printre care i Rom-nia: Pactul !uro Plus 5P!P9 care reprezint un anga$ament politic ce (izeaz consolidarea &inanciar i susinerea competiti(itii economice a +niunii0 Cei patru piloni ai Pactul !uro Plus suntJ promo(area competiti(itii: promovarea ocuprii forei de munc, consolidarea sustenabilitii &inanelor publice i consolidarea stabilitii &inanciare0 #n scopul atingerii acestor obiecti(e: R*1E! # a elaborat o list cu msuri concrete: aprobat de ,u(ern: prin memorandum la data de /? aprilie /3110 Msurile care (izeaz promovarea ocuprii forei de munc, au &ost incluse i 2n Programul 1aional de Reform "#$$ & "#$'. Pe &ondul 2ngri$ortor al atingerii <! U! u!'# Eur*p'#!5: a unor ni(eluri7record a oma$ului i 2n condiiile 2n care perspecti(ele economice pentru urmtoarele luni nu ereau 2ncura$atoare: )omisia 4uropean a prezentat pe $8 aprilie "#$" Pachetul privind ocuparea forei de munc ce cuprinde o serie de msuri concrete pentru impulsionarea crerii de locuri de munc0 #n cadrul acestor msuri se propunea reducerea impozitrii (eniturilor salariale i promo(area anteprenoriatului0 'e asemenea: ereau identi&icate domeniile cu potenial de creare de locuri de munc pentru (iitor: respecti(J economia ecologic: ser(iciile de sntate:*"C0 Pachetul privind ocuparea forei de munc pregtete terenul pentru o mai bun coordonare i monitorizare a politicilor de ocupare a &orei de munc la ni(elul +!: 2n con&ormitate cu principiile +! de gu(ernan economic0 'e asemenea: 2n Comunicarea pri(ind consolidarea dimensiunii sociale a +niunii !conomice i Monetare: Comisia !uropean a propus crearea unui nou tablou de bord pentru a perminte o identi&icare mai bun i mai precoce a principalelor probleme sociale i 2n materie de ocupare a &orei de munc 2n cadrul semestrului european: ciclul anual al +! de elaborare a politicilor economice0 Scopul este acela de a o&eri un sistem de e(aluare comparati(LbenchmarGing ce (a e(idenia e.emplele de bune practici i (a permite monitorizarea elementelor cheie din domeniul social i cel al ocuprii &orei de munc 2n cadrul !M+5 +niunea !conomic i Monetar9: 2ntr7o manier sistematic: pentru a asigura c 2n momentul 2n care sunt detectate 49

disparitiLprobleme: rspunsul politic este prompt i uor de pus 2n practic0 P'!(ru p'r *#$# 2014-2016: 2n domeniul ocuprii &orei de munc: Rom-nia continu s aib 2n (edere atingerea intei naionale de cretere a ratei de ocupare p-n la @3= pentru populaia din grupa de (-rst /3786 ani 2n orizontul anului /3/3: 2n conte.tul Strategiei !uropa /3/30 Aa cum indic cei mai rele(ani indicatori statistici: creterea economic uoar 2nregistrat 2n anul /31/ a determinat i o cretere a ratei de ocupare a populaiei 2n (-rst de /3786 ani: la 84:B= 2n anul /31/: la o distan de 8:/ puncte procentuale &a de inta naional de @3= asumat pentru anul /3/30 Con&orm celor mai recente date pentru anul /314: respecti( cele a&erente trimestrului "" /314: rata de ocupare a populaiei 2n (-rst de /3786 ani a &ost de 86:6=: 2n cretere uoar &a de trimestrul "" /31/ c-nd a &ost 2nregistrat (aloarea de 86:4=0 Pe se.e: se pstreaz di&erenele ridicate de peste 1< puncte procentuale 2ntre ni(elul ratei de ocupare pentru brbai 5@1:6 = 2n anul /31/9 i cel pentru &emei 5<8:4= 2n anul /31/90 'in punct de (edere al rezidenei: rata de ocupare a &ost mai ridicat 2n mediul rural 58<:@= 2n anul /31/9: dec-t 2n mediul urban 58/:<= 2n anul /31/90 )cuparea ridicat 2n mediul rural se e.plic prin &aptul c &oarte multe persoane se declar ocupate 2n agricultur ca lucrtori pe cont propriu i ca lucrtori &amiliali neremunerai0 Re&eritor la situaia oma$ului: 2n anul /31/ rata oma$ului con&orm criteriilor Biroului "nternaional al Muncii 5B"M9 a &ost de @=: in scdere &a de anul /311: c-nd rata oma$ului a &ost de @:6=0 #n trimestrul "" /314 rata oma$ului a atins (aloarea de @:<= (aloare egal cu cea din trimestrul anterior 5 trim0" /3149: dar 2n cretere &a de trimestrul corespunztor din anul precedent 58:?=90 Ni(elul oma$ului 2n r-ndul tinerilor 5 con&orm celor mai recente date comunicare de "nstitutul Naional de Statistic9 rm-ne destul de ridicat K /4:4= 2n trim0"" /314: 2n scdere cu 3:< puncte procentuale &a de trimestrul anterior 5trim0" /3149 i 2n cretere cu 1:B puncte procentuale &a de acelai trimestru din anul /31/: dar mult mai redus &a de ni(elul 2nregistrat 2n unele state membre +! precum ,recia i Spania 5unde peste $umtate din tinerii cu (-rsta 2ntre 1<7/6 de ani sunt omeri90 #n perioada /3167/318: populaia ocupat: se (a ma$ora 2n special: pe baza creterii numrului de salariai0 Producti(itatea muncii se (a 2mbunti ca urmare a creterii mai rapide a produsului intern brut comparati( cu creterea populaiei ocupate0 implementarea de msuri care au 2n (edere ambele segmente ale pieei muncii 5anga$ator i persoan a&lat 2n cutarea unui loc de munc9: dez(oltarea relaiilor personalizate cu anga$atoriiI 'irecii de aciune intensi&icarea procesului legislati( i de aplicare a msurilor instituionale care (izeaz reducerea muncii la negruI alinierea legislaiei 2n domeniul relaiilor de munc la normele europene i asigurarea respectrii acesteiaI reducerea condiionalitilor pentru &irmele care anga$eaz omeri i persoane aparin-nd grupurilor (ulnerabile0 Pachetul de msuri destinate stimulrii ocuprii &orei de munc trebuie s spri$ine persoanele a&late 2n cutarea unui loc de munc 2n (ederea consolidrii capacitii indi(iduale de ocupare 5prin o&erirea de programe de in&ormare i consiliere 2n carier personalizate: &ormare i per&ecionare pro&esional i stimularea iniiati(ei antreprenoriale indi(iduale9 a(-nd la baz un cadru legal re&ormat pri(ind sistemul asigurrilor pentru oma$ i promo(are a ocuprii &orei de munc0 +n prim pas 2n direcia re&ormrii cadrului legal s7a produs prin adoptarea 5egii nr."9#:"#$' pentru modificarea i completarea 5egii nr.;<:"##" privind sistemul asigurrilor pentru oma= i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, i pentru modificarea 5egii nr.$$<:"##" privind prevenirea i combaterea marginalizrii sociale. Msurile a(ute 2n (edere prin amendarea acordului legislati( sunt 2n concordan cu prioritile politicii +niunii !uropene pri(ind &le.ibilizarea pieei muncii: reducerea oma$ului 2n r-ndul tinerilor i a segmentrii pieei muncii: &acilitarea tranziiilor de la sistemul de educaie la (iaa pro&esional: precum i consolidarea dialogului cu partenerii sociali: 2n (ederea creterii ratei de ocupare i atingerea intei de @3= asumate prin Programul Naional de Re&orm /3117/314 2n conte.tul Strategiei !uropa /3/30 Masurile pre(zute 2n acordarea de ser(icii gratuite de e(aluare a competenelor dob-ndite pe alte ci %egea nr0/<3L/314 dec-t cea &ormal: cu scopul de a &acilita i urgenta obinerea unui certi&icat de pentru modi&icare i competene pro&esionaleI de aceast msur vor beneficia anual, minim %## completarea %egii persoane6 50

acordarea primelor de mobilitate inclusi( omerilor de lung durat: msur ce intete stimularea mobilitii teritoriale 2n (ederea ocuprii: prin acordarea primei de 2ncadrare 5/ V (aloarea indicatorului social de re&erin9 i a primei de instalare 5@ V (aloarea indicatorului social de re&erin9I de aceast msur vor beneficia anual, aproximativ ".### persoane6 reducerea condiionalitilor de implementare a unor msuri acti(e prin reducerea de la 4 la 1:< ani: respecti( de la / la 1:< ani: a obligaiei de meninere a raporturilor de munc sau de ser(iciu pentru anga$atorii care anga$eaz absol(eni 2n condiiile art0B3: respecti( omeri 2n (-rst de peste 6< de ani: omeri care sunt prini unici susintori ai &amiliilor monoparentale i persoane cu handicap: 2n condiiile art0 B< I de aceste msuri vor beneficia anual, aproximativ "#.### persoane6 nr0@8L/33/ pri(ind promo(area msurii prin care anga$atorii care 2ncadreaz 2n munc: potri(it legii: sistemul asigurrilor omeri care 2n termen de < ani de la data anga$rii 2ndeplinesc: con&orm legii: pentru oma$ i condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru stimularea ocuprii limit de (-rst: dac nu 2ndeplinesc condiiile de a solicita pensia anticipat parial: &orei de munc: cu bene&iciaz lunar: pe perioada anga$rii: p-n la data 2ndeplinirii condiiilor respecti(e: modi&icrile i de o sum egal cu (aloarea indicatorului social de re&erin 2n (igoare: acordat din completrile bugetul asigurrilor pentru oma$: &a de termenul de 4 ani pre(zut 2n legea actualI ulterioare: i pentru de aceast msur vor beneficia anual, aproximativ 7.9## persoane6 modi&icarea %egii promo(area participrii pe piaa muncii a tinerilor 2n risc de marginalizare social: nr0118L/33/ pri(ind prin stimularea anga$atorilor care 2ncadreaz tineri a&lai 2n aceast categorie: msur pre(enirea i prin care aceti anga$atori numii de inserie bene&iciaz: pentru &iecare t-nr anga$at: combaterea din aceast categorie: lunar: la cerere: din bugetul asigurrilor pentru oma$: de o marginalizrii sociale sum egal cu salariul de baz stabilit la data anga$rii t-nrului: dar nu mai mult de (izeazJ dou ori (aloarea indicatorului social de re&erin: 2n (igoare la data 2ncadrrii 2n munc: pentru o perioad egal cu perioada contractului de solidaritate 2ncheiat 2ntre AN)FM i t-nrul respecti(: pe o durat de p-n la 4 ani: dar nu mai puin de un an0 'e asemenea aceti anga$atori de inserie mai pot bene&icia pentru o perioad de ma.imum / ani de acordarea unei sume lunare 2n cuantum de <3= din indemnizaia de oma$ cu(enit con&orm legii: pe care t-nrul ar &i primit7o dac ar &i &ost disponibilizat la data e.pirrii contractului indi(idual de munc dac dup aceast dat 2ncheie pe perioad nedeterminat un contract indi(idual de munc cu t-nrul a&lat 2n risc de marginalizare socialI de aceast msur vor beneficia anual, aproximativ ".'## persoane. eliminarea scutirilor de la plata contribuiei datorate la bugetul asigurrilor pentru oma$ a&erent persoanelor 2ncadrate din anumite categorii (ulnerabile: acordate anga$atorilor0 #n (ederea abordrii situaiei di&icile cu care se con&runt tinerii pe piaa muncii: agra(at de consecinele crizei economice i &inanciare: i 2n conte.tul 'eclaraiei membrilor Consiliului !uropean DSpre o consolidare &a(orabil creterii i o cretere &a(orabil ocuprii &orei de muncE din 43 ianuarie /31/ : care recomand implementarea unor msuri concrete cu pri(ire la ocuparea &orei de munc: educaie i la &ormare pro&esional: precum i a altor documente i iniiati(e europene care abordeaz problematica tinerilor 5*ineretul 2n micare: "niiati(a )portuniti pentru *ineret: Pachetul pri(ind )cuparea *inerilor9 a &ost elaborat Planul naional pentru stimularea ocuprii tinerilor /314: care conine o serie de msuri care s &aciliteze implementarea 2n Rom-nia a programelor de tip Dgarania pentru tineriE: a(-nd ca obiecti(eJ dez(oltarea oportunitilor de ocupare pentru tineri 2n anul /314 prin adoptarea unor msuri speci&ice de stimulare a pieei munciiI adaptarea continu a educaiei i &ormrii pro&esionale a tinerilor la cerinele pieei muncii0 Planul naional pentru /timularea >cuprii 2inerilor "#$' a &ost aprobat de ,u(ernul Rom-niei: prin Memorandum 2n luna aprilie /314: este 2n implementare i se monitorizeaz trimestrial0 "n (ederea realizrii obiecti(elor Planului 1aional pentru /timularea >cuprii 2inerilor "#$', Ministerul 51

Muncii: Familiei: Proteciei Sociale i Persoanelor ;-rstniceJ 7 a modi&icat i completat %egea nr0@8L/33/ pri(ind sistemul asigurrilor pentru oma$ i stimularea ocuprii &orei de munc: cu modi&icrile i completrile ulterioare:5 prin %egea nr0/<3L/314 pentru modi&icarea i completarea %egii nr0@8L/33/ pri(ind sistemul asigurrilor pentru oma$ i stimularea ocuprii &orei de munc: cu modi&icrile i completrile ulterioare: i pentru modi&icarea %egii nr0118L/33/ pri(ind pre(enirea i combaterea marginalizrii sociale9I , a modi&icat i completat cadrul legislati( ce reglementeaz ucenicia la locul de munc 5 prin %egea nr01@?L/314 de modi&icare i completare a %egii nr0/@?L/33< pri(ind ucenicia la locul de munc: republicat9I 7 a elaborat %egea pri(ind e&ectuarea stagiului pentru absol(enii de 2n(m-nt superior5 adoptat de ,u(ern 2n data de B mai i a&lat la acest moment 2n dezbatere la Camera 'eputailor9I 7 a modi&icat i completat )rdonana ,u(ernului nr01/?L/333 pri(ind &ormarea pro&esional a adulilor 5realizat prin %egea nr018@ din /B mai /31490 a9 Proiectul de lege pentru modi&icarea i completarea %egii nr0/@?L/33< pri(ind ucenicia la locul de munc: republicat: a &ost iniiat in-nd cont mai ales de necesitatea actualizrii cadrului $uridic care s rspund ne(oii de spri$inire a tinerilor care au abandonat coala s 2i continue studiile i s obin o cali&icare i s7a adoptat prin %egea nr01@?L/314 de modi&icare i completare a %egii nr0/@?L/33< pri(ind ucenicia la locul de munc: republicat: care a &ost publicat 2n Monitorul )&icial partea " nr046BL140380/3140 obinerea: de ctre tineri: a unei &ormri pro&esionale de calitate i a unor competene recunoscute la ni(el naional: care s permit ocuparea unui loc de munc i continuarea 2n(riiI asigurarea necesarului de &or de munc cali&icat: de calitate: 2n &uncie de cerinele proprii ale anga$atorilorI simpli&icarea atribuiilor anga$atorilor care organizeaz ucenicia la locul de munc: e.tinderea posibilitii de &inanare pentru acest tip de &ormare pro&esional: inclusi( prin utilizarea &ondurilor europene0

Principalele obiecti(e ale modi&icrii legislati(e (izeazJ

b9 Pentru a &acilita integrarea pro&esional a absol(enilor de studii superioare i tranziia acestora de la sistemul educaional la piaa muncii: Ministerul Muncii: Familiei: Proteciei Sociale i Persoanelor ;-rstnice a elaborat proiectul de %ege pri(ind e&ectuarea stagiului de ctre absol(enii de 2n(m-nt superior0 Proiectul de act normati( are 2n (edere asigurarea unor condiii de munc decente pentru stagiari prin reglamentarea condiiilor minime care caracterizeaz un stagiu ca &iind de calitate: consolidarea &ormrii pro&esionale a acestora: de&inirea drepturilor i obligaiilor &erme pentru toate prile implicate: prin 2ncheierea de acorduri contractuale 2n care sunt implicate 2ntreprinderile: dar i ser(iciile publice de ocupare: etc00 c9 Modi&icarea i completarea )rdonanei ,u(ernului nr01/?L/333 pri(ind &ormarea pro&esional a adultilor: realizat prin %egea nr018@ din /B mai /314 5M0)0 nr041BL340380/3149 a a(ut 2n (edere consolidarea competenelor pro&esionale ale &orei de munc0 Msura a constituit at-t parte integrant a Planului Naional pentru Stimularea )cuprii *inerilor /314: c-t i condiionalitate e.7ante ce trebuie 2ndeplinit pentru ca Rom-nia s bene&icieze de alocrile FS!5 Fonduri Social !conomice9 2n perioada /3167/3/30 Noul cadru legislati( (izeaz realizarea &ormrii pro&esionale de ctre persoane &izice i $uridice: de drept public sau pri(at: stabilite at-t in Rom-nia: c-t i 2n alte state membre sau 2n state aparin-nd Spaiului !conomic !uropean: con&orm 'irecti(ei /338L1/4LC! pri(ind ser(iciile in cadrul pieei interne0 Programul de ,u(ernare are 2n (edere asigurarea unui cadru legislati( &le.ibil pentru creterea ratei de ocupare a &orei de munc: printre careJ 7 creterea ratei de ocupare a &orei de munc: cu &ocalizare pe urmtoarele grupuri7 intJ tineri cu (-rste 2ntre 1< i /< de aniI lucrtori cu (-rsta 2ntre <3 i 86 de aniI &emeiI lucrtori necali&icaiI persoane cu handicapI persoane cu responsabiliti &amiliale comple.eI minoriti etnice: inclusi( minoritatea romI 7 stimularea in(estiiilor care au ca destinaie 2mbuntirea condiiilor de munc ale salariailor: cu accent pentru locurile de munc (erziI 7 susinerea celui de al treilea sector: economia social i a 2ntreprinderilor sociale: a(-nd drept scop creterea coeziunii i inseriei sociale a persoanelor pro(enind din grupuri (ulnerabile prin 2n&iinarea: 2n interes local: de noi locuri de munc iLsau ser(icii socialeI 52

7 introducerea procedurii de oma$ parial care s permit: pe o perioad limitat: cumularea (eniturilor din munc 2n regim part7time cu o parte din indemnizaia de oma$I 7 introducerea cazierului social 2n raport cu accesul la achiziiileLcontractele publiceI 7 reducerea &enomenului muncii la negru i 2ntrirea disciplinei &iscale concomitent cu reducerea barierelor i costurilor administrati(e pentru anga$ator: cu p-n la 1B=: prin crearea cardului de asigurat 2n sistemul asigurrilor socialeI 7 limitarea &enomenului de Dmigraie a creierelorEI 7 stimularea i e.tinderea msurilor de 2ncura$are a anga$rii tinerilor pe piaa muncii: 2n special a celor pro(enii din centrele de plasament i a persoanelor cu handicapI 7 promo(area de programe integrate pentru incluziunea social a romilor0 Agenia Naional pentru )cuparea Forei de Munc: prin ?Programul de ocupare a forei de munc , implementeaz un set integrat de msuri de stimulare a ocuprii 2n con&ormitate cu oportunitile o&erite de piaa muncii i cerinele persoanelor a&late 2n cutarea unui loc de munc0

)biecti(e generale ale Programului de ocupare a forei de munc

creterea gradului de ocupare i promo(area incluziunii socialeI creterea gradului de ocupare a tinerilor i a persoanelor de etnie romI &acilitarea tranziiei de la oma$ ctre ocupareI 2mbuntirea i consolidarea competenelor pro&esionale ale persoanelor 2n cutarea unui loc de munc0

)biecti(e speci&ice ale Programului de ocupare a forei de munc

combaterea e&ectelor oma$ului prin acti(iti speci&ice Ser(iciului Public de )cupare o&erite persoanelor a&late 2n cutarea unui loc de muncI &acilitarea accesului pe piaa &orei de munc al persoanelor aparin-nd grupurilor (ulnerabile i 2ndrumarea acestora spre programe de &ormare adec(ate ni(elului de educaie 2n (ederea obinerii unei cali&icriI corelarea ne(oilor de &ormare pro&esional a &orei de munc cu cerinele pieei munciiI asigurarea egalitii de anse pe piaa muncii prin &acilitarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor: indi&erent de mediul social: se.: religie: etnie etc0: la un loc de muncI meninerea unui ni(el redus al oma$ului chiar i 2n condiiile stagnrii economice: prin creterea calitii ocuprii i a siguranei locului de munc: simultan cu crearea de oportuniti de pregtire pro&esional adaptat la cerinele pieei muncii0

#n cadrul Contractului de per&orman managerial pentru anul /314 2ncheiat 2ntre AN)FM 5 Agenia Naional pentru )cuparea Forei de Munc9 i MMFPSP; 5Ministerul Muncii: Familiei: Proteciei Sociale i Persoanelor ;-rstnice9 s7a pre(zut printre altele: un obiecti( speci&ic re&eritor la aciuni de integrare pe piaa muncii a tinerilor 2nregistrai 2n e(idenele ser(iciului public de ocupare0 Aceasta pre(ede o&erirea de oportuniti de ocupare i de dez(oltare pro&esional tinerilor omeri p-n 2n /< de ani: 2n primele 6 luni de la 2nregistrare: prin integrarea 2n programe de &ormare pro&esional: includere 2n programe de ucenicie la locul de munc: o&erirea de locuri de munc i plasarea pe locuri de munc sub(enionate0 Msurile pre(zute a se implementa prin Programul de ocupare a forei de munc

acordarea de ser(icii gratuite de mediere pe locurile de munc (acante sau nou createI acordarea de ser(icii gratuite de in&ormare i consiliere pro&esional persoanelor 2n cutarea unui loc de muncI stimularea re2ncadrrii 2n munc prin acordarea de alocaii pentru omerii care se 2ncadreaz 2nainte de e.pirarea oma$uluiI stimularea mobilitii &orei de munc prin acordarea de prime de 2ncadrare sau de 53

instalare: inclusi( pentru omerii de lung duratI organizarea de cursuri de &ormare pro&esional pentru persoanele a&late 2n cutarea unui loc de muncI acordarea gratuit de ser(icii de consultan i asisten pentru 2nceperea unei acti(iti independente sau iniierea unei a&aceriI acordarea de sub(enii anga$atorilor pentru 2ncadrarea persoanelor aparin-nd unor categorii deza(anta$ate sau cu acces mai greu pe piaa munciiI acordarea de acompaniament personalizat tinerilor cu risc de marginalizare social0 Prin msurile care se (or implementa se pre(ede ocuparea: 2n anul /314: a cel puin 46<0333 persoane0 Pentru perioada urmtoare: Ministerul Muncii: Familiei: Proteciei Sociale i Persoanelor ;-rstnice 2i propune s impulsioneze e&orturile de a atinge inta a&erent domeniului ocupare stabilit de Rom-nia pentru anul /3/3 prin elaborarea Strategiei Naionale pentru )cuparea Forei de Munc /3147/3/30 Strategia Naional pentru )cuparea Forei de Munc /3147/3/3 este un document programatic: supus consultrii publice: dialogului social i interinstituional: propus a &i adoptat sub &orm de hotr-re de ,u(ern i a&lat 2nc la stadiul de proiect0 'ocumentul o&er o diagnoz corect a riscurilor acestui sector astzi dar i pe termen mediu i: &r a o&eri un panaceu: (ine cu un plan de aciuni realizabil 2n conte.tul 2n care se (a colabora la ni(el gu(ernamental la toate paliereleJ ocupare: educaie: politici &iscale: politici de suport pentru &amilie0 )biecti(ele speci&ice sunt dez(oltate 2n Planul de aciuni pe perioada /3147/3/3 pentru implementarea Strategiei i (izeazJ >biectivul $. Creterea ocuprii 2n r-ndul tinerilor i prelungirea (ieii acti(e a persoanelor 2n (-rst0 >biectivul ". #mbuntirea structurii ocupaionale i participrii pe piaa muncii 2n r-ndul &emeilor i persoanelor aparin-nd grupurilor (ulnerabile0 >biectivul '. 'ez(oltarea unei resurse umane cu un ni(el 2nalt de cali&icare i competene adaptate la cerinele pieei muncii0 >biectivul %. #mbuntirea mecanismului de &undamentare: implementare: monitorizare i e(aluare a politicilor cu impact pe piaa muncii0 Finanarea Strategiei se (a realiza prin absorbia &ondurilor europene nerambursabile i asigurarea resurselor &inanciare necesare pentru co&inanarea proiectelor realizate cu acestea: precum i 2n limitele &ondurilor aprobate anual instituiilor publice implicate: prin legea bugetului de stat0 'e asemenea: a(-nd 2n (edere ni(elul ridicat al oma$ului 2n r-ndul tinerilor: (om promo(a aplicarea 2ncep-nd cu anul /316 a unor programe integrate de tipul ,arania pentru tineri orientate ctre tinerii care nu sunt nici ocupai i nici 2n sistemul de educaie sau &ormare 5N!!*s90 Conceptul Dgaranie pentru tineriE se re&er la situaia 2n care tinerilor li se asigur: 2n termen de patru luni de la intrarea 2n oma$ sau de la momentul 2n care nu mai particip la o &orm de 2n(m-nt &ormal: o o&ert de bun calitate pentru ocuparea unui loc de munc: pentru continuarea educaiei: intrarea 2n ucenicie sau pentru e&ectuarea unui stagiu0 Schemele de D,aranii pentru tineriE (izeaz pre(enirea abandonrii timpurii a colii: creterea anselor de obinere a unui loc de munc i eliminarea barierelor practice din calea obinerii unui loc de munc 2n con&ormitate cu Recomandarea Consiliul +niunii !uropene pri(ind instituirea unei D,aranii pentru tineriWW din data de // aprilie /3140 Ministerului Muncii: Familiei: Proteciei Sociale i Persoanelor ;-rstnice 2i re(ine sarcina de a elabora /chema 1aional de @aranii pentru tineri a crei implementare se (a baza pe &inanarea disponibil din FS! i "niiati(a pri(ind )cuparea *inerilor c-t i pe &onduri naionale0 #n acest conte.t: este important contientizarea pe care susinerea &inanciar de la ni(el naional o poate a(ea asupra implementrii cu succes a acestei Scheme i necesitatea alocrii de resurse &inanciare adec(ate 2n (ederea susinerii acestui demers ce rezid din calitatea Rom-niei de stat membru al +niunii !uropene0

P*% ( -# <! $*1'! u% #" &ur5r %*r + #" "('!)' "*- #%' 54

P*% ( -# <! $*1'! u% p'!" %*r #n prezent: ara noastr se a&l 2n plin proces de implementare a re&ormei 2n domeniul pensiilor: re&orm adoptat prin %egea nr0/84L/313 pri(ind sistemul unitar de pensii publice: cu modi&icrile i completrile ulterioare0 Principalul obiecti( al re&ormei sistemului public de pensii este asigurarea sustenabilitii &inanciare a sistemului public de pensii0 #n acest sens au &ost adoptate o serie de msuri de reducere i echilibrare a cheltuielilor cu pensiile0 ma$orarea anual a (alorii punctului de pensie cu 133= rata in&laiei la care se adaug <3= creterea real a c-tigului salarial mediu brut realizatI asigurarea egalitii de tratament pentru bene&iciarii sistemului public de pensiiI creterea ealonat a (-rstelor standard de pensionare pentru brbai i &emeiI descura$area numrului de pensionri de in(aliditate i pensionri anticipate parialeI crearea cadrului legislati( pentru sistemul de pensii ocupationale0

'escrierea situaiei actuale

'irecii de aciune

)biecti(e i msuri de implementare

7 asigurarea sustenabilitii sistemului public de pensii pe termen mediu i lungI 7 implementarea unor criterii mai stricte 2n ceea ce pri(ete accesul la pensia de in(aliditate i descura$area pensionrilor de in(aliditate abuzi(e: ne$usti&icate medicalI sustenabilitatea &inanciar a sistemului public de pensiiI implementarea msurilor de re&orm a sistemului public de pensiiI eliminarea inechitilor e.istente 2n sistemul public de pensiiI e&icientizarea utilizrii &ondurilor publice0

Rezultate ateptate

Pentru corelarea pre(ederilor %egii nr0 /84L/313: cu modi&icrile i completrile ulterioare: cu data la care instituiile competente &ac publice (alorile unor indicatori utilizai la stabilirea (alorii punctului de pensie i a indicelui de corecie i pentru acordarea drepturilor pre(zute de lege i in-nd cont de &aptul c indicatorii 2n raport cu care se ma$oreaz anual (aloarea punctului de pensie i se calculeaz indicele de corecie: realizai pe anul precedent: nu sunt cunoscui la 2nceputul anului calendaristic: s7au introdus prin )rdonana de urgen a ,u(ernului nr01L/314: pentru modificarea i completarea 5egii nr. "<':"#$# privind sistemul unitar de pensii publice, noi pre(ederi cu pri(ire la stabilirea (alorii punctului de pensie ast&el cJ 7 ;aloarea punctului de pensie se ma$oreaz anual cu 133= din rata medie anual a in&laiei: la care se adaug <3= din creterea real a c-tigului salarial mediu brut realizat0 7 #n situaia 2n care unul dintre indicatorii 5rata medie anual a in&laiei i creterea real a c-tigului salarial mediu brut realizat9 are (aloare negati(: la stabilirea (alorii punctului de pensie se utilizeaz indicatorul cu (aloare poziti(0 7 #n situaia 2n care indicatorii 5rata medie anual a in&laiei i creterea real a c-tigului salarial mediu brut realizat9 au (alori negati(e: se pstreaz ultima (aloare a punctului de pensie0 7 #ncep-nd cu anul /314: indicatorii 5rata medie anual a in&laiei i creterea real a c-tigului salarial mediu brut realizat9 utilizai la stabilirea (alorii punctului de pensie pentru anul urmtor: sunt cei de&initi(i: cunoscui 2n anul curent pentru anul calendaristic anterior: comunicai de "nstitutul Naional de Statistic0

P*% ( -# <! $*1'! u% #" "('!)' "*- #%' 55

#n domeniul asistenei sociale se are 2n (edere susinerea msurilor de protecie a &amiliei i copilului: a persoanelor cu handicap: a persoanelor (-rstnice: a celor pro(enite din medii de&a(orizate i a tuturor celor care se a&l 2n risc de srcie i e.cluziune social: 2n con&ormitate cu strategiile din domeniu: pre(ederile Programului de ,u(ernare i obligaiilor asumate 2n calitate de stat membru al +niunii !uropene0 instituirea unui sistem de bene&icii sociale e&icient: echilibrat i &le.ibil: corelat cu msuri acti(e: care s asigure pre(enirea i combaterea riscurilor sau situaiilor ce pot conduce la e.cluziune socialI dez(oltarea cadrului legal pentru realizarea unui sistem naional: sustenabil: de ser(icii sociale e&iciente i de calitate: adaptate la ne(oile di&eritelor categorii de persoane a&late 2n situaii de di&icultateI Principalele obiecti(e promo(area politicilor publice destinate asistenei sociale a persoanelor (-rstnice 2n conte.tul procesului accelerat de 2mbtr-nire demogra&icI urmrite suntJ dez(oltarea capacitii instituionale 2n scopul asigurrii monitorizrii sistematice: e(alurii: analizei i prognozei indicatorilor din domeniul asistenei sociale i incluziunii sociale: precum i 2n scopul realizrii plani&icrii strategice i stabilirii celor mai e&iciente politici i programe 2n domeniuI creterea per&ormanei sistemului de asisten social prin promo(area competenei i calitii personalului anga$at 2n sistem0 *otodat: din perspecti(a cheltuielilor bugetare pentru anul /314 si urmtorii anii: sunt de menionat urmtoareleJ a0 2ncep-nd cu 1 iulie /314 au &ost luate msuri de protecie a consumatorilor (ulnerabili din sistemul de energie electric i gaze naturale pentru acoperirea creterilor de preuri la aceste utiliti0 ;arianta discutat cu e.peri ai Bncii Mondiale este aceea de ma$orare a ni(elurilor (enitului minim garantat: precum i de ma$orare a cuantumurilor i limitelor de (enituri 2n cazul alocaiei pentru susinerea &amiliei0 *ot 2n spri$inul consumatorilor (ulnerabili: 2ncep-nd cu sezonul rece /3147/316: prin )rdonana ,u(ernului nr0/@L/314 au &ost reglementate a$utoarele pentru 2nclzirea locuinei cu energie electric0 #n baza Rotr-rii ,u(ernului nr0@@BL/314: s7a modi&icat lista de bunuri ce conduc la e.cluderea acordrii bene&iciilor de asisten social: respect( (enitul minim garantat: alocaia pentru susinerea &amiliei i a$utorul pentru 2nclzirea locuinei: 2n sensul accesului bene&iciarilor situai 2n prima decil de (enituri a populaiei 5 2n prezent: o treime din decila cea mai srac este e.clus de la ast&el de a$utoare90 b0 2ncep-nd cu anul /31<: 2n con&ormitate cu pre(ederile %egii asistenei sociale nr0/?/L/311: se (a institui (enitul minim de inserie ca principala &orm de inter(enire pentru pre(enirea srciei: 2n scopul garantrii unui (enit minim &iecrei persoane din Rom-nia0 Acesta: se (a adresa &amiliilor cu (enituri reduse i (a asigura: 2n timp: atingerea intei propuse 2n Programul naional de re&orm: pe baza Strategiei !uropene /3/3: de diminuare a srciei stabilit con&orm metodologiei utilizate la ni(elul statelor membre ale +niunii !uropene0 Se estimeaz c bugetul necesar pentru acest program este de apro.imati( 4:1 miliarde lei0

P*% ( -# <! $*1'! u% "5!5(5) I/ D'"-r 'r' # 1*$u%u $' 1p%'1'!(#r' # p*% ( - %*rJr',*r1'%*rJpr*&r#1'%*r #"u1#(' pr ! S(r#('& # , "-#%-.u&'(#r5 p'!(ru p'r *#$# ISFBD 2012-2014 #n perioada /3117/314 Ministerul Sntii i7a a.at acti(itatea pe reglementri 2n domeniul asistenei medicale: a pro&ila.iei: a 2mbuntirii mecanismelor de &inanare a sistemului: dez(oltarea in&rastructurii i dotrii unitilor sanitare0 A/ Pr* '-(' , !#% 8#(' $. Proiecte n 7 re(izuirea indicaiilor terapeutice pentru medicamentele compensate i gratuite 2n domeniul con&ormitate cu recomandrile e.perilor Bncii MondialeI mecanismelor de 56

finanare ale sistemului sanitar 7 screeningul cancerului de col uterin la ni(el naional: 7 continuarea programelor naionale de sntate0 7 campaniilor naionale de imunizareI 7 des&urarea acti(itilor speci&ice cu scop curati(I 7 promo(area donrii bene(ole de s-ngeI 7 e.tinderea reelei centrelor de permanen6 7 dez(oltarea sistemului integrat de urgen6 7 dez(oltarea i stimularea utilizrii sistemului de asisten medical prin spitalizarea de zi6 7 continuarea implementrii ?Planului naional de paturi pentru perioada "#$$,"#$' EI 7 implementarea sistemului de centre multifuncionale6 7 continuarea msurilor de reorganizare a unitilor sanitare cu paturi 0 7 achiziionarea de aparatur medical i echipamente de comunicare de urgenI 7 achiziionarea de ambulane i elicoptere pentru sistemul de urgenI 7 reparaii capitale ale spitalelorI 7 &inanarea "nstitutul Regional )ncologic "aiI 7 &inanarea studiului de &ezabilitate pentru "nstitutul Regional )ncologic *imioaraI 7 realizarea primei bnci de organeI 7 realizarea registrului de donatori de celule stem6 7 e.tinderea programului naional de boli rare i cardiologie intervenional6

". Proiecte n domeniul profilaxiei

'. Proiecte n domeniul asistenei medicale

%. Proiecte privind dezvoltarea infrastructurii i dotrii unitilor sanitare

9. !lte proiecte

B/ Pr* '-(' <! -ur" $' $'ru%#r' $. reorganizarea sistemului de asigurri de sntate ". informatizarea sistemului sanitar '. finanarea i implementarea programelor de screening al bolilor netransmisibile %. consolidarea sistemului integrat de servicii medicale de urgen 9. extinderea reelei de asisteni comunitari i mediatori sanitari <. continuarea acreditrii spitalelor i asigurarea unor practici medicale bazate pe ghiduri de practic i protocoale terapeutice ;. realizarea de parteneriate publice,private n vederea realizrii spitalelor regionale de urgen. II/ D'"-r 'r'# p*% ( - %*r + , !#!)#r'# #-'"(*r# <! p'r *#$# 2014-2016 Ministerul Sntii elaboreaz politici: strategii i programe de aciune 2n domeniul sntii populaiei: coordoneaz i controleaz implementarea acestora la ni(el naional: regional i local i rspunde de realizarea procesului de re&orm 2n domeniul sanitar0 *otodat: Ministerul Sntii organizeaz: coordoneaz: 2ndrum acti(itile pentru asigurarea sntii populaiei i acioneaz pentru pre(enirea i combaterea practicilor care duneaz sntii0 D r'-) %' $' #-) u!' + *. '-( 0'%' pentru perioada urmtoare suntJ 7reorganizarea sistemului de asigurri de sntate prin modi&icarea i re(izuirea legislaieiI 'e&inirea i 7 elaborarea unei Strategii 2n domeniul sntii pe termen lung a(-nd ca scop implementarea unor 2mbuntirea accesului la ser(icii de sntate a populaieiI re&orme legislati(e i 7 continuarea reorganizrii sistemului de sntate 5rede&inirea pachetului de ser(icii instituionale 2n medicale de baz: elaborarea cadrului legal pentru stimularea asigurrilor pri(ate9I domeniul sntii 7 reorientarea programelor naionale de sntate ctre domeniile prioritare de sntate public 5programe naionale de pre(enie: de management integrat al cazurilor pentru prioritile de sntate public: de asisten medical de urgen90 57

Crearea cadrului legislati( i administrati( pentru implementarea sistemului de management al calitii ser(iciilor de sntate

7 introducerea sistemului de e(aluare a tehnologiilor medicale 5R*A9 i medicinei bazate pe do(eziI 7 de&inirea unei strategii de dez(oltare a 2ngri$irilor pe temen lung 5stabilirea tari&ului pe caz rezol(at 2n &uncie de gradul de dependen pentru ser(icii de 2ngri$ire la domiciliuI creterea acoperirii cu ser(icii pe termen lung a populaiei (-rstnice dependente9I 7 continuarea acti(itilor necesare e.tinderii sistemului de management al calitii la toate ni(elurile asistenei medicale0

7 implementarea stategiei pri(ind dez(oltarea reelei regionale de spitale de urgenI 7 e&icientizarea asistenei medicale la ni(elul spitalelor prin creterea adresabilitii populaiei la ser(icii medicale din cadrul asistenei medicale primare i ambulatoriiI 7 2n&iinarea de noi centre de primire urgene 2n zonele cu risc crescutI 7 asigurarea accesului la tratamentul cu medicamente esenialeI Creterea 7 promo(area consumului de medicamente generice pentru populaieI accesibilitii populaiei 7 in&ormatizarea sistemului de sntate prin implementarea cardului naional de (ulnerabile la ser(icii sntate i a proiectelor CNAS pri(ind &ia electronic 5!RR9 i prescriere electronic medicale 5!7Prescriere9I 7 e.tinderea sistemului de telemedicin destinat asistenei medicale de urgen i asistenei medicale primareI 7 reducerea costurilor cu medicamentele inclusi( prin implementarea unui sistem de achiziii centralizate0 Promo(area unui plan de dez(oltare i modernizare a in&rastructurii 2n sntate pe termen mediu i lung 7 modernizarea in&rastructurii unitilor medicale i asigurarea unei dotri corespunztoare cu echipamente i aparatur medicalI 7 continuarea e.tinderii in&rastructurii SM+R' la ni(el naional i continuarea dotrii prin programe multianuale a ser(iciilor de ambulan i SM+R' 5ambulane: autosanitare: elicoptere9 i a unitilor de primiri urgenI 7 continuarea lucrrilor de reabilitare a seciilor de obstetric7ginecologie i neonatologie i a celor de consolidare i reparaii capitale la spitaleI 7 dez(oltarea unor centre de chirurgie cardio(ascular pediatric i neonatal0

Pentru a soluiona dezechilibrele &inanciare din sectorul sanitar 2n perioada /3147/316: ,u(ernul se anga$eaz s implementeze o serie de msuri ma$ore 2n acest domeniu: printre careJ 7 asigurarea &inanrii adec(ate a sistemului: incluz-nd 2n acelai timp necesarul de cheltuieli i costurile a&erente impactului procesului de 2mbtr-nire a populaie: prin creterea etapizat a sumelor pentru sectorul de sntateI 7 rede&inirea pachetului de ser(icii medicale de baz: acestea urm-nd s se bazeze mai mult pe suportarea comun a costurilor i implementarea asigurrilor pri(ate suplimentareI 7 distribuirea noilor carduri de sntate de care (or bene&icia toi participanii: care (or a$uta la procesul de control al &raudelor i abuzurilor din sistem i la o mai bun monitorizare a cheltuielilor anga$ateI 7 continuarea e&orturilor de restructurare a sectorului de sntate pentru a asigura &uncionarea la standarde de calitate a sistemului de asisten medical 2n limitele alocrilor bugetare i pentru a pre(eni apariia altor arierateI 7 continuarea implementrii noului sistem de tehnologia informaiei n cadrul sectorului sanitar0

(surile de reform n domeniul sntii

P*% ( -# <! $*1'! u% #,#-'r %*r !('r!' 58

Pentru perioada /3167/318: Ministerul A&acerilor "nterne 2i menine prioritile strategice a cror de&inire a a(ut 2n (edere Programul de @uvernare "#$',"#$<, Programul 1aional de Reform i Programul de )onvergen: precum i restriciile &inanciare datorate conte.tului economic intern i internaional0 , >rdine i /iguran Public &inanat prin intermediul a dou programe bugetareJ 'irecii de acti(itate >rdine Public i /igurana )eteanului Protecie )ivil i /pri=in !cordat )omunitii , )onsiliere /pecializat a.)reterea gradului de siguran pentru ceteni prin cunoaterea, prevenirea i aplicarea legii mpotriva infracionalitii, n special asupra terorismului, criminalitii organizate i transfrontaliere, ederii ilegale a strinilor pe teritoriul Romniei, precum i prin reducerea impactului acestora, la nivelul comunitilor i persoanelor6 b.Restabilirea autoritii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea i reforma instituional, necesar consolidrii serviciilor comunitare i a celor de ordine public, realizrii interoperabilitii acestora, precum i asigurrii unui grad ridicat de ncredere a cetenilor fa de structurile de ordine public6 c.4ficientizarea aciunilor de prevenire i gestionare a situaiilor de urgen i asigurarea stocurilor rezerve de stat necesare economiei naionale i a teritoriului pentru aprare, precum i respectarea prevederilor actelor internaionale referitoare la controlul armamentelor, creterea ncrederii i securitii.

Prioritile strategice pentru perioada /3167 /318

PROGRAME

O. '-( 0'; R'8u%(#(' #+('p(#(' )biecti(e program J Asigurarea ordinii publice i creterea gradului de siguran a ceteanului: precum i meninerea unui climat optim dez(oltrii socio7economice0

D)rdine Public i Sigurana CeteanuluiE

Rezultate ateptateJ $.!sigurarea proteciei cetenilor, meninerea i respectarea ordinii si linitii publice6 ".Ambuntirea condiiilor de eliberare a documentelor de identitate -paapoarte, permise de conducere, certificate de nmatriculare., precum i creterea eficienei serviciilor de furnizare a acestor documente. )biecti(e programJ #mbuntirea calitii gestionrii situaiilor de urgen i acordarea de spri$in comunitilor 2n (ederea reducerii riscurilor de calamiti naturale: dezastre i rzboi0 Rezultate ateptateJ $.5imitarea i nlturarea efectelor negative ale situaiilor de urgen asupra populaiei i teritoriului.

DProtecie Ci(il i Spri$in Acordat ComunitiiE

59

)biecti(e program J Asigurarea &uncionrii optime din punct de (edere organizaional: &inanciar: logistic: material i tehnic a tuturor structurilor MA"0 Rezultate ateptateJ $.Buncionarea n condiii optime a structurilor (!* prin asigurarea suportului economico,administrativ, logistic i tehnic6 ".!sigurarea suportului necesar dezvoltrii i integritii resurselor umane al (!*. Subprogramul 1 K )peraionalizarea Sistemului "ntegrat de Securitate a Frontierei 5S"SF9 prin asigurarea de echipament: ser(icii i &uncionaliti 5!F,9 10 )biecti(ele subprogramuluiJ X Asigurarea capacitii de supra(eghere i control la &rontiera de stat a Rom-niei 2n con&ormitate cu recomandrile +!I X Meninerea operati(itii S"SF prin asigurarea continuitii mentenanei subsistemelor componente 5Supra(eghere: Control: Comunicaii: "*: "n&rastructur 7 pentru comunicaii i supra(eghere90 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Ridicarea capacitii de supra(eghere i control la &rontiera de stat a Rom-nieiI X Achiziionarea echipamentelor necesare meninerii 2n stare de operati(itate a S0"0S0F0I X )peraiuni de 2ntreinere i ser(ice a echipamentelor0 Subprogramul / K Susinerea &inalizrii proiectelor &inanate din &onduri e.terne cu implicaii 2n securizarea &rontierei 10 )biecti(ele subprogramuluiJ Completarea sistemului de supra(eghere i control al &rontierei de stat i optimizarea capacitii poliiei de &rontier de gestionare e&icient a &rontierelor 2n sistemul integrat Schengen0 X Finalizare program Facilitatea SchengenJ mobilitate terestr: echipamente pentru supra(egherea i controlul &rontierei X Finalizare proiect &inanat de la bugetJ sediu Sector Poliie de Frontier ,alai /0 Principalele cerine operaionaleJ X Realizarea unei in&rastructuri necesare &uncionrii sistemului de comunicaii (oce i dateI X Asigurarea mobilitii terestre a tuturor structurilor Poliiei de FrontierI X Monitorizarea integral a tra&icului na(al 2n zona &lu(ial a &rontierei0 10 )biecti(ele programuluiJ X Asigurarea comunicaiilor integrate 2ntre structurile M0A0"0 i alte autoriti publice 2n scopul accesului rapid la in&ormaie: (eri&icri operati(e 2n bazele centrale de date: crearea in&rastructurii de comunicaii i transmitere dateI X )peraionalizarea Sistemului Naional de !(iden 60

OSuport Acordat Structurilor MA"E

OCreterea ni(elului de control i supra(eghere a &rontierei e.terne a +!E

OCreterea e&icieneiLacti(itilor de ordine public prin dez(oltarea i modernizarea reelelor de comunicaii i suport

in&ormatic ale structurilor Ministerului A&acerilor "nterneE

"n&ormatizat a Cazierului YudiciarI X Asigurarea in&rastructurii de comunicaii i de transmitere a datelor 2n sistem in&ormaticI X !tapa a ";7a de dez(oltare a reelelor (oce7date ale M0A0"0I X !.tinderea arhitecturii MP%S la ni(elul reelei de comunicaii de date a M0A0"0: component a reelei de comunicaii integrate (oce7date0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Creterea securitii accesului 2n reeaua metropolitan a ministerului: precum i a in&ormaiilor transportate prin aceastaI X Asigurarea comunicaiilor (oce i date ale unitilor M0A0"0 printr7o reea proprie: dez(oltat la ni(el naionalI X Asigurarea disponibilitii tuturor datelor de la ni(elul sistemelorLbazelor de dateLaplicaiilor critice a&late 2n administrarea M0A0"00

OCreterea capacitii de Subprogramul 1 K Meninerea capacitii operati(e a mi$loacelor de asigurare a ordinii publice mobilitate i a echipamentelor speci&ice ordinii publice prin dez(oltarea mobilitii 10 )biecti(ele subprogramuluiJ terestre i aeriene a X Asigurarea 2ndeplinirii misiunilor aeriene i meninerea resursei structurilor MA"E de zbor la capacitate optim prin e&ectuarea la timp a reparaiilor necesareI X #mbuntirea gradului de dotare cu mi$loace speci&ice de inter(enie i de protecie0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X +tilizarea complet a resursei de zbor a aerona(elor 2ntre / inspeciiI X Prelungirea resursei de zbor a mi$loacelor de mobilitate aerian prin e.ecutarea lucrrilor obligatoriiI X 'otarea structurilor de ordine public la standardele +!: pentru des&urarea cu e&icien a misiunilor0 Subprogramul / 7 'ez(oltarea mobilitii terestre 10 )biecti(ele subprogramuluiJ X Completarea dotrii cu mi$loace de mobilitate terestr 2n (ederea des&urrii optime a misiunilor de ordine public precum i asigurarea suportului logistic pentru structurile Ministerului A&acerilor "nterne0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Asigurarea mobilitii &orelor i echipamentelor 2n e.ecutarea misiunilor de patrulare: meninere a ordinii publice: de inter(enie: de cercetare la &aa locului a e(enimentelor: supra(eghere tra&ic rutierI X Asigurarea misiunilor speci&ice structurilor de anticorupie i protecie intern X Asigurarea suportului logisticI X "nter(enia echipelor de inter(enie din cadrul ser(iciilor pro&esioniste pentru situaii de urgen 2n condiii de siguran i protecie speci&ice0 Subprogramul 4 K 'ez(oltarea mobilitii aeriene 10 )biecti(ele subprogramuluiJ Asigurarea capacitii de inter(enie cu mi$loace aeriene moderne pentru 2ndeplinirea misiunilor speci&ice i susinerea logistic al acestora prin achiziionarea de aerona(e i mi$loace de 61

OReabilitarea i modernizarea reelei sanitare a Ministerului A&acerilor "nterneE

aerodrom K autospeciale i utila$e de di&erite tipuri: speci&ice deser(irii aerona(elor0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Spri$inirea operati( a administraiilor locale 2n rezol(area problemelor populaiei a&late 2n di&icultate 5transport materiale i personal: misiuni sanitare90 X Creterea per&ormanei 2n ceea ce pri(ete (iteza de reacie: &le.ibilitatea i mobilitatea inter(eniilor prin operaionalizarea unor centre zonale care s asigure acoperirea integral a teritoriului Rom-niei0 )biecti(ele subprogramuluiJ X #mbuntirea calitii i e&icienei ser(iciilor medicale acordate 2n cadrul reelei medicale a M0A0"0: prin achiziionarea de aparatur medical de 2nalt per&ormanI X 'ez(oltarea unui act medical superior calitati( compatibil cu cerinele +!0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Creterea capacitii de diagnosticare a medicilor i de e&icientizare a tratamentelor i procedurilor medicale pentru aproprierea de indicatorii de sntate din +0!0I X Asigurarea asistenei medicale: curati(e i pro&ilactice: cu scopul meninerii i re&acerii strii de sntate a e&ecti(elor0 Subprogramul 1 7 Consolidarea: modernizarea i reabilitarea unor imobile a&late 2n administrarea structurilor M0A0"0 10 )biecti(ele subprogramuluiJ X Punerea 2n siguran a cldirilor cu risc seismic ridicat i reabilitarea spaiilor necesare des&urrii acti(itii personalului propriu precum i a celor pentru lucrul cu publicul: 2n con&ormitate cu cerinele +!0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Punerea 2n siguran a &ondului imobiliar administrat de M0A0"0I X Reabilitarea spaiilor din administrare i aducerea acestora la standardele +0!0I X Reducerea cheltuielilor cu utilitile prin utilizarea surselor alternati(e de energie0 Subprogramul / K Realizarea sistemelor integrate antie&racie: control i supra(eghere perimetral la sediile unor structuri de ordine i siguran public i pentru spaii de depozitare speciale 10 )biecti(ele subprogramuluiJ X Creterea gradului de siguran al spaiilor 2n care &uncioneaz structurile de ordine i siguran publicI X Reducerea (ulnerabilitilor re&eritoare la securitatea instituiilor depozitelor de armament i de muniie0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X !.tinderea implementrii sistemelor tehnice de supra(eghere perimetralI X Multiplicarea msurilor proacti(e de securizare a obiecti(elor de importan deosebit0 62

O#mbuntirea condiiilor de lucru cu publicul prin punerea 2n siguran i modernizarea imobilelor cu risc ma.im seismic a&late 2n patrimoniuE

O 'ez(oltarea capacitii instituionale: arhi(elor naionale de a administra i utiliza 2n interesul ceteanului documentele care &ac parte din &ondul arhi(istic naionalE

10 )biecti(ele programuluiJ X Asigurarea condiiilor necesare accesului oricrei persoane la documentele a&late 2n administrarea Arhi(elor NaionaleI X Aplicarea pre(ederilor legale de preluarea la termen de la creatorii i deintorii de arhi( a tuturor documentelor incluse 2n Fondul Arhi(istic NaionalI X Asigurarea condiiilor corespunztoare de depozitare 5pstrare i conser(are: prelucrare i dare 2n cercetare9 a documentelor componente ale Fondului Arhi(istic Naional0 /0 Principalele cerine operaionaleJ X Prelucrarea documentelor incluse 2n Fondul Arhi(istic Naional 2n condiii de siguran pentru e(itarea deprecierii coninutului acestoraI X Crearea condiiilor necesare pentru punerea &ondului arhi(istic la dispoziia publicului i a instituiilor interesate: con&orm legislaiei 2n (igoare0

P*% ( -# <! $*1'! u% (r#!"p*r(ur %*r + !,r#"(ru-(ur Prioriti strategice Prioritile strategice 2n domeniul in&rastructurilor i ser(iciilor de transport (izeaz reabilitareaLmodernizarea i dez(oltarea in&rastructurilor i ser(iciilor de transport care: conectate la reeaua european de transport: permit o dez(oltare semni&icati( a competiti(itii economice i: implicit: crearea premiselor integrrii rapide a economiei rom-neti 2n piaa european0

D r'-) $' #-) u!'; *. '-( 0' pr*pu"'; r'8u%(#(' #+('p(#(' 'irecii de aciune "mplementarea unei politici de &inanare prudent: asigur-ndu7se cu prioritate resurse pentru proiecte &inanate prin )+,0 nr0 86L/33@ pentru care e.ist acorduri internaionale semnate0 Abordarea unei politici agresi(e de atragere masi( a &ondurilor europene nerambursabile0 +tilizarea unei politici de cretere progresi( a participrii utilizatorilor la &inanarea in&rastructurilor0 Continuarea politicii de 2ncura$are a participrii sectorului pri(at printr7un aran$ament de tip parteneriat public7pri(at0 )biecti(ul global al Programului )peraional Sectorial K *ransport 5P)S7*9 este s promo(eze 2n Rom-nia un sistem de transport durabil: care s permit deplasarea 63

)biecti(e propuse

rapid: e&icient i 2n condiii de siguran a persoanelor i bunurilor 2ntre i 2n cadrul regiunilor Rom-niei: asigur-ndu7se un ni(el al ser(iciilor corespunztor standardelor0 )biecti(ele speci&ice ale Programului )peraional Sectorial K *ransport 5P)S7*9 sunt urmtoareleJ Promo(area circulaiei internaionale i de tranzit a persoanelor i bunurilor 2n Rom-nia prin asigurarea de cone.iuni pentru portul Constana: precum i creterea tranzitului dinspre +! ctre sud: prin modernizarea i dez(oltarea a.elor prioritare *!N7* rele(ante: aplic-nd msurile necesare pentru protecia mediului 2ncon$urtorI Promo(area circulaiei e&iciente a persoanelor i bunurilor 2ntre regiunile Rom-niei i trans&erul acestora din interiorul rii ctre a.ele prioritare prin modernizarea i dez(oltarea reelelor naionale i *!N7* 2n con&ormitate cu principiile dez(oltrii durabileI Promo(area dez(oltrii unui sistem de transport echilibrat 2n ceea ce pri(ete toate modurile de transport: prin 2ncura$area dez(oltrii sectoarelor &ero(iar: na(al i inter7modalI Spri$inirea dez(oltrii transportului durabil: prin minimizarea e&ectelor ad(erse ale transportului asupra mediului i prin 2mbuntirea siguranei tra&icului i a sntii umane0 Respectarea termenelor de e.ecuie a proiectelor 2n derulareI #nceperea lucrrilor de e.ecuie contractateI Accelerarea procesului de contractare a lucrrilorI Accelerarea aciunilor procedurale pentru aprobarea &inanrii proiectelor incluse 2n lista proiectelor prioritareI Pregtirea porto&oliului de proiecte: concomitent cu 2mbuntirea procedurilor: pentru perioada de programare /3167/3/3 a +!I 'ez(oltarea i modernizarea reelei de transport urban cu metroul 2n Municipiul Bucureti 'ez(oltarea i modernizarea reelei de transport urban cu metroul 2n Municipiul Bucureti Reprioritizarea resurselor prinJ 7 reechilibrarea resurselor alocate pentru cheltuielile de capital i cheltuielile de 2ntreinereLreparaii 2n transportul &ero(iar i rutierI 7 raionalizarea programului de in(estiii publiceI 7 asigurarea necesarului de co&inanare a proiectelor &inanate din &onduri europene0 #ntrirea disciplinei &inanciare i raionalizarea cheltuielilor prinJ 7 raionalizarea cheltuielilor materialeI 7 restructurarea unitilor din subordinea: coordonarea i de sub autoritatea M*I 7 re&acerea echilibrului dintre salarii i producti(itatea muncii0 Creterea progresi( a participrii utilizatorilor la &inanarea in&rastructurilor prinJ - creterea progresi( a tari&elor de utilizare a in&rastructurilor de transportI Rezultate ateptate Reaezarea cheltuielilor i (eniturilor pe o nou structur care s permit: pe termen scurt: &uncionarea sistemului de transport 2n condiii de siguran i securitate i modernizarea i dez(oltarea pe termen mediu0 Corectarea unor dezechilibre aprute 2n domeniul transporturilor 2n special 2n domeniul 2ntreinerii i reparrii in&rastructurii0 'iminuarea riscurilor ca transporturile s genereze obstacole pentru dez(oltarea economic i social a rii0

64

P*% ( -# <! $*1'! u% #&r -u%(ur + $'80*%(5r rur#%' Politica Agricol Comun este 2n permanen supus unui proces de re&orm0 Scopul re&ormei este ca sectorul agricol european s de(in mai dinamic: competiti( i e&icient 2n contribuia sa la (iziunea strategiei !uropa /3/3 pri(ind stimularea creterii durabile: inteligente i &a(orabile incluziunii0 Noua Politic Agricol Comun trebuie s rspund principalelor pro(ocri pe termen mediu i lungJ

Producie alimentar &iabil ,estionarea durabil a resurselor naturale i politicile climatice Meninerea echilibrului teritorial i a di(ersitii zonelor rurale

Ministerul Agriculturii i 'ez(oltrii Rurale are urmtoarele obiecti(eJ O. '-( 0' pr*pu"'; #-) u! $'",5+ur#(' )biecti(e propuse Creterea ratei de absorbie a &ondurilor europene pentru agricultur i dez(oltare rural0 "denti&icarea din &ondurile structurale a unui program special pentru zona de irigaii: care s re&ac toat in&rastructura care aparine statului0 Pregtirea noului Plan Naional de 'ez(oltare Rural 5PN'R9 pentru perioada /316 K /3/3 Spri$inirea &ermelor de semisubzisten i a sectorului zootehnic0 Crearea de depozite pentru legume7&ructe0 Asigurarea securitii alimentare naionale prin creterea i di(ersi&icarea produciei agricole0 Creterea competiti(itii produselor agroalimentare i pescreti rom-neti pe piaa european i global 2n (ederea echilibrrii balanei comerciale agricole0 Modernizarea i e.tinderea in&rastructurii de 2mbuntiri &unciare: adaptarea agriculturii la schimbrile climatice0 'ez(oltarea pisciculturii0 Susinerea cercetrii agricole i a &ormrii pro&esionale0 Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin msuri de spri$inire a e&ecturii cadastrului 5proiectul C!SAR90 "mplementarea unui program special de re&acere a in&rastructurii de irigaii cu &inanare din &onduri europene0 Realizarea unui program pe termen mediu i lung pentru sectorul legume7&ructe 2n (ederea 2n&iinrii de centre de colectare0 Crearea unui &ond de creditare a bene&iciarilor de proiecte prin PN'R: prin introducerea unei scheme de inginerie &inanciar: &inanat din PN'R 0 Spri$inirea productorilor din sectorul zootehnic prin pli pentru bunstarea animalelor0 Crearea unui concept modern de dez(oltare a satului rom-nesc: care s &ie implementat prin noul PN'R /3167/3/30 Promo(area produselor cu randamente i calitate ridicat obinute prin bio7tehnologii0 Aplicarea de scheme e&iciente de &inanare a agriculturii pentru absorbia integral a &ondurilor europene i asigurarea co&inanrii de la bugetul de stat: prin proiecte tip de in(estiii0 Stimularea produciei agricole i aplicarea de politici di&ereniate pe tipuri de &erme i zone de &a(orabilitate0 ,estionarea sistemului in&ormaional de preuri de pia la cereale i oleaginoase: din zonele reprezentati(e din Rom-nia: pentru 2ncadrarea 2n sistemul de raportare solicitat de +!0 Analize periodice pri(ind e.portul i importul produselor agroalimentare: e(oluia balanei comerciale0 65

Aciuni des&urate

P*% ( -# <! $*1'! u% '$u-#) ' !ducaia: &ormarea pro&esional i cercetarea tiini&ic au un rol cheie i genereaz cele mai importante c-tiguri 2n ceea ce pri(ete coeziunea social i competiti(itateaI din aceast perspecti( reprezint i principalul mi$loc al depirii crizelor pe termen mediu i lung0 Programul de ,u(ernare /3167/31@ i documentele europene programatice 2n domeniu 5Strategia !uropa /3/3: Cadrul !* /3/39 &undamenteaz principalele orientri strategice ale Ministerului !ducaiei Naionale0 O. '-( 0' I/ !05)51E!( pr'u! 0'r" (#r D r'-) $' #-) u!'; pr*&r#1'; 15"ur 7 )rganizarea i susinerea educaiei timpurii anteprecolare i a 2n(m-ntului precolarI 7 Susinerea clasei pregtitoare i a clasei "I 7 'ez(oltarea programului D! doua ans , 2n (ederea eliminrii anal&abetismului i integrrii pe piaa muncii i a altor programe suport: &inanate din &onduri europene: pentru cei care au prsit coalaI 7 Susinerea programului OCcoala dup coal 6 7 #ncura$area participrii ele(ilor din mediul rural la toate ni(elurile de educaie i &ormareI 7 Asigurarea condiiilor de participare la educaie pentru ele(ii minoritilor naionale 5inclusi( populaia rroma9 i stimularea participrii acestora la ni(eluri superioare de educaieI 7 Susinerea ele(ilor cu dizabiliti pentru accesul la educaia de baz i ni(elurile superioareI 7 Continuarea programelor de spri=in social pentru grupurile cu risc particular J D+ani de 5iceu , ?4uro "## , ?)ornul i 5aptele , ?+urse pentru elevii ce frecventeaz nvmntul profesionalD, ?!sigurarea de cheltuieli de transport pentru navet elevi , ?Rechizite colare , ?(icrobuze colare , ?(ierea de albine , ?Bructele de consum . )oninuturi Z !laborarea noului curriculum i asigurarea manualelor corespunztoareI Z Realizarea de e(aluri rele(ante i organizarea 2n condiii optime a e.amenelor i concursurilor naionaleI Z )rganizarea concursurilor i olimpiadelor colare i a acti(itilor e.tracolare pre(zute 2n Calendarul naional0 Resurse umane Z Asigurarea 2ncadrrii cu personal didactic cali&icatI Z 'ez(oltarea unei piee educaionale a programelor de &ormare continu pentru cadrele didactice: bazat pe un sistem competiionalI Z Pro&esionalizarea carierei manageriale 2n educaieI Z Corelarea structurilor i a etapelor din cariera didactic cu standardele educaionale i asigurarea unei dinamici pro&esionale prin utilizarea sistemului creditelor pro&esionale trans&erabileI Z Rede&inirea statutului i rolului personalului didactic au.iliar din perspecti(a creterii competenelor pro&esionale0 Eescentralizarea, depolitizarea unitilor de nvmnt Z Asigurarea autonomiei de decizie la ni(elul colii 52n cadrul consiliilor de 66

$. !sigurarea accesului egal i a participrii la educaie pentru fiecare copil din Romnia

". !sigurarea calitii la toate nivelurile de educaie i formare profesional

O. '-( 0'

D r'-) $' #-) u!'; pr*&r#1'; 15"ur administraie 0a09 2n parteneriat cu prinii: autoritile locale contributoare i cu agenii economici interesaiI Z Asumarea responsabilitii publice &a de per&ormanele coliiI Z #ncura$area &ormrii consoriilor colare i asociaiilor pro&esionaleI Z Participarea colilor i a cadrelor didactice 2n programe i proiecte care aduc bene&icii procesului didacticI promo(area de proiecte pentru creterea contribuiei colii i &amiliei 2n personalizarea educaiei copiluluiI Z #ncura$area iniiati(ei pri(ate 2n 2n(m-ntul preuni(ersitar0 )reterea capacitii de inovare i de creativitate din perspectiva dezvoltrii durabile Z Promo(area: prin educaie: a unui sistem de (alori de re&erin 2n societateI Z Stimularea ino(rii i creati(itii: inclusi( a spiritului antreprenorialI susinerea ele(ilor capabili de ino(are i creaieI Z 'ez(oltarea de alternati(e educaionale i a proiectelor a.ate pe achiziii culturale: de cunotine tehnologice: &ormarea deprinderilor pentru o (ia sntoas: pentru sport: pentru mediuI Z Promo(area acti(itilor complementare e.tracurriculare i e.tracolare i instituionalizarea participrii 2n proiecte i programe cu teme care sunt complementare &a de curriculum0

Z Realizarea de analize de ne(oi i utilizarea rezultatelor acestor studiiI Z Susinerea 2n(m-ntului pro&esional pentru absol(enii claselor a "V7aI Z Fundamentarea planului de colarizare 2n &uncie de ne(oi i 2n '. Eezvoltarea con&ormitate cu interesele educaionale ale ele(ilorI nvmntului profesional i Z Stimularea parteneriatului public7pri(at dintre sistemul educaional i tehnic6 corelarea sistemului mediul economic cu scopul creterii ratei de absorbie a absol(enilor pe de nvmnt i formare piaa muncii prin dez(oltarea stagiilor de practic de profesional cu piaa muncii specialitateLinternshipI Z +rmrirea absol(enilor pe parcursul traseului lor pro&esional pentru a 2nregistra &eed7bacG7ul pri(ind succesul lor 2n carier0 %. !sigurarea i modernizarea bazei materiale a nvmntului preuniversitar6 utilizarea noilor tehnologii 9. Binanarea corespunztoare a sistemului de educaie i formare profesional <. Ancura=area nvrii pe tot parcursul vieii Z Modernizarea procesului de predare72n(are cu a$utorul *"CI crearea de noi oportuniti de 2n(are cu mi$loace in&ormatice: sisteme multimedia: so&turi educaionale i reele de dateI

Z Asigurarea acti(itilor de monitorizareLe(aluareLconsiliere i control prin "nspecia colar0

!laborarea /trategiei naionale de nvaare pe tot parcursul vieii I Z Promo(area conceptului de servicii educaionale n folosul comunitii I Z #n&iinarea de )entre )omunitare de Anvare Permanent I Z Finalizarea legislaiei secundare pri(ind recunoaterea rezultatelor 2n(rii 2n conte.te in&ormale i non7&ormaleI Z #ncura$area dez(oltrii de noi competeneLcali&icriI 2mbuntirea orientrii i consilierii 2n carier prin cabinetele psihopedagogiceI Z Centrarea &ormrii continue a cadrelor didactice pe 2n(m-nt digitalizatI curriculum adec(at &ormrii ino(ati(e: creati(e i &ormrii de competeneI 67

O. '-( 0'

D r'-) $' #-) u!'; pr*&r#1'; 15"ur pedagogie modern: optimizarea relaiei cu prinii: ele(ii i cu autoritile localeI actualizarea cunoaterii 2n aria curricular a disciplineiI Z 'ez(oltarea de programe de recali&icare iLsau &ormare continu: 2n &uncie de ne(oile 2nregistrate 2n sistem0

II/ !05)51E!( "up'r *r Z Realizarea &inanrii instituiilor de 2n(m-nt superior pe baz de per&ormanI Z Asigurarea dreptului de a a(ea o politic de personal proprieI de a decide $. !sigurarea asupra coninuturilor de 2n(areLcercetare: 2n condiiile legii i 2n raport cu autonomiei nvmntului obiecti(ele asumate de ctre &iecare instituie de 2n(m-nt 2n parteI superior i a cercetrii universitare Z Spri$inirea iniiati(ei pri(ate 2n 2n(m-ntul superior i garantarea , !uto,guvernare, n baza autonomiei &uncionaleI unui cadru legal ct mai Z Creterea rolului uni(ersitilor 2n dez(oltarea regiunilor proacti(e ale larg cunoaterii0 Z Realizarea unei &inanri multianuale corespunztoare i pre(izibil pentru instituiile de 2n(m-nt superior din Rom-nia: pe baza criteriilor de e.celen: 2n (ederea consolidrii bazei materialeI Z #ntrirea criteriilor de asigurare a calitii: ast&el 2nc-t s se treac la dez(oltarea bazat pe per&ormanI Z Concentrarea resurselor prin stimularea cooperrii uni(ersitare i relansarea competiiilor de granturi de cercetareI ".)reterea competitivitii universitilor romneti Z #ntrirea capacitii de monitorizare: e(aluare a sistemului 5e.0J Registrul (atricol 3nic, )adrul 1aional al )alificrilor etc09 i de plani&icare strategic: pe baza datelor statistice naionale i internaionale etc0I Z 'ez(oltarea unor reele de colaborare pentru crearea de cunotine: diseminarea i utilizarea lor pentru creterea bunstriiI Z 'ez(oltarea unor aliane strategice 2ntre uni(ersiti: companii pri(ate: agenii de stat0

III D'80*%(#r'# $ 1'!" u! 'ur*p'!' + !('r!#) *!#%' # <!05)51E!(u%u r*1E!'"-

68

O. '-( 0' D r'-) $' #-) u!'; pr*&r#1'; 15"ur Z Continuarea i dez(oltarea cooperrii europene i internaionale 2n domeniul educaieiI consolidarea relaiilor bilaterale cu statele membre ale +!: cele din Spaiul !conomic !uropean i cu statele tereI Z Consolidarea cooperrii 2n cadrul di&eritelor organizaii i instituii internaionale: 2n domeniul educaiei: &ormrii pro&esionale i cercetriiI Z Asumarea unui rol acti( 2n cadrul iniiativelor regionale ale 3niunii 4uropene J /trategia pentru Regiunea Eunrii, 34 & !sia, 34 , !merica 5atin i )araibe, Parteneriatul estic, !merica de 1ord i !frica, etc.6 Z Atragerea unui numr c-t mai mare de studeni strini care s studieze 2n instituii de 2n(m-nt superior din Rom-nia: ceea ce poate aduce at-t prestigiu sistemului educaional rom-nesc: c-t i importante resurse &inanciareI Z Spri$inirea comunitilor rom-neti din a&ara granielor rii prin continuarea DProgramului de acordare de burse i a predrii ?)ursului de limb, cultur i civilizaie romneasc n uniti de nvmnt din state membre ale 3niunii 4uropene 6 Z Creterea rolului Rom-niei 2n acordarea de asisten 2n domeniul educaiei altor ri: 2n (ederea atingerii obiecti(elor asociate iniiati(ei [ 4ducation for !llD: iniiati( susinut de )N+ i coordonat la ni(el global de +N!SC)0 Z P*% ( -# <! $*1'! u% -'r-'(5r #n conte.tul generat de /trategia 4uropa "#"# i de elaborare a noii strategii naionale de cercetare /3167/3/3: anga$amentele asumate de Rom-nia pentru /3/3: con&orm Programului 1aional de Reform: sunt urmtoareleJ - Rom-nia s ating media +! /@ la indicatorul agregat al inovrii 7 D/ummarF *nnovation *ndexEI - "n(estiia 2n cercetare: din fonduri publice: s ating 1= din produsul intern brut 5P"B9 5indicator rele(ant pentru intensitatea cercetrii: urmrit la ni(elul +!9I - "n(estiia 2n cercetare: din partea ntreprinderilor: s ating 1= P"B 5indicator rele(ant pentru e&icacitatea C'\"90 D r'-) $' #-) u!' 1/ Cr'+('r'# p'r,*r1#!)'%*r " "('1u%u CDKI !#) *!#%; pr ! $'80*%(#r'# -#p#- (5) "#%' 1#('r #%'; ,u!-) *!#%' + $' p'r"*!#%/ Const 2n in(estiii 2n in&rastructura de cercetare de interes pan7european: acti(e 2n i prin instituii din Rom-nia: de$a incluse sau 2n curs de a &i incluse pe lista O 4uropean /trategF Borum on Research *nfrastructures E 5!SFR"9: precumJ - "nstalaia de lasere D4xtreme 5ight *nfrastructureE 5!%" K NP9I - Centrul de studii a(ansate 'unre 7 'elta 'unrii K Marea Neagr: component a Strategia +! pentru regiunea 'unrii , G43 /trategF for the Eanube RegionG0 2/ Cr'+('r'# -*1p'( ( 0 (5) '-*!*1 -'; pr ! "( 1u%#r'# !*05r + p*r(*,*% u $' p*% ( - "up*r(; $'"( !#(' -r'+('r !0'"( ) %*r CD $ ! "'-(*ru% pr 0#(/ Creterea competiti(itii economiei naionale necesit: 2n principal: e.istena unei piee interne deschise i compatibile &uncional cu piaa +!0 Re&eritor la operatorii economici: una din cile de obinere a a(anta$ului competiti( este ino(area: bazat pe cercetarea prin e&ort propriu: capabil s re&inaneze 2n timp real ciclul cercetare7ino(are7producie0 Politica C'\" gu(ernamental spri$in apariia polilor de competiti(itate: &ie 2n $urul unor in(estiii de tipul celor menionate anterior: &ie utiliz-nd instrumente de implementare a parteneriatul public7pri(at 5achiziii publice: specializare inteligent etc090 A(anta$ele ateptate de la ast&el de colaborri suntJ &inanarea alternati(: tranzacionarea drepturilor de proprietate intelectual: achiziia i di&uzia de OGnoF7hoFE 2n regiuni din Rom-nia: internaionalizarea "MM7urilor autohtone prin C'\"0 2/ A--'!(u#r'# $ 1'!" u! !('r!#) *!#%' # p*% ( - %*r + pr*&r#1'%*r CDKI/ #n compensaie cu respectarea obligaiilor pe plan internaional K este (orba de apartenena la )4R1 69

->rganisation europ]enne pour la recherche nucl]aire.: B!*R-BacilitF for !ntiproton and *>1 Research. : *24R -*nternational 2hermonuclear 4xperimental Reactor., 4/! -4uropean /pace !gencF. K consolidarea participrii Rom-niei la Spaiul !uropean de Cercetare 5!RA9 (a conduce la creterea absorbiei &ondurilor comunitare0 'ireciile de aciune pentru domeniul cercetrii sunt 2n concordan cu obiecti(ele politicii de coeziune: component esenial pentru implementarea /trategiei 4uropa "#"#0 Fondul european de dez(oltare regional spri$in obiecti(ul pri(ind consolidarea cercetrii7dez(oltrii i ino(rii: prin urmtoarele prioriti de in(estiii 52n acord cu propunerea Comisiei !uropene9J iL #mbuntirea in&rastructurilor de cercetare i ino(are i a capacitilor pentru a dez(olta e.celena 2n C'\" i promo(area centrelor de competen: 2n special a celor de interes europeanI iiL Promo(area in(estiiilor 2n cercetare din partea 2ntreprinderilor: dez(oltarea de produse i de ser(icii: trans&erul de tehnologii: ino(area social i aplicaiile de ser(icii publice: stimularea cererii: crearea de reele i de grupuri: i ino(area deschis: prin specializarea inteligentI iiiL Spri$inirea acti(itilor de cercetare tehnologic i aplicat: liniile7pilot: aciuni de (alidare precoce a produselor: capaciti de producie a(ansate: i de prim producie 2n domeniul tehnologiilor generice eseniale: i di&uzarea tehnologiilor de uz general0 P*% ( -# <! $*1'! u% #p5r5r !#) *!#%' O. '-( 0u% "(r#('& - #% p*% ( - $' #p5r#r'; pentru perioada /316 7 /31@: 2l reprezint generarea condiiilor pentru creterea capacitii operaionale a &orelor: inclusi( prin dez(oltarea capacitii de decizie i aciune a organismului militar: adaptarea cadrului legislati(: 2n (ederea a&irmrii intereselor Rom-niei i (alori&icrii oportunitilor 2n cadrul comunitii europene: euro7atlantice i internaionale0 'irecii de aciune pentru 2ndeplinirea obiecti(ului strategic Continuarea participrii la operaiile internaionale pentru onorarea anga$amentelor asumate la NA*) i +!I #ndeplinirea responsabilitilor ce decurg din calitatea de membru NA*) i +! pentru asigurarea capabilitilor necesare 2ndeplinirii ni(elului de ambiie al acestor organizaiiI Participarea acti( la procesele decizionale 2n cadrul celor dou organizaii i anga$area la proiecte de interes din cadrul iniiati(elorJ DSmart de&enceLNA*)E i DPooling and SharingL+!EI #ndeplinirea obligaiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu S+A: inclusi( cele determinate 2n baza pre(ederilor %egii pentru rati&icarea Acordului dintre Rom-nia i Statele +nite ale Americii pri(ind amplasarea sistemului de aprare 2mpotri(a rachetelor balistice al Statelor +nite 2n Rom-nia: nr0 /?3L/311I Reanalizarea programelor de achiziii i 2nzestrare 2n raport cu resursele &inanciare la dispoziie i ne(oile operaionale i realizarea gradual a capacitii de aprare aerian prin programul DA(ion multirolEI Punerea 2n aplicare a %egii /63L/314 pentru realizarea capabilitii operaionale aeriene cuprinse 2n &aza 1 a programului O A(ion multirol al Forelor aerieneEI Creterea contribuiei la asigurarea securitii i stabilitii regionaleI Re(izuirea cadrului normati( speci&ic domeniului aprrii i elaborarea documentelor de plani&icare con&orm legii: printr7o re(izuire strategic a aprriiI Reorganizarea sistemului medical propriu i modernizarea sistemului de 2n(m-nt militarI Restabilirea capacitii operaionale a Armatei Rom-niei: a(-nd la baz principiile procesului de plani&icare a aprrii 2n cadrul NA*): pentru dez(oltarea unei structuri de &ore echilibrate i optimizarea actului decizional: 2n baza Programului multianual de restabilire a capacitii de lupt a !rmatei Romniei pentru perioada "#$',"#$< i n perspectiv pn n anul "#"" : aprobat prin Rotr-rea CSA* nr0 S ?L/314I 70

! p%#! !('r!#) *!#% Ministerul Aprrii Naionale particip la urmtoarele programe derulate 2n cooperare 2n cadrul NA*) sau +!

Creterea alocaiilor bugetare pentru aprare 2n (ederea realizrii capacitii operaionale sustenabile0

Programul Supra(egherea *erestr a Alianei 5A,S9I Programul Capabiliti de *ransport Aerian Strategic 5SAC9I Programul Aprare Antirachet 5M'9I Capabilitatea NA*) de a(ertizare timpurie 5NA!^\C9I %aboratorul dislocabil de ni(el teatru pentru in(estigarea probelor rezultate 2n urma incidentelor cu &olosirea dispoziti(elor e.plozi(e impro(izate 5*!%7'9I Celula european pentru achiziii de ser(icii satelitare de comunicaii 5!SCPC90 ReparareaLre(italizarea echipamentelor de&ecte sau cu resursa tehnic epuizat din dotarea structurilor de &ore consolidate: potri(it unui gra&ic de re&acere gradual a strii tehniceI "ntensi&icarea acti(itilor de instruire pentru structurile nominalizate pentruJ participarea la misiuni i operaii 2n a&ara teritoriului statului rom-n: e.ecutarea ser(iciului de lupt precum i cele nominalizate pentru reacia imediat 5inter(enii 2n situaii de urgen9I "niierea sau accelerarea derulrii programelor de 2nzestrare de importan strategicJ A0 *! 1u%( r*%A Au(*(ur "1' $' ('r'! .% !$#(' + !'.% !$#('A VE!5(*r $' 1 !'A Continuarea dez(oltrii sistemului de comunicaii i in&ormatic con&orm arhitecturii de comand7control i dez(oltarea reelelor: sistemelor i ser(iciilor de comunicaii i in&ormaticeI Completarea gradualLpreschimbarea rezer(elor proprii 5stocurilor9I Co&inanarea proiectelor aprobate Rom-niei 2n cadrul Programului NA*) de in(estiii 2n securitate 7 NS"PI Regruparea structurilor pe cazrmiI !.ecutarea de reparaii curente i capitale la in&rastructura de cartiruire trupe: depozite i &aciliti de instruireI )ptimizarea i e&icientizarea sistemului de instrucie speci&ic domeniilor din s&era pregtirii militare generale i dez(oltrii per&ormanelor &izice i psihice: indi(iduale i colecti(e ale personalului0

! p%#! !('r! 'irecii de aciune

P*% ( -# <! $*1'! u% Gu"( ) ' Procesul de re&ormare a cadrului normati( 2n domeniul $ustiiei din Rom-nia: a(-nd la baz elaborarea: adoptarea i aplicarea celor patru coduri 5ci(il: penal: de procedur ci(il i de procedur penal9 (a marca 2n perioada /316 7 /31@ un nou pas important prin adoptarea msurilor legislati(e corespunztoare implementrii e&ecti(e a noilor reglementri 2n materie ci(il i penal0 )biecti(ele prioritare ale Ministerului Yustiiei pentru perioada de re&erin au &ost de&inite 2n conte.tul acestei re&orme i se (or materializa 2n &inalizarea procesului de re(izuire a cadrului normati( autohton 2n materie ci(il i penal i punerea 2n aplicare a noilor reglementri0

71

Pr*pu!'r $' p*% ( - p' ('r1'! 1'$ u Prioriti Pregtirea sistemului $udiciar pentru intrarea 2n (igoare a noilor Coduri strategice Strategia de in&ormatizare a sistemului $ustiiei Consolidarea capacitii administrati(e a instanelor i &acilitarea accesului la $ustiie Consolidarea capacitii administrati(e la ni(elul aparatului propriu al Ministerului Yustiiei Consolidarea sistemului penitenciar rom-nesc Consolidarea capacitii administrati(e a celorlalte instituii subordonate 'ez(oltarea ser(iciului de probaiune 2n (ederea pregtirii intrrii 2n (igoare a noilor coduri

Pr'&5( r'# " "('1u%u Gu$ - #r p'!(ru !(r#r'# <! 0 &*#r' # !* %*r C*$ur Principalel e obiecti(e Pentru 2ndeplinirea acestui obiecti( se urmrete punerea 2n aplicare a noilor coduri ale ale sistemului $udiciar i soluionarea tuturor aspectelor rele(ante ale re&ormei structurale i procedurale: politicilor ale a$ustrilor din domeniul resurselor umane i ale in(estiiilor 2n in&rastructura $udiciar: acest sectoriale obiecti( constituind unul dintre cele mai semni&icati(e elemente reinute de Comisia !uropean 2n conte.tul monitorizrii progreselor 2nregistrate de Rom-nia 2n cadrul mecanismului de cooperare i (eri&icare0 S(r#('& # $' !,*r1#( 8#r' # " "('1u%u Gu"( ) ' Prin Strategia de in&ormatizare: Ministerul Yustiiei 2i propune s contribuie la e&icientizarea procedurilor $udiciare: s creasc gradul de transparen a sistemului $udiciar: s asigure securitatea in&ormaiilor: s asigure gestionarea integrat a resurselor umane: &inanciare: materiale0 Ast&el se contureaz p#(ru $ r'-) 1#G*r' de aciuneJ a) e'i"ienti!area pro"edurilor .udi"iare/ b) "reterea radului de transparen/ c) "reterea radului de se"uri!are a in'ormaiilor/ d) estionarea inte rat a resurselor umane& 'inan"iare& materiale. C*!"*% $#r'# -#p#- (5) #$1 ! "(r#( 0' # !"(#!)'%*r + ,#- % (#r'# #--'"u%u %# Gu"( ) ' Misiunea Ministerului Yustiiei const 2n dez(oltarea politicilor publice i implementarea msurilor gu(ernamentale 2n (ederea asigurrii independenei: integritii i e&icacitii actului de $ustiie 2n &olosul ceteanului: dar i a coerenei: consistenei i stabilitii cadrului legislati(: a uni&icrii practicii $udiciare: a respectrii drepturilor: libertilor i (alorilor ceteneti0 "mplementarea proiectului HReforma /istemului Iudiciar are 2n (edere reabilitarea in&rastructurii instanelor: scopul principal &iind acela de a asigura coerena i consec(ena procesului in(estiional: prin orientarea resurselor &inanciare ctre proiectele prioritare: at-t pentru proiecteleLobiecti(ele &inanate de la bugetul de stat: c-t i pentru cele &inanate 2n baza Acordului de #mprumut cu Banca Mondial0 C*!"*% $#r'# -#p#- (5) #$1 ! "(r#( 0' %# ! 0'%u% #p#r#(u%u pr*pr u #% M ! "('ru%u Lu"( ) '

Ast&el cum reiese i din Programul de ,u(ernare unul dintre obiecti(ele &undamentale ale ,u(ernului: respecti( ale Ministerului Yustiiei: 2n calitate de minister de resort este implementarea noilor coduri0 Aplicarea din anul /314 a noului Cod de procedur ci(il i din anul /316 a noului Cod penal i: respecti(: a noului Cod de procedur penal: precum i corelarea legislaiei speci&ice: mai ales 2n 72

materie penal: procesual7penal i e.ecuional penal: 2n ceea ce pri(ete e.ecutarea pedepselor pri(ati(e de libertate i a pedepselor nepri(ati(e de libertate: reprezint punctele cheie ale acti(itii ce urmeaz a &i des&urate 2n urmtoarea perioad la ni(elul Ministerului Yustiiei0 C*!"*% $#r'# " "('1u%u p'! ('!- #r r*1E!'"-

Sistemul penitenciar rom-nesc este o component a sistemului de ordine public i siguran naional a Rom-niei al crui scop principal este acela de dez(oltare a unui ser(iciu public: transparent i sigur pentru comunitate: bazat pe garantarea siguranei locurilor de detenie i pe reintegrarea social a persoanelor condamnate la pedepse pri(ati(e de libertate0 #n urmtoarea perioad (or continua in(estiiile 2n sistemul penitenciar destinate 2n special modernizrii i e.ecuiei de noi corpuri de detenie: precum i alte in(estiii: pentru creterea numrului locurilor de detenie i 2mbuntirea condiiilor de detenie ale persoanelor pri(ate de libertate0 Ast&el se (a urmri diminuarea &enomenului de supraaglomerare: 2n conte.tul adoptrii noilor coduri: spre creterea capacitii de cazare a sistemului penitenciar: prin &inalizarea obiecti(elor de$a 2ncepute0 #mbuntirea sistemului de paz i supra(eghere (a urmri dotarea adec(at a personalului care e.ecut misiuni de paz: supra(eghere: escortare i inter(enie cu mi$loace i echipamente speci&ice 5arme de &oc letale i neletale: mi$loace de comunicare: alarmare i protecie: echipament de protecie: implementarea ca elemente de ser(iciu a c-inilor specializai 2n depistarea tele&oanelor mobile: 2n cele B penitenciare cu rol de coordonare regional precum i diminuarea semnalului ,SM 2n unitile subordonate ANP 2n (ederea eliminriiLreducerii posibilitii de utilizare 2n mod ilegal a tele&oniei mobile de ctre deinui0 'e asemenea: (or &i a(ute 2n (edere msuri de 2mbuntire a abilitilor manageriale i competenelor pro&esionale ale personalului din sistemul administraiei penitenciare: prin construirea unui sistem de educaie i &ormare integrat: care s asigure resursele umane necesare at-t 2n domeniile de baz ale acti(itilor des&urate 2n sistem 5reintegrarea social a persoanelor pri(ate de libertate: garantarea siguranei deinerii: asisten medical pentru persoanele a&late 2n custodie9: c-t i: mai ales: 2n domeniul managementului resurselor0 C*!"*% $#r'# -#p#- (5) #$1 ! "(r#( 0' # -'%*r%#%(' !"( (u) "u.*r$*!#(' are 2n (edere

dez(oltarea acti(itii "nstitutului Naional de !.pertize Criminalistice prin alinierea acti(itii de e.pertiz criminalistic la standardele europene: inclusi( 2n ceea ce pri(ete autorizarea &uncionrii laboratoarelor pri(ate: a acti(itii )&iciului Naional al Registrului Comerului care (izeaz dez(oltarea de noi ser(icii publice on7line: creterea comple.itii i e&icienei ser(iciilor publice o&erite on7line mediului de a&aceri: precum i a Autoritii Naionale pentru Cetenie prin aplicarea procedurii legale de acordare: redob-ndire: renunare i retragere a ceteniei rom-ne0 D'80*%(#r'# "'r0 - u%u $' pr*.#) u!' Prioritatea zero a sistemului de probaiune pentru urmtorii 4 ani este pregtirea intrrii 2n (igoare a noilor coduri K Codul penal i Codul de procedur penal: implementarea dispoziiilor acestora precum i a pachetului legislati( pri(ind e.ecutarea pedepselor0

73

Bu&'(' %*-#%' Sumele de&alcate din ta.a pe (aloarea adugat pentru bugetele locale au &ost estimate: pe orizontul de re&erin: 2n baza legislaiei 2n (igoare0 #ncep-nd cu anul /313: pentru instituirea unor criterii de e&icientizare a utilizrii &ondurilor acordate de la bugetul de stat pentru bugetele locale: pentru cheltuielile curente: sumele de&alcate din ta.a pe (aloarea adugat au &ost &undamentate pe baza standardelor de cost aprobate prin hotr-ri ale ,u(ernului 2n domeniileJ 2n(m-nt: ser(icii sociale i sntate0 +tilizarea acestor standarde de cost reprezint garania asigurrii costului minim de &uncionare a ser(iciilor publice din domeniile respecti(e: precum i posibilitatea participrii unitilor administrati(7teritoriale la 2mbuntirea calitii ser(iciilor prestate0 'estinaia sumelor de&alcate din ta.a pe (aloarea adugat pentru bugetele locale: precum i a sub(eniilor alocate de la bugetul de stat: prin bugetele unor ministere: ctre unitile administrati(7teritoriale pe orizontul de re&erin este prezentat 2n tabelul de mai $osJ
S4#'1:41 S'.(5;0 15;C1#( /( 51 <'=(#'5 /( S#1# 2(3#0' S'S:43(0(1 >4313:?044 '3;0 C@(5#'4(54 /43 S10C431 1'#;04#?:45;0 5;C15( A4 >4313:?04 01.<'0S1<45( %# &#II 2'13 (I 2'1) $ mil.lei $ .enumire indicator /eali>ri 2011 /eali>ri 2012 201' $rogram rectificat )1(332,02 $ro uneri 201) 201)5 201' $ro uneri 201+ 201+5 201) $ro uneri 201" 201"5 201+

787A9 SUSA%0E/E .E 9A &U=E7U9 .E S7A7 $E07/U &U=E7E9E 98<A9E B% C%0A0AA/E /A-&U/SA&%9D 787A9 SU-E .E 9A &U=E7U9 .E S7A7 $E07/U &U=E7E9E 98<A9E Cote defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din ta a pe valoarea ad!u"at!, #otal, din care$ $ Sume defalcate din taEa e valoarea adugat entru finanarea cheltuielilor descentrali>ate la nivelul ,udeelor +entru &inantarea #)eltuielilor +ri,in 6+rote#*ia #o+ilului0 #entrele +entru +ersoane #u )an i#a+0 in,atamantul s+e#ial0 ser,i#ii e e,i enta +ersoanei e la ni,elul .u etelor0 +rogramul >La+te si #orn>0 &ru#te in s#oli0 #ultura si #ulte $ Sume defalcate din 71A entru finanarea cheltuielilor descentrali>ate la nivelul comunelor, oraelor, munici iilor i sectoarelor -unici iului &ucureti +entru &inantarea urmatoarelor #)eltuieli6 &inantarea e ba2a a in,atamantului +reuni,ersitar e stat 3salarii0 bunuri si ser,i#ii40 )otarari .u e#atoresti0 asistenti +ersonali ai +ersoanelor #u )an i#a+ gra,0 #re/e0 +rote#tia #o+ilului0 #entre +ersoane #u )an i#a+0 &ru#te si >La+te si #orn> la ni,elul mun.Bu#uresti0 a.utor in#al2irea lo#uintei0 ser,i#ii e e,i enta a +ersoanei e la ni,elul #omunelor0 oraselor0 muni#i+iilor ! Sume defalcate din taEa e valoarea adugat entru drumurile ,udeene i comunale ! Sume defalcate din taEa e valoarea adugat entru echilibrarea bugetelor locale F6 Su%ven&ii de la %u"etul de stat c!tre %u"etele locale $ sub,en*ii e #a+ital 3!rogramul national e e2,oltare lo#ala0 in,estitii &inantate in bugetul 7in.'anatatii si in ,eniturile +ro+rii ale a#estuia0 +lanuri urbanisti#e generale0 rete)nologi2are #entrale termi#e0 re u#erea ris#ului seismi#0 reabilitare termi#a0 +rograme +rioritare e me iu et#4 $ sub,en*ii #urente 3 re+turile +ersoanelor #u )an i#a+0 &inantare unitati e asistenta me i#o$so#iala0 #amere agri#ole0 +rograme e interes national 779!'!@0 et#4 Sume primite de la '()al&i donatori *n contul pl!&ilor efectuate +i prefinan&!ri

'3(+"*,;; '*(++",0*

)"(;;2,10

112,20

)*(23+,)+

100,"2

)3(+;),** 102,**

'"("';,'; '+()1),3* 1)(2'1,+0 1'(3'*,"0 12();",30 1'('0',;0

';('+2,*2 1+(1+*,;0 1)(;02,20

))(2;2,10 1+(;01,"0 1+(22+,+0

112,++ 10),;1 102,1*

))(+3+,)+ 1"(3'3,+0 1+(*;2,10

100,"" 10+,3; 10',*2

)+(3;),** 102,;) 1*(*;',30 10+,"* 1"(1'*,;0 102,1;

1.945030

1.973070

2.133070

2.056080

96040

2.069070

100063

2.084000 100069

7.993000

9.209000

10.646020

11.046040

103076

11.540070

104047

11.817060 102040

557050 200100 +(+22,'0

367020 175400 )()"),00

368030 1.754000 +(2'+,30

368030 1.754000 *(12',+0

100000 100000 1'",0+

378060 1.803010 +(+13,+0

102080 102080 **,)*

388010 102051 1.848020 102050 +(02',00 ;1,02

2.508030

200404

2.796070

4.721000

168081 ??4

3.090040

65046

2.631020

85014

3.014000 3600,,

245906 3-90,-

2.439010 '(*;;,"

2.402050 +()32,)

98050 1)),2;

2.428010 "(2;2,+

101007 11),*3

2.391080

98051

"(*;2,+ 10*,;+

Sume prev!zute *n %u"etul .inisterului /ezvolt!rii 0e"ionale +i 1dministra&iei 2u%lice catre C34 si 135 pentru finan&area unor o%iective de investitii destinate si autorit!&ilor locale 6 #ransferuri curente 72ro"ramul pentru construc&ii de locuinte +i s!li de sport8 6 1lte transferuri !"#I$ 6 Cheltuieli aferente pro"ramelor cu finantare ram%ursa%ila 7C34 si 1358 6 1ctive nefinanciare7C34 si 1358 2ro"ramul de *mprumuturi 6 #otal, din care$ $ lafon +ri,in &inan*-rile rambursabile #ontra#tate sau #are urmea2- a &i #ontra#tate e #-tre unit-*ile5sub i,i2iunile a ministrati, A teritoriale $ &inan*-ri rambursabile estinate re&inan*-rii atoriei +ubli#e lo#ale0 +re#um /i &inan*-rile rambursabile estinate +roie#telor #are bene&i#ia2- e &on uri externe nerambursabile e la ;niunea Euro+ean-0 in#lusi, #ele #u+rinse =n !lanul Elen e Re#onstru#*ie /i %e2,oltare E#onomi#- a Bal#anilor A BI!ERB #are nu intra sub lafonul de m rumut a+robat
98 nu cuprinde sumele ce s6au suplimentat *n cursul anului in %aza unor acte normative

*33,+; 79,,9 ,9,,,3,,87 18-,03 1(;23,"0 700

'13,;* -3,05 130,39 101,---,09 2(1)1,20 900

2+*,22 1;,30 *3,)2 '2,)0 12","0 2(+2;,'0 800000

++;,10 '0,00 2)1,00 1"1,"0 12",+0 2(*00,00 1.200000

21*,'" 1+1,+2 '0*,'1 );3,** ;;,;2 10",*+ 150000

1)',3+ 2,'3 33,'" 11,33 )1,2' 2(*00,00 1.200000

2+,*' *,;' '","" *,'+ '2,+; 100,00 100000

1)*,+* 102,+; 2,+) 10",*2 3;,'' 101,10 12,1* 102,)) )',+' 10+,+3 2(*00,00 100,00 1.200000 100000

122806

124102

1.729030

1.500000

86074

1.500000

100000

1.500000 100000

998 Su%ven&iile de la %u"etul de stat c!tre %u"etele locale au crescut cu 68,8B *n anul ,01- fa&! de anul ,013 *n special pentru sus&inerea finan&!rii 2ro"ramului na&ional de dezvoltare local!, pro"rame prioritare de mediu avCnd *n vedere prevederile #ratatului de aderare la 'niunea (uropean! prin care 0omCnia s6a an"aDat ca pCn! *n anul ,015 pentru sistemele de alimentare cu ap! +i pCn! *n anul ,018 pentru sisteme de canalizare +i sta&ii de epurare s! asi"ure localit!&ilor din 0omCnia conformarea la le"isla&ia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de ap! +i ap! uzat!, *n caz contrar putCnd fi declan+at! procedura de infrin"ement

74

2/2/2/ I!0'"( ) pu.% -' pr *r (#r' Pe baza listei proiectelor semni&icati(e prioritizate elaborate i transmise de ordonatorii principali de credite con&orm pre(ederilor legale 2n (igoare: prezentm mai $os o serie de gra&ice pentru a re&lecta sursa de &inanare i respecti( gradul ridicat de concentare a proiectelor de in(estiii publice semni&icati(e 2n sectorul in&rastructurii de transportJ $ Structura listei 2n &uncie de sursa de &inanare 5ca numr total de proiecte i (aloare actualizat a acestora9J integral de la bugetul de stat i respecti( &inanare asigurat din &onduri europene nerambursabile pre i post aderare: &onduri rambursabile: 2n condiiile legii: i de la bugetul de stat

.aloarea actuali/ata
37%

Integral BS FE N F! BS

63%

Structura listei 2n &uncie de numrul de proiecte de in(estiii publice semni&icati(e ale &iecrui ordonator principal de credite:

75

Structura listei 2n &uncie de (aloarea actualizat a proiectelor de in(estiii publice semni&icati(e ale &iecrui ordonator principal de credite: respecti( 2n &uncie de sursa de &inanare0

76

structura listei 2n &uncie de (aloarea rmas de e.ecutat pentru proiectele de in(estiii publice semni&icati(e ale &iecrui ordonator principal de credite respecti( 2n &uncie de sursa de &inanare

#n con&ormitate cu obiecti(ele generale i speci&ice menionate 2n art 4@ i art 4B din )+, BBL/314: 2n baza puncta$ului acordat de ctre ordonatorii principali de credite i a poziiei proiectului 2n lista ordonatorului: in-nd cont de &aptul c 5i9 unii dintre acetia nu au acordat puncta$e obiecti(elor de in(estiii cu &inanare european nerambursabil: 5ii9 unii dintre acetia au acordat puncta$ ma.im mai multor proiecte: &r a &urniza Ministerului Finanelor Publice o $usti&icare pentru puncta$ul acordat pe &iecare criteriu: pentru a analiza propunerile 77

ordonatorilor principali de credite: au &ost a(ute 2n (edere principiile i criteriile de prioritizare a proiectelor de in(estiii publice i c unul din anga$amentele asumate de Rom-nia cu Fondul Monetar "nternaional i Comisia !uropean const 2n reorientarea cheltuielilor de in(estiii publice 2n (ederea realizrii unei treceri treptate de la in(estiiile &inanate integral din surse naionale la in(estiii co&inanate din &onduri +!0 Subliniem c aceast prioritizare indicati( nu implic o e.cludere de la &inanare a altor proiecte de in(estiii publice prin legile bugetare anuale: 2n con&ormitate cu pre(ederile legale 2n (igoare0 #n baza acestui e.erciiu: a rezultat lista de mai $os: &uncie de sursa de &inanareJ

Nr !rt

OP!

"enumirea obiectivului # proiectului de investi$ii semnificativ %&

1 2

SGG ()

'inan$are '(N#'R#B) Autostrada Lu o!-"#$a %"u&bra$a-"#$a s' Lu o!-"u&bra$a) *#ab'+'tar#a +','#' d# c- .raso$ - S'&#r'a, co&/o,#,t0 a Cor'doru+u' 12 Pa,3uro/#a, /#,tru c'rcu+a4'a tr#,ur'+or cu $'t#50 &a6'&a d# 160 7&89, s#ct'u,#a Cos+ar'u - S' 9'soara Co,struct'a Autostra5'' S#b#s-)urda (a 'stra+a 5 )ro,so,u+ :,'$#rs'tat# - Pa,t#+'&o,, stat'a s' d#/ou+ 2a+#a 1a+o&'t#'

3 4

SGG ()

5 6 7 8

() () SGG SGG

*#ab'+'tar#a +','#' d# c.-. .raso$ - S'&#r'a, co&/o,#,t0 a Cor'doru+u' 12 Pa,3uro/#a, /#,tru c'rcu+a4'a tr#,ur'+or cu $'t#50 &a6'&a d# 160 7&89, s#ct'u,#a Cos+ar'u - S'&#r'a (a 'stra+a 5 )ro,so,u+ "ru&u+ )ab#r#' - :,'$#rs'tat# s#ct'u,#a *au+ "oa&,#' ;asd#u Autostrada <rast'#-S'b'u Autostrada Arad )'&'soara s' b=-/ass Arad 78

9 10 11 12 13 14

SGG () SGG SGG (3? SGG

Autostrada C#r,a$oda-Co,sta,ta *#ab'+'tar#a +','#' d# c.-. >ro,t'#r0-Curt'c'-S'&#r'a /art# co&/o,#,t0 a Cor'doru+u' 12 Pa,-3uro/#a, /#,tru c'rcu+a4'a tr#,ur'+or cu $'t#50 &a6'&a d# 160 7&89, s#ct'u,#a >ro,t'#r0-Curt'c'-Arad-7&.614 %tro,so,u+ 1) Autostrada ?ad+ac-Arad Autostrada )'&'soara-Lu o! 3@)*3(3 L1G;) 1?>*AS)*:C):*3 - ?:CL3A* P;AS1CS %3L1-?P) Lar 'r# +a 4 b#,5' c#,tura .ucur#st' Sud ',tr# A2 7& 23B600 s' A1 7& 55B520 %Pasa! su/rat#ra, "C 602 C#,tura .ucur#Dt'-"o&,#Dt')

15 16 17 18 19 20 21

((SC Prot#c4'a D' r#ab'+'tar#a /0r4'' sud'c# a +'tora+u+u' ro&E,#sc a (0r'' ?# r# F, 5o,a &u,'c'/'u+u' Co,sta,4a D' 3-or'# ?ord ((SC GA)(A?- S1S)3( 1?><*(A)1<?AL P3?)*: (A?AG3(3?):L 1?)3G*A) AL AP3L<* %#ta/a 1B11) SGG *#ab'+'tar# "?56 Cra'o$a - Ca+a-at () (C SGG SGG L# atura r#t#+#' d# &#trou cu A#ro/ortu+ 1,t#r,at'o,a+ ;#,r' Coa,da - <to/#,' )#atru+ ?at'o,a+ .ucur#st 1. L. CA*AG1AL3 Stab. s' s' ura,ta ', #6/+oatar# o/t'&'5ar#a -u,ct'o,a+a Co,struct'a $ar'a,t#' d# oco+'r# a oras#+or "#$a-<rast'# +a sta,dard d# autostrada %#6-1SPA) Co,struct'a $ar'a,t#' d# oco+'r# a orasu+u' S'b'u %#6-1SPA)

'inan$are integral de la buget de stat 1 2 3 4 SGG SGG SGG (S Autostrada .raso$ - C+u! - .ors %)ro,so, Su/+acu d# .arc0u-.orD) Autostrada .ucur#st' H .raso$ %',c+ud# s' Co&ar,'c-.raso$) Autostrada d# c#,tura a &u,'c'/'u+u' .ucur#st'8 s#ctor c#,tura sud 7& 52B770100B900 *#-u,ct'o,a+'5ar# '&ob'+ S/'ta+ C+','c d# :r #,4a cu 300 d# /atur' 1aD', ', curs d# #6#cut'#, /#,tru a&#,a!ar#a 1,st'tutu+u' *# 'o,a+ d# <,co+o '# 300 /atur' 1aD'

P9 ?u&a' /#,tru /ro'#ct#+# d# ',$#st'4'' cu $a+oar# &a' &ar# d# 100 &'+'oa,# +#'.

79

.aloare total+ actuali/at+


Integral BS FEN F! BS

#%,%'%

*5,5"%

Analiza acestei liste arat urmtoarea distribuie a proiectelorJ $ $ @/= din cele /< de proiecte sunt la ni(el naional i /B= 2n regiunea Bucureti7"l&o(0 B3= din cele /< de proiecte sunt 2n domeniul in&rastructurii de transport: la ni(elul Secretariatului ,eneral al ,u(ernului si Ministerului *ransporturilor $ &uncie de ordonatorul principal de credite din punct de (edere numeric: respecti( (aloric 5(aloarea rmas de e.ecutat pentru proiectele de in(estiii publice semni&icati(e ale &iecrui ordonator principal de credite90

80

.aloare total+ actuali/at+


""S # !,%"% S $$ "% "EN "# $,%*% $,%'% !,*!% "S

#$,%*%

*5,5&%

P9 Menionm c toate (alorile de mai sus sunt con&orm cu in&ormaiile comunicate de ctre ordonatorii principali de credite

81

2/2/4/ P*% ( -# <! $*1'! u% F*!$ur %*r Eur*p'!' A/ S(#$ u% 1p%'1'!(5r ,*!$ur %*r 'ur*p'!' 1D I!"(ru1'!(' "(ru-(ur#%' A%*-5r %' ,*!$ur %*r S(ru-(ur#%' + $' C*'8 u!' Alocarea pentru Rom-nia a &ondurilor Structurale i de Coeziune pentru perioada /33@7/314 este de 1?:8@ miliarde euro: din care 1?:/1 miliarde euro sunt alocate programelor operationale a&erente obiecti(ului DCon(ergenE: iar 3:68 miliarde sunt alocate obiecti(ului DCooperare *eritorial !uropeanE0 'in suma de 1?:/1 miliarde euro K obieci(ul DCon(ergentaE: suma de 1/:88 miliarde euro reprezint &onduri structurale 5Fondul !uropean de 'ez(oltare Regional i Fondul Social !uropean9 i 8:<< miliarde euro Fondul de coeziune0 %a data de 43 august /314 stadiul implementrii programelor operaionale &inaate 2n cadrul obecti(ului DCon(ergenE se prezint ast&elJ Pr* '-(' $'pu"' Pentru cele @ programe operaionale au &ost depuse 4?0/8< proiecte: 2n (aloare total de apro.imati( 8B:8/ miliarde euro: din care apro.0 66:83 miliarde euro reprezint contribuia +!0 Pr* '-(' #pr*.#(' 'in totalul proiectelor depuse: au &ost aprobate 1/0@68 proiecte: 2n (aloare total de apro.0 4/:/? miliarde euroI din aceast (aloare: cca0 1?:4/ miliarde euro reprezint contribuie +!: ceea ce reprezint apro.imati( 133:<<= din alocarea +! /33@K/3140 C*!(r#-('J$'- 8 $' , !#!)#r' "'1!#(' -u .'!', - #r Au &ost semnate ?0B83 contracte de &inanare cu bene&iciarii: 2n (aloare total de apro.0 /B:@3 miliarde euro: din care (aloarea eligibil de apro.0 //:6/ miliarde euro0 'in aceast (aloare: &ondurile +! reprezint apro.0 1@:84 miliarde euro0 Contribuia +! a&erent contractelor semnate: 2n raport cu alocarea +! /33@K/314 este de apro.imati( ?10@B=0 P%5) -5(r' .'!', - #r Plile totale ctre bene&iciari 5pre7&inanri i rambursri9: s7au ridicat la suma de apro.0 8:<? miliarde euro0 'in aceast (aloare: contribuia +! a 2nsumat cca0 <:B? miliarde euro: respecti( 43:86= din alocarea /33@K/3140 R#(# $' #."*r.( ' -ur'!(5 Rata de absorbie curent reprezint raportul dintre (aloarea declaraiilor de cheltuieli transmise Comisiei !uropene i alocarea total a&erent perioadei /33@7/3140 Ast&el: la data de 41 august /314: (aloarea declaraiilor de cheltuieli care au &ost transmise Comisiei !uropene este de 6:/1 miliarde euro: ceea ce reprezint o rat de absorbie curent de /1:B? = din alocarea +! pentru perioada /33@7/3140 Re&eritor la tipurile de &onduri pentru care au &ost transmise declaraii de cheltuieli ctre Comisia !uropean menionm c din suma de 6:/1 miliarde euro: suma de apro.0 /:18 miliarde euro este a&erent F!'R: suma de 1:44 miliarde euro este a&erenta FC i 3:@/ miliarde euro a&erent FS!0 R#(# r#1.ur"5r %*r Rata rambursrilor reprezint raportul dintre (aloarea sumelor rambursate de ctre Comisia !uropean i alocarea total a&erent programelor operaionale0 82

Suma total primit de Romania de la Comisia !uropean pentru perioada /33@7/314 este de <:?B miliarde euro: ceea ce reprezint 41:14= din alocarea +! pentru perioada /33@7/3140 'in aceast sum /:11 miliarde reprezint pre7&inanri: 2n timp ce 4:B@ miliarde euro reprezint sume rambursate de ctre Comisia !uropean0 Ast&el: rata rambursrilor este de /3:1/= din total alocare pentru perioada /33@7/3140 ;aloarea rambursrilor de la Comisia !uropean 2n /314 5de la 1 ianuarie la 41 august /3149 este de 1088/ milioane euro: reprezent-nd B08< = din total alocare pentru programele operaionale &inaate 2n cadrul obiecti(ului DCon(ergenE0 Suma rambursat 2n anul /314 5p-n la 41 august9 este de 1:68 ori mai mare decat suma de 1014B milioane euro rambursat 2n anul /31/0 Re&eritor la tipurile de &onduri pentru care Comisia !uropean a rambursat sume solicitate de ctre Rom-nia: menionm c din suma de 4:B@ miliarde euro: suma de apro.0 1:?6 miliarde euro este a&erent F!'R: suma de 1:/< miliarde euro este a&erent FC i 3:8B miliarde euro a&erenAi FS!0 Pr* '-(' 1#G*r' #pr*.#(' $' C*1 " # Eur*p'#!5 %a 41 august /314: Rom-nia are aprobate de ctre Comisia !uropean un numr de B1 proiecte ma$ore: ast&elJ 7 86 proiecte 2n domeniul mediului 5in&rastructur de alimentare cu ap: tratarea apelor uzate: managementul deeurilor: sisteme urbane de 2nclzire: protecia 2mpotri(a inundaiilor i eroziune costier9 7 18 proiecte 2n domeniul transporturilor 5in&rastructur rutier: &ero(iar i na(al9 7 1 proiect 2n domeniul cercetrii0 ;aloarea total eligibil a celor B1 de proiecte este de apro.imati( ?:<@ miliarde euro0 2D F*!$ur '@('r!' !'r#1.ur"#. %' #,'r'!(' 1'-#! "1'%*r , !#!- #r' SEE M N*r0'& #! 200?-2014 #n a&ara &ondurilor puse la dispoziAie de +niunea !uropeanM: Rom-nia bene&icieazM >i de fonduri externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare /44 Ji 1orvegian "##7,"#$%, &inanAate de Statele 'onatoare 5Nor(egia: "slanda >i %iechtenstein90 ;aloarea totalM a acestor &onduri pentru 2ntreaga perioadM este de 2B0;? 1 % *#!' Eur* FEN M 24;B 1 % *#!' Eur* -*, !#!N#r'# $' %# .u&'(u% $' "(#(0 'in totalul de // de programe &inanAate 2n cadrul celor douM mecanisme: au &ost aprobate pana 2n prezent /3 de programe: restul de programe urm-nd sM &ie aprobate p-nM la s&-r>itul anului 2n curs0 "mplementarea e&ecti(M a programelor se (a des&M>ura pe parcursul anilor /316 7 /3180 2D I!"(ru1'!('%' , !#!- #r' !'r#1.ur"#. %' $' pr'-#$'r#r' #n ceea ce pri(ete instrumentele financiare nerambursabile de pre,aderare : Ministerul Fondurilor !uropene asigurM menAinerea mecanismelor e.istente pentru e&ectuarea trans&erurilor cMtre bene&iciari a sumelor a&erente contribuAiei +niunii !uropene: p-nM la 2nchiderea mMsurilor e.7"SPA: precum >i regularizarea &ondurilor utilizate de la bugetul de stat pentru continuarea >i &inalizarea mMsurilor e.7"SPA B/ M5"ur 1p%'1'!(#(' + p%#! , -#(' <! $*1'! u% ,*!$ur %*r 'ur*p'!' 1D M5"ur 1p%'1'!(#(' pE!5 <! pr'8'!( <! 0'$'r'# #( !&'r *. '-( 0u%u $' #."*r.) '

#n (ederea asigurrii stabilitii economice i a atingerii re&ormelor structurale: ,u(ernul Rom-niei urmrete creterea capacitii de absorbie a &ondurilor europene: acestea reprezent-nd o surs ma$or de in(estiii 2n in&rastructura Rom-niei0 *oate msurile luate de ,u(ern: cu pri(ire la modi&icarea cadrului instituional: legislati( i procedural au condus: 2ntr7o prim etap: la deblocarea programelor operaionale 5P)S 'R+ 2n &ebruarie /314: P)R 2n 83

aprilie /314 i P)S * 2n iunie /3149 i ulterior la creterea ritmului de implementare a proiectelor i a ratei de absorbie a &ondurilor europene0 Ast&el: Ministerul Fondurilor !uropene a elaborat un set de msuri in (ederea accelerarii ritmului de implementare a Programelor )peraionaleJ I!(r*$u-'r'# u!u 1'-#! "1 #$ N *!#% p'!(ru $'-*!(#r'# -'r'r %*r $' p%#(5 p'!(ru (*#(' -#('&*r %' $' .'!', - #r ai proiectelor &inantate prin &onduri europene nerambursabile: inclusi( bene&iciari pri(aAi: care se gsesc 2n imposibilitatea de a achita &acturile pentru ser(iciiLbunuri Le.ecuAie de lucrri recepAionate: acceptate la plat 5)rdonanAa de urgenA ,u(ernului nr0 B6L/314 pentru modi&icarea i completarea )rdonanAei de urgenAM a ,u(ernului nr0 86L/336 pri(ind gestionarea &inanciar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiecti(ul con(ergenA: )rdonanAa de urgenAa ,u(ernului nr0 @8L/314 pentru modi&icarea i completarea )rdonanAei de urgenA a ,u(ernului nr0 86L/33?: )rdonanAa de urgenA a ,u(ernului nr0 /@L/314 pentru modi&icarea i completarea )rdonanAei de urgenA a ,u(ernului nr0 86L/33?90 Cr'+('r'# p*r(*,*% u%u $' pr* '-(' 2n scopul asigurrii premiselor pentru mrirea (olumului cheltuielilor declarate ctre C! cu e&ecte 2n creterea gradului de absorbAie i e(itarea dezanga$rii automate 5)rdonanAa de +rgenAM nr0 </L/314 pri(ind stabilirea procentului de supracontractare la ni(el de program operaAional90 A" &ur#r'# !'-'"#ru%u $' ,*!$ur %# ! 0'%u% #u(*r (5) %*r $' 1#!#&'1'!( <! 0'$'r'# ','-(u5r p%5) %*r p'!(ru r#1.ur"#r'# -3'%(u '% %*r '% & . %' -5(r' .'!', - #r + p'!(ru p%#(# -3'%(u '% %*r '% & . %' r#1.ur"#. %' $ ! -'r'r %' $' p%#(5 #,'r'!(' !"(ru1'!('%*r "(ru-(ur#%' <! "-*pu% 1p%'1'!(5r *p( 1' # pr*&r#1'%*r *p'r#) *!#%' 5au &ost aprobate Rotr-rea ,u(ernului nr0@4L/314: Rotr-rea ,u(ernului nr01B/L/314: Rotr-rea ,u(ernului nr0/6/L/314: RotMr-rea ,u(ernului nr066<L/314: RotMr-rea ,u(ernului nr0<<6L/314 i RotMr-rea ,u(ernului nr088?L/314: prin care au &ost alocate temporar: pentru lunile martie: aprilie >i mai: mai si iunie: iulie: august i septembrie ale anului /314: sume 2n (aloare de apro.imati( 6;12 1 % #r$' %' din (enituri din pri(atizare: ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management90 Au ,*"( #pr*.#(' r'&%'1'!(5r 1'! (' "5 <1.u!5(5N'#"-5 #-( 0 (#('# Or&#! "1'%*r I!('r1'$ #r' pr ! <1.u!5(5N r'# ,%u@ur %*r , !#!- #r': respecti( posibilitatea acordrii: 2n baza contractelorLdeciziilor de &inanAare: a unei pre&inanAri 2n (aloare de 4<=: 2n cadrul proiectelor care au ca obiect &inanAarea cheltuielilor de organizare i &uncAionare ale organismelor intermediare 5Rotr-re a ,u(ernului nr0 /@3L/314 pentru modi&icarea art0 1< alin 569 din Normele metodologice de aplicare a pre(ederilor )rdonanAei de urgenA a ,u(ernului nr086L/33? pri(ind gestionarea &inanciar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiecti(ul con(ergenA: aprobate prin Rotr-rea ,u(ernului nr0 /1BL/31/90 S-# #pr*.#( -*!(r#-(#r'# "up% 1'!(#r5 $' pr* '-(' , !#!N#(' <! -#$ru% Pr*&r#1'%*r Op'r#N *!#%' <! % 1 (# "u1'%*r r'8u%(#(' $ ! -r'#!N' .u&'(#r'; '-*!*1 ; r'$u-'r pr*-'!(u#%' + $ ! r'8 % 'r'# -*!(r#-('%*r $' , !#!N#r'; '"( 1#(' # "' r'#% 8# 5Rotr-re a ,u(ernului nr0 6B/L/314 pentru modi&icarea i completarea art0 @ din Normele metodologice de aplicare a pre(ederilor )rdonanAei de urgenA a ,u(ernului nr086L/33? pri(ind gestionarea &inanciar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiecti(ul con(ergenA: aprobate prin Rotr-rea ,u(ernului nr0/1BL/31/90 Au ,*"( #$*p(#(' 15"ur p'!(ru #!u%#r'#J"-u( r'# p'!#% (5N %*r; $*.E!8 %*r + # #%(*r #--'"*r de orice natur acumulate de bene&iciari 2n relaAia cu bugetul de stat: ca urmare a nerambursrii la timp a cheltuielilor e&ectuate 2n cadrul proiectelor 5)rdonanAa de urgenA a ,u(ernului nr0<3L/314 pri(ind reglementarea unor msuri &iscale90 84

S' #" &ur5 r#1.ur"#r'# $' -5(r' CE # -3'%(u '% %*r $'G# ','-(u#(' p'!(ru pr* '-('%' 1#G*r' $ ! pr*&r#1' *p'r#N *!#%' "'-(*r #%' M'$ u + Tr#!"p*r(; #!('r *r '1 ('r $'- 8 %*r $' #pr*.#r' $' -5(r' CE0 Ast&el: se asigur mrirea (olumului cheltuielilor declarate ctre C! cu e&ecte 2n creterea gradului de absorbAie i e(itarea dezanga$rii automate 5Rotararea ,u(ernului nr0<34L/314 pentru modi&icarea i completarea Rotr-rii ,u(ernului nr0@<?L/33@ pri(ind regulile de eligibilitate a cheltuielilor e&ectuate 2n cadrul operaAiunilor &inanAate prin programele operaAionale90 A ,*"( #" &ur#(5 "up*r(#r'# $' %# .u&'(u% $' "(#( # -*r'-N %*r , !#!- #r' + J"#u # -r'#!N'%*r .u&'(#r' "(#. % (' <! -*!,*r1 (#(' -u pr'0'$'r %' Or$*!#!N' $' ur&'!)5 # Gu0'r!u%u !r/ 66J2011 p'!(ru POS M'$ u + POR 5)rdonanAa de urgenA nr01<L/314 pri(ind reglementarea unor msuri &iscal7 bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor a&erente corecAiilor &inanciare aplicate pentru abaterile de la con&ormitatea cu legislaAia din domeniul achiziAiilor publice pentru Programul )peraAional Sectorial Mediu /33@7/3149I prin aceast msur se (a asigura &inanarea proiectelor: cu e&ecte asupra gradului de absorbie a &ondurilor alocate Rom-niei i: mai ales: asupra creterii riscului de dezanga$are automat a acestor &onduri0 S-# #pr*.#( #p% -#r'# $' -5(r' #u(*r (5N %' r*1E!' # -*r'-N ' , !#!- #r' $'> -4= -#r' "' #p% -5 %# ! 0'%u% A@' Pr *r (#r' 4 # Pr*&r#1u%u Op'r#N *!#% S'-(*r #% OCr'+('r'# C*1p'( ( 0 (5N E-*!*1 -'P: pentru cheltuielile e&ecti(e a&erente contractelor de &inanAare 2ncheiate ca urmare a celor dou cereri de proiecte a&erente operaAiunii 60/ menAionate mai sus 5Rotar-rea ,u(ernului nr06B<L/314 pri(ind aplicarea corecAiilor &inanciare solicitate de Comisia !uropean asupra cheltuielilor &inanAate din cele dou cereri de propuneri de proiecte a&erente operaAiunii 60/ DSpri$inirea in(estiAiilor 2n realizarea i modernizarea de noi capacitAi de producere a energiei electrice i termice: prin (alori&icarea resurselor regenerabileJ a biomasei: a resurselor hidroenergetice 52n unitAi cu putere instalat mai mic sau egal cu 13 M^9: solare: eoliene: a biocombustibilului: a resurselor geotermale i a altor resurse regenerabile de energieE din cadrul a.ei prioritare 6 a Programului )peraAional Sectorial DCreterea Competiti(itAii !conomiceE0 S-# #pr*.#( #p% -#r'# $' -5(r' #u(*r (5N %' r*1E!' # -*r'-N ' , !#!- #r' $' -24= p'!(ru -'r'r %' $' r#1.ur"#r' $' ( p B + C; <! -#$ru% POS DRU; #,%#(' %# ! 0'%u% " "('1u%u -E( + -'%' -#r' ur1'#85 # , (r#!"1 "' $' .'!', - #r pE!5 %# , !#% 8#r'# -*!(r#-('%*r : 2n (ederea rambursrii 5Rotar-rea ,u(ernului nr08B3L/314 pri(ind aplicarea de corecAii &inanciare 2n cadrul Programului operational sectorial D'ez(oltarea resurselor umaneE 5P)S 'R+9 /33@ K /314 con&orm solicitrii Comisiei !uropene9I neadoptarea acestui act normati( poate determina suspendarea Programului )peraAional Sectorial O'ez(oltarea resurselor umaneE de ctre C!: 2n baza art0 ?/ alin0519 lit0 b9 din Regulamentul Consiliului C! nr013B4L/338 de stabilire a anumitor dispoziAii generale pri(ind Fondul !uropean de 'ez(oltare RegionalM: Fondul Social !uropean i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului 5C!9 nr01/83L1???: cu consecinAe negati(e asupra bugetului naAional: din cauza necesitAii asigurrii continurii &inanArii programului din resurse naAionale i riscului de dezanga$are automat la s&-ritul anului /314 a unor sume importante90 #n (ederea implementrii e&iciente a mecanismelor &inanciare S!! i Nor(egian: Ministerul Fondurilor !uropene a luat msurile necesare pentru aprobarea )rdonanAei de +rgenA a ,u(ernului nr0 /4L/314 pri(ind gestionarea &inanciar a &ondurilor e.terne nerambursabile a&erente Mecanismului Financiar al SpaAiului !conomic !uropean /33? K /316 >i Mecanismului Financiar Nor(egian /33? K /316I se asigur ast&el cadrul procedural: legal: &inanciar pentru gestionarea &inanciar a &ondurilor e.terne nerambursabile a&erente Mecanismelor &inanciare ale SpaAiului !conomic !uropean /33? K /316 acordate Rom-niei prin Mecanismul Financiar SpaAiul !conomic !uropean i Mecanismul Financiar Nor(egian pe perioada de programare /33?7/3160 85

#n (ederea regularizarii &ondurilor utilizate de la bugetul de stat pentru continuarea >i &inalizarea msurilor e.7"SPA a &ost aprobat )rdonanAa de urgenA a ,u(ernului nr044L/314 pentru modi&icarea i completarea unor acte normati(e0 Pentru reluarea plAilor din &onduri de la bugetul de stat ctre contractorii e.7"SPA: pentru proiectele gestionate: s7a dispus prioritizarea obligaAiilor de plat0 Se (or e&ectua 2n acest sens redistribuiri de sume 2ntre i 2n cadrul proiectelor &inanAate din &onduri e.terne nerambursabile preaderare 5e.7"SPA9 pentru anul /314: a &ost aprobata )rdonanAa de urgenAM a ,u(ernului nr06@L/314 pentru alocarea de la bugetul de stat a creditelor bugetare necesare &inalizrii proiectelor e.7"SPA 2n domeniul transporturilor90 S7a aprobat Memorandumul cu tema Aprobarea principalelor msuri pri(ind accelerarea procesului de implementare a proiectelor &inanAate din FS! prin P)'CA >i de recuperare a 2nt-rzierilor 2nregistrate de ctre instituAiile bene&iciare din administraAia public centralE0

2D M5"ur p%#! , -#(' <! 0'$'r'# #( !&'r *. '-( 0u%u $' #."*r.N ' p' #!u% 2012 Printre msurile plani&icate 2n (ederea creterii gradului de absorbAie al &ondurilor europene putem enumeraJ Memorandumul cu tema Aprobarea unor msuri 2n (ederea 2n&iinArii unui &ond pentru spri$inirea autoritilor locale Memorandum cu tema ::Propuneri de e&icientizare a mecanismului de emitere a a(izelor a&erente proiectelor &inanAate din &onduri europene 2n perioada de programare /33@ 7 /314WW0 "denti&icarea si preluarea de proiecte alternati(e P)S Mediu si P)S *ransport /33@ 7 /314 &inanate p-n 2n prezent de la bugetul de stat i includerea tuturor cheltuielilor e&ectuate 2n cadrul acestora 2n '%C7uri ce (or &i transmise C! pana la 4101/0/314 Actualizarea condiAiilor de contract F"'"C prin modi&icarea )rdinului comun M!FLM*LM'%P% nr0 ?1<L68<L61<L/33B pentru aprobarea condiAiilor contractuale generale si speciale la 2ncheierea contractelor de lucrri Modi&icarea R, ?/<L/338 pentru aprobarea normelor de aplicare a pre(ederilor re&eritoare la atribuirea contractelor de achiziie public din )+, nr0 46L/338 pri(ind atribuirea contractelor de achiziie public: a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de ser(icii !laborarea de documentaii de atribuire standard pentru ser(icii de super(izare: pentru ser(icii de pregtire aplicaAiiLproiecte si de proiectare lucrri si pentru ser(icii de asistenA tehnic in (ederea creterii calitii contractorilor i accelertarea ritmului de implementare a proiectelorI *ranspunerea 2n timp util a noului pachet legislati( comunitar pri(ind achiziAiile publice la ni(el de legislaAie primar >i secundar: precum >i norme de interpretareLMemorandumul cu tema 0re tirea transpunerii n le isla1ia na1ional a noilor dire"tive europene n domeniul a"+i!i1iilor publi"e i a "adrului instituional a'erent sistemului naional de a"+i!iii publi"e Constituirea unui grup de e.peri la ni(el $udeean: care urmeaz s &ac parte din comisiile de e(aluare: 2n &uncie de speci&icul tehnic: 2n cadrul licitaiilor derulate de ctre toate autoritile contractante locale >i instruirea acestora 2n cadrul unui proiect gestionat de Ministerul Fondurilor !uropene >i &inanAat din Programul )peraAional de AsistenA *ehnic Modi&icarea >i completarea )rdonanAei de +rgenA a ,u(ernului nr0 88L/311 pri(ind pre(enirea: constatarea >i sancAionarea neregulilor aprute 2n obAinerea >i utilizarea &ondurilor europene >iLsau a &ondurilor publice naAionale a&erente acestora 86

AbrogareaLModi&icarea )rdinului MA!ur nr013<3L/31/ pri(ind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile bene&iciarilor pri(aAi de proiecte &inanAate din instrumente structurale: obiecti(ul Con(ergenA )rganizarea de reuniuni de monitorizare cu bene&iciarii proiectelor ma$ore si Antreprenorii contractelor de lucrari din cadrul P)S Mediu si P)S *ransporturi C/ I!,*r1#) pr 0 !$ !*u% -#$ru , !#!- #r 2014-2020 #n (ederea e&icientizrii modalitAii 2n care &ondurilor europene (or &i &olosite: principala preocupare a autoritAilor rom-ne o reprezint 2mbuntAirea (iitoarelor documente de programare: 2n con&ormitate cu noile cerinAe europene >i a(-nd 2n (edere procesul de implementare a&erent actualei perioade de programare0 Con&orm calendarului asumat de ctre autoritAile rom-ne: Rom-nia a elaborat prima (ariant a documentului consultativ privind !cordul de Parteneriat "#$% & "#"#, document care a &ost lansat 2n consultare public din 8 iunie a0c0 >i transmis 2n consultare in&ormal ctre C!0 Acesta este un $*-u1'!( -*!"u%(#( 0 care (a sta la baza acordului de parteneriat 2ntre Rom-nia >i Comisa !uropean: document de programare care asigur cadrul de implementare a Fondurilor !uropene Structurale >i de "n(estiAii 5F!S"9 /3167/3/3I )rientrile care stau la baza programrii /3167/3/3 suntJ promo(area competiti(itAii >i con(ergenAa >i concentrarea tematic a inter(enAiilor: 2n (ederea 2ncura$rii obAinerii unei dez(oltri inteligente: bazat pe cre>tere economic >i incluziune socialI !ste ade(rat c: la ni(el naAional este ne(oie de in(estiAii 2n &oarte multe domenii >i de aceea * pr *r ( 8#r' # #-'"(*r !'0* '"(' '"'!N #%# pentru a utiliza sustenabil resursele limitate ale alocrilor din B4/* "#$%,"#"#. ! p'r *#$# 2014-2020; !('r0'!N %' $ ! FESI 0*r 0 8# ur15(*#r'%' *. '-( 0' "(r#('& -' -#r' -* !- $ !'0* %*r R*1E! ' $'!( , -#(' pr ! $*-u1'!(u% $' p*8 N '> $. AmbuntKirea capitalului uman prin creJterea ratei de ocupare a forKei de munc Ji politici mai bune privind incluziunea social Ji educaKia ". Eezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creJtere Ji locuri de munc '. Promovarea competitivitKii economice Ji a dezvoltrii locale %. >ptimizarea utilizrii Ji prote=rii resurselor Ji activelor naturale 9. (odernizarea Ji consolidarea administraKiei naKionale Ji a sistemului =udiciar Rezultatele ce se doresc a &i obAinute ca urmare a inter(enAiilor din F!S" /3167/3/3: (or re&lecta schimbarea pe care autoritAile rom-ne sper s o genereze 2n urmtoare perioad de programare: Ain-nd seama de lecAiile 2n(Aate 2n actuala perioad >i lu-nd 2n considerare ne(oile de dez(oltare >i potenAialul naAional e.istent0 #n ceea ce pri(e>te implementarea F!S" /3167/3/3: aceasta se (a realiza 2ntr7un sistem mult mai bine coordonat: &iind stabilite atribuAii de autoritate de management numai la ni(elul a trei ministereJ Ministerul Fondurilor !uropene pentru managementul a 6 programe operaAionale care (izeazJ in&rastructura mare 5transport: mediu >i energie9I competiti(itatea 5cercetare 7 dez(oltare: Agenda 'igital9I dez(oltarea capitalului uman >i asistenAa tehnicI Ministerul 'ez(oltrii Regionale >i AdministraAiei Publice 5managementul programelor de dez(oltare regional: a programelor dedicate cooperrii teritoriale europene >i a celui dedicat dez(oltrii capacitAii administrati(e9I Ministerul Agriculturii >i 'ez(oltrii Rurale 5managementul programelor dedicate dez(oltrii rurale >i pescuitului >i ac(aculturii90 87

C*!(r .u) # R*1E! ' %# .u&'(u% UE E"( 1#r'# -*!(r .u) ' R*1E! ' %# .u&'(u% U! u! Eur*p'!' p'!(ru #!u% 2014 + p'r"p'-( 0' p'!(ru p'r *#$# 2014 H 201F Potri(it anga$amentelor asumate prin *ratatul de aderare a Republicii Bulgaria i a Rom-niei la +niunea !uropean rati&icat prin %egea nr0 1<@L/33< 5negociate la Capitolul /? K Pre(ederi &inanciare i bugetare9: Rom-nia: 2n calitate de stat membru: particip la &inanarea bugetului +niunii !uropene potri(it regulilor comunitare unitare care sunt direct aplicabile de la data aderrii0 Ast&el: 2ncep-nd cu 1 ianuarie /33@: Rom-nia asigur plata contribuiei sale pentru &inanarea bugetului +niunii !uropene 2n cadrul sistemului resurselor proprii ale bugetului comunitar0 #ncep-nd cu anul /33@ sistemul resurselor proprii comunitare este reglementat prin 'ecizia nr0 /33@L648LC!: !uratom: aceasta &iind publicat: at-t 2n original 5!N9 c-t i toate limbile o&iciale ale statelor membre 5inclusi( 2n limba rom-n9: 2n Yurnalul )&icial al +niunii !uropene nr0 % 184: partea a ""7a: din /40380/33@ 5p0 1@7/1 pentru (ersiunea in limba rom-n90
!ontribu$ia Rom*niei la bugetul +niunii (uropene pentru anul 2013 ,i estimarea pentru anii 201-.201/ "enumirea Co,tr'but'' d', ta6# $a&a+# Co,tr'bu4'' d', s#ctoru+ 5a9aru+u' Total contributii din resurse proprii tradiionale Co,tr'but'' d', r#sursa )2A Co,tr'bu4'' /#,tru cor#ct'a8rabatu+ acordat (ar'' .r'ta,'' Co,tr'but'' d', r#sursa 2?. Co,tr'but'' /#,tru r#duc#r'+# F, -a$oar#a I0r'+or d# Cos D' Su#d'#' 4otal contributii din resurse proprii Co,tr'but'' su/+'&#,tar# s' ,#/r#$a5ut#, d', car#: 2) r#5#r$# /#,tru aco/#r'r#a d'-#r#,t#+or ca+cu+at# +a so+dur'+# )2A s' 2?. Contributia Romaniei la bugetul UE Produsu+ 1,t#r, .rut 3) Co,tr'but'a *o&a,'#' /r'$',d r#surs#+# /ro/r'' +a bu #tu+ :3, ca /o,d#r# ', P1. %J), ',c+us'$ co,tr'but'' su/+'&#,tar# s' ,#/r#$a5ut# 20131) 458.749,8 22.087,2 -20 23/,0 669.392,0 366.549,0 5.295.909,0 40.575,0 1 203 212,0 -170.078,0 -170.078,0 201-1) 685.300,0 4.450,0 123 /00,0 726.751,0 443.138,0 4.892.424,0 0,0 1 /02 013,0 279.426,0 279.426,0 20101) 677.600,0 4.400,0 122 000,0 718.520,0 438.240,0 4.603.280,0 0,0 1 --2 0-0,0 277.200,0 277.200,0 20111) 677.600,0 4.400,0 122 000,0 718.520,0 438.240,0 4.582.600,0 146.960,0 1 012 320,0 277.200,0 277.200,0 &'' L31 201/1) 677.600,0 4.400,0 122 000,0 718.520,0 438.240,0 4.595.360,0 47.520,0 1 -21 1-0,0 277.200,0 277.200,0

1 123 12-,0

/ 031 -23,0

1 /13 2-0,0

1 2-0 020,0

1 /02 2-0,0

625.600.000,0 1,07

658.600.000,0 1,07

692.200.000,0 0,97

730.300.000,0 0,94

771.600.000,0 0,88

1) 3st'&ar' :C*.:3 /# ba5a ,'$#+u+u' #,#ra+ d# c9#+tu'#+' /r#$a5ut ', ". 2014, a /+a-oa,#+or d# c9#+tu'#+' d', P#rs/#ct'$a >',a,c'ara 2014 - 2020 actua+'5at# d# C<( ', s#/t#&br'# 2013, coroborat# cu s#tu+ d# ',d'cator' a' /ro ,o5#' r#surs#+or /ro/r'' co&u,'tar# /#,tru 2013-2014 co,$#,'t' +a AC<* Pr#$'5'u,' d', 16 &a' 2013K

2) 3st'&at# d# :C*.:3 /#,tru aco/#r'r#a:


- d'-#r#,t#+or ca+cu+at# +a so+dur'+# )2A s' 2?. - d'-#r#,t#+or d# curs $a+utar ',tr# cursu+ .S s' cursu+ .C3 - bu #t#+or r#ct'-'cat'$# :3 a-#r#,t# a,u+u' ?-1, dar so+'c'tat# +a /+ata ', a,u+ ? - d'-#r#,t#+or ',tr# ". s' . ado/tat 3) Co,-or& ',d'cator'+or &acro#co,o&'c' - Scr'soar#a Cadru 2014

Aceste sume pot su&eri modi&icri: 2ntruc-t: pe de o parte: potri(it procedurilor comunitare: se (or e&ectua a$ustri tehnice automate ale indicatorilor stabilii 2n cadrul reuniunii AC)R 7 Pre(iziuni: la momentul apariiei noilor indicatori macroeconomici estimai de Comisia !uropean: iar pe de alt parte: ni(elul contribuiei tuturor Statelor Membre: deci i a Rom-niei: se (a modi&ica 2n &uncie de negocierile la ni(el comunitar 2n ceea ce pri(ete (olumul total al bugetului +niunii !uropene0 88

E"( 1#r'# -*!(r .u) ' R*1E! ' %# F*!$u% Eur*p'#! $' D'80*%(#r' p'!(ru #!u% 2014 + p'r"p'-( 0' p'!(ru p'r *#$# 2014 H 201F Prin %egea nr0 18L/33B: Rom-nia a aderat la Acordul: semnat la %u.emburg la /< iunie /33<: de modi&icare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din A&rica: Caraibe i Paci&ic: pe de o parte: i Comunitatea !uropean i statele membre: pe de alt parte: semnat la Cotonou la /4 iunie /3330 #n acest conte.t: din /311: Rom-nia contribuie la cel de7al 137lea Fond !uropean pentru 'ez(oltare 5F!' 1390 #n tabelul de mai $os este prezentat estimarea contribuiei Rom-niei la Fondul !uropean de 'ez(oltare pentru anul /314: precum si proiecia acesteia pe perioada /3167/31@J
!ontribu$ia Rom*niei la 'ondul (uropean de "ezvoltare pentru anul 2013 ,i estimarea pentru anii 201-.201/ "enumirea Co,tr'bu4'a *o&E,'#' +a >o,du+ 3uro/#a, d# "#5$o+tar# 4ransferuri curente in strainatate 5catre organizatii internationale& 2013 63.270, 0 13 2/0, 0 20163.270,0 13 2/0,0 2010 52.910,0 02 310,0 2011 52.910,0 02 310,0 &'' L31 201/ 102.258,0 102 202,0

Aceste sume pot su&eri modi&icri 2n &uncie de deciziile luate la ni(el comunitar: cu pri(ire la necesarul de &onduri pentru plile ctre statele ACP0 P*8 N # , !#!- #r5 !'(5 $ !(r' R*1E! # + U! u!'# Eur*p'#!5 Balana &inanciar net 5BFN9 reprezint instrumentul prin care se determin poziia &inanciara net naional in relaia cu bugetul +niunii !uropene K compar-nd &lu.urile &inanciare de la i ctre bugetul comunitar0
&A9A0AA C%0A0<%A/D 0E7D milioane EU/8 :r r . Reali2at 2007$ 2012 E<E(L 2007$ 2014

%enumire

Estimari 2013

Estimari 2014

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

( %( SU-E $/%-%7E .E 9A &U=E7U9 UE 3(DB4 1. >onduri de pre6aderare <. >onduri post6aderare , din care* i8 (,ansuri ii8 Rambursari 3in#lusi, 9E"(4 &1( Conduri structurale si de coe>iune 4CS<6, in #are6 a6 (,ansuri in 9'8 b6 Rambursari in 9'8 &2( Conduri entru de>voltare rurala si escuit 4CEA./GCE$6, in #are6 a6 (,ansuri 39E(%RD9E!4 b6 Rambursari 39E(%RD9E!4 &'( Condul Euro ean entru =arantare Agricola 39E"(4 &)( Altele 4 ost!aderare6, din care2 a8 (,ansuri %8 Rambursari

1 1+(+2;,") 2("23,'+ 12(;01,2; 3.755072 9.145057 )('*2,); 2.125081 2.246068 '(3;','3 600099 3.292039 3.468070 1(1"",*2 1.028091 137080 *(""*,1* *())0,)* 22",*0 *(3"2,)*

2 +(31),21 31,03 +(*'',1' 106074 5.626039 2(3+;,'+ 0000 2.859035 1()2*,+) 0000 1.427054 1.323059 122,") 106074 15091 1(+31,'+ 1(+1",'0 "+,0+ )(2'2,3"

3 3("01,"' 0,00 3("01,"' 0000 8.601063 "(10',11 0000 6.103011 1(1";,+0 0000 1.169050 1.329002 0,00 0000 0000 1(+30,10 1(+30,10

4C1D2D3 2;(;)+,)3 2(*0;,)) 2*(2'",0+ 3.862045 23.373059 1'(''),;+ 2.125081 11.209014 "();0,)2 600099 5.889043 6.121031 1(23;,'" 1.135065 153071 10(323,"2 10(+'",3* 2;1,*+ 1;(11",3"

16 %%( SU-E $9A7%7E <A7/E UE 38D%4 17 <( <ontributia /omaniei la bugetul UE 18 .( Alte contributii 19 %%%( Soldul fluEurilor H % ! %%

*(021,+'

89

2/2/4/ C3'%(u '% .u&'(#r' I1'(*$*%*& ' -#"3D )rientri generaleJ 7 asigurarea unui ni(el sustenabil pentru cheltuielile cu salariile i pensiile 2n sectorul publicI 7 orientarea resurselor disponibile ctre in(estitii publice de antrenare 2n domeniileJ in&rastructura: agricultura i dez(oltarea rural: energia i tehnologia a(ansatI 7 accelerarea ritmului de cheltuire a &ondurilor europene pentru 2mbuntAirea ratei de absorbieI 7 reg-ndirea achiziiilor publice 2n baza criteriilor de oportunitate: prioritate: e&icienI Ponderea 2n P"B a cheltuielilor bugetare totale se mentine pe un trend descendent pe termen mediu: 2n principal datorit traiectoriei cheltuielilor de personal: a celor cu bunuri i ser(icii i a celor cu asistenAa social0 Cheltuielile de personal continu s scad p-n la un ni(el de @:1= din P"B in anul /318: re&lect-nd continuarea aplicrii unei politici de personal prudent pentru sectorul public0 Chiar dac dinamica nominal a cheltuielilor cu asistenta social se mentine 2n teritoriul poziti(: aceasta este una sustenabil i permite o contractie a ponderii acestora 2n P"B de la 11= 2n anul /314 la 13:8= la s&-ritul orizontului de prognoz0 Reducerea ponderii 2n P"B a celorlalte naturi de cheltuieli creaz spatiu &iscal su&icient pentru ma$orarea substantial a cheltuielilor pentru in(estitii de la <:B= din P"B 2n /314 la 8:<= din P"B 2n anul /3180
C3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( - p' -%#" , -#( # '-*!*1 -# 2011
T*(#%; din careJ Cheltuieli de personal Bunuri si ser(icii 'obanzi Sub(entii Asistenta sociala Alte trans&eruri Cheltuieli de in(estitii /3<0B1? 4B06/4 410@8@ B0BB/ 8063@ 8B033B 1401?6 4?014B

! mil( lei !

2012
/3@0?// 630@?? 460666 130@11 801// 8@036B 140464 4<06<<

2012
//10B86 6801</ 4?0<81 1308@4 <0/11 8B0B1? 1<0/88 4801B4

2014
/410/?B 6@0@B8 4?0481 110//6 <0@6/ @10<14 1<0?/3 4?0@<4

2014
/630/3< 6?0?@/ 630B@@ 110??? <0B13 @6033B 1<0/16 6/04/<

2016
/</08@1 <10<41 6108@/ 1/0?1/ <0?46 @@083@ 1<04/1 6@08?<

NotaJ 'in cauza rotun$irilor este posibil ca totalul sa nu &ie egal cu suma componentelor

Cea mai important component a bugetului general consolidat o reprezint bugetul de stat care deine ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor bugetare0 +rmtoarea component: ca pondere: este bugetul centralizat al unitilor administrati(7teritoriale: urmat 2ndeaproape de bugetul asigurrilor sociale de stat0 %a dimensiunea cheltuielilor bugetului de stat concur i sumele care se trans&er din acesta ctre alte componente ale bugetului general consolidat: &ie pentru echilibrarea acestora 5bugetele de asigurri sociale9 &ie pentru &inanarea unor acti(iti descentralizate la ni(elul comunitilor locale0 *oate trans&erurile care se acord din bugetul de stat ctre alte bugete sunt eliminate la agregarea bugetului general consolidat pentru a e(ita dubla 2nregistrare a acestora0

90

6 din P7B 1400 1200 1000 800 600 400 200 000

CQELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT DUPA NATURA ECONOMICA

C9#+tu'#+' .u,ur' s' d# /#rso,a+ s#r$'c''


2011 2012

"oba,5'

Sub$#,t''
2013

As'st#,ta soc'a+a
2014

A+t# C9#+tu'#+' tra,s-#rur' d# ',$#st't''


2015 2016

C3'%(u '% %' .u&'(u%u &'!'r#% -*!"*% $#( - p' .u&'(' -*1p*!'!(' 2011
T*(#%; din careJ Bugetul de stat Bugetul general centralizat al unitatilor administrati( teritoriale Bugetul asigurarilor sociale de stat Bugetul asigurarilor pentru soma$ Bugetul Fondului pentru asigurari sociale de sanatate Bugetul institutiilorLacti(itatilor &inantate din (enituri proprii Alte componente ale bugetului general consolidat *rans&eruri intre bugete 5se scad9 )peratiuni &inanciare 5 se scad9 204/B1? 13803B?

- 1 %/ %' -

2012
20F/?22 1360<@3

2012
221/B64 11<0?B6

2014
221/2?B 11?0/8<

2014
240/204 11?0?43

2016
242/6F1 1/<0<11

<4011@ 6@0?8? /01@1

<803B1 6B083? 10@4B

<B04?? 6?0?B@ 10B64

8/0/66 </0331 10B<3

840@B? <6011B 10B44

8803<6 <@041< 10B68

1@0B/1

1?0686

//0B43

//0<83

//081@

/40/3/

1B0?86

1B013@

1808@?

1@0<1@

1?0<@?

/30633

130B48 7680838 760<6/

B0?8? 7660483 7<0/<@

B0<?/ 7680@6? 7<0@31

B0661 76@0838 760?@4

?0B@@ 7680@B8 760@<4

130@8B 76B0418 76013@

NotaJ 'in cauza rotun$irilor este posibil ca totalul sa nu &ie egal cu suma componentelor

91

2/2/ D#(*r # Pu.% -5 4 'atoria gu(ernamental brut con&orm metodologiei +! a reprezentat 4@:?= din P"B la s&-ritul anului /31/: situ-ndu7se sub pla&onul de 83= stabilit prin *ratatul +niunii !uropene0 'ac se are 2n (edere rezer(a &inanciar 2n (alut a&lat la dispoziia *rezoreriei Statului: datoria gu(ernamental net < la s&-ritul anului /31/ a &ost de 4<:4=0 Creterea de datorie gu(ernamental a &ost determinat 2n principal de anga$area de datorie pentru &inanarea de&icitului bugetar: re&inanarea datoriei publice i consolidarea rezer(ei &inanciare 2n (alut la dispoziia *rezoreriei Statului: at-t de pe piaa intern: prin emisiuni de titluri de stat: c-t i de pe piaa e.tern: prin emisiuni de eurobligaiuni: i din trageri din 2mprumuturile destinate &inanarii de proiecte0 Ni(elul estimat al datoriei gu(ernamentale brute pentru s&-ritul anului /314 este de 4?:< = din P"B: iar pe termen mediu se (a situa sub 61:3 = din P"B: 2n timp ce ni(elul datoriei gu(ernamentale nete este estimat la 4<:4= pentru s&-ritul anului /314: iar pe termen mediu sub 4@:3 = din P"B0 ,ra&ic J 'atoria gu(ernamentala con&orm metodologiei +! 5=P"B9
42% 40% 38% 36% 34% 32% 2012 2013 e&t 2014 pr'g 2015 pr'g 2016 pr'g 39.5% 37.9% 36.4% 35.3% 35.3% 35.5% 35.8% 40.4%

'atoria gu(ernamental 5con&orm metodologiei +!9

39.3%

39.4%

(at 'r)e g*+erna,entala -r*ta.% /n 0IB1

(at 'r)e g*+erna,entala net a .% )n 0IB1

Sursa J MFP

*endina de cretere a datoriei gu(ernamentale pe termen mediu se re&lect i 2n (alorile absolute ca urmare a anga$rii de datorie pentru acoperirea necesitilor de &inanare a de&icitului bugetar i de re&inanare a datoriei publice0 ,ra&ic J 'atoria gu(ernamental con&orm metodologiei +! 5mld0 lei9

datoria gu(ernamentala bruta calculata con&orm metodologiei +!: care include i datoria societilor reclasi&icate 2n sectorul administraiei publice0 'atele de datorie au &ost re(izuite ca urmare a aplicarii 'eciziei !urostat pri(ind reclasi&icarea unor credite comerciale in imprumuturi si cu datoria entitatilor reclasi&icate in sectorul administratiei publice pentru Noti&icarea &iscala ce se (a transmite in luna octombrie /3140 5 reprezint datoria gu(ernamentala brut diminuat cu rezer(a 2n (alut la dispoziia *rezoreriei Statului
4

92

Sursa J MFP

Perspecti(a de cretere moderat a datoriei gu(ernamentale pe termen mediu se datoreaz at-t creterii economice estimate la o medie de cca /:< = in perioada /3167 /318: meninerii cursului relati( stabil leuLeuro: dar i msurilor de consolidare &iscal i pentru meninerea de&icitului bugetar 2n termeni !SA?< sub limita de 4= din P"B0 "n scopul prote$arii &inanAelor publice: continu-nd politica monetar >i pe cea a sectorului &inanciar: de pstrare a rezer(elor &inanciare >i de cre>tere a rezistentei la >ocurile e.terne: dupa incheierea cu succes a Acordului Stand7b_ cu FM" si dupa consultari cu +!: in iulie /314 Romania a solicitat o noua asistenta &inanciara pre(enti(a de la +! si FM": pe o perioada de / ani: in (aloare cumulata de 6 miliarde !uro0 $. !naliza influenei scderii creterii economice sub ateptri asupra nivelului datoriei
!nalize de sensitivitate a datoriei guvernamentale brute

guvernamentale in scenariul de baza este realizat conform proiectiilor prezentate n cadrul macroeconomic pe termen mediu, iar in scenariul alternativ este construit pe baza scaderii cresterii economice cu $L fata de scenariul de baza.

'upa cum se obser(a in gra&icul de mai sus: in scenariul de baza ponderea datoriei gu(ernamentale brute 2n P"B (a scadea cu 3:8= 2n P"B la s&-ritul anului /318 93

comparati( cu ni(elul datoriei estimat pentru s&-ritul anului /314: iar 2n scenariul alternati( ponderea datoriei gu(ernamentale brute 2n P"B scadea cu 3:/=0 ". !naliza influenei deprecierii monedei naionale fa de 43R> i a creterii ratelor de dobnd cu $L asupra nivelului plilor de dobnd din bugetul de stat

'ac 2n scenariul de baz ponderea plilor de dob-nd 2n P"B (a scdea cu 3:3B= la s&-ritul anului /318 comparati( cu ni(elul datoriei estimat pentru s&-ritul anului /314: 2n scenariul deprecierii cu <= a monedei na ionale &a de !uro aceasta (a scdea cu 3:3<=: 2n timp ce 2n scenariul alternati( de cretere a ratelor de dob-nd cu 1= ponderea plilor de dob-nd 2n P"B (a scdea cu 3:3@=
Finanarea de&icitului bugetar

#n con&ormitate cu Strategia de administrare a datoriei publice gu(ernamentale pentru perioada /3147/31<: &inanarea de&icitului bugetar 5termeni cash9 se (a realiza 2n proporie echilibrat din surse interne i din surse e.terne: 2n principal prin emiterea de titluri de stat pe piaa intern i pe pieele internaionale de capital: iar re&inanarea datoriei publice gu(ernamentale se (a asigura de pe piaa pe care s7a emis iniial datoria0 #n acest conte.t: pentru &inanarea de pe piaa intern: MFP (a aciona pentru e.tinderea maturitilor emisiunilor de titluri de stat: largirea si di(ersi&icarea bazei de in(estitori precum si pentru consolidarea si e.tinderea curbei de randament a titlurilor de stat: ast&el 2nc-t titlurile de stat s reprezinte o re&erin pentru &inanarea 2n lei pe piaa intern de capital0 'e alt&el: dez(oltarea pieei interne a titlurilor de stat este un obiecti( strategic al MFP pe termen lung: a(and in (edere ca o pia intern a titlurilor de stat dez(oltat i lichid a$ut la atenuarea ocurilor e.terne 2n economie i asigur soluii de &inanare de pe piaa intern atunci c-nd &inanarea de pe pieele e.terne de(ine di&icil i costisitoare0 #n ceea ce pri(ete &inanarea e.tern: aceasta se (a asigura 2n principal: prin emisiuni 94

de euroobligaiuni pe pieele e.terne de capital: MFP acion-nd pentru meninerea unei curbe de randament pentru emisiunile denominate 2n !uro: 2n special pentru maturitile de < i 13 ani: i de consolidare a poziiei deinute pe pieele internaionale de capital0 !misiunile de titluri pe pieele e.terne denominate 2n +S' sau 2n alte (alute (or a(ea un caracter ocazional: a(-nd 2n (edere a(anta$ele o&erite de aceste piee0 #mprumuturile de la instituiile &inanciare internaionale reprezint o alt surs de &inaare e.tern: 2n deosebi imprumuturile de la B"R' pentru politici de dez(oltare 5tip 'P%90 'e la 2nceputul anului /314: MFP s7a a.at pe emisiuni cu scadenAe pe termen mediu >i lung i pe creterea treptat a sumelor alocate pentru ast&el de instrumente0 "ncluderea titlurilor de stat romanesti 2n indicii de re&erinta ai Barcla_s si YP Morgan ,B"7!M a determinat creterea interesului in(estitorilor nerezideni pentru titlurile de stat i intrri semni&icati(e de capital 2ncepand cu s&-ritul anului /31/: i 2n prima parte a anului /3140 "ncluderea titlurilor de stat 2n aceti indici de re&erinA reprezint un semnal poziti( pentru dez(oltarea pe termen mediu a pieAei interne a titlurilor de stat i contribuie la reducerea gradual a costurilor de &inanAare pe termen mediu pentru MFP0 Con&orm ultimelor date pri(ind ree(aluarea obligaiunilor de stat cuprinse de inde.ul YP Morgan: 2n luna septembrie obligaiunile cu maturitatea de 13 ani scadente 2n luna aprilie /3/4 au &ost incluse 2n acest inde.: ast&el c ponderea Rom-niei a crescut la 1:/8=0 Aceast ree(aluare recunoate con&ormitatea acestor obligaiuni cu criteriile calitati(e pri(ind maturitatea: lichiditatea i disponibilitatea la cotarea pe pia0 'e alt&el: emisiunea de obligaiuni a &ost redeschis periodic de la lansarea sa 2n luna ianuarie /314 a(-nd 2n (edere strategia MFP de a crete maturitatea medie rmas a porto&oliului de datorie public gu(ernamental0 Pe lang titlurile de state emise 2n lei pe piata intern: Ministerul Finanelor Publice a emis i titluri de stat denominate 2n !uro: 2n scopul meninerii rezer(ei &inanciare 5bu&&er9 2n (alut la dispoziia *rezorerie Statului: precum >i pentru constituirea resurselor necesare rambursarii emisiunilor de titluri de stat denominate 2n euro scadente 2n august i noiembrie /314: 2n (aloare cumulat de 1:@8 mld euro0 Pe piaa e.tern de capital: Ministerul Finanelor Publice a lansat 2n luna &ebruarie /314 o emisiune de euroobligaiuni denominat 2n +S': 2n (aloare de 1:< miliarde +S' : cu scadena de 13 ani i cupon de 6:4@<=0 #n con&ormitate cu Strategia de administrare a datoriei publice gu(ernamentale >i in-nd cont de necesitAile de &inanAare pentru a doua parte a anului /314: 2n luna septembrie: Romania a atras cu succes: prin Ministerul Finanelor Publice: o sum de 1:< miliarde de euro de pe pieele internaionale de capital la cel mai sczut randament a&erent unei emisiuni de obligaiuni de stat denominate 2n !uro: respecti( de 6:@8?=0 !misiunea de euroobligaiuni a &ost redeschis 2n luna 95

octombrie /314 c-nd s7au atras de pe pieele internaionale de capital <33 milioane de
Riscul bugetar rezultat din plile e&ectuate de MFP: 2n calitate de ,arant: pentru garaniile de stat emise

euro: la un randament 2n scdere de 6:1<=0 A(-nd 2n (edere stocul 2n descretere al garaniilor de stat emise 2n trecut pentru 2mprumuturile contractate de companii i gradul &oarte redus al plilor e&ectuate de MFP 2n calitate de ,arant 2n contul garaniilor emise 2n cadrul programelor gu(ernamentale: estimrile pri(ind plile ce urmeaz a se e&ectua din bugetul de stat 2n contul acestor garanii se situeaz sub 3:1= din P"B 2n perioada /316 7 /3180 "potezele acestui scenariu au 2n (edere i garaniile de stat emise 2n cadrul programului gu(ernamental OPrima casE: programului de spri$in pentru bene&iciarii proiectelor 2n domenii prioritare pentru economia rom-neasc: &inanate din instrumentele structurale ale +niunii !uropene alocate Rom-niei: programului pentru reabilitarea termic a ansamblurilor de locuine: programul `oglniceanu de spri$inire a "MM7urilor i programul gu(ernamental cu pri(ire la msuri pentru 2mbuntirea arhitectural i a cerinelor de mediu a ansamblurilor de locuine0 %a estimarea plilor 2n contul garaniilor emise: nu au &ost luate 2n considerare e(entualele pli 2n contul noului program gu(ernamental pentru garantarea liniilor de credit destinate capitalului de lucru al "MM7urilor: 2ntruc-t pentru acest program urmeaz a &i elaborat legislaia secundar0

2/4 P%#,*#!'%' pr 0 !$ pr !- p#% !$ -#(*r .u&'(#r <! p'r *#$# 2010-2016 I1'(*$*%*& # -#"3D #n tabelele de mai $os sunt prezentate limite pentru anumii indicatori bugetari ce (or &ace obiectul adoptrii de ctre Parlament potri(it art01B din %egea responsabilitii &iscal7bugetare: nr08?L/3130

96

P%#,*#!' pr 0 !$ "*%$u% .u&'(#r p' pr !- p#%'%' .u&'(' -*1p*!'!('

2011
Sold buget general consolidat 5= din P"B9 Sold primarP9 al bugetului general consolidat 5= din P"B9 Sold buget general consolidat 5mil0 lei9 Sold buget de stat 5mil0 lei9 Sold buget asigurari sociale de stat 5mil0 lei9 Sold bugetul &ondului pentru asigurari de sanatate 5mil0 lei9 Sold bugetul &ondului pentru soma$ 5mil0 lei9 Sold bugetul institutiilor &inante din (enituri proprii 5mil0 lei9 P9 !.clude platile de dobanzi

2012

2012

2014

2014

2016

76:4

7/:<

7/:<

7/:/

71:6

71:6

7/:@ 7/40B?B:< 7/80@3?:< 1@<:8 73:/ /48:8

73:@ 7160@@4:? 71@04?B:6 /6?:/ 74@?:6 1@8:/

73:B 71<0?33:3 7/3088<:? /<6:B 3:3 41:6

73:< 71606?3:3 71B044/:4 1?B:? 3:3 ///:/

3:4 7130348:4 714064?:8 /18:1 3:3 /48:1

3:4 7130<BB:@ 714048<:6 /43:3 3:3 /<4:/

7/8B:4

76/:B

<?4:6

1<B:3

3:3

3:3

#n (ederea 2ncadrrii 2n intele de de&icit bugetar pentru perioada /3147/318: ast&el 2nc-t 2ncep-nd cu anul /31/ de&icitul bugetar con&orm metodologiei +! s se situeze sub limita pre(zut de *ratatul de la Maastricht 54= din P"B9: pentru unitile administrati(7teritoriale 5+A*9 au &ost propuse limite anuale at-t pentru (aloarea contractat a &inanrilor rambursabile care urmeaz a &i contractate de ctre acestea: c-t i limite de cheltuieli bugetare a&erente tragerilor din &inanrile rambursabile contractate sau care urmeaz a &i contractate de ctre +A*0 A(-nd 2n (edere perspecti(a de redresare a economiei naionale i de cretere pentru diminuarea riscului bugetar rezultat din plile ce ar trebui e&ectuate de MFP i +A* 2n contul garaniilor emise 2n con&ormitate cu )+, nr086L/33@ pri(ind datoria public au &ost propuse urmtoarele pla&oaneJ

97

P%#,*#!' p'!(ru 1pru1u(ur -*!(r#-(#(' " &#r#!( #-*r$#('


- 1 %/ %' -

2011

2012

2012

2014

2014

2016

Finantari rambursabile contractate de unitatileLsubdi(iziunile administrati(7teritoriale ?4 @33:3 ?33:3 B33:3 10/33:3 B33:3 B33:3 *rageri din &inanrile rambursabile contractate sau care urmeaz a &i contractate de ctre unitatileLsubdi(iziunile administrati(7teritoriale ?9 10461:6 104?B:B ?@3:3 10/33:3 10/33:3 10/33:3 ,araniile emise de Ministerul Finantelor Publice i unitatile administrati( teritoriale ??9 10?/6:B 40438:4 80333:3 B0333:3 B0333:3 B0333:3 P9 Nu sunt incluse &inantarile rambursabile destinate re&inanrii datoriei publice locale si cele destinate proiectelor care bene&iciaz de &onduri e.terne nerambursabile de la +niunea !uropean: inclusi( cele cuprinse 2n Planul !len de Reconstrucie i 'ez(oltare !conomic a Balcanilor K R"P!RB

Pla&oanele pri(ind cheltuielile bugetului general consolidat e.clusi( asistena &inanciar de la +niunea !uropean i ali donatori: precum i pla&oanele pri(ind cheltuielile de personal sunt prezentate 2n tabelul de mai $os0
P%#,*#!' pr 0 !$ -3'%(u '% (*(#%' '@-%u" 0 #" "('!(# , !#!- #r# $ ! p#r('# UE "#u #%( $*!#(*r
$ mil. lei $

2011
Bugetul general consolidat 7 cheltuieli de personal Bugetul de stat 7 cheltuieli de personal Bugetul general centralizat al unitatilor administrati( teritoriale 7 cheltuieli de personal Bugetul asigurarilor sociale de stat 7 cheltuieli de personal Bugetul asigurarilor pentru soma$ 7 cheltuieli de personal Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 7 cheltuieli de personal Bugetul institutiilorLacti(itatilor &inantate din (enituri proprii 7 cheltuieli de personal Alte bugete componente ale bugetului general consolidat 7 cheltuieli de personal 1?B0?63:< 4B06//:@ 1360643:3 1<08B/:/

2012
1??0<33:1 630@?B:B 13104/?:6 1@0161:<

2012
/3B0@?1:3 6801<1:? 13B0/?B:3 1?0B<@:8

2014
/18066/:4 6@0@B8:1 111016@:? /30<@4:/

2014
//401@8:4 6?0?@1:< 1130448:4 /10@8/:4

2016
/460@<1:1 <10<41:/ 11<0818:4 //0<4<:8

6?066@:/ 1<0868:? 6@0?8B:6 11@:/ /0114:B @1:@

</014<:3 18064?:6 6B0<B3:@ 16B:< 1088@:6 @?:<

<60<<8:/ 1B0836:1 6?0?B@:/ 1<6:? 10888:4 ?1:6

<80@//:3 1?0<3@:3 </0331:/ 181:3 10B6?:@ ?@:?

<@068<:B /30/4@:1 <6011B:1 18B:1 10B44:4 13@:B

<?0/43:3 /30@?4:@ <@0416:8 1@1:< 10B68:4 11B:6

1@0B1@:1 1/4:<

1?0644:? 146:1

//0@@6:@ 1<1:?

//0</8:1 1<8:/

//083?:? 183:8

/40/3/:3 186:8

1B0133:< 80<<?:B

1@04@3:< 808/4:4

1<0?<<:@ @038<:1

180@66:@ @03<8:B

1B08<8:@ @0/?<:B

1?0/@B:3 @0<31:3

130/11:8 //1:4

B0<??:6 /4/:<

B033/:8 //8:?

B03/?:< /46:3

?08?6:? /4?:B

130<@@:6 /68:6

98

4/C#$ru% $' -3'%(u '% p' ('r1'! 1'$ u 2014-2016 Bugetul celor 13 ordonatori principali de credite prezentai 2n strategie reprezint apro.imati( @3= din totalul cheltuielilor bugetului de stat0 Adug-nd la aceti ordonatori de credite i bugetul Ministerului Finanelor Publice K Aciuni generale care cuprinde dob-nzi: rambursri de credite: contribuia Rom-niei la bugetul +!: co&inanarea la proiectele de preaderare: precum i schemele de a$utor de stat: acestea ar reprezenta apro.imati( ?3= din totalul cheltuielilor bugetului de stat0
$milioane lei$ 2011 &U=E7 .E S7A7 ! <?E97U%E9% 787A9, din care2 mil lei 1 in !.I.B. <?E97U%E9% 787A9 ! 10 ministere mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. .oban>i mil lei 1 in !.I.B. Subventii mil lei 1 in !.I.B. 7ransferuri intre unitati ale administratiei ublice mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital <?E97U%E9% 787A9E ! A97% 8/.80A78/% $/%0<%$A9% .E </E.%7E mil lei 1 in !.I.B. 12.667 2027 290 3.738 3.688 3.330 1.621 18.793 3020 143 4.187 8.735 4.257 1.471 12.845 2005 462 1.696 7.087 2.235 1.366 13.641 2007 120 1.386 8.930 1.829 1.375 16.451 2038 174 1.635 12.115 922 1.605 17.732 2043 164 1.799 13.114 856 1.799
106.089
19004

2012

201'

201)

201+

201"

110.464
18080

115.327
18043

119.265
18011

119.930
17033

125.511
17019

77.940 13099 12.821 2030 2.810 0050 104 0002 4.042 0073

79.976 13061 14.107 2040 2.985 0051 133 0002 3.604 0061

79.760 12075 16.179 2059 3.185 0051 74 0001 2.918 0047

80.723 12026 16.155 2045 3.198 0049 76 0001 3.565 0054

83.332 12004 16.986 2045 3.656 0053 64 0001 3.697 0053

85.968 11077 17.193 2035 3.492 0048 56 0001 3.793 0052

16.800 3001 14.993 2069 13.704 2046

16.013 2073 13.616 2032 10.724 1083

14.973 2039 13.602 2017 15.983 2055

15.526 2036 14.019 2013 14.542 2021

15.666 2026 14.434 2009 12.377 1079

17.003 2033 14.786 2002 11.914 1063

28.148 5005

30.489 5019

35.567 5069

38.542 5085

36.598 5029

39.542 5041

'etalierea cheltuielilor pentru &iecare din cei 13 ordonatori principali de credite pentru orizontul de re&erin este prezentat 2n Ane.ele 1 K 13 ataate Strategiei0 99

4/ D'-%#r#) ' $' r5"pu!$'r' Se atest corectitudinea i integralitatea prelurii i prelucrrii de ctre Ministerul Finanelor Publice a in&ormaiilor &iscal7bugetare pe care le7a a(ut la dispoziie: &urnizate de ctre &actorii implicai: precum i luarea 2n consideraie a con$uncturii interne i internaionale cunoscute la aceast dat0 Strategia &iscal7bugetar a &ost elaborat 2n con&ormitate cu %egea responsabilitii &iscal7bugetare: nr08?L/313: iar limitele i intele propuse respect principiile responsabilitii &iscale0

PR"M KM"N"S*R+: ;"C*)R7;")R!% P)N*A

;"C!PR"M 7 M"N"S*R+ M"N"S*R+% F"NANH!%)R P+B%"C!: 'aniel Chioiu

M"N"S*R+% '!%!,A* P!N*R+ B+,!*: %i(iu ;oinea

100

$milioane lei$ AneEa 1 ! <heltuielile -inisterului -uncii, Camiliei, $roteciei Sociale i $ersoanelor 1@rstnice din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. 7ransferuri intre unitati ale administratiei ublice mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 31.312 5062 172 0003 155 0003 30.411 5018 191 0003 146 0002 28.984 4063 223 0004 140 0002 29.699 4051 217 0003 147 0002 30.257 4037 223 0003 172 0002 31.863 4036 229 0003 173 0002 2012 201' 201) 201+ 201"

16.800 ?4 3001 13.905 2050 231 0004 48 0001

16.013 ?4 2073 13.057 2022 10 0000 993 0017

14.973 ?4 2039 13.050 2009 84 0001 514 0008

15.526 ?4 2036 13.362 2003 112 0002 336 0005

15.666 ?4 2026 13.736 1098 19 0000 442 0006

17.003 ?4 2033 14.079 1093 15 0000 364 0005

8 7

5 4

38

27

9 3

9 3

953 26 8 24 7

423 49 3

266 37 7

338 86 6

346

?4 In#e+an #u anul 2011 sunt in#luse si sub,entiile stabilite #a &iin ne#esare +entru e#)ilibrarea bugetului asigurarilor +entru soma. 33.03905 milioane lei in anul 20110 47304 milioane lei in anul 20120 26708 milioane lei in anul 20130 55102 milioane lei in anul 20140 46508 milioane lei in anul 2015 si 41007 milioane lei in anul 20164. 087A2 'ub,entiile e la bugetul e stat +entru e#)ilibrarea bugetului asigurarilor so#iale e stat sunt estimate la 13.75609 milioane lei in anul 20110 13.14807 milioane lei in anul 20120 12.25402 milioane lei in anul 20130 12.51902 milioane lei in anul 20140 12.72004 milioane lei in anul 2015 si 14.15009 milioane lei in anul 2016.

101

$milioane lei$ AneEa 2 ! <heltuielile -inisterului Afacerilor %nterne din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. .oban>i mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 7.913 1042 5.920 1006 637 0011 5 0000 143?4 0003 587 0011 620 0011 8.079 1038 6.456 1010 638 0011 0 0000 82 0001 161 0003 742 0013 57 0001 206 0003 403 0006 63 0001 180 0003 260 0004 65 0001 118 0002 381 0006 70 0001 116 0002 388 0005 8.295 1033 7.167 1015 462 0007 8.018 1022 7.086 1008 430 0007 8.442 1022 7.386 1007 492 0007 8.499 1016 7.423 1002 501 0007 2012 201' 201) 201+ 201"

38 3

0 4

5 0

155 5 419

91 21 625

103 3 291

90 2 161

166

165

208

216

?4 In#e+an #u anul 2011 +lata +ensiilor se asigura in Bugetul asigurarilor so#iale e stat

102

$milioane lei$ AneEa ' ! <heltuielile -inisterului 7rans orturilor din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. .oban>i mil lei 1 in !.I.B. Subventii mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 12.766 2029 18 0000 9 0000 98 0002 2.041 0037 597 0011 2.139 0038 7.864 1041 11.181 1090 20 0000 8 0000 93 0002 1.601 0027 109 0002 1.655 0028 7.695 1031 6.066 0097 22 0000 7 0000 35 0001 1.605 0026 108 0002 1.297 0021 2.992 0048 6.461 0098 22 0000 8 0000 39 0001 2.037 0031 212 0003 1.294 0020 2.849 0046 6.623 0096 23 0000 8 0000 31 0000 2.158 0031 215 0003 1.245 0018 2.943 0045 6.775 0093 23 0000 8 0000 25 0000 2.280 0031 208 0003 1.169 0016 3.062 0044 2012 201' 201) 201+ 201"

58 3.493

2.300

308 276

1 183

1 199

1 266

1.559 2.742 13

3.316 2.064 15

2.117 289 2

2.563 99 3

2.639 101 3

2.688 104 3

103

$milioane lei$ AneEa ) ! <heltuielile Secretariatului =eneral al =uvernului din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. .oban>i mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 51 00009 5.501 00936 5.154 00824 5.855 00889 7.045 10018 8.160 10117 730 0013 117 0002 81 0001 0 0000 481 0009 6.887 1017 266 0005 128 0002 39 0001 954 0016 6.572 1005 310 0005 149 0002 39 0001 920 0015 7.232 1010 307 0005 159 0002 37 0001 875 0013 8.875 1028 334 0005 456 0007 33 0000 1.007 0015 9.763 1034 344 0005 172 0002 31 0000 1.057 0014 2012 201' 201) 201+ 201"

27

63 1.757

60 1.336

60 1.145

134 1.386

122 1.477

11 2 11

2.081 1.574 26

2.170 1.575 12

3.186 1.449 14

4.834 575 117

5.729 589 242

104

$milioane lei$ AneEa + ! <heltuielile -inisterului Sntii din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 3.906 0070 181 0003 751 0013 2.598 ?4 0047 376 0007 3.086 0053 188 0003 741 0013 1.849 ?4 0031 308 0005 8.342 1033 649 0010 1.165 0019 6.369 ?4 1002 159 0003 6.713 1002 731 0011 1.221 0019 4.670 ?4 0071 91 0001 5.286 0076 752 0011 1.249 0018 3.185?4 0046 100 0001 4.826 0066 771 0011 1.280 0018 2.673 ?4 0037 103 0001 2012 201' 201) 201+ 201"

158

26 2

31 7

35 103 80

8 92 180

11 89 20

15 53 20

22 55 21

23 56 21

?4 In anul 2011 este in#lusa si suma e 1.55805 milioane lei re+re2entan sub,entia a#or ata 9on ului national uni# e asigurari so#iale e sanatate +entru +lata &a#turilor restante0 iar anii 2012$2016 in#lu sub,entiile a#or ate in bugetul e stat #atre 9on ul national uni# e asigurari so#iale e sanatate +entru e#)ilibrare 355207 milioane lei in anul 20120 4.78401 milioane lei in anul 20130 3.08801 milioane lei in anul 20140 1.63207 milioane lei in anul 2015 si 1.10108 milioane lei in anul 20164. ?4 Fn omeniul s-n-ta*ii0 eliminGn sumele re2ultGn in a+li#area Legii nr.7252013 e im+lementare a %ire#ti,ei 752011 +ri,in #ombaterea =ntGr2ierii =n e&e#tuarea +l-*ilor =n tran2a#*iile #omer#iale0 atGt =n anul 2013 #Gt /i =n anul 20140 sumele alo#ate =n omeniul s-n-t-*ii au #res#ut =n 2014 #u 11051 &a*- e 2013.

105

$milioane lei$ AneEa " ! <heltuielile -inisterului Agriculturii i .e>voltrii /urale din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Subventii mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 6.507 1017 295 0005 140 0003 1.991 0036 2.214 0040 1.867 0033 108 5.525 0094 312 0005 126 0002 2.003 0034 768 ?4 0013 2.315 0039 6 5.457 0087 353 0006 117 0002 1.313 0021 1.775?4 0028 1.899 0030 16 5.887 0089 350 0005 116 0002 1.528 0023 1.476 ?4 0022 2.417 0039 16 6.693 0097 369 0005 135 0002 1.540 0022 1.393?4 0020 3.256 0049 12 6.739 0092 379 0005 139 0002 1.513 0021 1.420 ?4 0019 3.287 0047 12 2012 201' 201) 201+ 201"

1.648 58 53

2.216 48 46

1.815 24 44

2.343 16 42

3.201

3.209

43

66

?4 In anii 2012$2016 titlul >(lte trans&eruri #urente> in#lu e si &on urile ne#esare +entru +latile nationale ire#te #om+lementare in se#torul ,egetal0 #are se su+orta in 9on ul Euro+ean (gri#ol e %e2,oltare Rurala

106

$milioane lei$ AneEa * ! <heltuielile -inisterului Educaiei 0aionale din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 5.399 0097 266 0005 77 0001 277 0005 3.758 0067 1.022 0018 4.848 0083 276 0005 102 0002 303 0005 3.552 0060 615 0010 5.069 0081 310 0005 90 0001 300 0005 3.706 0059 663 0011 5.266 0080 305 0005 85 0001 308 0005 3.990 0061 579 0009 5.398 0078 312 0005 87 0001 332 0005 3.691 0053 976 0014 5.533 0076 320 0004 90 0001 339 0005 3.777 0052 1.007 0014 2012 201' 201) 201+ 201"

95

22 103

59

26

24

31

246 290 391

53 232 205

428 90 86

413 44 96

853

874

99

101

107

$milioane lei$ AneEa 3 ! <heltuielile -inisterului A rrii 0aionale din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Subventii mil lei 1 in !.I.B. Asistenta sociala mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli e #a+ital 4.940 0089 3.245 0058 721 0013 11 0000 70 ?4 0001 269 0005 625 0011 64 0001 265 0005 358 0006 88 0001 283 0005 893 0014 74 0001 265 0004 1.021 0016 87 0001 279 0004 1.094 0016 89 0001 289 0004 1.126 0015 4.797 0082 3.481 0059 629 0011 5.716 0091 3.838 0061 614 0010 5.844 0089 3.890 0059 593 0009 6.218 0090 4.148 0060 610 0009 6.338 0087 4.169 0057 665 0009 2012 201' 201) 201+ 201"

20

27

19

21

21

21

606

332

0 874

1.000

1.073

1.105

?4 In#e+an #u anul 2011 +lata +ensiilor se asigura in Bugetul asigurarilor so#iale e stat.

108

$milioane lei$ AneEa ; ! <heltuielile -inisterului Cinanelor $ublice din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 2.291 0041 1.546 0028 65 0001 648 0012 33 0001 9 2.797 0048 1.680 0029 267 0005 680 0012 170 0003 2.653 0042 1.885 0030 244 0004 460 0007 64 0001 0 3.051 0046 1.926 0029 241 0004 744 0011 140 0002 0 2.921 0042 2.037 0029 246 0004 506 0007 132 0002 0 2.947 0040 2.095 0029 255 0003 433 0006 165 0002 0 2012 201' 201) 201+ 201"

4 11 10

3 14 152

3 6 55

16 39 86

11 40 81

9 74 82

109

$milioane lei$ AneEa 10 ! <heltuielile -inisterului :ustiiei din bugetul de stat e erioada 2011!201" 2011 <?E97U%E9% 787A9 mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de ersonal mil lei 1 in !.I.B. &unuri si servicii mil lei 1 in !.I.B. Alte transferuri curente mil lei 1 in !.I.B. <heltuieli de investitii mil lei 1 in !.I.B. in #are6 $ trans&eruri intre unitati ale a ministratiei +ubli#e $ alte trans&eruri $ +roie#te #u &inantare in &on uri externe nerambursabile 39E:4 +osta erare $ #)eltuieli a&erente +rogramelor #u &inantare rambursabila $ #)eltuieli e #a+ital 2.176 0039 1.061 0019 176 0003 779 0014 160 0003 2.364 0040 1.237 0021 200 0003 830 0014 97 0002 2.607 0042 1.422 0023 197 0003 882 0014 105 0002 2.551 0039 1.320 0020 199 0003 939 0014 93 0001 2.621 0038 1.402 0020 201 0003 935 0014 82 0001 2.685 0037 1.441 0020 210 0003 965 0013 70 0001 2012 201' 201) 201+ 201"

0 1

1 9

24 94 41

2 51 34

13 60 32

15 45 32

22 25 35

7 25 38

110

S-ar putea să vă placă și