Sunteți pe pagina 1din 10

PLANUL DE CONTURI ACTUALIZAT 2010

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101. Capital - n funcie de forma juridic a entitii se nscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. 1011. Capital subscris nevrsat !" 101#. Capital subscris vrsat !" 101$. !atrimoniul regiei !" 101%. !atrimoniul public !" - &cest cont mai apare doar la entitile care nu au finali'at procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 104. Prime de capital 10(1. !rime de emisiune !" 10(#. !rime de fu'iune)divi'are !" 10(*. !rime de aport !" 10((. !rime de conversie a obligaiunilor n aciuni !" 10 . Re!er"e di# ree"al$are !" 10%. Re!er"e 10%1. +e'erve legale !" 10%*. +e'erve statutare sau contractuale !" 10%(. +e'erve de valoare just !" - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10%$. +e'erve repre'ent,nd surplusul reali'at din re'erve din reevaluare !" 10%-. +e'erve din diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntr-o entitate strin &)!"

- &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10%.. &lte re'erve !" 10&. Re!er"e di# c'#"er(ie &)!" - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10). I#tere(e care #$ c'#tr'lea!* - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10.1. /nterese care nu controlea' - re'ultatul e0erciiului financiar &)!" 10.#. /nterese care nu controlea' - alte capitaluri proprii &)!" 10+. Aci$#i pr'prii 1011. &ciuni proprii deinute pe termen scurt &" 101#. &ciuni proprii deinute pe termen lung &" 11. REZULTATUL REPORTAT 11&. Re!$ltat$l rep'rtat 11-1. +e'ultatul reportat repre'ent,nd profitul nereparti'at sau pierderea neacoperit &)!" 11-#. +e'ultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a /&2, mai puin /&2 #1 &)!" &cest cont apare doar la entitile care au aplicat +eglementrile contabile aprobate prin 345! nr. 1()#001 6i p,n la nc7iderea soldului acestui cont. 11-(. +e'ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile &)!" 11-%. +e'ultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea +eglementrilor contabile conforme cu 8irectiva a /9-a a Comunitilor :conomice :uropene &)!" 12. REZULTATUL -INANCIAR E,ERCIIULUI

121. Pr'.it (a$ pierdere &)!" 12+. Reparti!area pr'.it$l$i &" 14. C/TI0URI 1AU PIERDERI LE0ATE DE E2ITEREA3 R41CU2P4RAREA3 V/NZAREA3 CEDAREA CU TITLU 0RATUIT 1AU ANULAREA IN1TRU2ENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. C5ti6$ri le6ate de "5#!area (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii !" 14+. Pierderi le6ate de emiterea3 r*(c$mp*rarea3 "5#!area3 cedarea c$ titl$ 6rat$it (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii &" 1 . PROVIZIOANE 1 1. Pr'"i!i'a#e 1$11. !rovi'ioane pentru litigii !" 1$1#. !rovi'ioane pentru garanii acordate clienilor !" 1$1*. !rovi'ioane pentru de'afectare imobili'ri corporale i alte aciuni similare legate de acestea !" 1$1(. !rovi'ioane pentru restructurare !" 1$1$. !rovi'ioane pentru pensii i obligaii similare !" 1$1%. !rovi'ioane pentru impo'ite !" 1$1.. &lte provi'ioane !" 1%. 72PRU2UTURI I DATORII A1I2ILATE 1%1. 7mpr$m$t$ri di# emi(i$#i de '8li6ai$#i

1%1(. mprumuturi e0terne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat !" 1%1$. mprumuturi e0terne din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci !" 1%1-. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat !" 1%1.. &lte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni !" 1%2. Credite 8a#care pe terme# l$#6 1%#1. Credite bancare pe termen lung !" 1%##. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden !" 1%#*. Credite e0terne guvernamentale !" 1%#(. Credite bancare e0terne garantate de stat !" 1%#$. Credite bancare e0terne garantate de bnci !" 1%#%. Credite de la tre'oreria statului !" 1%#-. Credite bancare interne garantate de stat !" 1%%. 8atorii care privesc imobili'rile financiare 1%%1. 8atorii fa de entitile afiliate !" 1%%*. 8atorii fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare !" 1%&. Alte 9mpr$m$t$ri i dat'rii a(imilate !" 1%). D'85#!i a.ere#te 9mpr$m$t$ril'r i dat'riil'r a(imilate 1%.1. 8ob,n'i aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni !" 1%.#. 8ob,n'i aferente creditelor bancare pe termen lung !" 1%.$. 8ob,n'i aferente datoriilor fa de entitile afiliate !" 1%.%. 8ob,n'i aferente datoriilor fa de entitile de care compania este legat prin interese de participare !"

1%.-. 8ob,n'i aferente altor mprumuturi i datorii asimilate !" 1%+. Prime pri"i#d ram8$r(area '8li6ai$#il'r &"

#1**. 4ijloace de transport &" #1*(. &nimale i plantaii &" 214. 2'8ilier3 aparat$r* 8ir'tic*3 ec;ipame#te de pr'tecie a "al'ril'r $ma#e i materiale i alte acti"e c'rp'rale &" 22. I2O:ILIZ4RI CORPORALE 7N CUR1 DE APROVIZIONARE 22<. I#(talaii te;#ice3 mi=l'ace de tra#(p'rt3 a#imale i pla#taii 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" 224. 2'8ilier3 aparat$r* 8ir'tic*3 ec;ipame#te de pr'tecie a "al'ril'r $ma#e i materiale i alte acti"e c'rp'rale 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" 2<. I2O:ILIZ4RI 7N CUR1 I AVAN1URI PENTRU I2O:ILIZ4RI 2<1. Im'8ili!*ri c'rp'rale 9# c$r( de e>ec$ie &" 2<2. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im'8ili!*ri c'rp'rale &" 2<<. Im'8ili!*ri #ec'rp'rale 9# c$r( de e>ec$ie &" 2<4. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im'8ili!*ri #ec'rp'rale &" 2%. I2O:ILIZ4RI -INANCIARE 2%1. Aci$#i dei#$te la e#tit*ile a.iliate &" 2%<. I#tere(e de participare &" 2%4. Titl$ri p$(e 9# ec;i"ale#* &" - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 2% . Alte titl$ri im'8ili!ate &" 2%&. Crea#e im'8ili!ate

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. I2O:ILIZ4RI NECORPORALE 201. C;elt$ieli de c'#(tit$ire &" 20<. C;elt$ieli de de!"'ltare &" 20 . C'#ce(i$#i3 8re"ete3 lice#e3 m*rci c'merciale3 drept$ri i acti"e (imilare &" 20&. -'#d c'mercial #0-1. 5ond comercial po'itiv &" - &cest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate. #0-$. 5ond comercial negativ !" - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 20). Alte im'8ili!*ri #ec'rp'rale &" 21. I2O:ILIZ4RI CORPORALE 211. Tere#$ri i ame#a=*ri de tere#$ri &" #111. ;erenuri #11#. &menajri de terenuri 212. C'#(tr$cii &" 21<. I#(talaii te;#ice3 mi=l'ace de tra#(p'rt3 a#imale i pla#taii #1*1. :c7ipamente te7nologice maini, utilaje i instalaii de lucru" &" #1*#. &parate i instalaii de msurare, control i reglare &"

#%-1. 2ume datorate de entitile afiliate &" #%-#. 8ob,nda aferent sumelor datorate de entitile afiliate &" #%-*. Creane legate de interesele de participare &" #%-(. 8ob,nda aferent creanelor legate de interesele de participare &" #%-$. mprumuturi acordate pe termen lung &" #%-%. 8ob,nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung &" #%-.. &lte creane imobili'ate &" #%-1. 8ob,n'i aferente altor creane imobili'ate &" 2%+. V*r(*mi#te de e.ect$at pe#tr$ im'8ili!*ri .i#a#ciare #%11. 9rsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile afiliate !" #%1#. 9rsminte de efectuat privind interesele de participare !" #%1*. 9rsminte de efectuat pentru alte imobili'ri financiare !" 2). A2ORTIZ4RI PRIVIND I2O:ILIZ4RILE 2)0. Am'rti!*ri pri"i#d im'8ili!*rile #ec'rp'rale #.01. &morti'area c7eltuielilor de constituire !" #.0*. &morti'area c7eltuielilor de de'voltare !" #.0$. &morti'area concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare !" #.0-. &morti'area fondului comercial !" - &cest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate. #.0.. &morti'area altor imobili'ri necorporale !"

2)1. Am'rti!*ri pri"i#d im'8ili!*rile c'rp'rale #.11. &morti'area amenajrilor de terenuri !" #.1#. &morti'area construciilor !" #.1*. &morti'area instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor !" #.1(. &morti'area altor imobili'ri corporale !" 2+. A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA 1AU PIERDEREA DE VALOARE A I2O:ILIZ4RILOR 2+0. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea im'8ili!*ril'r #ec'rp'rale #10*. &justri pentru deprecierea c7eltuielilor de de'voltare !" #10$. &justri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare !" #10-. &justri pentru deprecierea fondului comercial !" - &cest cont apare, de regul, n situaiile financiare anuale consolidate. #10.. &justri pentru deprecierea altor imobili'ri necorporale !" 2+1. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea im'8ili!*ril'r c'rp'rale #111. &justri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri !" #11#. &justri pentru deprecierea construciilor !" #11*. &justri pentru deprecierea instalaiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantaiilor !" #11(. &justri pentru deprecierea altor imobili'ri corporale !" 2+<. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea im'8ili!*ril'r 9# c$r( de e>ec$ie

#1*1. &justri pentru deprecierea imobili'rilor corporale n curs de e0ecuie !" #1**. &justri pentru deprecierea imobili'rilor necorporale n curs de e0ecuie !" 2+%. A=$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a im'8ili!*ril'r .i#a#ciare #1%1. &justri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate !" #1%#. &justri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare !" #1%*. &justri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobili'ate !" #1%(. &justri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitile afiliate !" #1%$. &justri pentru pierderea de valoare a creanelor legate de interesele de participare !" #1%%. &justri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung !" #1%.. &justri pentru pierderea de valoare a altor creane imobili'ate !" CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE <0. 1TOCURI DE 2ATERII PRI2E I 2ATERIALE <01. 2aterii prime &" <02. 2ateriale c'#($ma8ile *0#1. 4ateriale au0iliare &" *0##. Combustibili &" *0#*. 4ateriale pentru ambalat &" *0#(. !iese de sc7imb &" *0#$. 2emine i materiale de plantat &"

*0#%. 5uraje &" *0#.. &lte materiale consumabile &" <0<. 2ateriale de #at$ra '8iectel'r de i#"e#tar &" <0). Di.ere#e de pre la materii prime i materiale &)!" <2. 1TOCURI 7N CUR1 DE APROVIZIONARE <21. 2aterii prime 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <22. 2ateriale c'#($ma8ile 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <2<. 2ateriale de #at$ra '8iectel'r de i#"e#tar 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <2%. A#imale 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <2&. 2*r.$ri 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <2). Am8ala=e 9# c$r( de apr'"i!i'#are &" <<. PRODUCIE 7N CUR1 DE E,ECUIE <<1. Pr'd$(e 9# c$r( de e>ec$ie &" <<2. 1er"icii 9# c$r( de e>ec$ie &" <4. PRODU1E <41. 1emi.a8ricate &" <4 . Pr'd$(e .i#ite &" <4%. Pr'd$(e re!id$ale &" <4). Di.ere#e de pre la pr'd$(e &)!" < < < < < < . 1TOCURI A-LATE LA TERI 1. 2aterii i materiale a.late la teri &" 4. Pr'd$(e a.late la teri &" %. A#imale a.late la teri &" &. 2*r.$ri a.late la teri &" ). Am8ala=e a.late la teri &"

<%. ANI2ALE <%1. A#imale i p*(*ri &" <%). Di.ere#e de pre la a#imale i p*(*ri &)!" <&. 24R-URI <&1. 2*r.$ri &" <&). Di.ere#e de pre la m*r.$ri &)!" <). A2:ALA?E <)1. Am8ala=e &" <)). Di.ere#e de pre la am8ala=e &)!" <+. A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA 1TOCURILOR I PRODUCIEI 7N CUR1 DE E,ECUIE <+1. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea materiil'r prime !" <+2. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea materialel'r *1#1. &justri pentru deprecierea materialelor consumabile !" *1##. &justri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar !" <+<. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$ciei 9# c$r( de e>ec$ie !" <+4. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$(el'r *1(1. &justri pentru deprecierea semifabricatelor !" *1($. &justri pentru deprecierea produselor finite !" *1(%. &justri pentru deprecierea produselor re'iduale !" <+ . A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea (t'c$ril'r a.late la teri *1$1. &justri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri !"

*1$#. &justri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri !" *1$*. &justri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri !" *1$(. &justri pentru deprecierea produselor re'iduale aflate la teri !" *1$%. &justri pentru deprecierea animalelor aflate la teri !" *1$-. &justri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri !" *1$.. &justri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri !" <+%. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea a#imalel'r !" <+&. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea m*r.$ril'r !" <+). A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea am8ala=el'r !" CLASA 4 - CONTURI DE TERI 40. -URNIZORI I CONTURI A1I2ILATE 401. -$r#i!'ri !" 40<. E.ecte de pl*tit !" 404. -$r#i!'ri de im'8ili!*ri !" 40 . E.ecte de pl*tit pe#tr$ im'8ili!*ri !" 40). -$r#i!'ri @ .act$ri #e('(ite !" 40+. -$r#i!'ri @ de8it'ri (011. 5urni'ori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor &" (01#. 5urni'ori - debitori pentru prestri de servicii &" 41. CLIENI I CONTURI A1I2ILATE 411. Clie#i (111. Clieni &"

(11.. Clieni inceri sau n litigiu &" 41<. E.ecte de primit de la clie#i &" 41). Clie#i @ .act$ri de 9#t'cmit &" 41+. Clie#i @ credit'ri !" 42. PER1ONAL I CONTURI A1I2ILATE 421. Per('#al @ (alarii dat'rate !" 42<. Per('#al @ a=$t'are materiale dat'rate !" 424. Prime repre!e#t5#d participarea per('#al$l$i la pr'.it !" - 2e utili'ea' atunci c,nd e0ist ba' legal pentru acordarea acestora. 42 . A"a#($ri ac'rdate per('#al$l$i &" 42%. Drept$ri de per('#al #eridicate !" 42&. Rei#eri di# (alarii dat'rate teril'r !" 42). Alte dat'rii i crea#e 9# le6*t$r* c$ per('#al$l (#.1. &lte datorii n legtur cu personalul !" (#.#. &lte creane n legtur cu personalul &" 4<. A1I0UR4RI 1OCIALE3 PROTECIA 1OCIAL4 I CONTURI A1I2ILATE 4<1. A(i6$r*ri ('ciale (*11. Contribuia unitii la asigurrile sociale !" (*1#. Contribuia personalului la asigurrile sociale !" (*1*. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate !" (*1(. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate !" 4<&. A=$t'r de 'ma= (*-1. Contribuia unitii la fondul de omaj !" (*-#. Contribuia personalului la fondul de omaj !" 4<). Alte dat'rii i crea#e ('ciale (*.1. &lte datorii sociale !" (*.#. &lte creane sociale &"

44. :U0ETUL 1TATULUI3 -ONDURI 1PECIALE I CONTURI A1I2ILATE 441. Imp'!it$l pe pr'.itA"e#it ((11. /mpo'itul pe profit !" ((1.. /mpo'itul pe venit !" - 2e utili'ea' pentru evidenierea impo'itului pe venitul microntreprinderilor, definite conform legii. 442. Ta>a pe "al'area ad*$6at* ((#*. ;9& de plat !" ((#(. ;9& de recuperat &" ((#%. ;9& deductibil &" ((#-. ;9& colectat !" ((#.. ;9& nee0igibil &)!" 444. Imp'!it$l pe "e#it$ri de #at$ra (alariil'r !" 44 . 1$8"e#ii (($1. 2ubvenii guvernamentale &" (($#. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii &" (($.. &lte sume primite cu caracter de subvenii &" 44%. Alte imp'!ite3 ta>e i "*r(*mi#te a(imilate !" 44&. -'#d$ri (peciale @ ta>e i "*r(*mi#te a(imilate !" 44). Alte dat'rii i crea#e c$ 8$6et$l (tat$l$i ((.1. &lte datorii fa de bugetul statului !" ((.#. &lte creane privind bugetul statului &" 4 . 0RUP I ACIONARIAA1OCIAI 4 1. Dec'#t*ri 9#tre e#tit*ile a.iliate ($11. 8econtri ntre entitile afiliate &)!" ($1.. 8ob,n'i aferente decontrilor ntre entitile afiliate &)!"

4 <. Dec'#t*ri pri"i#d i#tere(ele de participare ($*1. 8econtri privind interesele de participare &)!" ($*.. 8ob,n'i aferente decontrilor privind interesele de participare &)!" 4 . 1$me dat'rate aci'#aril'rAa('ciail'r ($$1. &cionari)asociai - conturi curente !" ($$.. &cionari)asociai - dob,n'i la conturi curente !" 4 %. Dec'#t*ri c$ aci'#ariiAa('ciaii pri"i#d capital$l &)!" 4 &. Di"ide#de de plat* !" 4 ). Dec'#t*ri di# 'peraii 9# participaie ($.1. 8econtri din operaii n participaie - pasiv !" ($.#. 8econtri din operaii n participaie - activ &" 4%. DE:ITORI I CREDITORI DIVERI 4%1. De8it'ri di"eri &" 4%2. Credit'ri di"eri !" 4&. CONTURI DE 1U:VENII3 RE0ULARIZARE I A1I2ILATE 4&1. C;elt$ieli 9#re6i(trate 9# a"a#( &" 4&2. Ve#it$ri 9#re6i(trate 9# a"a#( !" 4&<. Dec'#t*ri di# 'peraii 9# c$r( de clari.icare &)!" 4& . 1U:VENII PENTRU INVE1TIII (-$1. 2ubvenii guvernamentale pentru investiii !" (-$#. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii !" (-$*. 8onaii pentru investiii !"

(-$(. !lusuri de inventar de natura imobili'rilor !" (-$.. &lte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii !" 4). DECONT4RI 7N CADRUL UNIT4II 4)1. Dec'#t*ri 9#tre $#itate i ($8$#it*i &)!" 4)2. Dec'#t*ri 9#tre ($8$#it*i &)!" 4+. A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR 4+1. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#el'r @ clie#i !" 4+ . A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#el'r @ dec'#t*ri 9# cadr$l 6r$p$l$i i c$ aci'#ariiAa('ciaii !" 4+%. A=$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#el'r @ de8it'ri di"eri !" CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 0. INVE1TIII PE TER2EN 1CURT 01. Aci$#i dei#$te la e#tit*ile a.iliate &" 0 . O8li6ai$#i emi(e i r*(c$mp*rate &" 0%. O8li6ai$#i &" 0). Alte i#"e(tiii pe terme# (c$rt i crea#e a(imilate $0.1. &lte titluri de plasament &" $0... 8ob,n'i la obligaiuni i titluri de plasament &" 0+. V*r(*mi#te de e.ect$at pe#tr$ i#"e(tiiile pe terme# (c$rt

$011. 9rsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate !" $01#. 9rsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt !" 1. CONTURI LA :4NCI 11. Val'ri de 9#ca(at $11#. Cecuri de ncasat &" $11*. :fecte de ncasat &" $11(. :fecte remise spre scontare &" 12. C'#t$ri c$re#te la 8*#ci $1#1. Conturi la bnci n lei &" $1#(. Conturi la bnci n valut &" $1#$. 2ume n curs de decontare &" 1). D'85#!i $1.%. 8ob,n'i de pltit !" $1.-. 8ob,n'i de ncasat &" 1+. Credite 8a#care pe terme# (c$rt $111. Credite bancare pe termen scurt !" $11#. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden !" $11*. Credite e0terne guvernamentale !" $11(. Credite e0terne garantate de stat !" $11$. Credite e0terne garantate de bnci !" $11%. Credite de la tre'oreria statului !" $11-. Credite interne garantate de stat !" $11.. 8ob,n'i aferente creditelor bancare pe termen scurt !" <. CA1A <1. Ca(a $*11. Casa n lei &" $*1(. Casa n valut &" <2. Alte "al'ri

$*#1. ;imbre fiscale i potale &" $*##. <ilete de tratament i odi7n &" $*#*. ;ic7ete i bilete de cltorie &" $*#.. &lte valori &" 4. ACREDITIVE 41. Acrediti"e $(11. &creditive n lei &" $(1#. &creditive n valut &" 42. A"a#($ri de tre!'rerie &" - n acest cont vor fi evideniate 6i sumele acordate prin sistemul de carduri. ). VIRA2ENTE INTERNE )1. Virame#te i#ter#e &)!" +. A?U1T4RI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE +1. A=$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a aci$#il'r dei#$te la e#tit*ile a.iliate !" + . A=$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a '8li6ai$#il'r emi(e i r*(c$mp*rate !" +%. A=$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a '8li6ai$#il'r !" +). A=$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a alt'r i#"e(tiii pe terme# (c$rt i crea#e a(imilate !" CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI %0. CBELTUIELI PRIVIND 1TOCURILE %01. C;elt$ieli c$ materiile prime

%02. C;elt$ieli c$ materialele c'#($ma8ile %0#1. C7eltuieli cu materialele au0iliare %0##. C7eltuieli privind combustibilii %0#*. C7eltuieli privind materialele pentru ambalat %0#(. C7eltuieli privind piesele de sc7imb %0#$. C7eltuieli privind seminele i materialele de plantat %0#%. C7eltuieli privind furajele %0#.. C7eltuieli privind alte materiale consumabile %0<. C;elt$ieli pri"i#d materialele de #at$ra '8iectel'r de i#"e#tar %04. C;elt$ieli pri"i#d materialele #e(t'cate %0 . C;elt$ieli pri"i#d e#er6ia i apa %0%. C;elt$ieli pri"i#d a#imalele i p*(*rile %0&. C;elt$ieli pri"i#d m*r.$rile %0). C;elt$ieli pri"i#d am8ala=ele %0+. Red$ceri c'merciale primite %1. CBELTUIELI CU 1ERVICIILE E,ECUTATE DE TERI %11. C;elt$ieli c$ 9#trei#erea i reparaiile %12. C;elt$ieli c$ rede"e#ele3 l'caiile de 6e(ti$#e i c;iriile %1<. C;elt$ieli c$ primele de a(i6$rare %14. C;elt$ieli c$ (t$diile i cercet*rile %2. CBELTUIELI CU ALTE 1ERVICII E,ECUTATE DE TERI %21. C;elt$ieli c$ c'la8'rat'rii %22. C;elt$ieli pri"i#d c'mi(i'a#ele i '#'rariile %2<. C;elt$ieli de pr't'c'l3 reclam* i p$8licitate %24. C;elt$ieli c$ tra#(p'rt$l de 8$#$ri i per('#al

%2 . C;elt$ieli c$ depla(*ri3 deta*ri i tra#(.er*ri %2%. C;elt$ieli p'tale i ta>e de telec'm$#icaii %2&. C;elt$ieli c$ (er"iciile 8a#care i a(imilate %2). Alte c;elt$ieli c$ (er"iciile e>ec$tate de teri %<. CBELTUIELI CU ALTE I2POZITE3 TA,E I V4R142INTE A1I2ILATE %< . C;elt$ieli c$ alte imp'!ite3 ta>e i "*r(*mi#te a(imilate %4. CBELTUIELI CU PER1ONALUL %41. C;elt$ieli c$ (alariile per('#al$l$i %42. C;elt$ieli c$ tic;etele de ma(* ac'rdate (alariail'r %4<. C;elt$ieli c$ primele repre!e#t5#d participarea per('#al$l$i la pr'.it %44. C;elt$ieli c$ rem$#erarea 9# i#(tr$me#te de capital$ri pr'prii %4 . C;elt$ieli pri"i#d a(i6$r*rile i pr'tecia ('cial* %($1. Contribuia unitii la asigurrile sociale %($#. Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj %($*. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate %($%. Contribuia unitii la sc7emele de pensii facultative %($-. Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de sntate %($.. &lte c7eltuieli privind asigurrile i protecia social % . ALTE CBELTUIELI DE E,PLOATARE

% 2. C;elt$ieli c$ pr'tecia medi$l$i 9#c'#=$r*t'r % 4. Pierderi di# crea#e i de8it'ri di"eri % ). Alte c;elt$ieli de e>pl'atare %$.1. 8espgubiri, amen'i i penaliti %$.#. 8onaii acordate %$.*. C7eltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital %$... &lte c7eltuieli de e0ploatare %%. CBELTUIELI -INANCIARE %%<. Pierderi di# crea#e le6ate de participaii %%4. C;elt$ieli pri"i#d i#"e(tiiile .i#a#ciare cedate %%(1. C7eltuieli privind imobili'rile financiare cedate %%(#. !ierderi din investiiile pe termen scurt cedate %% . C;elt$ieli di# di.ere#e de c$r( "al$tar %%%. C;elt$ieli pri"i#d d'85#!ile %%&. C;elt$ieli pri"i#d (c'#t$rile ac'rdate %%). Alte c;elt$ieli .i#a#ciare %&. CBELTUIELI E,TRAORDINARE %&1. C;elt$ieli pri"i#d calamit*ile i alte e"e#ime#te e>tra'rdi#are %). CBELTUIELI CU A2ORTIZ4RILE3 PROVIZIOANELE I A?U1T4RILE PENTRU DEPRECIERE 1AU PIERDERE DE VALOARE %)1. C;elt$ieli de e>pl'atare pri"i#d am'rti!*rile3 pr'"i!i'a#ele i a=$(t*rile pe#tr$ depreciere

%.11. C7eltuieli de e0ploatare privind amorti'area imobili'rilor %.1#. C7eltuieli de e0ploatare privind provi'ioanele 11( 43=/;3+>? 35/C/&? &? +34@=/:/, !&+;:& /, =r. -%% bis)10.A/.#001 %.1*. C7eltuieli de e0ploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobili'rilor %.1(. C7eltuieli de e0ploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante %)%. C;elt$ieli .i#a#ciare pri"i#d am'rti!*rile i a=$(t*rile pe#tr$ pierdere de "al'are %.%*. C7eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobili'rilor financiare %.%(. C7eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante %.%.. C7eltuieli financiare privind amorti'area primelor de rambursare a obligaiunilor %+. CBELTUIELI CU I2POZITUL PE PRO-IT I ALTE I2POZITE %+1. C;elt$ieli c$ imp'!it$l pe pr'.it %+). C;elt$ieli c$ imp'!it$l pe "e#it i c$ alte imp'!ite care #$ apar 9# eleme#tele de mai ($( 2e utili'ea' conform reglementrilor legale.

&0. CI-RA DE A-ACERI NET4 &01. Ve#it$ri di# "5#!area pr'd$(el'r .i#ite &02. Ve#it$ri di# "5#!area (emi.a8ricatel'r &0<. Ve#it$ri di# "5#!area pr'd$(el'r re!id$ale &04. Ve#it$ri di# (er"icii pre(tate &0 . Ve#it$ri di# (t$dii i cercet*ri &0%. Ve#it$ri di# rede"e#e3 l'caii de 6e(ti$#e i c;irii &0&. Ve#it$ri di# "5#!area m*r.$ril'r &0). Ve#it$ri di# acti"it*i di"er(e &0+. Red$ceri c'merciale ac'rdate &1. VENITURI A-ERENTE CO1TULUI PRODUCIEI 7N CUR1 DE E,ECUIE &11. Ve#it$ri a.ere#te c'(t$ril'r (t'c$ril'r de pr'd$(e &12. Ve#it$ri a.ere#te c'(t$ril'r (er"iciil'r 9# c$r( de e>ec$ie &2. VENITURI DIN PRODUCIA DE I2O:ILIZ4RI &21. Ve#it$ri di# pr'd$cia de im'8ili!*ri #ec'rp'rale &22. Ve#it$ri di# pr'd$cia de im'8ili!*ri c'rp'rale &4. VENITURI DIN 1U:VENII DE E,PLOATARE &41. Ve#it$ri di# ($8"e#ii de e>pl'atare -(11. 9enituri din subvenii de e0ploatare aferente cifrei de afaceri - 2e ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri.

-(1#. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru materii prime i materiale consumabile -(1*. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru alte c7eltuieli e0terne -(1(. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru plata personalului -(1$. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru asigurri i protecie social -(1%. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru alte c7eltuieli de e0ploatare -(1-. 9enituri din subvenii de e0ploatare aferente altor venituri -(1.. 9enituri din subvenii de e0ploatare pentru dob,nda datorat & . ALTE VENITURI DIN E,PLOATARE & 4. Ve#it$ri di# crea#e reacti"ate i de8it'ri di"eri & ). Alte "e#it$ri di# e>pl'atare -$.1. 9enituri din despgubiri, amen'i i penaliti -$.#. 9enituri din donaii primite -$.*. 9enituri din v,n'area activelor i alte operaii de capital -$.(. 9enituri din subvenii pentru investiii -$... &lte venituri din e0ploatare &%. VENITURI -INANCIARE &%1. Ve#it$ri di# im'8ili!*ri .i#a#ciare -%11. 9enituri din aciuni deinute la entitile afiliate -%1*. 9enituri din interese de participare &%2. Ve#it$ri di# i#"e(tiii .i#a#ciare pe terme# (c$rt &%<. Ve#it$ri di# crea#e im'8ili!ate &%4. Ve#it$ri di# i#"e(tiii .i#a#ciare cedate

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

-%(1. 9enituri din imobili'ri financiare cedate -%(#. C,tiguri din investiii pe termen scurt cedate &% . Ve#it$ri di# di.ere#e de c$r( "al$tar &%%. Ve#it$ri di# d'85#!i &%&. Ve#it$ri di# (c'#t$ri '8i#$te &%). Alte "e#it$ri .i#a#ciare &&. VENITURI E,TRAORDINARE &&1. Ve#it$ri di# ($8"e#ii pe#tr$ e"e#ime#te e>tra'rdi#are i altele (imilare &). VENITURI DIN PROVIZIOANE I A?U1T4RI PENTRU DEPRECIERE 1AU PIERDERE DE VALOARE &)1. Ve#it$ri di# pr'"i!i'a#e i a=$(t*ri pe#tr$ depreciere pri"i#d acti"itatea de e>pl'atare -.1#. 9enituri din provi'ioane -.1*. 9enituri din ajustri pentru deprecierea imobili'rilor -.1(. 9enituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante -.1$. 9enituri din fondul comercial negativ - &cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. &)%. Ve#it$ri .i#a#ciare di# a=$(t*ri pe#tr$ pierdere de "al'are -.%*. 9enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobili'rilor financiare -.%(. 9enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

)0. CONTURI 7N A-ARA :ILANULUI )01. A#6a=ame#te ac'rdate .011. Biruri i garanii acordate .01.. &lte angajamente acordate )02. A#6a=ame#te primite .0#1. Biruri i garanii primite .0#.. &lte angajamente primite )0<. Alte c'#t$ri 9# a.ara 8ila#$l$i .0*1. /mobili'ri corporale luate cu c7irie .0*#. 9alori materiale primite spre prelucrare sau reparare .0**. 9alori materiale primite n pstrare sau custodie .0*(. 8ebitori scoi din activ, urmrii n continuare .0*$. 2tocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin .0*%. +edevene, locaii de gestiune, c7irii i alte datorii asimilate .0*-. :fecte scontate neajunse la scaden .0*.. <unuri publice primite n administrare, concesiune i cu c7irie .0*1. &lte valori n afara bilanului )04. Am'rti!area a.ere#t* 6rad$l$i de #e$tili!are a mi=l'acel'r .i>e .0($. &morti'area aferent gradului de neutili'are a mijloacelor fi0e )0 . D'85#!i a.ere#te c'#tractel'r de lea(i#6 i alt'r c'#tracte a(imilate3 #ea=$#(e la (cade#* .0$1. 8ob,n'i de pltit

.0$#. 8ob,n'i de ncasat - &cest cont se folose6te de ctre entitile radiate din +egistrul general 6i care mai au n derulare contracte de leasing )0%. Certi.icate de emi(ii de 6a!e c$ e.ect de (er* )0&. Acti"e c'#ti#6e#te )0). Dat'rii c'#ti#6e#te )+. :ILAN )+1. :ila# de de(c;idere )+2. :ila# de 9#c;idere

CLASA - CONTURI DE !ESTIUNE - !entru organi'area contabilitii de gestiune, folosirea conturilor din aceast clas este opional. +0. DECONT4RI INTERNE +01. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d c;elt$ielile +02. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d pr'd$cia '8i#$t* +0<. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d di.ere#ele de pre +2. CONTURI DE CALCULAIE +21. C;elt$ielile acti"it*ii de 8a!* +22. C;elt$ielile acti"it*il'r a$>iliare +2<. C;elt$ieli i#directe de pr'd$cie +24. C;elt$ieli 6e#erale de admi#i(traie +2 . C;elt$ieli de de(.acere +<. CO1TUL PRODUCIEI +<1. C'(t$l pr'd$ciei '8i#$te

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

+<<. C'(t$l pr'd$ciei 9# c$r( de e>ec$ie