Sunteți pe pagina 1din 106

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE - CODUL PENAL

Parlamentul Romniei adopt pre enta le!e"

CUPRINS
PARTEA GENERAL TITLUL I LEGEA PENAL I LIMITELE EI DE APLICARE CAPITOLUL I $ PRINCIPII &ENERALE CAPITOLUL II $ APLICAREA LE&II PENALE Seciunea 1 Aplicarea legii penale n timp Seciunea a 2-a Aplicarea legii penale n spaiu TITLUL II INFRACIUNEA CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL I/ CAPITOLUL / CAPITOLUL /I $ DISPO,III &ENERALE $ CAU,ELE -USTI.ICATI/E $ CAU,ELE DE NEIMPUTA0ILITATE $ TENTATI/A $ UNITATEA 2I PLURALITATEA DE IN.RACIUNI $ AUTORUL 2I PARTICIPANII TITLUL III PEDEPSELE CAPITOLUL I $ CATE&ORIILE PEDEPSELOR CAPITOLUL II $ PEDEPSELE PRINCIPALE Seciunea 1 Deteniunea pe via Seciunea a 2-a nchisoarea Seciunea a 3-a Amenda CAPITOLUL III $ PEDEAPSA ACCESORIE 2I PEDEPSELE COMPLEMENTARE Seciunea 1 Pedeapsa accesorie Seciunea a 2-a Pedepsele complementare CAPITOLUL I/ $ CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR CAPITOLUL / $ INDI/IDUALI,AREA PEDEPSELOR Seciunea 1 Dispoziii generale Seciunea a 2-a ircumstanele atenuante !i agravante Seciunea a 3-a "enunarea la aplicarea pedepsei Seciunea a #-a Am$narea aplicrii pedepsei Seciunea a %-a Suspendarea e&ecutrii pedepsei su' supraveghere Seciunea a (-a )i'erarea condiionat Art" # $ #% Art" # $ ' Art" ( $ #% Art" ( $ ) Art" * $ #% Art" #+ $ +' Art" #+ $ #) Art" #* $ '' Art" '( $ (1 Art" (# $ (( Art" (% $ %% Art" %+ $ +' Art" +( $ #13 Art" +( $ ++ Art" +3 $ 3% Art" +3 $ +4 Art" 31 Art" 3# $ 3% Art" 3+ $ )1 Art" 3+ Art" 33 $ )1 Art" )# $ )( Art" )% $ #13 Art" )% Art" )+ $ )4 Art" *1 $ *' Art" *( $ 41 Art" 4# $ 4* Art" 44 $ #13 2

TITLUL IV MSURILE DE SIGURAN CAPITOLUL I $ DISPO,III &ENERALE CAPITOLUL II $ RE&IMUL M5SURILOR DE SI&URAN5 TITLUL V MINORITATEA CAPITOLUL I $ CAPITOLUL II $ DE LI0ERTATE CAPITOLUL III $ LI0ERTATE CAPITOLUL I/ $

Art" #1) $ ##(

Art" #1) $ #1* Art" #14 $ ##( Art" ##% $ #(+

RE&IMUL R5SPUNDERII PENALE A MINORULUI Art" ##% $ ##) RE&IMUL M5SURILOR EDUCATI/E NEPRI/ATI/E Art" ##* $ #'% RE&IMUL M5SURILOR EDUCATI/E PRI/ATI/E DE Art" #'+ $ #'* DISPO,III COMUNE Art" #'4 $ #(+ Art" #(3 $ #+'

TITLUL VI RSPUNDEREA PENAL A PERSOANEI JURIDICE CAPITOLUL I $ DISPO,III &ENERALE CAPITOLUL II $ RE&IMUL PEDEPSELOR APLICATE PERSOANEI -URIDICE CAPITOLUL III $ DISPO,III COMUNE

Art" #(3 $ #(* COMPLEMENTARE Art" #(4 $ #%3 Art" #%) $ #+'

TITLUL VII CAUZELE CARE NLTUR RSPUNDEREA PENAL

Art" #+( $ #+4

TITLUL VIII CAUZELE CARE NLTUR SAU MODIFIC EXECUTAREA PEDEPSEI

Art" #31 $ #3%

TITLUL IX CAUZELE CARE NLTUR CONSECINELE CONDAMNRII

Art" #3+ $ #)#

TITLUL X NELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII N LEGEA PENAL

Art" #)' $ #*+

PARTEA SPECIAL

TITLUL I INFRACIUNI CONTRA PERSOANEI CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA /IEII CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA INTE&RIT5II CORPORALE SAU S5N5T5II CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI S5/R2ITE ASUPRA UNUI MEM0RU DE .AMILIE CAPITOLUL I/ $ A&RESIUNI ASUPRA .5TULUI CAPITOLUL / $ IN.RACIUNI PRI/IND O0LI&AIA DE ASISTEN5 A CELOR 6N PRIME-DIE CAPITOLUL /I $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II PERSOANEI CAPITOLUL /II $ TRA.ICUL 2I E7PLOATAREA PERSOANELOR /ULNERA0ILE CAPITOLUL /III $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II 2I INTE&RIT5II SE7UALE CAPITOLUL I7 $ IN.RACIUNI CE ADUC ATIN&ERE DOMICILIULUI9 /IEII PRI/ATE 2I CORESPONDENEI TITLUL II INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Art" #*3 $ ''3 Art" #*3 $ #41 Art" #4# $ #43 Art" #4) $ #4* Art" #44 $ '11 Art" '1# $ '1' Art" '1( $ '13 Art" '1) $ '#+ Art" '#3 8 ''# Art" ''' $ ''3

Art" '') $ '+%

CAPITOLUL I $ .URTUL Art" '') $ '(1 CAPITOLUL II $ TL:5RIA 2I PIRATERIA Art" '(# $ '(+ CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI Art" '(3 $ '%3 PRIN NESOCOTIREA 6NCREDERII CAPITOLUL I/ $ .RAUDE COMISE PRIN SISTEME IN.ORMATICE 2I Art" '%) $ '+1 MI-LOACE DE PLAT5 ELECTRONICE CAPITOLUL / $ DISTRU&EREA 2I TUL0URAREA DE POSESIE Art" '+# $ '+% TITLUL III INFRACIUNI PRIVIND AUTORITATEA I FRONTIERA DE STAT CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA AUTORIT5II CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI PRI/IND .RONTIERA DE STAT Art" '++ $ '3( Art" '++ $ '+4 Art" '31 8 '3(

TITLUL IV INFRACIUNI CONTRA NFPTUIRII JUSTIIEI

Art" '3% $ '*)

TITLUL V INFRACIUNI DE CORUPIE I DE SERVICIU CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI DE CORUPIE CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI DE SER/ICIU CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI 6MPOTRI/A .INANCIARE ALE COMUNIT5ILOR EUROPENE TITLUL VI INFRACIUNI DE FALS

Art" '** $ (#(

Art" '** $ '4% Art" '4+ 8 (1* INTERESELOR Art" (14 8 (#(

Art" (#% $ ((' CAPITOLUL I $ .ALSI.ICAREA DE MONEDE9 TIM0RE SAU DE ALTE Art" (#% 8 ('1 /ALORI CAPITOLUL II $ .ALSI.ICAREA INSTRUMENTELOR DE Art" ('# 8 ('( AUTENTI.ICARE SAU DE MARCARE CAPITOLUL III $ .ALSURI 6N 6NSCRISURI Art" ('% 8 ((' TITLUL VII INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI PUBLICE CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA SI&URANEI CIRCULAIEI PE C5ILE .ERATE CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA SI&URANEI CIRCULAIEI PE DRUMURILE PU0LICE CAPITOLUL III $ NERESPECTAREA RE&IMULUI ARMELOR9 MUNIIILOR9 MATERIALELOR NUCLEARE 2I AL MATERIILOR E7PLO,I/E CAPITOLUL I/ $ IN.RACIUNI PRI/ITOARE LA RE&IMUL STA0ILIT PENTRU ALTE ACTI/IT5I RE&LEMENTATE DE LE&E CAPITOLUL / $ IN.RACIUNI CONTRA S5N5T5II PU0LICE TITLUL VIII INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAII PRIVIND CONVIEUIREA SOCIAL CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI CONTRA ORDINII 2I LINI2TII PU0LICE CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI CONTRA .AMILIEI CAPITOLUL III $ IN.RACIUNI CONTRA LI0ERT5II RELI&IOASE 2I RESPECTULUI DATORAT MORILOR TITLUL IX INFRACIUNI ELECTORALE TITLUL X INFRACIUNI CONTRA SECURITII NAIONALE Art" ((( $ (3( Art" ((( 8 (() Art" ((* 8 (%+ Art" (%3 $ (+# Art" (+' 8 (++ Art" (+3 8 (3( Art" (3% 8 (*# Art" (3% 8 ()( Art" ()% $ ()) Art" ()* 8 (*#

Art" (*' 8 (41 Art" (4# 8 %1*

TITLUL XI INFRACIUNI CONTRA CAPACITII DE LUPT A ARMATEI

Art" %14 8 %'4

CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI S5/R2ITE DE MILITARI Art" %14 8 %'% CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI S5/R2ITE DE MILITARI SAU DE CI/ILI Art" %'+ $ %'4 TITLUL XII INFRACIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITII I DE RZBOI CAPITOLUL I $ IN.RACIUNI DE &ENOCID 2I CONTRA UMANIT5II CAPITOLUL II $ IN.RACIUNI DE R5,0OI TITLUL XIII DISPOZIII FINALE Art" %(1 8 %(3 Art" %(1 8 %(# Art" %(' 8 %(3 Art" %()

PARTEA GENERAL
TITLUL I LEGEA PENAL I LIMITELE EI DE APLICARE CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE

Art. L!"#$%t#t!# %&'r%(%&)r%% ;#< Le!ea penal pre=ede >aptele ?are ?on@tituie in>ra?Aiuni" ;'< Ni?i o per@oan nu poate >i @an?Aionat penal pentru o >apt ?are nu era pre= ut de le!ea penal la data ?nd a >o@t @=rBit" Art. * L!"#$%t#t!# +#&',%-&%$.r /! /r!0t 0!&#$ ;#< Le!ea penal pre=ede pedep@ele apli?aCile Bi m@urile edu?ati=e ?e @e pot lua >aA de per@oanele ?are au @=rBit in>ra?Aiuni9 pre?um Bi m@urile de @i!uranA ?e @e pot lua >aA de per@oanele ?are au ?omi@ >apte pre= ute de le!ea penal" ;'< Nu @e poate apli?a o pedeap@ ori nu @e poate lua o m@ur edu?ati= @au m@ur de @i!uranA da? a?ea@ta nu era pre= ut de le!ea penal la data ?nd >apta a >o@t @=rBit" ;(< Ni?io pedeap@ nu poate >i @taCilit Bi apli?at Dn a>ara limitelor !enerale ale a?e@teia" CAPITOLUL II APLICAREA LEGII PENALE S!',%-&!# A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! 1& t%(0

Art. 2 A't%3%t#t!# $!"%% 0!&#$! Le!ea penal @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn timpul ?t ea @e a>l Dn =i!oare" 6

Art. 4 A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! /! /!5%&'r%(%&#r! Le!ea penal nu @e apli? >aptelor @=rBite @uC le!ea =e?Ee9 da? nu mai @unt pre= ute de le!ea nou" 6n a?e@t ?a 9 eFe?utarea pedep@elor9 a m@urilor edu?ati=e Bi a m@urilor de @i!uranA9 pronunAate Dn Ca a le!ii =e?Ei9 pre?um Bi toate ?on@e?inAele penale ale Eotrrilor Gude?toreBti pri=itoare la a?e@te >apte Dn?etea prin intrarea Dn =i!oare a le!ii noi" Art. 6 A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! (#% 7#3.r#8%$! 09&) $# :-/!'#r!# /!7%&%t%3) # '#-5!% ;#< 6n ?a ul Dn ?are de la @=rBirea in>ra?Aiunii pn la Gude?area de>initi= a ?au ei au inter=enit una @au mai multe le!i penale9 @e apli? le!ea mai >a=oraCil" ;'< Di@po iAiile alin";#< @e apli? Bi a?telor normati=e ori pre=ederilor din a?e@tea de?larate ne?on@tituAionale9 pre?um Bi ordonanAelor de ur!enA aproCate de Parlament ?u modi>i?ri @au ?ompletri ori re@pin@e9 da? Dn timpul ?nd a?e@tea @$au a>lat Dn =i!oare au ?uprin@ di@po iAii penale mai >a=oraCile" Art. ; A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! (#% 7#3.r#8%$! /-0) :-/!'#r!# /!7%&%t%3) # '#-5!% ;#< Cnd dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn la eFe?utarea ?omplet a pedep@ei Dn?Ei@orii @au amen ii a inter=enit o le!e ?are pre=ede o pedeap@ mai uBoar9 @an?Aiunea apli?at9 da? depBeBte maFimul @pe?ial pre= ut de le!ea nou pentru in>ra?Aiunea @=rBit9 @e redu?e la a?e@t maFim" ;'< Da? dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare la detenAiune pe =iaA Bi pn la eFe?utarea ei a
inter=enit o le!e ?are pre=ede pentru a?eeaBi >apt numai pedeap@a Dn?Ei@orii9 pedeap@a detenAiunii pe =iaA @e Dnlo?uieBte ?u maFimul Dn?Ei@orii pre= ut pentru a?ea in>ra?Aiune"

;(< Da? le!ea nou pre=ede Dn lo?ul pedep@ei Dn?Ei@orii numai amenda9 pedeap@a apli?at @e Dnlo?uieBte ?u amenda9 >r a @e putea depBi maFimul @pe?ial pre= ut Dn le!ea nou" inndu$@e @eama de partea eFe?utat din pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e poate Dnltura Dn totul @au Dn parte eFe?utarea amen ii" ;%< M@urile edu?ati=e neeFe?utate Bi nepre= ute Dn le!ea nou nu @e mai eFe?ut9 iar ?ele ?are au ?ore@pondent Dn le!ea nou @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele pre= ute de a?ea@ta9 da? e@te mai >a=oraCil" ;+< Cnd le!ea nou e@te mai >a=oraCil Dn ?ondiAiile alin";#<$;%<9 pedep@ele ?omplementare Bi m@urile de @i!uranA neeFe?utate Bi nepre= ute Dn le!ea nou nu @e mai eFe?ut9 iar ?ele ?are au ?ore@pondent Dn le!ea nou @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele pre= ute de a?ea@ta . ;3< Da? le!ea nou e@te mai >a=oraCil numai @uC a@pe?tul pedep@elor ?omplementare @au m@urilor de @i!uranA a?e@tea @e eFe?ut Dn ?onAinutul Bi limitele pre= ute de le!ea nou" ;)< Cnd o di@po iAie din le!ea nou @e re>er la pedep@e de>initi= apli?ate9 @e Aine @eama9 Dn ?a ul pedep@elor
eFe?utate pn la data intrrii Dn =i!oare a a?e@teia9 de pedeap@a redu@ @au Dnlo?uit potri=it di@po iAiilor alineatelor pre?edente"

Art. < A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! t!(0.r#r! ;#< Le!ea penal temporar @e apli? in>ra?Aiunii @=rBite Dn timpul ?nd era Dn =i!oare9 ?Eiar da? >apta nu a >o@t urmrit @au Gude?at Dn a?el inter=al de timp" ;'< Le!ea penal temporar e@te le!ea penal ?are pre=ede data ieBirii ei din =i!oare @au a ?rei apli?are e@te limitat prin natura temporar a @ituaAiei ?are a impu@ adoptarea @a" S!',%-&!# # *-# A0$%'#r!# $!"%% 0!&#$! 1& +0#,%-

Art. = T!r%t.r%#$%t#t!# $!"%% 0!&#$! ;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite pe teritoriul Romniei"

;'< Prin Hteritoriul RomnieiI @e DnAele!e Dntinderea de pmnt Bi apele ?u @olul9 @uC@olul Bi @paAiul aerian9 ?uprin@e Dntre >rontierele de @tat" ;(< Prin Hin>ra?Aiune @=rBit pe teritoriul RomnieiI @e DnAele!e ori?e in>ra?Aiune ?omi@ pe teritoriul artat Dn alin" ;'< @au pe o na= @uC pa=ilion romne@? ori pe o aerona= Dnmatri?ulat Dn Romnia" ;%< In>ra?Aiunea @e ?on@ider @=rBit pe teritoriul Romniei Bi atun?i ?nd pe a?e@t teritoriu ori pe o na= @uC pa=ilion romne@? @au pe o aerona= Dnmatri?ulat Dn Romnia9 @$ a e>e?tuat un a?t de eFe?utare9 de in@ti!are @au de ?ompli?itate9 ori @$a produ@ re ultatul in>ra?Aiunii" Art. > P!r+.&#$%t#t!# $!"%% 0!&#$! ;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de ?tre un ?etAean romn @au de o per@oan Guridi? romn9 da? pedeap@a pre= ut de le!ea romn e@te detenAiunea pe =iaA ori Dn?Ei@oarea mai mare de #1 ani" ;'< 6n ?elelalte ?a uri9 le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de ?tre un ?etAean romn @au de o per@oan Guridi? romn9 da? >apta e@te pre= ut ?a in>ra?Aiune Bi de le!ea penal a Arii unde a >o@t @=rBit ori da? a >o@t ?omi@ Dntr$un lo? ?are nu e@te @upu@ Guri@di?Aiei ni?i unui @tat . ;(< Punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @e >a?e ?u autori area prealaCil a pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe ln! Curtea de Apel Dn a ?rei ra teritorial @e a>l par?Eetul mai Dnti @e@i at @au9 dup ?a 9 a pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe ln! 6nalta Curte de Ca@aAie Bi -u@tiAie" Art. ? R!#$%t#t!# $!"%% 0!&#$! ;#< Le!ea penal romn @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de ?tre un @trin9 ?ontra @tatului romn9 ?ontra unui ?etAean romn ori a unei per@oane Guridi?e romne" ;'< Punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @e >a?e ?u autori area prealaCil a pro?urorului !eneral al Par?Eetului de pe ln! 6nalta Curte de Ca@aAie Bi -u@tiAie Bi numai da? >apta nu >a?e oCie?tul unei pro?eduri Gudi?iare Dn @tatul pe teritoriul ?ruia @$a ?omi@" Art. U&%3!r+#$%t#t!# $!"%% 0!&#$! ;#< Le!ea penal romn @e apli? Bi altor in>ra?Aiuni de?t ?elor pre= ute Dn art" #19 @=rBite Dn a>ara teritoriului Arii de un @trin9 ?are @e a>l de Cun=oie pe teritoriul Romniei9 Dn urmtoarele ?a uriJ a< @$a @=rBit o in>ra?Aiune pe ?are @tatul romn Bi$a a@umat oCli!aAia @ o reprime Dn temeiul unui tratat internaAional9 indi>erent da? e@te pre= ut @au nu de le!ea penal a @tatului pe al ?rui teritoriu a >o@t ?omi@K C< @$a ?erut eFtrdarea @au predarea in>ra?torului Bi a?ea@ta a >o@t re>u at" ;'< Di@po iAiile alin";#< lit"C< nu @e apli? atun?i ?nd9 potri=it le!ii @tatului Dn ?are @$a @=rBit in>ra?Aiunea9 eFi@t o ?au ?are Dmpiedi? punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @au ?ontinuarea pro?e@ului penal ori eFe?utarea pedep@ei9 @au ?nd pedeap@a a >o@t eFe?utat ori e@te ?on@iderat ?a eFe?utat" ;(< Cnd pedeap@a nu a >o@t eFe?utat @au a >o@t eFe?utat numai Dn parte9 @e pro?edea potri=it di@po iAiilor le!ale pri=itoare la re?unoaBterea Eotrrilor @trine" Art. * L!"!# 0!&#$) @% tr#t#t!$! %&t!r&#,%.&#$! Di@po iAiile ?uprin@e Dn art" *$## @e apli? da? nu @e di@pune alt>el printr$un tratat internaAional la ?are Romnia e@te parte" 8

Art. 2 I(-&%t#t!# /! :-r%+/%',%! Le!ea penal nu @e apli? in>ra?Aiunilor @=rBite de ?tre repre entanAii diplomati?i ai @tatelor @trine @au de ?tre alte per@oane ?are9 Dn ?on>ormitate ?u tratatele internaAionale9 nu @unt @upu@e Guri@di?Aiei penale a @tatului romn" Art. 4 EAtr)/#r!# ;#< EFtrdarea poate >i a?ordat @au @oli?itat Dn temeiul unui tratat internaAional la ?are Romnia e@te parte9 ori pe Ca de re?ipro?itate9 Dn ?ondiAiile le!ii" ;'< Predarea @au eFtrdarea unei per@oane Dn relaAia ?u @tatele memCre ale Uniunii Europene @e a?ord @au @e @oli?it Dn ?ondiAiile le!ii" ;(< Predarea unei per@oane ?tre un triCunal penal internaAional @e a?ord Dn ?ondiAiile le!ii"

TITLUL II INFRACIUNEA CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE

Art. 6 Tr)+)t-r%$! !+!&,%#$! #$! %&7r#',%-&%% ;#< In>ra?Aiunea e@te >apta pre= ut de le!ea penal9 neGu@ti>i?at Bi imputaCil per@oanei ?are a @=rBit$o" ;'< In>ra?Aiunea e@te @in!urul temei al r@punderii penale" Art. ; S)39r@%r!# %&7r#',%-&%% '.(%+%3! 0r%& .(%+%-&! In>ra?Aiunea ?omi@i= ?are pre@upune produ?erea unui re ultat @e ?on@ider @=rBit Bi prin omi@iune ?ndJ a< eFi@ta o oCli!aAie le!al @au ?ontra?tual de a a?AionaK C< autorul omi@iunii9 printr$o a?Aiune @au ina?Aiune anterioar9 a ?reat pentru =aloarea @o?ial proteGat o @tare de peri?ol ?are a Dnle@nit produ?erea re ultatului" Art. < V%&.3),%# ;#< .apta nu e@te pre= ut de le!ea penal da? nu a >o@t @=rBit ?u >orma de =ino=Aie ?erut de le!e" ;'< /ino=Aie eFi@t ?nd >apta e@te ?omi@ ?u intenAie9 din ?ulp @au ?u intenAie depBit" ;(< .apta e@te @=rBit ?u intenAie ?nd >ptuitorulJ a< pre=ede re ultatul >aptei @ale9 urmrind produ?erea lui prin @=rBirea a?elei >apteK C< pre=ede re ultatul >aptei @ale Bi9 deBi nu$l urmreBte9 a??ept po@iCilitatea produ?erii lui" ;%< .apta e@te @=rBit din ?ulp ?nd >ptuitorulJ a< pre=ede re ultatul >aptei @ale9 dar nu$l a??ept9 @o?otind >r temei ? el nu @e =a produ?eK C< nu pre=ede re ultatul >aptei @ale9 deBi treCuia Bi putea @ Dl pre=ad" ;+< EFi@t intenAie depBit ?nd >apta ?on@tnd Dntr$o a?Aiune @au ina?Aiune intenAionat9 produ?e un re ultat mai !ra=9 ?are @e datorea ?ulpei >ptuitorului"

;3< .apta ?on@tnd Dntr$o a?Aiune @au ina?Aiune ?on@tituie in>ra?Aiune ?nd e@te @=rBit ?u intenAie" .apta ?omi@ din ?ulp ?on@tituie in>ra?Aiune numai ?nd le!ea o pre=ede Dn mod eFpre@" CAPITOLUL II CAUZELE JUSTIFICATIVE Art. = D%+0.5%,%% "!&!r#$! ;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre= ut de le!ea penal da? a >o@t ?omi@ Dn ?ondiAiile =reuneia dintre ?au ele Gu@ti>i?ati=e pre= ute de le!e" ;'< E>e?tul ?au elor Gu@ti>i?ati=e @e eFtinde Bi a@upra parti?ipanAilor" Art. > L!"%t%(# #0)r#r! ;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit Dn le!itim aprare" ;'< E@te Dn le!itim aprare per@oana ?are @=rBeBte >apta pentru a Dnltura un ata? material9 dire?t9 imediat Bi inGu@t9 ?are pune Dn peri?ol per@oana @a9 a altuia9 drepturile a?e@tora @au un intere@ !eneral9 da? aprarea e@te proporAional ?u !ra=itatea ata?ului" ;(< Se pre um a >i Dn le!itim aprare9 Dn ?ondiAiile alin" ;'<9 a?ela ?are ?omite >apta pentru a re@pin!e ptrunderea unei per@oane Dntr$o lo?uinA9 >r drept9 Dn timpul nopAii9 prin =iolenA9 =i?lenie9 e>ra?Aie @au alte a@emenea miGloa?e" Art. *? St#r!# /! &!'!+%t#t! ;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit Dn @tare de ne?e@itate" ;'< E@te Dn @tare de ne?e@itate per@oana ?are @=rBeBte >apta pentru a @al=a de la un peri?ol imediat Bi ?are nu putea >i Dnlturat alt>el9 =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au @ntatea @a ori a altei per@oane @au un Cun important al @u ori al altei per@oane @au un intere@ !eneral9 da? urmrile >aptei nu @unt =dit mai !ra=e de?t ?ele ?are @$ar >i putut produ?e Dn ?a ul Dn ?are peri?olul nu era Dnlturat . Art. * EA!r'%t#r!# -&-% /r!0t +#- 1&/!0$%&%r!# -&!% .8$%"#,%% ;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre= ut de le!ea penal ?on@tnd Dn eFer?itarea unui drept re?uno@?ut de le!e @au Dn Dndeplinirea unei oCli!aAii impu@e de le!e9 ?u re@pe?tarea ?ondiAiilor Bi limitelor pre= ute de a?ea@ta" ;'< E@te de a@emenea Gu@ti>i?at >apta pre= ut de le!ea penal ?on@tnd Dn Dndeplinirea unei oCli!aAii impu@ de autoritatea ?ompetent9 Dn >orma pre= ut de le!e9 da? a?ea@ta nu e@te Dn mod =dit ile!al" Art. ** C.&+%(,)(9&t-$ 0!r+.#&!% 3)t)(#t! ;#< E@te Gu@ti>i?at >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit ?u ?on@imAmntul per@oanei =tmate9 da? a?ea@ta putea @ di@pun Dn mod le!al de =aloarea @o?ial le at @au pu@ Dn peri?ol" ;'< Con@imAmntul per@oanei =tmate nu produ?e e>e?te Dn ?a ul in>ra?Aiunilor ?ontra =ieAii9 pre?um Bi atun?i '9&/ $!"!# !A'$-/! !7!'t-$ :-+t%7%'#t%3 #$ #'!+t-%#.

CAPITOLUL III CAUZELE DE NEIMPUTABILITATE Art. *2 D%+0.5%,%% "!&!r#$! 10

;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre= ut de le!ea penal ?omi@ Dn ?ondiAiile =reuneia dintre ?au ele de neimputaCilitate" ;'< E>e?tul ?au elor de neimputaCilitate nu @e eFtinde a@upra parti?ipanAilor" Art. *4 C.&+tr9&"!r!# 7%5%') Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit din ?au a unei ?on@trn!eri >i i?e ?reia >ptuitorul nu i$a putut re i@ta" Art. *6 C.&+tr9&"!r!# (.r#$) Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit din ?au a unei ?on@trn!eri morale9 eFer?itat prin ameninAare ?u un peri?ol !ra= pentru per@oana >ptuitorului ori a altuia Bi ?are nu putea >i Dnlturat Dn alt mod" Art. *; EA'!+-$ &!%(0-t#8%$ ;#< Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit de per@oana a>lat Dn @tare de le!itim aprare9 ?are a depBit9 din ?au a tulCurrii @au temerii9 limitele unei aprri proporAionale ?u !ra=itatea ata?ului" ;'< Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana a>lat Dn @tare de ne?e@itate9 ?are nu Bi$a dat @eama9 Dn momentul ?omiterii >aptei9 ? pri?inuieBte urmri =dit mai !ra=e de?t ?ele ?are @$ar >i putut produ?e da? peri?olul nu era Dnlturat" Art. *< M%&.r%t#t!# 7)0t-%t.r-$-% Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal9 @=rBit de un minor ?are la data ?omiterii a?e@teia nu Dndeplinea ?ondiAiile le!ale pentru a r@punde penal" Art. *= Ir!+0.&+#8%$%t#t!# Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana ?are9 Dn momentul ?omiterii a?e@teia9 nu putea @$Bi dea @eama de a?Aiunile @au ina?Aiunile @ale9 ori nu putea @ le ?ontrole e9 >ie din ?au a unei Coli p@iEi?e9 >ie din alte ?au e" Art. *> I&t.A%'#,%# Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana ?are9 Dn momentul ?omiterii a?e@teia9 nu putea @$Bi dea @eama de a?Aiunile @au ina?Aiunile @ale9 ori nu putea @ le ?ontrole e9 din ?au a intoFi?rii in=oluntare ?u al?ool @au alte @uC@tanAe p@iEoa?ti=e" Art. 2? Er.#r!# ;#< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta pre= ut de le!ea penal9 @=rBit de per@oana ?are9 Dn momentul ?omiterii a?e@teia9 nu ?unoBtea eFi@tenAa unei @tri9 @ituaAii ori DmpreGurri de ?are depinde ?ara?terul penal al >aptei" ;'< Di@po iAiile alin";#< @e apli? Bi >aptelor @=rBite din ?ulp pe ?are le!ea penal le pedep@eBte9 numai da? ne?unoaBterea @trii9 @ituaAiei ori DmpreGurrii re@pe?ti=e nu e@te ea Dn@Bi re ultatul ?ulpei" ;(< Nu ?on@tituie ?ir?um@tanA a!ra=ant @au element ?ir?um@tanAial a!ra=ant @tarea9 @ituaAia ori DmpreGurarea pe ?are in>ra?torul nu a ?uno@?ut$o Dn momentul @=rBirii in>ra?Aiunii" ;%< Pre=ederile alin";#<8;(< @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi Dn ?a ul ne?unoaBterii unei di@po iAii le!ale eFtrapenale"

11

;+< Nu e@te imputaCil >apta pre= ut de le!ea penal @=rBit ?a urmare a ne?unoaBterii @au ?unoaBterii !reBite a ?ara?terului ili?it al a?e@teia din ?au a unei DmpreGurri ?are nu putea >i Dn ni?i un >el e=itat" CAPITOLUL IV TENTATIVA

Art. 2 T!&t#t%3# ;#< Tentati=a ?on@t Dn punerea Dn eFe?utare a intenAiei de a @=rBi in>ra?Aiunea9 eFe?utare ?are a >o@t Dn@ Dntrerupt @au nu Bi$a produ@ e>e?tul" ;'< Nu eFi@t tentati= atun?i ?nd impo@iCilitatea de ?on@umare a in>ra?Aiunii e@te ?on@e?inAa modului ?um a >o@t ?on?eput eFe?utarea . Art. 2* P!/!0+%r!# t!&t#t%3!% ;#< Tentati=a @e pedep@eBte numai ?nd le!ea pre=ede Dn mod eFpre@ a?ea@ta" ;'< Tentati=a @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea ?on@umat ale ?rei limite @e redu? la Gumtate" Cnd pentru in>ra?Aiunea @=rBit le!ea pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA iar in@tanAa @$ar orienta @pre a?ea@ta9 tentati=a @e @an?Aionea ?u pedeap@a Dn?Ei@orii de la #1 la '1 de ani" Art. 22 D!+%+t#r!# @% 1(0%!/%'#r!# 0r./-'!r%% r!5-$t#t-$-% ;#< Nu @e pedep@eBte autorul ?are @$a de@i@tat ori a Dmpiedi?at mai Dnainte de de@?operirea in>ra?Aiunii produ?erea re ultatului" ;'< Da? a?tele Dndeplinite pn Dn momentul de@i@trii @au Dmpiedi?rii produ?erii re ultatului ?on@tituie o alt in>ra?Aiune9 @e apli? pedeap@a pentru a?ea@t in>ra?Aiune" CAPITOLUL V UNITATEA I PLURALITATEA DE INFRACIUNI Art. 24 U&%t#t!# %&7r#',%-&%% '.&t%&-#t! @% # '!$!% '.(0$!A! ;#< In>ra?Aiunea e@te ?ontinuat ?nd o per@oan @=rBeBte la di>erite inter=ale de timp9 dar Dn reali area a?eleiaBi re oluAii Bi Dmpotri=a a?eluiaBi @uCie?t pa@i=9 a?Aiuni @au ina?Aiuni ?are pre int9 >ie?are Dn parte9 ?onAinutul a?eleiaBi in>ra?Aiuni" ;'< In>ra?Aiunea e@te ?ompleF ?nd Dn ?onAinutul @u intr9 ?a element ?on@tituti= @au ?a element ?ir?um@tanAial a!ra=ant9 o a?Aiune @au ina?Aiune ?are ?on@tituie prin ea Dn@Bi o >apt pre= ut de le!ea penal" Art. 26 P!/!#0+# 0!&tr- %&7r#',%-&!# '.&t%&-#t) @% %&7r#',%-&!# '.(0$!A) ;#< In>ra?Aiunea ?ontinuat @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit9 al ?rei maFim @e poate maGora ?u ?el mult ( ani Dn ?a ul pedep@ei Dn?Ei@orii9 re@pe?ti= ?u ?el mult o treime Dn ?a ul pedep@ei amen ii" ;'< In>ra?Aiunea ?ompleF @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune" ;(< In>ra?Aiunea ?ompleF @=rBit ?u intenAie depBit9 da? @$a produ@ numai re ultatul mai !ra= al a?Aiunii @e?undare9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea ?ompleF ?on@umat" Art. 2; R!'#$'-$#r!# 0!/!0+!% 0!&tr- %&7r#',%-&!# '.&t%&-#t) +#- '.(0$!A) Da? ?el ?ondamnat de>initi= pentru o in>ra?Aiune ?ontinuat @au ?ompleF e@te Gude?at ulterior Bi pentru alte a?Aiuni @au ina?Aiuni ?are intr Dn ?onAinutul a?eleiaBi in>ra?Aiuni9 12

Ainndu$@e @eama de in>ra?Aiunea @=rBit Dn Dntre!ul ei9 @e @taCileBte o pedeap@ ?ore@pun toare9 ?are nu poate >i mai uBoar de?t ?ea pronunAat anterior" Art. 2< C.&'-r+-$ /! %&7r#',%-&% ;#< EFi@t ?on?ur@ real de in>ra?Aiuni ?nd dou @au mai multe in>ra?Aiuni au >o@t @=rBite de a?eeaBi per@oan9 prin a?Aiuni @au ina?Aiuni di@tin?te9 Dnainte de a >i ?ondamnat de>initi= pentru =reuna din ele" EFi@t ?on?ur@ real de in>ra?Aiuni Bi atun?i ?nd una din in>ra?Aiuni a >o@t ?omi@ pentru @=rBirea @au a@?underea altei in>ra?Aiuni" ;'< EFi@t ?on?ur@ >ormal de in>ra?Aiuni ?nd o a?Aiune @au o ina?Aiune @=rBit de o per@oan9 din ?au a DmpreGurrilor Dn ?are a a=ut lo? @au a urmrilor pe ?are le$a produ@9 reali ea ?onAinutul mai multor in>ra?Aiuni" Art. 2= P!/!#0+# 0r%&'%0#$) 1& '#5 /! '.&'-r+ /! %&7r#',%-&% ;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 @e @taCileBte pedeap@a pentru >ie?are in>ra?Aiune Dn parte Bi @e apli? pedeap@a9 dup ?um urmea J a< ?nd @$a @taCilit o pedeap@ ?u detenAiune pe =iaA Bi una @au mai multe pedep@e ?u Dn?Ei@oare ori ?u amend9 @e apli? pedeap@a detenAiunii pe =iaAK C< ?nd @$au @taCilit numai pedep@e ?u Dn?Ei@oare9 @e apli? pedeap@a ?ea mai !rea9 la ?are @e poate adu!a un @por de pn la Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e @taCiliteK ?< ?nd @$au @taCilit numai pedep@e ?u amend9 @e apli? pedeap@a ?ea mai !rea9 la ?are @e poate adu!a un @por de pn la o Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e @taCiliteK d< ?nd @$a @taCilit o pedeap@ ?u Dn?Ei@oare Bi o pedeap@ ?u amend9 @e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii9 la ?are @e adau! Dn Dntre!ime pedeap@a amen iiK e< ?nd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?u Dn?Ei@oare Bi mai multe pedep@e ?u amend @e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii ?on>orm lit" C< la ?are @e adau! Dn Dntre!ime pedeap@a amen ii ?on>orm lit" ?<" ;'< Atun?i ?nd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?u Dn?Ei@oare9 da? prin adu!are la pedeap@a ?ea mai !rea a unui @por de Gumtate din totalul ?elorlalte pedep@e ?u Dn?Ei@oare @taCilite @$ar depBi ?u #1 ani @au mai mult maFimul !eneral al pedep@ei Dn?Ei@orii9 iar pentru ?el puAin una dintre in>ra?Aiunile ?on?urente pedeap@a pre= ut de le!e e@te Dn?Ei@oarea de '1 ani @au mai mare9 @e poate apli?a pedeap@a detenAiunii pe =iaA" Art. 2> C.&t.0%r!# 0!/!0+!$.r 0!&tr- %&7r#',%-&% '.&'-r!&t! ;#< Da? in>ra?torul ?ondamnat de>initi= e@te Gude?at ulterior pentru o in>ra?Aiune ?on?urent9 @e apli? di@po iAiile art" (*" ;'< Di@po iAiile art" (* @e apli? Bi Dn ?a ul Dn ?are9 dup ?e o Eotrre de ?ondamnare a rma@ de>initi=9 @e ?on@tat ? ?el ?ondamnat mai @u>eri@e o ?ondamnare de>initi= pentru o in>ra?Aiune ?on?urent" ;(< Da? in>ra?torul a eFe?utat inte!ral @au parAial pedeap@a apli?at prin Eotrrea anterioar9 ?eea ?e @$a eFe?utat @e @?ade din durata pedep@ei apli?ate pentru in>ra?Aiunile ?on?urente" ;%< Di@po iAiile pri=itoare la apli?area pedep@ei Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @e apli? Bi Dn ?a ul Dn ?are ?ondamnarea la pedeap@a detenAiunii pe =iaA a >o@t ?omutat @au Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii" ;+< 6n ?a ul ?ontopirii pedep@elor ?on>orm alineatelor pre?edente @e Aine @eama Bi de pedeap@a apli?at printr$o Eotrre de ?ondamnare pronunAat Dn @trintate9 pentru o in>ra?Aiune ?on?urent9 da? Eotrrea de ?ondamnare a >o@t re?uno@?ut potri=it le!ii" Art. 4? R!'%/%3# 13

;#< EFi@t re?idi= ?nd9 dup rmnerea de>initi= a unei Eotrri de ?ondamnare la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de un an Bi pn la reaCilitare @au Dmplinirea termenului de reaCilitare9 ?ondamnatul @=rBeBte din nou o in>ra?Aiune pentru ?are le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de ' ani" ;'< EFi@t re?idi= Bi Dn ?a ul Dn ?are una dintre pedep@ele pre= ute Dn alin";#< e@te detenAiunea pe =iaA" ;(< Pentru @taCilirea @trii de re?idi= @e Aine @eama Bi de Eotrrea de ?ondamnare pronunAat Dn @trintate9 pentru o >apt pre= ut Bi de le!ea penal romn9 da? Eotrrea de ?ondamnare a >o@t re?uno@?ut potri=it le!ii" Art. 4 C.&/#(&)r% '#r! &- #tr#" +t#r!# /! r!'%/%3) La @taCilirea @trii de re?idi= nu @e Aine @eama de Eotrrile de ?ondamnare pri=itoare laJ a< >aptele ?are nu mai @unt pre= ute de le!ea penalK C< in>ra?Aiunile amni@tiateK ?< in>ra?Aiunile @=rBite din ?ulp" Art. 4* P!/!#0+# 1& '#5 /! r!'%/%3) ;#< Da? Dnainte ?a pedeap@a anterioar @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat @e @=rBeBte o nou in>ra?Aiune Dn @tare de re?idi=9 pedeap@a @taCilit pentru a?ea@ta @e adau! la pedeap@a anterioar neeFe?utat ori la re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta" ;'< Cnd Dnainte ?a pedeap@a anterioar @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat @unt @=rBite mai multe in>ra?Aiuni ?on?urente9 dintre ?are ?el puAin una @e a>l Dn @tare de re?idi=9 pedep@ele @taCilite @e ?ontope@? potri=it di@po iAiilor re>eritoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 iar pedeap@a re ultat @e adau! la pedeap@a anterioar neeFe?utat ori la re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta" ;(< Da? prin Dn@umarea pedep@elor Dn ?ondiAiile alin";#< Bi ;'< @$ar depBi ?u mai mult de #1 ani maFimul !eneral al pedep@ei Dn?Ei@orii9 iar pentru ?el puAin una dintre in>ra?Aiunile @=rBite pedeap@a pre= ut de le!e e@te Dn?Ei@oarea de #+ ani @au mai mare9 Dn lo?ul pedep@elor ?u Dn?Ei@oare @e poate apli?a pedeap@a detenAiunii pe =iaA" ;%< Cnd pedeap@a anterioar @au pedeap@a @taCilit pentru in>ra?Aiunea @=rBit Dn @tare de re?idi= e@te detenAiunea pe =iaA9 @e =a eFe?uta pedeap@a detenAiunii pe =iaA" ;+< Da? dup ?e pedeap@a anterioar a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat9 @e @=rBeBte o nou in>ra?Aiune Dn @tare de re?idi=9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute de le!e pentru noua in>ra?Aiune @e maGorea ?u Gumtate" ;3< Da? dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare pentru noua in>ra?Aiune Bi mai Dnainte ?a pedeap@a @ >i >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat9 @e de@?oper ? ?el ?ondamnat @e a>l Dn @tare de re?idi=9 in@tanAa apli? di@po iAiile din alin" ;#< 8 ;+<" ;)< Di@po iAiile alin" 3 @e apli? Bi Dn ?a ul Dn ?are ?ondamnarea la pedeap@a detenAiunii pe =iaA a >o@t ?omutat @au Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii" Art. 42 P$-r#$%t#t!# %&t!r(!/%#r) ;#< EFi@t pluralitate intermediar de in>ra?Aiuni ?nd9 dup rmnerea de>initi= a unei Eotrri de ?ondamnare Bi pn la data la ?are pedeap@a e@te eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat9 ?ondamnatul @=rBeBte din nou o in>ra?Aiune Bi nu @unt Dntrunite ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru @tarea de re?idi=" ;'< 6n ?a de pluralitate intermediar pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune Bi pedeap@a anterioar @e ?ontope@? potri=it di@po iAiilor de la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" 14

Art. 44 P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r!, #''!+.r%% @% ()+-r%$! /! +%"-r#&,) 1& '#5 /! 0$-r#$%t#t! /! %&7r#',%-&% ;#< Da? pentru una dintre in>ra?Aiunile @=rBite @$a @taCilit Bi o pedeap@ ?omplementar9 a?ea@ta @e apli? alturi de pedeap@a prin?ipal" ;'< Cnd @$au @taCilit mai multe pedep@e ?omplementare de natur di>erit9 @au ?Eiar de a?eeaBi natur dar ?u un ?onAinut di>erit9 a?e@tea @e apli? alturi de pedeap@a prin?ipal" ;(< Da? @$au @taCilit mai multe pedep@e ?omplementare de a?eeaBi natur Bi ?u a?elaBi ?onAinutJ a< Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @au de pluralitate intermediar @e apli? ?ea mai !rea dintre a?e@teaK C< Dn ?a de re?idi=9 partea neeFe?utat din pedeap@a ?omplementar anterioar @e adau! la pedeap@a @taCilit pentru noua in>ra?Aiune" ;%< 6n ?a ul ?ondamnrilor @u??e@i=e pentru in>ra?Aiuni ?on?urente9 partea din pedeap@a ?omplementar eFe?utat pn la data ?ontopirii pedep@elor prin?ipale @e @?ade din durata pedep@ei ?omplementare apli?ate pe ln! pedeap@a re ultat" ;+< Da? pe ln! pedep@ele prin?ipale au >o@t @taCilite una @au mai multe pedep@e a??e@orii @e apli? di@po iAiile alin";#< $ ;(<9 pedeap@a a??e@orie re ultat eFe?utndu$@e pn la eFe?utarea @au ?on@iderarea ?a eFe?utat a pedep@ei prin?ipale" ;3< M@urile de @i!uranA de natur di>erit9 @au ?Eiar de a?eeaBi natur dar ?u un ?onAinut di>erit9 luate Dn ?a ul in>ra?Aiunilor @=rBite9 @e ?umulea . ;)< Da? @$au luat mai multe m@uri de @i!uranA de a?eeaBi natur Bi ?u a?elaBi ?onAinut dar pe durate di>erite9 @e apli? m@ura de @i!uranA ?u durata ?ea mai mare" M@urile de @i!uranA luate ?on>orm art" ##' Bi ##( @e ?umulea " CAPITOLUL VI AUTORUL I PARTICIPANII Art. 46 A-t.r-$ Autor e@te per@oana ?are @=rBeBte Dn mod nemiGlo?it >apta pre= ut de le!ea penal" Art. 4; C.#-t.r%% Coautori @unt per@oanele ?are @=rBe@? nemiGlo?it a?eeaBi >apt pre= ut de le!ea penal Art. 4< I&+t%"#t.r-$ In@ti!ator e@te per@oana ?are9 ?u intenAie9 determin o alt per@oan @ @=rBea@? o >apt pre= ut de le!ea penal" Art. 4= C.(0$%'!$! ;#< Compli?e e@te per@oana ?are9 ?u intenAie9 Dnle@neBte @au aGut Dn ori?e mod la @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal" ;'< E@te de a@emenea ?ompli?e per@oana ?are promite9 Dnainte @au Dn timpul @=rBirii >aptei9 ? =a tinui Cunurile pro=enite din a?ea@ta @au ? =a >a=ori a pe >ptuitor9 ?Eiar da? dup @=rBirea >aptei promi@iunea nu e@te Dndeplinit" Art. 4> P!/!#0+# 1& '#5-$ 0#rt%'%0#&,%$.r 15

Coautorul9 in@ti!atorul Bi ?ompli?ele la o >apt pre= ut de le!ea penal9 @=rBit ?u intenAie9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru autor" La @taCilirea pedep@ei @e Aine @eama de ?ontriCuAia >ie?ruia la @=rBirea in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de di@po iAiile art" )%" Art. 6? C%r'-(+t#&,! 0!r+.&#$! @% r!#$! ;#< Cir?um@tanAele pri=itoare la per@oana autorului @au a unui parti?ipant nu @e r@>rn! a@upra ?elorlalAi" ;'< Cir?um@tanAele pri=itoare la >apt @e r@>rn! a@upra autorului Bi a parti?ipanAilor numai Dn m@ura Dn ?are a?eBtia le$au ?uno@?ut @au le$au pre= ut" Art. 6 (0%!/%'#r!# +)39r@%r%% %&7r#',%-&%% ;#< Parti?ipantul nu @e pedep@eBte da? denunA Dn timp util @=rBirea in>ra?Aiunii Bi a@t>el e@te Dmpiedi?at ?on@umarea ei9 @au da? Dmpiedi? el Dn@uBi ?on@umarea in>ra?Aiunii" ;'< Da? a?tele Dndeplinite pn Dn momentul denunArii @au Dmpiedi?rii ?on@tituie o alt in>ra?Aiune9 parti?ipantului i @e apli? pedeap@a pentru a?ea@t in>ra?Aiune" Art. 6* P#rt%'%0#,%# %(0r.0r%! ;#< Per@oana ?are9 ?u intenAie9 @=rBeBte nemiGlo?it o >apt pre= ut de le!ea penal la ?are9 din ?ulp @au >r =ino=Aie9 ?ontriCuie ?u a?te de eFe?utare o alt per@oan9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru >apta ?omi@ ?u intenAie" ;'< Determinarea9 Dnle@nirea @au aGutarea Dn ori?e mod9 ?u intenAie9 la @=rBirea din ?ulp de ?tre o alt per@oan9 a unei >apte pre= ute de le!ea penal9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru >apta ?omi@ ?u intenAie" ;(< Determinarea9 Dnle@nirea @au aGutarea Dn ori?e mod9 ?u intenAie9 la @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal9 de ?tre o per@oan ?are ?omite a?ea >apt >r =ino=Aie9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune" ;%< Di@po iAiile art" +1 Bi +# @e apli? Dn mod ?ore@pun tor" TITLUL III PEDEPSELE CAPITOLUL I CATEGORIILE PEDEPSELOR Art. 62 P!/!0+!$! 0r%&'%0#$! Pedep@ele prin?ipale @untJ a< detenAiunea pe =iaAK C< Dn?Ei@oareaK ?< amenda" Art. 64 P!/!#0+# #''!+.r%! Pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn inter i?erea eFer?itrii unor drepturi9 din momentul rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn la eFe?utarea @au ?on@iderarea ?a eFe?utat a pedep@ei pri=ati=e de liCertate" Art. 66 P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r! Pedep@ele ?omplementare @untJ a< inter i?erea eFer?itrii unor drepturiK 16

C< de!radarea militarK ?< puCli?area Eotrrii de ?ondamnare" CAPITOLUL II S!',%-&!# PEDEPSELE PRINCIPALE

D!t!&,%-&!# 0! 3%#,)

Art. 6; R!"%(-$ /!t!&,%-&%% 0! 3%#,) DetenAiunea pe =iaA ?on@t Dn pri=area de liCertate pe durat nedeterminat Bi @e eFe?ut potri=it le!ii pri=ind eFe?utarea pedep@elor" Art. 6< N!#0$%'#r!# /!t!&,%-&%% 0! 3%#,) Da? la data pronunArii Eotrrii de ?ondamnare in?ulpatul a Dmplinit =r@ta de 31 de ani9 Dn lo?ul detenAiunii pe =iaA i @e poate apli?a pedeap@a Dn?Ei@orii pe timp de (1 de ani Bi pedeap@a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi pe durata ei maFim" Art. 6= &$.'-%r!# /!t!&,%-&%% 0! 3%#,) 6n ?a ul Dn ?are ?el ?ondamnat la pedeap@a detenAiunii pe =iaA a Dmplinit =r@ta de 31 de ani Dn timpul eFe?utrii pedep@ei9 pedeap@a detenAiunii pe =iaA poate >i Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii pe timp de (1 de ani Bi pedeap@a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi pe durata ei maFim9 da? a a=ut o Cun ?onduit pe toat durata eFe?utrii pedep@ei9 a Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?a ul ?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?9 Bi a >?ut pro!re@e ?on@tante Bi e=idente Dn =ederea reinte!rrii @o?iale" Art. 6> C#$'-$-$ 0!/!0+!% 1& '#5-$ '.(-t)r%% +#- 1&$.'-%r%% 0!/!0+!% /!t!&,%-&%% 0! 3%#,) 6n ?a ul ?omutrii @au Dnlo?uirii pedep@ei detenAiunii pe =iaA ?u pedeap@a Dn?Ei@orii9 perioada de detenAiune eFe?utat @e ?on@ider ?a parte eFe?utat din pedeap@a Dn?Ei@orii" S!',%-&!# # *-# &'B%+.#r!#

Art. ;? R!"%(-$ 1&'B%+.r%% ;#< 6n?Ei@oarea ?on@t Dn pri=area de liCertate pe durat determinat9 ?uprin@ Dntre #+ ile Bi (1 de ani9 Bi @e eFe?ut Dn peniten?iare anume de@tinate" ;'< Re!imul de eFe?utare al pedep@ei Dn?Ei@orii e@te re!lementat Dn le!ea pri=ind eFe?utarea pedep@elor" S!',%-&!# # 2-# A(!&/#

Art. ; St#8%$%r!# #(!&5%% ;#< Amenda ?on@t Dn @uma de Cani pe ?are ?ondamnatul e@te oCli!at pltea@? @tatului"

@ o

17

;'< Cuantumul amen ii @e @taCileBte prin @i@temul ilelor 8 amend" Suma ?ore@pun toare unei ile 8 amend9 ?uprin@ Dntre #1 lei Bi +11 lei9 @e DnmulAeBte ?u numrul ilelor$amend ?are e@te ?uprin@ Dntre #+ ile Bi %11 de ile" ;(< In@tanAa @taCileBte numrul ilelor$amend potri=it ?riteriilor !enerale de indi=iduali are a pedep@ei" Cuantumul @umei ?ore@pun toare unei ile 8 amend @e @taCileBte Ainnd @eama de @ituaAia material a ?ondamnatului9 dar Bi de oCli!aAiile le!ale ale a?e@tuia >aA de per@oanele a>late Dn DntreAinerea @a"
;%< Limitele @pe?iale ale ilelor $ amend @unt ?uprin@e DntreJ a< 31 Bi #*1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit numai pedeap@a amen iiK

C< #'1 Bi '%1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pe deap@a amen ii alternati= ?u pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult doi aniK ?< #*1 Bi (11 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a amen ii alternati= ?u pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de doi ani" ;+< Da? prin in>ra?Aiunea @=rBit @$a urmrit oCAinerea unui >olo@ patrimonial iar pedeap@a pre= ut de le!e e@te numai amenda ori in@tanAa optea pentru apli?area a?e@tei pedep@e9 limitele @pe?iale ale ilelor$amend @e pot maGora ?u o treime" La @taCilirea ?uantumului @umei ?ore@pun toare unei ile$amend @e =a Aine @eama Bi de =aloarea >olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit" ;3< .ra?Aiile @taCilite de le!e pentru ?au ele de atenuare @au a!ra=are a pedep@ei @e apli? limitelor @pe?iale ale ilelor$amend pre= ute Dn alin";%< Bi ;+<" Art. ;* A(!&/# '#r! 1&+.,!@t! 0!/!#0+# 1&'B%+.r%% ;#< Da? prin in>ra?Aiunea @=rBit @$a urmrit oCAinerea unui >olo@ patrimonial9 pe ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e poate apli?a Bi pedeap@a amen ii" ;'< Limitele @pe?iale ale ilelor$amend pre= ute Dn art" 3# alin" ;%< lit" C< Bi ?< @e determin Dn raport de durata pedep@ei Dn?Ei@orii @taCilit de in@tanA Bi nu pot >i redu@e @au maGorate ?a e>e?t al ?au elor de atenuare ori a!ra=are a pedep@ei" ;(< La @taCilirea ?uantumului @umei ?ore@pun toare unei ile$amend @e =a Aine @eama de =aloarea >olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit" Art. ;2 &$.'-%r!# 0!/!0+!% #(!&5%% '- 0!/!#0+# 1&'B%+.r%% ;#< Da? per@oana ?ondamnat nu eFe?ut9 ?u rea ?redinA9 pedeap@a amen ii9 Dn tot @au Dn parte9 Bi nu poate >i eFe?utat @ilit9 numrul ilelor 8 amend neeFe?utate @e Dnlo?uieBte ?u un numr ?ore@pun tor de ile ?u Dn?Ei@oare" ;'< Da? amenda neeFe?utat a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii9 numrul ilelor 8 amend neeFe?utate @e Dnlo?uieBte ?u un numr ?ore@pun tor de ile ?u Dn?Ei@oare9 ?are @e adau! la pedeap@a Dn?Ei@orii9 pedeap@a a@t>el re ultat >iind ?on@iderat o @in!ur pedeap@" ;(< 6n ?a ul Dnlo?uirii pedep@ei amen ii ?u pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile alin";#< Bi ;'<9 unei ile 8 amend Di ?ore@punde o i de Dn?Ei@oare" Art. ;4 EA!'-t#r!# 0!/!0+!% #(!&5%% 0r%& 0r!+t#r!# -&!% (-&'% &!r!(-&!r#t! 1& 7.$.+-$ '.(-&%t),%% ;#< 6n ?a ul Dn ?are pedeap@a amen ii nu poate >i eFe?utat Dn tot @au Dn parte din moti=e neimputaCile per@oanei ?ondamnate9 ?u ?on@imAmntul a?e@teia9 in@tanAa Dnlo?uieBte oCli!aAia de plat a amen ii neeFe?utate ?u oCli!aAia de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii9 a>ar de ?a ul Dn ?are9 din ?au a @trii de @ntate9 per@oana nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Unei ile 8 amend Di ?ore@punde o i de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii" ;'< Da? amenda Dnlo?uit ?on>orm di@po iAiilor alin";#< a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii9 oCli!aAia de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii @e eFe?ut dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii" 18

;(< Coordonarea eFe?utrii oCli!aAiei de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii @e >a?e de @er=i?iul de proCaAiune" ;%< EFe?utarea mun?ii Dn >olo@ul ?omunitAii di@pu@ Dn ?ondiAiile alin";#< Dn?etea prin plata amen ii ?ore@pun toare ilelor$amend rma@e neeFe?utate" ;+< In@tanAa Dnlo?uieBte ilele$amend neeFe?utate prin mun? Dn >olo@ul ?omunitAii ?u un numr ?ore@pun tor de ile ?u Dn?Ei@oare da?J a< per@oana ?ondamnat nu eFe?ut oCli!aAia de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanAK C< per@oana ?ondamnat @=rBeBte o nou in>ra?Aiune de@?operit Dnainte de eFe?utarea inte!ral a oCli!aAiei de mun? Dn >olo@ul ?omunitAii" ,ilele$amend neeFe?utate prin mun? Dn >olo@ul ?omunitAii la data ?omiterii noii in>ra?Aiuni9 Dnlo?uite ?u Dn?Ei@oarea9 @e adau! la pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune" ;3< Da? per@oana ?ondamnat9 a>lat Dn @ituaAia pre= ut Dn alin";#<9 nu DBi d ?on@imAmntul la pre@tarea unei mun?i neremunerate Dn >olo@ul ?omunitAii9 amenda neeFe?utat @e Dnlo?uieBte ?u pedeap@a Dn?Ei@orii ?on>orm art" 3(" CAPITOLUL III S!',%-&!# PEDEAPSA ACCESORIE I PEDEPSELE COMPLEMENTARE P!/!#0+# #''!+.r%!

Art. ;6 C.&,%&-t-$ @% (./-$ /! !A!'-t#r! # 0!/!0+!% #''!+.r%% # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r /r!0t-r% ;#< Pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn inter i?erea eFer?itrii drepturilor pre= ute Dn art" 33 alin";#< lit"a<9 C<9 d< $ n< a ?ror eFer?itare a >o@t inter i@ de in@tanA ?a pedeap@ ?omplementar" ;'< 6n ?a ul pedep@ei detenAiunii pe =iaA9 pedeap@a a??e@orie ?on@t Dn inter i?erea de drept a eFer?itrii urmtoarelor drepturiJ a< dreptul de a >i ale@ Dn autoritAile puCli?e @au Dn ori?e alte >un?Aii puCli?eK C< dreptul de a o?upa o >un?Aie ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tatK ?< dreptul @trinului de a @e a>la pe teritoriul RomnieiK d< dreptul de a ale!eK e< drepturile printeBtiK >< dreptul de a >i tutore @au ?urator" ;(< Pedeap@a a??e@orie a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi @e eFe?ut din momentul rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare Bi pn ?nd pedeap@a prin?ipal pri=ati= de liCertate a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat" ;%< 6n ?a ul detenAiunii pe =iaA9 pedeap@a a??e@orie pre= ut la alin";'< lit"?< @e pune Dn eFe?utare la data liCerrii ?ondiAionate @au dup ?e pedeap@a a >o@t ?on@iderat ?a eFe?utat" S!',%-&!# # *-# P!/!0+!$! '.(0$!(!&t#r! Art. ;; C.&,%&-t-$ 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r /r!0t-r% ;#< Pedeap@a ?omplementar a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi ?on@t Dn inter i?erea eFer?itrii9 pe o perioad de la unu la + ani9 a unuia @au mai multora dintre urmtoarele drepturiJ 19

a< dreptul de a >i ale@ Dn autoritAile puCli?e @au Dn ori?e alte >un?Aii puCli?eK C< dreptul de a o?upa o >un?Aie ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tatK ?< dreptul @trinului de a @e a>la pe teritoriul RomnieiK d< dreptul de a ale!eK e< drepturile printeBtiK >< dreptul de a >i tutore @au ?uratorK !< dreptul de a o?upa >un?Aia9 de a eFer?ita pro>e@ia @au me@eria ori de a de@>Bura a?ti=itatea de ?are @$a >olo@it pentru @=rBirea in>ra?AiuniiK E< dreptul de a deAine9 purta Bi >olo@i ori?e ?ate!orie de armeK i< dreptul de a ?ondu?e anumite ?ate!orii de =eEi?ule @taCilite de in@tanAK G< dreptul de a pr@i teritoriul RomnieiK L< dreptul de a o?upa o >un?Aie de ?ondu?ere Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e de drept puCli?K l< dreptul de a @e a>la Dn anumite lo?alitAi @taCilite de in@tanAK m< dreptul de a @e a>la Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK n< dreptul de a ?omuni?a ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u per@oanele ?u ?are a ?omi@ in>ra?Aiunea @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori de a @e apropia de a?e@teaK ;'< Cnd le!ea pre=ede inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?9 in@tanAa di@pune inter i?erea eFer?itrii drepturilor pre= ute Dn alin";#< lit"a< Bi C<" ;(< Inter i?erea eFer?itrii drepturilor pre= ute la alin";#< lit"a< Bi C< @e di@pune ?umulati=" ;%< Pedeap@a pre= ut Dn alin";#< lit"?< nu @e =a di@pune atun?i ?nd eFi@t moti=e Dntemeiate de a ?rede ? =iaAa per@oanei eFpul ate e@te pu@ Dn peri?ol9 ori ? per@oana =a >i @upu@ la tortur @au alte tratamente inumane ori de!radante Dn @tatul Dn ?are urmea a >i eFpul at" Art. ;< A0$%'#r!# 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r /r!0t-r% ;#< Pedeap@a ?omplementar a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi poate >i apli?at da? pedeap@a prin?ipal @taCilit e@te Dn?Ei@oarea @au amenda Bi in@tanAa ?on@tat ?9 >aA de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 DmpreGurrile ?au ei Bi per@oana in>ra?torului9 a?ea@t pedeap@ e@te ne?e@ar" ;'< Apli?area pedep@ei inter i?erii eFer?itrii unor drepturi e@te oCli!atorie ?nd le!ea pre=ede a?ea@t pedeap@ pentru in>ra?Aiunea @=rBit" ;(< Inter i?erea dreptului @trinului de a @e a>la pe teritoriul Romniei nu @e apli? Dn ?a ul Dn ?are @$a di@pu@ @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere" Art. ;= EA!'-t#r!# 0!/!0+!% '.(0$!(!&t#r! # %&t!r5%'!r%% !A!r'%t)r%% -&.r /r!0t-r% ;#< EFe?utarea pedep@ei inter i?erii eFer?itrii unor drepturi Dn?epeJ a< de la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare la pedeap@a amen iiK C< de la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare prin ?are @$a di@pu@ @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!EereK ?< dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii9 dup !raAierea total ori a re@tului de pedeap@9 dup Dmplinirea termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @au dup eFpirarea termenului de @upra=e!Eere a liCerrii ?ondiAionate" ;'< 6n ?a ul Dn ?are @$a di@pu@ liCerarea ?ondiAionat9 inter i?erea dreptului @trinului de a @e a>la pe teritoriul Romniei @e eFe?ut la data liCerrii" 20

;(< Da? @e di@pune re=o?area @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere @au Dnlo?uirea pedep@ei amen ii ?u Dn?Ei@oarea9 pentru alte moti=e de?t @=rBirea unei noi in>ra?Aiuni9 partea din durata pedep@ei ?omplementare a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi neeFe?utat la data re=o?rii @au Dnlo?uirii @e =a eFe?uta dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii" Art. ;> D!"r#/#r!# (%$%t#r) ;#< Pedeap@a ?omplementar a de!radrii militare ?on@t Dn pierderea !radului Bi a dreptului de a purta uni>orm de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare" ;'< De!radarea militar @e apli? Dn mod oCli!atoriu ?ondamnaAilor militari Dn a?ti=itate9 Dn re er= @au Dn retra!ere9 da? pedeap@a prin?ipal apli?at e@te Dn?Ei@oarea mai mare de #1 ani @au detenAiunea pe =iaA" ;(< De!radarea militar poate >i apli?at ?ondamnaAilor militari Dn a?ti=itate9 Dn re er= @au Dn retra!ere pentru in>ra?Aiuni @=rBite ?u intenAie9 da? pedeap@a prin?ipal apli?at e@te Dn?Ei@oarea de ?el puAin + ani Bi de ?el mult #1 ani" Art. <? P-8$%'#r!# B.t)r9r%% /! '.&/#(&#r! ;#< PuCli?area Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @e poate di@pune ?nd9 Ainnd @eama de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 DmpreGurrile ?au ei Bi per@oana ?ondamnatului , in@tanAa apre?ia ? puCli?area =a ?ontriCui la pre=enirea @=rBirii altor a@emenea in>ra?Aiuni" ;'< :otrrea de ?ondamnare @e puCli? Dn eFtra@9 Dn >orma @taCilit de in@tanA9 Dntr$ un ?otidian lo?al @au naAional9 o @in!ur dat" ;(< PuCli?area Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @e >a?e pe ?Eeltuiala per@oanei ?ondamnate9 >r a @e de =lui identitatea per@oanei =tmate" CAPITOLUL IV CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR Art. < D-r#t# !A!'-t)r%% ;#< Durata eFe?utrii pedep@ei pri=ati=e de liCertate @e @o?oteBte din iua Dn ?are ?ondamnatul a Dn?eput eFe?utarea Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare" ;'< ,iua Dn ?are Dn?epe eFe?utarea pedep@ei Bi iua Dn ?are Dn?etea @e @o?ote@? Dn durata eFe?utrii" ;(< Perioada Dn ?are ?ondamnatul9 Dn ?ur@ul eFe?utrii pedep@ei9 @e a>l Colna= Dn @pital intr Dn durata eFe?utrii9 Dn a>ar de ?a ul Dn ?are Bi$a pro=o?at Dn mod =oit Coala9 iar a?ea@t DmpreGurare @e ?on@tat Dn ?ur@ul eFe?utrii pedep@ei" ;%< Permi@iunile de ieBire din peniten?iar9 a?ordate ?ondamnatului ?on>orm le!ii de eFe?utare a pedep@elor9 intr Dn durata eFe?utrii pedep@ei" Art. <* C.(0-t#r!# /-r#t!% ()+-r%$.r 0r!3!&t%3! 0r%3#t%3! /! $%8!rt#t! ;#< Perioada Dn ?are o per@oan a >o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de liCertate @e @?ade din durata pedep@ei Dn?Ei@orii pronunAate" S?derea @e >a?e Bi atun?i ?nd ?ondamnatul a >o@t urmrit @au Gude?at9 Dn a?elaBi timp ori Dn mod @eparat9 pentru mai multe in>ra?Aiuni ?on?urente9 ?Eiar da? a >o@t ?ondamnat pentru o alt >apt de?t ?ea ?are a determinat di@punerea m@urii pre=enti=e" ;'< Perioada Dn ?are o per@oan a >o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de liCertate @e @?ade Bi Dn ?a de ?ondamnare la pedeap@a amen ii9 prin Dnlturarea Dn tot @au Dn parte a ilelor $ amend" 21

;(< 6n ?a ul amen ii ?are Dn@oAeBte pedeap@a Dn?Ei@orii perioada Dn ?are o per@oan a >o@t @upu@ unei m@uri pre=enti=e pri=ati=e de liCertate @e @?ade din durata pedep@ei Dn?Ei@orii" Art. <2 C.(0-t#r!# 0!/!0+!$.r @% ()+-r%$.r 0r!3!&t%3! !A!'-t#t! 1& #7#r# ,)r%% ;#< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor @=rBite Dn ?ondiAiile art" *9 49 #1 @au ##9 partea din pedeap@9 pre?um Bi durata m@urilor pre=enti=e pri=ati=e de liCertate eFe?utate Dn a>ara teritoriului Arii @e @?ad din durata pedep@ei apli?ate pentru a?eeaBi in>ra?Aiune Dn Romnia" ;'< Di@po iAiile alin";#< @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi Dn ?a ul Dn ?are pedeap@a eFe?utat Dn a>ara Arii e@te amenda" CAPITOLUL V S!',%-&!# INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

D%+0.5%,%% "!&!r#$!

Art. <4 Cr%t!r%%$! "!&!r#$! /! %&/%3%/-#$%5#r! # 0!/!0+!% ;#< StaCilirea duratei ori a ?uantumului pedep@ei @e >a?e Dn raport ?u !ra=itatea in>ra?Aiunii @=rBite Bi ?u peri?ulo itatea in>ra?torului9 ?are @e e=aluea dup urmtoarele ?riteriiJ a< DmpreGurrile Bi modul de ?omitere a in>ra?Aiunii9 pre?um Bi miGloa?ele >olo@iteK C< @tarea de peri?ol ?reat pentru =aloarea @o?ial o?rotitK ?< Dntinderea pa!uCei materiale produ@eK d< moti=ul @=rBirii in>ra?Aiunii Bi @?opul urmritK e< natura Bi >re?=enAa in>ra?Aiunilor ?are ?on@tituie ante?edente penale ale in>ra?toruluiK >< ?onduita dup @=rBirea in>ra?Aiunii Bi Dn ?ur@ul pro?e@ului penalK !< ni=elul de edu?aAie9 =r@ta9 @tarea de @ntate9 @ituaAia >amilial Bi @o?ial" ;'< Cnd pentru in>ra?Aiunea @=rBit le!ea pre=ede pedep@e alternati=e9 @e Aine @eama de ?riteriile pre= ute Dn alin";#< Bi pentru ale!erea uneia dintre a?e@tea" S!',%-&!# # *-# C%r'-(+t#&,!$! #t!&-#&t! @% '%r'-(+t#&,!$! #"r#3#&t!

Art. <6 C%r'-(+t#&,! #t!&-#&t! ;#< Urmtoarele DmpreGurri ?on@tituie ?ir?um@tanAe atenuante le!aleJ a< @=rBirea in>ra?Aiunii @uC @tpnirea unei puterni?e tulCurri @au emoAii9 determinat de o pro=o?are din partea per@oanei =tmate9 produ@ prin =iolenA9 printr$o atin!ere !ra= a demnitAii per@oanei @au printr$o alt a?Aiune ili?it !ra=K C< depBirea limitelor le!itimei aprriK ?< depBirea limitelor @trii de ne?e@itate" ;'< Pot ?on@titui ?ir?um@tanAe atenuante Gudi?iareJ a< e>orturile depu@e de in>ra?tor pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?AiuniiK C< DmpreGurri le!ate de >apta ?omi@9 ?are diminuea !ra=itatea in>ra?Aiunii @au peri?ulo itatea in>ra?torului" Art. <; E7!'t!$! '%r'-(+t#&,!$.r #t!&-#&t! ;#< 6n ?a ul Dn ?are eFi@t ?ir?um@tanAe atenuante9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? ?u o treime" 22

;'< Da? pedeap@a pre= ut de le!e e@te detenAiunea pe =iaA9 Dn ?a ul reAinerii ?ir?um@tanAelor atenuante @e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii de la #1 la '1 de ani" ;(< Redu?erea limitelor @pe?iale ale pedep@ei @e >a?e o @in!ur dat9 indi>erent de numrul '%r'-(+t#&,!$.r #t!&-#&t! r!,%&-t!. Art. << C%r'-(+t#&,! #"r#3#&t! Urmtoarele DmpreGurri ?on@tituie ?ir?um@tanAe a!ra=anteJ a< @=rBirea >aptei de trei @au mai multe per@oane DmpreunK C< @=rBirea in>ra?Aiunii prin ?ru imi @au @upunerea =i?timei la tratamente de!radanteK ?< @=rBirea in>ra?Aiunii prin metode @au miGloa?e de natur @ pun Dn peri?ol alte per@oane @au CunuriK d< @=rBirea in>ra?Aiunii de ?tre un in>ra?tor maGor9 da? a?ea@ta a >o@t ?omi@ Dmpreun ?u un minorK e< @=rBirea in>ra?Aiunii pro>itnd de @tarea de =dit =ulneraCilitate a per@oanei =tmate9 datorat =r@tei9 @trii de @ntate9 in>irmitAii @au altor ?au eK >< @=rBirea in>ra?Aiunii Dn @tare de intoFi?aAie =oluntar ?u al?ool @au alte @uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 ?nd a >o@t pro=o?at Dn =ederea ?omiterii in>ra?AiuniiK !< @=rBirea in>ra?Aiunii de ?tre o per@oan ?are a pro>itat de @ituaAia prileGuit de o ?alamitate9 de @tarea de a@ediu @au de @tarea de ur!enA" Art. <= E7!'t!$! '%r'-(+t#&,!$.r #"r#3#&t! ;#< 6n ?a ul Dn ?are eFi@t ?ir?um@tanAe a!ra=ante9 maFimul pedep@ei pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e poate maGora ?u pn la ' ani Dn ?a ul Dn?Ei@orii9 re@pe?ti= ?u pn la o treime din a?e@t maFim Dn ?a ul pedep@ei amen ii" ;'< MaGorarea limitelor @pe?iale ale pedep@ei @e >a?e o @in!ur dat9 indi>erent de numrul ?ir?um@tanAelor a!ra=ante reAinute" Art. <> C.&'-r+-$ 1&tr! '#-5! /! #t!&-#r! +#- /! #"r#3#r! ;#< Cnd Dn ?a ul a?eleiaBi in>ra?Aiuni @unt in?idente dou @au mai multe di@po iAii ?are au ?a e>e?t redu?erea pedep@ei9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? prin apli?area @u??e@i= a di@po iAiilor pri=itoare la tentati=9 ?ir?um@tanAe atenuante Bi ?a uri @pe?iale de redu?ere a pedep@ei9 Dn a?ea@t ordine" ;'< Da? @unt in?idente dou @au mai multe di@po iAii ?are au ?a e>e?t a!ra=area r@punderii penale9 pedeap@a @e @taCileBte prin apli?area @u??e@i= a di@po iAiilor pri=itoare la ?ir?um@tanAe a!ra=ante9 in>ra?Aiune ?ontinuat9 ?on?ur@ @au re?idi=" ;(< Cnd Dn ?a ul a?eleiaBi in>ra?Aiuni @unt in?idente una @au mai multe ?au e de redu?ere a pedep@ei Bi una @au mai multe ?au e de maGorare a pedep@ei9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit @e redu? ?on>orm alin";#<9 dup ?are limitele de pedeap@ re ultate @e maGorea ?on>orm alin";'<" S!',%-&!# # 2-# R!&-&,#r!# $# #0$%'#r!# 0!/!0+!% Art. =? C.&/%,%%$! r!&-&,)r%% $# #0$%'#r!# 0!/!0+!% ;#< In@tanAa poate di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei da? @unt Dntrunite urmtoarele ?ondiAiiJ a< in>ra?Aiunea @=rBit pre int o !ra=itate redu@9 a=nd Dn =edere natura Bi Dntinderea urmrilor produ@e9 miGloa?ele >olo@ite9 modul Bi DmpreGurrile Dn ?are a >o@t ?omi@9 moti=ul Bi @?opul urmritK 23

C< Dn raport ?u per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area unei pedep@e ar >i inoportun din ?au a ?on@e?inAelor pe ?are le$ar a=ea a@upra per@oanei a?e@tuia" ;'< Nu @e poate di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei da?J a< in>ra?torul a mai @u>erit anterior o ?ondamnare9 ?u eF?epAia ?a urilor pre= ute Dn art" %# lit"a< Bi C< @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a Dmplinit termenul de reaCilitareK C< >aA de a?elaBi in>ra?tor @$a mai di@pu@ renunAarea la apli?area pedep@ei Dn ultimii ' ani anteriori datei ?omiterii in>ra?Aiunii pentru ?are e@te Gude?atK ?< in>ra?torul @$a @u@tra@ de la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a parti?ipanAilor" ;(< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 renunAarea la apli?area pedep@ei @e poate di@pune da? pentru >ie?are in>ra?Aiune ?on?urent @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute Dn alin";#< Bi ;'<" Art. = A3!rt%+(!&t-$ ;#< Cnd di@pune renunAarea la apli?area pedep@ei9 in@tanAa apli? in>ra?torului un a=erti@ment" ;'< A=erti@mentul ?on@t Dn pre entarea moti=elor de >apt ?are au determinat renunAarea la apli?area pedep@ei Bi atenAionarea in>ra?torului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor la ?are @e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni" ;(< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @e apli? un @in!ur a=erti@ment" Art. =* E7!'t!$! r!&-&,)r%% $# #0$%'#r!# 0!/!0+!% ;#< Per@oana >aA de ?are @$a di@pu@ renunAarea la apli?area pedep@ei nu e@te @upu@ ni?i unei de?deri9 interdi?Aii @au in?apa?itAi ?e ar putea de?ur!e din in>ra?Aiunea @=rBit" ;'< RenunAarea la apli?area pedep@ei nu produ?e e>e?te a@upra eFe?utrii m@urilor de @i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre= ute Dn Eotrre" S!',%-&!# # 4-# A(9&#r!# #0$%')r%% 0!/!0+!% Art. =2 C.&/%,%%$! #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!% ;#< In@tanAa poate di@pune amnarea apli?rii pedep@ei9 @taCilind un termen de @upra=e!Eere9 da? @unt Dntrunite urmtoarele ?ondiAiiJ a< pedeap@a @taCilit9 in?lu@i= Dn ?a ul ?on?ur@ului de in>ra?Aiuni9 e@te amenda @au Dn?Ei@oarea de ?el mult ' aniK C< in>ra?torul nu a mai >o@t ?ondamnat anterior la pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?u eF?epAia ?a urilor pre= ute Dn art" %# lit" a< Bi C< @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a Dmplinit termenul de reaCilitareK ?< in>ra?torul Bi$a mani>e@tat a?ordul de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAiiK d< Dn raport de per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area imediat a unei pedep@e nu e@te ne?e@ar9 dar @e impune @upra=e!Eerea ?onduitei @ale pentru o perioad determinat" 24

;'< Nu @e poate di@pune amnarea apli?rii pedep@ei da? in>ra?torul @$a @u@tra@ de la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a parti?ipanAilor" ;(< Amnarea apli?rii pedep@ei Dn?Ei@orii atra!e Bi amnarea apli?rii amen ii ?are Dn@oAeBte pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile art" 3'" ;%< E@te oCli!atorie pre entarea moti=elor de >apt ?e au determinat amnarea apli?rii pedep@ei Bi atenAionarea in>ra?torului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor la ?are @e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de @upra=e!Eere9 ori nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere" Art. =4 T!r(!&-$ /! +-0r#3!"B!r! ;#< Termenul de @upra=e!Eere e@te de ' ani Bi @e ?al?ulea de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei" ;'< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 per@oana >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei treCuie @ re@pe?te m@urile de @upra=e!Eere Bi @ eFe?ute oCli!aAiile ?e Di re=in9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA" Art. =6 M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$! ;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 per@oana >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei treCuie @ re@pe?te urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ a< @ @e pre inte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK C< @ primea@? =i itele ?on@ilierului de proCaAiune de@emnat ?u @upra=e!Eerea @aK ?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 @?EimCarea lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte + ile9 pre?um Bi Dntoar?ereaK d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de eFi@tenA" ;'< In@tanAa poate impune per@oanei >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei9 @ eFe?ute una @au mai multe din urmtoarele oCli!aAiiJ a< @ urme e un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK C< @ pre@te e o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii9 pe o perioad ?uprin@ Dntre (1 Bi 31 de ile9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA9 a>ar de ?a ul Dn ?are9 din ?au a @trii de @ntate9 per@oana nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Numrul ilni? de ore @e @taCileBte prin le!ea de eFe?utare a pedep@elorK ?< @ >re?=ente e un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitori at de @er=i?iul de proCaAiuneK d< @ >re?=ente e unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre @er=i?iul de proCaAiune @au or!ani ate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK e< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?alK >< @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u per@oanele ?u ?are a ?omi@ in>ra?Aiunea @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori @ nu @e apropie de a?e@teaK !< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK E< @ nu ?ondu? anumite =eEi?ule @taCilite de in@tanAK i< @ nu deAin9 @ nu >olo@ea@? Bi @ nu poarte ni?i o ?ate!orie de arme G< @ nu pr@ea@? teritoriul Romniei >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune" ;(< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre= ute Dn alin";'< lit" a< $ e< in@tanAa =a ?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormule e re?omandri Dn a?e@t @en@" 25

;%< Per@oana @upra=e!Eeat treCuie @ Dndeplinea@? inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 ?el mai tr iu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere" Art. =; S-0r#3!"B!r!# ;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere datele pre= ute Dn art" *+ alin";#< lit"?<9 d< Bi e< @e ?omuni? @er=i?iului de proCaAiune" ;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre= ute Dn art" *+ alin";'< lit"a< $ >< Bi alin";%< @e >a?e de @er=i?iul de proCaAiune" /eri>i?area modului de Dndeplinire a oCli!aAiilor pre= ute Dn art" *+ alin";'< lit" !< $ G< @e >a?e de or!anele aCilitate9 ?are =or @e@i a @er=i?iul de proCaAiune ?u pri=ire la ori?e Dn?l?are a a?e@tora" ;(< Ser=i?iul de proCaAiune =a lua m@urile ne?e@are pentru a a@i!ura eFe?utarea oCli!aAiilor pre= ute Dn art" *+ alin";'< lit" a< 8 e< Dntr$un termen ?t mai @?urt de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare" ;%< Pe durata termenului de @upra=e!Eere @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @ @e@i e e in@tanAa da?J a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn ?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=inK ?< per@oana @upra=e!Eeat nu a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 ?el mai tr iu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere" Art. =< M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@pun tor9 pentru a a@i!ura per@oanei @upra=e!Eeate Ban@e @porite de Dndreptare" ;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora din oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9 atun?i ?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar" Art. == R!3.'#r!# #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!% ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere per@oana @upra=e!Eeat9 ?u rea$ ?redinA9 nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=o? amnarea Bi di@pune apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei" ;'< 6n ?a ul ?nd9 pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere9 per@oana @upra=e!Eeat nu DndeplineBte inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 in@tanAa re=o? amnarea Bi di@pune apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei9 a>ar de ?a ul ?nd per@oana do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?" ;(< Da? dup amnarea apli?rii pedep@ei per@oana @upra=e!Eeat a @=rBit o nou in>ra?Aiune9 de@?operit Dn termenul de @upra=e!Eere9 pentru ?are @$a pronunAat o ?ondamnare ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o? amnarea Bi di@pune apli?area Bi eFe?utarea pedep@ei" Pedeap@a apli?at ?a urmare a re=o?rii amnrii Bi pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune @e ?al?ulea ?on>orm di@po iAiilor pri=itoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" Art. => A&-$#r!# #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!% ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana @upra=e!Eeat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii prin ?are @$a di@pu@ amnarea9 pentru ?are i @$a apli?at pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea 26

a?e@tui termen9 amnarea @e anulea 9 apli?ndu$@e9 dup ?a 9 di@po iAiile pri=itoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate intermediar" ;'< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 in@tanAa poate di@pune amnarea apli?rii pedep@ei re ultate da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute de art" *(" Da? @e di@pune amnarea apli?rii pedep@ei9 termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a pronunAat anterior amnarea apli?rii pedep@ei" Art. >? E7!'t!$! #(9&)r%% #0$%')r%% 0!/!0+!% ;#< Per@oanei >aA de ?are @$a di@pu@ amnarea apli?rii pedep@ei nu i @e mai apli? pedeap@a Bi nu e@te @upu@ ni?i unei de?deri9 interdi?Aii @au in?apa?itAi ?e ar putea de?ur!e din in>ra?Aiunea @=rBit9 da? nu a @=rBit din nou o in>ra?Aiune pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere9 nu @$a di@pu@ re=o?area amnrii Bi nu @$a de@?operit o ?au de anulare" ;'< Amnarea apli?rii pedep@ei nu produ?e e>e?te a@upra eFe?utrii m@urilor de @i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre= ute Dn Eotrre" S!',%-&!# # 6-# S-+0!&/#r!# !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r!

Art. > C.&/%,%%$! +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r! ;#< In@tanAa poate di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere da? @unt Dntrunite urmtoarele ?ondiAiiJ a< pedeap@a apli?at9 in?lu@i= Dn ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 e@te Dn?Ei@oarea de ?el mult ( aniK C< in>ra?torul nu a mai >o@t ?ondamnat anterior la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de un an9 ?u eF?epAia ?a urilor pre= ute Dn art" %#9 @au pentru ?are a inter=enit reaCilitarea ori @$a Dmplinit termenul de reaCilitareC ?< in>ra?torul Bi$a mani>e@tat a?ordul de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAiiK d< Dn raport de per@oana in>ra?torului9 de ?onduita a=ut anterior @=rBirii in>ra?Aiunii9 de e>orturile depu@e de a?e@ta pentru Dnlturarea @au diminuarea ?on@e?inAelor in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 in@tanAa apre?ia ? apli?area pedep@ei e@te @u>i?ient Bi9 ?Eiar >r eFe?utarea a?e@teia9 ?ondamnatul nu =a mai ?omite alte in>ra?Aiuni9 Dn@ e@te ne?e@ar @upra=e!Eerea ?onduitei @ale pentru o perioad determinat" ;'< Cnd pedeap@a Dn?Ei@orii e@te Dn@oAit de pedeap@a amen ii apli?ate Dn ?ondiAiile art" 3'9 amenda @e eFe?ut ?Eiar da? eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii a >o@t @u@pendat @uC @upra=e!Eere" ;(< Nu @e poate di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere da?J a< pedeap@a apli?at e@te numai amendaK C< apli?area pedep@ei a >o@t iniAial amnat9 dar ulterior amnarea a >o@t re=o?atK ?< in>ra?torul @$a @u@tra@ de la urmrire penal ori Gude?at @au a Dn?er?at drni?irea a>lrii ade=rului ori a identi>i?rii Bi tra!erii la r@pundere penal a autorului @au a parti?ipanAilor" ;%< E@te oCli!atorie pre entarea moti=elor de >apt ?e au determinat @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor la ?are @e eFpune da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de @upra=e!Eere ori nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere" Art. >* T!r(!&-$ /! +-0r#3!"B!r! 27

;#< Durata @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere ?on@tituie termen de @upra=e!Eere pentru ?ondamnat Bi e@te ?uprin@ Dntre ' Bi % ani9 >r a putea >i Dn@ mai mi? de?t durata pedep@ei apli?ate" ;'< Termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data ?nd Eotrrea prin ?are @$a pronunAat @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere a rma@ de>initi=" ;(< Pe durata termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te m@urile de @upra=e!Eere Bi @ eFe?ute oCli!aAiile ?e Di re=in9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA" Art. >2 M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$! ;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere9 ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ a< @ @e pre inte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK C< @ primea@? =i itele ?on@ilierului de proCaAiune de@emnat ?u @upra=e!Eerea @aK ?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 @?EimCarea lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte + ileK d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de eFi@tenA" ;'< In@tanAa impune ?ondamnatului @ eFe?ute una @au mai multe din urmtoarele oCli!aAiiJ a< @ urme e un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK C< @ >re?=ente e un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitori at de @er=i?iul de proCaAiuneK ?< @ >re?=ente e unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre @er=i?iul de proCaAiune @au or!ani ate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK d< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?alK e< @ nu pr@ea@? teritoriul Romniei9 >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune" ;(< Pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere9 ?ondamnatul =a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii pe o perioad ?uprin@ Dntre 31 Bi #'1 de ile9 Dn ?ondiAiile @taCilite de in@tanA9 a>ar de ?a ul Dn ?are9 din ?au a @trii de @ntate9 per@oana nu poate pre@ta a?ea@t mun?" Numrul ilni? de ore @e @taCileBte prin le!ea de eFe?utare a pedep@elor" ;%< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre= ute Dn alin";'< lit"a< $ d< Bi alin";(<9 in@tanAa =a ?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormule e re?omandri Dn a?e@t @en@" ;+< Condamnatul treCuie @ Dndeplinea@? inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 ?el mai tr iu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere" Art. >4 S-0r#3!"B!r!# '.&/#(&#t-$-% ;#< Pe durata termenului de @upra=e!Eere datele pre= ute Dn art" 4( alin";#< lit" ?<9 d< Bi e< @e ?omuni? @er=i?iului de proCaAiune" ;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre= ute Dn art" 4( alin";'<9 ;(< Bi ;+< @e >a?e de @er=i?iul de proCaAiune" ;(< Ser=i?iul de proCaAiune =a lua m@urile ne?e@are pentru a a@i!ura eFe?utarea oCli!aAiilor pre= ute Dn art" 4( alin";'< lit" a< 8 d< Bi alin";(< Dntr$un termen ?t mai @?urt de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare" ;%< Pe durata termenului de @upra=e!Eere @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @ @e@i e e in@tanAa da?J a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK 28

C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn ?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?are Di re=inK ?< per@oana @upra=e!Eeat nu a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 ?el mai tr iu ?u trei luni Dnainte de eFpirarea termenului de @upra=e!Eere" Art. >6 M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@pun tor9 pentru a a@i!ura ?ondamnatului Ban@e mai mari de Dndreptare" ;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora dintre oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9 ?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar" Art. >; R!3.'#r!# +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r! ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere per@oana @upra=e!Eeat9 ?u rea$ ?redinA9 nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e ori @taCilite de le!e9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei" ;'< Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere9 per@oana @upra=e!Eeat nu DndeplineBte inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrre9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei9 a>ar de ?a ul Dn ?are per@oana do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?" ;(< Da? pedeap@a amen ii ?are a Dn@oAit pedeap@a Dn?Ei@orii Dn ?ondiAiile art" 3' nu a >o@t eFe?utat Bi a >o@t Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@orii potri=it art" 3( alin";'< @au art" 3% alin" ;+< Bi ;3<9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei9 la ?are @e adau! pedeap@a Dn?Ei@orii ?are a Dnlo?uit amenda" ;%< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere ?el ?ondamnat a @=rBit o nou in>ra?Aiune9 de@?operit pn la Dmplinirea termenului Bi pentru ?are @$a pronunAat o ?ondamnare la pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o? @u@pendarea Bi di@pune eFe?utarea pedep@ei" ;+< Pedeap@a prin?ipal pentru noua in>ra?Aiune @e @taCileBte Bi @e eFe?ut9 dup ?a 9 potri=it di@po iAiilor re>eritoare la re?idi= @au la pluralitatea intermediar" Art. >< A&-$#r!# +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r! ;#< Da? pe par?ur@ul termenului de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana ?ondamnat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii prin ?are @$ a di@pu@ @u@pendarea9 pentru ?are i @$a apli?at pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 @u@pendarea @e anulea 9 apli?ndu$@e9 dup ?a 9 di@po iAiile pri=itoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate intermediar" ;'< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @au pluralitate intermediar9 in@tanAa poate di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei re ultate9 da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute Dn art" 4#" Da? @e di@pune @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9 termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare prin ?are @$a pronunAat anterior @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere" Art. >= E7!'t!$! +-+0!&/)r%% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% +-8 +-0r#3!"B!r! ;#< Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul nu a @=rBit din nou o in>ra?Aiune9 nu @$a di@pu@ re=o?area @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere Bi nu @$a de@?operit o ?au de anulare9 pedeap@a @e ?on@ider eFe?utat" 29

;'< Su@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere nu produ?e e>e?te a@upra m@urilor de @i!uranA Bi a oCli!aAiilor ?i=ile pre= ute Dn Eotrrea de ?ondamnare" S!',%-&!# # ;-# L%8!r#r!# '.&/%,%.&#t) Art. >> C.&/%,%%$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! 1& '#5-$ /!t!&,%-&%% 0! 3%#,) ;#< LiCerarea ?ondiAionat Dn ?a ul detenAiunii pe =iaA poate >i di@pu@ da?J a< ?el ?ondamnat a eFe?utat e>e?ti= '1 de ani de detenAiuneK C< ?el ?ondamnat a a=ut o Cun ?onduit pe toat durata eFe?utrii pedep@eiK ?< ?el ?ondamnat a Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?a ul ?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?K d< in@tanAa are ?on=in!erea ? per@oana ?ondamnat @$a Dndreptat Bi @e poate reinte!ra Dn @o?ietate" ;'< E@te oCli!atorie pre entarea moti=elor de >apt ?e au determinat a?ordarea liCerrii ?ondiAionate Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor la ?are @e eFpune9 da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de @upra=e!Eere9 ori da? nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere" ;(< De la data liCerrii ?ondiAionate9 ?ondamnatul e@te @upu@ unui termen de @upra=e!Eere de #1 ani" Art. ?? C.&/%,%%$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! 1& '#5-$ 0!/!0+!% 1&'B%+.r%% ;#< LiCerarea ?ondiAionat Dn ?a ul Dn?Ei@orii poate >i di@pu@ da?J a< ?el ?ondamnat a eFe?utat ?el puAin dou treimi din durata pedep@ei9 Dn ?a ul Dn?Ei@orii ?are nu depBeBte #1 ani9 @au ?el puAin trei ptrimi din durata pedep@ei9 dar nu mai mult de '1 de ani9 Dn ?a ul Dn?Ei@orii mai mari de #1 aniK C< ?el ?ondamnat @e a>l Dn eFe?utarea pedep@ei Dn re!im @emide@?Ei@ @au de@?Ei@K ?< ?el ?ondamnat a Dndeplinit inte!ral oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?a ul ?nd do=edeBte ? nu a a=ut ni?i o po@iCilitate @ le Dndeplinea@?K d< in@tanAa are ?on=in!erea ? per@oana ?ondamnat @$a Dndreptat Bi @e poate reinte!ra Dn @o?ietate" ;'< 6n ?a ul ?ondamnatului ?are a Dmplinit =r@ta de 31 de ani9 @e poate di@pune liCerarea ?ondiAionat9 dup eFe?utarea e>e?ti= a Gumtate din durata pedep@ei9 Dn ?a ul Dn?Ei@orii ?e nu depBeBte #1 ani9 @au a ?el puAin dou treimi din durata pedep@ei9 Dn ?a ul Dn?Ei@orii mai mari de #1 ani9 da? @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute Dn alin";#< lit"C< 8 d<" ;(< 6n ?al?ulul >ra?Aiunilor de pedeap@ pre= ute Dn alin";#< @e Aine @eama de partea din durata pedep@ei ?e poate >i ?on@iderat9 potri=it le!ii9 ?a eFe?utat pe Ca a mun?ii pre@tate" 6n a?e@t ?a 9 liCerarea ?ondiAionat nu poate >i di@pu@ Dnainte de eFe?utarea e>e?ti= a ?el puAin Gumtate din durata pedep@ei Dn?Ei@orii9 ?nd a?ea@ta nu depBeBte #1 ani9 Bi a ?el puAin dou treimi9 ?nd pedeap@a e@te mai mare de #1 ani" ;%< 6n ?al?ulul >ra?Aiunilor de pedeap@ pre= ute Dn alin";'< @e Aine @eama de partea din durata pedep@ei ?e poate >i ?on@iderat9 potri=it le!ii9 ?a eFe?utat pe Ca a mun?ii pre@tate" 6n a?e@t ?a 9 liCerarea ?ondiAionat nu poate >i di@pu@ Dnainte de eFe?utarea e>e?ti= a ?el puAin o treime din durata pedep@ei Dn?Ei@orii9 ?nd a?ea@ta nu depBeBte #1 ani9 Bi a ?el puAin Gumtate9 ?nd pedeap@a e@te mai mare de #1 ani" ;+< E@te oCli!atorie pre entarea moti=elor de >apt ?e au determinat a?ordarea liCerrii ?ondiAionate Bi atenAionarea ?ondamnatului a@upra ?onduitei @ale =iitoare Bi a ?on@e?inAelor 30

la ?are @e eFpune9 da? =a mai ?omite in>ra?Aiuni @au nu =a re@pe?ta m@urile de @upra=e!Eere9 ori nu =a eFe?uta oCli!aAiile ?e Di re=in pe durata termenului de @upra=e!Eere" ;3< Inter=alul ?uprin@ Dntre data liCerrii ?ondiAionate Bi data Dmplinirii duratei pedep@ei ?on@tituie termen de @upra=e!Eere pentru ?ondamnat" Art. ? M)+-r%$! /! +-0r#3!"B!r! @% .8$%"#,%%$! ;#< Da? re@tul de pedeap@ rma@ neeFe?utat la data liCerrii e@te de ' ani @au mai mare9 ?ondamnatul treCuie @ re@pe?te urmtoarele m@uri de @upra=e!EereJ a< @ @e pre inte la @er=i?iul de proCaAiune9 la datele >iFate de a?e@taK C< @ primea@? =i itele per@oanei de@emnate ?u @upra=e!Eerea @aK ?< @ anunAe9 Dn prealaCil9 ori?e @?EimCare a lo?uinAei Bi ori?e depla@are ?are depBeBte + ileK d< @ ?omuni?e @?EimCarea lo?ului de mun?K e< @ ?omuni?e in>ormaAii Bi do?umente de natur a permite ?ontrolul miGloa?elor @ale de eFi@tenA" ;'< 6n ?a ul pre= ut la alin";#<9 in@tanAa poate impune ?ondamnatului @ eFe?ute una @au mai multe din urmtoarele oCli!aAiiJ a< @ urme e un ?ur@ de pre!tire B?olar ori de ?ali>i?are pro>e@ionalK C< @ >re?=ente e un pro!ram de ?on@iliere derulat @au monitori at de @er=i?iul de proCaAiuneK ?< @ >re?=ente e unul @au mai multe pro!rame de reinte!rare @o?ial derulate de ?tre @er=i?iul de proCaAiune @au or!ani ate Dn ?olaCorare ?u in@tituAii din ?omunitateK d< @ nu pr@ea@? teritoriul RomnieiK e< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK >< @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u parti?ipanAii la @=rBirea in>ra?Aiunii @au ?u alte per@oane9 @taCilite de in@tanA9 ori @ nu @e apropie de a?e@teaK !< @ nu ?ondu? anumite =eEi?ule @taCilite de in@tanAK E< @ nu deAin9 @ nu >olo@ea@? Bi @ nu poarte ni?io ?ate!orie de arme" ;(< OCli!aAiile pre= ute Dn alin";'< lit"d< $ E< pot >i impu@e Dn m@ura Dn ?are nu au >o@t apli?ate Dn ?onAinutul pedep@ei ?omplementare a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi" ;%< M@urile de @upra=e!Eere Bi oCli!aAiile pre= ute Dn alin";'< lit"a< $ ?< @e eFe?ut din momentul a?ordrii liCerrii9 pe o perioad e!al ?u o treime din durata termenului de @upra=e!Eere9 dar nu mai mult de ' ani9 iar oCli!aAiile pre= ute Dn alin";'< lit"d< $ E< @e eFe?ut pe toat durata termenului de @upra=e!Eere" ;+< Pentru @taCilirea ?onAinutului oCli!aAiilor pre= ute Dn alin";'< lit"a< $ ?< in@tanAa =a ?on@ulta @er=i?iul de proCaAiune9 ?are e@te oCli!at @ >ormule e re?omandri Dn a?e@t @en@" Art. ?* S-0r#3!"B!r!# '.&/#(&#t-$-% ;#< Pe durata @upra=e!Eerii datele pre= ute Dn art" #1# alin";#< lit"?< $ e< @e ?omuni? @er=i?iului de proCaAiune" ;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor pre= ute Dn art" #1# alin";'< lit"a< $ ?< @e >a?e de @er=i?iul de proCaAiune" /eri>i?area modului de Dndeplinire a oCli!aAiei pre= ute Dn art" #1# alin";'< lit"d< $ E< @e >a?e de or!anele aCilitate9 ?are =or @e@i a @er=i?iul de proCaAiune ?u pri=ire la ori?e Dn?l?are a a?e@teia" ;(< Supra=e!Eerea oCli!aAiei pre= ut Dn art" #1# alin";'< lit">< poate >i reali at Bi printr$un @i@tem ele?troni? de @upra=e!Eere9 Dn ?ondiAiile pre= ute de le!ea @pe?ial" ;%< Pe durata @upra=e!Eerii9 @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @ @e@i e e in@tanAa da?J 31

a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i? >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut9 Dn ?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=in" Art. ?2 M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r ;#< Da? pe durata @upra=e!Eerii au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@pun tor9 pentru a a@i!ura ?ondamnatului Ban@e mai mari de reinte!rare @o?ial" ;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora din oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9 ?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar" Art. ?4 R!3.'#r!# $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! ;#< Da? pe durata @upra=e!Eerii per@oana ?ondamnat9 ?u rea$?redinAa9 nu re@pe?t m@urile de @upra=e!Eere @au nu eFe?ut oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=o? liCerarea Bi di@pune eFe?utarea re@tului de pedeap@" ;'< Da? dup a?ordarea liCerrii ?el ?ondamnat a @=rBit o nou in>ra?Aiune9 ?are a >o@t de@?operit Dn termenul de @upra=e!Eere Bi pentru ?are @$a pronunAat o ?ondamnare la pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 in@tanAa re=o? liCerarea Bi di@pune eFe?utarea re@tului de pedeap@" Pedeap@a pentru noua in>ra?Aiune @e @taCileBte Bi @e eFe?ut9 dup ?a 9 potri=it di@po iAiilor de la re?idi= @au pluralitate intermediar" ;(< Di@po iAiile alin";#< Bi ;'< @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi Dn ?a ul liCerrii ?ondiAionate din eFe?utarea pedep@ei detenAiunii pe =iaA" Art. ?6 A&-$#r!# $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! ;#< Da?9 pe par?ur@ul termenului9 de @upra=e!Eere @e de@?oper ? per@oana ?ondamnat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune pn la a?ordarea liCerrii9 pentru ?are i @$a apli?at pedeap@a Dn?Ei@orii ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen9 liCerarea @e anulea 9 apli?ndu$ @e9 dup ?a 9 di@po iAiile pri=itoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 re?idi= @au pluralitate intermediar" ;'< 6n ?a ul Dn ?are9 Dn raport de pedeap@a re ultat9 @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute Dn art" 44 @au #11 in@tanAa poate a?orda liCerarea ?ondiAionat" Da? @$a di@pu@ liCerarea9 termenul de @upra=e!Eere @e ?al?ulea de la data a?ordrii primei liCerri" ;(< Cnd9 dup anulare9 in@tanAa di@pune eFe?utarea pedep@ei re ultate9 partea din durata pedep@ei ?omplementare a inter i?erii eFer?itrii unor drepturi neeFe?utat la data anulrii @u@pendrii @e =a eFe?uta dup eFe?utarea pedep@ei Dn?Ei@orii" Art. ?; E7!'t!$! $%8!r)r%% '.&/%,%.&#t! Da? pn la eFpirarea termenului de @upra=e!Eere ?ondamnatul nu a @=rBit din nou o in>ra?Aiune9 nu @$a di@pu@ re=o?area liCerrii ?ondiAionate Bi nu @$a de@?operit o ?au de anulare9 pedeap@a @e ?on@ider eFe?utat" TITLUL IV MSURILE DE SIGURAN CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE 32

Art. ?< S'.0-$ ()+-r%$.r /! +%"-r#&,) ;#< M@urile de @i!uranA au ?a @?op Dnlturarea unei @tri de peri?ol Bi preDntmpinarea @=rBirii >aptelor pre= ute de le!ea penal" ;'< M@urile de @i!uranA @e iau >aA de per@oana ?are a ?omi@ o >apt pre= ut de le!ea penal9 neGu@ti>i?at" ;(< M@urile de @i!uranA @e pot lua ?Eiar da? >ptuitorului nu i @e apli? o pedeap@" Art. ?= C#t!".r%%$! ()+-r%$.r /! +%"-r#&,) M@urile de @i!uranA @untJ a< oCli!area la tratament medi?alK C< internarea medi?alK ?< inter i?erea o?uprii unei >un?Aii @au a eFer?itrii unei pro>e@iiK d< ?on>i@?area @pe?ialK e< ?on>i@?area eFtin@" CAPITOLUL II REGIMUL MSURILOR DE SIGURAN

Art. ?> O8$%"#r!# $# tr#t#(!&t (!/%'#$ ;#< Da? >ptuitorul9 din ?au a unei Coli9 in?lu@i= ?ea pro=o?at de ?on@umul ?roni? de al?ool @au de alte @uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 pre int peri?ol pentru @o?ietate9 poate >i oCli!at @ urme e un tratament medi?al pn la Dn@ntoBire @au pn la oCAinerea unei ameliorri ?are @ Dnlture @tarea de peri?ol" ;'< Cnd per@oana >aA de ?are @$a luat a?ea@t m@ur nu urmea tratamentul9 @e poate di@pune internarea medi?al" ;(< Da? per@oana oCli!at la tratament e@te ?ondamnat la o pedeap@ pri=ati= de liCertate9 tratamentul @e e>e?tuea Bi Dn timpul eFe?utrii pedep@ei" Art. ? I&t!r&#r!# (!/%'#$) Cnd >ptuitorul e@te Colna= p@iEi?9 ?on@umator ?roni? de @uC@tanAe p@iEoa?ti=e @au @u>er de o Coal in>e?to$?onta!ioa@ Bi pre int peri?ol pentru @o?ietate9 @e poate lua m@ura internrii Dntr$o unitate @anitar de @pe?ialitate9 pn la Dn@ntoBire @au pn la oCAinerea unei ameliorri ?are @ Dnlture @tarea de peri?ol" Art. I&t!r5%'!r!# .'-0)r%% -&!% 7-&',%% +#- # !A!r'%t)r%% -&!% 0r.7!+%% ;#< Cnd >ptuitorul a @=rBit >apta datorit in?apa?itAii9 nepre!tirii @au altor ?au e ?are Dl >a? inapt pentru o?uparea unei anumite >un?Aii9 pentru eFer?itarea unei pro>e@ii @au me@erii9 ori pentru de@>Burarea unei alte a?ti=itAi9 @e poate lua m@ura inter i?erii eFer?itrii dreptului de a o?upa a?ea >un?Aie ori de a eFer?ita a?ea pro>e@ie9 me@erie @au a?ti=itate" ;'< M@ura de @i!uranA poate >i re=o?at la ?erere9 dup tre?erea unui termen de ?el puAin un an9 da? @e ?on@tat ? temeiurile ?are au impu@ luarea ei au Dn?etat" O nou ?erere nu @e poate >a?e de?t dup tre?erea unui termen de ?el puAin un an de la data re@pin!erii ?ererii anterioare" Art. * C.&7%+'#r!# +0!'%#$) ;#< Sunt @upu@e ?on>i@?rii @pe?ialeJ a< Cunurile produ@e prin @=rBirea >aptei pre= ute de le!ea penalK

33

C< Cunurile ?are au >o@t >olo@ite9 Dn ori?e mod9 @au de@tinate a >i >olo@ite la @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal9 da? @unt ale >ptuitorului @au da?9 aparAinnd altei per@oane9 a?ea@ta a ?uno@?ut @?opul >olo@irii lorK ?< Cunurile >olo@ite9 imediat dup @=rBirea >aptei9 pentru a a@i!ura @?parea >ptuitorului @au p@trarea >olo@ului ori produ@ului oCAinut9 da? @unt ale >ptuitorului @au da?9 aparAinnd altei per@oane9 a?ea@ta a ?uno@?ut @?opul >olo@irii lorK d< Cunurile ?are au >o@t date pentru a determina @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal @au pentru a r@plti pe >ptuitorK e< Cunurile doCndite prin @=rBirea >aptei pre= ut de le!ea penal9 da? nu @unt re@tituite per@oanei =tmate Bi Dn m@ura Dn ?are nu @er=e@? la de@p!uCirea a?e@teiaK >< Cunurile a ?ror deAinere e@te inter i@ de le!ea penal" ;'< 6n ?a ul pre= ut Dn alin";#< lit"C< Bi ?<9 da? =aloarea Cunurilor @upu@e ?on>i@?rii e@te =dit di@proporAionat >aA de natura Bi !ra=itatea >aptei9 @e di@pune ?on>i@?area Dn parte9 prin e?Ei=alent Cne@?9 Ainnd @eama de urmarea produ@ @au ?are @$ar >i putut produ?e Bi de ?ontriCuAia Cunului la a?ea@ta" Da? Cunurile au >o@t produ@e9 modi>i?ate @au adaptate Dn @?opul @=rBirii >aptei pre= ute de le!ea penal9 @e di@pune ?on>i@?area lor Dn Dntre!ime" ;(< 6n ?a urile pre= ute la alin";#< lit" C< Bi ?<9 da? Cunurile nu pot >i ?on>i@?ate Dntru?t nu aparAin in>ra?torului9 iar per@oana ?reia Di aparAin nu a ?uno@?ut @?opul >olo@irii lor9 @e =a ?on>i@?a e?Ei=alentul Dn Cani al a?e@tora9 ?u apli?area di@po iAiilor alin" ;'<" ;%< Di@po iAiile alin" ;#< lit" C< nu @e apli? Dn ?a ul >aptelor @=rBite prin pre@" ;+< Da? Cunurile @upu@e ?on>i@?rii potri=it alin";#< lit"C< $ e< nu @e !@e@?9 Dn lo?ul lor @e ?on>i@? Cani Bi Cunuri pn la ?on?urenAa =alorii a?e@tora" ;3< Se ?on>i@?9 de a@emenea9 Cunurile Bi Canii oCAinuAi din eFploatarea Cunurilor @upu@e ?on>i@?rii pre?um Bi Cunurile produ@e de a?e@tea9 ?u eF?epAia Cunurilor pre= ute Dn alin";#< lit"C< Bi ?<" Art. 2. C.&7%+'#r!# !At%&+) ;#< 6n ?a ul Dn ?are per@oana e@te ?ondamnat pentru ?omiterea unei in>ra?Aiuni pentru ?are le!ea pre=ede o pedeap@ ?u Dn?Ei@oarea mai mare de + ani Bi ?are e@te @u@?eptiCil @ Di pro?ure un >olo@ material9 in@tanAa poate di@pune Bi ?on>i@?area altor Cunuri de?t ?ele menAionate la art"##' da? @unt Dndeplinite urmtoarele ?ondiAiiJ a< =aloarea Cunurilor doCndite de per@oana ?ondamnat9 Dntr$o perioad de ?in?i ani Dnainte Bi9 da? e@te ?a ul9 dup momentul @=rBirii in>ra?Aiunii pn la data punerii Dn miB?are a a?Aiunii penale9 depBeBte Dn mod =dit =eniturile oCAinute de a?ea@ta Dn mod li?itK C< in@tanAa are ?on=in!erea ? Cunurile re@pe?ti=e pro=in din a?ti=itAi de natura ?elor ?are au atra@ ?ondamnarea" ;'< Pentru apli?area di@po iAiilor alin" ;#< @e =a Aine @eama Bi de =aloarea Cunurilor tran@>erate de ?tre per@oana ?ondamnat @au de un terA unei per@oane Guridi?e a@upra ?reia per@oana ?ondamnat deAine ?ontrolul" ;(< Con>i@?area nu poate depBi =aloarea Cunurilor doCndite Dn perioada menAionat artat la alin" ;#< ?are eF?ede ni=elului =eniturilor li?ite ale per@oanei ?ondamnate" TITLUL V MINORITATEA CAPITOLUL I REGIMUL RSPUNDERII PENALE A MINORULUI 34

Art. 4 L%(%t!$! r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< Minorul ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani nu r@punde penal" ;'< Minorul ?are are =r@ta Dntre #( Bi #3 ani r@punde penal numai da? @e do=edeBte ? a @=rBit >apta ?u di@?ernmnt" ;(< Minorul ?are a Dmplinit =r@ta de #3 ani r@punde penal potri=it le!ii" Art. 6 C.&+!'%&,!$! r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< .aA de minorul ?are9 la data @=rBirii in>ra?Aiunii9 a=ea =r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi #* ani @e ia o m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate" ;'< .aA de minorul pre= ut Dn alin" ;#< @e poate lua o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate Dn urmtoarele ?a uriJ a< da? a mai @=rBit o in>ra?Aiune9 pentru ?are i @$a apli?at o m@ur edu?ati= ?e a >o@t eFe?utat Dnainte de ?omiterea in>ra?Aiunii pentru ?are e@te Gude?atK C< atun?i ?nd pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea de ) ani @au mai mare ori detenAiunea pe =iaA" Art. ; M)+-r%$! !/-'#t%3! ;#< M@urile edu?ati=e @unt nepri=ati=e de liCertate @au pri=ati=e de liCertate" #" M@urile edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate @untJ a< @ta!iul de >ormare ?i=i?K C< @upra=e!EereaK ?< ?on@emnarea la @>rBit de @ptmnK d< a@i@tarea ilni?K '" M@urile edu?ati=e pri=ati=e de liCertate @untJ a< internarea Dntr$un ?entru edu?ati=K C< internarea Dntr$un ?entru de detenAie" ;'< Ale!erea m@urii edu?ati=e ?are urmea @ >ie luat >aA de minor @e >a?e9 Dn ?ondiAiile art" ##%9 potri=it ?riteriilor pre= ute Dn art" )%" Art. < R!7!r#t-$ /! !3#$-#r! ;#< 6n =ederea e>e?turii e=alurii minorului9 potri=it ?riteriilor pre= ute Dn art" )%9 in@tanAa =a @oli?ita @er=i?iului de proCaAiune Dnto?mirea unui re>erat ?are =a ?uprinde Bi propuneri moti=ate re>eritoare la natura Bi durata pro!ramelor de reinte!rare @o?ial pe ?are minorul ar treCui @ le urme e9 pre?um Bi la alte oCli!aAii ?e pot >i impu@e a?e@tuia de ?tre in@tanA" ;'< Re>eratul de e=aluare pri=ind re@pe?tarea ?ondiAiilor de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e @e Dnto?meBte Dn toate ?a urile Dn ?are in@tanAa di@pune a@upra m@urilor edu?ati=e ori a@upra modi>i?rii @au Dn?etrii eFe?utrii oCli!aAiilor impu@e9 pre?um Bi la terminarea eFe?utrii m@urii edu?ati=e"

CAPITOLUL II

REGIMUL MSURILOR EDUCATIVE NEPRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. = St#"%-$ /! 7.r(#r! '%3%') ;#< M@ura edu?ati= a @ta!iului de >ormare ?i=i? ?on@t Dn oCli!aAia minorului de a parti?ipa la un pro!ram ?u o durat de ?el mult dou luni9 pentru a$l aGuta @ DnAelea! ?on@e?inAele le!ale Bi @o?iale la ?are @e eFpune Dn ?a ul @=rBirii de in>ra?Aiuni Bi pentru a$l re@pon@aCili a ?u pri=ire la ?omportamentul @u =iitor" 35

;'< Or!ani area9 a@i!urarea parti?iprii Bi @upra=e!Eerea minorului9 pe durata ?ur@ului de >ormare ?i=i?9 @e >a? @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune9 >r a a>e?ta pro!ramul B?olar @au pro>e@ional al minorului" Art. > S-0r#3!"B!r!# M@ura edu?ati= a @upra=e!Eerii ?on@t Dn ?ontrolarea Bi Dndrumarea minorului Dn ?adrul pro!ramului @u ilni?9 pe o durat ?uprin@ Dntre dou Bi patru luni9 @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune9 pentru a a@i!ura parti?iparea la ?ur@uri B?olare @au de >ormare pro>e@ional Bi pre=enirea de@>Burrii unor a?ti=itAi @au intrarea Dn le!tur ?u anumite per@oane ?are ar putea a>e?ta pro?e@ul de Dndreptare al a?e@tuia" Art. *? C.&+!(&#r!# $# +79r@%t /! +)0t)(9&) ;#< M@ura edu?ati= a ?on@emnrii la @>rBit de @ptmn ?on@t Dn oCli!aAia minorului de a nu pr@i lo?uinAa Dn ilele de @mCt Bi dumini?9 pe o durat ?uprin@ Dntre % Bi #' @ptmni9 a>ar de ?a ul Dn ?are9 Dn a?ea@t perioad9 are oCli!aAia de a parti?ipa la anumite pro!rame ori de a de@>Bura anumite a?ti=itAi impu@e de in@tanA" ;'< Supra=e!Eerea @e >a?e @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune" Art. * A+%+t#r!# 5%$&%') ;#< M@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e ?on@t Dn oCli!aAia minorului de a re@pe?ta un pro!ram @taCilit de @er=i?iul de proCaAiune9 ?are ?onAine orarul Bi ?ondiAiile de de@>Burare a a?ti=itAilor9 pre?um Bi interdi?Aiile impu@e minorului" ;'< M@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e @e ia pe o durat ?uprin@ Dntre ( Bi 3 luni9 iar @upra=e!Eerea @e >a?e @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune" Art. ** O8$%"#,%% '! 0.t 7% %(0-+! (%&.r-$-% ;#< Pe durata eFe?utrii m@urilor edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate9 in@tanAa poate impune minorului una @au mai multe dintre urmtoarele oCli!aAiiJ a< @ urme e un ?ur@ de pre!tire B?olar @au >ormare pro>e@ionalK C< @ >re?=ente e un pro!ram de ?on@iliere @au alte pro!rame de reinte!rare @o?ial or!ani ate @au ?oordonate de @er=i?iul de proCaAiuneK ?< @ nu depBea@?9 >r a?ordul @er=i?iului de proCaAiune9 limita teritorial @taCilit de in@tanAK d< @ nu @e a>le Dn anumite lo?uri @au la anumite mani>e@tri @porti=e9 ?ulturale ori la alte adunri puCli?e9 @taCilite de in@tanAK e< @ nu @e apropie Bi @ nu ?omuni?e ?u =i?tima @au ?u memCri de >amilie ai a?e@teia9 ?u parti?ipanAii la @=rBirea in>ra?Aiunii ori ?u alte per@oane @taCilite de in@tanAK >< @ @e pre inte la @er=i?iul de proCaAiune la datele >iFate de a?e@taK !< @ @e @upun m@urilor de ?ontrol9 tratament @au Dn!riGire medi?al" ;'< Supra=e!Eerea eFe?utrii oCli!aAiilor impu@e de in@tanA @e >a?e @uC ?oordonarea @er=i?iului de proCaAiune" ;(< Pe durata eFe?utrii m@urii edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate9 @er=i?iul de proCaAiune are oCli!aAia @ @e@i e e in@tanAa da?J a< au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie modi>i?area oCli!aAiilor impu@e de in@tanA9 >ie Dn?etarea eFe?utrii unora dintre a?e@teaK C< per@oana @upra=e!Eeat nu re@pe?t ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au nu eFe?ut9 Dn ?ondiAiile @taCilite9 oCli!aAiile ?e Di re=in" Art. *2 M./%7%'#r!# +#- 1&'!t#r!# .8$%"#,%%$.r 36

;#< Da?9 pe par?ur@ul @upra=e!Eerii9 au inter=enit moti=e ?are Gu@ti>i?9 >ie impunerea unor noi oCli!aAii9 >ie @porirea @au diminuarea ?ondiAiilor de eFe?utare a ?elor eFi@tente9 in@tanAa di@pune modi>i?area oCli!aAiilor Dn mod ?ore@pun tor9 pentru a a@i!ura per@oanei @upra=e!Eeate Ban@e mai mari de Dndreptare" ;'< In@tanAa di@pune Dn?etarea eFe?utrii unora dintre oCli!aAiile pe ?are le$a impu@9 ?nd apre?ia ? menAinerea a?e@tora nu mai e@te ne?e@ar" Art. *4 Pr!$-&"%r!# +#- 1&$.'-%r!# ()+-r%$.r !/-'#t%3! &!0r%3#t%3! /! $%8!rt#t! ;#< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e9 in@tanAa di@puneJ a< prelun!irea m@urii edu?ati=e9 >r a putea depBi maFimul pre= ut de le!e pentru a?ea@taK C< Dnlo?uirea m@urii luate9 ?u o alt m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate mai @e=erK ?< Dnlo?uirea m@urii luate9 ?u internarea Dntr$un ?entru edu?ati=9 Dn ?a ul Dn ?are9 iniAial9 @$a luat m@ura edu?ati= nepri=ati= de liCertate ?ea mai @e=er9 pe durata @a maFim" ;'< 6n ?a urile pre= ute Dn alin";#< lit" a< Bi C<9 da? ni?i de a?ea@t dat nu @unt re@pe?tate ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii edu?ati=e @au a oCli!aAiilor impu@e9 in@tanAa Dnlo?uieBte m@ura edu?ati= nepri=ati= de liCertate ?u m@ura internrii Dntr$un ?entru edu?ati=" ;(< Da? minorul a>lat Dn eFe?utarea unei m@uri edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate @=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit anterior9 in@tanAa di@puneJ a< prelun!irea m@urii edu?ati=e luate iniAial >r a putea depBi maFimul pre= ut de le!e pentru a?ea@taK C< Dnlo?uirea m@urii luat iniAial ?u o alt m@ur edu?ati= nepri=ati= de liCertate mai @e=erK ?< Dnlo?uirea m@urii luat iniAial ?u o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate" ;%< 6n ?a urile pre= ute Dn alin";#< lit" a< Bi C< Bi Dn alin" ;(< lit" a< Bi C<9 in@tanAa poate impune noi oCli!aAii Dn @ar?ina minorului ori @poreBte ?ondiAiile de eFe?utare a ?elor eFi@tente" CAPITOLUL III REGIMUL MSURILOR EDUCATIVE PRIVATIVE DE LIBERTATE

Art. *6 I&t!r&#r!# 1&tr--& '!&tr- !/-'#t%3 ;#< M@ura edu?ati= a internrii Dntr$un ?entru edu?ati= ?on@t Dn internarea minorului Dntr$o in@tituAie @pe?iali at Dn re?uperarea minorilor9 unde =a urma un pro!ram de pre!tire B?olar Bi >ormare pro>e@ional potri=it aptitudinilor @ale9 pre?um Bi pro!rame de reinte!rare @o?ial" ;'< Internarea @e di@pune pe o perioad ?uprin@ Dntre unu Bi ( ani" ;(< Da? Dn perioada internrii minorul @=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit anterior9 in@tanAa poate menAine m@ura internrii Dntr$un ?entru edu?ati=9 prelun!ind durata a?e@teia9 >r a depBi maFimul pre= ut de le!e9 @au o poate Dnlo?ui ?u m@ura internrii Dntr$un ?entru de detenAie" ;%< 6n ?a ul Dn ?are pe durata internrii minorul a do=edit intere@ ?on@tant pentru Dn@uBirea ?unoBtinAelor B?olare Bi pro>e@ionale Bi a >?ut pro!re@e e=idente Dn =ederea reinte!rrii @o?iale9 dup eFe?utarea a ?el puAin Gumtate din durata internrii9 in@tanAa poate di@puneJ 37

a< Dnlo?uirea internrii ?u m@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e pe o perioad e!al ?u durata internrii neeFe?utate dar nu mai mult de 3 luni9 da? per@oana internat nu a Dmplinit =r@ta de #* aniK C< liCerarea din ?entrul edu?ati=9 da? per@oana internat a Dmplinit =r@ta de #* ani" ;+< Odat ?u Dnlo?uirea @au liCerarea in@tanAa impune re@pe?tarea uneia @au mai multora dintre oCli!aAiile pre= ute Dn art" #'' pn la Dmplinirea duratei m@urii internrii" ;3< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii a@i@trii ilni?e @au oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii @au liCerrii Bi di@pune eFe?utarea re@tului rma@ neeFe?utat din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru edu?ati=" ;)< 6n ?a ul @=rBirii9 pn la Dmplinirea duratei internrii9 a unei noi in>ra?Aiuni de ?tre o per@oan ?are nu a Dmplinit =r@ta de #* ani Bi >aA de ?are @$a di@pu@ Dnlo?uirea m@urii internrii Dntr$un ?entru edu?ati= ?u m@ura a@i@trii ilni?e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii Bi di@puneJ a< eFe?utarea re@tului rma@ din durata m@urii internrii iniAiale9 ?u po@iCilitatea prelun!irii duratei a?e@teia pn la maFimul pre= ut de le!eK C< internarea Dntr$un ?entru de detenAie" Art. *; I&t!r&#r!# 1&tr--& '!&tr- /! /!t!&,%! ;#< M@ura edu?ati= a internrii Dntr$un ?entru de detenAie ?on@t Dn internarea minorului Dntr$o in@tituAie @pe?iali at Dn re?uperarea minorilor9 ?u re!im de pa Bi @upra=e!Eere9 unde =a urma pro!rame inten@i=e de reinte!rare @o?ial9 pre?um Bi pro!rame de pre!tire B?olar Bi >ormare pro>e@ional potri=it aptitudinilor @ale" ;'< Internarea @e di@pune pe o perioad ?uprin@ Dntre ' Bi + ani9 a>ar de ?a ul Dn ?are pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea de '1 de ani @au mai mare ori detenAiunea pe =iaA9 ?nd internarea @e ia pe o perioad ?uprin@ Dntre + Bi #+ ani" ;(< Da? Dn perioada internrii minorul @=rBeBte o nou in>ra?Aiune @au e@te Gude?at pentru o in>ra?Aiune ?on?urent @=rBit anterior9 in@tanAa prelun!eBte m@ura internrii >r a depBi maFimul pre= ut Dn alin" ;'<9 determinat Dn raport ?u pedeap@a ?ea mai !rea dintre ?ele pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunile @=rBite" Din durata m@urii edu?ati=e @e @?ade perioada eFe?utat pn la data Eotrrii" ;%< 6n ?a ul Dn ?are pe durata internrii minorul a do=edit intere@ ?on@tant pentru Dn@uBirea ?unoBtinAelor B?olare Bi pro>e@ionale Bi a >?ut pro!re@e e=idente Dn =ederea reinte!rrii @o?iale9 dup eFe?utarea a ?el puAin Gumtate din durata internrii9 in@tanAa poate di@puneJ a< Dnlo?uirea internrii ?u m@ura edu?ati= a a@i@trii ilni?e pe o perioad e!al ?u durata internrii neeFe?utate dar nu mai mult de 3 luni9 da? per@oana internat nu a Dmplinit =r@ta de #* aniK C< liCerarea din ?entrul de detenAie9 da? per@oana internat a Dmplinit =r@ta de #* ani" ;+< Odat ?u Dnlo?uirea @au liCerarea in@tanAa impune re@pe?tarea uneia @au mai multora dintre oCli!aAiile pre= ute Dn art" #'' pn la Dmplinirea duratei m@urii internrii" ;3< Da? minorul nu re@pe?t9 ?u rea$?redinA9 ?ondiAiile de eFe?utare a m@urii a@i@trii ilni?e @au oCli!aAiile impu@e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii @au liCerrii Bi di@pune eFe?utarea re@tului rma@ neeFe?utat din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru de detenAie" ;)< 6n ?a ul @=rBirii9 pn la Dmplinirea duratei internrii9 a unei noi in>ra?Aiuni de ?tre o per@oan ?are nu a Dmplinit =r@ta de #* ani Bi >aA de ?are @$a di@pu@ Dnlo?uirea m@urii internrii Dntr$un ?entru de detenAia ?u m@ura a@i@trii ilni?e9 in@tanAa re=ine a@upra Dnlo?uirii Bi di@puneJ a< eFe?utarea re@tului rma@ din durata m@urii internrii Dntr$un ?entru de detenAieK 38

C< prelun!eBte durata a?e@tei internri Dn ?ondiAiile pre= ute Dn alin";(<" Art. *< S'B%(8#r!# r!"%(-$-% /! !A!'-t#r! Da? Dn ?ur@ul eFe?utrii unei m@uri edu?ati=e pri=ati=e de liCertate per@oana internat9 ?are a Dmplinit =r@ta de #* ani9 are un ?omportament prin ?are in>luenAea ne!ati= @au Dmpiedi? pro?e@ul de re?uperare Bi reinte!rare a ?elorlalte per@oane internate9 in@tanAa poate di@pune ?ontinuarea eFe?utrii m@urii edu?ati=e Dntr$un peniten?iar" Art. *= C#$'-$-$ /-r#t!% ()+-r%$.r !/-'#t%3! 6n ?a ul m@urilor edu?ati=e pri=ati=e de liCertate di@po iAiile art" )#$)( @e apli? Dn mod ?ore@pun tor" CAPITOLUL IV DISPOZIII COMUNE Art. *> E7!'t!$! '#-5!$.r /! #t!&-#r! @% #"r#3#r! 6n ?a ul in>ra?Aiunilor @=rBite Dn timpul minoritAii9 ?au ele de atenuare Bi a!ra=are @unt a=ute Dn =edere la ale!erea m@urii edu?ati=e Bi produ? e>e?te Dntre limitele pre= ute de le!e pentru >ie?are m@ur edu?ati=" Art. 2? P$-r#$%t#t!# /! %&7r#',%-&% ;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni @=rBite Dn timpul minoritAii9 @e @taCileBte Bi @e ia o @in!ur m@ur edu?ati= pentru toate >aptele9 Dn ?ondiAiile art" ##+9 Ainnd @eama de ?riteriile pre= ute Dn art" )%" ;'< 6n ?a ul @=rBirii a dou in>ra?Aiuni dintre ?are una Dn timpul minoritAii Bi una dup maGorat9 pentru in>ra?Aiunea ?omi@ Dn timpul minoritAii @e ia o m@ur edu?ati= iar pentru in>ra?Aiunea @=rBit dup maGorat @e @taCileBte o pedeap@9 dup ?areJ a< da? m@ura edu?ati= e@te nepri=ati= de liCertate9 @e eFe?ut numai pedep@aK C< da? m@ura edu?ati= e@te pri=ati= de liCertate iar pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea9 @e apli? pedeap@a Dn?Ei@orii9 ?are @e maGorea ?u o durat e!al ?u ?el puAin o ptrime din durata m@urii edu?ati=e ori din re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta la data @=rBirii in>ra?Aiunii ?omi@e dup maGoratK ?< da? pedeap@a apli?at pentru in>ra?Aiunea @=rBit dup maGorat e@te detenAiunea pe =iaA9 @e eFe?ut numai a?ea@t pedeap@K d< da? m@ura edu?ati= e@te pri=ati= de liCertate iar pedeap@a e@te amenda9 @e eFe?ut m@ura edu?ati=9 a ?rei durat @e maGorea ?u ?el mult 3 luni9 >r a depBi maFimul pre= ut de le!e pentru a?ea@ta" ;(< 6n ?a ul pre= ut Dn alin";'< lit" C< din durata pedep@ei apli?ate @e @?ade ?eea ?e @$ a eFe?utat din momentul @=rBirii in>ra?Aiunii ?omi@e dup maGorat pn la data Gude?rii" ;%< 6n ?a ul @=rBirii dup maGorat a dou @au mai multe in>ra?Aiuni ?on?urente9 @e apli? mai Dnti re!ulile re>eritoare la ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni9 dup ?are @e >a?e apli?area di@po iAiilor alin";'<" ;+< Pedeap@a @taCilit potri=it di@po iAiilor alin";'< lit" C< nu poate >a?e oCie?tul amnrii apli?rii pedep@ei @au al @u@pendrii eFe?utrii @uC @upra=e!Eere" Art. 2 D!+'.0!r%r!# -&!% %&7r#',%-&% +)39r@%t! 1& t%(0-$ (%&.r%t),%% Da? pe durata termenului de @upra=e!Eere al amnrii apli?rii pedep@ei9 al @u@pendrii @uC @upra=e!Eere ori al liCerrii ?ondiAionate @e de@?oper ? per@oana @upra=e!Eeat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune Dn timpul minoritAii pentru ?are @$a luat ?Eiar dup eFpirarea a?e@tui termen o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate9 amnarea9 39

@u@pendarea @au liCerarea @e anulea 9 apli?ndu$@e Dn mod ?ore@pun tor di@po iAiile art" #(1 alin";'< 8 ;%<" Art. 2* Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$! # (%&.r%$.r Termenele de pre@?ripAie a r@punderii penale9 pre= ute Dn art" #++9 @e redu? la Gumtate pentru ?ei ?are la data @=rBirii in>ra?Aiunii erau minori Bi @e Dntrerup @au @e @u@pend Dn ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru maGori" Art. 22 Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% ()+-r%$.r !/-'#t%3! ;#< M@urile edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate @e pre@?riu Dntr$un termen de ' ani de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are au >o@t luate" ;'< M@urile edu?ati=e pri=ati=e de liCertate @e pre@?riu Dntr$un termen e!al ?u durata m@urii edu?ati=e luate9 dar nu mai puAin de ' ani" ;(< Termenele de pre@?ripAie a eFe?utrii m@urilor edu?ati=e @e Dntrerup Bi @e @u@pend Dn ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru maGori" ;%< 6n ?a ul Dnlo?uirii m@urilor edu?ati=e9 eFe?utarea @e pre@?rie Dn raport ?u m@ura edu?ati= mai !rea Bi ?ur!e de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii prin ?are @$a di@pu@ Dnlo?uirea" Art. 24 E7!'t!$! ()+-r%$.r !/-'#t%3! M@urile edu?ati=e nu atra! interdi?Aii9 de?deri @au in?apa?itAi" Art. 26 M%&.r-$ /!3!&%t (#:.r ;#< Di@po iAiile pre entului titlu @e apli? Bi maGorilor ?are9 la data @=rBirii in>ra?Aiunii9 a=eau =r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi #* ani" ;'< Cnd9 la data pronunArii Eotrrii prin ?are @$a luat o m@ur edu?ati= pri=ati= de liCertate9 in>ra?torul a Dmplinit =r@ta de #* ani in@tanAa9 Ainnd @eama de po@iCilitAile @ale de Dndreptare9 de =r@ta a?e@tuia pre?um Bi de ?elelalte ?riterii pre= ute Dn art" )%9 poate di@pune eFe?utarea m@urii edu?ati=e Dntr$un peniten?iar" TITLUL VI RSPUNDEREA PENAL A PERSOANEI JURIDICE CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE Art. 2; C.&/%,%%$! r)+0-&/!r%% 0!&#$! # 0!r+.#&!$.r :-r%/%'! ;#< Per@oanele Guridi?e9 ?u eF?epAia @tatului Bi a autoritAilor puCli?e9 r@pund penal pentru in>ra?Aiunile @=rBite Dn reali area oCie?tului de a?ti=itate @au Dn intere@ul ori Dn numele per@oanei Guridi?e" ;'< In@tituAiile puCli?e nu r@pund penal pentru in>ra?Aiunile @=rBite Dn eFer?itarea unei a?ti=itAi ?e nu poate >a?e oCie?tul domeniului pri=at" ;(< R@punderea penal a per@oanei Guridi?e nu eF?lude r@punderea penal a per@oanei >i i?e ?are a ?ontriCuit la @=rBirea a?eleiaBi >apte" Art. 2< P!/!0+!$! #0$%'#8%$! 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Pedep@ele apli?aCile per@oanei Guridi?e @unt prin?ipale Bi ?omplementare" ;'< Pedeap@a prin?ipal e@te amenda" ;(< Pedep@ele ?omplementare @untJ 40

a< di ol=area per@oanei Guridi?eK C< @u@pendarea a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile per@oanei Guridi?e pe o durat de la ( luni la ( aniK ?< Dn?Eiderea unor pun?te de lu?ru ale per@oanei Guridi?e pe o durat de la ( luni la ( aniK d< inter i?erea de a parti?ipa la pro?edurile de a?Ei iAii puCli?e pe o durat de la unu la ( aniK e< pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iarK >< a>iBarea @au puCli?area Eotrrii de ?ondamnare" Art. 2= St#8%$%r!# #(!&5%% 0!&tr- 0!r+.#&# :-r%/%') ;#< Amenda ?on@t Dn @uma de Cani pe ?are per@oana Guridi? e@te ?ondamnat @ o pltea@? @tatului" ;'< Cuantumul amen ii @e @taCileBte prin @i@temul ilelor8amend" Suma ?ore@pun toare unei ile 8 amend9 ?uprin@ Dntre #11 Bi + 111 lei9 @e DnmulAeBte ?u numrul ilelor$amend9 ?are e@te ?uprin@ Dntre #+ ile Bi 311 de ile" ;(< In@tanAa @taCileBte numrul ilelor8amend Ainnd ?ont de ?riteriile !enerale de indi=iduali are a pedep@ei" Cuantumul @umei ?ore@pun toare unei ile 8 amend @e determin Ainnd @eama de ?i>ra de a>a?eri Dn ?a ul per@oanei Guridi?e ?u @?op lu?rati=9 re@pe?ti= de =aloarea a?ti=ului patrimonial Dn ?a ul altor per@oane Guridi?e9 pre?um Bi de ?elelalte oCli!aAii ale per@oanei Guridi?e" ;%< Limitele @pe?iale ale ilelor$amend @unt ?uprin@e DntreJ a< 31 Bi #*1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit numai pedeap@a amen iiK C< #'1 Bi '%1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult + ani9 uni? @au alternati= ?u pedeap@a amen iiK ?< #*1 Bi (11 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult #1 aniK d< '%1 Bi %'1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii de ?el mult '1 de aniK e< (31 Bi +#1 de ile$amend9 ?nd le!ea pre=ede pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de '1 de ani @au detenAiunea pe =iaAK ;+< Cnd prin in>ra?Aiunea @=rBit per@oana Guridi? a urmrit oCAinerea unui >olo@ patrimonial9 limitele @pe?iale ale ilelor$amend pre= ute de le!e pentru in>ra?Aiunea ?omi@ @e pot maGora ?u o treime9 >r a @e depBi maFimul !eneral al amen ii" La @taCilirea amen ii @e =a Aine @eama de =aloarea >olo@ului patrimonial oCAinut @au urmrit" CAPITOLUL II REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE PERSOANEI JURIDICE Art. 2> A0$%'#r!# @% !A!'-t#r!# 0!/!0+!$.r '.(0$!(!&t#r! 1& '#5-$ 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Apli?area uneia @au mai multor pedep@e ?omplementare @e di@pune atun?i ?nd in@tanAa ?on@tat ?9 >aA de natura Bi !ra=itatea in>ra?Aiunii9 pre?um Bi de DmpreGurrile ?au ei9 a?e@te pedep@e @unt ne?e@are" ;'< Apli?area uneia @au mai multor pedep@e ?omplementare e@te oCli!atorie ?nd le!ea pre=ede a?ea@t pedeap@" ;(< Pedep@ele ?omplementare pre= ute Dn art" #() alin";(< lit"C< $ >< @e pot apli?a Dn mod ?umulati=" 41

;%< EFe?utarea pedep@elor ?omplementare Dn?epe dup rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare" Art. 4? D%5.$3#r!# 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Pedeap@a ?omplementar a di ol=rii per@oanei Guridi?e @e apli? atun?i ?nd J a< per@oana Guridi? a >o@t ?on@tituit Dn @?opul @=rBirii de in>ra?AiuniK C< oCie?tul @u de a?ti=itate a >o@t deturnat Dn @?opul ?omiterii de in>ra?Aiuni9 iar pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea @=rBit e@te Dn?Ei@oarea mai mare de ( ani" ;'< 6n ?a de neeFe?utare9 ?u rea$?redinA9 a uneia dintre pedep@ele ?omplementare pre= ute Dn art" #() alin";(< lit"C< $ e<9 in@tanAa di@pune di ol=area per@oanei Guridi?e" ;(< Pedeap@a ?omplementar a di ol=rii per@oanei Guridi?e are ?a e>e?t de@?Eiderea pro?edurii de li?Eidare9 potri=it le!ii9 iar o ?opie dup di@po iti=ul Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare prin ?are @$a apli?at a?ea@t pedeap@ =a >i ?omuni?at9 de Dndat9 in@tanAei ?i=ile ?ompetente9 ?are =a pro?eda la de@emnarea li?Eidatorului" Art. 4 S-+0!&/#r!# #'t%3%t),%% 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Pedeap@a ?omplementar a @u@pendrii a?ti=itAii per@oanei Guridi?e ?on@t Dn inter i?erea de@>Burrii a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile per@oanei Guridi?e9 Dn reali area ?reia a >o@t @=rBit in>ra?Aiunea" ;'< 6n ?a de neeFe?utare9 ?u rea$?redinA9 a pedep@ei ?omplementare pre= ute Dn art" #() alin";(< lit"><9 in@tanAa di@pune @u@pendarea a?ti=itAii @au a uneia dintre a?ti=itAile per@oanei Guridi?e pn la punerea Dn eFe?utare a pedep@ei ?omplementare9 dar nu mai mult de ( luni" ;(< Da? pn la Dmplinirea termenului pre= ut Dn alin";'< pedeap@a ?omplementar nu a >o@t pu@ Dn eFe?utare in@tanAa di@pune di ol=area per@oanei Guridi?e" Art. 4* N!#0$%'#r!# /%5.$3)r%% +#- +-+0!&/)r%% #'t%3%t),%% 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Pedep@ele ?omplementare pre= ute Dn art" #() alin";(< lit"a< Bi C< nu pot >i apli?ate in@tituAiilor puCli?e9 partidelor politi?e9 @indi?atelor9 patronatelor Bi or!ani aAiilor reli!ioa@e ori aparAinnd minoritAilor naAionale9 ?on@tituite potri=it le!ii" ;'< Di@po iAiile pre= ute Dn alin" ;#< @e apli? Bi per@oanelor Guridi?e ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea Dn domeniul pre@ei" Art. 42 &'B%/!r!# -&.r 0-&'t! /! $-'r- #$! 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< Pedeap@a ?omplementar a Dn?Eiderii unor pun?te de lu?ru ale per@oanei Guridi?e ?on@t Dn Dn?Eiderea unuia @au mai multora dintre pun?tele de lu?ru aparAinnd per@oanei Guridi?e ?u @?op lu?rati=9 Dn ?are @$a de@>Burat a?ti=itatea Dn reali area ?reia a >o@t @=rBit in>ra?Aiunea" ;'< Di@po iAiile pre= ute Dn alin";#< nu @e apli? per@oanelor Guridi?e ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea Dn domeniul pre@ei" Art. 44 I&t!r5%'!r!# /! # 0#rt%'%0# $# 0r.'!/-r%$! /! #'B%5%,%% 0-8$%'! Pedeap@a ?omplementar a inter i?erii de a parti?ipa la pro?edurile de a?Ei iAii puCli?e ?on@t Dn inter i?erea de a parti?ipa9 dire?t @au indire?t9 la pro?edurile pentru atriCuirea ?ontra?telor de a?Ei iAii puCli?e9 pre= ute de le!e" Art. 46 P$#+#r!# +-8 +-0r#3!"B!r! :-/%'%#r)

42

;#< Pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iar ?on@t Dn de@emnarea de ?tre in@tanA a unui admini@trator Gudi?iar ?are =a @upra=e!Eea9 pe o perioad de la unu la ( ani9 de@>Burarea a?ti=itAii ?e a o?a ionat @=rBirea in>ra?Aiunii" ;'< Mandatarul Gudi?iar are oCli!aAia de a @e@i a in@tanAa atun?i ?nd ?on@tat ? per@oana Guridi? nu a luat m@urile ne?e@are Dn =ederea pre=enirii ?omiterii de noi in>ra?Aiuni" 6n ?a ul Dn ?are in@tanAa ?on@tat ? @e@i area e@te Dntemeiat9 di@pune Dnlo?uirea a?e@tei pedep@e ?u pedeap@a pre= ut de art" #%#" ;(< Pla@area @uC @upra=e!Eere Gudi?iar nu @e apli? Dn ?a ul per@oanelor Guridi?e menAionate la art" #%'" Art. 4; A7%@#r!# +#- 0-8$%'#r!# B.t)r9r%% /! '.&/#(&#r! ;#< A>iBarea Eotrrii de>initi=e de ?ondamnare @au puCli?area a?e@teia @e reali ea pe ?Eeltuiala per@oanei Guridi?e ?ondamnate" ;'< Prin a>iBarea @au puCli?area Eotrrii de ?ondamnare nu poate >i de =luit identitatea per@oanei =tmate" ;(< A>iBarea Eotrrii de ?ondamnare @e reali ea Dn eFtra@9 Dn >orma Bi lo?ul @taCilite de in@tanA9 pentru o perioad ?uprin@ Dntre o lun Bi ( luni" ;%< PuCli?area Eotrrii de ?ondamnare @e >a?e Dn eFtra@ Bi Dn >orma @taCilit de in@tanA9 prin intermediul pre@ei @?ri@e @au audio$=i uale ori prin alte miGloa?e de ?omuni?are audio$=i ual9 de@emnate de in@tanA" ;+< Da? puCli?area @e >a?e prin pre@a @?ri@ @au audio$=i ual in@tanAa @taCileBte numrul apariAiilor9 ?are nu poare >i mai mare de #19 iar Dn ?a ul puCli?rii prin alte miGloa?e audio$=i uale durata a?e@teia nu poate depBi ( luni"

CAPITOLUL III DISPOZIII COMUNE Art. 4< R!'%/%3# 1& '#5-$ 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< EFi@t re?idi= pentru per@oana Guridi? atun?i ?nd9 dup rmnerea de>initi= a unei Eotrri de ?ondamnare Bi pn la reaCilitare9 per@oana Guridi? @=rBeBte din nou o in>ra?Aiune" ;'< 6n ?a de re?idi=9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute de le!e pentru noua in>ra?Aiune @e maGorea ?u Gumtate9 >r a depBi maFimul !eneral al pedep@ei amen ii" ;(< Da? amenda anterioar nu a >o@t eFe?utat9 Dn tot @au Dn parte9 amenda @taCilit pentru noua in>ra?Aiune potri=it alin";'<9 @e adau! la pedeap@a anterioar @au la re@tul rma@ neeFe?utat din a?ea@ta" ;%< Di@po iAiile art" %# @e apli? Dn mod ?ore@pun tor" Art. 4= At!&-#r!# @% #"r#3#r!# r)+0-&/!r%% 0!&#$! # 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< 6n ?a de ?on?ur@ de in>ra?Aiuni9 pluralitate intermediar @au de ?au e de atenuare ori a!ra=are a r@punderii penale9 per@oanei Guridi?e i @e apli? re!imul amen ii pre= ut de le!e pentru per@oana >i i?" ;'< 6n ?a de pluralitate de in>ra?Aiuni9 pedep@ele ?omplementare de natur di>erit9 ?u eF?epAia di ol=rii9 @au ?ele de a?eeaBi natur dar ?u ?onAinut di>erit @e ?umulea 9 iar dintre pedep@ele ?omplementare de a?eeaBi natur Bi ?u a?elaBi ?onAinut @e apli? ?ea mai !rea" ;(< 6n ?a de pluralitate de in>ra?Aiuni9 m@urile de @i!uranA luate ?on>orm art"##' Bi ##( @e ?umulea " Art. 4> Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$! 43

R@punderea penal a per@oanei Guridi?e @e pre@?rie Dn ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru per@oana >i i?9 di@po iAiile pre= ute Dn art" #+%$#+) apli?ndu$@e Dn mod ?ore@pun tor" Art. 6? Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% 0!/!0+!% ;#< Termenul de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei amen ii apli?ate per@oanei Guridi?e e@te de + ani" ;'< EFe?utarea pedep@elor ?omplementare apli?ate per@oanelor Guridi?e @e pre@?rie Dntr$un termen de ( ani9 ?are ?ur!e de la data la ?are pedeap@a amen ii a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat" ;(< Di@po iAiile pre= ute Dn art" #3#9 #3' alin";'<9 art" #3( Bi art" #3% @e apli? Dn mod ?ore@pun tor"

Art. 6 R!#8%$%t#r!# 0!r+.#&!% :-r%/%'! ReaCilitarea per@oanei Guridi?e are lo? de drept da?9 Dn de?ur@ de ( ani de la data la ?are pedeap@a amen ii @au pedeap@a ?omplementar a >o@t eFe?utat @au ?on@iderat ?a eFe?utat9 a?ea@ta nu a mai @=rBit ni?i o alt in>ra?Aiune" Art. 6* E7!'t!$! '.(#+)r%% @% /%3%5)r%% 0!r+.#&!% :-r%/%'! ;#< 6n ?a ul pierderii per@onalitAii Guridi?e prin >u iune9 aC@orCAie @au di=i are inter=enit dup ?omiterea in>ra?Aiunii9 r@punderea penal Bi ?on@e?inAele a?e@teia @e =a an!aGaJ a< Dn @ar?ina per@oanei Guridi?e ?reat prin >u iuneK C< Dn @ar?ina per@oanei Guridi?e aC@orCanteK ?< Dn @ar?ina per@oanelor Guridi?e ?are au >o@t ?reate prin di=i are @au ?are au doCndit >ra?Aiuni din patrimoniul per@oanei di=i ate" ;'< 6n ?a ul pre= ut la alin";#< la indi=iduali area pedep@ei @e =a Aine @eama de ?i>ra de a>a?eri9 re@pe?ti= de =aloarea a?ti=ului patrimonial al per@oanei Guridi?e ?are a ?omi@ in>ra?Aiunea9 pre?um Bi de partea din patrimoniul a?e@teia ?are a >o@t tran@mi@ >ie?rei per@oane Guridi?e parti?ipante la operaAiune" TITLUL VII CAUZELE CARE NLTUR RSPUNDEREA PENAL Art. 62 E7!'t!$! #(&%+t%!% ;#< Amni@tia Dnltur r@punderea penal pentru in>ra?Aiunea @=rBit" Da? inter=ine dup ?ondamnare9 ea Dnltur Bi eFe?utarea pedep@ei pronunAate9 pre?um Bi ?elelalte ?on@e?inAe ale ?ondamnrii" Amenda Dn?a@at anterior amni@tiei nu @e re@tituie" ;'< Amni@tia nu are e>e?te a@upra m@urilor de @i!uranA Bi a@upra drepturilor per@oanei =tmate" Art. 64 Pr!+'r%0,%# r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< Pre@?ripAia Dnltur r@punderea penal" ;'< Pre@?ripAia nu Dnltur r@punderea penal Dn ?a ul in>ra?Aiunilor de !eno?id9 ?ontra umanitAii Bi de r Coi" 44

Art. 66 T!r(!&!$! /! 0r!+'r%0,%! # r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< Termenele de pre@?ripAie a r@punderii penale @untJ a< #+ ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a detenAiunii pe =iaA @au pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de '1 de aniK C< #1 ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de #1 ani9 dar ?are nu depBeBte '1 de aniK ?< * ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de + ani9 dar ?are nu depBeBte #1 aniK d< + ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de un an dar ?are nu depBeBte + aniK e< ( ani9 ?nd le!ea pre=ede pentru in>ra?Aiunea @=rBit pedeap@a Dn?Ei@orii ?are nu depBeBte un an @au amendaK ;'< Termenele pre= ute Dn pre entul arti?ol Dn?ep @ ?ur! de la data @=rBirii in>ra?Aiunii" 6n ?a ul in>ra?Aiunilor ?ontinue termenul ?ur!e de la data Dn?etrii a?Aiunii @au ina?Aiunii9 Dn ?a ul in>ra?Aiunilor ?ontinuate9 de la data @=rBirii ultimei a?Aiuni @au ina?Aiuni iar Dn ?a ul in>ra?Aiunilor de oCi?ei9 de la data @=rBirii ultimului a?t" ;(< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor pro!re@i=e9 termenul de pre@?ripAie a r@punderii penale Dn?epe @ ?ur! de la data @=rBirii a?Aiunii @au ina?Aiunii Bi @e ?al?ulea Dn raport ?u pedeap@a ?ore@pun toare re ultatului de>initi= produ@" ;%< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor ?ontra liCertAii Bi inte!ritAii @eFuale9 @=rBite >aA de un minor9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data la ?are a?e@ta a de=enit maGor" Da? minorul a de?edat Dnainte de Dmplinirea maGoratului9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data de?e@ului" Art. 6; &tr!r-0!r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei r@punderii penale @e Dntrerupe prin Dndeplinirea ori?rui a?t de pro?edur Dn ?au " ;'< Dup >ie?are Dntrerupere Dn?epe @ ?ur! un nou termen de pre@?ripAie" ;(< 6ntreruperea ?ur@ului pre@?ripAiei produ?e e>e?te >aA de toAi parti?ipanAii la in>ra?Aiune9 ?Eiar da? a?tul de Dntrerupere pri=eBte numai pe unii dintre ei" ;%< Termenele pre= ute Dn art" #++9 da? au >o@t depBite ?u Dn? o Gumtate9 =or >i @o?otite Dndeplinite ori?te Dntreruperi ar inter=eni" ;+< Admiterea Dn prin?ipiu a ?ererii de rede@?Eidere a pro?e@ului penal >a?e @ ?ur! un nou termen de pre@?ripAie a r@punderii penale" Art. 6< S-+0!&/#r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% r)+0-&/!r%% 0!&#$! ;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei r@punderii penale e@te @u@pendat pe timpul ?t o di@po iAie le!al @au o DmpreGurare de nepre= ut ori de neDnlturat Dmpiedi? punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale @au ?ontinuarea pro?e@ului penal" ;'< Pre@?ripAia DBi reia ?ur@ul din iua Dn ?are a Dn?etat ?au a de @u@pendare" Art. 6= L%0+# 0$9&"!r%% 0r!#$#8%$! ;#< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te ?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile de ?tre per@oana =tmat9 lip@a a?e@tei pln!eri Dnltur r@punderea penal" ;'< .apta ?are a adu@ o =tmare mai multor per@oane atra!e r@punderea penal9 ?Eiar da? pln!erea prealaCil @$a >?ut numai de ?tre una dintre ele" ;(< .apta atra!e r@punderea penal a tuturor per@oanelor >i i?e @au Guridi?e ?are au parti?ipat la @=rBirea a?e@teia9 ?Eiar da? pln!erea prealaCil @$a >?ut numai ?u pri=ire la una dintre a?e@tea" 45

;%< 6n ?a ul Dn ?are ?el =tmat e@te o per@oan lip@it de ?apa?itate de eFer?iAiu ori ?u ?apa?itatea de eFer?iAiu re@trn@9 a?Aiunea penal @e poate pune Dn miB?are Bi din o>i?iu" ;+< Da? per@oana =tmat a de?edat9 @au Dn ?a ul per@oanei Guridi?e a?ea@ta a >o@t li?Eidat9 Dnainte de eFpirarea termenului pre= ut de le!e pentru introdu?erea pln!erii9 a?Aiunea penal poate >i pu@ Dn miB?are din o>i?iu" Art. 6> R!tr#"!r!# 0$9&"!r%% 0r!#$#8%$! ;#< Retra!erea pln!erii prealaCile poate inter=eni pn la pronunAarea unei Eotrri de>initi=e9 Dn ?a ul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te ?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile" ;'< Retra!erea pln!erii prealaCile Dnltur r@punderea penal a per@oanei ?u pri=ire la ?are pln!erea a >o@t retra@" ;(< Pentru per@oanele lip@ite de ?apa?itate de eFer?iAiu retra!erea pln!erii prealaCile @e >a?e numai de repre entanAii lor le!ali" 6n ?a ul per@oanelor ?u ?apa?itate de eFer?iAiu re@trn@ retra!erea @e >a?e ?u Dn?u=iinAarea per@oanelor pre= ute de le!e" ;%< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor pentru ?are punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale e@te ?ondiAionat de introdu?erea unei pln!eri prealaCile9 dar a?Aiunea penal a >o@t pu@ Dn miB?are din o>i?iu Dn ?ondiAiile le!ii9 retra!erea pln!erii produ?e e>e?te numai da? e@te Dn@uBit de pro?uror" TITLUL VIII CAUZELE CARE NLTUR SAU MODIFIC EXECUTAREA PEDEPSEI Art. ;? E7!'t!$! "r#,%!r%% ;#< &raAierea are ?a e>e?t Dnlturarea9 Dn totul @au Dn parte9 a eFe?utrii pedep@ei ori ?omutarea a?e@teia Dn alta mai uBoar" ;'< &raAierea nu are e>e?te a@upra pedep@elor ?omplementare Bi ma@urilor edu?ati=e nepri=ati=e de liCertate9 Dn a>ar de ?a ul ?nd @e di@pune alt>el prin a?tul de !raAiere" ;(< &raAierea nu are e>e?t a@upra m@urilor de @i!uranA Bi a@upra drepturilor per@oanei =tmate" ;%< &raAierea nu are e>e?te a@upra pedep@elor a ?ror eFe?utare e@te @u@pendat @uC @upra=e!Eere9 Dn a>ar de ?a ul ?nd @e di@pune alt>el prin a?tul de !raAiere" Art. ; Pr!+'r%0,%# !A!'-t)r%% 0!/!0+!% ;#< Pre@?ripAia Dnltur eFe?utarea pedep@ei prin?ipale" ;'< Pre@?ripAia nu Dnltur eFe?utarea pedep@elor prin?ipale pronunAate pentru in>ra?Aiunile de !eno?id9 ?ontra umanitAii Bi de r Coi" Art. ;* T!r(!&!$! /! 0r!+'r%0,%! # !A!'-t)r%% 0!/!0+!% ;#< Termenele de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei pentru per@oana >i i? @untJ a< '1 de ani9 ?nd pedeap@a ?are urmea a >i eFe?utat e@te detenAiunea pe =iaA @au Dn?Ei@oarea mai mare de #+ aniK C< + ani9 plu@ durata pedep@ei ?e urmea a >i eFe?utat9 dar nu mai mult de #+ ani9 Dn ?a ul ?elorlalte pedep@e ?u Dn?Ei@oareaK ?< ( ani9 Dn ?a ul ?nd pedeap@a e@te amenda" ;'< Termenele artate Dn alin";#< @e @o?ote@? de la data ?nd Eotrrea de ?ondamnare a rma@ de>initi=" 46

;(< 6n ?a ul re=o?rii @au anularii amnrii apli?rii pedep@ei9 @u@pendrii eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere ori liCerrii ?ondiAionate9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data ?nd Eotrrea de re=o?are @au anulare a rma@ de>initi=" ;%< 6n ?a ul re=o?rii liCerrii ?ondiAionate9 Dn ?ondiAiile art" #1% alin";#<9 termenul de pre@?ripAie Dn?epe @ ?ur! de la data ?nd Eotrrea de re=o?are a rma@ de>initi= Bi @e ?al?ulea Dn raport ?u re@tul de pedeap@ neeFe?utat" ;+< 6n ?a ul Dnlo?uirii pedep@ei amen ii ?u pedeap@a Dn?Ei@orii9 termenul de pre@?ripAie ?ur!e de la data ?nd Eotrrea Dnlo?uire a rma@ de>initi= Bi @e ?al?ulea Dn raport ?u durata pedep@ei Dn?Ei@orii" ;3< Pedep@ele ?omplementare apli?ate per@oanei >i i?e Bi m@urile de @i!uranA nu @e pre@?riu" Art. ;2 &tr!r-0!r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% ;#< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @e Dntrerupe prin Dn?eperea eFe?utrii pedep@ei" Su@tra!erea de la eFe?utare9 dup Dn?eperea eFe?utrii pedep@ei9 >a?e @ ?ur! un nou termen de pre@?ripAie de la data @u@tra!erii" ;'< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii @e Dntrerupe Bi prin @=rBirea din nou a unei in>ra?Aiuni" ;(< Cur@ul termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei amen ii @e Dntrerupe Bi prin Dnlo?uirea oCli!aAiei de plat a amen ii ?u oCli!aAia de a pre@ta o mun? neremunerat Dn >olo@ul ?omunitAii" Art. ;4 S-+0!&/#r!# '-r+-$-% 0r!+'r%0,%!% !A!'-t)r%% 0!/!0+!% ;#< Cur@ul termenului pre@?ripAiei eFe?utrii pedep@ei e@te @u@pendat Dn ?a urile Bi ?ondiAiile pre= ute Dn Codul de pro?edur penal" ;'< Pre@?ripAia DBi reia ?ur@ul din iua Dn ?are a Dn?etat ?au a de @u@pendare" TITLUL IX CAUZELE CARE NLTUR CONSECINELE CONDAMNRII Art. ;6 R!#8%$%t#r!# /! /r!0t ReaCilitarea are lo? de drept Dn ?a ul ?ondamnrii la pedeap@a amen ii9 la pedeap@a Dn?Ei@orii ?are nu depBeBte doi ani @au la pedeap@a Dn?Ei@orii a ?rei eFe?utare a >o@t @u@pendat @uC @upra=e!Eere9 da? Dn de?ur@ de ( ani ?ondamnatul nu a @=rBit o alt in>ra?Aiune" Art. ;; R!#8%$%t#r!# :-/!')t.r!#+') ;#< Condamnatul poate >i reaCilitat9 la ?erere9 de in@tanA dup Dmplinirea urmtoarelor termeneJ a< % ani9 Dn ?a ul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de ' ani9 dar ?are nu depBeBte + aniK C< + ani9 Dn ?a ul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de + ani9 dar ?are nu depBeBte #1 aniK ?< 3 ani9 Dn ?a ul ?ondamnrii la pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de #1 ani @au Dn ?a ul pedep@ei detenAiunii pe =iaA9 ?omutat @au Dnlo?uit ?u pedeap@a Dn?Ei@oriiK

47

d< ) ani9 Dn ?a ul ?ondamnrii la pedeap@a detenAiunii pe =iaA ?on@iderat eFe?utat ?a urmare a !raAierii9 a Dmplinirii termenului de pre@?ripAie a eFe?utrii pedep@ei @au a liCerrii ?ondiAionate" ;'< Condamnatul de?edat pn la Dmplinirea termenului de reaCilitare poate >i reaCilitat da? in@tanAa9 e=alund ?omportarea ?ondamnatului pn la de?e@9 apre?ia ? merit a?e@t Cene>i?iu" Art. ;< C#$'-$-$ t!r(!&-$-% /! r!#8%$%t#r! ;#< Termenele pre= ute Dn art" #3+ Bi #33 @e @o?ote@? de la data ?nd a luat @>rBit eFe?utarea pedep@ei prin?ipale @au de la data ?nd a?ea@ta @$a pre@?ri@" ;'< Pentru ?ei ?ondamnaAi la pedeap@a amen ii9 termenul ?ur!e din momentul Dn ?are amenda a >o@t a?Eitat inte!ral @au eFe?utarea ei @$a @tin@ Dn ori?e alt mod" ;(< 6n ?a de !raAiere total @au de !raAiere a re@tului de pedeap@9 termenul ?ur!e de la data a?tului de !raAiere9 da? la a?ea dat Eotrrea de ?ondamnare era de>initi= @au de la data rmnerii de>initi=e a Eotrrii de ?ondamnare9 da? a?tul de !raAiere @e re>er la in>ra?Aiuni Dn ?ur@ de Gude?at" ;%< 6n ?a de @u@pendare @uC @upra=e!Eere a eFe?utrii pedep@ei termenul ?ur!e de la data Dmplinirii termenului de @upra=e!Eere" ;+< 6n ?a ul ?ondamnrilor @u??e@i=e termenul de reaCilitare @e ?al?ulea Dn raport ?u pedeap@a ?ea mai !rea Bi ?ur!e de la data eFe?utrii ultimei pedep@e" Art. ;= C.&/%,%%$! r!#8%$%t)r%% :-/!')t.r!@t% Cererea de reaCilitare Gude?torea@? @e admite da? ?el ?ondamnat DntruneBte urmtoarele ?ondiAiiJ a< nu a @=rBit o alt in>ra?Aiune Dn inter=alul pre= ut Dn art" #33K C< a a?Eitat inte!ral ?Eeltuielile de Gude?at Bi Bi$a Dndeplinit oCli!aAiile ?i=ile @taCilite prin Eotrrea de ?ondamnare9 a>ar de ?a ul ?nd a?e@ta do=edeBte ? nu a a=ut po@iCilitatea @ le Dndeplinea@? @au ?nd partea ?i=il a renunAat la de@p!uCiri" Art. ;> E7!'t!$! r!#8%$%t)r%% /! /r!0t +#- :-/!')t.r!@t% ;#< ReaCilitarea >a?e @ Dn?ete e de?derile Bi interdi?Aiile9 pre?um Bi in?apa?itAile ?are re ult din ?ondamnare" ;'< ReaCilitarea nu are ?a urmare oCli!aAia de reinte!rare Dn >un?Aia din ?are ?ondamnatul a >o@t @?o@ Dn urma ?ondamnrii ori de redare a !radului militar pierdut" ;(< ReaCilitarea nu are e>e?te a@upra m@urilor de @i!uranA" Art. <? R!1&&.%r!# '!r!r%% /! r!#8%$%t#r! :-/!')t.r!#+') ;#< 6n ?a de re@pin!ere a ?ererii de reaCilitare9 nu @e poate introdu?e o nou ?erere de?t dup un termen de un an9 ?are @e @o?oteBte de la data re@pin!erii ?ererii prin Eotrre de>initi=" ;'< CondiAiile pre= ute Dn art" #3* treCuie @ >ie Dndeplinite Bi pentru inter=alul de timp ?are a pre?edat noua ?erere" ;(< Cererea re@pin@ ?a urmare a neDndeplinirii unor ?ondiAii de >orm poate >i reDnnoit potri=it Codului de pro?edur penal" Art. < A&-$#r!# r!#8%$%t)r%% ReaCilitarea Gude?torea@? =a >i anulat ?nd9 dup a?ordarea ei9 @$a de@?operit ? ?el reaCilitat mai @=rBi@e o in>ra?Aiune ?are9 da? ar >i >o@t ?uno@?ut9 ar >i ?ondu@ la re@pin!erea ?ererii de reaCilitare" 48

TITLUL X NELESUL UNOR TERMENI SAU EXPRESII N LEGEA PENAL Art. <* D%+0.5%,%% "!&!r#$! Ori de ?te ori le!ea penal >olo@eBte un termen @au o eFpre@ie din ?ele artate Dn pre entul titlu9 DnAele@ul a?e@tora e@te ?el pre= ut Dn arti?olele urmtoare9 a>ar de ?a ul ?nd le!ea penal di@pune alt>el" Art. <2 L!"!# 0!&#$) Prin *lege penal* @e DnAele!e ori?e di@po iAie ?u ?ara?ter penal ?uprin@ Dn le!i or!ani?e9 ordonanAe de ur!enA @au alte a?te normati=e ?are la data adoptrii lor a=eau putere de le!e" Art. <4 S)39r@%r!# -&!% %&7r#',%-&% Prin +sv$r!irea unei in,raciuni- @au +comiterea unei in,raciuni- @e DnAele!e @=rBirea ori?reia dintre >aptele pe ?are le!ea le pedep@eBte ?a in>ra?Aiune ?on@umat @au ?a tentati=9 pre?um Bi parti?iparea la ?omiterea a?e@tora Dn ?alitate de ?oautor9 in@ti!ator @au ?ompli?e" Art. <6 F-&',%.&#r ;#< H.uncionar- e@te per@oana ?are eFer?it9 permanent @au temporar9 atriCuAii ?are Di permit @ ia de?i ii9 @ parti?ipe la luarea de?i iilor @au @ in>luenAe e luarea a?e@tora Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e ?are de@>Boar o a?ti=itate ?e nu poate >a?e oCie?tul domeniului pri=at" ;'< De a@emenea9 e@te ?on@iderat >un?Aionar Dn @en@ul le!ii penale per@oana ?are eFer?it o a?ti=itate pentru ?are a >o@t Dn=e@tit de o autoritate puCli? Bi ?are e@te @upu@ ?ontrolului a?e@teia" Art. <; M!(8r- /! 7#(%$%! ;#< Prin +mem'ru de ,amilie- @e DnAele!eJ a< a@?endenAii Bi de@?endenAii9 >raAii Bi @urorile9 ?opiii a?e@tora9 pre?um Bi per@oanele de=enite prin adopAie9 potri=it le!ii9 a@t>el de rudeK C< @oAulK ?< per@oanele ?are au @taCilit relaAii a@emntoare a?elora dinte @oAi @au dintre prinAi Bi ?opii9 Dn ?a ul Dn ?are ?on=ieAuie@?" ;'< Di@po iAiile din le!ea penal pri=itoare la memCru de >amilie9 Dn limitele pre= ute de alin";#< lit"a<9 @e apli?9 Dn ?a de adopAie9 Bi per@oanei adoptate ori de@?endenAilor a?e@teia Dn raport ?u rudele >ireBti" Art. << I&7.r(#,%% +!'r!t! /! +t#t @% 1&+'r%+-r% .7%'%#$! ;#< +/n,ormaii secrete de stat- @unt in>ormaAiile ?la@i>i?ate a@t>el de autoritAile ?ompetente9 potri=it le!ii" ;'< +nscris o,icial- e@te ori?e Dn@?ri@ ?are eman de la o per@oan Guridi? dintre ?ele la ?are @e re>er art" #)+ alin";#< ori de la per@oana pre= ut Dn art" #)+ alin";'< @au ?are aparAine unor a@emenea per@oane" Art. <= Ar(! 49

;#< HArme- @unt in@trumentele9 di@po iti=ele @au pie@ele de?larate a@t>el prin di@po iAii le!ale" ;'< Sunt a@imilate armelor ori?e alte oCie?te de natur a putea >i >olo@ite ?a arme Bi ?are au >o@t DntreCuinAate pentru ata?" Art. <> I&+tr-(!&t /! 0$#t) !$!'tr.&%') Prin +instrument de plat electronic- @e DnAele!e un in@trument ?are permite titularului @ e>e?tue e retra!eri de numerar9 Dn?r?area Bi de@?r?area unui in@trument de moned ele?troni? pre?um Bi tran@>eruri de >onduri9 altele de?t ?ele ordonate Bi eFe?utate de ?tre in@tituAii >inan?iare" Art. =? S%+t!( %&7.r(#t%' @% /#t! %&7.r(#t%'! ;#< Prin +sistem in,ormatic- @e DnAele!e ori?e di@po iti= @au an@amClu de di@po iti=e inter?one?tate @au a>late Dn relaAie >un?Aional9 dintre ?are unul @au mai multe a@i!ur prelu?rarea automat a datelor9 ?u aGutorul unui pro!ram in>ormati? ;'< Prin +date in,ormatice- @e DnAele!e ori?e repre entare a unor >apte9 in>ormaAii @au ?on?epte Dntr$o >orm ?are poate >i prelu?rat printr$un @i@tem in>ormati?" Art. = EA0$.#t#r!# -&!% 0!r+.#&! Prin He&ploatarea unei persoaneI @e DnAele!eJ a< @upunerea la eFe?utarea unei mun?i @au Dndeplinirea de @er=i?ii9 Dn mod >orAat ori ?u Dn?l?area normelor le!ale pri=ind ?ondiAiile de mun?9 @alari are9 @ntate Bi @e?uritateK C< Ainerea Dn @tare de @?la=ie @au alte pro?edee a@emntoare de lip@ire de liCertate ori de a@er=ireK ?< oCli!area la pra?ti?area pro@tituAiei9 la mani>e@tri porno!ra>i?e Dn =ederea produ?erii Bi di>u rii de materiale porno!ra>i?e @au la alte >orme de eFploatare @eFualK d< oCli!area la pra?ti?area ?erBetorieiK e< prele=area de or!ane" Art. =* F#0t) +)39r@%t) 1& 0-8$%' .apta @e ?on@ider @=rBit Dn puCli? atun?i ?nd a >o@t ?omi@J a< Dntr$un lo? ?are prin natura @au de@tinaAia lui e@te totdeauna a??e@iCil puCli?ului9 ?Eiar da? nu e@te pre ent ni?i o per@oanK C< Dn ori?e alt lo? a??e@iCil puCli?ului9 da? @unt de >aA dou @au mai multe per@oaneK ?< Dn lo? nea??e@iCil puCli?ului9 Dn@ ?u intenAia ?a >apta @ >ie au it @au = ut Bi da? a?e@t re ultat @$a produ@ >aA de dou @au mai multe per@oaneK d< Dntr$o adunare @au reuniune de mai multe per@oane9 ?u eF?epAia reuniunilor ?are pot >i ?on@iderate ? au ?ara?ter de >amilie9 datorit naturii relaAiilor dintre per@oanele parti?ipante" Art. =2 T%(0 /! r)58.% Prin +timp de rz'oi- @e DnAele!e durata @trii de moCili are a >orAelor armate @au durata @trii de r Coi" Art. =4 C#$'-$-$ t%(0-$-% ;#< La ?al?ularea timpului iua @e @o?oteBte de '% de ore9 @ptmna de ) ile iar anul de #' luni" Luna Bi anul @e @o?ote@? Dmplinite ?u o i Dnainte de iua ?ore@pun toare datei de la ?are au Dn?eput @ ?ur!" ;'< Da? limita de pedeap@ e@te eFprimat Dntr$un termen pe luni ?are nu e@te di=i iCil ?u >ra?Aia de maGorare @au redu?ere ?e ar urma @ @e apli?e9 >ra?Aia @e =a apli?a a@upra termenului tran@>ormat Dn ile9 dup ?are durata oCAinut @e tran@>orm Dn luni" 6n 50

a?e@t ?a luna @e @o?oteBte de (1 de ile Bi @e iau Dn ?al?ul doar ilele Dntre!i re ultate din apli?area >ra?Aiei" ;(< 6n ?a ul limitelor de pedeap@ eFprimate Dn ani9 @e apli? Dn mod ?ore@pun tor di@po iAiile alin" ;'<9 tran@>ormarea >?ndu$@e Dntre ani Bi luni" Art. =6 P!/!#0+) 0r!3)5-t) /! $!"! Prin +pedeaps prevzut de lege- @e DnAele!e pedeap@a pre= ut Dn teFtul de le!e ?are in?riminea >apta @=rBit Dn >orma ?on@umat9 >r luarea Dn ?on@iderare a ?au elor de redu?ere @au de maGorare a pedep@ei"

PARTEA SPECIAL
TITLUL I INFRACIUNI CONTRA PERSOANEI CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA VIEII

Art. =; O(.r-$ ;#< U?iderea unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. =< O(.r-$ '#$%7%'#t ;#< Omorul @=rBit Dn =reuna din urmtoarele DmpreGurriJ a< ?u premeditareK C< din intere@ materialK ?< pentru a @e @u@tra!e ori pentru a @u@tra!e pe altul de la tra!erea la r@pundere penal @au de la eFe?utarea unei pedep@eK d< pentru a Dnle@ni @au a a@?unde @=rBirea altei in>ra?AiuniK e< de ?tre o per@oan ?are a mai ?omi@ anterior o in>ra?Aiune de omor Dn >orm ?on@umatK >< a@upra a dou @au mai multor per@oaneK !< a@upra unei >emei !ra=ideK E< prin ?ru imi9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. == U'%/!r!# $# '!r!r!# 3%'t%(!% 51

U?iderea @=rBit la ?ererea eFpli?it9 @erioa@9 ?onBtient Bi repetat a =i?timei ?are @u>erea de o Coal in?uraCil @au de o in>irmitate !ra= ate@tate medi?al9 ?au atoare de @u>erinAe permanente Bi !reu de @uportat @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani" Art. => D!t!r(%&#r!# +#- 1&$!+&%r!# +%&-'%/!r%% ;#< .apta de a determina @au Dnle@ni @inu?iderea unei per@oane9 da? @inu?iderea a a=ut lo?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani" ;'< Cnd >apta pre= ut Dn alineatul pre?edent @$a @=rBit >aA de un minor ?u =r@ta ?uprin@ Dntre #( Bi #* ani @au >aA de o per@oan ?u di@?ernmnt diminuat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #1 ani" ;(< Determinarea @au Dnle@nirea @inu?iderii9 @=rBit >aA de un minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani @au >aA de o per@oan ?are nu a putut @$Bi dea @eama de ?on@e?inAele a?Aiunilor @au ina?Aiunilor @ale ori nu putea @ le ?ontrole e9 da? @inu?iderea a a=ut lo?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Da? a?tele de determinare @au Dnle@nire pre= ute Dn alin" ;#< 8 ;(< au >o@t urmate de o Dn?er?are de @inu?idere9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" Art. >? U'%/!r!# /%& '-$0) ;#< U?iderea din ?ulp a unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< U?iderea din ?ulp ?a urmare a nere@pe?trii di@po iAiilor le!ale ori a m@urilor de pre=edere pentru eFer?iAiul unei pro>e@ii @au me@erii9 ori pentru e>e?tuarea unei anumite a?ti=itAi9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" Cnd Dn?l?area di@po iAiilor le!ale ori a m@urilor de pre=edere ?on@tituie prin ea Dn@Bi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;(< Da? prin >apta @=rBit @$a ?au at moartea a dou @au mai multor per@oane9 limitele @pe?iale ale pedep@ei pre= ute Dn alineatele pre?edente @e maGorea ?u Gumtate" CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA INTEGRITII CORPORALE SAU SNTII Art. > L.3%r!# +#- #$t! 3%.$!&,! ;#< Lo=irea @au ori?e a?te de =iolenA ?au atoare de @u>erinAe >i i?e @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend" ;'< .apta prin ?are @e produ? le iuni traumati?e @au e@te a>e?tat @ntatea unei per@oane9 >iind ne?e@are Dn!riGiri medi?ale pentru =inde?are9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. >* V)t)(#r!# '.r0.r#$) ;#< .apta pre= ut Dn art"#4# ?are a ?au at =reuna din urmtoarele ?on@e?inAeJ a< o in>irmitateK C< un preGudi?iu e@teti? !ra= Bi permanentK ?< a=ortulK d< punerea Dn primeGdie a =ieAii per@oanei9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Cnd >apta a >o@t @=rBit Dn @?opul produ?erii uneia dintre ?on@e?inAele pre= ute Dn alin" ;#< lit" a< Bi C< pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani" 52

;(< Tentati=a la in>ra?Aiunea pre= ut Dn alin" ;'< @e pedep@eBte" ;%< A?Aiunea penal pentru >apta pre= ut Dn alin" ;#< @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. >2 L.3%r%$! +#- 3)t)()r%$! '#-5#t.#r! /! (.#rt! Da? =reuna dintre >aptele pre= ute Dn art" #4# Bi Dn art"#4' a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani" Art. >4 V)t)(#r!# '.r0.r#$) /%& '-$0) ;#< .apta pre= ut Dn art" #4# alin";'< @=rBit din ?ulp de ?tre o per@oan a>lat @uC in>luenAa Cuturilor al?ooli?e ori a unei @uC@tanAe p@iEoa?ti=e @au Dn de@>Burarea unei a?ti=itAi ?e ?on@tituie prin ea Dn@Bi in>ra?Aiune @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< .apta pre= ut Dn art" #4' alin";#< @=rBit din ?ulp9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amenda" ;(< Cnd >apta pre= ut Dn alin" ;'< a >o@t @=rBit ?a urmare a nere@pe?trii di@po iAiilor le!ale @au a m@urilor de pre=edere pentru eFer?iAiul unei pro>e@ii @au me@erii9 ori pentru e>e?tuarea unei anumite a?ti=itAi9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au amenda" ;%< Da? urmrile pre= ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @$au produ@ >aA de dou @au mai multe per@oane9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" ;+< Da? nere@pe?tarea di@po iAiilor le!ale ori a m@urilor de pre=edere @au de@>Burarea a?ti=itAii ?are a ?ondu@ la ?omiterea >aptelor pre= ute Dn alin";#< Bi ;(< ?on@tituie prin ea Dn@Bi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;3< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. >6 R!$!$! tr#t#(!&t! #0$%'#t! (%&.r-$-% Punerea Dn primeGdie !ra=9 prin m@uri @au tratamente de ori?e >el9 a de =oltrii >i i?e9 intele?tuale @au morale a minorului9 de ?tre prinAi @au de ori?e per@oan Dn !riGa ?reia @e a>l minorul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. >; &')%!r#r!# ;#< Parti?iparea la o Dn?ierare Dntre mai multe per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Da? Dn ?ur@ul Dn?ierrii @$a ?au at o =tmare ?orporal uneia @au mai multor per@oane Bi nu @e ?unoaBte ?are dintre parti?ipanAi a produ@ urmrile9 @e apli? tuturor pedeap@a Dn?Ei@orii de la unu la + ani9 ?u eF?epAia =i?timei9 ?are r@punde potri=it alin" ;#<" ;(< Cnd prin >apta @=rBit Dn ?ondiAiile alin" ;'< @$a ?au at moartea unei per@oane pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani9 iar da? @$a ?au at moartea a dou @au mai multor per@oane9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" ;%< Nu @e pedep@eBte ?el ?are a >o@t prin@ Dn Dn?ierare Dmpotri=a =oinAei @ale @au ?are a Dn?er?at @$i de@part pe alAii" CAPITOLUL III INFRACIUNI SVDRITE ASUPRA UNUI MEMBRU DE FAMILIE Art. >< V%.$!&,# 1& 7#(%$%! 53

;#< Da? >aptele pre= ute Dn art" #*39 art" #*)9 art" #4#$#4( @unt @=rBite a@upra unui memCru de >amilie9 maFimul @pe?ial al pedep@ei pre= ute de le!e @e maGorea ?u o ptrime" ;'< 6n ?a ul in>ra?Aiunilor pre= ute Dn art" #4# Bi Dn art" #4% @=rBite a@upra unui memCru de >amilie9 a?Aiunea penal poate >i pu@ Dn miB?are Bi din o>i?iu" Art. >= U'%/!r!# .r% 3)t)(#r!# &.--&)+'-t-$-% +)39r@%t) /! ')tr! (#() ;#< U?iderea ?opilului nou$n@?ut imediat dup naBtere dar nu mai tr iu de '% de ore9 @=rBit de ?tre mama a>lat Dn @tare de tulCurare p@iEi? @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut Dn art" #*39 ale ?rei limite @pe?iale @e redu? la Gumtate" ;'< Da? >aptele pre= ute Dn art" #4#$#4( @unt @=rBite a@upra ?opilului nou$n@?ut imediat dup naBtere dar nu mai tr iu de '% de ore9 de ?tre mama a>lat Dn @tare de tulCurare p@iEi?9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" CAPITOLUL IV AGRESIUNI ASUPRA FTULUI Art. >> A3.rt-$ ;#< 6ntreruperea ?ur@ului @ar?inii @=rBit Dn =reuna dintre urmtoarele DmpreGurriJ a< Dn a>ara in@tituAiilor medi?ale @au a ?aCinetelor medi?ale autori ate Dn a?e@t @?opK C< de ?tre o per@oan ?are nu are ?alitatea de medi? de @pe?ialitate oC@tetri?$ !ine?olo!ie Bi drept de liCer pra?ti? medi?al Dn a?ea@t @pe?ialitateK ?< da? =r@ta @ar?inii a depBit pai@pre e?e @ptmni9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< A=ortul @=rBit Dn ori?e ?ondiAii9 >r ?on@imAmntul >emeii Dn@r?inate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Da? prin >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @$a ?au at >emeii Dn@r?inate o =tmare ?orporal pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi9 iar da? >apta a a=ut ?a urmare moartea >emeii Dn@r?inate9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Cnd >aptele au >o@t @=rBite de un medi?9 pe ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e =a apli?a Bi inter i?erea eFer?itrii pro>e@iei de medi?" ;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte" ;3< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune a=ortul terapeuti? e>e?tuat de un medi? de @pe?ialitate oC@tetri?$!ine?olo!ie" ;)< Nu @e pedep@eBte >emeia Dn@r?inat ?are DBi Dntrerupe ?ur@ul @ar?inii" Art. *?? V)t)(#r!# 7)t-$-% ;#< /tmarea >tului9 Dn timpul naBterii9 ?are a Dmpiedi?at in@talarea =ieAii eFtrauterine @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la ) ani" ;'< /tmarea >tului Dn timpul naBterii9 ?are a ?au at ulterior ?opilului o =tmare ?orporal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani9 iar da? a a=ut ?a urmare moartea ?opilului pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" ;(< /tmarea >tului Dn timpul @ar?inii9 prin ?are @$a ?au at ulterior ?opilului o =tmare ?orporal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani9 iar da? a a=ut ?a urmare moartea ?opilului pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani"

54

;%< /tmarea >tului @=rBit Dn timpul naBterii de ?tre mama a>lat Dn @tare de tulCurare p@iEi?9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut Dn alin" ;#< Bi ;'<9 ale ?rei limite @e redu? la Gumtate" ;+< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< $ ;%< au >o@t @=rBite din ?ulp limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;3< Cnd >aptele pre= ute Dn alin" ;#< $ ;(< Bi ;+< au >o@t @=rBite de un medi?9 pe ln! pedeap@a Dn?Ei@orii9 @e =a apli?a Bi inter i?erea eFer?itrii pro>e@iei de medi?" ;)< /tmarea >tului Dn perioada @ar?inii de ?tre >emeia Dn@r?inat9 nu @e pedep@eBte" CAPITOLUL V INFRACIUNI PRIVIND OBLIGAIA DE ASISTEN A CELOR N PRIMEJDIE

Art. *? L)+#r!# 7)r) #:-t.r # -&!% 0!r+.#&! #7$#t! 1& /%7%'-$t#t! ;#< Omi@iunea de a da aGutorul ne?e@ar @au de a anunAa de Dndat autoritAile de ?tre ?el ?are a !@it o per@oan a ?rei =iaA9 inte!ritate ?orporal @au @ntate e@te Dn peri?ol Bi nu are putinAa de a @e @al=a9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< .apta nu ?on@tituie in>ra?Aiune da?9 prin a?ordarea aGutorului9 autorul @$ar eFpune unui peri?ol !ra= ?u pri=ire la =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au @ntatea @a" Art. *?* (0%!/%'#r!# #:-t.r-$-% 6mpiedi?area inter=enAiei aGutoarelor pentru @al=area unei per@oane de la un peri?ol iminent Bi !ra= pentru =iaAa9 inte!ritatea ?orporal @au @ntatea a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" CAPITOLUL VI INFRACIUNI CONTRA LIBERTII PERSOANEI Art. *?2 L%0+%r!# /! $%8!rt#t! 1& (./ %$!"#$ ;#< Lip@irea de liCertate a unei per@oane Dn mod ile!al @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ) ani" ;'< Se ?on@ider lip@ire de liCertate Bi rpirea unei per@oane a>late impo@iCilitatea de a$Bi eFprima =oinAa ori de a @e apra" ;(< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte" Art. *?4 A(!&%&,#r!# ;#< AmeninAarea ?u @=rBirea unei in>ra?Aiuni @au ?u produ?erea unei =tmri inGu@te a unui drept @au intere@ le!itim9 Dndreptat Dmpotri=a @a ori a altei per@oane9 da? a?ea@ta are aptitudinea de a alarma9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *?6 #&t#:-$ 55

;#< Con@trn!erea unei per@oane @ dea9 @ >a?9 @ nu >a? @au @ @u>ere ?e=a9 Dn @?opul de a doCndi Dn mod inGu@t un >olo@ nepatrimonial9 pentru @ine ori pentru altul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea ameninAarea ?u darea Dn =ilea! a unei >apte reale @au ima!inare9 ?ompromiAtoare pentru per@oana ameninAat ori pentru un memCru de >amilie al a?e@teia9 Dn @?opul pre= ut Dn alin" ;#<" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t ?omi@e Dn @?opul de a doCndi Dn mod inGu@t un >olo@ patrimonial9 pentru @ine @au pentru altul9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" Art. *?; E)r,-%r!# ;#< .apta per@oanei ?are9 Dn mod repetat9 urmreBte =i?tima ori Di @upra=e!Eea lo?uinAa9 lo?ul de mun? @au alte lo?uri >re?=entate de ?tre a?ea@ta9 ?au ndu$i a@t>el o @tare de temere9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la 3 luni @au ?u amend" ;'< E>e?tuarea de apeluri tele>oni?e @au ?omuni?ri prin miGloa?e de tran@mitere la di@tanA9 ?are prin >re?=enA @au ?onAinut alarmea =i?tima9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o in>ra?Aiune mai !ra=" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" CAPITOLUL VII TRAFICUL I EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE Art. *?< S'$#3%# ;#< Punerea @au Ainerea unei per@oane Dn @tare de @?la=ie9 pre?um Bi tra>i?ul de @?la=i9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. *?= Tr#7%'-$ /! 0!r+.#&! ;#< Re?rutarea9 tran@portarea9 tran@>erarea9 adpo@tirea @au primirea unei per@oane Dn @?opul eFploatrii a?e@teia9 @=rBitJ a< prin ?on@trn!ere9 rpire9 indu?ere Dn eroare @au aCu de autoritateK C< pro>itnd de impo@iCilitatea de a @e apra @au de a$Bi eFprima =oinAa ori de @tarea de =dit =ulneraCilitate a a?elei per@oaneK ?< prin o>erirea9 darea9 a??eptarea @au primirea de Cani ori de alte >oloa@e Dn @?EimCul ?on@imAmntului per@oanei ?are are autoritate a@upra a?elei per@oane9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Con@imAmntul per@oanei =i?tim a tra>i?ului nu ?on@tituie ?au Gu@ti>i?ati=" Art. *?> Tr#7%'-$ /! (%&.r% ;#< Re?rutarea9 tran@portarea9 tran@>erarea9 adpo@tirea @au primirea unui minor9 Dn @?opul eFploatrii a?e@tuia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn ?ondiAiile art" '1* alin";#<9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Con@imAmntul per@oanei =i?tim a tra>i?ului nu ?on@tituie ?au Gu@ti>i?ati=" Art. * ? S-0-&!r!# $# (-&') 7.r,#t) +#- .8$%"#t.r%!

56

.apta de a @upune o per@oan9 Dn alte ?a uri de?t ?ele pre= ute de di@po iAiile le!ale9 la pre@tarea unei mun?i Dmpotri=a =oinAei @ale @au la o mun? oCli!atorie9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani" Art. * Pr.A!&!t%+(-$ ;#< Determinarea @au Dnle@nirea pra?ti?rii pro@tituAiei ori oCAinerea de >oloa@e patrimoniale de pe urma pra?ti?rii pro@tituAiei de ?tre una @au mai multe per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< 6n ?a ul Dn ?are determinarea la Dn?eperea @au ?ontinuarea pra?ti?rii pro@tituAiei @$a reali at prin ?on@trn!ere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Da? >aptele @unt @=rBite >aA de un minor9 limitele @pe?iale pedep@ei @e maGorea ?u Gumtate" ;%< Prin pra?ti?area pro@tituAiei @e DnAele!e DntreAinerea de a?te @eFuale ?u di>erite per@oane Dn @?opul oCAinerii de >oloa@e patrimoniale pentru @ine @au pentru altul" Art. * * EA0$.#t#r!# '!r@!t.r%!% ;#< .apta per@oanei ?are determin un minor @au o per@oan ?u di aCilitAi >i i?e ori p@iEi?e @ apele e Dn mod repetat la mila puCli?ului pentru a ?ere aGutor material9 @au Cene>i?ia de >oloa@e patrimoniale de pe urma a?e@tei a?ti=itAi9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ a< de printe9 tutore9 ?urator ori de ?tre ?el ?are are Dn Dn!riGire per@oana ?are ?erBeBteK C< prin ?on@trn!ere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. * 2 F.$.+%r!# -&-% (%&.r 1& +'.0 /! '!r@!t.r%! .apta maGorului ?are9 a=nd ?apa?itatea de a mun?i9 apelea Dn mod repetat la mila puCli?ului9 ?ernd aGutor material9 >olo@indu$@e Dn a?e@t @?op de pre enAa unui minor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" Art. * 4 F.$.+%r!# +!r3%'%%$.r -&!% 0!r+.#&! !A0$.#t#t! .apta de a utili a @er=i?iile pre= ute Dn art" #*#9 pre@tate de o per@oan de@pre ?are Cene>i?iarul Btie ? e@te =i?tim a tra>i?ului de per@oane ori a tra>i?ului de minori9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o in>ra?Aiune mai !ra=" Art. * 6 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" '1)$ '14 Bi art" '## alin" ;'< @e pedep@eBte" CAPITOLUL VIII INFRACIUNI CONTRA LIBERTII I INTEGRITII SEXUALE Art. * ; V%.$-$ ;#< Raportul @eFual9 a?tul @eFual oral @au anal ?u o per@oan9 @=rBit prin ?on@trn!ere9 punere Dn impo@iCilitate de a @e apra ori de a$Bi eFprima =oinAa9 @au pro>itnd de a?ea@t @tare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea ori?e alte a?te de penetrare =a!inal @au anal ?omi@e Dn ?ondiAiile alin" ;#<" 57

;(< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?ndJ a< =i?tima @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 pa a @au tratamentul >ptuitoruluiK C< =i?tima e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK ?< =i?tima nu a Dmplinit =r@ta de #+ aniK d< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?eK e< >apta a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal" ;%< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;+< A?Aiunea penal pentru >apta pre= ut Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" ;3< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< $ ;(< @e pedep@eBte" Art. * < A"r!+%-&!# +!A-#$) ;#< A?tul de natur @eFual9 altul de?t ?ele pre= ute Dn art" '#39 ?u o per@oan @=rBit prin ?on@trn!ere9 punere Dn impo@iCilitate de a @e apra @au de a$Bi eFprima =oinAa9 ori pro>itnd de a?ea@t @tare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?ndJ a< =i?tima @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 pa a @au tratamentul >ptuitoruluiK C< =i?tima e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK ?< =i?tima nu a Dmplinit =r@ta de #+ aniK d< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?eK e< >apta a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal" ;(< Da? >apta a a=ut ?a urmare moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Da? a?tele de a!re@iune @eFual au >o@t pre?edate @au urmate de @=rBirea a?telor @eFuale pre= ute Dn art" '#3 alin" ;#< Bi ;'<9 >apta ?on@tituie =iol" ;+< A?Aiunea penal pentru >apta pre= ut Dn alin" ;#< @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" ;3< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte" Art. * = A't-$ +!A-#$ '- -& (%&.r ;#< Raportul @eFual9 a?tul @eFual oral @au anal9 pre?um Bi ori?e alte a?te de penetrare =a!inal @au anal ?omi@e de un maGor ?u un minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< .apta pre= ut Dn alin" ;#< @=rBit de un maGor ?u un minor ?u =r@ta Dntre #( Bi #+ ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;(< .apta pre= ut Dn alin" ;#< ?omi@ de un maGor ?u un minor ?u =r@ta Dntre #( Bi #* ani9 de ?tre o per@oan ?are a aCu at de Dn?rederea =i?timei @au de autoritatea ori in>luenAa @a a@upra a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< .apta pre= ut Dn alin" ;#< @e @an?Aionea ?u Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?ndJ a< minorul e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK C< minorul @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 pa a @au tratamentul >ptuitoruluiK ?< a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?e" ;+< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta pre= ut Dn alin" ;'< Bi ;(<9 @=rBit Dn ?ondiAiile alin" ;%< lit" ?<" 58

Art. * > C.r-0!r!# +!A-#$) # (%&.r%$.r ;#< Comiterea de ?tre un maGor Dmpreun ?u un minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 a unui a?t de natur @eFual9 altul de?t ?el pre= ut Dn art" '#*9 pre?um Bi determinarea minorului @ @uporte ori @ e>e?tue e un a@t>el de a?t9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?ndJ a< minorul e@te rud Dn linie dire?t9 >rate @au @orK C< minorul @e a>l Dn Dn!riGirea9 o?rotirea9 edu?area9 pa a @au tratamentul >ptuitoruluiK ?< >apta a >o@t ?omi@ Dn @?opul produ?erii de materiale porno!ra>i?e" ;(< A?tul @eFual de ori?e natur @=rBit de un maGor Dn pre enAa unui minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;%< Determinarea de ?tre un maGor a unui minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani @ a@i@te la ?omiterea unor a?te ?u ?ara?ter eFEiCiAioni@t ori la @pe?ta?ole @au repre entaAii Dn ?adrul ?rora @e ?omit a?te @eFuale de ori?e natur9 pre?um Bi punerea la di@po iAia a?e@tuia de materiale ?u ?ara?ter porno!ra>i? @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. **? R#'.$#r!# (%&.r%$.r 1& +'.0-r% +!A-#$! Propunerea >?ut de ?tre un maGor9 prin intermediul teEnolo!iilor de ?omuni?are Bi in>ormare9 pentru a Dntlni minor ?are nu a Dmplinit =r@ta de #( ani9 Dn @?opul ?omiterii unui a?t din ?ele pre= ute la art" '#* @au '#49 da? propunerea a >o@t a??eptat de ?tre minor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend" Art. ** E)r,-%r!# +!A-#$) ;#< Pretinderea9 Dn mod repetat9 de >a=oruri de natur @eFual9 Dn ?adrul unei relaAii de mun? @au a unei relaAii @imilare9 da? prin a?ea@ta =i?tima a >o@t intimidat @au pu@ Dntr$o @ituaAie umilitoare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" CAPITOLUL IX INFRACIUNI CE ADUC ATINGERE DOMICILIULUI, VIEII PRIVATE I CORESPONDENEI Art. *** V%.$#r!# /! /.(%'%$%;#< Ptrunderea >r drept9 Dn ori?e mod9 Dntr$o lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA @au lo? DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9 >r ?on@imAmntul per@oanei ?are le >olo@eBte9 ori re>u ul de a le pr@i la ?ererea a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un ' ani @au ?u amend" ;'< 6n ?a ul Dn ?are >apta e@te @=rBit de o per@oan Dnarmat9 Dn timpul nopAii ori prin >olo@ire de ?alitAi min?inoa@e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au amenda" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. **2 V%.$#r!# +!/%-$-% 0r.7!+%.&#$ ;#< Ptrunderea >r drept9 Dn ori?e mod9 Dn @ediul @au lo?ul unde o per@oan Guridi? @au >i i? DBi de@>Boar a?ti=itatea pro>e@ional9 ori re>u ul de a le pr@i la ?ererea per@oanei DndreptAite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de le ( luni la ' ani @au ?u amend" 59

;'< 6n ?a ul Dn ?are >apta e@te @=rBit de o per@oan Dnarmat9 Dn timpul nopAii ori prin >olo@ire de ?alitAi min?inoa@e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au amenda" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. **4 V%.$#r!# +!'r!t-$-% '.r!+0.&/!&,!% ;#< De@?Eiderea9 @u@tra!erea9 di@tru!erea @au reAinerea9 >r drept9 a unei ?ore@pondenAe adre@ate altuia pre?um Bi di=ul!area >r drept a ?onAinutului unei a@emenea ?ore@pondenAe9 ?Eiar atun?i ?nd a?ea@ta a >o@t trimi@ de@?Ei@ ori a >o@t de@?Ei@ din !reBeal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Inter?eptarea9 >r drept9 a unei ?on=orCiri @au ?omuni?ri e>e?tuate prin tele>on @au prin ori?e miGlo? ele?troni? de ?omuni?aAii @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;(< Di=ul!area9 di>u area9 pre entarea9 @au tran@miterea9 ?tre o alt per@oan @au ?tre puCli?9 >r drept9 a ?onAinutului unei ?on=orCiri @au ?omuni?ri inter?eptate9 ?Eiar Dn ?a ul Dn ?are >ptuitorul a luat ?unoBtinA de a?ea@ta din !reBeal @au din Dntmplare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. **6 V%.$#r!# 3%!,%% 0r%3#t! ;#< Atin!erea adu@ =ieAii pri=ate9 >r drept9 prinJ a< a@?ultarea ?u miGloa?e teEni?e @au Dnre!i@trarea audio a unei per@oane a>late Dntr$o lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA ori lo? DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9 @au a unei ?on=orCiri pri=ateK C< >oto!ra>ierea9 ?aptarea @au Dnre!i@trarea de ima!ini ?u o per@oan a>lat Dntr$o lo?uinA9 Dn?pere9 dependinA ori lo? DmpreGmuit Ainnd de a?e@tea9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend" ;'< Di=ul!area9 di>u area9 pre entarea @au tran@miterea9 >r drept9 a @unetelor9 ?on=orCirilor ori a ima!inilor pre= ute Dn alin" ;#<9 ?tre o alt per@oan @au ?tre puCli?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" ;%< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta @=rBitJ a< de ?tre ?el ?are a parti?ipat la Dntlnirea ?u per@oana =tmat Dn ?adrul ?reia au >o@t @urprin@e @unetele9 ?on=orCirile @au ima!inile9 da? Gu@ti>i? un intere@ le!itimK C< da? per@oana =tmat a a?Aionat eFpli?it ?u intenAia de a >i = ut ori au it de >ptuitorK ?< da? >ptuitorul9 a>lat Dntmpltor Dntr$un anumit lo?9 @urprinde @=rBirea unei in>ra?Aiuni @au ?ontriCuie la do=edirea @=rBirii unei in>ra?AiuniK d< da? @urprinde >apte ?are pun Dn peri?ol un intere@ puCli?" Art. **; D%3-$"#r!# +!'r!t-$-% 0r.7!+%.&#$ ;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor date @au in>ormaAii pri=ind =iaAa pri=at a unei per@oane9 de ?tre a?ela ?are a luat ?unoBtinA de@pre a?e@tea ?u ?on@imAmntul per@oanei =tmate9 Dn =irtutea pro>e@iei ori >un?Aiei Bi ?are are oCli!aAia p@trrii ?on>idenAialitAii ?u pri=ire la a?e@te date9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" TITLUL II 60

INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI CAPITOLUL I FURTUL Art. **< F-rt-$ ;#< Luarea unui Cun moCil din po@e@ia @au detenAia altuia9 >r ?on@imAmntul a?e@tuia9 Dn @?opul de a Bi$l Dn@uBi pe nedrept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< .apta ?on@tituie >urt Bi da? Cunul aparAine Dn Dntre!ime @au Dn parte >ptuitorului9 dar Dn momentul @=rBirii a?el Cun @e !@ea Dn po@e@ia @au detenAia le!itim a altei per@oane" ;(< Se ?on@ider Cunuri moCile Bi Dn@?ri@urile9 ener!ia ele?tri?9 pre?um Bi ori?e alt >el de ener!ie ?are are =aloare e?onomi?" ;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. **= F-rt-$ '#$%7%'#t ;#< .urtul @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ a< Dntr$un miGlo? de tran@port Dn ?omunK C< Dn timpul nopAiiK ?< de o per@oan ma@?at9 de!Ei at @au tra=e@titK d< prin e>ra?Aie9 e@?aladare @au prin >olo@irea >r drept a unei ?Eei ade=rate ori a unei ?Eei min?inoa@eK e< prin @?oaterea din >un?Aiune a @i@temului de alarm ori de @upra=e!Eere9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >urtul a >o@t @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ a< a@upra unui Cun ?are >a?e parte din patrimoniul ?ulturalK C< prin =iolare de domi?iliu @au @ediu pro>e@ionalK ?< de o per@oan a=nd a@upra @a o arm9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" ;(< A?Aiunea penal pentru >apta pre= ut Dn alin" ;#< Bi alin";'< lit"a< @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. **> F-rt-$ 1& +'.0 /! 7.$.+%&,) ;#< .urtul ?are are ?a oCie?t un =eEi?ul9 @=rBit Dn @?opul de a$l >olo@i pe nedrept @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut Dn art" '') @au art" ''*9 ale ?rei limite @pe?iale @e redu? ?u o treime" ;'< Cu pedeap@a pre= ut Dn alin" ;#< @e @an?Aionea >olo@irea >r drept a unui terminal de ?omuni?aAii al altuia @au >olo@irea unui terminal de ?omuni?aAii ra?ordat >r drept la o reAea9 da? @$a produ@ o pa!uC" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *2? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn pre entul ?apitol @e pedep@eBte" CAPITOLUL II TDLERIA I PIRATERIA Art. *2 T9$B)r%# 61

.urtul @=rBit prin DntreCuinAarea de =iolenAe @au ameninAri9 ori prin punerea =i?timei Dn @tare de in?onBtienA @au neputinA de a @e apra9 pre?um Bi >urtul urmat de DntreCuinAarea unor a@t>el de miGloa?e pentru p@trarea Cunului >urat @au pentru Dnlturarea urmelor in>ra?Aiunii9 ori pentru ?a >ptuitorul @$Bi a@i!ure @?parea9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. *2* T9$B)r%# '#$%7%'#t) ;#< TlEria @=rBit Dn urmtoarele DmpreGurriJ a< prin >olo@irea unei arme ori @uC@tanAe eFplo i=e9 nar?oti?e @au parali anteK C< prin @imularea de ?alitAi o>i?ialeK ?< de o per@oan ma@?at9 de!Ei at @au tra=e@titK d< Dn timpul nopAiiK e< Dntr$un miGlo? de tran@port @au a@upra unui miGlo? de tran@portK >< prin =iolare de domi?iliu @au @ediu pro>e@ional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi atun?i ?nd tlEria a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal" Art. *22 P%r#t!r%# ;#< .urtul ?omi@9 prin =iolenA @au ameninAare9 de ?tre o per@oan ?are >a?e parte din e?EipaGul @au din pa@a!erii unei na=e a>lat Dn marea liCer9 a Cunurilor ?e @e !@e@? pe a?el =a@ @au pe o alt na= @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu pedeap@a pre= ut Dn alin";#< @e @an?Aionea Bi ?apturarea unei na=e a>lat Dn marea liCer @au >aptul de a pro=o?a9 prin ori?e miGlo?9 nau>ra!iul @au eBuarea a?e@teia9 Dn @?opul de a$Bi Dn@uBi Dn?r?tura ei @au de a tlEri per@oanele a>late la Cord" ;(< Da? pirateria a a=ut ?a urmare =tmarea ?orporal9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< EFi@t piraterie Bi da? >apta @$a ?omi@ pe o aerona= @au Dntre aerona=e Bi na=e" Art. *24 T9$B)r%# +#- 0%r#t!r%# -r(#t) /! (.#rt!# 3%'t%(!% Da? >aptele pre= ute Dn art" '(# $ '(( au a=ut ?a urmare moartea =i?timei pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. *26 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" '(# $ '(( @e pedep@eBte" CAPITOLUL III INFRACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA NCREDERII Art. *2; A8-5-$ /! 1&'r!/!r! ;#< 6n@uBirea9 di@punerea @au >olo@irea9 pe nedrept9 a unui Cun moCil al altuia9 de ?tre ?el ?ruia i$a >o@t Dn?redinAat Dn Ca a unui titlu Bi ?u un anumit @?op9 ori re>u ul de a$l re@titui9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"

62

Art. *2< A8-5-$ /! 1&'r!/!r! 0r%& 7r#-/#r!# 'r!/%t.r%$.r ;#< .apta deCitorului de a Dn@trina9 a@?unde9 deteriora @au di@tru!e9 Dn tot @au Dn parte9 =alori ori Cunuri din patrimoniul @u ori de a in=o?a a?te @au datorii >i?ti=e Dn @?opul >raudrii ?reditorilor @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta per@oanei ?are9 Btiind ? nu =a putea plti9 a?Ei iAionea Cunuri ori @er=i?ii produ?nd o pa!uC ?reditorului" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *2= B#&'r-t# +%(0$) ;#< Neintrodu?erea @au introdu?erea tardi=9 de ?tre deCitorul per@oan >i i? ori de repre entantul le!al al per@oanei Guridi?e deCitoare9 a ?ererii de de@?Eidere a pro?edurii in@ol=enAei Dntr$un termen ?are depBeBte ?u mai mult de 3 luni termenul pre= ut de le!e de la apariAia @trii de in@ol=enA @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *2> B#&'r-t# 7r#-/-$.#+) ;#< .apta per@oanei ?are9 Dn >rauda ?reditorilorJ a< >al@i>i?9 @u@tra!e @au di@tru!e e=idenAele deCitorului ori a@?unde o parte din a?ti=ul a=erii a?e@tuiaK C< Dn>AiBea datorii ineFi@tente @au pre int Dn re!i@trele deCitorului9 Dn alt a?t @au Dn @ituaAia >inan?iar @ume nedatorateK ?< Dn@trinea 9 Dn ?a de in@ol=enA a deCitorului9 o parte din a?ti=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la + ani" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *4? G!+t%-&!# 7r#-/-$.#+) ;#< Pri?inuirea de pa!uCe unei per@oane9 ?u o?a ia admini@trrii @au ?on@er=rii Cunurilor a?e@tora9 de ?tre ?el ?are are ori treCuie @ aiC !riGa admini@trrii @au ?on@er=rii a?elor Cunuri @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cnd >apta pre= ut Dn alin";#< a >o@t @=rBit de admini@tratorul Gudi?iar9 de li?Eidatorul a=erii deCitorului @au de un repre entant @au prepu@ al a?e@tora9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la # la + ani" ;(< .aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< @=rBite Dn @?opul de a doCndi un >olo@ patrimonial @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *4 &+-@%r!# 8-&-$-% ")+%t +#- #:-&+ /%& !r.#r! $# 7)0t-%t.r ;#< .apta de a nu preda Dn termen de #1 ile un Cun !@it autoritAilor @au ?elui ?are l$ a pierdut9 @au de a di@pune de a?el Cun ?a de al @u9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi Dn@uBirea pe nedrept a unui Cun moCil ?e aparAine altuia9 aGun@ din eroare @au Dn mod >ortuit Dn po@e@ia >ptuitorului9 @au nepredarea a?e@tuia Dn termen de #1 ile din momentul Dn ?are a ?uno@?ut ? Cunul nu Di aparAine" Art. *4* &@!$)'%-&!# ;#< Indu?erea Dn eroare a unei per@oane prin pre entarea ?a ade=rat a unei >apte min?inoa@e @au ?a min?inoa@ a unei >apte ade=rate9 Dn @?opul de a oCAine pentru @ine @au 63

pentru altul un >olo@ patrimonial inGu@t Bi da? @$a pri?inuit o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< 6nBel?iunea @=rBit prin >olo@irea de nume @au ?alitAi min?inoa@e ori de alte miGloa?e >rauduloa@e @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Da? miGlo?ul >raudulo@ ?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *42 &@!$)'%-&!# 0r%3%&/ #+%"-r)r%$! ;#< Di@tru!erea9 de!radarea9 adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 a@?underea @au Dn@trinarea unui Cun a@i!urat Dmpotri=a di@tru!erii9 de!radrii9 u urii9 pierderii @au >urtului9 Dn @?opul de a oCAine9 pentru @ine @au pentru altul9 @uma a@i!urat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< .apta per@oanei ?are9 Dn @?opul pre= ut Dn alineatul pre?edent9 @imulea 9 DBi ?au ea @au a!ra=ea le iuni @au =tmri ?orporale produ@e de un ri@? a@i!urat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *44 D!t-r&#r!# $%'%t#,%%$.r 0-8$%'! .apta de a Dndeprta9 prin ?on@trn!ere @au ?orupere9 un parti?ipant de la o li?itaAie puCli?9 ori DnAele!erea Dntre parti?ipanAi pentru a denatura preAul de adGude?are @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. *46 EA0$.#t#r!# 0#tr%(.&%#$) # -&!% 0!r+.#&! 3-$&!r#8%$! ;#< .apta ?reditorului ?are9 ?u o?a ia drii ?u Dmprumut de Cani @au Cunuri9 pro>itnd de @tarea de =dit =ulneraCilitate a deCitorului9 datorat =r@tei9 @trii de @ntate9 in>irmitAii9 ori relaAiei de dependenA Dn ?are deCitorul @e a>l >aA de el9 Dl >a?e @ ?on@tituie @au @ tran@mit9 pentru @ine @au pentru altul9 un drept real ori de ?reanA de =aloare =dit di@proporAionat >aA de a?ea@t pre@taAie9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Punerea unei per@oane Dn @tare de =dit =ulneraCilitate prin pro=o?area unei intoFi?aAii ?u al?ool @au @uC@tanAe p@iEoa?ti=e Dn @?opul de a o determina @ ?on@imt la ?on@tituirea @au tran@miterea unui drept real ori de ?reanA @au @ renunAe la un drept9 da? @$a produ@ o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" Art. *4; S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" '() alin" ;#<9 art" '(4 Bi art" '%'$'%+ @e pedep@eBte" CAPITOLUL IV FRAUDE COMISE PRIN SISTEME INFORMATICE I MIJLOACE DE PLAT ELECTRONICE Art. *4< Fr#-/# %&7.r(#t%') Introdu?erea9 modi>i?area @au Bter!erea de date in>ormati?e9 re@tri?Aionarea a??e@ului la a?e@te date ori Dmpiedi?area Dn ori?e mod a >un?Aionrii unui @i@tem in>ormati?9 Dn @?opul de a oCAine un Cene>i?iu material pentru @ine @au pentru altul9 da? @$a ?au at o pa!uC unei per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" Art. *4= E7!'t-#r!# /! .0!r#,%-&% 7%&#&'%#r! 1& (./ 7r#-/-$.+ 64

;#< E>e?tuarea unei operaAiuni de retra!ere de numerar9 Dn?r?are @au de@?r?are a unui in@trument de moned ele?troni? ori de tran@>er de >onduri9 prin utili area9 >r ?on@imAmntul titularului9 a unui in@trument de plat ele?troni?9 @au a datelor de identi>i?are ?are permit utili area a?e@tuia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea e>e?tuarea uneia dintre operaAiunile pre= ute la alin" ;#<9 prin utili area neautori at a ori?ror date de identi>i?are @au prin utili area de date de identi>i?are >i?ti=e" ;(< Tran@miterea neautori at ?tre alt per@oan a ori?ror date de identi>i?are9 Dn =ederea e>e?turii uneia dintre operaAiunile pre= ute la alin" ;#< @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. *4> A''!0t#r!# .0!r#,%-&%$.r 7%&#&'%#r! !7!'t-#t! 1& (./ 7r#-/-$.+ ;#< A??eptarea unei operaAiuni de retra!ere de numerar9 Dn?r?are @au de@?r?are a unui in@trument de moned ele?troni? ori de tran@>er de >onduri9 ?uno@?nd ? e@te e>e?tuat prin >olo@irea unui in@trument de plat ele?troni? >al@i>i?at @au utili at >r ?on@imAmntul titularului @u9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea a??eptarea uneia dintre operaAiunile pre= ute Dn alin" ;#<9 ?uno@?nd ? e@te e>e?tuat prin utili area neautori at a ori?ror date de identi>i?are @au prin utili area de date de identi>i?are >i?ti=e" Art. *6? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn pre entul ?apitol @e pedep@eBte"

CAPITOLUL V DISTRUGEREA I TULBURAREA DE POSESIE Art. *6 D%+tr-"!r!# ;#< Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a unui Cun aparAinnd altuia ori Dmpiedi?area lurii m@urilor de ?on@er=are @au de @al=are a unui a@t>el de Cun9 pre?um Bi Dnlturarea m@urilor luate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Di@tru!erea unui Dn@?ri@ @uC @emntur pri=at9 ?are aparAine Dn tot @au Dn parte altei per@oane Bi @er=eBte la do=edirea unui drept de natur patrimonial9 da? prin a?ea@ta @$a produ@ o pa!uC9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;(< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< pri=eBte Cunuri ?are >a? parte din patrimoniul ?ultural9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" ;%< Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a unui Cun @=rBit prin in?endiere9 eFplo ie ori prin ori?e alt a@emenea miGlo?9 Bi da? e@te de natur @ pun Dn peri?ol alte per@oane @au Cunuri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;+< Di@po iAiile pre= ute Dn alin" ;(< Bi ;%< @e apli? ?Eiar da? Cunul aparAine >ptuitorului" ;3< Pentru >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" ;)< Tentati=a >aptelor pre= ute Dn alin" ;(< Bi ;%< @e pedep@eBte " Art. *6* D%+tr-"!r!# '#$%7%'#t) ;#< Da? >aptele pre= ute Dn art" '+# au a=ut ?a urmare un de a@tru9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" 65

;'< De a@trul ?on@t Dn di@tru!erea @au de!radarea unor Cunuri imoCile9 ori a unor lu?rri9 e?Eipamente9 in@talaAii @au ?omponente ale a?e@tora Bi ?are a a=ut ?a urmare moartea @au =tmarea ?orporal a dou @au mai multor per@oane" Art. *62 D%+tr-"!r!# /%& '-$0) ;#< Di@tru!erea9 de!radarea ori adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 din ?ulp9 a unui Cun9 ?Eiar da? a?e@ta aparAine >ptuitorului9 Dn ?a ul Dn ?are >apta e@te @=rBit prin in?endiere9 eFplo ie @au prin ori?e alt a@emenea miGlo? Bi da? e@te de natur @ pun Dn peri?ol alte per@oane @au Cunuri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Da? >aptele au a=ut ?a urmare un de a@tru9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani" Art. *64 T-$8-r#r!# /! 0.+!+%! ;#< O?uparea9 Dn Dntre!ime @au Dn parte9 >r drept9 prin =iolenA @au ameninAare9 ori prin de@>iinAarea @au @trmutarea @emnelor de Eotar9 a unui imoCil a>lat Dn po@e@ia altuia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate"

TITLUL III INFRACIUNI PRIVIND AUTORITATEA I FRONTIERA DE STAT CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA AUTORITII Art. *66 U$tr#:-$ ;#< AmeninAarea9 lo=irea @au alte =iolenAe9 =tmarea ?orporal9 lo=irile @au =tmrile ?au atoare de moarte ori omorul @=rBite Dmpotri=a unui >un?Aionar ?are DndeplineBte o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u o treime" ;'< S=rBirea unei in>ra?Aiuni9 Dmpotri=a unui >un?Aionar ?are DndeplineBte o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat ori Dmpotri=a a Cunurilor a?e@tuia9 Dn @?op de intimidare @au de r Cunare9 Dn le!tur ?u eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u o treime" ;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele ?omi@e Dn ?ondiAiile alin";'< da? pri=e@? un memCru de >amilie al >un?Aionarului" Art. *6; U5-r0#r!# /! '#$%t),% .7%'%#$! ;#< .olo@irea >r drept a unei ?alitAi o>i?iale ?are impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 Dn@oAit @au urmat de Dndeplinirea =reunui a?t le!at de a?ea ?alitate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta >un?Aionarului ?are ?ontinu @ eFer?ite o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 dup ?e a pierdut a?e@t drept ?on>orm le!ii" 66

;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin";#< @au ;'< au >o@t @=rBite de o per@oan ?are poart9 >r drept9 uni>orme @au @emne di@tin?ti=e ale unei autoritAi puCli?e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. *6< S-+tr#"!r!# +#- /%+tr-"!r!# /! 1&+'r%+-r% ;#< Su@tra!erea ori di@tru!erea unui Dn@?ri@ ?are @e a>l Dn p@trarea ori Dn deAinerea unei autoritAi puCli?e @au a per@oanei pre= ute Dn art"#)+ alin" ;'< @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >apta e@te @=rBit de un >un?Aionar Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" ;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. *6= R-0!r!# /! +%"%$%% ;#< 6nlturarea ori di@tru!erea unui @i!iliu le!al apli?at @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de ?u@tode9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ' ani @au amenda" Art. *6> S-+tr#"!r!# /! +-8 +!'B!+tr;#< Su@tra!erea unui Cun ?are e@te le!al @e?Ee@trat @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de ?u@tode9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ' ani @au amenda" CAPITOLUL II INFRACIUNI PRIVIND FRONTIERA DE STAT Art. *;? Tr!'!r!# 7r#-/-$.#+) # 7r.&t%!r!% /! +t#t ;#< Intrarea @au ieBirea din Aar prin tre?erea ile!al a >rontierei de @tat a Romniei @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< a >o@t @=rBitJ a< Dn @?opul @u@tra!erii de la tra!erea la r@pundere penal @au de la eFe?utarea unei pedep@e ori a unei m@uri edu?ati=e9 pri=ati=e de liCertateK C< de ?tre un @trin de?larat inde iraCil ori ?ruia i$a >o@t inter i@ Dn ori?e mod dreptul de intrare @au de Bedere Dn Aar9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" ;(< Tentati=a @e pedep@eBte" ;%< .apta pre= ut Dn alin";#<9 @=rBit de o =i?tim a tra>i?ului de per@oane @au de minori9 nu @e pedep@eBte" Art. *; Tr#7%'-$ /! (%"r#&,% ;#< Ra?olarea9 Dndrumarea9 ?lu irea9 tran@portarea9 tran@>erarea @au adpo@tirea unei per@oane9 Dn @?opul tre?erii >rauduloa@e a >rontierei de @tat a Romniei9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Cnd >apta a >o@t @=rBitJ a< Dn @?opul de a oCAine9 dire?t @au indire?t9 un >olo@ patrimonialK C< prin miGloa?e ?are pun Dn peri?ol =iaAa9 inte!ritatea @au @ntatea mi!rantuluiK ?< prin @upunerea mi!rantului la tratamente inumane @au de!radante9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" 67

;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. *;* F#'%$%t#r!# @!/!r%% %$!"#$! 1& R.(9&%# ;#< .apta per@oanei ?are >a?ilitea 9 prin ori?e miGloa?e9 rmnerea ile!al pe teritoriul Romniei a unei per@oane9 =i?tim a unei in>ra?Aiuni de tra>i? de per@oane9 de minori @au de mi!ranAi9 ?are nu are ?etAenia romn Bi ni?i domi?iliul Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Da? miGlo?ul >olo@it ?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;'< Cnd >apta a >o@t @=rBitJ a< Dn @?opul de a oCAine9 dire?t @au indire?t9 un >olo@ patrimonialK C< de ?tre un >un?Aionar a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Cnd >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @unt @=rBite ?u pri=ire la un alt @trin a>lat ile!al pe teritoriul Romniei9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? ?u o treime" Art. *;2 S-+tr#"!r!# /! $# ()+-r%$! /! 1&/!0)rt#r! /! 0! t!r%t.r%-$ R.(9&%!% Su@tra!erea de la eFe?utarea oCli!aAiilor in@tituite de autoritAile ?ompetente9 de ?tre @trinul >aA de ?are @$a di@pu@ m@ura Dndeprtrii de pe teritoriul Romniei9 ori a >o@t di@pu@ inter i?erea dreptului de Bedere9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"

TITLUL IV INFRACIUNI CONTRA NFPTUIRII JUSTIIEI Art. *;4 N!/!&-&,#r!# ;#< .apta per@oanei ?are9 lund ?unoBtinA de ?omiterea unei >apte pre= ute de le!ea penal ?ontra =ieAii @au ?are a a=ut ?a urmare moartea unei per@oane9 nu DnBtiinAea de Dndat autoritAile9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;'< NedenunAarea @=rBit de un memCru de >amilie9 nu @e pedep@eBte" ;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 Dnainte de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale Dmpotri=a unei per@oane pentru @=rBirea >aptei nedenunAate9 Dn?unoBtinAea autoritAile ?ompetente de@pre a?ea@ta @au ?are9 ?Eiar dup punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 a Dnle@nit tra!erea la r@pundere penal a autorului Bi a parti?ipanAilor" Art. *;6 O(%+%-&!# +!+%5)r%% ;#< .un?Aionarul ?are9 lund ?unoBtinA de @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal Dn le!tur ?u @er=i?iul Dn ?adrul ?ruia DBi DndeplineBte @ar?inile9 omite @e@i area de Dndat a or!anelor de urmrire penal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cnd >apta e@te @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au amenda" Art. *;; I&/-'!r!# 1& !r.#r! # .r"#&!$.r :-/%'%#r! ;#< Se@i area penal9 >?ut prin denunA @au pln!ere9 ?u pri=ire la eFi@tenAa unei >apte pre= ute de le!ea penal ori Dn le!tur ?u @=rBirea unei a@emenea >apte de ?tre 68

o anumit per@oan9 ?uno@?nd ? a?ea@ta e@te nereal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Produ?erea @au ti?luirea de proCe nereale9 Dn @?opul de a do=edi eFi@tenAa unei >apte pre= ute de le!ea penal ori @=rBirea a?e@teia de ?tre o anumit per@oan9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are a @=rBit indu?erea Dn eroare a or!anelor Gudi?iare9 da? de?lar9 Dnainte de reAinerea9 are@tarea @au de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale Dmpotri=a ?elui >aA de ?are @$a >?ut denunAul @au pln!erea ori @$au produ@ proCele9 ? denunAul9 pln!erea @au proCele @unt nereale" Art. *;< F#3.r%5#r!# 7)0t-%t.r-$-% ;#< AGutorul dat >ptuitorului Dn @?opul Dmpiedi?rii @au Dn!reunrii ?er?etrilor Dntr$o ?au penal9 tra!erii la r@pundere penal9 eFe?utrii unei pedep@e @au m@uri pri=ati=e de liCertate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani @au ?u amend" ;'< Pedeap@a apli?at >a=ori atorului nu poate >i mai mare de?t pedeap@a pre= ut de le!e pentru >apta @=rBit de autor" ;(< .a=ori area @=rBit de un memCru de >amilie nu @e pedep@eBte" Art. *;= T)%&-%r!# ;#< Primirea9 doCndirea9 tran@>ormarea ori Dnle@nirea =alori>i?rii unui Cun9 de ?tre o per@oan ?are9 >ie a ?uno@?ut9 >ie a pre= ut din DmpreGurrile ?on?rete9 ? a?e@ta pro=ine din @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal9 ?Eiar >r a ?unoaBte natura a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" ;'< Pedeap@a apli?at tinuitorului nu poate >i mai mare de?t pedeap@a pre= ut de le!e pentru >apta @=rBit de autor" ;(< Tinuirea @=rBit de un memCru de >amilie nu @e pedep@eBte" Art. *;> S0)$#r!# /! 8#&% ;#< OperaAiunea Guridi? de ori?e >el9 e>e?tuat Dn @?opul Dmpiedi?rii identi>i?rii ori!inii ili?ite9 a @iturii9 a ?ir?ulaAiei9 a titularului real al dreptului de proprietate ori a eFi@tenAei altor drepturi ?u pri=ire la un Cun9 de ?tre o per@oan ?are9 >ie a ?uno@?ut9 >ie a pre= ut din DmpreGurrile ?on?rete9 ? a?e@ta pro=ine din @=rBirea unei >apte pre= ute de le!ea penal9 ?Eiar >r a ?unoaBte natura a?e@teia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< .apta ?on@tituie in>ra?Aiune Bi atun?i ?nd a?ea@ta a >o@t @=rBit de autor @au de un parti?ipant la >apta pre= ut de le!ea penal din ?are pro=ine Cunul" ;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. *<? O8+tr-',%.&#r!# :-+t%,%!% ;#< Per@oana ?are9 >iind a=erti at a@upra ?on@e?inAelor >aptei @aleJ a< Dmpiedi? or!anul de urmrire @au in@tanAa @ e>e?tue e9 Dn ?ondiAiile le!ii9 un a?t pro?eduralK C< re>u @ pun la di@po iAia or!anului de urmrire penal9 in@tanAei @au Gude?torului @indi?9 Dn tot @au Dn parte9 datele9 in>ormaAiile9 Dn@?ri@urile @au Cunurile deAinute9 ?are i$au >o@t @oli?itate Dn ?ondiAiile le!ii9 Dn =ederea @oluAionrii unei ?au e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Di@po iAiile alin" ;#< nu @e apli? Dn ?a ul per@oanei urmrite @au Gude?ate pentru in>ra?Aiunea ?are >ormea oCie?tul pro?e@ului penal" Art. *< I&7$-!&,#r!# /!'$#r#,%%$.r 69

;#< 6n?er?area de a determina @au determinarea unei per@oane9 indi>erent de ?alitatea a?e@teia9 prin ?orupere9 prin ?on@trn!ere ori prin alt >apt ?u e>e?t =dit intimidant9 @=rBit a@upra @a ori a@upra unui memCru de >amilie al a?e@teia9 @ nu @e@i e e or!anele de urmrire penal9 @ nu dea de?laraAii9 @ DBi retra! de?laraAiile9 @ dea de?laraAii min?inoa@e ori @ nu pre inte proCe9 Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur Gudi?iar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Da? a?tul de intimidare @au ?orupere ?on@tituie prin el Dn@uBi o in>ra?Aiune9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;'< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune DnAele!erea patrimonial dintre in>ra?tor Bi per@oana =tmat9 inter=enit Dn ?a ul in>ra?Aiunilor pentru ?are a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!ere prealaCil" Art. *<* M)rt-r%# (%&'%&.#+) ;#< .apta martorului ?are9 Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur Dn ?are @e a@?ult martori9 >a?e a>irmaAii min?inoa@e9 ori nu @pune tot ?e Btie Dn le!tur ?u >aptele @au DmpreGurrile e@enAiale ?u pri=ire la ?are e@te DntreCat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Mrturia min?inoa@ @=rBitJ a< de un martor ?u identitate proteGat ori a>lat Dn Pro!ramul de prote?Aie a martorilorK C< de un in=e@ti!ator @uC a?operireK ?< de o per@oan ?are Dnto?meBte un raport de eFperti 9 ori de un interpretK d< Dn le!tur ?u o >apt pentru ?are le!ea pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA ori Dn?Ei@oarea de #1 ani @au mai mare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;(< Autorul nu @e pedep@eBte da? DBi retra!e mrturia9 Dn ?au ele penale Dnainte de reAinere9 are@tare @au de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 ori Dn alte ?au e Dnainte de a @e >i pronunAat o Eotrre @au de a @e >i dat o alt @oluAie9 ?a urmare a mrturiei min?inoa@e" Art. *<2 R)58-&#r!# 0!&tr- #:-t.r-$ /#t :-+t%,%!% S=rBirea unei in>ra?Aiuni Dmpotri=a unei per@oane ori a unui memCru de >amilie al a?e@teia9 pe moti= ? a @e@i at or!anele de urmrire penal9 a dat de?laraAii ori a pre entat proCe Dntr$o ?au penal9 ?i=il @au Dn ori?e alt pro?edur dintre ?ele pre= ute Dn art"')'9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u o treime" Art. *<4 S-+tr#"!r!# +#- /%+tr-"!r!# /! 0r.8! .r% /! 1&+'r%+-r% ;#< Su@tra!erea9 di@tru!erea9 reAinerea9 a@?underea ori alterarea de miGloa?e materiale de proC @au de Dn@?ri@uri9 Dn @?opul de a Dmpiedi?a a>larea ade=rului Dntr$o pro?edur Gudi?iar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani . ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Dmpiedi?area9 Dn ori?e alt mod9 ?a un Dn@?ri@ ne?e@ar @oluAionrii unei ?au e9 emi@ de ?tre un or!an Gudi?iar @au adre@at a?e@tuia @ aGun! la de@tinatar" Art. *<6 Pr!+%-&% #+-0r# :-+t%,%!% De?laraAiile puCli?e de>imtoare la adre@a Gude?torului ori a or!anelor de urmrire penal9 >?ute Dn @?op de intimidare @au de in>luenAare a a?e@tora9 de ori?are dintre prAi9 de @u@pe?t9 de per@oana =tmat ori de repre entanAii lor9 Dn le!tur ?u o pro?edur Gudi?iar Dn ?ur@ de de@>Burare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. *<; C.(0r.(%t!r!# %&t!r!+!$.r :-+t%,%!% 70

;#< Di=ul!area9 >r drept9 de in>ormaAii ?on>idenAiale pri=ind data9 timpul9 lo?ul9 modul @au miGloa?ele prin ?are urmea @ @e admini@tre e o proC9 de ?tre un >un?Aionar ?are a luat ?unoBtinA de a?e@tea Dn =irtutea >un?Aiei9 da? prin a?ea@ta poate >i Dn!reunat @au Dmpiedi?at urmrirea penal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< De =luirea9 >r drept9 de miGloa?e de proC @au de Dn@?ri@uri o>i?iale dintr$o ?au penal9 Dnainte de a @e di@pune o @oluAie de netrimitere Dn Gude?at ori de @oluAionarea de>initi= a ?au ei9 de ?tre un >un?Aionar ?are a luat ?unoBtinA de a?e@tea Dn =irtutea >un?Aiei9 @e pedep@eBte ?u amend" ;(< De =luirea9 >r drept9 de in>ormaAii dintr$o ?au penal9 de ?tre un martor9 eFpert @au interpret9 atun?i ?nd a?ea@t interdi?Aie e@te impu@ de le!ea de pro?edur penal9 @e pedep@eBte ?u amend" ;%< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune >apta prin ?are @unt di=ul!ate ori de =luite a?te @au a?ti=itAi ile!ale ?omi@e de autoritAi Dntr$o ?au penal" Art. *<< S7%/#r!# %&+t#&,!% 6ntreCuinAarea de ?u=inte ori !e@turi Gi!nitoare @au oC@?ene de ?tre o per@oan ?are parti?ip @au a@i@t la o pro?edur ?are @e de@>Boar Dn >aAa in@tanAei9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. *<= U$tr#:-$ :-/%'%#r ;#<AmeninAarea9 lo=irea @au alte =iolenAe9 =tmarea ?orporal9 lo=irile @au =tmrile ?au atoare de moarte ori omorul9 @=rBite Dmpotri=a unui Gude?tor9 pro?uror9 poliAi@t @au Gandarm a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u Gumtate" ;'<S=rBirea unei in>ra?Aiuni Dmpotri=a unui Gude?tor9 pro?uror9 poliAi@t @au Gandarm ori Dmpotri=a Cunurilor a?e@tuia9 Dn @?op de intimidare @au de r Cunare9 Dn le!tur ?u eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u Gumtate" ;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele ?omi@e Dn ?ondiAiile alin";'< da? pri=e@? un memCru de >amilie al Gude?torului9 pro?urorului9 poliAi@tului @au Gandarmului" ;%< Di@po iAiile alin";#< $ ;(< @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi >aptelor ?omi@e Dmpotri=a unui a=o?at @au a unui memCru de >amilie al a?e@tuia Dn le!tur ?u eFer?itarea pro>e@iei de a=o?at" Art. *<> C!r'!t#r!# #8-5%3) 6ntreCuinAarea de promi@iuni9 ameninAri @au =iolenAe Dmpotri=a unei per@oane urmrite @au Gude?ate Dntr$o ?au penal9 de ?tre un or!an de ?er?etare penal9 un pro?uror @au un Gude?tor9 pentru a o determina @ dea ori @ nu dea de?laraAii9 @ dea de?laraAii min?inoa@e ori @ DBi retra! de?laraAiile9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" Art. *=? S-0-&!r!# $# r!$! tr#t#(!&t! ;#< Supunerea unei per@oane la eFe?utarea unei pedep@e9 m@uri de @i!uranA @au edu?ati=e Dn alt mod de?t ?el pre= ut de di@po iAiile le!ale9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" ;'< Supunerea la tratamente de!radante ori inumane a unei per@oane a>late Dn @tare de reAinere9 deAinere ori Dn eFe?utarea unei m@uri de @i!uranA @au edu?ati=e9 pri=ati=e de 71

liCertate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" Art. *= T.rt-r# ;#< .apta >un?Aionarului9 ?are DndeplineBte o >un?Aie ?e impli? eFer?iAiul autoritAii de @tat9 @au a altei per@oane ?are a?Aionea la in@ti!area @au ?u ?on@imAmntul eFpre@ ori ta?it al a?e@tuia9 de a pro=o?a unei per@oane puterni?e @u>erinAe >i i?e ori p@iEi?eJ a< Dn @?opul oCAinerii de la a?ea@t per@oan @au de la o terA per@oan in>ormaAii @au de?laraAiiK C< Dn @?opul pedep@irii ei pentru un a?t pe ?are a?ea@ta @au o terA per@oan l$a ?omi@ ori e@te Cnuit ? l$a ?omi@K ?< Dn @?opul de a o intimida @au de a >a?e pre@iuni a@upra ei ori de a intimida @au a >a?e pre@iuni a@upra unei terAe per@oaneK d< pe un moti= Ca at pe ori?e >orm de di@?riminare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< a a=ut ?a urmare o =tmare ?orporal9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Tortura ?e a a=ut ?a urmare moartea =i?timei @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Tentati=a la in>ra?Aiunea pre= ut Dn alin" ;#< @e pedep@eBte" ;+< Ni?io DmpreGurare eF?epAional9 ori?are ar >i ea9 >ie ? e@te =orCa de @tare de r Coi @au de ameninAri ?u r Coiul9 de in@taCilitate politi? intern @au de ori?e alt @tare de eF?epAie9 nu poate >i in=o?at pentru a Gu@ti>i?a tortura" De a@emenea9 nu poate >i in=o?at ordinul @uperiorului ori al unei autoritAi puCli?e" ;3< Nu ?on@tituie tortur durerea @au @u>erinAele ?e re ult eF?lu@i= din @an?Aiuni le!ale Bi ?are @unt inerente a?e@tor @an?Aiuni @au @unt o?a ionate de ele" Art. *=* R!0r!+%-&!# &!/r!#0t) ;#< .apta de a pune Dn miB?are a?Aiunea penal9 de a lua o m@ur pre=enti= nepri=ati= de liCertate ori de a trimite Dn Gude?at o per@oan9 Btiind ? e@te ne=ino=at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" ;'< ReAinerea @au are@tarea ori ?ondamnarea unei per@oane9 Btiind ? e@te ne=ino=at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" Art. *=2 A+%+t!&,# @% r!0r!5!&t#r!# &!$.%#$) ;#< .apta a=o?atului @au a repre entantului unei per@oane ?are9 Dn DnAele!ere >rauduloa@ ?u o per@oan ?u intere@e ?ontrare Dn a?eeaBi ?au 9 Dn ?adrul unei pro?eduri Gudi?iare @au notariale9 =atm intere@ele ?lientului @au ale per@oanei repre entate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea DnAele!erea >rauduloa@ Dntre a=o?at @au repre entantul unei per@oane Bi un terA intere@at de @oluAia ?e @e =a pronunAa Dn ?au 9 Dn @?opul =tmrii intere@elor ?lientului @au ale per@oanei repre entate" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *=4 E3#/#r!# ;#< E=adarea din @tarea le!al de reAinere @au de deAinere @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" 72

;'< Cnd e=adarea e@te @=rBit prin >olo@ire de =iolenAe @au arme9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Se ?on@ider e=adareJ a< nepre entarea neGu@ti>i?at a per@oanei ?ondamnate9 la lo?ul de deAinere9 la eFpirarea perioadei Dn ?are @$a a>lat le!al Dn @tare de liCertateK C< pr@irea9 >r autori are9 de ?tre per@oana ?ondamnat9 a lo?ului de mun?9 a>lat Dn eFteriorul lo?ului de deAinere" ;%< Pedeap@a apli?at pentru in>ra?Aiunea de e=adare @e adau! la re@tul rma@ neeFe?utat din pedeap@ la data e=adrii" ;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte" Art. *=6 &$!+&%r!# !3#/)r%% ;#< 6nle@nirea prin ori?e miGloa?e a e=adrii @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< 6nle@nirea e=adriiJ a< @=rBit prin >olo@ire de =iolenAe9 arme9 @uC@tanAe nar?oti?e @au parali ante K C< a dou @au mai multor per@oane Dn a?eeaBi DmpreGurareK ?< unei per@oane reAinute @au are@tate pentru o in>ra?Aiune @an?Aionat de le!e ?u pedeap@a detenAiunii pe =iaA ori ?u pedeap@a Dn?Ei@orii de #1 ani @au mai mare9 ori ?ondamnate la o a@t>el de pedeap@9 @e @an?Aionea ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @unt @=rBite de o per@oan ?are a=ea Dndatorirea de a$l p i pe ?el reAinut @au deAinut9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" ;%< 6nle@nirea e=adrii9 @=rBit din ?ulp9 de ?tre o per@oan ?are a=ea Dndatorirea de a p i pe ?el ?are a e=adat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani" ;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @e pedep@eBte" Art. *=; N!r!+0!'t#r!# B.t)r9r%$.r :-/!')t.r!@t% ;#< Nere@pe?tarea unei Eotrri Gude?toreBti @=rBit prinJ a< opunerea de re i@tenA >aA de or!anul de eFe?utareK C< re>u ul or!anului de eFe?utare de a pune Dn apli?are o Eotrre Gude?torea@?9 prin ?are e@te oCli!at @ Dndeplinea@? un anumit a?tK ?< re>u ul de a @priGini or!anul de eFe?utare Dn punerea Dn apli?are Eotrrii9 de ?tre per@oanele ?are au a?ea@t oCli!aAie ?on>orm le!iiK d< neeFe?utarea Eotrrii Gude?toreBti9 prin ?are @$a di@pu@ reinte!rarea Dn mun? a unui @alariatK e< neeFe?utarea Eotrrii Gude?toreBti pri=ind plata @alariilor Dn termen de #+ ile de la data ?ererii de eFe?utare adre@ate an!aGatorului de ?tre partea intere@atK >< Dmpiedi?area unei per@oane de a >olo@i9 Dn tot @au Dn parte9 un imoCil deAinut Dn Ca a unei Eotrri Gude?toreBti9 de ?tre ?el ?ruia Di e@te opo aCil Eotrrea9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< 6n ?a ul >aptelor pre= ute la lit" d< $ ><9 a?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *=< N!!A!'-t#r!# +#&',%-&%$.r 0!&#$! ;#< Su@tra!erea de la eFe?utare ori neeFe?utarea ?on>orm le!ii a unei pedep@e ?omplementare ori a??e@orii9 @au a m@urii de @i!uranA pre= ut Dn art"#1* lit" C< Bi ?<9 de 73

?tre per@oana >i i? >aA de ?are @$au di@pu@ a?e@te @an?Aiuni9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend9 da? >apta nu ?on@tituie o in>ra?Aiune mai !ra=" ;'< Su@tra!erea de la eFe?utarea unei m@uri edu?ati=e pri=ati=e de liCertate prin pr@irea >r drept a ?entrului edu?ati= @au a ?entrului de detenAie9 ori prin nepre entarea dup eFpirarea perioadei Dn ?are @$a a>lat le!al Dn @tare de liCertate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;(< NeeFe?utarea pedep@elor ?omplementare apli?ate unei per@oane Guridi?e dintre ?ele pre= ute Dn art" #%'9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend"

TITLUL V INFRACIUNI DE CORUPIE I DE SERVICIU CAPITOLUL I INFRACIUNI DE CORUPIE Art. *== L-#r!# /! (%t) ;#< .apta >un?Aionarului ?are9 dire?t @au indire?t9 pentru @ine @au pentru altul9 pretinde ori primeBte Cani @au alte >oloa@e ?are nu i @e ?u=in9 ori a??ept promi@iunea unor a@t>el de >oloa@e9 Dn le!tur ?u Dndeplinirea9 neDndeplinirea9 ur!entarea ori Dntr ierea Dndeplinirii unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu9 @au Dn le!tur ?u Dndeplinirea unui a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a eFer?ita pro>e@ia @au a?ti=itatea Dn eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta" ;'< .apta pre= ut Dn alin" ;#< @=rBit de una dintre per@oanele artate Dn art" #)+ alin" ;'< ?on@tituie in>ra?Aiune numai ?nd e@te ?omi@ Dn le!tur ?u neDndeplinirea9 Dntr ierea Dndeplinirii unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale le!ale @au Dn le!tur ?u e>e?tuarea unui a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri" ;(< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< a >o@t @=rBit de o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art" #)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;%< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'" Art. *=> D#r!# /! (%t) ;#< Promi@iunea9 o>erirea @au darea de Cani ori alte >oloa@e9 Dn ?ondiAiile artate Dn art" '**9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art" #)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;(< .apta pre= ut Dn alin" ;#< Bi ;'< nu ?on@tituie in>ra?Aiune atun?i ?nd mituitorul a >o@t ?on@trn@ prin ori?e miGloa?e de ?tre ?el ?are a luat mita" ;%< Mituitorul nu @e pedep@eBte da? denunA >apta mai Dnainte ?a or!anul de urmrire penal @ >i >o@t @e@i at ?u pri=ire la a?e@ta" ;+< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri @e re@tituie per@oanei ?are le$a dat9 Dn ?a urile pre= ute Dn alin" ;(< Bi ;%<" ;3< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri o>erite @au date @unt @upu@e ?on>i@?rii9 iar ?nd a?e@tea nu @e mai !@e@? @e di@pune ?on>i@?area prin e?Ei=alent" Art. *>? Tr#7%'-$ /! %&7$-!&,) 74

;#< Pretinderea9 primirea ori a??eptarea promi@iunii de Cani @au alte >oloa@e9 dire?t @au indire?t9 pentru @ine @au pentru altul9 @=rBit de ?tre o per@oan ?are are in>luenA @au la@ @ @e ?read ? are in>luenA a@upra unui >un?Aionar Bi ?are promite ? Dl =a determina pe a?e@ta @ Dndeplinea@?9 @ nu Dndeplinea@? ori @ Dntr ie Dndeplinirea unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu @au @ Dndeplinea@? un a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art" #)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;(< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'" Art. *> C-(0)r#r!# /! %&7$-!&,) ;#< Promi@iunea9 o>erirea @au darea de Cani @au alte >oloa@e9 dire?t @au indire?t9 unei per@oane ?are are in>luenA @au la@ @ @e ?read ? are in>luenA a@upra unui >un?Aionar9 pentru a$l determina pe a?e@ta @ Dndeplinea@?9 @ nu Dndeplinea@? ori @ Dntr ie Dndeplinirea unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu @au @ Dndeplinea@? un a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit Dn le!tur ?u o alt per@oan de?t ?ele artate Dn art" #)+9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;(< .ptuitorul nu @e pedep@eBte da? denunA >apta mai Dnainte ?a or!anul de urmrire penal @ >i >o@t @e@i at ?u pri=ire la a?ea@ta" ;%< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri @e re@tituie per@oanei ?are le$a dat @au o>erit Dn ?a ul pre= ut Dn alin" ;(<" ;+< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri date @au o>erite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 iar da? a?e@tea nu @e mai !@e@? @e di@pune ?on>i@?area prin e?Ei=alent" Art. *>* A8-5-$ /! 7-&',%! ;#< .apta >un?Aionarului de a$Bi >olo@i in>luenAa ori autoritatea Dn @?opul oCAinerii pentru @ine @au pentru altul de >oloa@e ne?u=enite @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >apta a >o@t @=rBit de o per@oan ?are deAine o >un?Aie de ?ondu?ere Dntr$ un partid9 @indi?at @au patronat9 ori Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e >r @?op patrimonial pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani" ;(< 0anii9 =alorile @au ori?e alte Cunuri primite @unt @upu@e ?on>i@?rii9 potri=it art"##'" Art. *>2 F#0t! +)39r@%t! /! ')tr! (!(8r%% %&+t#&,!$.r /! #r8%tr#: +#- 1& $!")t-r) '- #'!@t%# Di@po iAiile art" '** Bi '*4 @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi per@oanelor ?are9 pe Ca a unui a?ord de arCitraG9 @unt ?Eemate @ pronunAe o Eotrre ?u pri=ire la un liti!iu ?e le e@te dat @pre @oluAionare de ?tre prAile la a?e@t a?ord9 indi>erent da? pro?edura arCitral @e de@>Boar Dn Ca a le!ii romne ori Dn Ca a unei alte le!i" Art. *>4 F#0t! +)39r@%t! /! ')tr! 7-&',%.&#r% +tr)%&% +#- 1& $!")t-r) '- #'!@t%# Pre=ederile a?e@tui ?apitol @e apli?9 dup ?a 9 Bi Dn pri=inAaJ a< >un?Aionarilor @au per@oanelor ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea pe Ca a unui ?ontra?t de mun? ori altor per@oane ?are eFer?it atriCuAii @imilare Dn ?adrul unei or!ani aAii puCli?e internaAionale la ?are Romnia e@te parteK C< memCrilor adunrilor parlamentare ale or!ani aAiilor internaAionale la ?are Romnia e@te parteK ?< >un?Aionarilor @au per@oanelor ?are DBi de@>Boar a?ti=itatea pe Ca a unui ?ontra?t de mun? ori altor per@oane ?are eFer?it atriCuAii @imilare9 Dn ?adrul ComunitAilor EuropeneK 75

d< per@oanelor ?are eFer?it >un?Aii Guridi?e Dn ?adrul in@tanAelor internaAionale a ?ror ?ompetenA e@te a??eptat de Romnia9 pre?um Bi >un?Aionarilor de la !re>ele a?e@tor in@tanAeK e< >un?Aionarilor unui @tat @trinK >< memCrilor adunrilor parlamentare @au admini@trati=e ale unui @tat @trin" CAPITOLUL II INFRACIUNI DE SERVICIU Art. *>6 D!$#0%/#r!# ;#< 6n@uBirea9 >olo@irea @au tra>i?area de ?tre un >un?Aionar9 Dn intere@ul @u ori pentru altul9 de Cani9 =alori @au alte Cunuri pe ?are le !e@tionea @au le admini@trea 9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. *>; P-rt#r!# #8-5%3) ;#< 6ntreCuinAarea de eFpre@ii Gi!nitoare >aA de o per@oan9 de ?tre ?el a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend" ;'< AmeninAarea ori lo=irea @au alte =iolenAe @=rBite Dn ?ondiAiile alin";#<9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u o treime" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *>< A8-5-$ 1& +!r3%'%;#< .apta per@oanei ?are9 Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 nu DndeplineBte un a?t @au Dl DndeplineBte Dn mod de>e?tuo@ Bi prin a?ea@ta ?au ea o pa!uC ori o =tmare a drepturilor @au intere@elor le!itime ale unei per@oane >i i?e @au ale unei per@oane Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi >apta per@oanei ?are9 Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 Dn!rdeBte eFer?itarea unui drept al unei per@oane9 ori ?reea pentru a?ea@ta o @ituaAie de in>erioritate pe temei de ra@9 naAionalitate9 ori!ine etni?9 limC9 reli!ie9 @eF9 orientare @eFual9 apartenenA politi?9 a=ere9 =r@t9 di aCilitate9 Coal ?roni? ne?onta!ioa@ @au in>e?Aie :I/MSIDA" ;(< .aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< @=rBite de un >un?Aionar @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" ;%< A?Aiunea penal pentru >aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *>= N!"$%:!&,# 1& +!r3%'%;#< 6n?l?area din ?ulp9 de ?tre un >un?Aionar9 a unei Dndatoriri de @er=i?iu9 prin neDndeplinirea a?e@teia @au prin Dndeplinirea ei de>e?tuoa@9 da? prin a?ea@ta @e ?au ea o pa!uC ori o =tmare a drepturilor @au intere@elor le!itime ale unei per@oane >i i?e @au ale unei per@oane Guridi?e @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la 3 luni @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. *>> F.$.+%r!# #8-5%3) # 7-&',%!% 1& +'.0 +!A-#$ 76

;#< .apta >un?Aionarului ?are9 Dn @?opul de a Dndeplini9 a nu Dndeplini ori a Dntr ia Dndeplinirea unui a?t pri=itor la Dndatoririle @ale de @er=i?iu9 @au Dn @?opul de a >a?e un a?t ?ontrar a?e@tor Dndatoriri9 pretinde ori oCAine >a=oruri de natur @eFual de la o per@oan intere@at dire?t @au indire?t de e>e?tele a?elui a?t de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a eFer?ita pro>e@ia ori a?ti=itatea Dn eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta" ;'< Pretinderea @au oCAinerea de >a=oruri de natur @eFual9 de ?tre un >un?Aionar ?are @e pre=alea @au pro>it de o @ituaAie de autoritate ori de @uperioritate a@upra =i?timei9 ?e de?ur!e din >un?Aia deAinut9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli? @au de a eFer?ita pro>e@ia @au a?ti=itatea Dn eFe?utarea ?reia a @=rBit >apta" Art. 2?? U5-r0#r!# 7-&',%!% .apta >un?Aionarului ?are Dn timpul @er=i?iului DndeplineBte un a?t ?e nu intr Dn atriCuAiile @ale9 da? prin a?ea@ta @$a produ@ una dintre urmrile pre= ute Dn art"'4)9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" Art. 2? C.&7$%'t-$ /! %&t!r!+! ;#< .apta >un?Aionarului ?are9 Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 a Dndeplinit un a?t ori a parti?ipat la luarea unei de?i ii prin ?are @$a oCAinut9 dire?t @au indire?t9 un >olo@ patrimonial9 pentru @ine9 pentru @oAul @u9 pentru o rud ori pentru un a>in pn la !radul II in?lu@i=9 @au pentru o alt per@oan ?u ?are @$a a>lat Dn raporturi ?omer?iale ori de mun? Dn ultimii + ani9 @au din partea ?reia a Cene>i?iat ori Cene>i?ia de >oloa@e de ori?e natur9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii dreptului de a o?upa o >un?Aie puCli?" ;'< Di@po iAiile alin";#< nu @e apli? Dn ?a ul emiterii9 aproCrii @au adoptrii a?telor normati=e" Art. 2?* F.$.+%r!# /! %&7.r(#,%% 0r%3%$!"%#t! .apta >un?Aionarului de a >olo@i9 dire?t @au indire?t in>ormaAii ?e nu @unt de@tinate puCli?itAii9 de ?are a luat ?unoBtinA Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori permiterea a??e@ului unor per@oane neautori ate la a@t>el de in>ormaAii9 Dn @?opul oCAinerii pentru @ine @au pentru altul a unor >oloa@e ne?u=enite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. 2?2 D%3-$"#r!# %&7.r(#,%%$.r +!'r!t! /! +t#t ;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor in>ormaAii @e?rete de @tat9 de ?tre ?el ?are le ?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? prin a?ea@ta @unt a>e?tate intere@ele unei per@oane Guridi?e dintre ?ele pre= ute Dn art"#)+ alin" ;#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< DeAinerea9 >r drept9 Dn a>ara Dndatoririlor de @er=i?iu9 a unui do?ument ?e ?onAine in>ormaAii @e?rete de @tat9 da? poate a>e?ta a?ti=itatea uneia dintre per@oanele Guridi?e pre= ute Dn art" #)+ alin" ;#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni ' ani @au ?u amend" Art. 2?4 D%3-$"#r!# %&7.r(#,%%$.r +!'r!t! /! +!r3%'%- +#- &!0-8$%'! ;#< Di=ul!area9 >r drept9 a unor in>ormaAii @e?rete de @er=i?iu @au ?are nu @unt de@tinate puCli?itAii9 de ?tre ?el ?are le ?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? prin a?ea@ta @unt a>e?tate intere@ele @au a?ti=itatea unei per@oane Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" 77

;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea di=ul!area9 >r drept9 de date @au in>ormaAii prin ?are e@te identi>i?at @au poate >i identi>i?at un in=e@ti!ator @uC a?operire9 un martor proteGat @au o per@oan in?lu@ Dn Pro!ramul de prote?Aie a martorilor" ;(< Da? urmare >aptei pre= ute Dn alin" ;'< @$a @=rBit o in>ra?Aiune Dmpotri=a in=e@ti!atorului @uC a?operire9 a martorului proteGat @au a per@oanei in?lu@e Dn Pro!ramul de prote?Aie a martorilor9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani9 iar da? @$a ?omi@ ?u intenAie o in>ra?Aiune ?ontra =ieAii9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani" Art. 2?6 N!"$%:!&,# 1& 0)+tr#r!# %&7.r(#,%%$.r ;#< Ne!liGenAa ?are are drept urmare di@tru!erea9 alterarea9 pierderea @au @u@tra!erea unui do?ument ?e ?onAine in>ormaAii @e?rete de @tat9 pre?um Bi ne!liGenAa ?are a prileGuit altei per@oane a>larea unei a@emenea in>ormaAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Da? >aptele pre= ute Dn art" (1( alin" ;#< Bi art" (1% au >o@t @=rBite din ?ulp9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" Art. 2?; O8,%&!r!# %$!"#$) /! 7.&/-r% ;#< .olo@irea ori pre entarea de do?umente @au date >al@e9 ineFa?te ori in?omplete9 pentru primirea aproCrilor @au !aranAiilor ne?e@are a?ordrii >inanArilor ramCur@aCile prin ?ontra?tarea datoriei puCli?e9 da? are ?a re ultat oCAinerea pe nedrept a a?e@tor >onduri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte"

Art. 2?< D!t-r&#r!# /! 7.&/-r% ;#< S?EimCarea de@tinaAiei >ondurilor CneBti ori a re@ur@elor materiale alo?ate unei autoritAi puCli?e @au in@tituAii puCli?e9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi @?EimCarea9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei >ondurilor pro=enite din >inanArile ramCur@aCile9 ?ontra?tate dire?t @au !arantate de @tat ori de unitAile admini@trati=$teritoriale" ;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2?= P!r+.#&! '#r! !A!r'%t) -& +!r3%'%- /! %&t!r!+ 0-8$%' Di@po iAiile art" '4+9 art" (1(9 art" (1+ $ (1)9 nu @e apli? Dn ?a ul per@oanelor pre= ute de art" #)+ alin" ;'<" CAPITOLUL III INFRACIUNI MPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITILOR EUROPENE Art. 2?> O8,%&!r!# %$!"#$) /! 7.&/-r% !-r.0!&! ;#< .olo@irea @au pre entarea de do?umente ori de?laraAii >al@e9 ineFa?te @au in?omplete9 da? are ?a re ultat oCAinerea pe nedrept de >onduri din Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea unor drepturi" 78

;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi omi@iunea de a >urni a datele ?erute potri=it le!ii pentru oCAinerea de >onduri din Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 da? >apta are ?a re ultat oCAinerea pe nedrept a a?e@tor >onduri" Art. 2 ? D!t-r&#r!# /! 7.&/-r% !-r.0!&! ;#< S?EimCarea9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei >ondurilor oCAinute din Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au din Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi @?EimCarea9 >r re@pe?tarea pre=ederilor le!ale9 a de@tinaAiei unor a=antaGe >inan?iare oCAinute Dn mod le!al9 da? >apta are ?a re ultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor" Art. 2 D%(%&-#r!# 7.&/-r%$.r !-r.0!&! ;#< .olo@irea @au pre entarea de do?umente ori de?laraAii >al@e9 ineFa?te @au in?omplete9 da? are ?a re ultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea ori Dn numele lor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi omi@iunea de a >urni a9 datele ?erute potri=it le!ii9 da? >apta are ?a re ultat diminuarea ile!al a re@ur@elor ?e treCuie =irate la Cu!etul !eneral al ComunitAilor Europene @au la Cu!etele admini@trate de a?e@tea9 ori Dn numele lor" Art. 2 * N!"$%:!&,# 1& +!r3%'%- 1& /#-&# 8-"!t!$.r C.(-&%t),%$.r E-r.0!&! NeDndeplinirea @au Dndeplinirea de>e?tuoa@9 din ?ulp9 a unei Dndatoriri de @er=i?iu de ?tre dire?torul9 admini@tratorul @au alt per@oan ?u atriCuAii de ?ondu?ere ori de ?ontrol Dn ?adrul unei per@oane Guridi?e ?u @?op lu?rati=9 da? a a=ut ?a re ultat @=rBirea de ?tre o per@oan a>lat Dn @uCordinea @a Bi ?are a a?Aionat Dn numele a!entului e?onomi?9 a uneia dintre in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" (14 8 (##9 a unei in>ra?Aiuni de ?orupAie ori de @plare de Cani Dn le!tur ?u >ondurile ComunitAilor Europene9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2 2 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" (14 alin";#<9 art" (#1 Bi art" (## alin";#< @e pedep@eBte" TITLUL VI INFRACIUNI DE FALS CAPITOLUL I FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

Art. 2 4 F#$+%7%'#r!# /! (.&!/! ;#< .al@i>i?area de moned ?u =aloare ?ir?ulatorie @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >al@i>i?area unei monede9 emi@e de ?tre autoritAile ?ompetente9 Dnainte de punerea o>i?ial Dn ?ir?ulaAie a a?e@teia" 79

;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2 6 F#$+%7%'#r!# /! t%t$-r% /! 'r!/%t +#- %&+tr-(!&t! /! 0$#t) ;#< .al@i>i?area de titluri de ?redit9 titluri @au in@trumente pentru e>e?tuarea plAilor9 @au a ori?ror alte titluri ori =alori a@emntoare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< pri=eBte un in@trument de plat ele?troni?9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2 ; F#$+%7%'#r!# /! t%(8r! +#- !7!'t! 0.@t#$! ;#< .al@i>i?area de timCre de ori?e >el9 mr?i poBtale9 pli?uri poBtale9 ?rAi poBtale @au ?upoane r@pun@ internaAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2 < P-&!r!# 1& '%r'-$#,%! /! 3#$.r% 7#$+%7%'#t! ;#< Punerea Dn ?ir?ulaAie a =alorilor >al@i>i?ate artate Dn art" (#%$(#3 pre?um Bi primirea9 deAinerea @au tran@miterea a?e@tora9 Dn =ederea punerii lor Dn ?ir?ulaAie9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au >o@t produ@e" ;'< Punerea Dn ?ir?ulaAie a =alorilor >al@i>i?ate artate Dn art" (#%$(#39 @=rBit de ?tre autor @au un parti?ipant la in>ra?Aiunea de >al@i>i?are @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au >o@t produ@e" ;(< Repunerea Dn ?ir?ulaAie a uneia dintre =alorile artate Dn art" (#%$(#39 de ?tre o per@oan ?are a ?on@tatat9 ulterior intrrii Dn po@e@ia a?e@teia9 ? e@te >al@i>i?at9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea de >al@i>i?are prin ?are au >o@t produ@e9 ale ?rei limite @pe?iale @e redu? la Gumtate" ;%< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2 = D!,%&!r!# /! %&+tr-(!&t! 1& 3!/!r!# 7#$+%7%')r%% /! 3#$.r% ;#< .aCri?area9 primirea9 deAinerea @au tran@miterea de in@trumente @au materiale ?u @?opul de a @er=i la >al@i>i?area =alorilor @au titlurilor artate Dn art" (#%9 art" (#+ alin";#< Bi art" (#3 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< .aCri?area9 primirea9 deAinerea @au tran@miterea de e?Eipamente9 in?lu@i= EardNare @au @o>tNare9 ?u @?opul de a @er=i la >al@i>i?area in@trumentelor de plat ele?troni?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 dup ?omiterea =reuneia dintre >aptele pre= ute Dn alin" ;#< @au ;'<9 Dnainte de de@?operirea a?e@tora Bi Dnainte de a @e >i tre?ut la @=rBirea >aptei de >al@i>i?are9 pred in@trumentele @au materialele deAinute autoritAilor Gudi?iare9 ori Dn?unoBtinAea a?e@te autoritAi de@pre eFi@tenAa lor" Art. 2 > E(%t!r!# 7r#-/-$.#+) /! (.&!/) ;#< Con>e?Aionarea de moned autenti? prin >olo@irea de in@talaAii @au materiale de@tinate a?e@tui @?op9 ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite de autoritAile ?ompetente @au >r a?ordul a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea punerea Dn ?ir?ulaAie a monedei ?on>e?Aionate Dn ?ondiAiile alin" ;#< pre?um Bi primirea9 deAinerea @au tran@miterea a?e@teia9 Dn =ederea punerii ei Dn ?ir?ulaAie" 80

Art. 2*? F#$+%7%'#r!# /! 3#$.r% +tr)%&! Di@po iAiile ?uprin@e Dn a?e@t ?apitol @e apli? Bi Dn ?a ul ?nd in>ra?Aiunea pri=eBte monede9 timCre9 titluri de =aloare ori in@trumente de plat emi@e Dn @trintate" CAPITOLUL II FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE Art. 2* F#$+%7%'#r!# /! %&+tr-(!&t! .7%'%#$! ;#< .al@i>i?area unui @i!iliu9 Btampile @au a unui in@trument de mar?are de ?are @e >olo@e@? per@oanele pre= ute Dn art" #)+9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au amend" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2** F.$.+%r!# %&+tr-(!&t!$.r 7#$+! .olo@irea in@trumentelor >al@e artate Dn art" ('# @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au amend" Art. 2*2 F#$+%7%'#r!# /! %&+tr-(!&t! /! #-t!&t%7%'#r! +tr)%&! Di@po iAiile ?uprin@e Dn pre entul ?apitol @e apli? Bi atun?i ?nd >apta pri=eBte in@trumente de autenti>i?are @au de mar?are >olo@ite de autoritAile unui @tat @trin"

CAPITOLUL III FALSURI N NSCRISURI Art. 2*4 F#$+-$ (#t!r%#$ 1& 1&+'r%+-r% .7%'%#$! ;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ o>i?ial prin ?ontra>a?erea @?rierii ori a @uC@?rierii @au prin alterarea lui Dn ori?e mod9 de natur @ produ? ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< .al@ul pre= ut Dn alineatul pre?edent9 @=rBit de un >un?Aionar Dn eFer?iAiul atriCuAiilor de @er=i?iu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Sunt a@imilate Dn@?ri@urilor o>i?iale Ciletele9 ti?Eetele @au ori?e alte imprimate produ?toare de ?on@e?inAe Guridi?e" ;%< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2*6 F#$+-$ %&t!$!'t-#$ ;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ o>i?ial ?u prileGul Dnto?mirii a?e@tuia9 de ?tre un >un?Aionar a>lat Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 prin ate@tarea unor >apte @au DmpreGurri ne?ore@pun toare ade=rului ori prin omi@iunea ?u BtiinA de a in@era unele date @au DmpreGurri9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2*; F#$+-$ 1& 1&+'r%+-r% +-8 +!(&)t-r) 0r%3#t) 81

;#< .al@i>i?area unui Dn@?ri@ @uC @emntur pri=at prin =reunul din modurile artate Dn art" ('% @au ('+9 da? >ptuitorul >olo@eBte Dn@?ri@ul >al@i>i?at ori Dl Dn?redinAea altei per@oane @pre >olo@ire9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte" Art. 2*< U5-$ /! 7#$+ .olo@irea unui Dn@?ri@ o>i?ial ori @uC @emntur pri=at9 ?uno@?nd ? e@te >al@9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au ?u amend ?nd Dn@?ri@ul e@te o>i?ial9 Bi ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend ?nd Dn@?ri@ul e@te @uC @emntur pri=at" Art. 2*= F#$+%7%'#r!# -&!% 1&r!"%+tr)r% t!B&%'! ;#< .al@i>i?area unei Dnre!i@trri teEni?e prin ?ontra>a?ere9 alterare ori prin determinarea ate@trii unor DmpreGurri ne?ore@pun toare ade=rului @au omi@iunea Dnre!i@trrii unor date @au DmpreGurri9 da? a >o@t urmat de >olo@irea de ?tre >ptuitor a Dnre!i@trrii9 ori de Dn?redinAarea a?e@teia unei alte per@oane @pre >olo@ire9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >olo@irea unei Dnre!i@trri teEni?e >al@i>i?ate Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e" ;(< Prin Dnre!i@trare teEni?9 Dn @en@ul pre entului arti?ol9 @e DnAele!e ate@tarea unei =alori9 !reutAi9 m@uri ori a de@>Burrii unui e=eniment9 reali at9 Dn tot @au Dn parte9 Dn mod automat9 prin intermediul unui di@po iti= teEni? omolo!at9 Bi ?are e@te de@tinat a proCa un anumit >apt9 Dn =ederea produ?erii de ?on@e?inAe Guridi?e" Art. 2*> F#$+-$ %&7.r(#t%' .apta de a introdu?e9 modi>i?a @au Bter!e9 >r drept9 date in>ormati?e ori de a re@tri?Aiona9 >r drept9 a??e@ul la a?e@te date9 re ultnd date ne?ore@pun toare ade=rului9 Dn @?opul de a >i utili ate Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 ?on@tituie in>ra?Aiune Bi @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. 22? F#$+-$ 1& /!'$#r#,%% De?lararea ne?ore@pun toare ade=rului9 >?ut unei per@oane dintre ?ele pre= ute Dn art" #)+9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 pentru @ine @au pentru altul9 atun?i ?nd9 potri=it le!ii ori DmpreGurrilor9 de?laraAia >?ut @er=eBte la produ?erea a?elei ?on@e?inAe9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" Art. 22 F#$+-$ 0r%3%&/ %/!&t%t#t!# ;#< Pre entarea @uC o identitate >al@ ori atriCuirea unei a@emenea identitAi altei per@oane9 prin >olo@irea >rauduloa@ a unui a?t ?e @er=eBte la identi>i?are9 le!itimare ori la do=edirea @trii ?i=ile @au a unui a@t>el de a?t >al@i>i?at9 pentru a indu?e @au a menAine Dn eroare un >un?Aionar9 Dn =ederea produ?erii unei ?on@e?inAe Guridi?e9 pentru @ine ori pentru altul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< Cnd pre entarea @$a >?ut prin DntreCuinAarea identitAii reale a unei per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la # la + ani" ;(< 6n?redinAarea unui a?t ?e @er=eBte la identi>i?are9 le!itimare ori la do=edirea @trii ?i=ile @pre a >i >olo@it >r drept @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" 82

Art. 22* I&7r#',%-&% /! 7#$+ '.(%+! 1& $!")t-r) '- #-t.r%t#t!# -&-% +t#t +tr)%& Di@po iAiile ?uprin@e Dn pre entul ?apitol @e apli? Bi atun?i ?nd >apta pri=eBte a?te emi@e de autoritatea ?ompetent a unui @tat @trin9 @au de?laraAii ori o identitate a@umate Dn >aAa a?e@teia" TITLUL VII INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI PUBLICE CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI CIRCULAIEI PE CILE FERATE Art. 222 N!1&/!0$%&%r!# 1&/#t.r%r%$.r /! +!r3%'%- +#- 1&/!0$%&%r!# $.r /!7!'t-.#+) ;#< NeDndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu @au Dndeplinirea lor de>e?tuoa@9 de ?tre an!aGaAii ?are !e@tionea in>ra@tru?tura >ero=iar9 ori a operatorilor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >apta a a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani"

Art. 224 N!1&/!0$%&%r!# 1&/#t.r%r%$.r /! +!r3%'%- +#- 1&/!0$%&%r!# $.r /!7!'t-.#+) /%& '-$0). ;#< NeDndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu @au Dndeplinirea lor de>e?tuoa@9 din ?ulp9 de ?tre an!aGaAii ?are !e@tionea in>ra@tru?tura >ero=iar9 ori a operatorilor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa miGloa?elor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cnd >apta a a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. 226 P)r)+%r!# 0.+t-$-% @% 0r!5!&,# $# +!r3%'%- +-8 %&7$-!&,# #$'..$-$-% +#- # #$t.r +-8+t#&,! ;#< Pr@irea po@tului9 Dn ori?e mod Bi @uC ori?e >orm9 de an!aGaAii ?u atriCuAii pri=ind @i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei a?e@tor miGloa?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Dndeplinirea Dndatoririlor de @er=i?iu de ?tre un an!aGat a=nd atriCuAii pri=ind @i!uranAa ?ir?ulaAiei miGloa?elor de tran@port9 inter=enAie @au mane=r pe ?alea >erat9 ?are are o DmCiCaAie al?ooli? de pe@te 19* !Ml al?ool pur Dn @n!e ori @e a>l @uC in>luenAa unor @uC@tanAe p@iEoa?ti=e" ;(< Cnd >aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea unor drepturi" 83

Art. 22; D%+tr-"!r!# +#- +!(&#$%5#r!# 7#$+) ;#< Di@tru!erea9 de!radarea ori adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare a liniei de ?ale >erat9 a materialului rulant9 a in@talaAiilor de ?ale >erat ori a ?elor de ?omuni?aAii >ero=iare9 pre?um Bi a ori?ror altor Cunuri @au dotri a>erente in>ra@tru?turii >ero=iare9 ori aBe area de oC@ta?ole pe linia >erat9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @i!uranAa miGloa?elor de tran@port9 mane=r @au inter=enAie pe ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea @=rBirea de a?te de @emnali are >al@ @au @=rBirea ori?ror a?te ?are pot indu?e Dn eroare per@onalul ?are a@i!ur ?ir?ulaAia miGloa?elor de tran@port mane=r @au inter=enAie pe ?alea >erat Dn timpul eFe?utrii @er=i?iului9 da? prin a?e@te >apte @e ?reea un peri?ol de a??ident de ?ale >erat" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare un a??ident de ?ale >erat9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Cnd >aptele pre= ute Dn alin" ;#< $ ;(< @unt @=rBite din ?ulp9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte" Art. 22< A''%/!&t-$ /! '#$! 7!r#t) A??identul de ?ale >erat ?on@t Dn di@tru!erea @au de!radarea adu@ miGloa?elor de tran@port9 materialului rulant @au in@talaAiilor de ?ale >erat Dn ?ur@ul ?ir?ulaAiei @au mane=rei miGloa?elor de tran@port9 mane=r9 DntreAinere @au inter=enAie pe ?alea >erat" CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA SIGURANEI CIRCULAIEI PE DRUMURILE PUBLICE Art. 22= P-&!r!# 1& '%r'-$#,%! +#- '.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ &!1&(#tr%'-$#t ;#< Punerea Dn ?ir?ulaAie @au ?ondu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au a unui tram=ai9 neDnmatri?ulat @au neDnre!i@trat9 potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" ;'< Punerea Dn ?ir?ulaAie @au ?ondu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au a unui tram=ai ?u numr >al@ de Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" ;(< Tra?tarea unei remor?i neDnmatri?ulate @au neDnre!i@trate ori ?u numr >al@ de Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;%< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul @au tra?tarea unei remor?i ale ?rei pl?uAe ?u numrul de Dnmatri?ulare @au de Dnre!i@trare au >o@t retra@e9 @au a unui =eEi?ul Dnmatri?ulat Dn alt @tat9 ?are nu are drept de ?ir?ulaAie Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" Art. 22> C.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ 7)r) 0!r(%+ /! '.&/-'!r! ;#< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui auto=eEi?ul ori a unui tram=ai de ?tre o per@oan ?are nu po@ed permi@ de ?ondu?ere @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere de ?tre o per@oan al ?rei permi@ de ?ondu?ere e@te ne?ore@pun tor ?ate!oriei @au @uC?ate!oriei din ?are >a?e parte =eEi?ulul 84

re@pe?ti= ori permi@ul i$a >o@t retra@ @au anulat9 ori ?reia eFer?itarea dreptului de a ?ondu?e i$a >o@t @u@pendat @au ?are nu are dreptul de a ?ondu?e auto=eEi?ule Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi per@oana ?are Dn?redinAea un =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere pentru ?ondu?erea pe drumurile puCli?e9 unei per@oane de@pre ?are Btie ? @e a>l Dn una dintre @ituaAiile pre= ute Dn alin" ;#< @au ;'<9 @au @uC in>luenAa al?oolului ori a unor @uC@tanAe p@iEoa?ti=e" Art. 24? C.&/-'!r!# -&-% 3!B%'-$ +-8 %&7$-!&,# #$'..$-$-% +#- #$t.r +-8+t#&,! ;#< Condu?erea pe drumurile puCli?e a unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere de ?tre o per@oan ?are9 la momentul prele=rii mo@trelor Ciolo!i?e9 are o DmCiCaAie al?ooli? de pe@te 19*1 !Ml al?ool pur Dn @n!e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi per@oana9 a>lat @uC in>luenAa unor @uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 ?ondu?e un =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere" ;(< Da? per@oana a>lat Dn una dintre @ituaAiile pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< e>e?tuea tran@port puCli? de per@oane9 tran@port de @uC@tanAe @au produ@e peri?uloa@e ori @e a>l Dn pro?e@ul de in@truire pra?ti? a unor per@oane pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere @au Dn timpul de@>Burrii proCelor pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" Art. 24 R!7-5-$ +#- +-+tr#"!r!# /! $# 0r!$!3#r!# /! (.+tr! 8%.$."%'! Re>u ul ori @u@tra!erea ?ondu?torului unui =eEi?ul pentru ?are le!ea pre=ede oCli!ati=itatea deAinerii permi@ului de ?ondu?ere ori a in@tru?torului auto9 a>lat Dn pro?e@ul de in@truire9 @au a eFaminatorului autoritAii ?ompetente9 a>lat Dn timpul de@>Burrii proCelor pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere9 de a @e @upune prele=rii de mo@tre Ciolo!i?e ne?e@are Dn =ederea @taCilirii al?oolemiei ori a pre enAei unor @uC@tanAe p@iEoa?ti=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. 24* P)r)+%r!# $.'-$-% #''%/!&t-$-% .r% (./%7%'#r!# +#- @t!r"!r!# -r(!$.r #'!+t-%# ;#< Pr@irea lo?ului a??identului9 >r Dn?u=iinAarea poliAiei @au a pro?urorului ?are e>e?tuea ?er?etarea lo?ului >aptei9 de ?tre ?ondu?torul =eEi?ulului @au de ?tre in@tru?torul auto9 a>lat Dn pro?e@ul de in@truire9 ori de ?tre eFaminatorul autoritAii ?ompetente a>lat Dn timpul de@>Burrii proCelor pra?ti?e ale eFamenului pentru oCAinerea permi@ului de ?ondu?ere9 impli?at Dntr$un a??ident de ?ir?ulaAie @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi >apta ori?rei per@oane de a modi>i?a @tarea lo?ului @au de a Bter!e urmele a??identului de ?ir?ulaAie din ?are a re ultat u?iderea @au =tmarea inte!ritAii ?orporale ori a @ntAii uneia @au mai multor per@oane9 >r a?ordul e?Eipei de ?er?etare la >aAa lo?ului" ;(< Nu ?on@tituie in>ra?Aiune pr@irea lo?ului a??identului ?ndJ a< Dn urma a??identului @$au produ@ doar pa!uCe materialeK C< ?ondu?torul =eEi?ulului9 Dn lip@a altor miGloa?e de tran@port9 tran@port el Dn@uBi per@oanele rnite la ?ea mai apropiat unitate @anitar Dn m@ur @ a?orde a@i@tenA medi?al ne?e@ar Bi la ?are a de?larat datele per@onale de identitate Bi numrul de Dnmatri?ulare @au Dnre!i@trare a =eEi?ulului ?ondu@9 ?on@emnate Dntr$un re!i@tru @pe?ial9 da? @e Dnapoia imediat la lo?ul a??identuluiK 85

?< ?ondu?torul auto=eEi?ulului ?u re!im de ?ir?ulaAie prioritar anunA de Dndat poliAia9 iar dup terminarea mi@iunii @e pre int la @ediul unitAii de poliAie pe a ?rei ra de ?ompetenA @$a produ@ a??identul9 Dn =ederea Dnto?mirii do?umentelor de ?on@tatareK d< =i?tima pr@eBte lo?ul >aptei9 iar ?ondu?torul de =eEi?ul anunA imediat e=enimentul la ?ea mai apropiat unitate de poliAie" Art. 242 (0%!/%'#r!# +#- 1&"r!-&#r!# '%r'-$#,%!% 0! /r-(-r%$! 0-8$%'! ;#< In@talarea de miGloa?e de @emnali are rutier @au modi>i?area po iAiilor a?e@tora9 >r autori aAie eliCerat de autoritAile ?ompetente9 de natur @ indu? Dn eroare parti?ipanAii la tra>i? ori @ Dn!reune e ?ir?ulaAia pe drumul puCli? @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Parti?iparea Dn ?alitate de ?ondu?tor de =eEi?ul la Dntre?eri neautori ate pe drumurile puCli?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au ?u amend" ;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea aBe area de oC@ta?ole ?are Dn!reunea @au Dmpiedi? ?ir?ulaAia pe drumul puCli?9 da? @e pune Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei ori @e adu?e atin!ere dreptului la liCera ?ir?ulaAie a ?elorlalAi parti?ipanAi la tra>i?" ;%< L@area >r @upra=e!Eere pe partea ?aro@aCil a drumului puCli? a unui =eEi?ul ?are tran@port produ@e @au @uC@tanAe peri?uloa@e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la unu la ( ani @au ?u amend" Art. 244 N!r!+0!'t#r!# #tr%8-,%%$.r 0r%3%&/ 3!r%7%'#r!# t!B&%') .r% !7!'t-#r!# r!0#r#,%%$.r ;#< 6ndeplinirea de>e?tuoa@ @au neDndeplinirea atriCuAiilor de =eri>i?are teEni? ori in@pe?Aie teEni? periodi? a auto=eEi?ulelor9 remor?ilor @au tram=aielor ori a ?elor re>eritoare la e>e?tuarea unor reparaAii @au inter=enAii teEni?e de ?tre per@oanele ?are au a@emenea atriCuAii9 da? din ?au a @trii teEni?e a =eEi?ulului @$a pu@ Dn peri?ol @i!uranAa ?ir?ulaAiei pe drumurile puCli?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Da?9 urmare >aptei pre= ute Dn alin" ;#<9 @$a produ@ un a??ident de ?ir?ulaAie ?are a a=ut ?a urmare =tmarea inte!ritAii ?orporale @au a @ntAii uneia @au mai multor per@oane pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani iar da? @$a produ@ moartea uneia @au mai multor per@oane pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t @=rBite din ?ulp limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? ?u o treime" ;%< Repararea auto=eEi?ulelor9 remor?ilor9 tram=aielor @au mopedelor a=nd urme de a??ident9 >r a >i Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute de le!e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la ' ani @au ?u amend" Art. 246 E7!'t-#r!# /! $-'r)r% &!#-t.r%5#t! 1& 5.&# /r-(-$-% 0-8$%' ;#< E>e?tuarea unor lu?rri de ?on@truire9 modi>i?are9 moderni are @au reaCilitare a drumului puCli? ori de amenaGare a a??e@ului rutier la drumul puCli?9 >r autori aAie de ?on@tru?Aie eliCerat Dn ?ondiAiile le!ii ori ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite Dn autori aAie9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Ampla@area unor ?on@tru?Aii9 panouri @au re?lame puCli?itare Dn ona drumului9 >r autori aAie de ?on@tru?Aie eliCerat Dn ?ondiAiile le!ii ori ?u Dn?l?area ?ondiAiilor @taCilite Dn autori aAie9 da? prin a?ea@ta @e ?reea un peri?ol pentru @i!uranAa ?ir?ulaAiei9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la un an @au ?u amend" ;(< Per@oana autori at de admini@tratorul ?ii >erate ?are nu ia m@urile ?ore@pun toare pentru @emnali area tre?erilor la ni=el ?u ?alea >erat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oarea de la ( luni la ' ani @au ?u amend" 86

;%< Cu pedeap@a pre= ut Dn alin" ;(< @e @an?Aionea Bi per@oana autori at de ?tre admini@tratorul unui drum puCli? @au eFe?utantul unei lu?rri pe partea ?aro@aCil9 ?are nu ia m@urile ?ore@pun toare pentru @emnali area oC@ta?olelor @au a lu?rrilor pe drumurile puCli?e9 da? prin a?ea@ta @$a produ@ un a??ident de ?ir?ulaAie" CAPITOLUL III NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNIIILOR, MATERIALELOR NUCLEARE I AL MATERIILOR EXPLOZIVE Art. 24; N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% #r(!$.r @% #$ (-&%,%%$.r ;#< DeAinerea9 portul9 ?on>e?Aionarea pre?um Bi ori?e operaAiune pri=ind ?ir?ulaAia armelor letale9 a muniAiilor9 me?ani@melor @au di@po iti=elor a?e@tora @au >un?Aionarea atelierelor de reparare a armelor letale9 >r drept9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< DeAinerea @au portul >r drept de arme neletale din ?ate!oria ?elor @upu@e autori rii @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au amend" ;(< Su@tra!erea armelor @au muniAiilor pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;(< au ?a oCie?t arme inter i@e @au muniAii9 me?ani@me ori di@po iti=e ale a?e@tora9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" Art. 24< U5-$ /! #r() 7)r) /r!0t ;#< U ul de arm letal @au inter i@9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani" ;'< U ul de arm neletal din ?ate!oria ?elor @upu@e autori rii9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani" Art. 24= t!r"!r!# +#- (./%7%'#r!# (#r'#:!$.r /! 0! #r(! $!t#$! 2ter!erea @au modi>i?area9 >r drept9 a mar?aGelor de pe arme letale @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" Art. 24> N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% (#t!r%#$!$.r &-'$!#r! +#- #$ #$t.r (#t!r%% r#/%.#'t%3! ;#< Primirea9 deAinerea9 >olo@irea9 ?edarea9 modi>i?area9 Dn@trinarea9 di@per@area9 eFpunerea9 tran@portul @au deturnarea materialelor nu?leare ori a altor materii radioa?ti=e9 pre?um Bi ori?e operaAie pri=ind ?ir?ulaAia a?e@tora9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Su@tra!erea materialelor nu?leare @au a altor materii radioa?ti=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au pu@ Dn peri?ol alte per@oane @au Cunuri9 au produ@ =tmarea ?orporal a uneia @au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< 6n ?a ul Dn ?are >aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< au a=ut ?a urmare moartea uneia @au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 26? N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% (#t!r%%$.r !A0$.5%3!

87

;#< Produ?erea9 eFperimentarea9 prelu?rarea9 deAinerea9 tran@portul ori >olo@irea materiilor eFplo i=e @au ori?e alte operaAiuni pri=ind ?ir?ulaAia a?e@tora9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Su@tra!erea materiilor eFplo i=e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Cnd >aptele pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< pri=e@? o ?antitate mai mare de # L! e?Ei=alent trotil @au ?nd ?antitatea eFplo i= e@te Dn@oAit de materiale de iniAiere9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< 6n ?a ul Dn ?are >aptele pre= ute Dn alin";#< $ ;(< au a=ut ?a urmare moartea uneia @au mai multor per@oane9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 26 S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art"(%3 alin" ;#< Bi ;(<9 art"(%4 alin";#< Bi ;'< Bi art"(+1 alin";#< Bi ;'<9 @e pedep@eBte" CAPITOLUL IV INFRACIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU ALTE ACTIVITI REGLEMENTATE DE LEGE Art. 26* EA!r'%t#r!# 7)r) /r!0t # -&!% 0r.7!+%% +#- #'t%3%t),% EFer?itarea9 >r drept9 a unei pro>e@ii @au a?ti=itAi pentru ?are le!ea ?ere autori aAie9 ori eFer?itarea a?e@tora Dn alte ?ondiAii de?t ?ele le!ale9 da? le!ea @pe?ial pre=ede ? @=rBirea unor a@t>el de >apte @e @an?Aionea potri=it le!ii penale9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. 262 N!$-#r!# ()+-r%$.r $!"#$! /! +!'-r%t#t! @% +)&)t#t! 1& (-&') ;#< Neluarea =reuneia din m@urile le!ale de @e?uritate Bi @ntate Dn mun? de ?tre per@oana ?are a=ea Dndatorirea de a lua a?e@te m@uri9 da? @e ?reea un peri?ol iminent de produ?ere a unui a??ident de mun? @au de DmColn=ire pro>e@ional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< .apta pre= ut Dn alin" ;#< @=rBit din ?ulp @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. 264 N!r!+0!'t#r!# ()+-r%$.r $!"#$! /! +!'-r%t#t! @% +)&)t#t! 1& (-&') ;#< Nere@pe?tarea de ?tre ori?e per@oan a oCli!aAiilor Bi a m@urilor @taCilite ?u pri=ire la @e?uritatea Bi @ntatea Dn mun?9 da? prin a?ea@ta @e ?reea un peri?ol iminent de produ?ere a unui a??ident de mun? @au de DmColn=ire pro>e@ional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea repunerea Dn >un?Aiune a in@talaAiilor9 maBinilor Bi utilaGelor9 anterior eliminrii tuturor de>i?ienAelor pentru ?are @$a luat m@ura opririi lor" ;(< .aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @=rBite din ?ulp @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend Art. 266 C#()t# Darea de Cani ?u doCnd9 ?a Dndeletni?ire9 de ?tre o per@oan neautori at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" 88

CAPITOLUL V INFRACIUNI CONTRA SNTII PUBLICE Art. 26; Z)/)r&%'%r!# '.(8#t!r%% 8.$%$.r ;#< Nere@pe?tarea m@urilor pri=itoare la pre=enirea @au ?omCaterea Colilor in>e?to$ ?onta!ioa@e da? a a=ut ?a urmare r@pndirea unei a@emenea Coli9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< e@te @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la o lun la 3 luni @au amenda" Art. 26< C.&t#(%&#r!# 3!&!r%') ;#< Tran@miterea unei Coli =eneri?e9 prin raport @eFual @au alte a?te @eFuale9 de ?tre o per@oan ?are Btie ? @u>er de o a@t>el de Coal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< In@tanAa de Gude?at =a di@pune m@ura de @i!uranA a oCli!rii la tratament medi?al" Art. 26= Tr#&+(%t!r!# +%&/r.(-$-% %(-&./!7%'%t#r /.89&/%t ;#< Tran@miterea9 prin ori?e miGloa?e9 a @indromului imunode>i?itar doCndit 8 SIDA 8 de ?tre o per@oan ?are Btie ? @u>er de a?ea@t Coal9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani" ;'< Tran@miterea9 prin ori?e miGloa?e9 a @indromului imunode>i?itar doCndit 8 SIDA 8 de ?tre o alt per@oan de?t ?ea pre= ut Dn alin";#<9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #' ani" ;(< Da? prin >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @$a produ@ moartea =i?timei9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ) la #+ ani" ;%< Cnd >apta pre= ut Dn alin";'< a >o@t @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani9 iar da? a ?au at moartea =i?timei pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ' la ) ani" ;+< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn alin";#< Bi ;'< @e pedep@eBte" Art. 26> R)+09&/%r!# 8.$%$.r $# #&%(#$! +#- 0$#&t! ;#< Nere@pe?tarea m@urilor pri=itoare la pre=enirea @au ?omCaterea Colilor in>e?to$ ?onta!ioa@e la animale @au plante ori a duntorilor9 da? a a=ut ?a urmare r@pndirea unei a@emenea Coli ori a duntorilor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au amend" ;'< Da? >apta e@te @=rBit din ?ulp9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" Art. 2;? I&7!'t#r!# #0!% ;#< In>e?tarea prin ori?e miGloa?e a @ur@elor @au reAelelor de ap9 da? apa de=ine duntoare @ntAii oamenilor9 animalelor @au plantelor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte"

89

Art. 2; F#$+%7%'#r!# +#- +-8+t%t-%r!# /! #$%(!&t! .r% #$t! 0r./-+! ;#< Prepararea9 o>erirea @au eFpunerea @pre =n are de alimente9 Cuturi ori alte produ@e >al@i>i?ate @au @uC@tituite9 da? @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Prepararea9 o>erirea @au eFpunerea @pre =n are de medi?amente ?ontra>?ute @au @uC@tituite ?are @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2;* C.(!r'%#$%5#r!# /! 0r./-+! #$t!r#t! ;#< /n area de alimente9 Cuturi @au alte produ@e ?uno@?nd ? @unt alterate ori ?u perioada de =alaCilitate depBit9 da? @unt =tmtoare @ntAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea punerea Dn ?on@um de ?arne @au produ@e din ?arne9 pro=enite din tieri de animale @u@tra@e ?ontrolului =eterinar9 da? @unt =tmtoare @ntAii" ;(< /n area de medi?amente ?uno@?nd ? @unt ?ontra>?ute9 alterate ori ?u perioada de =alaCilitate depBit9 da? @unt =tmtoare @ntAii ori Bi$au pierdut Dn tot @au Dn parte e>i?ienAa terapeuti?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2;2 Tr#7%'-$ /! 0r./-+! +#- +-8+t#&,! t.A%'! ;#< Produ?erea9 deAinerea pre?um Bi ori?e operaAiune pri=ind ?ir?ulaAia produ@elor ori @uC@tanAelor toFi?e9 ?ulti=area Dn @?op de prelu?rare a plantelor ?are ?onAin a@t>el de @uC@tanAe ori eFperimentarea produ@elor @au @uC@tanAelor toFi?e9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Tentati=a @e pedep@eBte"

TITLUL VIII INFRACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAII PRIVIND CONVIEUIREA SOCIAL CAPITOLUL I INFRACIUNI CONTRA ORDINII I LINITII PUBLICE

Art. 2;4 C.&+t%t-%r!# -&-% "r-0 %&7r#',%.&#$ .r"#&%5#t ;#< IniAierea @au ?on@tituirea unui !rup in>ra?Aional or!ani at9 aderarea @au @priGinirea9 @uC ori?e >orm9 a unui a@t>el de !rup @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cnd in>ra?Aiunea ?are intr Dn @?opul !rupului in>ra?Aional or!ani at e@te @an?Aionat de le!e ?u pedeap@a detenAiunii pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oarea mai mare de #1 ani pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t urmate de @=rBirea unei in>ra?Aiuni9 @e apli? re!ulile pri=ind ?on?ur@ul de in>ra?Aiuni" ;%< Nu @e pedep@e@? per@oanele ?are au ?omi@ >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'<9 da? denunA autoritAilor !rupul in>ra?Aional or!ani at9 Dnainte ?a a?e@ta @ >i >o@t de@?operit Bi @ @e >i Dn?eput @=rBirea =reuneia dintre in>ra?Aiunile ?are intr Dn @?opul !rupului" 90

;+< Da? per@oana ?are a @=rBit una dintre >aptele pre= ute Dn alin" ;#< $ ;(< Dnle@neBte9 Dn ?ur@ul urmririi penale9 a>larea ade=rului Bi tra!erea la r@pundere penal a unuia @au mai multor memCri ai unui !rup in>ra?Aional or!ani at9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" ;3< Prin !rup in>ra?Aional or!ani at @e DnAele!e !rupul @tru?turat9 >ormat din trei @au mai multe per@oane9 ?on@tituit pentru o anumit perioad de timp Bi pentru a a?Aiona Dn mod ?oordonat Dn @?opul ?omiterii uneia @au mai multor in>ra?Aiuni" Art. 2;6 I&+t%"#r!# 0-8$%') ;#< .apta de a Dndemna puCli?ul9 =erCal9 Dn @?ri@ @au prin ori?e alte miGloa?e9 @ @=rBea@? in>ra?Aiuni9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ( ani @au ?u amend9 >r a @e putea depBi pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea la @=rBirea ?reia @$a in@ti!at" ;'< Da? >apta pre= ut Dn alin" ;#< e@te ?omi@ de un >un?Aionar9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi9 >r a @e putea depBi pedeap@a pre= ut de le!e pentru in>ra?Aiunea la @=rBirea ?reia @$a in@ti!at" ;(< Da? in@ti!area puCli? a a=ut ?a urmare ?omiterea in>ra?Aiunii la ?are @$a in@ti!at9 pedeap@a e@te ?ea pre= ut de le!e pentru a?ea in>ra?Aiune" Art. 2;; I&'%t#r!# $# -r) +#- /%+'r%(%&#r! In?itarea puCli?ului9 prin ori?e miGloa?e9 la ur @au di@?riminare Dmpotri=a unei ?ate!orii de per@oane @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" Art. 2;< &'!r'#r!# /! # /!t!r(%&# +)39r@%r!# -&!% %&7r#',%-&% 6n?er?area de a determina o per@oan9 prin ?on@trn!ere @au ?orupere9 @ ?omit o in>ra?Aiune pentru ?are le!ea pre=ede pedeap@a detenAiunii pe =iaA @au pedeap@a Dn?Ei@orii mai mare de #1 ani9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" Art. 2;= T-$8-r#r!# .r/%&%% @% $%&%@t%% 0-8$%'! .apta per@oanei ?are9 Dn puCli?9 prin =iolenAe ?omi@e Dmpotri=a per@oanelor @au Cunurilor9 ori prin ameninAri @au atin!eri !ra=e adu@e demnitAii per@oanelor9 tulCur ordinea Bi liniBtea puCli?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" Art. 2;> T-$8-r#r!# .r/%&%% 0-8$%'! 0r%& #/-&)r% &!#-t.r%5#t! ;#< Parti?iparea la o adunare puCli? neautori at9 Dn ?adrul ?reia @e ?omit a?te de =iolenA Dmpotri=a per@oanelor @au Cunurilor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea re>u ul de a @e @upune @omaAiei e>e?tuate9 potri=it le!ii9 de ?tre or!anele de ordine9 pentru di@per@area unei adunri puCli?e neautori ate prin ?are @$a Clo?at tra>i?ul pe un drum naAional ori pe ?alea >erat" Art. 2<? P.rt-$ +#- 7.$.+%r!# 7)r) /r!0t /! .8%!'t! 0!r%'-$.#+! ;#< .apta de a purta la =edere9 >r drept9 la adunri puCli?e9 mani>e@tri ?ultural$ @porti=e9 Dn lo?uri de di@tra?Aie ori a!rement @au Dn miGloa?e de tran@port Dn ?omunJ a< ?uAitul9 pumnalul9 CoFul @au alte a@emenea oCie?te >aCri?ate @au ?on>e?Aionate anume pentru tiere9 DnAepare @au lo=ireK C< arme neletale ?are nu @unt @upu@e autori rii ori di@po iti=e pentru Bo?uri ele?tri?eK ?< @uC@tanAe iritant la?rimo!ene @au ?u e>e?t parali ant9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" 91

;'< .olo@irea9 >r drept9 la adunri puCli?e9 mani>e@tri ?ultural$@porti=e9 Dn lo?uri de di@tra?Aie ori a!rement @au Dn miGloa?e de tran@port Dn ?omun a oCie?telor @au @uC@tanAelor pre= ute Dn alin" ;#< @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;(< Portul9 >r drept9 al oCie?telor @au @uC@tanAelor pre= ute Dn alin" ;#< Dn @ediul autoritAilor puCli?e9 in@tituAiilor puCli?e @au al altor per@oane Guridi?e de intere@ puCli?9 ori Dn @paAiile re er=ate de@>Burrii pro?e@ului ele?toral @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" Art. 2< (0%!/%'#r!# /!+7)@-r)r%% -&!% #/-&)r% 0-8$%'! 6mpiedi?area9 prin ori?e miGloa?e9 a de@>Burrii unei adunri puCli?e ?are a >o@t autori at potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" Art. 2<* P.r&."r#7%# %&7#&t%$) ;#< Produ?erea9 eFpunerea @au di@triCuirea9 Dn ori?e mod9 pre?um Bi deAinerea Dn =ederea eFpunerii @au di@triCuirii de materiale porno!ra>i?e ?u minori9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< Da? >aptele pre= ute Dn alineatul pre?edent au >o@t @=rBite printr$un @i@tem in>ormati? @au alt miGlo? de @to?are a datelor in>ormati?e9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" ;(< Prin materiale porno!ra>i?e ?u minori @e DnAele!e ori?e material ?are pre int un minor a=nd un ?omportament @eFual eFpli?it @au ?are9 deBi nu pre int o per@oan real9 @imulea 9 Dn mod ?rediCil9 un minor a=nd un a@t>el de ?omportament" Art. 2<2 U$tr#:-$ '.&tr# 8-&!$.r (.r#3-r% .apta per@oanei ?are9 Dn puCli?9 eFpune @au di@triCuie >r drept ima!ini ?e pre int eFpli?it o a?ti=itate @eFual9 alta de?t ?ea la ?are @e re>er art" ()'9 ori @=rBeBte a?te de eFEiCiAioni@m @au alte a?te @eFuale eFpli?ite9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" CAPITOLUL II INFRACIUNI CONTRA FAMILIEI Art. 2<4 B%"#(%# ;#< 6n?Eeierea unei noi ?@torii de ?tre o per@oan ?@torit @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au amend" ;'< Per@oana ne?@torit ?are Dn?Eeie o ?@torie ?u o per@oan pe ?are o Btie ?@torit9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la un an @au ?u amend" Art. 2<6 A8#&/.&-$ /! 7#(%$%! ;#< S=rBirea de ?tre per@oana ?are are oCli!aAia le!al de DntreAinere9 >aA de ?el DndreptAit la DntreAinere9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ a< pr@irea9 alun!area @au l@area >r aGutor9 eFpunndu$l la @u>erinAe >i i?e @au moraleK C< neDndeplinirea9 ?u rea$?redinA9 a oCli!aAiei de DntreAinere pre= ut de le!eK ?< neplata9 ?u rea ?redinA9 timp de trei luni9 a pen@iei de DntreAinere @taCilit pe ?ale Gude?torea@?9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" ;'< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" 92

;(< .apta nu @e pedep@eBte9 da? Dnainte de terminarea urmririi penale9 in?ulpatul DBi DndeplineBte oCli!aAiile" ;%< Da?9 pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare9 in?ulpatul DBi DndeplineBte oCli!aAiile9 in@tanAa di@pune9 dup ?a 9 amnarea apli?rii pedep@ei @au @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9 ?Eiar da? nu @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru a?ea@ta" Art. 2<; N!r!+0!'t#r!# ()+-r%$.r 0r%3%&/ 1&'r!/%&,#r!# (%&.r-$-% ;#< ReAinerea de ?tre un printe a ?opilului @u minor9 >r ?on@imAmntul ?eluilalt printe @au al per@oanei ?reia i$a >o@t Dn?redinAat minorul potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la o lun la ( luni @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta per@oanei ?reia i @$a Dn?redinAat minorul prin Eotrre Gude?torea@? @pre ?reBtere Bi edu?are9 de a Dmpiedi?a9 Dn mod repetat9 pe ori?are dintre prinAi @ aiC le!turi per@onale ?u minorul9 Dn ?ondiAiile @taCilite de prAi @au de ?tre or!anul ?ompetent" ;(< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. 2<< (0%!/%'#r!# #''!+-$-% $# 1&3),)(9&t-$ "!&!r#$ .8$%"#t.r%;#< Printele @au per@oana ?reia i$a >o@t Dn?redinAat9 potri=it le!ii9 un minor Bi ?are9 Dn mod neGu@ti>i?at9 Dl retra!e @au Dl Dmpiedi? prin ori?e miGloa?e @ urme e ?ur@urile Dn=Amntului !eneral oCli!atoriu9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< .apta nu @e pedep@eBte da? Dnainte de terminarea urmririi penale in?ulpatul a@i!ur reluarea >re?=entrii ?ur@urilor de ?tre minor" ;(< Da? pn la rmnerea de>initi= a Eotrrii de ?ondamnare in?ulpatul a@i!ur reluarea >re?=entrii ?ur@urilor de ?tre minor9 in@tanAa di@pune9 dup ?a 9 amnarea apli?rii pedep@ei @au @u@pendarea eFe?utrii pedep@ei @uC @upra=e!Eere9 ?Eiar da? nu @unt Dndeplinite ?ondiAiile pre= ute de le!e pentru a?ea@ta" CAPITOLUL III INFRACIUNI CONTRA LIBERTII RELIGIOASE I RESPECTULUI DATORAT MORILOR Art. 2<= (0%!/%'#r!# !A!r'%t)r%% $%8!rt),%% r!$%"%.#+! ;#< 6mpiedi?area @au tulCurarea liCerei eFer?itri a ritualului unui ?ult reli!io@9 ?are e@te or!ani at Bi >un?Aionea potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< OCli!area unei per@oane9 prin ?on@trn!ere9 @ parti?ipe la @er=i?iile reli!ioa@e ale unui ?ult ori @ Dndeplinea@? un a?t reli!io@ le!at de eFer?itarea unui ?ult @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" ;(< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea oCli!area unei per@oane9 prin =iolenA @au ameninAare9 @ Dndeplinea@? un a?t inter i@ de ?ultul9 or!ani at potri=it le!ii9 ?ruia Di aparAine" ;%< A?Aiunea penal @e pune Dn miB?are la pln!erea prealaCil a per@oanei =tmate" Art. 2<> Pr.7#&#r!# $)'#@-r%$.r +#- .8%!'t!$.r /! '-$t Pro>anarea unui l?aB @au a unui oCie?t de ?ult9 aparAinnd unui ?ult reli!io@ ?are e@te or!ani at Bi >un?Aionea potri=it le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ' ani @au ?u amend" 93

Art. 2=? Pr.7#&#r!# /! '#/#3r! +#- (.r(%&t! ;#< Su@tra!erea9 di@tru!erea @au pro>anarea unui ?ada=ru9 ori a ?enuBei re ultate din in?inerarea a?e@tuia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< Pro>anarea prin ori?e miGloa?e a unui mormnt9 a unei urne >unerare @au a unui monument >unerar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au amend" Art. 2= Pr!$!3#r!# %$!"#$) /! ,!+-t-r% +#- .r"#&! Prele=area de Ae@uturi @au or!ane de la un ?ada=ru9 >r drept9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend" TITLUL IX INFRACIUNI ELECTORALE Art. 2=* (0%!/%'#r!# !A!r'%t)r%% /r!0t-r%$.r !$!'t.r#$! ;#< 6mpiedi?area9 prin ori?e miGloa?e9 a liCerului eFer?iAiu al dreptului de a ale!e @au de a >i ale@9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani" ;'< Ata?ul9 prin ori?e miGloa?e9 a@upra lo?alului @e?Aiei de =otare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2=2 C.r-0!r!# #$!")t.r%$.r ;#< O>erirea @au darea de Cani9 Cunuri ori de alte >oloa@e Dn @?opul determinrii ale!torului @ =ote e @au @ nu =ote e o anumita li@t de ?andidaAi ori un anumit ?andidat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Nu intr Dn ?ate!oria Cunurilor pre= ute Dn alin" ;#< Cunurile ?u =aloare @imColi?9 in@?ripAionate ?u Dn@emnele unei >ormaAiuni politi?e" Art. 2=4 Fr#-/# $# 3.t ;#< .apta per@oanei ?are =otea J a< >r a a=ea a?e@t dreptK C< de dou @au mai multe oriK ?< prin introdu?erea Dn urn a mai multor Culetine de =ot de?t are dreptul un ale!tor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la 3 luni la ( ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea utili area unei ?rAi de ale!tor @au a unui a?t de identitate nul ori >al@9 @au a unui Culetin de =ot >al@" Art. 2=6 Fr#-/# $# 3.t-$ !$!'tr.&%' Tiprirea Bi utili area de date de a??e@ >al@e9 a??e@area >rauduloa@ a @i@temului de =or ele?troni? @au >al@i>i?area prin ori?e miGloa?e a Culetinelor de =ot Dn >ormat ele?troni? @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. 2=; V%.$#r!# '.&7%/!&,%#$%t),%% 3.t-$-% ;#< /iolarea prin ori?e miGloa?e a @e?retului =otului @e pedep@eBte ?u amend" ;'< Da? >apta a >o@t ?omi@ de un memCru al Ciroului ele?toral al @e?Aiei de =otare9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la 3 luni la ( ani @au amenda Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" 94

Art. 2=< N!r!+0!'t#r!# r!"%(-$-% -r&!% /! 3.t ;#< De@?Eiderea urnelor9 Dnainte de ora @taCilit pentru Dn?Eiderea =otrii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< 6n?redinAarea urnei @pe?iale altor per@oane de?t memCrilor Ciroului ele?toral al @e?Aiei de =otare9 ori tran@portarea a?e@teia de ?tre alte per@oane @au Dn alte ?ondiAii de?t ?ele pre= ute de le!e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2== F#$+%7%'#r!# /.'-(!&t!$.r @% !3%/!&,!$.r !$!'t.r#$! ;#< .al@i>i?area9 prin ori?e miGloa?e a Dn@?ri@urilor de la Cirourile ele?torale @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi Dn@?rierea Dn ?opia de pe li@ta ele?toral permanent a unor per@oane ?are nu >i!urea Dn a?ea@t li@t" ;(< Introdu?erea Dn u @au >olo@irea unui pro!ram in>ormati? ?u =i?ii ?are alterea Dnre!i@trarea ori Dn@umarea re ultatelor oCAinute Dn @e?Aiile de =otare @au determin reparti area mandatelor Dn a>ara pre=ederilor le!ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea introdu?erea de date9 in>ormaAii @au pro?eduri ?are du? la alterarea @i@temului in>ormaAional naAional ne?e@ar @taCilirii re ultatelor ale!erilor" Art. 2=> F#0t! +)39r@%t! 1& $!")t-r) '- -& r!7!r!&/-( ;#< Di@po iAiile art" (*' $ (** @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi Dn ?a ul >aptelor @=rBite ?u prileGul unui re>erendum" Art. 2>? S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" (*' Bi art" (*% $ (** @e pedep@eBte" TITLUL X INFRACIUNI CONTRA SECURITII NAIONALE Art. 2> Tr)/#r!# .apta ?etAeanului romn de a intra Dn le!tur ?u o putere @au ?u o or!ani aAie @trin ori ?u a!enAi ai a?e@tora9 Dn @?opul de a @uprima @au BtirCi unitatea Bi indi=i iCilitatea9 @u=eranitatea @au independenAa @tatului9 prinJ a< pro=o?are de r Coi ?ontra Arii @au de Dnle@nire a o?upaAiei militare @trineK C< @uCminare e?onomi?9 politi? @au a ?apa?itAii de aprare a @tatuluiK ?< a@er=ire >aA de o putere @au or!ani aAie @trinK d< aGutarea unei puteri @au or!ani aAii @trine pentru de@>Burarea unei a?ti=itAi o@tile Dmpotri=a @e?uritAii naAionale9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>* Tr)/#r!# 0r%& tr#&+(%t!r! /! %&7.r(#,%% +!'r!t! /! +t#t Tran@miterea de in>ormaAii @e?rete de @tat unei puteri @au or!ani aAii @trine ori a!enAilor a?e@tora9 pre?um Bi pro?urarea ori deAinerea de do?umente @au date ?e ?on@tituie in>ormaAii @e?rete de @tat de ?tre ?ei ?are nu au ?alitatea de a le ?unoaBte9 Dn @?opul tran@miterii lor unei puteri @au or!ani aAii @trine ori a!enAilor a?e@tora9 @=rBite de un 95

?etAean romn9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>2 Tr)/#r!# 0r%& #:-t#r!# %&#(%'-$-% .apta ?etAeanului romn ?are9 Dn timp de r CoiJ a< pred teritorii9 oraBe9 po iAii de aprare9 depo ite ori in@talaAii ale >orAelor armate romne @au ?are @er=e@? aprriiK C< pred na=e9 aerona=e9 maBini9 aparate9 armament @au ori?e alte materiale ?are pot @er=i purtrii r CoiuluiK ?< pro?ur inami?ului oameni9 =alori @au materiale de ori?e >elK d< tre?e de partea inami?ului @au e>e?tuea alte a?Aiuni ?are @unt de natur @ >a=ori e e a?ti=itatea inami?ului ori @ @lCea@? puterea de lupta a >orAelor armate romne @au a armatelor aliateK e< lupt @au >a?e parte din >ormaAii de lupt Dmpotri=a @tatului romn @au a aliaAilor @i9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>4 A',%-&%$! .+t%$! '.&tr# +t#t-$-% .aptele pre= ute Dn art" (4# Bi Dn art" (4(9 @=rBite de un ?etAean @trin @au apatrid9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>6 S0%.&#:-$ .aptele pre= ute Dn art" (4'9 @=rBite de un ?etAean @trin @au apatrid9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>; At!&t#t-$ '#r! 0-&! 1& 0!r%'.$ +!'-r%t#t!# &#,%.&#$) Atentatul ?ontra =ieAii @=rBit Dmpotri=a unei per@oane ?are deAine o >un?Aie de demnitate puCli?9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>< At!&t#t-$ '.&tr# -&!% '.$!'t%3%t),% Atentatul @=rBit ?ontra unei ?ole?ti=itAi prin otr=iri Dn ma@9 pro=o?are de epidemii @au prin ori?e alt miGlo?9 Dn @?opul Dn!reunrii @au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>= A't!$! /! /%3!r+%-&! Di@tru!erea9 de!radarea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare9 Dn Dntre!ime @au Dn parte9 prin eFplo ii9 in?endii @au Dn ori?e alt mod9 a in@talaAiilor indu@triale9 ?ilor de ?omuni?aAie9 miGloa?elor de tran@port9 miGloa?elor de tele?omuni?aAie9 ?on@tru?Aiilor9 produ@elor indu@triale @au a!ri?ole9 ori a altor Cunuri9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 2>> A',%-&% 1(0.tr%3# .r/%&%% '.&+t%t-,%.&#$! ;#< A?Aiunea armat Dntreprin@ Dn @?opul @?EimCrii ordinii ?on@tituAionale ori al Dn!reunrii @au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" 96

;'< 6ntreprinderea de a?Aiuni =iolente Dmpotri=a per@oanelor @au Cunurilor @=rBite de mai multe per@oane Dmpreun9 Dn @?opul @?EimCrii ordinii ?on@tituAionale ori al Dn!reunrii @au Dmpiedi?rii eFer?itrii puterii de @tat9 da? @e pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4?? C.(-&%'#r!# /! %&7.r(#,%% 7#$+! Comuni?area @au r@pndirea9 prin ori?e miGloa?e9 de Btiri9 date @au in>ormaAii >al@e ori de do?umente >al@i>i?ate9 da? prin a?ea@ta @e pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" Art. 4? Pr.0#"#&/# 0!&tr- r)58.% ;#< Propa!anda pentru r Coi de a!re@iune9 pre?um Bi r@pndirea de Btiri tendenAioa@e @au in=entate9 Dn @?opul pro=o?rii unui r Coi de a!re@iune9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele pre= ute Dn alin" ;#<9 @=rBite Dn @?opul pro=o?rii unui r Coi de a!re@iune Dmpotri=a Romniei" Art. 4?* C.(0r.(%t!r!# -&.r %&t!r!+! /! +t#t Di@tru!erea9 alterarea ori a@?underea unui do?ument @au Dn@?ri@ Dn ?are @unt @taCilite drepturi ale @tatului romn Dn raport ?u o putere @trin9 da? prin a?ea@ta @unt pu@e Dn peri?ol @au =tmate intere@ele de @tat9 @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4?2 D%3-$"#r!# +!'r!t-$-% '#r! 0!r%'$%t!#5) +!'-r%t#t!# &#,%.&#$) ;#< Di=ul!area unor do?umente @au a unor date ?are ?on@tituie in>ormaAii @e?rete de @tat9 de ?tre ?el ?are le ?unoaBte datorit atriCuAiilor de @er=i?iu9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< DeAinerea Dn a>ara Dndatoririlor de @er=i?iu a unui do?ument ?e ?onAine in>ormaAii @e?rete de @tat9 da? >apta pune Dn peri?ol @e?uritatea naAional9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #1 ani" ;(< Da? >aptele pre= ute Dn alineatele pre?edente @unt @=rBite de ori?e alt per@oan9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. 4?4 I&7r#',%-&% '.&tr# 0!r+.#&!$.r '#r! +! 8-'-r) /! 0r.t!',%! %&t!r&#,%.&#$) ;#< Atentatul ?ontra =ieAii @=rBit Dmpotri=a repre entantului unui @tat @trin @au a altei per@oane ?are @e Cu?ur de prote?Aie Dn ?on>ormitate ?u ?on=enAiile internaAionale9 a>lat Dn mi@iune o>i?ial Dn Romnia9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< In>ra?Aiunile intenAionate ?ontra inte!ritAii ?orporale9 @ntAii @au liCertAii9 @=rBite Dmpotri=a unei per@oane dintre ?ele menAionate Dn alin" ;#<9 @e @an?Aionea ?u pedeap@a pre= ut de le!e pentru >apta @=rBit9 ale ?rei limite @pe?iale @e maGorea ?u Gumtate" Art. 4?6 C.&+t%t-%r!# /! +tr-'t-r% %&7.r(#t%3! %$!"#$! IniAierea9 or!ani area @au ?on@tituirea pe teritoriul Romniei a unor @tru?turi in>ormati=e Dn @?opul ?ule!erii de in>ormaAii @e?rete de @tat9 ori de@>Burarea de ?tre 97

a?e@tea a unei a?ti=itAi de ?ule!ere @au prelu?rare de a@emenea in>ormaAii9 Dn a>ara ?adrului le!al9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 de ani Bi inter i?erea unor drepturi" Art. 4?; N!/!&-&,#r!# -&.r %&7r#',%-&% '.&tr# +!'-r%t),%% &#,%.&#$! ;#< .apta per@oanei ?are9 lund ?unoBtinA de@pre pre!tirea @au ?omiterea =reuneia dintre in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" (4# $ (449 art" %1' $ %1+9 nu DnBtiinAea de Dndat autoritAile @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< NedenunAarea @=rBit de un memCru de >amilie9 nu @e pedep@eBte" ;(< Nu @e pedep@eBte per@oana ?are9 Dnainte de punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale Dmpotri=a unei per@oane pentru @=rBirea >aptei nedenunAate9 Dn?unoBtinAea autoritAile ?ompetente de@pre a?ea@ta @au ?are9 ?Eiar dup punerea Dn miB?are a a?Aiunii penale9 a Dnle@nit tra!erea la r@pundere penal a autorului Bi a parti?ipanAilor" Art. 4?< C#-5! /! r!/-'!r! # 0!/!0+!% Da? per@oana ?are a @=rBit una dintre in>ra?Aiunile pre= ute Dn pre entul titlu Dnle@neBte9 Dn ?ur@ul urmririi penale9 a>larea ade=rului Bi tra!erea la r@pundere penal a autorului @au parti?ipanAilor9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e redu? la Gumtate" Art. 4?= S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% ;#< Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn pre entul titlu @e pedep@eBte" ;'< Se ?on@ider tentati= Bi produ?erea @au pro?urarea miGloa?elor ori in@trumentelor9 pre?um Bi luarea de m@uri Dn =ederea ?omiterii in>ra?Aiunilor pre= ute Dn art" (4'9 art" (4(9 art" (4+ 8 (44 Bi art" %1% Bi art" (4% raportat la in>ra?Aiunea de trdare prin aGutarea inami?ului

TITLUL XI INFRACIUNI CONTRA CAPACITII DE LUPT A FORELOR ARMATE CAPITOLUL I INFRACIUNI SVDRITE DE MILITARI Art. 4?> A8+!&,# &!:-+t%7%'#t) AC@enAa neGu@ti>i?at a ori?rui militar de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are a depBit % ore9 dar nu mai mult de '% de ore9 Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au amend" Art. 4 ? D!5!rt#r!# ;#< AC@enAa neGu@ti>i?at de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are depBeBte ( ile9 a ori?rui militar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani @au ?u amend" ;'< AC@enAa neGu@ti>i?at a ori?rui militar de la unitate @au de la @er=i?iu9 ?are a depBit '% de ore9 Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani @au amend"

98

Art. 4 &')$'#r!# '.&+!(&-$-% ;#< 6n?l?area re!ulilor @er=i?iului de pa 9 inter=enAie9 Dn@oAire @au de @e?uritate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la un an @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi pr@irea ?omen ii @au ori?rui alt po@t de ?tre militar" ;(< 6n?l?area ?on@emnului de ?tre @antinela a>lat Dn @er=i?iu de !ard @au de pa pe ln! depo itele de armament9 muniAii @au materiale eFplo i=e ori Dn alte po@turi de un deo@eCit intere@ militar @au de @tat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;%< .aptele pre= ute Dn alin" ;#< 8 ;(< @=rBite Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani" Art. 4 * I&+-8.r/.&#r!# ;#< Re>u ul de a eFe?uta un ordin ?u pri=ire la Dndatoririle de @er=i?iu @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( luni la ' ani @au ?u amend" ;'< Da? >apta e@te @=rBit de un o>iAer9 de un mai@tru militar @au @uCo>iAer9 de un @oldat ori de un !radat =oluntar9 de doi @au mai mulAi militari Dmpreun ori Dn >aAa >ormaAiei adunate9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la # la + ani" ;(< 6n timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 pedeap@a pentru >apta pre= ut Dn alin" ;#< e@te Dn?Ei@oare de la ' la ) ani9 iar pentru >apta pre= ut Dn alin" ;'<9 de la ( la #1 ani" Art. 4 2 L.3%r!# +-0!r%.r-$-% .r% # %&7!r%.r-$-% ;#< Lo=irea @uperiorului de ?tre in>erior @au a Be>ului de ?tre @uCordonat9 atun?i ?nd @uperiorul @au Be>ul @e a>l Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori pentru a?te Dndeplinite Dn le!tur ?u a?e@te atriCuAii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la # la + ani @au ?u amend" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi lo=irea @=rBit de ?tre @uperior @au Be> Dmpotri=a in>eriorului @au a @uCordonatului9 atun?i ?nd in>eriorul @au @uCordonatul @e a>l Dn eFer?itarea atriCuAiilor de @er=i?iu9 ori pentru a?te Dndeplinite Dn le!tur ?u a?e@te atriCuAii" ;(< Cnd >aptele pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< au >o@t ?omi@e Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 limitele @pe?iale ale pedep@ei @e maGorea ?u o treime" Art. 4 4 C#0%t-$#r!# Predarea Dn minile inami?ului de ?tre ?omandant a >orAelor armate pe ?are le ?omand9 l@area Dn minile inami?ului9 di@tru!erea @au adu?erea Dn @tare de neDntreCuinAare de ?tre ?omandant a miGloa?elor de lupt @au a altor miGloa?e ne?e@are pentru purtarea r Coiului9 >r ?a =reuna dintre a?e@tea @ >i >o@t determinat de ?ondiAiile de lupt9 @e pedep@e@? ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4 6 P)r)+%r!# '9(0-$-% /! $-0t) Pr@irea ?mpului de lupt @au re>u ul de a a?Aiona9 @=rBite Dn timpul luptei9 ori predarea Dn ?apti=itate @au @=rBirea altor a@emenea >apte de natur a @er=i ?au ei inami?ului @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi"

99

Art. 4 ; Z8.r-$ &!#-t.r%5#t ;#< ,Corul ?u o aerona= aparAinnd >orAelor armate ale @tatului romn9 >r prealaCil autori are9 pre?um Bi nere@pe?tarea re!ulilor de Cor9 da? prin a?ea@ta @e peri?litea @e?uritatea Corului Dn @paAiul aerian @au a aerona=ei @e pedep@e@? ?u Dn?Ei@oare de la unu la ( ani @au ?u amend" ;'< Da? >apta a a=ut ?a urmare di@tru!erea @au de!radarea aerona=ei pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la + la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi9 iar da? a a=ut ?a urmare un de a@tru9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4 < P)r)+%r!# &#3!% ;#< Pr@irea unei na=e militare Dn ?a de nau>ra!iu de ?tre ?omandant9 Dnainte de a$ Bi >i eFer?itat pn la ?apt Dndatoririle de @er=i?iu9 pre?um Bi de ?tre ori?e alte per@oane ?e >a? parte din e?EipaGul na=ei9 >r ordinul ?omandantului9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la unu la + ani" ;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4 = P)r)+%r!# '.(!&5%% ;#< Pr@irea ?omen ii de ?tre ?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de na=e militare9 Dn @ituaAii ?are ar >i putut peri?lita na=a militar @au na=ele militare ori e?EipaGul a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< 6n ?a ul Dn ?are pr@irea ?omen ii @$a @=rBit Dn timpul luptei9 de ?tre ?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de na=e militare9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4 > N!$-#r!# ()+-r%$.r &!'!+#r! 1& .0!r#,%-&%$! &#3#$! .apta ?omandantului unei na=e militare @au !rupri de na=e militare ?are >r a >i >o@t oprit prin =reun ordin9 @au >r a >i >o@t Dmpiedi?at de mi@iunea @pe?ial pe ?are o a=eaJ a< nu ia m@urile ne?e@are @ ata?e9 @ lupte Dmpotri=a inami?ului9 @ aGute o na= a @tatului romn @au a unei Ari aliate9 urmrit de inami? ori an!aGat Dn luptK C< nu ia m@urile ne?e@are pentru a di@tru!e un ?on=oi inami?K ?< nu urmreBte na=ele de r Coi @au ?omer?iale ale inami?ului9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4*? C.8.r9r!# 0#3%$%.&-$-% CoCorrea pa=ilionului Dn timpul luptei9 Dn @?opul de a @er=i ?au a inami?ului9 @=rBit de ?tre ?omandantul unei na=e militare @au al unei !rupri de na=e militare9 pre?um Bi de ?tre ori?e alt per@oan amCar?at9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4* C.$%5%-&!# ;#< .apta ?omandantului unei na=e militare @au a ori?rei per@oane a>late la Cordul na=ei9 ?are a produ@ o ?oli iune @au punerea pe u@?at a na=ei9 da? >apta a a=ut ?a urmare a=arierea !ra=9 a a?e@teia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #' de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< 6n ?a ul Dn ?are >apta pre= ut Dn alineatul pre?edent a >o@t @=rBit din ?ulp9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la de la 3 luni la ( ani" 100

;(< .apta pre= ut Dn alin" ;#< @=rBit Dn timp de r Coi9 pe durata @trii de a@ediu @au a @trii de ur!enA9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la #1 la '1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 4** S#&',%.&#r!# t!&t#t%3!% Tentati=a la in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" %#%$%#*9 art" %'19 art" %'# alin" ;#< @e pedep@eBte" Art. 4*2 I&7r#',%-&% 0r%3%t.#r! $# #!r.&#3! (%$%t#r! Di@po iAiile art" %#3 $ %#*9 art" %'# Bi art" %'' @e apli? Dn mod ?ore@pun tor Bi Dn ?a ul aerona=elor militare" Art. 4*4 P-&!r!# 1& (%@'#r! # #',%-&%% 0!&#$! A?Aiunea penal pentru in>ra?Aiunile pre= ute Dn art" %14 $ %#' @e pune Dn miB?are numai la @e@i area ?omandantului" CAPITOLUL II INFRACIUNI SVDRITE DE MILITARI SAU DE CIVILI Art. 4*6 S-+tr#"!r!# /! $# +!r3%'%-$ (%$%t#r 1& t%(0 /! r)58.% .apta per@oanei ?are Dn timp de r Coi @au pe durata @trii de a@ediu9 DBi pro=oa? =tmri inte!ritAii ?orporale @au @ntAii9 @imulea o Coal @au o in>irmitate9 >olo@eBte Dn@?ri@uri >al@e @au ori?e alte miGloa?e9 Dn @?opul de a @e @u@tra!e de la @er=i?iul militar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"

Art. 4*; S-+tr#"!r!# /! $# $-#r!# 1& !3%/!&,# (%$%t#r) ;#< Su@tra!erea de la luarea Dn e=idenAa militar9 @ele?Aia9 @taCilirea aptitudinilor Bi a opAiunilor pri=ind modul de Dndeplinire a Dndatoririlor militare9 Dn timp de pa?e9 @e pedep@eBte ?u amend" ;'< Da? >apta e@te @=rBit Dn timp de r Coi @au pe durata @trii de a@ediu9 pedeap@a e@te Dn?Ei@oarea de la unu la + ani" Art. 4*< N!0r!5!&t#r!# $# 1&'.r0.r#r! +#- '.&'!&tr#r! ;#< Nepre entarea la Dn?orporare9 ?on?entrare @au moCili are Dn timp de r Coi @au pe durata @trii de a@ediu9 Dn termenul pre= ut Dn ordinul de ?Eemare9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea Bi nepre entarea ?elui Dn?orporat @au ?on?entrat la unitatea la ?are a >o@t reparti at9 pre?um Bi a ?elui ?are9 eFe?utnd potri=it le!ii9 @er=i?iul alternati=9 nu @e pre int Dn termen la an!aGator" ;(< Termenele de pre entare pre= ute Dn alin" ;#< Bi ;'< @e prelun!e@? ?u #1 ile9 Dn ?a ul Dn ?are ?el ?Eemat @e a>l Dn @trintate" Art. 4*= J!7-%r!# '!$.r ')5-,% 0! '9(0-$ /! $-0t) ;#< -e>uirea pe ?mpul de lupt a morAilor @au rniAilor @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >apta pre= ut Dn alin" ;#<9 ?are9 >r @ >ie @=rBit pe ?mpul de lupt9 e@te urmarea unor operaAii de r Coi" 101

Art. 4*> F.$.+%r!# !(8$!(!% Cr-'!# R.@%! 1& t%(0-$ .0!r#,%-&%$.r (%$%t#r! .olo@irea9 >r drept9 Dn timp de r Coi @au pe durata @trii de a@ediu9 Dn le!tur ?u operaAiunile militare9 a emClemei ori denumirii de HCru?ea RoBieI @au a ?elor a@imilate a?e@teia @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani"

TITLUL XII INFRACIUNI DE GENOCID, CONTRA UMANITII I DE RZBOI CAPITOLUL I INFRACIUNI DE GENOCID I CONTRA UMANITII Art. 42? G!&.'%/-$ ;#< S=rBirea9 Dn @?opul de a di@tru!e9 Dn Dntre!ime @au Dn parte9 un !rup naAional9 etni?9 ra@ial @au reli!io@9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ a< u?iderea de memCri ai !rupuluiK C< =tmarea inte!ritAii >i i?e @au mintale a unor memCri ai !rupuluiK ?< @upunerea !rupului la ?ondiAii de eFi@tenA de natur @ du? la di@tru!erea >i i?9 total @au parAial9 a a?e@tuiaK d< impunerea de m@uri =i nd Dmpiedi?area naBterilor Dn ?adrul !rupuluiK e< tran@>erul >orAat de ?opii aparAinnd unui !rup Dn alt !rup9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Da? >aptele de la alin";#< @unt @=rBite Dn timp de r Coi9 pedeap@a e@te detenAiunea pe =iaA" ;(< 6nAele!erea Dn =ederea @=rBirii in>ra?Aiunii de !eno?id @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #1 de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< In?itarea la @=rBirea in>ra?Aiunii de !eno?id9 ?omi@ Dn mod dire?t9 Dn puCli? @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ' la ) ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 42 I&7r#',%-&% '.&tr# -(#&%t),%% ;#< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ata? !enerali at @au @i@temati?9 lan@at Dmpotri=a unei populaAii ?i=ile9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ a< u?iderea unor per@oaneK C< @upunerea unei populaAii @au prAi a a?e@teia9 Dn @?opul de a o di@tru!e Dn tot @au Dn parte9 la ?ondiAii de =iaA menite @ determine di@tru!erea >i i?9 total @au parAial9 a a?e@teiaK ?< @?la=ia @au tra>i?ul de >iinAe umane9 Dn @pe?ial de >emei @au ?opiiK d< deportarea @au tran@>erarea >orAat9 ?u Dn?l?area re!ulilor !enerale de drept internaAional9 a unor per@oane a>late Dn mod le!al pe un anumit teritoriu9 prin eFpul area a?e@tora @pre un alt @tat @au @pre un alt teritoriu9 ori prin >olo@irea altor m@uri de ?on@trn!ereK e< torturarea unei per@oane a>late @uC pa a >ptuitorului @au a@upra ?reia a?e@ta eFer?it ?ontrolul Dn ori?e alt mod9 ?au ndu$i =tmri >i i?e @au p@iEi?e9 ori @u>erinAe >i i?e @au p@iEi?e !ra=e9 ?e depBe@? ?on@e?inAele @an?Aiunilor admi@e de ?tre dreptul internaAionalK

102

>< =iolul @au a!re@iunea @eFual9 ?on@trn!erea la pro@tituAie9 @terili area >orAat @au detenAia ile!al a unei >emei rma@ !ra=id Dn mod >orAat9 Dn @?opul modi>i?rii ?ompo iAiei etni?e a unei populaAiiK !< =tmarea inte!ritAii >i i?e @au p@iEi?e a unor per@oaneK E< pro=o?area di@pariAiei >orAate a unei per@oane9 Dn @?opul de a o @u@tra!e de @uC prote?Aia le!ii pentru o perioad Dndelun!at9 prin rpire9 are@tare @au deAinere9 la ordinul unui @tat @au al unei or!ani aAii politi?e9 ori ?u autori area9 @priGinul @au a@entimentul a?e@tora9 urmate de re>u ul de a admite ? a?ea@t per@oan e@te pri=at de liCertate @au de a >urni a in>ormaAii reale pri=ind @oarta ?are Di e@te re er=at ori lo?ul unde @e a>l9 de Dndat ?e a?e@te in>ormaAii au >o@t @oli?itateK i< DntemniAarea @au alt >orm de pri=are !ra= de liCertate9 ?u Dn?l?area re!ulilor !enerale de drept internaAionalK G< per@e?utarea unui !rup @au unei ?ole?ti=itAi determinate9 prin pri=are de drepturile >undamentale ale omului @au prin re@trn!erea !ra= a eFer?itrii a?e@tor drepturi9 pe moti=e de ordin politi?9 ra@ial9 naAional9 etni?9 ?ultural9 reli!io@9 @eFual ori Dn >un?Aie de alte ?riterii re?uno@?ute ?a inadmi@iCile Dn dreptul internaAionalK L< alte a@emenea >apte inumane ?e ?au ea @u>erinAe mari @au =tmri ale inte!ritAii >i i?e @au p@iEi?e9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea >aptele pre= ute Dn alin" ;#<9 @=rBite Dn ?adrul unui re!im in@tituAionali at de oprimare @i@temati? Bi de dominare a unui !rup ra@ial a@upra altuia9 ?u intenAia de a menAine a?e@t re!im"

CAPITOLUL II INFRACIUNI DE RZBOI

Art. 42* I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# 0!r+.#&!$.r ;#< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat9 ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 a@upra uneia @au mai multor per@oane proteGate de dreptul internaAional umanitar9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ a< u?idereaK C< luarea de o@tati?iK ?< apli?area de tratamente ?u ?ru ime @au inumane9 ?au ndu$i =tmri ale inte!ritAii >i i?e @au p@iEi?e9 ori @u>erinAe >i i?e @au p@iEi?e !ra=e9 Dn @pe?ial prin tortur @au mutilareK d< =iolul @au a!re@iunea @eFual9 ?on@trn!erea la pro@tituAie9 @terili area >orAat @au detenAia ile!al a unei >emei rma@ !ra=id Dn mod >orAat9 Dn @?opul modi>i?rii ?ompo iAiei etni?e a unei populaAiiK e< deportarea @au tran@>erarea >orAat9 ?u Dn?l?area re!ulilor !enerale de drept internaAional9 a unor per@oane a>late Dn mod le!al pe un anumit teritoriu9 prin eFpul area a?e@tora @pre un alt @tat @au un alt teritoriu9 ori prin >olo@irea altor m@uri de ?on@trn!ereK >< apli?area @au eFe?utarea unei pedep@e @e=ere9 Dn @pe?ial pedeap@a ?u moartea @au o pedeap@ pri=ati= de liCertate9 Dmpotri=a unei per@oane ?are nu a >o@t Gude?at Dn ?adrul unei pro?eduri le!ale Bi imparAiale9 ?are @ o>ere !aranAiile impu@e de dreptul internaAionalK !< eFpunerea unei per@oane la un peri?ol de moarte @au atin!ere !ra= adu@ @ntAii prinJ 103

#" e>e?tuarea a@upra a?e@teia de eFperienAe ?u pri=ire la ?are ea nu a ?on@imAit Dn mod =oluntar9 eFpre@ Bi prealaCil @au ?are nu @unt ne?e@are pentru @ntatea a?e@teia9 ori nu @unt e>e?tuate Dn intere@ul @uK '" prele=area de Ae@uturi @au or!ane de la a?ea@ta Dn @?opul tran@plantului9 ?u eF?epAia prele=rii de @n!e @au piele e>e?tuate Dn @?op terapeuti?9 Dn ?on>ormitate ?u prin?ipiile medi?ale !eneral re?uno@?ute Bi ?u ?on@imAmntul =oluntar9 eFpre@ Bi prealaCil al per@oaneiK (" @upunerea a?e@teia la metode de tratament nere?uno@?ute medi?al9 >r ?a a?e@tea @ >ie ne?e@are pentru @ntatea per@oanei Bi >r ?a ea @ >i ?on@imAit9 Dn mod =oluntar9 eFpre@ Bi prealaCilK E< @upunerea unei per@oane la un tratament de!radant9 @e pedep@eBte ?u detenAiune pe =iaA @au ?u Dn?Ei@oare de la #+ la '+ de ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< Cu a?eeaBi pedeap@ @e @an?Aionea re?rutarea @au Dn?orporarea minorilor ?are nu au Dmplinit =r@ta de #+ ani Dn >orAele armate @au Dn !rupuri armate9 pre?um Bi determinarea a?e@tora9 prin ori?e miGloa?e9 @ parti?ipe a?ti= la o@tilitAi" ;(< Rnirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 a unui memCru al >orAelor armate inami?e @au a unui ?omCatant al prAii inami?e dup ?e a?e@ta @$ a predat >r ?ondiAii9 @au ?are a >o@t @?o@ din lupt Dn ori?e mod9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la + la #' ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;%< S=rBirea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAional9 a uneia dintre urmtoarele >apteJ a< menAinerea ile!al Dn detenAie @au Dntr ierea neGu@ti>i?at a repatrierii uneia @au mai multor per@oane dintre ?ele pre= ute Dn alin" ;+< lit" a<K C< tran@>erarea9 Dn mod dire?t @au indire?t9 de ?tre un a!ent al puterii o?upante9 a unei prAi a populaAiei ?i=ile ?reia el Di aparAine9 Dn teritoriul o?upatK ?< ?on@trn!erea9 prin =iolenA @au ameninAare9 a uneia @au mai multor per@oane dintre ?ele pre= ute Dn alin" ;+< lit" a< @ @er=ea@? Dn >orAele armate ale inami?uluiK d< ?on@trn!erea re@orti@anAilor puterii inami?e @ ia parte la operaAiunile de r Coi Dndreptate Dmpotri=a Arii lor9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;+< Per@oanele proteGate de dreptul internaAional umanitar @untJ a< Dntr$un ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAionalJ per@oanele proteGate Dn @en@ul Con=enAiilor de la &ene=a din #' au!u@t #4%4 Bi al Proto?olului AdiAional I din * iunie #4))9 Dn @pe?ial rniAii9 Colna=ii9 nau>ra!iaAii9 pri onierii de r Coi Bi ?i=iliiK C< Dntr$un ?on>li?t armat >r ?ara?ter internaAionalJ rniAii9 Colna=ii9 nau>ra!iaAii Bi per@oanele ?are nu parti?ip dire?t la o@tilitAi Bi ?are @e !@e@? @uC puterea prAii inami?eK ?< Dntr$un ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ memCrii >orAelor armate Bi ?omCatanAii prAii inami?e9 ?are au depu@ armele @au ?are9 din ori?e alt ?au 9 nu @e mai pot apra Bi ?are nu @e a>l @uC puterea prAii inami?e" Art. 422 I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# 0r.0r%!t),%% @% #$t.r /r!0t-r% ;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 Ge>uieBte @au9 ?u Dn?l?area dreptului internaAional Bi >r ?a a?ea@ta @ >ie Gu@ti>i?at de ne?e@itAi militare9 di@tru!e9 DBi Dn@uBeBte @au re?Ei iAionea Cunuri ale prAii inami?e9 a>late @uC puterea prAii ?reia Di aparAine >ptuitorul9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< De?lararea9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAional9 ?a >iind @tin@e9 @u@pendate @au inadmi@iCile Dn Gu@tiAie9 drepturile Bi a?Aiunile tuturor re@orti@anAilor prAii 104

inami?e @au ale unei prAi importante a a?e@tora9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 424 I&7r#',%-&% /! r)58.% '.&tr# .0!r#,%-&%$.r -(#&%t#r! @% !(8$!(!$.r ;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ a< de?lanBea un ata? Dmpotri=a per@onalului9 in@talaAiilor9 materialului9 unitAilor @au =eEi?ulelor ?are parti?ip la o mi@iune de aGutor umanitar ori la o mi@iune de menAinere a p?ii9 ?on>orm Cartei NaAiunilor Unite9 Bi ?are @e Cu?ur de prote?Aia pe ?are dreptul internaAional umanitar o !arantea ?i=ililor @au Cunurilor ?u ?ara?ter ?i=ilK C< de?lanBea un ata? Dmpotri=a per@onalului9 ?ldirilor9 unitAilor @anitare @au miGloa?elor de tran@port @anitare9 ?are utili ea @emnele di@tin?ti=e pre= ute de Con=enAiile de la &ene=a9 Dn ?on>ormitate ?u di@po iAiile dreptului internaAional umanitar9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAional9 utili ea >r drept @emnele di@tin?ti=e pre= ute de Con=enAiile de la &ene=a9 @tea!ul de parlamentare9 drapelul9 in@i!nele militare @au uni>orma inami?ului ori ale Or!ani aAiei NaAiunilor Unite9 ?au nd9 a@t>el9 moartea @au =tmarea ?orporal a uneia @au mai multor per@oane9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 426 Ut%$%5#r!# /! (!t./! %&t!r5%+! 1& .0!r#,%-&%$! /! $-0t) ;#< .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ a< de?lanBea un ata? prin miGloa?e militare Dmpotri=a populaAiei ?i=ile @au a unor ?i=ili ?are nu parti?ip dire?t la o@tilitAiK C< de?lanBea un ata? prin miGloa?e militare Dmpotri=a Cunurilor ?i=ile proteGate ?a atare de dreptul internaAional umanitar9 Dn @pe?ial ?ldiri ?on@a?rate ?ultului reli!io@9 Dn=Amntului9 artei9 BtiinAei9 a?Aiunilor ?aritaCile9 a monumentelor i@tori?e9 @pitalelor9 lo?urilor unde Colna=ii @au rniAii @unt adunaAi9 pre?um Bi a oraBelor9 @atelor9 lo?uinAelor @au ?ldirilor neaprate ori a onelor demilitari ate9 @au a@upra in@talaAiilor ori e?Eipamentelor ?e ?onAin @uC@tanAe peri?uloa@e9 Dn m@ura Dn ?are a?e@tea nu @unt >olo@ite ?a oCie?ti=e militareK ?< de@>Boar un ata? prin miGloa?e militare9 Btiind ? el =a ?au a pierderi de =ieAi omeneBti Dn rndul populaAiei ?i=ile9 rniri ale per@oanelor ?i=ile9 di@tru!eri de Cunuri ?u ?ara?ter ?i=il9 ?are ar >i =dit di@proporAionate Dn raport ?u an@amClul a=antaGului militar ?on?ret Bi dire?t aBteptatK d< utili ea o per@oan proteGat de di@po iAiile dreptului internaAional umanitar pentru a e=ita ?a anumite pun?te9 one @au >orAe militare @ de=in Aint a operaAiunilor militare ale prAii inami?eK e< utili ea 9 ?a metod de purtare a r Coiului9 Dn>ometarea deliCerat a ?i=ililor9 pri=ndu$i de Cunurile indi@pen@aCile @upra=ieAuirii9 @au Dmpiedi?nd9 ?u Dn?l?area di@po iAiilor dreptului internaAional umanitar9 primirea aGutoarelor de@tinate a?e@toraK >< de?lar @au ordon ? nu =a eFi@ta Dndurare pentru Dn=inBiK !< u?ide @au rneBte9 prin =i?lenie9 un memCru al >orAelor armate inami?e @au un ?omCatant al >orAelor inami?e9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" ;'< De@>Burarea unui ata? prin miGloa?e militare9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat ?u ?ara?ter internaAional9 Btiind ? el =a ?au a mediului Dn?onGurtor daune eFtin@e9 de durat Bi !ra=e9 ?are ar >i =dit di@proporAionate Dn raport ?u an@amClul a=antaGului militar ?on?ret Bi 105

dire?t aBteptat9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ( la #1 ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi" Art. 42; Ut%$%5#r!# /! (%:$.#'! %&t!r5%+! 1& .0!r#,%-&%$! /! $-0t) .apta per@oanei ?are9 Dn ?adrul unui ?on>li?t armat9 ?u @au >r ?ara?ter internaAionalJ a< utili ea otra= @au arme ?u @uC@tanAe otr=itoareK C< utili ea !a e a@>iFiante9 toFi?e @au a@imilate Bi ori?e li?Eide9 materii @au pro?edee @imilareK ?< utili ea !loanAe ?are @e dilat @au @e aplati ea ?u uBurinA Dn ?orpul uman9 ?um @unt !loanAele al ?ror Dn=eliB dur nu a?oper Dn Dntre!ime miGlo?ul @au @unt per>orate de in?i ii9 @e pedep@eBte ?u Dn?Ei@oare de la ) la #+ ani Bi inter i?erea eFer?itrii unor drepturi"

TITLUL XIII DISPOZIII FINALE Art. 42< I&tr#r!# 1& 3%".#r! Pre entul ?od intr Dn =i!oare la un an de la data puCli?rii Dn Monitorul O>i?ial"

106